Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird"

Transcript

1 (/) Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird Για την εξασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των συναλλαγών σας δημιουργήσαμε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ηλεκτρονικής αγοράς Truckbird. Για να προχωρήσετε στην πλατφόρμα, παρακαλούμε διαβάστε και αποδεχτείτε τους παρακάτω όρους. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Οι ιστοσελίδες που φιλοξενούνται στη διεύθυνση χώρου truckbird.com έχουν ως στόχο τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής αγοράς που επιτρέπει στους χρήστες να δημοσιεύουν μια απασχόληση, μια εργασία, και στους παρόχους μεταφορών να κάνουν προσφορά για τις εργασίες αυτές, μέσω «δημοπρασίας», με σκοπό τη σύναψη συναλλαγών. Η πρόσβαση σε αυτές και η χρήση τους υπόκειται στους ακόλουθους όρους και κανόνες, οι οποίοι υπερισχύουν κάθε αντίθετης ρητής ή σιωπηρής συμφωνίας μεταξύ των ιστοσελίδων που φιλοξενούνται στη διεύθυνση χώρου truckbird.com και των χρηστών επισκεπτών τους. Ειδικότερα: Η έδρα μας είναι Αγίου Κωνσταντίνου 40, Τ.Κ , Αθήνα, Ελλάδα. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις (μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται στο εσωτερικό), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε. θα παρέχει τις υπηρεσίες της προς εσάς. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε κάποιες ιστοσελίδες του χώρου truckbird.com χωρίς την ανάγκη για εγγραφή. Ορισμένες ιστοσελίδες είναι ανοιχτές σε εσάς, μόνο αν είστε μέλος και αν αποφασίσετε να εγγραφείτε ως μέλος θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε ρητώς ότι έχετε διαβάσει και αποδεχτεί τους Γενικούς Όρους και Συμπληρωματικούς Όρους και την Πολιτική Απορρήτου. Οι όροι (όπως ορίζονται παρακάτω) ισχύουν για την πρόσβαση και τη χρήση του ιστότοπου, καθώς και σε κάθε αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ εσάς και της ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε.. Διαβάστε προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση της ιστοσελίδας. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους Γενικούς Όρους, ανεξάρτητα από το αν επιλέξετε ή όχι να γίνετε μέλος. Εάν δεν αποδέχεστε τους γενικούς όρους, μην χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα. Οι όροι αυτοί μπορούν να αναθεωρηθούν οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνοντας το παρόν. Θα πρέπει να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα από καιρό σε καιρό, να μελετάτε την τρέχουσα έκδοση των όρων, επειδή είναι δεσμευτική για εσάς. Συγκεκριμένες διατάξεις στους όρους μπορεί να αντικατασταθούν από ρητά ορισμένες νομικές προκηρύξεις που βρίσκονται σε συγκεκριμένες σελίδες του ιστότοπου Ο δικτυακός τόπος απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους έχουν πρόσβαση στο σύστημα από την Ελλάδα. Εάν επιλέξετε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα από περιοχές εκτός της Ελλάδος, στη συνέχεια θα είστε υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, εάν και στο βαθμό που οι τοπικοί νόμοι εφαρμόζονται. Εγγυάστε ότι είναι νόμιμο για σας να δείτε την ιστοσελίδα. Είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους νόμους. Μια αποτυχία ή καθυστέρηση στην επιβολή της συμμόρφωσης με μια ή περισσότερες διατάξεις του παρόντος καθεστώτος δεν συνιστά παραίτηση από οποιαδήποτε άλλη διάταξη αυτών των Όρων. Η ακυρότητα μεμονωμένων όρων της παρούσας σύμβασης δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων διατάξεων.

2 Οι παρόντες Όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία ως προς τη χρήση σας του δικτυακού τόπου και αντικαθιστούν οποιαδήποτε προηγούμενη συμφωνία ή εκπροσώπηση σε σχέση με τους συμβαλλόμενους. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που ήθελε τυχόν προκύψει μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, ακόμη και για τις διαφορές περί την ισχύ, ερμηνεία ή εκτέλεση των παρόντων όρων, αποκλειστικό αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών, συμπεριλαμβανομένων των δικών σχετικά με τη διαδικασία εκτέλεσης, λήψης ασφαλιστικών μέτρων κ.λ.π. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ «Πάροχος μεταφοράς», νοείται ένα μέλος που έχει υποβάλει προσφορά για μία εργασία. «Προϋποθέσεις» νοούνται όλες οι προϋποθέσεις που ισχύουν για ένα πρόσωπο που έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα σε σχέση με τη χρήση της,δηλαδή, για έναν απλό επισκέπτη, τους Γενικούς Όρους και μόνο, και για ένα μέλος, τους Γενικούς Όρους και τους Συμπληρωματικούς Όρους). «Χρήστης" είναι αυτός που επισκέπτεται την ιστοσελίδα χωρίς να έχει γίνει μέλος αυτής. «Εγγραφή» νοείται η δημιουργία ενός λογαριασμού μέλους που έχει αποδεχθεί τους όρους και προϋποθέσεις. «Μέλος» είναι αυτός που έχει εγγραφή στην truckbird.com με την εισαγωγή των απαιτούμενων προσωπικών στοιχείων και την αποδοχή των Γενικών Ορών και της Πολιτικής Απορρήτου (και «Συνδρομή'» νοείται η κατάσταση στην οποία είσαι μέλος) «Εργασία» νοείται η αίτηση μεταφοράς που τοποθετήθηκε από το μέλος στην ιστοσελίδα. «Αιτών» νοείται αυτός που δημοσιεύει στην ιστοσελίδα μια εργασία «Ιστοσελίδα» νοείται η app.truckbird.com «Σύμβαση» νοείται η συμφωνία μεταξύ ενός παρόχου μεταφορών και ενός χρήστη, για την εκτέλεση της εργασίας. 2.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.1 Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα τα μέλη μπορούν να συνάψουν συμβάσεις μεταφοράς μεταξύ τους με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Βάσει των συμβάσεων αυτών τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις γεννιούνται μόνο μεταξύ του μέλους που πωλεί και του μέλους που αγοράζει, των οποίων είναι και αποκλειστική ευθύνη η εκτέλεση της συμβάσεως. 2.2 Η ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε. δεν αποτελεί μέρος των συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ των μελών, ούτε είναι πάροχος υπηρεσιών μεταφοράς, ούτε πράκτορας ή μεσάζον οποιουδήποτε είδους. Η ιστοσελίδα λειτουργεί ως ένα ουδέτερο πεδίο, μέσω του οποίου οι πάροχοι μεταφορών και τα μέλη μπορούν να συναντηθούν και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με σκοπό τη σύναψη συναλλαγών. Η ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε., οι εκπρόσωποι της, οι εργαζόμενοι σε αυτήν και οι βοηθοί της δεν ευθύνονται για τους κινδύνους που συνδέονται με την διαπραγμάτευση και την εκτέλεση των συμβάσεων και των συναλλαγών και δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τυχόν ζημίες που απορρέουν από τις συμβάσεις αυτές και τις συναλλαγές. Δεν φέρει η ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε. καμία ευθύνη για τον έλεγχο της ποιότητας, της ασφάλειας, ή τις νομικές πτυχές της απασχόλησης και / ή συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας. Η ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για ισχυρισμούς παρόχων μεταφορών όσον αφορά τις άδειες, την ασφάλιση τους, την καταγραφή, την ένταξη ή την επαγγελματική ένωση ή και οποιαδήποτε άλλη αξίωση συνταχθεί έκθεση σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής ή της διαδικασίας υποβολής προσφορών. Η ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε. δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται να ελέγχει τις προσφορές, τα κείμενα και τις εικόνες που δημοσιεύονται από τα μέλη για την νομιμότητα τους και την αποδοχή τους. Τα μέλη δε αποκλειστικά με δική τους ευθύνη χρησιμοποιούν το σύστημα αξιολόγησης των μελών. Η ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε. δύναται ανά πάσα στιγμή να απορρίψει εγγραφή, να αποκλείσει μέλος, να απαγορεύσει τη χρήση ή να διακόψει κάποια παροχή υπηρεσιών οποιαδήποτε στιγμή χωρίς αιτιολογία. 2.3 Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα. Η ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε. δεν ευθύνεται εάν, για οποιονδήποτε λόγο, η ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή, ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μπορεί να ανασταλεί προσωρινά και χωρίς ειδοποίηση στην περίπτωση αποτυχίας συστήματος, συντήρησης ή επισκευής ή για οποιουσδήποτε λόγους πέρα από τον έλεγχό της ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε. και για λόγους ανωτέρας βίας.

3 2.4 Η ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε. έχει δικαίωμα να μεταβιβάσει επιμέρους ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της από του Γενικού Όρους των συναλλαγών σε οποιονδήποτε τρίτο αυτή επιλέξει ή να παρέχει εξουσιοδότηση σε τρίτο για την άσκηση αυτών. 3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΟΥΣ 3.1 Ο ενδιαφερόμενος με την εγγραφή στην ιστοσελίδα μας, την εισαγωγή των στοιχείων που ζητούνται και την αποδοχή των Γενικών Όρων Χρήσεως, της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων, γίνεται μέλος της. Η εγγραφή αυτή είναι δωρεάν. 3.2 Η συμμετοχή ως μέλος είναι δυνατή μόνο για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Αποκλείονται δε άτομα κάτω των 18 ετών. 3.3 Τα μέλη δηλώνουν ότι αυτά και οποιαδήποτε άτομα που συνδέονται με αυτά με οποιαδήποτε σχέση και που θα συμμετέχουν σε μια συναλλαγή δεν έχουν καταδικαστεί για ένα έγκλημα που σχετίζεται με τον κλάδο των μεταφορών και / ή της μεταφοράς ή της επιχείρησης μεταφορών. Επιπλέον, εγγυούνται ότι δεν υφίστανται σήμερα διώξεις κάθε είδους (π.χ. ποινικές, διοικητικές κλπ) εναντίον τους που θα τους εμποδίσουν από την εκτέλεση μιας συναλλαγής στην οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος ή από τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τους όρους χρήσης. 3.4 Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή πρέπει να είναι αληθή και πλήρη. Σε περίπτωση εγγραφής εταιρίας θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα του υπευθύνου επικοινωνίας,η πλήρης επωνυμία της εταιρείας, το ΑΦΜ της εταιρείας, ένα τηλέφωνο και μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομίου επικοινωνίας. Σε περίπτωση αλλαγών των στοιχείων η ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε. πρέπει να ενημερώνεται άμεσα. Το όνομα χρήστη που θα επιλεγεί πρέπει να μη είναι χυδαίο, υποτιμητικό ή προσβλητικό προς τα δικαιώματα τρίτων. 3.5 Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με την αποστολή στο του ενδιαφερόμενου των κωδικών πρόσβασης στη διεύθυνση χώρου truckbird.com. Κάθε μέλος μπορεί να ακυρώσει την ιδιότητα του ως μέλος εφόσον αφενός δεν υπάρχει οφειλόμενο υπόλοιπο αυτού προς την ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε. και αφετέρου δεν συμμετέχει σε τρέχουσα δημοπρασία. Η ακύρωση του θα επιβεβαιώνετε με που θα του αποσταλεί από την ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε.. Οι αξιολογήσεις ωστόσο του μέλους αυτού θα συνεχίζουν να υφίστανται στη πλατφόρμα της ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε Τα μέλη της ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε. συμφωνούν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι σε περίπτωση σύναψης συμβάσεως με άλλο μέλος τα στοιχεία τους θα αποστέλλονται από την ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε. στο αντισυμβαλλόμενο μέρος. Το αντισυμβαλλόμενο δε μέρος δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για οποιοδήποτε άλλο λόγο παρά μόνο για την εκτέλεση της συναφθείσας μέσω της ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε. συμβάσεως μεταφοράς. 3.7 Τα μέλη δηλώνουν ρητά και δεσμεύονται ότι δεν θα προσπαθήσουν να κατοχυρώσουν οποιοδήποτε domain name που να περιλαμβάνει τη λέξη "truckbird" δεν θα χρησιμοποιήσουν τη λέξη "truckbird" ή οποιαδήποτε παραλλαγή που περιλαμβάνει τη λέξη «truckbird» που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με αυτή στο Google Adwords ή οποιαδήποτε παρόμοια υπηρεσία διαφήμισης στο internet. 3.8 Τα μέλη οφείλουν να κρατούν μυστικό και να μην κοινοποιούν σε τρίτους τους κωδικούς τους στην truckbird.com και η ιδιότητα δε του μέλους είναι προσωπική και αμεταβίβαστη. Τα μέλη απαγορεύεται να χρησιμοποιούν μηχανισμούς, λογισμικά ή να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια παρεμποδίζει την κανονική λειτουργία της ιστοσελίδας ή που οδηγεί στην επιβάρυνση της υποδομής της ή που παρακωλύει ή μεταβάλει το περιεχόμενο αυτής ή με οποιονδήποτε τρόπο παρεμποδίζει τη λειτουργία της. 3.9 Κατά τη διάρκεια της συνδρομής των μελών η ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε. μπορεί να αποκαλύψει στα μέλη της, ή μπορεί αυτά μάθουν ή να ανακαλύψουν, έγγραφά της ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε., επιχειρηματικές πρακτικές αυτής, κωδικό αντικειμένου, τον πηγαίο κώδικα, τρόπους διοίκησης, τρέχουσες και μελλοντικές στρατηγικές της truckbird.com, την εμπορία πληροφοριών, χρηματοοικονομικές πληροφορίες, το λογισμικό, τις τεχνολογίες, διαδικασίες, διαδικασίες, μεθόδους και εφαρμογές, ή άλλες

4 πτυχές της επιχείρησής της ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε.. Με το παρόν συμφωνείτε ότι όλες αυτές οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και είναι πνευματική ιδιοκτησία της ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε.. Οποιαδήποτε δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών, σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των ειδικά άμεσων ανταγωνιστών) απαγορεύεται αυστηρά τόσο κατά την διάρκεια της ισχύος της παρούσας, όσο και μετά την καθ' οιανδήποτε τρόπο τυχόν λύση ή λήξη της Τα κείμενα και οι εικόνες που δημοσιεύει μέλος της ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή δεν επιτρέπεται να θίγουν την προσωπικότητα τρίτων, να είναι προσβλητικά της τιμής και της υπόληψης και βλαπτικά της φήμης προσώπου. Τα κείμενα δε και οι εικόνες αυτές δεν πρέπει να περιλαμβάνουν διαφημίσεις οποιουδήποτε είδους για προϊόντα τα οποία το μέλος αυτό δεν προσφέρει μέσω της ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε Οι προσφορές και τα περιεχόμενα και οι εικόνες που δημοσιεύονται στην truckbird.com δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους ή διευθύνσεις ιστοσελίδων Κείμενα και εικόνες που κάποιο μέλος δημοσιεύει στην truckbird.com με την μορφή προσφοράς, αξιολογήσεις ή οποιαδήποτε άλλη μορφή απαγορεύεται να στοχεύουν σε σύναψη συμβάσεως εκτός της truckbird.com ή να αποσκοπούν με έμμεσο ή άμεσο τρόπο σε αυτό Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο προσφορά τιμής για την ίδια μεταφορά από το ίδιο πρόσωπο με τη χρήση διαφορετικών ονομάτων χρήστη ή από πρόσωπα που ενεργούν κατ εντολή αυτού, καθώς και κάθε προσπάθεια χειραγώγησης της τιμής Η προσφορά των τιμών που υπέβαλε ο πάροχος μεταφοράς πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε και όλα τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων φόρων και χρεώσεων της ιστοσελίδας εκτός Φ.Π.Α. Ο πάροχος μεταφοράς δεν μπορεί να προσθέσει επιπλέον χρέωση στην τιμή προσφοράς. Ο πάροχος μεταφοράς συμφωνεί να μην προσκαλεί ή να αναθέτει σε άλλο πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο να ασκεί οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά, οι πράξεις ή συμπεριφορά με σκοπό την καταστρατήγηση ή την αποφυγή των χρεώσεων Τα συμβαλλόμενα μέρη φέρουν την πλήρη ευθύνη για τη συμμόρφωση με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς που σχετίζονται με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Όποιος αποστέλλει, ή προσκαλεί να μεταφέρει, απαγορευμένο ή περιορισμένο στοιχείο ή κακώς συσκευασμένο επικίνδυνο υλικό ενδέχεται να υπόκειται σε αυστηρές διοικητικές, αστικές και ποινικές κυρώσεις Οι αιτούντες είναι υποχρεωμένοι να θέτουν προς προσφορά στην ιστοσελίδα της truckbird.com μόνο προϊόντα των οποίων έχουν το δικαίωμα να προβούν στη μεταφορά τους. Απαγορεύεται η προσφορά προϊόντων τα οποία παραβιάζουν τους νόμους, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, καθώς και προϊόντων που περιγράφονται παραπάνω στον όρο 4.1 Ο αιτών έχει υποχρέωση να παρέχει πάντα αληθή στοιχεία σχετικά με το προϊόν και τις υπόλοιπες πληροφορίες που παρέχει. Ο αιτών δικαιούται να δημοσιεύει την ίδια προσφορά ταυτόχρονα μόνο μια φορά στην truckbird.com Η συμμετοχή του μέλους και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτού απέναντι στην truckbird.com είναι αμεταβίβαστα. 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ truckbird.com 4.1 Η truckbird.com απαγορεύει τη σύναψη συμβάσεων μέσω της ιστοσελίδας της, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την μεταφορά των ακολούθων προϊόντων: α) προϊόντα κλοπής, β) ναρκωτικών και λοιπών ψυχοτρόπων ουσιών και προϊόντων που είναι κατάλληλα για την δημιουργία των ουσιών αυτών, γ) ραδιενεργών και δηλητηριωδών ουσιών και κάθε είδους επικίνδυνων για την υγεία χημικών ουσιών, δ) εκρηκτικών υλών και πυροτεχνημάτων, ε) πολεμικού και στρατιωτικού εξοπλισμού, καθώς και όπλων οποιουδήποτε είδους στ) ανθρωπινών οργάνων και μερών, ζ) προστατευόμενων ζώων ή φυτών, η) πορνογραφικού υλικού, καθώς και κάθε προϊόντος που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία ή τα συναλλακτικά ήθη. Η truckbird.com έχει δικαίωμα να απαγορεύει την μεταφορά συγκεκριμένων προϊόντων οποιαδήποτε στιγμή κατά τη κρίση της και χωρίς να αναφέρει τους λόγους της απαγόρευσης αυτής.

5 4.2 Η truckbird.com έχει δικαίωμα να διαγράψει οποιοδήποτε στοιχείο από την ιστοσελίδα της, ακόμη και προσφορές άνευ προειδοποίησης και χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη συγκεκριμένης αιτίας. Για τις διαγραφές αυτές δεν μπορούν να προβληθούν κανενός είδους αξιώσεις κατά της truckbird.com. Επίσης η truckbird.com έχει δικαίωμα να μεταβάλει το χρόνο διάρκειας μια προσφοράς σε περίπτωση που θεωρήσει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την ορθότερη εκτέλεση αυτής. 4.3 Η truckbird.com δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή οποιουδήποτε μέλους χωρίς να υποχρεούται να αιτιολογήσει τη πράξη της αυτή και το μέλος δεν έχει κανένα δικαίωμα να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση από την truckbird.com σχετικά με την ακύρωση αυτή. Τα τέλη που οφείλει το μέλος που ακυρώνεται από την truckbird.com παραμένουν οφειλόμενα ακόμη και μετά την ακύρωση. Οι αξιολογήσεις δε αυτού παραμένουν ενεργές στην ιστοσελίδα της truckbird.com. Τα μέλη που ακυρώνονται αποκλείονται από την truckbird.com δεν έχουν δικαίωμα να εγγραφούν ξανά είτε με το ίδιο είτε με ξένο όνομα παρά μόνο με την έγγραφη συγκατάθεση της truckbird.com. 4.4 Η truckbird.com παρέχει στα μέλη της τη δυνατότητα να χορηγούν αξιολογήσεις σχετικά με την απόδοση των πάροχων μεταφορών και γενικότερα των υπολοίπων χρηστών που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στην εκτέλεση της εργασίας (ή, όπως π.χ. μια περίπτωση, η αδυναμία τους να εισέλθουν σε μια Συναλλαγή και / ή να εκτελέσουν μια εργασία). Οι αξιολογήσεις επιδιώκουν να παρέχουν στα μέλη καθοδήγηση σχετικά με τα προσόντα και / ή την αξιοπιστία των άλλων μελών πριν από την υποβολή προσφορών ή, στην περίπτωση των χρηστών, να δεχτούν μια προσφορά από μια υπηρεσία παροχής μεταφοράς. Η διαδικασία αξιολόγησης λειτουργεί αφήνοντας μια βαθμολογία, μαζί με ένα σύντομο σχόλιο σχετικά με τις επιδόσεις των μελών. Υπάρχουν πέντε στάδια αξιολόγησης υπό τη μορφή αστεριών που μπορείτε να δώσετε: 1 αστέρι (χαμηλότερη βαθμολογία), 2 αστέρια, 3 αστέρια, 4 αστέρια, 5 αστέρια (υψηλότερη βαθμολογία). Η συνολική βαθμολογία αξιολόγησης του μέλους είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των σχολίων που αυτός ή αυτή έχει λάβει. Τα μέλη αποδέχονται ότι με την ανάρτηση μιας εργασίας ή με προσφορά σε μια εργασία είναι πιθανό ότι ένα άλλο μέλος, θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με αυτά και γνωρίζουν και αποδέχονται ότι η αξιολόγησή τους αποτελείται μόνο από τα σχόλια που άφησε άλλο μέλος και η συνολική βαθμολογία υπολογίζεται σύμφωνα με το μέσο όρο της βαθμολογίας που έχουν λάβει. Τα μέλη αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε αξιολόγηση που ελήφθη σχετικά στην ιστοσελίδα σε οποιονδήποτε τόπο ή ιστοσελίδα που δεν είναι η truckbird.com. Τα μέλη οφείλουν να χρησιμοποιούν πάντα την κοινή λογική και το σεβασμό κατά την αξιολόγηση σχετικά με ένα άλλο μέλος, και να μην γίνεται καταχρηστική, συκοφαντική αξιολόγηση που θα μπορούσε να συνεπάγεται νομικές συνέπειες. Οι αξιολογήσεις των μελών από άλλα μέλη πρέπει να είναι αληθείς και να μην περιλαμβάνουν προσωπικές προσβολές. Δεν επιτρέπεται η υποβολή παραπλανητικών αξιολογήσεων. Η truckbird.com μπορεί και δικαιούται άνευ ειδοποιήσεως και οποτεδήποτε θέλει να παρεμβαίνει στο σύστημα αξιολόγησης και να διαγράφει ή διορθώνει αξιολογήσεις. 4.5 Η ύπαρξη προσφοράς τιμής στην προβλεπόμενη οθόνη καταχώρησης στην αντίστοιχη σελίδα προσφοράς για την σύναψη της συμβάσεως μεταφοράς είναι δεσμευτική για τον αιτούντα. 4.6 Αυτός που κάνει τη προσφορά τιμής δηλώνει την σύναψη μαζί του σύμβασης με βάσει τους όρους που έχει ορίσει ο αιτών και είναι δεσμευμένος με την προσφορά τιμής που έχει καταθέσει. Η προσφορά τιμής δεν μπορεί να ανακληθεί ή να μεταβληθεί. 4.7 Ο αιτών δικαιούται να αποδεχτεί όποια προσφορά τιμής επιθυμεί ανεξαρτήτως αν είναι η χαμηλότερη, αξιολογώντας τους παρόχους μεταφορών βάσει των δικών του αναγκών και προτεραιοτήτων. Αν ο αιτών αποδεχτεί τη προσφορά εργασίας του πάροχου μεταφοράς, συνάπτεται, άμεσα τη στιγμή της αποδοχής προσφοράς μεταξύ του αιτούντος και του παρόχου μεταφοράς, σύμβαση μεταφοράς. Το περιεχόμενο της σύμβασης καθορίζεται από τη περιγραφή του προϊόντος και των υπολοίπων πληροφοριών που έχει δώσει ο αιτών, όπως αυτά εμφαίνονται τη στιγμή που ο πάροχος μεταφοράς έκανε τη προσφορά τιμής του, καθώς και τυχόν συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που έγιναν πριν τη σύναψη της συμβάσεως μεταφοράς.

6 4.8 Η truckbird.com δεν χρεώνει τον αιτούντα για την προσφορά του προϊόντος του στην ιστοσελίδα truckbird.com τέλος δημοσίευσης. 4.9 Η truckbird.com δεν εγγυάται για τη συμπεριφορά κατά τις εμπορικές συναλλαγές των μελών της ιστοσελίδας σύμφωνα με τους νόμους και την καλή πίστη, ούτε για το εάν τα μέλη θα ανταπεξέλθουν στις συμβατικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν μέσω της truckbird.com. 5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να εκπληρώσουν πλήρως και εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους βάσει της συμβάσεως μεταφοράς. Η εκτέλεση της συμβάσεως ανήκει αποκλειστικά και μόνο στα συμβαλλόμενα μέρη και καμία ευθύνη δεν φέρει η truckbird.com για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη εκτέλεση αυτής. 5.2 Η truckbird.com υποχρεούται να αποστείλει τα στοιχεία επικοινωνίας των συμβαλλομένων εντός 36 ωρών από την καταβολή σε αυτήν των τελών χρήσεως. 5.3 Η αποπληρωμή του μεταφορέα από τον αιτούντα την μεταφορά, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο στο μεταφορέα, κατευθείαν υπό τον αιτών. Η truckbird.com δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτήν ούτε για τον τρόπο πληρωμής του μεταφορέα από τον αιτούντα. Ο τρόπος πληρωμής έχει συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη κατά την αποδοχή από τον αιτούντα της πρότασης μεταφοράς του παρόχου μεταφοράς. 5.4 Το κάθε μέρος μπορεί να κάνει μια αίτηση ακύρωσης. Η αίτηση ακύρωσης υποβάλετε μόνο αν κάθε εύλογη προσπάθεια για την επίτευξη μιας αποδεκτής λύσης έχει εξαντληθεί και είναι σαφές ότι η εργασία δεν θα εκτελεστεί. Όταν κατατεθεί μια Αίτηση Ακύρωσης το άλλο μέρος της προτεινόμενης συναλλαγής αφού ειδοποιηθεί έχει προθεσμία 72 ωρών για να απαντήσει είτε με: την αποδοχή της αίτησης ακύρωσης και του λόγου που ζητείται αυτή ή απόρριψη της αίτησης ακύρωσης και αίτηση επανεξέτασης από το προσωπικό της truckbird.com. Αν η αίτηση ακύρωσης γίνει δεκτή από το έτερο συμβαλλόμενο μέρος, η εργασία μπορεί να αναρτηθεί ξανά στην truckbird.com ή να διαγραφεί κατά επιλογή του μέλους. Αν η αίτηση ακύρωσης απορριφθεί από το άλλο μέρος, τότε αυτή αποστέλλεται στην truckbird.com και εξετάζεται από αυτήν και η απόφαση της truckbird.com περί ακύρωσης ή όχι δεσμεύει και τα δύο μέρη. Σε περίπτωση μη απαντήσεως του άλλου συμβαλλόμενου μέρους περί της αιτήσεως ακυρώσεως από το ένα άλλο μέρος μετά την πάροδο 72 ωρών από την κοινοποίηση σε αυτό της αιτήσεως ακυρώσεως αυτή γίνεται αυτομάτως δεκτή. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί ως εγγύηση ή αμοιβή είναι δυνατόν να επιστραφούν κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της truckbird.com. 5.5 Απαγορεύεται η καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης της συμβάσεως για λόγους ψευδείς ή υπερβολικούς που αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο στην ακύρωση της συμβάσεως. Εάν ένα μέλος διαπιστωθεί ότι ενεργεί καταχρηστικά ή υπάρχει υποψία από την truckbird.com ότι ενεργεί με τον τρόπο αυτό η αίτηση ακύρωσης απορρίπτεται αυτόματα και δικαιούται επιπλέον η truckbird.com να διαγράψει το μέλος αυτό. 6. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ truckbird.com 6.1 Η truckbird.com ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για ζημίες που προέκυψαν λόγω δόλου της truckbird.com. Αποκλείεται η ευθύνη της truckbird.com για ζημία μέλους ή οποιουδήποτε τρίτου λόγω αμέλειας αυτής ανεξαρτήτως του νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη της truckbird.com για έμμεσες ή επακόλουθες ζημιές ή διαφυγόντα κέρδη, ανεξαρτήτως λόγου. 6.2 Η truckbird.com δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η ιστοσελίδα δυσλειτουργεί ή είναι προσωρινά μη διαθέσιμη. Δεν ευθύνεται επίσης η truckbird.com σε περίπτωση που λόγω τεχνικών ή μη προβλημάτων δεν καταχωρηθούν κάποιες προσφορές ή καταχωρηθούν με καθυστέρηση ή λανθασμένα ή αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας. Η truckbird.com δεν ευθύνεται επίσης εάν δεν συμπίπτει η ώρα της ιστοσελίδας με την επίσημη ώρα.

7 6.3 Η ιστοσελίδα μπορεί προσωρινά να μην είναι διαθέσιμη μερικώς ή ολικώς, λόγω οποιουδήποτε λόγου (π.χ. συντηρήσεως) χωρίς η truckbird.com να ευθύνεται για αυτό. Σε τέτοια περίπτωση ο χρήστης ή το μέλος δεν μπορεί να εγείρει αξιώσεις απέναντι στην truckbird.com. 6.4 Η truckbird.com δεν ευθύνεται για την αλήθεια και την ορθή διαμόρφωση των προσφορών, την ποιότητα, την ασφάλεια, την διαθεσιμότητα και τη νομιμότητα της εργασίας και του παρόχου μεταφοράς, για την ικανότητα, την εξουσία και την θέληση του εκάστοτε μέλους ή του παρόχου μεταφοράς σχετικά με τη προσφορά και τη σύμβαση, για την καλή, προσηκόντως και εκπροθέσμως εκτέλεση της συμβάσεως, για τις πληρωμές μεταξύ των συμβαλλομένων μελών ή για οποιεσδήποτε εργασίες ή ενέργειες απαιτούνται για την εκπλήρωση της συμβάσεως. 6.5 Η truckbird.com δεν ευθύνεται για τις ζημίες που έχουν προξενηθεί ή θα προξενηθούν σε μέλη ή σε τρίτους από τη συμπεριφορά άλλων μελών ή τρίτων με τη χρήση ή την κακή ή με οποιοδήποτε τρόπο μη νόμιμη χρήση της ιστοσελίδας. 6.6 Η truckbird.com δεν ευθύνεται για την ορθότητα, νομιμότητα, την πληρότητα και την ποιότητα του περιεχομένου συνδεδεμένων ιστοσελίδων που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής. 6.7 Σε περίπτωση που κάποιο μέλος, χρήστης ή τρίτος εγείρουν αξιώσεις ενάντια της truckbird.com λόγω παραβίασης των δικαιωμάτων τους εξαιτίας οποιουδήποτε λόγου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται η δημοσίευση κάποιας προσφοράς, το περιεχόμενο αυτής, η παράνομη χρήση της ιστοσελίδας κλπ) που ανάγεται στη χρήση της ιστοσελίδας από άλλο χρήστη, μέλος ή τρίτο το εν λόγω μέλος ή χρήστης ή τρίτος απαλλάσσει την truckbird.com από όλες τις αξιώσεις αυτών και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για την κάλυψη των αξιώσεων αυτών, καθώς και κάθε έξοδο που απαιτείται για την προστασία της truckbird.com (συμπεριλαμβανομένων δικαστικών εξόδων, εξόδων δικηγόρων κλπ.) 6.8 Τυχόν μεταβολή της νομοθεσίας ή νομολογίας, μερική ή ολική ακυρότητα ενός από του όρους του παρόντος, δεν επηρεάζει την ισχύ ή το κύρος των υπολοίπων όρων. 7. ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ 7.1 Η εγγραφή και η συμμετοχή ως μέλος στην ιστοσελίδα είναι δωρεάν είτε είστε πάροχος μεταφορών είτε αιτών. Δωρεάν είναι και η δημοσίευση εργασιών από τους αιτούντες και η υποβολή προσφοράς από τον πάροχο μεταφορών.

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media Όροι Χρήσης Εχετε επισκεφθεί τη δικτυακή μας πύλη http://www.rash.gr Ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από την περιήγησή σας και θα ανακαλύψετε άφθονες προτάσεις για να μορφοποιήσετε την προσωπική ή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Εισαγωγή

Όροι χρήσης. 1. Εισαγωγή Όροι χρήσης 1. Εισαγωγή 1.1. Ο παρών διαδικτυακός χώρος «andreasmichailos.gr» είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης δικηγορικών υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛΟΣ-ΠΕΓΚΑ Α.Ε.» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου H Εταιρεία δημιούργησε τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Δύναται να προβαίνει σε χρήση συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ O δικτυακός τόπος cloudlog.gr (domain) (στο εξής ο «δικτυακός τόπος») που είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Ονομάτων Internet με αριθμό πρωτοκόλλου 1835106, καθώς και όλοι οι υποχώροι του (subdomains),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Links to other sites ("Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες") Η ιστοσελίδας μας περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα web sites τα οποία και δεν

Links to other sites (Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες) Η ιστοσελίδας μας περιλαμβάνει links (δεσμούς) προς άλλα web sites τα οποία και δεν Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη των υπηρεσιών του site (stathiskotidis.gr) υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. Ο παρών διαδικτυακός τόπος «Προδιαγραφές ΕΔ» ανήκει στο ΓΕΕΘΑ. Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος προσφέρει στους χρήστες/επισκέπτες υπηρεσίες ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Γενικά

Όροι χρήσης. 1. Γενικά Όροι χρήσης 1. Γενικά Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.metonkyriako.gr, οι οποίοι διατυπώνονται κατά τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και εύληπτο διέπουν τη χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ Όροι Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αποδοχή των Όρων Χρήσης Η ΒΙΑΝΕΞ δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο www.norocinmedpharmanews.gr εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος», και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. έγγραφα, αρχεία, κείμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ MICROSOFT ( ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Όροι χρήσης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Όροι χρήσης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 1. Η πλατφόρμα διαβούλευσης http://hello.crowdapps.net/participation-roma-ekka/ ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο εν λόγω διαδικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή.

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Το Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνοαμερικανική Ένωση», που εδρεύει στην Αθήνα (Μασσαλίας 22) και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας αυτού κ.

Διαβάστε περισσότερα

8. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει

8. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει ΟΡΟΙΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Η ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε που εδρεύει ΦΗΡΟΣΤΕΦΑΝΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Τ.Κ 84700 Τ.Θ 119 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 4.1. Ο Διαχειριστής λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδοµένων που υπόκειν

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 4.1. Ο Διαχειριστής λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδοµένων που υπόκειν 1. ΓΕΝΙΚΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.1. Οι παρόντες όροι χρήσης (Γενικοί Όροι Χρήσης) αποτελούν τους κανόνες και τις προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού ιστοτόπου (web site) «http://peloponnisossearch.com»

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Αδμίν Τετάρτη, 04 Μάιος :07 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 26 Δεκέμβριος :32

Συντάχθηκε απο τον/την Αδμίν Τετάρτη, 04 Μάιος :07 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 26 Δεκέμβριος :32 Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα azores.gr. Το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχει τις υπηρεσίες του προς εσάς (επισκέπτη ή πελάτη) μόνο εφόσον αποδεχθείτε τους όρους χρήσης που διέπουν την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμού

Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμού Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμού 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε έδρα την Αθήνα, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 48, (εφ εξής η «διοργανώτρια Εταιρεία») διοργανώνει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης Η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής «Ευγονία», εφεξής η «μονάδα» δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο www.eugonia.com.gr εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος», και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. έγγραφα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΜΙΑ: «25 ΝΕΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ, 25 ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ»

ΜΑΝΑΜΙΑ: «25 ΝΕΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ, 25 ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΜΑΝΑΜΙΑ: «25 ΝΕΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ, 25 ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ» Η εταιρεία NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με έδρα στο Μαρούσι Αττικής,εφεξής αποκαλούμενη Διοργανώτρια Εταιρεία, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ YELLOW IN FASHION ΤΗΣ ΜΤΝ ΣΤΟ FACEBOOK

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ YELLOW IN FASHION ΤΗΣ ΜΤΝ ΣΤΟ FACEBOOK ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ YELLOW IN FASHION ΤΗΣ ΜΤΝ ΣΤΟ FACEBOOK 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η MTN Cyprus Ltd (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «MTN MADWALK INVITATIONS»

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFOTYPE ΕΠΕ.» (εφεξής καλούμενη «INFOTYPE»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ H PROGRAMMA η εταιρεία που δημιούργησε τον δικτυακό τόπο programma.com.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του δικτυακού

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Σήμερα, την.././., μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: α) Της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΨΩΜΙΑΔΟΥ Ο.Ε.», με έδρα την ΠΑΤΡΑ, οδό ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΑΛΕΑ 37, αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ -3. - ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ --------------------- ειδικά εξουσιοδοτημένη για την υπογραφή της παρούσας πράξης με το με σημερινή

ΑΡΙΘΜΟΣ -3. - ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ --------------------- ειδικά εξουσιοδοτημένη για την υπογραφή της παρούσας πράξης με το με σημερινή ΑΡΙΘΜΟΣ -3. - ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ --------------------- ειδικά εξουσιοδοτημένη για την υπογραφή της παρούσας πράξης με το με σημερινή ημερομηνία πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.iom.gr).

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.iom.gr). Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.im.gr). Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Στόχος του δικτυακού αυτού τόπου είναι να ενθαρρύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Γενικά Η ιστοσελίδα www.dpd.gr (στο εξής "η ιστοσελίδα") ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, που εδρεύει στο Aschaffenburg Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014)

EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014) EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014) Version 1 Approved BoD 72 nd (#14) Effective from 24.09.2014 DOCUMENT HISTORY Version Effective from Approval 1 24.09.2014 BoD 72 nd

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ( ΣΥΜΦΩΝΙΑ ) ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ MICROBIOLOGICS, INC. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή MBL ) ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ, ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού FB. 6. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να πάρει μέρος μόνο μία φορά στον διαγωνισμό συμπληρώνοντας μία φορά την αίτηση συμμετοχής-φόρμα.

Όροι Διαγωνισμού FB. 6. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να πάρει μέρος μόνο μία φορά στον διαγωνισμό συμπληρώνοντας μία φορά την αίτηση συμμετοχής-φόρμα. Όροι Διαγωνισμού FB 1. Ο διαγωνισμός «SCANIT στο Facebook» διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία «ScanIT 4Experience s.a.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι, Λεωφ. Κηφισίας 179, 2 ο Όροφο με ΑΦΜ 800385689,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης Σάββατο, 08 Οκτώβριος :54 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 11 Οκτώβριος :16

Όροι χρήσης Σάββατο, 08 Οκτώβριος :54 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 11 Οκτώβριος :16 H Ιστοσελίδα www. xartomani. com (στο εξής XARTOMANI) αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της επιχείρησης K ΕΠΕΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ με ΑΦΜ:103111083, ΔΟΥ: Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, και έδρα στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ 49,

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο του Διαγωνισμού. 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων Από το Διαγωνισμό, (α) (β) (γ)

Αντικείμενο του Διαγωνισμού. 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων Από το Διαγωνισμό, (α) (β) (γ) 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Pepsico HBH Ε.Π.Ε.» και έδρα στον Άγ. Στέφανο Αττικής, στο 22ο Χλμ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας (περαιτέρω ο Διοργανωτής) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Amway Hellas Ε.Π.Ε. ( Amway ).

Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Amway Hellas Ε.Π.Ε. ( Amway ). Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας www.amway.gr Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Amway Hellas Ε.Π.Ε. ( Amway ). Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας. Η Amway διατηρεί την ιστοσελίδα αυτή ως υπηρεσία προς τους

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα 02/12/2013 ημέρα Δευτέρα, μεταξύ των: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» (εφεξής Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από την «ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ» (εφεξής «η Εταιρεία») και την «HAVAS WORLWIDE ATHENS ΑΕ»

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από την «ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ» (εφεξής «η Εταιρεία») και την «HAVAS WORLWIDE ATHENS ΑΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «TUNE IN» στο FACEBOOK. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από την «ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ» (εφεξής «η Εταιρεία») και την «HAVAS WORLWIDE

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣ YZF-R1M

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣ YZF-R1M ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣ YZF-R1M Μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας www.yamaha-motor.eu/gr παρέχεται η δυνατότητα στον επισκέπτη/χρήστη να προβεί σε σχετική ηλεκτρονική εγγραφή προκειμένου να συμμετάσχει επιτυχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Νέο Φάληρο Αττικής (οδός Εθνάρχου Μακαρίου και Δ. Φαληρέως αρ. 2, T.K. 185 47) (εφεξής οι «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA E-STATEMENTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA E-STATEMENTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA E-STATEMENTS Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης Όροι χρήσης Με τη χρήση της ιστοσελίδας ( www.diagonismoi-dimosiou.gr ) και τη χρήση της υπηρεσίας "diagonismoi-dimosiou.gr", αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί.

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί. Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ,, Η «AMAZON» Ή «ΕΜΕΙΣ»).

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης

Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ (Ιδιώτης) Φυσικό Πρόσωπο Νομικό πρόσωπο δημόσιος Οργανισμός Ελεύθερος Επαγγελματίας Άλλο Ονοματεπώνυμο: Επάγγελμα: ΑΦΜ: ΟΥ: Ημ. Γέννησης: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ /

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι χρήσης για την εγγραφή και τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής MyBosch (ενημέρωση: )

Γενικοί όροι χρήσης για την εγγραφή και τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής MyBosch (ενημέρωση: ) Γενικοί όροι χρήσης για την εγγραφή και τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής MyBosch (ενημέρωση: 01.02.2016) Αυτοί οι όροι χρήσης ισχύουν στην ισχύουσα κατά τη σύναψη της σύμβασης έκδοση για την εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΝΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔ. ΔΙΟΠΤΡΑ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΝΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΝΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔ. ΔΙΟΠΤΡΑ 1] Οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής και την απονομή των επάθλων αποτελούν μέρος των παρόντων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις που εμπεριέχονται στους παρόντες Όρους και την Διαδικασία Διεξαγωγής του.

Ο Διαγωνισμός διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις που εμπεριέχονται στους παρόντες Όρους και την Διαδικασία Διεξαγωγής του. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - NEWSBEAST.GR Η εταιρεία «PRIME APPLICATIONS A.E.» διοργανώνει Διαγωνισμό Κλήρωση στο διαδικτυακό τόπο της «www.newsbeast.gr» και αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΑΤAI ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ/ΣΤΑΥΡΟΥ/28& ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Δ/ΝΣΗ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ& ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο IV του Ν.4412/2016. Εισηγήτρια: Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ

Βιβλίο IV του Ν.4412/2016. Εισηγήτρια: Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ Βιβλίο IV του Ν.4412/2016 Εισηγήτρια: Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ Ι. Νομοθετικό καθεστώς 1. Καθεστώς μέχρι 26.06.2017 α. Συμβάσεις έως 60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) Εφαρμόζεται το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Η συμμετοχή συνεπάγεται αυτοδικαίως και αυτομάτως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή από τους χρήστες των Όρων Συμμετοχής του Διαγωνισμού.

Η συμμετοχή συνεπάγεται αυτοδικαίως και αυτομάτως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή από τους χρήστες των Όρων Συμμετοχής του Διαγωνισμού. Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό H δύναμη των Χριστουγέννων 1. Η εταιρία με την επωνυμία ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. που εδρεύει στο Περιστέρι, οδός Λεωφ. Κηφισού 130 (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») διοργανώνει προωθητική

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθοι Όροι ισχύουν για την υπηρεσία Alpha Alerts Καρτών (εφεξής η «Υπηρεσία») :

Οι ακόλουθοι Όροι ισχύουν για την υπηρεσία Alpha Alerts Καρτών (εφεξής η «Υπηρεσία») : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΚΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής «οι Όροι») θα διέπονται από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Alpha

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας Η Υπηρεσία Date by InternetQ (εφεξής καλούµενη η Υπηρεσία ) έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα.

Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα. Όροι Χρήσης XtraMath Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Λειτουργίας. Με τη δημιουργία ενός λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ»

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» Η ΔΕΗ Α.Ε δημιούργησε τη νέα υπηρεσία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» (στο εξής «Υπηρεσία») για την πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0476/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0476/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0476/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 3/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρεία με την επωνυμία «General Motors Ελλάς Α.Ε.», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 56 & Δελφών 2, με ΑΦΜ 094139058 της ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live!

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live! ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live! Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Vodafone - Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών», (περαιτέρω η VODAFONE ) που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι εταιρείες Reckitt Benckiser και ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με τα καταστήματα My Market διοργανώνουν διαγωνισμό με τίτλο «Ας κάνουμε αυτή τη χρονιά, χρονιά υγείας: Ξύστε και Κερδίστε 56 ατμομάγειρες

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

3. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού των ανωτέρω.

3. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού των ανωτέρω. 'Οροι Διαγωνισμού 1. H Εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ» που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Πεντέλης 73 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710/372111,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Σ σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Προμήθεια Εγγύησης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Προμήθεια Εγγύησης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Προμήθεια Εγγύησης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και της Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»]

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Ημερομηνία:.../.../... Προς: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Διεύθυνση: Λεωφόρος Κυρηνείας 97, Αγλαντζιά, 2114

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα