Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος του ΛΤΑ Τσιούκα Ευαγγελία του κλάδου ΠΕ / διοικητικού.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος του ΛΤΑ Τσιούκα Ευαγγελία του κλάδου ΠΕ / διοικητικού."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙAΛΕΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙAΛΕΙΑΣ Αριθ. Μελών 11 7 ο Πρακτικό της 30 ης Μαΐου 2014 Θέµα 11 ο ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 81 ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΕ ΡΟΣ : ---- ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ( ηµότης ) ΜΕΛΗ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΙΖΗΣ ( Προϊστάµενος Λιµ. Αρχής ) ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ ( ηµοτική Σύµβουλος ) ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ( ηµοτικός Σύµβουλος ) ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ( ηµοτικός Σύµβουλος ) ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΙΡΗ ( ηµότισσα ) ΣΑΒΒΟΥΛΑ ΒΑΛΣΑΜΙ ΟΥ ( ηµότισσα ) ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ( ηµότισσα ) ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΟΒΑΣ ( ηµότης ) ΑΠΟΝΤΕΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ( ηµότης ) ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ( ηµοτικός Σύµβουλος ) Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος του ΛΤΑ Τσιούκα Ευαγγελία του κλάδου ΠΕ / διοικητικού. Στο Αίγιο σήµερα την 30 η του µηνός Μαΐου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το.σ. του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου στην έδρα του, Ψαρρών 2 στο Αίγιο, µετά από την υπ αριθ. 470 / πρόσκληση του κ. ηµάρχου Αιγιαλείας, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλα τα Μέλη, όπως ο Νόµος ορίζει. Ο Αντιπρόεδρος αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισάγει προς συζήτηση το θέµα της ηµερήσιας διάταξης: Περί Εξέταση διαµαρτυρίας κατοίκων περιοχής Αγίου Νικολάου σχετικά µε την κατασκευή γλίστρας πλησίον του λιµενίσκου Αγίου Νικολάου - Τροποποίηση της 44/2014 Απόφασης.Σ..Λ.Τ.Α. Θέτω υπόψη σας την υπ' αριθ. 477/ αίτηση 162 πολιτών της περιοχής πέριξ του Ι. Ν. Αγίου Νικολάου µε την οποία ζητούν την ανάκληση της υπ' αριθ. 44/2014 Απόφασης.Σ..Λ.Τ.Α. περί κατασκευής κεκλιµένου επιπέδου ( ράµπα - γλίστρα ) καθέλκυσης - ανέλκυσης σκαφών. Οι λόγοι για τους οποίους αιτούνται την ανάκληση της ανωτέρω Απόφασης σύµφωνα µε την αίτησή τους είναι: «1. Το σηµείο χωροθέτησης της γλίστρας βρίσκεται πλησίον επικίνδυνης και άνευ ε- παρκούς ορατότητας στροφής στον παραλιακό δρόµο, ο οποίος είναι αυξηµένης επικιν-

2 δυνότητας κυρίως τους θερινούς µήνες λόγω αυξηµένης κίνησης, αλλά και όλο το χρόνο λόγω των πάµπολλων περιπατητών που προσελκύει η συγκεκριµένη περιοχή. Προς επίρρωση θα αναφέρουµε τα συχνά ατυχήµατα που συµβαίνουν στο συγκεκριµένο ση- µείο, αλλά και στην προέκταση του παραλιακού δρόµου προς την Αλυκή (στροφή Γαλάνη). Η Ανέλκυση - καθέλκυση σκαφών θα προκαλούσε παρακώλυση της κυκλοφορίας, διότι ο δρόµος είναι στενός στο συγκεκριµένο σηµείο, χωρίς πεζοδρόµιο και µάλιστα άνευ επαρκούς ορατότητας, αυξάνοντας περαιτέρω την επικινδυνότητα για πεζούς και διερχόµενα οχήµατα. 2. Ο εν λόγω χώρος στερείται των απαραίτητων υποδοµών ώστε να φιλοξενήσει τα ο- χήµατα και τρέιλερ όσων θέλουν να κάνουν χρήση της ράµπας µε αποτέλεσµα: i. την παρεµπόδιση της πρόσβασης στον αιγιαλό ii. την αισθητική υποβάθµιση της περιοχής iii. την απαξίωση του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου και την παρεµπόδιση πρόσβασης σε αυτόν iv. την αύξηση της ηχορρύπανσης σε κατοικηµένη περιοχή v. την εκτίναξη των πιθανοτήτων πρόκλησης ατυχήµατος από λάθος χειρισµούς και µανούβρες κατά την ανέλκυση / καθέλκυση σκαφών. 3. Όπως αναφέρετε και εσείς στη γνωµοδότησή σας, έχει ήδη προβλεφθεί η κατασκευή ράµπας προς τη δυτική άκρη της υπάρχουσας µαρίνας συνακόλουθη µε την πιθανή επέκταση και την δηµιουργία νέου τουριστικού καταφυγίου αφού υπάρχουν οι σχετικές α- ποφάσεις και εγκεκριµένες µελέτες, γεγονός που πάλι θα σήµαινε την αποξήλωση της νέας γλίστρας στην ανατολική πλευρά, στην ουσία δηλαδή πρόκειται περί επανειληµµένων και άσκοπων παραβιάσεων του αιγιαλού και των δικαιωµάτων των πολιτών σε αυτόν. 4. Όπως αναφέρει η σχετική νοµοθεσία " επιτρέπεται να δηµιουργούνται σε κάθε παραθαλάσσιο οικισµό δήµου ή κοινότητας µέχρι µια ράµπα πρόσβασης µικρών σκαφών στη θάλασσα ". Ήδη, πέραν της προαναφερθείσας ράµπας κείµενης επί του δυτικού άκρου της µαρίνας, προϋπάρχει ράµπα στην περιοχή Άνθη (καρνάγιο Βάλβη), η οποία είναι δηµοτική και ο περιβάλλοντας περιφραγµένος χώρος έχει περιέλθει πλέον στην ιδιοκτησία της δηµοτικής αρχής λόγω λήξης της σύµβασης του ιδιώτη για αποκλειστική χρήση, γεγονός που καθιστά την επικείµενη κατασκευή γλίστρας ως τρίτη εναλλακτική επιλογή. 5. Αν παρ' όλα αυτά η κατασκευή νέας γλίστρας κρίνεται απολύτως απαραίτητη, υπάρχουν και άλλα πιο κατάλληλα σηµεία που θα µπορούσε να κατασκευαστεί, ενδεικτικά να αναφέρουµε την περιοχή πέριξ της χαρτοποιίας και του Υ/Χ Αιγίου, όπου δεν συντρέχουν οι προαναφερόµενοι στις παραγράφους 1 έως 3 λόγοι, ενώ το θέµα θα µπορούσε να τεθεί σε ειδική ανεξάρτητη τεχνική υπηρεσία, η οποία θα εξέταζε συνολικά τον όρµο Αιγίου και θα αποφαινόταν για το καταλληλότερο σηµείο. 6. Θα καταστραφεί και θα τεθεί σε αχρηστία η φυσικώς σχηµατισµένη παραλία στο α- νατολικό άκρο του Καταφυγίου, η οποία αποτελεί πόλο έλξης πλήθους δηµοτών και παραθεριστών ιδίως τους θερινούς µήνες, κάτι που έχετε και εσείς οι ίδιοι αναγνωρίσει µε την τοποθέτηση ντους και παγκακίων στον εκεί χώρο προς εξυπηρέτηση των πολυπληθών επισκεπτών. Η εν λόγω παραλία είναι το µοναδικό φυσικά προστατευµένο από τον αέρα σηµείο σε όλο το µήκος της ακτής που προσφέρει τη δυνατότητα για αναψυχή λόγω της φυσικής σκιάς από τα δέντρα και παγκάκια που βρίσκονται στο χώρο αυτό. Για τους ανωτέρω λόγους και εξετάζοντας συνοπτικά το όλο θέµα, ενώ είναι αίτηµα όλων των ηµοτών η ανάπλαση, αξιοποίηση και αναβάθµιση της παραλιακής ζώνης που αποτελεί πόλο έλξης για κατοίκους και επισκέπτες, διαπιστώνουµε µια πρόθεση για άσκοπη υποβάθµισή της και αιτούµαστε την ανάκληση της σχετικής απόφασής σας».

3 Στη συνέχεια θέτω υπόψη σας την υπ' αριθ. 492/ αίτηση - πρόσθετη παρέµβαση του ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΙΓΙΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» υπέρ του υπ αριθ. πρωτ.477/ αιτήµατος των κατοίκων περιοχής Αλυκής Αιγίου µε την οποία ζητούν την ανάκληση της υπ' αριθ. 44/2014 Απόφασης.Σ..Λ.Τ.Α.: «Κύριοι, ια της παρούσης ο σύλλογός µας συνηγορεί υπέρ του αιτήµατος των κατοίκων της περιοχής Αλυκής Αιγίου για ανάκληση της υπ' αριθ. 44/2014 Απόφασης.Σ..Λ.Τ.Α., που αφορά στην κατασκευή κεκλιµένου επιπέδου (ράµπας - γλίστρας) καθέλκυσης - α- νέλκυσης σκαφών στο λιµενίσκο Αγίου Νικολάου έναντι ακριβώς της εκκλησίας. Πέραν των όσων ευλόγων και δικαίων επιχειρηµάτων σας έχουν ήδη εκθέσει οι κάτοικοι στο ως άνω αίτηµά τους, µε τα οποία απολύτως συµφωνούµε, συµπληρωµατικώς ο σύλλογός µας σας εκθέτει τα ακόλουθα: Το εν λόγω αίτηµα του Ι.Ν.Ο.Α. είχε επανυποβληθεί στην υπηρεσία σας την , οπότε και εξεδόθη η υπ' αριθ. 49/2013 απορριπτική απόφαση του.σ. µε τη σύµφωνη γνώµη και εισήγηση του Υ/Χ Αιγίου δυνάµει του υπ' αριθ. 8220/07/2013/ εγγράφου του. Στο εν λόγω έγγραφο το Υ/Χ Αιγίου ουσιαστικά απαριθµεί το σύνολο των επιχειρηµάτων που σας εκθέτουν και οι κάτοικοι της περιοχής στο αίτηµά τους και α- ποφαίνεται αρνητικά για την κατασκευή αυτή. Στην υπό κρίση και υπό ανάκληση απόφαση του.σ. σας το Υ/Χ Αιγίου στο υπ' αριθ. 8220/01/14/ έγγραφό του εκθέτει πάλι τα εν λόγω θέµατα, περαιτέρω δε επισηµαίνει και τα ακόλουθα: α) Απαριθµεί το είδος των σκαφών που πιθανόν να εξυπηρετεί η εν λόγω ράµπα, ήτοι κατ' εξοχήν επαγγελµατικά αλιευτικά, φορτηγά και επιβατικά σκάφη έως 10 µέτρα. οθέντος ότι ήδη µε την υπ' αριθ. 50/2014 απόφαση του.σ. σας έχει δροµολογηθεί η σύσταση εταιρείας ειδικού σκοπού προκειµένου να κατασκευαστεί στον Άγιο Νικόλαο τουριστική µαρίνα σε εκτέλεση και της υφιστάµενης υπουργικής απόφασης µε την οποία χωροθετήθηκε στη θέση αυτή τουριστικό καταφύγιο, πραγµατικά δεν αντιλαµβανόµαστε ποιον σκοπό εξυπηρετεί η κατασκευή νέας ράµπας, η χρήση της οποίας δεν θα έχει κα- µιά σχέση µε την χωροθέτηση της περιοχής, γεγονός που σας επισηµαίνει και το Υ/Χ Αιγίου στο ως άνω έγγραφό του. β) Επισηµαίνει ότι στις υπουργικές αποφάσεις που χωροθετούν το λιµένα του Αγίου Νικολάου προβλέπεται κατασκευή ράµπας προς τη δυτική άκρη του καταφυγίου και όχι προς την ανατολική, όπου εγκρίθηκε η εν λόγω κατασκευή. Το αυτό προβλέπεται και στην επικείµενη κατασκευή της τουριστικής µαρίνας για την οποία έχει λάβει ήδη απόφαση το.σ. σας. εν αντιλαµβανόµαστε λοιπόν για ποιον λόγο και µέχρι την εκτέλεση του ως άνω έργου δεν επισκευάζεται και συντηρείται η ήδη υφιστάµενη στην δυτική ά- κρη του λιµένα ράµπα και αποφασίζεται αίφνης να κατασκευαστεί καινούρια στην αντίθετη ανατολική πλευρά του λιµένα, όπου η παραλία των λουοµένων, η δεντροφύτευση του συλλόγου µας (για την οποία δεχθήκαµε και συγχαρητήρια) και η οποία θα αποξηλωθεί ενόψει της κατασκευής της νέας ράµπας, και η είσοδος του υφιστάµενου λιµένα. γ) Επισηµαίνεται επίσης στο αυτό ως άνω έγγραφο του Υ/Χ Αιγίου ότι σε κάθε περίπτωση και προκειµένης της κατασκευής της νέας ράµπας, θα πρέπει κατ' αρχήν να εκδοθεί η σχετική άδεια για την αποξήλωση της υφιστάµενης ράµπας, καθώς και όταν ολοκληρωθεί το τουριστικό καταφύγιο, το οποίο ήδη εσείς έχετε δροµολογήσει µε την υπ' αριθ. 50/2014 απόφασή σας, θα πρέπει απαρέγκλιτα να αποξηλωθεί η καινούρια ράµπα που εγκρίνατε στην ανατολική άκρη του λιµανιού. Εποµένως θα πρέπει να γίνει α) απάνη για αποξήλωση της υφιστάµενης ράµπας στο δυτικό άκρο του λιµένα, β) απάνη για κατασκευή νέας ράµπας στο ανατολικό άκρο

4 του λιµένα, γ) µε την εκτέλεση του έργου του τουριστικού καταφυγίου απάνη για αποξήλωση της νέας ράµπας στο ανατολικό άκρο του λιµένα και δ) δαπάνη για κατασκευή νέας ράµπας στο δυτικό άκρο του λιµένα. Είναι πραγµατικά άξιο απορίας στους χαλεπούς καιρούς που διανύουµε για ποιο λόγο προκαλούνται τόσες δαπάνες για ένα αδιευκρίνιστου σκοπού έργο, που θα κατασκευαστεί και αντίθετα µε τα όσα ήδη νοµοθετικά προβλέπονται και έχουν αποφασισθεί για την αξιοποίηση του εν λόγω λιµένα. Κατόπιν αυτών θεωρούµε εύλογο ότι το.σ. σας θα συνταχθεί µε το αίτηµα των κατοίκων της περιοχής και το δικό µας και θα πρoβεί άµεσα στην ανάκληση της εν λόγω α- ποφάσεως». Κατόπιν θέτω υπόψη σας το υπ' αριθ. 493/ έγγραφο του Ι.Ν.Ο.Α. - Ενη- µέρωση: «Ο Πρόεδρος και τα µέλη του.σ. του Ι.Ν.Ο. Αιγίου µε αφορµή τα όσα τις τελευταίες ηµέρες γράφονται σε µερίδα του τοπικού τύπου καθώς και στο διαδύκτιο, (πιστεύουµε από ελλιπή ενηµέρωση) σχετικά µε την εγκατάσταση κεκλιµένου επιπέδου (ράµπα) καθέλκυσης - ανέλκυσης σκαφών αναψυχής και λέµβων, σε αντικατάσταση της υφιστάµενης και εντελώς ακατάλληλης και επικίνδυνης προς χρήση παλαιάς ράµπας, και προκειµένου να προστατέψει το κύρος και την αξιοπρέπεια όλων των µελών του από τις ανακρίβειες και την παραπληροφόρηση επί του θέµατος, κάνει γνωστά τα παρακάτω: 1) Ο Ι.Ν.Ο. Αιγίου εδώ και πολύ χρόνο κάνει ενέργειες και προσπάθειες προκειµένου να βρεθεί λύση στο πρόβληµα της ασφαλούς λειτουργίας της νοµίµως υφιστάµενης γλίστρας που βρίσκεται κατασκευασµένη δυτικά της µαρίνας του οµίλου. Μετά από αρκετές συναντήσεις που πραγµατοποιήθηκαν µε µηχανικούς για τις αναγκαίες βυθοµετρήσεις στην θαλάσσια περιοχή καθώς και καταγραφές που έγιναν για τις τοπικές επικρατούσες συνθήκες (συνήθεις κυµατισµοί κ.λ.π.) διαπιστώθηκαν σοβαρά λιµενικά τεχνικά προβλήµατα στην υφιστάµενη κατασκευή όπως: α) Μόνιµες σχεδόν επιχώσεις (µπαζώµατα) του δαπέδου της µε αδρανή υλικά του θαλάσσιου βυθού, λόγω των Βορειο υτικών ανέµων και του έντονου κυµατισµού που παρατηρείται στην περιοχή. β) Μη επιθυµητό βάθος στη συγκεκριµένη θέση, παράµετρος απολύτως αναγκαία για την ασφαλή και απρόσκοπτη πλεύση των σκαφών. γ) Αναγκαία η συχνή και σε ετήσια βάση αποµάκρυνση των επιχωµάτων του δαπέδου της ράµπας µε ταυτόχρονη εκβάθυνση του θαλάσσιου βυθού σε αρκετό µήκος και πέραν του τέλους κατασκευής της ράµπας, σε συνδυασµό πάντα µε την αναγκαιότητα και τις κατ' έτος εκδόσεις αδειών εκσκαφών του βυθού. δ) Ασταθής θαλάσσιος πυθµένας λόγω ισχυρού κυµατισµού στην περιοχή µε αποτέλεσµα τις συχνές µετατοπίσεις των στοιχείων της ράµπας. Συµπερασµατικά, µια ενδεχόµενη ανακατασκευή και επισκευή της εν λόγω ράµπας, αφ' ενός κρίνεται επισφαλής και αφ' ετέρου ασύµφορη οικονοµικά, λαµβανοµένου υπόψη ότι η αποξήλωσή της θα κριθεί απολύτως αναγκαία αφού στη θέση εκείνη προβλέπεται η κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων του τουριστικού καταφυγίου, µε µελέτες που ήδη έχουν εγκριθεί. 2) Όλες οι ενέργειες προς τις καθ' ύλη αρµόδιες αδειδοτούσες αρχές έχουν γίνει σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις και ουδεµία χαριστική πράξη έχει γίνει προς τον όµιλο από δηµόσια αρχή. 3) Το.Λ.Τ.Αιγιαλείας µε την υπ' αριθ. 49/ απόφασή του στην αρχή, είχε α- ποφανθεί αρνητικά επί του αιτήµατός µας. Μετά την από ένσταση του οµίλου µας προς το.λ.τ.α. και την εκ νέου εξέταση του αιτήµατος, διαπιστώθηκε, ότι τα µέλη του.σ. του.λ.τ.α. δεν είχαν διαµορφώσει πλήρη και αντικειµενικά ορθή αντί-

5 ληψη επί του ζητήµατος, και µε την νέα υπ' αριθ. 59/ απόφασή τους, ζητούν από τον όµιλο την υποβολή πλήρους τεχνικής µελέτης - κατασκευής και τεχνική έκθεση µε επαρκώς τεκµηριωµένους τους λόγους που δεν επιτρέπουν στην αξιοποίηση της υφιστάµενης ράµπας. 4) Μετά την υποβολή των συµπληρωµατικών δικαιολογητικών το.λ.τ.α. αφού εξέτασε το αίτηµά µας σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία µε την υπ' αριθ. 44/ οµόφωνη απόφασή του, εγκρίνει - συµφωνεί στην κατασκευή του κεκλιµένου επιπέδου σε αντικατάσταση του παλαιού και σύµφωνα πάντα µε όσα λεπτοµερώς αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 5) Η ανωτέρω υπ' αριθ. 44/ απόφαση του.λ.τ.α., ελέγχθηκε από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πελοποννήσου και Ιονίου και σύµφωνα µε την υπ' αριθ. πρωτ /3442/ απόφαση των ανωτέρω Υπηρεσιών κρίθηκε νόµιµη αφού είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις των άρθρων 240 παρ. 2 σε συνδυασµό µε τις όµοιες του άρθρου 236 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, καθώς και του άρθρου 65 του Ν. 3852/ ) Τέλος το.λ.τ.α. προ µηνός µε έγγραφό του που µας κοινοποίησε, µας γνωστοποιεί την δυνατότητα συνέχισης της διαδικασίας προς ολοκλήρωση της τελικής αδειοδότησης κατασκευής του έργου. Όλα τα ανωτέρω είναι απολύτως ακριβή και διαθέσιµα προς νόµιµη χρήση. 7) Σχολιάζοντας τα όσα αναγράφονται και διαδίδονται έχω να τονίσω ότι, τα επιχειρή- µατα που έχουν τεθεί από τα µέλη του Περιβαλλοντικού - Πολιτιστικού Συλλόγου ' Άγιος Νικόλαος' Αλυκής Αιγίου, προφανώς έχουν εξεταστεί από τις αρµόδιες Υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν βάσει συγκεκριµένου νοµοθετικού πλαισίου και όχι µε το ποιος θέλει ή δεν θέλει την κατασκευή οποιουδήποτε έργου». Τέλος θέτω υπόψη σας το υπ' αριθ. 8220/02/14/ έγγραφο Υ/Χ Αιγίου περί "Κατασκευή κεκλιµένου επιπέδου (ράµπα-γλίστρα) καθέλκυσης ανέλκυσης σκαφών" µε σχετικά: α) αριθ. πρωτ. 8220/22/13/ έγγραφο Υ/Χ Αιγίου β) α- ριθ. πρωτ. 8220/01/14/ έγγραφο Υ/Χ Αιγίου γ) αριθ. 44/ Απόφαση.Σ..Λ.Τ.Α. δ) η από 23/5/2014 επιστολή/διαµαρτυρία κατοίκων περιοχής πέριξ Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Αιγίου «1. Σε συνέχεια γ) σχετικής σας αποστέλλουµε συνηµµένα φωτοαντίγραφο της δ) όµοιας, την οποία συνυπογράφουν εκατόν εξήντα δύο (162) πολίτες της υπόψη περιοχής, προκειµένου να εξετασθεί, στο πλαίσιο της αιτούµενης ανάκλησης της ως άνω γ) απόφασης, σε επικείµενη συνεδρίαση του.σ. του φορέα σας. 2. Ως προς τα ειδικότερα ζητήµατα που θίγονται συνολικά στην υπόψη επιστολή, τα ο- ποία δεν παρέλκουν του σκεπτικού των α) και β) σχετικών, από πλευράς Υπηρεσίας µας προτείνεται να επαναξετασθεί είτε το ενδεχόµενο επισκευής / αποκατάστασης της υφιστάµενης ράµπας / γλίστρας από τον αιτούµενο φορέα ( ΙΝΟΑ ), είτε η επιλογή άλλης περιοχής εντός.ε. Αιγίου για το εν θέµατι έργο. 3. Αναφορικά µε τους ισχυρισµούς περί ύπαρξης ράµπας στην περιοχή Άνθη (Καρνάγιο Βάλβη), πέραν του γεγονότος ότι το υπόψη καρνάγιο εξακολουθεί να λειτουργεί στην περιοχή, θα πρέπει κατά την επανεξέταση του ζητήµατος να εκτιµηθεί η µελλοντική χρήση της εγκατάστασης, καθώς και το γεγονός ότι η υπάρχουσα εκεί ράµπα, προς το παρόν, δεν µπορεί να χαρακτηρισθεί ως κοινόχρηστη. 4. Παρακαλούµε για την ενηµέρωση σας και τις δικές σας ενέργειες». Ο Αντιπρόεδρος έδωσε το λόγο σε εκπροσώπους των κατοίκων της περιοχής πέριξ του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, οι οποίοι παρευρίσκονταν στη συνεδρίαση του.σ., οι οποίοι και τόνισαν προς το.σ.: «την επικινδυνότητα του παραλιακού δρόµου στην

6 στροφή Γαλάνη - όπου συχνά πέφτουν αυτοκίνητα στη θάλασσα και γίνονται πολλά α- τυχήµατα- αφού δεν υπάρχει πεζοδρόµιο και χώρος στάθµευσης και ο δρόµος είναι αρκετά στενός µε φυσικά εµπόδια δεξιά και αριστερά. Επίσης, υπάρχουν ενδεχόµενοι κίνδυνοι για ζηµιές στο περιβάλλον µε την κατασκευή της υπόψη γλίστρας, απαξιώνεται ο Ιερός Ναός, τίθενται θέµατα ασφάλειας στη θάλασσα ενώ οι κάτοικοι θα αγωνιούν για την υγεία των παιδιών τους από ενδεχόµενες εργασίες συντήρησης σκαφών. Είµαστε υπέρ της πρόληψης και όχι της καταστολής, µε γνώµονα το κοινό συµφέρον και πρέπει να προβούµε σε όλες τα ενέργειες για να παρεµποδίσουµε αυτό το έργο». Κατόπιν πήρε το λόγο ο κ. Κ. Παπακωνσταντίνου, επικεφαλής της παράταξης «ΡΑΣΥ Αιγιαλέων», ο οποίος παρευρισκόταν στη συνεδρίαση και τόνισε: «Η παραλία στην οποία θα κατασκευαστεί η γλίστρα είναι µια κοινόχρηστη παραλία, η οποία αλλάζει χρήση µε δική µας απόφαση. Το Λ.Τ. δεν πρέπει να στείλει λάθος µήνυ- µα, να κάνει το πρώτο βήµα και να πάρει τη σωστή απόφαση». Στη συνέχεια έλαβε το λόγο το µέλος του.σ. κ. ηµήτρης Τριανταφυλλόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στην 44/2014 Απόφαση.Σ..Λ.Τ.Α., η οποία ήταν θετική κατόπιν θετικής εισήγησης του Υ/Χ Αιγίου. Η απόφαση της 28 ης Φεβρουαρίου δεν θα λαµβανόταν χωρίς την εισήγηση του Υ/Χ Αιγίου και τις τεχνικές εκθέσεις που υ- πέβαλλε ο Ι.Ν.Ο.Α. στην υπηρεσία.λ.τ.α. Επίσης όπως είπε θα µπορούσε να βελτιωθεί η υπάρχουσα γλίστρα. Το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΙΓΙΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» ο οποίος αναφέρθηκε στα προβλήµατα που θα δηµιουργηθούν αν κατασκευαστεί η γλίστρα στο συγκεκριµένο σηµείο. «Βλάπτεται το περιβάλλον, η γειτονιά, ο χαρακτήρας της περιοχής, θα επιβαρυνθεί το κοινωνικό σύνολο. Ο σύλλογος δεν στρέφεται προσωπικά εναντίον κανενός». Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Λιµενάρχης Αιγίου κ. Κων/νος Κορίζης ο οποίος ανάφερε τα εξής: «Η υπηρεσία γνωµοδοτεί και δεν δίνει άδεια. Οι γνωµοδοτήσεις έγιναν µε δεδοµένα που αξιολογήσαµε. Αυτό δεν αναιρεί ότι η Περιφέρεια θα αξιολογήσει περαιτέρω. Σε οποιοδήποτε έργο γίνει σε µια λιµενική εγκατάσταση συνεκτιµούµε και τις αντιδράσεις των περιοίκων. Αποφαινόµαστε ότι η πιο δίκαιη λύση είναι να αποκατασταθεί η υφιστάµενη γλίστρα». Το µέλος του.σ. κ. ηµήτρης Φιλιππάτος ανέφερε το γεγονός ότι οι δύο πρώτες αιτήσεις του Ι.Ν.Ο.Α. απορρίφθηκαν από το.σ. µε αρνητική εισήγηση του Υ/Χ Αιγίου. Η τρίτη αίτηση του Ι.Ν.Ο.Α. εγκρίθηκε υπό προϋποθέσεις. Θα πρέπει να γνωµοδοτήσουν επί του θέµατος και όλες οι αρµόδιες υπηρεσίες που εµπλέκονται. Συµφωνεί µε την εισήγηση του Υ/Χ Αιγίου, για ανάκληση της απόφασης. Επίσης πρέπει να γίνει άµεση επισκευή της υφιστάµενης γλίστρας, γιατί τα έσοδα ελλιµενισµού των σκαφών που ελλιµενίζονται στο καταφύγιο της περιοχής Αγίου Νικολάου έρχονται στο Λιµενικό Ταµείο. Προκύπτει λοιπόν ότι το λιµενικό Ταµείο από τον ελλιµενισµό των σκαφών έχει έσοδα αλλά και υποχρεώσεις. Μάλιστα πρέπει να επισκευαστεί άµεσα, πριν την έναρξη της θερινής περιόδου, µε όλες τις απαιτούµενες αδειοδοτήσεις, ενώ τα έξοδα να βαρύνουν το Λιµενικό Ταµειο. Άλλωστε το καινούριο έργο της κατασκευής της γλίστρας δεν θα γίνει γιατί θα προσβληθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τους κατοίκους.

7 Το.Σ. του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Αιγιαλείας αφού έλαβε υπόψη του : 1) Τις διατάξεις Ν. 3463/06 2) Τις διατάξεις του άρθρου 72 και 103 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» και του Ν.2503/ ) Την υπ' αριθ. 44/2014 Απόφασης.Σ..Λ.Τ.Α. περί κατασκευής κεκλιµένου ε- πιπέδου ( ράµπα - γλίστρα ) καθέλκυσης - ανέλκυσης σκαφών και την υπ αριθ /3442/ εγκριτική της απόφαση. 4) την υπ' αριθ. 477/ αίτηση 162 πολιτών της περιοχής πέριξ του Ι. Ν. Α- γίου Νικολάου 5) την υπ' αριθ. 492/ αίτηση - πρόσθετη παρέµβαση του ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙ- ΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΙΓΙΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑ- ΟΣ» 6) το υπ' αριθ. 493/ έγγραφο του Ι.Ν.Ο.Α. Ενηµέρωση. 7) το υπ' αριθ. 8220/02/14/ έγγραφο Υ/Χ Αιγίου περί "Κατασκευή κεκλι- µένου επιπέδου (ράµπα-γλίστρα) καθέλκυσης ανέλκυσης σκαφών" 8) Τις εισηγήσεις των εκπροσώπων των φορέων που παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση 9) Την εισήγηση του κ. Αντιπροέδρου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α) Λαµβάνοντας υπόψη τη νέα εισήγηση του Υ/Χ Αιγίου τροποποιεί την 44/2014 Απόφαση.Σ. ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Αιγιαλείας περί «Εξέταση αιτήµατος Ι.Ν.Ο.Α. για κατασκευή κεκλιµένου επιπέδου ( ράµπα γλίστρα ) καθέλκυσης ανέλκυσης σκαφών» ώστε να µη κατασκευάσει ο Ι.Ν.Ο.Α. κεκλιµένο επίπεδο (ρά- µπα γλίστρα) καθέλκυσης ανέλκυσης σκαφών, εντός της χερσαίας ζώνης λιµένα πλησίον του λιµενίσκου Αγίου Νικολάου, ακριβώς έναντι της εκκλησίας, Β) Το Λιµενικό Ταµείο να επισκευάσει την υπάρχουσα γλίστρα µετά τη σύνταξη τεχνικών µελετών. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΙΖΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΗΜ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΙΡΗ ΣΑΒΒΟΥΛΑ ΒΑΛΣΑΜΙ ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΟΒΑΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ.Λ.Τ.Α. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ: Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Αργοστόλι 24-7-2012 Αριθ. Πρωτ.: 28973 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τηλ: 2671022933 Fax: 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ηµοτικό Συµβούλιο

ΠΡΟΣ: ηµοτικό Συµβούλιο Αργοστόλι 6-8-2012 Αριθ. Πρωτ.: 33476 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 9 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 9 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 9 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. 1. Περιοχή εφαρµογής και σκοπός του κανονισµού: 2. Η Έννοια του Κοινόχρηστου Χώρου:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. 1. Περιοχή εφαρµογής και σκοπός του κανονισµού: 2. Η Έννοια του Κοινόχρηστου Χώρου: Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.5/2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 53/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για έγκριση κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 11 / 25-06-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 25 Ιουνίου 2012 και ώρα 11:00 π.µ., συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή Επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 4-4-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ορθή Επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 4-4-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ορθή Επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 4-4-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Η Πρόεδρος ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Του Περιφερειακού Συµβουλίου Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 490 ΘΕΜΑ. Έγκριση του Νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 490 ΘΕΜΑ. Έγκριση του Νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 7η του µήνα Οκτωβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ -------- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -------- ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Στο Μαρούσι σήµερα 3 Απριλίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στο ηµαρχείο Αµαρουσίου (Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Απόφασης 316/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση Κανονισµού Ύδρευσης ήµου Σαρωνικού Στα Καλύβια,

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 45/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί χορήγησης αδειών στιγµιαίας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΩ96-Φ62 13/11/2012

ΑΔΑ: Β45ΜΩ96-Φ62 13/11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 296/2012 ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Μόσχος Νικόλαος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Αγγελοπούλου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο επί του νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του ήµου Καρδίτσας

ΘΕΜΑ Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο επί του νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του ήµου Καρδίτσας Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 393/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 13/09/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 488/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 488/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 488/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 15/23-10-2012 της τακτικής συνεδρίασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ηµοτική ενότητα Παλικής

ΠΡΟΣ: ηµοτική ενότητα Παλικής Αργοστόλι 26-4-2012 Αριθ. Πρωτ.: 15252 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΑΩ96-Π2Σ 28/12/2011

ΑΔΑ: ΒΟΖΑΩ96-Π2Σ 28/12/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 827/2011 ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Φοινικόπουλος Απόστολος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. εγγράφου: 6692/06/2.7 Ειδικοί Επιστήµονες: Μαυροµάτη Ελευθερία, Φιλιππάκη άφνη. Ηµεροµηνία: 01.06.11. Προς:

Αρ. πρωτ. εγγράφου: 6692/06/2.7 Ειδικοί Επιστήµονες: Μαυροµάτη Ελευθερία, Φιλιππάκη άφνη. Ηµεροµηνία: 01.06.11. Προς: Αρ. πρωτ. εγγράφου: 6692/06/2.7 Ειδικοί Επιστήµονες: Μαυροµάτη Ελευθερία, Φιλιππάκη άφνη Ηµεροµηνία: 01.06.11 Προς: 1)Αξιότιµο κύριο ήµαρχο ήµου Κω Ακτή Κουντουριώτη Τ.Κ. 85300 Κως 2)4 η Εφορεία Βυζαντινών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 13. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Ε ΕΣΣΑΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 13. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 06/6-5-2011

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 06/6-5-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 06/6-5-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 6/5/2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 07/3-6-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 07/3-6-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 07/3-6-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 3/6/2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013..

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013.. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 29/03/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Αναφορά 3255/24-02-2005) ΘΕΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 17/10/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 24 / 25-11-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 25 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩ10-ΜΡ8. Αριθµ. Απόφασης: 19 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩ10-ΜΡ8. Αριθµ. Απόφασης: 19 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 2 / 22-01-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 19 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας Περιπτέρων.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ Αθήνα, Ιούλιος 2009 Ο Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ / 2014

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ / 2014 Θέσεις και δράσεις / 2014 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ / 2014 Η Αλλαγή Πορείας, ως µείζων µειοψηφία (2011 έως σήµερα) κατέθεσε τις θέσεις της και υπέβαλε προτάσεις για όλους τους τοµείς που άπτονται της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015. της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 ν. 3463/2006. ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015. της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 ν. 3463/2006. ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΘΡΟΥ 152 Ν. 3463/2006 ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2015 Συνεδρίασης της 16 ης Φεβρουαρίου 2015 της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ενέκρινε κατάλληλα για την εν λόγω µίσθωση τα προσφερόµενα ακίνητα των κ.κ. Σπυρίδωνος Αντωνάτου ο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ενέκρινε κατάλληλα για την εν λόγω µίσθωση τα προσφερόµενα ακίνητα των κ.κ. Σπυρίδωνος Αντωνάτου ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΕΙΩΩΕ5-ΚΞΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 2 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 22 η Ιανουαρίου 2013 ήµου

Διαβάστε περισσότερα