ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ που διενήργησε το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών από 16/11/2005 έως 5/12/2005 µε σκοπό την υποβολή παρατηρήσεων / σχολίων / προτάσεων επί του σχεδίου διακήρυξης του έργου «Ανάπτυξη συστήµατος ηλεκτρονικού κλεισίµατος ραντεβού για τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου οχήµατος από ηµόσιο ΚΤΕΟ» 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑ B Επιθυµούµε να κάνουµε µια παρατήρηση σηµαντική επί της επιτυχίας του έργου. Επιτυχία είναι το έργο να έχει προδιαγραφεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αξιοποιηθεί από τους πολίτες για να κλείνουν αυτόµατα χωρίς χειριστή ένα ραντεβού. Το εν λόγω έργο περιλαµβάνει την Ανάπτυξη συστήµατος ηλεκτρονικού κλεισίµατος ραντεβού για τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου οχήµατος από ηµόσιο ΚΤΕΟ µέσω internet. Είναι γνωστό ότι η αξιοποίηση καθώς και η διείσδυση του internet στην Ελλάδα είναι σήµερα πολύ χαµηλή. Αυτό είναι κάτι που παρουσιάζεται και στην ψηφιακή στρατηγική Πόσοι πιστεύετε ότι θα είναι οι πολίτες που θα κλείσουν ραντεβού µέσω internet τη στιγµή που οι χρήστες του δεν ξεπερνάνε το και οι περισσότεροι από αυτούς είναι νέοι, φοιτητές που ίσως δεν έχουν αυτοκίνητο. Πιστεύουµε ότι ένα τόσο σηµαντικό έργο που απευθύνεται συνολικά στους πολίτες και στόχο έχει την εξυπηρέτησή τους, θα πρέπει να είναι εύχρηστο και να αξιοποιεί όλα τα µέσα τεχνολογίας. Προτείνουµε να προδιαγραφεί εκτός της δικτυακής πύλης και µια φωνητική πύλη (Voice Portal), ώστε ο πολίτης να έχει τη δυνατότητα να κλείνει ραντεβού αυτόµατα µέσω τηλεφώνου µε τεχνολογίες αναγνώρισης οµιλίας. Και είναι βέβαιο ότι το 99% θα κλείνει ραντεβού µέσω τηλεφώνου ενώ µόλις το 1% µέσω internet. Θεωρούµε ότι ο προϋπολογισµός του έργου είναι επαρκής, ώστε να υλοποιηθεί και ένα σύστηµα φωνητικής πύλης µε αναγνώριση οµιλίας. Απάντηση: Το έργο αφορά αποκλειστικά στην ανάπτυξη συστήµατος για το κλείσιµο ραντεβού για έλεγχο σε ηµόσια ΚΤΕΟ µέσω ιαδικτύου. Η επέκταση του συστήµατος ώστε να προσφέρει υπηρεσίες φωνητικής πύλης θα εξεταστεί σε µελλοντικό χρόνο. ΕΤΑΙΡΙΑ Γ Ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης κρατήσεων ραντεβού για την διενέργεια τεχνικού ελέγχου απαιτεί ένα πλήρες σύστηµα πελατοκεντρικής προσέγγισης και διαχείρισης του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων. Ουσιαστικά η εφαρµογή ηλεκτρονικού

2 κλεισίµατος ραντεβού αποτελεί ένα υποσύνολο µίας πλατφόρµας ιαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management). Με βάση αυτή τη προσέγγιση πρέπει να προδιαγραφούν οντότητες στις οποίες θα έχουν πρόσβαση εξουσιοδοτηµένοι χρήστες όπως: Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων Πόροι Κέντρου (γραµµές ελέγχου, ανθρώπινο δυναµικό) Κατηγορίες Οχηµάτων Εργοστάσιο κατασκευής οχηµάτων Μοντέλο οχήµατος Τροφοδότηση Τύποι Καύσιµων Είδος / τύπος ελέγχων Ελλείψεις και µετρήσεις Γεωγραφικά διαµερίσµατα Ιδιοκτήτης Οχήµατος Στοιχεία οχήµατος Πρόγραµµα πρόσκλησης ιαδικασία ειδοποίησης εξουσιοδοτηµένων χρηστών από το κάθε ΚΤΕΟ. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή διαχείριση και προγραµµατισµό των ραντεβού είναι η προδιαγραφή παραγωγής στατιστικών στοιχείων. Η αίτηση για ραντεβού στα δηµόσια ΚΤΕΟ µπορεί να γίνεται µέσα από διαφορετικά κανάλια (Internet, τηλέφωνο) αλλά η τελική διαχείριση γίνεται µέσα από την ίδια εφαρµογή. Ότι αφορά το κοµµάτι του κλεισίµατος των ραντεβού από πολίτες µέσω του internet οι υπάρχουσες προδιαγραφές καλύπτουν πλήρως αυτό το κανάλι επικοινωνίας. Όµως για τη σωστή διαχείριση και διασύνδεση των τηλεφωνικών κλήσεων µε την εφαρµογή απαιτείται η προδιαγραφή ενός ολοκληρωµένου συστήµατος call center. Αυτό προαπαιτεί µία πλήρης υποδοµή που θα περιέχει συστήµατα ACD(Automatic Call Distribution), IVR (Interactive Voice Response), CTI (Computer Telephony Integration). Το σύστηµα ACD(Automatic Call Distribution), αναλαµβάνει τη µεταφορά των εισερχόµενων κλήσεων στους κατάλληλους agents, όπως εκείνοι έχουν οριστεί βάσει παραµέτρων που έχουν τεθεί εκ των προτέρων, οι κλήσεις που αφορούν συγκεκριµένο θέµα (λ.χ. γραµµή παραπόνων, γραµµή ραντεβού, γραµµή ακύρωσης ραντεβού) προωθούνται µόνο στους εξουσιοδοτηµένους χρήστες, που έχουν εκπαιδευθεί στον χειρισµό τους και όχι αδιακρίτως σε οποιονδήποτε. Το σύστηµα IVR (Interactive Voice Response) προσφέρει στον καλούντα τη δυνατότητα λήψης πληροφοριών χωρίς την παρέµβαση εξουσιοδοτηµένου χρήστη, µέσω ηχογραφηµένων µηνυµάτων, ή µε την πληκτρολόγηση αριθµών ή µέσω φωνητικής αναγνώρισης. Για παράδειγµα, ο καλών επιλέγει το πλήκτρο 1 για να ενηµερωθεί για το ΚΤΕΟ στην επικράτεια, το 2 για να ζητήσει πληροφορίες για τα απαραίτητα συνοδευτικά έγραφα που πρέπει να προσκοµίσει µε το όχηµα, το 3 για να κλείσει ραντεβού κ.ο.κ. Μέσω φωνητικής αναγνώρισης, ο καλών αναφέρει τη λέξη-κλειδί για να λάβει την πληροφορία που θέλει. Τέλος το σύστηµα CTI (Computer Telephony Integration) λειτουργεί ως ο συνδετικός κρίκος ανάµεσα στις πολλές και διαφορετικές υποδοµές και εφαρµογές του τηλεφωνικού κέντρου. Μεταξύ άλλων, στα συστήµατα αυτά περιλαµβάνονται λύσεις λογισµικού, που φέρνουν σε επαφή διαφορετικά τεχνολογικά

3 πρωτόκολλα, και συσκευές που χρησιµεύουν ως γέφυρες επικοινωνίας µεταξύ του τηλεφωνικού κέντρου, των τηλεφώνων, των υπολογιστών κ.λπ. Πρέπει να καθοριστεί διαδικασία ακύρωσης ραντεβού ή/και µεταφοράς ραντεβού σε άλλη ηµεροµηνία ή/και άλλο ΚΤΕΟ. Πρέπει να προδιαγραφούν οι αναφορές που θα παράγονται από την εφαρµογή σε εξουσιοδοτηµένους χρήστες του συστήµατος. Πρέπει να προδιαγραφεί δυνατότητα προβολής και ενηµέρωσης του χρήστη για το κόστος του τεχνικού ελέγχου για το οποίο έκλεισε ραντεβού. Αυτό σηµαίνει ότι παραµετρικά θα έχει καταχωρηθεί από εξουσιοδοτηµένο χρήστη της τιµοκατάλογος και κατηγορίες τιµολόγησης του τεχνικού ελέγχου για κάθε ΚΤΕΟ. Πρέπει να προδιαγραφεί και να διευκρινιστεί αν υπάρχει διαδικασία προτεραιότητας σε ραντεβού κάποιας κατηγορίας οχηµάτων (όπου υπάρχει πρόγραµµα πρόσκλησης). Πρέπει να προδιαγραφεί η δυνατότητα αυτόµατης ειδοποίησης πολιτών που διαθέτουν οχήµατα για τα οποία πρόκειται διενεργηθεί εµπρόθεσµος περιοδικός έλεγχος και για τα οποία υπάρχει ήδη κάποιο προγενέστερο ραντεβού για αρχικό ή περιοδικό έλεγχο. Απάντηση: Σε ότι αφορά το σκέλος της εισαγωγής συστήµατος αυτόµατου τηλεφωνικού κλεισίµατος ραντεβού βλ. απάντηση σε ερώτηµα της εταιρίας Β στο σκέλος των γενικών παρατηρήσεων. Σε ότι αφορά τις επιπλέον επισηµάνσεις: Η παρατήρηση (στο σκέλος της ακύρωσης) είναι ορθή και θα ληφθεί υπόψη στην τελική έκδοση της διακήρυξης. Σε ότι αφορά τη διαδικασία µεταφοράς ραντεβού σηµειώνεται πως θα εκτελείται σε δύο φάσεις: ακύρωση ισχύοντος ραντεβού και κλείσιµο νέου ραντεβού. Οι αναφορές για τους εξουσιοδοτηµένους χρήστες που θα παράγονται από την εφαρµογή θα καθοριστούν στη φάση της µελέτης. εν κρίνεται σκόπιµη η ενηµέρωση του πολίτη για το κόστος του τεχνικού ελέγχου κατά τη φάση του κλεισίµατος ραντεβού. Σχετικοί πίνακες κόστους θα υπάρχουν στο ενηµερωτικό σκέλος του δικτυακού τόπου (βλ. Γ.3.15 σελ. 78). Σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου (βλ. Γ.3.23 και Γ.3.39), το σύστηµα θα λαµβάνει υπόψη κατά τη διαδικασία κλεισίµατος ραντεβού το ισχύον πρόγραµµα πρόσκλησης οχηµάτων. Ενδεχόµενη προσθήκη στη διαδικασία για την παροχή προτεραιότητας σε συγκεκριµένες κατηγορίες οχηµάτων θα οριστικοποιηθεί κατά τη µελέτη. εν κρίνεται σκόπιµη η προσθήκη δυνατότητας αυτόµατης ειδοποίησης πολιτών για µεταγενέστερους ελέγχους µε βάση τα καταχωρηµένα στην εφαρµογή ραντεβού. ΕΤΑΙΡΙΑ 1) Στην σελίδα 48 της πρότασης στην παράγραφο 4.9 Λοιπές Υποχρεώσεις Εργοδότη θα πρέπει να αναφέρεται ότι ο Εργοδότης θα πρέπει να καλύπτει και τις ανάγκες σε ηλεκτρικό ρεύµα που θα χρειάζονται οι διακοµιστές που θα εγκατασταθούν από την πλευρά του ανάδοχου

4 2) Στην σελίδα 49 της προκήρυξης παράγραφος 5 αναφέρεται µόνο η περίπτωση του τυποποιηµένου λογισµικού... αυτό όµως αποκλείει την δυνατότητα του ανάδοχου να χρησιµοποιήσει λογισµικό ανοιχτού κώδικα. 3) Γενικά σε όλη την προκήρυξη η οποιαδήποτε αναφορά σε λογισµικό, γίνεται πάντα για τυποποιηµένο λογισµικό, µη αφήνοντας την δυνατότητα για την χρήση λογισµικού ανοιχτού κώδικα. (παραδείγµατα στις σελίδες 49, 54, 72 ΠΙΝΑΚΑΣ : Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ) Απάντηση: 1) Η παρατήρηση είναι ορθή και θα ληφθεί υπόψη στην τελική έκδοση της διακήρυξης. 2) & 3) Επιτρέπεται η χρήση λογισµικού ανοιχτού κώδικα για τις ανάγκες του έργου. Η αναφορά σε τυποποιηµένο λογισµικό δεν αποκλείει τη χρήση λογισµικού ανοιχτού κώδικα και κατάλληλη φραστική τροποποίηση θα ενσωµατωθεί στην τελική έκδοση της διακήρυξης. 2. ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Α E bit PCI Slots 92 Είναι αποδεκτά PCI- Express x4 ή x8 Slots; Απάντηση A.1: Η τεχνολογία PCI Express υπερκαλύπτει σε επιδόσεις την ζητούµενη τεχνολογία και είναι αποδεκτή. Η παρατήρηση θα ληφθεί υπόψη στην τελική έκδοση της διακήρυξης. ΕΤΑΙΡΙΑ Γ 7 Περιγραφή του αντικείµενου του έργου 52 ιαδικασία ενηµέρωσης του χρήστη: Ο χρήστης θα πρέπει να ενηµερώνεται για τις προθεσµίες και αν το όχηµα του είναι εµπρόθεσµο ή εκπρόθεσµο. Απάντηση Γ.1: Η παρατήρηση καλύπτεται ήδη από τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου (βλ. Γ.3.22 σελ. 82). Γ εν είναι σωστά διατυπωµένος ο µέσος αριθµός ραντεβού που κλείνονται σε εβδοµαδιαία βάση (αναφέρονται σε δύο διαφορετικά σηµεία δύο διαφορετικά νούµερα:

5 5000 και 7000). Απάντηση Γ.2: Η παρατήρηση είναι ορθή και θα ληφθεί υπόψη στην τελική έκδοση της διακήρυξης. Γ Πρέπει να οριστεί και διαδικασία ακύρωσης ραντεβού, διαδικασία µεταφοράς ραντεβού σε άλλη ηµεροµηνία ή/και σε άλλο ΚΤΕΟ Απάντηση Γ.3: Βλ. απάντηση σε ερώτηµα της εταιρίας Γ στο σκέλος των γενικών παρατηρήσεων. Γ Πρέπει να οριστούν οι διαδικασίες ενεργοποίησης και παραµετροποίησης της από εξουσιοδοτηµένους χρήστες Απάντηση Γ.4: Βασική επιδίωξη είναι η ενεργοποίηση της προς χρήση από εξουσιοδοτηµένους χρήστες να µην απαιτεί περαιτέρω ενέργειες πλην της απόδοσης κωδικών χρηστών. Η τήρηση των παραµετρικών αρχείων της (παραµετροποίηση) θα γίνεται κεντρικά από εξουσιοδοτηµένους χρήστες στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (βλ. Γ.3.41 σελ.87). Γ Πρέπει να προστεθεί η λειτουργικότητα αυτόµατης ενηµέρωσης του χρήστη της µε βάση κάποια συγκεκριµένα κριτήρια (αριθµός κυκλοφορίας ή/και τα στοιχεία του κατόχου του οχήµατος) για το αν το όχηµα που θα προσκοµίσει πρέπει να περάσει από ΚΤΕΟ. Απάντηση Γ.5: Η παρατήρηση καλύπτεται ήδη από τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου (βλ. Γ.3.22 σελ. 82). Γ Η επιβεβαίωση του ραντεβού στον πολίτη µέσω γραπτού µηνύµατος µπορεί να προβεί ιδιαίτερα περίπλοκη και δαπανηρή για την υπηρεσία και εναλλακτικά µπορεί να γίνει από την ηλεκτρονική διεύθυνση του

6 χρήστη ή µέσα από site της σε πραγµατικό χρόνο. Απάντηση Γ.6: Η παρατήρηση καλύπτεται εν µέρει από τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου όπου προβλέπεται -κατά τα συνήθη- ενηµέρωση µέσα από το site µετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας καθώς και επιβεβαίωση µέσω αποστολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσει ο χρήστης (βλ. Γ.3.26 σελ. 83). Η παρατήρηση θα ληφθεί υπόψη στην τελική έκδοση της διακήρυξης Γ Τα τηλεφωνικά ραντεβού αφού θα κλείνονται από εξουσιοδοτηµένους χρήστες της σε όλα τα ΚΤΕΟ της χώρας και άρα θα υπάρχει παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο τότε γιατί θα πρέπει να αποστέλλονται µε FAX ή εναλλακτικά µε . Υπάρχει η περίπτωση ότι τα ΚΤΕΟ της χώρας να µην έχουν πρόσβαση στην εφαρµογή των ραντεβού σε πραγµατικό χρόνο; Απάντηση Γ.7: Η αρχιτεκτονική του συστήµατος επιτρέπει (και ενθαρρύνει) την εξουσιοδότηση χρηστών και σε χώρους εκτός των ΚΤΕΟ (Νοµαρχίες, ΚΕΠ κ.ο.κ). Το σύστηµα θα είναι υπεύθυνο για τη συγκέντρωση των ραντεβού που θα κλείνονται (από όλες τις κατηγορίες χρηστών) και την αποστολή προς κάθε ΚΤΕΟ - σε προκαθορισµένη χρονική στιγµή κάθε µέρας - της οριστικοποιηµένης λίστας µε τα ραντεβού της επόµενης ηµέρας. Λαµβάνοντας υπόψη την παρατήρησή σας, θα εξεταστεί το ενδεχόµενο προσθήκης λειτουργίας επισκόπησης από τους εξουσιοδοτηµένους χρήστες των ήδη κλεισµένων ραντεβού προς ενηµέρωσή τους (χωρίς να υποκαθίσταται η ανωτέρω περιγραφόµενη χρονοπρογραµµατιζόµενη διαδικασία για την αποστολή της οριστικής λίστας). Σηµειώνουµε πως η δυνατότητα αποστολής µε FAX των ορισικοποιηµένων λιστών κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη των περιπτώσεων εκείνων όπου δεν θα υπάρχει (προσωρινά ή µόνιµα) σύνδεση του ΚΤΕΟ µε το διαδίκτυο. Γ Για κάθε ένα ΚΤΕΟ πρέπει να καταγραφεί η ηµερήσιες δυναµικότητα µε βάση τον αριθµό γραµµών ελέγχου ανά κατηγορία οχήµατος και µε βάση το πλήθος των διαθέσιµων ελεγκτών. Απάντηση Γ.8: Όπως προκύπτει και από τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου η δυναµικότητα για κάθε ΚΤΕΟ θα ορίζεται ανά ηµέρα και θα επιµερίζεται σε δυναµικότητα επιβατικών και

7 δυναµικότητα φορτηγών. Σηµειώνεται πως αρµόδιος για τον καθορισµό της τιµής της ηµερήσιας δυναµικότητας θα είναι ο προϊστάµενος κάθε ΚΤΕΟ. Ως εκ τούτου δεν απαιτείται η παραµετρική τήρηση από το σύστηµα στοιχείων για τις γραµµές ελέγχου ανά ΚΤΕΟ και το πλήθος των διαθέσιµων ελεγκτών. Σε κάθε περίπτωση θα επανεξεταστεί η διατύπωση του σηµείου Γ Γ Η εφαρµογή θα έχει τη δυνατότητα να γίνεται single signon από εξουσιοδοτηµένους χρήστες; Απάντηση Γ.9: Για την εφαρµογή ηλεκτρονικού κλεισίµατος ραντεβού δεν κρίνεται σκόπιµη η λειτουργία single sign-on. ΕΤΑΙΡΙΑ Απάντηση.1: Βλ. απάντηση Γ.2 ΠΙΝΑΚΑΣ : Γ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΧΟΛΙΑ / 75 Γ.3.5 Αναφέρεται η υποστήριξη ραντεβού ηµερησίως, ενώ στον πίνακα ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ στην σελίδα 59 αναφέρεται η υποστήριξη για 6000 ραντεβού, ενώ στην σελίδα 25 υπάρχει η αναφορά για 5000 ραντεβού εβδοµαδιαίως. Πρέπει οι αριθµοί αυτοί να συµφωνούν µεταξύ τους. ΣΧΟΛΙΑ / 85 Γ.3.36 Να αναφερθεί ο µέγιστος χρόνος από την αποστολή µέχρι την παράδοση ενός SMS για να αποφευχθεί

8 αποστολή του από "πολύ αργά" δίκτυα που µπορεί να επιφέρουν καθυστέρηση αρκετών ωρών Απάντηση.2: Η παρατήρηση είναι ορθή και θα ληφθεί υπόψη στην τελική έκδοση της διακήρυξης. ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 94 Γ.4.26 και Γ.4.27 ΣΧΟΛΙΑ / Να προσδιοριστούν µε απόλυτη σαφήνεια οι απαιτούµενες µεταφράσεις σε συγκεκριµένες γλώσσες, όσες / όποιες κι αν είναι αυτές. Να δοθεί η δυνατότητα, για γλώσσες όπως Αραβικά (αντίθετης φοράς), να υπάρχει documentation σε µορφή.jpg (bitmap) αντί µόνο για PDF Απάντηση.3: Το περιεχόµενο του δικτυακού τόπου (εκτός της νοµοθεσίας) θα παρέχεται πλήρως µεταφρασµένο στην Αγγλική γλώσσα. Ο Ανάδοχος θα µπορεί να προσφέρει µετάφραση του περιεχοµένου και σε περισσότερες γλώσσες. Η σχετική τροποποίηση θα περιληφθεί στην τελική έκδοση της διακήρυξης. Η προσθήκη δυνατότητας υποστήριξης γλωσσών αντίθετης φοράς θα εξεταστεί ενόψει της τελικής έκδοσης της διακήρυξης. Το documentation που θα δηµιουργηθεί και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο θα είναι κατά την συνήθη πρακτική τουλάχιστον σε µορφή pdf. Ο Ανάδοχος µπορεί να προσφέρει και εναλλακτικές µορφές παρουσίασης του documentation (jpg ή άλλες). Οι ξενόγλωσσοι οδηγοί για θέµατα τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε µορφή pdf θα παρασχεθούν στις εξής γλώσσες: Αγγλικά, Αλβανικά και Ρώσικα. ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΧΟΛΙΑ / 95 Γ Τα requirements είναι ασαφή σε αυτές τις ενότητες. Θα πρέπει να δοθούν µε περισσότερη

9 σαφήνεια και λεπτοµέρειες, ενώ θα πρέπει να µπει και αναφορά ότι τα links που θα οδηγούν στην εφαρµογή θα µπουν και σε αντίστοιχα κυβερνητικά portals (π.χ. Υπουργείο Συγκοινωνιών, Εσωτερικών κ.α.) Απάντηση.4: Σύµφωνα µε την παράγραφο Γ.4.34 ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει µε έξοδά του (εφ όσον αυτά προκύπτουν) για τη γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας στα Ελληνικά ενηµερωτικά portal µε όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο και τουλάχιστον ως προσθήκη στις υπηρεσίες καταλόγου των αναφερόµενων portal In.gr, Flash.gr, Pathfinder.gr, E-go.gr, Ert.gr. Η γνωστοποίηση του δικτυακού τόπου από τον Ανάδοχο στις γνωστές µηχανές αναζήτησης θα γίνει µε όποιο τρόπο κριθεί πρόσφορος (µέσω υποβολής αιτήµατος προς τις µηχανές αναζήτησης, µε την επιλογή αποτελεσµατικών meta-tags στις σελίδες κ.ο.κ). Η υπόψη απαίτηση (παράγραφος Γ.4.35) είναι προαιρετική και εφ όσον επιλεγεί θα καλυφθεί µε έξοδα του Αναδόχου. Η προαιρετική απαίτηση της παραγράφου Γ.4.36 αφορά συµβατική καµπάνια προβολής (banner campaign) σε ελληνικά websites και εφ όσον επιλεγεί θα καλυφθεί µε έξοδα του Αναδόχου. Η παρατήρηση σχετικά µε την προβολή του δικτυακού τόπου σε κυβερνητικά portals είναι ορθή και θα ενσωµατωθεί στην τελική έκδοση της διακήρυξης. ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΧΟΛΙΑ / 99 Γ.5.16 Οι σελίδες θα πρέπει να είναι προσβάσιµες µέσω οποιουδήποτε Opera / Internet Explorer - based PDA/SmartPhone µέσω GPRS/3G, και µε ειδικό "Skin ελαφράς σχεδίασης" για thin browsers. Παράδειγµα : κινητά γενικά IMODE, κινητά Nokia 9110, PDA IPAq, QTEC. Για διευκόλυνση των παραπάνω θα πρέπει

10 να αναφέρεται και ένα όριο µεγέθους στις σελίδες το οποίο δεν µπορεί να ξεπερνάει τα 20KB Απάντηση.5: Είναι στην ευχέρεια του Αναδόχου η επιλογή του τρόπου για την εξασφάλιση προσβασιµότητας µέσω ενός καναλιού παράδοσης µε µειωµένη ικανότητα. Ο ακριβής τρόπος υλοποίησης της συγκεκριµένης απαίτησης θα πρέπει να συγκεκριµενοποιηθεί από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο της µελέτη της. ΠΙΝΑΚΑΣ : APPLICATION SERVER ΣΧΟΛΙΑ / Να µπει και αναφορά για την δυνατότητα χρήσης PHP σαν πιθανή γλώσσα υλοποίησης της ζητούµενης Απάντηση.6: Παρότι η αναφορά τεχνολογιών υποστήριξης δυναµικού περιεχοµένου στην παράγραφο.3.10 είναι ενδεικτική, σχετική τροποποίηση θα ενσωµατωθεί στην τελική έκδοση της διακήρυξης. ΠΙΝΑΚΑΣ : ΣΤ. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΑ / 137 ΣΤ.2 Να µπουν οι κατάλληλες προσθήκες ώστε να µην αποκλείεται η χρήση λογισµικού ανοιχτού κώδικα Απάντηση.7: Βλ. απάντηση σε ερώτηµα της εταιρίας στο σκέλος των γενικών παρατηρήσεων. ΕΤΑΙΡΙΑ Ε (π.χ. 3.12) Προδιαγραφές Γ.3.6 & Γ.3.7 Τεχνικές Προδιαγραφές Πίνακες Συµµόρφωσης Πίνακας Γ. 75 Απαιτείται πρόσβαση από εξουσιοδοτηµένους και µη χρήστες. Όσον αφορά τους εξουσιοδοτηµένους χρήστες, υπάρχει η

11 Σύστηµα Ηλεκτρονικού Κλεισίµατος Ραντεβού (e-1525) Γ.3 Χαρακτηριστικά Εφαρµογής απαίτηση αυτή να διαβαθµίζονται σε υποοµάδες (π.χ απλοί χρήστες οι οποίοι έχουν πρόσβαση στην εφαρµογή, χρήστες οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής και τροποποίησης των δεδοµένων των παραµετρικών αρχείων, διαχειριστές συστήµατος, κλπ.); Απάντηση Ε.1: Οι εξουσιοδοτηµένοι χρήστες θα χωρίζονται κατ ελάχιστον σε δύο επίπεδα (απλοί χρήστες και διαχειριστές). Σε κάθε περίπτωση η λεπτοµερής πολιτική πρόσβασης των χρηστών στο σύστηµα που θα υλοποιηθεί θα περιγραφεί στη µελέτη που θα παραδώσει ο Ανάδοχος όπως αναφέρεται και στις παραγράφους Γ.1.2 και Γ.3.7. (π.χ. 3.12) Προδιαγραφή Γ.3.11 Τεχνικές Προδιαγραφές Πίνακες Συµµόρφωσης Πίνακας Γ. Σύστηµα Ηλεκτρονικού Κλεισίµατος Ραντεβού (e-1525) Γ.3 Χαρακτηριστικά Εφαρµογής 76 Απαιτείται το περιβάλλον διεπαφής µε τον χρήστη να είναι στα Αγγλικά και σε τουλάχιστον µια επιπλέον γλώσσα, είτε Γαλλικά ή Γερµανικά. Το ίδιο απαιτείται και για το περιεχόµενο που θα ενσωµατώνεται στον δικτυακό κόµβο της (π.χ. γενικές πληροφορίες, ανακοινώσεις, κανονισµοί, διατάξεις, κλπ.); Εάν ναι, είναι αντικείµενο του παρόντος έργου και οι υπηρεσίες µετάφρασης του περιεχοµένου αυτού; Απάντηση Ε.2: Οι υπηρεσίες µετάφρασης του περιεχοµένου (σύµφωνα και µε την απάντηση.3) είναι αντικείµενο του παρόντος έργου. (π.χ. 3.12) Προδιαγραφή Τεχνικές 85 Παρακαλούµε να

12 Γ.3.37 Προδιαγραφές Πίνακες Συµµόρφωσης Πίνακας Γ. Σύστηµα Ηλεκτρονικού Κλεισίµατος Ραντεβού (e-1525) Γ.3 Χαρακτηριστικά Εφαρµογής αναφέρετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα υπάρχοντα συστήµατα µε τα οποία απαιτείται διασύνδεση του συστήµατος ηλεκτρονικού κλεισίµατος ραντεβού. Τι χαρακτηριστικά διαλειτουργικότητας έχουν; Απάντηση Ε.3: Οι λεπτοµέρειες για τα υφιστάµενα συστήµατα και το µηχανισµό διασύνδεσης µε αυτά θα οριστικοποιηθούν στην µελέτη της. Σηµειώνεται πως το σύστηµα του ΥΜΕ από το οποίο θα λαµβάνονται οι άδειες κυκλοφορίας οχηµάτων για τις ανάγκες της τηρεί τα υπόψη στοιχεία σε σχεσιακή βάση δεδοµένων. (π.χ. 3.12) Προδιαγραφή Ζ.1.46 Τεχνικές Προδιαγραφές Πίνακες Συµµόρφωσης Πίνακας Ζ. Λοιπές Υπηρεσίες Ζ.1 Υπηρεσίες ιαχείρισης, Τεχνικής Υποστήριξης, Συντήρησης, αρωγής χρηστών 154 Πέρα από την απαιτούµενη εβδοµαδιαία επίσκεψη µέλους της Τεχνικής Οµάδας Υποστήριξης στις εγκαταστάσεις του ΥΜΕ, απαιτείται άλλη επιτόπια παρουσία στελεχών του Αναδόχου κατά τη διάρκεια της φάσης Γ; Απάντηση Ε.4: Οι επισκέψεις µέλους της Τεχνικής Οµάδας Υποστήριξης που αναφέρονται στην παράγραφο Ζ.1.46 είναι οι ελάχιστα απαιτούµενες. Ενδέχεται να απαιτηθούν επιπλέον επισκέψεις µελών της Τ.Ο.Υ. για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών (βλαβών, αναβαθµίσεων κ.ο.κ). (π.χ. 3.12) Προδιαγραφή Γ.4 Τεχνικές Προδιαγραφές Πίνακες Συµµόρφωσης Πίνακας Γ. 90 Όσον αφορά την κατοχύρωση και ενεργοποίηση της διεύθυνσης του δικτυακού τόπου, είναι υποχρέωση του Αναδόχου η µελέτη

13 Σύστηµα Ηλεκτρονικού Κλεισίµατος Ραντεβού (e-1525) Γ.4. Προδιαγραφές ικτυακού Τόπου και πρόταση κατάλληλης διεύθυνσης; Στα πλαίσια του προϋπολογισµού του παρόντος έργου τι υποχρεώσεις έχει ο ανάδοχος (π.χ. αγορά domain name για 2 έτη, κλπ.); Απάντηση Ε.5: Η ευθύνη για την επιλογή της διεύθυνσης ανήκει στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, µετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου που θα περιληφθεί στη µελέτη της. Η εκτέλεση της διαδικασίας κατοχύρωσης και ενεργοποίησης της διεύθυνσης του διαδικτυακού τόπου θα γίνει από τον Ανάδοχο. Σηµειώνεται πως η κυριότητα της διεύθυνσης που θα επιλεγεί και κατοχυρωθεί θα ανήκει στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στο πλαίσιο του προϋπολογισµού του παρόντος έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει την λειτουργία της διεύθυνσης (domain name) για 2 έτη από την ηµεροµηνία λήξης της φάσης Β του έργου. Οι ανωτέρω διευκρινίσεις θα ενσωµατωθούν στην υφιστάµενη παράγραφο Γ.3.4. που αφορά την κατοχύρωση και ενεργοποίηση της διεύθυνσης του δικτυακού τόπου της.

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου των Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Διάρκεια των Υπηρεσιών: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων Έκδοση 2.00 Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για τον Δήμο Ιεράπετρας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός:202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια, 20.12.2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΘΕΜΑ : Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλεματικής. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΟΣ ΔΑΠ ΛΣ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ]

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ] Προς:- Υπόψη:- Κοινοποίηση:- - Θέμα:- Συνημμένα:- Αξιότιμε κ. [CONTACT], [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ] Τ: [ΤΗΛ.], F: [ΦΑΞ], E: [EMAIL] [CONTACT] Θεσσαλονίκη, [DATE]. Αναγνωριστικό προσφοράς: [QUOTE_ID] Προσφορά για τη σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα