Πρόταση θέµατος πτυχιακής εργασίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση θέµατος πτυχιακής εργασίας"

Transcript

1 Σχεδιασµό και υλοποίηση παιχνιδιού για τη συλλογή δεδοµένων µε σκοπό την προστασία της ιδιωτικότητας Τα παιχνίδια µε σκοπό (games with a purpose) είναι µια νέα ιδέα που εκµεταλλεύεται την ανθρώπινη αντίληψη και γνώση για να επιλύσει υπολογιστικά δύσκολα προβλήµατα ή να συλλέξει πολύτιµη πληροφορία που αλλιώς θα ήταν δύσκολο να εντοπιστεί. Για να κατανοήσετε την ιδέα και τις εφαρµογές των παιχνιδιών αυτών µπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο στην Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/game_with_a_purpose). Η παρούσα πτυχιακή θα βασιστεί επάνω στην ιδέα των παιχνιδιών αυτών για να συλλέξει δεδοµένα διαδικτυακής συµπεριφοράς χρηστών. Η ιδέα είναι να δοθεί σε έναν ή περισσότερους χρήστες ένας ρόλος ο οποίος δυνητικά θα περιέχει και ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα. Όταν ο χρήστης παίζει το παιχνίδι, η εφαρµογή θα συλλέγει δεδοµένα για τη δικτυακή του συµπεριφορά τα οποία αργότερα θα αναλυθούν για να εξεταστεί κατά πόσο ο χρήστης εξέθεσε ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία στο διαδίκτυο (η ανάλυση δεν αποτελεί µέρος της πτυχιακής, µόνο ο σχεδιασµό και η υλοποίηση του παιχνιδιού). Προφανώς το παιχνίδι θα πρέπει να έχει µερικά σενάρια/ρόλους, κάποιο σκοπό, και κάποια ανταµοιβή για το χρήστη ώστε να τον ωθεί να παίξει, και όλα αυτά αποτελούν µέρος του σχεδιασµού του παιχνιδιού. Σηµειώστε ότι το παιχνίδι χρειάζεται να έχει µια έξυπνη ιδέα η οποία να ωθεί τους χρήστες να το χρησιµοποιήσουν, και όχι απαραιτήτως πολύχρωµα ή τρισδιάστατα γραφικά. Προγραµµατισµός Παρακολούθηση του µαθήµατος «Διάδραση ανθρώπου - υπολογιστή» Διάθεση για πειραµατισµό κατά τη σχεδίαση του παιχνιδιού Συνεπίβλεψη: Επικ. Καθ. Χ. Τρυφωνόπουλος και Ε.ΔΙ.Π. Αντωνίου Αγγελική

2 Υλοποίηση αλγορίθµων ευρετηρίασης προφίλ χρηστών σε πολυεπεξεργαστικά συστήµατα Στην εργασία αυτή καλείστε να υλοποιήσετε αλγορίθµους ευρετηριασµού για προφίλ χρηστών σε συστήµατα διάχυσης πληροφορίας τα οποία διαθέτουν πολλούς επεξεργαστές. Αντίθετα µε τα συστήµατα ανάκτησης πληροφορίας (π.χ. της µηχανές αναζήτησης στον Παγκόσµιο Ιστό), όπου ένας χρήστης υποβάλλει ένα ερώτηµα και το σύστηµα του επιστρέφει τα σχετικά κείµενα, στα συστήµατα διάχυσης πληροφορίας ο χρήστης υποβάλλει ένα προφίλ (ή συνεχές ερώτηµα) και περιµένει να ειδοποιηθεί όταν κείµενα που θα δηµοσιευθούν στο µέλλον ταιριάζουν µε το προφίλ που υπέβαλλε. Προφανώς τα προφιλ των χρηστών χρειάζεται να ευρετηριαστούν, ώστε η σύγκρισή τους µε τα δηµοσιευόµενα κείµενα να γίνεται κατά το δυνατόν ταχύτερα. Με τον τρόπο αυτό το σύστηµα µπορεί να υποστηρίξει µεγαλύτερο αριθµό χρηστών αλλά και µεγαλύτερο ρυθµό δηµοσίευσης κειµένων. Στην παρούσα εργασία καλείστε να τροποποιήσετε υπάρχοντες αλγόριθµους ευρετηρίασης προφίλ χρηστών υλοποιηµένους σε C++ ώστε να µπορούν να εκµεταλλευτούν πολυεπεξεργαστικές (πολυνηµατικές) αρχιτεκτονικές, να µετρήσετε τις επιδόσεις των συγκεκριµένων αλγορίθµων, και να τις αντιπαραβάλλετε µε τους µονονηµατικούς αλγόριθµους. µε µετρήσεις/συγκρίσεις απόδοσης Πολύ καλή γνώση αντικειµενοστρεφούς προγραµµατισµού (υλοποίηση σε C++) Παρακολούθηση των µαθηµάτων «Δοµές Δεδοµένων» και «Ανάκτηση Πληροφορίας» Προγραµµατισµός σε πολυεπεξεργαστικά (πολυνηµατικά) περιβάλλοντα Επικ. Καθ. Χ. Τρυφωνόπουλος Βιβλιογραφία [1] C. Tryfonopoulos, M. Koubarakis, and Y. Drougas. Information Filtering and Query Indexing for an Information Retrieval Model. In ACM TOIS, 2009.

3 Κοινωνικά δίκτυα µε φιλτράρισµα ανακοινώσεων Με την εξάπλωση των κοινωνικών δικτύων σε κάθε πτυχή της ζωής µας και τη χρήση τους µέσα από διαφορετικές συσκευές (υπολογιστή, κινητό, tablet) παράγεται και προωθείται στους χρήστες τεράστιος όγκος πληροφορίας. Από αυτήν την πληροφορία, µόνο ένα µικρό κοµµάτι είναι, στην πραγµατικότητα, ενδιαφέρον για τον τελικό χρήστη. Έτσι γεννιέται η ανάγκη για φιλτράρισµα της πληροφορίας από τον ίδιο τον χρήστη, ο οποίος θέλει να ενηµερώνεται µόνο για τα σηµαντικά γεγονότα που ανακοινώνουν οι φίλοι του. Μέσα από ένα τέτοιο κοινωνικό δίκτυο θα δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να ενηµερώνεται για ανακοινώσεις φίλων του µε βάση το περιεχόµενο κάθε ανακοίνωσης για το οποίο θα µπορεί να ορίζει φίλτρα. Έτσι για παράδειγµα ένας χρήστης µε τρεις φίλους θα µπορεί να ορίσει ότι από τον πρώτο θέλει να βλέπει µόνο φωτογραφίες και ανακοινώσεις που αφορούν σε πολιτική (π.χ. έχουν το tag πολιτική ή αναφέρονται σε πολιτική), από το δεύτερο µόνο όσες ανακοινώσεις περιέχουν τον όρο linux, ενώ από τον τρίτο µόνο όσες ανακοινώσεις δεν έχουν τον όρο start-up. Η εν λόγω πτυχιακή µπορεί να εκπονηθεί ως εφαρµογή για κάποιο από τα γνωστά κοινωνικά δίκτυα, ή να προστεθεί ως λειτουργία στο κατανεµηµένο κοινωνικό δίκτυο DS4 το οποίο έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια των ερευνητικών ενδιαφερόντων του Εργαστηρίου Συστηµάτων Λογισµικού και Βάσεων Δεδοµένων (βλέπε βιβλιογραφία). Αντικειµενοστρεφής προγραµµατισµός (C# για το κοινωνικό δίκτυο DS4) Διάθεση για εκµάθηση εργαλείων που χρησιµοποιούνται στο Διαδίκτυο Συνεπίβλεψη: Επικ. Καθ. Χ. Τρυφωνόπουλος και Ε.ΔΙ.Π. Παρασκευή Ραυτοπούλου Βιβλιογραφία [1] P. Raftopoulou, C. Tryfonopoulos, E. Petrakis, and N. Zevlis. DS4: Introducing Semantic Friendship in Distributed Social Networks. In CoopIS, [2] D. Kontominas, P. Raftopoulou, C. Tryfonopoulos, and E. Petrakis. DS4: A Distributed Social and Semantic Search System. In ECIR, 2013.

4 Διόρθωση οντολογιών µε χρήση crowd computing Οι οντολογίες αποτελούν ένα σηµαντικό εργαλείο για την αποτύπωση της γνώσης και χρησιµοποιούνται πλέον σε σηµαντικό αριθµό δραστηριοτήτων και εφαρµογών. Ένα από τα σηµαντικά ζητήµατα των οντολογιών είναι η κατασκευή τους, καθώς αν γίνει µε το χέρι απαιτείται πολύς κόπος και χρόνος, ενώ αν γίνει αυτόµατα περιέχει λάθη και παραλείψεις. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι η υλοποίηση ενός συστήµατος που θα χρησιµοποιεί τεχνικές crowd computing για να διορθώσει λάθη ή να συµπληρώσει παραλήψεις σε υπάρχουσες οντολογίες. Το συγκεκριµένο σύστηµα θα δέχεται ως είσοδο µια οντολογία, και µε βάση τα δεδοµένα της οντολογίας θα παράγει ερωτήσεις σε φυσική γλώσσα για να επιβεβαιώσει ή να συµπληρώσει πληροφορία. Το σύστηµα αυτό θα χρησιµοποιείται κατ αντιστοιχία µε το Captcha (http://en.wikipedia.org/wiki/captcha) καλώντας τους χρήστες να απαντήσουν σε µίνι quiz µε πληροφορίες από την οντολογία για να κατεβάσουν ένα αρχείο ή να δουν έναν σύνδεσµο. Με τον τρόπο αυτό η οντολογία θα αποκτά βάρη που θα αναφέρονται στη βεβαιότητα για την ισχύ µιας πληροφορίας βασισµένα στον αριθµό των χρηστών που απάντησαν στην αντίστοιχη ερώτηση. Αντικειµενοστρεφής προγραµµατισµός (κατά προτίµηση Java) Παρακολούθηση του µαθήµατος «Τεχνητή Νοηµοσύνη» Συνεπίβλεψη: Επικ. Καθ. Χ. Τρυφωνόπουλος και Αναπ. Καθ. Κ. Βασιλάκης

5 Αντιστοίχιση προσωπικών αρχείων σε οντολογία Το πρόβληµα της διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών αποτελεί έναν από τους πιο ενδιαφέροντες τοµείς στην διαχείριση πληροφορίας, καθώς τα προβλήµατα που προκύπτουν θα πρέπει να επιλυθούν ανά χρήστη, σε αντίθεση µε την µέχρι σήµερα προσέγγιση όπου η διαχείριση πληροφορίας επικεντρωνόταν στην «πλειοψηφία» των χρηστών. Στην παρούσα πτυχιακή θα υλοποιηθεί ένα σύστηµα το οποίο θα χρησιµοποιείται για να αντιστοιχίσει προσωπικά αρχεία διαφόρων τύπων (κειµένου, εικόνες, παρουσιάσεων, κ.ά.), σε µία προσωπική οντολογία, ώστε κατόπιν να µπορεί να υποστηριχθεί καλύτερα η αναζήτηση («αναζητώ την παρουσίαση που έκανα σε ένα συνέδριο του οποίου δεν θυµάµαι το όνοµα στην Κρήτη το 2005»). Η υλοποίηση θα αφορά µόνο στο κοµµάτι της αντιστοίχισης της πληροφορίας στην οντολογία, και θα χρησιµοποιεί τα µετα-δεδοµένα των αρχείων (τύπος, ηµεροµηνία, επισηµάνσεις, κλπ.) αλλά και online εργαλεία/υπηρεσίες (π.χ. wikipedia) για να εξάγει (ηµι-) αυτόµατα (κάποιες από) τις αντιστοιχίες µεταξύ των αρχείων και των εννοιών της οντολογίας. Η πτυχιακή αυτή έχει ερευνητικό προσανατολισµό, και θα αποτελέσει κοµµάτι ενός του συστήµατος OntoFM το οποίο βρίσκεται υπό ανάπτυξη και µέρος του έχει δηµοσιευτεί στα συνέδρια ISWC 2011 [1] και EDBT 2014 [2]. Καλή γνώση αντικειµενοστρεφούς προγραµµατισµού (Java) Γνώση της Αγγλικής γλώσσας Διάθεση για εκµάθηση εργαλείων/γλωσσών για χειρισµό οντολογιών (π.χ., Protégé) Επικ. Καθ. Χ. Τρυφωνόπουλος Βιβλιογραφία [1] J. Rompa, G. Lepouras, C. Vassilakis, and C. Tryfonopoulos. OntoFM: A Personal Ontology-based File Manager for the Desktop. In ISWC, [2] J. Rompa, C. Tryfonopoulos, C. Vassilakis, and G. Lepouras. Mindmap-Inspired Semantic Personal Information Management. In EDBT, 2014.

6 Υλοποίηση ενός παιχνιδιού µε σκοπό την ταξινόµηση επισηµάνσεων αντικειµένων µε βάση τη σηµαντικότητα Τα παιχνίδια µε σκοπό (games with a purpose) είναι µια νέα ιδέα που εκµεταλλεύεται την ανθρώπινη αντίληψη και γνώση για να επιλύσει υπολογιστικά δύσκολα προβλήµατα ή να συλλέξει πολύτιµη πληροφορία που αλλιώς θα ήταν δύσκολο να εντοπιστεί. Για να κατανοήσετε την ιδέα και τις εφαρµογές των παιχνιδιών αυτών µπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο στην Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/game_with_a_purpose) και να δείτε το ενδιαφέρον παιχνίδι ESP για προσθήκη επισηµάνσεων σε εικόνες. Η παρούσα πτυχιακή θα βασιστεί επάνω στην ιδέα των παιχνιδιών αυτών για να ταξινοµήσει µε σειρά σηµαντικότητας υπάρχουσες επισηµάνσεις σε αντικείµενα (π.χ. εικόνες/ιστοσελίδες/ τραγούδια/βίντεο κλιπ/έγγραφα). Ο χρήστης θα λαµβάνει µε τη µορφή quiz ή παιχνιδιού ερωτήµατα τα οποία θα καλείται να απαντήσει, και οι απαντήσεις του θα βοηθούν να ταξινοµηθούν οι επισηµάνσεις στα παραπάνω αντικείµενα. Ο σχεδιασµός και το είδος του παιχνιδιού (συνεργατικό/ανταγωνιστικό, online/offline, κλπ) θα καθοριστεί σε συνεργασία µε τον φοιτητή που θα αναλάβει την εκπόνηση της παραπάνω πτυχιακής. Καλή γνώση αντικειµενοστρεφούς προγραµµατισµού (Java) Γνώση της Αγγλικής γλώσσας Διάθεση για εκµάθηση εργαλείων που χρησιµοποιούνται στο Διαδίκτυο Συνεπίβλεψη: Επικ. Καθ. Χ. Τρυφωνόπουλος και Αναπ. Καθ. Γ. Λέπουρας

7 Αντιστοίχιση του µητρώου για το.uk domain σε οντολογία Η πτυχιακή αυτή αφορά στην αντιστοίχιση υπάρχοντων domain names σε µία οντολογία, για την κατανόηση της σηµασιολογίας και των συσχετισµών µεταξύ διαφορετικών domain names (π.χ., να ανακαλύψουµε ότι τα domain names και αφορούν και τα δύο στη µουσική). Το εργαλείο που θα προκύψει από την συγκεκριµένη πτυχιακή θα πρέπει, µεταξύ άλλων, να ανακαλύπτει: µικρού µήκους domain names που είναι συνήθως ακρωνύµια, (π.χ., το baa είναι ακρωνύµιο του British Aviation Association, το hsbc είναι ακρωνύµιο γνωστής τράπεζας) domain names που είναι συνδυασµός δύο ή περισσότερων λέξεων, τα οποία ενίοτε χωρίζονται µε παύλα (π.χ., bankofscotland.co.uk ) Η πτυχιακή θα υλοποιήσει ένα σύστηµα που θα αναγνωρίζει τα domain names και θα τα αντιστοιχίζει σε έννοιες µιας οντολογίας, χρησιµοποιώντας τις λέξεις από το domain name και το περιεχόµενο της ιστοσελίδας (που αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο domain name). Για να το επιτύχει αυτό µπορεί να χρησιµοποιεί και βοήθεια από εργαλεία/υπηρεσίες, όπως το del.icio.us, παίρνοντας τις ετικέτες (tags) των χρηστών για την ιστοσελίδα. Η πτυχιακή αυτή έχει ερευνητικό προσανατολισµό, θα εκτελεστεί σε συνεργασία µε την αγγλική εταιρεία Nominet, που έχει τον έλεγχο της κίνησης DNS και των domain names µε κατάληξη.co.uk. Ο φοιτητής, ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της εργασίας του, µπορεί να επισκεφτεί για µικρό χρονικό διάστηµα την εταιρεία για συνεργασία στο πεδίο της πτυχιακής, χωρίς δική του επιβάρυνση. Καλή γνώση προγραµµατισµού Γνώση της Αγγλικής γλώσσας Διάθεση για εκµάθηση εργαλείων και γλωσσών για χειρισµό οντολογιών Συνεπίβλεψη: Επικ. Καθ. Χ. Τρυφωνόπουλος και Λέκτορας Ε. Γουάλλες

14 Συνεργατική Μάθηση µέσω Κινητών Συσκευών

14 Συνεργατική Μάθηση µέσω Κινητών Συσκευών 14 Συνεργατική Μάθηση µέσω Κινητών Συσκευών Χαράλαµπος Καραγιαννίδης και Γιασεµή Βάβουλα Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και Open University, UK Σκοπός Το κεφάλαιο αυτό επιχειρεί µια επισκόπηση της Μάθησης µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Μεταπτυχιακή Διατριβή στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα Εφαρμογή Υπαρχόντων Αλγορίθμων Συστάσεων, σε Εκπαιδευτικά Σύνολα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΎ ΚΏΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ. Μπουρέλος Παναγιώτης AM 3446 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Δηµιουργία Ιστότοπου αγγελιών για τους φοιτητές. Joomla!

Δηµιουργία Ιστότοπου αγγελιών για τους φοιτητές. Joomla! ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δηµιουργία Ιστότοπου αγγελιών για τους φοιτητές του ΤΕΙ µε τη χρήση του Joomla! ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τσιώτα Ιωάννα-Ζωή (ΑΜ: Τ-1620)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING.

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Σ Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής &Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Χρήση αυτόνομων οντοτήτων λογισμικού στη διαχείριση πόρων ενός συστήματος επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής Ζαμπούλης Ξενοφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π.Μ.Σ. Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση : Δικτυοκεντρικά Συστήματα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Περιβάλλοντα Οπτικοποίησης Σχέσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

15 Συνεργατικά Συστήµατα ιάχυτου Υπολογισµού και Περιρρέουσας Νοηµοσύνης

15 Συνεργατικά Συστήµατα ιάχυτου Υπολογισµού και Περιρρέουσας Νοηµοσύνης 15 Συνεργατικά Συστήµατα ιάχυτου Υπολογισµού και Περιρρέουσας Νοηµοσύνης Αχιλέας Καµέας και Χαράλαµπος Καραγιαννίδης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο και Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Σκοπός Η έννοια της διάχυτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 1 που χαρακτηρίζει την εποχή

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Μεταπτυχιακή Διατριβή στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα Υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής που θα προσφέρει αξιολογήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Ιδιωτικότητας στη χρήση Μηχανών Αναζήτησης Παγκόσµιου Ιστού

Θέµατα Ιδιωτικότητας στη χρήση Μηχανών Αναζήτησης Παγκόσµιου Ιστού Θέµατα Ιδιωτικότητας στη χρήση Μηχανών Αναζήτησης Παγκόσµιου Ιστού ηµήτριος Κ. Κικίδης 1 Παύλος Στ. Εφραιµίδης 2 Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Κτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσα από τα Social Media,

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη Πρόλογος Η πλατιά εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων, καθώς και η ραγδαία ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός αρκετά μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΝΤΡΙ ΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μία Προσαρμοστική Πλατφόρμα Πολλών Απόψεων και Προφίλ, για Εικονικές Εκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π1.1 - State of the Art Παραδοτέο έργου

Π1.1 - State of the Art Παραδοτέο έργου TRACER Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ-72-942 Π1.1 - State of the Art Παραδοτέο έργου Ενότητα Εργασίας: Π1.1: State of the Art Αριθμός Παραδοτέου: 1.1 Συντονιστής: Π. Κατσαρός (Α.Π.Θ.) Συντελεστές: SENSE, AUTH, FORTH,

Διαβάστε περισσότερα