Orbis sensualium pictus του Comenius ( Hunt 1991: 90).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Orbis sensualium pictus του Comenius ( Hunt 1991: 90)."

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Η συνοχή και η συνοχική αρµονία στα κείµενα νεοελληνικής παιδικής λογοτεχνίας. Κρίθυµος Βάσσης Κωνσταντίνος Α.Μ Τµήµα Φιλολογίας Τοµέας Γλωσσολογίας Υπεύθυνος καθηγητής: Γούτσος ιονύσης Ακαδ. Έτος:

2 1. Εισαγωγή Η ερµηνεία ενός λογοτεχνικού κειµένου που στοχεύει στην εξήγηση της ευχαρίστησης που προκύπτει από την ανάγνωσή του απαιτεί ένα υπόβαθρο γνώσεων που θα βοηθήσει τον αναγνώστη να καταλήξει σε αυτή την ερµηνεία όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα. Ένας βασικός τρόπος για να ερµηνευθεί ένα λογοτεχνικό κείµενο είναι να τοποθετηθεί µέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, µια οµάδα ή υποοµάδα δηλαδή κειµένων, µε όµοια χαρακτηριστικά και κοινές ιδιότητες. Αυτό βοηθά τον αναγνώστη να εξάγει συµπεράσµατα πιο εύκολα και κυρίως έγκυρα και αξιόπιστα, αφού συνδέει το κείµενο µε το γενικό κανόνα του κειµενικού είδους. Για παράδειγµα, γνωρίζοντας κάποιος τις συµβάσεις της υπερρεαλιστικής ποίησης έχει την δυνατότητα να κατανοήσει ένα ποίηµα του Εγγονόπουλου ή ένα αντίστοιχο του Ελύτη. Έτσι και για να ερµηνεύσει κάποιος την παιδική λογοτεχνία θα πρέπει να γνωρίζει τις συµβάσεις που ισχύουν σε αυτή και τα γενικά χαρακτηριστικά της. Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί, µε βάση την γλωσσολογική ανάλυση της συνοχής και της συνοχικής αρµονίας κάποιων κειµένων, να ανιχνευθούν βασικά χαρακτηριστικά των κειµένων παιδικής λογοτεχνίας ως προς τη συνοχή και τη συνεκτικότητα. Το ερώτηµα που τίθεται είναι ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της παιδικής λογοτεχνίας ως προς τη συνοχή που την καθιστούν ιδιαίτερη στο λογοτεχνικό είδος της πεζογραφίας. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκαν πέντε κείµενα νεοελληνικής παιδικής λογοτεχνίας και αναλύθηκαν ως προς τη συνοχή και τη συνοχική αρµονία. Στην εργασία προηγείται η αναφορά στην παιδική λογοτεχνία όπως αυτή παρουσιάζεται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, καθώς και η περιγραφή των όρων συνοχή και συνοχική αρµονία, έτσι ώστε να προσδιοριστεί το θεωρητικό πλαίσιο µε βάση το οποίο γίνεται η ανάλυση. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης και ακολουθεί ο σχολιασµός τους µε σκοπό να εξαχθούν τα ζητούµενα συµπεράσµατα. 2. Η παιδική λογοτεχνία Σε µια συνέντευξή της στο περιοδικό ιαβάζω, η Άλκη Ζέη ρωτήθηκε για το πώς ξεκίνησε να ασχολείται µε το παιδικό βιβλίο και την παιδική λογοτεχνία κατ επέκταση. Αφού ξεκίνησε µε τις παιδικές της προσπάθειες πάνω στην συγγραφή διαλόγων για το κουκλοθέατρο, έφτασε στο πολύ γνωστό παιδικό της µυθιστόρηµα Το καπλάνι της βιτρίνας. Όπως η ίδια χαρακτηριστικά λέει: «όταν άρχισα Το καπλάνι της βιτρίνας δεν σκέφτηκα ότι κάθοµαι να γράψω ένα βιβλίο για παιδιά [ ] ύστερα

3 όταν το έγραψα και βγήκε στο Θεµέλιο το 63 είδαµε ότι είναι ένα βιβλίο που διαβάζεται από παιδιά και έτσι, επειδή και οι ήρωες ήτανε παιδιά, είπαµε ότι είναι βιβλίο για παιδιά» (Άλκη Ζέη «Σε ποια παιδιά κυκλοφορούν τα βιβλία µας» στο περιοδικό «ιαβάζω»). Από την παραπάνω δήλωση διακρίνουµε την προβληµατική πάνω στην έννοια της παιδικής λογοτεχνίας, µε την έννοια ότι η ίδια η συγγραφέας δεν ξεκίνησε συνειδητά για την συγγραφή ενός παιδικού µυθιστορήµατος. Όσο και αν έχουν αλλάξει οι περιστάσεις που αφορούν την έκδοση παιδικών βιβλίων για παράδειγµα, σύγχρονοι εκδοτικοί οίκοι-, ο όρος «παιδική λογοτεχνία» δεν είχε πάντοτε σαφή όρια, σε σηµείο που αρκετοί µελετητές της λογοτεχνίας να αµφισβητούν την αξία της παιδικής λογοτεχνίας (Καρπόζηλου 1994), ακόµα και την ίδια την ύπαρξή της. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η αναφορά του Λίνου Πολίτη στην Πηνελόπη έλτα: «Ξεκινώντας από την ανάγκη να δώσει κατάλληλα βιβλία στα παιδιά, απαλλαγµένα από συµβατικά ωραιοποιηµένα ψέµατα, έγραψε προπάντων αναγνώσµατα παιδικά, η ανώτερη όµως πρόθεση και το αναµφισβήτητο λογοτεχνικό της τάλαντο υψώνουν τα έργα της πάνω από την κοινή στάθµη της παιδικής λογοτεχνίας και τα καθιστούν άρτια µυθιστορήµατα ιστορικά» (Πολίτης 1978: 255). Παρατηρούµε δηλαδή µια υποτίµηση της παιδικής λογοτεχνίας, την οποία, όσο και να την αποδίδει κανείς στο επίπεδο των έργων µιας συγκεκριµένης εποχής, σαφώς δεν δικαιολογείται αν την εξετάσουµε στο σύνολό της. Εκτός από αυτό βέβαια δεν βρίσκουµε στις γνωστές ελληνικές γραµµατολογίες (π.χ. του Λίνου Πολίτη ή του Mario Vitti) καµία αναφορά στην παιδική λογοτεχνία ως ξεχωριστού κλάδου της λογοτεχνίας µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Θα µπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι αιτίες αυτής της «υποτίµησης» έχουν να κάνουν µε τους αποδέκτες και τους δηµιουργούς της παιδικής λογοτεχνίας, ήτοι τα παιδιά και την πλειονότητα των γυναικών συγγραφέων της λογοτεχνίας αυτής, αντίστοιχα (Καρπόζηλου 1994). Παρ όλα αυτά υπήρξαν αρκετοί οι οποίοι προσπάθησαν να ορίσουν το φαινόµενο της παιδικής λογοτεχνίας, µε σκοπό να το εξετάσουν και κατ επέκταση να το ερµηνεύσουν. Ο Peter Hunt (1991) προσπάθησε να εξετάσει την συνισταµένη «παιδί» του όρου «παιδική λογοτεχνία» µε στόχο να οδηγηθεί σε έναν ασφαλή ορισµό της. Ο ορισµός του παιδιού µπορεί να αποτελέσει στέρεα βάση για τον περαιτέρω χαρακτηρισµό της λογοτεχνίας που απευθύνεται σε αυτό. Εξάλλου το παιδί είναι το κύριο αντικείµενο αναφοράς όσων προσπαθούν να ασχοληθούν µε την συγγραφή και κριτική παιδικής µυθιστορίας και λογοτεχνίας γενικότερα. Η απάντηση λοιπόν για το τι είναι «παιδί» «είναι στενά συνδεδεµένη, συγχρονικά και διαχρονικά

4 µε το πολιτισµικό πλαίσιο» (Hunt 1991). Αυτό σηµαίνει ότι ο ορισµός για το τι είναι παιδί και ποια τα χαρακτηριστικά του µπορεί να αλλάζει από εποχή σε εποχή ακόµα και µέσα σε µια κοινωνία. Συνεπώς, για τον Hunt (1991) στην παιδική λογοτεχνία περιλαµβάνονται κείµενα που είχαν γραφτεί για παιδιά, µε µία παιδική ηλικία που είναι αναγνωρίσιµη ως τέτοια µέχρι σήµερα. Αυτό αµέσως αποκλείει έργα προορισµένα για παιδιά σε µια εποχή αρκετά µακρινή από τη σύγχρονη όπως π.χ. το Orbis sensualium pictus του Comenius ( Hunt 1991: 90). Είναι λογικό βέβαια να υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ παιδικής λογοτεχνίας και λογοτεχνίας που απευθύνεται σε ενήλικο κοινό. Εξάλλου, το ότι ο λογοτέχνης απευθύνεται σε µια «παιδική ψυχή», τον κάνει να επιλέξει στοιχεία από το οικείο λεξιλόγιο του ίδιου του παιδιού (Χαραλαµπάκης 1991). Οι σηµαντικότερες διαφορές εντοπίζονται στα θέµατα που πραγµατεύεται ο λογοτέχνης παιδικών αναγνωσµάτων, στο ύφος, τη δοµή και το λεξιλόγιο τους. Σε ένα µεγάλο ποσοστό παιδικών έργων παρατηρούµε και µια τάση διδακτισµού εκ µέρους των συγγραφέων, κάτι το οποίο έχει προκαλέσει σηµαντική συζήτηση στο χώρο της λογοτεχνικής κριτικής. Ο MacDowell (1973), θέλοντας να περιγράψει τα χαρακτηριστικά των παιδικών βιβλίων, τα ορίζει ως πιο σύντοµα, µε ενεργητική δράση και µε περισσότερο διάλογο έναντι της περιγραφής και ενδοσκόπησης. Ως πρωταγωνιστές θεωρεί τα παιδιά κατά κανόνα και ως γλώσσα αυτή που κινείται πιο κοντά στο επίπεδο των ικανοτήτων του παιδιού. Η διαφοροποίηση των παιδικών αναγνωσµάτων από τα κείµενα που απευθύνονται σε ενήλικο κοινό έγκειται στο ρόλο του παιδιού ως βασικού αναγνώστη, ο οποίος: «έχει προσδιορίσει [ ] µια σειρά κανόνων και περιορισµών στο λεξιλόγιο, στο ύφος και το περιεχόµενο» (Πάτσιου 2001: 80). Έτσι, σηµαντικός παράγοντας στην προσπάθεια ορισµού της παιδικής λογοτεχνίας είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τη συνοδεύουν τόσο από άποψη λεξιλογίου όσο και µορφής. Ορισµένα από αυτά προκύπτουν από την εξέταση της συνοχής, την οποία θα προσπαθήσουµε να προσδιορίσουµε, αφού πρώτα παρουσιάσουµε βασικές όψεις της στη γλώσσα. 3. Συνοχή Η συνοχή (cohesion) είναι ένας από τους επτά παράγοντες που ορίζουν την κειµενικότητα ενός κειµένου, σύµφωνα µε τους de Beaugrande και Dressler (1981),

5 έτσι ώστε το κείµενο να λειτουργεί ως επικοινωνιακό γεγονός. 1 Θεωρείται απαραίτητο στοιχείο του κειµένου και ανιχνεύεται στην επιφανειακή δοµή του, µέσω φανερών λεξικογραµµατικών στοιχείων (όπως µορφήµατα, λέξεις κ.ά.) ή σηµασιολογικών σχέσεων, ανάλογα µε τον τύπο της συνοχής. Ο συγκεκριµένος όρος έκανε την εµφάνισή του στον χώρο της γλωσσολογίας την δεκαετία του 1970 όταν «ένας αριθµός σηµαντικών έργων εκδόθηκε, που είχε να κάνει µε το θέµα της συνοχής» (Hoey 1991: 3). Η συνοχή έχει σχέση µε τη δοµή ενός κειµένου η οποία «αναφέρεται στις σχέσεις των µερών µε το όλο, που καθορίζουν ένα περιορισµένο αριθµό συνδυασµών, µε άλλα λόγια, που συγκροτούν το σύνολο» (Γεωργακοπούλου & Γούτσος 1999: 78). Συνοχή ενός κειµένου λοιπόν ορίζεται το σύνολο αυτών των σχέσεων, οι τρόποι δηλαδή µε τους οποίους τα στοιχεία του κειµένου συνδυάζονται µεταξύ τους δηµιουργώντας δεσµούς (ties) ώστε να «παράγουν» κείµενο. 2 Οι σχέσεις που αναπτύσσουν τα στοιχεία του κειµένου µεταξύ τους, οι συνοχικοί δεσµοί, όπως έχουν καθιερωθεί, αναπτύχθηκαν διεξοδικά όσον αφορά τη λειτουργία τους στην Αγγλική στο έργο των Halliday και Hasan (1976) Cohesion in English 3. Εκεί ταξινοµούνται στις εξής πέντε κατηγορίες: α) προσωπική αναφορά β) έλλειψη γ) υποκατάσταση δ) συνδετικότητα ε) λεξικές σχέσεις. Οι τέσσερις πρώτες κατηγορίες ορίζουν τη γραµµατική συνοχή, ενώ οι λεξικές σχέσεις τη λεξική συνοχή και αυτό γιατί οι πρώτες εκφράζονται µε γραµµατικά µορφήµατα και αναφέρονται σε γραµµατικές σχέσεις, ενώ οι λεξικές σχέσεις έχουν να κάνουν µε το λεξιλόγιο της κάθε γλώσσας. ιακρίνονται επίσης δύο µεγάλες κατηγορίες, της ενδοφοράς και της εξωφοράς. Κάθε στοιχείο δηλαδή που ταξινοµείται κατά την ανάλυση σε µία από τις παραπάνω πέντε κατηγορίες, µπορεί να αναφέρεται σε ένα στοιχείο µέσα στο κείµενο (ενδοφορά) ή εκτός κειµένου (εξωφορά). Παράλληλα διακρίνεται η 1 Συγκεκριµένα η συνοχή ορίζεται ως: «λειτουργία της σύνταξης στην επικοινωνία, η οποία επιβάλλει οργανωµένα µοτίβα στην επιφάνεια του κειµένου» (de Beaugrande και Dressler 1981: 48). 2 Αυτό ισχύει σε συνδυασµό πάντοτε µε τους υπόλοιπους παράγοντες κειµενικότητας. 3 Στα Ελληνικά, κλασικό έργο όσον αφορά την κειµενογλωσσική ανάλυση είναι το Μπαµπινιώτης (1991).

6 οπισθοχωρητική (κυρίως) αναφορά από την προοπτική αναφορά ( καταφορά) όταν το στοιχείο αναφοράς προηγείται ή έπεται αντίστοιχα. Προσωπική αναφορά (reference) Η προσωπική αναφορά διακρίνεται, ιδίως σε κλιτές γλώσσες όπως η Ελληνική, σε ονοµατική και σε ρηµατική αναφορά. Η ονοµατική αναφορά έχει να κάνει µε τη χρήση αυτόνοµων τύπων (π.χ. ονοµατικών φράσεων) και αντωνυµιών µε σκοπό την «επισήµανση της νοηµατικής ταυτότητας µιας οντότητας µε µια άλλη» (Γεωργακοπούλου & Γούτσος 1999: 79). Για παράδειγµα: Άσε τον Γιώργο να µιλήσει. Εκείνος ξέρει, τι να πει. Χρησιµοποιώντας γραµµατικά καταληκτικά µορφήµατα (π.χ. Οι θείοι µου θα έρθουν αύριο) στο ρήµα έχουµε τη ρηµατική αναφορά. Υποκατάσταση (substitution) Ως υποκατάσταση ορίζεται η αντικατάσταση ενός στοιχείου µε ένα άλλο χρησιµοποιώντας γραµµατικά µέσα. Για παράδειγµα: Έχω δύο αδελφούς. Τον έναν τον λένε Γιώργο, τον άλλον Παντελή. Αυτό διαχωρίζει την αναφορά από την υποκατάσταση αφού «η υποκατάσταση είναι η σχέση µεταξύ λεξιλογικών στοιχείων, όπως λέξεις ή φράσεις ενώ αναφορά είναι η σχέση µεταξύ σηµασιών. Με γλωσσολογικούς όρους, η αναφορά είναι η σχέση στο επίπεδο της σηµασίας ενώ η υποκατάσταση είναι η σχέση στο λεξικογραµµατικό επίπεδο, το επίπεδο της γραµµατικής και του λεξιλογίου» (Halliday & Hasan 1976: 69). Αλλιώς, η υποκατάσταση σε σχέση µε την αναφορά συνδέει «ίδια στοιχεία της γλώσσας αλλά διαφορετική αναφορά» (ό. π.: 314). Έλλειψη Η έλλειψη χαρακτηρίζεται ως υποκατάσταση ενός στοιχείου µε το «µηδέν» ή αλλιώς η σύνδεση δύο στοιχείων µέσω της παράλειψης του δεύτερου στοιχείου. Για παράδειγµα: - Θα µας ακολουθήσεις; - Ναι. (ενν. θα σας ακολουθήσω )

7 Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι υπάρχει κάποιου είδους ασάφεια. Όπως χαρακτηριστικά γράφουν οι Halliday & Hasan (1976), ένας άλλος τρόπος ορισµού της έλλειψης είναι αυτός της κατανόησης κάποιου στοιχείου, χωρίς να ειπωθεί. 4 Συνδετικότητα Συνδετικές εκφράσεις οι οποίες δηλώνουν έννοιες όπως αντίθεση, χρονική διαδοχή, αιτιακή σχέση κ.ά. ανήκουν σε αυτό που ονοµάζουµε συνδετικότητα. (Σύµφωνα µε την ανάλυση των Halliday και Hasan οι σχέσεις συνδετικότητας µπορεί να είναι προσθετικές, αντιθετικές, επεξήγησης, αιτιακές, χρονικές). Οι συγκεκριµένες έννοιες που δηλώνονται «προϋποθέτουν την παρουσία άλλων στοιχείων στην ανάλυση» (Halliday & Hasan 1976: 226). Άρα το στοιχείο που ανήκει στη συνδετικότητα δεν µπορεί να έχει αναφορικό ρόλο από µόνο του, παρά µόνο µε την ταυτόχρονη παρουσία δύο τουλάχιστον στοιχείων, τα οποία και συνδέει σε µία από τις σχέσεις που αναφέραµε παραπάνω. Για παράδειγµα: Όχι µόνο ήταν αρνητικό. Αλλά και φώναζε συνεχώς. Αξίζει να σηµειωθεί η διάκριση που υπάρχει στην ελληνική µεταξύ δεικτών λόγου και των παραδοσιακών συνδέσµων. Οι σύνδεσµοι έχουν χαρακτήρα τοπικό, ενώ αντίθετα οι δείκτες λόγου λειτουργούν σε ολόκληρο το κείµενο µεταξύ ευρύτερων ενοτήτων (Γεωργακοπούλου & Γούτσος 1999: ). Λεξικές σχέσεις Οι λεξικές σχέσεις ή αλλιώς λεξική συνοχή έχουν να κάνουν µε το λεξιλόγιο και τις εκάστοτε επιλογές του οµιλητή/δηµιουργού και αφορούν τις επαναλήψεις ή παραφράσεις που παρατηρούµε σε ένα κείµενο. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε την ανάλυση των Halliday & Hasan (1976) µπορούµε να διακρίνουµε τους εξής βαθµούς λεξικής συνοχής: 1. επανάληψη (same word) 2. συνωνυµία (near-synonym) 3. υπωνυµία (superordinate) 4. γενικό ουσιαστικό (general noun). Για να οδηγηθούµε βέβαια στους παραπάνω χαρακτηρισµούς, θα πρέπει να έχουµε εξετάσει κατάλληλα και το αντίστοιχο περικείµενο και αυτό γιατί προκύπτουν 4 Στην Ελληνική βέβαια υπάρχει η ιδιαιτερότητα του µη εκπεφρασµένου υποκειµένου και η διάκρισή του από την έλλειψη είναι δύσκολη (Γεωργακοπούλου & Γούτσος 1999).

8 περιπτώσεις κατά τις οποίες δύο λέξεις επαναλαµβάνονται χωρίς όµως να αναφέρονται στο ίδιο πρόσωπο/ αντικείµενο. Στο πλαίσιο των λεξικών σχέσεων συµπεριλαµβάνονται και οι λεγόµενες συµφράσεις (collocation), λέξεις δηλαδή που τείνουν να βρίσκονται σε όµοια περιβάλλοντα π.χ. οδηγός-αυτοκίνητο. Η σύµφραση αναφέρεται στη συνήθη συνεµφάνιση µεµονωµένων λεξικών στοιχείων, είναι ένα είδος συνταγµατικής λεξικής σχέσης και, κατά κύριο λόγο, είναι γλωσσικώς προβλέψιµες (Crystal 1997). 4. Συνοχική αρµονία Η συνοχική αρµονία (cohesive harmony) προκύπτει, όπως αντιλαµβάνεται κανείς από τον ίδιο τον όρο- από την συνοχή ενός κειµένου. Ειδικότερα είναι η αλληλεπίδραση των ιστών προσωπικής αναφοράς µε τους λεξικούς ιστούς σε ένα κείµενο (Γεωργακοπούλου & Γούτσος 1999: 149). Η Hasan (1984) διακρίνει δύο τύπους λεξικών ιστών, τους ιστούς ταυτότητας (identity chains) και τους ιστούς οµοιότητας (similarity chains). Οι ιστοί ταυτότητας έχουν να κάνουν κυρίως µε την προσωπική αναφορά: «τα µέλη ενός ιστού ταυτότητας συνδέονται µεταξύ τους µε τον σηµασιολογικό δεσµό της συν-αναφοράς (coreferentiality). Αυτή η σχέση µπορεί να πραγµατοποιείται µέσω της προσωπικής αναφοράς ή µέσω µιας απλής ισοτιµίας ή µέσω µιας απλής λεξικής επανάληψης ή µέσω µιας συνδυασµένης λειτουργίας γραµµατικής και λεξικής συνοχής» (Hasan 1984: 205). Οι ιστοί οµοιότητας από την άλλη ορίζονται ως «σηµασιολογικοί δεσµοί µεταξύ λέξεων συνταξινόµησης (coclassification) ή συνύπαρξης (coextension). Η συνταξινόµηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε µέσω υποκατάστασης, είτε ελλειπτικής συνοχής είτε κάτω από συγκεκριµένες προϋποθέσεις µέσω απλής λεξικής επανάληψης, ενώ η συνύπαρξη µόνο µέσω κατηγοριών λεξικής συνοχής» (Hasan 1984: 206). 5 Σύµφωνα µε την ίδια, η παρουσία και των δύο ιστών είναι απαραίτητη σε ένα κείµενο. Με την απουσία των ιστών οµοιότητας τα κείµενα είναι εύθραυστα και πολύ εύκολα σπάει η ενότητά τους. Από την άλλη µε την ύπαρξη µόνο αυτών των ιστών απουσιάζει από το κείµενο κάθε αίσθηση αναφοράς σε κάτι συγκεκριµένο. Συνοχική αρµονία λοιπόν είναι και η αλληλεπίδραση µεταξύ των ιστών ταυτότητας και οµοιότητας και όχι µόνο η παρουσία τους. Αλληλεπίδραση έχουµε όταν δύο η περισσότερα µέλη δύο ιστών έχουν κάποιου είδους λειτουργική σχέση µεταξύ τους. 5 Η Hasan διευκρινίζει ότι αυτές οι κατηγορίες είναι: η επανάληψη, η συνωνυµία, η αντωνυµία, η υπωνυµία και η µερωνυµία.

9 Αυτή η σχέση µπορεί να είναι σχέση επιθέτου-πράγµατος, υποκειµένου-ενέργειας, ενέργειας-αντικειµένου, ενέργειας-τόπου (Hasan 1984: 216). Από την άλλη, οι λέξεις που συµµετέχουν σε αυτές τις «αλληλεπιδράσεις» µεταξύ των ιστών, ονοµάζονται από την Hasan κεντρικές (central tokens) και παίζουν σηµαντικό ρόλο στη συνοχική αρµονία του κειµένου. Η αναλογία αυτών των «κεντρικών» λέξεων, αυτών που αλληλεπιδρούν µε άλλες σε ιστούς, ως προς τις συνολικές λέξεις, καθώς και η αναλογία των λέξεων που συµµετέχουν σε ιστούς ως προς αυτές που δεν συµµετέχουν (περιφερειακές λέξεις), δείχνουν το βαθµό συνοχικής αρµονίας ενός κειµένου. Σύµφωνα µε τη Hasan (1985), η σηµασία της συνοχικής αρµονίας έγκειται στο γεγονός ότι µέσω της ανάλυσης των σχέσεων µεταξύ των δεσµών οµοιότηταςταυτότητας αποκαλύπτεται η συνεκτικότητα του κειµένου. 5. εδοµένα και µεθοδολογία Αντικείµενο ανάλυσης της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας είναι η παιδική λογοτεχνία. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκαν ενδεικτικά πέντε έργα νεοελληνικής παιδικής λογοτεχνίας. Αποκλείστηκαν από την ανάλυση µεταφρασµένα έργα, καθώς και έργα παλαιότερων περιόδων της ελληνικής λογοτεχνίας, έτσι ώστε το λεξιλόγιο και το ύφος να αντιπροσωπεύουν τη σύγχρονη νεοελληνική γλώσσα. Τα επιλεγµένα έργα είναι τα εξής: Το καπλάνι της βιτρίνας της Άλκης Ζέη, Οι πειρατές της καµινάδας του Ευγένιου Τριβιζά, Ο Τρελαντώνης της Πηνελόπης έλτα, Τα ψηλά βουνά του Ζαχαρία Παπαντωνίου και Η σοφή µας η δασκάλα της Ζωρζ Σαρή. Όπως παρατηρούµε, πρόκειται είτε για έργα γνωστών συγγραφέων παιδικών βιβλίων (Ευγένιος Τριβιζάς, Ζωρζ Σαρή, Άλκη Ζέη) είτε για κλασικά έργα ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας (Τα ψηλά βουνά, Ο Τρελαντώνης). Στα έργα αυτά εξετάζουµε τη συνοχή και τη συνοχική αρµονία στις είκοσι πρώτες προτάσεις τους. Το πρότυπο ανάλυσης το οποίο ακολουθείται είναι αυτό των Halliday & Hasan όπως περιγράφεται στο Cohesion in English (1976) όσον αφορά την συνοχή και το πρότυπο των δεσµών ταυτότητας και οµοιότητας της Hasan (1985) για τη συνοχική αρµονία. 6. Ανάλυση κειµένων Στη συνέχεια παρουσιάζεται αρχικά το κείµενο που εξετάζεται και ακολουθεί η ανάλυση της συνοχής του: στην πρώτη στήλη εµφανίζεται ο αριθµός της πρότασης στην οποία βρίσκεται το στοιχείο συνοχής, στην δεύτερη το ίδιο το στοιχείο, έπειτα ο

10 τύπος του συνοχικού δεσµού και τέλος το στοιχείο στο οποίο αναφέρεται. Αφού ολοκληρωθεί η παρουσίαση των συνοχικών δεσµών των είκοσι πρώτων προτάσεων, ακολουθεί παρουσίαση της συνοχικής αρµονίας του κειµένου, δηλαδή οι δεσµοί ταυτότητας και οµοιότητας καταµερισµένοι σε στήλες. 6.1 Το καπλάνι της βιτρίνας 1 Η Κυριακή το χειµώνα είναι η πιο βαρετή µέρα. Θα 'θελα να ξέρω αν όλα τα παιδιά του κόσµου περνούνε τόσο βαρετά, όσο η Μυρτώ κι εγώ. Το απόγευµα µάλιστα, όταν αρχίζει να σκοτεινιάζει νωρίς νωρίς, δεν ξέρουµε τι να κάνουµε. Από το πρωί έχουµε παίξει, έχουµε τσακωθεί, ύστερα ξαναµονιάσει, έχουµε διαβάσει - εγώ το " αβίδ Κόπερφηλδ" και η Μυρτώ τον "Τζακ"- και δεν µένει πια τίποτα, µα τίποτα να κάνεις. 5 Ο µπαµπάς κι η µαµά, τις Κυριακές, παίζουν χαρτιά στο σπίτι του κυρίου Περικλή, που είναι διευθυντής του µπαµπά στην Τράπεζα. Η θεία έσποινα, η αδελφή του παππού, πάει επίσκεψη στις φίλες της κι η Σταµατίνα, η υπηρέτρια, έχει έξοδο. Έτσι µένουµε τα κυριακάτικα απογεύµατα στο σπίτι µόνες µε τον παππού. Αν είναι καλός ο καιρός, ο παππούς µας πάει περίπατο κι ύστερα, µόλις σκοτεινιάσει, γυρνάµε πίσω. Τότε αρχίζει η µεγάλη βαρεµάρα. 10 Ο παππούς κλείνεται στο γραφείο του, µε τους "αρχαίους" του. Έτσι λέµε µε την Μυρτώ, τα βιβλία του παππού, γιατί είναι όλα αρχαία ελληνικά. Εµείς πάµε στην τζαµωτή βεράντα και κοιτάµε τη θάλασσα. Όταν έχει τρικυµία, τα κύµατα σπάνε στους βράχους, πιτσιλάνε τα τζάµια κι έτσι όπως κυλάνε οι στάλες απάνω τους µοιάζουν µε δάκρυα. Τότε είναι που συλλογιζόµαστε τις πιο θλιβερές ιστορίες. 15 Πως τάχατες πέθανε ο µπαµπάς, η µαµά ξαναπαντρεύτηκε κι ο πατριός µας είναι πιο κακός κα από του αβίδ Κόπερφηλδ. Ή πάλι, σκεφτόµαστε πως ο παππούς είναι ένας φτωχός ζητιάνος και µεις, ντυµένες κουρέλια, γυρίζουµε µαζί του µέσα στο κρύο και ζητιανεύουµε, από πόρτα σε πόρτα, ψωµί. Καθετί που συλλογιόµαστε του δίνουµε και τίτλο, λες και είναι ολόκληρο παραµύθι. Τούτη όµως την Κυριακή είχαµε τόσο βαρεθεί, που σαν είπα στη Μυρτώ να παίξουµε "Ο παππούς ζητιάνος", µου απάντησε πως πιο σαχλή ιστορία δεν είχαµε ξανασκεφτεί. Καθίσαµε κάµποση ώρα µουτρωµένες και ύστερα πήρε η καθεµιά ένα τζαµάκι για δικό της και είπαµε, σ' όποιο πέσουν οι πιο πολλές σταγόνες εκείνη θα κερδίσει. 20 Επειδή όµως κέρδιζα συνέχεια εγώ, η Μυρτώ είπε πως πάλι πιο κουτο

11 παιχνίδι δεν ξαναπαίξαµε. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΟΧΗΣ πρόταση στοιχείο συνοχής τύπος συνοχής στοιχείο αναφοράς 1 µέρα λεξική σχέση Κυριακή (1) (υπωνυµία) 1 είναι ρηµατική αναφορά η Κυριακή (1) 1 βαρετή ονοµατική αναφορά Κυριακή (1) 2 θα θελα ρηµατική αναφορά εγώ (2) 2 να ξέρω ρηµατική αναφορά εγώ (2) 2 περνούνε προσωπική ρηµατική τα παιδιά του αναφορά κόσµου (2) 2 βαρετά επανάληψη βαρετή(1) 2 όσο η Μυρτώ κι εγώ αναφορά τόσο βαρετά(2) 2 όσο η Μυρτώ κι εγώ έλλειψη περνάµε βαρετά (2) 3 δεν ξέρουµε προσωπική ρηµατική η Μυρτώ κι εγώ (2) αναφορά 3 να κάνουµε προσωπική ρηµατική η Μυρτώ κι εγώ αναφορά 4 από το πρωί σύµφραση απόγευµα(3) 4 έχουµε παίξει προσωπική ρηµατική η Μυρτώ κι εγώ αναφορά 4 έχουµε τσακωθεί προσωπική ρηµατική η Μυρτώ κι εγώ αναφορά 4 (έχουµε) ξαναµονιάσει προσωπική ρηµατική η Μυρτώ κι εγώ αναφορά 4 (έχουµε) ξαναµονιάσει λεξική σχέση (αντωνυµία) έχουµε τσακωθεί 4 4 έχουµε διαβάσει προσωπική ρηµατική η Μυρτώ κι εγώ αναφορά 4 (έχουµε ξαναµονιάσει έλλειψη έχουµε 4 εγώ επανάληψη η Μυρτώ κι εγώ 4 η Μυρτώ επανάληψη η Μυρτώ κι εγώ 4 µα τίποτα επανάληψη τίποτα (4) 5 τις Κυριακές επανάληψη η Κυριακή 5 παίζουν ρηµατική αναφορά ο µπαµπάς κι η µαµά (5) 5 µαµά λεξική σχέση (αντωνυµία) µπαµπάς 5 5 του µπαµπά επανάληψη ο µπαµπάς κι η µαµά (5) 5 που ονοµατική αναφορά ο κύριος Περικλής 5 5 είναι ρηµατική αναφορά ο κύριος Περικλής (5) 6 πάει ρηµατική αναφορά η θεία έσποινα (6) 6 της προσωπική αναφορά η θεία έσποινα 6 η υπηρέτρια επανάληψη η Σταµατίνα (6) (µετωνυµία) 6 έχει ρηµατική αναφορά η Σταµατίνα (6) 7 Έτσι συδετικότητα Προτάσεις 5+6 µε 7 (αιτιακή) 7 τα κυριακάτικα απογεύµατα επανάληψη η Κυριακή (1) 7 µένουµε ρηµατική αναφορά η Μυρτώ κι εγώ (2) 7 στο σπίτι επανάληψη στο σπίτι (5)

12 8 ο παππούς επανάληψη µε τον παππού (7) 8 µας ονοµατική αναφορά η Μυρτώ κι εγώ (2) 8 πάει ρηµατική αναφορά ο παππούς (8) 8 περίπατος σύµφραση επίσκεψη (5) 8 γυρνάµε ρηµατική αναφορά η Μυρτώ κι εγώ(2), ο παππούς (8) 9 τότε αναφορά µόλις σκοτεινιάσει(9) 9 αρχίζει ρηµατική αναφορά βαρεµάρα(9) 9 µεγάλη ονοµατική αναφορά βαρεµάρα(9) 9 βαρεµάρα επανάληψη βαρετή (1) 10 ο παππούς επανάληψη µε τον παππόύ (7) 10 κλείνεται ρηµατική αναφορά ο παππούς(10) 10 του (Χ2) ονοµατική αναφορά ο παππούς 11 έτσι υποκατάσταση "αρχαίους" (10) 11 µε την αδερφή µου την Μυρτώ επανάληψη η Μυρτώ κι εγώ(2) 11 λέµε ρηµατική αναφορά η Μυρτώ κι εγώ 11 του παππού επανάληψη µε τον παππού 11 αρχαία ελληνικά επανάληψη "αρχαίους" 11 όλα ονοµατική αναφορά τα βιβλία (11) 11 είναι ρηµατική αναφορά όλα (11) 12 εµείς ονοµατική αναφορά η Μυρτώ κι εγώ (2) 12 πάµε ρηµατική αναφορά η Μυρτώ κι εγώ(2) 12 πάµε επανάληψη πάει 5 12 κοιτάµε ρηµατική αναφορά η Μυρτώ κι εγώ(2) 13 τρικυµία σύµφραση κύµατα (13). θάλασσα (12) 13 σπάνε ρηµατική αναφορά τα κύµατα (13) 13 πιτσιλάνε ρηµατική αναφορά τα κύµατα(13) 13 τζάµια επανάληψη τζαµωτή (12) 13 κυλάνε ρηµατική αναφορά οι στάλες (13) (καταφορά) 13 τους ονοµατική αναφορά τα τζάµια(13) 13 µοιάζουν ρηµατική αναφορά οι στάλες (13) 14 τότε αναφορά όταν έχει...(13) 14 συλλογιζόµαστε ρηµατική αναφορά η Μυρτώ κι εγώ (2) 14 θλιβερές ονοµατική αναφορά ιστορίες (14) 15 ο µπαµπάς επανάληψη ο µπαµπάς κι η µαµά (5) 15 η µαµά επανάληψη ο µπαµπάς κι η µαµά (5) 15 µας ονοµατική αναφορά η Μυρτώ κι εγώ(2) 15 αβίδ Κόπερφηλδ επανάληψη " αβίδ Κόπερφηλδ" 15 πατριός σύµφραση µπαµπάς 16 ή πάλι συνδετικότητα τότε είναι κ.ε. + σκεφτόµαστε κ.ε. προσθετική 16 σκεφτόµαστε ρηµατική αναφορά η Μυρτώ κι εγώ (2) 16 σκεφτόµαστε λεξική σχέση (συνωνυµία) συλλογιζόµαστε παππούς επανάληψη µε τον παππού (8) 16 φτωχός ζητιάνος ονοµατική αναφορά παππούς (16) 16 µεις προσωπική αναφορά η Μυρτώ κι εγώ (2) 16 γυρίζουµε ρηµατική αναφορά η Μυρτώ κι εγώ, παππούς (2) 16 του προσωπική αναφορά µε τον παππού (8)

13 16 ζητιανεύουµε ρηµατική αναφορά η Μυρτώ κι εγώ, παππούς (2) 16 ζητιανεύουµε επανάληψη ζητιάνος (16) 16 πόρτα επανάληψη πόρτα (16) 17 συλλογιόµατε ρηµατική αναφορά η Μυρτώ κι εγώ (2) 17 συλλογιόµαστε επανάληψη συλλογιζόµαστε του ονοµατική αναφορά καθετί (17) 17 δίνουµε ρηµατική αναφορά η Μυρτώ κι εγώ (2) 17 είναι ρηµατική αναφορά καθετί (17) 17 ολόκληρο ονοµατικά αναφορά παραµύθι(17) 17 παραµύθι λεξική σχέση ιστορίες (14) 18 τούτη ονοµατική αναφορά Κυριακή (18) 18 την Κυριακή επανάληψη η Κυριακή (1) 18 είχαµε...βαρεθεί ρηµατική αναφορά η Μυρτώ κι εγώ (2) 18 που σαν είπα στην Μυρτώ αναφορά τόσο (19) 18 Μυρτώ επανάληψη η Μυρτώ κι εγώ (2) 18 να παίξουµε ρηµατική αναφορά η Μυρτώ κι εγώ (2) 18 να παίξουµε επανάληψη έχουµε παίξει 4 18 "ο παππούς ζητιάνος" επανάληψη πρόταση µου ονοµατική αναφορά εγώ (2) 18 απάντησε ρηµατική αναφορά η Μυρτώ (2) 18 δεν είχαµε ξανασκεφτεί ρηµατική αναφορά η Μυρτώ κι εγώ (2) 18 ιστορία επανάληψη ιστορίες (14) 18 δεν είχαµε ξανασκεφτεί επανάληψη σκεφτόµαστε καθίσαµε ρηµατική αναφορά η Μυρτώ κι εγώ (2) 19 κάµποση ονοµατική αναφορά ώρα (19) 19 µουτρωµένες ονοµατική αναφορά η Μυρτώ κι εγώ (2) 19 κάθεµια ονοµατική αναφορά η Μυρτώ κι εγώ(2) 19 πήρε ρηµατική αναφορά καθεµιά(19) 19 τζαµάκι επανάληψη τα τζάµια (13) 19 σταγόνες (Χ2) επανάληψη στάλες (13) 19 δικό της ονοµατική αναφορά η Μυρτώ κι εγώ (2) 19 και είπαµε συνδετικότητα πήρε η καθεµιά (19) 19 είπαµε ρηµατική αναφορά η Μυρτώ κι εγώ (19) 19 σε όποιο ονοµατική αναφορά τζαµάκι (19) 19 πολλές ονοµατική αναφορά σταγόνες(19) 19 εκείνη ονοµατική αναφορά η Μυρτώ κι εγώ (2) 19 θα κερδίσει ρηµατική αναφορά εκείνη(19) 20 κέρδιζα ρηµατική αναφορά εγώ (2) 20 κέρδιζα επανάληψη θα κερδίσει εγώ επανάληψη η Μυρτώ κι εγώ (2) 20 η Μυρτώ επανάληψη η Μυρτώ κι εγώ (2) 20 είπε ρηµατική αναφορά η Μυρτώ (2) 20 κουτό ονοµατική αναφορά παιχνίδι (20) 20 δεν ξαναπαίξαµε ρηµατική αναφορά η Μυρτώ κι εγώ (2) 20 παιχνίδι επανάληψη δεν ξαναπαίξαµε (20) 20 δεν ξαναπαίξαµε επανάληψη είχαµε παίξει (4)

14 ΣΥΝΟΧΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΠΛΑΝΙ ΤΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΕΣΜΟΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ α β δ 10 τους αρχαίους 2 να ξέρω 5 στο σπίτι 11 αρχαία ελληνικά 3 δεν ξέρουµε 5 στο σπίτι 11 βιβλία 4 "τζακ" γ ε 4 "δαβίδ κόπερφηλδ" 4 να κάνεις 16 ζητιανεύουµε 15 " αβίδ Κόπερφηλδ" 4 να κάνουµε 16 ζητιάνος λ µ ξ 1 είναι 1 βαρετή 1 µέρα 5 είναι 9 βαρεµάρα 3 απόγευµα 8 είναι 4 πρωί 11 είναι ν 14 είναι έχουµε τσακωθεί 16 είναι 4 έχουµε ξαναµονιάσει 17 είναι ζ θ ι κ 13 πιτσιλάνε 4 έχουµε παίξει 14 ιστορίες 11 λέµε 13 κυλάνε 5 παίζουν 17 παραµύθι 14 συλλογιζόµαστε 18 να παίξουµε 18 ιστορία 16 σκεφτόµαστε η 19 θα κερδίσει 19 είπαµε 12 θάλασσα 20 δεν ξαναπαίξαµε 18 είπα 13 τρικυµία 17 λες 13 κύµατα 18 απάντησε 20 είπε ο π σ 8 γυρνάµε 5 επίσκεψη 1 η Κυριακή 12 πάµε 8 περίπατο 5 τις Κυριακές 16 γυρίζουµε 6 έξοδο 7 τα κυριακάτικα απογεύµατα 8 πάει ρ 18 τούτη την Κυριακή 6 πάει 18 σαχλή 6 έχει 20 κουτό

15 ΕΣΜΟΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Η Μυρτώ, εγώ 6 του παππού ο µπαµπάς η µαµά 4 εγώ, η Μυρτώ 7 µε τον παππού 5 του µπαµπά 8 µας 8 ο παππούς 15 ο µπαµπάς 11 µε την αδερφή µου την Μυρτώ 10 ο παππούς 15 η µαµά 15 µας 10 του 12 εµείς 10 του 16 µεις 11 του παππού 4 18 η Μυρτώ 16 ο παππούς 13 στάλες 18 µου 16 του 19 σταγόνες 19 καθεµιά 18 ο παππούς 19 δικό της 19 εκείνη 20 εγώ, η Μυρτώ τζαµωτή βεράντα 6 η σταµατίνα 13 τζάµια 6 η υπηρέτρια 13 τους 19 τζαµάκι 19 σε όποιο 8 6 η θεία δέσποινα 6 6 η αδελφή του παππού 5 του κυρίου Περικλή 6 της 5 διευθυντής 6.2 Οι πειρατές της καµινάδας 1 Μια σκούνα µε µαύρα κατάµαυρα πανιά και δυο σταυρωτά ψαροκόκαλα στη µαύρη της σηµαία άραξε µια χειµωνιάτικη νύχτα σ ένα απόµερο αραξοβόλι στα δυτικά του Ωκεανού των Παφλασµών. υο ελεεινοί πειρατές πήδηξαν στη στεριά. Ο ένας εφτάψηλος, ξερακιανός, µε µύτη σουβλερή και διχαλωτή γενειάδα, φορούσε πράσινο πλατύγυρο καπέλο µε τρία κίτρινα φτερά. Ο άλλος κοντός, στρουµπουλός, γαριδοµάτης και φουσκοµάγουλος, φορούσε µπότες από δέρµα σκυλόψαρου µε κόκκινες αγκράφες από κόκαλο σουπιάς και αντί για δεξί χέρι είχε ένα σκουριασµένο γάντζο. 5 Ενώ τα κύµατα έσπαζαν µανιασµένα στα µαύρα θεόρατα βράχια και τα θαλασσοπούλια έκρωζαν τροµαγµένα, οι πειρατές άφησαν πίσω τους την έρηµη παραλία και ακολούθησαν ένα φιδογυριστό µονοπάτι. Βάδιζαν ώρα πολλή. Πέρασαν ένα λαγκάδι µε αγριοάγκαθα, ένα φουρτουνιασµένο ποτάµι κι ένα θεοσκότεινο

16 ρουµάνι και µετά από καµιά δυο ώρες αντίκρισαν τα φώτα της υτικής Κουµασιλάνδης να φωσφορίζουν σαν κλεµµένα διαµαντικά στη θαµπή οµίχλη. Τράβηξαν γραµµή για τη Χορτάτη Φάλαινα, ένα κακόφηµο πανδοχείο που βρισκόταν στο έµπα της πολιτείας. Με το που άνοιξαν την πόρτα, τους χτύπησε στο πρόσωπο η τσίκνα από τηγανητές ρέγκες. 10 Θα περίµενε κανείς ότι τέτοια ώρα, περασµένα µεσάνυχτα, θα ήταν αδειανό το πανδοχείο. Κι όµως ήταν κατάµεστο από κόσµο. Μέσα σε πυκνούς καπνούς από τα τσιµπούκια, τις χύτρες που κόχλαζαν και τις ψησταριές µε τους ξιφίες, οι θαµώνες του πανδοχείου έτρωγαν αρπαχτά, έπιναν λαίµαργα από τα µεγάλα πήλινα κύπελλα, χαχάνιζαν, έφτυναν κουκούτσια και χάλαγαν τον κόσµο µε τις φωνές τους. Οι πειρατές κατάφεραν, µε µεγάλη δυσκολία, να βρουν ένα άδειο τραπέζι δίπλα στα βαρέλια της µπίρας κοντά στο τζάκι. Ήταν στρωµένο µ ένα κοµµάτι από αυλαία θεάτρου που την είχε πουλήσει στον ξενοδόχο ένας καταζητούµενος κλεπταποδόχος και φωτιζόταν από ένα κηροπήγιο µε κίτρινα κεριά καµωµένα από λίπος φάλαινας. 15 Στρογγυλοκάθισαν κι έριξαν µια µατιά ολόγυρα. Στα γύρω τραπέζια λωποδύτες και ληστοφυγόδικοι, αγκαλιασµένοι από τους ώµους, τραγουδούσαν µε βραχνές φωνές, λαθρέµποροι, χαρτορίχτρες και λιποτάχτες, έπαιζαν ζάρια,. τόµπολα, πρέφα και κρεµάλα, κατάσκοποι µε µαύρα φτερά στα καπέλα συνωµοτούσαν µε εξόριστους µυστικοσύµβουλους, κλεπταποδόχοι παζάρευαν κλεµµένες χαλκοµανίες και βασιλικές κορόνες και αξύριστοι δραπέτες φυλακών µε ριγέ στολές λιµάριζαν σιγοσφυρίζοντας τις αλυσίδες που συγκρατούσαν τις σιδερένιες µπάλες στα πόδια τους. Οι λίµες του πανδοχείου της Χορτάτης Φάλαινας ήταν πασίγνωστες στους κακοποιούς της περιοχής. Τεράστιες σε µέγεθος, πιο µεγάλες κι από κουτάλες φασουλάδας, µπορούσαν να λιµάρουν και το πιο σκληρό ατσάλι.19 Ο ξενοδόχος το χε συνήθειο να φέρνει πάντα και µια λίµα µαζί µε τα µαχαιροπίρουνα στο κάθε τραπέζι, προτού σερβίρει το πρώτο πιάτο. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΟΧΗΣ πρόταση στοιχείο συνοχής τύπος συνοχής στοιχείο αναφοράς 1 µία ονοµατική αναφορά σκούνα 1 1 µαύρα ονοµατική αναφορά πανιά 1 1 κατάµαυρα ονοµατική αναφορά πανιά 1 µαύρα επανάληψη κατάµαυρα 1

17 1 δυο ονοµατική αναφορά ψαροκόκκαλα 1 1 σταυρωτά ονοµατική αναφορά ψαροκόκκαλα 1 1 µαύρη ονοµατική αναφορά σηµαία 1 1 µαύρη επανάληψη µαύρα 1 1 της ονοµατική αναφορά σκούνα 1 1 άραξε ρηµατική αναφορά σκούνα 1 1 µία ονοµατική αναφορά νύχτα 1 1 µία επανάληψη µία 1 1 χειµωνιάτικη ονοµατική αναφορά νύχτα 1 1 ένα ονοµατική αναφορά αραξοβόλι 1 1 ένα επανάληψη µία 1 1 απόµερο ονοµατική αναφορά αραξοβόλι 1 2 δύο ονοµατική αναφορά πειρατές 2 2 δύο επανάληψη δύο 1 2 ελεεινοί ονοµατική αναφορά πειρατές 2 2 πήδηξαν ρηµατική αναφορά πειρατές 2 2 στεριά σύµφραση αραξοβόλι 1 3 ο ένας υποκατάσταση πειρατές 2 3 ένας επανάληψη ένα 1 3 εφτάψηλος ονοµατική αναφορά ο ένας 3 3 ξερακιανός ονοµατική αναφορά ο ένας 3 3 σουβλερή ονοµατική αναφορά µύτη 3 3 διχαλωτή ονοµατική αναφορά γενειάδα 3 3 φορούσε ρηµατική αναφορά ο ένας 3 3 πράσινο ονοµατική αναφορά καπέλο 3 3 πλατύγυρο ονοµατική αναφορά καπέλο 3 3 τρία ονοµατική αναφορά φτερά 3 3 κίτρινα ονοµατική αναφορά φτερά 3 3 κίτρινα σύµφραση πράσινο µαύρα 4 ο άλλος υποκατάσταση πειρατές 2 4 κοντός ονοµατική αναφορά ο άλλος 4 4 κοντός λεξική σχέση ( αντωνυµία ) εφτάψηλος 2 4 στρουµπουλός ονοµατική αναφορά ο άλλος 4 4 στρουµπουλός λεξική σχέση (αντωνυµία) ξερακιανός 4 4 γαριδοµάτης ονοµατική αναφορά ο άλλος 4 4 φουσκοµάγουλος ονοµατική αναφορά ο άλλος 4 4 φορούσε ρηµατική αναφορά ο άλλος 4 4 κόκκινες ονοµατική αναφορά αγκράφες 4 4 κόκκινες σύµφραση µαύρο πράσινο κίτρινα 3 4 φορούσε επανάληψη φορούσε 4 4 µπότες σύµφραση καπέλο 3 4 κόκαλο επανάληψη ψαροκόκαλα 1 4 σουπιάς σύµφραση σκυλόψαρο 4 4 δεξί ονοµατική αναφορά χέρι 4 4 χέρι σύµφραση µύτη 3 4 είχε ρηµατική αναφορά ο άλλος 4 4 ένα ονοµατική αναφορά γάντζο 4 4 ένα επανάληψη ένα 1 4 σκουριασµένο ονοµατική αναφορά γάντζο 4 5 έσπαζαν ρηµατική αναφορά τα κύµατα 5

18 5 µαύρα ονοµατική αναφορά βράχια 5 5 µαύρα επανάληψη µαύρα 1 5 µαύρα σύµφραση µαύρο πράσινο κίτρινα κόκκινες 5 θεόρατα ονοµατική αναφορά βράχια 6 5 έκρωζαν ρηµατική αναφορά τα θαλασσοπούλια 5 5 τρωµαγµένα ονοµατική αναφορά τα θαλασσοπούλια 5 5 οι πειρατές επανάληψη πειρατές 2 5 άφησαν ρηµατική αναφορά οι πειρατές 5 5 τους ονοµατική αναφορά οι πειρατές 5 5 έρηµη ονοµατική αναφορά παραλία 5 5 παραλία σύµφραση αραξοβόλι στεριά 5 ακολούθησαν ρηµατική αναφορά παραλία 5 5 ένα ονοµατική αναφορά µονοπάτι 5 5 ένα επανάληψη ένα 1 5 φιδογυριστό ονοµατική αναφορά µονοπάτι 5 6 βάδιζαν ρηµατική αναφορά οι πειρατές 5 6 πολλή ονοµατική αναφορά ώρα 6 7 πέρασαν ρηµατική αναφορά οι πειρατές 5 7 ένα ονοµατική αναφορά λαγκάδι 7 7 ένα επανάληψη ένα 1 7 ένα ονοµατική αναφορά ποτάµι 7 7 ένα επανάληψη ένα 1 7 φουρτουνιασµένο ονοµατική αναφορά ποτάµι 7 7 ένα ονοµατική αναφορά ρουµάνι 7 7 ένα επανάληψη ένα 1 7 θεοσκότεινο ονοµατική αναφορά ρουµάνι 7 7 δυο ονοµατική αναφορά ώρες 7 7 δυο επανάληψη δυο 1 7 ώρες επανάληψη ώρα 6 7 αντίκρισαν ρηµατική αναφορά οι πειρατές 5 7 να φωσφορίζουν ρηµατική αναφορά τα φώτα 7 7 κλεµµένα ονοµατική αναφορά διαµαντικά 7 7 θαµπή ονοµατική αναφορά οµίχλη 7 8 τράβηξαν ρηµατική αναφορά οι πειρατές 5 8 ένα ονοµατική αναφορά πανδοχείο 8 8 ένα επανάληψη ένα 1 8 κακόφηµο ονοµατική αναφορά πανδοχείο 8 8 βρισκόταν ρηµατική αναφορά πανδοχείο 8 9 άνοιξαν ρηµατική αναφορά οι πειρατές 8 9 τους ονοµατική αναφορά οι πειρατές 5 9 χτύπησε ρηµατική αναφορά η τσίκνα 9 9 τηγανητές ονοµατική αναφορά ρέγκες 9 10 θα περίµενε ρηµατική αναφορά κανείς τέτοια ονοµατική αναφορά ώρα ώρα επανάληψη ώρα 6 10 περασµένα ονοµατική αναφορά µεσάνυχτα θα ήταν ρηµατική αναφορά το πανδοχείο αδειανό ονοµατική αναφορά το πανδοχείο το πανδοχείο επανάληψη πανδοχείο 8 11 κι όµως συνδετικότητα αντιθετική σχέση 10-11

19 11 ήταν ρηµατική αναφορά το πανδοχείο ήταν επανάληψη θα ήταν κατάµεστο ονοµατική αναφορά το πανδοχείο 11 (το πανδοχείο) έλλειψη 11 κατάµεστο λεξική σχέση (αντίθεση) αδειανό πυκνούς ονοµατική αναφορά καπνούς κόχλαζαν ρηµατική αναφορά οι χύτρες έτρωγαν ρηµατική αναφορά οι θαµώνες του πανδοχείου επανάληψη πανδοχείο 8 12 έπιναν ρηµατική αναφορά οι θαµώνες µεγάλα ονοµατική αναφορά κύπελλα µεγάλα λεξική σχέση συνωνυµία θεόρατα 5 12 πήλινα ονοµατική αναφορά κύπελλα χαχάνιζαν ρηµατική αναφορά οι θαµώνες έφτυναν ρηµατική αναφορά οι θαµώνες χάλαγαν ρηµατική αναφορά οι θαµώνες τον κόσµο επανάληψη κόσµο τους ονοµατική αναφορά οι θαµώνες οι πειρατές επανάληψη οι πειρατές 5 13 κατάφεραν ρηµατική αναφορά οι πειρατές µεγάλη ονοµατική αναφορά δυσκολία µεγάλη επανάληψη µεγάλα να βρούν ρηµατική αναφορά οι πειρατές ένα ονοµατική αναφορά τραπέζι ένα επανάληψη ένα 1 13 άδειο ονοµατική αναφορά τραπέζι άδειο επανάληψη αδειανό 9 14 ήταν ρηµατική αναφορά το τραπέζι ήταν επανάληψη ήταν στρωµένο ονοµατική αναφορά τραπέζι ένα ονοµατική αναφορά κοµµάτι ένα επανάληψη ένα 1 14 την ονοµατική αναφορά αυλαία θεάτρου που ονοµατική αναφορά αυλαία θεάτρου είχε πουλήσει ρηµατική αναφορά κλεπταποδόχος στον ξενοδόχο λεξική σχέση πανδοχείο 14 ένας ονοµατική αναφορά κλεπταποδόχος ένας επανάληψη ένα 1 14 καταζητούµενος ονοµατική αναφορά κλεπταποδόχος και συνδετικότητα προσθετική σχέση ήταν + φωτιζόταν φωτιζόταν ρηµατική αναφορά το τραπέζι ένα ονοµατική αναφορά κηροπήγιο ένα επανάληψη ένα 1 14 κίτρινα ονοµατική αναφορά κεριά κίτρινα επανάληψη κίτρινα 2 14 καµωµένα ονοµατική αναφορά κεριά φάλαινας επανάληψη Φάλαινα 8 15 στρογγυλοκάθησαν ρηµατική αναφορά οι πειρατές κι συνδετικότητα προσθετική σχέση στρογγυλοκάθησαν + έριξαν έριξαν ρηµατική αναφορά οι πειρατές 13

20 15 µια ονοµατική αναφορά µατιά µια επανάληψη µια 1 16 γύρω επανάληψη ολόγυρα τραπέζια επανάληψη τραπέζι αγκαλιασµένοι ονοµατική αναφορά λωποδύτες + ληστοφυγόδικοι τραγουδούσαν ρηµατική αναφορά λωποδύτες + ληστοφυγόδικοι βραχνές ονοµατική αναφορά φωνές έπαιζαν ρηµατική αναφορά λαθρέµποροι + χαρτορίχτρες + λιποτάχτες 16 και συνδετικότητα προσθετική σχέση πρέφα + κρεµάλα µαύρα ονοµατική αναφορά φτερά µαύρα επανάληψη µαύρα 1 16 φτερά επανάληψη φτερά 2 16 καπέλα επανάληψη καπέλο 2 16 συνωµοτούσαν ρηµατική αναφορά κατάσκοποι εξόριστους ονοµατική αναφορά µυστικοσύµβουλους κλεπταποδόχοι επανάληψη κλεπταποδόχος παζάρευαν ρηµατική αναφορά κλεπταποδόχοι κλεµµένες ονοµατική αναφορά χαλκοµανίες κλεµµένες επανάληψη κλεµµένα 7 16 βασιλικές ονοµατική αναφορά κορόνες αξύριστοι ονοµατική αναφορά δραπέτες ριγέ ονοµατική αναφορά στολές λιµάριζαν ρηµατική αναφορά δραπέτες συγκρατούσαν ρηµατική αναφορά αλυσίδες σιδερένιες ονοµατική αναφορά µπάλες τους ονοµατική αναφορά δραπέτες λίµες επανάληψη λιµάριζαν του πανδοχείου επανάληψη πανδοχείο 8 17 Χοράτης Φάλαινας επανάληψη Χορτάτη Φάλαινα 8 17 ήταν ρηµατική αναφορά οι λίµες ήταν επανάληψη ήταν πασίγνωστες ονοµατική αναφορά οι λίµες τεράστιες λεξική σχέση συνωνυµία θεόρατα 5 18 τεράστιες ονοµατική αναφορά οι λίµες πιο µεγάλες επανάληψη µεγάλη πιο µεγάλες ονοµατική αναφορά οι λίµες µπορούσαν ρηµατική αναφορά οι λίµες να λιµάρουν ρηµατική αναφορά οι λίµες να λιµάρουν επανάληψη λιµάριζαν πιο σκληρό ονοµατική αναφορά ατσάλι ατσάλι λεξική σχέση συνωνυµία σιδερένιες ο ξενοδόχος επανάληψη στον ξενοδόχο 'χε ρηµατική αναφορά ο ξενοδόχος χε επανάληψη είχε 4 19 να φέρνει ρηµατική αναφορά ο ξενοδόχος µία ονοµατική αναφορά λίµα µία επανάληψη µία 1 19 λίµα επανάληψη µαχαιροπίρουνα λεξική σχέση κουτάλες τραπέζι επανάληψη τραπέζι 13

21 19 προτού συνδετικότητα χρονική σχέση φέρνει- σερβίρει σερβίρει ρηµατική αναφορά ο ξενοδόχος πρώτο ονοµατική αναφορά πιάτο 19 ΣΥΝΟΧΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΜΙΝΑ ΑΣ ΕΣΜΟΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ πειρατές 11 κόσµο 8 Χορτάτη Φάλαινα 5 οι πειρατές 12 θαµώνες 8 πανδοχείο 13 οι πειρατές 12 τους 10 πανδοχείο 3 ο ένας 16 λωποδύτες 12 του πανδοχείου 4 ο άλλος 16 ληστοφυγόδικοι 17 του πανδοχείου 9 τους 16 χαρτορίχτρες 17 της χορτάτης Φάλινας 5 τους 16 λιποτάχτες 16 κατάσκοποι 4 16 µυστικοσύµβουλοι 1 αραξοβόλι 16 κλεπταποδόχοι 2 στεριά 16 δραπέτες 5 την παραλία 16 τους στον ξενοδόχο 7 υτική κουµασιλάνδη 19 ο ξενοδόχος 8 πολιτείας 17 της περιοχής 1 σκούνα 1 της 6 ΕΣΜΟΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ α γ ε ζ 1 ψαροκόκαλα 13 τραπέζι 10 ήταν 1 µία 4 κόκαλο 16 τραπέζια 11 ήταν 1 µία 19 τραπέζι 14 ήταν 1 ένα β δ 17 ήταν 5 ένα 5 θεόρατα 17 λίµες 7 ένα 12 µεγάλα 19 λίµα 7 ένα 13 µεγάλη 7 ένα 18 τεράστιος 18 πιο µεγάλες ν ξ ο π ρ

22 3 φτερά 3 καπέλο 1 δύο εφτάψηλος ξερακιανός φτερά καπέλα 2 δύο κοντός στρουµπουλός 7 δύο 8 ένα η ι λ 13 ένα 4 είχε 7 κλεµµένα 16 ζάρια 14 ένα 19 'χε 16 κλεµµένες 16 τόµπολα 16 πρέφα 14 ένας 15 µία θ κ 16 κρεµάλα 19 µία 16 λιµάριζαν 6 ώρα µ 18 να λιµάρουν 7 ώρες 4 φορούσε 10 ώρα 5 φορούσε 10 περασµένα µεσάνυχτα σ τα υ φ 5 άφησαν λαγκάδι 5 έρηµη 10 αδειανό 5 ακολούθησαν ρουµάνι 4 απόµερο 11 κατάµεστο 6 βάδιζαν 7 πέρασαν χ ψ ω 8 τράβηξαν 12 αρπαχτά 1 µαύρα 2 κίτρινα 12 λαίµαργα 1 µαύρη 14 κίτρινα 5 µαύρα 16 µαύρα 6.3 Ο Τρελαντώνης 1 Ο Αντώνης ήταν πολύ σκάνταλος και πολύ άτακτος και κάθε λίγο έβρισκε τον µπελά του. εν περνούσε µέρα που να µην έτρωγε δυο τρεις κατσάδες, πότε από τη θεία του, πότε από τη µαγείρισσα, πότε από την Αγγλίδα δασκάλα και πότε από την τραπεζιέρα, και κάθε λίγο αναγκάζουνταν ν ανακατώνεται ο θείος. Σαν έφθανε απ έξω ο θείος και άκουε την καινούρια αταξία του Αντώνη, το αγαθό του πρόσωπο αγρίευε όσο µπορούσε, σούρωνε τ άσπρα του φρύδια και, κουνώντας το σταχτί του κεφάλι, έλεγε αυστηρά: - Αντώνη ακούω πάλι πως έκανες αταξίες! 5 Φοβούµαι πως δε θα τα πάµε καλά! Αυτές ήταν οι σοβαρές περιστάσεις. Άκουε η Αλεξάνδρα, η µεγάλη αδελφή, και

23 ντρέπουνταν για τον αδερφό της. Άκουε η Πουλουδιά, η µικρότερη αδελφή κι ένιωθε την καρδιά της να παίζει τούµπανο. Άκουε και ο µικρός ο Αλέξανδρος, καθισµένος στο πάτωµα, µε το δάχτυλο στο στόµα, και αποφάσιζε µέσα του πως εκείνος δεν ήθελε να γίνει έτσι κακό παιδί σαν τον Αντώνη. 10 Και όµως πως ήθελε να µπορεί να κάνει όσα έκανε ο Αντώνης. Γιατί ο Αντώνης έκανε πολλά δύσκολα πράµατα. Έκανε τούµπες τρεις στη σειρά- και θα έκανε, λέει, και τέσσερις, αν ήταν πιο µεγάλη η κάµαρά και αν δε χτυπούσε ο τοίχος στα ποδάρια του` σκαρφάλωνε στη γαζία της αυλής` καβαλίκευε στην κουπαστή της σκάλας και κατέβαινε γλιστρώντας ως κάτω` έκανε πηδώντας µε το ένα πόδι, τρεις φορές το γύρο της αυλής του σπιτιού, χωρίς να αγγίξει τον τοίχο` κάθε πρωί στη θάλασσα, βουτούσε το κεφάλι του στο νερό, κι έµενε τόση ώρα µε κλειστό στόµα και ανοιχτά µάτια, και δεν πνίγουνταν ποτέ. Και άλλα πολλά έκανε ο Αντώνης. Έπειτα είχε πάντα γεµάτες τις τσέπες του από τόσους θησαυρούς.15 Τι δεν έβρισκες µέσα. Καρφιά, βόλους, βότσαλα, σπάγγους, κάποτε και κανένα κοµµάτι µαστίχα µασηµένη, και, πάνω απ όλα, το τρίγωνο γυαλί που είχε πέσει από τον πολυέλαιο της εκκλησίας, και που έκανε τόσα ωραία χρώµατα σαν το έβαζες στον ήλιο. Ολόκληρο πλούτο είχαν αυτές οι τσέπες του Αντώνη. Οι γονείς του Αντώνη,. που ζούσαν στην Αίγυπτο, δεν µπόρεσαν να ταξιδέψουν εκείνο το καλοκαίρι, κι εκείνος και τ αδέλφια του είχαν έλθει στον Πειραιά µε το θείο Τζώρτζη και την θεία Μαριέτα, που δεν είχαν παιδιά, και κάθουνταν σ ένα από τα σπίτια του Τσίλερ. Επτά ήταν τα σπίτια του Τσίλερ, όλα στην αράδα κι ενωµένα το πρώτο, το ακριανό, το µεγάλο, µε τρία πρόσωπα, τ άλλα όλα όµοια, µε µία βεραντούλα προς τη θάλασσα και µιαν αυλή στο πίσω µέρος, προς τον λόφο. 20 Στο πρώτο, το µεγάλο σπίτι, κάθουνταν ο Βασιλέας` στο δεύτερο µια Ρωσίδα, Κυρία της Τιµής της Βασίλισσας στο τρίτο ο Αντώνης µε τ αδέλφια του και το θείο και την θεία του, και στ άλλα παρακάτω διάφοροι άλλοι, που, σαν τον Βασιλέα είχαν κατέβει από τας Αθήνας να περάσουν τους ζεστούς µήνες του καλοκαιριού κοντά στην Πειραιώτική θάλασσα.. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΟΧΗΣ πρόταση στοιχείο συνοχής τύπος συνοχής στοιχείο αναφοράς 1 ήταν ρηµατική αναφορά ο Αντώνης 1 1 σκάνταλος ονοµατική αναφορά ο Αντώνης 1 1 άτακτος ονοµατική αναφορά ο Αντώνης 1

24 1 έβρισκε ρηµατική αναφορά ο Αντώνης 1 1 του ονοµατική αναφορά ο Αντώνης 1 1 σκάνταλος λεξική σχέση (συνωνυµία) άτακτος 1 2 δεν περνούσε ρηµατική ανφορά µέρα 2 (καταφορά) 2 να µην έτρωγε ρηµατική αναφορά ο Αντώνης 1 2 του ονοµατική αναφορά ο Αντώνης 1 2 πότε επανάληψη πότεχ3 2 2 τραπεζιέρα σύµφραση µαγείρισσα 2 2 αναγκάζουνταν ρηµατική αναφορά ο θείος 2 (καταφορά) 2 ν' ανακατώνεται ρηµατική αναφορά ο θείος 2 3 σαν συνδετικότητα (χρονική σχέση) έφθανε+άκουε µε τα προηγούµενα 3 έφθανε ρηµατική αναφορά ο θείος 2 3 ο θείος επανάληψη ο θείος 2 3 άκουε ρηµατική αναφορά ο θείος 2 3 αταξία επανάληψη άτακτος 1 3 του Αντώνη επανάληψη ο Αντώνης 1 3 του ονοµατική αναφορά ο θείος 2 3 αγρίευε ρηµατική αναφορά πρόσωπο 3 3 µπορούσε ρηµατική αναφορά πρόσωπο 3 3 σούρωνε ρηµατική αναφορά ο θείος 2 3 του ονοµατική αναφορά ο θείος 2 3 σταχτί λεξική σχέση άσπρα 3 3 του ονοµατική αναφορά ο θείος 2 3 έλεγε ρηµατική αναφορά ο θείος 2 4 Αντώνη επανάληψη ο Αντώνης 1 4 ακούω επανάληψη άκουε 3 4 ακούω ρηµατική αναφορά ο θείος 2 4 αταξίες επανάληψη αταξία 3 5 φοβούµαι ρηµατική αναφορά ο θείος 2 5 πάµε ρηµατική αναφορά ο θείος+ ο Αντώνης 6 αυτές υποκατάσταση προτάσεις ήταν ρηµατική αναφορά περιστάσεις 6 7 άκουε επανάληψη άκουε 3 7 άκουε ρηµατική αναφορά (καταφορά) η Αλεξάνδρα 7 7 αδελφή λεξική σχέση ( µετωνυµία) η Αλεξάνδρα 7 7 ντρέπουνταν ρηµατική αναφορά η Αλεξάνδρα 7 7 αδελφό επανάληψη αδελφή 7 7 αδελφό λεξική σχέση ( µετωνυµία) ο Αντώνης 1 7 της ονοµατική αναφορά η Αλεξάνδρα 7 8 άκουε επανάληψη άκουε 3 8 άκουε ρηµατική αναφορά (καταφορά) η πουλουδιά 8 8 αδελφή επανάληψη αδελφή 7 8 αδελφή λεξική σχέση ( µετωνυµία) η Πουλουδιά 8 8 µικρότερη λεξική σχέση µεγαλύτερη 7 8 ένιωθε ρηµατική αναφορά η Πουλουδιά 8 8 της ονοµατική αναφορά η Πουλουδιά 8 8 να παίζει ρηµατική αναφορά ( η καρδιά της) 8 8 (η καρδιά της) έλλειψη την καρδιά της 8

25 9 άκουε επανάληψη άκουε 3 9 άκουε ρηµατική αναφορά (καταφορά) ο Αλέξανδρος 9 9 ο µικρός ονοµατική αναφορά (καταφορά) ο Αλέξανδρος 9 9 καθισµένος ονοµατική αναφορά ο Αλέξανδρος 9 9 αποφάσιζε ρηµατική αναφορά ο Αλέξανδρος 9 9 του ονοµατική αναφορά ο Αλέξανδρος 9 9 εκείνος ονοµατική αναφορά ο Αλέξανδρος 9 9 δεν ήθελε ρηµατική αναφορά ο Αλέξανδρος 9 9 να γίνει ρηµατική αναφορά ο Αλέξανδρος 9 9 παιδί ονοµατική αναφορά ο Αλέξανδρος 9 9 κακό ονοµατική αναφορά παιδί 8 9 κακό παιδί συνωνυµία σκάνταλος/ άτακτος 1 9 Αντώνη επανάληψη ο Αντώνης 1 10 και όµως συνδετικότητα (αντιθετική σχέση) ήθελε επανάληψη δεν ήθελε 9 10 ήθελε ρηµατική αναφορά ο Αλέξανδρος 9 10 να µπορεί ρηµατική αναφορά ο Αλέξανδρος 9 10 να κάνει ρηµατική αναφορά ο Αλέξανδρος 9 10 έκανε επανάληψη να κάνει έκανε ρηµατική αναφορά ο Αντώνης ο Αντώνης επανάληψη ο Αντώνης 1 11 γιατί συνδετικότητα (αιτιακή σχέση) ο Αντώνης επανάληψη ο Αντώνης 1 11 έκανε ρηµατική αναφορά ο Αντώνης έκανε επανάληψη έκανες 4 11 δύσκολα ονοµατική αναφορά πράµατα πολλά ονοµατική αναφορά πράµατα έκανε επανάληψη έκανε έκανε ρηµατική ανφορά ο Αντώνης τρεις ονοµατική ανφορά τούµπες τρεις σύµφραση τέσσερις 12 έκανε επανάληψη έκανε έκανε ρηµατική αναφορά ο Αντώνης λέει ρηµατική αναφορά ο Αντώνης ήταν ρηµατική αναφορά (καταφορά) η κάµαρα µεγάλη ονοµατική ανφορά (καταφορά) η κάµαρα δε χτυπούσε ρηµατική ανφορά (καταφορά) ο τοίχος του ονοµατική ανφορά ο Αντώνης σκαρφάλωνε ρηµατική αναφορά ο Αντώνης καβαλίκευε ρηµατική αναφορά ο Αντώνης έκανε ρηµατική αναφορά ο Αντώνης κατέβαινε ρηµατική αναφορά ο Αντώνης έκανε επανάληψη έκανε έκανε ρηµατική αναφορά ο Αντώνης πόδι επανάληψη ποδάρια ένα ονοµατική ανφορά πόδι τρεις επανάληψη τρεις της αυλής επανάληψη της αυλής ν' αγγίξει ρηµατική αναφορά ο Αντώνης τον τοίχο επανάληψη ο τοίχος 12

26 12 βουτούσε ρηµατική αναφορά ο Αντώνης το κεφάλι επανάληψη κεφάλι 3 12 του ονοµατική αναφορά ο Αντώνης νερό σύµφραση θάλασσα 12 τόση ονοµατική αναφορά ώρα κλειστό ονοµατική αναφορά στόµα ανοιχτά ονοµατική αναφορά µάτια δεν πνίγουνταν ρηµατική αναφορά ο Αντώνης και άλλα συνδετικότητα (προσθετική σχέση) 13 µε προηγούµενες προτάσεις 13 έκανε επανάληψη έκανε πολλά ονοµατική αναφορά άλλα έκανε ρηµατική αναφορά ο Αντώνης ο Αντώνης επανάληψη ο Αντώνης έπειτα συνδετικότητα ( προσθετική σχέση) είχε ρηµατική αναφορά ο Αντώνης γεµάτες ονοµατική αναφορά τσέπες του ονοµατική αναφορά ο Αντώνης δεν έβρισκες έλλειψη/ εξωφορά ( ενν. εσύ, ο αναγνώστης) 16 µασηµένη ονοµατική αναφορά µαστίχα τρίγωνο ανοµατική αναφορά γυαλί είχε πέσει ρηµατική αναφορά το γυαλί και συνδετικότητα ( προσθετική σχέση) είχε πέσει+ έκανε έκανε ρηµατική αναφορά το γυαλί ωραία ονοµατική αναφορά χρώµατα το ονοµατική αναφορά το γυαλί έβαζες έλλειψη / εξωφορά ( ενν. εσύ) 17 ολόκληρο ονοµατική αναφορά πλούτο είχαν ρηµατική αναφορά (καταφορά) οι τσέπες αυτές ονοµατική αναφορά τσέπες τσέπες επανάληψη τσέπες του Αντώνη επανάληψη ο Αντώνης 1 18 του Αντώνη επανάληψη ο Αντώνης 1 18 ζούσαν ρηµατική αναφορά οι γονείς που ονοµατική αναφορά οι γονείς του Αντώνη δεν µπόρεσαν ρηµατική αναφορά οι γονείς να ταξιδέψουν ρηµατική αναφορά οι γονείς δεν µπόρεσαν επανάληψη να µπορεί εκείνο ονοµατική αναφορά το καλοκαίρι και επανάληψη κι εκείνος ονοµατική αναφορά ο Αντώνης 1 18 του ονοµατική αναφορά ο Αντώνης 1 18 αδέλφια επανάληψη αδελφή 7 18 είχαν έλθει ρηµατική αναφορά εκείνος και τ' αδέλφια του θεία επανάληψη θείο δεν είχαν ρηµατική αναφορά θείος + θεία 18 ένα... έλλειψη σπίτια τα σπίτια επανάληψη του σπιτιού επτά ονοµατική αναφορά σπίτια ήταν ρηµατική αναφορά τα σπίτια 19

27 19 τα σπίτια του Τσίλερ επανάληψη τα σπίτια του Τσίλερ όλα ( τα σπίτια) έλλειψη 19 ενωµένα ονοµατική αναφορά ( τα σπίτια) το πρώτο υποκατάσταση τα σπίτια το ακριανό υποκατάσταση τα σπίτια µεγάλο ονοµατική αναφορά τα σπίτια τρία ονοµατική αναφορά πρόσωπα τ' άλλα υποκατάσταση τα σπίτια όλα όµοια ονοµατική αναφορά τα σπίτια τα η θάλασσα επανάληψη στη θάλασσα µιαν ονοµατική αναφορά αυλή αυλή επανάληψη της αυλής Στο πρώτο υποκατάσταση τα σπίτια µεγάλο ονοµατική αναφορά σπίτι σπίτι επανάληψη τα σπίτια κάθουνταν ρηµατική αναφορά ο Βασιλέας στο δεύτερο υποκατάσταση τα σπίτια της βασίλισσας επανάληψη ο Βασιλέας 20 κάθουνταν έλλειψη Χ3 20 στο τρίτο υποκάτάσταση τα σπίτια ο Αντώνης µε τα αδέλφια του επανάληψη ο Αντώνης 1, τ' αδέλφια του το θείο, τη θεία επανάληψη το θείο τη θεία του επανάληψη ο αντώνης στ' άλλα υποκατάσταση τα σπίτια το Βασιλέα επανάληψη ο Βασιλέας είχαν κατέβει ρηµατική αναφορά άλλοι που ονοµατικοί αναφορά διάφοροι άλλοι 20 ΣΥΝΟΧΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΕΛΑΝΤΩΝΗ ΕΣΜΟΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ α γ ε ζ 1 ήταν 9 στο στόµα 4 έκανες 3 µπορούσε 6 ήταν 12 στόµα 10 να κάνει 10 να µπορεί 12 ήταν 10 έκανε 18 δεν µπόρεσαν 19 ήταν δ 13 έκανε 3 άκουε 16 έκανε η β 4 ακούω 11 έκανε 7 µεγάλη 1 έβρισκε 7 άκουε 12 µεγάλη 15 έβρισκες 8 άκουε 19 µεγάλο 9 άκουε 20 µεγάλο ν ξ π 9 δεν ήθελε είχαν έλθει 13 άλλα 10 ήθελε 20 είχαν κατέβει 20 άλλοι 9 αποφάσιζε θ κ µ ρ σ 18 πειραιά 3 πρόσωπο 12 ένα 1 πολύ 12 σκαρφάλωνε πρόσωπα 18 ένα 1 πολύ 12 καβαλίκευε

28 πειραιώτικη 19 µία 11 πολλά 19 µιαν ι λ 20 µία 8 µικρότερη 1 σκάνταλος ο 9 µικρός 1 άτακτος 18 κάθουνταν 9 κακό παιδί 20 κάθουνταν ΕΣΜΟΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ο Αντώνης θεία 18 το καλοκαίρι 1 του 29 θεία Μαριέτα 20 του καλοκαιριού 2 του 20 θεία 3 του Αντώνη 4 του Αντώνη τον αδελφό 12 αυλής 10 ο Βασιλέας 9 τον Αντώνη 12 αυλής 20 τον Βασιλέα 10 ο Αντώνης 19 αυλή 11 ο Αντώνης 12 του ο Αντώνης 12 θάλασσα 8 η Πουλουδιά 13 του 19 τη θάλασσα 8 η αδελφή του 17 του 10 στην Αντώνη θαλασσα 8 της 17 εκείνος 19 τα' αδέλφια 18 εκείνος 20 τα' αδέλφια 18 του 20 ο Αντώνης του 7 η Αλεξάνδρα 11 του σπιτιού 20 του 7 η αδελφή 18 τα σπίτια του Τσίλερ 19 τα' αδέλφια 19 τα σπίτια του Τσίλερ 20 τα' αδέλφια 19 το πρώτο 9 19 το ακριανό 9 ο Αλέξανδρος 19 τα' άλλα 9 του 20 στο πρώτο 9 εκείνος 20 το σπίτι 19 τα' αδέλφια 20 στο δεύτερο 20 τα' αδέλφια 20 στο τρίτο 20 στ' άλλα αταξία 14 τσέπες 12 4 αταξίες 17 τσέπες 12 ποδάρια 12 πόδι 14 2 ο θείος 3 ο θείος 3 τουχ3 19 θείο ζώρζη 20 το θείο

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

του. Τι συμβαίνει μια ζεστή μέρα του Αυγούστου που αναστατώνει τη ζωή των κοριτσιών και των δικών τους; Ποιος μπορεί να θέλει να βλάψει το καπλάνι;

του. Τι συμβαίνει μια ζεστή μέρα του Αυγούστου που αναστατώνει τη ζωή των κοριτσιών και των δικών τους; Ποιος μπορεί να θέλει να βλάψει το καπλάνι; 1581_011KP_KAPLANI_Layout 1 25/05/2011 11:34 π.μ. Page 1 ΕΥ-ΠΟ; ΛΥ-ΠΟ; είναι η συνθηματική ερώτηση που ανταλλάσσουν μεταξύ τους η Μέλια και η Μυρτώ λίγο πριν κοιμηθούν. Δυο μικρές αδερφές που ζουν σ ένα

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος γονέων & κηδεµόνων παιδικών σταθµών Αγίας Παρασκευής. Δυσλεξία Ανάπτυξη Λόγου & Κίνησης Παιδοψυχολόγος: Νότα Ζέρβα

Σύλλογος γονέων & κηδεµόνων παιδικών σταθµών Αγίας Παρασκευής. Δυσλεξία Ανάπτυξη Λόγου & Κίνησης Παιδοψυχολόγος: Νότα Ζέρβα Σύλλογος γονέων & κηδεµόνων παιδικών σταθµών Αγίας Παρασκευής Δυσλεξία Ανάπτυξη Λόγου & Κίνησης Παιδοψυχολόγος: Νότα Ζέρβα Το παιδί µου δεν µιλάει καθαρά... Έως 2 ετών πρέπει να... Καταλαβαίνει σύνθετες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ Κωνσταντίνα Αστερίου Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα μαγαζιά να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα και στολίδια για το δένδρο. Η πόλη είναι πανέμορφα στολισμένη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222.

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. «Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. Από το Σεπτέμβριο του 2008 «Tο Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε cd από τις

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ THE G C SCHOOL OF CAREERS ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ Χρόνος: 40 λεπτά Αυτό το γραπτό αποτελείται από 6 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση προφορικού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Γιώργος και η Ελευθερία πηγαίνουν εκδρομή. Θα ακούσεις την Ελευθερία να λέει ποια ρούχα θα πάρει μαζί της. Σημείωσε με () αυτά που θα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ https://sym.pblogs.gr ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ ΤΙ ΣΤΟΧΕΥΩ ; ΑΝΑΦΟΡΙΚΟΣ Κειμενικό είδος ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΣ Κειμενικό είδος ΤΙ ΣΤΟΧΕΥΩ ; Αφήγηση, περιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ενότητα: Αθλητισμός (3 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 6 ώρες (3 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: 1. Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής με

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Εάν όμως πείτε να κάνετε το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι ή τον κήπο σας, τα πράγματα δυσκολέυουν. Πρέπει να οργανώσετε μόνοι σας ένα σωρό πράγματα.

Εάν όμως πείτε να κάνετε το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι ή τον κήπο σας, τα πράγματα δυσκολέυουν. Πρέπει να οργανώσετε μόνοι σας ένα σωρό πράγματα. Ιδέες για Γενέθλια παιδιών Πόσες φορές σπάσατε το κεφάλι σας, που να κάνετε το πάρτι γενεθλίων των παιδιών σας; Στο σπίτι, στον κήπο ή τελικά σε κάποιον παιδότοπο; Εάν επιλέξετε έναν παιδότοπο, τα πράγματα

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιχνίδια είναι δημιουργήματα του Ελληνικού πολιτισμού με ρίζες που φτάνουν στην

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Καλημέρα! A ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Καλημέρα! Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους Καλημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Κείμενο 1 Τοποθέτηση πομπού σε έναν από τους τελευταίους Ασπροπάρηδες στα Βαλκάνια Οι άνθρωποι παγιδεύουν εδώ και χιλιάδες χρόνια τα πουλιά για τροφή, για το πολύχρωμο φτέρωμά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους Ιούλιος 2011 Τεύχος 11 3 Μια εφηµερίδα για όλη την οικογένεια ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι Βιβλίο: Η χαµένη πόλη Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛ. 264 ΣΕΛ. 320 TIMH 11,00 ΣΕΛ. 248

ΣΕΛ. 264 ΣΕΛ. 320 TIMH 11,00 ΣΕΛ. 248 Η Άλκη Ζέη στο Η μωβ ομπρέλα Οι μεγάλοι και τα παιδιά. Δυο κόσμοι τόσο διαφορετικοί. Ο καθένας κουβαλάει τη δική του αλήθεια. Γι αυτό άλλωστε και πίσω από μια μωβ ομπρέλα μπορεί να κρύβονται πολλές! ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί"

Σόφη Θεοδωρίδου: Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί" Το clickatlife επιλέγει ρήσεις από έντεκα συγγραφείς της παγκόσμιας κλασσικής λογοτεχνίας για να ανοίξει διάλογο με σύγχρονους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος και σύντομη περιγραφή των εκδηλώσεων της καλοκαιρινής εκστρατείας 2015. 1. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη είναι πικνίκ στη χώρα των θαυμάτων

Τίτλος και σύντομη περιγραφή των εκδηλώσεων της καλοκαιρινής εκστρατείας 2015. 1. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη είναι πικνίκ στη χώρα των θαυμάτων ΕΔΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Τίτλος και σύντομη περιγραφή των εκδηλώσεων της καλοκαιρινής εκστρατείας 2015 1. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη είναι πικνίκ στη χώρα των θαυμάτων Για μια εβδομάδα τα παιδιά θα μεταφερθούν

Διαβάστε περισσότερα

Citizenship Language Pack For Migrants in Europe ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μάθημα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες με τη χρήση πολυμέσων.

Citizenship Language Pack For Migrants in Europe ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μάθημα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες με τη χρήση πολυμέσων. Citizenship Language Pack For Migrants in Europe ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μάθημα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες με τη χρήση πολυμέσων Επίπεδο A2 Πώς να επικοινωνείτε στην καθημερινότητα σας στην Ελλάδα Με την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year Η Αλφαβητοχώρα Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα Η μέρα έμοιαζε συνηθισμένη στην Αλφαβητοχώρα. Ο κύριος ې διαφήμιζε τα φρέσκα λαχανικά του στο μανάβικο δείχνοντας με καμάρι πως το μαρούλι είχε ακόμα την πρωινή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χορήγησης και διόρθωσης κατατακτήριων τεστ. «Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ»

Οδηγίες χορήγησης και διόρθωσης κατατακτήριων τεστ. «Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ» Οδηγίες χορήγησης και διόρθωσης κατατακτήριων τεστ «Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ» Περιεχόμενα Οδηγίες χορήγησης και διόρθωσης γραπτών τεστ... 3 Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι... 5 Μέρος Α : Κατανόηση προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

707_THEFINALBOOK_Layout 1 5/12/2012 8:44 πμ Page 1. Σοφία Σταμπολίτη. Καρκινικές Φράσεις. ...ένα παιχνίδι λέξεων...

707_THEFINALBOOK_Layout 1 5/12/2012 8:44 πμ Page 1. Σοφία Σταμπολίτη. Καρκινικές Φράσεις. ...ένα παιχνίδι λέξεων... 707_THEFINALBOOK_Layout 1 5/12/2012 8:44 πμ Page 1 Σοφία Σταμπολίτη 707 Καρκινικές Φράσεις...ένα παιχνίδι λέξεων... 707_THEFINALBOOK_Layout 1 5/12/2012 8:44 πμ Page 2 707 Καρκινικές Φράσεις 2012 Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com Μιχάλης Μακρή EFIAP www.michalismakri.com Γιατί κάποιες φωτογραφίες είναι πιο ελκυστικές από τις άλλες; Γιατί κάποιες φωτογραφίες παραμένουν κρεμασμένες σε γκαλερί για μήνες ή και για χρόνια για να τις

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλιο: Ο γνωστός αυτός γρίφος πρωτοεµφανίστηκε σ ένα βιβλίο του Alcuin τον 8 ο αιώνα.

Σχόλιο: Ο γνωστός αυτός γρίφος πρωτοεµφανίστηκε σ ένα βιβλίο του Alcuin τον 8 ο αιώνα. Από ένα δοχείο που περιέχει 12 κιλά λάδι θέλουµε να αφαιρέσουµε το µισό. ιαθέτουµε δύο άδεια δοχεία των 7 κιλών και 5 κιλών. Πως µπορούµε να κάνουµε την αφαίρεση των 6 κιλών από το δοχείο των 12; Σχόλιο:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» Γ υ μ ν ά σ ι ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α Υ π ο τ ρ ο φ ι ώ ν

Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» Γ υ μ ν ά σ ι ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α Υ π ο τ ρ ο φ ι ώ ν Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» Γ υ μ ν ά σ ι ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α Υ π ο τ ρ ο φ ι ώ ν Π υ λ α ί α, 18 Μ α ΐ ο υ 2 0 1 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Σχολείο στο οποίο φοιτώ:

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

«Κουβαλάω μέσα μου την παιδική μου ηλικία». Η Ευρυτάνισσα συγγραφέας παιδικών βιβλίων Ράνια Μπουμπουρή μιλά στα «Ευρυτανικά Νέα»

«Κουβαλάω μέσα μου την παιδική μου ηλικία». Η Ευρυτάνισσα συγγραφέας παιδικών βιβλίων Ράνια Μπουμπουρή μιλά στα «Ευρυτανικά Νέα» «Κουβαλάω μέσα μου την παιδική μου ηλικία». Η Ευρυτάνισσα συγγραφέας παιδικών βιβλίων Ράνια Μπουμπουρή μιλά στα «Ευρυτανικά Νέα» Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με την Ευρυτάνισσα συγγραφέα παιδικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά Στη γιαγιά Φωτούλα, που δεν πρόλαβε να το διαβάσει, γιατί έφυγε ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων. Και στον παππού Γιώργο, που την υποδέχτηκε εκεί ψηλά,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

Η µαγεία του βιβλίου

Η µαγεία του βιβλίου Η µαγεία του βιβλίου Χριστιάνα Αντρέου Παναγιώτα Χαραλάµπους για το βιβλίο Το βιβλίο, το βιβλίο είναι φίλος µου καλός. Το κρατώ και το διαβάζω, και λεπτό δε σταµατώ. Η µαγεία του µε ταξιδεύει στο δικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙV

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙV ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗΕΠΙΣΤΗΜΩΝΤΗΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΤΜΗΜΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙV :. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΙΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Α.Μ.: 4918 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Z Μάθημα:Φυσική Τάξη:Ε'Μαθητές:19

Διαβάστε περισσότερα

6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2013-2014. Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη. Ευέλικτη ζώνη. «χώμα. και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ»

6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2013-2014. Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη. Ευέλικτη ζώνη. «χώμα. και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ» 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ευέλικτη ζώνη 2013-2014 2014 Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη «χώμα και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ» ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ: ζούσε ο Μίνωας,ο Δαίδαλος έφτιαξε το παλάτι, μαζί με

Διαβάστε περισσότερα

αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου

αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου r $fr m - Ποιος είσαι; - Ποιοι είστε; - Ο Πέτρος. - Ο Αλέξανδρος και ο Τάσος. - Ποιον θέλεις; - Ποιους θέλετε; A - Τον Αλέξανδρο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά µε Αυτισµό στο Γνωστικό τοµέα

Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά µε Αυτισµό στο Γνωστικό τοµέα Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά µε Αυτισµό στο Γνωστικό τοµέα Οπτική αντίληψη Ακουστική αντίληψη Γνωστικός - εκτελεστικός τοµέας Γνωστικός - εκφραστικός τοµέας Μίµηση Οπτική µνήµη Λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου,

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, την ξαδέρφη μου και τον μπαμπά μου στον ποταμό. Ο ποταμός

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήστε τις ευκαιρίες. Του ρα Κώστα Γ. Κονή*

Αναζητήστε τις ευκαιρίες. Του ρα Κώστα Γ. Κονή* Αναζητήστε τις ευκαιρίες Του ρα Κώστα Γ. Κονή* Ένα απο τα κύρια χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικότητας και των επιτυχεµµένων επιχειρηµατιών είναι η ικανότητα τους να εντοπίζουν και να αξιοποιούν ευκαιρίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ... Η γλωσσική παρέμβαση Είναι η διαδικασία μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη 1 Ο μικρός δράκος Μου ζούσε μαζί με τη μαμά και τον μπαμπά του πάνω σ ένα πολύ ψηλό βουνό, μέσα σ ένα πολύ μεγάλο δέντρο. Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη Μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν στην φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ. Δυσλεξία και εκπαιδευτική πράξη

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ. Δυσλεξία και εκπαιδευτική πράξη ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Δυσλεξία και εκπαιδευτική πράξη του Κωνσταντίνου Θώδη * Η εικόνα που προβάλλεται και έχει επικρατήσει για το παιδί με «μαθησιακές δυσκολίες» είναι η εικόνα ενός έξυπνου παιδιού, το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Χρύσα Κουράκη, Δασκάλα, Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας Παν/μίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας

Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Ένας λαγός, ένα πουλί, ένα ψάρι, ένας σκίουρος, μια πάπια και διάφορα άλλα ζώα αποφάσισαν να ανοίξουν ένα σχολείο. Συστήθηκε λοιπόν μια επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου!

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Τι είναι το iebook; Το iebook είναι το ηλεκτρονικό βιβλίο των αγγλικών μου, το οποίο με βοηθάει να κάνω μόνος μου το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς που μου ανατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό.

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Καθηγητής: Λοιπόν, πιστεύεις στον Θεό; Φοιτητής: Βεβαίως, κύριε. Καθ.: Είναι καλός ο

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία από τα παιδιά της. Α 1 τάξης

Εργασία από τα παιδιά της. Α 1 τάξης Εργασία από τα παιδιά της Α 1 τάξης Τετάρτη, 15 του Μάη Χθες πέρασα μια όμορφη μέρα. Το πρωί ξύπνησα και ετοιμάστηκα για το σχολείο. Φόρεσα τη στολή μου, έφαγα το πρόγευμά μου και ξεκίνησα για το σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου;

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ενότητα: Ελεύθερος χρόνος διασκέδαση (2 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος;

Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος; Σύντομη Περιγραφή Διερεύνησης Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος; Στόχος της διερεύνησης ήταν να διαφανεί το αν κάποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματός μας. Αρχικά, θελήσαμε να διερευνήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος 5 ος ιαβάζει και γράφει λέξεις που περιέχουν δίψηφα φωνήεντα και συνδυασµούς ει, ευ, ου, ια, αυ) π.χ. ευτυχία, ουρανός, αυτός κλπ.

Στόχος 5 ος ιαβάζει και γράφει λέξεις που περιέχουν δίψηφα φωνήεντα και συνδυασµούς ει, ευ, ου, ια, αυ) π.χ. ευτυχία, ουρανός, αυτός κλπ. ΕΝΟΤΗΤΑ 8 η Ι ΑΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ Κατά την Φλωράτου (2002) για τη διδαχή της πρώτης ανάγνωσης βάζουµε τους εξής στόχους : Στόχος 1 ος Αναγνωρίζει και γράφει κάθε γράµµα της αλφαβήτας χωρίς δισταγµούς.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1)

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) «Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) Πρόσωπα: Μαθητές ασκάλα Κύριος Τροχαιάκης (αστυνοµικός της τροχαίας) Παιδιά ΣΚΗΝΗ 1 (στην τάξη) Χτυπά κουδούνι και µπαίνει µέσα

Διαβάστε περισσότερα

H ιστορία µιας γυάλινης µπουκάλας

H ιστορία µιας γυάλινης µπουκάλας Συγγραφική οµάδα: Αφροδίτη Μενελάου, Άντρεα Σαρρή, Τζούλια Γαβριήλ, Χρυσόστοµος Παπαµιλτιάδους, Σοφία Μπουρµπούλη H ιστορία µιας γυάλινης µπουκάλας Παιδιά θέλετε να σας πω το παραµύθι µου; Είναι ένα παραµύθι

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ο χειμώνας. Κωνσταντίνα Χρίστου

Ο χειμώνας. Κωνσταντίνα Χρίστου Ο χειμώνας Ο χειμώνας έχει τρεις μήνες, τον Δεκέμβρη, τον Γενάρη και τον Φλεβάρη. Ο καιρός είναι βροχερός. Κάνει πολύ κρύο γι αυτό τρώμε σούπες ζεστές. Στα βουνά χιονίζει. Φοράμε μπότες για να ζεσταίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Λεμεσός 1995-1998 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ 3 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ένα τρελό αστέρι Εκείνη τη νύχτα του Μάη ο ουρανός ήταν ολοκάθαρος. Μια απαλή ομίχλη θόλωνε το φως των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γνωστικό Αντικείµενο. Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2000

ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γνωστικό Αντικείµενο. Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2000 ΑΣΕΠ - ΚΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ 2000 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 70 ΑΣΚΑΛΩΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γνωστικό Αντικείµενο Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2000 ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο (Γλώσσα - Λογοτεχνία): Θέµατα που απασχόλησαν τους συγγραφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ 2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός «Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό» (Μια διασκευή παραμυθιού από τους μαθητές) Ομάδα : Αστυπάλαια ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Σεπτέμβριος- Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ»

«ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ» Σέρρες, 1 Μαρτίου 2014 «ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ» Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για το 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα