EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ"

Transcript

1 Αρ.Εξερχόµενου: 156/2008 Αθήνα, EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Του Γεωργίου Μπροδήµα του Νικολάου, επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών, οδός Αχελώου, αριθµός 63 Δια του πληρεξουσίου και αντικλήτου του δικηγόρου, Βασίλη Σωτηρόπουλου του Αθανασίου, κατοίκου Αθηνών, οδός Μαυροµιχάλη, αρ. 9, Αθήνα. Διάγραµµα ανάπτυξης 1. Εισαγωγή 2. Ιστορικό 2.1. Η εκχώρηση και χρήση του Ονόµατος Χώρου 2.2. Η ανανέωση της εκχώρησης του Ονόµατος Χώρου 2.3. Η αίτηση διαγραφής εκ µέρους του Δήµου Κρανιδίου 3. Θεσµικό πλαίσιο 4. Λόγοι επανεξέτασης της απόφασης της ΕΕΤΤ 4.1. Διάψευση της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του ιδιώτη 4.2. Καταχρηστική άσκηση καταγγελίας εκ µέρους του Δήµου Κρανιδίου 4.3. Παραβίαση της αρχής της ασφάλειας δικαίου οι αντινοµίες του Κανονισµού Αίτηµα επανεξέτασης της απόφασης απόρριψης 6. Προθεσµία για απάντηση και παράλληλες ενέργειες 7. Σύνοψη 1

2 1. Εισαγωγή 1.1. Η παρούσα αίτηση θεραπείας υποβάλλεται από τον κ. Γεώργιο Μπροδήµα [εφεξής: ο αιτών] ενώπιον της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων [εφεξής: η ΕΕΤΤ], για την επανεξέταση και ανάκληση της υπ' αρ. 476/171/ αποφάσεως της περί διαγραφής του Ονόµατος Χώρου [didyma.gr] Με την εν λόγω απόφαση, η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ έκρινε δεκτό το αίτηµα του Δήµου Κρανιδίου για την διαγραφή του Ονόµατος Χώρου [didyma.gr], λόγω του ότι θεωρήθηκε πως ταυτίζεται µε την επωνυµία του δηµοτικού διαµερίσµατος Δίδυµα του Δ. Κρανιδίου Η εν λόγω απόρριψη έλαβε χώρα, κατά διάψευση της προστατευόµενης ε µπιστοσύνης του ενδιαφεροµένου, αφού από πλήθος εγγράφων του ΙΤΕ και της ΕΕΤΤ είχε αναγνωρισθεί η νοµιµότητα της εν λόγω εκχωρήσεως, χωρίς να ληφθεί υπόψη ότι η καταγγελία του Δ. Κρανιδίου ήταν καταχρηστική και συνεπώς απορριπτέα και χωρίς να ληφθούν υπόψη οι αντινοµίες που περιλαµβάνονται στον Κανονισµό Διαχείρισης Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr του έτους 2005, ο οποίος παραβιάζει την αρχή της ασφάλειας δικαίου καθώς και τα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα των δικαιούχων Ονοµάτων Χώρου στα οποία επεµβαίνει µε τη ρυθµιστική του παρέµβαση. Συνεπώς, η απόφαση εναντίον της οποίας βάλλει η παρούσα αίτηση παραβίασε τα συνταγµατικά δικαιώµατα της συµµετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας, της ελευθερίας της έκφρασης, της ασφάλειας δικαίου και δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης, όπως αναλυτικά εκτίθεται παρακάτω Ο σκοπός της υποβολής της παρούσας να επανεξεταστεί η υπόθεση από την ΕΕΤΤ, προκειµένου να ανακληθεί η προσβαλλόµενη απόφαση και να συνεκτιµηθούν τα στοιχεία που αποτελούν τους λόγους ανάκλησής της, ενόψει της έκδοσης νέας απόφασης, η οποία αποκαθιστά την νοµιµότητα στην συγκεκριµένη διαφορά Η ΕΕΤΤ δεσµεύεται να απαντήσει στην παρούσα αίτηση εντός της νοµοθετικά και συνταγµατικά προβλεπόµενης προθεσµίας και να ικανοποιήσει τα ανωτέρω αιτήµατα. 2

3 1.6. Παράλληλα, ο αιτών δεν θα προσφύγει, σε αυτή τη φάση, κατά της προσβαλλόµενης απόφασης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (άρθρο 67 Ν.3431/2006), αλλά, ταυτόχρονα µε την υποβολή της παρούσας, καταθέτει σχετική Αναφορά ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη, αποβλέποντας σε διαβουλευτική επίλυση της διαφοράς του µε την ΕΕΤΤ. 2. Ιστορικό Στο κεφάλαιο αυτό εκτίθενται τα κρίσιµα πραγµατικά περιστατικά, όπως έχουν προκύπτουν από έγγραφα τα οποία έχουν προσκοµιστεί ενώπιον της ΕΕΤΤ και επικαλούµαστε εκ νέου στο πλαίσιο της επανεξέτασης της υπόθεσης. Η υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών στους εφαρµοστέους κανόνες δικαίου περιλαµβάνεται στο επόµενο κεφάλαιο (3. Θεσµικό πλαίσιο) και οι λόγοι επανεξέτασης της υπόθεσης εκτίθενται στο µεθεπόµενο κεφάλαιο (4. Λόγοι επανεξέτασης της απόφασης της ΕΕΤΤ) Η εκχώρηση και χρήση του Ονόµατος Χώρου Στις εκχωρήθηκε το Όνοµα Χώρου [didyma.gr] στο όνοµα του αιτούντος, µε αρχική ηµεροµηνία λήξης στις Ο αιτών χρησιµοποίησε το Όνοµα Χώρου ως ηλεκτρονική διεύθυνση για την φιλοξενία της ιστοσελίδας ΔΙΔΥΜΑ, η οποία περιέχει πληροφορίες για την οµώνυµη περιοχή της Ερµιονίδας Αργολίδας, η οποία παλαιότερα ήταν Κοινότητα και σήµερα αποτελεί δηµοτικό διαµέρισµα του Δήµου Κρανιδίου Ο αιτών ουδέποτε απέκρυψε ότι η χρήση του Ονόµατος Χώρου γινόταν επωνύµως από τον ίδιο, δηλαδή έναν πολίτη στο πλαίσιο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της ενάσκησης της ελευθερίας της πληροφόρησης. Ο αιτών ουδέποτε σφετερίστηκε επίσηµες αρµοδιότητες του Δήµου Κρανιδίου, αφού από την πρώτη ηµέρα της λειτουργίας της ιστοσελίδας υπέγραφε µε το ονοµατεπώνυµό του και µε πλήρη στοιχεία ως δηµιουργός και διαχειριστής της Ο αιτών ουδέποτε είχε αντίρρηση να παραχωρήσει ακόµη και δωρεάν το Όνοµα Χώρου στην δηµοτική Αρχή για την ανάπτυξη της σχετικής ιστοσελίδας. Το γεγονός αυτό έχει δηλώσει σε όλους 3

4 τους τόνους, ωστόσο, ουδέποτε η δηµοτική Αρχή του ζήτησε το Όνοµα Χώρου, καθώς ουδέποτε αποφάσισε να δηµιουργήσει ιστοσελίδα σχετικά µε τα Δίδυµα Η ανανέωση της εκχώρησης του Ονόµατος Χώρου Όπως είναι γνωστό, ανα διετία υποβάλλεται αίτηση για ανανέωση της εκχώρησης των Ονοµατων Χώρου. Έτσι συνάβη και για το [didyma.gr] το 2006, οπότε ανανεώθηκε µέχρι το Κατόπιν αιτήσεως, η ΕΕΤΤ ανανέωσε το δικαίωµα χρήσης του Ονόµατος Χώρου, όπως προκύπτει από το σχετικό µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του Ιδρύµατος Τεχνολογίας της και Έρευνας, το οποίο αναφέρει ως νέα ηµεροµηνία λήξεως τις Το εν λόγω µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ανανέωση δικαιώµατος χρήσης που έλαβε στις ο αιτών έχει ως εξής: -----Original Message----- From: Sent: Friday, March 14, :04 PM To: Subject: didyma.gr Ανανέωση Ονόµατος Χώρου [.gr]. Domain Name Renewal. Auto to einai kodikopoihmeno se UTF8 xarakthres. This is encoded in UTF8. Παρακαλώ φυλάξτε το παρακάτω µήνυµα, περιέχει σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε το όνοµα χώρου didyma.gr Ανανέωση Ονόµατος Χώρου [.gr] Ονοµα Χώρου: didyma.gr Ενεργοποιηµένες χρεώσιµες µορφές: didyma.gr Καταχωρητής: USABLEWEB ΕΠΕ Παλιά Ηµ/νία Λήξης: May :59PM UTC Νέα Ηµ/νία Λήξης: May :59PM UTC Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Domain Name has been Renewed Please save the following message, it contains important information regarding 4

5 domain name didyma.gr Domain Name: didyma.gr Charged bundled domain names: didyma.gr Registrar: USABLEWEB ΕΠΕ Old Expiration Date: May :59PM UTC New Expiration Date: May :59PM UTC For more information please contact Με εκτίµηση, [.gr] Hostmaster Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ιδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας Institute of Computer Science, Foundation of Research and Technology, Hellas Πριν την ως άνω ανανέωση των δικαιωµάτων του αιτούντος, είχε προηγηθεί και άλλη επικοινωνία ανάµεσα στον αιτούντα και το ΙΤΕ, το οποίο λειτουργεί κατά παραχώρηση αρµοδιότητας εκ µέρους της ΕΕΤΤ. Συγκεκριµένα: - Στις έλαβα προειδοποίηση ότι το Όνοµα Χώρου επρόκειτο να λήξει και ότι θα έπρεπε να κάνω αίτηση ανανέωσης. Δηλαδή το ίδιο το κράτος µου ζητούσε να προβώ στην ανανέωση αν ήθελα να διατηρήσω τα δικαιώµατα που µου είχε αναγνωρίσει επί του επίµαχου Ονόµατος Χώρου: -----Original Message----- From: Sent: Sunday, February 10, :32 AM To: Subject: didyma.gr Προειδοποίηση Λήξης Ονόµατος Χώρου [.gr]. Domain Name Expiration Warning. Auto to einai kodikopoihmeno se UTF8 xarakthres. This is encoded in UTF8. Παρακαλώ φυλάξτε το παρακάτω µήνυµα, περιέχει σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε το όνοµα χώρου didyma.gr Προειδοποίηση Λήξης Ονόµατος Χώρου [.gr]. Το όνοµα χώρου didyma.gr το οποίο βρίσκεται στην χρήση σας πλησιάζει στην λήξη της περιόδου εκχώρησης του και απαιτείται η ανανέωσή του. Η ανανέωση γίνεται για δύο (2) χρόνια µε την απλή 5

6 καταβολή του αντίστοιχου τέλους µέσω του καταχωρητή σας. Εάν δεν έχετε ήδη επιλέξει κάποιον καταχωρητή, παρακαλούµε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://grweb.ics.forth.gr/greek/reg_list.html όπου θα βρείτε τον κατάλογο µε τους εγκεκριµένους από την ΕΕΤΤ καταχωρητές. Ονοµα Χώρου: didyma.gr Καταχωρητής: ATNET COMMUNICATIONS AE Ηµ/νία Λήξης: May :59PM UTC Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Please save the following message, it contains important information regarding your domain name didyma.gr Domain Name Expiration Warning. The domain name didyma.gr which you are using is approaching its expiration date and should be renewed. The domain can be renewed for an additional two(2) years with the deposit of the renewal fee via your registrar. If you have not already selected a registrar please visit the URL https://grweb.ics.forth.gr/english/reg_list.html where you will find the accredited registrars list. Domain Name: didyma.gr Registrar: ATNET COMMUNICATIONS AE Expiration Date: May :59PM UTC For more information please contact Με εκτίµηση, [.gr] Hostmaster Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ιδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας Institute of Computer Science, Foundation of Research and Technology, Hellas - Όµοια µηνύµατα έλαβα επίσης από το ΙΤΕ στις και τις Στις έλαβα το παρακάτω µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε τον Κωδικό Εξουσιοδότησης του επίµαχου Ονόµατος Χώρου: 6

7 -----Original Message----- From: Sent: Tuesday, February 26, :14 PM To: Subject: Κωδικός Εξουσιοδότησης ονόµατος χώρου [ didyma.gr ] - Authorization Code for domain [ didyma.gr ] Auto to einai kodikopoihmeno se UTF8 xarakthres. This is encoded in UTF8. Ο Κωδικός Εξουσιοδότησης του ονόµατος χώρου [ didyma.gr ] σας αποστέλλεται έπειτα από αίτηση του καταχωρητή USABLEWEB ΕΠΕ, που είναι εγκεκριµένος καταχωρητής από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ). Αν η αίτηση για αποστολή του κωδικού έγινε χωρίς τη συγκατάθεσή σας και για άγνωστο σε εσάς λόγο, παρακαλoύµε επικοινωνήστε µαζί µας για να αναφέρετε το γεγονός (Τηλέφωνο επικοινωνίας , Ο Κωδικός Εξουσιοδότησης του ονόµατος χώρου (domain password), απεικονίζεται στο συνηµµένο αρχείο εικόνας (info.jpg). Με εκτίµηση, [.gr] Hostmaster Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ιδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας Αποτέλεσµα όλων αυτών των µηνυµάτων και εγκρίσεων του ΙΤΕ και της ΕΕΤΤ ήταν η δηµιουργία εύλογης πεποίθησης του αιτούντος ότι η εκ µέρους του χρήση του επίµαχου Ονόµατος Χώρου ήταν καθ' όλα νόµιµη και δίκαιη, καθώς ο αρµόδιος ανεξάρτητος κρατικός φορέας είχε επιβεβαιώσει µε πλείστες πράξεις του την βεβαιότητα του πολίτη και την πεποίθησή του ότι κινείται στο πλαίσιο της νοµιµότητας Η αίτηση διαγραφής εκ µέρους του Δήµου Κρανιδίου Με το από έγγραφό του, ο Δήµος Κρανιδίου κατήγγειλε ενώπιον της ΕΕΤΤ τη λειτουργία της ιστοσελίδας του αιτούντος Στο κείµενο ο Δήµος Κρανιδίου χρησιµοποιεί τον όρο Παράνοµη χρήση γεωγραφικού τοπωνυµίου για ένα Όνοµα Χώρου το οποίο είχε ήδη εγκριθεί από το 2004 και του οποίου, φυσικά, γνώριζε την εδώ και τέσσερα χρόνια λειτουργία του, χωρίς ποτέ να ενοχλήσει τον αιτούντα για την χρήση του όρου didyma.gr. To κείµενο αναφέρει ότι ο αιτών δεν έχει λάβει έγκριση από το 7

8 Δηµοτικό Συµβούλιο για τη χρήση του ονόµατος και ζητά από την ΕΕΤΤ να αναλάβει ενέργειες για την αποκατάσταση της βλάβης που υφίσταται ο Δήµος Κρανιδίου από τη λειτουργία της παραπάνω ιστοσελίδας Η πραγµατικότητα είναι ότι ο Δήµος Κρανιδίου δεν υφίσταται απολύτως καµία βλάβη από την λειτουργία της ιστοσελίδα του αιτούντος στο Όνοµα Χώρου [didyma.gr]. Η ιστοσελίδα του Δήµου Κρανιδίου φιλοξενείται στο Όνοµα Χώρου [kranidi.gr], όπου υπάρχουν υποσελίδες για τα πέντες Δηµοτικά Διαµερίσµατα του. Ουδέποτε ζήτησε την εκχώρηση του Ονόµατος Χώρου [didyma.gr], ενώ ο ισχυρισµός ότι ζητά τη διαγραφή του προκειµένου να χρησιµοποίθεί εκ µέρους της δηµοτικής αρχής και να αναρτηθεί σελίδα στο [didyma.gr] έχει παραµείνει πλήρως αναπόδεικτος. Για κανένα δηµοτικό διαµέρισµα ο Δήµος δεν έχει κατασκευάσει ειδική ιστοσελίδα και εξάλλου δεν έχει ζητήσει την εκχώρηση του Ονόµατος Χώρου [didyma.gr], παρά µόνο τη διαγραφή του Περαιτέρω, η τετραετής λειτουργία της ιστοσελίδας του αιτούντος ήταν γνωστή στον Δήµο Κρανιδίου από την αρχή και ως εκ τούτου η µη κίνηση διαδικασιών όλα αυτά τα χρόνια αποτελούσε επιπρόσθετο λόγο για την πεποίθηση του αιτούντος ότι κινείται απολύτως σύµφωνα µε την αρχή της νοµιµότητας. Ο ισχυρισµός του εκπροσώπου του Δήµου κ. Κοντοβράκη ότι είµαστε νέα δηµοτική Αρχή, η οποία αναδείχθηκε µετά τις εκλογές του 2006, ουδώλως επηρεάζει την διοικητική και νοµική συνέχεια µε την οποία λειτουργεί ο Δήµος, καθώς και την στάση και αδράνεια ενάσκησης οιασδήποτε αξίωσης έναντι του αιτούντος Ο πραγµατικός λόγος για τον οποίο ζητήθηκε, µετά από τέσσερα χρόνια λειτουργίας, η διαγραφή του Ονόµατος Χώρου είναι επειδή, όπως έχει οµολογήσει και ο εκπρόσωπος του Δήµου Κρανιδίου κατά την ακροαµατική διαδικασία ενώπιον τη ΕΕΤΤ, στην ιστοσελίδα του αιτούντος αναγράφηκαν κριτικά σχόλια άκρως ενοχλητικά για τη δηµοτική αρχή (λ.χ. σχετικά µε το νερό). Ο Δήµος δεν δίστασε µάλιστα να κάνει λόγο για συκοφάντηση, όπως προκύπτει από την καταγραφή των ισχυρισµών του στο σώµα της προσβαλλόµενης απόφασης, µολονότι ουδέποτε ασκήθηκε σχετική διαδικασία εις βάρος του αιτούντος και εξάλλου είναι ήδη πολύ αργά για κάτι τέτοιο, καθότι έχουν ήδη παρέλθει τρεις µήνες από τότε που οι δήθεν θιγόµενοι έλαβαν γνώση της καθ' όλα θεµιτής κριτικής του αιτούντος. 8

9 Όλα τα παραπάνω στοιχεία ήταν σε γνώση της ΕΕΤΤ όπως προκύπτει από τα σχετικά Πρακτικά και τα λοιπά έγγραφα που βρίσκονται στο φάκελο της υπόθεσης που τηρείται στο αρχείο της Επιτροπής. Ωστόσο, δεν ελήφθησαν υπόψη κατά το σχηµατισµό κρίσης ενόψει της απόφασης επί της καταγγελίας του Δήµου Κρανιδίου, µε αποτέλεσµα η απόφαση να είναι πλήρης νοµικών πληµµελειών. 3. Θεσµικό πλαίσιο 3.1. Σύµφωνα µε το άρθρο 5Α παρ. 2 του Συντάγµατος καθένας έχει δικαίωµα συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας, ενώ η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους τηρουµένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9,9Α και 19. Επίσης, κατά το άρθρο 14 παρ. 1 του Συντάγµατος, καθένας µπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασµούς του, τηρώντας τους νόµους του κράτους. Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 14, ο τύπος είναι ελεύθερος, ενώ η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό µέτρο απαγορεύονται. Κατά το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγµατος, οι κάθε είδους περιορισµοί που µπορούν κατά το Σύνταγµα να επιβληθούν στα δικαιώµατα του ανθρώπου πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας Κατά το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα ελευθερίας της έκφρασης, το οποίο δικαίωµα περιλαµβάνει την ελευθερία της γνώµης αλλά και την ελευθερία λήψεως και µεταδόσεως πληροφοριών ή ιδεών άνευ επεµβάσεως δηµοσίων αρχών και ασχέτως συνόρων. Σύµφωνα µε την παρ. 2, η άσκηση των ελευθεριών αυτών, οι οποίες συνεπάγονται καθήκοντα και ευθύνες, δύναται να υπαχθεί σε ορισµένες διατυπώσεις, όρους, περιορισµούς, κυρώσεις, προβλεπόµενους από τον νόµο κι αποτελούντες αναγκαία µέτρα σε µια δηµοκρατική κοινωνία για την εθνική ασφάλεια, την εδαφική ακεραιότητα ή την δηµόσια ασφάλεια, την προάσπιση της τάξης και την πρόληψη του εγκλήµατος, την προστασία της υγείας ή της ηθικής, την προστασία της υπολήψεως ή των δικαιωµάτων των τρίτων, την παρεµπόδιση της κοινοποίησης ε µπιστευτικών πληροφοριών ή τη διασφάλιση του κύρους της δικαστικής εξουσίας. Eπίσης, κατά το άρθρο 3 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, τα κράτη αναλαµβάνουν την 9

10 υποχρέωση να διενεργούν εκλογές που επιτρέπουν την ελεύθερη έκφραση της λαϊκής θέλησης ως προς την εκλογή του νοµοθετικού σώµατος Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ιδιαίτερα η ρύθµιση των Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr διέπεται από τον Ν.3431/2006 (ΦΕΚ A' 13/ , Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών) 1. Kατά το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν.3431/2006, η ΕΕΤΤ είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή µε έδρα την Αθήνα και απολαµβάνει διοικητικής και οικονοµικη αυτοτέλειας. Υποχρεούται να γνωστοποιεί µε µέριµνα της τις αποφάσεις της στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, στον οποίο υποβάλλει κατ' έτος κάθε χρόνο έκθεση πεπραγµάτων της. Σύµφωνα µε το άρθρο 12 ( Αρµοδιότητες της ΕΕΤΤ ) στοιχείο κδ του Ν.3431/2006, η ΕΕΤΤ ρυθµίζει τα θέµατα ονοµάτων χώρου στο Διαδίκτυο µε κατάληξη.gr [...].Εκδίδει Κανονισµός µ ετην οποίο ρυθµίζεται κάθε θέµα το οποίο αφορά την εκχώρηση των ονοµάτων χώρου στο Διαδίκτυο µε την κατάληξη.gr, τους όρους χρήσης τους, τους λόγους διαγραφής, τους όρους µεταβίβασης, την τήρηση του µητρώου εκχωρούµενων ονοµάτων χώρου, τα τέλη για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, την άσκηση εποπτείας για τη χρήση και κάθε άλλο θέµα το οποίο αφορά στη λειτουργία και χρήση των ονοµάτων χώρου στο Διαδίκτυο µε κατάληξη.gr. Tα ανωτέρω ονόµατα χώρου αποτελούν πόρους του Ελληνικού Κράτους, οι οποίοι εκχωρούνται αποκλειστικά από την ΕΕΤΤ µόνο κατά χρήση Στο πλαίσιο της παραπάνω κανονιστικής αρµοδιότητας σχετικά µε τα Ονόµατα Χώρου µε κατάληξη.gr, που αναγνώριζε και ο προγενέστερος Ν. 2867/2000 (ΦΕΚ Α 273/2000, Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλρες διατάξεις), εκδόθηκε ο αρχικός Κανονισµός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου, ως υπ' αρ. 268/73 απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ Β' 1617/ , εφεξής: ο Κανονισµός 2002 ). Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 8 του Κανονισµού 2002, το Μητρώο ενεργοποιεί προσωρινά το αιτηθέν Όνοµα Χώρου, ύστερα από την αίτηση του Καταχωρητή, ενώ, σύµφωνα µε την παρ. 13, εντός αποκλειστικής προθεσµίας επτά (7) ηµερών από την προσωρινή ενεργοποίηση του Ονόµατος Χώρου, οποιοδήποτε πρόσωπο έχει έννοµο συµφέρον δύναται να παρέµβει στη διαδικασία ενώπιον της ΕΕΤΤ και να ζητήσει τη µη Εκχώρηση του Ονόµατος Χώρου. Η παρέµβαση του Δήµου Κρανιδίου, όµως, δεν έγινε εντός της συγκεκριµένης αποκλειστικής προθεσµίας που όριζε ο Κανονισµός Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 12 του Κανονισµού 2002, η ΕΕΤΤ εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την διαβίβαση της αίτησης εκ µέρους του Καταχωρητή, αποφασίζει για την εκχώρηση του Ονόµατος 1 Το πλήρες κείµενο του Ν.3431/2006 βρίσκεται διαθέσιµο στην ιστοθέση 10

11 Χώρου ή την απόρριψη της αίτησης. Οι περιοριστικά απαριθµούµενοι στον Κανονισµό 2002 λόγοι απόρριψης της αίτησης προβλέπονται στο άρθρο 5. Σύµφωνα µε την παρ. 1 περ. γ του άρθρου αυτού, ένα Όνοµα Χώρου απορίπτεται αν είναι γεωγραφικός όρος που περιλαµβάνεται στο σχέδιο Καποδίστριας. Γεωγραφικός όρος που περιλαµβάνεται στο σχέδιο Καποδίστριας εκχωρείται µόνο στους αντίστοιχους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανεξάρτητα από τον τρόπο γραφής του µε λατινικά στοιχεία. Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο του Κανονισµού 2002: σκοπός της διάταξης αυτής είναι η αποφυγή εκχώρησης αποκλειστικών δικαιωµάτων η έκταση των οποίων δεν είναι ανάλογη µε το σκοπό που δικαιολογεί την Εκχώρηση τους επί Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr, σύµφωνα µε την παρούσα Απόφαση και ο περιορισµός των αποκλειστικών αυτών δικαιωµάτων στο απολύτως προσήκον µέτρο για την εξυπηρέτηση του σκοπού που δικαιολογεί σύµφωνα µε την παρούσα Απόφαση, την Εκχώρησή τους επί Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του Κανονισµού 2002, µε απόφαση της ΕΕΤΤ η οποία επιλαµβάνεται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, διαγράφεται Όνοµα Χώρου, αν συντρέχει λόγος που δεν θα επέτρεπε την Εκχώρηση του συγκεκριµένου Ονόµατος χώρου µε κατάληξη.gr σύµφωνα µε το άρθρο 5 ανωτέρω. Κατ' εξαίρεση της διάταξης αυτής, Ονόµατα Χώρου µε κατάληξη.gr τα οποία έχουν εκχωρηθεί µέχρι τη θέση σε ισχύ της παρούσας Απόφασης παραµένουν σε ισχύ και ανανεώνονται ανεξάρτητα από την πιθανή αντίθεσή τους στο άρθρο 5 της παρούσας Απόφασης Ο Κανονισµός 2002 αντικαταστάθηκε τον Ιούλιο του 2005 µε την θέση σε ισχύ της υπ' αρ. 351/76 Απόφαση της ΕΕΤΤ Κανονισµός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη.gr (ΦΕΚ B' 717/ , εφεξής: ο Κανονισµός 2005). Ο Κανονισµός 2005 προβλέπει επίσης στο άρθρο 8 περ. α ως λόγο απόρριψης την ταύτιση του Ονόµατος Χώρου µε γεωγραφικό όρο που περιλαµβάνεται στο σχέδιο Καποδίστριας. Στο άρθρο 9 του Κανονισµού 2005, στο οποίο προβλέπονται οι λόγοι διαγραφής, υπάρχει διαφορετική διατύπωση σε σχέση µε τον Κανονισµό 2002: η ΕΕΤΤ έχει αρµοδιότητα να διατάξει τη διαγραφή Ονόµατος Χώρου δευτέρου επιπέδου που ταυτίζεται µε ονοµασία δηµοτικού διαµερίσµατος ή ιστορική επωνυµία Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ενώ δηλαδή δεν έχει αρµοδιότητα να απορρίψει τέτοια αίτηση (κατ' άρθρο 8), της αναγνωρίζεται αρµοδιότητα να διαγράψει εκ των υστέρων αυτήν την αίτηση. Περαιτέρω, ο Κανονισµός 2005 δεν περιλαµβάνει µεταβατικές περιόδους ή και απαλλαγές για τις περιπτώσεις των Ονοµάτων Χώρου που ταυτίζονται µε γεωγραφικές περιοχές, όπως προέβλεπε κατά τα ανωτέρω ο Κανονισµός 2002 στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ. Αντιθέτως, περιλαµβάνει τέτοιες 11

12 απαλλαγές για τις περιπτώσεις Ονοµάτων Χώρου που εκχωρήθηκαν χωρίς ακριβείς αιτήσεις µέχρι και την (άρθρο 9 περ. β, στ. i), που στερούνται διακριτικού χαρακτήρα και εκχωρήθηκαν µέχρι την (άρθρο 9 περ. β, στ ii) που εκχωρήθηκαν κατά παράβαση του άρθρου 8 µέχρι και την το άρθρο 8 δεν απαγορεύει όσα ταυτίζονται µε ονοµασία δηµοτικού διαµερίσµατος- (άρθρο 9, παρ. β, στ. iii) και όσα εκχωρήθηκαν κατά παράβαση των αρχών της καλής πίστης µέχρι και την (άρθρο 9, παρ. β, στ. vi). Για την νεοπαγή περίπτωση της διαγραφής Ονοµάτων που ταυτίζονται µε δηµοτικά διαµερίσµατα, όµως, ο Κανονισµός 2005 δεν αναγνωρίζει καµία µεταβατική περίοδο ή απαλλαγή, καθώς, σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 3 ο παρών κανονισµός διέπει όλα τα Ονόµατα Χώρου τα οποία έχουν εκχωρηθεί µέχρι τη θέση του σε ισχύ ανεξάρτητα από τη διαδικασία από την οποία εκχωρήθηκαν. Αυτό το στοιχείο καθιστά τον Κανονισµό προβληµατικό ενόψει της αρχής της ασφάλειας δικαίου, όπως η έννοια αυτή έχει διαπλασθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. Επ' αυτού του θέµατος, βλ. παρακάτω αναλυτικά, υπό Λόγοι επανεξέτασης της απόφασης της ΕΕΤΤ Ο αιτών επικαλείται τρεις κατηγορίες λόγων για τους οποίους πρέπει να ανακληθεί η προσβαλλόµενη απόφαση της ΕΕΤΤ και να του επανεκχωρηθεί το επίµαχο Όνοµα Χώρου Διάψευση της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του αιτούντος Όπως προεκτέθηκε, στον αιτούντα εκχωρήθηκε το επίµαχο Όνοµα Χώρου στις Μέχρι το 2008, όπως εξέθεσε και ο ίδιος ενώπιον της Επιτροπής Ακροάσεων της ΕΕΤΤ, ήταν απολύτως πεπεισµένος ότι η συγκεκριµένη ενέργειά του ήταν σύννοµη επειδή: (α) Η ΕΕΤΤ ενέκρινε το Όνοµα Χώρου, ενώ αν υπήρχε αντίθεση στους γεωγραφικούς όρους που περιλαµβάνονται στο σχέδιο Καποδίστριας θα είχε απορρίψει την εκχώρηση εντός της αποκλειστικής προθεσµίας των 15 ηµερών που ανέφερε ο Κανονισµός 2002, (β) Ο Δήµος Κρανιδίου δεν επενέβη εντός 7 ηµερών από την προσωρινή ενεργοποίηση του Ονόµατος Χώρου, αλλά ουδέποτε ζήτησε και την εκχώρηση του Ονόµατος Χώρου µέχρι σήµερα. Για τέσσερα χρόνια ο Δήµος Κρανιδίου δεν ήγειρε καµία απολύτως αξίωση επί του Ονόµατος Χώρου, 12

13 (γ) Η ΕΕΤΤ, ακόµη και µετά την θέση σε ισχύ του Κανονισµού 2005, είχε αυτεπάγγελτη αρµοδιότητα να αποφασίσει τη διαγραφή του Ονόµατος Χώρου, λόγω του νεοείσακτου λόγου διαγραφής ταύτιση µε ονοµασία δηµοτικού διαµερίσµατος, αλλά δεν άσκησε αυτή την αρµοδιότητά της εδώ και 3 χρόνια που είχε τεθεί σε εφαρµογή ο Κανονισµός, (δ) Η ΕΕΤΤ ενέκρινε την ανανέωση της εκχώρησης του Ονόµατος µεχρι το 2010 και µάλιστα η απόφαση αυτή εκδόθηκε στις , δηλαδή µετά την υποβολή της καταγγελία του Δήµου Κρανιδίου Από όλες αυτές τις πράξεις και παραλείψεις τόσο της ΕΕΤΤ, όσο και του Δήµου Κρανιδίου, ο αιτών επί τέσσερα χρόνια είχε πλέον διαµορφώσει την καθόλα εύλογη πεποίθηση και βεβαιότητα ότι είναι νόµιµος δικαιούχος του Ονόµατος Χώρου. Η δικαιολογηµένη αυτή ε µπιστοσύνη που εµπεδόθηκε στον αιτούντα από την ΕΕΤΤ και τον Δήµο Κρανιδίου διαψεύσθηκε βάναυσα, αφενός µε την καταγγελία του Δήµου Κρανιδίου, αλλά και αφετέρου, σε πολλαπλάσιο βαθµό, µε την προσβαλλόµενη απόφαση της ΕΕΤΤ Η εκχώρηση του Ονόµατος Χώρου στον αιτούντα προ τετραετίας, οι θετικές πράξεις επιβεβαίωσης της νοµιµότητας της εν λόγω εκχώρησης και η παράληψη έγερσης αξιώσεων εκ µέρους του Δηµου Κρανιδίου διαµόρφωσαν ένα κεκτηµένο δικαίωµα του αιτούντα: το δικαίωµα διαχείρισης του Ονόµατος Χώρου µέχρι τις Η αφαίρεση αυτού του δικαιώµατος µε την προσβαλλόµενη απόφαση της διαγραφής, συνιστά ανάκληση ευµενούς διοικητικής πράξης, κατά τρόπο που παραβιάζει τη συνταγµατική αρχή της προστασίας της ε µπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος. [Βλ. επ αυτού το Πρακτικό του Συµβουλίου της Επικρατείας 703/1990, ΤοΣ, 1990, 645/ : η αρχή της προστασίας της εµπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος, που υποχρεώνει τον κοινό Νοµοθέτη στην τήρηση των δεσµευσεων τις οποίες έχει αναλάβει αποτελεί αναγκαία λογική συνέπεια της θεµελιώδους αρχής του Κράτους Δικαίου... Εποµένως, η αρχή της προστατευόµενης εµπιστοσύνης... έχει στη Χώρα µας συνταγµατική ισχύ. Εξάλλου, όταν δηµιουργούνται κεκτηµένα δικαιώµατα του διοικητικού ή ιδιωτικού δικαίου, δεν επιτρέπεται ανάκληση διοικητικής πράξης, παρά µόνο για επιτακτικούς λόγους προστασίας δηµοσίου συµφέροντος (Α.Ι.Τάχος, Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, 8η εκδ., Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2005, σελ. 672, µε παραποµπή σε νοµολογία ΣτΕ 840/1991, 3657/2999, 2906/2000). Όπως έχει κριθεί λοιπόν, δεν επιτρέπεται στη Διοίκηση ενόψει των αρχών της 13

14 ασφάλειας του δικαίου και της προστατευόµενης εµπιστοσύνης των πολιτών να ανακαλεί τις παράνοµες [ευµενείς] πράξεις της από τις οποίες γεννήθηκαν δικαιώµατα σε καλόπιστους διοικουµένους µετά την πάροδο εύλογου χρόνου, ώστε να µην αιφνιδιάζεται εκείνος που στηρίχθηκε σε δεδοµένη συµπεριφορά της,... (ΣτΕ 602/2003) Για τους παραπάνω λόγους, η απόφαση της ΕΕΤΤ προσβάλλει την συνταγµατική αρχή της προστατευόµενης ε µπιστοσύνης και πρέπει να εξαφανισθεί. Δυνάµει της αρχής αυτής, σε συνδυασµό µε τα ισχύοντα στον Κανονισµό 2005, θα πρέπει να εκδοθεί νέα απόφαση, µε την οποία να αναγνωρίζεται το δικαίωµα του αιτούντος για χρήση του Ονόµατος Χώρου µέχρι την ηµερονηνια κατά την οποία του ανανεώθηκε, δηλ. µέχρι τις Αλλά µέχρι τότε και σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι ο Δήµος Κρανιδίου δεν έχει εκδηλώσει κανένα ενδιαφέρον για εκχώρηση του επίµαχου Ονόµατος Χώρου, δεν συντρέχει κανένας λόγος για την ανατροπή αυτού του κεκτηµένου διοικητικού δικαιώµατος, όπως έχει αναγνωρίσει και το Συµβούλιο της Επικρατείας σε αντίστοιχη περίπτωση Καταχρηστική άσκηση καταγγελίας εκ µέρους του Δήµου Κρανιδίου Τρία στοιχεία τα οποία παρουσιάσθηκαν ενώπιον της ΕΕΤΤ στοιχειοθετούν τον καταχρηστικό χαρακτήρα της άσκησης καταγγελίας εκ µέρους του Δήµου Κρανιδίου: (α) η παρέλευση αδρανούς τετραετίας από το 2004 οπότε λειτουργεί η ιστοσελίδα στο επίµαχο Όνοµα Χώρου, (β) η έλλειψη ενδιαφέροντος για αίτηση εκχώρησης του εν λόγω Ονόµατος Χώρου και της δηµιουργίας ιστοσελίδας για το δηµοτικό διαµέρισµα των Διδύµων και (γ) το γεγονός ότι η υποβολή της καταγγελίας συνδέεται από τον εκπρόσωπο της δηµοτικής αρχής µε το περιεχόµενο της ιστοσελίδας, δηλαδή µε κριτική που ασκεί ο αιτών στην δηµοτική αρχή, η οποία χαρακτηρίζεται συκοφαντική, χωρίς βέβαια να έχει ασκηθεί εναντίον του αιτούντος κανένα ένδικο βοήθηµα σχετικά µε αυτό Ο πραγµατικός σκοπός για τον οποίο υποβλήθηκε η καταγγελία του Δήµου Κρανιδίου ήταν να ασκηθεί αθέµιτη πίεση σε µια ελεύθερη φωνή του Διαδικτύου, η οποία ασκεί κριτική στην δηµοτική αρχή. Ο σκοπός αυτός δεν αναγνωρίζεται όµως ως νόµιµος λόγος για τον οποίο επιβάλλεται η διαγραφή Ονόµατος Χώρου, βάσει του θεσµικού πλαισίου. Αντιθέτως, ο σκοπός αυτός είναι 14

15 αντίθετος σε συνταγµατικό δικαίωµα και δεν βρίσκεται σε συµφωνία µε την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη, τον κοινωνικό και οικονοµικό σκοπό (άρθρο 281 Αστικού Κώδικα, άρθρο 25 παρ. 3 Συντάγµατος) για τον οποίο ένας Δήµος νοµιµοποιείται να ασκήσει αίτηση διαγραφής ενός Ονόµατος Χώρου Ο σκοπός για τον οποίο ένας Δήµος νοµιµοποιείται να ασκήσει τέτοια αίτηση και για τον οποίο η ΕΕΤΤ έχει την σχετική αρµοδιότητα, έχει αναφερθεί ρητώς στον Κανονισµό 2002 [βλ. ανωτέρω, υπό Θεσµικό πλαίσιο] και σχετίζεται µε την αποτροπή αποκλειστικών δικαιωµάτων σε επωνυµίες. Δηλαδή να µην µπορεί να αποκλεισθεί ένας Δήµος από το να αξιοποιήσει στο Διαδίκτυο την επωνυµία του ή την επωνυµία δηµοτικού διαµερίσµατος. Η λειτουργία του [didyma.gr] δεν αποκλείει το Δήµο Κρανιδίου από τέτοια δυνατότητα, αφού αφενός ο Δήµος λειτουργεί την ιστοσελίδα [kranidi.gr] στην οποία υπάρχουν όλες οι επίσηµες πληροφορίες για όλα τα δηµοτικά διαµερίσµατα και εξάλλου δεν έχει εκδηλώσει την πρόθεση για δηµιουργία ειδικής ιστοσελίδας που θα φιλοξενείται στο [didyma.gr], αφού τουλάχιστον µέχρι το χρόνο υποβολής καταγγελίας ή και έκδοσης της προβαλλόµενης απόφασης, ο Δήµος δεν έχει υποβάλλει αίτηµα εκχώρησης! Η ΕΕΤΤ βρίσκεται σε θέση να γνωρίζει το γεγονός ότι δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση εκχώρησης του Ονόµατος Χώρου εκ µέρους του Δήµου. Η δε υποτιθέµενη πρόθεση του Δήµου να αξιοποιήσει το Όνοµα Χώρου µε τη δηµιουργία ιστοσελίδας αποδεικνύεται ότι προβλήθηκε ως προσχηµατικός λόγος υποστήριξης της καταγγελίας, από την αµηχανία µε την οποία απήντησε ο κ. Κοντοβράκης, εκπρόσωπος του Δ. Κρανιδίου σε σχετικό ερώτηµα ενώπιον της Επιτροπής. Εξάλλου, όπως προεκτέθηκε, ο Δ. Κρανιδίου έχει µια κεντρική ιστοσελίδα και δεν έχει δηµιουργήσει ανεξάρτητες ιστοσελίδες για τα δηµοτικά διαµερίσµατά του που να φιλοξενούνται σε ξεχωριστά Ονόµατα Χώρου. Συνεπώς, ούτε υπήρξε, ούτε υπάρχει πρόθεση δηµιουργίας τέτοιας ιστοσελίδας για τα Δίδυµα και ως εκ τούτου ο σχετικός ισχυρισµός προβλήθηκε παραπειστικά εκ µέρους του Δήµου Κρανιδίου, γεγονός το οποίο όφειλε να είχε διαγνώσει και η ΕΕΤΤ Εξάλλου, όφειλε να αναγνωρίσει ότι η παρέλευση τετραετίας από την θέση σε λειτουργία της ιστοσελίδας καθιστά καταχρηστική την υποβολή καταγγελίας εκ µέρους του Δήµου, αφού το δικαίωµά του αδράνησε. Συναφώς επικαλούµαστε την απόφαση 57/2003 της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (βλ. Ετήσια Έκθεση ΑΠΔΠΧ, σελ ) βάσει της οποίας 2 Κείµενο διαθέσιµο στην ιστοθέση: 15

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Χρυσαυγή Ε. Κολιού Αριθµός Μητρώου:1340200800159 Εξάµηνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς κύριο Γιώργο Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων Θέμα: Βελτίωση διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Εργασία στις εφαρμογές του Δημοσίου Δικαίου 8ο εξάμηνο/έτος 2008 Κοροβέση Σαβίνα 1340200400194 Τηλ.6938924667 ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2009 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5740/29-09-2009 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 423 1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 66/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Σταύρος Μάλαινος-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δικαστική αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑΣ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ 2007» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 30/01/2007 ΜΕΧΡΙ 30/03/2007 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Αρ. 3 5) ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Βοηθός Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 Σ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 Σ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 Σ Εργασία στο μάθημα: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Υπεύθυνος διδάσκων καθηγητής: Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εμπορικών Σημάτων. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα

Οδηγός Εμπορικών Σημάτων. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα Οδηγός Εμπορικών Σημάτων Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα Αθήνα 2010 *Οι απαντήσεις που θα βρείτε στον Οδηγό αυτό δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση νομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/40 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 874/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Απριλίου 2004 για τη θέσπιση κανόνων δηµοσίου συµφέροντος σχετικά µε την υλοποίηση και τις λειτουργίες του.eu τοµέα ανωτάτου επιπέδου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2004 2005 Α.Μ. 1340200400360 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΠΙΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Θ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.1340200300156 ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις»

«Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ρύθµιση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τελική εργασία με θέμα: ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥΣ Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΝΟΜΙΚΟ Τομέας Δημοσίου Δικαίου: Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου Υπεύθυνος καθηγητής: Ανδρέας Γ.Δημητρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4667 Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013 2007 Αριθμός 2197 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι Απόφοση ΕΠΑ: 19/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 2003-2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα