Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 7 Οκτώβριος 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 7 Οκτώβριος 2008"

Transcript

1 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 7 Οκτώβριος 2008

2 ME MIA MATIA Η χρηματοοικονομική ισχύς της Citi Η Citi είναι μία εταιρεία με ηγετική θέση στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με τραπεζικές εργασίες προς ιδιώτες καταναλωτές και εταιρείες, με σύνολο 200 εκατ. λογαριασμούς πελατών σε όλο τον κόσμο. H Citi είναι μία από τις μεγαλύτερες και πλέον σταθερές χρηματοοικονομικές εταιρείες παγκοσμίως, με ισχυρό ενεργητικό και υψηλούς δείκτες πιστοληπτικής ικανότητας. Τους τελευταίους μήνες, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Citi, κ. Vikram Pandit και η ομάδα των ηγετικών στελεχών της εταιρείας έλαβαν μία σειρά από σημαντικά μέτρα με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου και την περαιτέρω ενίσχυση του ενεργητικού μας. Η χρηματοοικονομική ισχύς της Citi Τα Ίδια Κεφάλαια της Citi ανήλθαν την 30 ή Ιουνίου 2008 στο συνολικό ποσό των $136 δισ. Μέγεθος κατά πολύ υψηλότερο σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας: Goldman Sachs $44 δισ. (30/5/08), UBS $44 δισ. (12/8/08), Merrill Lynch $35 δισ. (27/6/08) και Morgan Stanley $34 δισ. (31/6/08). Τους τελευταίους 10 μήνες, η Citi έλαβε αρκετά μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιακής μας βάσης. Για παράδειγμα, η Citi συγκέντρωσε $49,7 δισ. σε κεφάλαια από μία ευρεία κλίμακα επενδυτών διαφόρων κατηγοριών σε ποικίλες μορφές αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Στις κατηγορίες αυτές, συμπεριλαμβάνονται κοινά και μετατρέψιμα προνομιούχα χρεόγραφα.

3 10/08 Επιπλέον, η αύξηση των κερδών θα συνεχίσει να παράγει κεφάλαιο. Παράλληλα, η Citi έχει δώσει έμφαση στη διάθεση κεφαλαίου στις πέντε βασικές επιχειρηματικές, ηγετικές στο χώρο, δραστηριότητές μας, συμπεριλαμβανομένης και της Διαχείρισης Περιουσίας. Στο τέλος του δευτέρου τριμήνου, η Citi διέθετε καταθετική βάση ύψους σχεδόν $800 δισ., κατανεμημένη σε ποικιλία προϊόντων αλλά και γεωγραφικών περιοχών, με τα δύο τρίτα και άνω να βρίσκονται εκτός ΗΠΑ. Επιπλέον, έχουμε εντοπίσει άλλα περιουσιακά στοιχεία που δεν αντιστοιχούν σε κύριες δραστηριότητες για την ανάπτυξή μας, από τα οποία έχουμε ήδη αρχίσει να απαλλασσόμαστε. Συνολικά, η Citi είναι καλά κεφαλαιοποιημένη. Το δεύτερο τρίμηνο του 2008, ο δείκτης βασικής κεφαλαιοποίησης Tier 1 βρισκόταν στο 8,7%, αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα όρια του 6% που θέτουν οι ρυθμιστικές διατάξεις. Οι δείκτες πιστοληπτικής ικανότητας της Citi είναι σαφώς καλύτεροι συγκρινόμενοι με αυτούς των ανταγωνιστών μας (βλ. πίνακα). Standard & Poor s Fitch ratings Moody s Citigroup Inc. AA- AA- Aa3 Citibank, N.A. AA- AA- Aa1 Bank of America AA AA- Aa2 Goldman Sachs AA- AA- Aa3 HSBC AA AA Aa1 JP Morgan Chase AA- AA- Aa1 Morgan Stanley A+ AA- Aa2 Wachovia AA- A+ A1 Merrill Lynch A+ A+ A2 Οι διαφοροποιημένες και αναπτυσσόμενες επιχειρηματικές μας δραστηριότητες Η Citi δραστηριοποιείται σε έξι ηπείρους και σε περισσότερες από 100 χώρες. Η Citi έχει ισχυρή ανάπτυξη σε βασικούς τομείς παραγωγής εσόδων, όπως στο μέσο ύψος δανείου και στο μέσο ποσό καταθέσεων. Ποσοστό περίπου 40% των συνολικών εσόδων μας προέρχεται από περιοχές εκτός ΗΠΑ. Η Citi είναι αποφασισμένη, περισσότερο από ποτέ, να διαχειριστεί τους κινδύνους αποτελεσματικά. Για το σκοπό αυτό, έχουμε επανεξετάσει λεπτομερώς την προσέγγισή μας στην τακτική διαχείρισης κινδύνου, με σκοπό τη βελτιστοποίηση και τον εκσυγχρονισμό αυτής, με μόνιμο και πρωταρχικό στόχο την προστασία των πελατών και των δικαιοδόχων μας. Έχουμε να επιδείξουμε επιδόσεις δοκιμασμένες στο χρόνο Η Citi έχει να επιδείξει παράδοση σταθερότητας που ξεκινά από το Από την εποχή αυτή μέχρι και σήμερα, έχουμε συναντήσει και αντιμετωπίσει πολλές και ποικίλες δύσκολες συνθήκες στις αγορές. Δεδομένης της σταθερότητας της Citi, αλλά και της ενισχυμένης κεφαλαιακής μας βάσης, είμαστε σε άριστη θέση να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να εξασφαλίσουν την επιτυχία. Για να ενημερωθείτε σχετικά με το πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από τη χρηματοοικονομική ισχύ της Citi, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο δικό σας Επενδυτικό Σύμβουλο. Εταιρείες Πιστοληπτικής Διαβάθμισης 1 Πιστωτικός Κίνδυνος Επενδυτική βαθμίδα Moody s* Standard & Poor s** Fitch ratings** Υψηλότατη ποιότητα Aaa AA AA Υψηλή ποιότητα (πολύ ισχυρή) Aa AA AA Άνω μέση βαθμίδα (ισχυρή) A A A Μέση βαθμίδα Baa BBB BBB Μη επενδυτική βαθμίδα Χαμηλή μέση βαθμίδα (σχετικά κερδοσκοπική) Χαμηλή βαθμίδα (κερδοσκοπική) Χαμηλή ποιότητα (ενδεχόμενη αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων) Ba BB BB B B B Caa CC CC Πλέον κερδοσκοπική Ca CC CC Κανένα ενδιαφέρον ή έχει κατατεθεί αίτηση πτωχεύσεως C D C Σε αταξία λόγω αθέτησης C D D * Οι δείκτες από Aa έως Ca της Moody s μπορούν να τροποποιηθούν με την προσθήκη 1, 2 ή 3 για την κατάδειξη της σχετικής θέσης στα πλαίσια της κατηγορίας. ** Οι δείκτες από AA έως CC της Standard & Poor s και οι δείκτες Fitch Ratings μπορούν να τροποποιηθούν με την προσθήκη συμβόλου πρόσθεσης + ή αφαίρεσης - για την κατάδειξη της σχετικής θέσης στα πλαίσια της κατηγορίας. 1 Πηγή Δεδομένων: SIFMA, Μάρτιος 2008 Πηγή άρθρου: Citi, 15 Σεπτεμβρίου 2008 Το παρόν έγγραφο διατίθεται μόνο για παροχή γενικών κατευθύνσεων. Ούτε η Citigroup Inc. ούτε οι θυγατρικές της και οι συνδεδεμένες εταιρείες προσφέρουν φορολογικές ή νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες. Αν και οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, η Citigroup Inc. και οι θυγατρικές/συνδεδεμένες εταιρείες της δεν εγγυώνται την ακρίβεια ή την πληρότητα και δεν αποδέχονται καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες απώλειες που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση αυτών. 3

4 Οι εξελίξεις που επηρέασαν την αγορά Κατά το μήνα Σεπτέμβριο, ο χρηματοοικονομικός κλάδος βίωσε πρωτοφανείς αναταραχές: την Αμερικανική κρατική «διάσωση» των δύο γιγαντιαίων εταιρειών στεγαστικής πίστης και της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας του κόσμου, την πτώχευση μιας μεγάλης επενδυτικής τράπεζας και τη συγχώνευση-έκπληξη μεταξύ μιας τράπεζας και ενός μακρόβιου επενδυτικού οίκου της Wall Street. Αυτό άφησε επώδυνες ζημιές στα χαρτοφυλάκια κάποιων επενδυτών. Αργά ή γρήγορα, αυτά τα γεγονότα θα επηρεάσουν και άλλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας παγκοσμίως. Αντανακλώντας αυτά τα γεγονότα, οι αγορές μετοχών, ομολόγων και αγαθών βίωσαν τεράστιες διακυμάνσεις στην απόδοσή τους κατά τις τελευταίες εβδομάδες. Τα καλά νέα είναι ότι οι συντονισμένες κινήσεις των κυβερνήσεων, των κεντρικών τραπεζών και των χρηματοοικονομικών ρυθμιστικών αρχών βοήθησαν στο να αναζωογονηθεί η πιστωτική δραστηριότητα στον τραπεζικό χώρο και να σταθεροποιήσει τις χρηματαγορές. Μολονότι οι αναλυτές της Citi δεν παραβλέπουν τη μεταβλητότητα των χρηματαγορών, αναμένουν ότι θα ελαττωθεί με το χρόνο. Παρά τα πρόσφατα γεγονότα στις χρηματαγορές, οι μακροχρόνιες επενδυτικές αρχές παραμένουν αμετάβλητες. Τα πρόσφατα γεγονότα ανέδειξαν τα οφέλη της διασποράς για τους επενδυτές. Οι επενδυτές, όχι μόνο πρέπει να διαφοροποιούν το χαρτοφυλάκιό τους μεταξύ των κατηγοριών επένδυσης, σε γεωγραφικό επίπεδο, σε τομείς και εταιρείες για τις οποίες έχουν θετικές απόψεις σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αλλά πρέπει επίσης να έχουν έκθεση σε λιγότερο δημοφιλείς κατηγορίες επένδυσης, ώστε να βοηθούν στην εξομάλυνση των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου. Η μακρά ιστορία της αμερικανικής μετοχικής αγοράς επιδεικνύει δύο σημαντικά διδάγματα στους επενδυτές: 1) Από το 1960 και μετά, οι αμερικανικές μετοχικές αγορές έχουν ανακάμψει αρκετούς μήνες πριν το τέλος των οικονομικών υφέσεων. 2) Η συνήθεια του να επενδύει κανείς συστηματικά σε μετοχές, ιδιαίτερα κατά την περίοδο πιέσεων, αποτελεί τελικά μια ισχυρή βάση για τη μακροχρόνια ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου. Αυτά τα διδάγματα υπογραμμίζουν τη σημασία της μακροχρόνιας προοπτικής στις επενδύσεις κατά την παρούσα περίοδο. Στη Citibank, αναγνωρίζουμε ότι οι πελάτες στρέφονται σ εμάς, ιδιαιτέρως κατά τις περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας και εργαζόμαστε επιμελώς, καθημερινά, ώστε να κατακτήσουμε αυτήν την εμπιστοσύνη. Όπως πάντα, εκτιμούμε τη σχέση σας με τη Citibank και επιθυμούμε να σας εξυπηρετούμε για τους μήνες και τα χρόνια που έρχονται.

5 10/08 CITIGROUP Tο 2010 το τέλος της κρίσης Οι Κεν Ντάουντ και Γουίλιαμ Μαν προβλέπουν ότι τα εισοδήματα των νοικοκυριών θα δεχθούν πλήγμα. Συνέντευξη στη Ζωρζέτ Ζολώτα (αναδημοσίευση από την Καθημερινή -21/09/08) Κεν Ντάουντ: Θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση στα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας, ιδιαίτερα στον κλάδο των ακινήτων. Πρέπει να αντιστραφεί η πτώση των τιμών στις κατοικίες και να μειωθούν τα αποθέματα απούλητων κατοικιών. Και οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν προεξοφλήσει νωρίτερα και εύστοχα τη βελτίωση αυτή ή, τουλάχιστον, τη μη επιδείνωση. Γουίλιαμ Μαν, υψηλόβαθμο στέλεχος της Citi Smith Barney, θυγατρικής της Citigroup Κεν Ντάουντ, επενδυτικός σύμβουλος στη Citigroup με μια σταδιοδρομία που αγγίζει την 40ετία Πέραν της κρίσης και της ύφεσης στην αμερικανική αγορά ακινήτων, όμως, υπάρχουν κίνδυνοι και σε άλλα μέτωπα της πραγματικής οικονομίας Γούλιαμ Μαν: Το πρόβλημα είναι τρίπτυχο, η οικονομική επιβράδυνση, η πιστωτική κρίση και η κρίση εμπιστοσύνης των επενδυτών. Το ΑΕΠ, ο χρηματοπιστωτικός κλάδος και οι αγορές δεν θα κινηθούν, βεβαίως, ταυτόχρονα προς την ίδια κατεύθυνση όταν τα πράγματα θα αρχίσουν να βελτιώνονται. Μέχρι σήμερα, οι επενδυτές έχουν προεξοφλήσει κάποιες από τις επιπτώσεις της κρίσης. Στον κίνδυνο να εξαπλωθούν οι επιπτώσεις της πιστωτικής κρίσης σε όλο το φάσμα της πραγματικής οικονομίας, περιορίζοντας τα εισοδήματα των νοικοκυριών, αναφέρονται οι κορυφαίοι αναλυτές και σύμβουλοι της Citigroup, Κεν Ντάουντ και Γουίλιαμ Μαν. Προβλέπουν ότι οι επιπτώσεις θα είναι επίπονες και το 2009, ίσως μέχρι το Βραχυπρόθεσμα, εκτιμούν ότι η Fed θα προχωρήσει σε μείωση του επιτοκίου κατά 0,5 της μονάδας μέχρι το τέλος του μήνα. Η αποτίμηση του τρέχοντος οικονομικού κλίματος από το Γουίλιαμ Μαν, υψηλόβαθμο στέλεχος της Citi Smith Barney, θυγατρικής της Citigroup και τον Κεν Ντάουντ, επενδυτικό σύμβουλο στην τράπεζα με μια σταδιοδρομία που αγγίζει την 40ετία, γεννάει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εξάλλου, ο αμερικανικός τραπεζικός κολοσσός ήταν από τους πρώτους που συνειδητοποίησε τις βαθιές επιπτώσεις της πιστωτικής κρίσης, καθώς επιβαρύνθηκε με τις μεγαλύτερες διαγραφές σε τιτλοποιημένα στεγαστικά δάνεια μειωμένης εξασφάλισης, τα γνωστά subprime loans. Η επίσκεψή τους στην Αθήνα συνέπεσε με μία από τις πλέον δύσκολες στιγμές της δωδεκάμηνης πλέον κρίσης. Είχε ήδη ανακοινωθεί η κατάρρευση της Lehman Brothers και η «υιοθεσία» της American International Group. Οι κεντρικές τράπεζες προχώρησαν, εν συνεχεία, σε ενέσεις ρευστού 297 δισ. δολαρίων και η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε νέο πακέτο στήριξης των αγορών, ύψους $800 δισ. Μέχρι πρότινος, οι περισσότεροι διατηρούσαν την πεποίθηση πως θα βλέπαμε την εκτόνωση της πιστωτικής κρίσης έως το δεύτερο εξάμηνο του Τι νομίζετε πως θα συμβεί από εδώ και πέρα; Γουίλιαμ Μαν: Είναι αδύνατον να προβλεφθεί πότε θα έρθει το τέλος της κρίσης ή πόσο δύσκολος θα είναι ο δρόμος μέχρι να φθάσουμε εκεί. Πάντως, το τέλος θα έρθει αργότερα και όχι νωρίτερα. Στα τέλη του 2009, ίσως και μετά. Εξαρτάται από τον τρόπο που θα αντιμετωπισθούν τα προβλήματα των τραπεζών. Κυρίως, πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία του deleveraging, δηλαδή της μείωσης της έκθεσης στην αγορά subprime. Πώς ψυχολογείτε την απόφαση της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) να διατηρήσει αυτήν την εβδομάδα αμετάβλητα τα επιτόκια; Γουίλιαμ Μαν: Αναμενόταν μείωση, αλλά η κατάσταση τα τελευταία 24ωρα ήταν τόσο ρευστή που απέτρεπε μια τέτοια απόφαση. Αναμένουμε να υπάρξει μείωση των επιτοκίων κατά 0,5 της μονάδας ακόμη νωρίτερα από την επόμενη συνάντηση της FOMC, δηλαδή εντός του τρέχοντος μηνός. Οι τράπεζες προσπαθούν με κάθε τρόπο να συμπληρώσουν κενά στους ισολογισμούς τους. Πώς θα ενισχυθεί η οικονομική δραστηριότητα εάν κάποια στιγμή αντιληφθούν πως δεν μπορούν να δανείσουν σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά; Κεν Ντάουντ: Κατ αρχήν, δεν έχουν επηρεαστεί όλες οι κατηγορίες δανείων. Στις ΗΠΑ, υπάρχει ευχέρεια κεφαλαίων στις πιστωτικές κάρτες και τα προσωπικά δάνεια. Οπότε, δεν έχουν παγώσει όλες οι αγορές. Οι συνθήκες σφικτής ρευστότητας επιμένουν, αλλά μόνο στην αγορά στεγαστικής πίστης. Γουίλιαμ Μαν: Σε αντίθεση με άλλες κρίσεις, αυτή τη φορά οι καταναλωτές αποφεύγουν τις τράπεζες και όχι το αντίθετο. Οι καταναλωτές είναι αυτοί που αρχίζουν τώρα να δέχονται τις πιέσεις, μετά τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις, λόγω αύξησης της ανεργίας και μείωσης των πραγματικών μισθών από την άνοδο του πληθωρισμού. Ποιο είναι το μέλλον για τις τράπεζες; Κεν Ντάουντ: Όπως είδαμε και από τα γεγονότα αυτής της εβδομάδας, το υπουργείο Οικονομικών θα τις σπρώξει σε εξαγορές για να επιβιώσουν. Γουίλιαμ Μαν: Αυτό προσπάθησαν να κάνουν και με τη Lehman, αλλά τα χρονικά περιθώρια ήταν ασφυκτικά στενά. Η Lehman χρειαζόταν άμεσα κεφάλαια, ενώ η συζήτηση μιας τέτοιας εξαγοράς διαρκεί ολόκληρους μήνες. Το θετικό είναι πως τα πιο επικίνδυνα, «τοξικά» περιουσιακά στοιχεία έχουν, επί το πλείστον, διαγραφεί. Αυτό, τουλάχιστον, προσπάθησε να πράξει η Citigroup από νωρίς. 5

6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Citibank Alerts Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του τραπεζικού σας λογαριασμού Το υπόλοιπο του λογαριασμού σας Τα εισερχόμενα ή εξερχόμενα εμβάσματα στο λογαριασμό σας Citibank Αν καταβλήθηκε ο μισθός σας Αν χρεώθηκε ο λογαριασμός σας για ποσό άνω των 300 Αν υπάρχει μη επιτυχής εκτέλεση πάγιας εντολής πληρωμής Αν έχετε κάνει χρήση της υπερανάληψης Πόσες φορές θέλετε πληροφορίες σχετικά με την κίνηση του λογαριασμού σας, αλλά δεν έχετε χρόνο να απευθυνθείτε στο κατάστημα; Πόσες φορές δεν έχετε σκεφτεί ότι θα θέλατε να ενημερώνεστε αμέσως για κάθε μεγάλη χρέωση ή πίστωση στον τραπεζικό σας λογαριασμό; Στη Citibank γνωρίζουμε τις ανάγκες σας για ευκολία, ταχύτητα και ασφάλεια στις συναλλαγές και σας προσφέρουμε τη νέα υπηρεσία Citibank Alerts. Η νέα υπηρεσία απευθύνεται σε εσάς, τους πελάτες μας Citigold και Citigold Select, για να έχετε τον πλήρη έλεγχο του τραπεζικού σας λογαριασμού Citibank, έχοντας και επιπλέον την ασφάλεια ότι θα αποφύγετε ευκολότερα να πέσετε θύμα απάτης. Έτσι, αναφορικά με τον τραπεζικό σας λογαριασμό, μπορείτε να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή, μέσω SMS στο κινητό σας ή/και στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση*: Αν θέλετε να είστε πιο ήσυχος για πιθανές απάτες ή απλά να διεκπεραιώνετε γρήγορα και έγκαιρα καθημερινές σας τραπεζικές συναλλαγές, εγγραφείτε στην Υπηρεσία Citibank Alerts, καλώντας στα παρακάτω τηλέφωνα: Citigold: και Citigold Select: Θα πρέπει κατά την επικοινωνία σας για την εγγραφή σας να έχετε διαθέσιμα: Τον αριθμό της Citicard Τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου Το σας Τους αριθμούς των λογαριασμών (τρεχούμενων ή ταμιευτηρίου) που σας ενδιαφέρουν Το νόμισμα των λογαριασμών H υπηρεσία σάς παρέχεται δωρεάν. * Για λόγους ασφαλείας, στο SMS ή στο που θα λαμβάνετε θα εμφανίζονται μόνο τα τέσσερα τελευταία ψηφία του αριθμού του τραπεζικού σας λογαριασμού. OΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣIΑΣ CITIBANK BANKING ALERTS 1. Μέσω της υπηρεσίας Citibank Banking Alerts, πελάτες με λογαριασμό ταμιευτηρίου/τρεχούμενο, μπορούν να λαμβάνουν μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) ή/και μέσω κινητού τηλεφώνου (με SMS), σχετικά με τους λογαριασμούς τους. 2. Η υπηρεσία Citibank Banking Alerts θα προσφέρεται έπειτα από εντολή του πελάτη και συγκεκριμένα για το λογαριασμό για τον οποίο θέλει να πληροφορείται. Η εγγραφή στην υπηρεσία Citibank Alerts, καθώς και η διακοπή της, γίνεται μέσω τηλεφώνου, καλώντας στα τηλέφωνα (για πελάτες Citigold) και (για πελάτες Citigold Select). Η εντολή σας για εγγραφή στην υπηρεσία Citibank Banking Alerts, μέσω Citiphone, συνεπάγεται αποδοχή των Όρων που αναγράφονται σε αυτό το έντυπο. 3. Τα μηνύματα με ή/και SMS θα στέλνονται στην προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση και προσωπικό αριθμό κινητού τηλεφώνου που δηλώνει ο πελάτης. Η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνει ο πελάτης δεν εξακριβώνεται από την Citibank Int Plc πριν ή μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας. Ο πελάτης έχει ευθύνη να ενημερώνει τη Citibank για οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων αυτών. Ο πελάτης είναι ενημερωμένος και αποδέχεται ότι τα Banking Alerts δεν είναι κρυπτογραφημένα και μπορούν να περιέχουν το όνομα και λοιπές πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό του. 4. Ο πελάτης δεν θα έχει τη δυνατότητα να απαντάει στα Alerts με ή/και SMS για να διαχειριστεί το λογαριασμό του. 5. Το κάθε μήνυμα θα αποστέλλεται μόνο μια φορά. Αν ο πελάτης ακυρώσει ή σβήσει το μήνυμα, δεν θα μπορεί να αναπαραχθεί. 6. Το κάθε SMS μήνυμα έχει μέγιστη χωρητικότητα 160 χαρακτήρων. 7. Η αποστολή και λήψη των μηνυμάτων με ή/και SMS θα πραγματοποιείται μεταξύ 09:00 π.μ. και 11:00 μ.μ. (GMT +02:00). Alerts για συναλλαγές που έχουν διεκπεραιωθεί μεταξύ 11:01 μ.μ. και 08:59 π.μ. (GMT +02:00), θα αποστέλλονται στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα. 8. Η αποστολή ή λήψη των μηνυμάτων με ή/και SMS δύναται να μην πραγματοποιηθεί ή να καθυστερήσει για λόγους που δεν ευθύνεται η Citibank, όπως τεχνικά προβλήματα της παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του κατόχου. Για παράδειγμα, η λήψη μηνυμάτων με ή/και SMS δεν θα καθίσταται δυνατή αν (α) το «inbox» του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο πελάτης έχει υπερβεί τη χωρητικότητα του, (β) η συσκευή του κινητού τηλεφώνου είναι τεχνολογίας SmartPhone, (γ) δεν υπάρχει σε συγκεκριμένη γεωγραφική τοποθεσία (είτε εντός Ελλάδος είτε στο εξωτερικό) απαραίτητη κάλυψη κινητής τηλεφωνίας από τον πάροχο με τον οποίο είναι συνδρομητής ο πελάτης, (δ) πρόσφατο αίτημα φορητότητας αριθμού κινητού τηλεφώνου που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, ή (ε) ο πελάτης έχει εφαρμόσει κανόνες ανίχνευσης SPAM μηνυμάτων από όπου δεν έχει εξαιρέσει τη Citibank ως αποδεκτό αποστολέα κ.ο.κ. 9. Η Citibank Int plc δεν εγγυάται την εμπιστευτικότητα, την ακρίβεια, πληρότητα ή έγκαιρη λήψη των πληροφοριών που εμπεριέχονται στα Citibank Banking Alerts, ούτε ευθύνεται για τυχόν απώλειες, άμεσες ή έμμεσες, που δύναται να προκύψουν από μη-δυνατή ή καθυστερημένη λήψη μηνυμάτων Alerts που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά της. 10. Η υπηρεσία Citibank Banking Alerts παρέχεται δωρεάν στους Citigold και Citigold Select πελάτες. Η εγγραφή στην υπηρεσία Citibank Banking Alerts ανανεώνεται αυτόματα ετησίως. Η Citibank Int Plc επιφυλάσσει το δικαίωμα να διακόψει την υπηρεσία ή να αλλάξει με οποιονδήποτε τρόπο τη χρέωση για τα Citibank Banking Alerts χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. 11. Η υπηρεσία Citibank Banking Alerts προσφέρεται μόνο ως ενημερωτική διευκόλυνση. Δεν αντικαθιστά την ενημέρωση του πελάτη μέσω της αποστολής λογαριασμού ο οποίος εξακολουθεί και αποστέλλεται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο τελευταίος.

7 10/08 CITΙGOLD LIFESTYLE MANAGEMENT -EVENTS Εντυπωσιακό το «χρυσό» τουρνουά squash Γεμάτη έντονες συγκινήσεις ήταν η βραδιά της 21 ης Σεπτεμβρίου, όταν οι Citigold πελάτες μας παρακολούθησαν από κοντά τον τελικό του Citigold Squash Open, του πρώτου τουρνουά squash, με Χορηγό Τίτλου το Citigold Personal Banking της Citibank. Μάλιστα, ήταν η πρώτη φορά για πολλούς στη χώρα μας που είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια πρωτοποριακή διοργάνωση εφάμιλλη με άλλες του εξωτερικού, όπου το squash είναι ιδιαίτερα δημοφιλές. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στο εξαιρετικό γυάλινο γήπεδο που είχε στηθεί ειδικά για το Citigold Squash Open στο ξενοδοχείο «The Westin Athens» του συγκροτήματος Astir Palace στη Βουλιαγμένη. Με τη μοναδική, θεατρική οπτική του, το γυάλινο γήπεδο προσέφερε μια ανεπανάληπτη, σφαιρική άποψη του αγώνα. Σε συνδυασμό με τη δύση του ηλίου και τον ειδικά σχεδιασμένο φωτισμό, το θέαμα ήταν φαντασμαγορικό. Ανάλογο σκηνικό έχει στηθεί κατά καιρούς σε διάφορα μέρη του κόσμου, μεταξύ των οποίων και οι Πυραμίδες! Στον τελικό αγώνα της πρώτης κατηγορίας ανδρών, ο Φαμπιάν Καλαϊτζής κατάφερε να επικρατήσει του Νίκου Μουστρούφη, στη μεσαία κατηγορία, ενώ ο Δημήτρης Μπίλλης επικράτησε του Μιχάλη Τζούλη. Στις γυναίκες, η Ελίζα Καριώτη κατάφερε τελικά να επικρατήσει της Ζέτας Τζαμαλούκα. Μετά το πέρας των αγώνων, ακολούθησε δεξίωση στο ξενοδοχείο «The Westin Athens», με προσκεκλημένους μεγάλα ονόματα από το χώρο του αθλητισμού, της πολιτικής, ανώτατα στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου και εκπροσώπους των ΜΜΕ. Λίγα λόγια για το Squash Το squash, η τοιχοσφαίρηση στα Ελληνικά, ξεκίνησε στην Αγγλία πριν από 100 χρόνια. Την τελευταία δεκαετία, η εξέλιξή του είναι ταχύτατη και σήμερα είναι ένα πολύ διαδεδομένο σπορ παγκοσμίως με πάνω από 20 εκατομμύρια φανατικούς οπαδούς σε περίπου 150 χώρες από όλες τις ηπείρους. Στη χώρα μας, το squash πρωτοεμφανίστηκε το 1938 και παρά τη μεγάλη του ζήτηση -κυρίως από Έλληνες που έπαιζαν στο εξωτερικό- άργησε να διαδοθεί και να αποκτήσει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις. Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν περισσότερα από 30 γήπεδα squash, ενώ αριθμεί περισσότερους από ενεργούς αθλητές. 7

8 CITΙGOLD LIFESTYLE MANAGEMENT -EVENTS Γνωρίζοντας τα Πολύτιμα Κοσμήματα του Μουσείου Λαλαούνη Έχοντας ήδη πραγματοποιήσει ενημερωτικές εκδηλώσεις για το χρυσό ως επένδυση, το Citigold Personal Banking της Citibank προσκάλεσε τους πελάτες του αυτή τη φορά να θαυμάσουν το χρυσό σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες μορφές του, αυτήν του πολύτιμου κοσμήματος. Έτσι, την Τετάρτη 9 Ιουλίου, οι πελάτες μας γνώρισαν από κοντά τα πολύτιμα κοσμήματα-έργα τέχνης του Μουσείου Λαλαούνη (Καρυάτιδων & Καλλισπέρη 12, Ακρόπολη). Την ξενάγηση πραγματοποίησε η κυρία Ιωάννα Λαλαούνη και ακολούθησε cocktail στον ειδυλλιακό εξωτερικό χώρο του δώματος του Μουσείου, με μοναδική πανοραμική θέα στον Παρθενώνα. «Περιήγηση» με Porsche Cayenne στον υπέροχο κόσμο του κρασιού Μια ξεχωριστή ολοήμερη εκδήλωση πραγματοποίησε για τους πελάτες του και τις οικογένειές τους το Citigold Select της Citibank. Την Κυριακή 8 Ιουνίου 2008, τους προσκάλεσε στο Κτήμα Χατζημιχάλη, στην Αταλάντη Φθιώτιδας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να κάνουν και test drive σε μοντέλα της Porsche Cayenne σε μοναδικές off road διαδρομές στο ορεινό τοπίο της περιοχής. Οι ειδικοί συνεργάτες του Κτήματος Χατζημιχάλη ξενάγησαν τους καλεσμένους μας στους αμπελώνες και στις εγκαταστάσεις του οινοποιείου, με την απαραίτητη γευσιγνωσία των κρασιών του Κτήματος. Το μεσημεράκι οι δραστηριότητες έδωσαν προσωρινά τη θέση τους σε barbeque μέσα στο χώρο του Κτήματος Χατζημιχάλη, με τις ξεναγήσεις και τα test drives να συνεχίζουν αμέσως μετά. Όσο για τους μικρούς μας φίλους, είχαν και αυτοί την τιμητική τους, αφού σε όλη τη διάρκεια της ημέρας είχαν στη διάθεσή τους έναν ειδικά διαμορφωμένο παιδότοπο για να διασκεδάσουν. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο παρέχονται από τη Citibank International plc, η οποία εποπτεύεται από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου (Financial Services Authority) και την Τράπεζα της Ελλάδος. To παρόν έντυπο έχει πληροφοριακό και μόνο σκοπό και, σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για αγορά, διακράτηση ή πώληση μετοχών ή άλλων κινητών αξιών. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, η Citibank δεν εγγυάται ούτε φέρει ευθύνη για την πληρότητα και την ακρίβειά τους. Όλες οι εκφερόμενες απόψεις και εκτιμήσεις που αναφέρονται στο παρόν έντυπο αποτελούν προσωπικές απόψεις των αντίστοιχων αναλυτών, οι οποίοι απασχολούνται και αμείβονται από τις εταιρείες του ομίλου της Citigroup. Οι αναλυτές βεβαιώνουν ότι οι συγκεκριμένες συστάσεις ή απόψεις, οι οποίες αναφέρονται από τους ίδιους στο παρόν, δεν ήταν, δεν είναι και, σε καμία περίπτωση, δεν θα είναι άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένες µε την καταβολή αμοιβής από τρίτον. Κατά τη σύνταξη και δημοσίευση του παρόντος, τηρήθηκαν οι εσωτερικοί κανονισμοί της Citibank για την πρόληψη και την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων. Η Citibank, επίσης, διαβεβαιώνει ότι συμμορφώνεται µε τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών και την αποτροπή πράξεων χειραγώγησης της αγοράς. Οι συστάσεις που παρατίθενται σε αυτό το έντυπο πρέπει να διαβάζονται µε προσοχή. Οι τυχόν προτεινόμενες επενδύσεις υπόκεινται σε κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης και ενδεχόμενης απώλειας του αρχικώς επενδυμένου κεφαλαίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι απόψεις και οι τυχόν συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν έντυπο επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες όπως, ενδεικτικά, τον πληθωρισμό, το ύψος των επιτοκίων, το οικονομικό περιβάλλον, την κατάσταση της αγοράς και άλλα ειδικά εταιρικά γεγονότα. Οι επενδυτές πρέπει να εκλάβουν το παρόν ως έναν µόνο από τους παράγοντες διαμόρφωσης της επενδυτικής επιλογής τους. Το έντυπο αυτό απευθύνεται μόνο σε επενδυτές και απαγορεύεται η αναπαραγωγή του, η αντιγραφή του, η επανεκτύπωσή του και η μετάδοσή του, για οποιοδήποτε σκοπό, χωρίς την άδεια του εκδότη του.

Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών

Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών Αμοιβαίο κεφάλαιο DB Platinum III Nikkei 225 Index Protected Fund II Ελκυστικές Επενδυτικές Ευκαιρίες με Πλήρη Προστασία Κεφαλαίου κατά την Λήξη Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων

Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων 1 Θέματα παρουσίασης Η Παγκόσμια Αγορά ο κύκλος της οικονομίας και των επενδύσεων Το Τρίπτυχο της Επένδυσης : Κατανομή Διασπορά Χρονικός Ορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών δεν κινδυνεύει απ' αυτή την κρίση, διότι δεν υπάρχουν οι δίαυλοι για τη μετάδοση στην Ελλάδα των προβλημάτων που

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό τεύχος-αφιέρωμα στο Επενδυτικό Forum της Citibank

Ειδικό τεύχος-αφιέρωμα στο Επενδυτικό Forum της Citibank Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 12 Ιανουάριος 2010 Ειδικό τεύχος-αφιέρωμα στο Επενδυτικό Forum της Citibank Αποτυπώνουμε τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές από το κορυφαίο επενδυτικό

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Citibank Investment Forum II Το κορυφαίο επενδυτικό γεγονός

Citibank Investment Forum II Το κορυφαίο επενδυτικό γεγονός Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 16 Φεβρουάριος 2011 Citibank Investment Forum II Το κορυφαίο επενδυτικό γεγονός Ειδικό τεύχος-αφιέρωμα στο δεύτερο Επενδυτικό Forum της Citibank.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο Επίκαιρα ζητήματα και προκλήσεις Μιχάλης Καμμάς Οικονομολόγος Πανεπιστήμιο Κύπρου 15 Φεβρουαρίου 2012 1 1. Ιδιοκτησία Τραπεζών και ο ρόλος τους στην οικονομία 2. Σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον «20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον 1 H εξέλιξη των Κινητών Επικοινωνιών 1993-2013 2 Κινητή Τηλεφωνία: 20 χρόνια κοντά

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Citibank Investment Forum IV Ο κορυφαίος επενδυτικός θεσμός επιστρέφει

Citibank Investment Forum IV Ο κορυφαίος επενδυτικός θεσμός επιστρέφει Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 24 Ιανουάριος 2013 Citibank Investment Forum IV Ο κορυφαίος επενδυτικός θεσμός επιστρέφει Και φέτος, πιστός στο ραντεβού του με τον κορυφαίο επενδυτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε θα ολοκληρωθεί; ΑΠ: Στις 22 Νοεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση με απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 666,68 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 3,65%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 74,06 εκατ. εκ των οποίων 5,49 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 3 Σεπτέμβριος 2007

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 3 Σεπτέμβριος 2007 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 3 Σεπτέμβριος 2007 Η Citibank προσφέρει αποκλειστικά στους Citigold πελάτες της ένα νέο ευρωπαϊκό μετοχικό αμοιβαίο κεφάλαιο που αναμένεται να προσθέσει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο Τραπεζικός Όµιλος EFG Eurobank Ergasias Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 µε αρχική επωνυµία "Ευρωεπενδυτική Τράπεζα".

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 6 Ιούνιος 2008

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 6 Ιούνιος 2008 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 6 Ιούνιος 2008 Οι παράγοντες που ωθούν, την τρέχουσα περίοδο, την τιμή του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα. Στο πλαίσιο των μοναδικών προνομίων που σας

Διαβάστε περισσότερα

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 1. Τα αναμενόμενα οφέλη από την παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 2. Πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί η παγκόσμια αγορά κεφαλαίου; 3. Οι συστημικοί κίνδυνοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Schroders Multi-Manager Πέντε Επενδυτικές Λύσεις

Schroders Multi-Manager Πέντε Επενδυτικές Λύσεις Schroders Multi-Manager Πέντε Επενδυτικές Λύσεις Schroders Multi-Manager ΑΠΟΦ.ΕΠΙΤΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 4216/ 4.10.2006 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 8 Ιανουάριος 2009

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 8 Ιανουάριος 2009 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 8 Ιανουάριος 2009 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Τα επενδυτικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Στην Ελλάδα, τα επιτόκια χορηγήσεων παραμένουν σε υψηλό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου 100% Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη

Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου 100% Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη Συνοπτικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου % Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη Εκδότης: Citibank International PLC (S&P AA)

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 22 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Εξέλιξη στο ΑΕΠ (%) 5,1 3,6-1,9 1,3 0,5-2,4-3,9-8,7 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F 2014F Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 2 Υψηλή ανεργία Ανεργία (%) 15,5 16,9 11,9 4,0

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες Citigold Τεύχος 28 Σεπτέμβριος 2014

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες Citigold Τεύχος 28 Σεπτέμβριος 2014 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες Citigold Τεύχος 28 Σεπτέμβριος 2014 Ευρωζώνη Η ανάκαμψη της ευρωπαϊκής περιφέρειας Από το «θερμό» καλοκαίρι του 2012 και τις περίφημες δηλώσεις του Μ. Ντράγκι ότι η

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 959,85 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,54%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 75,38 εκατ. εκ των οποίων 5,32 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Precious Metals Greece. Starter Kit 1. Gold & Silver guide. Precious Metals Greece www.preciousmetalsgreece.com info@preciousmetalsgreece.

Precious Metals Greece. Starter Kit 1. Gold & Silver guide. Precious Metals Greece www.preciousmetalsgreece.com info@preciousmetalsgreece. Starter Kit 1 Precious Metals Greece Gold & Silver guide. Precious Metals Greece www.preciousmetalsgreece.com info@preciousmetalsgreece.com Αγαπητέ επενδυτή, Σε ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σου προς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 13 Μάιος 2010

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 13 Μάιος 2010 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 13 Μάιος 2010 Ιαν-99 05/10 ΑΝΑΛΥΣΗ Η σπουδαιότητα της Κατανομής Επενδύσεων σε ένα χαρτοφυλάκιο Δεδομένης της ιδιαίτερα αυξημένης μεταβλητότητας των

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 954,69 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 4,20%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 91,90 εκατ. εκ των οποίων 4,39 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαία ανασκόπηση 19/01 25/01-2015

Εβδοµαδιαία ανασκόπηση 19/01 25/01-2015 Εβδοµαδιαία ανασκόπηση 19/01 25/01-2015 Ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, ανακοίνωσε πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης (QE), ύψους 60 δισ. ευρώ µηνιαίως, το οποίο θα ξεκινήσει από τον Μάρτιο του 2015. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Η παρούσα ιστοσελίδα λειτουργείται από την Plus500CY Ltd ( εμείς, εμάς ή δικό μας ). Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

26 Μαΐου 2010. Τμήμα Ανάλυσης FXGreece ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

26 Μαΐου 2010. Τμήμα Ανάλυσης FXGreece ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 26 Μαΐου 2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ***Η αναφορά αυτή πρέπει να διαβαστεί απαραίτητα με τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γενική Συνέλευση των Μετόχων Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010 Ομιλία του Προέδρου, κ. Β. ΡΑΠΑΝΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γενική Συνέλευση των Μετόχων Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010 Ομιλία του Προέδρου, κ. Β. ΡΑΠΑΝΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γενική Συνέλευση των Μετόχων Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010 Ομιλία του Προέδρου, κ. Β. ΡΑΠΑΝΟΥ Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, Η ετήσια γενική συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας γίνεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 25 Απριλίου 2014 Αναβαθμίσεις από Standard and Poor s και Fitch Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης είναι η επάνοδος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Αξιοσημείωτη επίδοση στη Συνολική Αξιολόγηση (Comprehensive Assessment - CA ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 9 Μάρτιος 2009

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 9 Μάρτιος 2009 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 9 Μάρτιος 2009 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Τα επενδυτικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/1/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/1/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Με απώλειες έκλεισε το Χ.Α. µε απώλειες 4% η ΕΗ και 3,55% ο ΜΥΤΙΛ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 996,82 µονάδες σηµειώνοντας πτώση 0,84%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου 9 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 2 Σεπτεμβρίου 2009. Αγαπητοί Μέτοχοι, αγαπητές φίλες και φίλοι

Χαιρετισμός Προέδρου 9 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 2 Σεπτεμβρίου 2009. Αγαπητοί Μέτοχοι, αγαπητές φίλες και φίλοι Χαιρετισμός Προέδρου 9 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 2 Σεπτεμβρίου 2009 Αγαπητοί Μέτοχοι, αγαπητές φίλες και φίλοι Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, σας καλωσορίζω στην 9 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

2. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Μείωση παρουσίασαν γενικά τα επιτόκια των σημαντικότερων κατηγοριών νέων καταθέσεων και δανείων τον Ιούνιο του 2009. Ιδιαίτερα σημαντική μείωση παρατηρήθηκε στα επιτόκια των νέων συμφωνιών επαναγοράς (repos),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης 28 Μαΐου 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης Τιμή κλεισίματος στις 27/05/2010 4,70 Τιμή στόχος 5,75 Προηγούμενη τιμή αποτίμησης Δεν υπήρχε Τιμή αγοράς σε σχέση με την αποτίμηση Υποτιμημένη Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Επενδυτικές Υπηρεσίες

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Επενδυτικές Υπηρεσίες Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες Επενδυτικές Υπηρεσίες Εισαγωγή Στις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες, η εταιρεία DEGIRO παρέχει τις λεπτομέρειες των συμβατικών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα