Επιπτώσεις στη Βιοποικιλότητα και τα Οικοσυστήματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιπτώσεις στη Βιοποικιλότητα και τα Οικοσυστήματα"

Transcript

1 Τοποθέτηση & Λειτουργία Μηχανών Θαλάσσιας Ενέργειας: Επιπτώσεις στη Βιοποικιλότητα και τα Οικοσυστήματα Αναστασία Μήλιου Αρχιπέλαγος Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας

2 Αρχικό στάδιο ανάπτυξης των συστημάτων εκμετάλλευσης θαλάσσιας ενέργειας Λίγα διαθέσιμα δεδομένα για τις επιδράσεων που μπορεί να προκαλέσουν στα θαλάσσια οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα. Η σχετικά περιορισμένη γνώση που υπάρχει δυστυχώς ακόμα σήμερα για τα θαλάσσια οικοσυστήματα εν αντιθέσει με τα χερσαία, και κυρίως για αυτά των ελληνικών θαλασσών, δύσκολητηνκατανόησηήπρόβλεψητωνεπιπτώσεωνπου μπορεί να προκληθούν. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

3 Κύριοι τομείς πιθανής αλληλεπίδρασης των θαλάσσιων ειδών και οικοσυστημάτων με τη φυσικό-χημική τροποποίηση και τις άλλες πιθανές επιβαρύνσεις των οικοσυστημάτων που μπορεί να προκαλέσει η χρήση συστημάτων θαλάσσιας ενέργειας.

4 Ιδιαίτερη Περιβαλλοντική Σημασία του Φυσικού Πλούτο των ελληνικών θαλασσών Κλειστές άρα και ευάλωτες θαλάσσιες περιοχές, που επιβαρύνονται από: την ολοένα αυξανόμενη κίνηση των πλοίων, (ρίσκο θαλάσσιου ατυχήματος) Τη γενικότερη ρύπανση τις ιχθυοτροφικές μονάδες

5 ΚΗΤΩΔΗ (ΦΑΛΑΙΝΕΣ & ΔΕΛΦΙΝΙΑ)

6 ή ώ ί ά ό

7 ά ς ώ ς ά ώ Δερματο ώ έ

8 47 Είδη Καρχαριοειδών (1/3 Απειλούμενα) Προσκυνητής

9 Θαλάσσια Λιβάδια Ποσειδωνίας Τα δάση της θάλασσας Προστατευόμενο οικοσύστημα προτεραιότητας >300 είδη χλωρίδας, >1000 είδη πανίδας Φωτοσύνθεση= παραγωγή τροφής Καταφύγιο από τους θηρευτές Αποτροπή διάβρωσης

10

11 Ύφαλοι ασβεστολιθικών ροδοφυκών «τραγάνες» Ύφαλοι σε m βάθος Θεμελιώδη σημασία για την παραγωγικότητα των ιχθυοαποθεμάτων Τύπος οικοτόπου, που θεωρείται μη ανανεώσιμος φυσικός πόρος, δεδομένου ότι έχει ρυθμό ανάπτυξης 0,06-0,03mm/χρόνο. Οι ύφαλοι που χρειάζονται έως και χρόνια για να σχηματιστούν.

12 Αναγκαία πιλοτική μελέτη επιπτώσεων, στις ελληνικές θάλασσες, για τους διάφορους τύπους μηχανών Δεν μπορεί να γίνει εφαρμογή μελετών που αφορούν άλλες θαλάσσιες περιοχές (π.χ. βόρειο θάλασσα, ή Ατλαντικό) - απαιτείται λεπτομερής έρευνα στα ελληνικά οικοσυστήματα ανάπτυξη νέων τεχνολογιών με παράλληλη διαφύλαξη μίας μοναδικής παγκόσμιας φυσικής κληρονομιάς

13 Επίδραση στα θαλάσσια οικοσυστήματα και είδη, από τις μηχανές θαλάσσιας ενέργειας Ποικίλουν ιδιαίτερα ανάλογα με τον τύπο, το μέγεθος της μονάδας και το οικοσύστημα της περιοχής και μπορεί να περιλαμβάνουν: 1. Τροποποίηση των θαλάσσιων ρευμάτων 2. Επίδραση στα βενθικά οικοσυστήματα 3. (Αμφιλεγόμενη) Επίδραση τεχνητού υφάλου 4. Ποιότητα νερών 5. Ηχορύπανση 6. Ηλεκτρομαγνητικά πεδία 7. Κίνδυνος συγκρούσεων

14 Επίδραση στα θαλάσσια οικοσυστήματα και είδη, από τις μηχανές θαλάσσιας ενέργειας 1. Τροποποίηση των θαλάσσιων ρευμάτων Μπορεί να επηρεάσει τη συνολική παραγωγικότητα μίας θαλάσσιας περιοχής, καθώς επηρεάζονται οι πλαγκτονικοί οργανισμοί. Ιδιαίτερα σημαντική επίδραση θεωρείται η πιθανή παράκτια διάβρωση (π.χ. διάβρωση παραλιών) με σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (π.χ. καταστροφή παραλίων ωοτοκίας θαλάσσιων χελωνών) αλλά και κοινωνικό-οικονομικές (π.χ. τουρισμός). Θεωρείται ότι οι επιδράσεις στα ρεύματα και τον κυματισμό εξαρτώνται ιδιαίτερα από την τεχνολογία και τοποθεσία των εφαρμογών, με τις μέγιστες επιδράσεις να προκαλούνται σε κοντινή απόσταση από τη στεριά. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την κατανόηση της έκτασης των σχετικών επιδράσεων.

15 Επίδραση στα θαλάσσια οικοσυστήματα και είδη, από τις μηχανές θαλάσσιας ενέργειας 2. Επίδραση στα βενθικά οικοσυστήματα μέσω: Καταστροφής φυτικών ή ζωικών βιοκοινωνιών, λόγω της αλλαγής στη ροή του νερού, στη δομή των κυμάτων ή τη σύσταση του υποστρώματος. Καταστροφής οικοτόπων κατά την εγκατάσταση (αγκυροβόλιο σκαφών, κατασκευαστικά έργα). Όταν η εγκατάσταση γίνεται με αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους και στα κατάλληλα οικοσυστήματα, θεωρείται ότι μετά από χρόνια τα οικοσυστήματα επανέρχονται. Σε περίπτωση όμως που προκληθεί μεταφορά ιζήματος και διάβρωση, τότε οι επιδράσεις θεωρούνται μακροχρόνιες. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την κατανόηση της έκτασης των σχετικών επιδράσεων.

16 Επίδραση στα θαλάσσια οικοσυστήματα και είδη, από τις μηχανές θαλάσσιας ενέργειας 3. (Αμφιλεγόμενη) Επίδραση τεχνητού υφάλου Δεδομένου ότι η έρευνα είναι μέχρι σήμερα είναι περιορισμένη, οι απόψεις για το κατά τόσο τα συστήματα εκμετάλλευσης θαλάσσιας ενέργειας μπορεί να λειτουργήσουν σαν τεχνητοί ύφαλοι, είναι αμφιλεγόμενα. Στις ελληνικές θάλασσες που χαρακτηρίζονται από την απουσία αλιευτικής διαχείρισης, οι - μικρής έκτασης - μονάδες συνιστούν περιοχές όπου πιθανώς να υπάρξει αύξηση των ιχθυαποθεμάτων. Δεδομένης όμως της συνεχούς κίνησης και όχλησης που προκαλούν οι διάφορες μηχανές θαλάσσιας ενέργειας, αμφισβητείται κατά πόσο μπορεί να αποκτήσουν χαρακτηριστικά τεχνητού υφάλου, με πιθανή αύξηση της βιομάζας της περιοχής. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την κατανόηση της έκτασης των σχετικών επιδράσεων.

17 Επίδραση στα θαλάσσια οικοσυστήματα και είδη, από τις μηχανές θαλάσσιας ενέργειας 4. Ποιότητα νερών Μικρή πιθανότητα πετρελαιοκηλίδων κατά την κατασκευή, Συνεχή απελευθέρωση τοξικών ουσιών που βρίσκονται στα υφαλοχρώματα, με συνεπακόλουθες επιπτώσεις που προκαλούνται από τη βιομεγέθυνση τους στην τροφική αλυσίδα. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την κατανόηση της έκτασης των σχετικών επιδράσεων.

18 Επίδραση στα θαλάσσια οικοσυστήματα και είδη, από τις μηχανές θαλάσσιας ενέργειας 5. Ηχορύπανση Εκτός από τα θαλάσσια θηλαστικά και χελώνες, δεν είναι ξεκάθαρο αν και άλλα είδη επηρεάζονται από τη λειτουργική ηχορύπανση. Η μεγαλύτερη ενόχληση είναι κατά την κατασκευή Ηηχορύπανσηκατάτηλειτουργίαθαείναισαφώςλιγότερη ποικίλει όμως ανάλογα με τον τύπο της μονάδας Απαιτείται περισσότερη έρευνα για τον προσδιορισμό των πιθανών χρόνιων επιπτώσεων από την ηχορύπανση που προκαλούν οι μονάδες θαλάσσιας ενέργειας Έχει αποδειχθεί όμως ότι ο θόρυβος από τις υπεράκτιες ανεμογεννήτριες επηρεάζει τα ψάρια και τα διατηρεί σε απόσταση από αυτές.

19 Επίδραση στα θαλάσσια οικοσυστήματα και είδη, από τις μηχανές θαλάσσιας ενέργειας 6. Ηλεκτρομαγνητικά πεδία Τα υποβρύχια καλώδια που μεταφέρουν ενέργεια μεταξύ των μετασχηματιστών, των γεννητριών και της στεριάς, παράγουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία τα οποία μπορεί να επηρεάσουν ορισμένους θαλάσσιους οργανισμούς, ανάμεσα τους και κάποια είδη ψαριών ευαίσθητα στα ηλεκτρικά φορτία Είδη που μπορεί να επηρεαστούν είναι κάποια ελασμοβράγχια, θαλάσσια θηλαστικά, χελώνες και θαλασσοπούλια Διαφορετικές επιδράσεις προκαλούνται στις διάφορες φάσεις ανάπτυξης των παραπάνω ειδών, αλλά τα διαθέσιμα δεδομένα είναι και πάλι ελάχιστα και χρειάζεται επιπλέον έρευνα.

20 Επίδραση στα θαλάσσια οικοσυστήματα και είδη, από τις μηχανές θαλάσσιας ενέργειας 7. Κίνδυνος συγκρούσεων Οι επιπτώσεις εξαρτώνται από την περιοχή και την κατάσταση προστασίας τόσο των μόνιμων όσο και των μεταναστευτικών πληθυσμών των θαλάσσιων ειδών θεωρείται ότι οι κυματικές γεννήτριες μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερους κινδύνους από τις υπεράκτιες ανεμογεννήτριες Δεν μπορούμε ακόμα να κατανοήσουμε πλήρως τις επιπτώσεις των κυματικών γεννητριών καθώς η εφαρμογή τους είναι ακόμα πιλοτική. θεωρείται ότι οι υποβρύχιες, στατικές δομές αποτελούν μικρό κίνδυνο σύγκρουσης, ενώ τα καλώδια, αλυσίδες και δομές που βρίσκονται ελεύθερες στην επιφάνεια του νερού αποτελούν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο. Επίσης, κάποιες δομές φέρουν προπέλες οι οποίες μπορεί να τραυματίσουν σοβαρά ή ακόμα και να σκοτώσουν διάφορους θαλάσσιους οργανισμούς.

21 Παράμετροι ανάλυσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων συστημάτων εκμετάλλευσης θαλάσσιας ενέργειας Θαλάσσιοι Οργανισμοί Φυσικό-χημικό περιβάλλον Θαλάσσια θηλαστικά Ορνιθοπανίδα Βενθικοί οργανισμοί Ψάρια Θαλάσσιο τοπίο Θαλάσσιος πυθμένας Ακουστική Ηλεκτρομαγνητικά πεδία Ποιότητα νερών Φυτοπλανκτόν/ Ζωοπλανκτόν??? Αρχιπέλαγος Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας

22 Επιδράσεις από την Εγκατάσταση και Λειτουργία Υποβρύχιων Καλωδίων Τα υποβρύχια καλώδια χρησιμοποιούνται τόσο για τη σύνδεση μεταξύ μηχανών παραγωγής θαλάσσιας ενέργειας ή υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, όσο και για τη σύνδεση με ηλεκτρικό κόμβο στην ακτή για τη διάθεση της ενέργειας στο ηλεκτρικό δίκτυο. Τα υποβρύχια καλώδια κατά την εγκατάστασή και λειτουργία τους προκαλούν διάφορες επιδράσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Οι επιδράσεις αυτές ποικίλουν ανάλογα με παραμέτρους, όπως ο τύπος οικοσυστημάτων στην περιοχή τοποθέτησης, ο τρόπος και η εποχή της εγκατάστασης και ο τύπος καλωδίου.

23 Επιδράσεις από την Εγκατάσταση και Λειτουργία Υποβρύχιων Καλωδίων Κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με υποβρύχια καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος ά, ή, ές ί ς, ά Διατάραξη υποστρώματος Καταστροφή/Διατάραξη βενθικών ειδών Απελευθέρωση μολυσματικών ουσιών Οπτική διατάραξη Ηχορύπανση (πλοία, μηχανήματα) Λειτουργική ρύπανση από τα ί Ηλεκτρομαγνητικά πεδία Θερμική ακτινοβολία

24 Επιδράσεις από την Εγκατάσταση και Λειτουργία Υποβρύχιων Καλωδίων Τα θαλάσσια οικοσυστήματα και είδη επηρεάζονται με διαφορετικούς τρόπους. Οι βενθικοί οργανισμοί και τα οικοσυστήματα επηρεάζονται από τη διατάραξη του υποστρώματος και τη θερμική ακτινοβολία, η ηχορύπανση επηρεάζει κυρίως τα θαλάσσια θηλαστικά, τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία επηρεάζουν τα είδη ψαριών που είναι ευαίσθητα στα ηλεκτρικά φορτία. και τα θαλάσσια θηλαστικά, ενώ η οπτική επιβάρυνση και ηχορύπανση κατά την τοποθέτηση, μπορεί να απομακρύνει από την περιοχή την ιδιαίτερα απειλούμενη φώκια, και ορισμένα θαλασσοπούλια ευαίσθητα στις συγκεκριμένες επιβαρύνσεις. Οι επιδράσεις ποικίλουν ανάλογα με τον τεχνικό σχεδιασμό των καλωδίων, τον τρόπο εγκατάστασής τους, και την ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος που μεταδίδεται.

25 Επιδράσεις από την Εγκατάσταση και Λειτουργία Υποβρύχιων Καλωδίων Κάποιες από τις περιβαλλοντικές επιδράσεις σχετίζονται με τις φάσεις εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευής ή απεγκατάστασης, ενώ άλλες επιδράσεις σχετίζονται αποκλειστικά με τη λειτουργία των καλωδίων.

26 Επιδράσεις από την Εγκατάσταση και Λειτουργία Υποβρύχιων Καλωδίων Α. Εγκατάσταση καλωδίων Όταν η τοποθέτηση υποβρύχιων καλωδίων υλοποιείται με αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους και σε κατάλληλες περιοχές - ενδιαιτήματα, προκαλεί προσωρινή διατάραξη θαλάσσιων ενδιαιτημάτων, χωρίς να θεωρείται καταστροφική για τα οικοσυστήματα και τα είδη που ζουν σε αυτά. Η εγκατάσταση καλωδίων θεωρείται καταστροφική ή ιδιαίτερα επιβαρυντική σε περιοχές που στηρίζουν: - θαλάσσια λιβάδια ποσειδωνίας - υφάλους ασβεστολιθικών ροδοφυκών - πληθυσμούς μεσογειακής φώκιας

27 Επιδράσεις από την Εγκατάσταση και Λειτουργία Υποβρύχιων Καλωδίων Λειτουργία καλωδίων Κατά τη λειτουργία τους τα υποβρύχια καλώδια σύνδεσης των μηχανών εκμετάλλευσης θαλάσσιας ενέργειας, τα οποία χρησιμοποιούνται τόσο για μεταξύ τους σύνδεση, όσο και για σύνδεση με ηλεκτρικό κόμβο στην ακτή για τη διάθεση της ενέργειας στο ηλεκτρικό δίκτυο, επιβαρύνουν θαλάσσια είδη που χαρακτηρίζονται ως ηλεκτρομαγνητικά ευαίσθητα ή είδη που είναι προσαρμοσμένα σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες.

28 Επιδράσεις από την Εγκατάσταση και Λειτουργία Υποβρύχιων Καλωδίων Οι βασικές τους λειτουργικές επιδράσεις είναι η παραγωγή ηλεκτρομαγνητικών πεδίων καθώς και η θερμική ακτινοβολία Δεν υπάρχει ακόμα εκτεταμένη εφαρμογή μεγάλου μήκους υποβρύχιων καλωδίων ρεύματος, η κατανόηση των επιδράσεων των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στα μεταναστευτικά είδη ψαριών και τα θαλάσσια θηλαστικά είναι περιορισμένη. Δεν έχει υλοποιηθεί έως σήμερα επιτόπια έρευνα που να εξετάζει τις επιδράσεις που προκαλεί η αυξημένη θερμοκρασία στην περιοχή κοντά στα υποβρύχια καλώδια, στα βενθικά οικοσυστήματα και τις μικροβιακές διεργασίες του ιζήματος. Η σοβαρή επιβάρυνση των παραπάνω ειδών θεωρείται πιθανή και θεωρείται τομέας προτεραιότητας για περαιτέρω έρευνα.

29 Επιδράσεις από την Εγκατάσταση και Λειτουργία Υποβρύχιων Καλωδίων Μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας (mitigation measures) Η αρχή της πρόληψης και η εφαρμογή αναγκαίων μέτρων προστασίας και αποτροπής επιβαρύνσεων αποτελούν απολύτως αναγκαία προϋπόθεση, εφόσον υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι η τοποθέτηση και λειτουργία υποβρύχιων καλωδίων μπορεί να επιβαρύνει τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τους πληθυσμούς σπάνιων ειδών. Τα μέτρα για τη μείωση των επιβαρύνσεων περιλαμβάνουν: Προσεκτικός καθορισμός της πορείας του καλωδίου Προσεκτικός καθορισμός της εποχής που υλοποιούνται οι εργασίες εγκατάστασης Επιλογή κατάλληλου τύπου καλωδίου Προσεκτική τοποθέτηση του καλωδίου στο θαλάσσιο πυθμένα Λεπτομερής επιστημονική έρευνα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της τοποθέτησης και λειτουργίας των καλωδίων πρέπει να υλοποιείται με στόχο να καλύψει τα υπάρχοντα κενά στην κατανόηση των επιβαρύνσεων που προκαλούνται στα οικοσυστήματα.

30 Καταγραφή Περιορισμός των επιπτώσεων Οι διαθέσιμες πληροφορίες είναι περιορισμένες και δεν είναι εύκολο να προβλέψουμε τον τρόπο με τον οποίο οι εγκαταστάσεις μηχανών θαλάσσιας ενέργειας θα επηρεάσουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Απαιτείται λεπτομερής έρευνα στα οικοσυστήματα των ελληνικών θαλασσών, με στόχο να κατανοήσουμε: Ποιες είναι οι επιδράσεις στα οικοσυστήματα που περιβάλλουν τις εγκαταστάσεις και συγκεκριμένες επιδράσεις στο σύνολο των οικοσυστημάτων: πλαγκτόν, ψάρια, φύκη, ασπόνδυλοι οργανισμοί, θαλάσσια θηλαστικά, χελώνες και θαλασσοπούλια. Με ποιους τρόπους τα θαλάσσια είδη επηρεάζονται από την παρουσία των διαφόρων τύπων μηχανών. Ποιες είναι οι επιδράσεις στην επιβίωση, εύρεσης τροφής και αναπαραγωγής, καθώς και στη μετανάστευση θαλάσσιων ειδών. Ποια είναι η έκταση και ο ρυθμός των πιθανών θανατώσεων και από ποιους παράγοντες προκαλούνται. Έρευνα του Αρχιπελάγους, θα επικεντρωθεί σε πιλοτικό μικρής κλίμακας υβριδικό σταθμό κυματικής, ρευματικής και αιολικής ενέργειας από ΕΜΠ και ΟΤΑ Δωδεκανήσου.

31

32 Ο καθορισμός επίσημου εθνικού ή διεθνούς πρωτοκόλλου για την αειφόρο λειτουργία μηχανών θαλάσσιας ενέργειας και την τοποθέτηση υποβρύχιων καλωδίων, θα μπορούσε να προσφέρει λύση για τον περιορισμό των επιβαρύνσεων που προκαλούνται. Ένα τέτοιο πρωτόκολλο θα μπορούσε να καλύπτει τους τομείς που πρέπει να εξετάζει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και λεπτομερή περιγραφή των μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας σχετικά με την επιλογή υλικών, τον τρόπο υλοποίησης κατασκευαστικών εργασιών, τον καθορισμό πορείας καλωδίων, την επιλογή χρονικής περιόδου εγκατάστασης, τις διαδικασίες τοποθέτησης και λειτουργίας. Με τον τρόπο αυτόν τόσο οι κατασκευαστές, όσο και οι ελεγκτικές αρχές θα μπορούσαν να αναγνωρίζουν και να περιορίζουν τις περιβαλλοντικές επιδράσεις που πιθανώς προκαλούνται κατά την εγκατάσταση και λειτουργία υποβρύχιων καλωδίων.

33 Ήπιες vs Υπερμεγέθεις Εφαρμογές Προστασία περιβάλλοντος ή κερδοφόρες πράσινες επενδύσεις? Όπως οι υπερμεγέθεις εφαρμογές ΑΠΕ προκαλούν πολύ σημαντική επιβάρυνση στη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα στη στεριά, (π.χ. στα αιολικά πάρκα της Ισπανίας καταγράφονται ετησίως θάνατοι πουλιών, κυρίως αρπαχτικών, από προσκρούσεις σε α/γ, προκαλώντας κίνδυνο εξαφάνισης σε σημαντικά είδη), αντίστοιχες δραματικές επιβαρύνσεις μπορούμε να αναμένουμε από πιθανές υπερμεγέθεις εφαρμογές θαλάσσιας ενέργειας, σε οικοσυστήματα που κατανοούμε ελάχιστα. Ιδιαιτερότητα ελληνικής φύσης (δεν συγκρίνεται ούτε με άλλη Μεσογειακή ή ευρωπαϊκή χώρα) Πολυάριθμα μικρά οικοσυστήματα

34 δεδομένου ότι οι εφαρμογές θαλάσσιας ενέργειας δεν θα γίνει σε κλειστούς κόλπους ή λιμάνια, αλλά στα «μπουγάζια» εκεί που υπάρχει κυματική ενέργεια, πρέπει να ληφθεί υπ όψιν ότι σε αυτές τις περιοχές χαρακτηρίζονται από: μεγάλη παραγωγικότητα ζωοπλαγκτού Αποτελούν μεταναστευτικούς διόδους για σημαντικούς πληθυσμούς θαλασσών θηλαστικών Αποτελούν μεταναστευτικούς διόδους για είδη ψαριών

35 Οι τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον θαλάσσιο κυματισμό σε συνδυασμό με την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων Σε αυτό το αρχικό στάδιο ανάπτυξης, απαιτείται περαιτέρω έρευνα έτσι ώστε να εξάγουμε το δυνατόν ασφαλέστερα συμπεράσματα σχετικά με τους τύπους μηχανών θαλάσσιας ενέργειας που ταιριάζουν περιβαλλοντικά, και ενεργειακά στις ελληνικές θάλασσες, καθώς και για τις επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Η εν λόγω γνώση μπορεί να οδηγήσει στη μετέπειτα αειφόρο εφαρμογή ήπιων μορφών θαλάσσιας ενέργειας, έτσι ώστε τα οφέλη που θα επιφέρουν στο περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη να υπερκερούν τις πιθανές επιδράσεις που θα προκαλούνται.

Εκτίμηση των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από τη δημιουργία και λειτουργία Αιολικών Πάρκων

Εκτίμηση των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από τη δημιουργία και λειτουργία Αιολικών Πάρκων Εκτίμηση των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από τη δημιουργία και λειτουργία Αιολικών Πάρκων Οδηγίες για την εκπόνηση της Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης Ιανουάριος 2009 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Juan

Διαβάστε περισσότερα

αφιέρωμα Το νησιωτικό & θαλάσσιο περιβάλλον στην Ελλάδα και το δίκτυο Natura 2000

αφιέρωμα Το νησιωτικό & θαλάσσιο περιβάλλον στην Ελλάδα και το δίκτυο Natura 2000 αφιέρωμα Γιάννης Γαβαλάς Μικρές Κυκλάδες, Ηρακλειά 11 11 Το νησιωτικό & θαλάσσιο περιβάλλον στην Ελλάδα και το δίκτυο Natura 2000 Η ειδυλλιακή εικόνα της γαλάζιας θάλασσας σπαρμένης με νησιά και νησίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ &.. &... 2009 i ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, / /2011. Εγκρίνεται η Πτυχιακή Εργασία. Η επιβλέπουσα Καθηγήτρια. Κόγια Φωτεινή

Καβάλα, / /2011. Εγκρίνεται η Πτυχιακή Εργασία. Η επιβλέπουσα Καθηγήτρια. Κόγια Φωτεινή Καβάλα, / /2011 Εγκρίνεται η Πτυχιακή Εργασία Η επιβλέπουσα Καθηγήτρια Κόγια Φωτεινή Η Εξεταστική Επιτροπή 1. Κόγια Φωτεινή 2. Καρακουλίδης Κωνσταντίνος 3. Κόγιας Παναγιώτης ii Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Bιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων

Bιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Bιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων Σπουδαστές Κουνάδης Σπυρίδων Κάλτσας Κωνσταντίνος Επιβλέπων καθηγητής Μαυρίδης Κωνσταντίνος Καβάλα 2011 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Aνάλυση επιπτώσεων από την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκων ΜΑΪΟΣ 2009 / 1 5. ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ...

Aνάλυση επιπτώσεων από την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκων ΜΑΪΟΣ 2009 / 1 5. ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ... Aνάλυση επιπτώσεων από την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκων ΜΑΪΟΣ 2009 / 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ...3 1.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Ελαχιστοποίηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Minimising Environmental Impact)

Ενότητα 1: Ελαχιστοποίηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Minimising Environmental Impact) Το παρόν αποτελεί την ακριβή μετάφραση του κειμένου του Οδηγού Καλών Πρακτικών που υπάρχει στο site του έργου http://www.project-gpwind.eu/ και ακολουθεί την δομή του site. Για κάθε μία από τις τρεις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: Αχιλλέας Καμπούρης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: Αχιλλέας Καμπούρης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Παράρτημα Δράμας Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (Σ.ΤΕ.Γ.) Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων

Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΗΜΙΤΗ ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων Ειδικός Σύμβουλος: NCC Σύμβουλοι Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ιχθυολογικού

Διαβάστε περισσότερα

LIFE09 NAT/GR/000323 Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island.

LIFE09 NAT/GR/000323 Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island. Σχέδιο Δράσης για την Διατήρηση της Βιοποικιλότητας των Ακατοίκητων Νησίδων της Σκύρου Ιούνιος 2011 Στην παρούσα έκδοση του Σχεδίου Δράσης για την Διατήρηση της Βιοποικιλότητας των Ακατοίκητων Νησίδων

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Τίτλος εγγράφου: Σελίδα 2 από 110 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Αναφοράς 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΙΘ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΙΘ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΤΕΙΘ ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείµενο της πτυχιακής µας εργασίας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Εισηγητική έκθεση για την πρόταση ...3 Η πρόταση των περιβαλλοντικών οργανώσεων ... 23

Περιεχόμενα Εισηγητική έκθεση για την πρόταση ...3 Η πρόταση των περιβαλλοντικών οργανώσεων ... 23 Περιεχόμενα Εισηγητική έκθεση για την πρόταση...3 Η πρόταση των περιβαλλοντικών οργανώσεων...23 Λαμβάνοντας υπόψη,... 23 Κεφάλαιο 1 Σκοπός... 24 Κεφάλαιο 2 Ορισμοί... 24 Κεφάλαιο 3 Προστατευόμενες περιοχές...

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το ενεργειακό πρόβλημα στην Ελλάδα και τα συστατικά μιας ελληνικής ενεργειακής πολιτικής

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το ενεργειακό πρόβλημα στην Ελλάδα και τα συστατικά μιας ελληνικής ενεργειακής πολιτικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανά χείρας έκθεση αποπειράται να παρουσιάσει, να γνωστοποιήσει και, ταυτοχρόνως, να συγκεράσει τις θέσεις προτάσεις όλων συνολικά των κατατεθειμένων παρεμβάσεων στο Δημόσιο Διάλογο «Μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ:

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ Τ.Θ. 103, ΜΥΡΙΝΑ, ΛΗΜΝΟΣ 81400 info@anemoessa.gr www.anemoessa.net 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ «Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΗΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΡΑΜΑ 2008 ΝΤΟΒΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΣΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...3 Θάλασσες, Ωκεανοί, Ζωή...5 Θαλάσσιοι Πόροι...12 Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)...27 Θαλάσσιες Μεταφορές Ναυτιλία...

Πρόλογος...3 Θάλασσες, Ωκεανοί, Ζωή...5 Θαλάσσιοι Πόροι...12 Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)...27 Θαλάσσιες Μεταφορές Ναυτιλία... Ιούνιος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...3 1. Θάλασσες, Ωκεανοί, Ζωή...5 1.1 Βιοποικιλότητα - Βιογεωχηµικοί Κύκλοι - Ενέργεια - Μεταφορές...6 1.2 Κλίµα - Θάλασσα - Ωκεανοί - Ζώνη Ωκεάνιας Μεταφοράς...8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστασόπουλος Γεώργιος Επιμέλεια: Χασικίδη Ειρήνη - Φωτεινή ΠΑΤΡΑ 2010 1 Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή ιοίκησης & Οικονομίας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. ΞΕΠΑΠΑ ΕΑΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρβανίτη-Βλαβιανού Αγνή Ασηµακόπουλος ηµοσθένης Γκατζογιάννης Στυλιανός ακανάλη Στυλιανή Κρεστενίτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

POP-KORN, LA COMMUNICATION ALTERNATIVE

POP-KORN, LA COMMUNICATION ALTERNATIVE POP-KORN, LA COMMUNICATION ALTERNATIVE Το Δίκτυο των Ενυδρείων. Ένα δίκτυο για τη διάδοση της γνώσης. Μια Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική ομάδα στην υπηρεσία σας!. Στα πλαίσια του ερευνητικού ευρωπαϊκού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ»

«ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογική Ανάλυση Νερών Κολύμβησης σε Παραλίες του Νομού Χανίων

Μικροβιολογική Ανάλυση Νερών Κολύμβησης σε Παραλίες του Νομού Χανίων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Μικροβιολογική Ανάλυση Νερών Κολύμβησης

Διαβάστε περισσότερα

των Ναυτίλων Περιεχόμενα

των Ναυτίλων Περιεχόμενα Τεύχος: 10 εκέµβριος 2010 των Ναυτίλων Το Περισκόπιο των Ναυτίλων είναι ένα µηνιαίο ηλεκτρονικό δελτίο της HELMEPA που έχει ως στόχο να φέρει τους νέους ανθρώπους στην Ελλάδα πιο κοντά σε θέµατα που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2000/60

ΕΡΓΟ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2000/60 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ιεύθυνση Υδατικού υναµικού και Φυσικών Πόρων ΕΡΓΟ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2000/60

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΝΗΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΝΗΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Ομότιμος Καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ, Εργ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας

Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής

Διαβάστε περισσότερα