EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ"

Transcript

1 Αρ.Εξερχόµενου: 156/2008 Αθήνα, EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Του Γεωργίου Μπροδήµα του Νικολάου, επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών, οδός Αχελώου, αριθµός 63 Δια του πληρεξουσίου και αντικλήτου του δικηγόρου, Βασίλη Σωτηρόπουλου του Αθανασίου, κατοίκου Αθηνών, οδός Μαυροµιχάλη, αρ. 9, Αθήνα. Διάγραµµα ανάπτυξης 1. Εισαγωγή 2. Ιστορικό 2.1. Η εκχώρηση και χρήση του Ονόµατος Χώρου 2.2. Η ανανέωση της εκχώρησης του Ονόµατος Χώρου 2.3. Η αίτηση διαγραφής εκ µέρους του Δήµου Κρανιδίου 3. Θεσµικό πλαίσιο 4. Λόγοι επανεξέτασης της απόφασης της ΕΕΤΤ 4.1. Διάψευση της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του ιδιώτη 4.2. Καταχρηστική άσκηση καταγγελίας εκ µέρους του Δήµου Κρανιδίου 4.3. Παραβίαση της αρχής της ασφάλειας δικαίου οι αντινοµίες του Κανονισµού Αίτηµα επανεξέτασης της απόφασης απόρριψης 6. Προθεσµία για απάντηση και παράλληλες ενέργειες 7. Σύνοψη 1

2 1. Εισαγωγή 1.1. Η παρούσα αίτηση θεραπείας υποβάλλεται από τον κ. Γεώργιο Μπροδήµα [εφεξής: ο αιτών] ενώπιον της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων [εφεξής: η ΕΕΤΤ], για την επανεξέταση και ανάκληση της υπ' αρ. 476/171/ αποφάσεως της περί διαγραφής του Ονόµατος Χώρου [didyma.gr] Με την εν λόγω απόφαση, η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ έκρινε δεκτό το αίτηµα του Δήµου Κρανιδίου για την διαγραφή του Ονόµατος Χώρου [didyma.gr], λόγω του ότι θεωρήθηκε πως ταυτίζεται µε την επωνυµία του δηµοτικού διαµερίσµατος Δίδυµα του Δ. Κρανιδίου Η εν λόγω απόρριψη έλαβε χώρα, κατά διάψευση της προστατευόµενης ε µπιστοσύνης του ενδιαφεροµένου, αφού από πλήθος εγγράφων του ΙΤΕ και της ΕΕΤΤ είχε αναγνωρισθεί η νοµιµότητα της εν λόγω εκχωρήσεως, χωρίς να ληφθεί υπόψη ότι η καταγγελία του Δ. Κρανιδίου ήταν καταχρηστική και συνεπώς απορριπτέα και χωρίς να ληφθούν υπόψη οι αντινοµίες που περιλαµβάνονται στον Κανονισµό Διαχείρισης Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr του έτους 2005, ο οποίος παραβιάζει την αρχή της ασφάλειας δικαίου καθώς και τα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα των δικαιούχων Ονοµάτων Χώρου στα οποία επεµβαίνει µε τη ρυθµιστική του παρέµβαση. Συνεπώς, η απόφαση εναντίον της οποίας βάλλει η παρούσα αίτηση παραβίασε τα συνταγµατικά δικαιώµατα της συµµετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας, της ελευθερίας της έκφρασης, της ασφάλειας δικαίου και δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης, όπως αναλυτικά εκτίθεται παρακάτω Ο σκοπός της υποβολής της παρούσας να επανεξεταστεί η υπόθεση από την ΕΕΤΤ, προκειµένου να ανακληθεί η προσβαλλόµενη απόφαση και να συνεκτιµηθούν τα στοιχεία που αποτελούν τους λόγους ανάκλησής της, ενόψει της έκδοσης νέας απόφασης, η οποία αποκαθιστά την νοµιµότητα στην συγκεκριµένη διαφορά Η ΕΕΤΤ δεσµεύεται να απαντήσει στην παρούσα αίτηση εντός της νοµοθετικά και συνταγµατικά προβλεπόµενης προθεσµίας και να ικανοποιήσει τα ανωτέρω αιτήµατα. 2

3 1.6. Παράλληλα, ο αιτών δεν θα προσφύγει, σε αυτή τη φάση, κατά της προσβαλλόµενης απόφασης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (άρθρο 67 Ν.3431/2006), αλλά, ταυτόχρονα µε την υποβολή της παρούσας, καταθέτει σχετική Αναφορά ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη, αποβλέποντας σε διαβουλευτική επίλυση της διαφοράς του µε την ΕΕΤΤ. 2. Ιστορικό Στο κεφάλαιο αυτό εκτίθενται τα κρίσιµα πραγµατικά περιστατικά, όπως έχουν προκύπτουν από έγγραφα τα οποία έχουν προσκοµιστεί ενώπιον της ΕΕΤΤ και επικαλούµαστε εκ νέου στο πλαίσιο της επανεξέτασης της υπόθεσης. Η υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών στους εφαρµοστέους κανόνες δικαίου περιλαµβάνεται στο επόµενο κεφάλαιο (3. Θεσµικό πλαίσιο) και οι λόγοι επανεξέτασης της υπόθεσης εκτίθενται στο µεθεπόµενο κεφάλαιο (4. Λόγοι επανεξέτασης της απόφασης της ΕΕΤΤ) Η εκχώρηση και χρήση του Ονόµατος Χώρου Στις εκχωρήθηκε το Όνοµα Χώρου [didyma.gr] στο όνοµα του αιτούντος, µε αρχική ηµεροµηνία λήξης στις Ο αιτών χρησιµοποίησε το Όνοµα Χώρου ως ηλεκτρονική διεύθυνση για την φιλοξενία της ιστοσελίδας ΔΙΔΥΜΑ, η οποία περιέχει πληροφορίες για την οµώνυµη περιοχή της Ερµιονίδας Αργολίδας, η οποία παλαιότερα ήταν Κοινότητα και σήµερα αποτελεί δηµοτικό διαµέρισµα του Δήµου Κρανιδίου Ο αιτών ουδέποτε απέκρυψε ότι η χρήση του Ονόµατος Χώρου γινόταν επωνύµως από τον ίδιο, δηλαδή έναν πολίτη στο πλαίσιο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της ενάσκησης της ελευθερίας της πληροφόρησης. Ο αιτών ουδέποτε σφετερίστηκε επίσηµες αρµοδιότητες του Δήµου Κρανιδίου, αφού από την πρώτη ηµέρα της λειτουργίας της ιστοσελίδας υπέγραφε µε το ονοµατεπώνυµό του και µε πλήρη στοιχεία ως δηµιουργός και διαχειριστής της Ο αιτών ουδέποτε είχε αντίρρηση να παραχωρήσει ακόµη και δωρεάν το Όνοµα Χώρου στην δηµοτική Αρχή για την ανάπτυξη της σχετικής ιστοσελίδας. Το γεγονός αυτό έχει δηλώσει σε όλους 3

4 τους τόνους, ωστόσο, ουδέποτε η δηµοτική Αρχή του ζήτησε το Όνοµα Χώρου, καθώς ουδέποτε αποφάσισε να δηµιουργήσει ιστοσελίδα σχετικά µε τα Δίδυµα Η ανανέωση της εκχώρησης του Ονόµατος Χώρου Όπως είναι γνωστό, ανα διετία υποβάλλεται αίτηση για ανανέωση της εκχώρησης των Ονοµατων Χώρου. Έτσι συνάβη και για το [didyma.gr] το 2006, οπότε ανανεώθηκε µέχρι το Κατόπιν αιτήσεως, η ΕΕΤΤ ανανέωσε το δικαίωµα χρήσης του Ονόµατος Χώρου, όπως προκύπτει από το σχετικό µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του Ιδρύµατος Τεχνολογίας της και Έρευνας, το οποίο αναφέρει ως νέα ηµεροµηνία λήξεως τις Το εν λόγω µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ανανέωση δικαιώµατος χρήσης που έλαβε στις ο αιτών έχει ως εξής: -----Original Message----- From: Sent: Friday, March 14, :04 PM To: Subject: didyma.gr Ανανέωση Ονόµατος Χώρου [.gr]. Domain Name Renewal. Auto to einai kodikopoihmeno se UTF8 xarakthres. This is encoded in UTF8. Παρακαλώ φυλάξτε το παρακάτω µήνυµα, περιέχει σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε το όνοµα χώρου didyma.gr Ανανέωση Ονόµατος Χώρου [.gr] Ονοµα Χώρου: didyma.gr Ενεργοποιηµένες χρεώσιµες µορφές: didyma.gr Καταχωρητής: USABLEWEB ΕΠΕ Παλιά Ηµ/νία Λήξης: May :59PM UTC Νέα Ηµ/νία Λήξης: May :59PM UTC Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Domain Name has been Renewed Please save the following message, it contains important information regarding 4

5 domain name didyma.gr Domain Name: didyma.gr Charged bundled domain names: didyma.gr Registrar: USABLEWEB ΕΠΕ Old Expiration Date: May :59PM UTC New Expiration Date: May :59PM UTC For more information please contact Με εκτίµηση, [.gr] Hostmaster Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ιδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας Institute of Computer Science, Foundation of Research and Technology, Hellas Πριν την ως άνω ανανέωση των δικαιωµάτων του αιτούντος, είχε προηγηθεί και άλλη επικοινωνία ανάµεσα στον αιτούντα και το ΙΤΕ, το οποίο λειτουργεί κατά παραχώρηση αρµοδιότητας εκ µέρους της ΕΕΤΤ. Συγκεκριµένα: - Στις έλαβα προειδοποίηση ότι το Όνοµα Χώρου επρόκειτο να λήξει και ότι θα έπρεπε να κάνω αίτηση ανανέωσης. Δηλαδή το ίδιο το κράτος µου ζητούσε να προβώ στην ανανέωση αν ήθελα να διατηρήσω τα δικαιώµατα που µου είχε αναγνωρίσει επί του επίµαχου Ονόµατος Χώρου: -----Original Message----- From: Sent: Sunday, February 10, :32 AM To: Subject: didyma.gr Προειδοποίηση Λήξης Ονόµατος Χώρου [.gr]. Domain Name Expiration Warning. Auto to einai kodikopoihmeno se UTF8 xarakthres. This is encoded in UTF8. Παρακαλώ φυλάξτε το παρακάτω µήνυµα, περιέχει σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε το όνοµα χώρου didyma.gr Προειδοποίηση Λήξης Ονόµατος Χώρου [.gr]. Το όνοµα χώρου didyma.gr το οποίο βρίσκεται στην χρήση σας πλησιάζει στην λήξη της περιόδου εκχώρησης του και απαιτείται η ανανέωσή του. Η ανανέωση γίνεται για δύο (2) χρόνια µε την απλή 5

6 καταβολή του αντίστοιχου τέλους µέσω του καταχωρητή σας. Εάν δεν έχετε ήδη επιλέξει κάποιον καταχωρητή, παρακαλούµε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://grweb.ics.forth.gr/greek/reg_list.html όπου θα βρείτε τον κατάλογο µε τους εγκεκριµένους από την ΕΕΤΤ καταχωρητές. Ονοµα Χώρου: didyma.gr Καταχωρητής: ATNET COMMUNICATIONS AE Ηµ/νία Λήξης: May :59PM UTC Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Please save the following message, it contains important information regarding your domain name didyma.gr Domain Name Expiration Warning. The domain name didyma.gr which you are using is approaching its expiration date and should be renewed. The domain can be renewed for an additional two(2) years with the deposit of the renewal fee via your registrar. If you have not already selected a registrar please visit the URL https://grweb.ics.forth.gr/english/reg_list.html where you will find the accredited registrars list. Domain Name: didyma.gr Registrar: ATNET COMMUNICATIONS AE Expiration Date: May :59PM UTC For more information please contact Με εκτίµηση, [.gr] Hostmaster Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ιδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας Institute of Computer Science, Foundation of Research and Technology, Hellas - Όµοια µηνύµατα έλαβα επίσης από το ΙΤΕ στις και τις Στις έλαβα το παρακάτω µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε τον Κωδικό Εξουσιοδότησης του επίµαχου Ονόµατος Χώρου: 6

7 -----Original Message----- From: Sent: Tuesday, February 26, :14 PM To: Subject: Κωδικός Εξουσιοδότησης ονόµατος χώρου [ didyma.gr ] - Authorization Code for domain [ didyma.gr ] Auto to einai kodikopoihmeno se UTF8 xarakthres. This is encoded in UTF8. Ο Κωδικός Εξουσιοδότησης του ονόµατος χώρου [ didyma.gr ] σας αποστέλλεται έπειτα από αίτηση του καταχωρητή USABLEWEB ΕΠΕ, που είναι εγκεκριµένος καταχωρητής από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ). Αν η αίτηση για αποστολή του κωδικού έγινε χωρίς τη συγκατάθεσή σας και για άγνωστο σε εσάς λόγο, παρακαλoύµε επικοινωνήστε µαζί µας για να αναφέρετε το γεγονός (Τηλέφωνο επικοινωνίας , Ο Κωδικός Εξουσιοδότησης του ονόµατος χώρου (domain password), απεικονίζεται στο συνηµµένο αρχείο εικόνας (info.jpg). Με εκτίµηση, [.gr] Hostmaster Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ιδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας Αποτέλεσµα όλων αυτών των µηνυµάτων και εγκρίσεων του ΙΤΕ και της ΕΕΤΤ ήταν η δηµιουργία εύλογης πεποίθησης του αιτούντος ότι η εκ µέρους του χρήση του επίµαχου Ονόµατος Χώρου ήταν καθ' όλα νόµιµη και δίκαιη, καθώς ο αρµόδιος ανεξάρτητος κρατικός φορέας είχε επιβεβαιώσει µε πλείστες πράξεις του την βεβαιότητα του πολίτη και την πεποίθησή του ότι κινείται στο πλαίσιο της νοµιµότητας Η αίτηση διαγραφής εκ µέρους του Δήµου Κρανιδίου Με το από έγγραφό του, ο Δήµος Κρανιδίου κατήγγειλε ενώπιον της ΕΕΤΤ τη λειτουργία της ιστοσελίδας του αιτούντος Στο κείµενο ο Δήµος Κρανιδίου χρησιµοποιεί τον όρο Παράνοµη χρήση γεωγραφικού τοπωνυµίου για ένα Όνοµα Χώρου το οποίο είχε ήδη εγκριθεί από το 2004 και του οποίου, φυσικά, γνώριζε την εδώ και τέσσερα χρόνια λειτουργία του, χωρίς ποτέ να ενοχλήσει τον αιτούντα για την χρήση του όρου didyma.gr. To κείµενο αναφέρει ότι ο αιτών δεν έχει λάβει έγκριση από το 7

8 Δηµοτικό Συµβούλιο για τη χρήση του ονόµατος και ζητά από την ΕΕΤΤ να αναλάβει ενέργειες για την αποκατάσταση της βλάβης που υφίσταται ο Δήµος Κρανιδίου από τη λειτουργία της παραπάνω ιστοσελίδας Η πραγµατικότητα είναι ότι ο Δήµος Κρανιδίου δεν υφίσταται απολύτως καµία βλάβη από την λειτουργία της ιστοσελίδα του αιτούντος στο Όνοµα Χώρου [didyma.gr]. Η ιστοσελίδα του Δήµου Κρανιδίου φιλοξενείται στο Όνοµα Χώρου [kranidi.gr], όπου υπάρχουν υποσελίδες για τα πέντες Δηµοτικά Διαµερίσµατα του. Ουδέποτε ζήτησε την εκχώρηση του Ονόµατος Χώρου [didyma.gr], ενώ ο ισχυρισµός ότι ζητά τη διαγραφή του προκειµένου να χρησιµοποίθεί εκ µέρους της δηµοτικής αρχής και να αναρτηθεί σελίδα στο [didyma.gr] έχει παραµείνει πλήρως αναπόδεικτος. Για κανένα δηµοτικό διαµέρισµα ο Δήµος δεν έχει κατασκευάσει ειδική ιστοσελίδα και εξάλλου δεν έχει ζητήσει την εκχώρηση του Ονόµατος Χώρου [didyma.gr], παρά µόνο τη διαγραφή του Περαιτέρω, η τετραετής λειτουργία της ιστοσελίδας του αιτούντος ήταν γνωστή στον Δήµο Κρανιδίου από την αρχή και ως εκ τούτου η µη κίνηση διαδικασιών όλα αυτά τα χρόνια αποτελούσε επιπρόσθετο λόγο για την πεποίθηση του αιτούντος ότι κινείται απολύτως σύµφωνα µε την αρχή της νοµιµότητας. Ο ισχυρισµός του εκπροσώπου του Δήµου κ. Κοντοβράκη ότι είµαστε νέα δηµοτική Αρχή, η οποία αναδείχθηκε µετά τις εκλογές του 2006, ουδώλως επηρεάζει την διοικητική και νοµική συνέχεια µε την οποία λειτουργεί ο Δήµος, καθώς και την στάση και αδράνεια ενάσκησης οιασδήποτε αξίωσης έναντι του αιτούντος Ο πραγµατικός λόγος για τον οποίο ζητήθηκε, µετά από τέσσερα χρόνια λειτουργίας, η διαγραφή του Ονόµατος Χώρου είναι επειδή, όπως έχει οµολογήσει και ο εκπρόσωπος του Δήµου Κρανιδίου κατά την ακροαµατική διαδικασία ενώπιον τη ΕΕΤΤ, στην ιστοσελίδα του αιτούντος αναγράφηκαν κριτικά σχόλια άκρως ενοχλητικά για τη δηµοτική αρχή (λ.χ. σχετικά µε το νερό). Ο Δήµος δεν δίστασε µάλιστα να κάνει λόγο για συκοφάντηση, όπως προκύπτει από την καταγραφή των ισχυρισµών του στο σώµα της προσβαλλόµενης απόφασης, µολονότι ουδέποτε ασκήθηκε σχετική διαδικασία εις βάρος του αιτούντος και εξάλλου είναι ήδη πολύ αργά για κάτι τέτοιο, καθότι έχουν ήδη παρέλθει τρεις µήνες από τότε που οι δήθεν θιγόµενοι έλαβαν γνώση της καθ' όλα θεµιτής κριτικής του αιτούντος. 8

9 Όλα τα παραπάνω στοιχεία ήταν σε γνώση της ΕΕΤΤ όπως προκύπτει από τα σχετικά Πρακτικά και τα λοιπά έγγραφα που βρίσκονται στο φάκελο της υπόθεσης που τηρείται στο αρχείο της Επιτροπής. Ωστόσο, δεν ελήφθησαν υπόψη κατά το σχηµατισµό κρίσης ενόψει της απόφασης επί της καταγγελίας του Δήµου Κρανιδίου, µε αποτέλεσµα η απόφαση να είναι πλήρης νοµικών πληµµελειών. 3. Θεσµικό πλαίσιο 3.1. Σύµφωνα µε το άρθρο 5Α παρ. 2 του Συντάγµατος καθένας έχει δικαίωµα συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας, ενώ η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους τηρουµένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9,9Α και 19. Επίσης, κατά το άρθρο 14 παρ. 1 του Συντάγµατος, καθένας µπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασµούς του, τηρώντας τους νόµους του κράτους. Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 14, ο τύπος είναι ελεύθερος, ενώ η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό µέτρο απαγορεύονται. Κατά το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγµατος, οι κάθε είδους περιορισµοί που µπορούν κατά το Σύνταγµα να επιβληθούν στα δικαιώµατα του ανθρώπου πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας Κατά το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα ελευθερίας της έκφρασης, το οποίο δικαίωµα περιλαµβάνει την ελευθερία της γνώµης αλλά και την ελευθερία λήψεως και µεταδόσεως πληροφοριών ή ιδεών άνευ επεµβάσεως δηµοσίων αρχών και ασχέτως συνόρων. Σύµφωνα µε την παρ. 2, η άσκηση των ελευθεριών αυτών, οι οποίες συνεπάγονται καθήκοντα και ευθύνες, δύναται να υπαχθεί σε ορισµένες διατυπώσεις, όρους, περιορισµούς, κυρώσεις, προβλεπόµενους από τον νόµο κι αποτελούντες αναγκαία µέτρα σε µια δηµοκρατική κοινωνία για την εθνική ασφάλεια, την εδαφική ακεραιότητα ή την δηµόσια ασφάλεια, την προάσπιση της τάξης και την πρόληψη του εγκλήµατος, την προστασία της υγείας ή της ηθικής, την προστασία της υπολήψεως ή των δικαιωµάτων των τρίτων, την παρεµπόδιση της κοινοποίησης ε µπιστευτικών πληροφοριών ή τη διασφάλιση του κύρους της δικαστικής εξουσίας. Eπίσης, κατά το άρθρο 3 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, τα κράτη αναλαµβάνουν την 9

10 υποχρέωση να διενεργούν εκλογές που επιτρέπουν την ελεύθερη έκφραση της λαϊκής θέλησης ως προς την εκλογή του νοµοθετικού σώµατος Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ιδιαίτερα η ρύθµιση των Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr διέπεται από τον Ν.3431/2006 (ΦΕΚ A' 13/ , Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών) 1. Kατά το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν.3431/2006, η ΕΕΤΤ είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή µε έδρα την Αθήνα και απολαµβάνει διοικητικής και οικονοµικη αυτοτέλειας. Υποχρεούται να γνωστοποιεί µε µέριµνα της τις αποφάσεις της στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, στον οποίο υποβάλλει κατ' έτος κάθε χρόνο έκθεση πεπραγµάτων της. Σύµφωνα µε το άρθρο 12 ( Αρµοδιότητες της ΕΕΤΤ ) στοιχείο κδ του Ν.3431/2006, η ΕΕΤΤ ρυθµίζει τα θέµατα ονοµάτων χώρου στο Διαδίκτυο µε κατάληξη.gr [...].Εκδίδει Κανονισµός µ ετην οποίο ρυθµίζεται κάθε θέµα το οποίο αφορά την εκχώρηση των ονοµάτων χώρου στο Διαδίκτυο µε την κατάληξη.gr, τους όρους χρήσης τους, τους λόγους διαγραφής, τους όρους µεταβίβασης, την τήρηση του µητρώου εκχωρούµενων ονοµάτων χώρου, τα τέλη για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, την άσκηση εποπτείας για τη χρήση και κάθε άλλο θέµα το οποίο αφορά στη λειτουργία και χρήση των ονοµάτων χώρου στο Διαδίκτυο µε κατάληξη.gr. Tα ανωτέρω ονόµατα χώρου αποτελούν πόρους του Ελληνικού Κράτους, οι οποίοι εκχωρούνται αποκλειστικά από την ΕΕΤΤ µόνο κατά χρήση Στο πλαίσιο της παραπάνω κανονιστικής αρµοδιότητας σχετικά µε τα Ονόµατα Χώρου µε κατάληξη.gr, που αναγνώριζε και ο προγενέστερος Ν. 2867/2000 (ΦΕΚ Α 273/2000, Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλρες διατάξεις), εκδόθηκε ο αρχικός Κανονισµός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου, ως υπ' αρ. 268/73 απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ Β' 1617/ , εφεξής: ο Κανονισµός 2002 ). Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 8 του Κανονισµού 2002, το Μητρώο ενεργοποιεί προσωρινά το αιτηθέν Όνοµα Χώρου, ύστερα από την αίτηση του Καταχωρητή, ενώ, σύµφωνα µε την παρ. 13, εντός αποκλειστικής προθεσµίας επτά (7) ηµερών από την προσωρινή ενεργοποίηση του Ονόµατος Χώρου, οποιοδήποτε πρόσωπο έχει έννοµο συµφέρον δύναται να παρέµβει στη διαδικασία ενώπιον της ΕΕΤΤ και να ζητήσει τη µη Εκχώρηση του Ονόµατος Χώρου. Η παρέµβαση του Δήµου Κρανιδίου, όµως, δεν έγινε εντός της συγκεκριµένης αποκλειστικής προθεσµίας που όριζε ο Κανονισµός Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 12 του Κανονισµού 2002, η ΕΕΤΤ εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την διαβίβαση της αίτησης εκ µέρους του Καταχωρητή, αποφασίζει για την εκχώρηση του Ονόµατος 1 Το πλήρες κείµενο του Ν.3431/2006 βρίσκεται διαθέσιµο στην ιστοθέση 10

11 Χώρου ή την απόρριψη της αίτησης. Οι περιοριστικά απαριθµούµενοι στον Κανονισµό 2002 λόγοι απόρριψης της αίτησης προβλέπονται στο άρθρο 5. Σύµφωνα µε την παρ. 1 περ. γ του άρθρου αυτού, ένα Όνοµα Χώρου απορίπτεται αν είναι γεωγραφικός όρος που περιλαµβάνεται στο σχέδιο Καποδίστριας. Γεωγραφικός όρος που περιλαµβάνεται στο σχέδιο Καποδίστριας εκχωρείται µόνο στους αντίστοιχους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανεξάρτητα από τον τρόπο γραφής του µε λατινικά στοιχεία. Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο του Κανονισµού 2002: σκοπός της διάταξης αυτής είναι η αποφυγή εκχώρησης αποκλειστικών δικαιωµάτων η έκταση των οποίων δεν είναι ανάλογη µε το σκοπό που δικαιολογεί την Εκχώρηση τους επί Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr, σύµφωνα µε την παρούσα Απόφαση και ο περιορισµός των αποκλειστικών αυτών δικαιωµάτων στο απολύτως προσήκον µέτρο για την εξυπηρέτηση του σκοπού που δικαιολογεί σύµφωνα µε την παρούσα Απόφαση, την Εκχώρησή τους επί Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του Κανονισµού 2002, µε απόφαση της ΕΕΤΤ η οποία επιλαµβάνεται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, διαγράφεται Όνοµα Χώρου, αν συντρέχει λόγος που δεν θα επέτρεπε την Εκχώρηση του συγκεκριµένου Ονόµατος χώρου µε κατάληξη.gr σύµφωνα µε το άρθρο 5 ανωτέρω. Κατ' εξαίρεση της διάταξης αυτής, Ονόµατα Χώρου µε κατάληξη.gr τα οποία έχουν εκχωρηθεί µέχρι τη θέση σε ισχύ της παρούσας Απόφασης παραµένουν σε ισχύ και ανανεώνονται ανεξάρτητα από την πιθανή αντίθεσή τους στο άρθρο 5 της παρούσας Απόφασης Ο Κανονισµός 2002 αντικαταστάθηκε τον Ιούλιο του 2005 µε την θέση σε ισχύ της υπ' αρ. 351/76 Απόφαση της ΕΕΤΤ Κανονισµός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη.gr (ΦΕΚ B' 717/ , εφεξής: ο Κανονισµός 2005). Ο Κανονισµός 2005 προβλέπει επίσης στο άρθρο 8 περ. α ως λόγο απόρριψης την ταύτιση του Ονόµατος Χώρου µε γεωγραφικό όρο που περιλαµβάνεται στο σχέδιο Καποδίστριας. Στο άρθρο 9 του Κανονισµού 2005, στο οποίο προβλέπονται οι λόγοι διαγραφής, υπάρχει διαφορετική διατύπωση σε σχέση µε τον Κανονισµό 2002: η ΕΕΤΤ έχει αρµοδιότητα να διατάξει τη διαγραφή Ονόµατος Χώρου δευτέρου επιπέδου που ταυτίζεται µε ονοµασία δηµοτικού διαµερίσµατος ή ιστορική επωνυµία Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ενώ δηλαδή δεν έχει αρµοδιότητα να απορρίψει τέτοια αίτηση (κατ' άρθρο 8), της αναγνωρίζεται αρµοδιότητα να διαγράψει εκ των υστέρων αυτήν την αίτηση. Περαιτέρω, ο Κανονισµός 2005 δεν περιλαµβάνει µεταβατικές περιόδους ή και απαλλαγές για τις περιπτώσεις των Ονοµάτων Χώρου που ταυτίζονται µε γεωγραφικές περιοχές, όπως προέβλεπε κατά τα ανωτέρω ο Κανονισµός 2002 στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ. Αντιθέτως, περιλαµβάνει τέτοιες 11

12 απαλλαγές για τις περιπτώσεις Ονοµάτων Χώρου που εκχωρήθηκαν χωρίς ακριβείς αιτήσεις µέχρι και την (άρθρο 9 περ. β, στ. i), που στερούνται διακριτικού χαρακτήρα και εκχωρήθηκαν µέχρι την (άρθρο 9 περ. β, στ ii) που εκχωρήθηκαν κατά παράβαση του άρθρου 8 µέχρι και την το άρθρο 8 δεν απαγορεύει όσα ταυτίζονται µε ονοµασία δηµοτικού διαµερίσµατος- (άρθρο 9, παρ. β, στ. iii) και όσα εκχωρήθηκαν κατά παράβαση των αρχών της καλής πίστης µέχρι και την (άρθρο 9, παρ. β, στ. vi). Για την νεοπαγή περίπτωση της διαγραφής Ονοµάτων που ταυτίζονται µε δηµοτικά διαµερίσµατα, όµως, ο Κανονισµός 2005 δεν αναγνωρίζει καµία µεταβατική περίοδο ή απαλλαγή, καθώς, σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 3 ο παρών κανονισµός διέπει όλα τα Ονόµατα Χώρου τα οποία έχουν εκχωρηθεί µέχρι τη θέση του σε ισχύ ανεξάρτητα από τη διαδικασία από την οποία εκχωρήθηκαν. Αυτό το στοιχείο καθιστά τον Κανονισµό προβληµατικό ενόψει της αρχής της ασφάλειας δικαίου, όπως η έννοια αυτή έχει διαπλασθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. Επ' αυτού του θέµατος, βλ. παρακάτω αναλυτικά, υπό Λόγοι επανεξέτασης της απόφασης της ΕΕΤΤ Ο αιτών επικαλείται τρεις κατηγορίες λόγων για τους οποίους πρέπει να ανακληθεί η προσβαλλόµενη απόφαση της ΕΕΤΤ και να του επανεκχωρηθεί το επίµαχο Όνοµα Χώρου Διάψευση της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του αιτούντος Όπως προεκτέθηκε, στον αιτούντα εκχωρήθηκε το επίµαχο Όνοµα Χώρου στις Μέχρι το 2008, όπως εξέθεσε και ο ίδιος ενώπιον της Επιτροπής Ακροάσεων της ΕΕΤΤ, ήταν απολύτως πεπεισµένος ότι η συγκεκριµένη ενέργειά του ήταν σύννοµη επειδή: (α) Η ΕΕΤΤ ενέκρινε το Όνοµα Χώρου, ενώ αν υπήρχε αντίθεση στους γεωγραφικούς όρους που περιλαµβάνονται στο σχέδιο Καποδίστριας θα είχε απορρίψει την εκχώρηση εντός της αποκλειστικής προθεσµίας των 15 ηµερών που ανέφερε ο Κανονισµός 2002, (β) Ο Δήµος Κρανιδίου δεν επενέβη εντός 7 ηµερών από την προσωρινή ενεργοποίηση του Ονόµατος Χώρου, αλλά ουδέποτε ζήτησε και την εκχώρηση του Ονόµατος Χώρου µέχρι σήµερα. Για τέσσερα χρόνια ο Δήµος Κρανιδίου δεν ήγειρε καµία απολύτως αξίωση επί του Ονόµατος Χώρου, 12

13 (γ) Η ΕΕΤΤ, ακόµη και µετά την θέση σε ισχύ του Κανονισµού 2005, είχε αυτεπάγγελτη αρµοδιότητα να αποφασίσει τη διαγραφή του Ονόµατος Χώρου, λόγω του νεοείσακτου λόγου διαγραφής ταύτιση µε ονοµασία δηµοτικού διαµερίσµατος, αλλά δεν άσκησε αυτή την αρµοδιότητά της εδώ και 3 χρόνια που είχε τεθεί σε εφαρµογή ο Κανονισµός, (δ) Η ΕΕΤΤ ενέκρινε την ανανέωση της εκχώρησης του Ονόµατος µεχρι το 2010 και µάλιστα η απόφαση αυτή εκδόθηκε στις , δηλαδή µετά την υποβολή της καταγγελία του Δήµου Κρανιδίου Από όλες αυτές τις πράξεις και παραλείψεις τόσο της ΕΕΤΤ, όσο και του Δήµου Κρανιδίου, ο αιτών επί τέσσερα χρόνια είχε πλέον διαµορφώσει την καθόλα εύλογη πεποίθηση και βεβαιότητα ότι είναι νόµιµος δικαιούχος του Ονόµατος Χώρου. Η δικαιολογηµένη αυτή ε µπιστοσύνη που εµπεδόθηκε στον αιτούντα από την ΕΕΤΤ και τον Δήµο Κρανιδίου διαψεύσθηκε βάναυσα, αφενός µε την καταγγελία του Δήµου Κρανιδίου, αλλά και αφετέρου, σε πολλαπλάσιο βαθµό, µε την προσβαλλόµενη απόφαση της ΕΕΤΤ Η εκχώρηση του Ονόµατος Χώρου στον αιτούντα προ τετραετίας, οι θετικές πράξεις επιβεβαίωσης της νοµιµότητας της εν λόγω εκχώρησης και η παράληψη έγερσης αξιώσεων εκ µέρους του Δηµου Κρανιδίου διαµόρφωσαν ένα κεκτηµένο δικαίωµα του αιτούντα: το δικαίωµα διαχείρισης του Ονόµατος Χώρου µέχρι τις Η αφαίρεση αυτού του δικαιώµατος µε την προσβαλλόµενη απόφαση της διαγραφής, συνιστά ανάκληση ευµενούς διοικητικής πράξης, κατά τρόπο που παραβιάζει τη συνταγµατική αρχή της προστασίας της ε µπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος. [Βλ. επ αυτού το Πρακτικό του Συµβουλίου της Επικρατείας 703/1990, ΤοΣ, 1990, 645/ : η αρχή της προστασίας της εµπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος, που υποχρεώνει τον κοινό Νοµοθέτη στην τήρηση των δεσµευσεων τις οποίες έχει αναλάβει αποτελεί αναγκαία λογική συνέπεια της θεµελιώδους αρχής του Κράτους Δικαίου... Εποµένως, η αρχή της προστατευόµενης εµπιστοσύνης... έχει στη Χώρα µας συνταγµατική ισχύ. Εξάλλου, όταν δηµιουργούνται κεκτηµένα δικαιώµατα του διοικητικού ή ιδιωτικού δικαίου, δεν επιτρέπεται ανάκληση διοικητικής πράξης, παρά µόνο για επιτακτικούς λόγους προστασίας δηµοσίου συµφέροντος (Α.Ι.Τάχος, Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, 8η εκδ., Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2005, σελ. 672, µε παραποµπή σε νοµολογία ΣτΕ 840/1991, 3657/2999, 2906/2000). Όπως έχει κριθεί λοιπόν, δεν επιτρέπεται στη Διοίκηση ενόψει των αρχών της 13

14 ασφάλειας του δικαίου και της προστατευόµενης εµπιστοσύνης των πολιτών να ανακαλεί τις παράνοµες [ευµενείς] πράξεις της από τις οποίες γεννήθηκαν δικαιώµατα σε καλόπιστους διοικουµένους µετά την πάροδο εύλογου χρόνου, ώστε να µην αιφνιδιάζεται εκείνος που στηρίχθηκε σε δεδοµένη συµπεριφορά της,... (ΣτΕ 602/2003) Για τους παραπάνω λόγους, η απόφαση της ΕΕΤΤ προσβάλλει την συνταγµατική αρχή της προστατευόµενης ε µπιστοσύνης και πρέπει να εξαφανισθεί. Δυνάµει της αρχής αυτής, σε συνδυασµό µε τα ισχύοντα στον Κανονισµό 2005, θα πρέπει να εκδοθεί νέα απόφαση, µε την οποία να αναγνωρίζεται το δικαίωµα του αιτούντος για χρήση του Ονόµατος Χώρου µέχρι την ηµερονηνια κατά την οποία του ανανεώθηκε, δηλ. µέχρι τις Αλλά µέχρι τότε και σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι ο Δήµος Κρανιδίου δεν έχει εκδηλώσει κανένα ενδιαφέρον για εκχώρηση του επίµαχου Ονόµατος Χώρου, δεν συντρέχει κανένας λόγος για την ανατροπή αυτού του κεκτηµένου διοικητικού δικαιώµατος, όπως έχει αναγνωρίσει και το Συµβούλιο της Επικρατείας σε αντίστοιχη περίπτωση Καταχρηστική άσκηση καταγγελίας εκ µέρους του Δήµου Κρανιδίου Τρία στοιχεία τα οποία παρουσιάσθηκαν ενώπιον της ΕΕΤΤ στοιχειοθετούν τον καταχρηστικό χαρακτήρα της άσκησης καταγγελίας εκ µέρους του Δήµου Κρανιδίου: (α) η παρέλευση αδρανούς τετραετίας από το 2004 οπότε λειτουργεί η ιστοσελίδα στο επίµαχο Όνοµα Χώρου, (β) η έλλειψη ενδιαφέροντος για αίτηση εκχώρησης του εν λόγω Ονόµατος Χώρου και της δηµιουργίας ιστοσελίδας για το δηµοτικό διαµέρισµα των Διδύµων και (γ) το γεγονός ότι η υποβολή της καταγγελίας συνδέεται από τον εκπρόσωπο της δηµοτικής αρχής µε το περιεχόµενο της ιστοσελίδας, δηλαδή µε κριτική που ασκεί ο αιτών στην δηµοτική αρχή, η οποία χαρακτηρίζεται συκοφαντική, χωρίς βέβαια να έχει ασκηθεί εναντίον του αιτούντος κανένα ένδικο βοήθηµα σχετικά µε αυτό Ο πραγµατικός σκοπός για τον οποίο υποβλήθηκε η καταγγελία του Δήµου Κρανιδίου ήταν να ασκηθεί αθέµιτη πίεση σε µια ελεύθερη φωνή του Διαδικτύου, η οποία ασκεί κριτική στην δηµοτική αρχή. Ο σκοπός αυτός δεν αναγνωρίζεται όµως ως νόµιµος λόγος για τον οποίο επιβάλλεται η διαγραφή Ονόµατος Χώρου, βάσει του θεσµικού πλαισίου. Αντιθέτως, ο σκοπός αυτός είναι 14

15 αντίθετος σε συνταγµατικό δικαίωµα και δεν βρίσκεται σε συµφωνία µε την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη, τον κοινωνικό και οικονοµικό σκοπό (άρθρο 281 Αστικού Κώδικα, άρθρο 25 παρ. 3 Συντάγµατος) για τον οποίο ένας Δήµος νοµιµοποιείται να ασκήσει αίτηση διαγραφής ενός Ονόµατος Χώρου Ο σκοπός για τον οποίο ένας Δήµος νοµιµοποιείται να ασκήσει τέτοια αίτηση και για τον οποίο η ΕΕΤΤ έχει την σχετική αρµοδιότητα, έχει αναφερθεί ρητώς στον Κανονισµό 2002 [βλ. ανωτέρω, υπό Θεσµικό πλαίσιο] και σχετίζεται µε την αποτροπή αποκλειστικών δικαιωµάτων σε επωνυµίες. Δηλαδή να µην µπορεί να αποκλεισθεί ένας Δήµος από το να αξιοποιήσει στο Διαδίκτυο την επωνυµία του ή την επωνυµία δηµοτικού διαµερίσµατος. Η λειτουργία του [didyma.gr] δεν αποκλείει το Δήµο Κρανιδίου από τέτοια δυνατότητα, αφού αφενός ο Δήµος λειτουργεί την ιστοσελίδα [kranidi.gr] στην οποία υπάρχουν όλες οι επίσηµες πληροφορίες για όλα τα δηµοτικά διαµερίσµατα και εξάλλου δεν έχει εκδηλώσει την πρόθεση για δηµιουργία ειδικής ιστοσελίδας που θα φιλοξενείται στο [didyma.gr], αφού τουλάχιστον µέχρι το χρόνο υποβολής καταγγελίας ή και έκδοσης της προβαλλόµενης απόφασης, ο Δήµος δεν έχει υποβάλλει αίτηµα εκχώρησης! Η ΕΕΤΤ βρίσκεται σε θέση να γνωρίζει το γεγονός ότι δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση εκχώρησης του Ονόµατος Χώρου εκ µέρους του Δήµου. Η δε υποτιθέµενη πρόθεση του Δήµου να αξιοποιήσει το Όνοµα Χώρου µε τη δηµιουργία ιστοσελίδας αποδεικνύεται ότι προβλήθηκε ως προσχηµατικός λόγος υποστήριξης της καταγγελίας, από την αµηχανία µε την οποία απήντησε ο κ. Κοντοβράκης, εκπρόσωπος του Δ. Κρανιδίου σε σχετικό ερώτηµα ενώπιον της Επιτροπής. Εξάλλου, όπως προεκτέθηκε, ο Δ. Κρανιδίου έχει µια κεντρική ιστοσελίδα και δεν έχει δηµιουργήσει ανεξάρτητες ιστοσελίδες για τα δηµοτικά διαµερίσµατά του που να φιλοξενούνται σε ξεχωριστά Ονόµατα Χώρου. Συνεπώς, ούτε υπήρξε, ούτε υπάρχει πρόθεση δηµιουργίας τέτοιας ιστοσελίδας για τα Δίδυµα και ως εκ τούτου ο σχετικός ισχυρισµός προβλήθηκε παραπειστικά εκ µέρους του Δήµου Κρανιδίου, γεγονός το οποίο όφειλε να είχε διαγνώσει και η ΕΕΤΤ Εξάλλου, όφειλε να αναγνωρίσει ότι η παρέλευση τετραετίας από την θέση σε λειτουργία της ιστοσελίδας καθιστά καταχρηστική την υποβολή καταγγελίας εκ µέρους του Δήµου, αφού το δικαίωµά του αδράνησε. Συναφώς επικαλούµαστε την απόφαση 57/2003 της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (βλ. Ετήσια Έκθεση ΑΠΔΠΧ, σελ ) βάσει της οποίας 2 Κείµενο διαθέσιµο στην ιστοθέση: 15

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

EΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ KATA

EΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ KATA Αρ.Εξερχόµενου: 158/2008 Αθήνα, 23.09.2008 EΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Του Γεωργίου Μπροδήµα του Νικολάου, επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών, οδός Αχελώου, αριθµός 63, Δια του πληρεξουσίου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 8/7/2010 Α. Π.: 570/093 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 8/7/2010 Α. Π.: 570/093 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 8/7/2010 Α. Π.: 570/093 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας «IMD INTERNATIONAL INSTITUTE FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT» και αφετέρου της εταιρείας «Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 8/7/2010 Α. Π.: 570/092 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 8/7/2010 Α. Π.: 570/092 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 8/7/2010 Α. Π.: 570/092 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας «BET365 GROUP LIMITED» και αφετέρου της εταιρείας «GOLDEN SOLUTIONS LTD», με αντικείμενο την διερεύνηση παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 15/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 15/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 15/2014 /A Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 15/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR.

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. Γ. Κολυβάς, Προϊστάµενος Τµήµατος Ρύθµισης Τηλεπικοινωνιακών Θεµάτων, ΕΕΤΤ Α. Καπώνη, ικηγόρος, ΕΕΤΤ Ηµερίδα Ενηµέρωσης Καταχωρητών,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Δ.Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πειραιάς, 19.07.2017 Αρ. Πρωτ.: 42675 Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 20/01/2017 Αριθ. απόφασης: 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 Καλλιθέα Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ / έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ / έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. «Άσκηση ενδίκων μέσων» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ Γενικό Έγγραφο: Ε40/338/27-10-06 ΣΧΕΤ. : Το με αριθ. 15176/19-10-06 έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 4.1.2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης:50 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604565 ΦΑΞ :

Διαβάστε περισσότερα

Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Αθήνα 17.10.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Αριθμ. Πρωτ.: 392 Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Συνάδελφοι, Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε η υπ αριθμ. 3354/2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Επιµέλεια εγγράφου: Χάρης Σιµόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 11/04/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 750 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.120/2011. Αθήνα ΑΠ: 3206 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.120/2011. Αθήνα ΑΠ: 3206 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.120/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αθήνα 7.5.2007 ΑΠ: 3206 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ.: 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 21-03-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1118 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 08/03/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 740 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. α) Το Ν.3431/2006, «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), ιδίως τα άρθρα 11, 12 και 63 αυτού,

ΑΠΟΦΑΣΗ. α) Το Ν.3431/2006, «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), ιδίως τα άρθρα 11, 12 και 63 αυτού, Μαρούσι, 15 /4/2010 Α. Π.: 561/071 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός του Σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και της Εταιρείας με την επωνυμία «Flex Media Inc.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 01/03/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 675 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Αναγκαστική απαλλοτρίωση Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. α) Το Ν.3431/2006, «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), ιδίως τα άρθρα 11, 12 και 63 αυτού,

ΑΠΟΦΑΣΗ. α) Το Ν.3431/2006, «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), ιδίως τα άρθρα 11, 12 και 63 αυτού, Μαρούσι, 15/4/2010 Α. Π.: 561/084 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «CENTREBET PTY LIMITED» και της Εταιρείας με την επωνυμία «CANDERNE LIMITED», με αντικείμενο την

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 25 /11/2010 Α. Π.: 585/028 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 25 /11/2010 Α. Π.: 585/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 25 /11/2010 Α. Π.: 585/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.» και αφετέρου της εταιρείας «CANDERNE LIMITED», με αντικείμενο την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 22-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2728 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας: 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 16/3/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμός απόφασης: 33 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα: 17/06/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2201 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση Απαντήσεων στις Εξετάσεις του μαθήματος «Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική» Πέμπτη, 02 Ιούλιος :15

Ανάρτηση Απαντήσεων στις Εξετάσεις του μαθήματος «Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική» Πέμπτη, 02 Ιούλιος :15 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ με παραπομπή στις σημειώσεις 1. 1. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι Ανεξάρτητη Αρχή, βλ. Σημ. σελ. 11-12. 1. 2.Δ. Ότι πρέπει να διακινούν

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 05/04/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1291 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 18/01/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμός απόφασης: 5 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. α) Το Ν.3431/2006, «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), ιδίως τα άρθρα 11, 12 και 63 αυτού,

ΑΠΟΦΑΣΗ. α) Το Ν.3431/2006, «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), ιδίως τα άρθρα 11, 12 και 63 αυτού, Μαρούσι, 15/1/2010 Αρ. Πρωτ.: 548/042 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ

ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 1 Έκδοση : 0 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της πράξης αυτής είναι η αντίκρουση των ενδίκων µέσων,

Διαβάστε περισσότερα

προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του.

προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 09/03/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 813 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 21-6-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2241 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κωδ.: 176 71, Καλλιθέα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Καλλιθέα 27.01.2017 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ αριθμός απόφασης 872 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κωδ.: 176 71, Καλλιθέα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κωδ.: 176 71, Καλλιθέα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 20/01/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 20/01/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 20/01/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 213 1604526 ΦΑΞ : 213

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 16-05-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1783 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

6) Το γεγονός ότι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 227 παρ.2 του Ν.3852/2010 «Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστι

6) Το γεγονός ότι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 227 παρ.2 του Ν.3852/2010 «Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστι ΘΕΜΑ: Εξέταση της από..2017 προσφυγής τ. κατά της υπ' αριθ. πρωτ....2017 αποφάσεως του ιευθυντή Τεχνικών Έργων. περί ορισµού υπαλλήλου για έλεγχο επαρχιακού οδικού δικτύου ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή στην Δημόσια Διαβούλευση της Εθνική Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ

Συμμετοχή στην Δημόσια Διαβούλευση της Εθνική Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Αρ. Εξερχοµένου:114/2009 Αθήνα, 20.7.2009 Συμμετοχή στην Δημόσια Διαβούλευση της Εθνική Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ "Κείμενο δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 5.10.15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4123 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 215/2013/A. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 215/2013/A. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 215/2013/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 215/2013/A (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου Αθηναίων secrgeneral@cityofathens.gr 2. Kύριο *** *** Κοινοποίηση Ι. Η καταγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 88/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 88/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 88/2014 /Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 88/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης emp.anaptixis@ciytofathens.gr 2) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 17-3-2004 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 310/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 268/73/25-11-2002 Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη.gr (ΦΕΚ 1617/Β/2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Καλλιθέα 27.01.2017 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ αριθμός απόφασης 873 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9578520 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Έχοντας υπ όψη: Τα άρθρα 14 και 17 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 28/3/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1261 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 217/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Διεύθυνση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Από 26/6/2017

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Από 26/6/2017 Άρθρο 127,345 1 και 379 7,8 Ν.4412/16 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθ. 50 Ν.4446/16, το άρθ. 54 παρ. 2 Ν.4465/17 και το αρθ. 47 παρ. 17 Ν.4472/17. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Από 26/6/2017 Ένσταση άρθρου 127 Ν.4412/16

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28/12/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4830 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 05/02/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 478 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 15-3-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 923 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ(α.25παρ.3Σ) Με τον όρο γενικές συνταγµατικές αρχες εννοούµε ένα σύνολο

Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ(α.25παρ.3Σ) Με τον όρο γενικές συνταγµατικές αρχες εννοούµε ένα σύνολο εργασία 1η σχεδιαγραµµα 1)εισαγωγή:έννοια γενικών συνταγµατικών αρχών 2)ειδικότερα, η απαγόρευση κατάχρησης δικαιώµατος α)έννοια β)καθιέρωση της αρχής γ)εκταση εφαρµογής και σχέση α.25παρ3σ και 281 ΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΑ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 11-01-2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. πρωτ. 1009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Σκύδρας

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Σκύδρας ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Σκύδρας Γραφείο Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δημαρχείο Σκύδρας, Εθνικής Αντίστασης 20, Σκύδρα 58 500

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 329/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 329/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 329/1.10.2015 Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης συνεδρίασε την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 11:00, κατόπιν προσκλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 Αθήνα, 05-02-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/05-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Συνταγματικό Δίκαιο Ενότητα 2: Κράτος Δικαίου 2

Συνταγματικό Δίκαιο Ενότητα 2: Κράτος Δικαίου 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2: Κράτος Δικαίου 2 Λίνα Παπαδοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Σχολής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 27/11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3815 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 07-03-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 720 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει Σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ 27-6-2016 ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 1035 ΤΑΧ. Δ/νση: Θεραπευτηρίου 27- Μελισσόκηποι Σούδας

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές ως προς τον χρόνο καταχώρησης πράξεων στο Μητρώο. ήµος Παναγόπουλος Προϊστάµενος Τµήµατος Συστηµάτων και ικτύων, ΙΤΕ ΙΠ

Αλλαγές ως προς τον χρόνο καταχώρησης πράξεων στο Μητρώο. ήµος Παναγόπουλος Προϊστάµενος Τµήµατος Συστηµάτων και ικτύων, ΙΤΕ ΙΠ Αλλαγές ως προς τον χρόνο καταχώρησης πράξεων στο Μητρώο ήµος Παναγόπουλος Προϊστάµενος Τµήµατος Συστηµάτων και ικτύων, ΙΤΕ ΙΠ ήλωση καταχώρησης ονόµατος χώρου (1/4) ήλωση καταχώρησης ονόµατος χώρου καταχωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 2176/2004 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ. Διοικητική πράξη - Ανάκληση - Αρχή του κράτους δικαίου - Αρχή της

Αριθμός 2176/2004 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ. Διοικητική πράξη - Ανάκληση - Αρχή του κράτους δικαίου - Αρχή της Αριθμός 2176/2004 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Περίληψη Διοικητική πράξη - Ανάκληση - Αρχή του κράτους δικαίου - Αρχή της νομιμότητας - Αρχή της χρηστής διοίκησης - Αρχή της ασφάλειας του δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ. Κύκλος Ισότητας των Φύλων. Σύνοψη Διαμεσολάβησης

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ. Κύκλος Ισότητας των Φύλων. Σύνοψη Διαμεσολάβησης ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων Σύνοψη Διαμεσολάβησης Άρνηση χορήγησης ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας από τον ΟΑΕΔ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Σταματίνα Γιαννακούρου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/09/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3948 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3455 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ A5 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

Ενδικοφανής προσφυγή Δικαίωμα ακρόασης. Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου Αικατερίνη Ηλιάδου

Ενδικοφανής προσφυγή Δικαίωμα ακρόασης. Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου Αικατερίνη Ηλιάδου Ενδικοφανής προσφυγή Δικαίωμα ακρόασης Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου Αικατερίνη Ηλιάδου 06.04.2017 Ά. 25 ΚΔΔ Έννοια Προβλέπεται από ειδικές διατάξεις (όργανα προθεσμία) τυπική προσφυγή Ασκείται κατά εκτελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Λήξη ισχύος διοικητικής πράξης, ανάκληση διοικητικής πράξης. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Λήξη ισχύος διοικητικής πράξης, ανάκληση διοικητικής πράξης. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Λήξη ισχύος διοικητικής πράξης, ανάκληση διοικητικής πράξης Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα