Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 7 Οκτώβριος 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 7 Οκτώβριος 2008"

Transcript

1 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 7 Οκτώβριος 2008

2 ME MIA MATIA Η χρηματοοικονομική ισχύς της Citi Η Citi είναι μία εταιρεία με ηγετική θέση στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με τραπεζικές εργασίες προς ιδιώτες καταναλωτές και εταιρείες, με σύνολο 200 εκατ. λογαριασμούς πελατών σε όλο τον κόσμο. H Citi είναι μία από τις μεγαλύτερες και πλέον σταθερές χρηματοοικονομικές εταιρείες παγκοσμίως, με ισχυρό ενεργητικό και υψηλούς δείκτες πιστοληπτικής ικανότητας. Τους τελευταίους μήνες, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Citi, κ. Vikram Pandit και η ομάδα των ηγετικών στελεχών της εταιρείας έλαβαν μία σειρά από σημαντικά μέτρα με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου και την περαιτέρω ενίσχυση του ενεργητικού μας. Η χρηματοοικονομική ισχύς της Citi Τα Ίδια Κεφάλαια της Citi ανήλθαν την 30 ή Ιουνίου 2008 στο συνολικό ποσό των $136 δισ. Μέγεθος κατά πολύ υψηλότερο σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας: Goldman Sachs $44 δισ. (30/5/08), UBS $44 δισ. (12/8/08), Merrill Lynch $35 δισ. (27/6/08) και Morgan Stanley $34 δισ. (31/6/08). Τους τελευταίους 10 μήνες, η Citi έλαβε αρκετά μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιακής μας βάσης. Για παράδειγμα, η Citi συγκέντρωσε $49,7 δισ. σε κεφάλαια από μία ευρεία κλίμακα επενδυτών διαφόρων κατηγοριών σε ποικίλες μορφές αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Στις κατηγορίες αυτές, συμπεριλαμβάνονται κοινά και μετατρέψιμα προνομιούχα χρεόγραφα.

3 10/08 Επιπλέον, η αύξηση των κερδών θα συνεχίσει να παράγει κεφάλαιο. Παράλληλα, η Citi έχει δώσει έμφαση στη διάθεση κεφαλαίου στις πέντε βασικές επιχειρηματικές, ηγετικές στο χώρο, δραστηριότητές μας, συμπεριλαμβανομένης και της Διαχείρισης Περιουσίας. Στο τέλος του δευτέρου τριμήνου, η Citi διέθετε καταθετική βάση ύψους σχεδόν $800 δισ., κατανεμημένη σε ποικιλία προϊόντων αλλά και γεωγραφικών περιοχών, με τα δύο τρίτα και άνω να βρίσκονται εκτός ΗΠΑ. Επιπλέον, έχουμε εντοπίσει άλλα περιουσιακά στοιχεία που δεν αντιστοιχούν σε κύριες δραστηριότητες για την ανάπτυξή μας, από τα οποία έχουμε ήδη αρχίσει να απαλλασσόμαστε. Συνολικά, η Citi είναι καλά κεφαλαιοποιημένη. Το δεύτερο τρίμηνο του 2008, ο δείκτης βασικής κεφαλαιοποίησης Tier 1 βρισκόταν στο 8,7%, αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα όρια του 6% που θέτουν οι ρυθμιστικές διατάξεις. Οι δείκτες πιστοληπτικής ικανότητας της Citi είναι σαφώς καλύτεροι συγκρινόμενοι με αυτούς των ανταγωνιστών μας (βλ. πίνακα). Standard & Poor s Fitch ratings Moody s Citigroup Inc. AA- AA- Aa3 Citibank, N.A. AA- AA- Aa1 Bank of America AA AA- Aa2 Goldman Sachs AA- AA- Aa3 HSBC AA AA Aa1 JP Morgan Chase AA- AA- Aa1 Morgan Stanley A+ AA- Aa2 Wachovia AA- A+ A1 Merrill Lynch A+ A+ A2 Οι διαφοροποιημένες και αναπτυσσόμενες επιχειρηματικές μας δραστηριότητες Η Citi δραστηριοποιείται σε έξι ηπείρους και σε περισσότερες από 100 χώρες. Η Citi έχει ισχυρή ανάπτυξη σε βασικούς τομείς παραγωγής εσόδων, όπως στο μέσο ύψος δανείου και στο μέσο ποσό καταθέσεων. Ποσοστό περίπου 40% των συνολικών εσόδων μας προέρχεται από περιοχές εκτός ΗΠΑ. Η Citi είναι αποφασισμένη, περισσότερο από ποτέ, να διαχειριστεί τους κινδύνους αποτελεσματικά. Για το σκοπό αυτό, έχουμε επανεξετάσει λεπτομερώς την προσέγγισή μας στην τακτική διαχείρισης κινδύνου, με σκοπό τη βελτιστοποίηση και τον εκσυγχρονισμό αυτής, με μόνιμο και πρωταρχικό στόχο την προστασία των πελατών και των δικαιοδόχων μας. Έχουμε να επιδείξουμε επιδόσεις δοκιμασμένες στο χρόνο Η Citi έχει να επιδείξει παράδοση σταθερότητας που ξεκινά από το Από την εποχή αυτή μέχρι και σήμερα, έχουμε συναντήσει και αντιμετωπίσει πολλές και ποικίλες δύσκολες συνθήκες στις αγορές. Δεδομένης της σταθερότητας της Citi, αλλά και της ενισχυμένης κεφαλαιακής μας βάσης, είμαστε σε άριστη θέση να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να εξασφαλίσουν την επιτυχία. Για να ενημερωθείτε σχετικά με το πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από τη χρηματοοικονομική ισχύ της Citi, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο δικό σας Επενδυτικό Σύμβουλο. Εταιρείες Πιστοληπτικής Διαβάθμισης 1 Πιστωτικός Κίνδυνος Επενδυτική βαθμίδα Moody s* Standard & Poor s** Fitch ratings** Υψηλότατη ποιότητα Aaa AA AA Υψηλή ποιότητα (πολύ ισχυρή) Aa AA AA Άνω μέση βαθμίδα (ισχυρή) A A A Μέση βαθμίδα Baa BBB BBB Μη επενδυτική βαθμίδα Χαμηλή μέση βαθμίδα (σχετικά κερδοσκοπική) Χαμηλή βαθμίδα (κερδοσκοπική) Χαμηλή ποιότητα (ενδεχόμενη αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων) Ba BB BB B B B Caa CC CC Πλέον κερδοσκοπική Ca CC CC Κανένα ενδιαφέρον ή έχει κατατεθεί αίτηση πτωχεύσεως C D C Σε αταξία λόγω αθέτησης C D D * Οι δείκτες από Aa έως Ca της Moody s μπορούν να τροποποιηθούν με την προσθήκη 1, 2 ή 3 για την κατάδειξη της σχετικής θέσης στα πλαίσια της κατηγορίας. ** Οι δείκτες από AA έως CC της Standard & Poor s και οι δείκτες Fitch Ratings μπορούν να τροποποιηθούν με την προσθήκη συμβόλου πρόσθεσης + ή αφαίρεσης - για την κατάδειξη της σχετικής θέσης στα πλαίσια της κατηγορίας. 1 Πηγή Δεδομένων: SIFMA, Μάρτιος 2008 Πηγή άρθρου: Citi, 15 Σεπτεμβρίου 2008 Το παρόν έγγραφο διατίθεται μόνο για παροχή γενικών κατευθύνσεων. Ούτε η Citigroup Inc. ούτε οι θυγατρικές της και οι συνδεδεμένες εταιρείες προσφέρουν φορολογικές ή νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες. Αν και οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, η Citigroup Inc. και οι θυγατρικές/συνδεδεμένες εταιρείες της δεν εγγυώνται την ακρίβεια ή την πληρότητα και δεν αποδέχονται καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες απώλειες που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση αυτών. 3

4 Οι εξελίξεις που επηρέασαν την αγορά Κατά το μήνα Σεπτέμβριο, ο χρηματοοικονομικός κλάδος βίωσε πρωτοφανείς αναταραχές: την Αμερικανική κρατική «διάσωση» των δύο γιγαντιαίων εταιρειών στεγαστικής πίστης και της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας του κόσμου, την πτώχευση μιας μεγάλης επενδυτικής τράπεζας και τη συγχώνευση-έκπληξη μεταξύ μιας τράπεζας και ενός μακρόβιου επενδυτικού οίκου της Wall Street. Αυτό άφησε επώδυνες ζημιές στα χαρτοφυλάκια κάποιων επενδυτών. Αργά ή γρήγορα, αυτά τα γεγονότα θα επηρεάσουν και άλλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας παγκοσμίως. Αντανακλώντας αυτά τα γεγονότα, οι αγορές μετοχών, ομολόγων και αγαθών βίωσαν τεράστιες διακυμάνσεις στην απόδοσή τους κατά τις τελευταίες εβδομάδες. Τα καλά νέα είναι ότι οι συντονισμένες κινήσεις των κυβερνήσεων, των κεντρικών τραπεζών και των χρηματοοικονομικών ρυθμιστικών αρχών βοήθησαν στο να αναζωογονηθεί η πιστωτική δραστηριότητα στον τραπεζικό χώρο και να σταθεροποιήσει τις χρηματαγορές. Μολονότι οι αναλυτές της Citi δεν παραβλέπουν τη μεταβλητότητα των χρηματαγορών, αναμένουν ότι θα ελαττωθεί με το χρόνο. Παρά τα πρόσφατα γεγονότα στις χρηματαγορές, οι μακροχρόνιες επενδυτικές αρχές παραμένουν αμετάβλητες. Τα πρόσφατα γεγονότα ανέδειξαν τα οφέλη της διασποράς για τους επενδυτές. Οι επενδυτές, όχι μόνο πρέπει να διαφοροποιούν το χαρτοφυλάκιό τους μεταξύ των κατηγοριών επένδυσης, σε γεωγραφικό επίπεδο, σε τομείς και εταιρείες για τις οποίες έχουν θετικές απόψεις σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αλλά πρέπει επίσης να έχουν έκθεση σε λιγότερο δημοφιλείς κατηγορίες επένδυσης, ώστε να βοηθούν στην εξομάλυνση των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου. Η μακρά ιστορία της αμερικανικής μετοχικής αγοράς επιδεικνύει δύο σημαντικά διδάγματα στους επενδυτές: 1) Από το 1960 και μετά, οι αμερικανικές μετοχικές αγορές έχουν ανακάμψει αρκετούς μήνες πριν το τέλος των οικονομικών υφέσεων. 2) Η συνήθεια του να επενδύει κανείς συστηματικά σε μετοχές, ιδιαίτερα κατά την περίοδο πιέσεων, αποτελεί τελικά μια ισχυρή βάση για τη μακροχρόνια ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου. Αυτά τα διδάγματα υπογραμμίζουν τη σημασία της μακροχρόνιας προοπτικής στις επενδύσεις κατά την παρούσα περίοδο. Στη Citibank, αναγνωρίζουμε ότι οι πελάτες στρέφονται σ εμάς, ιδιαιτέρως κατά τις περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας και εργαζόμαστε επιμελώς, καθημερινά, ώστε να κατακτήσουμε αυτήν την εμπιστοσύνη. Όπως πάντα, εκτιμούμε τη σχέση σας με τη Citibank και επιθυμούμε να σας εξυπηρετούμε για τους μήνες και τα χρόνια που έρχονται.

5 10/08 CITIGROUP Tο 2010 το τέλος της κρίσης Οι Κεν Ντάουντ και Γουίλιαμ Μαν προβλέπουν ότι τα εισοδήματα των νοικοκυριών θα δεχθούν πλήγμα. Συνέντευξη στη Ζωρζέτ Ζολώτα (αναδημοσίευση από την Καθημερινή -21/09/08) Κεν Ντάουντ: Θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση στα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας, ιδιαίτερα στον κλάδο των ακινήτων. Πρέπει να αντιστραφεί η πτώση των τιμών στις κατοικίες και να μειωθούν τα αποθέματα απούλητων κατοικιών. Και οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν προεξοφλήσει νωρίτερα και εύστοχα τη βελτίωση αυτή ή, τουλάχιστον, τη μη επιδείνωση. Γουίλιαμ Μαν, υψηλόβαθμο στέλεχος της Citi Smith Barney, θυγατρικής της Citigroup Κεν Ντάουντ, επενδυτικός σύμβουλος στη Citigroup με μια σταδιοδρομία που αγγίζει την 40ετία Πέραν της κρίσης και της ύφεσης στην αμερικανική αγορά ακινήτων, όμως, υπάρχουν κίνδυνοι και σε άλλα μέτωπα της πραγματικής οικονομίας Γούλιαμ Μαν: Το πρόβλημα είναι τρίπτυχο, η οικονομική επιβράδυνση, η πιστωτική κρίση και η κρίση εμπιστοσύνης των επενδυτών. Το ΑΕΠ, ο χρηματοπιστωτικός κλάδος και οι αγορές δεν θα κινηθούν, βεβαίως, ταυτόχρονα προς την ίδια κατεύθυνση όταν τα πράγματα θα αρχίσουν να βελτιώνονται. Μέχρι σήμερα, οι επενδυτές έχουν προεξοφλήσει κάποιες από τις επιπτώσεις της κρίσης. Στον κίνδυνο να εξαπλωθούν οι επιπτώσεις της πιστωτικής κρίσης σε όλο το φάσμα της πραγματικής οικονομίας, περιορίζοντας τα εισοδήματα των νοικοκυριών, αναφέρονται οι κορυφαίοι αναλυτές και σύμβουλοι της Citigroup, Κεν Ντάουντ και Γουίλιαμ Μαν. Προβλέπουν ότι οι επιπτώσεις θα είναι επίπονες και το 2009, ίσως μέχρι το Βραχυπρόθεσμα, εκτιμούν ότι η Fed θα προχωρήσει σε μείωση του επιτοκίου κατά 0,5 της μονάδας μέχρι το τέλος του μήνα. Η αποτίμηση του τρέχοντος οικονομικού κλίματος από το Γουίλιαμ Μαν, υψηλόβαθμο στέλεχος της Citi Smith Barney, θυγατρικής της Citigroup και τον Κεν Ντάουντ, επενδυτικό σύμβουλο στην τράπεζα με μια σταδιοδρομία που αγγίζει την 40ετία, γεννάει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εξάλλου, ο αμερικανικός τραπεζικός κολοσσός ήταν από τους πρώτους που συνειδητοποίησε τις βαθιές επιπτώσεις της πιστωτικής κρίσης, καθώς επιβαρύνθηκε με τις μεγαλύτερες διαγραφές σε τιτλοποιημένα στεγαστικά δάνεια μειωμένης εξασφάλισης, τα γνωστά subprime loans. Η επίσκεψή τους στην Αθήνα συνέπεσε με μία από τις πλέον δύσκολες στιγμές της δωδεκάμηνης πλέον κρίσης. Είχε ήδη ανακοινωθεί η κατάρρευση της Lehman Brothers και η «υιοθεσία» της American International Group. Οι κεντρικές τράπεζες προχώρησαν, εν συνεχεία, σε ενέσεις ρευστού 297 δισ. δολαρίων και η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε νέο πακέτο στήριξης των αγορών, ύψους $800 δισ. Μέχρι πρότινος, οι περισσότεροι διατηρούσαν την πεποίθηση πως θα βλέπαμε την εκτόνωση της πιστωτικής κρίσης έως το δεύτερο εξάμηνο του Τι νομίζετε πως θα συμβεί από εδώ και πέρα; Γουίλιαμ Μαν: Είναι αδύνατον να προβλεφθεί πότε θα έρθει το τέλος της κρίσης ή πόσο δύσκολος θα είναι ο δρόμος μέχρι να φθάσουμε εκεί. Πάντως, το τέλος θα έρθει αργότερα και όχι νωρίτερα. Στα τέλη του 2009, ίσως και μετά. Εξαρτάται από τον τρόπο που θα αντιμετωπισθούν τα προβλήματα των τραπεζών. Κυρίως, πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία του deleveraging, δηλαδή της μείωσης της έκθεσης στην αγορά subprime. Πώς ψυχολογείτε την απόφαση της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) να διατηρήσει αυτήν την εβδομάδα αμετάβλητα τα επιτόκια; Γουίλιαμ Μαν: Αναμενόταν μείωση, αλλά η κατάσταση τα τελευταία 24ωρα ήταν τόσο ρευστή που απέτρεπε μια τέτοια απόφαση. Αναμένουμε να υπάρξει μείωση των επιτοκίων κατά 0,5 της μονάδας ακόμη νωρίτερα από την επόμενη συνάντηση της FOMC, δηλαδή εντός του τρέχοντος μηνός. Οι τράπεζες προσπαθούν με κάθε τρόπο να συμπληρώσουν κενά στους ισολογισμούς τους. Πώς θα ενισχυθεί η οικονομική δραστηριότητα εάν κάποια στιγμή αντιληφθούν πως δεν μπορούν να δανείσουν σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά; Κεν Ντάουντ: Κατ αρχήν, δεν έχουν επηρεαστεί όλες οι κατηγορίες δανείων. Στις ΗΠΑ, υπάρχει ευχέρεια κεφαλαίων στις πιστωτικές κάρτες και τα προσωπικά δάνεια. Οπότε, δεν έχουν παγώσει όλες οι αγορές. Οι συνθήκες σφικτής ρευστότητας επιμένουν, αλλά μόνο στην αγορά στεγαστικής πίστης. Γουίλιαμ Μαν: Σε αντίθεση με άλλες κρίσεις, αυτή τη φορά οι καταναλωτές αποφεύγουν τις τράπεζες και όχι το αντίθετο. Οι καταναλωτές είναι αυτοί που αρχίζουν τώρα να δέχονται τις πιέσεις, μετά τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις, λόγω αύξησης της ανεργίας και μείωσης των πραγματικών μισθών από την άνοδο του πληθωρισμού. Ποιο είναι το μέλλον για τις τράπεζες; Κεν Ντάουντ: Όπως είδαμε και από τα γεγονότα αυτής της εβδομάδας, το υπουργείο Οικονομικών θα τις σπρώξει σε εξαγορές για να επιβιώσουν. Γουίλιαμ Μαν: Αυτό προσπάθησαν να κάνουν και με τη Lehman, αλλά τα χρονικά περιθώρια ήταν ασφυκτικά στενά. Η Lehman χρειαζόταν άμεσα κεφάλαια, ενώ η συζήτηση μιας τέτοιας εξαγοράς διαρκεί ολόκληρους μήνες. Το θετικό είναι πως τα πιο επικίνδυνα, «τοξικά» περιουσιακά στοιχεία έχουν, επί το πλείστον, διαγραφεί. Αυτό, τουλάχιστον, προσπάθησε να πράξει η Citigroup από νωρίς. 5

6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Citibank Alerts Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του τραπεζικού σας λογαριασμού Το υπόλοιπο του λογαριασμού σας Τα εισερχόμενα ή εξερχόμενα εμβάσματα στο λογαριασμό σας Citibank Αν καταβλήθηκε ο μισθός σας Αν χρεώθηκε ο λογαριασμός σας για ποσό άνω των 300 Αν υπάρχει μη επιτυχής εκτέλεση πάγιας εντολής πληρωμής Αν έχετε κάνει χρήση της υπερανάληψης Πόσες φορές θέλετε πληροφορίες σχετικά με την κίνηση του λογαριασμού σας, αλλά δεν έχετε χρόνο να απευθυνθείτε στο κατάστημα; Πόσες φορές δεν έχετε σκεφτεί ότι θα θέλατε να ενημερώνεστε αμέσως για κάθε μεγάλη χρέωση ή πίστωση στον τραπεζικό σας λογαριασμό; Στη Citibank γνωρίζουμε τις ανάγκες σας για ευκολία, ταχύτητα και ασφάλεια στις συναλλαγές και σας προσφέρουμε τη νέα υπηρεσία Citibank Alerts. Η νέα υπηρεσία απευθύνεται σε εσάς, τους πελάτες μας Citigold και Citigold Select, για να έχετε τον πλήρη έλεγχο του τραπεζικού σας λογαριασμού Citibank, έχοντας και επιπλέον την ασφάλεια ότι θα αποφύγετε ευκολότερα να πέσετε θύμα απάτης. Έτσι, αναφορικά με τον τραπεζικό σας λογαριασμό, μπορείτε να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή, μέσω SMS στο κινητό σας ή/και στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση*: Αν θέλετε να είστε πιο ήσυχος για πιθανές απάτες ή απλά να διεκπεραιώνετε γρήγορα και έγκαιρα καθημερινές σας τραπεζικές συναλλαγές, εγγραφείτε στην Υπηρεσία Citibank Alerts, καλώντας στα παρακάτω τηλέφωνα: Citigold: και Citigold Select: Θα πρέπει κατά την επικοινωνία σας για την εγγραφή σας να έχετε διαθέσιμα: Τον αριθμό της Citicard Τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου Το σας Τους αριθμούς των λογαριασμών (τρεχούμενων ή ταμιευτηρίου) που σας ενδιαφέρουν Το νόμισμα των λογαριασμών H υπηρεσία σάς παρέχεται δωρεάν. * Για λόγους ασφαλείας, στο SMS ή στο που θα λαμβάνετε θα εμφανίζονται μόνο τα τέσσερα τελευταία ψηφία του αριθμού του τραπεζικού σας λογαριασμού. OΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣIΑΣ CITIBANK BANKING ALERTS 1. Μέσω της υπηρεσίας Citibank Banking Alerts, πελάτες με λογαριασμό ταμιευτηρίου/τρεχούμενο, μπορούν να λαμβάνουν μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) ή/και μέσω κινητού τηλεφώνου (με SMS), σχετικά με τους λογαριασμούς τους. 2. Η υπηρεσία Citibank Banking Alerts θα προσφέρεται έπειτα από εντολή του πελάτη και συγκεκριμένα για το λογαριασμό για τον οποίο θέλει να πληροφορείται. Η εγγραφή στην υπηρεσία Citibank Alerts, καθώς και η διακοπή της, γίνεται μέσω τηλεφώνου, καλώντας στα τηλέφωνα (για πελάτες Citigold) και (για πελάτες Citigold Select). Η εντολή σας για εγγραφή στην υπηρεσία Citibank Banking Alerts, μέσω Citiphone, συνεπάγεται αποδοχή των Όρων που αναγράφονται σε αυτό το έντυπο. 3. Τα μηνύματα με ή/και SMS θα στέλνονται στην προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση και προσωπικό αριθμό κινητού τηλεφώνου που δηλώνει ο πελάτης. Η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνει ο πελάτης δεν εξακριβώνεται από την Citibank Int Plc πριν ή μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας. Ο πελάτης έχει ευθύνη να ενημερώνει τη Citibank για οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων αυτών. Ο πελάτης είναι ενημερωμένος και αποδέχεται ότι τα Banking Alerts δεν είναι κρυπτογραφημένα και μπορούν να περιέχουν το όνομα και λοιπές πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό του. 4. Ο πελάτης δεν θα έχει τη δυνατότητα να απαντάει στα Alerts με ή/και SMS για να διαχειριστεί το λογαριασμό του. 5. Το κάθε μήνυμα θα αποστέλλεται μόνο μια φορά. Αν ο πελάτης ακυρώσει ή σβήσει το μήνυμα, δεν θα μπορεί να αναπαραχθεί. 6. Το κάθε SMS μήνυμα έχει μέγιστη χωρητικότητα 160 χαρακτήρων. 7. Η αποστολή και λήψη των μηνυμάτων με ή/και SMS θα πραγματοποιείται μεταξύ 09:00 π.μ. και 11:00 μ.μ. (GMT +02:00). Alerts για συναλλαγές που έχουν διεκπεραιωθεί μεταξύ 11:01 μ.μ. και 08:59 π.μ. (GMT +02:00), θα αποστέλλονται στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα. 8. Η αποστολή ή λήψη των μηνυμάτων με ή/και SMS δύναται να μην πραγματοποιηθεί ή να καθυστερήσει για λόγους που δεν ευθύνεται η Citibank, όπως τεχνικά προβλήματα της παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του κατόχου. Για παράδειγμα, η λήψη μηνυμάτων με ή/και SMS δεν θα καθίσταται δυνατή αν (α) το «inbox» του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο πελάτης έχει υπερβεί τη χωρητικότητα του, (β) η συσκευή του κινητού τηλεφώνου είναι τεχνολογίας SmartPhone, (γ) δεν υπάρχει σε συγκεκριμένη γεωγραφική τοποθεσία (είτε εντός Ελλάδος είτε στο εξωτερικό) απαραίτητη κάλυψη κινητής τηλεφωνίας από τον πάροχο με τον οποίο είναι συνδρομητής ο πελάτης, (δ) πρόσφατο αίτημα φορητότητας αριθμού κινητού τηλεφώνου που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, ή (ε) ο πελάτης έχει εφαρμόσει κανόνες ανίχνευσης SPAM μηνυμάτων από όπου δεν έχει εξαιρέσει τη Citibank ως αποδεκτό αποστολέα κ.ο.κ. 9. Η Citibank Int plc δεν εγγυάται την εμπιστευτικότητα, την ακρίβεια, πληρότητα ή έγκαιρη λήψη των πληροφοριών που εμπεριέχονται στα Citibank Banking Alerts, ούτε ευθύνεται για τυχόν απώλειες, άμεσες ή έμμεσες, που δύναται να προκύψουν από μη-δυνατή ή καθυστερημένη λήψη μηνυμάτων Alerts που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά της. 10. Η υπηρεσία Citibank Banking Alerts παρέχεται δωρεάν στους Citigold και Citigold Select πελάτες. Η εγγραφή στην υπηρεσία Citibank Banking Alerts ανανεώνεται αυτόματα ετησίως. Η Citibank Int Plc επιφυλάσσει το δικαίωμα να διακόψει την υπηρεσία ή να αλλάξει με οποιονδήποτε τρόπο τη χρέωση για τα Citibank Banking Alerts χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. 11. Η υπηρεσία Citibank Banking Alerts προσφέρεται μόνο ως ενημερωτική διευκόλυνση. Δεν αντικαθιστά την ενημέρωση του πελάτη μέσω της αποστολής λογαριασμού ο οποίος εξακολουθεί και αποστέλλεται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο τελευταίος.

7 10/08 CITΙGOLD LIFESTYLE MANAGEMENT -EVENTS Εντυπωσιακό το «χρυσό» τουρνουά squash Γεμάτη έντονες συγκινήσεις ήταν η βραδιά της 21 ης Σεπτεμβρίου, όταν οι Citigold πελάτες μας παρακολούθησαν από κοντά τον τελικό του Citigold Squash Open, του πρώτου τουρνουά squash, με Χορηγό Τίτλου το Citigold Personal Banking της Citibank. Μάλιστα, ήταν η πρώτη φορά για πολλούς στη χώρα μας που είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια πρωτοποριακή διοργάνωση εφάμιλλη με άλλες του εξωτερικού, όπου το squash είναι ιδιαίτερα δημοφιλές. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στο εξαιρετικό γυάλινο γήπεδο που είχε στηθεί ειδικά για το Citigold Squash Open στο ξενοδοχείο «The Westin Athens» του συγκροτήματος Astir Palace στη Βουλιαγμένη. Με τη μοναδική, θεατρική οπτική του, το γυάλινο γήπεδο προσέφερε μια ανεπανάληπτη, σφαιρική άποψη του αγώνα. Σε συνδυασμό με τη δύση του ηλίου και τον ειδικά σχεδιασμένο φωτισμό, το θέαμα ήταν φαντασμαγορικό. Ανάλογο σκηνικό έχει στηθεί κατά καιρούς σε διάφορα μέρη του κόσμου, μεταξύ των οποίων και οι Πυραμίδες! Στον τελικό αγώνα της πρώτης κατηγορίας ανδρών, ο Φαμπιάν Καλαϊτζής κατάφερε να επικρατήσει του Νίκου Μουστρούφη, στη μεσαία κατηγορία, ενώ ο Δημήτρης Μπίλλης επικράτησε του Μιχάλη Τζούλη. Στις γυναίκες, η Ελίζα Καριώτη κατάφερε τελικά να επικρατήσει της Ζέτας Τζαμαλούκα. Μετά το πέρας των αγώνων, ακολούθησε δεξίωση στο ξενοδοχείο «The Westin Athens», με προσκεκλημένους μεγάλα ονόματα από το χώρο του αθλητισμού, της πολιτικής, ανώτατα στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου και εκπροσώπους των ΜΜΕ. Λίγα λόγια για το Squash Το squash, η τοιχοσφαίρηση στα Ελληνικά, ξεκίνησε στην Αγγλία πριν από 100 χρόνια. Την τελευταία δεκαετία, η εξέλιξή του είναι ταχύτατη και σήμερα είναι ένα πολύ διαδεδομένο σπορ παγκοσμίως με πάνω από 20 εκατομμύρια φανατικούς οπαδούς σε περίπου 150 χώρες από όλες τις ηπείρους. Στη χώρα μας, το squash πρωτοεμφανίστηκε το 1938 και παρά τη μεγάλη του ζήτηση -κυρίως από Έλληνες που έπαιζαν στο εξωτερικό- άργησε να διαδοθεί και να αποκτήσει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις. Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν περισσότερα από 30 γήπεδα squash, ενώ αριθμεί περισσότερους από ενεργούς αθλητές. 7

8 CITΙGOLD LIFESTYLE MANAGEMENT -EVENTS Γνωρίζοντας τα Πολύτιμα Κοσμήματα του Μουσείου Λαλαούνη Έχοντας ήδη πραγματοποιήσει ενημερωτικές εκδηλώσεις για το χρυσό ως επένδυση, το Citigold Personal Banking της Citibank προσκάλεσε τους πελάτες του αυτή τη φορά να θαυμάσουν το χρυσό σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες μορφές του, αυτήν του πολύτιμου κοσμήματος. Έτσι, την Τετάρτη 9 Ιουλίου, οι πελάτες μας γνώρισαν από κοντά τα πολύτιμα κοσμήματα-έργα τέχνης του Μουσείου Λαλαούνη (Καρυάτιδων & Καλλισπέρη 12, Ακρόπολη). Την ξενάγηση πραγματοποίησε η κυρία Ιωάννα Λαλαούνη και ακολούθησε cocktail στον ειδυλλιακό εξωτερικό χώρο του δώματος του Μουσείου, με μοναδική πανοραμική θέα στον Παρθενώνα. «Περιήγηση» με Porsche Cayenne στον υπέροχο κόσμο του κρασιού Μια ξεχωριστή ολοήμερη εκδήλωση πραγματοποίησε για τους πελάτες του και τις οικογένειές τους το Citigold Select της Citibank. Την Κυριακή 8 Ιουνίου 2008, τους προσκάλεσε στο Κτήμα Χατζημιχάλη, στην Αταλάντη Φθιώτιδας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να κάνουν και test drive σε μοντέλα της Porsche Cayenne σε μοναδικές off road διαδρομές στο ορεινό τοπίο της περιοχής. Οι ειδικοί συνεργάτες του Κτήματος Χατζημιχάλη ξενάγησαν τους καλεσμένους μας στους αμπελώνες και στις εγκαταστάσεις του οινοποιείου, με την απαραίτητη γευσιγνωσία των κρασιών του Κτήματος. Το μεσημεράκι οι δραστηριότητες έδωσαν προσωρινά τη θέση τους σε barbeque μέσα στο χώρο του Κτήματος Χατζημιχάλη, με τις ξεναγήσεις και τα test drives να συνεχίζουν αμέσως μετά. Όσο για τους μικρούς μας φίλους, είχαν και αυτοί την τιμητική τους, αφού σε όλη τη διάρκεια της ημέρας είχαν στη διάθεσή τους έναν ειδικά διαμορφωμένο παιδότοπο για να διασκεδάσουν. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο παρέχονται από τη Citibank International plc, η οποία εποπτεύεται από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου (Financial Services Authority) και την Τράπεζα της Ελλάδος. To παρόν έντυπο έχει πληροφοριακό και μόνο σκοπό και, σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για αγορά, διακράτηση ή πώληση μετοχών ή άλλων κινητών αξιών. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, η Citibank δεν εγγυάται ούτε φέρει ευθύνη για την πληρότητα και την ακρίβειά τους. Όλες οι εκφερόμενες απόψεις και εκτιμήσεις που αναφέρονται στο παρόν έντυπο αποτελούν προσωπικές απόψεις των αντίστοιχων αναλυτών, οι οποίοι απασχολούνται και αμείβονται από τις εταιρείες του ομίλου της Citigroup. Οι αναλυτές βεβαιώνουν ότι οι συγκεκριμένες συστάσεις ή απόψεις, οι οποίες αναφέρονται από τους ίδιους στο παρόν, δεν ήταν, δεν είναι και, σε καμία περίπτωση, δεν θα είναι άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένες µε την καταβολή αμοιβής από τρίτον. Κατά τη σύνταξη και δημοσίευση του παρόντος, τηρήθηκαν οι εσωτερικοί κανονισμοί της Citibank για την πρόληψη και την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων. Η Citibank, επίσης, διαβεβαιώνει ότι συμμορφώνεται µε τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών και την αποτροπή πράξεων χειραγώγησης της αγοράς. Οι συστάσεις που παρατίθενται σε αυτό το έντυπο πρέπει να διαβάζονται µε προσοχή. Οι τυχόν προτεινόμενες επενδύσεις υπόκεινται σε κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης και ενδεχόμενης απώλειας του αρχικώς επενδυμένου κεφαλαίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι απόψεις και οι τυχόν συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν έντυπο επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες όπως, ενδεικτικά, τον πληθωρισμό, το ύψος των επιτοκίων, το οικονομικό περιβάλλον, την κατάσταση της αγοράς και άλλα ειδικά εταιρικά γεγονότα. Οι επενδυτές πρέπει να εκλάβουν το παρόν ως έναν µόνο από τους παράγοντες διαμόρφωσης της επενδυτικής επιλογής τους. Το έντυπο αυτό απευθύνεται μόνο σε επενδυτές και απαγορεύεται η αναπαραγωγή του, η αντιγραφή του, η επανεκτύπωσή του και η μετάδοσή του, για οποιοδήποτε σκοπό, χωρίς την άδεια του εκδότη του.

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 29 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7 (1) εκατ. το γ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

(LF) Fund of Funds Global Medium, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds

(LF) Fund of Funds Global Medium, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων

Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων 1 Θέματα παρουσίασης Η Παγκόσμια Αγορά ο κύκλος της οικονομίας και των επενδύσεων Το Τρίπτυχο της Επένδυσης : Κατανομή Διασπορά Χρονικός Ορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών

Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών Αμοιβαίο κεφάλαιο DB Platinum III Nikkei 225 Index Protected Fund II Ελκυστικές Επενδυτικές Ευκαιρίες με Πλήρη Προστασία Κεφαλαίου κατά την Λήξη Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6%

Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. Διεύρυνση Χορηγήσεων Ομίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασμός Δανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 7% σε 436εκ. Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά 21,2% Τετραπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε 83εκ. Αύξηση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενισχυμένα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων Ομίλου: 79 εκ. (+64% σεσχέσημετοαντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 9μηνο 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 9μηνο 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 9μηνο 2010 Καθαρά κέρδη 9μήνου 2010 στα 259 εκατ. Eπιτοκιακό αποτέλεσμα 3.108 εκατ., +7% σε σχέση με το 9μηνο του 2009 Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο σταθερά στα επίπεδα του 4% Αυξημένες

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής απόδοσης το Γ Τρίμηνο του 2010

Σημαντική περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής απόδοσης το Γ Τρίμηνο του 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής απόδοσης το Γ Τρίμηνο του Τα υψηλότερα τριμηνιαία Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον «20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον 1 H εξέλιξη των Κινητών Επικοινωνιών 1993-2013 2 Κινητή Τηλεφωνία: 20 χρόνια κοντά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αύξηση λειτουργικών κερδών σε 1εκ. το Γ τρίμηνο, από εκ. το Β τρίμηνο. 89εκ. καθαρά λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο του 2011 (- 575εκ. μετά το PSI της 21 ης Ιουλίου) 1 Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 27 Αυγούστου 2009 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-09 Ιουν-08 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 125.348 149.660 (16%) Σύνολο εξόδων 86.626 78.363 11% Κέρδος από συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλιο Αγοράς. Οικονοµικά Νέα. Κλαδικά - Επιχειρηµατικά Νέα

Σχόλιο Αγοράς. Οικονοµικά Νέα. Κλαδικά - Επιχειρηµατικά Νέα 0 9 / 0 8 / 0 6 ΠΡΩΙΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Σχόλιο Αγοράς Γεν. είκτης (12 µήνες & ενδοσυν. διακύµανση) 4,400 4,200 4,000 3,800 3,600 3,400 3,200 3,000 2,800 8/8/05 8/9/05 8/10/05 8/11/05 8/12/05 8/1/06 Κλείσιµο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017 1 1 Καθαρά Κέρδη 40εκ. το Β τρίμηνο και 76εκ. το Α εξάμηνο 2017 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 4,6% έναντι του Α τριμήνου 2017 και κατά 9,1% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Κερδοφορίας κατά 31% σε 417εκ. Επιτάχυνση Χορηγήσεων Νέας Ευρώπης κατά 109% 1 και Ομίλου κατά 33% Ενίσχυση Παρουσίας στο Εξωτερικό, με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ.E.K. 697/31.10.07 ΦΕΚ 2200/Β/14.11.2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Περίοδος 01/01/2010-30/06/2010

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Προέδρου ΕΤΕ σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Παρουσίαση Προέδρου ΕΤΕ σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Παρουσίαση Προέδρου ΕΤΕ σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Προτείναμε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/05.08.2014 ΘΕΜΑ: Tροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 87/28.2.2013 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθοι Όροι ισχύουν για την υπηρεσία Alpha Alerts Καρτών (εφεξής η «Υπηρεσία») :

Οι ακόλουθοι Όροι ισχύουν για την υπηρεσία Alpha Alerts Καρτών (εφεξής η «Υπηρεσία») : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΚΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής «οι Όροι») θα διέπονται από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Alpha

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 1 Αυγούστου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Ισχυρή Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 41,6% σε 318εκ. Επέκταση Χορηγήσεων κατά 24,5% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 22,9% υναµική Αύξηση Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός τριών χρόνων.

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός τριών χρόνων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A., μέλος του Ομίλου Eurobank, διαχειρίζεται αυτό το α/κ

Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A., μέλος του Ομίλου Eurobank, διαχειρίζεται αυτό το α/κ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων.

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 95εκ. 1 το Α εξάμηνο 2010, μειωμένα κατά 44% έναντι του 2009. Κέρδη Β τριμήνου 34εκ. Βελτιωμένα κέρδη από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη 12εκ. το

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2008 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 σε εκατ. 9μηνο 2008 9μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 235 1 158 +7% Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα 732 788-7% Καθαρά κέρδη Finansbank

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010 Καθαρά κέρδη α 3μήνου 2010 στα 21 εκατ. Προ προβλέψεων κέρδη 3μήνου: 465 εκατ. ( 30% σε σχέση με το α 3μηνο του 2009) Οργανικά έσοδα στην Ελλάδα σταθερά σε υψηλά

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6%

Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου Συνολικές ζημιές 6δισ. από το PSI μετά την επαναγορά ομολόγων. Ενέργειες της Τράπεζας για την οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων της 1,9δισ. σωρευτικά από την αρχή της κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών δεν κινδυνεύει απ' αυτή την κρίση, διότι δεν υπάρχουν οι δίαυλοι για τη μετάδοση στην Ελλάδα των προβλημάτων που

Διαβάστε περισσότερα

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων.

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Η Επόµενη Ηµέρα των Ελληνικών Τραπεζικών Μετοχών

Η Επόµενη Ηµέρα των Ελληνικών Τραπεζικών Μετοχών Παρασκευή 31 Μαϊου 2013 Η Επόµενη Ηµέρα των Ελληνικών Τραπεζικών Μετοχών Η πρόσφατη σηµαντική άνοδος και στη συνέχεια έντονη διακύµανση των ελληνικών τραπεζικών µετοχών ενόψει και εν µέσω αυξήσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%)

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%) Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%) ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Οι συνολικές χορηγήσεις μας αυξήθηκαν κατά 24,8% σε Ευρώ 40,3 δισ. - Οι χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ 13,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΥΞΗΣΗ 13,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,28 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +13,3% 0,24 ΑΥΞΗΣΗ 13,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1ο εξάµ.'03 1ο εξάµ.'02 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς 2003 2002 Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 22/12/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 22/12/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 638,99 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 1,71%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 49,43 εκατ. εκ των οποίων 6,78 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 2016 1 Επιστροφή στην κερδοφορία για 1 η φορά μετά το Γ τρίμηνο 2011 - Καθαρά Κέρδη 60εκ. Καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες 27εκ. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2015 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης («Comprehensive Assessment»)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Καθαρά κέρδη 273 εκατ. (+39%) Μέρισµα ανά µετοχή 0,60 (απόδοση 3,9% 1 ) Ενίσχυση της Θέσης της Τράπεζας στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη ----------------

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Καθαρά Κέρδη 85εκ. το Γ τρίμηνο και 192εκ. το εννεάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 0,3% έναντι του B τριμήνου σε 389εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2012 28 Νοεμβρίου 2012 - Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ - ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10% 2

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10% 2 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10 2 Περαιτέρω Απομόχλευση του Ισολογισμού - Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με τοv δείκτη Κύριων Βασικών

Διαβάστε περισσότερα

'

' ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2012 28 Φεβρουαρίου 2013 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-12 εκ-11 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Ανακοίνωση. Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 114 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 63 εκατ. Ισχυρή ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως 48% στα 362 εκατ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10% ετησίως στα

Διαβάστε περισσότερα