Τα σώματα που έχουν ομόσημα ( ομώνυμα ) φορτία απωθούνται ενώ τα σώματα που έχουν ετερόσημα ( ετερώνυμα ) φορτία έλκονται.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα σώματα που έχουν ομόσημα ( ομώνυμα ) φορτία απωθούνται ενώ τα σώματα που έχουν ετερόσημα ( ετερώνυμα ) φορτία έλκονται."

Transcript

1 1. Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρικό φορτίο Q ή ονομάζεται το φυσικό μέγεθος με το οποίο εξηγούνται οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα ηλεκτρισμένα σώματα και γενικότερα το φαινόμενο του ηλεκτρισμού. Μονάδα ηλεκτρικού φορτίου στο σύστημα μονάδων S.I. είναι το 1 coulomb ( 1 C ). Υπάρχουν δύο είδη ηλεκτρικών φορτίων το θετικό ( + ) που εμφανίζεται στο γυαλί και το αρνητικό ( - ) που εμφανίζεται στον εβονίτη. Θετικό φορτίο έχουν τα πρωτόνια του πυρήνα και αρνητικό τα ηλεκτρόνια που περιστρέφονται γύρω από αυτόν. Τα σώματα που έχουν ομόσημα ( ομώνυμα ) φορτία απωθούνται ενώ τα σώματα που έχουν ετερόσημα ( ετερώνυμα ) φορτία έλκονται.. Ηλεκτρισμός και δομή της ύλης I. Κβάντωση του φορτίου Το ηλεκτρικό φορτίο υπάρχει μόνο σε ασυνεχείς ποσότητες, δηλαδή είναι κβαντισμένο. Η ελάχιστη ποσότητα φορτίου που υπάρχει στη φύση είναι το στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο που συμβολίζεται με το e όπου e = C. Άρα το φορτίο Q κάθε φορτισμένου σώματος είναι κβαντισμένο και έχει τιμή : Q = ne με n = 1,, 3,... II. Το ηλεκτρικό φορτίο στη δομή της ύλης Κάθε άτομο αποτελείται από τον πυρήνα στον οποίο είναι συγκεντρωμένη σχεδόν όλη η μάζα και από ένα ή περισσότερα αρνητικά φορτισμένα σωματίδια τα ηλεκτρόνια ( e - ) που περιστρέφονται γύρω από τον πυρήνα. Η μάζα των ηλεκτρονίων είναι πολύ μικρή. Το ηλεκτρόνιο είναι αρνητικά φορτισμένο με το στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο δηλαδή e = - e. Ατομικά Σωματίδια Σωματίδιο Σύμβολο Φορτίο Μάζα Πρωτόνιο p + e Kg Νετρόνιο n Kg Ηλεκτρόνιο e - e Kg Ο πυρήνας αποτελείται από τα πρωτόνια ( p + ) και τα νετρόνια ( η 0 ). Αυτά έχουν περίπου την ίδια μάζα που είναι 1836 φορές μεγαλύτερη από την μάζα των ηλεκτρονίων. Το πρωτόνιο είναι θετικά φορτισμένο με το στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο δηλαδή p = + e, ενώ το νετρόνιο δεν έχει ηλεκτρικό φορτίο. III. Αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου Όταν φορτίζουμε ένα σώμα από ένα άλλο σώμα, συμβαίνει μία ανακατανομή των φορτίων των δύο σωμάτων και ηλεκτρόνια μεταφέρονται από το ένα στο άλλο. Π.χ. στην ηλέκτριση με τριβή μιας γυάλινης ράβδου με ύφασμα ηλεκτρόνια μεταφέρονται από τη ράβδο στο ύφασμα ώστε στη ράβδο εμφανίζεται θετικό φορτίο ( έλλειμμα ηλεκτρονίων ) ενώ στο ύφασμα εμφανίζεται αρνητικό φορτίο ( περίσσεια ηλεκτρονίων ).

2 Φυσική Β Λυκείου - - Αν σε ένα σύστημα σωμάτων θεωρήσουμε σαν ολικό φορτίο το αλγεβρικό άθροισμα των φορτίων όλων των σωμάτων τότε ισχύει η αρχή διατήρησης του φορτίου : Οποιεσδήποτε μεταβολές και να συμβαίνουν σε ένα απομονωμένο σύστημα, το ολικό φορτίο του παραμένει σταθερό IV. Ελεύθερα ηλεκτρόνια Οι πιο συνηθισμένοι αγωγοί είναι οι μεταλλικοί. Η μεγάλη αγωγιμότητά τους οφείλεται στα ελεύθερα ηλεκτρόνια. Αυτά είναι μερικά από τα ηλεκτρόνια σθένους του μετάλλου τα οποία κινούνται ελεύθερα προς όλες τις κατευθύνσεις ανάμεσα στα ιόντα του μεταλλικού πλέγματος. Ο αριθμός τους αποτελεί κριτήριο για την διάκριση των σωμάτων σε αγωγούς, ημιαγωγούς και μονωτές. Στους αγωγούς είναι περίπου 10 3 ηλεκτρόνια ανά cm 3, στους ημιαγωγούς ηλεκτρόνια ανά cm 3 και στους μονωτές είναι ασήμαντος. 3. Φόρτιση σώματος Αφόρτιστο είναι ένα σώμα στο οποίο τα θετικά φορτία είναι ίσα με τα αρνητικά. Φόρτιση ονομάζεται η διαδικασία με την οποία εμφανίζονται ηλεκτρικά φορτία ενός είδους πάνω σε ένα σώμα. Η φόρτιση γίνεται με ανταλλαγή ηλεκτρονίων ανάμεσα στα σώματα. Οι κυριότεροι τρόποι φόρτισης είναι : α) Φόρτιση με τριβή : Το ένα σώμα αποκτά θετικό ή αρνητικό φορτίο ανάλογα με το υλικό του και το άλλο σώμα φορτίζεται αντίθετα. Μια γυάλινη ράβδος όταν τρίβεται με μάλλινο ύφασμα φορτίζεται θετικά ενώ το ύφασμα φορτίζεται αρνητικά. Σε αυτή την περίπτωση ηλεκτρόνια μεταφέρονται από το γυαλί στο μάλλινο ύφασμα. Μια πλαστική ράβδος όταν τρίβεται με μεταξωτό ύφασμα φορτίζεται αρνητικά ενώ το ύφασμα φορτίζεται θετικά. Σε αυτή την περίπτωση ηλεκτρόνια μεταφέρονται από το ύφασμα στο πλαστικό. β) Φόρτιση με επαφή : Το σώμα αποκτά το φορτίο του σώματος με το οποίο έρχεται σε επαφή. Όταν ένα αρνητικά φορτισμένο σώμα έρθει σε επαφή με ένα αφόρτιστο τότε μεταφέρονται ηλεκτρόνια από το φορτισμένο στο αφόρτιστο. Τα δύο σώματα μοιράζονται τα αρνητικά φορτία που είχε το φορτισμένο σώμα, όχι όμως σε ίσες ποσότητες υποχρεωτικά! Όταν ένα θετικά φορτισμένο σώμα έρθει σε επαφή με ένα αφόρτιστο τότε μεταφέρονται ηλεκτρόνια από το αφόρτιστο στο φορτισμένο. Τα δύο σώματα φαίνεται να μοιράζονται τα θετικά φορτία που είχε το φορτισμένο σώμα, αλλά στην πραγματικότητα ένας α- ριθμός ηλεκτρονίων μεταφέρθηκε από το αφόρτιστο στο φορτισμένο σώμα και εξουδετέρωσε την αντίστοιχη ποσότητα θετικών φορτίων. γ) Φόρτιση με επαγωγή : το σώμα αποκτά φορτίο αντίθετο από το φορτίο του σώματος που πλησιάζει. Όταν το φορτισμένο σώμα πλησιάσει το αφόρτιστο τότε τα φορτία στο αφόρτιστο δημιουργούν ένα είδος δίπολου. Στο διπλανό σχήμα ένα θετικά φορτισμένο σώμα πλησιάζει ένα αφόρτιστο με αποτέλεσμα τα φορτία στο αφόρτιστο να κατανέμονται όπως στο σχήμα. Αν συνδέσουμε αγώγιμα ( με καλώδιο ) το αφόρτιστο σώμα με την Γη τότε ηλεκτρόνια από την Γη μετακινούνται και εξουδετερώνουν τα θετικά φορτία του δίπολου. Μετά διακόπτουμε τη σύνδεση με την Γη και κατόπιν απομακρύνουμε το φορτισμένο σώμα. Το αρχικά αφόρτιστο σώμα έχει μείνει με τα αρνητικά φορτία που πήρε από την Γη, άρα είναι αρνητικά φορτισμένο Σύνδεση με την Γη

3 Φυσική Β Λυκείου Ηλεκτρική αγωγιμότητα και κατάταξη των υλικών Ηλεκτρική αγωγιμότητα ονομάζεται η ιδιότητα της ύλης να επιτρέπει τη διέλευση ηλεκτρικού φορτίου μέσα από τη μάζα της. Με κριτήριο την ηλεκτρική αγωγιμότητα τα σώματα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες : α) Αγωγοί ( ή καλοί αγωγοί ) λέγονται τα σώματα που επιτρέπουν τη διέλευση ηλεκτρικού φορτίου μέσα από τη μάζα τους. β) Μονωτές ( ή κακοί αγωγοί ) λέγονται τα σώματα που δεν επιτρέπουν τη διέλευση η- λεκτρικού φορτίου μέσα από τη μάζα τους. γ) Ημιαγωγοί λέγονται τα στερεά σώματα στα οποία η δυνατότητα διέλευσης ηλεκτρικού φορτίου εξαρτάται από ορισμένες συνθήκες. 5. Ηλεκτροσκόπιο Είναι συσκευή με την οποία ανιχνεύουμε το ηλεκτρικό φορτίο αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ποσοτική μέτρηση του ηλεκτρικού φορτίου. 6. Νόμος του Coulomb Ο νόμος του Coulomb δίνει πληροφορίες για την ηλεκτρική αλληλεπίδραση δύο φορτισμένων σωμάτων. Η διατύπωση του είναι : «Η ελκτική ή απωστική δύναμη που ασκείται ανάμεσα σε δύο σημειακά φορτία είναι ανάλογη με το γινόμενο των φορτίων και αντιστρόφως ανάλογη με το τετράγωνο της μεταξύ τους απόστασης». 1 Ο αντίστοιχος μαθηματικός τύπος είναι F kηλ r Το k ηλ είναι σταθερά αναλογίας η οποία εξαρτάται : α) από τη φύση του υλικού που παρεμβάλλεται ανάμεσα στα φορτία και β) από το σύστημα μονάδων. Για το σύστημα μονάδων S.I. και για το κενό η τιμή της σταθεράς είναι : k ηλ = Νm /C. Γραφική παράσταση του νόμου Coulomb Η γραφική παράσταση της σχέσης F = f ( r ) είναι : F 0 r

4 Φυσική Β Λυκείου Χαρακτηριστικά των δυνάμεων Coulomb α) Οι δυνάμεις Coulomb έχουν φορέα την ευθεία που ενώνει τα δύο σημειακά φορτία δηλαδή είναι κεντρικές δυνάμεις. β) Είναι δυνάμεις διατηρητικές. γ) Είναι δυνάμεις απωστικές όταν τα φορτία είναι ομώνυμα ( 1 > 0 ) και ελκτικές ό- ταν τα φορτία είναι ετερώνυμα ( 1 < 0 ). F 1 > 0 F F 1 < 0 F Προϋποθέσεις για να ισχύει ο νόμος Coulomb α) Τα φορτισμένα σώματα πρέπει να είναι σημειακά ή να έχουν σφαιρική κατανομή του φορτίου τους, οπότε το φορτίο θεωρείται συγκεντρωμένο στο κέντρο της σφαίρας. β) Τα φορτισμένα σώματα πρέπει να είναι ακίνητα. 7. Πεδίο δυνάμεων α) Ορισμός : Πεδίο δυνάμεων λέγεται ο χώρος μέσα στον οποίο ασκείται δύναμη σε ένα κατάλληλο φυσικό μέγεθος ( υπόθεμα ) όταν βρεθεί σε οποιοδήποτε σημείο του. β) ημιουργία του πεδίου : Το πεδίο δημιουργείται από κάποια πηγή. Οι πηγές που δημιουργούν τα πεδία είναι : Η μάζα, δημιουργεί βαρυτικό πεδίο Το ηλεκτρικό φορτίο, δημιουργεί ηλεκτρικό πεδίο Το κινούμενο ηλεκτρικό φορτίο, δημιουργεί μαγνητικό πεδίο Ένας μαγνήτης, δημιουργεί μαγνητικό πεδίο γ) Περιγραφή ενός πεδίου : Ένα πεδίο περιγράφεται από ορισμένα φυσικά μεγέθη. Τα κυριότερα είναι : Η ένταση, δείχνει πόσο ισχυρό είναι το πεδίο σε ένα σημείο του. Το δυναμικό, συνδέεται με την ενέργεια και δείχνει πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να αποσπάσουμε ή να τοποθετήσουμε ένα υπόθεμα σε ένα σημείο του πεδίου. ( υναμικό έχουμε μόνο για διατηρητικές δυνάμεις ) Οι δυναμικές γραμμές, δίνουν μία απεικόνιση του πεδίου. Η ροή (Φ), συνδέει την ένταση με τον αριθμό των δυναμικών γραμμών. δ) Ανίχνευση του πεδίου : Η ανίχνευση του πεδίου γίνεται με κατάλληλο υπόθεμα που τοποθετείται σε ένα σημείο του χώρου. Το βαρυτικό πεδίο ανιχνεύεται με την μάζα. Το ηλεκτρικό πεδίο ανιχνεύεται με το ηλεκτρικό φορτίο. Το μαγνητικό πεδίο ανιχνεύεται με κινούμενο ηλεκτρικό φορτίο ή με την μαγνητική βελόνα.

5 Φυσική Β Λυκείου Ηλεκτρικό πεδίο α) Ορισμός : Ηλεκτρικό πεδίο ονομάζεται ο χώρος, σε κάθε σημείο του οποίου αν φέρουμε ένα ηλεκτρικό φορτίο, θα ασκηθεί πάνω του ηλεκτρική δύναμη Coulomb. β) Χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού πεδίου : Είναι η ένταση, οι δυναμικές γραμμές, το δυναμικό και η ηλεκτρική ροή. Ένταση ( E ) Ένταση E σε ένα σημείο ηλεκτρικού πεδίου, ονομάζεται το φυσικό διανυσματικό μέγεθος, που έχει σημείο εφαρμογής το φορτίο υπόθεμα, φορά την φορά της ηλεκτροστατικής δύναμης για θετικό υπόθεμα και μέτρο το πηλίκο της δύναμης που ασκείται στο φορτίο υπόθεμα προς το φορτίο αυτό. F Ε = Ένταση ηλεκτρικού πεδίου Από τον ορισμό της έντασης προκύπτει ότι : α) Η κατεύθυνσή της είναι ανεξάρτητη από το υπόθεμα που χρησιμοποιείται, β) Η κατεύθυνση της έντασης συμπίπτει με την κατεύθυνση της δύναμης για θετικό υπόθεμα, ενώ είναι αντίθετη αν το υπόθεμα είναι αρνητικό. Μονάδα έντασης στο σύστημα S.I. είναι το 1 Ν/C. ( Επίσης και το 1 V/m ) Ένταση πεδίου σημειακού φορτίου ( ή πεδίο Coulomb ) +Q r + E F +Q F - r E -Q E F r + -Q E - r F Έστω φορτίο Q που δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο το οποίο λέγεται πεδίο Coulomb. Η δύναμη που ασκείται σε φορτίο ( υπόθεμα ) σε απόσταση r από το Q είναι : Q F F k ηλ r. Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε αυτό το σημείο είναι Ε και αντικαθι- Q k στώντας την δύναμη που βρήκαμε πιο πριν είναι: E ηλ r Q ή F k ηλ r Η σχέση αυτή δίνει την ένταση ηλεκτρικού πεδίου Coulomb σε απόσταση r από το φορτίο Q που προκαλεί το πεδίο. Από την σχέση αυτή βλέπουμε ότι η ένταση εξαρτάται μόνο από το φορτίο που προκαλεί το πεδίο, την απόσταση r και το διηλεκτρικό περιβάλλον. Ένταση πεδίου από ομάδα σημειακών φορτίων Αν η ένταση σε ένα σημείο Μ από το κάθε φορτίο είναι E 1, E, E 3,... τότε η ολική έ- νταση υπολογίζεται από το διανυσματικό άθροισμα των επί μέρους εντάσεων. ηλαδή : E E E... E 1 3

6 Φυσική Β Λυκείου Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο Ομογενές λέγεται το ηλεκτρικό πεδίο όταν το διάνυσμα της έντασης είναι σταθερό σε όλα τα σημεία του. Παράδειγμα τέτοιου πεδίου είναι το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται ανάμεσα σε δύο παράλληλες μεταλλικές πλάκες που είναι αντίθετα φορτισμένες. Η διεύθυνση της έντασης είναι κάθετη στις πλάκες και η φορά της από τη θετική προς την αρνητική. Δυναμικές γραμμές Οι δυναμικές γραμμές προτάθηκαν από τον Faraday για την απεικόνιση του αόρατου ηλεκτρικού πεδίου. Ηλεκτρική δυναμική γραμμή ενός ηλεκτρικού πεδίου, ορίζεται η νοητή γραμμή της ο- ποίας η εφαπτόμενη σε κάθε σημείο, συμπίπτει με την ένταση του πεδίου σε αυτό το σημείο Η εικόνα που δίνουν οι δυναμικές ονομάζεται ηλεκτρικό φάσμα. Χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών δυναμικών γραμμών I. Η φορά τους συμπίπτει με τη φορά της έντασης. II. Είναι ανοικτές γραμμές και αρχίζουν από το θετικό φορτίο και καταλήγουν στο αρνητικό φορτίο. III. εν τέμνονται. IV. Όταν είναι παράλληλες και ισαπέχουν το πεδίο είναι ομογενές, διαφορετικά είναι α- νομοιογενές. V. Όταν οι δυναμικές γραμμές είναι πυκνές το πεδίο έχει μεγάλη ένταση και το αντίστροφο. Μορφές ηλεκτροστατικών πεδίων από ακίνητα ηλεκτρικά φορτία Πεδίο Coulomb από σημειακό ηλεκτρικό φορτίο E + Δυναμικό Το δυναμικό είναι ένα μονόμετρο μέγεθος που περιγράφει το ηλεκτρικό πεδίο στη γλώσσα της ενέργειας. Σχετίζεται με την δυναμική ενέργεια που έχει ένα ηλεκτρικό φορτίο που βρίσκεται μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο. I. υναμική ενέργεια Σε σύστημα σωμάτων που αλληλεπιδρούν με διατηρητικές δυνάμεις αντιστοιχεί κάποια δυναμική ενέργεια U που εξαρτάται από την σχετική θέση των σωμάτων του συστήματος. Η μεταβολή της δυναμικής ενέργειας U σχετίζεται με το έργο των δυνάμεων αλληλεπίδρασης W αλ με την σχέση U = - W αλ.

7 Φυσική Β Λυκείου II. Τάση ή ιαφορά δυναμικού ( V AB ή V A V B ) Το ηλεκτροστατικό πεδίο είναι πεδίο διατηρητικών δυνάμεων άρα το έργο για διαδρομή από ένα σημείο Α σε ένα σημείο Β είναι ανεξάρτητο της διαδρομής και εξαρτάται μόνο από την αρχική και τελική θέση του σώματος. ιαφορά δυναμικού ή τάση μεταξύ δύο σημείων Α και Β ενός ηλεκτρικού πεδίου ονομάζεται το φυσικό μέγεθος που έχει μέτρο, το πηλίκο του έργου της ηλεκτροστατικής δύναμης για μετακίνηση ηλεκτρικού φορτίου από το σημείο Α στο σημείο Β, προς το φορτίο αυτό. WAB - U VAB V AB ( Επειδή U = - W αλ ) Η διαφορά δυναμικού εκφράζει το έργο της δύναμης από το πεδίο ανά μονάδα φορτίου για μετακίνηση από το σημείο Α στο σημείο Β. Μονάδα μέτρησης δυναμικού στο S.I. είναι το 1 volt ( 1 V ) Άρα 1 volt 1 joule C III. υναμικό ενός σημείου ( V ) - U Η διαφορά δυναμικού αναφέρεται σε δύο σημεία Α και Β, έτσι η σχέση V AB γίνεται VA - VB VA - V B - ( UB - UA ) UA - U B Για το βαρυτικό και το ηλεκτροστατικό πεδίο εκλέγουμε σαν σημείο μηδενικής ενέργειας U B = 0, ένα σημείο σε άπειρη απόσταση. Εκεί θα είναι και το δυναμικό μηδέν V B = 0, άρα U A V A. Επομένως : υναμικό ενός σημείου Α ηλεκτροστατικού πεδίου ονομάζεται το μονόμετρο μέγεθος που είναι ίσο με το πηλίκο του έργου της ηλεκτροστατικής δύναμης, όταν το φορτίο μετατοπίζεται από το σημείο Α στο άπειρο, προς το φορτίο αυτό. WA UA Άρα V A = V A = Επομένως για τη διαφορά δυναμικού ανάμεσα σε δύο σημεία έχουμε : UA - U VA - V B U UB B VA - VB A - και για το έργο : V A - V B WA B W = V - V A B A B ιερεύνηση της σχέσης W V - V A B α) Αν V A > V B και > 0 τότε W > 0 β) Αν V A > V B και < 0 τότε W < 0 γ) Αν V A < V B και > 0 τότε W < 0 δ) Αν V A < V B και < 0 τότε W > 0 A B Άρα τα θετικά φορτία κινούνται από σημεία ψηλού δυναμικού σε σημεία χαμηλού δυναμικού, ενώ τα αρνητικά το αντίθετο. Τα δυναμικά ελαττώνονται κατά τη φορά μιας δυναμικής γραμμής.

8 Φυσική Β Λυκείου IV. υναμικό πεδίου Coulomb Το έργο για την μετακίνηση ενός φορτίου από σημείο Μ στο άπειρο σε πεδίο σημειακού φορτίου Q ( πεδίο Coulomb ) δίνεται από την σχέση : Q W M k ηλ. Επομένως από τον ορισμό του δυναμικού έχουμε r Q k W V M M r Q VM V M kηλ r Παρατήρηση : Αν το φορτίο που προκαλεί το πεδίο είναι θετικό τότε και τα δυναμικά όλων των σημείων είναι θετικά, ενώ αν το φορτίο είναι αρνητικό τότε και τα δυναμικά όλων των σημείων είναι αρνητικά. V. Ορισμός της μονάδας έργου ηλεκτρονιοβόλτ ( ev ) Από την σχέση W V - V A B A B μπορούμε να ορίσουμε την μονάδα έργου ηλεκτρονιοβόλτ ( ev ) : 1 ev είναι το έργο που παράγεται όταν μετακινήσουμε φορτίο ίσο με το φορτίο ενός ηλεκτρονίου μεταξύ δύο σημείων ηλεκτροστατικού πεδίου που έχουν διαφορά δυναμικού 1 Volt Άρα 1eV = ( C )1 V = J VI. υναμικό από ομάδα σημειακών φορτίων Το δυναμικό είναι μονόμετρο μέγεθος άρα για να βρούμε το δυναμικό σε ένα σημείο, όταν οφείλεται σε πολλά σημειακά φορτία, εφαρμόζουμε την αρχή της επαλληλίας. Το δυναμικό σε ένα σημείο του πεδίου είναι ίσο με το αλγεβρικό άθροισμα των δυναμικών που δημιουργεί το κάθε φορτίο χωριστά. V = V 1 + V V ν VII. Σχέση έντασης και διαφοράς δυναμικού VAB Είναι E d Απόδειξη Θεωρούμε το ομογενές ηλεκτρικό πεδίο ανάμεσα σε δύο παράλληλες πλάκες που είναι αντίθετα φορτισμένες. Το πεδίο έχει ένταση + - E + + F -. Αν κοντά στο θετικό οπλισμό που έχει δυναμικό V A τοποθετήσουμε ένα θετικό φορτίο, η δύναμη από το πεδίο είναι σταθερή + E ίση με F = E Το έργο της δύναμης για μετακίνηση του φορτίου + - σε σημείο Β που έχει δυναμικό V B και απέχει απόσταση d είναι W V A d V B = Fd και λόγω της θα είναι W = Ed. Από τον ορισμό του δυναμικού όμως για τη διαφορά δυναμικού ανάμεσα στα σημεία Α και Β έχουμε : WA B VA - V E d B VA - VB VA - VB E d. Αλλά V AB = V B - V A άρα V AB E d E VAB d. Από την σχέση αυτή προκύπτει η μονάδα έντασης V 1 m

9 Φυσική Β Λυκείου Οι πυκνωτές I. Ορισμοί : Πυκνωτής ονομάζεται ένα σύστημα δύο αγωγών που βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους και φορτίζονται με ίσα και ετερώνυμα ηλεκτρικά φορτία. Οι αγωγοί που αποτελούν τον πυκνωτή ονομάζονται οπλισμοί του πυκνωτή, και συνήθως μεταξύ τους παρεμβάλλεται ένα στρώμα από διηλεκτρικό υλικό ( αέρας, πλαστικό, μίκα,... ). Ο πυκνωτής αποτελεί ένα είδος δεξαμενής ηλεκτρικών φορτίων. Άρα σε κάθε πυκνωτή μπορεί να αποθηκευτεί ηλεκτρικό φορτίο και ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου. II. Χωρητικότητα πυκνωτή : Ανάμεσα στους δύο αγωγούς του πυκνωτή υπάρχει διαφορά δυναμικού V. Το πηλίκο του φορτίου του θετικού οπλισμού προς την τάση V των δύο οπλισμών έχει για κάθε πυκνωτή μια σταθερή τιμή (δηλαδή είναι ανεξάρτητο από την τάση και το φορτίο) και ονομάζεται χωρητικότητα C του πυκνωτή. C = V Η χωρητικότητα εξαρτάται μόνο από τα γεωμετρικά στοιχεία του πυκνωτή και από το διηλεκτρικό που υπάρχει ανάμεσα στους οπλισμούς του. Μονάδα μέτρησης χωρητικότητας στο S.I. είναι το 1 farad (1 F) και από τον ορισμό είναι 1C : 1F 1V Η μονάδα F είναι πολύ μεγάλη γι αυτό χρησιμοποιούνται τα μf, nf και pf. (1μF = 10 6 F, 1nF = 10 9 F, 1pF = 10 1 F) III. Φόρτιση και εκφόρτιση πυκνωτή α) Η φόρτιση ενός πυκνωτή μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους : Να φορτίσουμε με επαφή τον ένα οπλισμό του πυκνωτή και να γειώσουμε τον άλλο, οπότε έχουμε φόρτιση του δεύτερου οπλισμού με επαγωγή ( μεταφορά φορτίων ηλεκτρονίων από ή στην γη ). Να συνδέσουμε τον κάθε οπλισμό με τους αντίστοιχους ακροδέκτες μιας ηλεκτροστατικής μηχανής ( μηχανή Whimshurst ). Να συνδέσουμε τους οπλισμούς του πυκνωτή με τους πόλους μιας ηλεκτρικής στήλης ή με δύο σημεία ενός ηλεκτρικού κυκλώματος. β) Η εκφόρτιση ενός πυκνωτή γίνεται με σύνδεση των δύο οπλισμών του οπότε έχουμε μεταφορά ηλεκτρονίων από τον αρνητικό οπλισμό στο θετικό. Η αρχική διαφορά δυναμικού ελαττώνεται μέχρι να μηδενιστεί. IV. Ενέργεια φορτισμένου πυκνωτή Κατά τη φόρτιση ενός πυκνωτή δαπανάται έργο το οποίο αποθηκεύεται στο ηλεκτρικό πεδίο του πυκνωτή με τη μορφή δυναμικής ενέργειας ηλεκτρικού πεδίου και αποδίδεται κατά την εκφόρτιση του πυκνωτή. Η ενέργεια αυτή είναι άρα 1 U = V και 1 U = C 1 U = CV Αλλά C = V ή V = C

10 Φυσική Β Λυκείου (ΕΚΤΟΣ) V. Επίπεδος πυκνωτής Ο επίπεδος πυκνωτής αποτελείται από δύο παράλληλες μεταλλικές πλάκες που βρίσκονται η μία απέναντι από την άλλη. Συνήθως οι πλάκες έχουν ίσα εμβαδά και όμοια σχήματα ( ορθογώνιο ή κυκλικό ). Το ηλεκτρικό πεδίο περιορίζεται ανάμεσα στις πλάκες και είναι ομογενές. S Η χωρητικότητα επίπεδου πυκνωτή δίνεται από την σχέση : C 0 = ε 0 ε 0 = απόλυτη διηλεκτρική σταθερά του κενού S = εμβαδόν οπλισμών = απόσταση οπλισμών Αν ανάμεσα στους οπλισμούς του πυκνωτή εισάγουμε διηλεκτρικό υλικό ( μονωτικό ) η χωρητικότητα του πυκνωτή αυξάνεται. Η καινούργια χωρητικότητα δίνεται από τη σχέση C εc 0, όπου ε είναι μία χαρακτηριστική σταθερά για κάθε μονωτή που ο- νομάζεται σχετική διηλεκτρική σταθερά. Σχετική διηλεκτρική σταθερά ε ενός μονωτικού υλικού, ονομάζεται το φυσικό μέγεθος, που εκφράζεται με το πηλίκο της χωρητικότητας C ενός πυκνωτή, όταν μεταξύ των οπλισμών του παρεμβάλλεται το μονωτικό υλικό προς την χωρητικότητα C 0 του ίδιου πυκνωτή C όταν μεταξύ των οπλισμών του υπάρχει κενό ή αέρας. ηλαδή : ε =. Άρα η χωρητικό- C τητα επίπεδου πυκνωτή με διηλεκτρικό σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς ε δίνεται από την S σχέση : C εε 0 0 Παρατήρηση : Η παρουσία του διηλεκτρικού έχει σαν αποτέλεσμα την εξασθένιση του υπάρχοντος ηλεκτρικού πεδίου. Άρα ο νόμος του Coulomb γράφεται : kηλ 1 1 F και επειδή k ηλ θα είναι: ε r 4πε F 4πε 0 r

11 Φυσική Β Λυκείου υο ηλεκτρικά φορτία 1 = 40 μc και = 10 μc βρίσκονται σε απόσταση r = 0,6 m. Να βρεθεί η δύναμη που ασκείται σε φορτίο = 90 μc που βρίσκεται στο μέσο της α- πόστασης τους. ίνεται κ = Nm /C. [ Απάντηση : F = 70 N ]. Στις άκρες ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ = 1, m βρίσκονται τα ηλεκτρικά φορτία 1 = 1 μc και = 4 μc. Σε ποιο σημείο του της ευθείας ΑΒ πρέπει να τοποθετηθεί θετικό φορτίο ώστε να μην ασκείται δύναμη πάνω του. [ Απάντηση : ΑΜ = 0,4 m ] 3. Για να εξουδετερώσουμε την δύναμη παγκόσμιας έλξης μεταξύ Σελήνης και Γης τις φορτίζουμε με ίσα φορτία. Να βρεθούν αυτά τα φορτία αν δίνονται η σταθερά της παγκόσμιας έλξης G = 6, Nm /Kg, η μάζα της Γης Μ = 6,610 4 Kg και η μάζα της Σελήνης m = 7,3410 Kg. [ Απάντηση : = C ] 4. Στις κορυφές Α, Β και Γ ισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ, πλευράς α = 0,3 m συγκρατούνται ακίνητα τα φορτία Q A = +1 μc, Q B = +4 μc και Q Γ = + μc αντίστοιχα. α) Να υπολογιστεί το μέτρο της δύναμης F AB που ασκείται στο Q A από το Q B, β) Να υπολογιστεί ο λόγος των μέτρων των δυνάμεων F AB και F AΓ που ασκούνται στο Q A από το Q B και Q Γ αντίστοιχα, γ) Να σχεδιαστούν και να υπολογιστούν οι δυνάμεις F AB και F AΓ και η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο Q A. ίνεται k ηλ = Νm. C [ Θέμα Πανελληνίων εξετάσεων Β Λυκείου, Ιούνιος 1999 ] 5. υο μικρές σφαίρες με φορτίο και μάζα - 4 m = 3 10 kg η κάθε μια κρέμονται από το ίδιο σημείο με μονωτικά νήματα μήκους = 0,6 m. Οι σφαίρες ισορροπούν όταν τα νήματα σχηματίζουν γωνία φ = Να βρεθεί το φορτίο. ίνεται g = 10 m/s. [ Απάντηση : = 0, μc ] φ φ 6. υο σφαιρίδια με μάζες m 1 = m = m = 10 3 g και με φορτία 1 = 4 κρέμονται από το ίδιο σημείο με μονωτικά νήματα μήκους = 0,18 m. Να βρεθούν τα δυο φορτία αν δίνεται g = 10 m/s και τα νήματα σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία φ = [ Απάντηση : 1 = 1, μc και = 0,3 μc ]

12 Φυσική Β Λυκείου ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με Α = Στις κορυφές του υπάρχουν τα φορτία Q A = 4 μc, Q B = - 6 μc, Q Γ = - 8 μc. Να βρεθεί η δύναμη που ασκείται στο φορτίο Q A αν δίνονται ΑΒ = 3 m, ΑΓ = 4 m. [ Απάντηση : F = N ] 8. Τρία ίσα ηλεκτρικά φορτία Q = + 1 μc τοποθετούνται στις κορυφές ισοπλεύρου τριγώνου πλευράς α = 3 cm. Να υπολογιστεί η δύναμη που ασκείται σε κάθε φορτίο από τα άλλα δύο. ίνεται k ηλ = Νm /C. [ Απάντηση : F = 10 3 N ] 9. Στις άκρες ευθείας ΑΒ μήκους = 0,5 m βρίσκονται αντίστοιχα δυο σημειακά φορτία Q A = 9Q και Q B = - Q. Σε ποιο σημείο της ευθείας ΑΒ το μέτρο α) της έντασης του ηλεκτροστατικού πεδίου, και β) του δυναμικού είναι ίσο με μηδέν. [ Απάντηση : α) x 1 = 0,75 m, β) x = 0,45 m ή x = 0,565 m από το Α ] 10. Το δυναμικό και το μέτρο της έντασης ηλεκτροστατικού πεδίου που παράγεται από φορτίο σε κάποιο σημείο σε απόσταση r από το φορτίο είναι αντίστοιχα V = 900 V και E = 100 N/C. Να βρεθεί το φορτίο και η απόσταση r. [ Απάντηση : = 0,9 μc και r = 9 m ] 11. ύο σημειακά φορτία Q = + 4 μc και Q = - 4 μc τοποθετούνται στα άκρα της υποτείνουσας ορθογωνίου και ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ. Να βρεθεί η ένταση και το δυναμικό στην κορυφή Α του τριγώνου. Το μήκος της υποτείνουσας είναι ΒΓ = m και k ηλ = Νm /C. [ Απάντηση : Ε = 18 ΚV/m, V = 0 ] 1. Στις άκρες μιας ευθείας ΑΒ μήκους d = 0,1 m βρίσκονται τα φορτία 1 = 10 - μc και = μc αντίστοιχα. Να βρεθεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε ένα σημείο Γ της μεσοκαθέτου της ΑΒ που απέχει από το μέσο Μ της ΑΒ απόσταση h = d/. Πόσο έργο παράγεται για μεταφορά φορτίου = 10-3 μc από το σημείο Γ στο άπειρο. 3 [ Απάντηση : E =18 10 Ν/C με E // ΑΒ και W = 0 ] 13. ύο αντίθετα ηλεκτρικά φορτία Q = 1 μc τοποθετούνται στις δύο κορυφές ισοπλεύρου τριγώνου πλευράς α = 3 m. Να υπολογιστεί η ένταση και το δυναμικό που δημιουργούν τα δύο φορτία στην τρίτη κορυφή. ίνεται η σταθερά k ηλ = Νm /C. [ Απάντηση : Ε = 1000 V/m, V = 0 ] 14. ίνεται τετράγωνο ΑΒΓ πλευράς α = 0,3 m. Στις κορυφές του υπάρχουν ηλεκτρικά φορτία με τιμές Q A = C, Q B = C, Q Γ = C, Q = C αντίστοιχα. Να βρεθεί η ένταση E του ηλεκτρικού πεδίου στο κέντρο του τετράγωνου. [ Απάντηση : E = 4 Ν/C με E Γ ]

13 Φυσική Β Λυκείου ύο ετερώνυμα σημειακά φορτία Q 1 = C και Q = C απέχουν μεταξύ τους απόσταση d = 4 cm. Πόση ενέργεια πρέπει να δαπανήσουμε για να τριπλασιάσουμε την απόστασή τους. ίνεται η σταθερά k ηλ = Νm /C. [ Απάντηση : W = J ] 16. Τα δυναμικά δύο σημείων Α και Β ενός ηλεκτροστατικού πεδίου που δημιουργεί ένα ακίνητο ηλεκτρικό φορτίο + Q είναι αντίστοιχα V A = 30 V και V B = 0 V. Αν τα σημεία Α και Β βρίσκονται στην ίδια δυναμική γραμμή να υπολογιστεί το δυναμικό του μέσου Μ της ευθείας ΑΒ. [ Απάντηση : V M = 4 V ] 17. ύο σημειακά φορτία + Q και Q βρίσκονται σε ορισμένη απόσταση μεταξύ τους όπως στο σχήμα. ύο σημεία απέχουν μεταξύ τους απόσταση d και απέχουν απόσταση α από τα δύο φορτία. Να υπολογιστεί α) Η διαφορά δυναμικού V A V B, β) Ισχύει η σχέση που βρέθηκε όταν είναι d = 0. d [ Απάντηση : α) V κηλ, β) Ναι ] α α d +Q A B -Q α d α 18. Στα σημεία Α και Β μιας ευθείας ΑΒ με μήκος = 9 m βρίσκονται ακίνητα τα φορτία + και + 4 αντίστοιχα με = 1 μc. Να βρεθεί το δυναμικό του σημείου Γ της ευθείας ΑΒ στο οποίο η ένταση του πεδίου είναι μηδέν. [ Απάντηση : V = V ] 19. Στα σημεία Α και Β μιας ευθείας ΑΒ με μήκος l = 9 m βρίσκονται ακίνητα τα φορτία - και + 4 αντίστοιχα με = 1 μc. α) Να βρεθεί το δυναμικό του σημείου Γ της ευθείας ΑΒ στο οποίο η ένταση του πεδίου είναι μηδέν και β) Να βρεθεί η ένταση του πεδίου στα σημεία της ευθείας ΑΒ όπου το δυναμικό είναι μηδέν. [ Απάντηση : α) V = 10 3 V, β) Ε 1 = 750 V/m, E = 347, V/m ] 0. Τρία ίσα σημειακά φορτία + το καθένα τοποθετούνται στις τρεις κορυφές ενός τετραγώνου πλευράς α. Να υπολογιστούν : α) Η ένταση και το δυναμικό στο κέντρο του τετραγώνου, β) Η ένταση και το δυναμικό στην τέταρτη κορυφή του τετραγώνου και γ) Η δυναμική ενέργεια του συστήματος. ίνεται η σταθερά k ηλ. [ Απάντηση : α) EK κηλ, V 3 κ K ηλ α α, β) 1 E κ, ηλ α 4 4 V κηλ, γ) Uολ κηλ ] α α 1. Πάνω σε μια ηλεκτρική δυναμική γραμμή ενός ομογενούς ηλεκτροστατικού πεδίου θεωρούμε δυο σημεία Α και Β με αντίστοιχα δυναμικά V 1 = 50 V και V = - 0 V. Στο μέσο Μ της ευθείας ΑΒ να βρεθεί το δυναμικό και η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου. ίνεται ΑΒ = 0, m. [ Απάντηση : V = 15 V και E = 350 V/m ]

14 Φυσική Β Λυκείου Σε ένα ομογενές ηλεκτρικό πεδίο για δυο σημεία Α και Γ που βρίσκονται πάνω στην ίδια δυναμική γραμμή δίνονται V A = V και V Γ = - 0 V. Να βρεθεί το δυναμικό σε σημείο Κ του πεδίου για το οποίο είναι α) ΑΚ = ΚΓ και β) ΑΚ = ΚΓ. [ Απάντηση : α) V K = + 40 V, β) V K = + 60 V ] 3. Σε ένα ομογενές ηλεκτρικό πεδίο για δυο σημεία Α και B που βρίσκονται πάνω στην ίδια δυναμική γραμμή δίνονται V A = + 40 V και V B = - 0 V. α) Να βρεθεί το δυναμικό σε σημείο Κ του πεδίου για το οποίο είναι (ΑΚ) = (ΚB) και β) (ΑΚ) = (ΚB) και γ) αν (ΑΒ) = 10 cm να βρεθεί η ένταση. [ Απάντηση : α) V K = + 10 V, β) V K = 0, γ) Ε = 600 V/m ] 4. ύο παράλληλες μεταλλικές πλάκες απέχουν απόσταση = 1m και βρίσκονται υπό τάση V = 60 V. ύο σημεία Α και Β απέχουν αποστάσεις d 1 = 0 cm και d = 60 cm από τον ίδιο οπλισμό του πυκνωτή. Να βρεθεί η διαφορά δυναμικού V AB. [ Απάντηση : V AB = 4 V ] 5. Πρωτόνιο κινείται κατά μήκος μίας δυναμικής γραμμής ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου και όταν έχει διανύσει απόσταση d = cm έχει αυξήσει την κινητική του ενέργεια κατά Κ = J. Να υπολογιστεί το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου. ίνεται e = C. [ Απάντηση : Ε = 1000 V/m ] 6. Πρωτόνιο με μάζα m = 1,610-7 Kg και ηλεκτρικό φορτίο = 1, C μπαίνει με ταχύτητα υ = 1,610 6 m/s σε ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο έντασης Ε = N/C. Το διάνυσμα της ταχύτητας είναι παράλληλο στις δυναμικές γραμμές του πεδίου. Να βρεθεί η μετατόπιση του φορτίου σε χρόνο t = 10-7 s. [ Απάντηση : x = 0,31 m ] 7. Ανάμεσα σε δυο παράλληλες μεταλλικές πλάκες υπάρχει διάφορα δυναμικού V = V. Η απόσταση των πλακών είναι = 5 cm. Πόσο έργο παράγεται όταν ένα ηλεκτρικό φορτίο = 0,05 μc μεταφέρεται λόγω του πεδίου από την θετική στην αρνητική πλάκα και πόση είναι η ηλεκτροστατική δύναμη που ασκείται στο φορτίο αυτό. [ Απάντηση : W = 7,510-4 J και F = 0,015 N ] 8. Ανάμεσα σε δυο οριζόντιες πλάκες που απέχουν = 0,1 m εφαρμόζεται διαφορά δυναμικού V = 500 V. Πόσο χρόνο χρειάζεται ένα ηλεκτρόνιο για να πάει από την αρνητική πλάκα στην θετική. ίνονται = - 1, C και m = kg. Το πεδίο βαρύτητας παραλείπεται. [ Απάντηση : t = 1,510-8 s ] 9. Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έχει κατακόρυφες δυναμικές γραμμές με φορά προς τα πάνω. Ηλεκτρόνιο εκτοξεύεται προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα υ 0 = m/s. Μετά από χρόνο t = 10-7 s το ηλεκτρόνιο αλλάζει φορά κίνησης. Να υπολογιστεί : α) Η έ- νταση του ηλεκτρικού πεδίου, β) Το μέγιστο διάστημα που κινήθηκε κατακόρυφα το ηλεκτρόνιο. Το πεδίο βαρύτητας να παραληφθεί. ίνονται m = Kg και e = C. [ Απάντηση : α) Ε = 9 V/m, β) s = 3. m ]

15 Φυσική Β Λυκείου Από το θετικό οπλισμό ενός φορτισμένου σε τάση V = 180 V επίπεδου πυκνωτή εκτοξεύεται φορτίο = C με μάζα m = kg παράλληλα στις γραμμές του πεδίου με ταχύτητα υ 0. Να βρεθεί η μέγιστη ταχύτητα υ 0 ώστε το φορτίο να μη χτυπήσει τον αρνητικό οπλισμό. [ Απάντηση : υ 0 = m/s ] 31. Μεταξύ των παράλληλων και οριζόντιων μεταλλικών πλακών που βρίσκονται σε απόσταση = 1 cm τοποθετείται σταγόνα λαδιού με πυκνότητα ρ = 1500 kg/m 3. Αν το φορτίο της σταγόνας είναι = C και η τάση ανάμεσα στις πλάκες είναι V = 100 V τότε η σταγόνα αιωρείται. Να υπολογιστεί η ακτίνα r της σταγόνας. ίνεται g = 10 m/s 4 3 και ο όγκος σφαίρας δίνεται από την σχέση V = r 3. [ Απάντηση : r = 6,510-5 m ] 3. υο οριζόντιες πλάκες βρίσκονται σε διαφορά δυναμικού V = 100 V και απέχουν = 0,1 m. Ανάμεσα τους αιωρείται μια μικρή σταγόνα λαδιού με μάζα m = 10 mg. Να βρεθεί το φορτίο της σταγόνας. ίνεται g = 10 m/s. [ Απάντηση : = 10-7 C ] 33. Ανάμεσα σε δυο κατακόρυφες μεταλλικές πλάκες κρέμεται με νήμα ένα σφαιρίδιο με μάζα m = 10-3 kg. Οι δυο πλάκες συνδέονται με τους πόλους πηγής σταθερής τάσης V = 1000 V και τότε το νήμα του σφαιριδίου εκτρέπεται από τη θέση ισορροπίας κατά γωνία φ = Αν η απόσταση ανάμεσα στις πλάκες είναι d = 0, m να βρεθεί το φορτίο του σφαιριδίου. δίνεται g = 10 m/s. [ Απάντηση : = μc ] 34. Από νήμα με όριο θραύσης Τ θρ = 5 Ν κρέμεται μια μεταλλική σφαίρα μάζας m = 0,3 kg και φορτίου = 4 μc. Το σύστημα βρίσκεται μέσα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο με οριζόντιες δυναμικές γραμμές. Να βρείτε τη μέγιστη τιμή που μπορεί να πάρει η ένταση του πεδίου για να μην κοπεί το νήμα. ίνεται g = 10 m/s. [ Απάντηση : E max = 10 6 N/C ] 35. Το σφαιρίδιο του ηλεκτροστατικού εκκρεμούς βρίσκεται μέσα σε ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο και ισορροπεί όταν το νήμα σχηματίζει με την κατακόρυφη γωνία θ = Αν η ένταση του πεδίου τριπλασιαστεί να βρεθεί η καινούργια γωνία θ στην θέση ισορροπίας. [ Απάντηση : θ = 60 0 ] θ E 36. Πυκνωτής έχει χωρητικότητα μf και είναι φορτισμένος με τάση 0 V. Να υπολογίσετε α. το φορτίο του πυκνωτή. β. την ενέργεια που έχει αποθηκευθεί στον πυκνωτή. γ. την αύξηση που πρέπει να κάνουμε στο φορτίο του πυκνωτή, ώστε να αυξηθεί η τάση του κατά 10 V. [Απάντηση: 40 μc, J, 0 μc]

16 Φυσική Β Λυκείου Επίπεδος πυκνωτής αέρα έχει χωρητικότητα C 0 = μf και είναι συνδεδεμένος με πηγή τάσης 40 V. Χωρίς να τον αποσυνδέσουμε από την πηγή, γεμίζουμε το χώρο μεταξύ των οπλισμών του με υλικό διηλεκτρικής σταθεράς ε = 10 Να υπολογίσετε τη μεταβολή α. στην τάση μεταξύ των οπλισμών του. β. στη χωρητικότητά του. γ. στην ηλεκτροστατική ενέργειά του. Που οφείλεται αυτή η μεταβολή; [Απάντηση: 0, 18 μf, 70 μc, 14, J] 38. ιαθέτουμε έναν πυκνωτή του οποίου μπορούμε να μεταβάλλουμε την χωρητικότητα από 1μF έως 3μF. Α. Επιλέγουμε χωρητικότητα 1μF και τον φορτίζουμε με τάση 300 V. Πόσο ηλεκτρικό φορτίο απέκτησε ο πυκνωτής; Πόσα ηλεκτρόνια μεταφέρθηκαν από τον έναν οπλισμό στον άλλον, κατά τη διάρκεια της φόρτισής του; ίνεται e = 1, C. Β. Αποσυνδέουμε τον πυκνωτή από την πηγή που τον φόρτισε και αυξάνουμε τη χωρητικότητά του σε 3 μf. Να υπολογίσετε την τάση μεταξύ των οπλισμών του και τη μεταβολή της ενέργειάς του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κατά την ηλέκτριση με τριβή μεταφέρονται από το ένα σώμα στο άλλο i. πρωτόνια. ii. ηλεκτρόνια iii iν. νετρόνια ιόντα. 2. Το σχήμα απεικονίζει

Διαβάστε περισσότερα

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 1 ο Κεφάλαιο

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 1 ο Κεφάλαιο φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας ο Κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. Η προέλευση της ονομασίας ηλεκτρισμός Τον 6 ο αιώνα π.χ. οι αρχαίοι Έλληνες ανακάλυψαν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Ηλεκτρισμένα σώματα. πως διαπιστώνουμε ότι ένα σώμα είναι ηλεκτρισμένο ; Ηλεκτρικό φορτίο

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Ηλεκτρισμένα σώματα. πως διαπιστώνουμε ότι ένα σώμα είναι ηλεκτρισμένο ; Ηλεκτρικό φορτίο ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο Ηλεκτρισμένα σώματα 1.1 Ποια είναι ; Σώματα (πλαστικό, γυαλί, ήλεκτρο) που έχουν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε ελαφρά

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος παίρνει καθορισμένη τιμή. Ηλεκτρικό πεδίο Ηλεκτρικό πεδίο ονομάζεται ο χώρος, που σε κάθε σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων ΘΕΜΑ Δ

Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων ΘΕΜΑ Δ Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων ΘΕΜΑ Δ 4_15580 Δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία Q 1 = μc και Q = 8 μc, συγκρατούνται ακλόνητα πάνω σε οριζόντιο μονωτικό δάπεδο, στα σημεία Α και Β αντίστοιχα, σε απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Δ (15732) Δύο ακίνητα σημειακά ηλεκτρικά φορτία 2 μc και 3 μc, βρίσκονται αντίστοιχα στις θέσεις 3 m και 6 m ενός άξονα, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Δ1) Να υπολογίσετε το δυναμικό του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 1. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 1. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα; ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα; Ηλεκτρισµός ονοµάζεται η ιδιότητα που εµφανίζουν ορισµένα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Στατικός Ηλεκτρισμός

Κεφάλαιο 5: Στατικός Ηλεκτρισμός Κεφάλαιο 5: Στατικός Ηλεκτρισμός Ο Θαλής ο Μιλήσιος (600 π.χ) παρατήρησε ότι αν τρίψουμε το ήλεκτρο (κεχριμπάρι) με ένα στεγνό μάλλινο ύφασμα αποκτά την ιδιότητα να έλκει μικρά κομματάκια από χαρτί, τρίχες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 2012 - \ ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις - Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια» ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΤΙΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ B ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ COULOMB

ΘΕΜΑ B ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ COULOMB 1 ΘΕΜΑ B ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OULOMB 1. ΘΕΜΑ Β -1596 B.1 Διαθέτουμε έξι φορτισμένα, με ηλεκτρικό φορτίο, σώματα Α, Β, Γ, Δ, Ε και Ζ, μικρών διαστάσεων. Με βάση μια σειρά παρατηρήσεων, ένας μαθητής οδηγήθηκε στα εξής

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Σημειώσεις για τη Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Κεφάλαιο 3.1 Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων

Επαναληπτικές Σημειώσεις για τη Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Κεφάλαιο 3.1 Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων Επαναληπτικές Σημειώσεις για τη Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Κεφάλαιο 3.1 Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων 3.1.1 Ο Νόμος του Coulomb Στη φύση εμφανίζονται δύο ειδών φορτία. Θετικό (+) και αρνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 1.Β1. α) Να διατυπώσετε το νόµο του Coulomb και να γράψετε την αντίστοιχη σχέση. β) Ποιες οι µονάδες των µεγεθών που εµφανίζονται στη σχέση; 2.Β2. Ποιες οι οµοιότητες και

Διαβάστε περισσότερα

4πε Όπου ε ο µια φυσική σταθερά που ονοµάζεται απόλυτη διηλεκτρική σταθερά του κενού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ο νόµος του Coulomb

4πε Όπου ε ο µια φυσική σταθερά που ονοµάζεται απόλυτη διηλεκτρική σταθερά του κενού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ο νόµος του Coulomb ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3.1.1 Ο νόµος του Coulomb Συµπλήρωµα θεωρίας Τα υλικά σώµατα αποτελούνται από άτοµα Ένα άτοµο έχει έναν θετικά φορτισµένο πυρήνα γύρω από τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Τάξης ΓΕΛ 4 ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Τάξης ΓΕΛ 4 ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Τάξης ΓΕΛ 4 ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Δυναμική ενέργεια δυο φορτίων Δυναμική ενέργεια τριών ή περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ. Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο. 1.1 Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ. Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο. 1.1 Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο. 1.1 Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη. 1. Σώματα, όπως ο πλαστικός χάρακας ή το ήλεκτρο, που αποκτούν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε ελαφρά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Μοντέλο ατόμου m p m n =1,7x10-27 Kg m e =9,1x10-31 Kg Πυρήνας: πρωτόνια (p + ) και νετρόνια (n) Γύρω από τον πυρήνα νέφος ηλεκτρονίων (e -

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Νόμος του Coulomb Έστω δύο ακίνητα σημειακά φορτία, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους. Τα φορτία αυτά αλληλεπιδρούν μέσω δύναμης F, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Στατικός Ηλεκτρισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Στατικός Ηλεκτρισμός ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Στατικός Ηλεκτρισμός Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική Γ Γυμνασίου http://users.sch.gr/vgargan g g Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 1: Στατικός Ηλεκτρισμός - http://vgargan.gr Τι είναι ο Στατικός Ηλεκτρισμός;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3.1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ COULOMB

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3.1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ COULOMB ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3.1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ COULOMB Η δύναμη που ασκείται μεταξύ σημειακών ηλεκτρικών φορτιών 1, είναι ανάλογη του γινομένου των φορτίων, και αντιστρόφως

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρισμός. TINA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις -Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια»

Ηλεκτρισμός. TINA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις -Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια» Ηλεκτρισμός TINA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις -Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια» 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

3ο ιαγώνισµα - Ηλεκτροστατική. Θέµα Α

3ο ιαγώνισµα - Ηλεκτροστατική. Θέµα Α 3ο ιαγώνισµα - Ηλεκτροστατική Ηµεροµηνία : 10 Φλεβάρη 2013 ιάρκεια : 3 ώρες Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % Θέµα Α Στις ερωτήσεις 1.1 1.4 επιλέξτε την σωστή απάντηση (5 4 = 20 µονάδες ) Α.1. Οταν η απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρισμός: Το φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου

Ηλεκτρισμός: Το φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου Ηλεκτρισμός: Το φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου TINA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις -Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια» 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο.

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. 3.01. Έργο κατά την μετακίνηση φορτίου. Στις κορυφές Β και Γ ενόςισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ πλευράς α= 2cm, βρίσκονται ακλόνητα δύο σηµειακά ηλεκτρικά φορτία q 1 =2µC και q 2 αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Λυκειου, Γενικής Παιδείας 1ο Κεφάλαιο - Ηλεκτροστατική

Φυσική Β Λυκειου, Γενικής Παιδείας 1ο Κεφάλαιο - Ηλεκτροστατική Φυσική Β Λυκειου, Γενικής Παιδείας - Ηλεκτροστατική Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός http://www.perifysikhs.com 1 Ηλεκτρικό ϕορτίο - οµή της Υλης Το εκτρικό ϕορτίο ( ή Q) είναι µια από

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες

Διαβάστε περισσότερα

Α) Η επιφάνεια Gauss έχει ακτίνα r μεγαλύτερη ή ίση της ακτίνας του κελύφους, r α.

Α) Η επιφάνεια Gauss έχει ακτίνα r μεγαλύτερη ή ίση της ακτίνας του κελύφους, r α. 1. Ένα σφαιρικό κέλυφος που θεωρούμε ότι έχει αμελητέο πάχος έχει ακτίνα α και φέρει φορτίο Q, ομοιόμορφα κατανεμημένο στην επιφάνειά του. Βρείτε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο εξωτερικό και στο

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙΙ ΦΟΡΤΙΙΟ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 1) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο. Για το κενό ή αέρα στο SI: N m. , Μονάδα στο S.I. 1. Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων:

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο. Για το κενό ή αέρα στο SI: N m. , Μονάδα στο S.I. 1. Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων: ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Φυσική της Λυκείου Γενικής Παιδείας Στατικός Ηλεκτρισμός Τύποι που ισχύουν Νόμος του Coulomb Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων: α. Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο του παραλλογράμμου

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Λυκειου, Γενικής Παιδείας 4ο Φυλλάδιο - Ηλεκτροστατική

Φυσική Β Λυκειου, Γενικής Παιδείας 4ο Φυλλάδιο - Ηλεκτροστατική Φυσική Β Λυκειου, Γενικής Παιδείας - Ηλεκτροστατική Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός http://www.perifysikhs.com 1 Ηλεκτρικό ϕορτίο - οµή της Υλης Το εκτρικό ϕορτίο (q ή Q) είναι µια από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘEMA A: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τη μια σωστή απάντηση: 1. Αντιστάτης με αντίσταση R συνδέεται με ηλεκτρική πηγή, συνεχούς τάσης V

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21 Ηλεκτρικά Φορτία και Ηλεκτρικά Πεδία. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 21 Ηλεκτρικά Φορτία και Ηλεκτρικά Πεδία. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 21 Ηλεκτρικά Φορτία και Ηλεκτρικά Πεδία Στατικός Ηλεκτρισµός, Ηλεκτρικό Φορτίο και η διατήρηση αυτού Ηλεκτρικό φορτίο στο άτοµο Αγωγοί και Μονωτές Επαγόµενα Φορτία Ο Νόµος του Coulomb Το Ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 05 0 ΣΕΙΡΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012. κινείται σε κυκλική τροχιά, όπως στο σχήµα, µε περίοδο T = π s. Το νήµα έχει µήκος l = 5 m.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012. κινείται σε κυκλική τροχιά, όπως στο σχήµα, µε περίοδο T = π s. Το νήµα έχει µήκος l = 5 m. ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 0, Νίκαια (104903576) ΤΑΞΗ...Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ... ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01 ΘΕΜΑ 1 Ο Η σφαίρα µάζας m= 1kg κινείται σε κυκλική τροχιά, όπως στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Υποθέστε ότι έχουμε μερικά ακίνητα φορτισμένα σώματα (σχ.). Τα σώματα αυτά δημιουργούν γύρω τους ηλεκτρικό πεδίο. Αν σε κάποιο σημείο Α του ηλεκτρικού πεδίου τοποθετήσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γενικού Λυκείου

Φυσική Β Γενικού Λυκείου Φυσική Β Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ημήτρης Μαμούρας Γ' γυµνασίου ðìïðïéèíûîè õåöòýá ùíûîá ðáòáäåýçíáôá òöôüóåé õåöòýá Íìùôå áóëüóåé ðáîôüóåé åòöôüóåöî óøïìéëïà âéâìýïù

ημήτρης Μαμούρας Γ' γυµνασίου ðìïðïéèíûîè õåöòýá ùíûîá ðáòáäåýçíáôá òöôüóåé õåöòýá Íìùôå áóëüóåé ðáîôüóåé åòöôüóåöî óøïìéëïà âéâìýïù ημήτρης Μαμούρας Γ' γυµνασίου ðìïðïéèíûîè õåöòýá ùíûîá ðáòáäåýçíáôá òöôüóåé õåöòýá Íìùôå áóëüóåé ðáîôüóåé åòöôüóåöî óøïìéëïà âéâìýïù www.ziti.gr Πρόλογος Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας είναι γραμμένο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 1999

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 1999 Ζήτηµα 1ο Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 1999 Στις ερωτήσεις 1 6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Όταν η απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 120 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει:

1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 120 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρικό πεδίο 1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 10 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει: (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1ο ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η αντίσταση ενός µεταλλικού αγωγού που

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητισμός. Ηλεκτρικό δυναμικό. Νίκος Ν. Αρπατζάνης

Ηλεκτρομαγνητισμός. Ηλεκτρικό δυναμικό. Νίκος Ν. Αρπατζάνης Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλεκτρικό δυναμικό Νίκος Ν. Αρπατζάνης Ηλεκτρικό δυναμικό Θα συνδέσουμε τον ηλεκτρομαγνητισμό με την ενέργεια. Χρησιμοποιώντας την αρχή διατήρησης της ενέργειας μπορούμε να λύνουμε διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η1. Ηλεκτρικά πεδία

Κεφάλαιο Η1. Ηλεκτρικά πεδία Κεφάλαιο Η1 Ηλεκτρικά πεδία Ηλεκτρισµός και µαγνητισµός Οι νόµοι του ηλεκτρισµού και του µαγνητισµού έχουν πρωταρχικό ρόλο στη λειτουργία πολλών σύγχρονων συσκευών. Οι ενδοατοµικές και ενδοµοριακές δυνάµεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο. ΘΕΜΑ 2 ο. Η δυναμική ενέργεια ανήκει στο σύστημα των δύο φορτίων και δίνεται από τη σχέση:

ΘΕΜΑ 1 ο. ΘΕΜΑ 2 ο. Η δυναμική ενέργεια ανήκει στο σύστημα των δύο φορτίων και δίνεται από τη σχέση: ΑΠΑΝΤΗΣΕΕΙΙΣ ΣΤΟ ΙΙΑΓΓΩΝΙΙΣΜΑ ΦΦΥΥΣΙΙΚΚΗΣ ΚΚΑΤΕΕΥΥΘΥΥΝΣΗΣ ΒΒ ΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΥΥ 1133 33 001111 ΘΕΜΑ 1 ο 1. β. γ 3. α 4. β 5. α ΘΕΜΑ ο 1. α. Σωστό Η δυναμική ενέργεια του συστήματος των δύο φορτίων δίνεται από

Διαβάστε περισσότερα

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων.

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων. Το σώμα Α μάζας m A = 1 kg κινείται με ταχύτητα u 0 = 8 m/s σε λείο οριζόντιο δάπεδο και συγκρούεται μετωπικά με το σώμα Β, που έχει μάζα m B = 3 kg και βρίσκεται στο άκρο αβαρούς και μη εκτατού (που δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1 ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 2 ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 3 ΝΟΤΗΤΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο.

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια 1 ΘΕΜΑ 1 ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ 1. οχείο σταθερού όγκου περιέχει ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου. Αν θερµάνουµε το αέριο µέχρι να τετραπλασιαστεί η απόλυτη θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΛΗ Οτιδήποτε έχει μάζα και καταλαμβάνει χώρο Μάζα είναι η ποσότητα αδράνειας ενός σώματος, μονάδα kilogram (kg) (σύνδεση( δύναμης & επιτάχυνσης) F=m*γ Καταστάσεις της ύλης Στερεά,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) Θέµα 1 ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) 1.1 Πολλαπλής επιλογής A. Ελαστική ονοµάζεται η κρούση στην οποία: α. οι ταχύτητες των σωµάτων πριν και µετά την κρούση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 0-0 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7// ΘΕΜΑ ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Νόμος Gauss, κίνηση σε ηλεκτρικό πεδίο. Ι. Γκιάλας Χίος, 28 Φεβρουαρίου 2014

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Νόμος Gauss, κίνηση σε ηλεκτρικό πεδίο. Ι. Γκιάλας Χίος, 28 Φεβρουαρίου 2014 ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Νόμος Gauss, κίνηση σε ηλεκτρικό πεδίο Ι. Γκιάλας Χίος, 28 Φεβρουαρίου 214 Ασκηση συνολικό φορτίο λεκτρικό φορτίο Q είναι κατανεμημένο σε σφαιρικό όγκο ακτίνας R με πυκνότητα ορτίου ανάλογη του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 2004

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 2004 ΦΥΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 004 ΕΚΦΩΝΗΕΙ ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις - 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1ο ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Ο πυκνωτής Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. Η απλούστερη μορφή πυκνωτή είναι ο επίπεδος πυκνωτής, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Hλεκτρικό. Πεδίο. Ζαχαριάδου Αικατερίνη Γενικό Τμήμα Φυσικής, Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών Τομέας Φυσικής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Hλεκτρικό. Πεδίο. Ζαχαριάδου Αικατερίνη Γενικό Τμήμα Φυσικής, Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών Τομέας Φυσικής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Hλεκτρικό Πεδίο Ζαχαριάδου Αικατερίνη Γενικό Τμήμα Φυσικής, Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών Τομέας Φυσικής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Προτεινόμενη βιβλιογραφία: SRWY, Physics fo scientists and enginees YOUNG H.D., Univesity

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1ο ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 00 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 23 Ηλεκτρικό Δυναµικό. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 23 Ηλεκτρικό Δυναµικό. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 23 Ηλεκτρικό Δυναµικό Διαφορά Δυναµικού-Δυναµική Ενέργεια Σχέση Ηλεκτρικού Πεδίου και Ηλεκτρικού Δυναµικού Ηλεκτρικό Δυναµικό Σηµειακών Φορτίων Δυναµικό Κατανοµής Φορτίων Ισοδυναµικές Επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ενέργεια σε Ηλεκτρικό πεδίο, Διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού. Ιωάννης Γκιάλας 14 Μαρτίου 2014

Δυναμική Ενέργεια σε Ηλεκτρικό πεδίο, Διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού. Ιωάννης Γκιάλας 14 Μαρτίου 2014 Δυναμική Ενέργεια σε Ηλεκτρικό πεδίο, Διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού Ιωάννης Γκιάλας 14 Μαρτίου 2014 Έργο ηλεκτροστατικής δύναμης W F Δl W N i i1 F Δl i Η μετατόπιση Δl περιγράφεται από ένα διάνυσμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 3.3 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Οι μαγνητικοί πόλοι υπάρχουν πάντοτε σε ζευγάρια. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΟΛΑ. Οι ομώνυμοι πόλοι απωθούνται, ενώ οι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά) ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2010 ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 07:30 10:00 π.μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις ερωτήσεις - που ακολουθούν: Η ενεργός ταχύτητα των μορίων ορισμένης ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1 ο. iv) πραγµατοποιεί αντιστρεπτές µεταβολές.

Θέµα 1 ο. iv) πραγµατοποιεί αντιστρεπτές µεταβολές. ΜΑΘΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Θέµα 1 ο α) Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου πραγµατοποιεί µεταβολή AB από την κατάσταση A (p, V, T ) στην κατάσταση B (p, V 1, T ). i) Ισχύει V 1 = V. ii) Η µεταβολή παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014 minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/014 minimath.eu Περιεχόμενα Κινηση 3 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 4 Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση 5 Δυναμικη 7 Οι νόμοι του Νεύτωνα 7 Τριβή 8 Ομαλη κυκλικη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΕΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΕΩΝ 004 ΦΥΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Νόμος Gauss, Ηλεκτρικά πεδία. Ιωάννης Γκιάλας 7 Μαρτίου 2014

Εφαρμογές Νόμος Gauss, Ηλεκτρικά πεδία. Ιωάννης Γκιάλας 7 Μαρτίου 2014 Εφαρμογές Νόμος Gauss, Ηλεκτρικά πεδία Ιωάννης Γκιάλας 7 Μαρτίου 14 Άσκηση: Ηλεκτρικό πεδίο διακριτών φορτίων Δύο ίσα θετικά φορτία q βρίσκονται σε απόσταση α μεταξύ τους. Να βρεθεί η ακτίνα του κύκλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ - \ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις - Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια» ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΤΙΝΑ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητισμός. Νίκος Ν. Αρπατζάνης

Ηλεκτρομαγνητισμός. Νίκος Ν. Αρπατζάνης Ηλεκτρομαγνητισμός Νίκος Ν. Αρπατζάνης Πεδίο Πολλές φορές είναι χρήσιμα κάποια φυσικά μεγέθη που έχουν διαφορετική τιμή, σε διαφορετικά σημεία του χώρου (π.χ. μετεωρολογικά δεδομένα,όπως θερμοκρασία, πίεση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Δεύτερη Φάση) Κυριακή, 13 Απριλίου 2014 Ώρα: 10:00-13:00 Οδηγίες: Το δοκίμιο αποτελείται από έξι (6) σελίδες και έξι (6) θέματα. Να απαντήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση B' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΖΗΤΗΜΑ 1 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1ο ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 3.1 Στο σχήμα φαίνεται μία πόρτα και οι δυνάμεις που δέχεται. Ροπή ως προς τον άξονα z z έχει η δύναμη:

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 3.1 Στο σχήμα φαίνεται μία πόρτα και οι δυνάμεις που δέχεται. Ροπή ως προς τον άξονα z z έχει η δύναμη: 3.1 Στο σχήμα φαίνεται μία πόρτα και οι δυνάμεις που δέχεται. Ροπή ως προς τον άξονα z z έχει η δύναμη: α. F 1 β. F 2 γ. F 3 δ. F 4 3. 2 Ένα σώμα δέχεται πολλές ομοεπίπεδες δυνάμεις. Τότε: α. οι ροπές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΞΙ ( 6 ) ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΝΕΑ ( 9 ) ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ, ΣΤΗΝ ΚΟΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ 1 (α) Όταν θέλετε να ανάψετε το φως στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Το έργο μίας από τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα. α. είναι μηδέν όταν το σώμα είναι ακίνητο β. έχει πρόσημο το οποίο εξαρτάται από τη γωνία

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (2014 2015) Σε ροζ φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (2014 2015)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (2014 2015) Σε ροζ φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (2014 2015) > Φυσική Β Λυκείου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΟ ΠΕΔΙΙΟ ΕΕι ισσααγγωγγήή (σελ. 1) ΝΝόόμμοοςς ττοούύ ΚΚοουυλλόόμμππ (σελ. 3) ΗΗλλεεκκττρρι ικκόό ππεεδδί ίοο ΈΈννττ αασσηη ηηλλεεκκττρρι ικκοούύ ππεεδδ ίοουυ

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισμα στη Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Επαναληπτικό Ι

ιαγώνισμα στη Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Επαναληπτικό Ι Θέμα 1 ο ιαγώνισμα στη Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Επαναληπτικό Ι Στα ερωτήματα 1 5 του πρώτου θέματος, να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα της απάντησης που θεωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ μ α τ α γ ι α Ε π α ν ά λ η ψ η Φ υ σ ι κ ή Κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς Γ Λ υ κ ε ί ο υ

Θ έ μ α τ α γ ι α Ε π α ν ά λ η ψ η Φ υ σ ι κ ή Κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς Γ Λ υ κ ε ί ο υ Θ έ μ α τ α γ ι α Ε π α ν ά λ η ψ η Φ υ σ ι κ ή Κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς Γ Λ υ κ ε ί ο υ Αφού επαναληφθεί το τυπολόγιο, να γίνει επανάληψη στα εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Ερωτήσεις: (Από σελ. 7 και μετά)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε κίνηση ενός κινητού; 2. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; 3. Τι ονομάζουμε υλικό σημείο; 4. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Στο κεφάλαιο των κινήσεων ασχοληθήκαμε με τη μελέτη της κίνησης χωρίς να μας απασχολούν τα αίτια που προκαλούν την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ - Τα Καλύτερα Φροντιστήρια της Πόλης!

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ - Τα Καλύτερα Φροντιστήρια της Πόλης! ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... /... / 01, ΤΜΗΜΑ :... ΒΑΘΜΟΣ:... ΘΕΜΑ 1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικό Πεδίο. Ζαχαριάδου Αικατερίνη Γενικό Τμήμα Φυσικής, Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών Τομέας Φυσικής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Μαγνητικό Πεδίο. Ζαχαριάδου Αικατερίνη Γενικό Τμήμα Φυσικής, Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών Τομέας Φυσικής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μαγνητικό Πεδίο Ζαχαριάδου Αικατερίνη Γενικό Τμήμα Φυσικής, Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών Τομέας Φυσικής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Προτεινόμενη βιβλιογραφία: SERWAY, Physics for scientists and engineers YOUNG H.D., University

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009-2010 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ (ΚΑΤ.

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009-2010 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ (ΚΑΤ. ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 009-010 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 010 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ (ΚΑΤ.) ΤΑΞΗ: B ΛΥΚΕΙΟΥ Ημερομηνία: 31/05/010 Διάρκεια: Ώρες και 30 λεπτά ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:...

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φυσική Κατεύθυνσης Β Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις: Σε ισόχωρη αντιστρεπτή θέρµανση ιδανικού αερίου, η

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 27 Μαγνητισµός. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 27 Μαγνητισµός. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 27 Μαγνητισµός Περιεχόµενα Κεφαλαίου 27 Μαγνήτες και Μαγνητικά πεδία Τα ηλεκτρικά ρεύµατα παράγουν µαγνητικά πεδία Μαγνητικές Δυνάµεις πάνω σε φορτισµένα σωµατίδια. Η ροπή ενός βρόχου ρεύµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 014 Ε_3.ΦλΓΑΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ & ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 7 Απριλίου 014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό.

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα