11 Είδη Δικτύων Καινοτομίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "11 Είδη Δικτύων Καινοτομίας"

Transcript

1 11 Είδη Δικτύων Καινοτομίας Λέξεις-κλειδιά Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), δίκτυο καινοτομίας, γνώσεις, συνεργασία Στόχος Όταν ολοκληρώσετε αυτό το κεφάλαιο, θα γνωρίζετε τι είναι ένα Δίκτυο Καινοτομίας, ποια είναι τα κύρια βήματα για να συμμετέχετε σε κάποιο δίκτυο και πώς να χρησιμοποιείτε κάποιες βασικές στρατηγικές για να ενισχύσετε την επιχείρησή σας. Θα χρειαστείτε περίπου 1 ώρα να διαβάσετε το συγκεκριμένο κεφάλαιο. Εισαγωγή Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την καινοτομία όπως η απουσία σταθερότητας, η αυξανόμενη εξάρτηση από την τεχνολογική εξέλιξη, η όλο και μεγαλύτερη περιπλοκότητα της έρευνας και της καινοτομίας, η βαρύνουσα σημασία των γνώσεων και της συνεχούς μάθησης κλπ. Αυτές λοιπόν, οι ιδιότητες της καινοτομίας δικαιολογούν την ύπαρξη της ακόλουθης παραδοχής: «Καμία εταιρία δεν μπορεί να καινοτομεί ή να επιβιώνει χωρίς να ανήκει σε κάποιο δίκτυο» Η δικτύωση μίας επιχείρησης αποτελεί παράγοντα αυξανόμενης επιτυχίας και ανταγωνιστικότητας στη βιομηχανία και γενικά στην κοινωνία. Επιπλέον, είναι η βάση της διαρθρωτικής αλλαγής προς μία κοινωνία της πληροφορίας, η οποία αλλαγή ακολουθείται από τη διεθνή παγκοσμιοποίηση της βιομηχανίας γενικότερα και θέτει συγκεκριμένους στόχους σε επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Στις μέρες μας, παρατηρούμε μία αυξανόμενη τάση προς την τακτική της συνεργασίας όσον αφορά σε καινοτόμες πρωτοβουλίες. Τα δίκτυα είναι ένα είδος συνεργασίας που προσφέρει σημαντικές δυνατότητες επίλυσης προβλημάτων για μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις. Συνεπώς, ένα επιτυχημένο δίκτυο καινοτομίας επιτρέπει στην εταιρία που συμμετέχει σε αυτό να έχει πρόσβαση σε πόρους που διαφορετικά δεν θα είχε, όπως νέοι πόροι για καινοτομία, δημιουργία νέων δεξιοτήτων, αγορών και εφαρμογών και προοπτική μείωσης του κόστους. 1 Η ικανότητα μίας επιχείρησης να είναι δημιουργική, αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα για να παραμείνει ανταγωνιστική. Μία συνεργασία μέσω δικτύου, μπορεί να ενισχύσει κατά πολύ την ικανότητα της επιχείρησης για καινοτομία. 1 Δείτε επίσης Chapter 11.5 Strategic Alliances of this Guide InnoSuTra

2 «Η συνεργασία στα δίκτυα καινοτομίας στηρίζει και αυξάνει την ικανότητα για καινοτόμες πρωτοβουλίες και δημιουργεί ανταγωνιστικό προβάδισμα.» Τι είναι τα Δίκτυα Καινοτομίας; Οι πιο σημαντικές και σύνθετες τεχνολογίες δημιουργούνται από δίκτυα που αυτοοργανώνονται. Δίκτυα είναι οργανισμοί που συνεργάζονται (π.χ. εταιρίες, πανεπιστήμια, δημόσιοι οργανισμοί) και δημιουργούν, αποκτούν και αφομοιώνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να αναπτυχθούν σύνθετες τεχνολογίες όπως η αεροναυπηγική, ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, η εκμετάλλευση βιοκαυσίμων κλπ. Ουσιαστικά λοιπόν, τα δίκτυα καινοτομίας δομούνται πάνω στη διαρκή μάθηση. Η αυτο-οργάνωση των δικτύων καινοτομίας σχετίζεται με την ικανότητά τους να συνδυάζουν και να αφομοιώνουν εκ νέου τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει ή μάθει χωρίς να ακολουθούν κάποιο συγκεντρωτικό, αναλυτικό σύστημα με οδηγίες διαχείρισης. Η διάδοση των συγκεκριμένων δικτύων πιθανώς οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, ωστόσο ένας από τους σημαντικότερους είναι η αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση. Πραγματικά, η παγκοσμιοποίηση και τα αυτο-οργανωμένα δίκτυα καινοτομίας φαίνεται να εξελίσσονται σε παράλληλους ρυθμούς, καθώς οι αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης της καινοτομίας έχουν διευκολύνει την κατάργηση των «γεωγραφικών ορίων» ανάμεσα σε προϊόντα, διαδικασίες και αγορές. Επιπλέον, η παγκοσμιοποίηση φαίνεται να ευνοεί τη συνεργασία μεταξύ καινοτόμων οργανισμών. 3 Τι είναι τα Δίκτυα Καινοτομίας; Όπως συμβαίνει συνήθως, δεν υπάρχει κάποιος ενιαίος ορισμός για τα «δίκτυα καινοτομίας». Στην προσπάθεια να τα προσδιορίσουμε, θα χρησιμοποιήσουμε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά 4 : Δίκτυα καινοτομίας...είναι είδη οργανισμών...που προωθούν και επωφελούνται από γνώσεις, δεδομένα και πόρους και μέσω κατάλληλης μάθησης μεταξύ τριών τουλάχιστον συνεργατών ενισχύουν την ανάπτυξη της καινοτομίας 2 InnoSupport: Υποστήριξη της Καινοτομίας στις ΜΜΕ. 11. Δίκτυα Καινοτομίας Rycroft, Robert: (2003): Self-organizing Innovation Networks: Implications for Globalization 4 InnoSupport: Supporting Innovations in SME. 11. Innovation Networks InnoSuTra

3 καθώς στηρίζονται σε σταθερή συνεργασία και σχέσεις εμπιστοσύνης. Στα Δίκτυα καινοτομίας...συντονίζονται οι καινοτόμες δραστηριότητες οι νομικά ανεξάρτητες επιχειρήσεις οργανώνουν τις επαγγελματικές τους σχέσεις με βάση τις δυνατότητες καινοτόμων δραστηριοτήτων τους δημιουργούνται πάντα σταθερές συνεργασίες μεταξύ εταιριών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ερευνών, πολιτικών κλπ. έτσι ώστε να εξασφαλιστεί αμοιβαίο ανταγωνιστικό προβάδισμα μέσω μίας αποδοτικής συνεργασίας οι συντονισμένες προσπάθειες και κοινές δράσεις δημιουργούν καινοτόμα προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των δικτύων καινοτομίας 5 Το βασικότερο κίνητρο για συνεργασία στα δίκτυα καινοτομίας, κυρίως για τις ΜΜΕ, είναι η προσδοκία ότι θα υλοποιήσουν τους στόχους τους ευκολότερα και αποτελεσματικότερα μέσω της συνεργασίας, παρά μεμονωμένα και ότι πιθανώς θα κερδίσουν άμεσα οφέλη. Το ακόλουθο σχήμα δείχνει συνοπτικά και με τη μορφή γενικών παραδειγμάτων τα προσδοκώμενα οφέλη κατά τη συνεργασία και τις κοινές ενέργειες στα δίκτυα καινοτομίας: ΤΟ ρίσκο της οικονομικής αποτυχίας μιας καινοτομίας δεν θα προέρχεται πια από μία επιχείρηση μόνο; Θα μοιράζεται μεταξύ όλων των μελών Καλύτερη χρήση των πλεονεκτημάτων των ευκαιριών εμπορευματικοποίησης της καινοτομίας, τα δίκτυα παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες για παράπλευρα και «τυχαία» οφέλη που γεννώνται από της καινοτόμες διαδικασίες, απ όσο θα μπορούσε να κάνει μόνη της μία επιχείρηση Η στρατηγική ευελιξία μπορεί να αυξηθεί παίρνοντας νέα μέλη στο δίκτυο, π.χ. με αλλαγές στην Καινοτομίες που μία επιχείρηση δεν θα αναλάμβανε μόνη λόγω έλλειψης υλικών, πληροφορίας, προσωπικού και οικονομικών πόρων, μπορούν πια να υιοθετηθούν Πλεονεκτήματα των δικτύων καινοτομίας Τα έξοδα μίας επιχείρησης για σκοπούς καινοτομίας είναι χαμηλότερα αφού πλέον στηρίζονται σε πολλούς Οι καινοτόμοι στόχοι μπορούν αν επιτευχθούν νωρίτερα και πιο ποιοτικά Σχήμα 1: Πλεονεκτήματα των δικτύων καινοτομίας 5 Ibid InnoSuTra

4 Πέρα από τα θετικά των δικτύων καινοτομίας, θα πρέπει να λάβετε υπόψη και κάποια από τα αρνητικά στοιχεία τους πριν προχωρήσετε σε κάποια συνεργασία. Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει μερικά γενικά παραδείγματα πιθανών μειονεκτημάτων. Πολλά από αυτά τα μειονεκτήματα μπορούν να προληφθούν ή να μετριαστούν κατά το στάδιο προετοιμασίας της ανάπτυξης ενός δικτύου, με τη σύναψη ενός συμβολαίου που θέτει τους κανονισμούς της συνεργασίας. Οι συμμετέχουσες εταιρίες παραιτούνται των δικαιωμάτων τους στα οικονομικά οφέλη της καινοτομίας; Κανονικά αυτό είναι κάτι που μοιράζεται στο δίκτυο Τα πλεονεκτήματα της καινοτομίας, π.χ. συγκεκριμένες τεχνολογίες, κατά ένα μέρος εγκαταλείπονται. Οι καινοτομίες διαχέονται μεταξύ των συνεργαζόμενων εταιριών και δεν μπορεί καμία να τις χρησιμοποιήσει αποκλειστικά προς όφελός της Πιθανά μειονεκτήματα δικτύων καινοτομίας Εστιάζοντας στις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται από το δίκτυο στο παρόν, υπάρχει κίνδυνος να χαθεί μία δεξιότητα για το μέλλον Το ρίσκο της αμοιβαίας αλλά και ατομικής εξάρτησης αυξάνεται. Οι επιχειρήσεις δεν είναι πλέον ικανές να υλοποιήσουν καινοτομία από μόνες τους χωρίς να χρησιμοποιήσουν τους πόρους του δικτύου. Σχήμα 2: Πιθανά μειονεκτήματα των δικτύων καινοτομίας Σε ποιους τομείς μπορούν να εφαρμοστούν τα δίκτυα καινοτομίας; Γενικά ένα δίκτυο καινοτομίας διαφοροποιείται με πολλούς τρόπους καθώς μπορεί είτε να στηρίζεται σε διαφορετικούς τομείς και να συνδέει ανθρώπους και οργανισμούς από το δημόσιο, ιδιωτικό και μη-κερδοσκοπικό τομέα, είτε να έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα συγκεντρώνοντας εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες από διαφορετικές επιστημονικές κατευθύνσεις. Η πρακτική εφαρμογή των δικτύων καινοτομίας έχει δείξει ότι αποδίδουν και λειτουργούν καλύτερα για τους ακόλουθους στόχου InnoSuTra

5 Έρευνα και ανάπτυξη για την επέκταση μίας περιορισμένης εφαρμογής Ε&Α Ενίσχυση της προοπτικής καινοτόμων δράσεων των υποκαταστημάτων και μικρότερων επιχειρήσεων (παρακλάδια) Ενίσχυση της προοπτικής καινοτόμων δράσεων ενός ολόκληρου τομέα ή της δημιουργία περιφερειακού προφίλ Μεταφορά τεχνολογιών αποτελεσματική και γρήγορη διάδοση και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών Υποστήριξη της διεθνοποίησης (ιδιαίτερα σημαντικό για τις ΜΜΕ) 6 Αναρωτηθείτε: Πλέον γνωρίζετε τα πεδία όπου αποδίδουν τα δίκτυα καινοτομίας, σκεφτείτε τους λόγους για να συμμετέχει η εταιρία σας σε κάποιο δίκτυο καινοτομίας και τα τεχνολογικά πεδία όπου η συγκεκριμένη συνεργασία θα ήταν αποτελεσματική για την επιχείρησή σας. Θα μπορούσατε να αναζητήσετε δίκτυα καινοτομίας που ήδη υπάρχουν στον τομέα σας. Ένας τρόπος να αξιολογήσετε το πόσο σημαντικό ρόλο έχει παίξει η δικτύωση στη διεύρυνση και εδραίωση της παγκοσμιοποίησης, είναι να συγκρίνετε τη συμμετοχή επιχειρηματικών τομέων σε διεθνείς συνεργασίες με τη συμμετοχή τους σε εγχώριες συνεργασίες. Πιο συγκεκριμένα, έχει υπολογιστεί ένας σχετικός δείκτης «μέτρησης διεθνών συνεργασιών» για όλους τους σημαντικούς τεχνολογικούς κλάδους. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει ότι για παράδειγμα, οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν λίγο μεγαλύτερη αναλογία διεθνών έναντι εγχώριων συνεργασιών. Συγκρινόμενος με άλλους κλάδους, ο δείκτης των αυτοκινητοβιομηχανιών δείχνει ότι η συγκεκριμένη βιομηχανία διαθέτει σχετικά μεγαλύτερη διεθνή δικτύωση από τις άλλες βιομηχανίες. 7 Δείκτες Διεθνούς Συνεργασίας, ανά Τεχνολογικό Κλάδο Καταναλωτικά ηλεκτρονικά είδη 1.93 Χημικά 1.67 Ηλεκτρικά είδη 1.32 Αυτοκινητοβιομηχανία 1.28 Αεράμυνα και Διαστημική 1.22 Μηχανική και Έρευνα 1.21 Ιατρικός Εξοπλισμός 1.02 Τρόφιμα και Ποτά Ibid. 7 InnoSuTra

6 Φαρμακευτικά είδη 0.90 Τεχνολογία Πληροφορικής 0.79 Βιομηχανία Μετάλλων 0.70 Πίνακας 1. Δείκτες Διεθνούς Δικτύωσης ανά Τεχνολογικό Κλάδο, Πώς δημιουργούνται τα Δίκτυα Καινοτομίας; Βασικοί παράγοντες επιτυχίας για τη δημιουργία ενός δικτύου είναι κυρίως η επιλογή των συνεργατών και οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους (παράγοντες προώθησης δικτύου). Η εφαρμογή των ακόλουθων χαρακτηριστικών του πίνακα, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία των δικτύων καινοτομίας. Χρησιμοποιείστε όλα τα αυτά τα στοιχεία σαν οδηγό για να δημιουργήσετε το δικό σας βιώσιμο δίκτυο. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΗΓΙΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ Μία σημαντική προϋπόθεση για την ανάπτυξη κάποιου δικτύου είναι τα μέλη του να εντοπίζουν ότι έχουν πραγματική ανάγκη να συμμετέχουν σε αυτό, δηλαδή το δίκτυο να καλύπτει μία ανάγκη που οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να καλύψουν μόνοι τους Σχετίζεται με την προϋπόθεση για ύπαρξη ουσιαστικών αναγκών σε ένα δίκτυο και δείχνει ότι πρέπει να υπάρχουν στόχοι που κυρίως απευθύνονται στις ανάγκες των μελών Δίκτυα που έχουν έναν αρχηγό ικανό να θέσει ξεκάθαρους και περιεκτικούς στόχους, έχουν περισσότερες πιθανότητες να πετύχουν από δίκτυα των οποίων τα μέλη δεν έχουν μία κατεύθυνση να ακολουθήσουν. Ο αρχηγός δεν πρέπει μόνο να εκφράζει τους μακροπρόθεσμους στόχους του δικτύου αλλά και να τους ενσωματώνει σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο δράσης Μία ομάδα εταιριών του ίδιου τομέα, θεωρητικά αποτελούν τους ιδανικούς υποψηφίους για την ανάπτυξη ενός δικτύου. Στην πράξη όμως, η επιτυχής δημιουργία δικτύων εξαρτάται από τον βαθμό εμπιστοσύνης μεταξύ των επιχειρήσεων μελών. Εφόσον ένα δίκτυο αποτελείται από μέλη που δρουν αυτόνομα, η εφαρμογή των δραστηριοτήτων του προϋποθέτει την ύπαρξη εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Η επίτευξη εμπιστοσύνης είναι άκρως απαραίτητη σε δίκτυα των οποίων τα μέλη είναι εταιρίες που ανταγωνίζονται η μία την άλλη. 8 J.,Hagedoorn, Inter-Firm R&D Partnership An Overview of Major Trends and Patterns Since 1960, p. 87 in J. E. Jankowski, Albert N. Link, and N. S. Vonortas, eds., Strategic Research Partnership InnoSuTra

7 ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΟΣ-ΚΛΕΙΔΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ\ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η δημιουργία ενός ανθεκτικού στο χρόνο δικτύου είναι μία διαδικασία χρονοβόρα. Χρειάζεται να περάσει αρκετό χρονικό διάστημα προτού οι συμμετέχοντες νιώσουν εμπιστοσύνη και σιγουριά για να πραγματοποιήσουν κοινές δραστηριότητες. Οι επιχειρήσεις-μέλη χρειάζεται να αναπτύξουν κοινωνικές επαφές μεταξύ τους πριν συνεργαστούν με τα άλλα μέλη Έχοντας ένα ρόλο-κλειδί, η παρουσία ενός ισχυρού μέλους που διαθέτει όραμα και οικονομικά μέσα, επηρεάζει θετικά την εξέλιξη ενός δικτύου Η ύπαρξη μίας ξεκάθαρης και σταθερής ταυτότητας για κάποιο δίκτυο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την μακροβιότητά του Μία πλευρά που συνήθως μπαίνει σε δεύτερη μοίρα κατά την ανάπτυξη δικτύων είναι η κοινωνική επαφή και επικοινωνία. Η συνύπαρξη διευθυντών σε συνέδρια στο εξωτερικό καλλιεργεί ένα θετικό περιβάλλον για κοινωνικές επαφές και συνεπώς, μειώνει την απόσταση μεταξύ τους Παρότι η έννοια των δικτύων δεν παρουσιάζει κάποια δυσκολία στην κατανόησή της, ωστόσο η λειτουργία ενός δικτύου είναι πολύπλοκη και δύσκολη διαδικασία Ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας είναι η διαδικασία ή ο τρόπος που πραγματοποιούνται όλα τα στάδια σε ένα δίκτυο, δηλαδή το πώς επιχειρήσεις αποφασίζουν να συμμετέχουν σε κάποιο δίκτυο, πώς επιτυγχάνεται η αφοσίωσή τους, πώς γίνεται η διαχείριση της ανάπτυξης ενός δικτύου, πώς είναι δομημένο, με ποιο τρόπο λαμβάνονται οι αποφάσεις, επικοινωνούν οι συμμετέχοντες, υλοποιούνται οι δράσεις του δικτύου, κλπ Πίνακας 2. Βασικά στοιχεία για τη δημιουργία δικτύων καινοτομίας 9 Η επιλογή των συνεργατών και οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους, αποτελούν τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας για τη δημιουργία ενός δικτύου (παράγοντες προώθησης). Γιατί δεν αναλαμβάνετε να αναπτύξετε ένα δίκτυο καινοτομίας στο δικό σας κλάδο; Επεξεργαστείτε τους παράγοντες επιτυχίας και συζητήστε το θέμα με κάποιο βασικό συνεργάτη σας. Θα μπορούσατε να εξετάσετε τις απαιτούμενες συνθήκες για το δικό σας δίκτυο καινοτομίας, ακολουθώντας τις εξής προϋποθέσεις: κοινοί 9 InnoSuTra

8 στόχοι, επικοινωνιακή ικανότητα και θέληση για συνεχή μάθηση και από τις δύο πλευρές, ικανότητα σωστής επεξεργασίας και αφομοίωσης νέων δεδομένων, ετοιμότητα αντίδρασης σε δύσκολες καταστάσεις, παρόμοιες προσεγγίσεις και ευελιξία και από τις δύο πλευρές στην επίλυση προβλημάτων, εκούσια συνεργασία, οικονομικά οφέλη για όλους τους συμμετέχοντες στην συνεργασία, δημιουργία θετικών συνθηκών για την ανάπτυξη της καινοτομίας, αμοιβαία εκμετάλλευση των τεχνολογικών μέσων και της συνεργασίας γενικότερα. Σε αντιδιαστολή με τους παράγοντες προώθησης παραπάνω, η ακόλουθη λίστα παραθέτει πιθανούς λόγους αποτυχίας ενός δικτύου καινοτομίας (ανασταλτικοί παράγοντες). Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα σημεία πριν τη δημιουργία κάποιου δικτύου, έτσι ώστε να εμποδίσετε όσο γίνεται την αποτυχία του. 10 Διαφορετικοί στόχοι και στρατηγικές Έλλειψη ταύτισης με τους στόχους της συνεργασίας Διαφορετικό ενδιαφέρον, δύναμη και δυνατότητες των μελών του δικτύου που πιθανόν να οδηγήσουν σε άνιση κατανομή των πόρων Καιροσκοπική συμπεριφορά των συνεργατών Μεγάλος αριθμός συνεργατών που δυσχεραίνει τον έλεγχο του δικτύου Λανθασμένη επιμονή στην εξασφάλιση υπερβολικής αρμονίας, αποφυγή δημιουργικών συγκρούσεων, εντάσεων και ανάπτυξης ανταγωνισμού μεταξύ των συνεργατών του δικτύου που οδηγεί στον περιορισμό των καινοτόμων πρωτοβουλιών και δράσεων αντί για την προώθησή τους Το σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζει μία περίληψη των πιθανών συνεργατών για μία επιχείρηση πριν αποφασίσει να δημιουργήσει ένα δίκτυο καινοτομίας. Σε αυτήν την περίπτωση, η επιχείρηση θα πρέπει να επιδιώξει να έχει μία ευρεία βάση για το δίκτυο, δηλαδή συνεργάτες από πολύ διαφορετικές κατευθύνσεις καθώς έτσι, αυξάνονται οι δυνατότητες αμοιβαίας ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών και συνεπώς δημιουργούνται κατάλληλες συνθήκες για προώθηση της καινοτομίας. 10 InnoSupport: Supporting Innovations in SME. 11. Innovation Networks InnoSuTra

9 Επιστημονικό Σύστημα Πανεπιστήμια Πολυτεχνεία Ερευνητικά Κέντρα Γραφεία προστασίας πνευματικής Δυνάμεις Αγοράς Πελάτες Προμηθευτές Ανταγωνιστές Καινοτόμος Επιχείρηση ιδιοκτησίας Προστασία και συστήματα ελέγχου Πολιτεία και κυβερνητικά Επενδυτές Προώθηση και Συντονισμός όργανα Τεχνολογικά κέντρα Εταιρίες συμβούλων, μηχανικών Μέσα Μαζικής ενημέρωσης, εκθέσεις, συνέδρια Σύστημα μεταφοράς Σχήμα 3: Οι καινοτόμες επιχειρήσεις 11 Σκεφτείτε το δικό σας κλάδο και με τη βοήθεια του Σχήματος 3, προσπαθήστε να κάνετε μία ανάλογη παρουσίαση των ιδρυμάτων και των οργανισμών - με κεντρικό στοιχείο μία καινοτόμα επιχείρηση - που θα μπορούσαν να είναι συνεργάτες σας σε ένα δίκτυο του τομέα σας Μελέτη περίπτωσης Χώρος Βιοτεχνολογίας στη Södermanland (Σουηδία) 12 Η Södermanland είναι μία περιοχή κοντά στη Σουηδία και το όνομα της έχει συνδεθεί με τη βιοτεχνολογία και τη φαρμακευτική για πάνω από 50 χρόνια. Η ηγετική εταιρία 11 InnoSupport: Υποστήριξη της Καινοτομίας στις ΜΜΕ. 11. Δίκτυα Καινοτομίας InnoSuTra

10 βιοτεχνολογίας της περιοχής είναι η Pfizer η οποία έχει ετήσια χρηματιστηριακή αξία 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Υπάρχουν επίσης δύο μεγάλες αντίστοιχες εταιρίες αλλά και μικρότερες εταιρίες παροχής υπηρεσιών. Επιπλέον, κάποιες καινούριες εταιρίες βιοτεχνολογίας ιδρύθηκαν πρόσφατα στην περιοχή, μεταξύ αυτών το Επιστημονικό Εργαστήριο BCS έχει εξέχουσα σημασία, καθώς είναι ένα επιστημονικό εργαστήριο ερευνών και επαγγελματικής εκπαίδευσης που έχει δημιουργηθεί από την τοπική βιομηχανία και ένα πανεπιστήμιο της περιοχής. Ο Χώρος Βιοτεχνολογίας αποτελεί μία πρωτοβουλία στην οποία η Pfizer έχει αναλάβει κυρίαρχο ρόλο ο στόχος του συγκεκριμένου δικτύου είναι να αναπτύξει τη βιομηχανοποίηση και τις κατασκευαστικές λειτουργίες και μεθόδους στον κλάδο της βιοτεχνολογίας: οι περισσότερες εταιρίες του συγκεκριμένου τομέα απασχολούνται στα πρώτα στάδια της αλυσίδας της βιοτεχνολογίας (γονιδιωματική, ανακάλυψη νέων φαρμάκων, μελέτες πάνω σε ζώα και κλινικές μελέτες πρώιμων σταδίων). Η πλειοψηφία των εταιριών δεν έχουν τα κατάλληλα μέσα ώστε να αξιοποιήσουν αυτές τις επιστημονικές ανακαλύψεις και να δημιουργήσουν προϊόντα. Συνεπώς, μία από τις βασικές προτεραιότητες του δικτύου είναι να προσφέρει την αναγκαία υποδομή που χρειάζονται οι μικρές εταιρίες βιοτεχνολογίας. Ένα σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι η πρωτοβουλία του Χώρου Βιοτεχνολογίας να δημιουργήσει προγράμματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης προσφέροντας ειδικές δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με το κατασκευαστικό κομμάτι της βιοτεχνολογίας. Αυτό το πρόγραμμα εφαρμόζει τα τεχνολογικά μέσα που διαθέτει το τοπικό πανεπιστήμιο και το ινστιτούτο επαγγελματικής εκπαίδευσης. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της βιομηχανίας βιοτεχνολογίας, κάποια από τα οποία υπάρχουν μόνο στη Σουηδία και έχουν σχεδιαστεί με τη συμμετοχή ηγετικών εταιριών του χώρου. Μέσω των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων παρέχονται περίπου 70 καταρτισμένοι τεχνικοί το χρόνο στη βιομηχανία βιοτεχνολογίας. Βασικός λόγος για την επιτυχία του δικτύου αυτού είναι η ικανότητα των τοπικών παραγόντων να συνεργάζονται και να αναπτύσσουν προγράμματα χάρη σε κοινές κατευθύνσεις και προσεγγίσεις. Η ύπαρξη ενός δικτύου συνεργασίας ακαδημαϊκών και βιομηχανικών παραγόντων με σχέσεις επαγγελματικές αλλά και προσωπικές, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω εξέλιξη και επιτυχία του συγκεκριμένου δικτύου Περίληψη σημαντικότερων σημείων Τα δίκτυα συνεργασίας αποφέρουν σημαντικά οφέλη στους οργανισμούς που συμμετέχουν σε αυτά, καθώς επιτρέπουν σε ομάδες εταιριών να αναλαμβάνουν δραστηριότητες που δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν από μόνες τους, όπως προώθηση, εκπαίδευση (προσωπικού) και έρευνα και ανάπτυξη. Η συμμετοχή σε δίκτυα φέρνει τους διευθυντές επιχειρήσεων σε επαφή με νέες προσεγγίσεις και μεθόδους InnoSuTra

11 υλοποίησης επιχειρηματικών δράσεων και διευκολύνει την αμοιβαία ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των συνεργατών. 13 Σε αυτό το κεφάλαιο μάθατε τις βασικές αρχές των Δικτύων Καινοτομίας, πώς ο κάθε τομέας στη βιομηχανία προωθεί τη δικτύωση και συνεπώς την οικονομική του ανάπτυξη και πώς να δημιουργήσετε εσείς ένα δίκτυο και να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες για δικτύωση που παρουσιάζονται στον τομέα όπου ανήκετε. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ InnoSupport: Supporting Innovations in SME. 11. Innovation Networks. 2005, <http://archive.innosupport.net>, viewed 25 June 2008 Innovating Regions in Europe: thematic lists about the European innovating networks, viewed 27 June 2008, <http://www.innovating-regions.org> Rycroft, Robert (2003): Self-Organizing Innovation Networks: Implication for Globalization, viewed 20 June 2008, <http://gstudynet.org/publications/ops/papers/csgop pdf> Study by the National Policy and advisory board for enterprise, trade, science, technology and innovation, Ireland, viewed 25 June 2008, webopt.pdf J.,Hagedoorn, Inter-Firm R&D Partnership An Overview of Major Trends and Patterns Since 1960, p. 87 in J. E. Jankowski, Albert N. Link, and N. S. Vonortas, eds., Strategic Research Partnership Για περαιτέρω μελέτη Jolly, A. (2005) From Idea to Profit How to market innovative product and services. Kogan Page Publishers Pyka, A., Küppers P. (2002) Innovation Networks Theory and Practice. Edward Elgar Publishing 13 InnoSuTra

12 Scheff, J. (1999). Lernende Regionen Regionale Netzwerke als Antwort auf globale Herausforderungen. Wien: Linde Verlag Weber, M.(2004). Innovationsnetzwerke Typologie und Management. Köln: Josef Eul Verlag. Ιστοσελίδες Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δίκτυα καινοτομίας, δείτε: viewed 17 July 2008 This paper aims at suggestions for political measures that help SMEs to act in networks and thus react to changed requirements and to further employ their potential. viewed 17 July 2008 This page is gives practical and up-to-date information on innovation networks. The page is facilitated by University of Liverpool Για περισσότερες πληροφορίες (Για την Ελλάδα): Urenio, 2002, Τελευταία Ανάγνωση 11 Μαρτίου 2009, <http://www.urenio.org/excellence/pilot_action4.html>: Εδώ στην ιστοσελίδα του Urenio μπορείτε να δείτε κάποια πιλοτικά έργα για την «Υποστήριξη της ίδρυσης καινοτόμων επιχειρήσεων πληροφορικής». Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 2008, Τελευταία Ανάγνωση 11 Μαρτίου 2009, <http://www.enterprise-hellas.gr/the_network/the_partners/>: Εδώ θα βρείτε ένα παράδειγμα δικτύου που προωθεί την καινοτομία. To Enterprise Europe Network - Ηellas είναι ένα δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης που αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο δίκτυο Enterprise Europe Network - Hellas συμμετέχουν 16 οργανισμοί κατανεμημένοι σε όλη την ελληνική επικράτεια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας και διεθνούς συνεργασίας. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 2008, Τελευταία Ανάγνωση 11 Μαρτίου 2009, <http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=75749>: Οι νικητές των βραβείων επιχειρηματικής καινοτομίας INNOVA 2008 που αναγνωρίζουν την επιχειρηματική καινοτομία σε τρεις κατηγορίες: Διαχείριση Συνεργατικών Σχηματισμών InnoSuTra

13 (Cluster Manager), Καλύτερο Εργαλείο Καινοτομίας (Best Innovation Tool) και Καλύτερο Δίκτυο (Best Network). Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης, Τελευταία Ανάγνωση 11 Μαρτίου 2009, <http://www.thestep.gr/active.aspx?mode=el{e83fbcd8-cf b009-9c7a26963c31}view>: Εδώ θα βρείτε ένα σύνδεσμο για το πιλοτικό έργο InnoSupport στο οποίο μπορείτε να βρείτε κάποιες πληροφορίες για τα δίκτυα καινοτομίας. ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ Δίκτυο: Οι όροι «δίκτυα» ή εναλλακτικά και «ομοειδείς ομάδες εταιριών» γενικά θεωρούνται παρόμοιοι και χρησιμοποιούνται ακόμη και σε κάποια λογοτεχνικά κείμενα. Στον επιχειρηματικό κόσμο, τα δίκτυα και οι ομοειδείς ομάδες εταιριών είναι φαινόμενα που αλληλοσυνδέονται και συνθέτονται από στρατηγικές και πρακτικές συνεργασίας μεταξύ εταιριών. (Πηγή: webopt.pdf ) Γνώση: Η απόκτηση γνώσεων προϋποθέτει σύνθετες νοητικές λειτουργίες όπως αντίληψη, μάθηση, επικοινωνία και χρήση λογικών επιχειρημάτων. Ο όρος «γνώση» επίσης αναφέρεται στην εμπέδωση και κατανόηση κάποιου αντικειμένου και ακολούθως στην ικανότητα εφαρμογής του για συγκεκριμένο σκοπό. (Πηγή: ) Συνεργασία: Όταν δύο πλευρές εργάζονται και ενεργούν από κοινού με συγκεκριμένο σκοπό είτε με τη θέληση τους, είτε επειδή αναγκάζονται να το κάνουν. Στην απλούστερη μορφή της περιλαμβάνει την αρμονική συνύπαρξη και δράση κάποιων φορέων, ενώ σε πιο σύνθετες μορφές τη συναντάμε στις εσωτερικές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού ή ακόμα και των κοινωνικών δομών ενός κράτους. Η εναλλακτική διαδικασία είναι όταν μία επιχείρηση δρα μόνη της στην ανταγωνιστική αγορά. Συνεργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και από υπολογιστές οι οποίοι παράλληλα διαχειρίζονται κοινές πηγές, συνδυάζοντας υπολογιστική ισχύ. (Πηγή: ) InnoSuTra

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα και θεωρείται πλέον «μονόδρομος για την ανάπτυξη».

Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα και θεωρείται πλέον «μονόδρομος για την ανάπτυξη». Συνεργατικοί Σχηματισμοί και Επιχειρηματικότητα Καλές Πρακτικές για τους γουνοποιούς/ εκτροφείς Δρ. Ελπίδα Σαμαρά Ερευνήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΝΩΣΗ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. (ΕΙΡΜΑ-EUROPEAN INDUSTRIAL RESEARCH MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας διαμορφώνουν νέα δεδομένα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

11.5 Στρατηγικές συμμαχίες

11.5 Στρατηγικές συμμαχίες 11.5 Στρατηγικές συμμαχίες Λέξεις-κλειδιά Στρατηγική συμμαχία, συνεργασία, δικτύωση, σχέσεις μεταξύ οργανισμών Όταν ολοκληρώσετε το παρόν κεφάλαιο, θα γνωρίζετε τι είναι οι στρατηγικές συμμαχίες, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας

Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας Επιμέλεια & Παρουσίαση: Μηνόπουλος Σίμος, Κιλκίς, Ιανουάριος 2015 Εισαγωγή Το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας, είναι κατά την προσωπική μου άποψη, μια ολοκληρωμένη πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση προόδου και επόμενα βήματα ανάπτυξης. Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., Δρ. Νίκος Βογιατζής

Αποτίμηση προόδου και επόμενα βήματα ανάπτυξης. Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., Δρ. Νίκος Βογιατζής Αποτίμηση προόδου και επόμενα βήματα ανάπτυξης Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., Δρ. Νίκος Βογιατζής Τα Clusters ως Καταλύτης Καινοτομίας Συνεργατικοί Σχηματισμοί / Συμπλέγματα Φορέων Καινοτομίας /Cl Clusters:

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δρ.

Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δρ. Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις Δρ. Γιώργος Τζαμτζής 11 Σεπτεμβρίου 2015 Το SME Instrument Τι είναι το SME Instrument

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας U T C C R E A T I V E L A B Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Ποιοι είμαστε Σχετικά με εμάς Η UTC Creative Lab είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της καινοτομίας, της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; Έχεις 4 λόγους και 38 συγκριτικά πλεονεκτήματα! ΗΓΕΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΗΓΕΣΙΑ Θέλω να είμαι μέλος στον κορυφαίο σύνδεσμο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

«Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό κλάδο»

«Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό κλάδο» «Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό κλάδο» Το Εργαλείο χρηματοδότησης των ΜΜΕ - SME Instrument Δρ. Γιώργος Τζαμτζής 12/11/2015 Το SME Instrument Τι είναι το SME Instrument 2 Το

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η2020 & IPR. Η μεταφορά τεχνολογίας στην ΠΡΑΞΗ. Απόστολος Δημητριάδης Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

Η2020 & IPR. Η μεταφορά τεχνολογίας στην ΠΡΑΞΗ. Απόστολος Δημητριάδης Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Η2020 & IPR Η μεταφορά τεχνολογίας στην ΠΡΑΞΗ Απόστολος Δημητριάδης Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Περιεχόμενα Συστάσεις Ορίζοντας 2020 (εν τάχει) Διανοητική ιδιοκτησία στον Ορίζοντα 2020 2 Δίκτυο ΠΡΑΞΗ 3 Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Funding for promoting innovations in SMEs?

Funding for promoting innovations in SMEs? Funding for promoting innovations in SMEs? Enterprise Europe Network-Hellas Ευρωπαϊκό δίκτυο για την υποστήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων www.enterprise-hellas.gr, @EEN_Hellas Έχετε μια καινοτόμο και εξωστρεφή

Διαβάστε περισσότερα

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ(ELTRUN) Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ε εργαλείο διευκόλυνσης των εταιρικών συναλλαγών εξελίσσονται οι Σ ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces), σύμφωνα με έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme Πρόγραμμα MED έργο WIDE growing of SMEs: organizational innovation and Development in med area Αντώνης Μπούμπουλας Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

Το Corallia ως καταλύτης Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια

Το Corallia ως καταλύτης Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια Το Corallia ως καταλύτης Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια Εισαγωγική τοποθέτηση καθ. Β. Μακιού στο panel με θέμα Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Οι θέσειςτωνφορέων 4 ο Συνέδριο Καινοτομίας και

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Η μεταφορά τεχνολογίας στην ΠΡΑΞΗ

Η μεταφορά τεχνολογίας στην ΠΡΑΞΗ Δίκτυο ΠΡΑΞΗ είναι μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας προς τις μμε και ερευνητικούς φορείς (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα) ιδρύθηκε το 1991 ως πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Απρίλιος 2013 Χαρακτηριστικά που ζητούν οι εργοδότες αναπηρία Πως θα όριζες τη λέξη προσόν ή τη λέξη δεξιότητα ; Και τι εννοούν οι εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων»

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας Κοδριγκτώνος 12, 210 8203573, 210 8203 803 http://este.dmst.aueb.gr/ «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η προώθηση της

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ. Ποιος κατά τη γνώμη σας ήταν ο λόγος που ξεχωρίσατε και βραβευτήκατε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας;

Συνέντευξη στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ. Ποιος κατά τη γνώμη σας ήταν ο λόγος που ξεχωρίσατε και βραβευτήκατε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας; Π. ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΣ «Το βραβείο του ΕΒΕΑ είναι μεγάλη ευθύνη» (14/7 1:22 μμ) Βραβεύτηκε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας. Ο κ. Παναγιώτης Πέτρος Γεωργολιός, διευθύνων σύμβουλος της IMC, εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις

Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις 30 Μαρτίου 2015 Εισηγητής : B.Αϊβαζίδης MSc, PhDc Χαρακτηριστικά του σημερινού εργασιακού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση 1.ΟΜΑ ΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στη οµαδική µέθοδο οι µαθητές θα γνωρίσουν την οργάνωση και τον τεχνολογικό εξοπλισµό των βιοµηχανικών µονάδων, τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούν, τις διαδικασίες παραγωγής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Αξίες ΤΙΤΑΝ. «Τα βασικά πιστεύω της επιχείρησης που καθορίζουν την συμπεριφορά της και τον τρόπο λειτουργίας της» Ακεραιότητα. Γνώση.

Αξίες ΤΙΤΑΝ. «Τα βασικά πιστεύω της επιχείρησης που καθορίζουν την συμπεριφορά της και τον τρόπο λειτουργίας της» Ακεραιότητα. Γνώση. Κυρίαρχος Στόχος Να αναπτυχθούμε ως πολυπεριφερειακή εταιρία, η οποία υπολογίζεται ως ανεξάρτητη δύναμη στην παγκόσμια αγορά των δομικών υλικών και συνδυάζει την επιχειρηματική ικανότητα και ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Γεωργία Τζένου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Title of the

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης

Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης Date 2 2 Date 3 3 99% των 5 7 στην Ευρώπη ν ύ ς ο υ είναι μμε λ ο ο ν χ έ σ μ α ο ζ Απ ργα ε.

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου

Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου Συνεργασίες για την προώθηση της περιφερειακής καινοτομίας σε νησιωτικές περιοχές Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ 24 Ιανουαρίου Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ Χ. Σιαμπέκου / Γ. Μαζιώτη Εθνικό Σημείο Επαφής

Διαβάστε περισσότερα

Δικός σας. Kasper Rorsted

Δικός σας. Kasper Rorsted ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες και φιλόδοξους στόχους για την εταιρία μας. Είμαστε στη διαδικασία να εδραιώσουμε στη Henkel μια Κουλτούρα

Διαβάστε περισσότερα

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs Ερωτηματολόγιο Διαχείρισης Δημιουργικότητας και Καινοτομίας Χρήσιμοι ορισμοί της Δημιουργικότητας: Η δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Το Δίκτυο Enterprise Europe Network Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 20 Σεπτεμβρίου 2013. Γεωργία Τζένου Δρ Χριστίνα Πασκουάλ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Το Δίκτυο Enterprise Europe Network Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 20 Σεπτεμβρίου 2013. Γεωργία Τζένου Δρ Χριστίνα Πασκουάλ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Το Δίκτυο Enterprise Europe Network Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 20 Σεπτεμβρίου 2013 Γεωργία Τζένου Δρ Χριστίνα Πασκουάλ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Το Μεγαλύτερο Δίκτυο Υποστήριξης Διεθνούς Συνεργασίας Title of

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και οι Ανάγκες τους σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες

Επιχειρήσεις και οι Ανάγκες τους σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες Επιχειρήσεις και οι Ανάγκες τους σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες Μάρτιος 2015 Η α Φορέας lobbying μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτείας ΕΕ/κοινωνικών εταίρων Ηγετικός οργανισμός γνώσης υπέρ μιας ανοιχτής, εξωστρεφούς,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Π Ε Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Συνδιοργάνωση Ημερίδας Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των Ικανοτή των

Περιγραφή των Ικανοτή των Περιγραφή των Ικανοτή των * Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Το Εργαλείο χρηματοδότησης των ΜΜΕ - SME Instrument. Δρ. Γιώργος Τζαμτζής

Το Εργαλείο χρηματοδότησης των ΜΜΕ - SME Instrument. Δρ. Γιώργος Τζαμτζής Το Εργαλείο χρηματοδότησης των ΜΜΕ - SME Instrument Δρ. Γιώργος Τζαμτζής 8/12/2015 Το SME Instrument Τι είναι το SME Instrument 2 Το SME Instrument Τι είναι το SME Instrument Εργαλείο του Ορίζοντα 2020

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up»

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» «Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» Σπύρος Ιγνατιάδης Γ. Διευθυντής Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος Ο ΣΕΠΒΕ ιστορικό Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1994. Έχει έδρα στην Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Νοέμβριος 2016 Συνεργασία και Ανταγωνισμός Μαθησιακοί Στόχοι Γιατί τα μέλη της ομάδας γίνονται ανταγωνιστικά; Προβλήματα που σχετίζονται με τον ανταγωνισμό στην ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Στο πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας και των εν ισχύ διμερών Συμφωνιών Ε&Τ συνεργασίας με άλλες χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ : ΚΙΝΗΤΡΑ, ΤΥΠΟΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ Παρουσίαση της Δράσης Συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων του ΕΒΕΘ, έργο Smart Specialization, Πρόγραμμα «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013», στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020 Δρ Γιάννης Τόλιας Διάρθρωση της παρουσίασης: 1. Τα πανευρωπαϊκά διδάγματα από 4 προγραμματικές περιόδους (ή Πακέτα ή ΚΠΣ ή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Εισαγωγή σε μια γνωστή άγνωστη έννοια. Δημήτρης Βέργαδος Συντονιστής Επικοινωνίας ΣΕΒ

Επιχειρηματικότητα. Εισαγωγή σε μια γνωστή άγνωστη έννοια. Δημήτρης Βέργαδος Συντονιστής Επικοινωνίας ΣΕΒ Επιχειρηματικότητα Εισαγωγή σε μια γνωστή άγνωστη έννοια Δημήτρης Βέργαδος Συντονιστής Επικοινωνίας ΣΕΒ Τι είναι επιχειρηματικότητα; Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία δημιουργίας μιας νέας επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ. Τεχνολογική Καινοτοµία Υπεροχή (1) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2007 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΞΑΓΟΡΕΣ

ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ. Τεχνολογική Καινοτοµία Υπεροχή (1) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2007 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ Μέλος του ΒΠ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2007 March 07 Τεχνολογική Καινοτοµία Υπεροχή (1) ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Χαιρετισµός κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου Προέδρου του ΣΕΒ στην Ηµερίδα που διοργανώνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο µε θέµα: «Οικονοµία Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 11/2016 Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Σε εφαρμογή τα τέσσερα (4) πρώτα καθεστώτα ενισχύσεων. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας

Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Enterprise Title Europe of the Network presentation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφ.: κ. Γεράσιμος Μεντζελόπουλος Τ.: 2610-911.557, F: 2610-994.106 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Το Oracle Analytics Cloud αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δυνατοτήτων που περιλαμβάνει έτοιμο περιεχόμενο, εξειδικευμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκά βραβεία προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2014

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκά βραβεία προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2014 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Α.Π. 3284

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Το όραμα της Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Η ανασυγκρότηση του παραγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα κατ αρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να συμμετέχω σε μια τόσο ενδιαφέρουσα διοργάνωση.

Θα ήθελα κατ αρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να συμμετέχω σε μια τόσο ενδιαφέρουσα διοργάνωση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Ομιλία προέδρου ΚΕΕ & ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου, στο συνέδριο The Economist Intelligent Leaders Summit, με θέμα Oxygenating the future through digital strategy Αθήνα, 26 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EU Horizon 2020 no. 646457 01/04/2015-31/03/2018 www.securechain.eu Κουπόνια Καινοτομίας Το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, μέσα από το Πρόγραμμα SECURECHAIN, το οποίο χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διακρίσεις συνδέονται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στόχος της ΜΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ θα είναι η επέκταση, ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα