Εργαστήριο Wireshark: DNS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαστήριο Wireshark: DNS"

Transcript

1 Εργαστήριο Wireshark: DNS Έκδοση: J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2.5 του βιβλίου, το Domain Name System (DNS) µεταφράζει ονόµατα τερµατικών συστηµάτων (hostnames) σε διευθύνσεις IP, παίζοντας έτσι ένα σηµαντικό ρόλο στην υποδοµή του ιαδικτύου. Στο εργαστήριο αυτό θα εξετάσουµε την πλευρά του πελάτη (client) στο DNS. Υπενθυµίζεται ότι ο ρόλος του client στο DNS είναι σχετικά απλός: ο client στέλνει ένα ερώτηµα (query) στον τοπικό DNS server από τον οποίο λαµβάνει µία απόκριση (response). Όπως φαίνεται στα Σχήµατα 2.16 και 2.18 του βιβλίου, πολλά από τα µηνύµατα που ανταλλάσσονται καθώς οι ιεραρχηµένοι DNS servers επικοινωνούν µεταξύ τους είτε αναδροµικά (recursively) είτε επαναληπτικά (iteratively) για να απαντήσουν στο ερώτηµα DNS του client δεν γίνονται αντιληπτά από τον DNS client. Από τη σκοπιά του DNS client το πρωτόκολλο είναι πολύ απλό: διατυπώνεται ένα ερώτηµα στον τοπικό DNS server από τον οποίο λαµβάνεται µία απόκριση. Πριν ξεκινήσετε αυτό το εργαστήριο, καλό θα ήταν να κάνετε µία ανασκόπηση του DNS στην Ενότητα 2.5 του βιβλίου σας και πιο συγκεκριµένα, της ύλης που αφορά τους τοπικούς (local) DNS servers, το DNS caching, τα µηνύµατα και εγγραφές (records) DNS, καθώς και το πεδίο TYPE της εγγραφής DNS. 1. nslookup Στο εργαστήριο αυτό θα χρησιµοποιήσετε εκτενώς το εργαλείο nslookup το οποίο είναι σήµερα διαθέσιµο στα περισσότερα συστήµατα Linux/Unix και Microsoft. Για να τρέξετε το nslookup σε περιβάλλον Linux/Unix, πληκτρολογείτε την εντολή nslookup στη γραµµή εντολών. Για να το τρέξετε σε περιβάλλον Windows, ανοίγετε το παράθυρο Command Prompt και τρέχετε το nslookup στη γραµµή εντολών. Στην απλούστερη λειτουργία του το nslookup επιτρέπει στο τερµατικό σύστηµα στο οποίο τρέχει να στείλει ένα ερώτηµα DNS για µία εγγραφή DNS σε οποιοδήποτε καθορισµένο DNS server. Ο DNS server στον οποίο στέλνεται το ερώτηµα µπορεί να είναι ένας root DNS server, ένας top-leveldomain DNS server, ένας authoritative DNS server ή ένας ενδιάµεσος DNS server (συµβουλευθείτε το βιβλίο σχετικά µε τον ορισµό αυτών των όρων). Για την επίτευξη αυτού του έργου, το nslookup 1

2 στέλνει ένα ερώτηµα DNS στον καθορισµένο DNS server, λαµβάνει µία απόκριση DNS από τον ίδιο DNS server και απεικονίζει το αποτέλεσµα. Το παραπάνω screenshot δείχνει τα αποτελέσµατα τριών ανεξάρτητων εντολών nslookup όπως απεικονίζονται στο παράθυρο Command Prompt των Windows. Στο παράδειγµα αυτό ο client βρίσκεται στην πανεπιστηµιούπολη του Polytechnic University των ΗΠΑ και ο τοπικός του DNS server έχει το όνοµα dns-prime.poly.edu. Εάν δεν έχει καθορισθεί ο DNS server, το nslookup στέλνει το ερώτηµα στον προεπιλεγµένο DNS server που στην προκειµένη περίπτωση είναι ο dnsprime.poly.edu. Θεωρείστε την πρώτη εντολή: nslookup Με την παραπάνω εντολή ο DNS client ζητά να του αποσταλεί η διεύθυνση IP του host Όπως φαίνεται στο screenshot, η απόκριση στην εντολή αυτή περιλαµβάνει δύο κοµµάτια πληροφορίας: (1) το όνοµα και τη διεύθυνση IP του DNS server που παρέχει την απάντηση, και (2) την ίδια την απάντηση που αποτελείται από το όνοµα και τη διεύθυνση IP του Αν και η απόκριση προήλθε από τον τοπικό DNS server του Polytechnic University, είναι αρκετά πιθανό ο τοπικός αυτός DNS server να έχει επικοινωνήσει µε τρόπο επαναληπτικό µε αρκετούς άλλους DNS προκειµένου να λάβει την απάντηση, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2.5 του βιβλίου. Θεωρείστε τώρα τη δεύτερη εντολή: nslookup type=ns mit.edu 2

3 Στο παράδειγµα αυτό παρέχουµε την προαιρετική επιλογή type=ns και το domain name mit.edu. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το nslookup να στείλει ένα ερώτηµα για µία εγγραφή τύπου NS στον προεπιλεγµένο τοπικό DNS server. Με το ερώτηµα αυτό το ο DNS client ζητά να του αποσταλούν τα ονόµατα των authoritative DNS servers για το domain name mit.edu. (Όταν δεν χρησιµοποιείται η επιλογή type, το nslookup χρησιµοποιεί εκ προεπιλογής type = A.) Στην απάντηση, η οποία απεικονίζεται στο παραπάνω screenshot, υποδεικνύεται ο DNS server που την παρείχε (δηλαδή ο προεπιλεγµένος τοπικός DNS server) καθώς και τα ονόµατα τριών nameservers στο MIT. Καθένας από τους τρεις αυτούς servers είναι ένας authoritative DNS server για τους hosts της πανεπιστηµιούπολης του MIT. Το nslookup υποδεικνύει επίσης ότι η απάντηση είναι nonauthoritative, δηλαδή ότι προήρθε από την cache κάποιου server και όχι από έναν authoritative DNS server του MIT. Τέλος, η απάντηση περιλαµβάνει επίσης τις διευθύνσεις IP των authoritative DNS servers στο MIT. (Αν και το ερώτηµα τύπου NS που έστειλε το nslookup δεν ζητούσε µε τρόπο ρητό τις διευθύνσεις IP, ο τοπικός DNS server παρείχε δωρεάν αυτή την πληροφορία την οποία απεικόνισε το nslookup.) Θεωρείστε, τέλος, την τρίτη εντολή: nslookup bitsy.mit.edu Στο παράδειγµα αυτό υποδεικνύουµε ότι θέλουµε το ερώτηµα να σταλεί στον DNS server bitsy.mit.edu αντί του τοπικού DNS server (dns-prime.poly.edu). Έτσι η ανταλλαγή ερωτήµατος και απόκρισης γίνεται απευθείας µεταξύ του host που στέλνει το ερώτηµα και του server bitsy.mit.edu. O DNS server bitsy.mit.edu παρέχει τη διεύθυνση IP του host ενός web server στο Advanced Institute of Information Technology της Κορέας. Μετά από τα παραπάνω ενδεικτικά παραδείγµατα ακολουθεί η γενική σύνταξη των εντολών nslookup που έχει ως εξής: nslookup option1 option2 host-to-find dns-server Το nslookup µπορεί να εκτελεσθεί χωρίς καµία, µε µία, δύο ή περισσότερες προαιρετικές επιλογές. Όπως φαίνεται από τα παραπάνω παραδείγµατα, το όνοµα του DNS server είναι επίσης προαιρετικό: εάν δεν το παρέχουµε, το ερώτηµα στέλνεται στον προεπιλεγµένο τοπικό DNS server. Μετά από αυτή την ανασκόπηση του nslookup, πειραµατισθείτε οι ίδιοι εκτελώντας τα ακόλουθα: 1. Τρέξτε το nslookup ώστε να αποκτήσετε τη διεύθυνση IP ενός Web server που βρίσκεται στην Ασία. 2. Τρέξτε το nslookup ώστε να προσδιορίσετε τους authoritative DNS servers για κάποιο πανεπιστήµιο των ΗΠΑ. 3. Τρέξτε το nslookup ώστε ένας από τους DNS servers της απάντησης στην ερώτηση 2 να ερωτηθεί σχετικά µε τους mail servers του Yahoo!mail. 3

4 2. ipconfig Το ipconfig (στα Windows) και το ifconfig (στα Linux/Unix) είναι από τα πιο χρήσιµα εργαλεία στο τερµατικό σας σύστηµα. Θα περιγράψουµε µόνο το ipconfig, αν και το ifconfig σε Linux/Unix είναι παρόµοιο. Το ipconfig µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να δείξει πληροφορία σχετική µε το TCP/IP που τρέχει στο τερµατικό σας σύστηµα, π.χ., διεύθυνση IP τερµατικού συστήµατος, διεύθυνση IP DNS server, είδος adapter κ.α. Μπορείτε να δείτε όλη αυτή την πληροφορία εισάγοντας την εντολή ipconfig /all στο παράθυρο Command Prompt όπως φαίνεται στο ακόλουθο screenshot. Το ipconfig είναι επίσης πολύ χρήσιµο για πληροφορίες DNS που είναι αποθηκευµένες στο τερµατικό σας σύστηµα. Στην Ενότητα 2.5 µάθαµε ότι ένας host µπορεί να αποθηκεύσει εγγραφές DNS που έχουν αποκτηθεί πρόσφατα. Για να δείτε αυτές τις εγγραφές που είναι αποθηκευµένες στην προσωρινή µνήµη (cache), εισάγετε την ακόλουθη εντολή στο παράθυρο Command Prompt: ipconfig /displaydns Σε κάθε καταχώρηση φαίνεται ο εναποµένων χρόνος ζωής (Time to Live - TTL) σε δευτερόλεπτα. Για να αδειάσετε την cache, εισάγετε ipconfig /flushdns στο Command Prompt. Με την εντολή αυτή διαγράφονται όλες οι καταχωρήσεις της DNS cache και ξαναφορτώνονται οι καταχωρήσεις από το αρχείο hosts του τερµατικού συστήµατος. 4

5 3. Παρακολούθηση του DNS µε το Wireshark Μετά την εξοικείωση µε το nslookup και το ipconfig, θα χρησιµοποιήσουµε το Wireshark για να συλλάβουµε τα πακέτα DNS που δηµιουργούνται κατά τη συνηθισµένη δραστηριότητα πλοήγησης του Παγκόσµιου Ιστού. Χρησιµοποιήστε το ipconfig για να αδειάσετε την DNS cache του host σας. Ανοίξτε το web browser σας και αδειάστε την cache του. (Στην περίπτωση του Internet Explorer, πηγαίνετε στο µενού Tools και επιλέγετε Internet Options, στη συνέχεια επιλέγετε Delete Files στην καρτέλα General.) Ανοίξτε το Wireshark και εισάγετε ip.addr == διεύθυνση_ip_host στο φίλτρο. Χρησιµοποιήστε το ipconfig για να βρείτε τη διεύθυνση IP του host σας (διεύθυνση_ip_host). Το φίλτρο αυτό αποµακρύνει όλα τα πακέτα που δεν προέρχονται από ούτε προορίζονται για τον host σας. Ξεκινήστε τη σύλληψη πακέτων από το Wireshark. Με τη βοήθεια του browser, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: Σταµατήστε τη σύλληψη πακέτων. Εάν δεν είστε σε θέση να τρέξετε το Wireshark σε µία ζωντανή σύνδεση δικτύου, µπορείτε να φορτώσετε ένα trace πακέτων το οποίο δηµιουργήθηκε ακολουθώντας τα παραπάνω βήµατα 1. Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις: 4. Εντοπίστε τα µηνύµατα ερωτηµάτων (query) και αποκρίσεων (response) του DNS. Ποιο πρωτόκολλο µεταφοράς χρησιµοποιείται για τη µεταφορά τους, UDP ή TCP; 5. Ποια η θύρα προορισµού (destination port) του µηνύµατος ερωτήµατος; Ποια η θύρα πηγής (source port) του µηνύµατος απόκρισης; 6. Σε ποια διεύθυνση IP στάλθηκε το µήνυµα ερωτήµατος; Χρησιµοποιήστε το ipconfig για να προσδιορίσετε τη διεύθυνση IP του τοπικού σας DNS server. Τι σχέση έχουν µεταξύ τους οι δύο διευθύνσεις IP; 7. Εξετάστε το µήνυµα ερωτήµατος. Ποιο το είδος ( Type ) του ερωτήµατος; Περιέχονται 8. Εξετάστε το µήνυµα απόκρισης. Πόσες απαντήσεις περιέχονται στο µήνυµα αυτό; Τι περιέχει καθεµία από τις απαντήσεις αυτές; 9. Θεωρείστε το επακόλουθο πακέτο SYN (SYN packet ή SYN segment) που στέλνει το TCP που τρέχει στον host σας. Η διεύθυνση προορισµού αυτού του πακέτου αντιστοιχεί σε καµία από τις διευθύνσεις IP που παρέχονται στο µήνυµα απόκρισης του DNS; 1 Φορτώστε το αρχείο zip και εξάγετε το αρχείο dnsethereal-trace-1. Τα traces που περιέχονται σε αυτό το αρχείο zip συλλέχθηκαν από το Wireshark ενώ εκτελούνταν τα βήµατα που περιγράφονται στο εργαστήριο Wireshark για το DNS στον υπολογιστή του συγγραφέα. Αφού λάβετε το trace, µπορείτε να το φορτώσετε στο Wireshark και να το δείτε στο παράθυρο χρησιµοποιώντας το µενού File, επιλέγοντας Open και στη συνέχεια επιλέγοντας το αρχείο dns-ethereal-trace-1 του trace. 5

6 10. Η ιστοσελίδα περιέχει εικόνες. Χρειάζεται ο host σας να στείλει νέα ερωτήµατα DNS πριν από την ανάκτηση κάθε εικόνας; Ας ασχοληθούµε τώρα µε το nslookup 2. Ξεκινήστε τη σύλληψη πακέτων. Τρέξτε το nslookup για το όνοµα host Σταµατήστε τη σύλληψη πακέτων. Η ακολουθία των πακέτων (trace) που απεικονίζεται στο Wireshark θα πρέπει να µοιάζει µε αυτήν που φαίνεται στο παρακάτω screenshot. Όπως φαίνεται, το nslookup έστειλε στην πραγµατικότητα τρία ερωτήµατα DNS και έλαβε, αντίστοιχα, τρεις αποκρίσεις. Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις αγνοείστε τα δύο πρώτα ζεύγη ερωτηµάτων/αποκρίσεων καθώς αφορούν το nslookup και κατά κανόνα δεν δηµιουργούνται 2 Εάν δεν είστε σε θέση να τρέξετε το Wireshark, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το trace πακέτων dns-ethereal-trace-2 6

7 από συνήθεις ιαδικτυακές εφαρµογές. Επικεντρωθείτε, λοιπόν, στο τελευταίο ερώτηµα και την τελευταία απόκριση DNS. 11. Ποια η θύρα προορισµού (destination port) του µηνύµατος ερωτήµατος; Ποια η θύρα πηγής (source port) του µηνύµατος απόκρισης; 12. Σε ποια διεύθυνση IP στάλθηκε το µήνυµα ερωτήµατος; Πρόκειται για τη διεύθυνση IP του τοπικού σας DNS server; 13. Εξετάστε το µήνυµα ερωτήµατος. Ποιο το είδος ( Type ) του ερωτήµατος; Περιέχονται 14. Εξετάστε το µήνυµα απόκρισης. Πόσες απαντήσεις περιέχονται στο µήνυµα αυτό; Τι περιέχει καθεµία από τις απαντήσεις αυτές; 15. Παρέχετε ένα screenshot. Επαναλάβετε το προηγούµενο πείραµα για την εντολή: nslookup type=ns mit.edu Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις 3 : 16. Σε ποια διεύθυνση IP στάλθηκε το µήνυµα ερωτήµατος; Πρόκειται για τη διεύθυνση IP του τοπικού σας DNS server; 17. Εξετάστε το µήνυµα ερωτήµατος. Ποιο το είδος ( Type ) του ερωτήµατος; Περιέχονται 18. Εξετάστε το µήνυµα απόκρισης. Ποια ονόµατα nameservers του MIT παρέχονται στο µήνυµα απόκρισης; Στο µήνυµα απόκρισης παρέχονται και οι διευθύνσεις IP των nameservers του MIT; 19. Παρέχετε ένα screenshot. Επαναλάβετε το προηγούµενο πείραµα για την εντολή: nslookup διεύθυνση_ip _του_bitsy.mit.edu Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις 4 : 20. Σε ποια διεύθυνση IP στάλθηκε το µήνυµα ερωτήµατος; Πρόκειται για τη διεύθυνση IP του τοπικού σας DNS server; Εάν όχι, σε τι αντιστοιχεί η συγκεκριµένη διεύθυνση IP; 21. Εξετάστε το µήνυµα ερωτήµατος. Ποιο το είδος ( Type ) του ερωτήµατος; Περιέχονται 22. Εξετάστε το µήνυµα απόκρισης. Πόσες απαντήσεις περιέχονται στο µήνυµα αυτό; Τι περιέχει καθεµία από τις απαντήσεις αυτές; 23. Παρέχετε ένα screenshot. 24. Εάν εκτελέσετε την εντολή nslookup αφού αδειάσετε την DNS cache, θα περάσετε από τους ίδιους nameservers για να λάβετε την απάντηση; 3 Εάν δεν είστε σε θέση να τρέξετε το Wireshark, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το trace πακέτων dns-ethereal-trace-3 4 Εάν δεν είστε σε θέση να τρέξετε το Wireshark, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το trace πακέτων dns-ethereal-trace-4 7

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας

Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας Για να συμμετέχει ο υπολογιστής μας σε ένα τοπικό δίκτυο εκτός από τη φυσική σύνδεση με το υπάρχον φυσικό μέσο χρειάζεται να ρυθμίσουμε τις δικτυακές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στην καθημερινή μας ζωή, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία. Στον κόσμο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Δίκτυα Διανομής Υπηρεσιών Περιεχομένου (CDN Content Delivery Νetworks) Eπιβλέπων Καθηγητής:Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης SingularLogic Control 4 rel 3.03 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.03 SingularLogic Accountant rel 3.03 SingularLogic Λογιστικά rel 3.03 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ίκτυα Υπολογιστών, το ιαδίκτυο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Περιεχόµενα 1. ίκτυα Υπολογιστών, το ιαδίκτυο. 2. Χρήση προγραµµάτων φυλλοµετρητή.

Διαβάστε περισσότερα

AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης

AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης O ιακοµιστής Εκτύπωσης & Σάρωσης ικτύου για Εκτυπωτές και Συσκευές Πολλών Λειτουργιών της Canon Συµπεριλαµβανοµένης της υποστήριξης για τηνπροηγµένη Τεχνολογία Εκτύπωσης της Canon

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Περιεχόµενα 1.. 2. Χρήση προγραµµάτων φυλλοµετρητή. Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο Αξιοποίηση της δοµής υπερµέσων

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν αρκετές επιλογές που μπορούμε να δώσουμε στο ping, μια ματιά στο manual θα μας πείσει γι'αυτό.

Υπάρχουν αρκετές επιλογές που μπορούμε να δώσουμε στο ping, μια ματιά στο manual θα μας πείσει γι'αυτό. Κεφάλαιο 13: Βασικές Δικτυακές Εντολές Ένα δίκτυο αποτελείται από υπολογιστές που συνδέονται μεταξύ τους. Ένα δίκτυο μπορεί να περιλαμβάνει μερικούς υπολογιστές σε ένα σπίτι ή γραφείο, ή να είναι τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. ικτυακές εφαρµογές πολυµέσων. Εφαρµογές Πολυµέσων και Ποιότητα Υπηρεσίας

Κεφάλαιο 6. ικτυακές εφαρµογές πολυµέσων. Εφαρµογές Πολυµέσων και Ποιότητα Υπηρεσίας Κεφάλαιο 6 ικτυακές εφαρµογές πολυµέσων Πηγή των ακόλουθων διαφανειών είναι οι διαφάνειες που συνοδεύουν ως διδακτικό υλικό το βιβλίο των J.F. Kurose and K.W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλείου Χρήστος, Κουταλιανός Ορφέας Νικόλαος, Χρηστίδης Κωνσταντίνος

Βασιλείου Χρήστος, Κουταλιανός Ορφέας Νικόλαος, Χρηστίδης Κωνσταντίνος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανίχνευση Δικτυακών Προβλημάτων Με Χρήση Εξειδικευμένων Εργαλειών Ανάλυσης Κίνησης Δικτύου TCPTrace, TCPDump, NDT, Iperf, Wireshark, BWCTL, Layer

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παγκοσµίου Ιστού (WEB)

Τεχνολογίες Παγκοσµίου Ιστού (WEB) Κεφάλαιο 1 Τεχνολογίες Παγκοσµίου Ιστού (WEB) Εισαγωγή Το ιαδίκτυο (Internet) σήµερα αποτελείται από εκατοµµύρια συσκευών διασυνδεδεµένων µεταξύ τους που επικοινωνούν χρησιµοποιώντας την στοίβα πρωτοκόλλων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. των. Επιτροπή.

Εγχειρίδιο. των. Επιτροπή. στοχασμός Εγχειρίδιο χρήσης του Μαθησιακού Περιβάλλοντος και του Περιβάλλοντος του Εκπαιδευτικού Η πλατφόρμα του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των ερευνητικώνν προγραμμάτων «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΠΛΗΡΟ/0506,,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 4.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Ενότητα 4.5 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Portal ιστοχώρος για την πόλη τον Χανίων µε την χρήση του CMS Joomla

Portal ιστοχώρος για την πόλη τον Χανίων µε την χρήση του CMS Joomla Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή εργασία µε θέµα: Portal ιστοχώρος για την πόλη τον Χανίων µε την χρήση του CMS Joomla

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Β. Σύνοψη ελέγχων. Λάθος ρυθµισµένη κάρτα δικτύου Προσωρινή δυσλειτουργία του συγκεκριµένου υπολογιστή

Μέρος Β. Σύνοψη ελέγχων. Λάθος ρυθµισµένη κάρτα δικτύου Προσωρινή δυσλειτουργία του συγκεκριµένου υπολογιστή Μέρος Β Προβλήµατα λειτουργίας στο επίπεδο δικτύου Αφού έχουµε εξασφαλίσει ότι είναι εγκατεστηµένη σωστά η κάρτα δικτύου και ότι η τοπική σύνδεση δικτύου είναι ενεργή θα εξετάσουµε το επόµενο µέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ Ι.. Αγγελόπουλος, καθηγητής ΑΘΗΝΑ 2010 Τα πνευµατικά δικαιώµατα αυτού του βιβλίου ανήκουν στον Ι.. Αγγελόπουλο. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29 51 1. Σχετικά με την συσκευή SafeMate...3 1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Συσκευής...3 1.2 Περιεχόμενα Συσκευασίας...3 1.3 Πιστοποιητικά...4 2.0 Γενική Περιγραφή...4 2.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM...6 2.2 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού για την δημιουργία Ψηφιακών Βιβλιοθηκών «Greenstone» Για το μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

USB Stick HSPA+/3G/2G

USB Stick HSPA+/3G/2G Χαρακτηριστικά: Μετάδοση δεδοµένων µέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, συµβατότητα µε τις τεχνολογίες: HSPA+/UMTS (3G) 850/1900/2100MHz και EDGE/GPRS/GSM (2G) 850/900/1800/1900 MHz Ταχύτητες: λήψη έως 21.6

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο ασφαλούς ρύθμισης και χρήσης προσωπικού υπολογιστή.

Τεχνικό εγχειρίδιο ασφαλούς ρύθμισης και χρήσης προσωπικού υπολογιστή. ΕΚΔΟΣΗ 1.0 28-01-13 Τεχνικό εγχειρίδιο ασφαλούς ρύθμισης και χρήσης προσωπικού υπολογιστή. Σελίδα 1 από 144 ΕΚΔΟΣΗ 1.0 28-01-13 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Η αξία ενός προσωπικού υπολογιστή για έναν κακόβουλο

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Έξοδος. Ή Επιλέξτε το εικονίδιο Κλείσιμο εφαρμογής, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης

Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Έξοδος. Ή Επιλέξτε το εικονίδιο Κλείσιμο εφαρμογής, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης Άνοιγμα και κλείσιμο της εφαρμογής Λογιστικών Φύλλων Άνοιγμα του Calc Επιλέξτε: Έναρξη Προγράμματα OpenOffice.org Calc Με αυτήν την ενέργεια θα φορτωθεί το Calc. Κλείσιμο του Calc Επιλέξτε Αρχείο και στη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS»

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS» Digital Academy Σεμινάριο Τηλεκπαίδευσης με Θέμα: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS» Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ JOOMLA...7 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7

Διαβάστε περισσότερα