Εισαγωγή στην Πληροφορική Υγείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στην Πληροφορική Υγείας"

Transcript

1 Εισαγωγή στην Πληροφορική της Υγείας: Τηλεπικοινωνίες Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών Διαδίκτυο

2 Εισαγωγή στις τηλεπικοινωνίες 2

3 Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Επικοινωνία (telecommunication) είναι η μετάδοση πληροφορίας (information) από ένα σημείο σε ένα άλλο μέσω μιας ακολουθίας διαδικασιών. Ο όρος τηλεπικοινωνία (μετάδοση πληροφορίας από απόσταση) αναφέρεται συνήθως στην επικοινωνία σημάτων. 3

4 Πληροφορία / Μήνυμα / Σήμα Πληροφορία: Γνώση ή είδηση για κάποιο συγκεκριμένο γεγονός που θέλουμε να επικοινωνήσουμε Μήνυμα: είναι η γνώση ή είδηση που μεταδίδεται από την πηγή και λαμβάνεται από τον χρήστη. Σήμα: είναι η καθεαυτό ποσότητα (ηλεκτρική, οπτική, μηχανική, κλπ) που μεταδίδεται από τον πομπό στον δέκτη του συστήματος.

5 Παραδείγματα σημάτων Φωνή Σεισμικά σήματα Ηλεκτρομαγνητικά σήματα Τηλεπικοινωνιακά σήματα: οποιαδήποτε πληροφορία που πρέπει να μεταδοθεί σε ένα τηλεπικοινωνιακό σύστημα η οποία μετατρέπεται σε ηλεκτρομαγνητικό σήμα για να διαδοθεί στον τηλεπικοινωνιακό δίαυλο Εικόνα, βίντεο 5

6 Αναλογικά Ψηφιακά σήματα Αναλογικό σήμα: Συνεχής συνάρτηση του χρόνου με συνεχές πλάτος (τα πεδία ορισμού της συνάρτησης είναι διαστήματα πραγματικών αριθμών). Ψηφιακό σήμα: Σήμα διακριτού χρόνου (ορίζεται μόνο σε διακριτές χρονικές τιμές) που είναι κβαντισμένο και κωδικοποιημένο. Τα σήματα διακριτού χρόνου συνήθως περιγράφονται σαν σειρές δειγμάτων των οποίων τα πλάτη μπορούν να πάρουν συνεχείς τιμές. 6

7 Σύστημα Επικοινωνιών Αναλογικό σύστημα AM, FM ραδιόφωνο, Τηλεόραση, κ.λ.π. Ψηφιακό Σύστημα Ψηφιακή τηλεόραση (DTV), ψηφιακό ραδιόφωνο, υπολογιστές, οπτικός δίσκος υπολογιστή (cd rom) κ.λ.π. Σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται δυαδικά ψηφιακά σήματα που παίρνουν μόνο 2 τιμές εκ των οποίων η μία αναπαριστά το δυαδικό ψηφίο 1 (π.χ.. +5 Volts) και η άλλη το δυαδικό ψηφίο 0 (π.χ. -5 Volts) Μπορεί να χρησιμοποιεί και αναλογικά σήματα, π.χ. ένα ημίτονο συχνότητας 1kHz για να μεταδώσει το δυαδικό ψηφίο 1 και ένα ημίτονο συχνότητας 500 Hz για τη μετάδοση του 0 Τα ηλεκτρονικά επικοινωνιακά συστήματα είναι αναλογικά αλλά η διαδικασία είναι διακριτή.

8 Αναλογικά Ψηφιακά σήματα Κβαντισμένο σήμα Ψηφιακό σήμα 8

9 Πλεονεκτήματα ψηφιακών έναντι των αναλογικών συστημάτων Τα ψηφιακά κυκλώματα είναι σχετικά φθηνά Προστατεύονται προσωπικά στοιχεία με απόκρυψη δεδομένων (κωδικοποίηση) Πολυμεσικές (multimedia) πηγές (φωνή, βίντεο, δεδομένα) μπορούν να συνυπάρξουν και να μεταδοθούν διαμέσου ενός κοινού ψηφιακού συστήματος Περισσότερη ευρωστία απέναντι στην υποβάθμιση του σήματος (στο θόρυβο)

10 Αναλογική ψηφιακή μετάδοση Η αναλογική μετάδοση αναφέρεται σε μετάδοση σημάτων που αλλάζει διαρκώς στον χρόνο (π.χ. ραδιοτηλεοπτικό σήμα). Η ψηφιακή μετάδοση αναφέρεται στη μετάδοση παλμών (pulses) με συγκεκριμένη αρχή και τέλος (π.χ. μετάδοση ψηφιακών δεδομένων στο διαδίκτυο). Μετατροπή από ψηφιακή σε αναλογική και αντίστροφα: Χρήση MODEM (MODulator/ DEModulator, Διαμορφωτής/ Αποδιαμορφωτής), CODEC (Coder/ DECoder, Κωδικοποιητής/ Αποκωδικοποιητής) 10

11 Αναλογική ψηφιακή μετάδοση 11

12 Αναλογική ψηφιακή μετάδοση MODEM 12

13 MODEM Συσκευή MODulate/ DEModulate: Διαμορφώνει/ αποδιαμορφώνει το σήμα από ψηφιακό που λαμβάνεται από τον υπολογιστή σε αναλογικό που δίνεται στην τηλεφωνική γραμμή και αντίστροφα. Τυπική ταχύτητα: : 56 Kbps Fax-modem 13

14 Ανεπιθύμητα φαινόμενα κατά τη μετάδοση σημάτων Θόρυβος (noise): Ανεπιθύμητο φαινόμενο που μπορεί να αλλοιώσει το σήμα κατά τη μετάδοσή του. Παρεμβολές σημάτων (crosstalk): από γειτονικά σύρματα. Εξασθένιση (attenuation): απώλεια έντασης κατά τη μετάδοση (χρήση ενισχυτών). Θόρυβος 14

15 Ανεπιθύμητα φαινόμενα κατά τη μετάδοση σημάτων Ανεπιθύμητη και απρόβλεπτη παρεμβολή ηλεκτρικής ή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας από τεχνητές ή φυσικές πηγές Εξωτερικές πηγές -> εξωτερικός εξωτερικός θόρυβος (external noise) Από άλλο σύστημα επικοινωνίας (κεραίες, radar) Από φυσικές πηγές και ατμοσφαιρικά φαινόμενα Φως, ακτινοβολία, κεραυνοί

16 Ανεπιθύμητα φαινόμενα κατά τη μετάδοση σημάτων Από το ίδιο το μέσο μετάδοσης -> εσωτερικός θόρυβος (internal noise) ο θερμικός θόρυβος: προκαλείται από τις συγκρούσεις των ηλεκτρονίων του μέσου μετάδοσης ο θόρυβος ενδοδιαμόρφωσης: οφείλεται στη συνύπαρξη σημάτων διαφορετικών συχνοτήτων που μοιράζονται το ίδιο μέσο μετάδοσης η συνακρόαση (cross-talk): προκαλείται όταν δύο ξένα μεταξύ τους σήματα, συζευχθούν για κάποιο ανεξάρτητο λόγο Σε ψηφιακό σύστημα το πρόβλημα αναγνώρισης είναι πιο εύκολο Ο δέκτης αποφασίζει μόνο μεταξύ του 1 και 0

17 Πλεονεκτήματα ψηφιακής μετάδοσης Λιγότερα σφάλματα σε σχέση με την αναλογική. Υψηλότεροι ρυθμοί μετάδοσης. Αποτελεσματικότερη (μεγαλύτερος όγκος πληροφοριών). Ασφαλέστερη (κρυπτογραφία). Παράλληλη μετάδοση πολλών σημάτων (π.χ. φωνή, δεδομένα, video). 17

18 Δίαυλοι επικοινωνίας Η φυσική ύλη μέσω της οποίας μεταφέρονται τα δεδομένα. Ενσύρματα μέσα: Ομοαξονικό καλώδιο (coaxial cable) Καλώδιο UTP (Unshielded Twisted Pair, συνεστραμμένα ζεύγη) Οπτική ίνα (optical fiber) Ασύρματα μέσα: Δεν υπάρχει ενσύρματο μέσο, η πληροφορία μεταδίδεται μέσω του αέρα. Ραδιοσήματα (radio) Μικροκύματα (microwave) Δορυφόροι (satelite) Υπέρυθρες (infrared) Ρυθμός μετάδοσης, εύρος ζώνης, χωρητικότητα διαύλου (transmission rate, bandwidth). 18

19 Ενσύρματα μέσα: ομοαξονικό καλώδιο (coaxial) Από τα πιο συνηθισμένα μέσα μετάδοσης (χάλκινο καλώδιο). Αποτελείται από έναν εσωτερικό αγωγό που περιβάλλεται από μέσα προς τα έξω από ένα μονωτικό κάλυμμα και από ένα πυκνό πλέγμα. Εξωτερικά το καλώδιο περιβάλλεται από πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα. Ιδιαίτερα ανθεκτικό σε εξωτερικές παρεμβολές. Αποστάσεις: : m. 19

20 Ενσύρματα μέσα: Καλώδιο UTP (Unshielded Twisted Pair) Αποτελούνται από 8 χάλκινους αγωγούς (4 συνεστραμμένα ζεύγη). Κάθε αγωγός είναι μονωμένος με πλαστικό κάλυμμα και όλοι οι αγωγοί περιβάλλονται από μονωτικό πλαστικό κάλυμμα. Δεν είναι θωρακισμένο σε αντίθεση με το FTP (Foil Twisted Pair) που προσφέρει προστασία από εξωτερικές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Ιδιαίτερα εύκαμπτα, ελαφρά, φτηνά. 20

21 Ενσύρματα μέσα: Οπτική ίνα Μετάδοση σημάτων ως φωτεινών παλμών κατά μήκος μιας γυάλινης ή πλαστικής ίνας. 21

22 Ενσύρματα μέσα: Οπτική ίνα Η ταχύτητα μεταφοράς είναι πολύ μεγάλη (σε Gbps) και ανεπηρέαστη από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Αποτελείται από γυάλινο πυρήνα που περιβάλλεται από διάφορα προστατευτικά υλικά. 22

23 Ασύρματα μέσα επικοινωνίες Ραδιοζεύξεις: Κάθε πομπός/ δέκτης, εκπέμπει/ λαμβάνει σήματα με συγκεκριμένη συχνότητα. Εκπομπές χαμηλής ισχύος με ακτίνα έως λίγα km. Συχνά ενσωματωμένες σε κινητές συσκευές (Laptops, PDAs, κινητά τηλέφωνα). Π.χ. AM/FM ραδιόφωνα, κινητά τηλέφωνα, ασύρματα τοπικά δίκτυα (Wi-Fi), bluetooth. ζεύξεις: Υψηλή συχνότητα (μικρό μήκος κύματος). Απαιτούν οπτική επαφή και μεγάλες κεραίες. Για επίγειες επικοινωνίες μεγάλων αποστάσεων (>70km χωρίς αναμετάδοση σήματος). Μικροκυματικές ζεύξεις Δορυφορικές ζεύξεις: Κατηγορία μικροκυματικών ζεύξεων Μεγάλη καθυστέρηση στη διάδοση του σήματος λόγω απόστασης μεταξύ επίγειου σταθμού και δορυφόρου Υπέρυθρες: Φωτονικά σώματα, Απαιτείται οπτική επαφή συσκευών που επικοινωνούν Π.χ. σε τηλεχειρισμό 23

24 Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα Μήκος κύματος Ακτινοβολία Ακτίνες γ Ακτίνες Χ 0, Υπεριώδης 0,70 0,40 Ορατή 0, Υπέρυθρη Μικροκύματα 10 6 Ραδιοκύματα 24

25 Εξέλιξη τηλεπικοινωνιών (Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης) Αγγελιοφόροι (προφορικά και γραπτά μηνύματα με δρομείς) Φρυκτωρίες (εστίες με καύσιμο υλικό μεταβίβαση φωτεινών σημάτων στην αρχ. Ελλάδα) Πυρσίες (δύο ομάδες πυρσών, επινοήθηκε από τους Αλεξανδρινούς τεχνικούς Κλεοξένη και Δημόκλειτο το 150 π.χ.) Υδραυλικός τηλέγραφος του Αινεία του Τακτικού (4 ος αι. π.χ.) Ταχυδρομικά περιστέρια Ταμ-ταμ Σήματα καπνού 25

26 Εξέλιξη τηλεπικοινωνιών (Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης) Σηματοφόροι (μηχανή με κινητούς βραχίονες που μεταβίβαζε σήματα, Ευρώπη αρχές 19 ου αι.) Τηλέγραφος (1837, επανάσταση στις τηλεπικοινωνίες, ταχύτερο και πιο αξιόπιστο απ τα προηγούμενα, δημιουργεί ηλεκτρικές ματαβολές) Τηλέγραφος Cooke Wheatstone Τηλέγραφος Morse Τηλέφωνο (1876, Alexander Graham Bell) Ασύρματος (1894, Μαρκόνι) Τηλεφωνικά κέντρα (1880 χειροκίνητα) 26

27 Εξέλιξη τηλεπικοινωνιών (Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης) Δορυφόροι (πρώτος εκτοξεύθηκε ο ECHO1 από τη NASA το 1960) Οπτικές ίνες (μεταφορά φωτός λέιζερ, ικανό να μεταδώσει μεγάλο όγκο πληροφοριών,, 1966 από γυαλί) Διαδίκτυο Internet (δεκαετία( 1960) Κινητά τηλέφωνα 27

28 Στο προηγούμενο Μάθημα Επικοινωνία/Τηλεπικοινωνία Πληροφορία / Μήνυμα / Σήμα Παραδείγματα σημάτων Αναλογικά Ψηφιακά σήματα Πλεονεκτήματα ψηφιακών έναντι των αναλογικών συστημάτων Δίαυλοι επικοινωνίας Εξέλιξη τηλεπικοινωνιών 28

29 Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών Ταξινόμηση δικτύων 29

30 Δίκτυο υπολογιστών Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι δύο τουλάχιστον υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι έτσι ώστε να μπορούν να μοιράζονται δεδομένα και πόρους Κάθε Η/Υ έχει τη δική του διεύθυνση δικτύου, η οποία τον αναγνωρίζει μεταξύ των άλλων μονοσήμαντα H τρόπος σύνδεσης μπορεί να είναι: των υπολογιστών ενσύρματος (καλώδιο) ή ασύρματος (ασύρματα δίκτυα -WiFi μεταξύ τους 30

31 Συνδέσεις δικτύων Κάθε υπολογιστής σε ένα δίκτυο δυνητικά μπορεί να συνδέεται με κάθε άλλον υπολογιστή του δικτύου (συνδέσεις σημείο προς σημείο point-to to-point ή mesh). Προσθήκη ενός υπολογιστή απαιτεί νέα γραμμή επικοινωνίας για καθένα από τους υπολογιστές του δικτύου. 31

32 Χρησιμότητα δικτύου υπολογιστών??? 32

33 Χρησιμότητα δικτύου υπολογιστών Διαμοιρασμός αρχείων Διαμοιρασμός υλικού (επεξεργαστική ισχύς, αποθηκευτικός χώρος, εκτυπωτές, κ.λπ.) Διαμοιρασμός εφαρμογών (λογισμικού) Επικοινωνία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεδιάσκεψη, κ.λπ.) 33

34 Ταξινόμηση των δικτύων Τα δίκτυα επικοινωνίας δεδομένων ταξινομούνται στις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες: Ταξινόμηση ως προς την τοπολογία Ταξινόμηση ως προς τη χρήση Ταξινόμηση ως προς τον τρόπο επικοινωνίας Ταξινόμηση ως προς την περιοχή κάλυψης/ γεωγραφική έκταση 34

35 Ταξινόμηση ως προς την τοπολογία Δίκτυο αστέρα (star): Υπάρχει ένας κεντρικός κόμβος, στη θέση του οποίου βρίσκεται ένας υπολογιστής, και οι περιφερειακοί κόμβοι που μπορεί να είναι είτε τερματικά είτε πάλι υπολογιστές. Ο κεντρικός κόμβος αποφασίζει κάθε φορά που θα στείλει την πληροφορία, οι δε περιφερειακοί κόμβοι επικοινωνούν μεταξύ τους μέσα πάντοτε από τον κεντρικό. Η λειτουργία του δικτύου αυτού προφανώς εξαρτάται από τη σωστή λειτουργία του κεντρικού κόμβου. 35

36 Ταξινόμηση ως προς την τοπολογία Δίκτυο δακτυλίου (ring): Εξαλείφεται ο κεντρικός κόμβος, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια πολυπλοκότητα στους υπόλοιπους κόμβους. Οι υπολογιστές του δικτύου αυτού συνδέονται σε δακτύλιο. Έτσι η πληροφορία περνά από κόμβο σε κόμβο, με ζεύξη μονής κατεύθυνσης και φθάνει στον κόμβο για τον οποίο προορίζεται. Με τον τρόπο αυτό δεν υπάρχει απόφαση για το προς τα πού θα διοχετευτούν οι πληροφορίες. Ο αριθμός των συσκευών που μπορούν να συνδεθούν είναι περιορισμένος. Βλάβη σ' έναν σταθμό, προκαλεί διακοπή της λειτουργίας του δικτύου. Για αυτό το λόγο πολλές φορές χρησιμοποιούνται διπλής κατεύθυνσης δακτύλιοι 36

37 Ταξινόμηση ως προς την τοπολογία Δίκτυο αρτηρίας (bus): Η πληροφορία ξεκινά από έναν κόμβο και διοχετεύεται και προς τις δύο κατευθύνσεις, προς όλους του υπόλοιπους κόμβους μέχρι τα άκρα αυτού. Η λειτουργία του δικτύου διακόπτεται αν κοπεί το καλώδιο σε κάποιο σημείο διότι δεν χάνεται ο τερματισμός. 37

38 Ταξινόμηση ως προς την τοπολογία Δίκτυο βρόχου (mesh): Οι κόμβοι συνδέονται μεταξύ τους έτσι, ώστε η πληροφορία να μπορεί να ακολουθεί δρομολόγηση (routing) της επιλογής της. Κάθε Η/Υ συνδέεται με κάθε άλλον υπολογιστή, μέσα από αποκλειστικές ζεύξεις μόνιμα, Το δίκτυο μπορεί να επεκταθεί χωρίς να διαταράξει τους χρήστες του, Είναι ασφαλής, αλλά σπάνια εφαρμόσιμη τεχνική, λόγω υψηλού κόστους. Για κάθε ζεύγος συσκευών, υπάρχει μια γραμμή σύνδεσης (point-to to-point link). Απαιτεί περισσότερο καλώδιο από οποιοδήποτε άλλη τοπολογία τοπικού ενσύρματου δικτύου 38

39 Τοπολογίες Bus: Κάθε κόμβος είναι συνδεδεμένος εν σειρά κατά μήκος ενός μόνο αγωγού. Star: Όλοι οι κόμβοι είναι συνδεδεμένοι σ ένα κεντρικό κατανεμητή καλωδίων (hub). Έξυπνα hubs γνωστά ως switches διαβιβάζουν σε συγκεκριμένα IPs. Ring: Οι κόμβοι είναι συνδεμένοι σε μια κυκλική αλυσίδα με τον αγωγό να αρχίζει και να τελειώνει στον ίδιο υπολογιστή. Mesh: Κάθε κόμβος έχει μια ξεχωριστή σύνδεση με κάθε άλλη κορυφή. 39

40 Ταξινόμηση ως προς τη χρήση Ιδιωτικά δίκτυα (private networks): Χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά και μόνο από μια εταιρεία ή ομάδα συνεργαζόμενων εταιριών. Ο εξοπλισμός των δικτύων αυτών σε hardware ανήκει στην εταιρεία καθώς και ο έλεγχος αυτού. Δημόσια δίκτυα,, PDN (Public Data Networks): Η ραγδαία εξέλιξη στον τομέα της τεχνολογίας των υπολογιστών ως προς την ικανότητα επεξεργασίας δεδομένων και ως προς το ρυθμό εξυπηρέτησης ή ρυθμαπόδοσης (throughput) επέβαλε τη χρήση των δικτύων PDN. Τα δίκτυα αυτά παρουσιάζουν οικονομία, πιστότητα και ευελιξία στους χρήστες τους. 40

41 Ταξινόμηση ως προς τον τρόπο επικοινωνίας Η επικοινωνία σε ένα δίκτυο έχει δύο μορφές: Επικοινωνία σημείο προς σημείο (point-to to-point) Επικοινωνία πολλών σημείων (multipoint) 41

42 Point-to-Pointoint Με την επικοινωνία point-to to- point οι κόμβοι που συμμετέχουν σ αυτήν συνδέονται ανά ζεύγη με τα επικοινωνιακά κανάλια. Με τον τρόπο αυτό η πληροφορία μεταβιβάζεται από κόμβο σε κόμβο, μέχρι να φθάσει στον τελικό προορισμό της. Οι τυχόν ενδιάμεσοι κόμβοι παίζουν αναμεταβιβαστικό ρόλο. 42

43 Multipoint Με την επικοινωνία multipoint, ο κόμβος, που επιθυμεί να στείλει την πληροφορία σε κάποιον άλλο, στέλνει αυτή σε κοινό κανάλι, όπου συμμετέχουν πολλοί κόμβοι και μόνο ο κόμβος για τον οποίο προορίζεται η πληροφορία αποδέχεται αυτή. 43

44 Ταξινόμηση ως προς την περιοχή κάλυψης Τοπικά δίκτυα: Ονομάζονται LANs (Local Area Networks) και καλύπτουν μια αρκετά μεγάλη απόσταση. Τελευταία τα όρια των δικτύων αυτών έχουν διευρυνθεί εξαιτίας της φθηνής τεχνικής τους. Αποτελούν εσωτερικά δίκτυα που αναπτύσσονται σε περιορισμένη έκταση, συνήθως μέσα σε ένα κτήριο, όπως τα γραφεία μιας επιχείρησης, ένα εργοστάσιο, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, ένα νοσοκομείο κ.λπ. και είναι ιδιοκτησία του χρήστη. 44

45 Ταξινόμηση ως προς την περιοχή κάλυψης Αστικό Μητροπολιτικό Δίκτυο (Metropolitan Area Network, MAN): Συνδέει υπολογιστές που βρίσκονται σε μια ευρεία περιοχή όπως μια πόλη. Δίκτυο ευρείας περιοχής (Wide Area Network, WAN): Επεκτείνεται σε μια μεγάλη γεωγραφική έκταση, όπως ένα κράτος ή μια ήπειρο. Διαδίκτυο (Internet) 45

46 Local Area Networks (LANs) Τα LAN συνδέουν υπολογιστές και περιφερειακά σε ένα κτίριο, ή ένα κτιριακό συγκρότηµα. Προσφέρουν στους χρήστες πρόσβαση σε λογισµικό ικό, δεδοµένα ένα, και περιφερειακά. Τα LAN απαιτούν εξειδικευµένο υλικό και λογισµικό ικό. Οι υπολογιστές που συνδέονται σε ένα LAN λέγονται σταθµοί εργασίας ή κόµβοι βοι. Τύποι LAN: Ομότιμα (Peer-to-peer) Εξυπηρετούμενου εξυπηρέτη (Client-server) Ένα Τοπικό Δίκτυο (Local-Area Network, LAN) καλύπτει μια μικρή απόσταση και ένα μικρό αριθμό Η/Υ LAN 46

47 Απεικόνιση ενός τυπικού LAN 47

48 Ομότιμα ίκτυα (Peer-to-Peer, P2P) Όλοι οι κόµβοι στο δίκτυο είναι ισοδύναµοι εν υπάρχουν file servers Οι χρήστες αποφασίζουν σε ποια αρχεία και περιφερειακά θα δώσουν πρόσβαση Είναι όµως ακατάλληλα για μεγάλα δίκτυα, και Στήνονται µε δυσκολία (π.χ. home networks) 48

49 Δίκτυα εξυπηρετούμενου εξυπηρέτη (Client-Server) Τα τυπικά επιχειρησιακά δίκτυα είναι clientserver (εξυπηρετούμενου εξυπηρέτη, πελάτη διακομιστή) Χρησιµοποιούν διάφορες τοπολογίες Χρησιµοποιούν file servers, δικτυωµένους Η/Υ (clients), και ένα network operating system (NOS) Οι clients ζητούν από τους servers πρόσβαση σε προγράµµατα, δεδοµένα και περιφερειακά 49

50 Δίκτυα εξυπηρετούμενου εξυπηρέτη (Client-Server) Ο διακομιστής ή εξυπηρέτης είναι ένας κεντρικός υπολογιστής που διαμοιράζει πληροφορίες ή εργασίες σε άλλους υπολογιστές ή περιφερειακά που είναι συνδεδεμένα μαζί του. Ο ρόλος του εξυπηρέτη σε ένα δίκτυο είναι ο ρόλος του διανομέα Οι εξυπηρέτης επεξεργάζεται αιτήσεις από τους υπολογιστές του δικτύου και αυτή η διάταξη (σχέση) ονομάζεται "δίκτυο πελάτη/ εξυπηρέτη ". 50

51 Peer to peer / client server 51

52 Τύποι εξυπηρετητών (servers) Application Servers (π.χ.( database servers) Audio/Video Servers Chat Servers Fax Servers FTP Servers Groupware Servers IRC Servers (Internet Relay Chat) List Servers Mail Servers News Servers Proxy Servers Telnet Servers Web Servers File server 52

53 Παράδειγμα: Εξυπηρέτης αρχείων (file-server) Γρήγορος και μεγάλης χωρητικότητας Η/Υ Τρέχει Network Operating System (Novell Netware, Windows NT, XP Server, Windows 2003) Για την εξυπηρέτηση των clients: μπορεί να διαθέτει δικτυακές εκδόσεις εφαρμογών παρέχει δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλων αρχείων. 53

54 Αστικά Μητροπολιτικά Δίκτυα (Metropolitan Networks) ίκτυα τα οποία εκτείνονται στα όρια μιας πόλης και την ποία οι υπολογιστές συνδέονται µε οπτικές ίνες που τους επιτρέπει ανταλλαγή δεδοµένων σε υψηλές ταχύτητες. 54

55 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (Wide Area Networks, WANs) Τα WAN μοιάζουν µε τα υπεραστικά τηλεφωνικά δίκτυα. ιαθέτουν έναν τοπικό σηµείο πρόσβασης που ονοµάζεται point of presence (POP). ιαθέτουν υπεραστικές γραµµές αρτηρίες που ονοµάζονται backbones. 55

56 Δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN) 56

57 Παράδειγμα backbone: ΤΕΝ (Trans - European Network 155 Mbps) Το δίκτυο ΤΕΝ -155 (Trans - European Network 155 Mbps) αποτελεί την Ευρωπαϊκή απάντηση στις αντίστοιχες προηγμένες δικτυακές υποδομές των ΗΠΑ (Next Generation INTERNET - NGI, INTERNET 2). Πρόκειται για τον πιο εξελιγμένο Ευρωπαϊκό Δικτυακό Κορμό μια και διασυνδέει τα Εθνικά Ερευνητικά Δίκτυα (NRN) των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ταχύτητες έως και 622 Mbps. Αντικαταστάθηκε από το GÉANT. 57

58 Το Πανευρωπαϊκό δίκτυο GÉANT Το GÉANT χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από την ιδία συμμετοχή των 27 Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Δικτύων (NRENs) που μετέχουν στο GÉANT, μεταξύ των οποίων είναι και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). Η υλοποίησητουgéant αποτελεί το μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο χρηματοδοτούμενο έργο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο χώρο αιχμής της Κοινωνίας της Πληροφορίας. 58

59 Ιδιωτικό Δίκτυο Δεδομένων (Private Data Network) ΟπιοασφαλήςτύποςWAN εν είναι ανοικτό στο κοινό Χρησιµοποιείται από εταιρίες, τράπεζες και κυβερνητικούς οργανισµούς. Virtual Private Network (Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο) Γραµµές/ κυκλώματα που μισθώνονται σε εταιρίες. 59

60 ιάκριση δικτύων ανάλογα µε την γεωγραφική τους έκταση 60

61 Υλικό Λογισμικό δικτύου Υλικό δικτύου (παραδείγματα): Κάρτα δικτύου (network card) MODEM Κατανεμητής καλωδίων (hub) Μεταγωγέας/ διακόπτης (switch) Γέφυρα (bridge) Δρομολογητής (router) Σταθμοί εργασίας και εξυπηρέτες (workstations, servers) Μέσα μετάδοσης (δίαυλοι): Ομοαξονικό καλώδιο Καλώδιο UTP (συνεστραμμένα ζεύγη) Οπτικές ίνες Ασύρματο, υπέρυθρο Λογισμικό δικτύου: Πρωτόκολλα επικοινωνίας 61

62 Υλικό Λογισμικό δικτύου Κάρτα Δικτύου Συνδέεται στον διάδρομο του Η/Υ και μεταφέρει δεδομένα από και προς το δίκτυο. Μετατρέπει τα δεδομένα σε μορφή συμβατή με το πρωτόκολλο του δικτύου (π.χ. Ethernet, TCP/IP). Επαναλήπτης (Repeater) συσκευή ενίσχυσης του σήματος Τοποθετούνται σε τακτά διαστήματα κατά μήκος της διεύθυνσης μετάδοσης ώστε να μην εξασθενίσει η ισχύς του σήματος Δρομολογητές (Router) Οι δρομολογητές προωθούν τα πακέτα πληροφορίας μόνο σε επιλεγμένους προορισμούς. Αποφεύγετε η άσκοπη μετάδοση δεδομένων σε τμήματα δικτύων που είναι άσχετα με τον προορισμό. Γέφυρες (Bridge) Οι γέφυρες φροντίζουν για την συνένωση διαφορετικών δικτύων. 62

63 Δίκτυα Υπολογιστών 100Mbps 150Mbps Δρομολογητής (Router) 10Mbps Δίκτυο κορμός (Backbone) 150Mbps Τοπικό Δίκτυο 34Mbps 34Mbps Τοπικό Δίκτυο 150Mbps 150Mbps 150Mbps Μεταγωγέας/(switch) 100Mbps 10Mbps Τοπικό Δίκτυο Ένα τοπικό Δίκτυο Τοπικό Δίκτυο 100Mbps Τοπικό Δίκτυο 63

64 Δίκτυα Εκπομπής/ ακρόασης (broadcasting networks) Το µήνυµα εκπέµπεται πεται σε ένα κοινό µέσο/ κανάλι και όλοι οι άλλοι σταθµοί έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν. Παραδείγµατα ατα: τοπικά δίκτυα, τηλεοπτικά δίκτυα, δορυφορικά δίκτυα. Βασικά χαρακτηριστικά: εν διαθέτουν ενδιάμεσους κόµβους µεταγωγής για την προώθηση της πληροφορίας στον προορισμό της. Ύπαρξη ειδικών τεχνικών προσπέλασης των µηνυµάτων λόγω των συγκρούσεων (collisions) που δημιουργούνται κάθε φορά που δύο σταθμοί επιχειρούν να προσπελάσουν το κοινό κανάλι ταυτόχρονα. 64

65 Τεχνολογία Ethernet Είναι η πιο δηµοφιλής LAN τεχνολογία µεταγωγής πακέτου (packet switched). Το μεγαλύτερο μέρος της κυκλοφορίας πληροφοριών που διακινούνται στο διαδίκτυο ξεκινά και τερματίζεται από συστήματα που βασίζονται στο Ethernet. Από την δεκαετία του 1970 το Ethernet έχει εξελιχθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση για υψηλής ταχύτητας τοπικά δίκτυα. Κάθε φορά που παράγεται ένας καινούργιος τύπος μέσου (π.χ. οπτική ίνα), το Ethernet προσαρμόζεται κατάλληλα. Η επιτυχία του ethernet οφείλεται στους παρακάτω λόγους: Απλότητα και ευκολία συντήρησης Ικανότητα ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών Αξιοπιστία Χαμηλό κόστος εγκατάστασης και αναβάθμισης Το 1973 το Ethernet υποστήριζε ταχύτητες 3Mbps, σήμερα μεταφέρει δεδομένα σε ταχύτητες 10Gbps. 65

66 Ethernet Λειτουργία Με βάση το πρωτόκολλο Ethernet, όταν ένας υπολογιστής θέλει να στείλει ένα πακέτο, πρώτα ελέγχει το καλώδιο για να εξακριβώσει αν κάποιος άλλος μεταδίδει. Αν είναι αδρανές (idle) απλώς στέλνει το πακέτο, αλλιώς αν είναι απασχολημένο, ο αποστολέας περιμένει μέχρι να τελειώσει η μετάδοση πριν το στείλει. Σε περίπτωση που δύο αποστολείς αρχίσουν να μεταδίδουν την ίδια στιγμή συμβαίνει μία σύγκρουση (collision). Κάθε σήµα λαµβάνεται από όλους τους κόµβους βους. Οι κόµβοι αντιλαµβάνονται κατά πόσο ένα πλαίσιο απευθύνεται σε αυτούς εξετάζοντας το MAC Destination address κάθε πλαισίου που λαµβάνουν βάνουν. Τα πακέτα του Επιπέδου ικτύου (Network layer) εκπέµπονται πονται µέσω του Ethernet αφού πρώτα ενσωµατωθούν (encapsulation) σε ένα Ethernet πλαίσιο (frame). 66

67 Ethernet - Παραλλαγές Τα δίκτυα που βασίζονται στο ethernet έχουν πολλές παραλλαγές οι οποίες ποικίλουν σε ταχύτητα και στο φυσικό μέσο μετάδοσης που χρησιμοποιείται. Οι πιο κοινές είναι: 10BASE BASE-T, 100BASE-TX 1000BASE 0BASE-T Και οι τρεις παραλλαγές χρησιμοποιούν συνεστραμμένο ζεύγος καλωδίων (T: Twisted Pair) που έχουν ρυθμό μετάδοσης 10 ή 100 Mbps ή 1 Gbps αντίστοιχα. Οι κόμβοι συνδέονται σε hub με τοπολογία αστέρα (star) με μέγιστη απόσταση μεταξύ τους τα 100 μέτρα. 67

68 Εισαγωγή στο Διαδίκτυο (Internet) 68

69 Internet Διαδίκτυο Το Internet είναι ένα διαδίκτυο το οποίο ενώνει περισσότερους από 100 εκατομμύρια υπολογιστές σ' όλο τον κόσμο. Παλαιότερο και μεγαλύτερο δίκτυο που αποτελείται από ένα σύνολο υπολογιστών που είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα δίκτυο δικτύων. Παρέχει έναν τρόπο με τον οποίο μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους απομακρυσμένοι υπολογιστές, να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να μοιράζονται υπηρεσίες και πόρους. Το διαδίκτυο δεν ανήκει σε ούτε διοικείται από κάποιον οργανισμό αλλά αποτελεί μια παγκόσμια κοινωνία χρηστών οι οποίοι επικοινωνούν και ανταλλάσσουν πληροφορίες. Το 1983 ήταν συνδεδεµένοι στο διαδίκτυο λιγότεροι από 600 υπολογιστές, ενώ σήμερα περισσότερους από 100 εκατοµµ µµύρια. 69

70 Internet Διαδίκτυο Οι υπολογιστές που είναι συνδεμένοι σ' ένα διαδίκτυο, δεν έχουν όλοι το ίδιο λειτουργικό σύστημα. Επομένως, έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος ώστε οι υπολογιστές αυτοί να μπορούν να ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες. Η μέθοδος που βρέθηκε είναι γνωστή ως πρωτόκολλο IP (Internet Protocol). Έτσι, κάθε υπολογιστής ο οποίος διαθέτει το κατάλληλο λογισμικό για την υποστήριξη αυτού του πρωτοκόλλου, μπορεί να επικοινωνεί με οποιονδήποτε άλλο υπολογιστή που υποστηρίζει το πρωτόκολλο ΙΡ. 70

71 Internet Διαδίκτυο Η εξέλιξη του πρωτοκόλλου ΙΡ είναι το πρωτόκολλο TCP/IP Transmission control Protocol / Internet Protocol το οποίο εξασφαλίζει την ακριβή μεταφορά των πληροφοριών από και προς έναν άλλο υπολογιστή. Το TCP "κόβει" τα δεδομένα σε πακέτα, τα αριθμεί και τα εμπλουτίζει με τη διεύθυνση του παραλήπτη. Στον υπολογιστή του παραλήπτη, το TCP εξασφαλίζει την επανένωση των δεδομένων. Το ΙΡ στέλνει τα μικρά πακέτα δεδομένων, αποφασίζοντας για το δρομολόγιο το οποίο θα ακολουθήσουν. Κάθε πακέτο μπορεί να ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο. 71

72 Διευθύνσεις στο διαδίκτυο Ο κάθε υπολογιστής φέρει μία διεύθυνση, IP address, μορφής a.b.c.d Επιτρεπτές τιμές για κάθε γράμμα είναι από 0 έως 255 Η IP διεύθυνση είναι η μοναδική διεύθυνση με την οποία κάθε υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο. Η IP διεύθυνση συντελεί στην συγκεκριμένου υπολογιστή από υπολογιστές. αναγνώριση του από τους άλλους H IP διεύθυνση έχει σήμερα την μορφή ενός 32 bit αριθμού για παράδειγμα Οι υπολογιστές που έχουν μόνιμη σύνδεση στο Διαδίκτυο έχουν και σταθερή διεύθυνση (στατική IP).. 72

73 Διευθύνσεις στο διαδίκτυο Κάθε υπολογιστής έχει ένα όνοµα στο ιαδίκτυο (αντιστοιχεί στην IP διεύθυνσή του) και δίνεται από τον διαχειριστή του (π.χ. το pelopas.uop. uop.gr ή uop.gr αντιστοιχεί στην IP διεύθυνση και το sparti.uop uop.gr στην IP διεύθυνση ). Η IP διεύθυνση μπορεί να είναι δημόσια ή ιδιωτική. Υπολογιστής. Οργανισμός. Χώρα/περιοχή η Τυπος Οργανισμού Το πρώτο τµήµα δηλώνει το όνομα του υπολογιστή (pelopas ή sparti) και το επόμενο τμήμα είναι το όνοµα χώρου (domain name), που δηλώνει τον οργανισµό. Το τελευταίο τµήµα (κατάληξη,, suffix) κάθε ονόµατος χώρου συνήθως υποδηλώνει τον τύπο του οργανισµού ού ή τη χώρα. 73

74 Διευθύνσεις στο διαδίκτυο Παραδείγματα καταλήξεων οργανισμών εταιρειών φύσης περιεχομένου ιστοσελίδων: : com (εµπορική( επιχείρηση), edu (εκπαιδευτικό ίδρυµα), gov (κυβερνητική υπηρεσία - οργανισμός), net (διαδικτυακός οργανισμός), org (µη κερδοσκοπική επιχείρηση οργανισμός), κ.λπ. Παραδείγματα καταλήξεων χωρών: au (Αυστραλία), de (Γερμανία), gr (Ελλάς), it (Ιταλία), ru (Ρωσία), κ.λπ. 74

75 Διευθύνσεις στο διαδίκτυο Επειδή είναι δύσκολη η απομνημόνευση των IP διευθύνσεων, αναπτύχθηκε η παραπάνω μορφή ονοματοδοσίας. Ο Domain Name System (DNS) server αποτελεί έναν εξυπηρέτη που αποθηκεύει και παρέχει πληροφορίες συσχέτισης ονομάτων χώρου (domain name) με διευθύνσεις IP. Χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο DNS. 75

76 Χρήσεις του Internet Εύκολη και γρήγορη ανεύρεση πληροφοριών Ενημέρωση Downloading: Κατέβασμα αρχείων, προγραμμάτων, φωτογραφιών, μουσικής,, video, κ.λπ. Συνομιλία με άλλους χρήστες (internet chat) Τηλε-εργασία εργασία Διασκέδαση Τηλεδιάσκεψη (tele-conference) Ηλεκτρονική αλληλογραφία ( ) Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-commerce) Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-government) Ηλεκτρονική Υγεία (e-health) Ηλεκτρονική Τραπεζική (e-banking) Ηλεκτρονική Ψήφος (e-voting) Οι χρήσεις του δικτύου αυξάνονται συνεχώς με γοργούς ρυθμούς τόσο σε επαγγελματικό επίπεδο όσο και σε τομείς της ψυχαγωγίας. 76

77 Οικιακή πρόσβαση στο Διαδίκτυο Αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι οικιακοί χρήστες μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο, με τη μεσολάβηση ενός παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου (ISP: Internet Service Provider). Μερικοί από τους πιο γνωστούς τρόπους πρόσβασης είναι: Απομακρυσμένη σύνδεση (dial-up): Χρήση modem και κοινής τηλεφωνικής γραμμής για κλήση σε κόμβο παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου. Αποτέλεσμα η δημιουργία modem-to to-modem σύνδεσης η οποία δρομολογείται στο διαδίκτυο. Χαμηλός ρυθμός μετάδοσης δεδομένων. Ευρωζωνική πρόσβαση (broadband): Υποστηρίζει ευρύ φάσμα συχνοτήτων, που κυμαίνονται από συχνότητες φωνής μέχρι κινούμενης εικόνας (video). Μεταφέρει πολλαπλά σήματα διαιρώντας σε κανάλια τη συνολική χωρητικότητα του μέσου (π.χ. ομοαξονικό καλώδιο, σύρματα χαλκού). Κάθε κανάλι λειτουργεί σε συγκεκριμένο φάσμα συχνοτήτων. Υψηλός ρυθμός μεταφοράς δεδομένων. Σ αυτόν τον τύπο πρόσβασης ανήκουν η DSL (Digital Subscriber Line) και η Cable Modem. Ασύρματη πρόσβαση (Wireless// Wi-Fi: Wireless-Fidelity Fidelity) Δορυφορική πρόσβαση (Satelite) Κινητή τηλεφωνία (Cell phones) 77

78 internet Πρόσβαση Dial - up OTE OTE.. OTE.... Residential person 78

79 Τεχνολογία ISDN (Integrated Services Digital Network) Η τεχνολογία ISDN έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει ψηφιακή μεταφορά φωνής και δεδομένων πάνω από το υπάρχον τηλεφωνικό δίκτυο με αποτέλεσμα καλύτερη ποιότητα και υψηλότερες ταχύτητες σε σύγκριση με την απλή απομακρυσμένη (dial-up) πρόσβαση. Τύποι καναλιών: B (Bearer): Χρησιμοποιείται για μετάδοση δεδομένων και φωνής. D (Delta): Χρησιμοποιείται για έλεγχο και σηματοδότηση. Τύποι πρόσβασης ISDN: BRI/ BRA (Basic Rate Interface/ Access): Περιλαμβάνει δύο κανάλια Β με εύρος ζώνης 64 Kbps και ένα κανάλι D με εύρος ζώνης 16 Kbps (2B+D). PRI/ PRA (Primary Rate Interface/ Access): Περιλαμβάνει μεγαλύτερο αριθμό καναλιών B και ένα κανάλι D (64 4 Kbps). Ο αριθμός των καναλιών B ποικίλει ανά γεωγραφική ήπειρο. Στη Β. Αμερική και στην Ιαπωνία υπάρχουν 23B+D (Τ1: Digital Signal 1) με αθροιστικό εύρος ζώνης 1,544 Mbps. Στην Ευρώπη και την Αυστραλία υπάρχουν 30Β+D D (E1: Europe 1, Digital Signal 1), με αθροιστικό εύρος ζώνης 2,048 Mbps. 79

80 ISDN 80

81 Τεχνολογία DSL (Digital Subscriber Line) Ευρυζωνικότητα και ευρυζωνικές συνδέσεις Μία τηλεπικοινωνιακή σύνδεση είναι ευρυζωνική εάν διακρίνεται από τα παρακάτω δύο χαρακτηριστικά: 1. Προσφέρει αδιάλειπτη πρόσβαση στο Ίντερνετ. 2. Έχει υψηλό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων προς το χρήστη ώστε ο χρήστης να έχει πρόσβαση σε διαδραστικές υπηρεσίες πλούσιου περιεχομένου (φωνή, εικόνα και δεδομένα). Η Ευρυζωνικότητα σήμερα αναφέρεται στην ποιοτική διαδικτυακή εμπειρία του καταναλωτή που βασίζεται σε γραμμές μετάδοσης υψηλής ταχύτητας που προσφέρουν γρήγορη και αδιάλειπτη πρόσβασή στο Internet.. 81

82 Τεχνολογία DSL (Digital Subscriber Line) Tο DSL εκμεταλλεύεται τη φυσική χωρητικότητα των χάλκινων τηλεφωνικών γραµµ µµών. Οι τηλεφωνικές γραμμές έχουν χωρητικότητα συχνοτήτων έως 1 MHz. Η διαθέσιμη χωρητικότητα στην DSL διαιρείται σε: ένα κανάλι φωνής (4KHz KHz, με συχνότητες από Hz), ένα κανάλι αποστολής δεδομένων (upload/ upstream) και ένα κανάλι λήψης δεδομένων (download/ downstream). Ανάλογα με το πώς διαιρείται το διαθέσιµο εύρος ζώνης (bandwidth) σε κανάλια download και upload δεδομένων η DSL διακρίνεται σε (xdsl): ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line): Ταχύτητα upload < ταχύτητα download SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line): Ταχύτητα upload = ταχύτητα download HDSL (High bit rate Digital Subscriber Line) VDSL (Very high bit rate Digital Subscriber Line) 82

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Για τη λειτουργία των δικτύων εκτός από την απαραίτητη υλικοκατασκευή, απαιτείται και το απαραίτητο λογισμικό.

Για τη λειτουργία των δικτύων εκτός από την απαραίτητη υλικοκατασκευή, απαιτείται και το απαραίτητο λογισμικό. ΕΝΟΤΗΤΑ 9 9.0 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα δίκτυο μέσων πληροφορικής περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες συσκευές πληροφορικής (Ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, άλλες περιφερειακές μονάδες ή

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS)

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Δίκτυα Πληροφοριών 2. Πελάτης/Διακομιστής 3. Διαδίκτυο 4. Ενδοδίκτυο Και Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης 5. Μεταφορά Δεδομένων 6. Υπηρεσίες Σύνδεσης Με Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική

Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 4: Δικτύωση και Διαδίκτυο I Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:.

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Ως προς τον χρήστη το WAN εμφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το LAN. 2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 1ο - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 1-1 Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυο (Network) Δύο οι περισσότεροι υπολογιστές ή άλλα πληροφορικά μέσα (π.χ. εκτυπωτές,

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΑΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Κεφάλαιο 12ο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΑΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Κεφάλαιο 12ο Σελίδες σχολικού βιβλίου : 357-4001 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΑΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Κεφάλαιο 12ο 2 12.1 Η εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας Οπτικά Ακουστικά μηνύματα (σήματα καπνού φωνή) Γραπτά μηνύματα ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Ενότητα Γ ρ. Ε. Μάγκος Φυσικά Μέσα Μετάδοσης bit: Ηλεκτροµαγνητικό κύµα που µεταδίδεται σε ένα.

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Υπηρεσίες Internet ίκτυα Η/Υ Επίπεδο Εφαρµογής O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links

Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links Internet Τοπικό δίκτυο (LAN Local Area Network): Δίκτυο όπου οι υπολογιστές βρίσκονται κοντά μεταξύ τους (μία εταιρία ή στην ίδια αίθουσα). Δίκτυο Ευρείας Περιοχής (WAN Wide Area Network) Δίκτυο όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Ενότητα 2 Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 10. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 10. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 10 Δίκτυα Η/Υ, το Internet 1 Δίκτυα Πολλοί υπολογιστές μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους με χρήση του κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ Ενότητα 7 η Digital Subscriber Line (DSL) Πηγέές - Βιβλιογραφίία 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ 2. Επικοινωνίες Δεδοµένων και Τεχνολογίες Internet I, Διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.6 Frame Relay 6.7 ATM 6.8 xdsl 6.9 Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα 6.10 Κριτήρια Επιλογής τεχνολογιών WAN Σελ. 205-216 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι υπολογιστές της ίδιας ή και διαφορετικής μάρκας συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε τοπικό (local) ή ευρύ (wide) επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Περικλής Χατζημίσιος

Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Περικλής Χατζημίσιος Δίκτυα Υπολογιστών Στοιχεία επικοινωνίας (Α/Π Εργαστήριο) email: peris@it.teithe.gr http://www.it.teithe.gr/~peris/networks_lab /Networks_lab.htm Σύγγραμμα - Σημειώσεις Douglas Comer «Διαδίκτυα με TCP/IP»

Διαβάστε περισσότερα

To λεξικό του Internet

To λεξικό του Internet To λεξικό του Internet A Address: Ο τόπος που βρίσκεται μια πηγή του Internet. Μια e-mail address μπορεί να έχει την εξής μορφή : georgepapado@hotmail.com. Μια web address είναι κάπως έτσι: http://www.in.gr.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2011-12

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2011-12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δρ. Ιάσων Κουφοδόντης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Σύνδεση με Προηγούμενα Ενότητες Μαθήματος E1 I. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο ΕΠΛ 012 Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο Βιβλιογραφία: Nell Dale & John Lewis, Computer Science Illuminated, 2 nd Edition, 2005 Θέματα Η ανάγκη για δίκτυα Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στην συνέχεια, γίνεται σύντομη αναφορά στις πιο χαρακτηριστικές εφαρμογές, που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP και είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο. http://videolearner.com Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Το ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ 100baseT ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ Το πρότυπο Ethernet για τα τοπικά δίκτυα που χρησιμοποιούν καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους για τη μεταφορά δεδομένων με ταχύτητα 100 megabit ανά δευτερόλεπτο (Mbps). 10base2 Το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 07 Νοεμβρίου 2013 Οδηγίες Τα θέματα ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΑΝΙΗΛ Α.Μ 3014 Επιβλέπων Καθηγητής κ. ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ Νext Generation Network (NGN) εννοούμε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Κ. Βασιλάκης Περιεχόμενα ενότητες που εξετάζονται Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 1. ΙΚΤΥΑ Η/Υ 1.1. Τι είναι ίκτυο Υπολογιστών. Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύστηµα επικοινωνίας δεδοµένων που συνδέει δύο ή περισσότερους αυτόνοµους και ανεξάρτητους υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Internet: Τότε και Τώρα. Κεφάλαιο 8Α. Τρόπος Λειτουργίας Internet. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 8. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Internet: Τότε και Τώρα. Κεφάλαιο 8Α. Τρόπος Λειτουργίας Internet. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 8 Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ιαδίκτυο: Κεφάλαιο 8Α: Βασικές Έννοιες ιαδικτύου Κεφάλαιο 8Β: ΣύνδεσηκαιΕργασία Online ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στηνπληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Γεώργιος Γιαννόπουλος, ΠΕ19 ggiannop (at) sch.gr σελ. 71-80 - http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Εισαγωγή: Μέσο Μετάδοσης Είναι η φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙ-Θ) Τμήμα Διατροφής - Διαιτολογίας - Πληροφορική Θεωρία

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙ-Θ) Τμήμα Διατροφής - Διαιτολογίας - Πληροφορική Θεωρία Ορολογία Access rights (Δικαιώματα πρόσβασης): Bandwidth (Εύρος ζώνης): Banners: BBS: Bit: Περιγραφή των δικαιωμάτων που παρέχονται για πρόσβαση και αλλαγές σε φακέλους και αρχεία. Ένα μέτρο της δυνατότητας

Διαβάστε περισσότερα

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη.

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη. το ιαδίκτυο Μέχρι τώρα µάθαµε να εργαζόµαστε σε έναν από τους υπολογιστές του Εργαστηρίου µας. Όµως παρατηρήσαµε ότι οι υπολογιστές αυτοί µπορούν να ανταλλάσσουν στοιχεία, να τυπώνουν όλοι σε έναν εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Παρασκευή Μεντζέλου Επίκουρος Καθηγήτρια Πληροφορικής Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών

Δρ Παρασκευή Μεντζέλου Επίκουρος Καθηγήτρια Πληροφορικής Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Δρ Παρασκευή Μεντζέλου Επίκουρος Καθηγήτρια Πληροφορικής Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών ΟΡΟΛΟΓΙΑ Δρ Παρασκευή Μεντζέλου Επίκουρος Καθηγήτρια Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ρ Θεοδώρου Παύλος pavlos@aegean.gr Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ - κεφ.9 (1/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 1 Εισαγωγή Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ητεχνολογία xdsl (χ Digital Subscriber Line) κάνει δυνατή την επίτευξη πολύ υψηλών ταχυτήτωνµεταφοράς δεδοµένων µέσα από την υπάρχουσα τηλεφωνική καλωδιακή υποδοµή και συγκεκριµένα µέσα από τα χάλκινα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΥΠΕΠΘ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία ADSL. Τα δύο σημαντικότερα πλεονεκτήματα μιας ADSL γραμμής σε σύγκριση με τη χρήση ενός αναλογικού modem είναι τα εξής :

Η Τεχνολογία ADSL. Τα δύο σημαντικότερα πλεονεκτήματα μιας ADSL γραμμής σε σύγκριση με τη χρήση ενός αναλογικού modem είναι τα εξής : Σαχπατζίδης Αβραάμ Καθηγητής Πληροφορικής Π.Ε 20 Master of Arts (M.A) in "Gender, New Forms of Education, New Forms of Employment and New Technologies in the Information Age". Η Τεχνολογία ADSL Τι Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Γκόγκος Χρήστος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Γκόγκος Χρήστος 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Πληροφορική Ι Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών Δρ. Γκόγκος Χρήστος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 Εργαστήριο 6 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 1. Στόχος Στόχος της παρούσης εργαστηριακής συνάντησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα

Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Ενότητα 9 Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 9-1 Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Περιγραφή δομικών στοιχείων ενός συστήματος τηλεπικοινωνιών Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Περιεχόµενα World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Το ιαδίκτυο και το WWW Υπερκείµενο Εντοπισµός πληροφοριών στο WWW Search Engines Portals Unicode Java Plug-Ins 1 2

Διαβάστε περισσότερα

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00 E-mail: tsiftsis@teilam.gr URL: http://users.teilam.gr/~tsiftsis Γραφείο: Κτήριο Βιβλιοθήκης, 1 ος όροφος 1 Πηγές Μαθήματος 1. Βιβλίο: Γ. K. Καραγιαννίδης, Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές 6.3 Μισθωμένες Γραμμές 6.4 X.25 Σελ. 196-202 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Αναζήτηση πληροφοριών στο ιαδίκτυο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Αναζήτηση πληροφοριών στο ιαδίκτυο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Αναζήτηση πληροφοριών στο ιαδίκτυο Κεφάλαιο 6 6. Αναζήτηση πληροφοριών στο ιαδίκτυο 6.1 Εισαγωγή Στο προηγούµενο κεφάλαιο είδαµε αναλυτικά τον τρόπο λειτουργίας του Outlook Express, του λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.)

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.) Δίκτυα Πρόσβασης Τί είναι δίκτυο πρόσβασης Αποτελεί το τελευταίο τμήμα του δικτύου Ενώνει τον τελικό χρήστη με τα σημεία απόληξης του βασικού δικτύου Χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνολογίες Υπηρεσία πρόσβασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2011-2012

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙΚΤΥΑ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2011-2012 Ι Α Σ Υ Ν Ε Σ Η Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΑ Ε Π Ι ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α Ι Σ ΤΟ Σ Ε Λ Ι Α Κ Ι Ν ΥΝ Ο Σ Α Υ Ρ Ι Ο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κεφάλαιο 6 KTYA EYPEAΣ ΠEPOXHΣ 6.5SDN Τατελευταία χρόνια εµφανίστηκε µεγάλη ζήτηση για παροχή υπηρεσιώνήχου, εικόνας, video, δεδοµένων. Οι διάφοροι τηλεπικοινωνιακοί φορείς προσπαθώντας να ικανοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τηλεφωνίας (σταθερής, κινητής) Δίκτυα αισθητήρων

ΔΙΚΤΥΑ Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τηλεφωνίας (σταθερής, κινητής) Δίκτυα αισθητήρων ΔΙΚΤΥΑ Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τηλεφωνίας (σταθερής, κινητής) Δίκτυα αισθητήρων Περισσότερο θα εστιάσουμε στα δίκτυα υπολογιστών τα οποία μπορούμε να τα κατατάξουμε σε κατηγορίες ανάλογα την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN).

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN). Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος 1. Τεχνικές Πολλαπλής Πρόσβασης Πρωτόκολλα LAN ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

Πώς Δουλεύουν τα Modems

Πώς Δουλεύουν τα Modems Σαχπατζίδης Αβραάμ Καθηγητής Πληροφορικής Π.Ε 20 Master of Arts (M.A) in "Gender, New Forms of Education, New Forms of Employment and New Technologies in the Information Age". Πώς Δουλεύουν τα Modems Τι

Διαβάστε περισσότερα

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Κεφάλαιο 7 7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Σελ. 226-230 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Γνωστό μοντέλο OSI διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Ασφάλεια Πληροφοριών και Υπολογιστικών Συστηµάτων. Ηλεκτρονικό Έγκληµα (2)

Περιεχόµενα. Ασφάλεια Πληροφοριών και Υπολογιστικών Συστηµάτων. Ηλεκτρονικό Έγκληµα (2) Ασφάλεια Πληροφοριών και Υπολογιστικών Συστηµάτων Περιεχόµενα Ηλεκτρονικό έγκληµα Hackers και Crackers Μη εγκεκριµένη πρόσβαση σε πληροφορίες Υποκλοπή συνθηµατικών Υποκλοπή πληροφοριών που διακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 10 ίκτυα Γιώργος Γιαγλής Περίληψη Κεφαλαίου 10 Τεχνολογίες Μετάδοσης εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERNET Το Internet είναι ένα πλέγμα από εκατομμύρια διασυνδεδεμένους υπολογιστές που εκτείνεται σχεδόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη και παρέχει τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ηλεκτρονικό Εμπόριο Χρησιμοποιείται για να περιγράψει την χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (κυρίως δικτύων) για κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΥΠΕΠΘ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 6ο

ίκτυα - Internet Μάθηµα 6ο Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα ίκτυα - Internet Μάθηµα 6ο Τι είναι το ιαδίκτυο (Internet); 1. Πρώτη προσέγγιση («εσωτερικά»): Ποια είναι η οµή τουinternet; Υλικό (hardware),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ Α ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5)

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ, Α. ΙΛΕΡΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Πεταλά Χριστίνα

Εισηγήτρια: Πεταλά Χριστίνα 1 Εισηγήτρια: Πεταλά Χριστίνα Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1. Μοντέλο Επικοινωνίας 5 Κεφάλαιο 2. Μετάδοση δεδομένων 8 2.1 Βασικές Έννοιες 8 2.1.1 Εισαγωγή 8 2.1.2 Κωδικοποίηση δεδομένων 8 2.2 Χαρακτηριστικά μετάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα