Σκοπιµότητα των firewalls

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σκοπιµότητα των firewalls"

Transcript

1 Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και να αποκτήσουν µη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση στα αρχεία Άρνηση εξυπηρέτησης (denial of service): όταν κάποιος εξωτερικός παράγοντας γεµίζει τους διαθέσιµους ελεύθερους χώρους των δίσκων ή υπερφορτώσει τις γραµµές του δικτύου στέλνοντας µυριάδες µηνυµάτων σε έναν από τους εξυπηρετητές του δικτύου Προσποίηση (masquerade): όταν τα εισερχόµενα µηνύµατα φαίνονται ότι προέρχονται από νόµιµο χρήστη ενώ στην πραγµατικότητα έχουν παραποιηθεί από άλλον Προστασία επικοινωνιών Firewalls 1

2 Ορισµοί Είναι το λογισµικό που επιτρέπει την προσπέλαση των εξωτερικών χρηστών στο προστατευόµενο δίκτυο, µόνο εφόσον διαθέτουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά Κριτήρια πρόσβασης εξωτερικών χρηστών: ονόµατα χρηστών και κωδικοί πρόσβασης IP addresses domain names Παρέχει ένα ζεύγος µηχανισµών που ο ένας εµποδίζει την κυκλοφορία δεδοµένων και ο άλλος επιτρέπει τη ροή τους Προστασία επικοινωνιών Firewalls 2

3 Ορισµοί Εσωτερικό δίκτυο Εξωτερικά δίκτυα Φίλτρο Firewall Φίλτρο Προστασία επικοινωνιών Firewalls 3

4 Ορισµοί Ως σύστηµα firewall µπορεί να θεωρηθεί : µια διάταξη δροµολόγησης (router) ένα PC ένας διακοµιστής ή ένα σύνολο διακοµιστών που οχυρώνουν µια δικτυακή τοποθεσία ή ένα υποδίκτυο από πρωτόκολλα και υπηρεσίες οι οποίες µπορούν να προσβληθούν από διακοµιστές εκτός του υποδικτύου Προστασία επικοινωνιών Firewalls 4

5 Βασικές Τεχνικές Προστασίας A. πύλες φιλτραρίσµατος πακέτων (packet filtering gateways) ή δροµολογητές φιλτραρίσµατος (screening router) B. πύλες κυκλωµάτων (circuit gateways) C. πύλες εφαρµογών (application gateways) Σηµαντικό: µια ολοκληρωµένη υπηρεσία firewall συνήθως παρέχεται µε συνδυασµό των παραπάνω τεχνικών Προστασία επικοινωνιών Firewalls 5

6 Α. Screening Router Ορισµός: ένας ειδικός υπολογιστής ή κάποια ηλεκτρονική συσκευή που µπορεί να προγραµµατιστεί αποµακρυσµένα, που φιλτράρει συγκεκριµένα πακέτα, µε βάση κάποια ήδη ορισµένα κριτήρια. ο προγραµµατισµός των κριτηρίων γίνεται µε χρήση ειδικού λογισµικού για routers ή switches τα κριτήρια αυτά υλοποιούν την επιλεγµένη πολιτική ασφάλειας τα κριτήρια υποδεικνύουν στον screening router πώς θα χειριστεί τα πακέτα εισόδου στο σύστηµα, µε βάση την κεφαλίδα αυτών αφού ολοκληρωθεί ο προγραµµατισµός του screening router, τοποθετείται ακριβώς στο σηµείο σύνδεσης του εσωτερικού δικτύου µε το εξωτερικό δίκτυο (π.χ. Internet) Προστασία επικοινωνιών Firewalls 6

7 Παράµετροι κριτηρίων επιλογής Α. Screening Router IP διεύθυνση προέλευσης και προορισµού (µπορούν να χρησιµοποιηθούν και µάσκες διευθύνσεων) αριθµός θύρας προέλευσης και προορισµού πρωτόκολλο (π.χ. TCP, UDP, ICMP) κατεύθυνση (αν το πακέτο εισέρχεται/εξέρχεται στο/από εσωτερικό δίκτυο) Προστασία επικοινωνιών Firewalls 7

8 Α. Screening Router Απόρριψη συγκεκριµένων χρηστών IP FTP Απόρριψη συνδέσεων FTP Εσωτερικό δίκτυο Router Internet Προστασία επικοινωνιών Firewalls 8

9 Πλεονεκτήµατα Α. Screening Router Είναι πολύ γρήγορες τεχνικές (δρουν στα χαµηλά OSI επίπεδα) Ελέγχουν την κυκλοφορία ακόµη και στη βάση µιας συγκεκριµένης εφαρµογής Μειονεκτήµατα εν εξετάζεται το περιεχόµενο ενός πακέτου εν προσφέρει επαρκείς µηχανισµούς επίβλεψης και ειδοποίησης κινδύνου εν προστατεύουν από επιθέσεις IP spoofing Προστασία επικοινωνιών Firewalls 9

10 B. Circuit Gateways Χρησιµοποιούν ένα proxy server ως ενδιάµεσο µεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού δικτύου Ο proxy επιτρέπει τη χρήση υπηρεσιών που βασίζονται στα πρωτόκολλα TCP και UDP Ο proxy καταγράφει την ποσότητα των µεταβιβαζόµενων δεδοµένων και τον προορισµό τους Ο proxy εξετάζει το περιεχόµενο των µηνυµάτων Πλεονέκτηµα: είναι εύκολοι στη διαχείριση Προστασία επικοινωνιών Firewalls 10

11 Γ. Application Gateways Χρησιµοποιούν ένα proxy server ως ενδιάµεσο µεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού δικτύου για κάθε διαφορετική παρεχόµενη υπηρεσία. Ο κάθε proxy: ελέγχει τη χρήση της αντίστοιχης υπηρεσίας απαιτεί την ταυτοποίηση και την πιστοποίηση των χρηστών καταγράφει την ποσότητα των µεταβιβαζόµενων δεδοµένων που περνούν από αυτόν και τον προορισµό τους εξετάζει το περιεχόµενο των µηνυµάτων που περνούν από αυτόν µπορεί να εξετάζει και τις κεφαλίδες των µηνυµάτων που περνούν από αυτόν Προστασία επικοινωνιών Firewalls 11

12 Γ. Application Gateways Πλεονεκτήµατα: προσφέρουν εύκολη διαχείριση προσφέρει ολοκληρωµένη ασφάλεια Μειονέκτηµα προσφέρει µικρότερη ταχύτητα Προστασία επικοινωνιών Firewalls 12

13 . Υβριδικές Τεχνικές α. Συνδυασµός φιλτραρίσµατος πακέτων µε πύλες εφαρµογών συνδυασµός σε σειρά ενός proxy µε µια διάταξη φιλτραρίσµατος πακέτων β. Stateful Inspection κάθε πακέτο εξετάζεται και αποµονωµένα, αλλά και σε σχέση µε πληροφορίες προηγούµενων πακέτων διατηρείται µια βάση δεδοµένων που συνεχώς ενηµερώνεται αποθηκεύονται όλες οι πληροφορίες κατάστασης και περιεχοµένου για κάθε επικοινωνία µια επικοινωνία επιτρέπεται ή απαγορεύεται αυτόµατα Προστασία επικοινωνιών Firewalls 13

14 β. Stateful Inspection (συνέχεια). Υβριδικές Τεχνικές η προσθήκη υποστήριξης νέων υπηρεσιών γίνεται µε χρήση µιας πανίσχυρης γλώσσας προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου (inspect language) Πλεονεκτήµατα παρέχεται σηµαντική επεκτασιµότητα προσφέρει δυνατότητα φιλτραρίσµατος για steteless πρωτόκολλα, όπως UDP και RPC αν έχουν διαµορφωθεί σωστά είναι το πιο δύσκολο να παραβιαστούν Προστασία επικοινωνιών Firewalls 14

15 Αρχιτεκτονικές Firewall Τα µέρη που µπορεί να διακρίνει κανείς στη σχεδίαση ενός συστήµατος firewall είναι τα εξής: µηχανισµός φίλτρου πακέτων λογισµικό υλοποίησης πυλών σε επίπεδο εφαρµογής Domain Name Service DNS: για την απόκρυψη των εσωτερικών IP διευθύνσεων µηχανισµός διαχείρισης ηλεκτρονικών γραµµάτων ασφαλές λειτουργικό σύστηµα Προστασία επικοινωνιών Firewalls 15

16 A. Dual homed host Αρχιτεκτονικές Firewall Host µε 2 κάρτες δικτύου Εσωτερικό δίκτυο Internet Card Card Προστασία επικοινωνιών Firewalls 16

17 B. Screened host Αρχιτεκτονικές Firewall Οχυρωµένος κόµβος Εσωτερικό δίκτυο Router Internet Firewall Προστασία επικοινωνιών Firewalls 17

18 Αρχιτεκτονικές Firewall Γ. Screened subnet Οχυρωµένος κόµβος Εσωτερικό δίκτυο Router Router Internet Firewall Προστασία επικοινωνιών Firewalls 18

19 Γενικές κατευθύνσεις για χρήση Firewall Το σύστηµα firewall να είναι η µόνη ορατή διεύθυνση προς τον έξω κόσµο Οι ισχυροί µηχανισµοί πιστοποίησης χρηστών να γίνονται σε επίπεδο εφαρµογής Οι proxy servers να κάνουν λεπτοµερή καταγραφή σε επίπεδο εφαρµογής Όλες οι αιτήσεις για διάφορες υπηρεσίες να διέρχονται µέσω των proxy servers (συµπεριλαµβανοµένων των νεοεισερχοµένων) Όλη η διαχείριση του συστήµατος firewall να γίνεται από τοπικό τερµατικό και όχι αποµακρυσµένα Προστασία επικοινωνιών Firewalls 19

20 Γενικές κατευθύνσεις για χρήση Firewall Οι διαχειριστές των συστηµάτων firewall να είναι έµπειροι και να ενηµερώνονται συνεχώς Να δηµιουργούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα backups του λογισµικού και των δεδοµένων του συστήµατος firewall Να υπάρχει έτοιµο εφεδρικό σύστηµα firewall µε τις σωστές ρυθµίσεις, ώστε να χρησιµοποιηθεί ανά πάσα στιγµή Προστασία επικοινωνιών Firewalls 20

21 Πλεονεκτήµατα χρήσης Firewall Επιτρέπει αποτελεσµατικά την επιβολή της πολιτικής ασφάλειας Προστατεύει από ευπαθείς υπηρεσίες δικτύων Καταγράφει τη διερχόµενη πληροφορία και ειδοποιεί σε περίπτωση κινδύνου Επιβάλλει ελεγχόµενη προσπέλαση στους πόρους του εσωτερικού δικτύου Κρύβει την πληροφορία για το εσωτερικό δίκτυο προς τον έξω κόσµο Συγκεντρώνει υπηρεσίες ασφάλειας σε µια καλά ορισµένη και οχυρωµένη ζώνη Μπορεί να λειτουργήσει και ως πύλη κρυπτογράφησης Προστασία επικοινωνιών Firewalls 21

22 Μειονεκτήµατα χρήσης Firewall εν προστατεύει από εσωτερικούς χρήστες Μπορούν να προστατεύσουν ένα δίκτυο µόνο εφ όσον ελέγχουν πλήρως την περίµετρό του Μπορούν να διαπεραστούν Αποτελούν το στόχο των επίδοξων επιτιθέµενων ιαθέτουν περιορισµένο έλεγχο πάνω στο περιεχόµενο µηνυµάτων Απαιτούν σωστή εγκατάσταση, διαµόρφωση και ακριβείς ρυθµίσεις Προστασία επικοινωνιών Firewalls 22

23 Βιβλιογραφία Hacker Proof, Lars Klander, Jamsa Press, 1997 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων και ικτύων, Γ. Πάγκαλος και Ι. Μαυρίδης, ΑΝΙΚΟΥΛΑ, Προστασία επικοινωνιών Firewalls 23

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στην καθημερινή μας ζωή, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία. Στον κόσμο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Δίκτυα Διανομής Υπηρεσιών Περιεχομένου (CDN Content Delivery Νetworks) Eπιβλέπων Καθηγητής:Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστηµάτων Κατεύθυνση Συστηµάτων Επικοινωνιών και ικτύων ΜΕΘΟ ΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ν ι κ ό λ α ο ς

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 1. ΙΚΤΥΑ Η/Υ 1.1. Τι είναι ίκτυο Υπολογιστών. Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύστηµα επικοινωνίας δεδοµένων που συνδέει δύο ή περισσότερους αυτόνοµους και ανεξάρτητους υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ Βασίλειος Μαυρουδής, Ιωάννης Μαυρίδης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Εγνατία 156, 54006, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ Ι.. Αγγελόπουλος, καθηγητής ΑΘΗΝΑ 2010 Τα πνευµατικά δικαιώµατα αυτού του βιβλίου ανήκουν στον Ι.. Αγγελόπουλο. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία εδοµένων

Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία εδοµένων Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία εδοµένων Σηµειώσεις Μαθήµατος Εξαµήνου Κέρκυρα, 2007 Τµήµα Πληροφορικής Ιόνιο Πανεπιστήµιο ιδάσκων: ρ. Εµµανουήλ Μάγκος Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή στην Ασφάλεια Η/Υ...4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ορυφορικό σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων 2013 Edition

ορυφορικό σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων 2013 Edition ορυφορικό σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων 2013 Edition «Περιεχόµενα www.mobilefleet.gr «03 Εισαγωγή Γιατί Mobile Fleet 04 Oφέλη Επένδυση στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 05 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Μέτρα Προστασίας. Πληροφοριακών Συστημάτων. από Ηλεκτρονικές Επιθέσεις

Γενικά Μέτρα Προστασίας. Πληροφοριακών Συστημάτων. από Ηλεκτρονικές Επιθέσεις Γενικά Μέτρα Προστασίας Πληροφοριακών Συστημάτων από Ηλεκτρονικές Επιθέσεις Φεβρουάριος 2012 Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων Εθνικό CERT Αποστολή Η Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Δίκτυα Υπολογιστών Ι Δ.Ι.Ε.Κ. Δίκτυα Υπολογιστών Ι Σηµειώσεις Θεωρίας Μαθήµατος Ειδικότητα: Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων... 2 Σκοπός & Διδακτικές Ενότητες Μαθήµατος Δίκτυα Υπολογιστών Ι... 4 Σκοπός του µαθήµατος...

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc 07/12/2010 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 2η Έκδοση Χανιά, 07/12/2010 [ Web Edition ] Copyright 2009 2010 Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό»

ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΤΧΠ Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό» Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς Μάθημα: Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Υπεύθυνος Καθηγητής: Α. Α. Οικονομίδης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικές εργασίες Τεχνικής Στήριξης στα πληροφοριακά συστήµατα των σχολείων. Έκδοση 1.1. εκέµβριος 2004. Σύνταξη:

Περιοδικές εργασίες Τεχνικής Στήριξης στα πληροφοριακά συστήµατα των σχολείων. Έκδοση 1.1. εκέµβριος 2004. Σύνταξη: Τεχνική Στήριξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Σχολείων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κοινωνία της Πληροφορίας Έργο: ράσεις Υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων των σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

1 Προστασία από Κακόβουλο Λογισµικό

1 Προστασία από Κακόβουλο Λογισµικό 1 Προστασία από Κακόβουλο Λογισµικό 1.1 Κακόβουλο Λογισµικό (Malware) Πρόκειται για προγράµµατα (κώδικας) που αποσκοπούν σε επιθέσεις κατά της Εµπιστευτικότητας, της Ακεραιότητας ή/και της ιαθεσιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/12 19 Δεκεμβρίου 2014 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Περιεχόµενα 1.. 2. Χρήση προγραµµάτων φυλλοµετρητή. Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο Αξιοποίηση της δοµής υπερµέσων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29 51 1. Σχετικά με την συσκευή SafeMate...3 1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Συσκευής...3 1.2 Περιεχόμενα Συσκευασίας...3 1.3 Πιστοποιητικά...4 2.0 Γενική Περιγραφή...4 2.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM...6 2.2 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα