ΘΕΜΑ : Δίκτυο Δημοσίου Τομέα (Δ.Δ.Τ.) Έναρξη λειτουργίας Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "dhd@ydmed.gov.gr promithies@ydmed.gov.gr ΘΕΜΑ : Δίκτυο Δημοσίου Τομέα (Δ.Δ.Τ.) Έναρξη λειτουργίας Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π."

Transcript

1 Αθήνα, 07/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρ. ΔΗΔ/Φ.19.6/640 ΠΡΟΣ Ως πίνακας διανομής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ως πίνακας διανομής Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνα Β. Σοφίας , ΘΕΜΑ Δίκτυο Δημοσίου Τομέα (Δ.Δ.Τ.) Έναρξη λειτουργίας Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π.) Σχετικά 1. N. 3779/2011 «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» 2. KYA υπ αριθ. 10/2012/2280/ των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Δικτύου Δημόσιου Τομέα και ένταξης φορέων», (ΦΕΚ 69Β ) 3. KYA υπ αριθ. 2/ 5482 / των Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών, «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (Ε.Σ.Υ.Π.).» (ΦΕΚ 545Β ) 4. Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων (ΑΔΑ ΒΙΦΖΗ- 527) με θέμα «Εγκύκλιος ΕΣΥΠ» 5. Εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με Α.Π. ΓΓΔΔ 713/ με θέμα «Αξιοποίηση του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 6. Εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών με Α.Π.ΥΑΠ/Φ.19.6/Β/36/ με θέμα «Μείωση Τηλεπικοινωνιακών Δαπανών του Δημοσίου» 7. Εγκύκλιος Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υπουργού οικονομικών με Α.Π. ΓΓΠΣ 202/ και

2 θέμα «Εγκύκλιος για την συγκέντρωση ζήτησης/ παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 8. Εγκύκλιος του Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Α.Π. ΥΑΠ/Φ.19.6/Γ/43/ και θέμα «Μείωση των τηλεπικοινωνιακών δαπανών του δημοσίου μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 9. Την απόφαση του τότε Προέδρου της Κυβέρνησης αριθμ / «Περί εγκατάστασης Κρατικών Τηλεφωνικών Συνδέσεων κ.λ.π.», 10. Η με αριθμ. πρωτ. οικ.45/8804/ εγκύκλιος της ΓΓΔΔ/ΥΠΕΣΑΗΔ «Χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων στο Δημόσιο» 11. Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 144/12835/ εγκύκλιος της ΓΔΟΥ/ΥΔΙΜΗΔ «Χρήση κινητής τηλεφωνίας» 12. Η με αριθμ. πρωτ. 53/2143/ εγκύκλιος ΥΠΕΣΣΔΑ «Διατάξεις φραγής σε τηλεφωνικές συνδέσεις δημοσίων υπηρεσιών» 13. Η με αριθμ. πρωτ. 55/2572/ εγκύκλιος ΥΠΕΣΣΔΑ «Τηλέφωνα δημόσιων υπηρεσιών και ΝΠΔΔ» 14. Τις διατάξεις του Ν. 2647/98 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 15. Tα με αριθμ. πρωτ. ΔΙΟΙΚΦ.3/23/ και ΔΙΟΙΚΦ.3/ έγγραφα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΔΙΜΗΔ που στάλθηκαν στις Γενικές Δ/νσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων σχετικά με την αποστολή στοιχείων εξοικονόμησης τηλεπικοινωνιακών δαπανών από την κατάργηση των παράλληλων συμβάσεων 16. Η με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΔΑ Φ.3/48/30256/ Διαπιστωτική πράξη διακοπής / κατάργησης τηλεφωνικών συνδέσεων Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που εξυπηρετούνται από το Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ και εντάσσονται στο Δίκτυο Δημοσίου Τομέα 17. Οι αποφάσεις αναλήψεων υποχρεώσεων δαπάνης του ΓΛΚ για την υλοποίηση των έργων ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι και ΙΙ Α. Δίκτυο Δημοσίου Τομέα (Δ.Δ.Τ.) 1. Ταυτότητα και σκοπός του Δικτύου Δημοσίου Τομέα Με το άρθρο 39 του ν.3979/2011 «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, και δεδομένης της υπ αριθ. 10/2012/2280/ Κοινής Υπουργικής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Δικτύου Δημόσιου Τομέα και ένταξης φορέων», δημιουργήθηκε το ενιαίο σύστημα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και προμήθειας των αναγκαίων γι αυτές συστημάτων με τον τίτλο «Δίκτυο Δημοσίου Τομέα» (Δ.Δ.Τ.).

3 Σκοπός του Δικτύου Δημοσίου Τομέα είναι η συγκέντρωση της ζήτησης των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και η κάλυψη του συνόλου των αναγκών και αιτημάτων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για την παροχή και προμήθεια των σχετικών υπηρεσιών και συστημάτων. Το Δίκτυο Δημοσίου Τομέα, σύμφωνα με τα παραπάνω, λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και συγκεκριμένα, από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (πρώην Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής), ενώ η επιχειρησιακή διαχείρισή του ανατέθηκε στην «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.». 2. Αντικείμενο του Δικτύου Δημοσίου Τομέα Το Δίκτυο Δημοσίου Τομέα έχει ως αντικείμενο α. Την καταγραφή, παρακολούθηση, αξιολόγηση των εξελισσόμενων αναγκών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών β. Την ταξινόμηση, ορθολογική κατανομή και ομογενοποίηση κατά το δυνατόν των παραπάνω αιτημάτων και αναγκών σε συμπαγή διακριτά έργα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Υφιστάμενο παράδειγμα τέτοιου έργου είναι το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» τόσο στη σημερινή του φάση «ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι» όσο και στη νέα «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ». γ. Την διεκπεραίωση όλων των σταδίων και διαδικασιών υλοποίησης τέτοιων έργων (ένταξη, χρηματοδότηση, διενέργεια πάσης φύσεως διαγωνισμών για την σύναψη σχετικών συμβάσεων) δ. Την ανάπτυξη λοιπών δράσεων και υποσυστημάτων για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας, διαχείρισης, ασφάλειας και διασύνδεσης των παραπάνω έργων 3. Ανάπτυξη του Δικτύου Δημοσίου Τομέα Ένταξη των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης Από τις 27/1/2012 με την δημοσίευση της κοινής Υπουργικής Απόφασης - Αριθμ.10/ /2280 (ΦΕΚ 69Β ) που αναφέρεται παραπάνω, το Δίκτυο Δημοσίου Τομέα διαχειρίζεται όλες τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες κτιρίων που ήδη μετέχουν στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι (περίπου 4.500). Οι ανάγκες αυτές είναι δύο ειδών A. Αυτές που μπορούν να εξυπηρετηθούν από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, όπως σταθερής τηλεφωνίας, δεδομένων ενδοδικτύου & διαδικτύου web-mail hosting τηλεδιάσκεψης ανάγκη απομακρυσμένης σύνδεσης (DSL / 3G / sat) bulk SMS

4 B. Αυτές που δεν καλύπτονται από το πλαίσιο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, όπως ενδεικτικά Συνδέσεις κινητών τηλεφώνων δημοσίων λειτουργών (φωνή & data) Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (τηλεφωνικά κέντρα ενεργά στοιχεία κ.λ.π.) Συντήρηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Δορυφορικές συνδέσεις & εξοπλισμός Παραγγελία / Συντήρηση οπτικών δακτυλίων Παραγγελία / Συντήρηση ασύρματων δικτύων Καλωδίωση κτιρίων Υπηρεσίες ονοματοδοσίας (domain name) Με την ένταξη ενός Φορέα/Κτιρίου στο Δίκτυο Δημοσίου Τομέα, διακόπτεται κάθε προηγούμενη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είχαν συνάψει οι αρμόδιοι φορείς με παρόχους και εταιρείες υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τηρουμένων των όρων λήξης και καταγγελίας που περιέχονται στις οικείες συμβάσεις. Σε συνέχεια των ανωτέρω που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.3979 και της ΚΥΑ 10/2012/2280/ και στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (YΔΙΜΗΔ) αναφορικά με την εξεύρεση της εξοικονόμησης δαπανών για τη χρήση των τηλεπικοινωνιακών δαπανών ως προϋπόθεση της έγκρισης ανάληψης δαπάνης από το ΓΛΚ συνολικού ποσού 48 εκ ευρώ για τη σύναψη σύμβασης του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, η Γενική Δ/νση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του ΥΔΙΜΗΔ απέστειλε τα με αριθμ. πρωτ. ΔΙΟΙΚΦ.3/23/ και ΔΙΟΙΚΦ.3/ έγγραφα προς όλα τα Υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς, προκειμένου να αξιολογήσει και να προσδιορίσει τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για κατάργηση (οι οποίες μπορούν ή καλύπτονται από την σύμβαση ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι) με στοιχεία δαπανών της χρήσης τους. Ήδη η διαπιστωτική πράξη κατάργησης συγκεκριμένων τηλεφωνικών γραμμών με τη σύμφωνη γνώμη των φορέων έχει υπογραφεί από τον Υπουργό ΔΙΜΗΔ και επισυνάπτεται στη παρούσα για ενημέρωση. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υλοποιηθεί επιχειρησιακά από τον πάροχο των υπηρεσιών και τους εμπλεκόμενους φορείς η διακοπή των αναφερόμενων γραμμών. Παράλληλα οι φορείς θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες που αναφέρονται στη συνέχεια προκειμένου να διακοπούν και οι γραμμές που σήμερα δεν εξυπηρετούνται από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι όπου τεχνικά και διαδικαστικά αυτό είναι εφικτό. Θα ακολουθήσει νέα διαπιστωτική πράξη με τη διακοπή των υπόλοιπων παράλληλων γραμμών που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην υφιστάμενη διαπιστωτική πράξη. Ως εκ τούτου, για τα κτίρια που είναι συνδεδεμένα στο υφιστάμενο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι και έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο Δημοσίου Τομέα, πρέπει οι φορείς τους να μεριμνήσουν άμεσα

5 για την κάλυψη από το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι 1. κάθε ανάγκης σταθερής τηλεφωνίας (on-net & off-net) αυτών των κτιρίων τους. Διαδικασίες φορητότητας τηλεφωνικών αριθμών θα ικανοποιούνται εφόσον το υπάρχον τηλεφωνικό φάσμα κρίνεται από την ΚτΠ Α.Ε. ως κατάλληλο για ενεργοποίηση φορητότητας (ικανό πλήθος διαδοχικών αριθμών). Σε αντίθετη περίπτωση η τηλεφωνία θα ενεργοποιείται με τηλεφωνικούς αριθμούς ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 2. κάθε ανάγκης πρόσβασης στο διαδίκτυο ή σύνδεσης δεδομένων αυτών των κτιρίων τους, τηρουμένης της πολιτικής ασφάλειας του έργου. 3. κάθε ανάγκης υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και δημοσιοποίησης των ιστοχώρων τους (portals διαδικτύου ή/και ενδοδικτύου), από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι. 4. κάθε ανάγκης τηλεδιάσκεψης 5. κάθε ανάγκης απομακρυσμένης σύνδεσης (DSL /3G sat) 6. κάθε ανάγκης για bulk SMS αποστολή, και να διακόψουν κάθε παλαιότερη σύμβαση για τα 1-6, που υπάρχει εκτός πλαισίου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι. Με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», θα εκδοθούν νέες διαπιστωτικές πράξεις του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την ένταξη των υπολοίπων κτιρίων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο Δίκτυο Δημόσιου Τομέα (Δ.Δ.Τ.), το οποίο θα αναλάβει την διαχείριση των τηλεπικοινωνιακών αναγκών. Το ΥΔΙΜΗΔ σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών θα δρομολογήσει τη μείωση των χορηγούμενων σχετικών κονδυλίων για τους φορείς που είναι ενταγμένοι στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ καθόσον αποτελεί επιλογή της Δημόσιας Διοίκησης η μείωση των λειτουργικών της δαπανών και η επίτευξη οικονομιών κλίμακας μέσω της πλήρους αξιοποίησης των μεγάλων οριζόντιων έργων ΤΠΕ από το σύνολο των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Β. Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π.) Με με το άρθρο 38 του ν.3979/2011 «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, και δεδομένης της υπ αριθ. 2/5482/ Κοινής Υπουργικής απόφασης των Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (Ε.Σ.Υ.Π.).» (ΦΕΚ 545Β / ), δημιουργήθηκε το Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π.). Με το Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π.) οι δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών προς αυτές πληροφοριακών

6 συστημάτων, όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθου 38 του Ν.3979/2011, εξοφλούνται υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχουν προηγουμένως καταχωρηθεί στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π.) που εγκαθίσταται και λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία είναι αρμόδια για τη διαχείριση και τη λειτουργία του. Βάσει των παραπάνω διατάξεων, το Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π.) βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από την 1η Δεκεμβρίου Δαπάνες και τέλη για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που έχουν τιμολογηθεί μετά την 1η Δεκεμβρίου 2014, θα εξοφλούνται αποκλειστικά και μόνο εφόσον έχουν καταχωρηθεί στο Ε.ΣΥ.Π. όλα τα σχετικά στοιχεία. Κανένα τέλος και καμία δαπάνη δεν θα αναγνωρίζεται, ούτε θα εκκαθαρίζεται ούτε θα πληρώνεται, αν δεν έχει προηγουμένως καταχωρηθεί στο Ε.ΣΥ.Π. Το αποδεικτικό καταχώρησης που θα εκδίδεται μέσω του Ε.ΣΥ.Π. θα πιστοποιεί την κανονικότητα κάθε δαπάνης. Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης θα πρέπει, εφόσον δεν το έχουν ήδη πραγματοποιήσει, να ξεκινήσουν τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα άμεσα, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να εξοφλήσουν τις τηλεπικοινωνιακές τους δαπάνες. Οδηγίες και πληροφορίες για το Ε.ΣΥ.Π. βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στον σύνδεσμο http//www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/services/dimosiadioikisi/esyp.html Σημειώνεται ότι οι φορείς που βάσει της παρ. 5 του άρθρου 38 του Ν. 3979/2011 που έχουν αιτηθεί την εξαίρεσή τους από το Ε.ΣΥ.Π., μπορούν να συμπεριληφθούν στον σχεδιασμό του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών τους από το Δ.Δ.Τ. και το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», με την προϋπόθεση κάλυψης των σχετικών πιστώσεων. Εξαιρέσεις από το Δ.Δ.Τ. θα πρέπει να ζητούνται μόνο για συγκεκριμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και όχι για το σύνολο των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του Φορέα. Σε περίπτωση που κάποιos φορεάς αιτηθεί και αποκτήσει εξαίρεση και από το Δίκτυο Δημόσιου Τομέα όπως γίνεται κατανοητό δεν θα απολαμβάνει τα οφέλη του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ που μεταξύ άλλων προσφέρει 1. Aσφαλή και ευρυζωνική πρόσβαση στο ενδοδίκτυο (Intranet) του δημοσίου, αλλά και στο διαδίκτυο (Internet) με αναβαθμισμένες ταχύτητες (έως 1 Gbps) παράλληλα με υπηρεσία Backup συνδέσεων πρόσβασης 2. Ατελή, για τους φορείς, τηλεφωνία πανελλαδικά ανάμεσα στα κτίρια που συμμετέχουν (οnnet/εσωτερική τηλεφωνία), απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις και προνομιακή τιμή για τις κλήσεις από σταθερά προς κινητά 3. Υπηρεσίες συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας με ατελή επικοινωνία μεταξύ τους.

7 4. Φιλοξενία (web-hosting) ή δρομολόγηση (web-routing) διαδικτυακών τόπων και ηλεκτρονικών εφαρμογών των συμμετεχόντων φορέων. 5. Φιλοξενία (mail-hosting) ή δρομολόγηση (mail-routing) των ηλεκτρονικών ταχυδρομείων των στελεχών των φορέων του Δημοσίου. 6. Παροχή υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης 7. Ενιαία πληρωμή και διαχείριση δαπανών χρήσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, και 8. Ασφαλή διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων και διεπικοινωνία. Ως εκ τούτου, η διατήρηση υφιστάμενων τηλεπικοινωνιακών γραμμών και συμβάσεων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (π.x. με παρόχους υπηρεσιών Internet) θα επιβαρύνει οικονομικά τους μη ενταγμένους στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ φορείς και γενικότερα το Ελληνικό Δημόσιο για υπηρεσίες οι οποίες είτε παρέχονται δωρεάν μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ είτε παρέχονται με συμφέρουσες για τους φορείς τιμές. Τούτο δεν θα συνάδει με την πολιτική του Υπουργείου Οικονομικών και του ΥΔΙΜΗΔ για το Δημόσιο και την περιστολή των δημοσίων δαπανών στη χρήση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και με τις προϋποθέσεις των αναλήψεων υποχρεώσεων δαπάνης από το ΓΛΚ για την υλοποίηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι & ΙΙ, σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να επικαιροποιείται η εξοικονομούμενη κατ έτος ωφέλεια από την υλοποίηση του έργου και η εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων στο πλαίσιο λειτουργίας του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρ. 38 του ν. 3979/2011. Τα ανωτέρω αποτελούν ουσιώδη προϋπόθεση για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση προκειμένου να διασφαλιστούν στο μέλλον όλες οι αναγκαίες πιστώσεις και η μεταφορά πόρων που απαιτούνται για πληρωμή τηλεπικοινωνιακών δαπανών από τους οικείους φορείς για τη χρηματοδότηση ήδη υπογεγραμμένων συμβάσεων και αναμενόμενων νέων συμβάσεων εντός του 2015 με απώτερο σκοπό την παροχή προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Tέλος, θα αποτελεί υποχρέωση για τους φορείς που δεν εντάσσονται ή δεν αξιοποιούν πλήρως τις υπηρεσίες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ (μετάπτωση των υφιστάμενων τηλεφ. υπηρεσιών) η εξεύρεση ή περιστολή των πόρων που απαιτούνται για τη χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, δεδομένου της χρονικής περιόδου που διανύουμε. Οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την άμεση αποστολή της παρούσας εγκυκλίου στους φορείς αρμοδιότητάς τους. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών Του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μαρίνα Χρύση Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1. Όλα τα Υπουργεία (και ενημέρωση με ευθύνη τους των εποπτευόμενων φορέων) - Γραφεία Υπουργών και Αναπληρωτών Υπουργών - Γραφεία Γενικών Δ/ντών Οικονομικών Υπηρεσιών 2. Όλες τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων και Αυτοτελείς Γενικές Γραμματείες - Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων 3. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις - Γραφεία Γενικών Γραμματέων 4. Συνήγορο του Πολίτη - Γραφείο Συνηγόρου 5. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 6. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - Γραφείο Πρωθυπουργού - Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου - Γραφεία Επιτρόπων ΟΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Υπουργός κ. Κ. Μητσοτάκης 2. Υφυπουργός κ. Π. Χριστοφιλοπούλου 3. Γενικός Γραμματέας κ. Θ. Λιβάνιος 4. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05.01.2015 Γενική Διεύθυνση Αρ. Πρωτ.: 267 Νίκης 4, GR 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: http://www.e inclusion.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας 1 Πάτρα, 15-1-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4845/1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Λ. Βέλλιος Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350938

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ ΑΔΑ: Β44Φ-9ΞΓ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα,5 Μαρτίου 202 Αρ. Πρ.0578 / Ε 206 ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων Ταχ. /νση : Νίκης 5-7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ ο ν ά δ α Β Πληροφορίες: Βαλλιάνου Ι. Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, 10564, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 1. Έλεγχοι σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών Η ΑΔΑΕ στο πλαίσιο των ελέγχων για την υπόθεση των υποκλοπών, πέραν του ελέγχου στην εταιρεία Vodafone

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλιμσού στο Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 7 /201 5. [Απόφαση 21 /201 5 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ]

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 7 /201 5. [Απόφαση 21 /201 5 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ] ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΚΗΜΔΗΣ Τμήμα Βάσεων Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα, 10 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ: ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 Ταχ. Δ/ση : Φιλοξένου 2-4 & Σπινθάρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5. (Απόφαση 337/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5. (Απόφαση 337/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 11523 Αθήνα Πληροφορίες: Σπ. Παναγόπουλος Σ. Καλογήρου Τηλέφωνo: 213 2124 793-4

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ,(,)! +,)!*$, ##%!" * )%!*$ * +,)!*$,!!",()*!!.!)!**.(. «/-!" *,"#!*»,)0(5" +$! ()!-)!"* %(+,&* $> K@ JLAFHXQ FHBCKHX @EWJBHL B:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ε.Α.Ο. αρ.101 ν.4172/2013 και απόφαση λειτουργίας

Κ.Ε.Α.Ο. αρ.101 ν.4172/2013 και απόφαση λειτουργίας από Ηρώ Μήτρου Ξεκινούν άμεσα οι διαδικασίες για την είσπραξη όσων οφείλονται από εργοδότες (στην περίπτωση του ΙΚΑ) και από ασφαλισμένους (στην περίπτωση του ΟΑΕΕ) στα ασφαλιστικά ταμεία. Το Κέντρο Είσπραξης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Εισαγωγικές Επισημάνσεις

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Εισαγωγικές Επισημάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να αποσταλεί με fax και με e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα