ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΛΕΤΖΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013

2 Τι θα ήταν ο κόσμος μας χωρίς ίχνος ελέγχου; Τι θα ήταν ένα χρηματοοικονομικό σύστημα χωρίς ελεγκτές να το επιβλέπουν; Τέτοια λοιπόν ήταν τα ερωτήματα που με ταλάνιζαν, από την μέρα που γνώρισα την ελεγκτική και έπειτα, και με τον καιρό με οδήγησαν στην απόφαση να συγγράψω την παρακάτω πτυχιακή εργασία... Σελίδα 2

3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ 1.1. Γενικά περί Ελεγκτικής Γενικά περί Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών...10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 2.1. Η έννοια της Διάκρισης των Ελέγχων Εξωτερικός Έλεγχος Τακτικός Εξωτερικός Έλεγχος Προϋποθέσεις Εξωτερικού Ελέγχου Έκτακτος Εξωτερικός Έλεγχος Εσωτερικός Έλεγχος...16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ 3.1. Γενικά περί Αρχών της Ελεγκτικής Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα Εναρμονισμός Ελληνικών - Διεθνών Προτύπων...19 ΜΕΡΟΣ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑΔΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 4.1. Γενικά περί Σχεδιασμού Ελέγχου Στάδια και Προγραμματισμός Ελέγχου Ελεγκτικές Τεχνικές Ελεγκτικός Κίνδυνος Φύλλα Εργασίας Σελίδα 3

4 4.6. Πιστοποιητικό Ελέγχου 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΠΕΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 5.1. Ο Έλεγχος των Παγίων Ο Έλεγχος Εξόδων Πολυετούς Απόσβεσης Ο Έλεγχος των Συμμετοχών Ο Έλεγχος των Αποθεμάτων Ο Έλεγχος των Απαιτήσεων Ο Έλεγχος των Τραπεζικών Καταθετικών Λογαριασμών και Τίτλων Ο Έλεγχος του Ταμείου Ο Έλεγχος της Καθαρής Θέσης και των Μεταβολών της Ο Έλεγχος των Υποχρεώσεων Ο Έλεγχος των Προβλέψεων Ο Έλεγχος των Εσόδων - Εξόδων Ο Έλεγχος των Αμοιβών Προσωπικού Ο Έλεγχος του Κόστους Πωληθέντων Ο Έλεγχος των Λογαριασμών Τάξεως...72 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ Ελληνικές Συντμήσεις...77 Ξενόγλωσσες Συντμήσεις ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελίδα 4

5 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Παρόλο που η παρούσα εργασία εκπονήθηκε σε δύσκολους για όλους μας καιρούς, υπήρξαν άτομα που με στήριξαν πραγματικά και χωρίς αυτά δεν θα τα είχα καταφέρει μέχρι εδώ. Η παρακάτω εργασία αφιερώνεται σε όλους αυτούς που με στήριξαν κατά την εκπόνηση της παρούσας εργασίας, στην οικογένεια μου, στους φίλους μου, και προπάντων στην πολυαγαπημένη μου Έλενα. Σελίδα 5

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σημασία του ελέγχου, τη σήμερον ημέρα, υποδηλώνει την εξέταση για την διαπίστωση της αλήθειας, της ορθότητας, της εγκυρότητας, της αξίας ή και της καλής λειτουργίας ενός πράγματος ή μιας διαδικασίας (lexigram, 2013) την λογοδοσία, την απόδειξη, μια διαδικασία εξακρίβωσης κατηγορίας μέσω της αμφισβήτησης της ή ακόμα και την έρευνα. (Πύλη1, 2013). Αντίστοιχα η λογιστική κατά την αρχαία ελληνική σημαίνει απλά μια πρακτική αρίθμηση, (Πύλη2, 2013) ενώ σήμερα έχει την σημασία της διαδικασίας, η οποία αφού πρώτα συλλέξει τα απαραίτητα δεδομένα, ποσοτικά και ποιοτικά, τα επεξεργάζεται, τα ταξινομεί, τα καταγράφει και τα αναλύει μετατρέποντάς τα σε πληροφορίες χρήσιμες και σημαντικές πλέον, για την διοίκηση και την λειτουργία της λήψης των αποφάσεων (TaxHeaven, 2013). Η Ελεγκτική λοιπόν, ως ένας δυναμικός και συνάμα από τους σημαντικότερους κλάδους της λογιστικής, (Παπάς 1999, Τσακλάγκανος 1994) θεμελιώνεται ως, το σύνολο των κανόνων, αρχών και ενεργειών οπού μέσα από την εξειδικευμένη γνώση της Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Εκμεταλλεύσεων, της Λογιστικής και του Δικαίου (εμπορικού, αστικού, φορολογικού), δομείται και δραστηριοποιείται ο εκτενέστερος έλεγχος των βιβλίων, χρηματοοικονομικών καταστάσεων, λογιστικών και λοιπών στοιχείων, για την διασφάλιση της νομιμότητας των πράξεων και τέλος την συγκέντρωση των συμπερασμάτων σχετικά με την οικονομική διαχείριση και αξιοπιστία των επιχειρήσεων (Αληφαντής 2011, Τσιμάρας 1958). Η ελεγκτική χωρίζεται σε διάφορα επιμέρους τμήματα και είδη ελέγχων (Αληφαντής 2011, Παπάς 1997, Τσακλάγκανος 1994). Το είδος του ελέγχου που θα εξεταστεί εκτενέστερα είναι ο εξωτερικός έλεγχος των επιχειρήσεων. Σαν εξωτερικός έλεγχος ορίζεται ο έλεγχος των επιχειρήσεων που διενεργείται από εξουσιοδοτημένα άτομα, δηλαδή ορκωτούς λογιστές - ελεγκτές και αποσκοπεί στην πιστοποίηση και διασφάλιση της εγκυρότητας και αληθοφάνειας των δεδομένων των οικονομικών καταστάσεων αυτής, δηλαδή του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων χρήσης, της Κατάστασης ταμειακών ροών και του Πίνακα μεταβολής κεφαλαίων (Αληφαντής 2011, Σακέλλης 2003). Ο κλάδος της λογιστικής και κατ επέκταση της ελεγκτικής, πρωτοεμφανίστηκε σαν χρηματοοικονομική επιστήμη, σε πρώιμο στάδιο, κατά τον 30ο αιώνα π ^. στην Βαβυλώνα και αργότερα στην αρχαία Αίγυπτο, ενώ στην αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα εμφανίστηκε το 330 πχ. Τα επόμενα χρόνια πέρασε από όλη την Ευρώπη και τον Δυτικό κόσμο, ενώ μητέρα της ελεγκτικής θεωρείται η Μ. Βρετανία, με σχετικό διάταγμα το 1285, επί Εδουάρδου Α αλλά και με τον εταιρικό νόμο του Συνεχίστηκε στην Αμερική το 1912, με σαφή και κύριο σκοπό την ανακάλυψη και πρόληψη λαθών και απάτης, όπως εισήγαγε ο R. Montgomery (Κάντζος, 1995). Στην σύγχρονη Ελλάδα επέστρεψε το 1931 και στα μέσα της δεκαετίας του '50, με την έκδοση των αρθρών 30 και 31 (άρθρα περί ανωνύμων εταιριών και τραπεζών) προβλεπότανε η σύσταση του Σώματος των Ορκωτών Σελίδα 6

7 Λογιστών (Αληφαντής, 2011). Σαν θεσμός, εξελίχτηκε ουσιαστικά και εδραιώθηκε μετά το τέλος του πολέμου, σύμφωνα με το άρθρο 3329/1955, με την ορκωμοσία των πρώτων ορκωτών λογιστών στις 19 Νοέμβρη του 1956 και στην συνέχεια με τον νόμο 1969 το 1991 (Παπάς, 1999). Στις μέρες μας, η ελεγκτική αποτελεί ουσιαστικό πυλώνα των αναπτυγμένων οικονομικά χωρών, μιας και χωρίς αυτή η διαφθορά, η ασυδοσία, το πελατειακό κράτος, αλλά και τα συνεχή σκάνδαλα θα λάμβαναν χώρα ανεξέλεγκτα. Πόσο μάλλον σε μία χώρα όπως η Ελλάδα (Αληφαντής 2011, Μακρής 2011). Αν λάβουμε υπόψη τις δομές της σημερινής κοινωνίας αλλά και την ποικιλομορφία των χρηματοοικονομικών φαινομένων που την διέπουν, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως είναι αναγκαία η τμηματοποίηση και η εξειδίκευση του ελέγχου, προς αποφυγή ανακριβειών και λαθών, με αποτέλεσμα η εγκυρότητα και η ορθότητα να εξασφαλίζουν την σωστή και κατά τα άλλα νόμιμη λειτουργία των οικονομικών μονάδων (Αληφαντής 2011, Τσακλάγκανος 1994). Αυτός είναι και ο στόχος της εργασίας λοιπόν. Να εξηγήσει τι είναι ελεγκτική και να καταγράψει τα στάδια και τον προγραμματισμό του ελέγχου, προκειμένου να καταρτιστεί ορθά ο εξωτερικός έλεγχος των επιχειρήσεων. Η σημασία της παραπάνω διαδικασίας, ειδικά σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, με πλήρη στοιχεία ασυδοσίας και πελατειακού κράτους, αποτελεί σημαντικό παράγοντα αγορανομικής και χρηματοοικονομικής ευημερίας και αρμονίας. Η παρούσα εργασία, πέρα από την εισαγωγή, όπου εκ φύσεως παρουσιάζονται εισαγωγικές έννοιες της ελεγκτικής, των ορκωτών ελεγκτών και του εξωτερικού ελέγχου, μαζί με τον σκοπό, τη μεθοδολογία και τον λόγο ύπαρξης της, χωρίζεται σε δυο μέρη. Το 1ο αφορά βασικές έννοιες, όπως επιμέρους διαχωρισμό, ανάλυση και κατηγοριοποίηση του ελέγχου, αλλά και νομικές αρχές που διέπουν τον έλεγχο. Αντίστοιχα, το 2ο εντριφτεί στο κυρίως κομμάτι της εργασίας, δηλαδή στον σχεδιασμό της ελεγκτικής εργασίας και του εξωτερικού ελέγχου, όπως και στα στάδια και τα πεδία αυτού. Εν συνεχεία, έχουμε τα συμπεράσματα, τα οποία και μας δίνουν την σφαιρική άποψη και το απόφθεγμα όλου του θέματος. Τελευταίο και μη εξαιρετέο, το κομμάτι των βιβλιογραφικών αναφορών και συντμήσεων. Η άντληση δεδομένων έγινε από εξειδικευμένα συγγράμματα της δημοτικής βιβλιοθήκης της Καβάλας, αλλά και της βιβλιοθήκης του ΤΕΙ. Πηγές βρέθηκαν ακόμη στο διαδίκτυο, σε επιστημονικά περιοδικά ενώ δεν έλειψαν οι πτυχιακές εργασίες προηγουμένων ετών με το ανάλογο θέμα αλλά και προϊόντα προσφορών της ελεγκτικής εταιρίας στην οποία εκτέλεσα την πρακτική μου άσκηση, Kreston Prime Audit LTD. Αξίζει τέλος να αναφερθεί, πως περά από τον πρακτικό σκοπό της πτυχιακής μου εργασίας, η οποία και ξεκίνησε σε πρώιμο στάδιο κατά το 7ο εξάμηνο των σπουδών μου στο μάθημα Σεμινάριο Τελειόφοιτων, υπάρχει και σημαντική βλέψη για μεταγενέστερη μετατροπή της σε μεταπτυχιακή εργασία με ερευνητικό αλλά και δια τμηματικό χαρακτήρα (σε προγραμματιστικό περιβάλλον ή πρόγραμμα-software). Επιπλέον κάτι τέτοιο θα βοηθούσε στην μετέπειτα επαγγελματική πορεία μου. Σελίδα 7

8 Κλείνοντας το κομμάτι της εισαγωγής, θεώρησα απαραίτητο να επισυνάψω το παρακάτω κείμενο, το οποίο σύνταξα κατά την διαμονή μου στο Brno της Τσεχίας, στο σπουδαστικό πρόγραμμα του Erasmus, όταν κατά την εκπόνηση μιας εργασίας καλέστηκα να απαντήσω στο ερώτημα, γιατί διαλέγω την ελεγκτική, πέρα από την λογιστική. I will begin with this quote of one of my professors in my university, accountancy is the master base in everything related to economics, so that s why I am studying it, in order to get the most important knowledge around the way our economical system works. There are many people knowing a bit or more of accountancy out there, not only good accountants or bad ones, but even people that just happen to watch the news every day in television with a certificate or not, I will probably be one of them in some years, but still is not enough, every human needs something unique for his own, so do I. That s exactly the place and the time when auditing lesson entered my life, and so for me, it s the extra step towards success, of course there are many auditors too, but their job is not to produce some work via calculating balance sheet (I wouldn t say that this is not funny or important to me). Their jobs are to audit and judge companies, in extent accountants, now that s something more like it! Risk, mental work, detective bug, knowledge in economics, objective spirit and relentless judge, just some ingredients and characteristics of a born auditor! Seems amazing to me... So I guess you got my point. As for controlling, it could be the plan C since there are external and internal auditors. Σελίδα 8

9 ΜΕΡΟΣΑ Σελίδα 9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ 1.1. Γ ενικά περί Ελεγκτικής Έχοντας ήδη δώσει παραπάνω τον ακριβή ορισμό της ελεγκτικής, συμπληρώνουμε επίσης, πως ως ελεγκτική νοείται το σύνολο των γνώσεων που παρέχονται από τους κλάδους της Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων και Εκμετάλλευσης, της Οργάνωσης των Επιχειρήσεων, της Λογιστικής αλλά και των Εμπορικών, Αστικών, Ασφαλιστικών, Φορολογικών και Εργατικών Δικαίων προς την περαίωση του ελέγχου της επιχείρησης διαμέσου της εξειδικευμένης εξέτασης των βιβλίων, χρηματοοικονομικών καταστάσεων, λογιστικών και συναφών στοιχείων προς διασφάλιση της νομιμότητας αυτών, αλλά και της δημοσίευσης συμπερασμάτων που προκύπτουν από την οικονομική διαχείριση (Αληφαντής, 2011). Ως πεμπτουσία της ελεγκτικής θεωρείται ο έγκαιρος και έγκυρος εντοπισμός των λογιστικών λαθών ή ανακριβειών (Τσακλάγκανος, 1994). Ως ελεγκτική όμως, πέρα από την τεχνική, χαρακτηρίζεται και ο κλάδος της οικονομικής των επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων, με αντικείμενο την παρακολούθηση και καταγραφή αρχών, νόμων, κανόνων και ρουτινών προς πραγμάτωση του ελέγχου, έτσι ώστε να επέλθει η σωστή χρηματοοικονομική διαχείριση της περιουσίας της μονάδας οικονομικής φύσεως (Κόκκινος 1973, Τσακλάγκανος 1994, Meigs 1978). Τέλος, μια ακόμα αντίληψη της ελεγκτικής είναι η μελέτη των λογιστικών βιβλίων και δικαιολογητικών εγγράφων αποδεικνύοντας την αληθή, ακριβή και νόμιμη υπόσταση τους. Η ύπαρξη των παραπάνω προϋποθέσεων, αλλά και η διενέργεια επαληθευτικών διαδικασιών, συμβάλει στο να πειστεί ο ελεγκτής για την πραγματικότητα που προβάλλεται μέσα από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Mattingly, 1963). Στην επιστήμη της ελεγκτικής ουσιαστικά περιλαμβάνεται ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει ο έλεγχος (αντικείμενο της ελεγκτικής) από τον ελεγκτή σε μια επιχειρηματική μονάδα (Αληφαντής, 2011), ενώ από κοινωνικής πλευράς, η ελεγκτική έχει να κάνει και με την μετάδοση έγκυρων και αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με την επιχείρηση στα ανάλογα ενδιαφερόμενα μέρη Γενικά περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών Ορκωτός ελεγκτής-λογιστής είναι αυτός που εφαρμόζει τον εξωτερικό έλεγχο. Πιο συγκεκριμένα, όπως είπε και ένας από τους παλαιότερους ορκωτούς λογιστές στην Ελλάδα: «Ορκωτός Λογιστής είναι ο επισήμως υπό της Πολιτείας ανεγνωρισμένος, ή υπό των οικείων λογιστικών οργανώσεων χώρας τινός παραδεδεγμένος ειδικός επαγγελματίας, όστις ασκεί υπευθύνως αντικειμενικόν και ανεπηρέαστον έλεγχον ή πραγματογνωμοσύνη επί των λογιστικών βιβλίων, στοιχείων Σελίδα 10

11 και καταστάσεων, επί των οικονομικών πράξεων και της οικονομικής καταστάσεως των πάσης φύσεως επιχειρήσεων, νομικών προσώπων, οργανισμών και οικονομικών εν γένει μονάδων.» (Καμπαλούρης, 1969). Το επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα θεσπίζεται από την εφαρμογή του Ν.3693/ (Kreston Prime Audit ΕΠΕ, 2010). Σημειωτέο επίσης είναι το γεγονός πως ο ορκωτός ελεγκτής δεν έχει δικαιοδοσία να εκφράσει άποψη ως προς την ορθότητα, την επιτυχία ή τη σκοπιμότητα διαχειριστικών ενεργειών της εταιρίας. Τέτοια αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στην ηγεσία της επιχείρησης και στον εσωτερικό έλεγχο (Τσομπανόπουλος, 2011). Ως υποκείμενο του ελέγχου θεωρείται ο ελεγκτής, διότι αυτός φέρνει εις πέρας όλη την ελεγκτική διαδικασία, από τον προγραμματισμό μέχρι και την διεκπεραίωσή του (Κιοσέογλου 2010,Τσακλάγκανος 1994). Ένας ορκωτός ελεγκτής πρέπει να διαθέτει άρτια και επαρκή επιστημονική γνώση στην Λογιστική, την Ελεγκτική, την Κοστολόγηση, την Οργάνωση και την Οικονομική των Επιχειρήσεων, στα Οικονομικά Μαθηματικά και φυσικά στο Εμπορικό, Φορολογικό, Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο (Παπάς, 1999). Ακόμα, σύμφωνα με τα ελεγκτικά πρότυπα ο ορκωτός πρέπει να χαρακτηρίζεται από τα εξής προσόντα: Ακεραιότητα Αντικειμενικότητα Επαγγελματική επάρκεια και επιμέλεια Εχεμύθεια Υπευθυνότητα Απαραίτητο επίσης είναι να αναφέρουμε πως το ελεγκτικό επάγγελμα των ορκωτών χαρακτηρίζεται και από την ανεξαρτησία συνειδήσεως, κατά την εκτέλεση του έργου τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέμβαση στην ανεξαρτησία του ασυμβίβαστου του ελεγκτή με οποιαδήποτε άλλη έμμισθη ή άμισθη υπηρεσία με την ελεγχόμενη επιχείρηση (Αληφαντής, 2011). Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ορκωτών λογιστών είναι η απόλυτη αποδοχή και πεποίθηση ότι ενεργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και όχι υπέρ του συμφέροντος του πελάτη ή εργοδότη του (Κιοσέογλου 2010, Τσακλάγκανος 1994). Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π., οι ορκωτοί ελεγκτές παρέχουν εκτός από την συνηθέστερη υπηρεσία, δηλαδή τον τακτικό και έκτακτο εξωτερικό έλεγχο, φορολογικό έλεγχο και σύντομα ασφαλιστικό έλεγχο, κάποιες ακόμα υπηρεσίες όπως χαρακτηρίζονται οι συναφείς υπηρεσίες : Επισκόπηση: Μια υπηρεσία μετρίας διασφάλισης, σχετικά με μια πληροφορία όπου παραθέτεται σε εξέταση και είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Συμφωνημένες διαδικασίες: Μια έκθεση πραγματικών πορισμάτων χωρίς καμιά διασφάλιση. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι είναι υπεύθυνοι για την κρίση τους ως προς τις αντίστοιχες πληροφορίες. Σελίδα 11

12 Συγκεντρώσεις στοιχείων: Η υπηρεσία του ορκωτού λογιστή για συγκέντρωση της οικονομικής πληροφόρησης για την μορφή και το περιεχόμενο της έκθεσης, την οποία καταρτίζει ο ίδιος σχετικά με την συγκέντρωση των στοιχείων. Δικαστικές Πραγματογνωμοσύνες : Είναι υπηρεσίες που παρέχονται σε δικαστικές υποθέσεις από εξειδικευμένο πρόσωπο (ορκωτό ελεγκτή) με σκοπό να γίνουν αντιληπτά από τις δικαστικές και ανακριτικές αρχές ειδικά θέματα. (Αληφαντής, 2011) Τέλος, ο ορκωτός ελεγκτής φέρει πειθαρχική και ποινική ευθύνη καθώς διενεργεί ελέγχους για λογαριασμό άλλων εταιριών (Παπάς, 1999). Σελίδα 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 2.1. Η έννοια της Διάκρισης των Ελέγχων Όπως είναι φυσικό ο έλεγχος των επιχειρήσεων χωρίζεται σε αρκετές επιμέρους κατηγορίες, όπως : Ανάλογα με το περιεχόμενο τους, σε γενικούς και ειδικούς. Ο γενικός έλεγχος ασχολείται με δεδομένα ολόκληρης την διαχειριστικής περιόδου, ενώ ο ειδικός έλεγχος αφορά την μελέτη συγκεκριμένων λογιστικών κονδυλίων με κάποια σκοπιμότητα. Ανάλογα με τον σκοπό του ελέγχου, σε προληπτικό και κατασταλτικό. Προληπτικός χαρακτηρίζεται ο έλεγχος όταν έχει ως σκοπό να προλαμβάνει μεταγενέστερα σφάλματα μέσα στην χρήση, ενώ κατασταλτικό χαρακτήρα έχει ο έλεγχος όταν επέρχεται στο τέλος της χρήσης, προς αποκάλυψη των σφαλμάτων που έλαβαν χώρα. Ανάλογα με την διάρκεια, χωρίζουμε τον έλεγχο σε μόνιμο - διαρκή, περιοδικό - τακτικό αλλά και περιπτωσιακό - έκτακτο. Μόνιμος χαρακτηρίζεται αυτός που διενεργείται συνεχώς από τους εσωτερικούς ελεγκτές. Περιοδικός αυτός που διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως από εξωτερικούς ελεγκτές αντίστοιχα, ενώ περιπτωσιακός έλεγχος ονομάζεται αυτός που διενεργείται έκτακτα βάση του Κωδ. Ν. 2190/1920. Διοικητικοί, διαχειριστικοί και λοιποί έλεγχοι. Αντίστοιχα σχετίζονται με το αν έχουν επιτευχτεί οι στόχοι της επιχείρησης (εσωτερικός έλεγχος), με τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης και κατ επέκταση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εξωτερικός έλεγχος), ενώ η μορφή των λοιπών ελέγχων εξαρτάται αποκλειστικά από τον ενδιαφερόμενο του ελέγχου και το αντικείμενο που απαιτείται να ελεγθεί πχ. Υπουργείο Οικονομικών, φορολογικός έλεγχος κτλ. Ανάλογα με το πρόσωπο που διενεργεί τον έλεγχο. Όταν διενεργείται από εσωτερικό ελεγκτή, δηλαδή εργαζόμενο ελεγκτή της εταιρίας, καλείται εσωτερικός έλεγχος, ενώ όταν διενεργείται από εξωτερικό ελεγκτή, δηλαδή ορκωτό λογιστή-ελεγκτή (ειδικός επαγγελματίας) εκτός επιχείρησης, καλείται εξωτερικός έλεγχος ή λογιστικός έλεγχος. Χρηματοοικονομικός έλεγχος είναι αυτός που έχει να κάνει με την απόδειξη της ορθότητας και της νομιμότητας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Λειτουργικός έλεγχος είναι αυτός που έχει να κάνει με την ορθότητα και νομιμότητα, είτε με μια συγκεκριμένη λειτουργία της επιχείρησης, είτε με ένα σύνολο λειτουργιών, και έχει άμεση συσχέτιση με τον διαχωρισμό του ελέγχου σε διοικητικό, διαχειριστικό και λοιπούς ελέγχους. Σελίδα 13

14 Έλεγχος αποδοτικότητας είναι ο έλεγχος μιας διαδικασίας η οποία λαμβάνει χώρα σε μια εταιρία σχετικά με την αποδοτικότητα της και συνήθως διενεργείται από τους εσωτερικούς ελεγκτές. Έλεγχος συμμόρφωσης, καλείται ο έλεγχος που διενεργείται σε μια επιχείρηση με σκοπό την πιστοποίηση και απόδειξη της συμμόρφωσής της, σε όρους, προδιαγραφές ή και συμφωνίες. Στην τελευταία κατηγορία των ειδικών ελέγχων εμπεριέχονται οποιουδήποτε φύσης έλεγχοι δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες. Αυτόματα αυτό το είδος αντιστοιχίζεται στους λοιπούς ελέγχους του προηγούμενου διαχωρισμού. (Κάντζος 1995, Παπάς 1999, Τσακλάγκανος 1994, Τσιμάρας 1958, Meigs 1978) Όπως είναι αναμενόμενο, τα παραπάνω είδη ελέγχου σε πρακτική χρήση συγκλίνουν για τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης (Κιοσέογλου, 2010) Εξωτερικός Έλεγχος Εξωτερικός έλεγχος, όπως προαναφέρθηκε στην εισαγωγή, είναι ο έλεγχος της συνυφασμένης νομιμότητας και αντιπροσωπευτικότητας των λογιστικών καταστάσεων την επιχείρησης από έναν ανεξάρτητο και καταρτισμένο επαγγελματία, διαμέσου μιας συστηματικής εργασίας (Αληφαντής, 2011). Με το πέρας του χρόνου, ο σκοπός της ελεγκτικής και κατ επέκταση και του εξωτερικού ελέγχου και η γενική τους φύση, άλλαξαν. Αρχικά είχε σχεδιαστεί για να αποκαλύπτει απάτες, ανακρίβειες και λάθη. Σήμερα, ο ρόλος της ελεγκτικής είναι περισσότερο να αποδεικνύει την εγκυρότητα και την αντιπροσωπευτικότητα των λογιστικών καταστάσεων μιας επιχείρησης, η οποία έχει συνταχθεί από την διοίκηση, ενώ ο σκοπός του εξωτερικού ελέγχου, είναι η εξακρίβωση του περιεχομένου των συναλλαγών αλλά και του κύκλου αγορών - πωλήσεων (Παπάς, 1999) Τακτικός Εξωτερικός Έλεγχος Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, ο εξωτερικός έλεγχος είναι μια διαδικασία, η οποία ανατίθεται σε εξειδικευμένους επαγγελματίες (ορκωτούς ελεγκτές) οι οποίοι σύμφωνα με τον Ν. 3694/2008 έχουν λάβει την άδεια ΕΛΤΕ για διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου, με σκοπό την πιστοποίηση ορισμένων γεγονότων ή των οικονομικών καταστάσεων και την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου (έκθεσης ελέγχου). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είναι ο κυριότερος και αποτελεσματικότερος τρόπος για μια ολοκληρωμένη και έγκυρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών, για αυτό και καταρτίζονται βάση ενός συνονθυλεύματος προτύπων, των ΔΛΠ, ΕΛΠ Σελίδα 14

15 ή κάποια άλλα πρότυπα ανάπτυξης οικονομικών καταστάσεων για τα οποία και θα μιλήσουμε στο επόμενο κομμάτι του κεφαλαίου. Κατά τον έλεγχο λοιπόν των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ο ελεγκτής πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει υψηλή, αλλά δυστυχώς όχι απόλυτη διασφάλιση της εγκυρότητας, νομιμότητας και πληρότητας αυτών μιας και πάντα θα υπάρχει ο κίνδυνος λάθους, λόγω της ανθρώπινης φύσης ή παραπλάνησης του ίδιου του ελεγκτή. Ακόμα, η φύση του ελέγχου, η ανάγκη του για κρίση, ο περιορισμός του λογιστικού συστήματος, αλλά και τα αποδεικτικά στοιχεία, είναι από μόνα τους πειστικά και όχι αναμφισβήτητα. Σημειωτέο επίσης είναι το γεγονός, πως ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αποτελεί ένδειξη κύρους και επενδυτικού γοήτρου, ενώ πολύ μεγάλη σημαντικότητα έχει το γεγονός πως ο έλεγχος γίνεται με δειγματοληπτικό τρόπο (Αληφαντής, 2011). Τέλος, για λόγους διασφάλισης της ποιότητας του ελέγχου, αλλά και της διευκόλυνσης αυτού, ο έλεγχος πλέον γίνεται από δύο ορκωτούς ελεγκτές και αντίστοιχα οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις και το πιστοποιητικό ελέγχου υπογράφεται και από τους δύο βάση της Τεχνικής Προσφοράς Kreston Prime Audit ΕΠΕ , Προϋποθέσεις Τακτικού Εξωτερικού Ελέγχου Ο εξωτερικός έλεγχος, ασκούμενος από τους ορκωτούς λογιστές και χωριζόμενος σε τακτικό και έκτακτο, σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο, χαρακτηρίζεται ως γενικός, κατασταλτικός, περιοδικός και υποχρεωτικός στην περίπτωση που οι εκάστοτε εταιρίες (Α.Ε, Ε.Π.Ε ή ομόρρυθμες- ετερόρρυθμες) πληρούν δύο από τα τρία κριτήρια κατά την λήξη της διαχειριστικής περιόδου και την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με την παρ. 6, άρθρο 42α του κωδ. Ν2190/1920, για 2 συνεχόμενα έτη του ΠΔ. 326/1994. Ενεργητικό - Παθητικό >= Ευρώ Κύκλος Εργασιών ή Τζίρος >= Ευρώ Προσωπικό επιχείρησης >= 50 Άτομα Επίσης, οι εταιρίες με κεφάλαιο ίδρυσης >= Ευρώ οφείλουν να συμπεριλάβουν στο καταστατικό τους την υποχρέωση εξωτερικού ελέγχου από ορκωτό λογιστή στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, κατά το άρθρο 36, κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου όπως Δήμοι, Νοσοκομεία, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΔΕΥΑ κλπ., νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που εξυπηρετούν δημόσιο ή κοινωφελή σκοπό και επιχορηγούνται από το κράτος ή απολαμβάνουν ιδιαιτέρων προνομίων, ΚΤΕΛ, εταιρίες χρηματοδοτικής / λειτουργικής μίσθωσης (Leasing), ενοποιημένες καταστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 100, παρ.1 του ΚΝ 2190/1920, τεχνικές εταιρείες για επανάκτηση πτυχίου (Kreston Prime Audit, 2011), ενώ τράπεζες και ασφαλιστικές επιχειρήσεις ελέγχονται παρ αυτά (Κιοσέογλου 2010, Τσομπανόπουλος, 2011). Σελίδα 15

16 Όσο αφορά τις εταιρίες που δεν εντάσσονται στην παραπάνω κατηγορία αλλά εξακολουθούν να έχουν πάνω από ευρώ τζίρο, ελέγχονται από δυο τουλάχιστον πτυχιούχους ελεγκτές, ανωτάτων οικονομικών σχολών, όντας μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, και λογιστές - φοροτέχνες Ά τάξης του Ν. 2515/1997 ή αλλιώς ελέγχονται ομοίως από Ορκωτό Ελεγκτή. Τέλος, στην περίπτωση που η εταιρία δεν έχει κύκλο πωλήσεων μεγαλύτερο του ευρώ, τότε ο παραπάνω έλεγχος δεν είναι υποχρεωτικός (Αληφαντής, 2011) Έκτακτος Εξωτερικός Έλεγχος Εκτός από τον τακτικό, συναντούμε και τον έκτακτο εξωτερικό έλεγχο στο διαχωρισμό των ελέγχων. Η διαδικασία είναι η ίδια, όμως, ο έκτακτος έλεγχος λαμβάνει χώρα, μόνο όταν πιθανολογούνται παραβιάσεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή ακόμα και της αποφάσεως της ΓΣ. Δικαίωμα να ζητηθεί έκτακτος εξωτερικός έλεγχος για τους ανωτέρω λόγους έχουν, η ΓΣ, διάφοροι κρατικοί φορείς κ.α. (Αληφαντής, 2011) Εσωτερικός Έλεγχος Εσωτερικός έλεγχος ορίζεται από την Επιτροπή Διεθνών Οδηγιών ως οι διαδικασίες, οι μέθοδοι και οι πολιτικές που εφαρμόζονται από μια επιχείρηση προς διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της. Ουσιαστικά, χαρακτηρίζεται ως το μάτι και το αυτί της διοίκησης (Τσομπανόπουλος, 2011), δηλαδή καλύπτει πέρα από το οικονομικό, διοικητικό και λογιστικό κομμάτι της επιχείρησης και οποιοδήποτε άλλο, πάσης φύσεως τμήμα και δραστηριότητα αυτής με σκοπούς : Την διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων και του ανθρωπίνου δυναμικού της επιχείρησης. Την σωστή και ορθή λειτουργία του λογιστικού συστήματος σύμφωνα με τους νόμους. Την συνεχή τήρηση και υποστήριξη των εντολών της διοίκησης από το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης. Την αλλεπάλληλη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εργασιών. Την διασφάλιση της συμμόρφωσης της διοίκησης προς τους νόμους του κράτους (Παπάς, 1999). Και πάντα όλα αυτά κάτω από τον γνώμονα του οφέλους - κόστους (Τσομπανόπουλος, 1999). Έτσι προκύπτει το συμπέρασμα πως όσο πιο ισχυρός και αξιόπιστος είναι ο εσωτερικός έλεγχος, τόσο μικρότερος είναι ο κίνδυνος ασάφειας ή λάθους των Σελίδα 16

17 λογιστικών καταστάσεων αλλά και μειώνεται η έκταση του εξωτερικού ελέγχου λόγω μεγέθους της έρευνας (Αληφαντής 2011, Παπάς 1999). Σελίδα 17

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ 3.1. Γενικά περί Αρχών της Ελεγκτικής Οι βασικές αρχές της ελεγκτικής διαμορφώνονται ουσιαστικά από την πολύχρονη εφαρμογή των ελέγχων (Αληφαντής, 2011). Οι αρχές και οι κανόνες όπου και συλλέγονται κατά καιρούς, επισημοποιούνται στο αντίστοιχο κράτος, ως ελεγκτικά πρότυπα ή αλλιώς Standards. Τα ελεγκτικά πρότυπα λοιπόν έχουν ουσιαστικά δυο σκοπούς να πραγματοποιήσουν (ΣΟΕΛ 1999, Mattingly 1963): 1. Να καθοδηγήσουν τους ελεγκτές ως προς το έργο του ελέγχου. 2. Να προσδιορίσουν το μέτρο της εκτιμήσεως τους. Ουσιαστικά αποτελούν κανόνες σύμφωνα με τους οποίους εξασφαλίζεται ο αρμονικός, ορθολογικός, αποτελεσματικός και νόμιμος εξωτερικός έλεγχος των επιχειρήσεων από τους ορκωτούς ελεγκτές. Τα πρότυπα αυτά έχουν ως κύριο τύπο εφαρμογής τους, τους τακτικούς ελέγχους. Όπως είναι φυσικό όμως, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα, στο ευρύτερο κομμάτι των εξωτερικών ελέγχων, με εξαίρεση τους φορολογικούς ελέγχους και τους ειδικούς πραγματογνώμονες (ΣΟΕΛ, 1999). Ο διαχωρισμός τους γίνεται σε δυο μεγάλες κατηγορίες, τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα και τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Η κάθε κατηγορία εμπεριέχει επιμέρους άλλες ενότητες που κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την χρήση και το επιμέρους θέμα τους, όπως γενικά πρότυπα, πρότυπα ελεγκτικής εργασίας, πρότυπα έκθεσης πορίσματος ελέγχου κτλ (Κάντζος 1995, Παπάς 1999). Τα γενικά πρότυπα θέτουν ως αντικειμενικό σκοπό του ελέγχου, την πιστοποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τις κοινώς παραδεχτές αρχές, τη διατύπωση της άποψης αυτής στην ανάλογη έκθεση ελέγχου, την ανάγκη για εξουσιοδοτημένη έγγραφη εντολή για την ανάληψη του ελέγχου αλλά και την διασφάλιση της ανάληψης του ελέγχου από εξουσιοδοτημένο άτομο, ήτοι ορκωτό ελεγκτή λογιστή και τα χαρακτηριστικά της αμεροληψίας, αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας. Τα πρότυπα ελεγκτικής εργασίας είναι ουσιαστικά ο προγραμματισμός και η περάτωση της ελεγκτικής εργασίας μετά την ανάθεση τμήματος στο ανάλογο προσωπικό, στην μελέτη και αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου και της διοίκησης, στη χρησιμοποίηση των κατάλληλων λογιστικών τεκμηρίων και την καταγραφή του ελέγχου στα ανάλογα φύλλα εργασίας (μόνιμα - ετήσια) (Αληφαντής 2011, Κάντζος 1995). Σελίδα 18

19 3.2. Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα Τα Διεθνή Πρότυπα Ελεγκτικής έχουν θεσπιστεί από την IAPC (Επιτροπή Διεθνούς Ελεγκτικής Πρακτικής), η οποία και αποτελεί μια μόνιμη επιτροπή της IFAC, δηλαδή της διεθνούς ομοσπονδίας Λογιστών, με βασικό στόχο την ανάπτυξη και εξιδανίκευση του λογιστικού επαγγέλματος με ομοιόμορφα πρότυπα (Αληφαντής, 2011) Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα Τα πρότυπα στην Ελλάδα εγκαθιδρύθηκαν μαζί με την ίδρυση του ΣΟΛ το 1955 και με την βοήθεια Βρετανών Ορκωτών, δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ επίσημα τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα εκδόθηκαν από την ΕΛΤΕ το 2004 με την απόφαση 483/2004 και δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 1589/ (Αληφαντής, 2011) Εναρμονισμός Ελληνικών - Διεθνών Προτύπων Ο εναρμονισμός των δυο προτύπων στην Ελλάδα εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο Ν. 3693/2008 σχετικά με το επάγγελμα των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και την οδηγία 2006/43 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ με το άρθρο 24 του ανωτέρου νόμου, υιοθετήθηκαν τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα κατά τα οποία θα πρέπει να διενεργούνται οι σχετικοί έλεγχοι. Έτσι, διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα και αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Σαν γενικός κανόνας υποστηρίζεται από κάποιους ότι μέχρι να μεταφραστούν στην Ελληνική γλώσσα τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, θα ισχύουν τα Ελληνικά (Εθνικά) Ελεγκτικά Πρότυπα (Αληφαντής, 2011). Στην Ελλάδα, ο φορέας που επιβλέπει, εποπτεύει και θεσπίζει την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των ελεγκτικών και λογιστικών προτύπων είναι η Ε.Λ.Τ.Ε, η οποία έχει ως σκοπό της, την διασφάλιση της ποιότητας των ελεγκτικών υπηρεσιών και την ενίσχυση της διαφάνειας στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Με απλά λόγια είναι ο φορέας που επιβλέπει τις εταιρίες ορκωτών ελεγκτών (Βασιλάκη, 2010, Kreston Prime Audit ΕΠΕ 2011). Σελίδα 19

20 ΜΕΡΟΣΒ Σελίδα 20

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 4.1. Γ ενικά περί Σχεδιασμού Ελέγχου Σχεδιασμός ελέγχου είναι η εκτενέστερη στρατηγική προσέγγιση για το θεμιτό αποτέλεσμα, τον χρόνο και την έκταση αυτού, ενώ για την άρτια λειτουργία της παραπάνω διαδικασίας πρέπει να ληφθούν υπόψη : 1. Ο κατάλληλος σχεδιασμός ως προς το ότι εξασφαλίζεται η επικέντρωση του ελέγχου σε σημαντικούς κλάδους του, στην επίλυση τυχόν προβλημάτων προς ταχεία ολοκλήρωση του έργου, αλλά και την κατανομή των βοηθών και εμπειρογνωμόνων στις αρμοδιότητές τους. 2. Η έκταση του σχεδιασμού εξαρτάται, τόσο από τα γνωρίσματα της επιχείρησης, όσο και από την πολυπλοκότητα του ελέγχου, την εμπειρία του ελεγκτή κτλ. 3. Η βαθύτερη γνώση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όντας κομμάτι του σχεδιασμού του ελέγχου, η οποία βοηθάει στον προσανατολισμό του ελέγχου, σε τυχόν μεθόδους ή συναλλαγές με αξιοσημείωτη επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 4. Η ενημέρωση και η συζήτηση με την διοίκηση είναι κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει κατασταλτικά, μιας και ο συγχρονισμός της λειτουργίας της μονάδας με τον έλεγχο ή η παροχή πληροφοριών από την διοίκηση περί εμπλεκόμενων θεμάτων στον έλεγχο, θα προσαύξανε την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα ολόκληρης της ελεγκτικής εργασίας. (Αληφαντής 2011, ΣΟΕΛ 2000) Τέλος, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως εξαιτίας ειδικών καταστάσεων ή διαφορετικών αναμενόμενων αποτελεσμάτων, η διαδικασία και το πρόγραμμα του ελέγχου μπορούν και πρέπει να αλλάξουν, κατά το δοκούν, από τον ελεγκτή και πάντα ανάλογα με τις ανάγκες της ελεγχόμενης επιχείρησης (Κιοσέογλου 2010) Στάδια και Προγραμματισμός Ελέγχου Οι εργασίες ελέγχου εκτελούνται σύμφωνα με τις ελεγκτικές διαδικασίες, τους κανόνες των διεθνών και ελληνικών προτύπων και τις αρχές και τους κανόνες της ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Ο έλεγχος περιλαμβάνει ελέγχους των λογιστικών στοιχείων και βιβλίων της εταιρίας, και άλλες ελεγκτικές διαδικασίες, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για να εκφραστεί γνώμη επί των ελεγχομένων Οικονομικών Καταστάσεων. Σελίδα 21

22 Ακόμα, εξετάζονται σε δειγματοληπτική βάση τα βιβλία και τα στοιχεία εκείνα στα οποία είναι εδραιωμένα τα ποσά που αντικατοπτρίζουν οι Οικονομικές Καταστάσεις. Επίσης, αξιολογούνται οι λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν και οι εκτιμήσεις της διοίκησης, βάσει των οποίων διαμορφώθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις, ενώ αξιολογείται και η γενικότερη παρουσίαση των Οικονομικών δεδομένων στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (Αληφαντής 2011, Τσακλάγκανος 1994, Παππάς 1994). Ο στόχος του ελέγχου λοιπόν, θα πρέπει να είναι η διαπίστωση, ότι οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν με πληρότητα και σαφήνεια την οικονομική θέση της εταιρείας και τα αποτελέσματα της δράσης της (Kreston Prime Audit ΕΠΕ, 2013). Σαν βασικό διαχωρισμό των σταδίων της ελεγκτικής εργασίας, διαγράφουμε τρία στάδια : 1. Η προκαταρκτική Εργασία Προκαταρκτική εργασία θεωρείται ουσιαστικά το πρωταρχικό κομμάτι που οφείλει να εκτελέσει ο ορκωτός ελεγκτής. Σε αυτό εμπεριέχεται ο αρχικός σχεδιασμός του ελέγχου, αφού πρώτα εξερευνηθεί η εταιρία και αξιολογηθεί το αντικείμενο του ελέγχου, δηλαδή αναγνωριστεί και μελετηθεί η φύση της επιχείρησης, η εμπορική της δραστηριότητα, ο χώρος στον οποίο εδρεύει και όλες οι σχετικές πληροφορίες των εγκαταστάσεων και γενικότερα της διάρθρωσης και της κατανομής της ιδιοκτησίας, η γνωριμία με το εσωτερικό ελεγκτή (αν υπάρχει) με το τμήμα του λογιστηρίου και με την διοίκηση (Δ.Σ.). Ακόμα, θα πρέπει να μελετηθούν τυχόν ελεγκτικές απόψεις προηγούμενων ελεγκτών της εταιρίας. Αντίγραφα του καταστατικού των αποφάσεων της Γ.Σ., του Δ.Σ. και των κανονισμών που αφορούν την ελεγχόμενη επιχείρηση, θα βοηθούσαν στην διασφάλισή τους και στην τήρηση αυτών από τις αρμόδιες αρχές (Mattingly, 1968). Αναλυτικότερα, το παραπάνω κομμάτι μπορεί να χωριστεί σε 2 επιμέρους, προκαταρκτικές εργασίες, μελέτη του εσωτερικού ελέγχου και αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου (Παπάς, 1999), ενώ, κατά την Kreston Prime Audit ΕΠΕ, η φάση αυτή περιλαμβάνει τον έλεγχο των διαδικασιών της Εταιρείας και γίνεται πριν το κλείσιμο του Ισολογισμού. Κατά γενική περίπτωση ο έλεγχος ακολουθεί τα εξής στάδια: S Προγραμματισμός και οργάνωση ελέγχου. S Εξοικείωση με τις διαδικασίες της ελεγχόμενης εταιρίας. S Καταγραφή συστήματος και λογιστικών διαδικασιών. S Αναλύσεις και «διαγνωστικός» έλεγχος των οικονομικών και λοιπών στοιχείων της εταιρείας. S Εξέταση των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων. S Καθορισμός των τελικών ελεγκτικών διαδικασιών. Σελίδα 22

23 V Σύνταξη του ειδικού προγράμματος ελέγχου της εταιρείας. (Αληφαντής 2011, Kreston Prime Audit ΕΠΕ 2013) 2. Ο Ενδιάμεσος Έλεγχος Η διαχειριστική περίοδος διαρκεί 12 μήνες και στην Ελλάδα τελειώνει είτε στις 31/12, είτε στις 31/6. Καθώς λοιπόν οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις συντάσσουν τον ισολογισμό τους κατά το τέλος του ημερολογιακού έτους, κάτι τέτοιο αναγκάζει τον ελεγκτή να δράσει άμεσα και αποτελεσματικά ανάμεσα στην περίοδο έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την διοίκηση και την δημοσίευση αυτών, χωρίς βέβαια λόγω της έλλειψης χρόνου να παραλείπεται η πληρότητα και η ορθότητα του ελέγχου. Η διαδικασία του ελέγχου, λαμβάνει χώρα όσο δυνατόν περισσότερο κατά την διάρκεια της χρήσης, για να αποκαλύπτονται γρηγορότερα καταχρήσεις ή ατασθαλίες που διαπράττονται κατά το τέλος της χρήσης. Είναι σαφές πως υπάρχουν πολυάριθμες ωφέλειες λοιπόν, τόσο για τον ελεγκτή, όσο και για τον ελεγχόμενο. (Αληφαντής 2011, Kreston Prime Audit ΕΠΕ 2013). 3. Τελικός Έλεγχος Σαν τελικός έλεγχος νοείται ουσιαστικά η διαδικασία κατά την οποία ο ελεγκτής οφείλει να ολοκληρώσει τον έλεγχο, να ελέγξει,να διασταυρώσει και να επαληθεύσει τις συναλλαγές που διενεργήθηκαν κατά την χρήση, όπως και τα υπόλοιπα που προκύπτουν από τους λογαριασμούς του Ενεργητικού και Παθητικού και κατ επέκταση των λογιστικών βιβλίων, του γενικού και αναλυτικού καθολικού. Πιο αναλυτικά ο ελεγκτής πρέπει να : I. Αντιλογήσει τα υπόλοιπα των αποθεμάτων που καταμετρήθηκαν στην αποθήκη με τα υπόλοιπα σύμφωνα με το βιβλίο των απογραφών. II. Συγκρίνει το ρευστό της καταμέτρησης του ταμείου με το υπόλοιπο στο βιβλίο απογραφών. III. Αντιπαραβάλλει τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών με τις πληροφορίες από τις επιβεβαιωτικές επιστολές σε τράπεζες. IV. Ελέγξει τις βεβαιώσεις και τα βιβλία παγίων, χρεογράφων, επιταγών, πελατών (επισφαλών, επίδικων κτλ.), χρεωστών (επισφαλών, επίδικων κτλ.), προμηθευτών, πιστωτών, εγγυήσεων περιουσιακών στοιχείων κτλ. (Αληφαντής 2011, Παππάς 1999, Kreston Prime Audit ΕΠΕ). Διαφορετικά, μιλάμε για επαλήθευση της πληρότητας, της νομιμότητας των λογιστικών πράξεων, για επαλήθευση της ορθότητας των υπολοίπων των λογαριασμών κατά το τέλος της χρήσης και τον έλεγχο της παρουσίασης αλλά και της διαμόρφωσης της γνώμης του ελεγκτή (Παπάς, 1999). Σελίδα 23

24 Επίσης, ο ελεγκτής πρέπει να ελέγξει όλες τις διαδικασίες και μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπως για παράδειγμα : I. Μέθοδος Αποτίμησης II. Μέθοδος Απόσβεσης κτλ. Σημαντικό επίσης θα ήταν να αναφέρουμε πως σε περίπτωση που ο όγκος του δείγματος μας είναι αντικειμενικά μεγάλος, τότε ο ελεγκτής καταφεύγει σε δειγματοληπτικό έλεγχο (Αληφαντής 2011, Τσομπανόπουλος 2011). Τέλος, ο ορκωτός λογιστής είναι υποχρεωμένος να ερευνήσει και τις συναλλαγές που έλαβαν χώρα μετά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και πριν την τακτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων όπου και παρουσιάζεται η έκθεση του ελεγκτή (στην οποία ως συνήθως εθίστε να παρίσταται ο ορκωτός ελεγκτής), σε περίπτωση που αυτές αλλάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα ή την πορεία αυτής προς το καλό ή το κακό, παραδείγματος χάρη μια αναπάντεχη ληστεία των χρηματικών διαθέσιμων της, ή μια πυρκαγιά στις αποθήκες της, ή ένα τεράστιο έσοδο από μια λαχειοφόρο αγορά, δηλαδή ένα μεταγενέστερο γεγονός (Αληφαντής 2011, Κιοσέογλου 2010). Η διαδικασία του ελέγχου και τα βήματα που προαναφέρθηκαν οφείλεται να σχεδιαστούν ιδιαίτερα προσεκτικά για τον πλέον αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο έλεγχο. Ο ελεγκτής πέρα από τον σχεδιασμό του ελέγχου, οφείλει και να τον τεκμηριώσει σε ό,τι αφορά την φύση, τον χρόνο και την έκταση των επιμέρους διαδικασιών. Επίσης, τυχόν αναθεώρηση αυτού, είναι πολλές φορές αναπόφευκτη, λόγω νέων εκπρόθεσμων στοιχείων κτλ. Ο ελεγκτής είναι υπεύθυνος για το πώς θα επιλεχτούν τα δείγματα των λογιστικών κονδυλίων ή των διαδικασιών, για το αν θα χρησιμοποιηθεί και πού ο δειγματοληπτικός έλεγχος, για το ποια στοιχεία είναι πιο σημαντικά και ποια όχι, για το πώς θα επαληθευτούν όλα αυτά, και γενικότερα ο ελεγκτής είναι υπεύθυνος για το πώς ακριβώς θα σχεδιαστεί η διαδικασία του ελέγχου και για το πώς ακριβώς θα λάβει χώρα ο έλεγχος (Αληφαντής, 2011). Κατά την Kreston Prime Audit ΕΠΕ, τελικός έλεγχος είναι αυτός που γίνεται μετά την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων τέλους χρήσεως και περιλαμβάνει ελεγκτικές επαληθεύσεις και άλλες διαδικασίες για τον έλεγχο των στοιχείων των Οικονομικών Καταστάσεων. Ειδικότερα περιλαμβάνει τα εξής: S Έλεγχο των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων του Ισολογισμού ως και των εσόδων / εξόδων της Εταιρείας βάσει προγράμματος το οποίο συντάσσεται ειδικώς για κάθε ελεγχόμενο οργανισμό (ως ανωτέρω). Στο στάδιο αυτό βασικά ελέγχονται τα στοιχεία εκείνα τα οποία έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Σελίδα 24

25 Ελεγκτικές διαδικασίες όπως: ΐ. Παρακολούθηση της απογραφής των εμπορεύσιμων και παγίων και έλεγχο αυτών δειγματοληπτικώς. ΐΐ. Αιφνιδιαστικές καταμετρήσεις ταμείων. ΐΐΐ. Μετρήσεις διαφόρων μεγεθών και παρακολούθηση συναλλαγών. ΐν. Λήψη πιστοποιητικών από τράπεζες, δικηγόρους και λοιπούς συναλλασσόμενους με την εταιρεία. ν. Λήψη πιστοποιητικών από ορισμένους πελάτες και προμηθευτές της εταιρείας. νΐ. Εξέταση των φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρείας. νΐΐ. Έλεγχο της κοστολογήσεως Ενώ τέλος έχουμε την σύνταξη της έκθεσης - πιστοποιητικού ελέγχου Ελεγκτικές Τεχνικές Οι ελεγκτικές τεχνικές αποτελούν όπλα στα χέρια του ορκωτού λογιστή απέναντι στην μάχη του με τον έλεγχο. Ως γνωστά ελεγκτικά εργαλεία συναντούμε : ο ο ο ο ο ο ο ο ο Τη φυσική απογραφή (επιτόπου έλεγχος) οποιουδήποτε στοιχείου. Πραγματοποιείται για πάγια περιουσιακά στοιχεία, ώστε να αποδείξει αν ένα πάγιο βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία στην κατοχή της εταιρίας, για την αιφνιδιαστική και μη καταμέτρηση του ταμείου και των χρεογράφων που βρίσκονται στην κατοχή της εταιρίας, αλλά και για την καταμέτρηση/επιθεώρηση των αποθεμάτων - προϊόντων - εμπορευμάτων (ανάλογα με την φύση της εταιρίας). Τον επαναϋπολογισμό λογαριασμών, ισοζυγίων και εγγραφών, κυρίως δειγματοληπτικώς λόγω σύνηθες μεγάλου όγκου αυτών με τον ανάλογο στόχο. Τις επιβεβαιωτικές επιστολές προς τρίτους, για επαλήθευση λογαριασμών υποχρεώσεων/απαιτήσεων. Την έρευνα εξουσιοδοτήσεων, όσο αφορά πράξεις και διαδικασίες που εκτελέστηκαν από την επιχείρηση. Τον έλεγχο της πορείας λογαριασμών, από τις λογιστικές καταστάσεις μέχρι τα παραστατικά. Τον δειγματοληπτικό έλεγχο λόγω μεγέθους του πλήθους των πληροφοριών. Την παρακολούθηση διαδικασιών και λειτουργιών της επιχείρησης. Τις συνεντεύξεις με πρόσωπα της επιχείρησης. Κάτι τέτοιο συμβαίνει συνήθως στον 1ο έλεγχο ή στην αρχή του ελέγχου, ώστε να μπορέσει ο ελεγκτής να εξοικειωθεί με την φύση και την λειτουργία της εταιρίας αλλά και να αντλήσει πληροφορίες για την δόμηση και εκτέλεση του ελέγχου. Την ανάλογη σύνδεση πληροφοριών με τον σκοπό του ελέγχου και το γενικότεροο οικονομικό περιβάλλον. Σελίδα 25

26 ο Τη χρήση ελεγκτικών εγχειρίδιων. (Αληφαντής 2011, Κάντζος 1995) 4.4. Ελεγκτικός Κίνδυνος Πολύ σημαντικό και άξιο αναφοράς είναι το γεγονός, πως κατά τον σχεδιασμό της ελεγκτικής εργασίας και κατ επέκταση των μεθόδων συλλογής στοιχείων και επαλήθευσης, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η ύπαρξη κινδύνου παραπληροφόρησης, από διάφορους λόγους. Ουσιαστικά, ελεγκτικός κίνδυνος είναι αυτός που δέχεται ο ελεγκτής κατά την σύνταξη της γνώμης του σε περίπτωση που αντιμετωπιστούν πάσης φύσεως ανακρίβειες ή κολλήματα (ΣΟΕΛ, 2000). Κίνδυνος παρουσιάζεται στις εξής περιπτώσεις: 4. Όταν ένα λογιστικό κονδύλιο δέχεται αμφισβήτηση υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει επαρκής εσωτερικός έλεγχος - Κίνδυνος εσωτερικού ελέγχου. 5. Στην περίπτωση που λόγω έλλειψης στοιχείων δεν μπορούν να προκύψουν ουσιαστικά συμπεράσματα - Κίνδυνος ελεγκτικών τεκμηρίων. 6. Τέλος, ο κίνδυνος να μην διαφανεί και εξακριβωθεί από τον εξωτερικό έλεγχο πιθανή ανακρίβεια από μια αξιόλογη πληροφορία - Εγγενής κίνδυνος (Παπάς, 1999) (Αληφαντής, 2011) Έτσι, προκύπτουν δυο άλλοι κίνδυνοι που έχουν περισσότερο να κάνουν με τον τρόπο συλλογής και μελέτης αυτών. Αυτοί είναι ο δειγματοληπτικός και ο μη δειγματοληπτικός κίνδυνος: I. Δειγματοληπτικός είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν ο δειγματοληπτικός έλεγχος οδηγήσει τον ελεγκτή σε διαφορετικό συμπέρασμα από αυτό που θα οδηγούνταν αν διάλεγε ένα οποιοδήποτε άλλο δείγμα. II. Μη δειγματοληπτικός είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν ο ελεγκτής καταλήγει σε ανακρίβειες και λάθος συμπεράσματα χωρίς αυτό να έχει να κάνει με τον όγκο του δείγματος. (Αληφαντής 2011, ΣΟΕΛ 2000, Τσομπανόπουλος 2011) 4.5. Φύλλα Εργασίας Τα φύλλα εργασίας είναι τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η γνώμη του ελεγκτή. Αποδεικτικά στοιχεία και τεκμήρια δηλαδή, πάνω στα οποία βασίζεται η γνώμη που θα δημοσιεύσει ο ελεγκτής στο πιστοποιητικό ελέγχου. Σκοπός τους, βάσει του Διεθνούς Ελεγκτικού Προτύπου 230 παρ. 3 είναι να : Υποβοηθούν τον σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελέγχου Σελίδα 26

27 Υποβοηθούν την επίβλεψη και ανασκόπηση του ελεγκτικού έργου Καταγράφουν τα ελεγκτικά αποδεικτικά στοιχεία που προκύπτουν από το ελεγκτικό έργο που εκτελείται για να στηριχθεί η γνώμη του ελεγκτή Τα φύλλα ελέγχου επίσης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες : Ετήσιους φακέλους ή φακέλους ελέγχου τρέχουσας χρήσης (Ο.Λ.Κ), στους οποίους συλλέγονται στοιχεία που αφορούν τον έλεγχο της συγκεκριμένης χρήσης, όπως μαρτυρά και το όνομα τους. Περιλαμβάνουν : Ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις αυτών Φύλλα εργασίας σχεδιασμού του ελέγχου Φύλλα εργασίας επί του ελέγχου των λογαριασμών των οικονομικών καταστάσεων Μόνιμους φακέλους (Ρ.Λ.Κ), στους οποίους περιλαμβάνονται γενικότερα στοιχεία που θα χρησίμευαν στον έλεγχο της εταιρίας και τις επόμενες χρήσης, όπως : ^ Τελευταίο καταστατικό και κανονισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. ^ Εγκρίσεις των αρμόδιων διοικητικών αρχών των παραπάνω. ^ Οργανογράμματα και αρμοδιότητες των στελεχών. ^ Διάγραμμα χώρων επιχείρησης, παραγωγικής διαδικασίας και κύριων προϊόντων. ^ Αντίγραφα πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ. ^ Διαγράμματα λογιστικής οργάνωσης και εσωτερικού ελέγχου. ^ Αντίγραφα μισθωτηρίων συμβολαίων, συμβάσεων εργασίας, τραπεζικών συμβάσεων κλπ. ^ Άρθρα εφημερίδων με δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις κα.. Οι μόνιμοι φάκελοι μένουν στην εταιρία και έχει σε αυτούς πρόσβαση ο επόμενος ελεγκτής, ενώ οι ετήσιοι δίνονται στον ελεγκτή, διότι αυτή ουσιαστικά αποτελούν την εργασία του (Αληφαντής 2011, Παππάς 1999, Τσομπανόπουλος, 2011) Πιστοποιητικό Ελέγχου Τελευταίο και μη εξαιρετέο κομμάτι του ελέγχου αποτελεί η σύνταξη του πιστοποιητικού ελέγχου, ή αλλιώς έκθεση ελέγχου, η οποία και επισυνάπτεται στον δημοσιευμένο ισολογισμό, με όλες τις παρατηρήσεις του ελεγκτή και με την εκφερόμενη γνώμη του για την ελεγχόμενη εταιρία. Στο πιστοποιητικό αυτό θα αναφέρεται εάν οι Οικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την Οικονομική Κατάσταση της Εταιρίας και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές. Σελίδα 27

28 Μετά την ολοκλήρωση της ελεγκτικής εργασίας, ο ορκωτός ελεγκτής οφείλει να χορηγήσει στην εταιρία το πιστοποιητικό ελέγχου, επισυναπτόμενο στις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. Κατά την σύνταξη της έκθεσης, ο ελεγκτής : ^ Αναφέρει πως έλεγξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης, τις λογιστικές αρχές και μεθόδους κλπ. ^ Διασαφηνίζει την ευθύνη της διοίκησης της επιχείρησης ως προς την σύνταξη και συμμόρφωση των καταστάσεων, με τα εκάστοτε πρότυπα που τις ορίζουν. ^ Ξεκαθαρίζει την δική του ευθύνη ως προς τον έλεγχο που πραγματοποίησε βάσει των ελεγκτικών προτύπων, των κανόνων δεοντολογίας, παρουσίασης των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν κατά τον έλεγχο κλπ. ^ Παραθέτει την γνώμη του περί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, και αυτό είναι το σημαντικότερο σημείο. Η γνώμη του ελεγκτή έχει τις εξής επιμέρους κατηγορίες: Σύμφωνη γνώμη Σύμφωνη γνώμη με θέματα έμφασης Γνώμη με επιφύλαξη με θέματα έμφασης Αδυναμία έκφρασης γνώμης Αρνητική γνώμη ^ Επίσης, γίνεται αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων, όπως την επαλήθευση και συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης διαχείρισης του ΔΣ με τις ανάλογες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σε αυτή, βάσει του άρθρου 43α και 37 του κωδ. Ν. 2190/1920. (ΣΟΛ, 2011) Σελίδα 28

29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΠΕΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Πεδία και Διαδικασίες Ελέγχου Τα λογιστικά κονδύλια και οι επιμέρους κατηγορίες που ελέγχονται από τον ορκωτό ελεγκτή είναι οι εξής : 5.1. Ο Έλεγχος των Πάγιων Όλες οι επιχειρήσεις σήμερα κατέχουν σε πάγια ένα ποσοστό του ενεργητικού τους τα οποία παρακολουθούνται στην 1η ομάδα του Ε.Γ.Λ.Σ. και έτσι ο ελεγκτής είναι υπεύθυνος να ελέγξει τις εξής παραμέτρους : ^ Την ύπαρξη των παγίων και την λειτουργικότητά τους, διαμέσου της φυσικής εξέτασης αυτών. Γήπεδα, κτίρια, μηχανήματα, εγκαταστάσεις, μεταφορικά μέσα, κινητά και ακίνητα, αποτελούν αντικείμενο φυσικής επίβλεψης για τον έλεγχο. Η δυνατότητα συνοδείας, από αρμόδιο - έμπειρο υπάλληλο, του ελεγκτή για την παραπάνω διαδικασία αποτελεί οπωσδήποτε μια διασφάλιση για την ποιότητα και εγκυρότητα του έργου. Ακόμα, πρωτεύον δείγμα αποτελούν τα πάγια που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η φυσική εξέταση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. λόγω εγκαταστάσεως τους σε απομακρυσμένη περιοχή) διενεργείται η εξέταση παντός σχετικού στοιχείου, ούτω σώστε ο ελεγκτής να καταλήξει έμμεσα και πλέον με ποσοστό αμφιβολίας στην επαλήθευση της ύπαρξης και της λειτουργίας του ανωτέρω παγίου στοιχείου βάση των Ελληνικών Ελεγκτικών Προτύπων (Αληφαντής 2011, Μακρή 2011). ^ Την κυριότητα των παγίων, δηλαδή αν πραγματικά τα πάγια που συγκεντρώνονται στον ισολογισμό ανήκουν και επίσημα στην ίδια την εταιρία. Ο έλεγχος αυτός ξεκινά με την αγορά των παγίων και την ύπαρξη του ανάλογου τιμολογίου ή συμβολαίου πώλησης και συνεχίζεται με το πρόσωπο που διενέργησε την αγορά του παγίου, αν δηλαδή ήταν εξουσιοδοτημένο και αν υπήρχε η ανάλογη αναφορά σε πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας (Αληφαντής 2011). Ακόμη, απαραίτητος είναι ο έλεγχος πιθανών εμπράγματων βαρών στο πάγιο, αν δηλαδή βρίσκεται εξ ολοκλήρου στην ιδιοκτησία της εταιρίας χωρίς περιορισμούς υποθήκης, καθιστώντας το αδύνατο να πουληθεί, μιάς και κάτι τέτοιο, η εταιρία οφείλει να το συμπεριλάβει στα βιβλία της, τόσο στην γενική λογιστική, όσο και στους λογαριασμούς τάξεως (σε περίπτωση που υπάρχουν χορηγηθείσες εμπράγματες ασφάλειες). Βέβαια, ο ελεγκτής μπορεί να το διασταυρώσει και μέσω έγγραφης βεβαίωσης από αρμόδιο πρόσωπο της Σελίδα 29

30 επιχείρησης (νομικό σύμβουλο) ακόμα και αν δεν απαιτείται ρητά από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, μιας και προβλέπεται από το Ε.Ε.Π. (5500 παρ. (β) περ. (ii)). S Ο έλεγχος των αποσβέσεων των παγίων, εντριφεί στο αν διενεργούνται ορθά ή όχι, οι αποσβέσεις, στις μέθοδος αυτής και στο αν έχουν τηρηθεί όπως ορίζονται. Αρχικά πρέπει να αναζητηθούν πληροφορίες στους ετήσιους μόνιμους φακέλους της επιχείρησης και να εκτιμηθεί η επάρκεια των αποσβέσεων κατά τα προηγούμενα (τρία) έτη, αν οι συντελεστές απόσβεσης που εφαρμόστηκαν ήταν επαρκείς ή δόθηκε υπερβολική βάση αρμοδίων σε τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες (Mattingly, 1963). Στη συνέχεια γίνεται η επαλήθευση της διενέργειας των αποσβέσεων, ασχέτως υπάρχουσων ή μη κερδών. Στην περίπτωση που διενεργούνται περισσότερες αποσβέσεις, λόγω μεγαλύτερου του προβλεπόμενου συντελεστή, σύμφωνα με το Π.Δ. 299/2003, αυτές δεν εκπίπτουν φορολογικά, ενώ αν δεν διενεργηθούν οι υποχρεωτικά νόμιμες αποσβέσεις, τότε η εταιρία χάνει το δικαίωμα έκπτωσής τους από τις επόμενες χρήσεις. Τέλος, πρέπει να ελεγχθεί η ορθή μεταχείρισή τους, ως προς τις λογιστικές αρχές και διαδικασίες, που βαραίνουν τα έξοδα στα αποτελέσματα χρήσης (Αληφαντής, 2011). Αρκετές εταιρίες, κατά τις εγγραφές κλεισίματος και την σύνταξη του ισολογισμού, παραλείπουν την διενέργεια αποσβέσεων, έτσι ώστε να εμφανιστούν ευνοϊκότερα αποτελέσματα χρήσης. Δηλαδή εμφανίζουν μεγαλύτερο κέρδος ή μικρότερη ζημία και πετυχαίνουν μια καλύτερη χρηματοοικονομική θέση, βάση ανάλυσης, πλην όμως, λιγότερο αντιπροσωπευτική της πραγματικότητας (Αληφαντής 2011, Κερενίδου 2010). Μεταβολές παγίων νοούνται οι παρακάτω ενέργειες : η αγορά παγίων, η ιδιοκατασκευή, η δωρεά από τρίτο πρόσωπο, η πώληση, η κατεδάφιση ή καταστροφή, η δωρεά σε τρίτο, η αναπροσαρμογή αξίας και η απομείωση ή αποτίμηση αξίας (Μανδήλας, 2010). ^ Η αγορά, όπως και η πώληση παγίων, πρέπει πάντα να γίνεται από πρόσωπο εξουσιοδοτημένου χαρακτήρα της εταιρίας, το οποίο και πράττει νόμιμα εκπροσωπώντας την, ενώ ταυτόχρονα ο προμηθευτής των παγίων δεν θα πρέπει να ανήκει στα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 του κωδ. Ν 2190/1920, βάσει του Ε.Ε.Π (παρ.2, περ. γ και παρ. 8, περ α), δηλαδή πρόσωπα όπως συγγενείς μελών Δ.Σ. Όπως είναι φυσικό, κάτι τέτοιο εξασφαλίζεται και εγγράφως με βεβαίωση της εταιρίας προς τον ελεγκτή (Παππάς, 1999). Ακόμα ελέγχονται: ο ο Η ύπαρξη ανάλογης έγκρισης αγοροπωλησίας της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας η αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην εταιρία σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του κωδ. Ν 2190/1920 και Σελίδα 30

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική T.E.I Κρήτης, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και στην Ελεγκτική Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 ΖΗΣΗΣ Β., Ph.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Έννοια της Ελεγκτικής Είδη Ελέγχων. Διάκριση ως προς την Έκταση του ελέγχου. Διάκριση ως προς την Διάρκεια του ελέγχου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Έννοια της Ελεγκτικής Είδη Ελέγχων. Διάκριση ως προς την Έκταση του ελέγχου. Διάκριση ως προς την Διάρκεια του ελέγχου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έννοια της Ελεγκτικής Είδη Ελέγχων Διάκριση ως προς την Έκταση του ελέγχου Διάκριση ως προς την Διάρκεια του ελέγχου Διάκριση ως προς τον Προορισμό του ελέγχου Διάκριση ως προς το Πρόσωπο που

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ν.4308/2014 - Ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο Καταργείται ο ΚΦΑΣ, το ΕΓΛΣ και άλλες διατάξεις Αντικαθιστά τον ΚΦΑΣ τον οποίο ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ: Επανεξέταση δεδομένων διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011

Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011 Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011 2 Φορολογικό Πιστοποιητικό Η διαδικασία, ο τρόπος και ο τύπος του φορολογικού πιστοποιητικού καθορίστηκαν µε την υπουργική απόφαση ΠΟΛ 1159/22.7.2011. Με τον ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ...

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ... www.pwc.gr Tax Bulletin August 2011.... Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β 1657/26.07.2011) η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό. Παρατίθενται στη συνέχεια τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας 2013

Έκθεση Διαφάνειας 2013 Έκθεση Διαφάνειας 2013 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Περιεχόμενα Σελίδες Πρόλογος 3 Νομική μορφή της Εταιρείας και στοιχεία των Εταίρων 4 Εταιρική Διακυβέρνηση 7 Εσωτερικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης

Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης Υποχρέωση διενέργειας απογραφής 1.Νόμος 4172/ 2013 Τον Ιούλιο του 2013 η εθνική αντιπροσωπεία ψήφισε ένα νέο φορολογικό νόμο, τον Ν.4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο απόφοιτος του τμ. Λογιστικής ονομάζεται «Πτυχιούχος Λογιστής» και έχει κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα με βάση Π.Δ. του 1989: - Τηρεί λογιστικά βιβλία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας 2013

Έκθεση Διαφάνειας 2013 Έκθεση Διαφάνειας 2013 1 Περιεχόμενα Πρόλογος 3 Δομή και Ιδιοκτησία 5 Ποιότητα 7 Ανταμοιβή εταίρων 9 Χρηματοοικονομική πληροφόρηση 10 Εταιρείες Δημοσίου Ενδιαφέροντος 11 2 Πρόλογος H KRESTON PRIME AUDIT

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013 Global expertise with local faces Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013 Μάρτιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Νομική μορφή και πλήρη στοιχεία της ECOVIS HELLAS AE... 4 2. Πληροφορίες για τις νομικές και διαθρωτικές σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/13155 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/13155 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος,3/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/13155 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014 Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014 Μάρτιος 2015 Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 123514501000, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170, Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 40, Α.Φ.Μ. 800455950,.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 81 & Χέϋδεν 8-10, 104 34 Αθήνα, Τηλεφωνικό κέντρο:

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TOY ΒΙΒΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TOY ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TOY ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ...9 Α ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ..31 1. Γενικά.31 2. Αρχαίοι Χρόνοι και Έλεγχο...33 3. Μεσαίωνας

Διαβάστε περισσότερα

(Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36)

(Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36) KRP AUDITORS A.E. ΑΜ ΣΟΕΛ 165 SOEL Reg. Number: 165 (Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36) Αναστάσεως 9, 16343, Αθήνα, Τηλέφωνο: +30 213 02 39 661,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. ΓΕΜΗ 7964001000 ( πρώην Α.Ρ.Μ.Α.Ε 64988/01/β/07/815 ) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ 11, Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι : ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30 Στη Βέροια σήμερα 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 πμ συνήλθαν κατόπιν του υπ αριθ. 118 / 27-04-2015 Πρακτικού Σύγκλησης του Δ.Σ της Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ : 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 1. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 1. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Συνεχίζουμε με τις υπηρεσίες που ασκούν φορολογικό έλεγχο και όχι μόνο. Σήμερα θα ασχοληθούμε με: 1. Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών και 2. Το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών 1.

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές ειδικότητες αιχμής στην αγορά εργασίας. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Dr. Ελένη Τουρνά-Γερμανού

Λογιστικές ειδικότητες αιχμής στην αγορά εργασίας. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Dr. Ελένη Τουρνά-Γερμανού Λογιστικές ειδικότητες αιχμής στην αγορά εργασίας Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Dr. Ελένη Τουρνά-Γερμανού Κύριοι Κλάδοι Απασχόλησης στο Λογιστικό Επάγγελμα 1. Λογιστής Φοροτεχνικός 2. Κοστολόγος Διοικητικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Ηανάλυση των οικονομικών στοιχείων στο ασφαλιστικό περιβάλλον. Κώστας Κοτσιλίνης Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Ηανάλυση των οικονομικών στοιχείων στο ασφαλιστικό περιβάλλον. Κώστας Κοτσιλίνης Σύμβουλος Επιχειρήσεων Ηανάλυση των οικονομικών στοιχείων στο ασφαλιστικό περιβάλλον Κώστας Κοτσιλίνης Σύμβουλος Επιχειρήσεων Δύο βασικοί κίνδυνοι: ο κίνδυνος ότι η ασφαλιστική εταιρία θα χάσει το «στοίχημα» και θα πληρώσει

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γενικοί έλεγχοι Ενδεχόμενη επανεξέταση από δευτερεύουσα επιτροπή μεμονωμένων αποφάσεων ή δείγματος των αποφάσεων που ελήφθησαν από την επιτροπή αξιολόγησης Κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε. ΑΡ.Μ.ΑΕ: 170/78/62/B/88/88

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014

ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014 ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014 Σήμερα στις 20 Μαΐου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 π.μ, τo Διoικητικό Συμβoύλιo συvήλθε σε συvεδρίαση μετά από πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 )

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία των

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Accountants & Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή]

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή] ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία Έδρα Διάρκεια Σκοπός Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία 1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα Πρόλογος 3ης έκδοσης 15 Πρόλογος 17 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Κεφ. Ιο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1.1. Εισαγωγή 23 1.1.1. Οικονομική μονάδα 23 1.1.2. Έννοια της Λογιστικής 24 1.1.3. Φύση της Λογιστικής 26 1.1.4.

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31.12.2012 Της εταιρείας «ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα