Εισαγωγή στην Πληροφορική Υγείας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στην Πληροφορική Υγείας"

Transcript

1 Εισαγωγή στην Πληροφορική της Υγείας: Τηλεπικοινωνίες Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών Διαδίκτυο

2 Εισαγωγή στις τηλεπικοινωνίες 2

3 Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Επικοινωνία (telecommunication) είναι η μετάδοση πληροφορίας (information) από ένα σημείο σε ένα άλλο μέσω μιας ακολουθίας διαδικασιών. Ο όρος τηλεπικοινωνία (μετάδοση πληροφορίας από απόσταση) αναφέρεται συνήθως στην επικοινωνία σημάτων. 3

4 Πληροφορία / Μήνυμα / Σήμα Πληροφορία: Γνώση ή είδηση για κάποιο συγκεκριμένο γεγονός που θέλουμε να επικοινωνήσουμε Μήνυμα: είναι η γνώση ή είδηση που μεταδίδεται από την πηγή και λαμβάνεται από τον χρήστη. Σήμα: είναι η καθεαυτό ποσότητα (ηλεκτρική, οπτική, μηχανική, κλπ) που μεταδίδεται από τον πομπό στον δέκτη του συστήματος.

5 Παραδείγματα σημάτων Φωνή Σεισμικά σήματα Ηλεκτρομαγνητικά σήματα Τηλεπικοινωνιακά σήματα: οποιαδήποτε πληροφορία που πρέπει να μεταδοθεί σε ένα τηλεπικοινωνιακό σύστημα η οποία μετατρέπεται σε ηλεκτρομαγνητικό σήμα για να διαδοθεί στον τηλεπικοινωνιακό δίαυλο Εικόνα, βίντεο 5

6 Αναλογικά Ψηφιακά σήματα Αναλογικό σήμα: Συνεχής συνάρτηση του χρόνου με συνεχές πλάτος (τα πεδία ορισμού της συνάρτησης είναι διαστήματα πραγματικών αριθμών). Ψηφιακό σήμα: Σήμα διακριτού χρόνου (ορίζεται μόνο σε διακριτές χρονικές τιμές) που είναι κβαντισμένο και κωδικοποιημένο. Τα σήματα διακριτού χρόνου συνήθως περιγράφονται σαν σειρές δειγμάτων των οποίων τα πλάτη μπορούν να πάρουν συνεχείς τιμές. 6

7 Σύστημα Επικοινωνιών Αναλογικό σύστημα AM, FM ραδιόφωνο, Τηλεόραση, κ.λ.π. Ψηφιακό Σύστημα Ψηφιακή τηλεόραση (DTV), ψηφιακό ραδιόφωνο, υπολογιστές, οπτικός δίσκος υπολογιστή (cd rom) κ.λ.π. Σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται δυαδικά ψηφιακά σήματα που παίρνουν μόνο 2 τιμές εκ των οποίων η μία αναπαριστά το δυαδικό ψηφίο 1 (π.χ.. +5 Volts) και η άλλη το δυαδικό ψηφίο 0 (π.χ. -5 Volts) Μπορεί να χρησιμοποιεί και αναλογικά σήματα, π.χ. ένα ημίτονο συχνότητας 1kHz για να μεταδώσει το δυαδικό ψηφίο 1 και ένα ημίτονο συχνότητας 500 Hz για τη μετάδοση του 0 Τα ηλεκτρονικά επικοινωνιακά συστήματα είναι αναλογικά αλλά η διαδικασία είναι διακριτή.

8 Αναλογικά Ψηφιακά σήματα Κβαντισμένο σήμα Ψηφιακό σήμα 8

9 Πλεονεκτήματα ψηφιακών έναντι των αναλογικών συστημάτων Τα ψηφιακά κυκλώματα είναι σχετικά φθηνά Προστατεύονται προσωπικά στοιχεία με απόκρυψη δεδομένων (κωδικοποίηση) Πολυμεσικές (multimedia) πηγές (φωνή, βίντεο, δεδομένα) μπορούν να συνυπάρξουν και να μεταδοθούν διαμέσου ενός κοινού ψηφιακού συστήματος Περισσότερη ευρωστία απέναντι στην υποβάθμιση του σήματος (στο θόρυβο)

10 Αναλογική ψηφιακή μετάδοση Η αναλογική μετάδοση αναφέρεται σε μετάδοση σημάτων που αλλάζει διαρκώς στον χρόνο (π.χ. ραδιοτηλεοπτικό σήμα). Η ψηφιακή μετάδοση αναφέρεται στη μετάδοση παλμών (pulses) με συγκεκριμένη αρχή και τέλος (π.χ. μετάδοση ψηφιακών δεδομένων στο διαδίκτυο). Μετατροπή από ψηφιακή σε αναλογική και αντίστροφα: Χρήση MODEM (MODulator/ DEModulator, Διαμορφωτής/ Αποδιαμορφωτής), CODEC (Coder/ DECoder, Κωδικοποιητής/ Αποκωδικοποιητής) 10

11 Αναλογική ψηφιακή μετάδοση 11

12 Αναλογική ψηφιακή μετάδοση MODEM 12

13 MODEM Συσκευή MODulate/ DEModulate: Διαμορφώνει/ αποδιαμορφώνει το σήμα από ψηφιακό που λαμβάνεται από τον υπολογιστή σε αναλογικό που δίνεται στην τηλεφωνική γραμμή και αντίστροφα. Τυπική ταχύτητα: : 56 Kbps Fax-modem 13

14 Ανεπιθύμητα φαινόμενα κατά τη μετάδοση σημάτων Θόρυβος (noise): Ανεπιθύμητο φαινόμενο που μπορεί να αλλοιώσει το σήμα κατά τη μετάδοσή του. Παρεμβολές σημάτων (crosstalk): από γειτονικά σύρματα. Εξασθένιση (attenuation): απώλεια έντασης κατά τη μετάδοση (χρήση ενισχυτών). Θόρυβος 14

15 Ανεπιθύμητα φαινόμενα κατά τη μετάδοση σημάτων Ανεπιθύμητη και απρόβλεπτη παρεμβολή ηλεκτρικής ή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας από τεχνητές ή φυσικές πηγές Εξωτερικές πηγές -> εξωτερικός εξωτερικός θόρυβος (external noise) Από άλλο σύστημα επικοινωνίας (κεραίες, radar) Από φυσικές πηγές και ατμοσφαιρικά φαινόμενα Φως, ακτινοβολία, κεραυνοί

16 Ανεπιθύμητα φαινόμενα κατά τη μετάδοση σημάτων Από το ίδιο το μέσο μετάδοσης -> εσωτερικός θόρυβος (internal noise) ο θερμικός θόρυβος: προκαλείται από τις συγκρούσεις των ηλεκτρονίων του μέσου μετάδοσης ο θόρυβος ενδοδιαμόρφωσης: οφείλεται στη συνύπαρξη σημάτων διαφορετικών συχνοτήτων που μοιράζονται το ίδιο μέσο μετάδοσης η συνακρόαση (cross-talk): προκαλείται όταν δύο ξένα μεταξύ τους σήματα, συζευχθούν για κάποιο ανεξάρτητο λόγο Σε ψηφιακό σύστημα το πρόβλημα αναγνώρισης είναι πιο εύκολο Ο δέκτης αποφασίζει μόνο μεταξύ του 1 και 0

17 Πλεονεκτήματα ψηφιακής μετάδοσης Λιγότερα σφάλματα σε σχέση με την αναλογική. Υψηλότεροι ρυθμοί μετάδοσης. Αποτελεσματικότερη (μεγαλύτερος όγκος πληροφοριών). Ασφαλέστερη (κρυπτογραφία). Παράλληλη μετάδοση πολλών σημάτων (π.χ. φωνή, δεδομένα, video). 17

18 Δίαυλοι επικοινωνίας Η φυσική ύλη μέσω της οποίας μεταφέρονται τα δεδομένα. Ενσύρματα μέσα: Ομοαξονικό καλώδιο (coaxial cable) Καλώδιο UTP (Unshielded Twisted Pair, συνεστραμμένα ζεύγη) Οπτική ίνα (optical fiber) Ασύρματα μέσα: Δεν υπάρχει ενσύρματο μέσο, η πληροφορία μεταδίδεται μέσω του αέρα. Ραδιοσήματα (radio) Μικροκύματα (microwave) Δορυφόροι (satelite) Υπέρυθρες (infrared) Ρυθμός μετάδοσης, εύρος ζώνης, χωρητικότητα διαύλου (transmission rate, bandwidth). 18

19 Ενσύρματα μέσα: ομοαξονικό καλώδιο (coaxial) Από τα πιο συνηθισμένα μέσα μετάδοσης (χάλκινο καλώδιο). Αποτελείται από έναν εσωτερικό αγωγό που περιβάλλεται από μέσα προς τα έξω από ένα μονωτικό κάλυμμα και από ένα πυκνό πλέγμα. Εξωτερικά το καλώδιο περιβάλλεται από πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα. Ιδιαίτερα ανθεκτικό σε εξωτερικές παρεμβολές. Αποστάσεις: : m. 19

20 Ενσύρματα μέσα: Καλώδιο UTP (Unshielded Twisted Pair) Αποτελούνται από 8 χάλκινους αγωγούς (4 συνεστραμμένα ζεύγη). Κάθε αγωγός είναι μονωμένος με πλαστικό κάλυμμα και όλοι οι αγωγοί περιβάλλονται από μονωτικό πλαστικό κάλυμμα. Δεν είναι θωρακισμένο σε αντίθεση με το FTP (Foil Twisted Pair) που προσφέρει προστασία από εξωτερικές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Ιδιαίτερα εύκαμπτα, ελαφρά, φτηνά. 20

21 Ενσύρματα μέσα: Οπτική ίνα Μετάδοση σημάτων ως φωτεινών παλμών κατά μήκος μιας γυάλινης ή πλαστικής ίνας. 21

22 Ενσύρματα μέσα: Οπτική ίνα Η ταχύτητα μεταφοράς είναι πολύ μεγάλη (σε Gbps) και ανεπηρέαστη από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Αποτελείται από γυάλινο πυρήνα που περιβάλλεται από διάφορα προστατευτικά υλικά. 22

23 Ασύρματα μέσα επικοινωνίες Ραδιοζεύξεις: Κάθε πομπός/ δέκτης, εκπέμπει/ λαμβάνει σήματα με συγκεκριμένη συχνότητα. Εκπομπές χαμηλής ισχύος με ακτίνα έως λίγα km. Συχνά ενσωματωμένες σε κινητές συσκευές (Laptops, PDAs, κινητά τηλέφωνα). Π.χ. AM/FM ραδιόφωνα, κινητά τηλέφωνα, ασύρματα τοπικά δίκτυα (Wi-Fi), bluetooth. ζεύξεις: Υψηλή συχνότητα (μικρό μήκος κύματος). Απαιτούν οπτική επαφή και μεγάλες κεραίες. Για επίγειες επικοινωνίες μεγάλων αποστάσεων (>70km χωρίς αναμετάδοση σήματος). Μικροκυματικές ζεύξεις Δορυφορικές ζεύξεις: Κατηγορία μικροκυματικών ζεύξεων Μεγάλη καθυστέρηση στη διάδοση του σήματος λόγω απόστασης μεταξύ επίγειου σταθμού και δορυφόρου Υπέρυθρες: Φωτονικά σώματα, Απαιτείται οπτική επαφή συσκευών που επικοινωνούν Π.χ. σε τηλεχειρισμό 23

24 Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα Μήκος κύματος Ακτινοβολία Ακτίνες γ Ακτίνες Χ 0, Υπεριώδης 0,70 0,40 Ορατή 0, Υπέρυθρη Μικροκύματα 10 6 Ραδιοκύματα 24

25 Εξέλιξη τηλεπικοινωνιών (Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης) Αγγελιοφόροι (προφορικά και γραπτά μηνύματα με δρομείς) Φρυκτωρίες (εστίες με καύσιμο υλικό μεταβίβαση φωτεινών σημάτων στην αρχ. Ελλάδα) Πυρσίες (δύο ομάδες πυρσών, επινοήθηκε από τους Αλεξανδρινούς τεχνικούς Κλεοξένη και Δημόκλειτο το 150 π.χ.) Υδραυλικός τηλέγραφος του Αινεία του Τακτικού (4 ος αι. π.χ.) Ταχυδρομικά περιστέρια Ταμ-ταμ Σήματα καπνού 25

26 Εξέλιξη τηλεπικοινωνιών (Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης) Σηματοφόροι (μηχανή με κινητούς βραχίονες που μεταβίβαζε σήματα, Ευρώπη αρχές 19 ου αι.) Τηλέγραφος (1837, επανάσταση στις τηλεπικοινωνίες, ταχύτερο και πιο αξιόπιστο απ τα προηγούμενα, δημιουργεί ηλεκτρικές ματαβολές) Τηλέγραφος Cooke Wheatstone Τηλέγραφος Morse Τηλέφωνο (1876, Alexander Graham Bell) Ασύρματος (1894, Μαρκόνι) Τηλεφωνικά κέντρα (1880 χειροκίνητα) 26

27 Εξέλιξη τηλεπικοινωνιών (Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης) Δορυφόροι (πρώτος εκτοξεύθηκε ο ECHO1 από τη NASA το 1960) Οπτικές ίνες (μεταφορά φωτός λέιζερ, ικανό να μεταδώσει μεγάλο όγκο πληροφοριών,, 1966 από γυαλί) Διαδίκτυο Internet (δεκαετία( 1960) Κινητά τηλέφωνα 27

28 Στο προηγούμενο Μάθημα Επικοινωνία/Τηλεπικοινωνία Πληροφορία / Μήνυμα / Σήμα Παραδείγματα σημάτων Αναλογικά Ψηφιακά σήματα Πλεονεκτήματα ψηφιακών έναντι των αναλογικών συστημάτων Δίαυλοι επικοινωνίας Εξέλιξη τηλεπικοινωνιών 28

29 Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών Ταξινόμηση δικτύων 29

30 Δίκτυο υπολογιστών Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι δύο τουλάχιστον υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι έτσι ώστε να μπορούν να μοιράζονται δεδομένα και πόρους Κάθε Η/Υ έχει τη δική του διεύθυνση δικτύου, η οποία τον αναγνωρίζει μεταξύ των άλλων μονοσήμαντα H τρόπος σύνδεσης μπορεί να είναι: των υπολογιστών ενσύρματος (καλώδιο) ή ασύρματος (ασύρματα δίκτυα -WiFi μεταξύ τους 30

31 Συνδέσεις δικτύων Κάθε υπολογιστής σε ένα δίκτυο δυνητικά μπορεί να συνδέεται με κάθε άλλον υπολογιστή του δικτύου (συνδέσεις σημείο προς σημείο point-to to-point ή mesh). Προσθήκη ενός υπολογιστή απαιτεί νέα γραμμή επικοινωνίας για καθένα από τους υπολογιστές του δικτύου. 31

32 Χρησιμότητα δικτύου υπολογιστών??? 32

33 Χρησιμότητα δικτύου υπολογιστών Διαμοιρασμός αρχείων Διαμοιρασμός υλικού (επεξεργαστική ισχύς, αποθηκευτικός χώρος, εκτυπωτές, κ.λπ.) Διαμοιρασμός εφαρμογών (λογισμικού) Επικοινωνία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεδιάσκεψη, κ.λπ.) 33

34 Ταξινόμηση των δικτύων Τα δίκτυα επικοινωνίας δεδομένων ταξινομούνται στις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες: Ταξινόμηση ως προς την τοπολογία Ταξινόμηση ως προς τη χρήση Ταξινόμηση ως προς τον τρόπο επικοινωνίας Ταξινόμηση ως προς την περιοχή κάλυψης/ γεωγραφική έκταση 34

35 Ταξινόμηση ως προς την τοπολογία Δίκτυο αστέρα (star): Υπάρχει ένας κεντρικός κόμβος, στη θέση του οποίου βρίσκεται ένας υπολογιστής, και οι περιφερειακοί κόμβοι που μπορεί να είναι είτε τερματικά είτε πάλι υπολογιστές. Ο κεντρικός κόμβος αποφασίζει κάθε φορά που θα στείλει την πληροφορία, οι δε περιφερειακοί κόμβοι επικοινωνούν μεταξύ τους μέσα πάντοτε από τον κεντρικό. Η λειτουργία του δικτύου αυτού προφανώς εξαρτάται από τη σωστή λειτουργία του κεντρικού κόμβου. 35

36 Ταξινόμηση ως προς την τοπολογία Δίκτυο δακτυλίου (ring): Εξαλείφεται ο κεντρικός κόμβος, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια πολυπλοκότητα στους υπόλοιπους κόμβους. Οι υπολογιστές του δικτύου αυτού συνδέονται σε δακτύλιο. Έτσι η πληροφορία περνά από κόμβο σε κόμβο, με ζεύξη μονής κατεύθυνσης και φθάνει στον κόμβο για τον οποίο προορίζεται. Με τον τρόπο αυτό δεν υπάρχει απόφαση για το προς τα πού θα διοχετευτούν οι πληροφορίες. Ο αριθμός των συσκευών που μπορούν να συνδεθούν είναι περιορισμένος. Βλάβη σ' έναν σταθμό, προκαλεί διακοπή της λειτουργίας του δικτύου. Για αυτό το λόγο πολλές φορές χρησιμοποιούνται διπλής κατεύθυνσης δακτύλιοι 36

37 Ταξινόμηση ως προς την τοπολογία Δίκτυο αρτηρίας (bus): Η πληροφορία ξεκινά από έναν κόμβο και διοχετεύεται και προς τις δύο κατευθύνσεις, προς όλους του υπόλοιπους κόμβους μέχρι τα άκρα αυτού. Η λειτουργία του δικτύου διακόπτεται αν κοπεί το καλώδιο σε κάποιο σημείο διότι δεν χάνεται ο τερματισμός. 37

38 Ταξινόμηση ως προς την τοπολογία Δίκτυο βρόχου (mesh): Οι κόμβοι συνδέονται μεταξύ τους έτσι, ώστε η πληροφορία να μπορεί να ακολουθεί δρομολόγηση (routing) της επιλογής της. Κάθε Η/Υ συνδέεται με κάθε άλλον υπολογιστή, μέσα από αποκλειστικές ζεύξεις μόνιμα, Το δίκτυο μπορεί να επεκταθεί χωρίς να διαταράξει τους χρήστες του, Είναι ασφαλής, αλλά σπάνια εφαρμόσιμη τεχνική, λόγω υψηλού κόστους. Για κάθε ζεύγος συσκευών, υπάρχει μια γραμμή σύνδεσης (point-to to-point link). Απαιτεί περισσότερο καλώδιο από οποιοδήποτε άλλη τοπολογία τοπικού ενσύρματου δικτύου 38

39 Τοπολογίες Bus: Κάθε κόμβος είναι συνδεδεμένος εν σειρά κατά μήκος ενός μόνο αγωγού. Star: Όλοι οι κόμβοι είναι συνδεδεμένοι σ ένα κεντρικό κατανεμητή καλωδίων (hub). Έξυπνα hubs γνωστά ως switches διαβιβάζουν σε συγκεκριμένα IPs. Ring: Οι κόμβοι είναι συνδεμένοι σε μια κυκλική αλυσίδα με τον αγωγό να αρχίζει και να τελειώνει στον ίδιο υπολογιστή. Mesh: Κάθε κόμβος έχει μια ξεχωριστή σύνδεση με κάθε άλλη κορυφή. 39

40 Ταξινόμηση ως προς τη χρήση Ιδιωτικά δίκτυα (private networks): Χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά και μόνο από μια εταιρεία ή ομάδα συνεργαζόμενων εταιριών. Ο εξοπλισμός των δικτύων αυτών σε hardware ανήκει στην εταιρεία καθώς και ο έλεγχος αυτού. Δημόσια δίκτυα,, PDN (Public Data Networks): Η ραγδαία εξέλιξη στον τομέα της τεχνολογίας των υπολογιστών ως προς την ικανότητα επεξεργασίας δεδομένων και ως προς το ρυθμό εξυπηρέτησης ή ρυθμαπόδοσης (throughput) επέβαλε τη χρήση των δικτύων PDN. Τα δίκτυα αυτά παρουσιάζουν οικονομία, πιστότητα και ευελιξία στους χρήστες τους. 40

41 Ταξινόμηση ως προς τον τρόπο επικοινωνίας Η επικοινωνία σε ένα δίκτυο έχει δύο μορφές: Επικοινωνία σημείο προς σημείο (point-to to-point) Επικοινωνία πολλών σημείων (multipoint) 41

42 Point-to-Pointoint Με την επικοινωνία point-to to- point οι κόμβοι που συμμετέχουν σ αυτήν συνδέονται ανά ζεύγη με τα επικοινωνιακά κανάλια. Με τον τρόπο αυτό η πληροφορία μεταβιβάζεται από κόμβο σε κόμβο, μέχρι να φθάσει στον τελικό προορισμό της. Οι τυχόν ενδιάμεσοι κόμβοι παίζουν αναμεταβιβαστικό ρόλο. 42

43 Multipoint Με την επικοινωνία multipoint, ο κόμβος, που επιθυμεί να στείλει την πληροφορία σε κάποιον άλλο, στέλνει αυτή σε κοινό κανάλι, όπου συμμετέχουν πολλοί κόμβοι και μόνο ο κόμβος για τον οποίο προορίζεται η πληροφορία αποδέχεται αυτή. 43

44 Ταξινόμηση ως προς την περιοχή κάλυψης Τοπικά δίκτυα: Ονομάζονται LANs (Local Area Networks) και καλύπτουν μια αρκετά μεγάλη απόσταση. Τελευταία τα όρια των δικτύων αυτών έχουν διευρυνθεί εξαιτίας της φθηνής τεχνικής τους. Αποτελούν εσωτερικά δίκτυα που αναπτύσσονται σε περιορισμένη έκταση, συνήθως μέσα σε ένα κτήριο, όπως τα γραφεία μιας επιχείρησης, ένα εργοστάσιο, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, ένα νοσοκομείο κ.λπ. και είναι ιδιοκτησία του χρήστη. 44

45 Ταξινόμηση ως προς την περιοχή κάλυψης Αστικό Μητροπολιτικό Δίκτυο (Metropolitan Area Network, MAN): Συνδέει υπολογιστές που βρίσκονται σε μια ευρεία περιοχή όπως μια πόλη. Δίκτυο ευρείας περιοχής (Wide Area Network, WAN): Επεκτείνεται σε μια μεγάλη γεωγραφική έκταση, όπως ένα κράτος ή μια ήπειρο. Διαδίκτυο (Internet) 45

46 Local Area Networks (LANs) Τα LAN συνδέουν υπολογιστές και περιφερειακά σε ένα κτίριο, ή ένα κτιριακό συγκρότηµα. Προσφέρουν στους χρήστες πρόσβαση σε λογισµικό ικό, δεδοµένα ένα, και περιφερειακά. Τα LAN απαιτούν εξειδικευµένο υλικό και λογισµικό ικό. Οι υπολογιστές που συνδέονται σε ένα LAN λέγονται σταθµοί εργασίας ή κόµβοι βοι. Τύποι LAN: Ομότιμα (Peer-to-peer) Εξυπηρετούμενου εξυπηρέτη (Client-server) Ένα Τοπικό Δίκτυο (Local-Area Network, LAN) καλύπτει μια μικρή απόσταση και ένα μικρό αριθμό Η/Υ LAN 46

47 Απεικόνιση ενός τυπικού LAN 47

48 Ομότιμα ίκτυα (Peer-to-Peer, P2P) Όλοι οι κόµβοι στο δίκτυο είναι ισοδύναµοι εν υπάρχουν file servers Οι χρήστες αποφασίζουν σε ποια αρχεία και περιφερειακά θα δώσουν πρόσβαση Είναι όµως ακατάλληλα για μεγάλα δίκτυα, και Στήνονται µε δυσκολία (π.χ. home networks) 48

49 Δίκτυα εξυπηρετούμενου εξυπηρέτη (Client-Server) Τα τυπικά επιχειρησιακά δίκτυα είναι clientserver (εξυπηρετούμενου εξυπηρέτη, πελάτη διακομιστή) Χρησιµοποιούν διάφορες τοπολογίες Χρησιµοποιούν file servers, δικτυωµένους Η/Υ (clients), και ένα network operating system (NOS) Οι clients ζητούν από τους servers πρόσβαση σε προγράµµατα, δεδοµένα και περιφερειακά 49

50 Δίκτυα εξυπηρετούμενου εξυπηρέτη (Client-Server) Ο διακομιστής ή εξυπηρέτης είναι ένας κεντρικός υπολογιστής που διαμοιράζει πληροφορίες ή εργασίες σε άλλους υπολογιστές ή περιφερειακά που είναι συνδεδεμένα μαζί του. Ο ρόλος του εξυπηρέτη σε ένα δίκτυο είναι ο ρόλος του διανομέα Οι εξυπηρέτης επεξεργάζεται αιτήσεις από τους υπολογιστές του δικτύου και αυτή η διάταξη (σχέση) ονομάζεται "δίκτυο πελάτη/ εξυπηρέτη ". 50

51 Peer to peer / client server 51

52 Τύποι εξυπηρετητών (servers) Application Servers (π.χ.( database servers) Audio/Video Servers Chat Servers Fax Servers FTP Servers Groupware Servers IRC Servers (Internet Relay Chat) List Servers Mail Servers News Servers Proxy Servers Telnet Servers Web Servers File server 52

53 Παράδειγμα: Εξυπηρέτης αρχείων (file-server) Γρήγορος και μεγάλης χωρητικότητας Η/Υ Τρέχει Network Operating System (Novell Netware, Windows NT, XP Server, Windows 2003) Για την εξυπηρέτηση των clients: μπορεί να διαθέτει δικτυακές εκδόσεις εφαρμογών παρέχει δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλων αρχείων. 53

54 Αστικά Μητροπολιτικά Δίκτυα (Metropolitan Networks) ίκτυα τα οποία εκτείνονται στα όρια μιας πόλης και την ποία οι υπολογιστές συνδέονται µε οπτικές ίνες που τους επιτρέπει ανταλλαγή δεδοµένων σε υψηλές ταχύτητες. 54

55 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (Wide Area Networks, WANs) Τα WAN μοιάζουν µε τα υπεραστικά τηλεφωνικά δίκτυα. ιαθέτουν έναν τοπικό σηµείο πρόσβασης που ονοµάζεται point of presence (POP). ιαθέτουν υπεραστικές γραµµές αρτηρίες που ονοµάζονται backbones. 55

56 Δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN) 56

57 Παράδειγμα backbone: ΤΕΝ (Trans - European Network 155 Mbps) Το δίκτυο ΤΕΝ -155 (Trans - European Network 155 Mbps) αποτελεί την Ευρωπαϊκή απάντηση στις αντίστοιχες προηγμένες δικτυακές υποδομές των ΗΠΑ (Next Generation INTERNET - NGI, INTERNET 2). Πρόκειται για τον πιο εξελιγμένο Ευρωπαϊκό Δικτυακό Κορμό μια και διασυνδέει τα Εθνικά Ερευνητικά Δίκτυα (NRN) των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ταχύτητες έως και 622 Mbps. Αντικαταστάθηκε από το GÉANT. 57

58 Το Πανευρωπαϊκό δίκτυο GÉANT Το GÉANT χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από την ιδία συμμετοχή των 27 Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Δικτύων (NRENs) που μετέχουν στο GÉANT, μεταξύ των οποίων είναι και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). Η υλοποίησητουgéant αποτελεί το μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο χρηματοδοτούμενο έργο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο χώρο αιχμής της Κοινωνίας της Πληροφορίας. 58

59 Ιδιωτικό Δίκτυο Δεδομένων (Private Data Network) ΟπιοασφαλήςτύποςWAN εν είναι ανοικτό στο κοινό Χρησιµοποιείται από εταιρίες, τράπεζες και κυβερνητικούς οργανισµούς. Virtual Private Network (Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο) Γραµµές/ κυκλώματα που μισθώνονται σε εταιρίες. 59

60 ιάκριση δικτύων ανάλογα µε την γεωγραφική τους έκταση 60

61 Υλικό Λογισμικό δικτύου Υλικό δικτύου (παραδείγματα): Κάρτα δικτύου (network card) MODEM Κατανεμητής καλωδίων (hub) Μεταγωγέας/ διακόπτης (switch) Γέφυρα (bridge) Δρομολογητής (router) Σταθμοί εργασίας και εξυπηρέτες (workstations, servers) Μέσα μετάδοσης (δίαυλοι): Ομοαξονικό καλώδιο Καλώδιο UTP (συνεστραμμένα ζεύγη) Οπτικές ίνες Ασύρματο, υπέρυθρο Λογισμικό δικτύου: Πρωτόκολλα επικοινωνίας 61

62 Υλικό Λογισμικό δικτύου Κάρτα Δικτύου Συνδέεται στον διάδρομο του Η/Υ και μεταφέρει δεδομένα από και προς το δίκτυο. Μετατρέπει τα δεδομένα σε μορφή συμβατή με το πρωτόκολλο του δικτύου (π.χ. Ethernet, TCP/IP). Επαναλήπτης (Repeater) συσκευή ενίσχυσης του σήματος Τοποθετούνται σε τακτά διαστήματα κατά μήκος της διεύθυνσης μετάδοσης ώστε να μην εξασθενίσει η ισχύς του σήματος Δρομολογητές (Router) Οι δρομολογητές προωθούν τα πακέτα πληροφορίας μόνο σε επιλεγμένους προορισμούς. Αποφεύγετε η άσκοπη μετάδοση δεδομένων σε τμήματα δικτύων που είναι άσχετα με τον προορισμό. Γέφυρες (Bridge) Οι γέφυρες φροντίζουν για την συνένωση διαφορετικών δικτύων. 62

63 Δίκτυα Υπολογιστών 100Mbps 150Mbps Δρομολογητής (Router) 10Mbps Δίκτυο κορμός (Backbone) 150Mbps Τοπικό Δίκτυο 34Mbps 34Mbps Τοπικό Δίκτυο 150Mbps 150Mbps 150Mbps Μεταγωγέας/(switch) 100Mbps 10Mbps Τοπικό Δίκτυο Ένα τοπικό Δίκτυο Τοπικό Δίκτυο 100Mbps Τοπικό Δίκτυο 63

64 Δίκτυα Εκπομπής/ ακρόασης (broadcasting networks) Το µήνυµα εκπέµπεται πεται σε ένα κοινό µέσο/ κανάλι και όλοι οι άλλοι σταθµοί έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν. Παραδείγµατα ατα: τοπικά δίκτυα, τηλεοπτικά δίκτυα, δορυφορικά δίκτυα. Βασικά χαρακτηριστικά: εν διαθέτουν ενδιάμεσους κόµβους µεταγωγής για την προώθηση της πληροφορίας στον προορισμό της. Ύπαρξη ειδικών τεχνικών προσπέλασης των µηνυµάτων λόγω των συγκρούσεων (collisions) που δημιουργούνται κάθε φορά που δύο σταθμοί επιχειρούν να προσπελάσουν το κοινό κανάλι ταυτόχρονα. 64

65 Τεχνολογία Ethernet Είναι η πιο δηµοφιλής LAN τεχνολογία µεταγωγής πακέτου (packet switched). Το μεγαλύτερο μέρος της κυκλοφορίας πληροφοριών που διακινούνται στο διαδίκτυο ξεκινά και τερματίζεται από συστήματα που βασίζονται στο Ethernet. Από την δεκαετία του 1970 το Ethernet έχει εξελιχθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση για υψηλής ταχύτητας τοπικά δίκτυα. Κάθε φορά που παράγεται ένας καινούργιος τύπος μέσου (π.χ. οπτική ίνα), το Ethernet προσαρμόζεται κατάλληλα. Η επιτυχία του ethernet οφείλεται στους παρακάτω λόγους: Απλότητα και ευκολία συντήρησης Ικανότητα ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών Αξιοπιστία Χαμηλό κόστος εγκατάστασης και αναβάθμισης Το 1973 το Ethernet υποστήριζε ταχύτητες 3Mbps, σήμερα μεταφέρει δεδομένα σε ταχύτητες 10Gbps. 65

66 Ethernet Λειτουργία Με βάση το πρωτόκολλο Ethernet, όταν ένας υπολογιστής θέλει να στείλει ένα πακέτο, πρώτα ελέγχει το καλώδιο για να εξακριβώσει αν κάποιος άλλος μεταδίδει. Αν είναι αδρανές (idle) απλώς στέλνει το πακέτο, αλλιώς αν είναι απασχολημένο, ο αποστολέας περιμένει μέχρι να τελειώσει η μετάδοση πριν το στείλει. Σε περίπτωση που δύο αποστολείς αρχίσουν να μεταδίδουν την ίδια στιγμή συμβαίνει μία σύγκρουση (collision). Κάθε σήµα λαµβάνεται από όλους τους κόµβους βους. Οι κόµβοι αντιλαµβάνονται κατά πόσο ένα πλαίσιο απευθύνεται σε αυτούς εξετάζοντας το MAC Destination address κάθε πλαισίου που λαµβάνουν βάνουν. Τα πακέτα του Επιπέδου ικτύου (Network layer) εκπέµπονται πονται µέσω του Ethernet αφού πρώτα ενσωµατωθούν (encapsulation) σε ένα Ethernet πλαίσιο (frame). 66

67 Ethernet - Παραλλαγές Τα δίκτυα που βασίζονται στο ethernet έχουν πολλές παραλλαγές οι οποίες ποικίλουν σε ταχύτητα και στο φυσικό μέσο μετάδοσης που χρησιμοποιείται. Οι πιο κοινές είναι: 10BASE BASE-T, 100BASE-TX 1000BASE 0BASE-T Και οι τρεις παραλλαγές χρησιμοποιούν συνεστραμμένο ζεύγος καλωδίων (T: Twisted Pair) που έχουν ρυθμό μετάδοσης 10 ή 100 Mbps ή 1 Gbps αντίστοιχα. Οι κόμβοι συνδέονται σε hub με τοπολογία αστέρα (star) με μέγιστη απόσταση μεταξύ τους τα 100 μέτρα. 67

68 Εισαγωγή στο Διαδίκτυο (Internet) 68

69 Internet Διαδίκτυο Το Internet είναι ένα διαδίκτυο το οποίο ενώνει περισσότερους από 100 εκατομμύρια υπολογιστές σ' όλο τον κόσμο. Παλαιότερο και μεγαλύτερο δίκτυο που αποτελείται από ένα σύνολο υπολογιστών που είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα δίκτυο δικτύων. Παρέχει έναν τρόπο με τον οποίο μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους απομακρυσμένοι υπολογιστές, να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να μοιράζονται υπηρεσίες και πόρους. Το διαδίκτυο δεν ανήκει σε ούτε διοικείται από κάποιον οργανισμό αλλά αποτελεί μια παγκόσμια κοινωνία χρηστών οι οποίοι επικοινωνούν και ανταλλάσσουν πληροφορίες. Το 1983 ήταν συνδεδεµένοι στο διαδίκτυο λιγότεροι από 600 υπολογιστές, ενώ σήμερα περισσότερους από 100 εκατοµµ µµύρια. 69

70 Internet Διαδίκτυο Οι υπολογιστές που είναι συνδεμένοι σ' ένα διαδίκτυο, δεν έχουν όλοι το ίδιο λειτουργικό σύστημα. Επομένως, έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος ώστε οι υπολογιστές αυτοί να μπορούν να ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες. Η μέθοδος που βρέθηκε είναι γνωστή ως πρωτόκολλο IP (Internet Protocol). Έτσι, κάθε υπολογιστής ο οποίος διαθέτει το κατάλληλο λογισμικό για την υποστήριξη αυτού του πρωτοκόλλου, μπορεί να επικοινωνεί με οποιονδήποτε άλλο υπολογιστή που υποστηρίζει το πρωτόκολλο ΙΡ. 70

71 Internet Διαδίκτυο Η εξέλιξη του πρωτοκόλλου ΙΡ είναι το πρωτόκολλο TCP/IP Transmission control Protocol / Internet Protocol το οποίο εξασφαλίζει την ακριβή μεταφορά των πληροφοριών από και προς έναν άλλο υπολογιστή. Το TCP "κόβει" τα δεδομένα σε πακέτα, τα αριθμεί και τα εμπλουτίζει με τη διεύθυνση του παραλήπτη. Στον υπολογιστή του παραλήπτη, το TCP εξασφαλίζει την επανένωση των δεδομένων. Το ΙΡ στέλνει τα μικρά πακέτα δεδομένων, αποφασίζοντας για το δρομολόγιο το οποίο θα ακολουθήσουν. Κάθε πακέτο μπορεί να ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο. 71

72 Διευθύνσεις στο διαδίκτυο Ο κάθε υπολογιστής φέρει μία διεύθυνση, IP address, μορφής a.b.c.d Επιτρεπτές τιμές για κάθε γράμμα είναι από 0 έως 255 Η IP διεύθυνση είναι η μοναδική διεύθυνση με την οποία κάθε υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο. Η IP διεύθυνση συντελεί στην συγκεκριμένου υπολογιστή από υπολογιστές. αναγνώριση του από τους άλλους H IP διεύθυνση έχει σήμερα την μορφή ενός 32 bit αριθμού για παράδειγμα Οι υπολογιστές που έχουν μόνιμη σύνδεση στο Διαδίκτυο έχουν και σταθερή διεύθυνση (στατική IP).. 72

73 Διευθύνσεις στο διαδίκτυο Κάθε υπολογιστής έχει ένα όνοµα στο ιαδίκτυο (αντιστοιχεί στην IP διεύθυνσή του) και δίνεται από τον διαχειριστή του (π.χ. το pelopas.uop. uop.gr ή uop.gr αντιστοιχεί στην IP διεύθυνση και το sparti.uop uop.gr στην IP διεύθυνση ). Η IP διεύθυνση μπορεί να είναι δημόσια ή ιδιωτική. Υπολογιστής. Οργανισμός. Χώρα/περιοχή η Τυπος Οργανισμού Το πρώτο τµήµα δηλώνει το όνομα του υπολογιστή (pelopas ή sparti) και το επόμενο τμήμα είναι το όνοµα χώρου (domain name), που δηλώνει τον οργανισµό. Το τελευταίο τµήµα (κατάληξη,, suffix) κάθε ονόµατος χώρου συνήθως υποδηλώνει τον τύπο του οργανισµού ού ή τη χώρα. 73

74 Διευθύνσεις στο διαδίκτυο Παραδείγματα καταλήξεων οργανισμών εταιρειών φύσης περιεχομένου ιστοσελίδων: : com (εµπορική( επιχείρηση), edu (εκπαιδευτικό ίδρυµα), gov (κυβερνητική υπηρεσία - οργανισμός), net (διαδικτυακός οργανισμός), org (µη κερδοσκοπική επιχείρηση οργανισμός), κ.λπ. Παραδείγματα καταλήξεων χωρών: au (Αυστραλία), de (Γερμανία), gr (Ελλάς), it (Ιταλία), ru (Ρωσία), κ.λπ. 74

75 Διευθύνσεις στο διαδίκτυο Επειδή είναι δύσκολη η απομνημόνευση των IP διευθύνσεων, αναπτύχθηκε η παραπάνω μορφή ονοματοδοσίας. Ο Domain Name System (DNS) server αποτελεί έναν εξυπηρέτη που αποθηκεύει και παρέχει πληροφορίες συσχέτισης ονομάτων χώρου (domain name) με διευθύνσεις IP. Χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο DNS. 75

76 Χρήσεις του Internet Εύκολη και γρήγορη ανεύρεση πληροφοριών Ενημέρωση Downloading: Κατέβασμα αρχείων, προγραμμάτων, φωτογραφιών, μουσικής,, video, κ.λπ. Συνομιλία με άλλους χρήστες (internet chat) Τηλε-εργασία εργασία Διασκέδαση Τηλεδιάσκεψη (tele-conference) Ηλεκτρονική αλληλογραφία ( ) Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-commerce) Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-government) Ηλεκτρονική Υγεία (e-health) Ηλεκτρονική Τραπεζική (e-banking) Ηλεκτρονική Ψήφος (e-voting) Οι χρήσεις του δικτύου αυξάνονται συνεχώς με γοργούς ρυθμούς τόσο σε επαγγελματικό επίπεδο όσο και σε τομείς της ψυχαγωγίας. 76

77 Οικιακή πρόσβαση στο Διαδίκτυο Αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι οικιακοί χρήστες μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο, με τη μεσολάβηση ενός παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου (ISP: Internet Service Provider). Μερικοί από τους πιο γνωστούς τρόπους πρόσβασης είναι: Απομακρυσμένη σύνδεση (dial-up): Χρήση modem και κοινής τηλεφωνικής γραμμής για κλήση σε κόμβο παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου. Αποτέλεσμα η δημιουργία modem-to to-modem σύνδεσης η οποία δρομολογείται στο διαδίκτυο. Χαμηλός ρυθμός μετάδοσης δεδομένων. Ευρωζωνική πρόσβαση (broadband): Υποστηρίζει ευρύ φάσμα συχνοτήτων, που κυμαίνονται από συχνότητες φωνής μέχρι κινούμενης εικόνας (video). Μεταφέρει πολλαπλά σήματα διαιρώντας σε κανάλια τη συνολική χωρητικότητα του μέσου (π.χ. ομοαξονικό καλώδιο, σύρματα χαλκού). Κάθε κανάλι λειτουργεί σε συγκεκριμένο φάσμα συχνοτήτων. Υψηλός ρυθμός μεταφοράς δεδομένων. Σ αυτόν τον τύπο πρόσβασης ανήκουν η DSL (Digital Subscriber Line) και η Cable Modem. Ασύρματη πρόσβαση (Wireless// Wi-Fi: Wireless-Fidelity Fidelity) Δορυφορική πρόσβαση (Satelite) Κινητή τηλεφωνία (Cell phones) 77

78 internet Πρόσβαση Dial - up OTE OTE.. OTE.... Residential person 78

79 Τεχνολογία ISDN (Integrated Services Digital Network) Η τεχνολογία ISDN έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει ψηφιακή μεταφορά φωνής και δεδομένων πάνω από το υπάρχον τηλεφωνικό δίκτυο με αποτέλεσμα καλύτερη ποιότητα και υψηλότερες ταχύτητες σε σύγκριση με την απλή απομακρυσμένη (dial-up) πρόσβαση. Τύποι καναλιών: B (Bearer): Χρησιμοποιείται για μετάδοση δεδομένων και φωνής. D (Delta): Χρησιμοποιείται για έλεγχο και σηματοδότηση. Τύποι πρόσβασης ISDN: BRI/ BRA (Basic Rate Interface/ Access): Περιλαμβάνει δύο κανάλια Β με εύρος ζώνης 64 Kbps και ένα κανάλι D με εύρος ζώνης 16 Kbps (2B+D). PRI/ PRA (Primary Rate Interface/ Access): Περιλαμβάνει μεγαλύτερο αριθμό καναλιών B και ένα κανάλι D (64 4 Kbps). Ο αριθμός των καναλιών B ποικίλει ανά γεωγραφική ήπειρο. Στη Β. Αμερική και στην Ιαπωνία υπάρχουν 23B+D (Τ1: Digital Signal 1) με αθροιστικό εύρος ζώνης 1,544 Mbps. Στην Ευρώπη και την Αυστραλία υπάρχουν 30Β+D D (E1: Europe 1, Digital Signal 1), με αθροιστικό εύρος ζώνης 2,048 Mbps. 79

80 ISDN 80

81 Τεχνολογία DSL (Digital Subscriber Line) Ευρυζωνικότητα και ευρυζωνικές συνδέσεις Μία τηλεπικοινωνιακή σύνδεση είναι ευρυζωνική εάν διακρίνεται από τα παρακάτω δύο χαρακτηριστικά: 1. Προσφέρει αδιάλειπτη πρόσβαση στο Ίντερνετ. 2. Έχει υψηλό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων προς το χρήστη ώστε ο χρήστης να έχει πρόσβαση σε διαδραστικές υπηρεσίες πλούσιου περιεχομένου (φωνή, εικόνα και δεδομένα). Η Ευρυζωνικότητα σήμερα αναφέρεται στην ποιοτική διαδικτυακή εμπειρία του καταναλωτή που βασίζεται σε γραμμές μετάδοσης υψηλής ταχύτητας που προσφέρουν γρήγορη και αδιάλειπτη πρόσβασή στο Internet.. 81

82 Τεχνολογία DSL (Digital Subscriber Line) Tο DSL εκμεταλλεύεται τη φυσική χωρητικότητα των χάλκινων τηλεφωνικών γραµµ µµών. Οι τηλεφωνικές γραμμές έχουν χωρητικότητα συχνοτήτων έως 1 MHz. Η διαθέσιμη χωρητικότητα στην DSL διαιρείται σε: ένα κανάλι φωνής (4KHz KHz, με συχνότητες από Hz), ένα κανάλι αποστολής δεδομένων (upload/ upstream) και ένα κανάλι λήψης δεδομένων (download/ downstream). Ανάλογα με το πώς διαιρείται το διαθέσιµο εύρος ζώνης (bandwidth) σε κανάλια download και upload δεδομένων η DSL διακρίνεται σε (xdsl): ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line): Ταχύτητα upload < ταχύτητα download SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line): Ταχύτητα upload = ταχύτητα download HDSL (High bit rate Digital Subscriber Line) VDSL (Very high bit rate Digital Subscriber Line) 82

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ - Α ΛΥΚΕΙΟΥ) ΚΕΦ. 8 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 2014-2015 Καθηγητής ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ e-mail: vczioulas@yahoo.com site: http://www.zioulas.gr ΚΕΦ.8 ΔΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Δικτύωση υπολογιστών

Δικτύωση υπολογιστών Δικτύωση υπολογιστών Από το 1985 αρχίζει η δικτύωση των υπολογιστών Επικοινωνία μεταξύ των συνδεδεμένων Η/Υ για μεταφορά αρχείων και δεδομένων Διαχειριστής δικτύου (Server) Εκτυπωτής 1 Πλεονεκτήματα δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12. Επικοινωνίες-Δίκτυα-Διαδίκτυο. Εξαιρούνται οι παράγραφοι:

Κεφάλαιο 12. Επικοινωνίες-Δίκτυα-Διαδίκτυο. Εξαιρούνται οι παράγραφοι: Κεφάλαιο 12 Επικοινωνίες-Δίκτυα-Διαδίκτυο Εξαιρούνται οι παράγραφοι: 12.1 12.3.2 12.3.7 12.4 1 12.2 Ηλεκτρονική επικοινωνία Τι ονομάζουμε τηλεπικοινωνία; Την επικοινωνία από απόσταση Τι ονομάζουμε ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μάθημα 9

Πληροφορική Μάθημα 9 Πληροφορική Μάθημα 9 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ WAN Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση υπολογιστών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή ακόμη και σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ Περιεχόμενα 2 Συνδέσεις και Επικοινωνίες Δίκτυα υπολογιστών Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δρ. Κουζαπάς Δημήτριος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα Δίκτυα Υπολογιστών, ποιες

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Θεωρία

Δίκτυα Θεωρία Δίκτυα Θεωρία 2016-17 Κεφάλαιο 5 1. Τι γνωρίζετε για τα Δίκτυα Ευρείας Περιοχής; Τα τοπικά δίκτυα αποτελούν πολύ καλή λύση για επικοινωνία με περιορισμένη, όμως, απόσταση κάλυψης. Για να ικανοποιηθεί η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 7: Εισαγωγή στα δίκτυα Η/Υ (μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοµένης Μακρής Εργαστήρια Η/Υ

Αριστοµένης Μακρής Εργαστήρια Η/Υ Επικοινωνίες µεταξύ Η/Υ - ιαδίκτυο Αναλογική Ψηφιακή µετάδοση Αναλογική µετάδοση Ψηφιακή µετάδοση Σειριακή Παράλληλη επικοινωνία Σειριακή επικοινωνία Παράλληλη επικοινωνία Μονόδροµη Ηµίδιπλη Αµφίδροµη

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Κοντογιάννης ΠΕ19

Βασίλειος Κοντογιάννης ΠΕ19 Ενότητα3 Επικοινωνία και Διαδίκτυο Κεφ8: Δίκτυα Υπολογιστών 8.1 Επικοινωνία και Δίκτυα Υπολογιστών Τι εννοούμε με τον όρο δίκτυο; Εννοούμε ένα σύνολο αντικειμένων (π.χ. τηλεφώνων, υπολογιστών) ή ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα 1 3.3.1 Τι είναι ένα Δίκτυο Υπολογιστών Δίκτυο Υπολογιστών/Επικοινωνιών: ένα σύνολο συνδεδεμένων μεταξύ τους συσκευών με φυσικές συνδέσεις οι οποίες μπορούν να παράγουν, να στέλνουν,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κεφάλαιο 7Α. Χρήσεις ικτύων. Ταυτόχρονη πρόσβαση. Χειµερινό Εξάµηνο

Ενότητα 7. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κεφάλαιο 7Α. Χρήσεις ικτύων. Ταυτόχρονη πρόσβαση. Χειµερινό Εξάµηνο Ενότητα 7 Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ίκτυα Υπολογιστών: Κεφάλαιο 7Α: Βασικές Έννοιες ικτύων Κεφάλαιο 7Β: Οικιακή και Εξωτερική ικτύωση ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Για τη λειτουργία των δικτύων εκτός από την απαραίτητη υλικοκατασκευή, απαιτείται και το απαραίτητο λογισμικό.

Για τη λειτουργία των δικτύων εκτός από την απαραίτητη υλικοκατασκευή, απαιτείται και το απαραίτητο λογισμικό. ΕΝΟΤΗΤΑ 9 9.0 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα δίκτυο μέσων πληροφορικής περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες συσκευές πληροφορικής (Ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, άλλες περιφερειακές μονάδες ή

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός)

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός) Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυο υπολογιστών (Computer Network), τοπικό δίκτυο (LAN), δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN), μόντεμ (modem), κάρτα δικτύου, πρωτόκολλο επικοινωνίας, εξυπηρέτης (server), πελάτης (client),

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές Τηλεπικοινωνιών και Δικτύωσης. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 9 ο

Συσκευές Τηλεπικοινωνιών και Δικτύωσης. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 9 ο Συσκευές Τηλεπικοινωνιών και Δικτύωσης Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 9 ο Εισαγωγή Ένα δίκτυο αποτελείται από ενεργά και παθητικά στοιχεία. Στα παθητικά στοιχεία εντάσσονται τα καλώδια και τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Δίκτυα ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Εισαγωγή Η επικοινωνία, ως ανταλλαγή πληροφοριών, υπήρξε ένας από τους θεμέλιους λίθους της ανάπτυξης του ανθρώπινου πολιτισμού Η μετάδοση πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα ίκτυο υπολογιστών: Ένα σύνολο από υπολογιστικές συσκευές που συνδέονται µεταξύ τους για σκοπούς επικοινωνίας και χρήσης πόρων. Συνήθως, οι συσκε

ίκτυα ίκτυο υπολογιστών: Ένα σύνολο από υπολογιστικές συσκευές που συνδέονται µεταξύ τους για σκοπούς επικοινωνίας και χρήσης πόρων. Συνήθως, οι συσκε ΙΚΤΥΑ & INTERNET ίκτυα ίκτυο υπολογιστών: Ένα σύνολο από υπολογιστικές συσκευές που συνδέονται µεταξύ τους για σκοπούς επικοινωνίας και χρήσης πόρων. Συνήθως, οι συσκευές συνδέονται µεταξύ τους µε καλώδια

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Οι Η/Υ στο κτίριο που βρίσκεται το γραφείο σας συνδέονται έτσι ώστε το προσωπικό να μοιράζεται τα αρχεία και τους εκτυπωτές. Πως ονομάζεται αυτή η διάταξη των

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Δίκτυα Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Βασικές Έννοιες Δίκτυο υπολογιστών: ένα σύνολο διασυνδεδεμένων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής Ενότητα 7: Τοπικά δίκτυα

Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής Ενότητα 7: Τοπικά δίκτυα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής Ενότητα 7: Τοπικά δίκτυα Ανδρέας Βέγλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των επιλεγόμενων τηλεφωνικών γραμμών; Είναι πολύ διαδεδομένες Εχουν μικρό κόστος

3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των επιλεγόμενων τηλεφωνικών γραμμών; Είναι πολύ διαδεδομένες Εχουν μικρό κόστος 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονομαστικά τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS)

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Δίκτυα Πληροφοριών 2. Πελάτης/Διακομιστής 3. Διαδίκτυο 4. Ενδοδίκτυο Και Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης 5. Μεταφορά Δεδομένων 6. Υπηρεσίες Σύνδεσης Με Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφάλαιο 12 Επικοινωνίες Δίκτυα Διαδίκτυο και ιστοσελίδες ΜΕΡΟΣ Α 1. Επικοινωνίες Αναλογικό Σήμα (analog signal) Eίναι ένα σήμα το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς μέσα στο χρόνο. Π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πραγματικός κόσμος είναι ένας αναλογικός κόσμος. Όλα τα μεγέθη παίρνουν τιμές με άπειρη ακρίβεια. Π.χ. το ηλεκτρικό σήμα τάσης όπου κάθε

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 2: Κατηγορίες Δικτύων

Μάθημα 2: Κατηγορίες Δικτύων Μάθημα 2: Κατηγορίες Δικτύων 2.1 Δίκτυα με βάση την γεωγραφική κατανομή Τα δίκτυα υπολογιστών μπορούν να διαχωριστούν σε πολλές κατηγορίες με βάση ορισμένα χαρακτηριστικά τους, αν και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Μετάδοσης. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 7 ο

Μέσα Μετάδοσης. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 7 ο Μέσα Μετάδοσης Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 7 ο Εισαγωγή Το μέσο μετάδοσης αποτελεί τη φυσική σύνδεση μεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη της πληροφορίας σε οποιοδήποτε σύστημα επικοινωνίας. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Υπολογιστές και Τεχνολογία Επικοινωνιών Παρελθόν - Παρόν - Μέλλον

Κεφάλαιο 2. Υπολογιστές και Τεχνολογία Επικοινωνιών Παρελθόν - Παρόν - Μέλλον Κεφάλαιο 2 Υπολογιστές και Τεχνολογία Επικοινωνιών Παρελθόν - Παρόν - Μέλλον Εισαγωγή Μέσα αποθήκευσης Δίκτυα υπολογιστών Βάσεις δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών Σύνολο από υπολογιστές ή συσκευές διασυνδεδεμένες

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική

Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 2 ο

Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 2 ο Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 2 ο Μεταφορά αρχείων (File Transfer Protocol, FTP) user at host FTP user interface FTP client local file system file transfer FTP server remote

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση τοπικών δικτύων

Διασύνδεση τοπικών δικτύων Κεφάλαιο 10 Διασύνδεση τοπικών δικτύων ------------------------- Μάθημα 10.1 : Αρχές διασύνδεσης τοπικών δικτύων Μάθημα 10.2 : Επιλογή τοπικού δικτύου και μέσου μετάδοσης Μάθημα 10.3 : Επιλογή τοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 6: Συσκευές τηλεπικοινωνιών και δικτύωσης (Θ) Ενεργά στοιχεία δικτύων Δύο συστήματα Η/Υ μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας: Δια-αποδιαμορφωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο Ορισμός Ένα δίκτυο ευρείας περιοχής (Wide Area Network, WAN) είναι ένα σύνολο υπολογιστών που εκτείνονται σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή και

Διαβάστε περισσότερα

5.1.4 Τεχνολογίες Ψηφιακής Συνδρομητικής Γραμμής (xdsl)

5.1.4 Τεχνολογίες Ψηφιακής Συνδρομητικής Γραμμής (xdsl) 5.1.4 Τεχνολογίες Ψηφιακής Συνδρομητικής Γραμμής (xdsl) 1 / 36 Το DSL προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Digital Subscriber Line (Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή) και στην ουσία αποτελεί μια τεχνολογία που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 4: Δικτύωση και Διαδίκτυο I Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα και Μετάδοση Δεδομένων Μάνος Ρουμελιώτης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τηλεφωνικό Σύστημα και Μετάδοση Δεδομένων Μάνος Ρουμελιώτης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τηλεφωνικό Σύστημα και Μετάδοση Δεδομένων Μάνος Ρουμελιώτης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας http://www.etl.uom.gr/mr/ 18/10/2004 1 Μέσα Μετάδοσης Διαφόρων τύπων χάλκινα καλώδια Οπτικές ίνες Ασύρματη μετάδοση 18/10/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4 ο : Υποδομές Δικτύων

Μάθημα 4 ο : Υποδομές Δικτύων Μάθημα 4 ο : Υποδομές Δικτύων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1/29 ΗΛΙΑΣ ΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Σκοπός 4 ου Μαθήματος Να γνωρίσετε: Tις σύγχρονες τάσεις στη δικτύωση Τον ορισμό και τα μέρη ενός τοπικού δικτύου Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4 MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι. Σημειώσεις Θεωρίας

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι. Σημειώσεις Θεωρίας Ινστιτούτα Επαγγελματική Κατάρτισης ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι Σημειώσεις Θεωρίας Επιμέλεια: Ματθές Δημήτριος Αθήνα 2017 Μάθημα 1: Βασικές Έννοιες στα Δίκτυα Υπολογιστών 1.1 Δίκτυο Υπολογιστών Ένα δίκτυο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:.

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Ως προς τον χρήστη το WAN εμφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το LAN. 2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2003 ΗΜΗΤΡΗΣ ΖΗΣΙΑ ΗΣ 2003 ηµήτρης Ζησιάδης Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση όλου ή µέρους του υλικού αυτού σε οποιαδήποτε µορφή (ούτε και σε φωτοαντίγραφα) ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΗΜΑΤΑ 2. ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Α. ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ Β. ΑΣΥΡΜΑΤΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΗΜΑΤΑ 2. ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Α. ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ Β. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Σήμερα, με τον όρο τηλεπικοινωνία, εννοούμε τη μεταβίβαση πληροφοριών με συστήματα μετάδοσης ηλεκτρικών ή ηλεκτρομαγνητικών σημάτων 1. ΣΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ-ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3: Τοπολογίες Δικτύων

Μάθημα 3: Τοπολογίες Δικτύων Μάθημα 3: Τοπολογίες Δικτύων 3.1 Γενικά Με το όρο τοπολογία δικτύου αναφερόμαστε στον τρόπο με τον οποίο συνδέονται οι κόμβοι ενός δικτύου. Οι τοπολογίες διακρίνονται σε φυσικές και λογικές. Οι φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Ενότητα Γ ρ. Ε. Μάγκος Φυσικά Μέσα Μετάδοσης bit: Ηλεκτροµαγνητικό κύµα που µεταδίδεται σε ένα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΑΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Κεφάλαιο 12ο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΑΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Κεφάλαιο 12ο Σελίδες σχολικού βιβλίου : 357-4001 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΑΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Κεφάλαιο 12ο 2 12.1 Η εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας Οπτικά Ακουστικά μηνύματα (σήματα καπνού φωνή) Γραπτά μηνύματα ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ΙΙ. Κεφάλαιο 6

Δίκτυα ΙΙ. Κεφάλαιο 6 Δίκτυα ΙΙ Κεφάλαιο 6 Κατηγορίες Δικτύων Με βάση τη γεωγραφική περιοχή Τοπικά Δίκτυα (LAN) για περιορισμένη απόσταση κάλυψης Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN) για επικοινωνία σε ευρύτερες γεωγραφικές εκτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Υπηρεσίες Internet ίκτυα Η/Υ Επίπεδο Εφαρµογής O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μάθημα 0.2: Το Λογισμικό (Software) Δίκτυα υπολογιστών Αντώνης Χατζηνούσκας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής Δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 1ο - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 1-1 Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυο (Network) Δύο οι περισσότεροι υπολογιστές ή άλλα πληροφορικά μέσα (π.χ. εκτυπωτές,

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Ι. Μάθημα 7 ο Δίκτυα Υπολογιστών. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Δρ.

Πληροφορική Ι. Μάθημα 7 ο Δίκτυα Υπολογιστών. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Δρ. Οι διαφάνειες έχουν βασιστεί στο βιβλίο «Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών» του B. Forouzan και Firoyz Mosharraf (2 η έκδοση-2010) Εκδόσεις Κλειδάριθμος Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 14. Ποιος είναι ο ρόλος των καρτών δικτύου (Network Interface Card, NIC); Απάντηση: Οι κάρτες δικτύου χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Ενότητα 2 Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links

Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links Internet Τοπικό δίκτυο (LAN Local Area Network): Δίκτυο όπου οι υπολογιστές βρίσκονται κοντά μεταξύ τους (μία εταιρία ή στην ίδια αίθουσα). Δίκτυο Ευρείας Περιοχής (WAN Wide Area Network) Δίκτυο όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 6: Αρχιτεκτονική TCP/IP

Μάθημα 6: Αρχιτεκτονική TCP/IP Μάθημα 6: Αρχιτεκτονική TCP/IP 6.1 Συσχέτιση OSI και TCP/IP Η αρχιτεκτονική TCP/IP ακολουθεί ένα πρότυπο διαστρωμάτωσης παρόμοιο με το μοντέλο OSI. Η αντιστοιχία φαίνεται στο σχήμα 6.1. Η ονομασία της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης Κεφάλαιο 7 1. Σε τι διαφέρει ο Η/Υ από τις υπόλοιπες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές; Που οφείλεται η δυνατότητά του να κάνει τόσο διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Θεωρία

Δίκτυα Θεωρία Δίκτυα Θεωρία 2016-17 Κεφάλαιο 1 1. Ποια είναι τα επίπεδα που χρησιμοποιεί το μοντέλο αναφοράς για τη Διασύνδεση Ανοικτών Συστημάτων (OSI); i. Φυσικό Επίπεδο ii. επίπεδο Ζεύξης ή Σύνδεσης Δεδομένων iii.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Δίκτυα υπολογιστών. ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Επικοινωνία και Διαδίκτυο. Εφαρμογές Πληροφορικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Δίκτυα υπολογιστών. ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Επικοινωνία και Διαδίκτυο. Εφαρμογές Πληροφορικής 74 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Επικοινωνία και Διαδίκτυο Εφαρμογές Πληροφορικής Δίκτυα υπολογιστών Διδακτικές ενότητες 8.1 Επικοινωνία και δίκτυα υπολογιστών 8.2 Ταξινόμηση δικτύων υπολογιστών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής. Φυσικά Μέσα Μετάδοσης. Φυσικό Επίπεδο Ενσύρµατα και ΑσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ. ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής. Φυσικά Μέσα Μετάδοσης. Φυσικό Επίπεδο Ενσύρµατα και ΑσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ. ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο Ενσύρµατα και ΑσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Φυσικά Μέσα Μετάδοσης bit: Ηλεκτροµαγνητικό κύµα που µεταδίδεται σε ένα. ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΣΟ (Κατευθυνόµενα -Guided):

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος?

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος? Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 68 Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Απάντηση : Στα δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος (circuit switching networks), η μετάδοση των

Διαβάστε περισσότερα

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI.

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 40 Σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά και δικτυακά πρωτόκολλα Εικόνα 1.5.1 Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Οι γέφυρες λειτουργούν τόσο

Διαβάστε περισσότερα

J. Glenn Brookshear. Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

J. Glenn Brookshear. Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley Κεφάλαιο 4: ικτύωση και ιαδίκτυο Η Επιστήµη των Υπολογιστών: Μια Ολοκληρωµένη Παρουσίαση (δέκατη αµερικανική έκδοση) J. Glenn Brookshear Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 10. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 10. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 10 Δίκτυα Η/Υ, το Internet 1 Δίκτυα Πολλοί υπολογιστές μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους με χρήση του κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις. 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης:

Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις. 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης: Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης: 3. Ποια είναι τα ασύρματα μέσα μετάδοσης; 4. Ποια τα βασικότερα μειονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ Ενότητα 7 η Digital Subscriber Line (DSL) Πηγέές - Βιβλιογραφίία 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ 2. Επικοινωνίες Δεδοµένων και Τεχνολογίες Internet I, Διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet. 7.2 Τεχνολογία TCP/IP

Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet. 7.2 Τεχνολογία TCP/IP Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet 7.2 Τεχνολογία TCP/IP Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; Ο όρος TCP/IP αναφέρεται σε μια ομάδα ομοειδών πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία των δικτύων υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι υπολογιστές της ίδιας ή και διαφορετικής μάρκας συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε τοπικό (local) ή ευρύ (wide) επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών I

Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 22 Διάρθρωση 1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Πρωτόκολλα Διαδικτύου Ερωτήσεις Ασκήσεις Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Ερωτήσεις 1. Τι είναι το intranet και ποια τα πλεονεκτήματα που προσφέρει; 2. Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; 3. Να αναφέρετε τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα κεφαλαίου. Τα βασικά στοιχεία της δικτύωσης. Τα βασικά στοιχεία της δικτύωσης. Τα βασικά στοιχεία της δικτύωσης

Θέματα κεφαλαίου. Τα βασικά στοιχεία της δικτύωσης. Τα βασικά στοιχεία της δικτύωσης. Τα βασικά στοιχεία της δικτύωσης Θέματα κεφαλαίου Πληροφορική Ι Ιωάννης Γιώτης : Σύνδεση συσκευών πληροφορικής 24/11/16 Τα βασικά στοιχεία της δικτύωσης Αρχιτεκτονική και στοιχεία δικτύου Εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων οικιακών δικτύων

Διαβάστε περισσότερα