Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης"

Transcript

1 Εργαστήριο 10 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης Στόχος Ο στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι διττός: από τη μία πλευρά παρουσιάζονται οι βασικές μέθοδοι απομακρυσμένης πρόσβασης και μεταφοράς αρχείων και από την άλλη παρουσιάζονται βασικές εντολές ελέγχου και υποστήριξης με στόχο την εξοικείωση με την αντιστοίχιση ονομάτων και διευθύνσεων στο Διαδίκτυο, με την μετάφραση του ονόματος με την διεύθυνση IP και με την μετάφραση της διεύθυνσης IP στη διεύθυνση MAC (Medium Access Control) αλλά και την εξαγωγή πινάκων δρομολόγησης αλλά και των ενεργών συνδέσεων του υπολογιστή. Για το λόγο αυτό θα μελετηθούν τα προγράμματα απομακρυσμένης πρόσβασης telnet, ssh και sftp και οι εντολές ελέγχου nslookup, arp και netstat. Απομακρυσμένη Πρόσβαση Η πρόσβαση σε μία οποιαδήποτε συσκευή μπορεί να είναι είτε τοπική είτε απομακρυσμένη. Η απομακρυσμένη πρόσβαση είναι πρόσβαση μέσω δικτύου δεδομένων και συνήθως μέσω ενός IP δικτύου. Κάνοντας χρήση απομακρυσμένης πρόσβασης είναι δυνατή η διαχείριση συστημάτων από ένα κεντρικό σημείο. Ομοίως, είναι δυνατή και η απλή απομακρυσμένη χρήση δικτυακών συσκευών. Τέλος, λόγω του ότι δεν απαιτείται φυσική πρόσβαση, είναι δυνατή η ταυτόχρονη χρήση μια δικτυακής συσκευής από περισσότερους από έναν χρήστες, σε περίπτωση που αυτή το υποστηρίζει. Υπάρχουν διάφορα είδη απομακρυσμένης πρόσβασης και απομακρυσμένης χρήσης γενικότερα, όπως: Πρόσβαση στο γραφικό περιβάλλον Πρόσβαση σε γραμμή εντολών Μεταφορά αρχείων Πρόσβαση σε web interface Απομακρυσμένη εκτύπωση κ.α. Σε αυτό το εργαστήριο εξετάζεται η απομακρυσμένη πρόσβαση σε γραμμή εντολών και σε γραφικό περιβάλλον, καθώς και η μεταφορά αρχείων. page 1 from 8

2 Η απομακρυσμένη πρόσβαση για τις παραπάνω περιπτώσεις γίνεται με τη χρήση ενός συνόλου client-server προγραμμάτων και αντίστοιχων πρωτοκόλλων επιπέδου εφαρμογής. Στο εργαστήριο αυτό εξετάζονται τα: Telnet Secure Shell (SSH) Remote Desktop (RDP) File Transfer Protocol (FTP) SSH FTP SCP (Secure Copy) Ενδεικτική διαδικασία σύνδεσης σε απομακρυσμένο υπολογιστή με χρήση του command-line προγράμματος telnet από περιβάλλον unix: $ telnet Trying Connected to Escape character is '^]'. Debian GNU/Linux 4.0 test2 login: test Password: Last login: Wed Mar 10 11:48: from test2.vs.it.teithe.gr on pts/21 Παραπάνω φαίνεται η απόπειρα σύνδεσης, Η απάντηση από το απομακρυσμένο σύστημα, η προτροπή για εισαγωγή username και password (το password δεν φαίνεται όταν το πληκτρολογείτε) και τέλος το αποτέλεσμα πρόσβασης στο σύστημα. Η πρόσβαση στο σύστημα σημαίνει πως οποιαδήποτε ενέργεια κάνουμε, αυτή μεταφέρεται στον απομακρυσμένο υπολογιστή ως input. Π.χ. Αν πληκτρολογήσετε κάτι, οι κτύποι των πλήκτρων λειτουργούν ως είσοδος στο απέναντι πρόγραμμα. Εφόσον η πρόσβαση είναι σε command-prompt, το τέλος μιας εντολής σηματοδοτείται με το πλήκτρο Enter. Π.χ: netstat -t4n Active Internet connections (w/o servers) page 2 from 8

3 Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State tcp : :42398 ESTABLISHED Εδώ φαίνεται η εκτέλεση της εντολής netstat και η έξοδός της. Η σύνταξη βασικών command-line εντολών σε περιβάλλον unix έχει ως εξής: telnet IP: όπου IP η IP διεύθυνση ή το hostname του απέναντι μηχανήματος ssh όπου username το όνομα χρήστη sftp scp LocalFile όπου LocalFile το όνομα του τοπικού αρχείου και RemoteFile το όνομα του αρχείου όπως θα αποθηκευθεί στο απομακρυσμένο μηχάνημα. Για γραφικό περιβάλλον (Windows και Linux) μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω προγράμματα: Windows: Remote Desktop Client (Programs -> Accessories) Linux: KRDC (Remote Desktop Client) Windows και Linux: Putty (Telnet και SSH client) Windows: WinSCP (SFTP client) Linux: GFTP (SFTP client) Α. Η εντολή nslookup Η εφαρμογή nslookup.exe (σε πλατφόρμα Windows) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης γραμμής εντολών για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση προβλημάτων των διακομιστών Domain Name Server, DNS. Το Domain Name System (σύστημα ονομάτων τομέα) είναι ένας μηχανισμός αντιστοίχισης διευθύνσεων IP και ονομάτων τομέων και χρησιμοποιείται ώστε να μην χρειάζεται το κάθε σύστημα που συνδέεται στο Διαδίκτυο να γνωρίζει όλες τις αντιστοιχίσεις διευθύνσεων και ονομάτων. Το ρόλο αυτό παίζουν συγκεκριμένοι εξυπηρέτες δικτύου που μεταφράζουν σε ιεραρχικά επίπεδα τις διευθύνσεις IP σε ονόματα τομέων και αντίστροφα κατά απαίτηση. Το εργαλείο nslookup εγκαθίσταται μαζί με το πρωτόκολλο TCP/IP και ο ρόλος του είναι η επίλυση διευθύνσεων DNS (DNS resolve). Με άλλα λόγια η εφαρμογή μας πληροφορεί για την αντιστοιχία διευθύνσεων IP και ονομάτων τομέων (domain names) που έχουν δηλωθεί στο Διαδίκτυο και αντίστροφα. Η εφαρμογή nslookup μπορεί να εκτελεστεί με δύο τρόπους, είτε την αλληλεπιδραστική και την μη αλληλεπιδραστική. Η σύνταξη της μη αλληλεπιδραστικής λειτουργίας έχει ως ακολούθως: nslookup [-option] [hostname] [server] Η λειτουργία της εντολής με αλληλεπιδραστικό τρόπο γίνεται ως εξής: page 3 from 8

4 nslookup Default Server: DNS.domain.com Address > Σε αλληλεπιδραστική λειτουργία μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα όνομα τομέα για να μεταφραστεί το όνομα σε διεύθυνση IP και σε τυχόν συνώνυμα εάν υπάρχουν. Για παράδειγμα εισάγετε το domain και παρατηρήστε την απόκριση της εντολής. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε την διεύθυνση IP του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης για να διαπιστώσετε και την αντίστροφη διαδικασία γνωστή και ως αντίστροφη επίλυση ονομάτων DNS (reverse DNS resolve). Για να εγκαταλείψετε την αλληλεπιδραστική λειτουργία γράψτε exit. Κάθε σύστημα διατηρεί μία ενδιάμεση μνήμη (cache) που καταχωρεί τις πιο πρόσφατες αιτήσεις επίλυσης από το σύστημα προς τον εξυπηρέτη DNS. Για να ενημερωθείτε για το περιεχόμενο της ενδιάμεσης μνήμης του υπολογιστή σας πληκτρολογήστε: ipconfig /displaydns Για να εκκαθαρίστε την ενδιάμεση μνήμη μπορείτε να πληκτρολογήσετε: ipconfig /flushdns Β. Η εντολή ARP Τη σύνδεση μεταξύ των διευθύνσεων IP και των διευθύνσεων Ethernet αναλαμβάνει το πρωτόκολλο Address Resolution Protocol, ARP. Με την εντολή ARP αλλά και τους πίνακες αντιστοίχησης που διατηρούνται είναι δυνατόν κάθε υπολογιστής μεταδότης να γνωρίζει τη διεύθυνση MAC (Ethernet) του υπολογιστή αποδέκτη σε ένα δίκτυο. Με συνεχόμενα ερωτήματα του τύπου «Ποιος υπολογιστής γνωρίζει την MAC διεύθυνση που έχει ο υπολογιστής με IP διεύθυνση IP1;» και αντιστρόφως οι υπολογιστές που διατηρούν τους κατάλληλους πίνακες ARP απαντάνε δίνοντας τις κατάλληλες πληροφορίες. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η συσχέτιση μεταξύ του υλικού (διεύθυνση MAC) και του πρωτοκόλλου IP (διεύθυνση IP). Αξίζει να σημειωθεί ότι η προαναφερθείσα διαδικασία που σχετίζεται με τις διευθύνσεις MAC καθώς και με το πρωτόκολλο ARP, ισχύει για την επίλυση διευθύνσεων αποκλειστικά μέσα στο τοπικό δίκτυο. Μεταξύ των τοπικών δικτύων εφαρμόζονται οι αλγόριθμοι δρομολόγησης. Δηλαδή, το πακέτο δρομολογείται προς τον κόμβο που υποδεικνύουν οι πίνακες δρομολόγησης. Σε αυτήν την περίπτωση η ανάγκη επίλυσης διευθύνσεων αφορά τον ενδιάμεσο κόμβο. Συγκεκριμένα με την εντολή: page 4 from 8

5 arp -a εμφανίζονται οι πίνακες που διατηρούνται στον υπολογιστή σας αυτή τη στιγμή. Ο πίνακας περιέχει τις διευθύνσεις MAC και IP των υπολογιστών που έχουν επικοινωνήσει πρόσφατα με τον δικό σας. Γ. Η εντολή netstat Η εντολή netstat (πλατφόρμα Windows) παρέχει τις εξής πληροφορίες: 1. Όλες τις συνδέσεις και τις ενεργές θύρες. 2. Στατιστικά για τα πακέτα Ethernet. 3. Πίνακες δρομολόγησης. Αρχικά με την εντολή: netstat -b μπορείτε να εμφανίσετε τα προγράμματα που έχουν εγκαταστήσει σύνδεση από τα εξωτερικά δίκτυα. Στη συνέχεια με την εντολή: netstat r παρατηρήστε τον πίνακα δρομολόγησης του υπολογιστή σας. Τέλος με την εντολή: netstat a μπορείτε να εξάγετε όλες τις υπαρκτές συνδέσεις που έχει αυτή τη στιγμή ο υπολογιστής σας. page 5 from 8

6 Εργαστήριο 10 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Εξάμηνο ΣΤ Ερώτηση 1 Αναφορικά με την nslookup: a. Σε αλληλεπιδραστικό περιβάλλον επιλύστε την διεύθυνση Τι παρατηρείτε; b. Πως θα χαρακτηρίζατε τη σχέση διεύθυνση IP όνομα τομέα (π.χ. ένα προς πολλά, πολλά προς ένα ή ένα προς ένα) και γιατί; c. Να αναφέρετε δύο λόγους χρησιμότητας της DNS cache. d. Σε αλληλεπιδραστικό περιβάλλον πληκτρολογήστε: server thalia.ccf.auth.gr Τι παρατηρείτε; Ερώτηση 2 Αναφορικά με την arp: a. Οι καταχωρήσεις στον πίνακα ARP είναι στατικές ή δυναμικές; b. Με ποιον τρόπο αλλάζουν οι εγγραφές των δυναμικών καταχωρήσεων στον πίνακα ARP; c. Με ποια εντολή θα μπορούσατε να προσθέσετε μία στατική αντιστοίχηση στον πίνακα ARP; d. Ποιο το πλεονέκτημα μίας στατικής καταχώρισης; page 6 from 8

7 Ερώτηση 3 Αναφορικά με την netstat: i. Εκτελέστε την εντολή: netstat -b Με τη βοήθεια της σελίδας ερμηνεύστε τις στήλες των πληροφοριών που εξάγονται από την παραπάνω εντολή. ii. Εμφανίστε τον πίνακα δρομολόγησης του υπολογιστή σας. Ερμηνεύστε τις στήλες που εμφανίζονται και σχολιάστε (αναλυτικά) μία εγγραφή από τον πίνακα. Ερώτηση 4 Απομακρυσμένη πρόσβαση με ssh: Κάνοντας χρήση του κατάλληλου client, συνδεθείτε με SSH στο λογαριασμό σας στον server aetos.it.teithe.gr. Τι prompt σας εμφανίζει (ποια είναι η απόκριση του συστήματος)? page 7 from 8

8 Ερώτηση 5 Έλεγχος συνδέσεων ssh: Ενώ είστε ακόμη συνδεδεμένοι στον server aetos και κάνοντας χρήση των εντολών w, who, finger βρείτε ποιοι χρήστες είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα. Κάνοντας χρήση της εντολής netstat -n (Windows) ή netstat -t4n (Linux) στον δικό σας υπολογιστή, εντοπίστε και καταγράψτε τη γραμμή που περιγράφει τη σύνδεση που έχετε κάνει. Στη συνέχεια, κοιτώντας της έξοδο της εντολής netstat -t4n στον server aetos, εντοπίστε και καταγράψτε την αντίστοιχη γραμμή. Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή less, δίνοντας netstat -t4n less για να μπορείτε να κινείστε μεταξύ των γραμμών. Ομοίως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή grep, δίνοντας netstat -t4n grep 'string' για αναζήτηση ενός string. Ερώτηση 6 Απομακρυσμένη πρόσβαση με Remote Desktop: Κάνοντας χρήση ενός remote desktop client, συνδεθείτε στον server Σαν username δώστε student και σαν password student. Πατώντας στη κάτω μπάρα με το δεξί πλήκτρο, ανοίξτε τον Task Manager. Καταγράψτε πόσους χρήστες βλέπετε συνδεδεμένους; Ακολουθώντας τα ίδια βήματα με το προηγούμενο ερώτημα, αναφέρετε τις συνδέσεις όπως εμφανίζονται στην έξοδο της εντολής netstat στο τοπικό σας μηχάνημα και στο απομακρυσμένο. Όταν τελειώστε κάντε log off επιλέγοντας Start -> Log Off. Ερώτηση 7 Μεταφορά αρχείων: Κάνοντας χρήση ενός SFTP client μεταφέρετε ένα αρχείο από τον τοπικό σας υπολογιστή στον προσωπικό σας λογαριασμό στον server aetos.it.teithe.gr. Στη συνέχεια μεταφέρετε το αρχείο αυτό σε έναν άλλο κατάλογο στον τοπικό υπολογιστή. page 8 from 8

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στην καθημερινή μας ζωή, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία. Στον κόσμο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας

Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας Για να συμμετέχει ο υπολογιστής μας σε ένα τοπικό δίκτυο εκτός από τη φυσική σύνδεση με το υπάρχον φυσικό μέσο χρειάζεται να ρυθμίσουμε τις δικτυακές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν αρκετές επιλογές που μπορούμε να δώσουμε στο ping, μια ματιά στο manual θα μας πείσει γι'αυτό.

Υπάρχουν αρκετές επιλογές που μπορούμε να δώσουμε στο ping, μια ματιά στο manual θα μας πείσει γι'αυτό. Κεφάλαιο 13: Βασικές Δικτυακές Εντολές Ένα δίκτυο αποτελείται από υπολογιστές που συνδέονται μεταξύ τους. Ένα δίκτυο μπορεί να περιλαμβάνει μερικούς υπολογιστές σε ένα σπίτι ή γραφείο, ή να είναι τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης SingularLogic Control 4 rel 3.03 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.03 SingularLogic Accountant rel 3.03 SingularLogic Λογιστικά rel 3.03 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc 07/12/2010 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 2η Έκδοση Χανιά, 07/12/2010 [ Web Edition ] Copyright 2009 2010 Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS»

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS» Digital Academy Σεμινάριο Τηλεκπαίδευσης με Θέμα: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS» Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ JOOMLA...7 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο ασφαλούς ρύθμισης και χρήσης προσωπικού υπολογιστή.

Τεχνικό εγχειρίδιο ασφαλούς ρύθμισης και χρήσης προσωπικού υπολογιστή. ΕΚΔΟΣΗ 1.0 28-01-13 Τεχνικό εγχειρίδιο ασφαλούς ρύθμισης και χρήσης προσωπικού υπολογιστή. Σελίδα 1 από 144 ΕΚΔΟΣΗ 1.0 28-01-13 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Η αξία ενός προσωπικού υπολογιστή για έναν κακόβουλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Δίκτυα Διανομής Υπηρεσιών Περιεχομένου (CDN Content Delivery Νetworks) Eπιβλέπων Καθηγητής:Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

CubisPRO Client. Οδηγίες Χρήσεως

CubisPRO Client. Οδηγίες Χρήσεως CubisPRO Client Οδηγίες Χρήσεως 1 ΜΕΡΟΣ 1 Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisPRO Server 2. Τι είναι ο CubisPRO Client Προϋποθέσεις Εγκατάστασης Προγράμματος CubisPRO Client Ξεκινώντας Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφ φορικής ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟ Α.Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΤΥΧΙΑΠ ΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Τ-1565 Επιβλέπων: Δρ. ΒΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ιστοχώρων στο περιβάλλον Plesk

Διαχείριση Ιστοχώρων στο περιβάλλον Plesk Διαχείριση Ιστοχώρων στο περιβάλλον Plesk Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Κεντρικό μενού... 4 Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης στο Web Περιβάλλον.... 5 Αλλαγή μυστικών κωδικών για πρόσβαση με SFTP / SSH... 6 Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ w: http://www.admin.upatras.gr/dkm/pub/main.aspx e: tmx@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Β. Σύνοψη ελέγχων. Λάθος ρυθµισµένη κάρτα δικτύου Προσωρινή δυσλειτουργία του συγκεκριµένου υπολογιστή

Μέρος Β. Σύνοψη ελέγχων. Λάθος ρυθµισµένη κάρτα δικτύου Προσωρινή δυσλειτουργία του συγκεκριµένου υπολογιστή Μέρος Β Προβλήµατα λειτουργίας στο επίπεδο δικτύου Αφού έχουµε εξασφαλίσει ότι είναι εγκατεστηµένη σωστά η κάρτα δικτύου και ότι η τοπική σύνδεση δικτύου είναι ενεργή θα εξετάσουµε το επόµενο µέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ίκτυα Υπολογιστών, το ιαδίκτυο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Περιεχόµενα 1. ίκτυα Υπολογιστών, το ιαδίκτυο. 2. Χρήση προγραµµάτων φυλλοµετρητή.

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29 51 1. Σχετικά με την συσκευή SafeMate...3 1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Συσκευής...3 1.2 Περιεχόμενα Συσκευασίας...3 1.3 Πιστοποιητικά...4 2.0 Γενική Περιγραφή...4 2.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM...6 2.2 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο TCP/IP για Ρυθµιστή ALCO: Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης. Χρήση λογισµικού DiscoverIP Utility για εύρεση IP διευθύνσεων ρυθµιστή 36

Πρωτόκολλο TCP/IP για Ρυθµιστή ALCO: Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης. Χρήση λογισµικού DiscoverIP Utility για εύρεση IP διευθύνσεων ρυθµιστή 36 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή στους TCP/IP ρυθµιστές 2 1.1. Σύνδεση ρυθµιστή Ethernet TCP/IP σε προσωπικό υπολογιστή (PC) 2 1.2. Απεικόνιση ιστοσελίδων 4 1.3. Όνοµα χρήστη και κωδικός πρόσβασης 5 1.4. Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης

AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης O ιακοµιστής Εκτύπωσης & Σάρωσης ικτύου για Εκτυπωτές και Συσκευές Πολλών Λειτουργιών της Canon Συµπεριλαµβανοµένης της υποστήριξης για τηνπροηγµένη Τεχνολογία Εκτύπωσης της Canon

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Περιεχόµενα 1.. 2. Χρήση προγραµµάτων φυλλοµετρητή. Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο Αξιοποίηση της δοµής υπερµέσων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2011 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Κατασκευή Τουριστικού Ενημερωτικού οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα