EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ"

Transcript

1 Αρ.Εξερχόµενου: 156/2008 Αθήνα, EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Του Γεωργίου Μπροδήµα του Νικολάου, επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών, οδός Αχελώου, αριθµός 63 Δια του πληρεξουσίου και αντικλήτου του δικηγόρου, Βασίλη Σωτηρόπουλου του Αθανασίου, κατοίκου Αθηνών, οδός Μαυροµιχάλη, αρ. 9, Αθήνα. Διάγραµµα ανάπτυξης 1. Εισαγωγή 2. Ιστορικό 2.1. Η εκχώρηση και χρήση του Ονόµατος Χώρου 2.2. Η ανανέωση της εκχώρησης του Ονόµατος Χώρου 2.3. Η αίτηση διαγραφής εκ µέρους του Δήµου Κρανιδίου 3. Θεσµικό πλαίσιο 4. Λόγοι επανεξέτασης της απόφασης της ΕΕΤΤ 4.1. Διάψευση της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του ιδιώτη 4.2. Καταχρηστική άσκηση καταγγελίας εκ µέρους του Δήµου Κρανιδίου 4.3. Παραβίαση της αρχής της ασφάλειας δικαίου οι αντινοµίες του Κανονισµού Αίτηµα επανεξέτασης της απόφασης απόρριψης 6. Προθεσµία για απάντηση και παράλληλες ενέργειες 7. Σύνοψη 1

2 1. Εισαγωγή 1.1. Η παρούσα αίτηση θεραπείας υποβάλλεται από τον κ. Γεώργιο Μπροδήµα [εφεξής: ο αιτών] ενώπιον της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων [εφεξής: η ΕΕΤΤ], για την επανεξέταση και ανάκληση της υπ' αρ. 476/171/ αποφάσεως της περί διαγραφής του Ονόµατος Χώρου [didyma.gr] Με την εν λόγω απόφαση, η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ έκρινε δεκτό το αίτηµα του Δήµου Κρανιδίου για την διαγραφή του Ονόµατος Χώρου [didyma.gr], λόγω του ότι θεωρήθηκε πως ταυτίζεται µε την επωνυµία του δηµοτικού διαµερίσµατος Δίδυµα του Δ. Κρανιδίου Η εν λόγω απόρριψη έλαβε χώρα, κατά διάψευση της προστατευόµενης ε µπιστοσύνης του ενδιαφεροµένου, αφού από πλήθος εγγράφων του ΙΤΕ και της ΕΕΤΤ είχε αναγνωρισθεί η νοµιµότητα της εν λόγω εκχωρήσεως, χωρίς να ληφθεί υπόψη ότι η καταγγελία του Δ. Κρανιδίου ήταν καταχρηστική και συνεπώς απορριπτέα και χωρίς να ληφθούν υπόψη οι αντινοµίες που περιλαµβάνονται στον Κανονισµό Διαχείρισης Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr του έτους 2005, ο οποίος παραβιάζει την αρχή της ασφάλειας δικαίου καθώς και τα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα των δικαιούχων Ονοµάτων Χώρου στα οποία επεµβαίνει µε τη ρυθµιστική του παρέµβαση. Συνεπώς, η απόφαση εναντίον της οποίας βάλλει η παρούσα αίτηση παραβίασε τα συνταγµατικά δικαιώµατα της συµµετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας, της ελευθερίας της έκφρασης, της ασφάλειας δικαίου και δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης, όπως αναλυτικά εκτίθεται παρακάτω Ο σκοπός της υποβολής της παρούσας να επανεξεταστεί η υπόθεση από την ΕΕΤΤ, προκειµένου να ανακληθεί η προσβαλλόµενη απόφαση και να συνεκτιµηθούν τα στοιχεία που αποτελούν τους λόγους ανάκλησής της, ενόψει της έκδοσης νέας απόφασης, η οποία αποκαθιστά την νοµιµότητα στην συγκεκριµένη διαφορά Η ΕΕΤΤ δεσµεύεται να απαντήσει στην παρούσα αίτηση εντός της νοµοθετικά και συνταγµατικά προβλεπόµενης προθεσµίας και να ικανοποιήσει τα ανωτέρω αιτήµατα. 2

3 1.6. Παράλληλα, ο αιτών δεν θα προσφύγει, σε αυτή τη φάση, κατά της προσβαλλόµενης απόφασης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (άρθρο 67 Ν.3431/2006), αλλά, ταυτόχρονα µε την υποβολή της παρούσας, καταθέτει σχετική Αναφορά ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη, αποβλέποντας σε διαβουλευτική επίλυση της διαφοράς του µε την ΕΕΤΤ. 2. Ιστορικό Στο κεφάλαιο αυτό εκτίθενται τα κρίσιµα πραγµατικά περιστατικά, όπως έχουν προκύπτουν από έγγραφα τα οποία έχουν προσκοµιστεί ενώπιον της ΕΕΤΤ και επικαλούµαστε εκ νέου στο πλαίσιο της επανεξέτασης της υπόθεσης. Η υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών στους εφαρµοστέους κανόνες δικαίου περιλαµβάνεται στο επόµενο κεφάλαιο (3. Θεσµικό πλαίσιο) και οι λόγοι επανεξέτασης της υπόθεσης εκτίθενται στο µεθεπόµενο κεφάλαιο (4. Λόγοι επανεξέτασης της απόφασης της ΕΕΤΤ) Η εκχώρηση και χρήση του Ονόµατος Χώρου Στις εκχωρήθηκε το Όνοµα Χώρου [didyma.gr] στο όνοµα του αιτούντος, µε αρχική ηµεροµηνία λήξης στις Ο αιτών χρησιµοποίησε το Όνοµα Χώρου ως ηλεκτρονική διεύθυνση για την φιλοξενία της ιστοσελίδας ΔΙΔΥΜΑ, η οποία περιέχει πληροφορίες για την οµώνυµη περιοχή της Ερµιονίδας Αργολίδας, η οποία παλαιότερα ήταν Κοινότητα και σήµερα αποτελεί δηµοτικό διαµέρισµα του Δήµου Κρανιδίου Ο αιτών ουδέποτε απέκρυψε ότι η χρήση του Ονόµατος Χώρου γινόταν επωνύµως από τον ίδιο, δηλαδή έναν πολίτη στο πλαίσιο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της ενάσκησης της ελευθερίας της πληροφόρησης. Ο αιτών ουδέποτε σφετερίστηκε επίσηµες αρµοδιότητες του Δήµου Κρανιδίου, αφού από την πρώτη ηµέρα της λειτουργίας της ιστοσελίδας υπέγραφε µε το ονοµατεπώνυµό του και µε πλήρη στοιχεία ως δηµιουργός και διαχειριστής της Ο αιτών ουδέποτε είχε αντίρρηση να παραχωρήσει ακόµη και δωρεάν το Όνοµα Χώρου στην δηµοτική Αρχή για την ανάπτυξη της σχετικής ιστοσελίδας. Το γεγονός αυτό έχει δηλώσει σε όλους 3

4 τους τόνους, ωστόσο, ουδέποτε η δηµοτική Αρχή του ζήτησε το Όνοµα Χώρου, καθώς ουδέποτε αποφάσισε να δηµιουργήσει ιστοσελίδα σχετικά µε τα Δίδυµα Η ανανέωση της εκχώρησης του Ονόµατος Χώρου Όπως είναι γνωστό, ανα διετία υποβάλλεται αίτηση για ανανέωση της εκχώρησης των Ονοµατων Χώρου. Έτσι συνάβη και για το [didyma.gr] το 2006, οπότε ανανεώθηκε µέχρι το Κατόπιν αιτήσεως, η ΕΕΤΤ ανανέωσε το δικαίωµα χρήσης του Ονόµατος Χώρου, όπως προκύπτει από το σχετικό µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του Ιδρύµατος Τεχνολογίας της και Έρευνας, το οποίο αναφέρει ως νέα ηµεροµηνία λήξεως τις Το εν λόγω µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ανανέωση δικαιώµατος χρήσης που έλαβε στις ο αιτών έχει ως εξής: -----Original Message----- From: Sent: Friday, March 14, :04 PM To: Subject: didyma.gr Ανανέωση Ονόµατος Χώρου [.gr]. Domain Name Renewal. Auto to einai kodikopoihmeno se UTF8 xarakthres. This is encoded in UTF8. Παρακαλώ φυλάξτε το παρακάτω µήνυµα, περιέχει σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε το όνοµα χώρου didyma.gr Ανανέωση Ονόµατος Χώρου [.gr] Ονοµα Χώρου: didyma.gr Ενεργοποιηµένες χρεώσιµες µορφές: didyma.gr Καταχωρητής: USABLEWEB ΕΠΕ Παλιά Ηµ/νία Λήξης: May :59PM UTC Νέα Ηµ/νία Λήξης: May :59PM UTC Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Domain Name has been Renewed Please save the following message, it contains important information regarding 4

5 domain name didyma.gr Domain Name: didyma.gr Charged bundled domain names: didyma.gr Registrar: USABLEWEB ΕΠΕ Old Expiration Date: May :59PM UTC New Expiration Date: May :59PM UTC For more information please contact Με εκτίµηση, [.gr] Hostmaster Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ιδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας Institute of Computer Science, Foundation of Research and Technology, Hellas Πριν την ως άνω ανανέωση των δικαιωµάτων του αιτούντος, είχε προηγηθεί και άλλη επικοινωνία ανάµεσα στον αιτούντα και το ΙΤΕ, το οποίο λειτουργεί κατά παραχώρηση αρµοδιότητας εκ µέρους της ΕΕΤΤ. Συγκεκριµένα: - Στις έλαβα προειδοποίηση ότι το Όνοµα Χώρου επρόκειτο να λήξει και ότι θα έπρεπε να κάνω αίτηση ανανέωσης. Δηλαδή το ίδιο το κράτος µου ζητούσε να προβώ στην ανανέωση αν ήθελα να διατηρήσω τα δικαιώµατα που µου είχε αναγνωρίσει επί του επίµαχου Ονόµατος Χώρου: -----Original Message----- From: Sent: Sunday, February 10, :32 AM To: Subject: didyma.gr Προειδοποίηση Λήξης Ονόµατος Χώρου [.gr]. Domain Name Expiration Warning. Auto to einai kodikopoihmeno se UTF8 xarakthres. This is encoded in UTF8. Παρακαλώ φυλάξτε το παρακάτω µήνυµα, περιέχει σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε το όνοµα χώρου didyma.gr Προειδοποίηση Λήξης Ονόµατος Χώρου [.gr]. Το όνοµα χώρου didyma.gr το οποίο βρίσκεται στην χρήση σας πλησιάζει στην λήξη της περιόδου εκχώρησης του και απαιτείται η ανανέωσή του. Η ανανέωση γίνεται για δύο (2) χρόνια µε την απλή 5

6 καταβολή του αντίστοιχου τέλους µέσω του καταχωρητή σας. Εάν δεν έχετε ήδη επιλέξει κάποιον καταχωρητή, παρακαλούµε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://grweb.ics.forth.gr/greek/reg_list.html όπου θα βρείτε τον κατάλογο µε τους εγκεκριµένους από την ΕΕΤΤ καταχωρητές. Ονοµα Χώρου: didyma.gr Καταχωρητής: ATNET COMMUNICATIONS AE Ηµ/νία Λήξης: May :59PM UTC Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Please save the following message, it contains important information regarding your domain name didyma.gr Domain Name Expiration Warning. The domain name didyma.gr which you are using is approaching its expiration date and should be renewed. The domain can be renewed for an additional two(2) years with the deposit of the renewal fee via your registrar. If you have not already selected a registrar please visit the URL https://grweb.ics.forth.gr/english/reg_list.html where you will find the accredited registrars list. Domain Name: didyma.gr Registrar: ATNET COMMUNICATIONS AE Expiration Date: May :59PM UTC For more information please contact Με εκτίµηση, [.gr] Hostmaster Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ιδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας Institute of Computer Science, Foundation of Research and Technology, Hellas - Όµοια µηνύµατα έλαβα επίσης από το ΙΤΕ στις και τις Στις έλαβα το παρακάτω µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε τον Κωδικό Εξουσιοδότησης του επίµαχου Ονόµατος Χώρου: 6

7 -----Original Message----- From: Sent: Tuesday, February 26, :14 PM To: Subject: Κωδικός Εξουσιοδότησης ονόµατος χώρου [ didyma.gr ] - Authorization Code for domain [ didyma.gr ] Auto to einai kodikopoihmeno se UTF8 xarakthres. This is encoded in UTF8. Ο Κωδικός Εξουσιοδότησης του ονόµατος χώρου [ didyma.gr ] σας αποστέλλεται έπειτα από αίτηση του καταχωρητή USABLEWEB ΕΠΕ, που είναι εγκεκριµένος καταχωρητής από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ). Αν η αίτηση για αποστολή του κωδικού έγινε χωρίς τη συγκατάθεσή σας και για άγνωστο σε εσάς λόγο, παρακαλoύµε επικοινωνήστε µαζί µας για να αναφέρετε το γεγονός (Τηλέφωνο επικοινωνίας , Ο Κωδικός Εξουσιοδότησης του ονόµατος χώρου (domain password), απεικονίζεται στο συνηµµένο αρχείο εικόνας (info.jpg). Με εκτίµηση, [.gr] Hostmaster Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ιδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας Αποτέλεσµα όλων αυτών των µηνυµάτων και εγκρίσεων του ΙΤΕ και της ΕΕΤΤ ήταν η δηµιουργία εύλογης πεποίθησης του αιτούντος ότι η εκ µέρους του χρήση του επίµαχου Ονόµατος Χώρου ήταν καθ' όλα νόµιµη και δίκαιη, καθώς ο αρµόδιος ανεξάρτητος κρατικός φορέας είχε επιβεβαιώσει µε πλείστες πράξεις του την βεβαιότητα του πολίτη και την πεποίθησή του ότι κινείται στο πλαίσιο της νοµιµότητας Η αίτηση διαγραφής εκ µέρους του Δήµου Κρανιδίου Με το από έγγραφό του, ο Δήµος Κρανιδίου κατήγγειλε ενώπιον της ΕΕΤΤ τη λειτουργία της ιστοσελίδας του αιτούντος Στο κείµενο ο Δήµος Κρανιδίου χρησιµοποιεί τον όρο Παράνοµη χρήση γεωγραφικού τοπωνυµίου για ένα Όνοµα Χώρου το οποίο είχε ήδη εγκριθεί από το 2004 και του οποίου, φυσικά, γνώριζε την εδώ και τέσσερα χρόνια λειτουργία του, χωρίς ποτέ να ενοχλήσει τον αιτούντα για την χρήση του όρου didyma.gr. To κείµενο αναφέρει ότι ο αιτών δεν έχει λάβει έγκριση από το 7

8 Δηµοτικό Συµβούλιο για τη χρήση του ονόµατος και ζητά από την ΕΕΤΤ να αναλάβει ενέργειες για την αποκατάσταση της βλάβης που υφίσταται ο Δήµος Κρανιδίου από τη λειτουργία της παραπάνω ιστοσελίδας Η πραγµατικότητα είναι ότι ο Δήµος Κρανιδίου δεν υφίσταται απολύτως καµία βλάβη από την λειτουργία της ιστοσελίδα του αιτούντος στο Όνοµα Χώρου [didyma.gr]. Η ιστοσελίδα του Δήµου Κρανιδίου φιλοξενείται στο Όνοµα Χώρου [kranidi.gr], όπου υπάρχουν υποσελίδες για τα πέντες Δηµοτικά Διαµερίσµατα του. Ουδέποτε ζήτησε την εκχώρηση του Ονόµατος Χώρου [didyma.gr], ενώ ο ισχυρισµός ότι ζητά τη διαγραφή του προκειµένου να χρησιµοποίθεί εκ µέρους της δηµοτικής αρχής και να αναρτηθεί σελίδα στο [didyma.gr] έχει παραµείνει πλήρως αναπόδεικτος. Για κανένα δηµοτικό διαµέρισµα ο Δήµος δεν έχει κατασκευάσει ειδική ιστοσελίδα και εξάλλου δεν έχει ζητήσει την εκχώρηση του Ονόµατος Χώρου [didyma.gr], παρά µόνο τη διαγραφή του Περαιτέρω, η τετραετής λειτουργία της ιστοσελίδας του αιτούντος ήταν γνωστή στον Δήµο Κρανιδίου από την αρχή και ως εκ τούτου η µη κίνηση διαδικασιών όλα αυτά τα χρόνια αποτελούσε επιπρόσθετο λόγο για την πεποίθηση του αιτούντος ότι κινείται απολύτως σύµφωνα µε την αρχή της νοµιµότητας. Ο ισχυρισµός του εκπροσώπου του Δήµου κ. Κοντοβράκη ότι είµαστε νέα δηµοτική Αρχή, η οποία αναδείχθηκε µετά τις εκλογές του 2006, ουδώλως επηρεάζει την διοικητική και νοµική συνέχεια µε την οποία λειτουργεί ο Δήµος, καθώς και την στάση και αδράνεια ενάσκησης οιασδήποτε αξίωσης έναντι του αιτούντος Ο πραγµατικός λόγος για τον οποίο ζητήθηκε, µετά από τέσσερα χρόνια λειτουργίας, η διαγραφή του Ονόµατος Χώρου είναι επειδή, όπως έχει οµολογήσει και ο εκπρόσωπος του Δήµου Κρανιδίου κατά την ακροαµατική διαδικασία ενώπιον τη ΕΕΤΤ, στην ιστοσελίδα του αιτούντος αναγράφηκαν κριτικά σχόλια άκρως ενοχλητικά για τη δηµοτική αρχή (λ.χ. σχετικά µε το νερό). Ο Δήµος δεν δίστασε µάλιστα να κάνει λόγο για συκοφάντηση, όπως προκύπτει από την καταγραφή των ισχυρισµών του στο σώµα της προσβαλλόµενης απόφασης, µολονότι ουδέποτε ασκήθηκε σχετική διαδικασία εις βάρος του αιτούντος και εξάλλου είναι ήδη πολύ αργά για κάτι τέτοιο, καθότι έχουν ήδη παρέλθει τρεις µήνες από τότε που οι δήθεν θιγόµενοι έλαβαν γνώση της καθ' όλα θεµιτής κριτικής του αιτούντος. 8

9 Όλα τα παραπάνω στοιχεία ήταν σε γνώση της ΕΕΤΤ όπως προκύπτει από τα σχετικά Πρακτικά και τα λοιπά έγγραφα που βρίσκονται στο φάκελο της υπόθεσης που τηρείται στο αρχείο της Επιτροπής. Ωστόσο, δεν ελήφθησαν υπόψη κατά το σχηµατισµό κρίσης ενόψει της απόφασης επί της καταγγελίας του Δήµου Κρανιδίου, µε αποτέλεσµα η απόφαση να είναι πλήρης νοµικών πληµµελειών. 3. Θεσµικό πλαίσιο 3.1. Σύµφωνα µε το άρθρο 5Α παρ. 2 του Συντάγµατος καθένας έχει δικαίωµα συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας, ενώ η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους τηρουµένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9,9Α και 19. Επίσης, κατά το άρθρο 14 παρ. 1 του Συντάγµατος, καθένας µπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασµούς του, τηρώντας τους νόµους του κράτους. Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 14, ο τύπος είναι ελεύθερος, ενώ η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό µέτρο απαγορεύονται. Κατά το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγµατος, οι κάθε είδους περιορισµοί που µπορούν κατά το Σύνταγµα να επιβληθούν στα δικαιώµατα του ανθρώπου πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας Κατά το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα ελευθερίας της έκφρασης, το οποίο δικαίωµα περιλαµβάνει την ελευθερία της γνώµης αλλά και την ελευθερία λήψεως και µεταδόσεως πληροφοριών ή ιδεών άνευ επεµβάσεως δηµοσίων αρχών και ασχέτως συνόρων. Σύµφωνα µε την παρ. 2, η άσκηση των ελευθεριών αυτών, οι οποίες συνεπάγονται καθήκοντα και ευθύνες, δύναται να υπαχθεί σε ορισµένες διατυπώσεις, όρους, περιορισµούς, κυρώσεις, προβλεπόµενους από τον νόµο κι αποτελούντες αναγκαία µέτρα σε µια δηµοκρατική κοινωνία για την εθνική ασφάλεια, την εδαφική ακεραιότητα ή την δηµόσια ασφάλεια, την προάσπιση της τάξης και την πρόληψη του εγκλήµατος, την προστασία της υγείας ή της ηθικής, την προστασία της υπολήψεως ή των δικαιωµάτων των τρίτων, την παρεµπόδιση της κοινοποίησης ε µπιστευτικών πληροφοριών ή τη διασφάλιση του κύρους της δικαστικής εξουσίας. Eπίσης, κατά το άρθρο 3 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, τα κράτη αναλαµβάνουν την 9

10 υποχρέωση να διενεργούν εκλογές που επιτρέπουν την ελεύθερη έκφραση της λαϊκής θέλησης ως προς την εκλογή του νοµοθετικού σώµατος Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ιδιαίτερα η ρύθµιση των Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr διέπεται από τον Ν.3431/2006 (ΦΕΚ A' 13/ , Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών) 1. Kατά το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν.3431/2006, η ΕΕΤΤ είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή µε έδρα την Αθήνα και απολαµβάνει διοικητικής και οικονοµικη αυτοτέλειας. Υποχρεούται να γνωστοποιεί µε µέριµνα της τις αποφάσεις της στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, στον οποίο υποβάλλει κατ' έτος κάθε χρόνο έκθεση πεπραγµάτων της. Σύµφωνα µε το άρθρο 12 ( Αρµοδιότητες της ΕΕΤΤ ) στοιχείο κδ του Ν.3431/2006, η ΕΕΤΤ ρυθµίζει τα θέµατα ονοµάτων χώρου στο Διαδίκτυο µε κατάληξη.gr [...].Εκδίδει Κανονισµός µ ετην οποίο ρυθµίζεται κάθε θέµα το οποίο αφορά την εκχώρηση των ονοµάτων χώρου στο Διαδίκτυο µε την κατάληξη.gr, τους όρους χρήσης τους, τους λόγους διαγραφής, τους όρους µεταβίβασης, την τήρηση του µητρώου εκχωρούµενων ονοµάτων χώρου, τα τέλη για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, την άσκηση εποπτείας για τη χρήση και κάθε άλλο θέµα το οποίο αφορά στη λειτουργία και χρήση των ονοµάτων χώρου στο Διαδίκτυο µε κατάληξη.gr. Tα ανωτέρω ονόµατα χώρου αποτελούν πόρους του Ελληνικού Κράτους, οι οποίοι εκχωρούνται αποκλειστικά από την ΕΕΤΤ µόνο κατά χρήση Στο πλαίσιο της παραπάνω κανονιστικής αρµοδιότητας σχετικά µε τα Ονόµατα Χώρου µε κατάληξη.gr, που αναγνώριζε και ο προγενέστερος Ν. 2867/2000 (ΦΕΚ Α 273/2000, Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλρες διατάξεις), εκδόθηκε ο αρχικός Κανονισµός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου, ως υπ' αρ. 268/73 απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ Β' 1617/ , εφεξής: ο Κανονισµός 2002 ). Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 8 του Κανονισµού 2002, το Μητρώο ενεργοποιεί προσωρινά το αιτηθέν Όνοµα Χώρου, ύστερα από την αίτηση του Καταχωρητή, ενώ, σύµφωνα µε την παρ. 13, εντός αποκλειστικής προθεσµίας επτά (7) ηµερών από την προσωρινή ενεργοποίηση του Ονόµατος Χώρου, οποιοδήποτε πρόσωπο έχει έννοµο συµφέρον δύναται να παρέµβει στη διαδικασία ενώπιον της ΕΕΤΤ και να ζητήσει τη µη Εκχώρηση του Ονόµατος Χώρου. Η παρέµβαση του Δήµου Κρανιδίου, όµως, δεν έγινε εντός της συγκεκριµένης αποκλειστικής προθεσµίας που όριζε ο Κανονισµός Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 12 του Κανονισµού 2002, η ΕΕΤΤ εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την διαβίβαση της αίτησης εκ µέρους του Καταχωρητή, αποφασίζει για την εκχώρηση του Ονόµατος 1 Το πλήρες κείµενο του Ν.3431/2006 βρίσκεται διαθέσιµο στην ιστοθέση 10

11 Χώρου ή την απόρριψη της αίτησης. Οι περιοριστικά απαριθµούµενοι στον Κανονισµό 2002 λόγοι απόρριψης της αίτησης προβλέπονται στο άρθρο 5. Σύµφωνα µε την παρ. 1 περ. γ του άρθρου αυτού, ένα Όνοµα Χώρου απορίπτεται αν είναι γεωγραφικός όρος που περιλαµβάνεται στο σχέδιο Καποδίστριας. Γεωγραφικός όρος που περιλαµβάνεται στο σχέδιο Καποδίστριας εκχωρείται µόνο στους αντίστοιχους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανεξάρτητα από τον τρόπο γραφής του µε λατινικά στοιχεία. Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο του Κανονισµού 2002: σκοπός της διάταξης αυτής είναι η αποφυγή εκχώρησης αποκλειστικών δικαιωµάτων η έκταση των οποίων δεν είναι ανάλογη µε το σκοπό που δικαιολογεί την Εκχώρηση τους επί Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr, σύµφωνα µε την παρούσα Απόφαση και ο περιορισµός των αποκλειστικών αυτών δικαιωµάτων στο απολύτως προσήκον µέτρο για την εξυπηρέτηση του σκοπού που δικαιολογεί σύµφωνα µε την παρούσα Απόφαση, την Εκχώρησή τους επί Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του Κανονισµού 2002, µε απόφαση της ΕΕΤΤ η οποία επιλαµβάνεται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, διαγράφεται Όνοµα Χώρου, αν συντρέχει λόγος που δεν θα επέτρεπε την Εκχώρηση του συγκεκριµένου Ονόµατος χώρου µε κατάληξη.gr σύµφωνα µε το άρθρο 5 ανωτέρω. Κατ' εξαίρεση της διάταξης αυτής, Ονόµατα Χώρου µε κατάληξη.gr τα οποία έχουν εκχωρηθεί µέχρι τη θέση σε ισχύ της παρούσας Απόφασης παραµένουν σε ισχύ και ανανεώνονται ανεξάρτητα από την πιθανή αντίθεσή τους στο άρθρο 5 της παρούσας Απόφασης Ο Κανονισµός 2002 αντικαταστάθηκε τον Ιούλιο του 2005 µε την θέση σε ισχύ της υπ' αρ. 351/76 Απόφαση της ΕΕΤΤ Κανονισµός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη.gr (ΦΕΚ B' 717/ , εφεξής: ο Κανονισµός 2005). Ο Κανονισµός 2005 προβλέπει επίσης στο άρθρο 8 περ. α ως λόγο απόρριψης την ταύτιση του Ονόµατος Χώρου µε γεωγραφικό όρο που περιλαµβάνεται στο σχέδιο Καποδίστριας. Στο άρθρο 9 του Κανονισµού 2005, στο οποίο προβλέπονται οι λόγοι διαγραφής, υπάρχει διαφορετική διατύπωση σε σχέση µε τον Κανονισµό 2002: η ΕΕΤΤ έχει αρµοδιότητα να διατάξει τη διαγραφή Ονόµατος Χώρου δευτέρου επιπέδου που ταυτίζεται µε ονοµασία δηµοτικού διαµερίσµατος ή ιστορική επωνυµία Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ενώ δηλαδή δεν έχει αρµοδιότητα να απορρίψει τέτοια αίτηση (κατ' άρθρο 8), της αναγνωρίζεται αρµοδιότητα να διαγράψει εκ των υστέρων αυτήν την αίτηση. Περαιτέρω, ο Κανονισµός 2005 δεν περιλαµβάνει µεταβατικές περιόδους ή και απαλλαγές για τις περιπτώσεις των Ονοµάτων Χώρου που ταυτίζονται µε γεωγραφικές περιοχές, όπως προέβλεπε κατά τα ανωτέρω ο Κανονισµός 2002 στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ. Αντιθέτως, περιλαµβάνει τέτοιες 11

12 απαλλαγές για τις περιπτώσεις Ονοµάτων Χώρου που εκχωρήθηκαν χωρίς ακριβείς αιτήσεις µέχρι και την (άρθρο 9 περ. β, στ. i), που στερούνται διακριτικού χαρακτήρα και εκχωρήθηκαν µέχρι την (άρθρο 9 περ. β, στ ii) που εκχωρήθηκαν κατά παράβαση του άρθρου 8 µέχρι και την το άρθρο 8 δεν απαγορεύει όσα ταυτίζονται µε ονοµασία δηµοτικού διαµερίσµατος- (άρθρο 9, παρ. β, στ. iii) και όσα εκχωρήθηκαν κατά παράβαση των αρχών της καλής πίστης µέχρι και την (άρθρο 9, παρ. β, στ. vi). Για την νεοπαγή περίπτωση της διαγραφής Ονοµάτων που ταυτίζονται µε δηµοτικά διαµερίσµατα, όµως, ο Κανονισµός 2005 δεν αναγνωρίζει καµία µεταβατική περίοδο ή απαλλαγή, καθώς, σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 3 ο παρών κανονισµός διέπει όλα τα Ονόµατα Χώρου τα οποία έχουν εκχωρηθεί µέχρι τη θέση του σε ισχύ ανεξάρτητα από τη διαδικασία από την οποία εκχωρήθηκαν. Αυτό το στοιχείο καθιστά τον Κανονισµό προβληµατικό ενόψει της αρχής της ασφάλειας δικαίου, όπως η έννοια αυτή έχει διαπλασθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. Επ' αυτού του θέµατος, βλ. παρακάτω αναλυτικά, υπό Λόγοι επανεξέτασης της απόφασης της ΕΕΤΤ Ο αιτών επικαλείται τρεις κατηγορίες λόγων για τους οποίους πρέπει να ανακληθεί η προσβαλλόµενη απόφαση της ΕΕΤΤ και να του επανεκχωρηθεί το επίµαχο Όνοµα Χώρου Διάψευση της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του αιτούντος Όπως προεκτέθηκε, στον αιτούντα εκχωρήθηκε το επίµαχο Όνοµα Χώρου στις Μέχρι το 2008, όπως εξέθεσε και ο ίδιος ενώπιον της Επιτροπής Ακροάσεων της ΕΕΤΤ, ήταν απολύτως πεπεισµένος ότι η συγκεκριµένη ενέργειά του ήταν σύννοµη επειδή: (α) Η ΕΕΤΤ ενέκρινε το Όνοµα Χώρου, ενώ αν υπήρχε αντίθεση στους γεωγραφικούς όρους που περιλαµβάνονται στο σχέδιο Καποδίστριας θα είχε απορρίψει την εκχώρηση εντός της αποκλειστικής προθεσµίας των 15 ηµερών που ανέφερε ο Κανονισµός 2002, (β) Ο Δήµος Κρανιδίου δεν επενέβη εντός 7 ηµερών από την προσωρινή ενεργοποίηση του Ονόµατος Χώρου, αλλά ουδέποτε ζήτησε και την εκχώρηση του Ονόµατος Χώρου µέχρι σήµερα. Για τέσσερα χρόνια ο Δήµος Κρανιδίου δεν ήγειρε καµία απολύτως αξίωση επί του Ονόµατος Χώρου, 12

13 (γ) Η ΕΕΤΤ, ακόµη και µετά την θέση σε ισχύ του Κανονισµού 2005, είχε αυτεπάγγελτη αρµοδιότητα να αποφασίσει τη διαγραφή του Ονόµατος Χώρου, λόγω του νεοείσακτου λόγου διαγραφής ταύτιση µε ονοµασία δηµοτικού διαµερίσµατος, αλλά δεν άσκησε αυτή την αρµοδιότητά της εδώ και 3 χρόνια που είχε τεθεί σε εφαρµογή ο Κανονισµός, (δ) Η ΕΕΤΤ ενέκρινε την ανανέωση της εκχώρησης του Ονόµατος µεχρι το 2010 και µάλιστα η απόφαση αυτή εκδόθηκε στις , δηλαδή µετά την υποβολή της καταγγελία του Δήµου Κρανιδίου Από όλες αυτές τις πράξεις και παραλείψεις τόσο της ΕΕΤΤ, όσο και του Δήµου Κρανιδίου, ο αιτών επί τέσσερα χρόνια είχε πλέον διαµορφώσει την καθόλα εύλογη πεποίθηση και βεβαιότητα ότι είναι νόµιµος δικαιούχος του Ονόµατος Χώρου. Η δικαιολογηµένη αυτή ε µπιστοσύνη που εµπεδόθηκε στον αιτούντα από την ΕΕΤΤ και τον Δήµο Κρανιδίου διαψεύσθηκε βάναυσα, αφενός µε την καταγγελία του Δήµου Κρανιδίου, αλλά και αφετέρου, σε πολλαπλάσιο βαθµό, µε την προσβαλλόµενη απόφαση της ΕΕΤΤ Η εκχώρηση του Ονόµατος Χώρου στον αιτούντα προ τετραετίας, οι θετικές πράξεις επιβεβαίωσης της νοµιµότητας της εν λόγω εκχώρησης και η παράληψη έγερσης αξιώσεων εκ µέρους του Δηµου Κρανιδίου διαµόρφωσαν ένα κεκτηµένο δικαίωµα του αιτούντα: το δικαίωµα διαχείρισης του Ονόµατος Χώρου µέχρι τις Η αφαίρεση αυτού του δικαιώµατος µε την προσβαλλόµενη απόφαση της διαγραφής, συνιστά ανάκληση ευµενούς διοικητικής πράξης, κατά τρόπο που παραβιάζει τη συνταγµατική αρχή της προστασίας της ε µπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος. [Βλ. επ αυτού το Πρακτικό του Συµβουλίου της Επικρατείας 703/1990, ΤοΣ, 1990, 645/ : η αρχή της προστασίας της εµπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος, που υποχρεώνει τον κοινό Νοµοθέτη στην τήρηση των δεσµευσεων τις οποίες έχει αναλάβει αποτελεί αναγκαία λογική συνέπεια της θεµελιώδους αρχής του Κράτους Δικαίου... Εποµένως, η αρχή της προστατευόµενης εµπιστοσύνης... έχει στη Χώρα µας συνταγµατική ισχύ. Εξάλλου, όταν δηµιουργούνται κεκτηµένα δικαιώµατα του διοικητικού ή ιδιωτικού δικαίου, δεν επιτρέπεται ανάκληση διοικητικής πράξης, παρά µόνο για επιτακτικούς λόγους προστασίας δηµοσίου συµφέροντος (Α.Ι.Τάχος, Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, 8η εκδ., Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2005, σελ. 672, µε παραποµπή σε νοµολογία ΣτΕ 840/1991, 3657/2999, 2906/2000). Όπως έχει κριθεί λοιπόν, δεν επιτρέπεται στη Διοίκηση ενόψει των αρχών της 13

14 ασφάλειας του δικαίου και της προστατευόµενης εµπιστοσύνης των πολιτών να ανακαλεί τις παράνοµες [ευµενείς] πράξεις της από τις οποίες γεννήθηκαν δικαιώµατα σε καλόπιστους διοικουµένους µετά την πάροδο εύλογου χρόνου, ώστε να µην αιφνιδιάζεται εκείνος που στηρίχθηκε σε δεδοµένη συµπεριφορά της,... (ΣτΕ 602/2003) Για τους παραπάνω λόγους, η απόφαση της ΕΕΤΤ προσβάλλει την συνταγµατική αρχή της προστατευόµενης ε µπιστοσύνης και πρέπει να εξαφανισθεί. Δυνάµει της αρχής αυτής, σε συνδυασµό µε τα ισχύοντα στον Κανονισµό 2005, θα πρέπει να εκδοθεί νέα απόφαση, µε την οποία να αναγνωρίζεται το δικαίωµα του αιτούντος για χρήση του Ονόµατος Χώρου µέχρι την ηµερονηνια κατά την οποία του ανανεώθηκε, δηλ. µέχρι τις Αλλά µέχρι τότε και σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι ο Δήµος Κρανιδίου δεν έχει εκδηλώσει κανένα ενδιαφέρον για εκχώρηση του επίµαχου Ονόµατος Χώρου, δεν συντρέχει κανένας λόγος για την ανατροπή αυτού του κεκτηµένου διοικητικού δικαιώµατος, όπως έχει αναγνωρίσει και το Συµβούλιο της Επικρατείας σε αντίστοιχη περίπτωση Καταχρηστική άσκηση καταγγελίας εκ µέρους του Δήµου Κρανιδίου Τρία στοιχεία τα οποία παρουσιάσθηκαν ενώπιον της ΕΕΤΤ στοιχειοθετούν τον καταχρηστικό χαρακτήρα της άσκησης καταγγελίας εκ µέρους του Δήµου Κρανιδίου: (α) η παρέλευση αδρανούς τετραετίας από το 2004 οπότε λειτουργεί η ιστοσελίδα στο επίµαχο Όνοµα Χώρου, (β) η έλλειψη ενδιαφέροντος για αίτηση εκχώρησης του εν λόγω Ονόµατος Χώρου και της δηµιουργίας ιστοσελίδας για το δηµοτικό διαµέρισµα των Διδύµων και (γ) το γεγονός ότι η υποβολή της καταγγελίας συνδέεται από τον εκπρόσωπο της δηµοτικής αρχής µε το περιεχόµενο της ιστοσελίδας, δηλαδή µε κριτική που ασκεί ο αιτών στην δηµοτική αρχή, η οποία χαρακτηρίζεται συκοφαντική, χωρίς βέβαια να έχει ασκηθεί εναντίον του αιτούντος κανένα ένδικο βοήθηµα σχετικά µε αυτό Ο πραγµατικός σκοπός για τον οποίο υποβλήθηκε η καταγγελία του Δήµου Κρανιδίου ήταν να ασκηθεί αθέµιτη πίεση σε µια ελεύθερη φωνή του Διαδικτύου, η οποία ασκεί κριτική στην δηµοτική αρχή. Ο σκοπός αυτός δεν αναγνωρίζεται όµως ως νόµιµος λόγος για τον οποίο επιβάλλεται η διαγραφή Ονόµατος Χώρου, βάσει του θεσµικού πλαισίου. Αντιθέτως, ο σκοπός αυτός είναι 14

15 αντίθετος σε συνταγµατικό δικαίωµα και δεν βρίσκεται σε συµφωνία µε την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη, τον κοινωνικό και οικονοµικό σκοπό (άρθρο 281 Αστικού Κώδικα, άρθρο 25 παρ. 3 Συντάγµατος) για τον οποίο ένας Δήµος νοµιµοποιείται να ασκήσει αίτηση διαγραφής ενός Ονόµατος Χώρου Ο σκοπός για τον οποίο ένας Δήµος νοµιµοποιείται να ασκήσει τέτοια αίτηση και για τον οποίο η ΕΕΤΤ έχει την σχετική αρµοδιότητα, έχει αναφερθεί ρητώς στον Κανονισµό 2002 [βλ. ανωτέρω, υπό Θεσµικό πλαίσιο] και σχετίζεται µε την αποτροπή αποκλειστικών δικαιωµάτων σε επωνυµίες. Δηλαδή να µην µπορεί να αποκλεισθεί ένας Δήµος από το να αξιοποιήσει στο Διαδίκτυο την επωνυµία του ή την επωνυµία δηµοτικού διαµερίσµατος. Η λειτουργία του [didyma.gr] δεν αποκλείει το Δήµο Κρανιδίου από τέτοια δυνατότητα, αφού αφενός ο Δήµος λειτουργεί την ιστοσελίδα [kranidi.gr] στην οποία υπάρχουν όλες οι επίσηµες πληροφορίες για όλα τα δηµοτικά διαµερίσµατα και εξάλλου δεν έχει εκδηλώσει την πρόθεση για δηµιουργία ειδικής ιστοσελίδας που θα φιλοξενείται στο [didyma.gr], αφού τουλάχιστον µέχρι το χρόνο υποβολής καταγγελίας ή και έκδοσης της προβαλλόµενης απόφασης, ο Δήµος δεν έχει υποβάλλει αίτηµα εκχώρησης! Η ΕΕΤΤ βρίσκεται σε θέση να γνωρίζει το γεγονός ότι δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση εκχώρησης του Ονόµατος Χώρου εκ µέρους του Δήµου. Η δε υποτιθέµενη πρόθεση του Δήµου να αξιοποιήσει το Όνοµα Χώρου µε τη δηµιουργία ιστοσελίδας αποδεικνύεται ότι προβλήθηκε ως προσχηµατικός λόγος υποστήριξης της καταγγελίας, από την αµηχανία µε την οποία απήντησε ο κ. Κοντοβράκης, εκπρόσωπος του Δ. Κρανιδίου σε σχετικό ερώτηµα ενώπιον της Επιτροπής. Εξάλλου, όπως προεκτέθηκε, ο Δ. Κρανιδίου έχει µια κεντρική ιστοσελίδα και δεν έχει δηµιουργήσει ανεξάρτητες ιστοσελίδες για τα δηµοτικά διαµερίσµατά του που να φιλοξενούνται σε ξεχωριστά Ονόµατα Χώρου. Συνεπώς, ούτε υπήρξε, ούτε υπάρχει πρόθεση δηµιουργίας τέτοιας ιστοσελίδας για τα Δίδυµα και ως εκ τούτου ο σχετικός ισχυρισµός προβλήθηκε παραπειστικά εκ µέρους του Δήµου Κρανιδίου, γεγονός το οποίο όφειλε να είχε διαγνώσει και η ΕΕΤΤ Εξάλλου, όφειλε να αναγνωρίσει ότι η παρέλευση τετραετίας από την θέση σε λειτουργία της ιστοσελίδας καθιστά καταχρηστική την υποβολή καταγγελίας εκ µέρους του Δήµου, αφού το δικαίωµά του αδράνησε. Συναφώς επικαλούµαστε την απόφαση 57/2003 της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (βλ. Ετήσια Έκθεση ΑΠΔΠΧ, σελ ) βάσει της οποίας 2 Κείµενο διαθέσιµο στην ιστοθέση: 15

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR.

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. Γ. Κολυβάς, Προϊστάµενος Τµήµατος Ρύθµισης Τηλεπικοινωνιακών Θεµάτων, ΕΕΤΤ Α. Καπώνη, ικηγόρος, ΕΕΤΤ Ηµερίδα Ενηµέρωσης Καταχωρητών,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ.: 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σχετ:13930,14023 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 17-3-2004 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 310/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 268/73/25-11-2002 Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη.gr (ΦΕΚ 1617/Β/2002)

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 217/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Διεύθυνση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0

Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0 Κώδικας Λειτουργίας Συμπαραστάτη Σελίδα 1 Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0 Αθήνα 2014 Κώδικας Λειτουργίας Συμπαραστάτη Σελίδα 2 ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη: Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα 24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα Θέµα: Αδυναµία άσκησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 225/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 225/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 225/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 225/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1)Κύριο *** *** *** 2) Διεύθυνση Κοινοχρήστων Χώρων koin.xwroi@cityofathens.gr Ι. Η καταγγελία Κοινοποίηση 1) Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 2306 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: «Ανάκληση της από 24.05.2013 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Επανάληψη της διαδικασίας ακρόασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 146/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. *** Οδός ***, αρ. *** Αθήνα *** 2. Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων d.prosodwn@cityofathens.gr 3. Τμήμα Τελών Κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥT/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2011 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728)

Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728) 5 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 123597/33811/2011 Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728) ήµος Θήρας /νση Πολεοδοµίας Φηρά Σαντορίνη Θέµα: Επιβολή προστίµου µετά την ακύρωση της απόφασης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 08/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 08/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 08/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 18/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης επιβολής προστίµου στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 12-06-2012 Α. Π. 656/8

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 12-06-2012 Α. Π. 656/8 Μαρούσι, 12-06-2012 Α. Π. 656/8 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση ένστασης της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.» κατά του αποκλεισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου / /2013 Αρ. Πρωτ.:.. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορίες: κ. Σφήκα Ελένη Τηλέφωνο: 210.77.15.510 Παρακαλούμε για την ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πράξεως 0230 Αριθµ. Συν/σεως 23 η /28.7.2010 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII (Γ' ΔΙΑΚΟΠΩΝ) Αποτελούµενο από τον Πρόεδρο του Τµήµατος Θεοχάρη Δηµακόπουλο, Αντιπρόεδρο και τα µέλη Δηµήτριο Πέππα και Αργυρώ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Η ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Η ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ Διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος Όνομα: για να προστατευτεί πρέπει να έχει διακριτική

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 Θανάσης Κυριακόπουλος, Δικηγόρος, MBA, Εταίρος στη Δικηγορική Εταιρεία Κελεμένης & Συνεργάτες Άσκηση προσφυγής σε φορολογικές διαφορές μετά τους Ν 4152/2013 και Ν 4174/2013 Θανάσης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει, σε συνεργασία και με την επιμέλεια της ASM Publications PC διαγωνισμό με την ονομασία «Γεύση

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Π. Μαριόλης Δικηγόρος ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δημήτριος Π. Μαριόλης Δικηγόρος ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Δημήτριος Π. Μαριόλης Δικηγόρος Ανδρούτσου Οδ. 130 Τηλ.- Fax. 210-4171011 18532 - Πειραιάς e-mail: d.mariolis@dspeir.gr ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ [.GR] ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ [.GR] ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 1 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ [.GR] ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Ι. Αλλαγές στις Διαδικασίες Καταχώρησης και Διαχείρισης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη [.gr] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ Φ. 4285/Κ ΑΤΕΛΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... Συζητήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 20-1 - 2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Π.: 3986/236651 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

η μελέτη για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Τανάγρας». Στη συνέχεια η τεχνική υπηρεσία μας διαβίβασε την αριθμ.

η μελέτη για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Τανάγρας». Στη συνέχεια η τεχνική υπηρεσία μας διαβίβασε την αριθμ. ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22343/26-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 652 Από το πρακτικό 38 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2014 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2014 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 3870/2010 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2014 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 14/2013/Β. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς: 1) Κύριο *** *** Κοινοποίηση:

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 14/2013/Β. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς: 1) Κύριο *** *** Κοινοποίηση: Διαμεσολάβηση 14/2013/Β Σελίδα 1 Ι. Εξελίξεις σχετικές με την καταγγγελία ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 14/2013/Β (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς: 1) Κύριο *** *** 2) Διεύθυνση Aστικής Κατάστασης Κυρία Π.Ρούμπου, Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 31.03.2008 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1654 Ταχ. Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008 Η Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στον Πειραιά, σήμερα την 26 η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. του ΕΒΕΠ, συνήλθε σε συνεδρίαση, η

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα