Εισαγωγή στην Πληροφορική Υγείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στην Πληροφορική Υγείας"

Transcript

1 Εισαγωγή στην Πληροφορική της Υγείας: Τηλεπικοινωνίες Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών Διαδίκτυο

2 Εισαγωγή στις τηλεπικοινωνίες 2

3 Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Επικοινωνία (telecommunication) είναι η μετάδοση πληροφορίας (information) από ένα σημείο σε ένα άλλο μέσω μιας ακολουθίας διαδικασιών. Ο όρος τηλεπικοινωνία (μετάδοση πληροφορίας από απόσταση) αναφέρεται συνήθως στην επικοινωνία σημάτων. 3

4 Πληροφορία / Μήνυμα / Σήμα Πληροφορία: Γνώση ή είδηση για κάποιο συγκεκριμένο γεγονός που θέλουμε να επικοινωνήσουμε Μήνυμα: είναι η γνώση ή είδηση που μεταδίδεται από την πηγή και λαμβάνεται από τον χρήστη. Σήμα: είναι η καθεαυτό ποσότητα (ηλεκτρική, οπτική, μηχανική, κλπ) που μεταδίδεται από τον πομπό στον δέκτη του συστήματος.

5 Παραδείγματα σημάτων Φωνή Σεισμικά σήματα Ηλεκτρομαγνητικά σήματα Τηλεπικοινωνιακά σήματα: οποιαδήποτε πληροφορία που πρέπει να μεταδοθεί σε ένα τηλεπικοινωνιακό σύστημα η οποία μετατρέπεται σε ηλεκτρομαγνητικό σήμα για να διαδοθεί στον τηλεπικοινωνιακό δίαυλο Εικόνα, βίντεο 5

6 Αναλογικά Ψηφιακά σήματα Αναλογικό σήμα: Συνεχής συνάρτηση του χρόνου με συνεχές πλάτος (τα πεδία ορισμού της συνάρτησης είναι διαστήματα πραγματικών αριθμών). Ψηφιακό σήμα: Σήμα διακριτού χρόνου (ορίζεται μόνο σε διακριτές χρονικές τιμές) που είναι κβαντισμένο και κωδικοποιημένο. Τα σήματα διακριτού χρόνου συνήθως περιγράφονται σαν σειρές δειγμάτων των οποίων τα πλάτη μπορούν να πάρουν συνεχείς τιμές. 6

7 Σύστημα Επικοινωνιών Αναλογικό σύστημα AM, FM ραδιόφωνο, Τηλεόραση, κ.λ.π. Ψηφιακό Σύστημα Ψηφιακή τηλεόραση (DTV), ψηφιακό ραδιόφωνο, υπολογιστές, οπτικός δίσκος υπολογιστή (cd rom) κ.λ.π. Σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται δυαδικά ψηφιακά σήματα που παίρνουν μόνο 2 τιμές εκ των οποίων η μία αναπαριστά το δυαδικό ψηφίο 1 (π.χ.. +5 Volts) και η άλλη το δυαδικό ψηφίο 0 (π.χ. -5 Volts) Μπορεί να χρησιμοποιεί και αναλογικά σήματα, π.χ. ένα ημίτονο συχνότητας 1kHz για να μεταδώσει το δυαδικό ψηφίο 1 και ένα ημίτονο συχνότητας 500 Hz για τη μετάδοση του 0 Τα ηλεκτρονικά επικοινωνιακά συστήματα είναι αναλογικά αλλά η διαδικασία είναι διακριτή.

8 Αναλογικά Ψηφιακά σήματα Κβαντισμένο σήμα Ψηφιακό σήμα 8

9 Πλεονεκτήματα ψηφιακών έναντι των αναλογικών συστημάτων Τα ψηφιακά κυκλώματα είναι σχετικά φθηνά Προστατεύονται προσωπικά στοιχεία με απόκρυψη δεδομένων (κωδικοποίηση) Πολυμεσικές (multimedia) πηγές (φωνή, βίντεο, δεδομένα) μπορούν να συνυπάρξουν και να μεταδοθούν διαμέσου ενός κοινού ψηφιακού συστήματος Περισσότερη ευρωστία απέναντι στην υποβάθμιση του σήματος (στο θόρυβο)

10 Αναλογική ψηφιακή μετάδοση Η αναλογική μετάδοση αναφέρεται σε μετάδοση σημάτων που αλλάζει διαρκώς στον χρόνο (π.χ. ραδιοτηλεοπτικό σήμα). Η ψηφιακή μετάδοση αναφέρεται στη μετάδοση παλμών (pulses) με συγκεκριμένη αρχή και τέλος (π.χ. μετάδοση ψηφιακών δεδομένων στο διαδίκτυο). Μετατροπή από ψηφιακή σε αναλογική και αντίστροφα: Χρήση MODEM (MODulator/ DEModulator, Διαμορφωτής/ Αποδιαμορφωτής), CODEC (Coder/ DECoder, Κωδικοποιητής/ Αποκωδικοποιητής) 10

11 Αναλογική ψηφιακή μετάδοση 11

12 Αναλογική ψηφιακή μετάδοση MODEM 12

13 MODEM Συσκευή MODulate/ DEModulate: Διαμορφώνει/ αποδιαμορφώνει το σήμα από ψηφιακό που λαμβάνεται από τον υπολογιστή σε αναλογικό που δίνεται στην τηλεφωνική γραμμή και αντίστροφα. Τυπική ταχύτητα: : 56 Kbps Fax-modem 13

14 Ανεπιθύμητα φαινόμενα κατά τη μετάδοση σημάτων Θόρυβος (noise): Ανεπιθύμητο φαινόμενο που μπορεί να αλλοιώσει το σήμα κατά τη μετάδοσή του. Παρεμβολές σημάτων (crosstalk): από γειτονικά σύρματα. Εξασθένιση (attenuation): απώλεια έντασης κατά τη μετάδοση (χρήση ενισχυτών). Θόρυβος 14

15 Ανεπιθύμητα φαινόμενα κατά τη μετάδοση σημάτων Ανεπιθύμητη και απρόβλεπτη παρεμβολή ηλεκτρικής ή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας από τεχνητές ή φυσικές πηγές Εξωτερικές πηγές -> εξωτερικός εξωτερικός θόρυβος (external noise) Από άλλο σύστημα επικοινωνίας (κεραίες, radar) Από φυσικές πηγές και ατμοσφαιρικά φαινόμενα Φως, ακτινοβολία, κεραυνοί

16 Ανεπιθύμητα φαινόμενα κατά τη μετάδοση σημάτων Από το ίδιο το μέσο μετάδοσης -> εσωτερικός θόρυβος (internal noise) ο θερμικός θόρυβος: προκαλείται από τις συγκρούσεις των ηλεκτρονίων του μέσου μετάδοσης ο θόρυβος ενδοδιαμόρφωσης: οφείλεται στη συνύπαρξη σημάτων διαφορετικών συχνοτήτων που μοιράζονται το ίδιο μέσο μετάδοσης η συνακρόαση (cross-talk): προκαλείται όταν δύο ξένα μεταξύ τους σήματα, συζευχθούν για κάποιο ανεξάρτητο λόγο Σε ψηφιακό σύστημα το πρόβλημα αναγνώρισης είναι πιο εύκολο Ο δέκτης αποφασίζει μόνο μεταξύ του 1 και 0

17 Πλεονεκτήματα ψηφιακής μετάδοσης Λιγότερα σφάλματα σε σχέση με την αναλογική. Υψηλότεροι ρυθμοί μετάδοσης. Αποτελεσματικότερη (μεγαλύτερος όγκος πληροφοριών). Ασφαλέστερη (κρυπτογραφία). Παράλληλη μετάδοση πολλών σημάτων (π.χ. φωνή, δεδομένα, video). 17

18 Δίαυλοι επικοινωνίας Η φυσική ύλη μέσω της οποίας μεταφέρονται τα δεδομένα. Ενσύρματα μέσα: Ομοαξονικό καλώδιο (coaxial cable) Καλώδιο UTP (Unshielded Twisted Pair, συνεστραμμένα ζεύγη) Οπτική ίνα (optical fiber) Ασύρματα μέσα: Δεν υπάρχει ενσύρματο μέσο, η πληροφορία μεταδίδεται μέσω του αέρα. Ραδιοσήματα (radio) Μικροκύματα (microwave) Δορυφόροι (satelite) Υπέρυθρες (infrared) Ρυθμός μετάδοσης, εύρος ζώνης, χωρητικότητα διαύλου (transmission rate, bandwidth). 18

19 Ενσύρματα μέσα: ομοαξονικό καλώδιο (coaxial) Από τα πιο συνηθισμένα μέσα μετάδοσης (χάλκινο καλώδιο). Αποτελείται από έναν εσωτερικό αγωγό που περιβάλλεται από μέσα προς τα έξω από ένα μονωτικό κάλυμμα και από ένα πυκνό πλέγμα. Εξωτερικά το καλώδιο περιβάλλεται από πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα. Ιδιαίτερα ανθεκτικό σε εξωτερικές παρεμβολές. Αποστάσεις: : m. 19

20 Ενσύρματα μέσα: Καλώδιο UTP (Unshielded Twisted Pair) Αποτελούνται από 8 χάλκινους αγωγούς (4 συνεστραμμένα ζεύγη). Κάθε αγωγός είναι μονωμένος με πλαστικό κάλυμμα και όλοι οι αγωγοί περιβάλλονται από μονωτικό πλαστικό κάλυμμα. Δεν είναι θωρακισμένο σε αντίθεση με το FTP (Foil Twisted Pair) που προσφέρει προστασία από εξωτερικές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Ιδιαίτερα εύκαμπτα, ελαφρά, φτηνά. 20

21 Ενσύρματα μέσα: Οπτική ίνα Μετάδοση σημάτων ως φωτεινών παλμών κατά μήκος μιας γυάλινης ή πλαστικής ίνας. 21

22 Ενσύρματα μέσα: Οπτική ίνα Η ταχύτητα μεταφοράς είναι πολύ μεγάλη (σε Gbps) και ανεπηρέαστη από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Αποτελείται από γυάλινο πυρήνα που περιβάλλεται από διάφορα προστατευτικά υλικά. 22

23 Ασύρματα μέσα επικοινωνίες Ραδιοζεύξεις: Κάθε πομπός/ δέκτης, εκπέμπει/ λαμβάνει σήματα με συγκεκριμένη συχνότητα. Εκπομπές χαμηλής ισχύος με ακτίνα έως λίγα km. Συχνά ενσωματωμένες σε κινητές συσκευές (Laptops, PDAs, κινητά τηλέφωνα). Π.χ. AM/FM ραδιόφωνα, κινητά τηλέφωνα, ασύρματα τοπικά δίκτυα (Wi-Fi), bluetooth. ζεύξεις: Υψηλή συχνότητα (μικρό μήκος κύματος). Απαιτούν οπτική επαφή και μεγάλες κεραίες. Για επίγειες επικοινωνίες μεγάλων αποστάσεων (>70km χωρίς αναμετάδοση σήματος). Μικροκυματικές ζεύξεις Δορυφορικές ζεύξεις: Κατηγορία μικροκυματικών ζεύξεων Μεγάλη καθυστέρηση στη διάδοση του σήματος λόγω απόστασης μεταξύ επίγειου σταθμού και δορυφόρου Υπέρυθρες: Φωτονικά σώματα, Απαιτείται οπτική επαφή συσκευών που επικοινωνούν Π.χ. σε τηλεχειρισμό 23

24 Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα Μήκος κύματος Ακτινοβολία Ακτίνες γ Ακτίνες Χ 0, Υπεριώδης 0,70 0,40 Ορατή 0, Υπέρυθρη Μικροκύματα 10 6 Ραδιοκύματα 24

25 Εξέλιξη τηλεπικοινωνιών (Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης) Αγγελιοφόροι (προφορικά και γραπτά μηνύματα με δρομείς) Φρυκτωρίες (εστίες με καύσιμο υλικό μεταβίβαση φωτεινών σημάτων στην αρχ. Ελλάδα) Πυρσίες (δύο ομάδες πυρσών, επινοήθηκε από τους Αλεξανδρινούς τεχνικούς Κλεοξένη και Δημόκλειτο το 150 π.χ.) Υδραυλικός τηλέγραφος του Αινεία του Τακτικού (4 ος αι. π.χ.) Ταχυδρομικά περιστέρια Ταμ-ταμ Σήματα καπνού 25

26 Εξέλιξη τηλεπικοινωνιών (Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης) Σηματοφόροι (μηχανή με κινητούς βραχίονες που μεταβίβαζε σήματα, Ευρώπη αρχές 19 ου αι.) Τηλέγραφος (1837, επανάσταση στις τηλεπικοινωνίες, ταχύτερο και πιο αξιόπιστο απ τα προηγούμενα, δημιουργεί ηλεκτρικές ματαβολές) Τηλέγραφος Cooke Wheatstone Τηλέγραφος Morse Τηλέφωνο (1876, Alexander Graham Bell) Ασύρματος (1894, Μαρκόνι) Τηλεφωνικά κέντρα (1880 χειροκίνητα) 26

27 Εξέλιξη τηλεπικοινωνιών (Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης) Δορυφόροι (πρώτος εκτοξεύθηκε ο ECHO1 από τη NASA το 1960) Οπτικές ίνες (μεταφορά φωτός λέιζερ, ικανό να μεταδώσει μεγάλο όγκο πληροφοριών,, 1966 από γυαλί) Διαδίκτυο Internet (δεκαετία( 1960) Κινητά τηλέφωνα 27

28 Στο προηγούμενο Μάθημα Επικοινωνία/Τηλεπικοινωνία Πληροφορία / Μήνυμα / Σήμα Παραδείγματα σημάτων Αναλογικά Ψηφιακά σήματα Πλεονεκτήματα ψηφιακών έναντι των αναλογικών συστημάτων Δίαυλοι επικοινωνίας Εξέλιξη τηλεπικοινωνιών 28

29 Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών Ταξινόμηση δικτύων 29

30 Δίκτυο υπολογιστών Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι δύο τουλάχιστον υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι έτσι ώστε να μπορούν να μοιράζονται δεδομένα και πόρους Κάθε Η/Υ έχει τη δική του διεύθυνση δικτύου, η οποία τον αναγνωρίζει μεταξύ των άλλων μονοσήμαντα H τρόπος σύνδεσης μπορεί να είναι: των υπολογιστών ενσύρματος (καλώδιο) ή ασύρματος (ασύρματα δίκτυα -WiFi μεταξύ τους 30

31 Συνδέσεις δικτύων Κάθε υπολογιστής σε ένα δίκτυο δυνητικά μπορεί να συνδέεται με κάθε άλλον υπολογιστή του δικτύου (συνδέσεις σημείο προς σημείο point-to to-point ή mesh). Προσθήκη ενός υπολογιστή απαιτεί νέα γραμμή επικοινωνίας για καθένα από τους υπολογιστές του δικτύου. 31

32 Χρησιμότητα δικτύου υπολογιστών??? 32

33 Χρησιμότητα δικτύου υπολογιστών Διαμοιρασμός αρχείων Διαμοιρασμός υλικού (επεξεργαστική ισχύς, αποθηκευτικός χώρος, εκτυπωτές, κ.λπ.) Διαμοιρασμός εφαρμογών (λογισμικού) Επικοινωνία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεδιάσκεψη, κ.λπ.) 33

34 Ταξινόμηση των δικτύων Τα δίκτυα επικοινωνίας δεδομένων ταξινομούνται στις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες: Ταξινόμηση ως προς την τοπολογία Ταξινόμηση ως προς τη χρήση Ταξινόμηση ως προς τον τρόπο επικοινωνίας Ταξινόμηση ως προς την περιοχή κάλυψης/ γεωγραφική έκταση 34

35 Ταξινόμηση ως προς την τοπολογία Δίκτυο αστέρα (star): Υπάρχει ένας κεντρικός κόμβος, στη θέση του οποίου βρίσκεται ένας υπολογιστής, και οι περιφερειακοί κόμβοι που μπορεί να είναι είτε τερματικά είτε πάλι υπολογιστές. Ο κεντρικός κόμβος αποφασίζει κάθε φορά που θα στείλει την πληροφορία, οι δε περιφερειακοί κόμβοι επικοινωνούν μεταξύ τους μέσα πάντοτε από τον κεντρικό. Η λειτουργία του δικτύου αυτού προφανώς εξαρτάται από τη σωστή λειτουργία του κεντρικού κόμβου. 35

36 Ταξινόμηση ως προς την τοπολογία Δίκτυο δακτυλίου (ring): Εξαλείφεται ο κεντρικός κόμβος, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια πολυπλοκότητα στους υπόλοιπους κόμβους. Οι υπολογιστές του δικτύου αυτού συνδέονται σε δακτύλιο. Έτσι η πληροφορία περνά από κόμβο σε κόμβο, με ζεύξη μονής κατεύθυνσης και φθάνει στον κόμβο για τον οποίο προορίζεται. Με τον τρόπο αυτό δεν υπάρχει απόφαση για το προς τα πού θα διοχετευτούν οι πληροφορίες. Ο αριθμός των συσκευών που μπορούν να συνδεθούν είναι περιορισμένος. Βλάβη σ' έναν σταθμό, προκαλεί διακοπή της λειτουργίας του δικτύου. Για αυτό το λόγο πολλές φορές χρησιμοποιούνται διπλής κατεύθυνσης δακτύλιοι 36

37 Ταξινόμηση ως προς την τοπολογία Δίκτυο αρτηρίας (bus): Η πληροφορία ξεκινά από έναν κόμβο και διοχετεύεται και προς τις δύο κατευθύνσεις, προς όλους του υπόλοιπους κόμβους μέχρι τα άκρα αυτού. Η λειτουργία του δικτύου διακόπτεται αν κοπεί το καλώδιο σε κάποιο σημείο διότι δεν χάνεται ο τερματισμός. 37

38 Ταξινόμηση ως προς την τοπολογία Δίκτυο βρόχου (mesh): Οι κόμβοι συνδέονται μεταξύ τους έτσι, ώστε η πληροφορία να μπορεί να ακολουθεί δρομολόγηση (routing) της επιλογής της. Κάθε Η/Υ συνδέεται με κάθε άλλον υπολογιστή, μέσα από αποκλειστικές ζεύξεις μόνιμα, Το δίκτυο μπορεί να επεκταθεί χωρίς να διαταράξει τους χρήστες του, Είναι ασφαλής, αλλά σπάνια εφαρμόσιμη τεχνική, λόγω υψηλού κόστους. Για κάθε ζεύγος συσκευών, υπάρχει μια γραμμή σύνδεσης (point-to to-point link). Απαιτεί περισσότερο καλώδιο από οποιοδήποτε άλλη τοπολογία τοπικού ενσύρματου δικτύου 38

39 Τοπολογίες Bus: Κάθε κόμβος είναι συνδεδεμένος εν σειρά κατά μήκος ενός μόνο αγωγού. Star: Όλοι οι κόμβοι είναι συνδεδεμένοι σ ένα κεντρικό κατανεμητή καλωδίων (hub). Έξυπνα hubs γνωστά ως switches διαβιβάζουν σε συγκεκριμένα IPs. Ring: Οι κόμβοι είναι συνδεμένοι σε μια κυκλική αλυσίδα με τον αγωγό να αρχίζει και να τελειώνει στον ίδιο υπολογιστή. Mesh: Κάθε κόμβος έχει μια ξεχωριστή σύνδεση με κάθε άλλη κορυφή. 39

40 Ταξινόμηση ως προς τη χρήση Ιδιωτικά δίκτυα (private networks): Χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά και μόνο από μια εταιρεία ή ομάδα συνεργαζόμενων εταιριών. Ο εξοπλισμός των δικτύων αυτών σε hardware ανήκει στην εταιρεία καθώς και ο έλεγχος αυτού. Δημόσια δίκτυα,, PDN (Public Data Networks): Η ραγδαία εξέλιξη στον τομέα της τεχνολογίας των υπολογιστών ως προς την ικανότητα επεξεργασίας δεδομένων και ως προς το ρυθμό εξυπηρέτησης ή ρυθμαπόδοσης (throughput) επέβαλε τη χρήση των δικτύων PDN. Τα δίκτυα αυτά παρουσιάζουν οικονομία, πιστότητα και ευελιξία στους χρήστες τους. 40

41 Ταξινόμηση ως προς τον τρόπο επικοινωνίας Η επικοινωνία σε ένα δίκτυο έχει δύο μορφές: Επικοινωνία σημείο προς σημείο (point-to to-point) Επικοινωνία πολλών σημείων (multipoint) 41

42 Point-to-Pointoint Με την επικοινωνία point-to to- point οι κόμβοι που συμμετέχουν σ αυτήν συνδέονται ανά ζεύγη με τα επικοινωνιακά κανάλια. Με τον τρόπο αυτό η πληροφορία μεταβιβάζεται από κόμβο σε κόμβο, μέχρι να φθάσει στον τελικό προορισμό της. Οι τυχόν ενδιάμεσοι κόμβοι παίζουν αναμεταβιβαστικό ρόλο. 42

43 Multipoint Με την επικοινωνία multipoint, ο κόμβος, που επιθυμεί να στείλει την πληροφορία σε κάποιον άλλο, στέλνει αυτή σε κοινό κανάλι, όπου συμμετέχουν πολλοί κόμβοι και μόνο ο κόμβος για τον οποίο προορίζεται η πληροφορία αποδέχεται αυτή. 43

44 Ταξινόμηση ως προς την περιοχή κάλυψης Τοπικά δίκτυα: Ονομάζονται LANs (Local Area Networks) και καλύπτουν μια αρκετά μεγάλη απόσταση. Τελευταία τα όρια των δικτύων αυτών έχουν διευρυνθεί εξαιτίας της φθηνής τεχνικής τους. Αποτελούν εσωτερικά δίκτυα που αναπτύσσονται σε περιορισμένη έκταση, συνήθως μέσα σε ένα κτήριο, όπως τα γραφεία μιας επιχείρησης, ένα εργοστάσιο, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, ένα νοσοκομείο κ.λπ. και είναι ιδιοκτησία του χρήστη. 44

45 Ταξινόμηση ως προς την περιοχή κάλυψης Αστικό Μητροπολιτικό Δίκτυο (Metropolitan Area Network, MAN): Συνδέει υπολογιστές που βρίσκονται σε μια ευρεία περιοχή όπως μια πόλη. Δίκτυο ευρείας περιοχής (Wide Area Network, WAN): Επεκτείνεται σε μια μεγάλη γεωγραφική έκταση, όπως ένα κράτος ή μια ήπειρο. Διαδίκτυο (Internet) 45

46 Local Area Networks (LANs) Τα LAN συνδέουν υπολογιστές και περιφερειακά σε ένα κτίριο, ή ένα κτιριακό συγκρότηµα. Προσφέρουν στους χρήστες πρόσβαση σε λογισµικό ικό, δεδοµένα ένα, και περιφερειακά. Τα LAN απαιτούν εξειδικευµένο υλικό και λογισµικό ικό. Οι υπολογιστές που συνδέονται σε ένα LAN λέγονται σταθµοί εργασίας ή κόµβοι βοι. Τύποι LAN: Ομότιμα (Peer-to-peer) Εξυπηρετούμενου εξυπηρέτη (Client-server) Ένα Τοπικό Δίκτυο (Local-Area Network, LAN) καλύπτει μια μικρή απόσταση και ένα μικρό αριθμό Η/Υ LAN 46

47 Απεικόνιση ενός τυπικού LAN 47

48 Ομότιμα ίκτυα (Peer-to-Peer, P2P) Όλοι οι κόµβοι στο δίκτυο είναι ισοδύναµοι εν υπάρχουν file servers Οι χρήστες αποφασίζουν σε ποια αρχεία και περιφερειακά θα δώσουν πρόσβαση Είναι όµως ακατάλληλα για μεγάλα δίκτυα, και Στήνονται µε δυσκολία (π.χ. home networks) 48

49 Δίκτυα εξυπηρετούμενου εξυπηρέτη (Client-Server) Τα τυπικά επιχειρησιακά δίκτυα είναι clientserver (εξυπηρετούμενου εξυπηρέτη, πελάτη διακομιστή) Χρησιµοποιούν διάφορες τοπολογίες Χρησιµοποιούν file servers, δικτυωµένους Η/Υ (clients), και ένα network operating system (NOS) Οι clients ζητούν από τους servers πρόσβαση σε προγράµµατα, δεδοµένα και περιφερειακά 49

50 Δίκτυα εξυπηρετούμενου εξυπηρέτη (Client-Server) Ο διακομιστής ή εξυπηρέτης είναι ένας κεντρικός υπολογιστής που διαμοιράζει πληροφορίες ή εργασίες σε άλλους υπολογιστές ή περιφερειακά που είναι συνδεδεμένα μαζί του. Ο ρόλος του εξυπηρέτη σε ένα δίκτυο είναι ο ρόλος του διανομέα Οι εξυπηρέτης επεξεργάζεται αιτήσεις από τους υπολογιστές του δικτύου και αυτή η διάταξη (σχέση) ονομάζεται "δίκτυο πελάτη/ εξυπηρέτη ". 50

51 Peer to peer / client server 51

52 Τύποι εξυπηρετητών (servers) Application Servers (π.χ.( database servers) Audio/Video Servers Chat Servers Fax Servers FTP Servers Groupware Servers IRC Servers (Internet Relay Chat) List Servers Mail Servers News Servers Proxy Servers Telnet Servers Web Servers File server 52

53 Παράδειγμα: Εξυπηρέτης αρχείων (file-server) Γρήγορος και μεγάλης χωρητικότητας Η/Υ Τρέχει Network Operating System (Novell Netware, Windows NT, XP Server, Windows 2003) Για την εξυπηρέτηση των clients: μπορεί να διαθέτει δικτυακές εκδόσεις εφαρμογών παρέχει δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλων αρχείων. 53

54 Αστικά Μητροπολιτικά Δίκτυα (Metropolitan Networks) ίκτυα τα οποία εκτείνονται στα όρια μιας πόλης και την ποία οι υπολογιστές συνδέονται µε οπτικές ίνες που τους επιτρέπει ανταλλαγή δεδοµένων σε υψηλές ταχύτητες. 54

55 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (Wide Area Networks, WANs) Τα WAN μοιάζουν µε τα υπεραστικά τηλεφωνικά δίκτυα. ιαθέτουν έναν τοπικό σηµείο πρόσβασης που ονοµάζεται point of presence (POP). ιαθέτουν υπεραστικές γραµµές αρτηρίες που ονοµάζονται backbones. 55

56 Δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN) 56

57 Παράδειγμα backbone: ΤΕΝ (Trans - European Network 155 Mbps) Το δίκτυο ΤΕΝ -155 (Trans - European Network 155 Mbps) αποτελεί την Ευρωπαϊκή απάντηση στις αντίστοιχες προηγμένες δικτυακές υποδομές των ΗΠΑ (Next Generation INTERNET - NGI, INTERNET 2). Πρόκειται για τον πιο εξελιγμένο Ευρωπαϊκό Δικτυακό Κορμό μια και διασυνδέει τα Εθνικά Ερευνητικά Δίκτυα (NRN) των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ταχύτητες έως και 622 Mbps. Αντικαταστάθηκε από το GÉANT. 57

58 Το Πανευρωπαϊκό δίκτυο GÉANT Το GÉANT χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από την ιδία συμμετοχή των 27 Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Δικτύων (NRENs) που μετέχουν στο GÉANT, μεταξύ των οποίων είναι και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). Η υλοποίησητουgéant αποτελεί το μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο χρηματοδοτούμενο έργο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο χώρο αιχμής της Κοινωνίας της Πληροφορίας. 58

59 Ιδιωτικό Δίκτυο Δεδομένων (Private Data Network) ΟπιοασφαλήςτύποςWAN εν είναι ανοικτό στο κοινό Χρησιµοποιείται από εταιρίες, τράπεζες και κυβερνητικούς οργανισµούς. Virtual Private Network (Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο) Γραµµές/ κυκλώματα που μισθώνονται σε εταιρίες. 59

60 ιάκριση δικτύων ανάλογα µε την γεωγραφική τους έκταση 60

61 Υλικό Λογισμικό δικτύου Υλικό δικτύου (παραδείγματα): Κάρτα δικτύου (network card) MODEM Κατανεμητής καλωδίων (hub) Μεταγωγέας/ διακόπτης (switch) Γέφυρα (bridge) Δρομολογητής (router) Σταθμοί εργασίας και εξυπηρέτες (workstations, servers) Μέσα μετάδοσης (δίαυλοι): Ομοαξονικό καλώδιο Καλώδιο UTP (συνεστραμμένα ζεύγη) Οπτικές ίνες Ασύρματο, υπέρυθρο Λογισμικό δικτύου: Πρωτόκολλα επικοινωνίας 61

62 Υλικό Λογισμικό δικτύου Κάρτα Δικτύου Συνδέεται στον διάδρομο του Η/Υ και μεταφέρει δεδομένα από και προς το δίκτυο. Μετατρέπει τα δεδομένα σε μορφή συμβατή με το πρωτόκολλο του δικτύου (π.χ. Ethernet, TCP/IP). Επαναλήπτης (Repeater) συσκευή ενίσχυσης του σήματος Τοποθετούνται σε τακτά διαστήματα κατά μήκος της διεύθυνσης μετάδοσης ώστε να μην εξασθενίσει η ισχύς του σήματος Δρομολογητές (Router) Οι δρομολογητές προωθούν τα πακέτα πληροφορίας μόνο σε επιλεγμένους προορισμούς. Αποφεύγετε η άσκοπη μετάδοση δεδομένων σε τμήματα δικτύων που είναι άσχετα με τον προορισμό. Γέφυρες (Bridge) Οι γέφυρες φροντίζουν για την συνένωση διαφορετικών δικτύων. 62

63 Δίκτυα Υπολογιστών 100Mbps 150Mbps Δρομολογητής (Router) 10Mbps Δίκτυο κορμός (Backbone) 150Mbps Τοπικό Δίκτυο 34Mbps 34Mbps Τοπικό Δίκτυο 150Mbps 150Mbps 150Mbps Μεταγωγέας/(switch) 100Mbps 10Mbps Τοπικό Δίκτυο Ένα τοπικό Δίκτυο Τοπικό Δίκτυο 100Mbps Τοπικό Δίκτυο 63

64 Δίκτυα Εκπομπής/ ακρόασης (broadcasting networks) Το µήνυµα εκπέµπεται πεται σε ένα κοινό µέσο/ κανάλι και όλοι οι άλλοι σταθµοί έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν. Παραδείγµατα ατα: τοπικά δίκτυα, τηλεοπτικά δίκτυα, δορυφορικά δίκτυα. Βασικά χαρακτηριστικά: εν διαθέτουν ενδιάμεσους κόµβους µεταγωγής για την προώθηση της πληροφορίας στον προορισμό της. Ύπαρξη ειδικών τεχνικών προσπέλασης των µηνυµάτων λόγω των συγκρούσεων (collisions) που δημιουργούνται κάθε φορά που δύο σταθμοί επιχειρούν να προσπελάσουν το κοινό κανάλι ταυτόχρονα. 64

65 Τεχνολογία Ethernet Είναι η πιο δηµοφιλής LAN τεχνολογία µεταγωγής πακέτου (packet switched). Το μεγαλύτερο μέρος της κυκλοφορίας πληροφοριών που διακινούνται στο διαδίκτυο ξεκινά και τερματίζεται από συστήματα που βασίζονται στο Ethernet. Από την δεκαετία του 1970 το Ethernet έχει εξελιχθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση για υψηλής ταχύτητας τοπικά δίκτυα. Κάθε φορά που παράγεται ένας καινούργιος τύπος μέσου (π.χ. οπτική ίνα), το Ethernet προσαρμόζεται κατάλληλα. Η επιτυχία του ethernet οφείλεται στους παρακάτω λόγους: Απλότητα και ευκολία συντήρησης Ικανότητα ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών Αξιοπιστία Χαμηλό κόστος εγκατάστασης και αναβάθμισης Το 1973 το Ethernet υποστήριζε ταχύτητες 3Mbps, σήμερα μεταφέρει δεδομένα σε ταχύτητες 10Gbps. 65

66 Ethernet Λειτουργία Με βάση το πρωτόκολλο Ethernet, όταν ένας υπολογιστής θέλει να στείλει ένα πακέτο, πρώτα ελέγχει το καλώδιο για να εξακριβώσει αν κάποιος άλλος μεταδίδει. Αν είναι αδρανές (idle) απλώς στέλνει το πακέτο, αλλιώς αν είναι απασχολημένο, ο αποστολέας περιμένει μέχρι να τελειώσει η μετάδοση πριν το στείλει. Σε περίπτωση που δύο αποστολείς αρχίσουν να μεταδίδουν την ίδια στιγμή συμβαίνει μία σύγκρουση (collision). Κάθε σήµα λαµβάνεται από όλους τους κόµβους βους. Οι κόµβοι αντιλαµβάνονται κατά πόσο ένα πλαίσιο απευθύνεται σε αυτούς εξετάζοντας το MAC Destination address κάθε πλαισίου που λαµβάνουν βάνουν. Τα πακέτα του Επιπέδου ικτύου (Network layer) εκπέµπονται πονται µέσω του Ethernet αφού πρώτα ενσωµατωθούν (encapsulation) σε ένα Ethernet πλαίσιο (frame). 66

67 Ethernet - Παραλλαγές Τα δίκτυα που βασίζονται στο ethernet έχουν πολλές παραλλαγές οι οποίες ποικίλουν σε ταχύτητα και στο φυσικό μέσο μετάδοσης που χρησιμοποιείται. Οι πιο κοινές είναι: 10BASE BASE-T, 100BASE-TX 1000BASE 0BASE-T Και οι τρεις παραλλαγές χρησιμοποιούν συνεστραμμένο ζεύγος καλωδίων (T: Twisted Pair) που έχουν ρυθμό μετάδοσης 10 ή 100 Mbps ή 1 Gbps αντίστοιχα. Οι κόμβοι συνδέονται σε hub με τοπολογία αστέρα (star) με μέγιστη απόσταση μεταξύ τους τα 100 μέτρα. 67

68 Εισαγωγή στο Διαδίκτυο (Internet) 68

69 Internet Διαδίκτυο Το Internet είναι ένα διαδίκτυο το οποίο ενώνει περισσότερους από 100 εκατομμύρια υπολογιστές σ' όλο τον κόσμο. Παλαιότερο και μεγαλύτερο δίκτυο που αποτελείται από ένα σύνολο υπολογιστών που είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα δίκτυο δικτύων. Παρέχει έναν τρόπο με τον οποίο μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους απομακρυσμένοι υπολογιστές, να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να μοιράζονται υπηρεσίες και πόρους. Το διαδίκτυο δεν ανήκει σε ούτε διοικείται από κάποιον οργανισμό αλλά αποτελεί μια παγκόσμια κοινωνία χρηστών οι οποίοι επικοινωνούν και ανταλλάσσουν πληροφορίες. Το 1983 ήταν συνδεδεµένοι στο διαδίκτυο λιγότεροι από 600 υπολογιστές, ενώ σήμερα περισσότερους από 100 εκατοµµ µµύρια. 69

70 Internet Διαδίκτυο Οι υπολογιστές που είναι συνδεμένοι σ' ένα διαδίκτυο, δεν έχουν όλοι το ίδιο λειτουργικό σύστημα. Επομένως, έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος ώστε οι υπολογιστές αυτοί να μπορούν να ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες. Η μέθοδος που βρέθηκε είναι γνωστή ως πρωτόκολλο IP (Internet Protocol). Έτσι, κάθε υπολογιστής ο οποίος διαθέτει το κατάλληλο λογισμικό για την υποστήριξη αυτού του πρωτοκόλλου, μπορεί να επικοινωνεί με οποιονδήποτε άλλο υπολογιστή που υποστηρίζει το πρωτόκολλο ΙΡ. 70

71 Internet Διαδίκτυο Η εξέλιξη του πρωτοκόλλου ΙΡ είναι το πρωτόκολλο TCP/IP Transmission control Protocol / Internet Protocol το οποίο εξασφαλίζει την ακριβή μεταφορά των πληροφοριών από και προς έναν άλλο υπολογιστή. Το TCP "κόβει" τα δεδομένα σε πακέτα, τα αριθμεί και τα εμπλουτίζει με τη διεύθυνση του παραλήπτη. Στον υπολογιστή του παραλήπτη, το TCP εξασφαλίζει την επανένωση των δεδομένων. Το ΙΡ στέλνει τα μικρά πακέτα δεδομένων, αποφασίζοντας για το δρομολόγιο το οποίο θα ακολουθήσουν. Κάθε πακέτο μπορεί να ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο. 71

72 Διευθύνσεις στο διαδίκτυο Ο κάθε υπολογιστής φέρει μία διεύθυνση, IP address, μορφής a.b.c.d Επιτρεπτές τιμές για κάθε γράμμα είναι από 0 έως 255 Η IP διεύθυνση είναι η μοναδική διεύθυνση με την οποία κάθε υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο. Η IP διεύθυνση συντελεί στην συγκεκριμένου υπολογιστή από υπολογιστές. αναγνώριση του από τους άλλους H IP διεύθυνση έχει σήμερα την μορφή ενός 32 bit αριθμού για παράδειγμα Οι υπολογιστές που έχουν μόνιμη σύνδεση στο Διαδίκτυο έχουν και σταθερή διεύθυνση (στατική IP).. 72

73 Διευθύνσεις στο διαδίκτυο Κάθε υπολογιστής έχει ένα όνοµα στο ιαδίκτυο (αντιστοιχεί στην IP διεύθυνσή του) και δίνεται από τον διαχειριστή του (π.χ. το pelopas.uop. uop.gr ή uop.gr αντιστοιχεί στην IP διεύθυνση και το sparti.uop uop.gr στην IP διεύθυνση ). Η IP διεύθυνση μπορεί να είναι δημόσια ή ιδιωτική. Υπολογιστής. Οργανισμός. Χώρα/περιοχή η Τυπος Οργανισμού Το πρώτο τµήµα δηλώνει το όνομα του υπολογιστή (pelopas ή sparti) και το επόμενο τμήμα είναι το όνοµα χώρου (domain name), που δηλώνει τον οργανισµό. Το τελευταίο τµήµα (κατάληξη,, suffix) κάθε ονόµατος χώρου συνήθως υποδηλώνει τον τύπο του οργανισµού ού ή τη χώρα. 73

74 Διευθύνσεις στο διαδίκτυο Παραδείγματα καταλήξεων οργανισμών εταιρειών φύσης περιεχομένου ιστοσελίδων: : com (εµπορική( επιχείρηση), edu (εκπαιδευτικό ίδρυµα), gov (κυβερνητική υπηρεσία - οργανισμός), net (διαδικτυακός οργανισμός), org (µη κερδοσκοπική επιχείρηση οργανισμός), κ.λπ. Παραδείγματα καταλήξεων χωρών: au (Αυστραλία), de (Γερμανία), gr (Ελλάς), it (Ιταλία), ru (Ρωσία), κ.λπ. 74

75 Διευθύνσεις στο διαδίκτυο Επειδή είναι δύσκολη η απομνημόνευση των IP διευθύνσεων, αναπτύχθηκε η παραπάνω μορφή ονοματοδοσίας. Ο Domain Name System (DNS) server αποτελεί έναν εξυπηρέτη που αποθηκεύει και παρέχει πληροφορίες συσχέτισης ονομάτων χώρου (domain name) με διευθύνσεις IP. Χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο DNS. 75

76 Χρήσεις του Internet Εύκολη και γρήγορη ανεύρεση πληροφοριών Ενημέρωση Downloading: Κατέβασμα αρχείων, προγραμμάτων, φωτογραφιών, μουσικής,, video, κ.λπ. Συνομιλία με άλλους χρήστες (internet chat) Τηλε-εργασία εργασία Διασκέδαση Τηλεδιάσκεψη (tele-conference) Ηλεκτρονική αλληλογραφία ( ) Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-commerce) Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-government) Ηλεκτρονική Υγεία (e-health) Ηλεκτρονική Τραπεζική (e-banking) Ηλεκτρονική Ψήφος (e-voting) Οι χρήσεις του δικτύου αυξάνονται συνεχώς με γοργούς ρυθμούς τόσο σε επαγγελματικό επίπεδο όσο και σε τομείς της ψυχαγωγίας. 76

77 Οικιακή πρόσβαση στο Διαδίκτυο Αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι οικιακοί χρήστες μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο, με τη μεσολάβηση ενός παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου (ISP: Internet Service Provider). Μερικοί από τους πιο γνωστούς τρόπους πρόσβασης είναι: Απομακρυσμένη σύνδεση (dial-up): Χρήση modem και κοινής τηλεφωνικής γραμμής για κλήση σε κόμβο παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου. Αποτέλεσμα η δημιουργία modem-to to-modem σύνδεσης η οποία δρομολογείται στο διαδίκτυο. Χαμηλός ρυθμός μετάδοσης δεδομένων. Ευρωζωνική πρόσβαση (broadband): Υποστηρίζει ευρύ φάσμα συχνοτήτων, που κυμαίνονται από συχνότητες φωνής μέχρι κινούμενης εικόνας (video). Μεταφέρει πολλαπλά σήματα διαιρώντας σε κανάλια τη συνολική χωρητικότητα του μέσου (π.χ. ομοαξονικό καλώδιο, σύρματα χαλκού). Κάθε κανάλι λειτουργεί σε συγκεκριμένο φάσμα συχνοτήτων. Υψηλός ρυθμός μεταφοράς δεδομένων. Σ αυτόν τον τύπο πρόσβασης ανήκουν η DSL (Digital Subscriber Line) και η Cable Modem. Ασύρματη πρόσβαση (Wireless// Wi-Fi: Wireless-Fidelity Fidelity) Δορυφορική πρόσβαση (Satelite) Κινητή τηλεφωνία (Cell phones) 77

78 internet Πρόσβαση Dial - up OTE OTE.. OTE.... Residential person 78

79 Τεχνολογία ISDN (Integrated Services Digital Network) Η τεχνολογία ISDN έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει ψηφιακή μεταφορά φωνής και δεδομένων πάνω από το υπάρχον τηλεφωνικό δίκτυο με αποτέλεσμα καλύτερη ποιότητα και υψηλότερες ταχύτητες σε σύγκριση με την απλή απομακρυσμένη (dial-up) πρόσβαση. Τύποι καναλιών: B (Bearer): Χρησιμοποιείται για μετάδοση δεδομένων και φωνής. D (Delta): Χρησιμοποιείται για έλεγχο και σηματοδότηση. Τύποι πρόσβασης ISDN: BRI/ BRA (Basic Rate Interface/ Access): Περιλαμβάνει δύο κανάλια Β με εύρος ζώνης 64 Kbps και ένα κανάλι D με εύρος ζώνης 16 Kbps (2B+D). PRI/ PRA (Primary Rate Interface/ Access): Περιλαμβάνει μεγαλύτερο αριθμό καναλιών B και ένα κανάλι D (64 4 Kbps). Ο αριθμός των καναλιών B ποικίλει ανά γεωγραφική ήπειρο. Στη Β. Αμερική και στην Ιαπωνία υπάρχουν 23B+D (Τ1: Digital Signal 1) με αθροιστικό εύρος ζώνης 1,544 Mbps. Στην Ευρώπη και την Αυστραλία υπάρχουν 30Β+D D (E1: Europe 1, Digital Signal 1), με αθροιστικό εύρος ζώνης 2,048 Mbps. 79

80 ISDN 80

81 Τεχνολογία DSL (Digital Subscriber Line) Ευρυζωνικότητα και ευρυζωνικές συνδέσεις Μία τηλεπικοινωνιακή σύνδεση είναι ευρυζωνική εάν διακρίνεται από τα παρακάτω δύο χαρακτηριστικά: 1. Προσφέρει αδιάλειπτη πρόσβαση στο Ίντερνετ. 2. Έχει υψηλό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων προς το χρήστη ώστε ο χρήστης να έχει πρόσβαση σε διαδραστικές υπηρεσίες πλούσιου περιεχομένου (φωνή, εικόνα και δεδομένα). Η Ευρυζωνικότητα σήμερα αναφέρεται στην ποιοτική διαδικτυακή εμπειρία του καταναλωτή που βασίζεται σε γραμμές μετάδοσης υψηλής ταχύτητας που προσφέρουν γρήγορη και αδιάλειπτη πρόσβασή στο Internet.. 81

82 Τεχνολογία DSL (Digital Subscriber Line) Tο DSL εκμεταλλεύεται τη φυσική χωρητικότητα των χάλκινων τηλεφωνικών γραµµ µµών. Οι τηλεφωνικές γραμμές έχουν χωρητικότητα συχνοτήτων έως 1 MHz. Η διαθέσιμη χωρητικότητα στην DSL διαιρείται σε: ένα κανάλι φωνής (4KHz KHz, με συχνότητες από Hz), ένα κανάλι αποστολής δεδομένων (upload/ upstream) και ένα κανάλι λήψης δεδομένων (download/ downstream). Ανάλογα με το πώς διαιρείται το διαθέσιµο εύρος ζώνης (bandwidth) σε κανάλια download και upload δεδομένων η DSL διακρίνεται σε (xdsl): ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line): Ταχύτητα upload < ταχύτητα download SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line): Ταχύτητα upload = ταχύτητα download HDSL (High bit rate Digital Subscriber Line) VDSL (Very high bit rate Digital Subscriber Line) 82

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Δίκτυα Υπολογιστών Ι Δ.Ι.Ε.Κ. Δίκτυα Υπολογιστών Ι Σηµειώσεις Θεωρίας Μαθήµατος Ειδικότητα: Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων... 2 Σκοπός & Διδακτικές Ενότητες Μαθήµατος Δίκτυα Υπολογιστών Ι... 4 Σκοπός του µαθήµατος...

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc 07/12/2010 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 2η Έκδοση Χανιά, 07/12/2010 [ Web Edition ] Copyright 2009 2010 Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Εφ. Πληροφορικής, Κεφ. 12 Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Εφ. Πληροφορικής, Κεφ. 12 Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Εφ. Πληροφορικής, Κεφ. 12 Καραμαούνας Π. 1 12.1 Η εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας Φωνή, αγγελιοφόροι, φωτιές (φρυκτωρίες), καπνός, τύμπανα (ταμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ»

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Περιεχόµενα 1.. 2. Χρήση προγραµµάτων φυλλοµετρητή. Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο Αξιοποίηση της δοµής υπερµέσων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ίκτυα Υπολογιστών, το ιαδίκτυο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Περιεχόµενα 1. ίκτυα Υπολογιστών, το ιαδίκτυο. 2. Χρήση προγραµµάτων φυλλοµετρητή.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 1. ΙΚΤΥΑ Η/Υ 1.1. Τι είναι ίκτυο Υπολογιστών. Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύστηµα επικοινωνίας δεδοµένων που συνδέει δύο ή περισσότερους αυτόνοµους και ανεξάρτητους υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Περικλής Χατζημίσιος

Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Περικλής Χατζημίσιος Δίκτυα Υπολογιστών Στοιχεία επικοινωνίας (Α/Π Εργαστήριο) email: peris@it.teithe.gr http://www.it.teithe.gr/~peris/networks_lab /Networks_lab.htm Σύγγραμμα - Σημειώσεις Douglas Comer «Διαδίκτυα με TCP/IP»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) Γενικά Το επίπεδο των διπλωματούχων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Οι απολυτήριοι τίτλοι εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων

Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Διδάσκων: κ. Χρήστος Μπούρας Συνεργάτες: Σακελλαρίδη Σοφία Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ JOOMLA ΣΤΟ Ε-COMMERCE ΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ JOOMLA ΣΤΟ Ε-COMMERCE ΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ JOOMLA ΣΤΟ Ε-COMMERCE ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Δίκτυα Διανομής Υπηρεσιών Περιεχομένου (CDN Content Delivery Νetworks) Eπιβλέπων Καθηγητής:Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στην καθημερινή μας ζωή, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία. Στον κόσμο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΕΝΑΡΙΑ QUALITY OF SERVICE ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΗ- ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, στην Ελλάδα και διεθνώς

Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, στην Ελλάδα και διεθνώς 1 Σφάλμα! Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Κεντρική σελίδα", για να εφαρμόσετε το Subtitle στο κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται εδώ. Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ VIDEO ON DEMAND ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ VIDEO ON DEMAND ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ VIDEO ON DEMAND ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Ευθυμία Παπάζογλου ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Δεδομένων WiMAX

Δίκτυα Δεδομένων WiMAX Μελέτη στα πλαίσια του μαθήματος [Enter Document «Ειδικά θέματα στα Δίκτυα» Title] Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Δίκτυα Δεδομένων WiMAX Δημητρακόπουλος Νικόλαος Παπαδημητρίου Αργύρης [ Ακαδημαϊκό έτος 2005-06]

Διαβάστε περισσότερα

[ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (E-HEALTH)] Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.

[ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (E-HEALTH)] Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. 2014 ΚΟΥΤΗ ΝΙΚΗ ΜΑΡΚΕΛΑ Α.Μ Τ02946 Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. [ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (E-HEALTH)] ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος

Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Αντωνελάκη Ελένης (ΑΜ: Τ02983) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα