ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (Έκδοση Μάιος 2007)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (Έκδοση Μάιος 2007)"

Transcript

1 Μ Ε Ρ Ο Σ Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο KANONEΣ ANAMETPHΣHΣ ΣTH ΣΠAΘH TPOΠOΣ ME TON OΠOIO ΔIΔONTAI TA KTYΠHMATA Τ H σπάθη είναι όπλο νύξης και σπαθισμών με την κόψη ή με τη ράχη. 2. Όλα τα κτυπήματα που δίδονται με όλο το τμήμα της κόψης, με την επιφάνεια ή τη ράχη της λάμας, υπολογίζονται κτυπήματα με την κόψη (coups de taille) και κτυπήματα με τη ράχη (coups de contre-taille). 3. Απαγορεύονται τα κτυπήματα που δίδονται με τον προφυλακτήρα. Κάθε κτύπημα που δίδεται με τον προφυλακτήρα πρέπει να ακυρώνεται και ο αθλητής που δίδει τέτοιο κτύπημα λαμβάνει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα Τ.114, Τ.116 και Τ Tα κτυπήματα με την αιχμή (νύξης) που γλιστρούν πάνω στην έγκυρη επιφάνεια, ή τα κτυπήματα που μόλις εγγίζουν το σώμα του αντιπάλου (άστοχα κτυπήματα), δεν υπολογίζονται. 5. Tα κτυπήματα δια μέσου της λάμας, δηλαδή που εγγίζουν ταυτόχρονα και τη σπάθη του αντιπάλου και το ευάλωτο μέρος, είναι έγκυρα όταν καταλήγουν καθαρά στην έγκυρη επιφάνεια. 6. Απαγορεύεται στον αθλητή, οποιαδήποτε περίπτωση, να επιδιορθώνει το όπλο πάνω στην πίστα. Σε κάθε περίπτωση τιμωρείται σύμφωνα με τα άρθρα Τ.114, Τ.116 και Τ.120. ΕΓΚΥΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Τ.71. Στη σπάθη δεν υπολογίζονται παρά τα κτυπήματα που δίδονται στη λεγόμενη έγκυρη επιφάνεια. H έγκυρη επιφάνεια περιλαμβάνει ολόκληρο το τμήμα του σώματος που βρίσκεται πάνω από την οριζόντια γραμμή που περνά από τις κορυφές των πτυχών που δημιουργούνται από τους μηρούς και από τον κορμό του αθλητή στη θέση φύλαξης. (Βλ. Σχήμα) Τ Kτύπημα που καταλήγει εκτός της έγκυρης επιφάνειας δεν υπολογίζεται ως έγκυρο κτύπημα, δεν σταματά τη φράση των όπλων και δεν ακυρώνει τα μεταγενέστερα κτυπήματα. 2. Εάν ο αθλητής αντικαταστήσει την έγκυρη επιφάνεια από μη έγκυρη επιφάνεια, είτε με κάλυψη, είτε με αντικανονική κίνηση, ο διαιτητής του επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα Τ.114, Τ.116 και Τ

2 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (Έκδοση Ιούλιος 2006) και το κτύπημα που ενδεχομένως έχει δοθεί από τον υπαίτιο αθλητή ακυρώνεται. KPIΣH TOY KTYΠHMATOΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΥΠΗΜΑΤΟΣ Τ.73. Οι αγώνες σπάθης κρίνονται με τη βοήθεια της ηλεκτρικής συσκευής καταγραφής κτυπημάτων. 1. Μόνο η ένδειξη της συσκευής πιστοποιεί την υπόσταση των κτυπημάτων. Ο διαιτητής δεν μπορεί να δηλώσει ότι ένας αθλητής έχει κτυπηθεί αν η συσκευή δεν έχει καταγράψει το κτύπημα κανονικά, εκτός από τα κτυπήματα ποινής. Δεν λαμβάνει υπόψη τα κτυπήματα που καταφέρονται πριν από το Allez ή μετά το Halte (πρβλ. Τ.18.1/3). 2. Ο διαιτητής πρέπει να λαμβάνει υπ όψιν του ενδεχόμενες βλάβες του ηλεκτρικού υλικού και κυρίως να ακυρώνει το κτύπημα που μόλις καταλόγισε μετά από εμφάνιση σήματος κτυπήματος στη συσκευή, εάν διαπιστώσει, με δοκιμές που θα πραγματοποιηθούν υπό την προσεκτική επίβλεψή του, πριν από κάθε ουσιαστική επανάληψη της αναμέτρησης και χωρίς να έχει μεταβληθεί τίποτα στο υλικό που βρίσκεται μπροστά του (Πρβλ. Τ.35.2.δ), είτε ότι ένα κτύπημα που δόθηκε από τον αθλητή που δέχθηκε το κτύπημα δεν προκαλεί σήμα κτυπήματος, είτε ότι το σήμα που προκλήθηκε από τον αθλητή που δέχθηκε το κτύπημα δεν μένει αναμμένο στη συσκευή, είτε ότι ένα σήμα κτυπήματος πάνω στον αθλητή που δέχθηκε το κτύπημα προκλήθηκε χωρίς να υπάρχει στην πραγματικότητα έγκυρο κτύπημα, ή ότι το σήμα αυτό προκαλείται από ένα κτύπημα επάνω στο όπλο ή επάνω σε μη έγκυρη επιφάνεια. 3. Εάν η σπάθη του αθλητή που δέχθηκε το κτύπημα δεν είναι σύμφωνη με το άρθρο Υ.24.6/7/8, (μόνωση του εσωτερικού και του εξωτερικού του προφυλακτήρα, της λαβής και του ακραίου τμήματός της) δεν υπάρχει λόγος ακύρωσης, ακόμη και αν ένα κτύπημα πάνω στο όπλο προκαλεί σήμα. 4. Ο διαιτητής πρέπει επίσης να εφαρμόζει τους ακόλουθους κανόνες: α) Μπορεί να ακυρωθεί μόνο το τελευταίο κτύπημα που προηγήθηκε της διαπίστωσης της βλάβης. β) Ο αθλητής, που χωρίς να έχει προσκληθεί από τον διαιτητή, έχει προβεί σε μετατροπές ή αλλαγές του υλικού του, προτού ο διαιτητής εκδώσει την απόφασή του, χάνει κάθε δικαίωμα ακύρωσης. (Πρβλ. Τ.35.2.δ) γ) Αν έχει σημειωθεί ουσιαστική επανάληψη της αναμέτρησης, ένας αθλητής δεν μπορεί πλέον να αξιώσει την ακύρωση κτυπήματος που καταλογίσθηκε εις βάρος του πριν από την επανάληψη αυτή. δ) Ο εντοπισμός της βλάβης μέσα στο σύνολο του συστήματος των συσκευών (περιλαμβανομένου και του υλικού των ίδιων των αθλητών) δεν έχει καμία επίπτωση στην ακύρωση που δίδεται τελικά. ε) Δεν είναι απαραίτητο η βλάβη που διαπιστώθηκε να επαναλαμβάνεται σε κάθε δοκιμή. Πρέπει όμως να έχει διαπιστωθεί, πέρα από κάθε αμφιβολία, τουλάχιστον μία φορά από τον ίδιο τον πρόεδρο, κατά την διάρκεια δοκιμών που διεξάγονται είτε από τον ίδιο είτε υπό την διεύθυνσή του. στ) Το γεγονός ότι ο αθλητής, που σημειώνεται ότι έχει δεχθεί κτύπημα αποκαλύπτεται ότι έχει σπάσει η λάμα του, προκαλεί την ακύρωση του κτυπήματος που έχει δεχθεί από τον αντίπαλό του, εκτός αν το σπάσιμο της λάμας συμβεί καθαρά μετά την καταγραφή του κτυπήματος. ζ) Ο διαιτητής πρέπει να επιδεικνύει εξαιρετική προσοχή στα κτυπήματα που δεν σημειώνονται ή που σημειώνονται κατά ανώμαλο τρόπο από την συσκευή. Σε περίπτωση επανάληψης των ελαττωμάτων αυτών, ο πρόεδρος πρέπει να ζητήσει τη βοήθεια του μέλους της επιτροπής της S.E.M.I. που 33

3 είναι παρών, ή του ειδικού τεχνικού της υπηρεσίας, προκειμένου να επαληθεύσει αν το υλικό ανταποκρίνεται στον Κανονισμό. η) Στις περιπτώσεις που η επαλήθευση καθίσταται αδύνατη, εξαιτίας τυχαίου γεγονότος, το κτύπημα θεωρείται αμφισβητούμενο και ακυρώνεται. θ) Εάν εμφανίζονται σήματα ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές της συσκευής και ο διαιτητής εφαρμόζει τους κανόνες του άρθρου Τ.80. ι) Εφαρμόζοντας το γενικό κανόνα (Πρβλ. Τ.18.5), ακόμη και αν δεν έχει καταγραφεί κανένα σήμα, ο διαιτητής πρέπει να σταματήσει την αναμέτρηση μόλις αυτή γίνει συγκεχυμένη και δεν του είναι δυνατόν να αναλύσει τη φράση των όπλων. EΓKYPOTHTA Ή ΠPOTEPAIOTHTA TOY KTYΠHMATOΣ Προκαταρκτική σημείωση Τ.74. Μόνο ο διαιτητής μπορεί να αποφασίσει σχετικά με την εγκυρότητα ή προτεραιότητα του κτυπήματος, εφαρμόζοντας τις αρχές που ακολουθούν και που είναι οι ιδιαίτεροι κανόνες της σπάθης. Σεβασμός της φράσης των όπλων Τ Σε κάθε επίθεση που εκτελείται ορθά (Πρβλ. Τ.7), πρέπει να ακολουθεί απόκρουση ή πλήρης υπεκφυγή και η φράση των όπλων πρέπει να είναι συνεχής. 2. Η επίθεση εκτελείται ορθά, όταν η προέκταση του βραχίονα που απειλεί συνεχώς την έγκυρη επιφάνεια με την αιχμή ή την κόψη, προηγείται της προβολής. 3. H επίθεση με προβολή εκτελείται ορθά: α) για απλή επίθεση (Πρβλ. Τ.8), όταν ο βραχίονας εκτείνεται μέσα στο χρόνο της προβολής και το κτύπημα καταλήγει το αργότερο όταν το πρόσθιο πόδι εγγίζει την πίστα, β) για σύνθετη επίθεση (Πρβλ. Τ.8.1), όταν ο βραχίονας εκτείνεται κατά την ορθή εκδήλωση της πρώτης προσποίησης (Πρβλ. Τ.77.1) και το κτύπημα καταλήγει το αργότερο όταν το πρόσθιο πόδι εγγίζει την πίστα, ή αμέσως μετά. 4. H επίθεση με βήμα - προβολή εκτελείται ορθά: α) για απλή επίθεση (Πρβλ. Τ.8.1), όταν ο βραχίονας εκτείνεται πριν από τη συμπλήρωση του βήματος και το κτύπημα καταλήγει το αργότερο κατά την τελική φάση της προβολής. β) για σύνθετη επίθεση (Πρβλ. Τ.8.1), όταν ο βραχίονας εκτείνεται κατά την ορθή εκδήλωση της πρώτης προσποίησης (Πρβλ. Τ.77.1) και κατά τη διάρκεια του βήματος και το κτύπημα καταλήγει το αργότερο κατά την τελική φάση της προβολής. 5. Το βήμα εμπρός, η δρομαία επίθεση και κάθε κίνηση μπροστά, σταυρώνοντας τα πόδια, απαγορεύονται. Σε κάθε περίπτωση παράβασης επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα Τ.114, Τ.116 και Τ.120. Το κτύπημα που ενδεχομένως δοθεί από τον υπαίτιο αθλητή θα ακυρωθεί. Αντιθέτως, το κτύπημα που δίδεται σωστά από τον αντίπαλο υπολογίζεται. Τ.76. Για την κρίση της ορθότητας μίας επίθεσης πρέπει να ληφθούν υπ όψη: α) Aν η επίθεση ξεκινήσει όταν ο αντίπαλος είναι στη γραμμή (Πρβλ. Τ.10), ο επιτιθέμενος πρέπει προηγουμένως να απομακρύνει το όπλο του αντιπάλου. Oι διαιτητές πρέπει να προσέχουν ώστε ένα απλό άγγιγμα των όπλων να μη θεωρηθεί ικανό να απομακρύνει τη λάμα του αντιπάλου. β) Aν ο επιτιθέμενος, αναζητώντας το όπλο του αντιπάλου για να το απομακρύνει δεν το βρει (αποφυγή), το δικαίωμα για ενέργεια περνά στον αντίπαλο. γ) Aν η επίθεση ξεκινήσει όταν ο αντίπαλος δεν είναι στη γραμμή, η επίθεση μπορεί να δοθεί είτε με ευθύ κτύπημα, είτε με διάζευξη, είτε με 34

4 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (Έκδοση Ιούλιος 2006) κτύπημα σε αντίθετη της απόκρουσης γραμμή, είτε πάλι να ακολουθήσει επιτυχημένες προσποιήσεις (Πρβλ. Τ.77.1) που να υποχρεώσουν τον αντίπαλο σε απόκρουση. Τ Στις σύνθετες επιθέσεις οι προσποιήσεις πρέπει να εκδηλώνονται ορθά, δηλαδή: α) η προσποίηση με κτύπημα της αιχμής, με τον βραχίονα τεντωμένο, την αιχμή να απειλεί συνεχώς την έγκυρη επιφάνεια, β) η προσποίηση με κτύπημα της κόψης, με τον βραχίονα τεντωμένο, τη λάμα και τον βραχίονα να κάνουν αμβλεία γωνία περίπου 135 ο, την κόψη να απειλεί έγκυρη επιφάνεια. 2. Σε σύνθετη επίθεση, αν ο αντίπαλος βρει την λάμα σε μία από τις προσποιήσεις, έχει δικαίωμα για αντίνυξη. 3. Σε σύνθετη επίθεση, ο αντίπαλος έχει δικαίωμα σταματήματος, αλλά για να είναι έγκυρο, το σταμάτημα πρέπει να προηγηθεί της τελικής φάσης της επίθεσης κατά ένα χρόνο ξιφασκίας, δηλαδή το σταμάτημα πρέπει να καταλήξει προτού ο επιτιθέμενος ξεκινήσει την τελευταία κίνηση της τελικής φάσης της επίθεσης. Τ.78. Eπίθεση με κρούση στην λάμα: α) στην επίθεση με κρούση στην λάμα, η επίθεση αυτή εκτελείται ορθά και διατηρεί την προτεραιότητά της, όταν η κρούση γίνεται στο αδύνατο τμήμα της αντίπαλης λάμας, δηλαδή στα επάνω 2/3 της λάμας, β) στην επίθεση με κρούση στην λάμα, όταν η κρούση γίνεται στο ισχυρό τμήμα της αντίπαλης λάμας, δηλαδή στο κατώτερο 1/3 της λάμας, η επίθεση αυτή εκτελείται κακά και η κρούση ενεργοποιεί την προτεραιότητα της άμεσης αντίνυξης του αντιπάλου. Τ H απόκρουση δίνει δικαίωμα για αντίνυξη, η απλή αντίνυξη μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση, αλλά για να ακυρώσει κάθε μεταγενέστερη ενέργεια του επιτιθέμενου, πρέπει να εκτελεσθεί αμέσως, χωρίς δισταγμό ή χρόνο σταματήματος. 2. H απόκρουση κτυπήματος με την κόψη, με τη ράχη και με το πλατύ μέρος της σπάθης έχει σκοπό να αποτρέψει την πρόσβαση στην έγκυρη επιφάνεια προς την οποία κατευθύνονται τα κτυπήματα του αντιπάλου, επομένως: α) η απόκρουση εκτελείται ορθά όταν, πριν από την τελική φάση της επιθετικής ενέργειας, αποτρέπει την κατάληξη του αντίπαλου κτυπήματος, κλείνοντας τη γραμμή στην οποία πρέπει να καταλήξει αυτή η επιθετική ενέργεια, β) όταν μία απόκρουση εκτελείται ορθά, ο διαιτητής πρέπει να κρίνει ότι η επιθετική ενέργεια του αντιπάλου έχει αποκρουσθεί, ακόμα και αν, εξαιτίας της ελαστικότητάς της, η άκρη της λάμας του επιτιθέμενου αγγίξει το στόχο της. Kρίση Τ.80. Eφαρμόζοντας αυτούς τους θεμελιώδεις κανόνες της σπάθης, ο διαιτητής πρέπει να κρίνει με τον ακόλουθο τρόπο: 1. Όταν σε μία φράση όπλων οι αθλητές δέχονται και οι δύο κτύπημα ταυτόχρονα, υπάρχει είτε ταυτόχρονη ενέργεια, είτε διπλό κτύπημα. H πρώτη οφείλεται στην ταυτόχρονη σύλληψη και εκτέλεση επίθεσης και από τους δύο αθλητές, στην περίπτωση αυτή τα κτυπήματα ακυρώνονται και για τους δύο αθλητές. 2. Tο διπλό κτύπημα, αντίθετα, είναι η συνέπεια μίας καθαρά εσφαλμένης ενέργειας ενός από τους αθλητές. Eπομένως, αν δεν υπάρχει χρόνος ξιφασκίας μεταξύ των δύο κτυπημάτων: 35

5 3. Mόνο ο αμυνόμενος έχει δεχθεί κτύπημα: α) αν κάνει κτύπημα σταματήματος πάνω σε μία απλή επίθεση, β) αν, αντί να αποκρούσει, προσπαθήσει να υπεκφύγει, αλλά χωρίς να επιτύχει, γ) αν, μετά από επιτυχημένη απόκρουση, κάνει ένα στιγμιαίο σταμάτημα (αντίνυξη σε καθυστερημένο χρόνο) που δίνει στον αντίπαλο το δικαίωμα να επαναλάβει την επίθεσή του (αναδίπλωση, επανατοποθέτηση ή επανάληψη επίθεσης), δ) αν, πάνω σε σύνθετη επίθεση, κάνει σταμάτημα χωρίς να έχει το πλεονέκτημα ενός χρόνου ξιφασκίας, ε) αν, βρισκόμενος στη γραμμή (Πρβλ. Τ.10), μετά από κρούση ή πίεση στην λάμα που απομακρύνει το όπλο του, τραβήξει ή επανατοποθετήσει την λάμα του στη γραμμή, αντί να αποκρούσει ένα ευθύ κτύπημα του επιτιθέμενου. 4. Mόνο ο επιτιθέμενος έχει δεχθεί κτύπημα: α) αν, η επίθεση ξεκινήσει όταν ο αντίπαλος είναι στη γραμμή (Πρβλ. Τ.10), χωρίς να απομακρύνει την λάμα του αντιπάλου, οι διαιτητές πρέπει να προσέχουν ώστε ένα απλό άγγιγμα των όπλων να μη θεωρηθεί ικανό να απομακρύνει τη λάμα του αντιπάλου, β) αν αναζητήσει την λάμα, δεν την βρει (γιατί έχει γίνει αποφυγή) και συνεχίσει την επίθεση, γ) αν, σε σύνθετη επίθεση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο αντίπαλος έχει βρει την λάμα, συνεχίσει την επίθεση την ώρα που ο αντίπαλος κάνει αμέσως αντίνυξη, δ) αν, σε σύνθετη επίθεση, υπάρξει λύγισμα του βραχίονα, ή στιγμή δισταγμού, κατά τη διάρκεια της οποίας ο αντίπαλος επιφέρει κτύπημα σταματήματος ή επίθεση και συνεχίσει εκείνος την επίθεσή του, ε) αν, σε σύνθετη επίθεση, δεχθεί σταμάτημα με χρόνο ξιφασκίας πριν από την τελική φάση της επίθεσής του, στ) αν επιφέρει κτύπημα με επανατοποθέτηση, αναδίπλωση ή επανάληψη επίθεσης πάνω σε απόκρουση του αντίπαλου ακολουθούμενη από άμεση απλή αντίνυξη, που έχει εκτελεσθεί σε ένα μόνο χρόνο και χωρίς υποχώρηση του βραχίονα. 5. Oι αθλητές επανατοποθετούνται σε θέση φύλαξης, οσάκις ο διαιτητής, σε περίπτωση διπλού κτυπήματος, δεν μπορεί να κρίνει καθαρά από ποια πλευρά έχει γίνει το σφάλμα. Mία από τις πιο δύσκολες περιπτώσεις κρίσης παρουσιάζεται όταν υπάρχει κτύπημα σταματήματος που επιτρέπει αμφιβολία ως προς το αν υπάρχει επαρκές πλεονέκτημα πάνω στην τελική φάση μίας σύνθετης επίθεσης. Σε γενικές γραμμές, στην περίπτωση αυτή, το διπλό κτύπημα είναι η συνέπεια ενός ταυτόχρονου σφάλματος και των δύο αθλητών, το οποίο δικαιολογεί την επανατοποθέτηση σε θέση φύλαξης. Σφάλμα του επιτιθέμενου, λόγω δισταγμού, βραδύτητας ή ανεπαρκών προσποιήσεων, σφάλμα του αμυνόμενου λόγω καθυστέρησης ή βραδύτητας στο κτύπημα σταματήματος. 36

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ CASEBOOK ΕΚΔΟΣΗ 2014

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ CASEBOOK ΕΚΔΟΣΗ 2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ CASEBOOK ΕΚΔΟΣΗ 2014 Εκπονήθηκε και συντάχθηκε από την FIVB Rules of the Game Commission 2014 Fédération Internationale de Volleyball Μετάφραση και επιμέλεια: Χρίστος Μαϊφόσιης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗ 2014

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗ 2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗ 2014 Καταρτίστηκε και Συντάχθηκε από την Επιτροπή Κανονισμών του Παιχνιδιού της FIVB 2014 Fédération Internationale

Διαβάστε περισσότερα

KΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ και ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

KΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ και ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ KΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ και ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ Έκδοση 2013 Μετάφραση και επιμέλεια: Χρίστος Μαϊφόσιης Διαιτητής Πετοσφαίρισης Μέλος του Συνδέσμου Διαιτητών Πετοσφαίρισης Σάλας και Παραλίας Κύπρου Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Επιτροπή ιαιτησίας 2014-15 Πρακτικές οδηγίες για τους Αξιωµατούχους του Αγώνα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Κεντρική Επιτροπή ιαιτησίας 2014-15 Πρακτικές οδηγίες για τους Αξιωµατούχους του Αγώνα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ... 7 Χρονόµετρα του Γηπέδου... 8 Ακατάλληλοι αγωνιστικοί χώροι... 8 Αριθµός Αξιωµατούχων και Ποδοσφαιριστών που επιτρέπεται στην τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση επιμέλεια: Ράπτης Βασίλης Παπαδογούλας Μπάμπης Τσιμπινός Γιάννης Χιρπιλίδου Νικολέτα

Μετάφραση επιμέλεια: Ράπτης Βασίλης Παπαδογούλας Μπάμπης Τσιμπινός Γιάννης Χιρπιλίδου Νικολέτα ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ 2013-2016 1 Μετάφραση επιμέλεια: Ράπτης Βασίλης Παπαδογούλας Μπάμπης Τσιμπινός Γιάννης Χιρπιλίδου Νικολέτα Επίσημοι Beach Volleyball Κανονισμοί 2013-2016 Εγκρίθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Ω Ν Ω Ν. Ο.1 Oι επίσημοι αγώνες της Δ.O.Ξ. διοργανώνονται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες.

Α Γ Ω Ν Ω Ν. Ο.1 Oι επίσημοι αγώνες της Δ.O.Ξ. διοργανώνονται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες. Κ Α Ν Ο Ν Ε Σ Τ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Kεφάλαιο 1ο - AΓΩNEΣ Ο.1 Oι επίσημοι αγώνες της Δ.O.Ξ. διοργανώνονται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες. Ο.2 1. Oι επίσημοι αγώνες της Δ.O.Ξ. είναι ανοικτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2013-2016

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2013-2016 ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2013-2016 Εγκεκριμένοι από το 33 ο Συνέδριο της FIVB 2012 Επίσημοι Κανονισμοί Πετοσφαίρισης Παραλιας 2013-2016 Εκδόθηκαν από την FIVB το 2012 www.fivb.org Σχεδιασμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Παίκτης Οποιοσδήποτε παίζει Badminton (Αντιπτέριση). Match Ο βασικός αγώνας στην Αντιπτέριση μεταξύ αντιπάλων πλευρών ενός ή δύο παιχτών η κάθε

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια η απόσταση από το σημείο του πέναλτι μέχρι τη γραμμή του τέρματος;

1. Ποια η απόσταση από το σημείο του πέναλτι μέχρι τη γραμμή του τέρματος; 2 1. Ποια η απόσταση από το σημείο του πέναλτι μέχρι τη γραμμή του τέρματος; 10 μ (11 γιάρδες). 11 μ (12 γιάρδες). 9 μ (10 γιάρδες). 12 μ (13 γιάρδες). 2. Τα κοντάρια με σημαία που τοποθετούνται στο κόρνερ

Διαβάστε περισσότερα

OFFICIAL VOLLEYBALL RULES

OFFICIAL VOLLEYBALL RULES OFFICIAL VOLLEYBALL RULES 2009 ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Εγκεκριμένοι από το 31 ο Συνέδριο της FIVB -2008 Fédération Internationale de Volleyball Av. de la Gare 12-1001 Lausanne - Switzerland Tel.

Διαβάστε περισσότερα

International rules of Water Polo

International rules of Water Polo International rules of Water Polo ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Υ Α Τ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Σ Η Σ Association of Hellenic Water Polo Referees ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΙΤΗΤΩΝ Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ελληνική έκδοση) IT IS OFFERED FREE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ Γενικά Σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ Γενικά Σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ Γενικά Σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ Σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ζίου-Ζίτσου (J.J.I.F.) ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ιανουάριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ 9.0 ΕΓΚΥΡΟ ΑΠΟ 1.1.2015

ΕΚΔΟΣΗ 9.0 ΕΓΚΥΡΟ ΑΠΟ 1.1.2015 ΕΚΔΟΣΗ 9.0 ΕΓΚΥΡΟ ΑΠΟ 1.1.2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ KUMITE ΑΡΘΡΟ 1: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΡΘΡΟ 2: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 3: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ KUMITE

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρουσία αυτή η ΚΕΔ /ΕΠΟ επιχειρεί:

Με την παρουσία αυτή η ΚΕΔ /ΕΠΟ επιχειρεί: Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας παρουσιάζει σήμερα 01/04/2014 τους Κανόνες του Παιχνιδιού σε ένα σύνολο 800 ερωτήσεων απαντήσεων που περιλαμβάνουν το σύνολο των Κανόνων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Πρόεδρος: Καφφές Ηλίας Αντιπρόεδρος: Τσαγκαμίλης Ανδρέας Γεν. Γραμματέας: Δημόπουλος Αλέξανδρος Ειδ. Γραμματέας: Παντελάκης Ηρακλής Ταμίας: Πόδας Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.ΠΕ. Beach volleyball 2015-2016. Εγκρίθηκαν από το 34 Συνέδριο της FIVB του 2014

Ε.Ο.ΠΕ. Beach volleyball 2015-2016. Εγκρίθηκαν από το 34 Συνέδριο της FIVB του 2014 Beach Volley Ε.Ο.ΠΕ. Ε π ίσ η μ ο ι Καν ο Beach volleyball 2015-2016 ν ισ ο Εγκρίθηκαν από το 34 Συνέδριο της FIVB του 2014 μ ο ί Μετάφραση - Επιμέλεια: Ράπτης Βασίλης Παπαδογούλας Μπάμπης ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ Μετάφραση από: SC4_Vol_F5_Electric_14_Rev_1 (05/02/14) που ισχύει από 1 η Ιανουαρίου 2014 5.5.11. Κατηγορία F5J Ανεμόπτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΚΑΚΙΟΥ FIDE 2009 - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΚΑΚΙΟΥ FIDE 2009 - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΚΑΚΙΟΥ FIDE 2009 - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κανόνες σκακιού FIDE 2009 - Μετάφραση Μετάφραση: Βύρων Τσορµπατζόγλου - Σάββας Μαυροµούστακος Φιλολογική επιµέλεια: Νίκος Λιάλιας (Φιλόλογος, Καθηγητής Κολεγίου «ΕΛΑΣΑΛ»)

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση: Χρήστος Στεφάνου. Futsal Laws of the Game 2006 1 Μετάφραση: Χρήστος Στεφάνου

Μετάφραση: Χρήστος Στεφάνου. Futsal Laws of the Game 2006 1 Μετάφραση: Χρήστος Στεφάνου 2006 Μετάφραση: Χρήστος Στεφάνου Futsal Laws of the Game 2006 1 Μετάφραση: Χρήστος Στεφάνου Κανονισµοί του Παιχνιδιού 2006 Κανονισµός 1: Αγωνιστικός χώρος ιαστάσεις Ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΧΑΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΧΑΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 1. Ποια η απόσταση από το σημείο του πέναλτι μέχρι τη γραμμή του τέρματος; Α. 10 μ (11 γιάρδες). Β. 11 μ (12 γιάρδες). Γ. 9 μ (10 γιάρδες). Δ. 12 μ (13 γιάρδες). 2. Τα κοντάρια με σημαία που τοποθετούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ INTERNATIONAL BASKETBALL FEDERATION ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 2014

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ INTERNATIONAL BASKETBALL FEDERATION ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 2014 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ INTERNATIONAL BASKETBALL FEDERATION ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 2014 FIBA Central Board Barcelona, Spain, 2nd February 2014 Valid as of 1st October 2014 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗ 2014

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗ 2014 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗ 2014 2014 Fédération Internationale de Volleyball Μετάφραση και επιμέλεια: Χρίστος Μαϊφόσιης Διαιτητής Πετοσφαίρισης Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ 2013 2016

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ 2013 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ 2013 2016 ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ INTERNATIONAL SAILING FEDERATION 1 Μετάφραση κειμένων και προσαρμογή στα Ελληνικά: Κώστας Τσαντίλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ IAAF ΤΟΥ 2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ IAAF ΤΟΥ 2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ IAAF ΤΟΥ 2013 Εισαγωγικές σημειώσεις Στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται όλες οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει στα Τεχνικά Άρθρα (Πέμπτο Μέρος) σε σχέση με την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 1. Οι παρόντες Κανονισµοί δύναται να αναφέρονται ως οι Αγωνιστικοί Κανονισµοί Επαρχιακού Συνδέσµου Μπόουλινγκ Λευκωσίας 2015-2016. 2. ΕΡΜΗΝΕΙΑ 2.1 ΠΑΙΓΝΙΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIEXOMENA. 004.1 Προσδιορισμός του Mοτοcross. 004.2 Mοτοσυκλέτες και κλάσεις. 004.2.1 Mοτοσυκλέτες. 004.2.2 Kλάσεις. 004.

ΠEPIEXOMENA. 004.1 Προσδιορισμός του Mοτοcross. 004.2 Mοτοσυκλέτες και κλάσεις. 004.2.1 Mοτοσυκλέτες. 004.2.2 Kλάσεις. 004. ΠEPIEXOMENA 004.1 Προσδιορισμός του Mοτοcross 004.2 Mοτοσυκλέτες και κλάσεις 004.2.1 Mοτοσυκλέτες 004.2.2 Kλάσεις 004.3 Συμμετέχοντες 004.3.1 Αθλητές 004.3.2 Ηλικία συμμετεχόντων 004.4 Διαδρομή 004.4.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 2015 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Α Μ Ε Ρ Ι Κ Α Ν Ι Κ Ο Υ Μ Π Ι Λ Ι Α Ρ Δ Ο Υ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ Επιμέλεια Ανδρικόπουλος Πέτρος Πρόλογος Η (HPBU Hellenic Pocket Billiard Union), με απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 2013-2016

ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ HELLENIC GYMNASTIC FEDERATION ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 2013-2016 Ρυθμική Γυμναστική Τεχνική Επιτροπή Τελευταία έκδοση Φεβρουάριος 2013 FONDEE 1881 Μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 2009-2012

ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 2009-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ HELLENIC GYMNASTIC FEDERATION ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 2009-2012 Ρυθμική Γυμναστική Τεχνική Επιτροπή FONDEE 1881 Έκδοση 01.01.2009 FIG Μετάφραση : Πάχτα Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΑΣ 2.1 ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΑΣ 2.1 ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΑΣ 2.1 ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 2.1.1 Η επάνω επιφάνεια του τραπεζίου γνωστή επίσης,σαν επιφάνεια παιδιάς είναι ορθογώνια µήκους 2,74 µ. πλάτους 1,525 µ. και βρίσκεται σε οριζόντια θέση 76 εκ. πάνω από

Διαβάστε περισσότερα