ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ που διενήργησε το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών από 16/11/2005 έως 5/12/2005 µε σκοπό την υποβολή παρατηρήσεων / σχολίων / προτάσεων επί του σχεδίου διακήρυξης του έργου «Ανάπτυξη συστήµατος ηλεκτρονικού κλεισίµατος ραντεβού για τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου οχήµατος από ηµόσιο ΚΤΕΟ» 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑ B Επιθυµούµε να κάνουµε µια παρατήρηση σηµαντική επί της επιτυχίας του έργου. Επιτυχία είναι το έργο να έχει προδιαγραφεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αξιοποιηθεί από τους πολίτες για να κλείνουν αυτόµατα χωρίς χειριστή ένα ραντεβού. Το εν λόγω έργο περιλαµβάνει την Ανάπτυξη συστήµατος ηλεκτρονικού κλεισίµατος ραντεβού για τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου οχήµατος από ηµόσιο ΚΤΕΟ µέσω internet. Είναι γνωστό ότι η αξιοποίηση καθώς και η διείσδυση του internet στην Ελλάδα είναι σήµερα πολύ χαµηλή. Αυτό είναι κάτι που παρουσιάζεται και στην ψηφιακή στρατηγική Πόσοι πιστεύετε ότι θα είναι οι πολίτες που θα κλείσουν ραντεβού µέσω internet τη στιγµή που οι χρήστες του δεν ξεπερνάνε το και οι περισσότεροι από αυτούς είναι νέοι, φοιτητές που ίσως δεν έχουν αυτοκίνητο. Πιστεύουµε ότι ένα τόσο σηµαντικό έργο που απευθύνεται συνολικά στους πολίτες και στόχο έχει την εξυπηρέτησή τους, θα πρέπει να είναι εύχρηστο και να αξιοποιεί όλα τα µέσα τεχνολογίας. Προτείνουµε να προδιαγραφεί εκτός της δικτυακής πύλης και µια φωνητική πύλη (Voice Portal), ώστε ο πολίτης να έχει τη δυνατότητα να κλείνει ραντεβού αυτόµατα µέσω τηλεφώνου µε τεχνολογίες αναγνώρισης οµιλίας. Και είναι βέβαιο ότι το 99% θα κλείνει ραντεβού µέσω τηλεφώνου ενώ µόλις το 1% µέσω internet. Θεωρούµε ότι ο προϋπολογισµός του έργου είναι επαρκής, ώστε να υλοποιηθεί και ένα σύστηµα φωνητικής πύλης µε αναγνώριση οµιλίας. Απάντηση: Το έργο αφορά αποκλειστικά στην ανάπτυξη συστήµατος για το κλείσιµο ραντεβού για έλεγχο σε ηµόσια ΚΤΕΟ µέσω ιαδικτύου. Η επέκταση του συστήµατος ώστε να προσφέρει υπηρεσίες φωνητικής πύλης θα εξεταστεί σε µελλοντικό χρόνο. ΕΤΑΙΡΙΑ Γ Ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης κρατήσεων ραντεβού για την διενέργεια τεχνικού ελέγχου απαιτεί ένα πλήρες σύστηµα πελατοκεντρικής προσέγγισης και διαχείρισης του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων. Ουσιαστικά η εφαρµογή ηλεκτρονικού

2 κλεισίµατος ραντεβού αποτελεί ένα υποσύνολο µίας πλατφόρµας ιαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management). Με βάση αυτή τη προσέγγιση πρέπει να προδιαγραφούν οντότητες στις οποίες θα έχουν πρόσβαση εξουσιοδοτηµένοι χρήστες όπως: Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων Πόροι Κέντρου (γραµµές ελέγχου, ανθρώπινο δυναµικό) Κατηγορίες Οχηµάτων Εργοστάσιο κατασκευής οχηµάτων Μοντέλο οχήµατος Τροφοδότηση Τύποι Καύσιµων Είδος / τύπος ελέγχων Ελλείψεις και µετρήσεις Γεωγραφικά διαµερίσµατα Ιδιοκτήτης Οχήµατος Στοιχεία οχήµατος Πρόγραµµα πρόσκλησης ιαδικασία ειδοποίησης εξουσιοδοτηµένων χρηστών από το κάθε ΚΤΕΟ. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή διαχείριση και προγραµµατισµό των ραντεβού είναι η προδιαγραφή παραγωγής στατιστικών στοιχείων. Η αίτηση για ραντεβού στα δηµόσια ΚΤΕΟ µπορεί να γίνεται µέσα από διαφορετικά κανάλια (Internet, τηλέφωνο) αλλά η τελική διαχείριση γίνεται µέσα από την ίδια εφαρµογή. Ότι αφορά το κοµµάτι του κλεισίµατος των ραντεβού από πολίτες µέσω του internet οι υπάρχουσες προδιαγραφές καλύπτουν πλήρως αυτό το κανάλι επικοινωνίας. Όµως για τη σωστή διαχείριση και διασύνδεση των τηλεφωνικών κλήσεων µε την εφαρµογή απαιτείται η προδιαγραφή ενός ολοκληρωµένου συστήµατος call center. Αυτό προαπαιτεί µία πλήρης υποδοµή που θα περιέχει συστήµατα ACD(Automatic Call Distribution), IVR (Interactive Voice Response), CTI (Computer Telephony Integration). Το σύστηµα ACD(Automatic Call Distribution), αναλαµβάνει τη µεταφορά των εισερχόµενων κλήσεων στους κατάλληλους agents, όπως εκείνοι έχουν οριστεί βάσει παραµέτρων που έχουν τεθεί εκ των προτέρων, οι κλήσεις που αφορούν συγκεκριµένο θέµα (λ.χ. γραµµή παραπόνων, γραµµή ραντεβού, γραµµή ακύρωσης ραντεβού) προωθούνται µόνο στους εξουσιοδοτηµένους χρήστες, που έχουν εκπαιδευθεί στον χειρισµό τους και όχι αδιακρίτως σε οποιονδήποτε. Το σύστηµα IVR (Interactive Voice Response) προσφέρει στον καλούντα τη δυνατότητα λήψης πληροφοριών χωρίς την παρέµβαση εξουσιοδοτηµένου χρήστη, µέσω ηχογραφηµένων µηνυµάτων, ή µε την πληκτρολόγηση αριθµών ή µέσω φωνητικής αναγνώρισης. Για παράδειγµα, ο καλών επιλέγει το πλήκτρο 1 για να ενηµερωθεί για το ΚΤΕΟ στην επικράτεια, το 2 για να ζητήσει πληροφορίες για τα απαραίτητα συνοδευτικά έγραφα που πρέπει να προσκοµίσει µε το όχηµα, το 3 για να κλείσει ραντεβού κ.ο.κ. Μέσω φωνητικής αναγνώρισης, ο καλών αναφέρει τη λέξη-κλειδί για να λάβει την πληροφορία που θέλει. Τέλος το σύστηµα CTI (Computer Telephony Integration) λειτουργεί ως ο συνδετικός κρίκος ανάµεσα στις πολλές και διαφορετικές υποδοµές και εφαρµογές του τηλεφωνικού κέντρου. Μεταξύ άλλων, στα συστήµατα αυτά περιλαµβάνονται λύσεις λογισµικού, που φέρνουν σε επαφή διαφορετικά τεχνολογικά

3 πρωτόκολλα, και συσκευές που χρησιµεύουν ως γέφυρες επικοινωνίας µεταξύ του τηλεφωνικού κέντρου, των τηλεφώνων, των υπολογιστών κ.λπ. Πρέπει να καθοριστεί διαδικασία ακύρωσης ραντεβού ή/και µεταφοράς ραντεβού σε άλλη ηµεροµηνία ή/και άλλο ΚΤΕΟ. Πρέπει να προδιαγραφούν οι αναφορές που θα παράγονται από την εφαρµογή σε εξουσιοδοτηµένους χρήστες του συστήµατος. Πρέπει να προδιαγραφεί δυνατότητα προβολής και ενηµέρωσης του χρήστη για το κόστος του τεχνικού ελέγχου για το οποίο έκλεισε ραντεβού. Αυτό σηµαίνει ότι παραµετρικά θα έχει καταχωρηθεί από εξουσιοδοτηµένο χρήστη της τιµοκατάλογος και κατηγορίες τιµολόγησης του τεχνικού ελέγχου για κάθε ΚΤΕΟ. Πρέπει να προδιαγραφεί και να διευκρινιστεί αν υπάρχει διαδικασία προτεραιότητας σε ραντεβού κάποιας κατηγορίας οχηµάτων (όπου υπάρχει πρόγραµµα πρόσκλησης). Πρέπει να προδιαγραφεί η δυνατότητα αυτόµατης ειδοποίησης πολιτών που διαθέτουν οχήµατα για τα οποία πρόκειται διενεργηθεί εµπρόθεσµος περιοδικός έλεγχος και για τα οποία υπάρχει ήδη κάποιο προγενέστερο ραντεβού για αρχικό ή περιοδικό έλεγχο. Απάντηση: Σε ότι αφορά το σκέλος της εισαγωγής συστήµατος αυτόµατου τηλεφωνικού κλεισίµατος ραντεβού βλ. απάντηση σε ερώτηµα της εταιρίας Β στο σκέλος των γενικών παρατηρήσεων. Σε ότι αφορά τις επιπλέον επισηµάνσεις: Η παρατήρηση (στο σκέλος της ακύρωσης) είναι ορθή και θα ληφθεί υπόψη στην τελική έκδοση της διακήρυξης. Σε ότι αφορά τη διαδικασία µεταφοράς ραντεβού σηµειώνεται πως θα εκτελείται σε δύο φάσεις: ακύρωση ισχύοντος ραντεβού και κλείσιµο νέου ραντεβού. Οι αναφορές για τους εξουσιοδοτηµένους χρήστες που θα παράγονται από την εφαρµογή θα καθοριστούν στη φάση της µελέτης. εν κρίνεται σκόπιµη η ενηµέρωση του πολίτη για το κόστος του τεχνικού ελέγχου κατά τη φάση του κλεισίµατος ραντεβού. Σχετικοί πίνακες κόστους θα υπάρχουν στο ενηµερωτικό σκέλος του δικτυακού τόπου (βλ. Γ.3.15 σελ. 78). Σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου (βλ. Γ.3.23 και Γ.3.39), το σύστηµα θα λαµβάνει υπόψη κατά τη διαδικασία κλεισίµατος ραντεβού το ισχύον πρόγραµµα πρόσκλησης οχηµάτων. Ενδεχόµενη προσθήκη στη διαδικασία για την παροχή προτεραιότητας σε συγκεκριµένες κατηγορίες οχηµάτων θα οριστικοποιηθεί κατά τη µελέτη. εν κρίνεται σκόπιµη η προσθήκη δυνατότητας αυτόµατης ειδοποίησης πολιτών για µεταγενέστερους ελέγχους µε βάση τα καταχωρηµένα στην εφαρµογή ραντεβού. ΕΤΑΙΡΙΑ 1) Στην σελίδα 48 της πρότασης στην παράγραφο 4.9 Λοιπές Υποχρεώσεις Εργοδότη θα πρέπει να αναφέρεται ότι ο Εργοδότης θα πρέπει να καλύπτει και τις ανάγκες σε ηλεκτρικό ρεύµα που θα χρειάζονται οι διακοµιστές που θα εγκατασταθούν από την πλευρά του ανάδοχου

4 2) Στην σελίδα 49 της προκήρυξης παράγραφος 5 αναφέρεται µόνο η περίπτωση του τυποποιηµένου λογισµικού... αυτό όµως αποκλείει την δυνατότητα του ανάδοχου να χρησιµοποιήσει λογισµικό ανοιχτού κώδικα. 3) Γενικά σε όλη την προκήρυξη η οποιαδήποτε αναφορά σε λογισµικό, γίνεται πάντα για τυποποιηµένο λογισµικό, µη αφήνοντας την δυνατότητα για την χρήση λογισµικού ανοιχτού κώδικα. (παραδείγµατα στις σελίδες 49, 54, 72 ΠΙΝΑΚΑΣ : Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ) Απάντηση: 1) Η παρατήρηση είναι ορθή και θα ληφθεί υπόψη στην τελική έκδοση της διακήρυξης. 2) & 3) Επιτρέπεται η χρήση λογισµικού ανοιχτού κώδικα για τις ανάγκες του έργου. Η αναφορά σε τυποποιηµένο λογισµικό δεν αποκλείει τη χρήση λογισµικού ανοιχτού κώδικα και κατάλληλη φραστική τροποποίηση θα ενσωµατωθεί στην τελική έκδοση της διακήρυξης. 2. ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Α E bit PCI Slots 92 Είναι αποδεκτά PCI- Express x4 ή x8 Slots; Απάντηση A.1: Η τεχνολογία PCI Express υπερκαλύπτει σε επιδόσεις την ζητούµενη τεχνολογία και είναι αποδεκτή. Η παρατήρηση θα ληφθεί υπόψη στην τελική έκδοση της διακήρυξης. ΕΤΑΙΡΙΑ Γ 7 Περιγραφή του αντικείµενου του έργου 52 ιαδικασία ενηµέρωσης του χρήστη: Ο χρήστης θα πρέπει να ενηµερώνεται για τις προθεσµίες και αν το όχηµα του είναι εµπρόθεσµο ή εκπρόθεσµο. Απάντηση Γ.1: Η παρατήρηση καλύπτεται ήδη από τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου (βλ. Γ.3.22 σελ. 82). Γ εν είναι σωστά διατυπωµένος ο µέσος αριθµός ραντεβού που κλείνονται σε εβδοµαδιαία βάση (αναφέρονται σε δύο διαφορετικά σηµεία δύο διαφορετικά νούµερα:

5 5000 και 7000). Απάντηση Γ.2: Η παρατήρηση είναι ορθή και θα ληφθεί υπόψη στην τελική έκδοση της διακήρυξης. Γ Πρέπει να οριστεί και διαδικασία ακύρωσης ραντεβού, διαδικασία µεταφοράς ραντεβού σε άλλη ηµεροµηνία ή/και σε άλλο ΚΤΕΟ Απάντηση Γ.3: Βλ. απάντηση σε ερώτηµα της εταιρίας Γ στο σκέλος των γενικών παρατηρήσεων. Γ Πρέπει να οριστούν οι διαδικασίες ενεργοποίησης και παραµετροποίησης της από εξουσιοδοτηµένους χρήστες Απάντηση Γ.4: Βασική επιδίωξη είναι η ενεργοποίηση της προς χρήση από εξουσιοδοτηµένους χρήστες να µην απαιτεί περαιτέρω ενέργειες πλην της απόδοσης κωδικών χρηστών. Η τήρηση των παραµετρικών αρχείων της (παραµετροποίηση) θα γίνεται κεντρικά από εξουσιοδοτηµένους χρήστες στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (βλ. Γ.3.41 σελ.87). Γ Πρέπει να προστεθεί η λειτουργικότητα αυτόµατης ενηµέρωσης του χρήστη της µε βάση κάποια συγκεκριµένα κριτήρια (αριθµός κυκλοφορίας ή/και τα στοιχεία του κατόχου του οχήµατος) για το αν το όχηµα που θα προσκοµίσει πρέπει να περάσει από ΚΤΕΟ. Απάντηση Γ.5: Η παρατήρηση καλύπτεται ήδη από τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου (βλ. Γ.3.22 σελ. 82). Γ Η επιβεβαίωση του ραντεβού στον πολίτη µέσω γραπτού µηνύµατος µπορεί να προβεί ιδιαίτερα περίπλοκη και δαπανηρή για την υπηρεσία και εναλλακτικά µπορεί να γίνει από την ηλεκτρονική διεύθυνση του

6 χρήστη ή µέσα από site της σε πραγµατικό χρόνο. Απάντηση Γ.6: Η παρατήρηση καλύπτεται εν µέρει από τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου όπου προβλέπεται -κατά τα συνήθη- ενηµέρωση µέσα από το site µετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας καθώς και επιβεβαίωση µέσω αποστολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσει ο χρήστης (βλ. Γ.3.26 σελ. 83). Η παρατήρηση θα ληφθεί υπόψη στην τελική έκδοση της διακήρυξης Γ Τα τηλεφωνικά ραντεβού αφού θα κλείνονται από εξουσιοδοτηµένους χρήστες της σε όλα τα ΚΤΕΟ της χώρας και άρα θα υπάρχει παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο τότε γιατί θα πρέπει να αποστέλλονται µε FAX ή εναλλακτικά µε . Υπάρχει η περίπτωση ότι τα ΚΤΕΟ της χώρας να µην έχουν πρόσβαση στην εφαρµογή των ραντεβού σε πραγµατικό χρόνο; Απάντηση Γ.7: Η αρχιτεκτονική του συστήµατος επιτρέπει (και ενθαρρύνει) την εξουσιοδότηση χρηστών και σε χώρους εκτός των ΚΤΕΟ (Νοµαρχίες, ΚΕΠ κ.ο.κ). Το σύστηµα θα είναι υπεύθυνο για τη συγκέντρωση των ραντεβού που θα κλείνονται (από όλες τις κατηγορίες χρηστών) και την αποστολή προς κάθε ΚΤΕΟ - σε προκαθορισµένη χρονική στιγµή κάθε µέρας - της οριστικοποιηµένης λίστας µε τα ραντεβού της επόµενης ηµέρας. Λαµβάνοντας υπόψη την παρατήρησή σας, θα εξεταστεί το ενδεχόµενο προσθήκης λειτουργίας επισκόπησης από τους εξουσιοδοτηµένους χρήστες των ήδη κλεισµένων ραντεβού προς ενηµέρωσή τους (χωρίς να υποκαθίσταται η ανωτέρω περιγραφόµενη χρονοπρογραµµατιζόµενη διαδικασία για την αποστολή της οριστικής λίστας). Σηµειώνουµε πως η δυνατότητα αποστολής µε FAX των ορισικοποιηµένων λιστών κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη των περιπτώσεων εκείνων όπου δεν θα υπάρχει (προσωρινά ή µόνιµα) σύνδεση του ΚΤΕΟ µε το διαδίκτυο. Γ Για κάθε ένα ΚΤΕΟ πρέπει να καταγραφεί η ηµερήσιες δυναµικότητα µε βάση τον αριθµό γραµµών ελέγχου ανά κατηγορία οχήµατος και µε βάση το πλήθος των διαθέσιµων ελεγκτών. Απάντηση Γ.8: Όπως προκύπτει και από τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου η δυναµικότητα για κάθε ΚΤΕΟ θα ορίζεται ανά ηµέρα και θα επιµερίζεται σε δυναµικότητα επιβατικών και

7 δυναµικότητα φορτηγών. Σηµειώνεται πως αρµόδιος για τον καθορισµό της τιµής της ηµερήσιας δυναµικότητας θα είναι ο προϊστάµενος κάθε ΚΤΕΟ. Ως εκ τούτου δεν απαιτείται η παραµετρική τήρηση από το σύστηµα στοιχείων για τις γραµµές ελέγχου ανά ΚΤΕΟ και το πλήθος των διαθέσιµων ελεγκτών. Σε κάθε περίπτωση θα επανεξεταστεί η διατύπωση του σηµείου Γ Γ Η εφαρµογή θα έχει τη δυνατότητα να γίνεται single signon από εξουσιοδοτηµένους χρήστες; Απάντηση Γ.9: Για την εφαρµογή ηλεκτρονικού κλεισίµατος ραντεβού δεν κρίνεται σκόπιµη η λειτουργία single sign-on. ΕΤΑΙΡΙΑ Απάντηση.1: Βλ. απάντηση Γ.2 ΠΙΝΑΚΑΣ : Γ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΧΟΛΙΑ / 75 Γ.3.5 Αναφέρεται η υποστήριξη ραντεβού ηµερησίως, ενώ στον πίνακα ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ στην σελίδα 59 αναφέρεται η υποστήριξη για 6000 ραντεβού, ενώ στην σελίδα 25 υπάρχει η αναφορά για 5000 ραντεβού εβδοµαδιαίως. Πρέπει οι αριθµοί αυτοί να συµφωνούν µεταξύ τους. ΣΧΟΛΙΑ / 85 Γ.3.36 Να αναφερθεί ο µέγιστος χρόνος από την αποστολή µέχρι την παράδοση ενός SMS για να αποφευχθεί

8 αποστολή του από "πολύ αργά" δίκτυα που µπορεί να επιφέρουν καθυστέρηση αρκετών ωρών Απάντηση.2: Η παρατήρηση είναι ορθή και θα ληφθεί υπόψη στην τελική έκδοση της διακήρυξης. ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 94 Γ.4.26 και Γ.4.27 ΣΧΟΛΙΑ / Να προσδιοριστούν µε απόλυτη σαφήνεια οι απαιτούµενες µεταφράσεις σε συγκεκριµένες γλώσσες, όσες / όποιες κι αν είναι αυτές. Να δοθεί η δυνατότητα, για γλώσσες όπως Αραβικά (αντίθετης φοράς), να υπάρχει documentation σε µορφή.jpg (bitmap) αντί µόνο για PDF Απάντηση.3: Το περιεχόµενο του δικτυακού τόπου (εκτός της νοµοθεσίας) θα παρέχεται πλήρως µεταφρασµένο στην Αγγλική γλώσσα. Ο Ανάδοχος θα µπορεί να προσφέρει µετάφραση του περιεχοµένου και σε περισσότερες γλώσσες. Η σχετική τροποποίηση θα περιληφθεί στην τελική έκδοση της διακήρυξης. Η προσθήκη δυνατότητας υποστήριξης γλωσσών αντίθετης φοράς θα εξεταστεί ενόψει της τελικής έκδοσης της διακήρυξης. Το documentation που θα δηµιουργηθεί και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο θα είναι κατά την συνήθη πρακτική τουλάχιστον σε µορφή pdf. Ο Ανάδοχος µπορεί να προσφέρει και εναλλακτικές µορφές παρουσίασης του documentation (jpg ή άλλες). Οι ξενόγλωσσοι οδηγοί για θέµατα τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε µορφή pdf θα παρασχεθούν στις εξής γλώσσες: Αγγλικά, Αλβανικά και Ρώσικα. ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΧΟΛΙΑ / 95 Γ Τα requirements είναι ασαφή σε αυτές τις ενότητες. Θα πρέπει να δοθούν µε περισσότερη

9 σαφήνεια και λεπτοµέρειες, ενώ θα πρέπει να µπει και αναφορά ότι τα links που θα οδηγούν στην εφαρµογή θα µπουν και σε αντίστοιχα κυβερνητικά portals (π.χ. Υπουργείο Συγκοινωνιών, Εσωτερικών κ.α.) Απάντηση.4: Σύµφωνα µε την παράγραφο Γ.4.34 ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει µε έξοδά του (εφ όσον αυτά προκύπτουν) για τη γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας στα Ελληνικά ενηµερωτικά portal µε όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο και τουλάχιστον ως προσθήκη στις υπηρεσίες καταλόγου των αναφερόµενων portal In.gr, Flash.gr, Pathfinder.gr, E-go.gr, Ert.gr. Η γνωστοποίηση του δικτυακού τόπου από τον Ανάδοχο στις γνωστές µηχανές αναζήτησης θα γίνει µε όποιο τρόπο κριθεί πρόσφορος (µέσω υποβολής αιτήµατος προς τις µηχανές αναζήτησης, µε την επιλογή αποτελεσµατικών meta-tags στις σελίδες κ.ο.κ). Η υπόψη απαίτηση (παράγραφος Γ.4.35) είναι προαιρετική και εφ όσον επιλεγεί θα καλυφθεί µε έξοδα του Αναδόχου. Η προαιρετική απαίτηση της παραγράφου Γ.4.36 αφορά συµβατική καµπάνια προβολής (banner campaign) σε ελληνικά websites και εφ όσον επιλεγεί θα καλυφθεί µε έξοδα του Αναδόχου. Η παρατήρηση σχετικά µε την προβολή του δικτυακού τόπου σε κυβερνητικά portals είναι ορθή και θα ενσωµατωθεί στην τελική έκδοση της διακήρυξης. ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΧΟΛΙΑ / 99 Γ.5.16 Οι σελίδες θα πρέπει να είναι προσβάσιµες µέσω οποιουδήποτε Opera / Internet Explorer - based PDA/SmartPhone µέσω GPRS/3G, και µε ειδικό "Skin ελαφράς σχεδίασης" για thin browsers. Παράδειγµα : κινητά γενικά IMODE, κινητά Nokia 9110, PDA IPAq, QTEC. Για διευκόλυνση των παραπάνω θα πρέπει

10 να αναφέρεται και ένα όριο µεγέθους στις σελίδες το οποίο δεν µπορεί να ξεπερνάει τα 20KB Απάντηση.5: Είναι στην ευχέρεια του Αναδόχου η επιλογή του τρόπου για την εξασφάλιση προσβασιµότητας µέσω ενός καναλιού παράδοσης µε µειωµένη ικανότητα. Ο ακριβής τρόπος υλοποίησης της συγκεκριµένης απαίτησης θα πρέπει να συγκεκριµενοποιηθεί από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο της µελέτη της. ΠΙΝΑΚΑΣ : APPLICATION SERVER ΣΧΟΛΙΑ / Να µπει και αναφορά για την δυνατότητα χρήσης PHP σαν πιθανή γλώσσα υλοποίησης της ζητούµενης Απάντηση.6: Παρότι η αναφορά τεχνολογιών υποστήριξης δυναµικού περιεχοµένου στην παράγραφο.3.10 είναι ενδεικτική, σχετική τροποποίηση θα ενσωµατωθεί στην τελική έκδοση της διακήρυξης. ΠΙΝΑΚΑΣ : ΣΤ. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΑ / 137 ΣΤ.2 Να µπουν οι κατάλληλες προσθήκες ώστε να µην αποκλείεται η χρήση λογισµικού ανοιχτού κώδικα Απάντηση.7: Βλ. απάντηση σε ερώτηµα της εταιρίας στο σκέλος των γενικών παρατηρήσεων. ΕΤΑΙΡΙΑ Ε (π.χ. 3.12) Προδιαγραφές Γ.3.6 & Γ.3.7 Τεχνικές Προδιαγραφές Πίνακες Συµµόρφωσης Πίνακας Γ. 75 Απαιτείται πρόσβαση από εξουσιοδοτηµένους και µη χρήστες. Όσον αφορά τους εξουσιοδοτηµένους χρήστες, υπάρχει η

11 Σύστηµα Ηλεκτρονικού Κλεισίµατος Ραντεβού (e-1525) Γ.3 Χαρακτηριστικά Εφαρµογής απαίτηση αυτή να διαβαθµίζονται σε υποοµάδες (π.χ απλοί χρήστες οι οποίοι έχουν πρόσβαση στην εφαρµογή, χρήστες οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής και τροποποίησης των δεδοµένων των παραµετρικών αρχείων, διαχειριστές συστήµατος, κλπ.); Απάντηση Ε.1: Οι εξουσιοδοτηµένοι χρήστες θα χωρίζονται κατ ελάχιστον σε δύο επίπεδα (απλοί χρήστες και διαχειριστές). Σε κάθε περίπτωση η λεπτοµερής πολιτική πρόσβασης των χρηστών στο σύστηµα που θα υλοποιηθεί θα περιγραφεί στη µελέτη που θα παραδώσει ο Ανάδοχος όπως αναφέρεται και στις παραγράφους Γ.1.2 και Γ.3.7. (π.χ. 3.12) Προδιαγραφή Γ.3.11 Τεχνικές Προδιαγραφές Πίνακες Συµµόρφωσης Πίνακας Γ. Σύστηµα Ηλεκτρονικού Κλεισίµατος Ραντεβού (e-1525) Γ.3 Χαρακτηριστικά Εφαρµογής 76 Απαιτείται το περιβάλλον διεπαφής µε τον χρήστη να είναι στα Αγγλικά και σε τουλάχιστον µια επιπλέον γλώσσα, είτε Γαλλικά ή Γερµανικά. Το ίδιο απαιτείται και για το περιεχόµενο που θα ενσωµατώνεται στον δικτυακό κόµβο της (π.χ. γενικές πληροφορίες, ανακοινώσεις, κανονισµοί, διατάξεις, κλπ.); Εάν ναι, είναι αντικείµενο του παρόντος έργου και οι υπηρεσίες µετάφρασης του περιεχοµένου αυτού; Απάντηση Ε.2: Οι υπηρεσίες µετάφρασης του περιεχοµένου (σύµφωνα και µε την απάντηση.3) είναι αντικείµενο του παρόντος έργου. (π.χ. 3.12) Προδιαγραφή Τεχνικές 85 Παρακαλούµε να

12 Γ.3.37 Προδιαγραφές Πίνακες Συµµόρφωσης Πίνακας Γ. Σύστηµα Ηλεκτρονικού Κλεισίµατος Ραντεβού (e-1525) Γ.3 Χαρακτηριστικά Εφαρµογής αναφέρετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα υπάρχοντα συστήµατα µε τα οποία απαιτείται διασύνδεση του συστήµατος ηλεκτρονικού κλεισίµατος ραντεβού. Τι χαρακτηριστικά διαλειτουργικότητας έχουν; Απάντηση Ε.3: Οι λεπτοµέρειες για τα υφιστάµενα συστήµατα και το µηχανισµό διασύνδεσης µε αυτά θα οριστικοποιηθούν στην µελέτη της. Σηµειώνεται πως το σύστηµα του ΥΜΕ από το οποίο θα λαµβάνονται οι άδειες κυκλοφορίας οχηµάτων για τις ανάγκες της τηρεί τα υπόψη στοιχεία σε σχεσιακή βάση δεδοµένων. (π.χ. 3.12) Προδιαγραφή Ζ.1.46 Τεχνικές Προδιαγραφές Πίνακες Συµµόρφωσης Πίνακας Ζ. Λοιπές Υπηρεσίες Ζ.1 Υπηρεσίες ιαχείρισης, Τεχνικής Υποστήριξης, Συντήρησης, αρωγής χρηστών 154 Πέρα από την απαιτούµενη εβδοµαδιαία επίσκεψη µέλους της Τεχνικής Οµάδας Υποστήριξης στις εγκαταστάσεις του ΥΜΕ, απαιτείται άλλη επιτόπια παρουσία στελεχών του Αναδόχου κατά τη διάρκεια της φάσης Γ; Απάντηση Ε.4: Οι επισκέψεις µέλους της Τεχνικής Οµάδας Υποστήριξης που αναφέρονται στην παράγραφο Ζ.1.46 είναι οι ελάχιστα απαιτούµενες. Ενδέχεται να απαιτηθούν επιπλέον επισκέψεις µελών της Τ.Ο.Υ. για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών (βλαβών, αναβαθµίσεων κ.ο.κ). (π.χ. 3.12) Προδιαγραφή Γ.4 Τεχνικές Προδιαγραφές Πίνακες Συµµόρφωσης Πίνακας Γ. 90 Όσον αφορά την κατοχύρωση και ενεργοποίηση της διεύθυνσης του δικτυακού τόπου, είναι υποχρέωση του Αναδόχου η µελέτη

13 Σύστηµα Ηλεκτρονικού Κλεισίµατος Ραντεβού (e-1525) Γ.4. Προδιαγραφές ικτυακού Τόπου και πρόταση κατάλληλης διεύθυνσης; Στα πλαίσια του προϋπολογισµού του παρόντος έργου τι υποχρεώσεις έχει ο ανάδοχος (π.χ. αγορά domain name για 2 έτη, κλπ.); Απάντηση Ε.5: Η ευθύνη για την επιλογή της διεύθυνσης ανήκει στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, µετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου που θα περιληφθεί στη µελέτη της. Η εκτέλεση της διαδικασίας κατοχύρωσης και ενεργοποίησης της διεύθυνσης του διαδικτυακού τόπου θα γίνει από τον Ανάδοχο. Σηµειώνεται πως η κυριότητα της διεύθυνσης που θα επιλεγεί και κατοχυρωθεί θα ανήκει στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στο πλαίσιο του προϋπολογισµού του παρόντος έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει την λειτουργία της διεύθυνσης (domain name) για 2 έτη από την ηµεροµηνία λήξης της φάσης Β του έργου. Οι ανωτέρω διευκρινίσεις θα ενσωµατωθούν στην υφιστάµενη παράγραφο Γ.3.4. που αφορά την κατοχύρωση και ενεργοποίηση της διεύθυνσης του δικτυακού τόπου της.

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17.

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» Ερώτηση 1 Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ιαβούλευσης επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία. Συστήµατος Παρακολούθησης Λιανικών Τιµών παροχής Ταχυδροµικών

ΑΠΟΦΑΣΗ. ιαβούλευσης επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία. Συστήµατος Παρακολούθησης Λιανικών Τιµών παροχής Ταχυδροµικών Μαρούσι, 18/12/2014 Α.Π.: 743/13 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Θέσεις της ΕΕΤΤ επί των σχολίων των συµµετεχόντων στη ηµόσια ιαβούλευση επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία Συστήµατος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_03.php

http://www.gunet.gr/09_03.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

O πελάτης στο επίκεντρο

O πελάτης στο επίκεντρο Ημερίδα ΕΕΤΤ Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών O πελάτης στο επίκεντρο Η εξυπηρέτηση του πελάτη κομβικό σημείο για την εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης Tom Στράτος, Διευθυντής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Από το χαρτί στις ψηφιακές ευκολίες

Από το χαρτί στις ψηφιακές ευκολίες Από το χαρτί στις ψηφιακές ευκολίες Μετατροπή της παραδοσιακής λειτουργίας ενός Σ.Ε.Κ. 2 Σ.Ε.Κ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΩΠΙΟΥ) Μετατροπή της παραδοσιακής λειτουργίας ενός Σ.Ε.Κ. Τα Σχολικά Εργαστηριακά

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ME ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae. Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙ Α ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «Παραχώρηση ικαιώµατος Χρήσης του Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Αναγνώριση Αναμονή και Κράτηση Απόκρυψη Αριθμού Απόρριψη Εισερχόμενων με Απόκρυψη Αριθμού Υπηρεσία Συνδιάσκεψης Προώθηση Φραγή Ειδοποίηση μέσω SMS Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου».

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου». Page 1 of 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Παραπομπή στην Διακήρυξη Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2 Αναφέρεται ότι «Η ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D 1. MIA ΣΥΝΤΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1.1 Εισαγωγή Το TC206D είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο που χρησιµοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Chania a place to visit

Chania a place to visit ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εφαρμογή Δήμου Χανίων για Android και ios Chania a place to visit Η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα του Δήμου Χανίων θα αποτελεί μία ολοκληρωμένη υπηρεσία που θα παρέχει τη δυνατότητα στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το παρόν ερωτηματολόγιο ανάλυσης της θέσης εργασίας σχεδιάστηκε με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά Mobile Fleet Το Mobile Fleet είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης, σε πραγματικό χρόνο, οχημάτων παντός τύπου (φορτηγών, επιβατηγών, γερανοφόρων, χωματουργικών κλπ). τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 375909 Πράξη «Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 5. «Πρόγραμμα συνολικής αναβάθμισης διαδικτυακών καναλιών τουριστικής προβολής Δήμου Αθηναίων»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 5. «Πρόγραμμα συνολικής αναβάθμισης διαδικτυακών καναλιών τουριστικής προβολής Δήμου Αθηναίων» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 5 «Πρόγραμμα συνολικής αναβάθμισης διαδικτυακών καναλιών τουριστικής προβολής Δήμου Αθηναίων» του έργου με ΜΙS 464646 (ΑΔΑ: ΒΙΗΦΟΡΙΝ-ΓΜΜ) Διευκρινίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στη Cyta Κινητή!

Καλώς ήρθατε στη Cyta Κινητή! Καλώς ήρθατε στη Cyta Κινητή! Σύντομος Οδηγός Νέα εποχή με Cyta Κινητή Η Cyta Κινητή σάς καλωσορίζει και σας δίνει τη δυνατότητα να απολαμβάνετε οφέλη καρτοκινητής σε κινητή συμβολαίου: ευελιξία, ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ.πρωτ:11876 Ημ/νια:16-7-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Απρίλιος 2008 Α. Εισαγωγή Η εταιρεία µας χαιρετίζει τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Έκδοση: 01.00 22/11/2013 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διαγωνισμός... 3 1.1 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304281 Πράξη Ψηφιακές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών Υποέργο Ιδρυµατικό Αποθετήριο/RFID/Smart Cards ιάρκεια ιαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213 E-mail : koufosk@ktpae.gr Επιχειρήσεων». ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αρ. Πρωτ.: 1011/06-10-08 Προς: Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αξιότιµοι κύριοι, Στα πλαίσια της δηµόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : 210-2124538 FAX : 210-5244135

Τηλ. : 210-2124538 FAX : 210-5244135 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1ου ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το συγκεκριµένο έντυπο έχει δηµιουργηθεί για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014. Διευκρινήσεις επί της ανωτέρω διακήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014. Διευκρινήσεις επί της ανωτέρω διακήρυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014 «e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ» Αθήνα 8.10.2014 Προς κάθε ενδιαφερόμενο 1 Διευκρινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

cabs.gr Taxi Dispatch Ολοκληρωµένη λύση για εταιρείες ΤΑΞΙ

cabs.gr Taxi Dispatch Ολοκληρωµένη λύση για εταιρείες ΤΑΞΙ cabs.gr Taxi Dispatch Ολοκληρωµένη λύση για εταιρείες ΤΑΞΙ Σύστηµα αυτόµατης διεκπεραίωσης κλήσεων που αναλαµβάνει την προώθηση των αιτηµάτων από τους πελάτες προς τους οδηγούς των οχηµάτων, σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ. Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε)» 14/11/2013 Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015 Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Εμπορική διαχείριση 3 Σύνδεση γραμμών παραστατικών αγορών/πωλήσεων/ειδών... 3 Παραστατικά Σύνθεσης... 3 Συναλλασσόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής Παρουσίαση Έργου Αξιοποίηση των Ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων µε εφαρµογή καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρήση φορητών συσκευών από τους δηµότες και το προσωπικό του ήµου Ρεθύµνου Εισηγητής : Κουκουτίµπας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ESHOP

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ESHOP ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET WEB SOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ESHOP Ηµεροµηνία:... E-mail Εταιρία:... Tηλ.. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEBSITE ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.2) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται: Για

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικού κέντρου Model (Eπεκτάσιµα τηλεφωνικά κέντρα) Κατάλογος λειτουργιών 1. SMDR (Προαιρετική λειτουργία σύνδεσης µε PC) 2. υνατότητα επέκτασης από 208 σε 416 3. Προ-ηχογραφηµένα µηνύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495549 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Πειραιάς, 15 1 2015 Κωδ ΟΠΣ (MIS) 380300 Πράξη Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Πληροφορικής ΕΛΣΤΑΤ Υποέργο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Διάρκεια Διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε

Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε τη «ηµοπρασία για την επιλογή παρόχου/ παρόχων καθολικής υπηρεσίας - Τεύχος Προκήρυξης» Σχόλια στη δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρµογής ΠΠE Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα έργο πρέπει να καταγράφονται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται σε αρχείο. Για το σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή ON LINE Αιτήσεων Πιστοποιηµένων ιαδικασιών µέσω Τηλεφώνου και ιαδικτύου.

Υποβολή ON LINE Αιτήσεων Πιστοποιηµένων ιαδικασιών µέσω Τηλεφώνου και ιαδικτύου. Υποβολή ON LINE Αιτήσεων Πιστοποιηµένων ιαδικασιών µέσω Τηλεφώνου και ιαδικτύου. /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ Γ.Ε.: Ε99/19/18-6-2007 ΣΧΕΤΙΚΟ:Το Ε99/4/8-3-07 Γεν. Έγγραφό µας. Σας διαβιβάζουµε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ Γενικά Σύμφωνα με την απόφαση 353 (πρακτικό 32/2012) του Συμβουλίου του ΤΕΙ Σερρών, το Τ.Ε.Ι. Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM Ο διαγωνισµός KIDOM διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, ΑΦΜ 094475540,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞ46914Γ-77Κ. Πάτρα 3-6-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 25128

ΑΔΑ: ΒΙΥΞ46914Γ-77Κ. Πάτρα 3-6-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 25128 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Μεγ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στα πλαίσια της βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά. Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστότοπου και Online Παραγγελιοληψίας. Morphix. Το όνομα της επιχείρησης σας Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Προσφορά. Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστότοπου και Online Παραγγελιοληψίας. Morphix. Το όνομα της επιχείρησης σας Υπεύθυνος επικοινωνίας: Morphix Κεντρικής Μακεδονίας 13, 54632 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 2313 047500 E-mail: morphix@morphix.gr Website : www.morphix.gr Προσφορά Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστότοπου και Online Παραγγελιοληψίας Το όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd)

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd) Κατηγορία Καλύτερης Εφαρµογής 4-delta: ηµιουργία & ιαχείριση ιαδικασιών Αξιολόγησης στο ηµόσιο τοµέα Χονδρογιάννης Θεόδωρος Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αλεξόπουλος Χαράλαµπος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 346635 Πράξη ACCESS POINT- Ελληνικό έργο EESSI Υποέργο 1 ιάρκεια ιαβούλευσης Από: 2/9/2011 Έως: 15/9/2011 Φορέας (Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας;... 2 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία αρωγής χρηστών του δικτύου ΕΔΕΤ

Υπηρεσία αρωγής χρηστών του δικτύου ΕΔΕΤ Συντάκτης: Γιάννης Μητσός Ανδρέας Πολυράκης Κωδικός: NOC CP 0002 Αρμόδιο Τμήμα: Τεχνική διεύθυνση Κέντρο Αριθμός Αναθεώρησης: R2 Περιεχόμενα 1 Σκοπός... 3 2 Αρωγή Φορέων ΕΔΕΤ Helpdesk... 3 3 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

1 Παραστατικών Πωλήσεων

1 Παραστατικών Πωλήσεων Version 2.4.0.0 Κινήσεις 1 Παραστατικών Πωλήσεων Κινήσεις Πωλήσεις Παραστατικά Πωλήσεων Στην αναζήτηση των παραστατικών πωλήσεων πραγµατοποιήθηκε προσθήκη ενός πλήκτρου το οποίο γίνεται ενεργό µόνο για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων Πράξη: Αναθέτουσα Αρχή: Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσίες για υπολογιστές και εκτυπωτές ΗΡ Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Εγκατάσταση υπολογιστών και εκτυπωτών ήδη διαμορφωμένων για τις ανάγκες του τμήματος IT και των

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ. στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή

Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ. στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή ικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης στην ζώνη συχνοτήτων 3,5 GHz Α. Γενικά Όπως αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Λαγκαδάς, 03-10 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 534 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΑΞ ΠΡΟΣ: ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗ:

Λαγκαδάς, 03-10 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 534 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΑΞ ΠΡΟΣ: ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗ: Λαγκαδάς, 03-10 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 534 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΑΞ ΠΡΟΣ: ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΞ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: 15 ΘΕΜΑ: Απαντήσεις στο σύνολο των διευκρινήσεων που ζητήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Την µείωση της αξίας του οχήµατος Την αλλαγή ασφαλιστικού προγράµµατος Την προσθήκη ή αφαίρεση συγκεκριµένων καλύψεων

Την µείωση της αξίας του οχήµατος Την αλλαγή ασφαλιστικού προγράµµατος Την προσθήκη ή αφαίρεση συγκεκριµένων καλύψεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τµήµα Έκδοσης Κλάδου Αυτοκινήτων Έκδοση Σεπτέµβριος 2013 ΣΚΟΠΟΣ Η υπηρεσία της Αυτόµατης Μεταβολής Συµβολαίων Αυτοκινήτων επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε Ανανεωτήρια Συµβόλαια

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικές - Τεχνικές Προδιαγραφές για το σύστημα Πρωτοκόλλου

Λειτουργικές - Τεχνικές Προδιαγραφές για το σύστημα Πρωτοκόλλου UNIFIED IT Services Halandri - Greece 67, Ag Paraskevis str. 15234 P: +30 210 6835289 F: +30 213 03 65 404 www.uit.gr Athens, 4 Φεβρουαρίου 2011 Company ΕΛΛΑΚ To Cc e-mail P.: +30 F.: +30 e-mail mountrakis@uit.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ 1 Τι είναι η

Διαβάστε περισσότερα