Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 7 Οκτώβριος 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 7 Οκτώβριος 2008"

Transcript

1 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 7 Οκτώβριος 2008

2 ME MIA MATIA Η χρηματοοικονομική ισχύς της Citi Η Citi είναι μία εταιρεία με ηγετική θέση στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με τραπεζικές εργασίες προς ιδιώτες καταναλωτές και εταιρείες, με σύνολο 200 εκατ. λογαριασμούς πελατών σε όλο τον κόσμο. H Citi είναι μία από τις μεγαλύτερες και πλέον σταθερές χρηματοοικονομικές εταιρείες παγκοσμίως, με ισχυρό ενεργητικό και υψηλούς δείκτες πιστοληπτικής ικανότητας. Τους τελευταίους μήνες, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Citi, κ. Vikram Pandit και η ομάδα των ηγετικών στελεχών της εταιρείας έλαβαν μία σειρά από σημαντικά μέτρα με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου και την περαιτέρω ενίσχυση του ενεργητικού μας. Η χρηματοοικονομική ισχύς της Citi Τα Ίδια Κεφάλαια της Citi ανήλθαν την 30 ή Ιουνίου 2008 στο συνολικό ποσό των $136 δισ. Μέγεθος κατά πολύ υψηλότερο σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας: Goldman Sachs $44 δισ. (30/5/08), UBS $44 δισ. (12/8/08), Merrill Lynch $35 δισ. (27/6/08) και Morgan Stanley $34 δισ. (31/6/08). Τους τελευταίους 10 μήνες, η Citi έλαβε αρκετά μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιακής μας βάσης. Για παράδειγμα, η Citi συγκέντρωσε $49,7 δισ. σε κεφάλαια από μία ευρεία κλίμακα επενδυτών διαφόρων κατηγοριών σε ποικίλες μορφές αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Στις κατηγορίες αυτές, συμπεριλαμβάνονται κοινά και μετατρέψιμα προνομιούχα χρεόγραφα.

3 10/08 Επιπλέον, η αύξηση των κερδών θα συνεχίσει να παράγει κεφάλαιο. Παράλληλα, η Citi έχει δώσει έμφαση στη διάθεση κεφαλαίου στις πέντε βασικές επιχειρηματικές, ηγετικές στο χώρο, δραστηριότητές μας, συμπεριλαμβανομένης και της Διαχείρισης Περιουσίας. Στο τέλος του δευτέρου τριμήνου, η Citi διέθετε καταθετική βάση ύψους σχεδόν $800 δισ., κατανεμημένη σε ποικιλία προϊόντων αλλά και γεωγραφικών περιοχών, με τα δύο τρίτα και άνω να βρίσκονται εκτός ΗΠΑ. Επιπλέον, έχουμε εντοπίσει άλλα περιουσιακά στοιχεία που δεν αντιστοιχούν σε κύριες δραστηριότητες για την ανάπτυξή μας, από τα οποία έχουμε ήδη αρχίσει να απαλλασσόμαστε. Συνολικά, η Citi είναι καλά κεφαλαιοποιημένη. Το δεύτερο τρίμηνο του 2008, ο δείκτης βασικής κεφαλαιοποίησης Tier 1 βρισκόταν στο 8,7%, αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα όρια του 6% που θέτουν οι ρυθμιστικές διατάξεις. Οι δείκτες πιστοληπτικής ικανότητας της Citi είναι σαφώς καλύτεροι συγκρινόμενοι με αυτούς των ανταγωνιστών μας (βλ. πίνακα). Standard & Poor s Fitch ratings Moody s Citigroup Inc. AA- AA- Aa3 Citibank, N.A. AA- AA- Aa1 Bank of America AA AA- Aa2 Goldman Sachs AA- AA- Aa3 HSBC AA AA Aa1 JP Morgan Chase AA- AA- Aa1 Morgan Stanley A+ AA- Aa2 Wachovia AA- A+ A1 Merrill Lynch A+ A+ A2 Οι διαφοροποιημένες και αναπτυσσόμενες επιχειρηματικές μας δραστηριότητες Η Citi δραστηριοποιείται σε έξι ηπείρους και σε περισσότερες από 100 χώρες. Η Citi έχει ισχυρή ανάπτυξη σε βασικούς τομείς παραγωγής εσόδων, όπως στο μέσο ύψος δανείου και στο μέσο ποσό καταθέσεων. Ποσοστό περίπου 40% των συνολικών εσόδων μας προέρχεται από περιοχές εκτός ΗΠΑ. Η Citi είναι αποφασισμένη, περισσότερο από ποτέ, να διαχειριστεί τους κινδύνους αποτελεσματικά. Για το σκοπό αυτό, έχουμε επανεξετάσει λεπτομερώς την προσέγγισή μας στην τακτική διαχείρισης κινδύνου, με σκοπό τη βελτιστοποίηση και τον εκσυγχρονισμό αυτής, με μόνιμο και πρωταρχικό στόχο την προστασία των πελατών και των δικαιοδόχων μας. Έχουμε να επιδείξουμε επιδόσεις δοκιμασμένες στο χρόνο Η Citi έχει να επιδείξει παράδοση σταθερότητας που ξεκινά από το Από την εποχή αυτή μέχρι και σήμερα, έχουμε συναντήσει και αντιμετωπίσει πολλές και ποικίλες δύσκολες συνθήκες στις αγορές. Δεδομένης της σταθερότητας της Citi, αλλά και της ενισχυμένης κεφαλαιακής μας βάσης, είμαστε σε άριστη θέση να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να εξασφαλίσουν την επιτυχία. Για να ενημερωθείτε σχετικά με το πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από τη χρηματοοικονομική ισχύ της Citi, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο δικό σας Επενδυτικό Σύμβουλο. Εταιρείες Πιστοληπτικής Διαβάθμισης 1 Πιστωτικός Κίνδυνος Επενδυτική βαθμίδα Moody s* Standard & Poor s** Fitch ratings** Υψηλότατη ποιότητα Aaa AA AA Υψηλή ποιότητα (πολύ ισχυρή) Aa AA AA Άνω μέση βαθμίδα (ισχυρή) A A A Μέση βαθμίδα Baa BBB BBB Μη επενδυτική βαθμίδα Χαμηλή μέση βαθμίδα (σχετικά κερδοσκοπική) Χαμηλή βαθμίδα (κερδοσκοπική) Χαμηλή ποιότητα (ενδεχόμενη αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων) Ba BB BB B B B Caa CC CC Πλέον κερδοσκοπική Ca CC CC Κανένα ενδιαφέρον ή έχει κατατεθεί αίτηση πτωχεύσεως C D C Σε αταξία λόγω αθέτησης C D D * Οι δείκτες από Aa έως Ca της Moody s μπορούν να τροποποιηθούν με την προσθήκη 1, 2 ή 3 για την κατάδειξη της σχετικής θέσης στα πλαίσια της κατηγορίας. ** Οι δείκτες από AA έως CC της Standard & Poor s και οι δείκτες Fitch Ratings μπορούν να τροποποιηθούν με την προσθήκη συμβόλου πρόσθεσης + ή αφαίρεσης - για την κατάδειξη της σχετικής θέσης στα πλαίσια της κατηγορίας. 1 Πηγή Δεδομένων: SIFMA, Μάρτιος 2008 Πηγή άρθρου: Citi, 15 Σεπτεμβρίου 2008 Το παρόν έγγραφο διατίθεται μόνο για παροχή γενικών κατευθύνσεων. Ούτε η Citigroup Inc. ούτε οι θυγατρικές της και οι συνδεδεμένες εταιρείες προσφέρουν φορολογικές ή νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες. Αν και οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, η Citigroup Inc. και οι θυγατρικές/συνδεδεμένες εταιρείες της δεν εγγυώνται την ακρίβεια ή την πληρότητα και δεν αποδέχονται καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες απώλειες που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση αυτών. 3

4 Οι εξελίξεις που επηρέασαν την αγορά Κατά το μήνα Σεπτέμβριο, ο χρηματοοικονομικός κλάδος βίωσε πρωτοφανείς αναταραχές: την Αμερικανική κρατική «διάσωση» των δύο γιγαντιαίων εταιρειών στεγαστικής πίστης και της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας του κόσμου, την πτώχευση μιας μεγάλης επενδυτικής τράπεζας και τη συγχώνευση-έκπληξη μεταξύ μιας τράπεζας και ενός μακρόβιου επενδυτικού οίκου της Wall Street. Αυτό άφησε επώδυνες ζημιές στα χαρτοφυλάκια κάποιων επενδυτών. Αργά ή γρήγορα, αυτά τα γεγονότα θα επηρεάσουν και άλλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας παγκοσμίως. Αντανακλώντας αυτά τα γεγονότα, οι αγορές μετοχών, ομολόγων και αγαθών βίωσαν τεράστιες διακυμάνσεις στην απόδοσή τους κατά τις τελευταίες εβδομάδες. Τα καλά νέα είναι ότι οι συντονισμένες κινήσεις των κυβερνήσεων, των κεντρικών τραπεζών και των χρηματοοικονομικών ρυθμιστικών αρχών βοήθησαν στο να αναζωογονηθεί η πιστωτική δραστηριότητα στον τραπεζικό χώρο και να σταθεροποιήσει τις χρηματαγορές. Μολονότι οι αναλυτές της Citi δεν παραβλέπουν τη μεταβλητότητα των χρηματαγορών, αναμένουν ότι θα ελαττωθεί με το χρόνο. Παρά τα πρόσφατα γεγονότα στις χρηματαγορές, οι μακροχρόνιες επενδυτικές αρχές παραμένουν αμετάβλητες. Τα πρόσφατα γεγονότα ανέδειξαν τα οφέλη της διασποράς για τους επενδυτές. Οι επενδυτές, όχι μόνο πρέπει να διαφοροποιούν το χαρτοφυλάκιό τους μεταξύ των κατηγοριών επένδυσης, σε γεωγραφικό επίπεδο, σε τομείς και εταιρείες για τις οποίες έχουν θετικές απόψεις σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αλλά πρέπει επίσης να έχουν έκθεση σε λιγότερο δημοφιλείς κατηγορίες επένδυσης, ώστε να βοηθούν στην εξομάλυνση των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου. Η μακρά ιστορία της αμερικανικής μετοχικής αγοράς επιδεικνύει δύο σημαντικά διδάγματα στους επενδυτές: 1) Από το 1960 και μετά, οι αμερικανικές μετοχικές αγορές έχουν ανακάμψει αρκετούς μήνες πριν το τέλος των οικονομικών υφέσεων. 2) Η συνήθεια του να επενδύει κανείς συστηματικά σε μετοχές, ιδιαίτερα κατά την περίοδο πιέσεων, αποτελεί τελικά μια ισχυρή βάση για τη μακροχρόνια ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου. Αυτά τα διδάγματα υπογραμμίζουν τη σημασία της μακροχρόνιας προοπτικής στις επενδύσεις κατά την παρούσα περίοδο. Στη Citibank, αναγνωρίζουμε ότι οι πελάτες στρέφονται σ εμάς, ιδιαιτέρως κατά τις περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας και εργαζόμαστε επιμελώς, καθημερινά, ώστε να κατακτήσουμε αυτήν την εμπιστοσύνη. Όπως πάντα, εκτιμούμε τη σχέση σας με τη Citibank και επιθυμούμε να σας εξυπηρετούμε για τους μήνες και τα χρόνια που έρχονται.

5 10/08 CITIGROUP Tο 2010 το τέλος της κρίσης Οι Κεν Ντάουντ και Γουίλιαμ Μαν προβλέπουν ότι τα εισοδήματα των νοικοκυριών θα δεχθούν πλήγμα. Συνέντευξη στη Ζωρζέτ Ζολώτα (αναδημοσίευση από την Καθημερινή -21/09/08) Κεν Ντάουντ: Θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση στα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας, ιδιαίτερα στον κλάδο των ακινήτων. Πρέπει να αντιστραφεί η πτώση των τιμών στις κατοικίες και να μειωθούν τα αποθέματα απούλητων κατοικιών. Και οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν προεξοφλήσει νωρίτερα και εύστοχα τη βελτίωση αυτή ή, τουλάχιστον, τη μη επιδείνωση. Γουίλιαμ Μαν, υψηλόβαθμο στέλεχος της Citi Smith Barney, θυγατρικής της Citigroup Κεν Ντάουντ, επενδυτικός σύμβουλος στη Citigroup με μια σταδιοδρομία που αγγίζει την 40ετία Πέραν της κρίσης και της ύφεσης στην αμερικανική αγορά ακινήτων, όμως, υπάρχουν κίνδυνοι και σε άλλα μέτωπα της πραγματικής οικονομίας Γούλιαμ Μαν: Το πρόβλημα είναι τρίπτυχο, η οικονομική επιβράδυνση, η πιστωτική κρίση και η κρίση εμπιστοσύνης των επενδυτών. Το ΑΕΠ, ο χρηματοπιστωτικός κλάδος και οι αγορές δεν θα κινηθούν, βεβαίως, ταυτόχρονα προς την ίδια κατεύθυνση όταν τα πράγματα θα αρχίσουν να βελτιώνονται. Μέχρι σήμερα, οι επενδυτές έχουν προεξοφλήσει κάποιες από τις επιπτώσεις της κρίσης. Στον κίνδυνο να εξαπλωθούν οι επιπτώσεις της πιστωτικής κρίσης σε όλο το φάσμα της πραγματικής οικονομίας, περιορίζοντας τα εισοδήματα των νοικοκυριών, αναφέρονται οι κορυφαίοι αναλυτές και σύμβουλοι της Citigroup, Κεν Ντάουντ και Γουίλιαμ Μαν. Προβλέπουν ότι οι επιπτώσεις θα είναι επίπονες και το 2009, ίσως μέχρι το Βραχυπρόθεσμα, εκτιμούν ότι η Fed θα προχωρήσει σε μείωση του επιτοκίου κατά 0,5 της μονάδας μέχρι το τέλος του μήνα. Η αποτίμηση του τρέχοντος οικονομικού κλίματος από το Γουίλιαμ Μαν, υψηλόβαθμο στέλεχος της Citi Smith Barney, θυγατρικής της Citigroup και τον Κεν Ντάουντ, επενδυτικό σύμβουλο στην τράπεζα με μια σταδιοδρομία που αγγίζει την 40ετία, γεννάει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εξάλλου, ο αμερικανικός τραπεζικός κολοσσός ήταν από τους πρώτους που συνειδητοποίησε τις βαθιές επιπτώσεις της πιστωτικής κρίσης, καθώς επιβαρύνθηκε με τις μεγαλύτερες διαγραφές σε τιτλοποιημένα στεγαστικά δάνεια μειωμένης εξασφάλισης, τα γνωστά subprime loans. Η επίσκεψή τους στην Αθήνα συνέπεσε με μία από τις πλέον δύσκολες στιγμές της δωδεκάμηνης πλέον κρίσης. Είχε ήδη ανακοινωθεί η κατάρρευση της Lehman Brothers και η «υιοθεσία» της American International Group. Οι κεντρικές τράπεζες προχώρησαν, εν συνεχεία, σε ενέσεις ρευστού 297 δισ. δολαρίων και η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε νέο πακέτο στήριξης των αγορών, ύψους $800 δισ. Μέχρι πρότινος, οι περισσότεροι διατηρούσαν την πεποίθηση πως θα βλέπαμε την εκτόνωση της πιστωτικής κρίσης έως το δεύτερο εξάμηνο του Τι νομίζετε πως θα συμβεί από εδώ και πέρα; Γουίλιαμ Μαν: Είναι αδύνατον να προβλεφθεί πότε θα έρθει το τέλος της κρίσης ή πόσο δύσκολος θα είναι ο δρόμος μέχρι να φθάσουμε εκεί. Πάντως, το τέλος θα έρθει αργότερα και όχι νωρίτερα. Στα τέλη του 2009, ίσως και μετά. Εξαρτάται από τον τρόπο που θα αντιμετωπισθούν τα προβλήματα των τραπεζών. Κυρίως, πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία του deleveraging, δηλαδή της μείωσης της έκθεσης στην αγορά subprime. Πώς ψυχολογείτε την απόφαση της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) να διατηρήσει αυτήν την εβδομάδα αμετάβλητα τα επιτόκια; Γουίλιαμ Μαν: Αναμενόταν μείωση, αλλά η κατάσταση τα τελευταία 24ωρα ήταν τόσο ρευστή που απέτρεπε μια τέτοια απόφαση. Αναμένουμε να υπάρξει μείωση των επιτοκίων κατά 0,5 της μονάδας ακόμη νωρίτερα από την επόμενη συνάντηση της FOMC, δηλαδή εντός του τρέχοντος μηνός. Οι τράπεζες προσπαθούν με κάθε τρόπο να συμπληρώσουν κενά στους ισολογισμούς τους. Πώς θα ενισχυθεί η οικονομική δραστηριότητα εάν κάποια στιγμή αντιληφθούν πως δεν μπορούν να δανείσουν σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά; Κεν Ντάουντ: Κατ αρχήν, δεν έχουν επηρεαστεί όλες οι κατηγορίες δανείων. Στις ΗΠΑ, υπάρχει ευχέρεια κεφαλαίων στις πιστωτικές κάρτες και τα προσωπικά δάνεια. Οπότε, δεν έχουν παγώσει όλες οι αγορές. Οι συνθήκες σφικτής ρευστότητας επιμένουν, αλλά μόνο στην αγορά στεγαστικής πίστης. Γουίλιαμ Μαν: Σε αντίθεση με άλλες κρίσεις, αυτή τη φορά οι καταναλωτές αποφεύγουν τις τράπεζες και όχι το αντίθετο. Οι καταναλωτές είναι αυτοί που αρχίζουν τώρα να δέχονται τις πιέσεις, μετά τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις, λόγω αύξησης της ανεργίας και μείωσης των πραγματικών μισθών από την άνοδο του πληθωρισμού. Ποιο είναι το μέλλον για τις τράπεζες; Κεν Ντάουντ: Όπως είδαμε και από τα γεγονότα αυτής της εβδομάδας, το υπουργείο Οικονομικών θα τις σπρώξει σε εξαγορές για να επιβιώσουν. Γουίλιαμ Μαν: Αυτό προσπάθησαν να κάνουν και με τη Lehman, αλλά τα χρονικά περιθώρια ήταν ασφυκτικά στενά. Η Lehman χρειαζόταν άμεσα κεφάλαια, ενώ η συζήτηση μιας τέτοιας εξαγοράς διαρκεί ολόκληρους μήνες. Το θετικό είναι πως τα πιο επικίνδυνα, «τοξικά» περιουσιακά στοιχεία έχουν, επί το πλείστον, διαγραφεί. Αυτό, τουλάχιστον, προσπάθησε να πράξει η Citigroup από νωρίς. 5

6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Citibank Alerts Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του τραπεζικού σας λογαριασμού Το υπόλοιπο του λογαριασμού σας Τα εισερχόμενα ή εξερχόμενα εμβάσματα στο λογαριασμό σας Citibank Αν καταβλήθηκε ο μισθός σας Αν χρεώθηκε ο λογαριασμός σας για ποσό άνω των 300 Αν υπάρχει μη επιτυχής εκτέλεση πάγιας εντολής πληρωμής Αν έχετε κάνει χρήση της υπερανάληψης Πόσες φορές θέλετε πληροφορίες σχετικά με την κίνηση του λογαριασμού σας, αλλά δεν έχετε χρόνο να απευθυνθείτε στο κατάστημα; Πόσες φορές δεν έχετε σκεφτεί ότι θα θέλατε να ενημερώνεστε αμέσως για κάθε μεγάλη χρέωση ή πίστωση στον τραπεζικό σας λογαριασμό; Στη Citibank γνωρίζουμε τις ανάγκες σας για ευκολία, ταχύτητα και ασφάλεια στις συναλλαγές και σας προσφέρουμε τη νέα υπηρεσία Citibank Alerts. Η νέα υπηρεσία απευθύνεται σε εσάς, τους πελάτες μας Citigold και Citigold Select, για να έχετε τον πλήρη έλεγχο του τραπεζικού σας λογαριασμού Citibank, έχοντας και επιπλέον την ασφάλεια ότι θα αποφύγετε ευκολότερα να πέσετε θύμα απάτης. Έτσι, αναφορικά με τον τραπεζικό σας λογαριασμό, μπορείτε να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή, μέσω SMS στο κινητό σας ή/και στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση*: Αν θέλετε να είστε πιο ήσυχος για πιθανές απάτες ή απλά να διεκπεραιώνετε γρήγορα και έγκαιρα καθημερινές σας τραπεζικές συναλλαγές, εγγραφείτε στην Υπηρεσία Citibank Alerts, καλώντας στα παρακάτω τηλέφωνα: Citigold: και Citigold Select: Θα πρέπει κατά την επικοινωνία σας για την εγγραφή σας να έχετε διαθέσιμα: Τον αριθμό της Citicard Τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου Το σας Τους αριθμούς των λογαριασμών (τρεχούμενων ή ταμιευτηρίου) που σας ενδιαφέρουν Το νόμισμα των λογαριασμών H υπηρεσία σάς παρέχεται δωρεάν. * Για λόγους ασφαλείας, στο SMS ή στο που θα λαμβάνετε θα εμφανίζονται μόνο τα τέσσερα τελευταία ψηφία του αριθμού του τραπεζικού σας λογαριασμού. OΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣIΑΣ CITIBANK BANKING ALERTS 1. Μέσω της υπηρεσίας Citibank Banking Alerts, πελάτες με λογαριασμό ταμιευτηρίου/τρεχούμενο, μπορούν να λαμβάνουν μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) ή/και μέσω κινητού τηλεφώνου (με SMS), σχετικά με τους λογαριασμούς τους. 2. Η υπηρεσία Citibank Banking Alerts θα προσφέρεται έπειτα από εντολή του πελάτη και συγκεκριμένα για το λογαριασμό για τον οποίο θέλει να πληροφορείται. Η εγγραφή στην υπηρεσία Citibank Alerts, καθώς και η διακοπή της, γίνεται μέσω τηλεφώνου, καλώντας στα τηλέφωνα (για πελάτες Citigold) και (για πελάτες Citigold Select). Η εντολή σας για εγγραφή στην υπηρεσία Citibank Banking Alerts, μέσω Citiphone, συνεπάγεται αποδοχή των Όρων που αναγράφονται σε αυτό το έντυπο. 3. Τα μηνύματα με ή/και SMS θα στέλνονται στην προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση και προσωπικό αριθμό κινητού τηλεφώνου που δηλώνει ο πελάτης. Η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνει ο πελάτης δεν εξακριβώνεται από την Citibank Int Plc πριν ή μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας. Ο πελάτης έχει ευθύνη να ενημερώνει τη Citibank για οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων αυτών. Ο πελάτης είναι ενημερωμένος και αποδέχεται ότι τα Banking Alerts δεν είναι κρυπτογραφημένα και μπορούν να περιέχουν το όνομα και λοιπές πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό του. 4. Ο πελάτης δεν θα έχει τη δυνατότητα να απαντάει στα Alerts με ή/και SMS για να διαχειριστεί το λογαριασμό του. 5. Το κάθε μήνυμα θα αποστέλλεται μόνο μια φορά. Αν ο πελάτης ακυρώσει ή σβήσει το μήνυμα, δεν θα μπορεί να αναπαραχθεί. 6. Το κάθε SMS μήνυμα έχει μέγιστη χωρητικότητα 160 χαρακτήρων. 7. Η αποστολή και λήψη των μηνυμάτων με ή/και SMS θα πραγματοποιείται μεταξύ 09:00 π.μ. και 11:00 μ.μ. (GMT +02:00). Alerts για συναλλαγές που έχουν διεκπεραιωθεί μεταξύ 11:01 μ.μ. και 08:59 π.μ. (GMT +02:00), θα αποστέλλονται στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα. 8. Η αποστολή ή λήψη των μηνυμάτων με ή/και SMS δύναται να μην πραγματοποιηθεί ή να καθυστερήσει για λόγους που δεν ευθύνεται η Citibank, όπως τεχνικά προβλήματα της παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του κατόχου. Για παράδειγμα, η λήψη μηνυμάτων με ή/και SMS δεν θα καθίσταται δυνατή αν (α) το «inbox» του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο πελάτης έχει υπερβεί τη χωρητικότητα του, (β) η συσκευή του κινητού τηλεφώνου είναι τεχνολογίας SmartPhone, (γ) δεν υπάρχει σε συγκεκριμένη γεωγραφική τοποθεσία (είτε εντός Ελλάδος είτε στο εξωτερικό) απαραίτητη κάλυψη κινητής τηλεφωνίας από τον πάροχο με τον οποίο είναι συνδρομητής ο πελάτης, (δ) πρόσφατο αίτημα φορητότητας αριθμού κινητού τηλεφώνου που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, ή (ε) ο πελάτης έχει εφαρμόσει κανόνες ανίχνευσης SPAM μηνυμάτων από όπου δεν έχει εξαιρέσει τη Citibank ως αποδεκτό αποστολέα κ.ο.κ. 9. Η Citibank Int plc δεν εγγυάται την εμπιστευτικότητα, την ακρίβεια, πληρότητα ή έγκαιρη λήψη των πληροφοριών που εμπεριέχονται στα Citibank Banking Alerts, ούτε ευθύνεται για τυχόν απώλειες, άμεσες ή έμμεσες, που δύναται να προκύψουν από μη-δυνατή ή καθυστερημένη λήψη μηνυμάτων Alerts που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά της. 10. Η υπηρεσία Citibank Banking Alerts παρέχεται δωρεάν στους Citigold και Citigold Select πελάτες. Η εγγραφή στην υπηρεσία Citibank Banking Alerts ανανεώνεται αυτόματα ετησίως. Η Citibank Int Plc επιφυλάσσει το δικαίωμα να διακόψει την υπηρεσία ή να αλλάξει με οποιονδήποτε τρόπο τη χρέωση για τα Citibank Banking Alerts χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. 11. Η υπηρεσία Citibank Banking Alerts προσφέρεται μόνο ως ενημερωτική διευκόλυνση. Δεν αντικαθιστά την ενημέρωση του πελάτη μέσω της αποστολής λογαριασμού ο οποίος εξακολουθεί και αποστέλλεται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο τελευταίος.

7 10/08 CITΙGOLD LIFESTYLE MANAGEMENT -EVENTS Εντυπωσιακό το «χρυσό» τουρνουά squash Γεμάτη έντονες συγκινήσεις ήταν η βραδιά της 21 ης Σεπτεμβρίου, όταν οι Citigold πελάτες μας παρακολούθησαν από κοντά τον τελικό του Citigold Squash Open, του πρώτου τουρνουά squash, με Χορηγό Τίτλου το Citigold Personal Banking της Citibank. Μάλιστα, ήταν η πρώτη φορά για πολλούς στη χώρα μας που είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια πρωτοποριακή διοργάνωση εφάμιλλη με άλλες του εξωτερικού, όπου το squash είναι ιδιαίτερα δημοφιλές. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στο εξαιρετικό γυάλινο γήπεδο που είχε στηθεί ειδικά για το Citigold Squash Open στο ξενοδοχείο «The Westin Athens» του συγκροτήματος Astir Palace στη Βουλιαγμένη. Με τη μοναδική, θεατρική οπτική του, το γυάλινο γήπεδο προσέφερε μια ανεπανάληπτη, σφαιρική άποψη του αγώνα. Σε συνδυασμό με τη δύση του ηλίου και τον ειδικά σχεδιασμένο φωτισμό, το θέαμα ήταν φαντασμαγορικό. Ανάλογο σκηνικό έχει στηθεί κατά καιρούς σε διάφορα μέρη του κόσμου, μεταξύ των οποίων και οι Πυραμίδες! Στον τελικό αγώνα της πρώτης κατηγορίας ανδρών, ο Φαμπιάν Καλαϊτζής κατάφερε να επικρατήσει του Νίκου Μουστρούφη, στη μεσαία κατηγορία, ενώ ο Δημήτρης Μπίλλης επικράτησε του Μιχάλη Τζούλη. Στις γυναίκες, η Ελίζα Καριώτη κατάφερε τελικά να επικρατήσει της Ζέτας Τζαμαλούκα. Μετά το πέρας των αγώνων, ακολούθησε δεξίωση στο ξενοδοχείο «The Westin Athens», με προσκεκλημένους μεγάλα ονόματα από το χώρο του αθλητισμού, της πολιτικής, ανώτατα στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου και εκπροσώπους των ΜΜΕ. Λίγα λόγια για το Squash Το squash, η τοιχοσφαίρηση στα Ελληνικά, ξεκίνησε στην Αγγλία πριν από 100 χρόνια. Την τελευταία δεκαετία, η εξέλιξή του είναι ταχύτατη και σήμερα είναι ένα πολύ διαδεδομένο σπορ παγκοσμίως με πάνω από 20 εκατομμύρια φανατικούς οπαδούς σε περίπου 150 χώρες από όλες τις ηπείρους. Στη χώρα μας, το squash πρωτοεμφανίστηκε το 1938 και παρά τη μεγάλη του ζήτηση -κυρίως από Έλληνες που έπαιζαν στο εξωτερικό- άργησε να διαδοθεί και να αποκτήσει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις. Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν περισσότερα από 30 γήπεδα squash, ενώ αριθμεί περισσότερους από ενεργούς αθλητές. 7

8 CITΙGOLD LIFESTYLE MANAGEMENT -EVENTS Γνωρίζοντας τα Πολύτιμα Κοσμήματα του Μουσείου Λαλαούνη Έχοντας ήδη πραγματοποιήσει ενημερωτικές εκδηλώσεις για το χρυσό ως επένδυση, το Citigold Personal Banking της Citibank προσκάλεσε τους πελάτες του αυτή τη φορά να θαυμάσουν το χρυσό σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες μορφές του, αυτήν του πολύτιμου κοσμήματος. Έτσι, την Τετάρτη 9 Ιουλίου, οι πελάτες μας γνώρισαν από κοντά τα πολύτιμα κοσμήματα-έργα τέχνης του Μουσείου Λαλαούνη (Καρυάτιδων & Καλλισπέρη 12, Ακρόπολη). Την ξενάγηση πραγματοποίησε η κυρία Ιωάννα Λαλαούνη και ακολούθησε cocktail στον ειδυλλιακό εξωτερικό χώρο του δώματος του Μουσείου, με μοναδική πανοραμική θέα στον Παρθενώνα. «Περιήγηση» με Porsche Cayenne στον υπέροχο κόσμο του κρασιού Μια ξεχωριστή ολοήμερη εκδήλωση πραγματοποίησε για τους πελάτες του και τις οικογένειές τους το Citigold Select της Citibank. Την Κυριακή 8 Ιουνίου 2008, τους προσκάλεσε στο Κτήμα Χατζημιχάλη, στην Αταλάντη Φθιώτιδας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να κάνουν και test drive σε μοντέλα της Porsche Cayenne σε μοναδικές off road διαδρομές στο ορεινό τοπίο της περιοχής. Οι ειδικοί συνεργάτες του Κτήματος Χατζημιχάλη ξενάγησαν τους καλεσμένους μας στους αμπελώνες και στις εγκαταστάσεις του οινοποιείου, με την απαραίτητη γευσιγνωσία των κρασιών του Κτήματος. Το μεσημεράκι οι δραστηριότητες έδωσαν προσωρινά τη θέση τους σε barbeque μέσα στο χώρο του Κτήματος Χατζημιχάλη, με τις ξεναγήσεις και τα test drives να συνεχίζουν αμέσως μετά. Όσο για τους μικρούς μας φίλους, είχαν και αυτοί την τιμητική τους, αφού σε όλη τη διάρκεια της ημέρας είχαν στη διάθεσή τους έναν ειδικά διαμορφωμένο παιδότοπο για να διασκεδάσουν. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο παρέχονται από τη Citibank International plc, η οποία εποπτεύεται από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου (Financial Services Authority) και την Τράπεζα της Ελλάδος. To παρόν έντυπο έχει πληροφοριακό και μόνο σκοπό και, σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για αγορά, διακράτηση ή πώληση μετοχών ή άλλων κινητών αξιών. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, η Citibank δεν εγγυάται ούτε φέρει ευθύνη για την πληρότητα και την ακρίβειά τους. Όλες οι εκφερόμενες απόψεις και εκτιμήσεις που αναφέρονται στο παρόν έντυπο αποτελούν προσωπικές απόψεις των αντίστοιχων αναλυτών, οι οποίοι απασχολούνται και αμείβονται από τις εταιρείες του ομίλου της Citigroup. Οι αναλυτές βεβαιώνουν ότι οι συγκεκριμένες συστάσεις ή απόψεις, οι οποίες αναφέρονται από τους ίδιους στο παρόν, δεν ήταν, δεν είναι και, σε καμία περίπτωση, δεν θα είναι άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένες µε την καταβολή αμοιβής από τρίτον. Κατά τη σύνταξη και δημοσίευση του παρόντος, τηρήθηκαν οι εσωτερικοί κανονισμοί της Citibank για την πρόληψη και την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων. Η Citibank, επίσης, διαβεβαιώνει ότι συμμορφώνεται µε τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών και την αποτροπή πράξεων χειραγώγησης της αγοράς. Οι συστάσεις που παρατίθενται σε αυτό το έντυπο πρέπει να διαβάζονται µε προσοχή. Οι τυχόν προτεινόμενες επενδύσεις υπόκεινται σε κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης και ενδεχόμενης απώλειας του αρχικώς επενδυμένου κεφαλαίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι απόψεις και οι τυχόν συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν έντυπο επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες όπως, ενδεικτικά, τον πληθωρισμό, το ύψος των επιτοκίων, το οικονομικό περιβάλλον, την κατάσταση της αγοράς και άλλα ειδικά εταιρικά γεγονότα. Οι επενδυτές πρέπει να εκλάβουν το παρόν ως έναν µόνο από τους παράγοντες διαμόρφωσης της επενδυτικής επιλογής τους. Το έντυπο αυτό απευθύνεται μόνο σε επενδυτές και απαγορεύεται η αναπαραγωγή του, η αντιγραφή του, η επανεκτύπωσή του και η μετάδοσή του, για οποιοδήποτε σκοπό, χωρίς την άδεια του εκδότη του.

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 8 Ιανουάριος 2009

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 8 Ιανουάριος 2009 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 8 Ιανουάριος 2009 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Τα επενδυτικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 9 Μάρτιος 2009

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 9 Μάρτιος 2009 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 9 Μάρτιος 2009 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Τα επενδυτικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 10 Iούνιος 2009

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 10 Iούνιος 2009 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 10 Iούνιος 2009 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Τα επενδυτικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

2013 Ετήσια Επισκόπηση

2013 Ετήσια Επισκόπηση Ένας κόσμος μεταρρυθμίσεων Οι απόψεις, οι προβλέψεις και οι σταθμίσεις στις επενδυτικές κατηγορίες που εκφράζονται από την Citigroup Global Consumer Group Investments μπορεί να μην επιτευχθούν ή να μην

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 11 Οκτώβριος 2009

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 11 Οκτώβριος 2009 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 11 Οκτώβριος 2009 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Τα επενδυτικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες Citigold Τεύχος 28 Σεπτέμβριος 2014

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες Citigold Τεύχος 28 Σεπτέμβριος 2014 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες Citigold Τεύχος 28 Σεπτέμβριος 2014 Ευρωζώνη Η ανάκαμψη της ευρωπαϊκής περιφέρειας Από το «θερμό» καλοκαίρι του 2012 και τις περίφημες δηλώσεις του Μ. Ντράγκι ότι η

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 14 Ιούλιος 2010

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 14 Ιούλιος 2010 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 14 Ιούλιος 2010 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Τα επενδυτικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Citibank Investment Forum II Το κορυφαίο επενδυτικό γεγονός

Citibank Investment Forum II Το κορυφαίο επενδυτικό γεγονός Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 16 Φεβρουάριος 2011 Citibank Investment Forum II Το κορυφαίο επενδυτικό γεγονός Ειδικό τεύχος-αφιέρωμα στο δεύτερο Επενδυτικό Forum της Citibank.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 6 Ιούνιος 2008

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 6 Ιούνιος 2008 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 6 Ιούνιος 2008 Οι παράγοντες που ωθούν, την τρέχουσα περίοδο, την τιμή του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα. Στο πλαίσιο των μοναδικών προνομίων που σας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 17 Απρίλιος 2011

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 17 Απρίλιος 2011 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 17 Απρίλιος 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Τα επενδυτικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 5 Μάρτιος 2008

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 5 Μάρτιος 2008 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 5 Μάρτιος 2008 CITIGOLD ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Στη Citibank θέλουμε οι πελάτες μας να γνωρίζουν τα «κλειδιά» της σωστής επενδυτικής στρατηγικής, με

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό τεύχος-αφιέρωμα στο Επενδυτικό Forum της Citibank

Ειδικό τεύχος-αφιέρωμα στο Επενδυτικό Forum της Citibank Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 12 Ιανουάριος 2010 Ειδικό τεύχος-αφιέρωμα στο Επενδυτικό Forum της Citibank Αποτυπώνουμε τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές από το κορυφαίο επενδυτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 15 Νοέμβριος 2010

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 15 Νοέμβριος 2010 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 15 Νοέμβριος 2010 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Τα επενδυτικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 18 Ιούλιος 2011

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 18 Ιούλιος 2011 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 18 Ιούλιος 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Τα επενδυτικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 13 Μάιος 2010

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 13 Μάιος 2010 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 13 Μάιος 2010 Ιαν-99 05/10 ΑΝΑΛΥΣΗ Η σπουδαιότητα της Κατανομής Επενδύσεων σε ένα χαρτοφυλάκιο Δεδομένης της ιδιαίτερα αυξημένης μεταβλητότητας των

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 3 Σεπτέμβριος 2007

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 3 Σεπτέμβριος 2007 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 3 Σεπτέμβριος 2007 Η Citibank προσφέρει αποκλειστικά στους Citigold πελάτες της ένα νέο ευρωπαϊκό μετοχικό αμοιβαίο κεφάλαιο που αναμένεται να προσθέσει

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών

Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών Αμοιβαίο κεφάλαιο DB Platinum III Nikkei 225 Index Protected Fund II Ελκυστικές Επενδυτικές Ευκαιρίες με Πλήρη Προστασία Κεφαλαίου κατά την Λήξη Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Citibank Investment Forum IV Ο κορυφαίος επενδυτικός θεσμός επιστρέφει

Citibank Investment Forum IV Ο κορυφαίος επενδυτικός θεσμός επιστρέφει Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 24 Ιανουάριος 2013 Citibank Investment Forum IV Ο κορυφαίος επενδυτικός θεσμός επιστρέφει Και φέτος, πιστός στο ραντεβού του με τον κορυφαίο επενδυτικό

Διαβάστε περισσότερα

Citibank Investment Forum V Ο κορυφαίος επενδυτικός θεσμός συνεχίζεται

Citibank Investment Forum V Ο κορυφαίος επενδυτικός θεσμός συνεχίζεται Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 27 Φεβρουάριος 2014 Citibank Investment Forum V Ο κορυφαίος επενδυτικός θεσμός συνεχίζεται Με μεγάλη επιτυχία και απαράμιλλο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 21 Απρίλιος 2012

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 21 Απρίλιος 2012 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 21 Απρίλιος 2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Τα επενδυτικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Schroders Multi-Manager Πέντε Επενδυτικές Λύσεις

Schroders Multi-Manager Πέντε Επενδυτικές Λύσεις Schroders Multi-Manager Πέντε Επενδυτικές Λύσεις Schroders Multi-Manager ΑΠΟΦ.ΕΠΙΤΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 4216/ 4.10.2006 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»

ΘΕΜΑ: «Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Αθανασιάδου Γεωργία Τσουμέτης Αντώνιος ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κοκκίνης Γεώργιος 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Κεφάλαιο 1 ο Ορισμός οικονομικής κρίσης...03

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 26 Οκτώβριος 2013

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 26 Οκτώβριος 2013 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 26 Οκτώβριος 2013 Σημειώστε την ημερομηνία: 19/11/2013 -Citibank Investment Forum V Με απαράμιλ λο ενθουσιασμό η Citi συνεχίζει για πέμπτη χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Με βάση τον Κανονισμό 809/2004 (όπως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωτικό Δελτίο Ενημερωτικό Δελτίο 0001/00009631/el Ενημερωτικά Δελτία BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY Ενημερωτικό Δελτίο Ενημερωτικό Δελτίο Attachment: 1. Ενημερωτικό Δελτίο Non Regulated Publication Date: 27/11/2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΡΜΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέυα πτυχιακής εργασίας: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων των τραπεζών Αγροτικής και Πειραιώς την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς μου για την συμπαράσταση τους, στους καθηγητές για τις γνώσεις που μου προσέφεραν και ιδιαίτερα στον κ.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς μου για την συμπαράσταση τους, στους καθηγητές για τις γνώσεις που μου προσέφεραν και ιδιαίτερα στον κ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ του Νεκτάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 11 - OKTΩBΡΙΟΣ 2008. Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 11 - OKTΩBΡΙΟΣ 2008. Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 11 - OKTΩBΡΙΟΣ 2008 Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση 3 4-5 6-9 Editorial 10 Τα Νέα μας 11 Κεντρικό Θέμα 12-13 Εξελίξεις Εξελίξεις Συνέντευξη 14-16 17-19 Ο Όμιλός μας Yγιεινή & Ασφάλεια Η εκτύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 12 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009. Συντονισμένη αντιμετώπιση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 12 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009. Συντονισμένη αντιμετώπιση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 12 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Συντονισμένη αντιμετώπιση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης 3 4-5 6-7 Editorial 8-10 Τα Νέα μας 11 Κεντρικό Θέμα Εξελίξεις Εκπαίδευση 12-13 14-15 Ο Όμιλός μας Ο Όμιλός

Διαβάστε περισσότερα