Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 7 Οκτώβριος 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 7 Οκτώβριος 2008"

Transcript

1 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 7 Οκτώβριος 2008

2 ME MIA MATIA Η χρηματοοικονομική ισχύς της Citi Η Citi είναι μία εταιρεία με ηγετική θέση στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με τραπεζικές εργασίες προς ιδιώτες καταναλωτές και εταιρείες, με σύνολο 200 εκατ. λογαριασμούς πελατών σε όλο τον κόσμο. H Citi είναι μία από τις μεγαλύτερες και πλέον σταθερές χρηματοοικονομικές εταιρείες παγκοσμίως, με ισχυρό ενεργητικό και υψηλούς δείκτες πιστοληπτικής ικανότητας. Τους τελευταίους μήνες, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Citi, κ. Vikram Pandit και η ομάδα των ηγετικών στελεχών της εταιρείας έλαβαν μία σειρά από σημαντικά μέτρα με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου και την περαιτέρω ενίσχυση του ενεργητικού μας. Η χρηματοοικονομική ισχύς της Citi Τα Ίδια Κεφάλαια της Citi ανήλθαν την 30 ή Ιουνίου 2008 στο συνολικό ποσό των $136 δισ. Μέγεθος κατά πολύ υψηλότερο σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας: Goldman Sachs $44 δισ. (30/5/08), UBS $44 δισ. (12/8/08), Merrill Lynch $35 δισ. (27/6/08) και Morgan Stanley $34 δισ. (31/6/08). Τους τελευταίους 10 μήνες, η Citi έλαβε αρκετά μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιακής μας βάσης. Για παράδειγμα, η Citi συγκέντρωσε $49,7 δισ. σε κεφάλαια από μία ευρεία κλίμακα επενδυτών διαφόρων κατηγοριών σε ποικίλες μορφές αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Στις κατηγορίες αυτές, συμπεριλαμβάνονται κοινά και μετατρέψιμα προνομιούχα χρεόγραφα.

3 10/08 Επιπλέον, η αύξηση των κερδών θα συνεχίσει να παράγει κεφάλαιο. Παράλληλα, η Citi έχει δώσει έμφαση στη διάθεση κεφαλαίου στις πέντε βασικές επιχειρηματικές, ηγετικές στο χώρο, δραστηριότητές μας, συμπεριλαμβανομένης και της Διαχείρισης Περιουσίας. Στο τέλος του δευτέρου τριμήνου, η Citi διέθετε καταθετική βάση ύψους σχεδόν $800 δισ., κατανεμημένη σε ποικιλία προϊόντων αλλά και γεωγραφικών περιοχών, με τα δύο τρίτα και άνω να βρίσκονται εκτός ΗΠΑ. Επιπλέον, έχουμε εντοπίσει άλλα περιουσιακά στοιχεία που δεν αντιστοιχούν σε κύριες δραστηριότητες για την ανάπτυξή μας, από τα οποία έχουμε ήδη αρχίσει να απαλλασσόμαστε. Συνολικά, η Citi είναι καλά κεφαλαιοποιημένη. Το δεύτερο τρίμηνο του 2008, ο δείκτης βασικής κεφαλαιοποίησης Tier 1 βρισκόταν στο 8,7%, αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα όρια του 6% που θέτουν οι ρυθμιστικές διατάξεις. Οι δείκτες πιστοληπτικής ικανότητας της Citi είναι σαφώς καλύτεροι συγκρινόμενοι με αυτούς των ανταγωνιστών μας (βλ. πίνακα). Standard & Poor s Fitch ratings Moody s Citigroup Inc. AA- AA- Aa3 Citibank, N.A. AA- AA- Aa1 Bank of America AA AA- Aa2 Goldman Sachs AA- AA- Aa3 HSBC AA AA Aa1 JP Morgan Chase AA- AA- Aa1 Morgan Stanley A+ AA- Aa2 Wachovia AA- A+ A1 Merrill Lynch A+ A+ A2 Οι διαφοροποιημένες και αναπτυσσόμενες επιχειρηματικές μας δραστηριότητες Η Citi δραστηριοποιείται σε έξι ηπείρους και σε περισσότερες από 100 χώρες. Η Citi έχει ισχυρή ανάπτυξη σε βασικούς τομείς παραγωγής εσόδων, όπως στο μέσο ύψος δανείου και στο μέσο ποσό καταθέσεων. Ποσοστό περίπου 40% των συνολικών εσόδων μας προέρχεται από περιοχές εκτός ΗΠΑ. Η Citi είναι αποφασισμένη, περισσότερο από ποτέ, να διαχειριστεί τους κινδύνους αποτελεσματικά. Για το σκοπό αυτό, έχουμε επανεξετάσει λεπτομερώς την προσέγγισή μας στην τακτική διαχείρισης κινδύνου, με σκοπό τη βελτιστοποίηση και τον εκσυγχρονισμό αυτής, με μόνιμο και πρωταρχικό στόχο την προστασία των πελατών και των δικαιοδόχων μας. Έχουμε να επιδείξουμε επιδόσεις δοκιμασμένες στο χρόνο Η Citi έχει να επιδείξει παράδοση σταθερότητας που ξεκινά από το Από την εποχή αυτή μέχρι και σήμερα, έχουμε συναντήσει και αντιμετωπίσει πολλές και ποικίλες δύσκολες συνθήκες στις αγορές. Δεδομένης της σταθερότητας της Citi, αλλά και της ενισχυμένης κεφαλαιακής μας βάσης, είμαστε σε άριστη θέση να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να εξασφαλίσουν την επιτυχία. Για να ενημερωθείτε σχετικά με το πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από τη χρηματοοικονομική ισχύ της Citi, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο δικό σας Επενδυτικό Σύμβουλο. Εταιρείες Πιστοληπτικής Διαβάθμισης 1 Πιστωτικός Κίνδυνος Επενδυτική βαθμίδα Moody s* Standard & Poor s** Fitch ratings** Υψηλότατη ποιότητα Aaa AA AA Υψηλή ποιότητα (πολύ ισχυρή) Aa AA AA Άνω μέση βαθμίδα (ισχυρή) A A A Μέση βαθμίδα Baa BBB BBB Μη επενδυτική βαθμίδα Χαμηλή μέση βαθμίδα (σχετικά κερδοσκοπική) Χαμηλή βαθμίδα (κερδοσκοπική) Χαμηλή ποιότητα (ενδεχόμενη αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων) Ba BB BB B B B Caa CC CC Πλέον κερδοσκοπική Ca CC CC Κανένα ενδιαφέρον ή έχει κατατεθεί αίτηση πτωχεύσεως C D C Σε αταξία λόγω αθέτησης C D D * Οι δείκτες από Aa έως Ca της Moody s μπορούν να τροποποιηθούν με την προσθήκη 1, 2 ή 3 για την κατάδειξη της σχετικής θέσης στα πλαίσια της κατηγορίας. ** Οι δείκτες από AA έως CC της Standard & Poor s και οι δείκτες Fitch Ratings μπορούν να τροποποιηθούν με την προσθήκη συμβόλου πρόσθεσης + ή αφαίρεσης - για την κατάδειξη της σχετικής θέσης στα πλαίσια της κατηγορίας. 1 Πηγή Δεδομένων: SIFMA, Μάρτιος 2008 Πηγή άρθρου: Citi, 15 Σεπτεμβρίου 2008 Το παρόν έγγραφο διατίθεται μόνο για παροχή γενικών κατευθύνσεων. Ούτε η Citigroup Inc. ούτε οι θυγατρικές της και οι συνδεδεμένες εταιρείες προσφέρουν φορολογικές ή νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες. Αν και οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, η Citigroup Inc. και οι θυγατρικές/συνδεδεμένες εταιρείες της δεν εγγυώνται την ακρίβεια ή την πληρότητα και δεν αποδέχονται καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες απώλειες που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση αυτών. 3

4 Οι εξελίξεις που επηρέασαν την αγορά Κατά το μήνα Σεπτέμβριο, ο χρηματοοικονομικός κλάδος βίωσε πρωτοφανείς αναταραχές: την Αμερικανική κρατική «διάσωση» των δύο γιγαντιαίων εταιρειών στεγαστικής πίστης και της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας του κόσμου, την πτώχευση μιας μεγάλης επενδυτικής τράπεζας και τη συγχώνευση-έκπληξη μεταξύ μιας τράπεζας και ενός μακρόβιου επενδυτικού οίκου της Wall Street. Αυτό άφησε επώδυνες ζημιές στα χαρτοφυλάκια κάποιων επενδυτών. Αργά ή γρήγορα, αυτά τα γεγονότα θα επηρεάσουν και άλλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας παγκοσμίως. Αντανακλώντας αυτά τα γεγονότα, οι αγορές μετοχών, ομολόγων και αγαθών βίωσαν τεράστιες διακυμάνσεις στην απόδοσή τους κατά τις τελευταίες εβδομάδες. Τα καλά νέα είναι ότι οι συντονισμένες κινήσεις των κυβερνήσεων, των κεντρικών τραπεζών και των χρηματοοικονομικών ρυθμιστικών αρχών βοήθησαν στο να αναζωογονηθεί η πιστωτική δραστηριότητα στον τραπεζικό χώρο και να σταθεροποιήσει τις χρηματαγορές. Μολονότι οι αναλυτές της Citi δεν παραβλέπουν τη μεταβλητότητα των χρηματαγορών, αναμένουν ότι θα ελαττωθεί με το χρόνο. Παρά τα πρόσφατα γεγονότα στις χρηματαγορές, οι μακροχρόνιες επενδυτικές αρχές παραμένουν αμετάβλητες. Τα πρόσφατα γεγονότα ανέδειξαν τα οφέλη της διασποράς για τους επενδυτές. Οι επενδυτές, όχι μόνο πρέπει να διαφοροποιούν το χαρτοφυλάκιό τους μεταξύ των κατηγοριών επένδυσης, σε γεωγραφικό επίπεδο, σε τομείς και εταιρείες για τις οποίες έχουν θετικές απόψεις σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αλλά πρέπει επίσης να έχουν έκθεση σε λιγότερο δημοφιλείς κατηγορίες επένδυσης, ώστε να βοηθούν στην εξομάλυνση των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου. Η μακρά ιστορία της αμερικανικής μετοχικής αγοράς επιδεικνύει δύο σημαντικά διδάγματα στους επενδυτές: 1) Από το 1960 και μετά, οι αμερικανικές μετοχικές αγορές έχουν ανακάμψει αρκετούς μήνες πριν το τέλος των οικονομικών υφέσεων. 2) Η συνήθεια του να επενδύει κανείς συστηματικά σε μετοχές, ιδιαίτερα κατά την περίοδο πιέσεων, αποτελεί τελικά μια ισχυρή βάση για τη μακροχρόνια ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου. Αυτά τα διδάγματα υπογραμμίζουν τη σημασία της μακροχρόνιας προοπτικής στις επενδύσεις κατά την παρούσα περίοδο. Στη Citibank, αναγνωρίζουμε ότι οι πελάτες στρέφονται σ εμάς, ιδιαιτέρως κατά τις περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας και εργαζόμαστε επιμελώς, καθημερινά, ώστε να κατακτήσουμε αυτήν την εμπιστοσύνη. Όπως πάντα, εκτιμούμε τη σχέση σας με τη Citibank και επιθυμούμε να σας εξυπηρετούμε για τους μήνες και τα χρόνια που έρχονται.

5 10/08 CITIGROUP Tο 2010 το τέλος της κρίσης Οι Κεν Ντάουντ και Γουίλιαμ Μαν προβλέπουν ότι τα εισοδήματα των νοικοκυριών θα δεχθούν πλήγμα. Συνέντευξη στη Ζωρζέτ Ζολώτα (αναδημοσίευση από την Καθημερινή -21/09/08) Κεν Ντάουντ: Θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση στα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας, ιδιαίτερα στον κλάδο των ακινήτων. Πρέπει να αντιστραφεί η πτώση των τιμών στις κατοικίες και να μειωθούν τα αποθέματα απούλητων κατοικιών. Και οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν προεξοφλήσει νωρίτερα και εύστοχα τη βελτίωση αυτή ή, τουλάχιστον, τη μη επιδείνωση. Γουίλιαμ Μαν, υψηλόβαθμο στέλεχος της Citi Smith Barney, θυγατρικής της Citigroup Κεν Ντάουντ, επενδυτικός σύμβουλος στη Citigroup με μια σταδιοδρομία που αγγίζει την 40ετία Πέραν της κρίσης και της ύφεσης στην αμερικανική αγορά ακινήτων, όμως, υπάρχουν κίνδυνοι και σε άλλα μέτωπα της πραγματικής οικονομίας Γούλιαμ Μαν: Το πρόβλημα είναι τρίπτυχο, η οικονομική επιβράδυνση, η πιστωτική κρίση και η κρίση εμπιστοσύνης των επενδυτών. Το ΑΕΠ, ο χρηματοπιστωτικός κλάδος και οι αγορές δεν θα κινηθούν, βεβαίως, ταυτόχρονα προς την ίδια κατεύθυνση όταν τα πράγματα θα αρχίσουν να βελτιώνονται. Μέχρι σήμερα, οι επενδυτές έχουν προεξοφλήσει κάποιες από τις επιπτώσεις της κρίσης. Στον κίνδυνο να εξαπλωθούν οι επιπτώσεις της πιστωτικής κρίσης σε όλο το φάσμα της πραγματικής οικονομίας, περιορίζοντας τα εισοδήματα των νοικοκυριών, αναφέρονται οι κορυφαίοι αναλυτές και σύμβουλοι της Citigroup, Κεν Ντάουντ και Γουίλιαμ Μαν. Προβλέπουν ότι οι επιπτώσεις θα είναι επίπονες και το 2009, ίσως μέχρι το Βραχυπρόθεσμα, εκτιμούν ότι η Fed θα προχωρήσει σε μείωση του επιτοκίου κατά 0,5 της μονάδας μέχρι το τέλος του μήνα. Η αποτίμηση του τρέχοντος οικονομικού κλίματος από το Γουίλιαμ Μαν, υψηλόβαθμο στέλεχος της Citi Smith Barney, θυγατρικής της Citigroup και τον Κεν Ντάουντ, επενδυτικό σύμβουλο στην τράπεζα με μια σταδιοδρομία που αγγίζει την 40ετία, γεννάει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εξάλλου, ο αμερικανικός τραπεζικός κολοσσός ήταν από τους πρώτους που συνειδητοποίησε τις βαθιές επιπτώσεις της πιστωτικής κρίσης, καθώς επιβαρύνθηκε με τις μεγαλύτερες διαγραφές σε τιτλοποιημένα στεγαστικά δάνεια μειωμένης εξασφάλισης, τα γνωστά subprime loans. Η επίσκεψή τους στην Αθήνα συνέπεσε με μία από τις πλέον δύσκολες στιγμές της δωδεκάμηνης πλέον κρίσης. Είχε ήδη ανακοινωθεί η κατάρρευση της Lehman Brothers και η «υιοθεσία» της American International Group. Οι κεντρικές τράπεζες προχώρησαν, εν συνεχεία, σε ενέσεις ρευστού 297 δισ. δολαρίων και η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε νέο πακέτο στήριξης των αγορών, ύψους $800 δισ. Μέχρι πρότινος, οι περισσότεροι διατηρούσαν την πεποίθηση πως θα βλέπαμε την εκτόνωση της πιστωτικής κρίσης έως το δεύτερο εξάμηνο του Τι νομίζετε πως θα συμβεί από εδώ και πέρα; Γουίλιαμ Μαν: Είναι αδύνατον να προβλεφθεί πότε θα έρθει το τέλος της κρίσης ή πόσο δύσκολος θα είναι ο δρόμος μέχρι να φθάσουμε εκεί. Πάντως, το τέλος θα έρθει αργότερα και όχι νωρίτερα. Στα τέλη του 2009, ίσως και μετά. Εξαρτάται από τον τρόπο που θα αντιμετωπισθούν τα προβλήματα των τραπεζών. Κυρίως, πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία του deleveraging, δηλαδή της μείωσης της έκθεσης στην αγορά subprime. Πώς ψυχολογείτε την απόφαση της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) να διατηρήσει αυτήν την εβδομάδα αμετάβλητα τα επιτόκια; Γουίλιαμ Μαν: Αναμενόταν μείωση, αλλά η κατάσταση τα τελευταία 24ωρα ήταν τόσο ρευστή που απέτρεπε μια τέτοια απόφαση. Αναμένουμε να υπάρξει μείωση των επιτοκίων κατά 0,5 της μονάδας ακόμη νωρίτερα από την επόμενη συνάντηση της FOMC, δηλαδή εντός του τρέχοντος μηνός. Οι τράπεζες προσπαθούν με κάθε τρόπο να συμπληρώσουν κενά στους ισολογισμούς τους. Πώς θα ενισχυθεί η οικονομική δραστηριότητα εάν κάποια στιγμή αντιληφθούν πως δεν μπορούν να δανείσουν σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά; Κεν Ντάουντ: Κατ αρχήν, δεν έχουν επηρεαστεί όλες οι κατηγορίες δανείων. Στις ΗΠΑ, υπάρχει ευχέρεια κεφαλαίων στις πιστωτικές κάρτες και τα προσωπικά δάνεια. Οπότε, δεν έχουν παγώσει όλες οι αγορές. Οι συνθήκες σφικτής ρευστότητας επιμένουν, αλλά μόνο στην αγορά στεγαστικής πίστης. Γουίλιαμ Μαν: Σε αντίθεση με άλλες κρίσεις, αυτή τη φορά οι καταναλωτές αποφεύγουν τις τράπεζες και όχι το αντίθετο. Οι καταναλωτές είναι αυτοί που αρχίζουν τώρα να δέχονται τις πιέσεις, μετά τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις, λόγω αύξησης της ανεργίας και μείωσης των πραγματικών μισθών από την άνοδο του πληθωρισμού. Ποιο είναι το μέλλον για τις τράπεζες; Κεν Ντάουντ: Όπως είδαμε και από τα γεγονότα αυτής της εβδομάδας, το υπουργείο Οικονομικών θα τις σπρώξει σε εξαγορές για να επιβιώσουν. Γουίλιαμ Μαν: Αυτό προσπάθησαν να κάνουν και με τη Lehman, αλλά τα χρονικά περιθώρια ήταν ασφυκτικά στενά. Η Lehman χρειαζόταν άμεσα κεφάλαια, ενώ η συζήτηση μιας τέτοιας εξαγοράς διαρκεί ολόκληρους μήνες. Το θετικό είναι πως τα πιο επικίνδυνα, «τοξικά» περιουσιακά στοιχεία έχουν, επί το πλείστον, διαγραφεί. Αυτό, τουλάχιστον, προσπάθησε να πράξει η Citigroup από νωρίς. 5

6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Citibank Alerts Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του τραπεζικού σας λογαριασμού Το υπόλοιπο του λογαριασμού σας Τα εισερχόμενα ή εξερχόμενα εμβάσματα στο λογαριασμό σας Citibank Αν καταβλήθηκε ο μισθός σας Αν χρεώθηκε ο λογαριασμός σας για ποσό άνω των 300 Αν υπάρχει μη επιτυχής εκτέλεση πάγιας εντολής πληρωμής Αν έχετε κάνει χρήση της υπερανάληψης Πόσες φορές θέλετε πληροφορίες σχετικά με την κίνηση του λογαριασμού σας, αλλά δεν έχετε χρόνο να απευθυνθείτε στο κατάστημα; Πόσες φορές δεν έχετε σκεφτεί ότι θα θέλατε να ενημερώνεστε αμέσως για κάθε μεγάλη χρέωση ή πίστωση στον τραπεζικό σας λογαριασμό; Στη Citibank γνωρίζουμε τις ανάγκες σας για ευκολία, ταχύτητα και ασφάλεια στις συναλλαγές και σας προσφέρουμε τη νέα υπηρεσία Citibank Alerts. Η νέα υπηρεσία απευθύνεται σε εσάς, τους πελάτες μας Citigold και Citigold Select, για να έχετε τον πλήρη έλεγχο του τραπεζικού σας λογαριασμού Citibank, έχοντας και επιπλέον την ασφάλεια ότι θα αποφύγετε ευκολότερα να πέσετε θύμα απάτης. Έτσι, αναφορικά με τον τραπεζικό σας λογαριασμό, μπορείτε να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή, μέσω SMS στο κινητό σας ή/και στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση*: Αν θέλετε να είστε πιο ήσυχος για πιθανές απάτες ή απλά να διεκπεραιώνετε γρήγορα και έγκαιρα καθημερινές σας τραπεζικές συναλλαγές, εγγραφείτε στην Υπηρεσία Citibank Alerts, καλώντας στα παρακάτω τηλέφωνα: Citigold: και Citigold Select: Θα πρέπει κατά την επικοινωνία σας για την εγγραφή σας να έχετε διαθέσιμα: Τον αριθμό της Citicard Τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου Το σας Τους αριθμούς των λογαριασμών (τρεχούμενων ή ταμιευτηρίου) που σας ενδιαφέρουν Το νόμισμα των λογαριασμών H υπηρεσία σάς παρέχεται δωρεάν. * Για λόγους ασφαλείας, στο SMS ή στο που θα λαμβάνετε θα εμφανίζονται μόνο τα τέσσερα τελευταία ψηφία του αριθμού του τραπεζικού σας λογαριασμού. OΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣIΑΣ CITIBANK BANKING ALERTS 1. Μέσω της υπηρεσίας Citibank Banking Alerts, πελάτες με λογαριασμό ταμιευτηρίου/τρεχούμενο, μπορούν να λαμβάνουν μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) ή/και μέσω κινητού τηλεφώνου (με SMS), σχετικά με τους λογαριασμούς τους. 2. Η υπηρεσία Citibank Banking Alerts θα προσφέρεται έπειτα από εντολή του πελάτη και συγκεκριμένα για το λογαριασμό για τον οποίο θέλει να πληροφορείται. Η εγγραφή στην υπηρεσία Citibank Alerts, καθώς και η διακοπή της, γίνεται μέσω τηλεφώνου, καλώντας στα τηλέφωνα (για πελάτες Citigold) και (για πελάτες Citigold Select). Η εντολή σας για εγγραφή στην υπηρεσία Citibank Banking Alerts, μέσω Citiphone, συνεπάγεται αποδοχή των Όρων που αναγράφονται σε αυτό το έντυπο. 3. Τα μηνύματα με ή/και SMS θα στέλνονται στην προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση και προσωπικό αριθμό κινητού τηλεφώνου που δηλώνει ο πελάτης. Η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνει ο πελάτης δεν εξακριβώνεται από την Citibank Int Plc πριν ή μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας. Ο πελάτης έχει ευθύνη να ενημερώνει τη Citibank για οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων αυτών. Ο πελάτης είναι ενημερωμένος και αποδέχεται ότι τα Banking Alerts δεν είναι κρυπτογραφημένα και μπορούν να περιέχουν το όνομα και λοιπές πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό του. 4. Ο πελάτης δεν θα έχει τη δυνατότητα να απαντάει στα Alerts με ή/και SMS για να διαχειριστεί το λογαριασμό του. 5. Το κάθε μήνυμα θα αποστέλλεται μόνο μια φορά. Αν ο πελάτης ακυρώσει ή σβήσει το μήνυμα, δεν θα μπορεί να αναπαραχθεί. 6. Το κάθε SMS μήνυμα έχει μέγιστη χωρητικότητα 160 χαρακτήρων. 7. Η αποστολή και λήψη των μηνυμάτων με ή/και SMS θα πραγματοποιείται μεταξύ 09:00 π.μ. και 11:00 μ.μ. (GMT +02:00). Alerts για συναλλαγές που έχουν διεκπεραιωθεί μεταξύ 11:01 μ.μ. και 08:59 π.μ. (GMT +02:00), θα αποστέλλονται στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα. 8. Η αποστολή ή λήψη των μηνυμάτων με ή/και SMS δύναται να μην πραγματοποιηθεί ή να καθυστερήσει για λόγους που δεν ευθύνεται η Citibank, όπως τεχνικά προβλήματα της παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του κατόχου. Για παράδειγμα, η λήψη μηνυμάτων με ή/και SMS δεν θα καθίσταται δυνατή αν (α) το «inbox» του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο πελάτης έχει υπερβεί τη χωρητικότητα του, (β) η συσκευή του κινητού τηλεφώνου είναι τεχνολογίας SmartPhone, (γ) δεν υπάρχει σε συγκεκριμένη γεωγραφική τοποθεσία (είτε εντός Ελλάδος είτε στο εξωτερικό) απαραίτητη κάλυψη κινητής τηλεφωνίας από τον πάροχο με τον οποίο είναι συνδρομητής ο πελάτης, (δ) πρόσφατο αίτημα φορητότητας αριθμού κινητού τηλεφώνου που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, ή (ε) ο πελάτης έχει εφαρμόσει κανόνες ανίχνευσης SPAM μηνυμάτων από όπου δεν έχει εξαιρέσει τη Citibank ως αποδεκτό αποστολέα κ.ο.κ. 9. Η Citibank Int plc δεν εγγυάται την εμπιστευτικότητα, την ακρίβεια, πληρότητα ή έγκαιρη λήψη των πληροφοριών που εμπεριέχονται στα Citibank Banking Alerts, ούτε ευθύνεται για τυχόν απώλειες, άμεσες ή έμμεσες, που δύναται να προκύψουν από μη-δυνατή ή καθυστερημένη λήψη μηνυμάτων Alerts που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά της. 10. Η υπηρεσία Citibank Banking Alerts παρέχεται δωρεάν στους Citigold και Citigold Select πελάτες. Η εγγραφή στην υπηρεσία Citibank Banking Alerts ανανεώνεται αυτόματα ετησίως. Η Citibank Int Plc επιφυλάσσει το δικαίωμα να διακόψει την υπηρεσία ή να αλλάξει με οποιονδήποτε τρόπο τη χρέωση για τα Citibank Banking Alerts χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. 11. Η υπηρεσία Citibank Banking Alerts προσφέρεται μόνο ως ενημερωτική διευκόλυνση. Δεν αντικαθιστά την ενημέρωση του πελάτη μέσω της αποστολής λογαριασμού ο οποίος εξακολουθεί και αποστέλλεται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο τελευταίος.

7 10/08 CITΙGOLD LIFESTYLE MANAGEMENT -EVENTS Εντυπωσιακό το «χρυσό» τουρνουά squash Γεμάτη έντονες συγκινήσεις ήταν η βραδιά της 21 ης Σεπτεμβρίου, όταν οι Citigold πελάτες μας παρακολούθησαν από κοντά τον τελικό του Citigold Squash Open, του πρώτου τουρνουά squash, με Χορηγό Τίτλου το Citigold Personal Banking της Citibank. Μάλιστα, ήταν η πρώτη φορά για πολλούς στη χώρα μας που είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια πρωτοποριακή διοργάνωση εφάμιλλη με άλλες του εξωτερικού, όπου το squash είναι ιδιαίτερα δημοφιλές. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στο εξαιρετικό γυάλινο γήπεδο που είχε στηθεί ειδικά για το Citigold Squash Open στο ξενοδοχείο «The Westin Athens» του συγκροτήματος Astir Palace στη Βουλιαγμένη. Με τη μοναδική, θεατρική οπτική του, το γυάλινο γήπεδο προσέφερε μια ανεπανάληπτη, σφαιρική άποψη του αγώνα. Σε συνδυασμό με τη δύση του ηλίου και τον ειδικά σχεδιασμένο φωτισμό, το θέαμα ήταν φαντασμαγορικό. Ανάλογο σκηνικό έχει στηθεί κατά καιρούς σε διάφορα μέρη του κόσμου, μεταξύ των οποίων και οι Πυραμίδες! Στον τελικό αγώνα της πρώτης κατηγορίας ανδρών, ο Φαμπιάν Καλαϊτζής κατάφερε να επικρατήσει του Νίκου Μουστρούφη, στη μεσαία κατηγορία, ενώ ο Δημήτρης Μπίλλης επικράτησε του Μιχάλη Τζούλη. Στις γυναίκες, η Ελίζα Καριώτη κατάφερε τελικά να επικρατήσει της Ζέτας Τζαμαλούκα. Μετά το πέρας των αγώνων, ακολούθησε δεξίωση στο ξενοδοχείο «The Westin Athens», με προσκεκλημένους μεγάλα ονόματα από το χώρο του αθλητισμού, της πολιτικής, ανώτατα στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου και εκπροσώπους των ΜΜΕ. Λίγα λόγια για το Squash Το squash, η τοιχοσφαίρηση στα Ελληνικά, ξεκίνησε στην Αγγλία πριν από 100 χρόνια. Την τελευταία δεκαετία, η εξέλιξή του είναι ταχύτατη και σήμερα είναι ένα πολύ διαδεδομένο σπορ παγκοσμίως με πάνω από 20 εκατομμύρια φανατικούς οπαδούς σε περίπου 150 χώρες από όλες τις ηπείρους. Στη χώρα μας, το squash πρωτοεμφανίστηκε το 1938 και παρά τη μεγάλη του ζήτηση -κυρίως από Έλληνες που έπαιζαν στο εξωτερικό- άργησε να διαδοθεί και να αποκτήσει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις. Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν περισσότερα από 30 γήπεδα squash, ενώ αριθμεί περισσότερους από ενεργούς αθλητές. 7

8 CITΙGOLD LIFESTYLE MANAGEMENT -EVENTS Γνωρίζοντας τα Πολύτιμα Κοσμήματα του Μουσείου Λαλαούνη Έχοντας ήδη πραγματοποιήσει ενημερωτικές εκδηλώσεις για το χρυσό ως επένδυση, το Citigold Personal Banking της Citibank προσκάλεσε τους πελάτες του αυτή τη φορά να θαυμάσουν το χρυσό σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες μορφές του, αυτήν του πολύτιμου κοσμήματος. Έτσι, την Τετάρτη 9 Ιουλίου, οι πελάτες μας γνώρισαν από κοντά τα πολύτιμα κοσμήματα-έργα τέχνης του Μουσείου Λαλαούνη (Καρυάτιδων & Καλλισπέρη 12, Ακρόπολη). Την ξενάγηση πραγματοποίησε η κυρία Ιωάννα Λαλαούνη και ακολούθησε cocktail στον ειδυλλιακό εξωτερικό χώρο του δώματος του Μουσείου, με μοναδική πανοραμική θέα στον Παρθενώνα. «Περιήγηση» με Porsche Cayenne στον υπέροχο κόσμο του κρασιού Μια ξεχωριστή ολοήμερη εκδήλωση πραγματοποίησε για τους πελάτες του και τις οικογένειές τους το Citigold Select της Citibank. Την Κυριακή 8 Ιουνίου 2008, τους προσκάλεσε στο Κτήμα Χατζημιχάλη, στην Αταλάντη Φθιώτιδας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να κάνουν και test drive σε μοντέλα της Porsche Cayenne σε μοναδικές off road διαδρομές στο ορεινό τοπίο της περιοχής. Οι ειδικοί συνεργάτες του Κτήματος Χατζημιχάλη ξενάγησαν τους καλεσμένους μας στους αμπελώνες και στις εγκαταστάσεις του οινοποιείου, με την απαραίτητη γευσιγνωσία των κρασιών του Κτήματος. Το μεσημεράκι οι δραστηριότητες έδωσαν προσωρινά τη θέση τους σε barbeque μέσα στο χώρο του Κτήματος Χατζημιχάλη, με τις ξεναγήσεις και τα test drives να συνεχίζουν αμέσως μετά. Όσο για τους μικρούς μας φίλους, είχαν και αυτοί την τιμητική τους, αφού σε όλη τη διάρκεια της ημέρας είχαν στη διάθεσή τους έναν ειδικά διαμορφωμένο παιδότοπο για να διασκεδάσουν. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο παρέχονται από τη Citibank International plc, η οποία εποπτεύεται από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου (Financial Services Authority) και την Τράπεζα της Ελλάδος. To παρόν έντυπο έχει πληροφοριακό και μόνο σκοπό και, σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για αγορά, διακράτηση ή πώληση μετοχών ή άλλων κινητών αξιών. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, η Citibank δεν εγγυάται ούτε φέρει ευθύνη για την πληρότητα και την ακρίβειά τους. Όλες οι εκφερόμενες απόψεις και εκτιμήσεις που αναφέρονται στο παρόν έντυπο αποτελούν προσωπικές απόψεις των αντίστοιχων αναλυτών, οι οποίοι απασχολούνται και αμείβονται από τις εταιρείες του ομίλου της Citigroup. Οι αναλυτές βεβαιώνουν ότι οι συγκεκριμένες συστάσεις ή απόψεις, οι οποίες αναφέρονται από τους ίδιους στο παρόν, δεν ήταν, δεν είναι και, σε καμία περίπτωση, δεν θα είναι άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένες µε την καταβολή αμοιβής από τρίτον. Κατά τη σύνταξη και δημοσίευση του παρόντος, τηρήθηκαν οι εσωτερικοί κανονισμοί της Citibank για την πρόληψη και την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων. Η Citibank, επίσης, διαβεβαιώνει ότι συμμορφώνεται µε τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών και την αποτροπή πράξεων χειραγώγησης της αγοράς. Οι συστάσεις που παρατίθενται σε αυτό το έντυπο πρέπει να διαβάζονται µε προσοχή. Οι τυχόν προτεινόμενες επενδύσεις υπόκεινται σε κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης και ενδεχόμενης απώλειας του αρχικώς επενδυμένου κεφαλαίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι απόψεις και οι τυχόν συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν έντυπο επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες όπως, ενδεικτικά, τον πληθωρισμό, το ύψος των επιτοκίων, το οικονομικό περιβάλλον, την κατάσταση της αγοράς και άλλα ειδικά εταιρικά γεγονότα. Οι επενδυτές πρέπει να εκλάβουν το παρόν ως έναν µόνο από τους παράγοντες διαμόρφωσης της επενδυτικής επιλογής τους. Το έντυπο αυτό απευθύνεται μόνο σε επενδυτές και απαγορεύεται η αναπαραγωγή του, η αντιγραφή του, η επανεκτύπωσή του και η μετάδοσή του, για οποιοδήποτε σκοπό, χωρίς την άδεια του εκδότη του.

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών

Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών Αμοιβαίο κεφάλαιο DB Platinum III Nikkei 225 Index Protected Fund II Ελκυστικές Επενδυτικές Ευκαιρίες με Πλήρη Προστασία Κεφαλαίου κατά την Λήξη Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων

Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων 1 Θέματα παρουσίασης Η Παγκόσμια Αγορά ο κύκλος της οικονομίας και των επενδύσεων Το Τρίπτυχο της Επένδυσης : Κατανομή Διασπορά Χρονικός Ορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον «20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον 1 H εξέλιξη των Κινητών Επικοινωνιών 1993-2013 2 Κινητή Τηλεφωνία: 20 χρόνια κοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ.E.K. 697/31.10.07 ΦΕΚ 2200/Β/14.11.2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Περίοδος 01/01/2010-30/06/2010

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό τεύχος-αφιέρωμα στο Επενδυτικό Forum της Citibank

Ειδικό τεύχος-αφιέρωμα στο Επενδυτικό Forum της Citibank Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 12 Ιανουάριος 2010 Ειδικό τεύχος-αφιέρωμα στο Επενδυτικό Forum της Citibank Αποτυπώνουμε τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές από το κορυφαίο επενδυτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών δεν κινδυνεύει απ' αυτή την κρίση, διότι δεν υπάρχουν οι δίαυλοι για τη μετάδοση στην Ελλάδα των προβλημάτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Citibank Investment Forum II Το κορυφαίο επενδυτικό γεγονός

Citibank Investment Forum II Το κορυφαίο επενδυτικό γεγονός Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 16 Φεβρουάριος 2011 Citibank Investment Forum II Το κορυφαίο επενδυτικό γεγονός Ειδικό τεύχος-αφιέρωμα στο δεύτερο Επενδυτικό Forum της Citibank.

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 666,68 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 3,65%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 74,06 εκατ. εκ των οποίων 5,49 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2015 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης («Comprehensive Assessment»)

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Διάλεξη 5

Credit Risk Διάλεξη 5 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Credit Risk Διάλεξη 5 Μια αναφορά στα τιτλοποιημένα αξιόγραφα Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε θα ολοκληρωθεί; ΑΠ: Στις 22 Νοεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση με απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Citibank Investment Forum V Ο κορυφαίος επενδυτικός θεσμός συνεχίζεται

Citibank Investment Forum V Ο κορυφαίος επενδυτικός θεσμός συνεχίζεται Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 27 Φεβρουάριος 2014 Citibank Investment Forum V Ο κορυφαίος επενδυτικός θεσμός συνεχίζεται Με μεγάλη επιτυχία και απαράμιλλο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου 100% Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη

Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου 100% Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη Συνοπτικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου % Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη Εκδότης: Citibank International PLC (S&P AA)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003 ALPHA BANK Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003 Αθήνα 7 Μαίου 2003 1 Στεγαστικά Δάνεια εκατ Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Υπόλοιπα Υπόλοιπα Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Μερίδιο Μερίδιο Αγοράς Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο Επίκαιρα ζητήματα και προκλήσεις Μιχάλης Καμμάς Οικονομολόγος Πανεπιστήμιο Κύπρου 15 Φεβρουαρίου 2012 1 1. Ιδιοκτησία Τραπεζών και ο ρόλος τους στην οικονομία 2. Σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 20 Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ Αθήνα - 19 Νοεμβρίου 20 Δήλωση Προέδρου Δ.Σ., Μιχάλη Σάλλα Η συμπλήρωση ενός έτους από την πλήρη εκδήλωση της οικονομικής κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/10/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/10/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 727,38 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 1,30%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 39,30 εκατ. εκ των οποίων 3,45 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Citibank Investment Forum IV Ο κορυφαίος επενδυτικός θεσμός επιστρέφει

Citibank Investment Forum IV Ο κορυφαίος επενδυτικός θεσμός επιστρέφει Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 24 Ιανουάριος 2013 Citibank Investment Forum IV Ο κορυφαίος επενδυτικός θεσμός επιστρέφει Και φέτος, πιστός στο ραντεβού του με τον κορυφαίο επενδυτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/10/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/10/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 715,77 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 1,60%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 43,11 εκατ. εκ των οποίων 1,71 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Νέα, ενιαία υπηρεσία Citibank Online. Συνοπτικός Οδηγός για τις νέες λειτουργίες Citibank Alerts & e-statement ΜΑΪΟΣ 2009

Νέα, ενιαία υπηρεσία Citibank Online. Συνοπτικός Οδηγός για τις νέες λειτουργίες Citibank Alerts & e-statement ΜΑΪΟΣ 2009 Νέα, ενιαία υπηρεσία Citibank Online Συνοπτικός Οδηγός για τις νέες λειτουργίες Citibank Alerts & e-statement 1 ΜΑΪΟΣ 2009 2 Υπηρεσία Citibank Alerts Υπηρεσία Citibank Alerts Citibank Alerts: Μια νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο Τραπεζικός Όµιλος EFG Eurobank Ergasias Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 µε αρχική επωνυµία "Ευρωεπενδυτική Τράπεζα".

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει;

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Κωνσταντίνος Στεφάνου Ανώτερος Οικονομολόγος (Χρηματοοικονομικά Θέματα) Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας / Παγκόσμια Τράπεζα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μεγάλη πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 950,95 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 2,63%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 86,05 εκατ. εκ των οποίων 19,10 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 5/5/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 5/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 826,04 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,38%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 83,98 εκατ. εκ των οποίων 7,46 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Σε σύγκριση με τις περισσότερες άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η Πολωνία αναμένεται να γνωρίσει ήπια ύφεση.

Σε σύγκριση με τις περισσότερες άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η Πολωνία αναμένεται να γνωρίσει ήπια ύφεση. IMF Survey ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Πολωνία: Ένα φωτεινό σημείο στην πληγείσα από την ύφεση Ευρώπη Ευρωπαϊκό τμήμα του ΝΤ 13 Αυγούστου 2009 Εργοστάσιο στο Rzeszow, Πολωνία, όπου η εγχώρια οικονομία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώστε την ημερομηνία: 27/11/2012 Citibank Investment Forum IV

Σημειώστε την ημερομηνία: 27/11/2012 Citibank Investment Forum IV Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 23 Οκτώβριος 2012 Σημειώστε την ημερομηνία: 27/11/2012 Citibank Investment Forum IV Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η Citibank έχει την τιμή και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 22 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 16/10/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 16/10/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 694,48 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 2,71%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 48,12 εκατ. εκ των οποίων 8,03 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας ελτίο Τύπου Αθήνα, 25 Αυγούστου, 2008 Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας Η Henkel σηµείωσε ικανοποιητική οργανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Φοίβος Στασόπουλος Γενικός Διευθυντής Corporate Banking Τράπεζα Κύπρου. 04 Απριλίου 2012

Φοίβος Στασόπουλος Γενικός Διευθυντής Corporate Banking Τράπεζα Κύπρου. 04 Απριλίου 2012 Φοίβος Στασόπουλος Γενικός Διευθυντής Corporate Banking Τράπεζα Κύπρου 04 Απριλίου 2012 1 Κυπριακό τραπεζικό σύστημα Προκλήσεις Δυνατότητες Τράπεζες & εμπόριο Παραδοσιακή σχέση Αλληλένδετη πορεία Χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 14: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά. 1 Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον προσωπικό ατομικό τραπεζικό σας λογαριασμό (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενο) και τις πληρωμές σας, όπως πάγιες εντολές

Διαβάστε περισσότερα

1 Ιουνίου 2010. Τμήμα Ανάλυσης FXGreece ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

1 Ιουνίου 2010. Τμήμα Ανάλυσης FXGreece ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 1 Ιουνίου 2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ***Η αναφορά αυτή πρέπει να διαβαστεί απαραίτητα με τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 6 Ιούνιος 2008

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 6 Ιούνιος 2008 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 6 Ιούνιος 2008 Οι παράγοντες που ωθούν, την τρέχουσα περίοδο, την τιμή του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα. Στο πλαίσιο των μοναδικών προνομίων που σας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Βαριές απώλειες για το Χ.Α. στον απόηχο της πολιτικής αβεβαιότητας. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 794,67 µονάδες σηµειώνοντας απώλειες 3,77%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 Βελτίωση Οργανικής Κερδοφορίας Αθήνα - 26 Αυγούστου 2010 ηλώσεις ιοίκησης To 2 ο 3µηνο 2010 εξελίχθηκε σε µια από τις πιο κρίσιµες περιόδους για την ελληνική οικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Στην Ελλάδα, τα επιτόκια χορηγήσεων παραμένουν σε υψηλό

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 11/2/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 11/2/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή άνοδος για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.260,17 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,43%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 75,98 εκατ. εκ των οποίων 5,91αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 13/8/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 13/8/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 691,40 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 1,93%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 43,16 εκατ. εκ των οποίων 12,54 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα