Κώστας Φασούλης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώστας Φασούλης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών"

Transcript

1 ΙΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΑΝΙΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΤΟΥ 20 ΟΥ -21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ Κώστας Φασούλης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Σκοπός της μελέτης Στη μελέτη αυτή γίνεται προσπάθεια να διερευνηθούν -με χρονική αναφορά την τελευταία δεκαπενταετία, η οποία σηματοδοτεί την εκπνοή του 20 ου και την έλευση του 21 ου αιώνα -οι ιδεολογικοπολιτικές αρχές που επέδρασαν και συνεχίζουν να επιδρούν στη λειτουργία του ελληνικού σχολείου 182, το οποίο επηρεάστηκε και συνεχίζει να επηρεάζεται αφενός από την όλο και περισσότερο αιτούμενη από τους ευρωπαϊκούς παράγοντες αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και προσαρμοστικότητα στις πολιτικές κοινωνικού μετασχηματισμού της Ε.Ε. (Πασιάς, 2000) και αφετέρου από τον αστερισμό της ιδεολογίας «των ίσων ευκαιριών». Μεθοδολογία Στη μελέτη αυτή χρησιμοποιείται η μέθοδος της επισκόπησης και της ανάλυσης περιεχομένου (Cohen & Manion,1997:101) κατά την περιγραφή, σύνθεση, σύγκριση και ερμηνεία του πολιτικού και συνδικαλιστικού λόγου σχετικά με τις πολιτικές της «ισότητας των ευκαιριών» που εφαρμόστηκαν στην εκπαίδευση ως προτεινόμενες πολιτικές της Ε.Ε. Για το σκοπό αυτό μελετήθηκαν τα πολιτικά προγράμματα και κείμενα των κομμάτων, τα ελληνικά νομοθετικά κείμενα, τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λευκή Βίβλος, Γενικός ενημερωτικός οδηγός, πρόγραμμα Socrates και πρόγραμμα Commenius, Δράση 1), το B Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Κ.Π.Σ.) και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που στήριξαν τις πολιτικές των «ίσων ευκαιριών», με στόχο την άμβλυνση των διαχωριστικών γραμμών μεταξύ «εκείνων που γνωρίζουν» και «εκείνων που δεν γνωρίζουν» και, κατά συνέπεια, την προσαρμογή τους στην οικονομία και την απασχόληση (Λευκή Βίβλος,1996:26-31). Τα παραπάνω μας οδηγούν σε συμπεράσματα ως προς το περιεχόμενο της ρητορικής του πολιτικού και συνδικαλιστικού λόγου αλλά και ως προς την αποτελεσματικότητα των πολιτικών που εφαρμόστηκαν κατά την αναφερόμενη περίοδο και είχαν ως σκοπό την παροχή «ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών». Οι ιδεολογικές αναζητήσεις στο δικαίωμα της εκπαίδευσης 182 Με τον όρο σχολείο εννοούμε όλα τα εκπαιδευτήρια του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. ISSN:

2 Στο δεύτερο ήμισυ του 20ου αιώνα εξελίχθηκε μια μεγάλη ιδεολογική αναζήτηση με σκοπό να «απαντηθούν» τα ποικίλα ερωτήματα και να διερευνηθούν οι διάφορες ερμηνείες που δόθηκαν σχετικά με τα είδη της εκπαίδευσης, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της, το σεβασμό του δικαιώματος αυτού σε σχέση με το ωρολόγιο πρόγραμμα και το περιεχόμενό του, τους οικονομικούς πόρους στήριξης του εκπαιδευτικού συστήματος, το είδος και την ποιότητα της γνώσης που πρέπει να παρέχει το κράτος (UNESKO,2000:20-22). Από την αναζήτηση αυτή γίνεται φανερό ότι για να είναι ουσιαστικό το δικαίωμα στη γνώση απαιτούνται η πλήρωση μιας σειράς προϋποθέσεων από την πλευρά του κοινωνικού κράτους. 183 Στο πλαίσιο αυτό διατυπώθηκε η άποψη ότι η δωρεάν πρόσβαση στην εκπαίδευση υπάρχει όχι γιατί οι νέοι είναι φτωχοί, αλλά επειδή η πολιτεία πιστεύει ότι όλοι οι νέοι, πλούσιοι και φτωχοί, πρέπει να απολαμβάνουν το δικαίωμα στην εκπαίδευση, να μετέχουν δηλαδή στα αγαθά του πολιτισμού και της γνώσης. (Τσάτσος & Τσουκαλάς, 1996). Όμως όλα τα παραπάνω συνεχίζουν να αποτελούν και σήμερα ιδεολογικά ζητήματα και ζητούμενα στις κοινωνίες όλου του κόσμου, με κυρίαρχη αντίληψη πως η εκπαίδευση αποτελεί δημόσιο αγαθό και θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα, συνυφασμένο με την «εκ συμμετοχής ιδιότητα του πολίτη» (Marshall & Bomomore, 1995). Η κοινωνική δυναμική που δημιούργησε η ανωτέρω βασική ιδεολογική αρχή οδήγησε στη λεγόμενη πολιτική του «εκδημοκρατισμού» της εκπαίδευσης, από την οποία όμως διαπιστώθηκε ότι δεν ωφελήθηκαν ισομερώς όλες οι κοινωνικές τάξεις γιατί υπερίσχυαν οι λογικές της επιλογής και του ελιτισμού. Αυτό σήμαινε ότι ολόκληρες κοινωνικές ομάδες νέων κυρίως ανθρώπων ξεκινούσαν τον αγώνα της ζωής από διαφορετική αφετηρία, με εμφανή την κοινωνική αδικία. Η σχολική εξέταση «11- Plus» στη Βρετανία, που ξεχώριζε και επιβράβευε τα παιδιά των προνομιούχων γονιών με την αποδοχή τους από τα καλού ακαδημαϊκού επιπέδου grammar Schools, σε αντίθεση με εκείνα που οδηγούσε στα χαμηλότερου 183 Το κοινωνικό κράτος έχει περισσότερο ιδεολογικό παρά νομικό χαρακτήρα. Εκφράζει την ανάγκη προστασίας των ασθενέστερων στρωμάτων της κοινωνίας από την άσκηση της ελευθερίας των ισχυρότερων. Οι νόμοι πρέπει να ικανοποιούν ορισμένες ουσιαστικές απαιτήσεις, ώστε να είναι κοινωνικά δίκαιοι και να μετριάζουν τις κοινωνικές ανισότητες. Το κοινωνικό κράτος διευκολύνει την πραγματική άσκηση των ατομικών ελευθεριών εξασφαλίζοντας κάποια ισότητα, αλλά γι αυτό ανέχεται και ορισμένους περιορισμούς τους. Εν πάση περιπτώσει το κράτος δικαίου και το κοινωνικό κράτος δεν αλληλοσυγκρούονται, αντίθετα αλληλοσυμπληρώνονται και σχηματίζουν το κοινωνικό κράτος (Παντελής, 2005: ). (Ιωακείμογλου, 1986:35-47). ISSN:

3 κύρους Secondary Modern Schools 184 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Χρειάστηκαν γενικευμένες μαθητικές και φοιτητικές εξεγέρσεις στη δεκαετία του 1960 για να σταματήσουν αυτές οι κοινωνικές διακρίσεις στην εκπαίδευση. Πρέπει επίσης να αναφερθούμε στην ανάπτυξη του επιστημονικού κλάδου της Κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης στις δεκαετίες του 60 και 70, ο οποίος συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάδειξη προβλημάτων όπως «η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, η ισότητα ευκαιριών, η αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, τα εμπόδια στην κοινωνική κινητικότητα που ήταν εμφανή στις καπιταλιστικές κοινωνίες» (Νούτσος, 1985:42). Το ιδεολόγημα της «ισότητας των ευκαιριών» Στα μέσα του 20 ου αιώνα, αναδεικνύεται το νεοφιλελεύθερο 185 ιδεολόγημα της «ισότητας των ευκαιριών», βασισμένο στις αρχές της ατομικής αξίας και της ελεύθερης επιλογής, που καλλιέργησε τη φορμαλιστική αντίληψη για την ισότητα, σύμφωνα με την οποία η εκπαίδευση ως μηχανισμός του κράτους όφειλε μέσα στο πλαίσιο του κοινωνικού συμβολαίου να προσφέρει σε όλους τις ίδιες ευκαιρίες για την κατάκτηση της γνώσης και την πρόσβαση στις ανώτερες βαθμίδες της (Τσουκαλάς, 1986: 131). Στην Ελλάδα, κατά τις δεκαετίες του 1960 και 70, οι εκπαιδευτικές πολιτικές που ασκήθηκαν οριοθετήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από την ιδιαίτερη σημασία που δόθηκε στη σχέση εκπαίδευσης και οικονομίας και τη διάδοση του ιδεολογήματος των «ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών». Το τελευταίο χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο άμβλυνσης 186 των έντονων κοινωνικών ανισοτήτων που παρατηρούνταν εκείνη την εποχή (Σιάνου,1998:626). Την ίδια περίοδο παρατηρείται σταδιακή αύξηση των δημοσίων δαπανών για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος, που μαζί με την παράλληλη ανάπτυξη 184 Τα Secondary Modern School ήταν τύπος σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτούργησαν στη Μεγάλη Βρετανία από το 1944 έως το τέλος της δεκαετίας του 1970 και ήταν σχεδιασμένα για την πλειοψηφία των μαθητών, δηλαδή εκείνων που δεν βρίσκονταν μέσα στο 25% της καλύτερης βαθμολογίας της εξέτασης «11- Plus» (http://en.wikipedia.org/wiki/secondary_modern). 185 Νεοφιλελευθερισμός αποκαλείται η κοινωνική και πολιτική διαδικασία της οποίας κύρια χαρακτηριστικά αποτελούν ο περιορισμός των κοινωνικών πολιτικών και των επενδυτικών παρεμβάσεων του κράτους, οι αλλαγές στις μορφές παραγωγικών-κοινωνικών σχέσεων και της οργάνωσης της παραγωγής στην κατεύθυνση της ευελιξίας-ευλυγισίας και η δημιουργία και ισχυροποίηση υπερεθνικών-περιφερειακών μηχανισμών. 186 Η έννοια του αμβλύνω άμβλυνση είναι η ελάττωση της αιχμηρότητας, η εξασθένιση της έντασης όμως όχι η εξαφάνιση. Στην περίπτωση της «άμβλυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων προκύπτει το ερώτημα γιατί δεν τίθεται ως στόχος η εξαφάνιση των ανισοτήτων; Πρόκειται για πολιτικό ρεαλισμό ή για έλλειψη ιδεολογικής και πολιτικής προτεραιότητας; ISSN:

4 και άλλων θεσμών του κράτους πρόνοιας 187 συνέβαλαν σε μια κινητικότητα που οδήγησε στη γρήγορη συγκρότηση πολυπληθών μεσοστρωμάτων. Στην εξέλιξη αυτή συνέτειναν κυρίως οι βαθμίδες της εκπαίδευσης-και ιδιαίτερα της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας-που αποτέλεσαν για την εποχή εκείνη ασφαλές διαβατήριο κοινωνικής και οικονομικής ανόδου (Μαλούτας, 2007). Ο πολιτικός λόγος για το ρόλο του σχολείου και την υπέρβαση των κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η ελληνική κοινωνία εισήλθε σε μια νέα ιστορική φάση που προσδιορίζεται πολιτικά αφενός από τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπογράφηκε στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας (7/2/1992) και αργότερα την ένταξη της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Ενοποίηση (2002), και αφετέρου από την προσπάθεια του εκπαιδευτικού μετασχηματισμού που προσδιόρισε το περιεχόμενο και την οργάνωση της εκπαίδευσης. Η εκπαιδευτική πολιτική της Ε.Ε. την περίοδο αυτή χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία της αναπροσαρμογής, της εμβάθυνσης, της διεύρυνσης και της μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας, γεγονός που αποτέλεσε ισχυρότατο παράγοντα για την πολιτική και ιδεολογική προσαρμογή, τουλάχιστον των πολιτικών κομμάτων που εναλλάσσονταν στην εξουσία με ό,τι αυτό συνεπάγεται για όλους τους κοινωνικούς και πολιτικούς θεσμούς. Σημαντική ένδειξη για τα παραπάνω αποτελούν οι θέσεις του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) καθώς και της Νέας Δημοκρατίας (Ν.Δ.), των δύο μεγαλύτερων κομμάτων της πολιτικής μας ζωής, για το σχολείο, το ρόλο του στη σύγχρονη κοινωνία αλλά και την ισότητα των ευκαιριών στην εκπαίδευση. Η θέση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για δωρεάν και με ευθύνη του κράτους παρεχόμενη εκπαίδευση (θέση άλλωστε και του συνόλου των πολιτικών σχηματισμών και των συνδικαλιστικών φορέων), αποτελεί επιβεβαίωση της βούλησής του για «περιορισμό» των κοινωνικών διακρίσεων και ενίσχυσης των «ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση», και αυτό σε μια περίοδο (αρχές δεκαετίας 1990) που η ιδιωτική εκπαίδευση έκανε όλο και πιο δυναμική την επέκτασή της. Οι εξαγγελίες για ίδρυση 187 Η έννοια «Κράτος Πρόνοιας» χρησιμοποιήθηκε για να εκφράσει την προσπάθεια της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της κρατικής υπευθυνότητας και της ελαχιστοποίησης των κοινωνικών κινδύνων. Οι κοινωνικοί θεσμοί θεωρήθηκαν ως το καλύτερο μέσο για την επίτευξη της κοινωνικής ευημερίας και της προόδου όλης της κοινωνίας. Ο ενεργητικός ρόλος του κράτους πρόνοιας και της παρέμβασης των ειδικών της διοίκησης θα εξυπηρετούσαν την κοινωνική δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα (Flora & Heidenheimer, 1990: 5-34). ISSN:

5 θεσμών και προγραμμάτων που θα δώσουν «ίσες ευκαιρίες» σε όσους υστερούν οικονομικά και κοινωνικά στοχεύουν στη στήριξη και ενίσχυση της θέσης του κόμματος αυτού για «ίσες ευκαιρίες στη μάθηση» (ΠΑ.ΣΟ.Κ.,1993:79-92). Παιδαγωγική διάσταση αυτής της εκφρασμένης πολιτικής θέσης αποτελεί η εξαγγελία στήριξης του τύπου του ενισχυτικού σχολείου, αυτού δηλαδή της «διαρκούς βελτίωσης και ενθάρρυνσης των μαθητών του» (ο.π.:82). Αυτός ο τύπος σχολείου κρίνεται ότι αποτελεί τον ιδεολογικό αντίποδα του τύπου των σχολείων των «αξιοκρατικών κριτηρίων», για όσους διαθέτουν τις απαραίτητες «εγγενείς» ικανότητες για την επιτυχή συνέχιση των σπουδών τους, που οδηγεί μελλοντικά στην κάλυψη των ιεραρχικά ανωτέρων θέσεων στην αγορά εργασίας. Την περίοδο , το ΠΑ.ΣΟ.Κ., στο αντίστοιχο κυβερνητικό του πρόγραμμα δράσης, θέτει ως αίτημα των καιρών και βασική προϋπόθεση της πολιτικής για την ενίσχυση της εθνικής ανταγωνιστικότητας «την παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου και ίσων ευκαιριών». Θεωρεί ότι η πολιτική σύγκρουση που κυριάρχησε τον αιώνα που έκλεισε είχε κυρίως οικονομική βάση και ήταν σύγκρουση ανάμεσα σε αυτούς «που είχαν» και σε αυτούς «που δεν είχαν» (ΠΑ.ΣΟ.Κ., 2000:75-85). Πολύ χαρακτηριστικά μάλιστα αναφέρει ότι, στον αιώνα που άνοιξε, πλάι στη σύγκρουση αυτή αναδεικνύεται και μια άλλη, που ίσως έχει και πιο δραματικό χαρακτήρα, και είναι η σύγκρουση ανάμεσα σε αυτούς «που ξέρουν» και σε αυτούς «που δεν ξέρουν» και προφανώς ο κίνδυνος της δημιουργίας ενός άπαρτχάϊντ στον τομέα της γνώσης είναι ορατός και συγκεκριμένος (ό.π.). Ομολογείται δηλαδή εμμέσως αλλά με σαφή ρεαλισμό ότι οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν μέχρι τώρα για την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων στο χώρο της εκπαίδευσης ίσως δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Μπροστά σε αυτές τις προκλήσεις, για το ΠΑ.ΣΟ.Κ., το σχολείο αποκτά νέο ιδεολογικό περιεχόμενο και καλείται να προετοιμάσει τους αυριανούς Έλληνες - Ευρωπαίους πολίτες με ίσους όρους ευκαιρίας στη μάθηση και στην απόκτηση ικανοτήτων, ώστε να καταστούν ικανοί «να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα τις τεχνολογικές εξελίξεις και να εξοικειωθούν με αυτές, συμμετέχοντας ενεργά και ισότιμα στον ψηφιακό κόσμο του αύριο» (ΠΑ.ΣΟ.Κ., 2004:72-79). Από τις θέσεις αυτές γίνεται φανερό ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. επιθυμεί να διαμορφώσει ιδεολογικές προϋποθέσεις αναφορικά με το ρόλο του σχολείου που να ταυτίζονται με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την ενίσχυση της θέσης της ISSN:

6 Ελλάδας στο σύνολο του ανταγωνιστικού συστήματος, με περισσότερες ευκαιρίες για όλους, δίνοντας έτσι έμφαση στην κοινωνική συνοχή. Η διατύπωση, από το ΠΑ.ΣΟ.Κ., του όρου «ψηφιακός διαφωτισμός» παραπέμπει σε ένα ιδιότυπο ιδεολογικό ρόλο που αποκτούν οι ψηφιακές δεξιότητες. Το κόμμα της Ν.Δ. ταυτίζεται με τις πολιτικές της ευρωπαϊκής ενοποίησης, του οικονομικού ανταγωνισμού, της ανάπτυξης της απασχόλησης που συνδέεται άμεσα με τις πολιτικές εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συντάσσεται με τις κατευθυντήριες γραμμές της νεοφιλελεύθερης αναδιάρθρωσης, στην οποία η «ισότητα των ευκαιριών» αποτελεί ιδεολογικό μέσο επίδειξης κοινωνικής ευαισθησίας με αξιοκρατική διάκριση. Στην προκειμένη όμως περίπτωση η «ισότητα» στην εκπαίδευση εκλαμβάνεται, σε αντίθεση με το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ως παροχή ευκαιριών στους μαθητές για να αναδείξουν τις ικανότητές τους και αυτό αποτελεί λόγο συνεχούς κριτικής προς το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και την πολιτική που εφαρμόζει στην εκπαίδευση. Προβάλλεται ιδιαίτερα «η άμιλλα και η αξιοκρατία» που πρέπει να διέπει το όλο σύστημα του σχολείου, και βέβαια η παραπάνω αναφορά συνδέεται άμεσα με την αξιολόγηση «ως αναγκαίο ανατροφοδοτικό μηχανισμό για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος». (Ν.Δ., 1997 Α ). Η θέση για «την άμιλλα και την αξιοκρατία» είναι μια επιλογή που βασίζεται στα ατομικά επιτεύγματα και το ιδεολόγημα πως οι διαφορές στις σχολικές επιδόσεις και εμπειρίες οφείλονται σε φυσικές διαφορές, που δεν υπόσχονται όμως και ούτε μπορούν να εξασφαλίσουν ισότητα, παρά μόνο μια τυπική και «έντιμη» κατανομή των υφισταμένων ανισοτήτων, αφού στην ουσία νομιμοποιούν την αναπαραγωγή τους (Σιάνου, 1998: 627). Το κόμμα του Συνασπισμού της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας (Συνασπισμός), ιδεολογικοποιώντας το ρόλο του σχολείου σε ένα πλαίσιο αρχών, θεωρεί, όπως αναφέρει, ότι αυτό «κάτω από προϋποθέσεις» μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στις κοινωνικές εξελίξεις και συγκεκριμένα «προς την κατεύθυνση της δικαιοσύνης, της πολιτιστικής αναβάθμισης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της συνολικής ανάπτυξης της κοινωνίας» (Συνασπισμός, 1996: 10). Επίσης, κρίνει ότι το σχολείο αποτελεί «μηχανισμό ιδεολογικής χειραγώγησης που συνδέεται άμεσα με τις όποιες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις» που προσδιορίζονται από το κράτος (ό.π.:12). Τα χρόνια που μεσολάβησαν, και κυρίως οι ιδεολογικοπολιτικές προσαρμογές των δύο μεγάλων κομμάτων στις πολιτικές της ISSN:

7 Ε.Ε., οδήγησαν το Συνασπισμό σε μια επιπλέον ιδεολογική αντιπαράθεση με τα κόμματα που εναλλάσσονται στην εξουσία και κυρίως με την αντίληψη που θέλει «το σχολείο υπηρέτη των αναγκών της οικονομίας». Ο Συνασπισμός στην παραπάνω αντίληψη αντιπαραθέτει τον «αυτόνομο ρόλο του σχολείου που προσφέρει τη δυνατότητα ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας ενός κριτικά σκεπτόμενου ανθρώπου.. που να μπορεί να κατανοεί τα προβλήματα της κοινωνίας και του περιβάλλοντος και να παρεμβαίνει ενεργητικά για την αντιμετώπισή τους». Στο σχολείο που πασχίζει «για διεθνή καταξίωση με εθνικιστικό σύμπλεγμα ανωτερότητας», αντιτάσσει το σχολείο που διαπνέεται «από την αναγνώριση του ρόλου κάθε επιμέρους πολιτισμού και του ελληνικού, στο πλαίσιο της ενότητας και της συνέχειας του παγκόσμιου πολιτισμού». Στο σχολείο «εμπόρευμα της ελεύθερης αγοράς» αντιπαραθέτει το σχολείο «αγαθό της ελεύθερης επιλογής». Στο σχολείο «του ατομικισμού και του στενού ωφελιμισμού» αντιπαραθέτει το σχολείο «των ουμανιστικών αξιών» (Συνασπισμός, 2004). Ο λόγος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) βρίσκεται σε αντίθεση με τις αρχές της Ε.Ε. και τον ιδεολογικό της προσανατολισμό, στο σύνολο των εκπαιδευτικών ζητημάτων, όπως είναι η κοινωνία της πληροφορίας, η ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς, οι πολιτικές της επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης, που θεωρεί ότι «αναπόφευκτα θέτουν ταξικούς φραγμούς στη μόρφωση» (Παπαρήγα, 1999). Κατά το Κ.Κ.Ε., οι παραπάνω πολιτικές αναπαράγουν προς το χειρότερο τις υπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες και διακρίσεις, αποτελούν τροχοπέδη τόσο στην πλήρη και αρμονική ανάπτυξη των ικανοτήτων των νέων, όσο και στην κοινωνική πρόοδο. Το Κ.Κ.Ε. θεωρεί ως καλύτερη λύση τη δωδεκάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση με πολυτεχνικό χαρακτήρα, που δε θα αναπτύσσει μονομερώς μια ικανότητα των νέων για απασχόληση, αλλά όλες τις ικανότητές τους, θα μορφώνει πολύπλευρα την προσωπικότητά τους και θα διαπλάθει ανθρώπους ικανούς να αντιμετωπίσουν δημιουργικά την εργασία τους και τη ζωή τους σε όποιο ή όποια επαγγέλματα μελλοντικά υπηρετήσουν, εξουδετερώνοντας έτσι τους κοινωνικούς αποκλεισμούς (Κ.Κ.Ε., 1999). Το δωδεκάχρονο υποχρεωτικό σχολείο αποτελεί κοινό διακηρυγμένο στόχο για την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων από το σύνολο των πολιτικών κομμάτων όπως και των συνδικαλιστικών ενώσεων. Το Κ.Κ.Ε. και ο Συνασπισμός δεν κάνουν καμία αναφορά στο ιδεολόγημα των «ίσων ευκαιριών» διότι δεν αποτελεί ιδεολογική πολιτική τους επιλογή και ISSN:

8 θεωρούν ότι οι πολιτικές αυτές δεν αμβλύνουν τις κοινωνικές ανισότητες και διακρίσεις αλλά τις διαιωνίζουν. Ο συνδικαλιστικός λόγος για το σχολείο και τις πολιτικές των «ίσων ευκαιριών» Η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.) ορίζει το σχολείο ως «υπηρέτη του ανθρώπου και στήριγμα των ιδανικών της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της πολιτιστικής αναβάθμισης, της προστασίας του περιβάλλοντος, του πολιτισμού που δε βλέπει τη διαφορά ως απειλή, αλλά ως δικαίωμα και πλούτο που δε θα περιθωριοποιεί τις υποβαθμισμένες κοινωνικές ομάδες που παράγει δημοκρατικές αξίες και ανθρωπιστικά ιδανικά (ΟΛΜΕ, 1995). Οι θέσεις της ΟΛΜΕ την τελευταία δεκαπενταετία αποτελούν μια έντονη ιδεολογική αντίθεση στις διεθνώς επικρατούσες τάσεις φιλελευθεροποίησης των οικονομικών και κοινωνικών θεσμών που αγγίζουν ακόμα και το θεμελιακό πυρήνα του κοινωνικού κράτους, όπως το δημόσιο σχολείο που «απειλείται» από την εντεινόμενη ιδιωτικοποίησή του. Επίσης, αποτελούν και ένα είδος ισχυρής κριτικής στις πολιτικές που ευθύνονται για την «απαράδεκτη διατήρηση υψηλών ποσοστών μαθητικής «διαρροής» και αναλφαβητισμού. που πλήττουν τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα του σχολείου, την ηθική βάση της παιδαγωγικής» (Ο.Λ.Μ.Ε., Ιούνιος 1999) αμφισβητώντας έτσι άμεσα την αποδοτικότητα της πολιτικής των «ίσων ευκαιριών». Χαρακτηριστικά η Ο.Λ.Μ.Ε. δημοσιοποίησε τον Ιούλιο του 2002 έρευνα που υποστηρίζει ότι στα τέσσερα χρόνια εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 2525/1997 το ποσοστό των μαθητών που αποφοίτησε από το Ενιαίο Λύκειο μειώθηκε κατά 33%, το ποσοστό των μαθητών που παρακολουθούσαν τα υποβαθμισμένα, όπως τα χαρακτηρίζει, Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια και προέρχονταν κατά κύριο λόγο από τις λαϊκές κοινωνικές τάξεις, αυξήθηκε από 25,5% σε 37,2%, θέλοντας έτσι να δείξει ότι η μεταρρύθμιση αυτή συνέβαλε στη διεύρυνση των υπαρχουσών κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση (Αντιτετράδια,2005). Οι θέσεις της Ομοσπονδίας των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (Ο.Ι.Λ.Ε.) συμπίπτουν με τις θέσεις της ΟΛΜΕ και κυρίως εκείνες που αφορούν το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Σημαντική όμως διαφοροποίηση της Ο.Ι.Λ.Ε από τις θέσεις της Ο.Λ.Μ.Ε. υπήρξε αυτή που αναφέρεται στις θετικές θέσεις της για το ρόλο της ιδιωτικής εκπαίδευσης σε αντίθεση με τις προηγούμενες χρονικές περιόδους. Μετά από πολλά χρόνια η Ο.Ι.Λ.Ε. δέχεται ότι η ιδιωτική εκπαίδευση δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται «ως εχθρική στη δημόσια, αλλά ούτε και ISSN:

9 σαν υποσύστημα που ανακυκλώνει κατ ανάγκη τις ταξικές και πνευματικές ελίτ. Η ελληνική κοινωνική δομή έχει υποστεί σημαντικές μεταβολές και ολοένα ευρύτερα στρώματα επιλέγουν το ιδιωτικό σχολείο χωρίς να υπάρχουν οι ανυπέρβλητοι παραδοσιακοί ταξικοί φραγμοί που υφίσταντο στο παρελθόν» (Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός, 2000: 224). Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) απαιτεί «την κατοχύρωση των ίσων ευκαιριών, τη μόρφωση για όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους, το πολιτισμικό επίπεδο και τη γεωγραφική περιοχή του τόπου κατοικίας τους». Η ΔΟΕ αντιτίθεται στο σχολείο που αναπαράγει την ιδεολογία των κοινωνικών διακρίσεων και ανισοτήτων και ως τέτοια θεωρεί την ιδιωτική εκπαίδευση που αποτελεί «πληγή της δημόσιας εκπαίδευσης και της κοινωνίας» (ΔΟΕ, 1995). Οι πολιτικές άμβλυνσης των κοινωνικών αποκλεισμών και ενίσχυσης των ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών Μετά τη συνθήκη του Μάαστριχτ (1992) η Ε.Ε. διαμόρφωσε πολιτικές «ριζικού κοινωνικού μετασχηματισμού», με στόχο την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση. Ο μετασχηματισμός της κοινωνίας «διέρχεται» μέσα από τη μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Στη Λευκή Βίβλο (1996:5) 188 ξεχωριστό ενδιαφέρον αποκτούν οι αναφορές «στην αύξηση των ευκαιριών πρόσβασης όλων των ατόμων στη γνώση» αλλά και «στις καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού που έχουν δημιουργηθεί στη γνώση». Ο B.Charlοt (1992: ) υποστηρίζει ότι αιτία των κοινωνικών αποκλεισμών στη γνώση αποτελούν «οι αντιφάσεις της οικονομικής και κοινωνικής διαχείρισης που οδήγησαν στον κατακερματισμό της κοινωνίας, με συνέπεια τη μείωση της κοινωνικής συνοχής 189». Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδίδει τη μείωση της κοινωνικής συνοχής στις αλλαγές των συστημάτων εργασίας που απαιτούν όλο και περισσότερες 188 «Οι τρέχουσες αλλαγές έχουν αυξήσει τις ευκαιρίες πρόσβασης όλων των ατόμων στην πληροφορία και στη γνώση. Ταυτόχρονα όμως, αυτά τα φαινόμενα επιφέρουν τροποποιήσεις των απαραίτητων ικανοτήτων και των συστημάτων εργασίας τα οποία χρήζουν σημαντικών προσαρμογών. Η εξέλιξη αυτή έχει αυξήσει την αβεβαιότητα για όλους τους πολίτες, ενώ για ορισμένους έχει δημιουργήσει ανυπόφορες καταστάσεις αποκλεισμού. Η θέση αυτή του ατόμου στην κοινωνία θα καθορίζεται όλο και περισσότερο από τις γνώσεις που έχει καταφέρει να αποκτήσει. Η μελλοντική κοινωνία θα είναι μια κοινωνία που θα μπορεί να επενδύσει στην ευφυΐα, μια κοινωνία που ο κόσμος θα διδάσκει και θα μαθαίνει, όπου ο καθένας να μπορεί να οικοδομήσει στα δικά του προσόντα. Με άλλα λόγια, μια κοινωνία της γνώσης» (Λευκή Βίβλος 1996:5) 189 Κατά τη Λευκή Βίβλο γενεσιουργές αιτίες αποσάθρωσης της κοινωνικής συνοχής αποτελούν η παγκοσμιοποίηση των ανταλλαγών, η έλευση της κοινωνίας της πληροφορίας, η επιτάχυνση της επιστημονικής και τεχνικής επανάστασης. ISSN:

10 γνώσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι ταξικές ανισότητες για μια ακόμη φορά είναι εκείνες που καθορίζουν ποιος και πώς έχει πρόσβαση στη γνώση και το πόσο επωφελείται κάποιος από αυτή εξαρτάται από τη θέση του στην κοινωνική ιεραρχία. Έτσι η ταξική ανισότητα αναπόφευκτα οδηγεί στη διάκριση των «φτωχών» και των «πλουσίων» της γνώσης και της πληροφόρησης. Απάντηση στις αιτιάσεις αυτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτέλεσαν οι προτεινόμενες δράσεις για «την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού με την παροχή μιας δεύτερης ευκαιρίας» (βελτίωση του εκπαιδευτικού προσωπικού, των κινήτρων, των ρυθμών διδασκαλίας και του οπτικοακουστικού υλικού των σχολείων των «ευαίσθητων περιοχών» όπου παρατηρούνται έντονα φαινόμενα αποκλεισμού των νέων από το εκπαιδευτικό σύστημα ). Με το πρόγραμμα Socrates και ειδικότερα το υποπρόγραμμα Comenius, μια δέσμη οριζόντιων μέτρων που απευθύνεται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση προωθεί τις εκπαιδευτικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις χώρες μέλη της Ε.Ε., που λόγω της ιδιαιτερότητας και της συγκυρίας εντάσσονται και στο πεδίο της ιδεολογίας. Μια από τις δράσεις του Comenius αναφέρεται στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, με έμφαση στην εκπαίδευση παιδιών διακινουμένων εργαζομένων, των εξ επαγγέλματος ταξιδιωτών, των τσιγγάνων και των παιδιών που οι γονείς τους ασκούν πλανόδια επαγγέλματα. Επίσης, μια σειρά από προγράμματα εταιρικών σχέσεων που αποβλέπουν στην προώθηση και αξιοποίηση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, εμπλουτίστηκαν με μέτρα για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενίσχυση των ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών. Η Ελλάδα ως πλήρες μέλος της Ε.Ε. από το 1981 εντάχτηκε και αξιοποίησε, στο βαθμό που αξιοποίησε, τα προγράμματα των εταιρικών σχέσεων (μεταξύ Ε.Ε. και κράτους μέλους) τα οποία στο σύνολό τους πέραν της οικονομικής τους διάστασης είχαν σαφώς προκαθορισμένη πολιτική και ιδεολογική. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ως κυβερνών κόμμα από το 1993 έως το 2004 αξιοποίησε το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Κ.Π.Σ.), ένα εθνικού ή περιφερειακού σκέλους πρόγραμμα, που σχεδιάστηκε με βασικό στόχο να πετύχει την οικονομική και κοινωνική σύγκλιση των χωρών μελών της Ε.Ε. και να στηρίξει μέσω χρηματοδοτήσεων ή συγχρηματοδοτήσεων από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης και τους εθνικούς πόρους κάθε κράτους-μέλους την υλοποίηση των πολιτικών της Ε.Ε. Το Β Κ.Π.Σ. (περιόδου ), το Γ Κ.Π.Σ. (περιόδου ) και ISSN:

11 τώρα το Δ Κ.Π.Σ. (περιόδου ) είχαν και συνεχίζουν να έχουν ως στόχο τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων της Ε.Ε. και την υλοποίηση των πολιτικών της σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης. Το Β επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) (περιόδου ) αποτέλεσε ένα τομεακό εθνικό πρόγραμμα που μεταξύ των άλλων απέβλεπε α) στην αύξηση της συμμετοχής των νέων στο εκπαιδευτικό σύστημα ώστε να υλοποιηθεί ο στόχος της ισότητας των ευκαιριών, και β) την αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Η υλοποίηση του Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. περιέλαβε δράσεις σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, οι οποίες είχαν ως στόχους, μεταξύ των άλλων, την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και αποτυχίας στην προσχολική αγωγή και υποχρεωτική εκπαίδευση. Η υλοποίησή του προϋπόθετε ότι όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές πρέπει να ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση. Για να συμβεί όμως αυτό, έπρεπε το σχολείο να γίνει ελκυστικότερο, να διευκολυνθούν οι γονείς να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο και να ενισχυθούν μέσα στο σχολείο οι μαθητές και κυρίως εκείνοι που προέρχονται από οικογένειες χαμηλής οικονομικής κατάστασης. Στις δράσεις του προγράμματος, για τις ανάγκες της μελέτης αυτής, καταγράφουμε τους στόχους που κατά μείζονα λόγο αφορούσαν α) την ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα των παιδιών με πολιτιστικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες, β) την έγκαιρη και συστηματική ανίχνευση των μαθητών με μαθησιακά προβλήματα και προβλήματα λόγου και ομιλίας, γ) την αναπροσαρμογή των μεθόδων διδασκαλίας προς περισσότερο εξατομικευμένες και συμμετοχικές μεθόδους, δ) την πρόσθετη διδακτική στήριξη, ε) την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες, στ) την συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό, και ζ) το ολοήμερο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο κ.τ.λ. Για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στις δράσεις του Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. περιλήφθηκαν α) η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, β) η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών συντελεστών και λειτουργιών, καθώς και των μαθητών γ) η αναμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και, τέλος, δ) προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και σύνδεσης με την αγορά εργασίας. ISSN:

12 Συμπεράσματα Η αποτίμηση των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την ισότητα των ευκαιριών στην εκπαίδευση, υπερβαίνει τα όρια αυτής της μελέτης. Ωστόσο, από την αποτύπωση του πολιτικού και συνδικαλιστικού λόγου προκύπτει ότι η έννοια της ισότητας και των ίσων ευκαιριών για την απόκτηση των αγαθών του πολιτισμού μας, το βασικότερο από τα οποία είναι η εκπαίδευση, αποκτά διαφορετικό περιεχόμενο ανάλογα με την κοινωνία στην οποία αναφερόμαστε, την κοινωνική οργάνωση που κυριαρχεί, τις ιδεολογικές αξίες που πρεσβεύουμε, τις παραδόσεις και την κοινωνική πραγματικότητα, καθώς και την κοινωνική δικαιοσύνη, η οποία πολιτικά επιδιώκεται και εξασφαλίζεται μέσω του κοινωνικού κράτους, με σκοπό την ευημερία του συνόλου. Βαρόμετρο της κοινωνικής ευημερίας αποτελεί και το κατά πόσο διευκολύνεται και δεν περιορίζεται η πραγμάτωση αυτού που αποτελεί την ουσία του θεμελιώδους δικαιώματος στην εκπαίδευση. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για την οριοθέτηση του δικαιώματος αυτού πρέπει να θεωρείται η μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων, την οποία επιτρέπει η ιστορική συγκεκριμενοποίηση του περιεχομένου του, υπό το πρίσμα της αρχής του κοινωνικού κράτους. Η απάντηση του τι σημαίνει σήμερα ελάχιστη προϋπόθεση που οριοθετεί τον πυρήνα του δικαιώματος στην εκπαίδευση, μας έρχεται από την Αμερική, όπου είκοσι έξι πολιτειακά δικαστήρια έχουν θεωρήσει τα εκπαιδευτικά συστήματα των πολιτειών τους αντισυνταγματικά, ακυρώνοντας εκ βάθρων το νομοθετικό τους πλαίσιο, κρίνοντας ότι παραβιάζεται η αρχή της ισότητας σε πολιτειακό επίπεδο, διότι τα ποιοτικά κριτήρια του εκπαιδευτικού συστήματος δεν ανταποκρίνονται στην προβλεπόμενη χρηματοδότηση στους τομείς της υλικοτεχνικής υποδομής, των προγραμμάτων, των εγχειριδίων και των μεταφορικών μέσων (Fieldman,1993: ). Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Οχάιο, η οποία θεωρεί αντισυνταγματικό το σύστημα της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης στην συγκεκριμένη Πολιτεία, λόγω των ανεπαρκών κονδυλίων που διατίθενται για το σκοπό αυτό. Η απόφαση βασίστηκε στα στοιχεία της μισθοδοσίας του προσωπικού, της ύπαρξης θέρμανσης, πυρασφάλειας, εξαερισμού, κυλικείων και άλλων ειδών καθημερινής ανάγκης των μαθητών, καταλήγοντας ότι το σύστημα δεν είναι ούτε «πλήρες ούτε αποτελεσματικό», θέτοντας στη Βουλή προθεσμία ενός χρόνου για την ISSN:

13 αντικατάσταση του συστήματος χρηματοδότησης, ώστε να θεραπευτούν οι διαπιστωθείσες ανάγκες (Κατρούγκαλος, 1999: ). Η ελληνική πραγματικότητα θυμίζει το μύθο ενός παιδικού βιβλίου επιστημονικής φαντασίας που γράφτηκε το 1964 από τον ρώσο συγγραφέα Yevgeni Veltistov. Ο Ελεκτρόνικ ήταν ένα παιδί-ρομπότ, κατασκευασμένο από κάποιον «τρελό επιστήμονα» κατ εικόνα και καθ ομοίωσιν ενός αληθινού παιδιού, του Σεργκέι, που σε αντίθεση με τον Ελεκτρόνικ δεν διακρινόταν για την ευφυΐα του. Μεσολαβούν πολλά. Τα δύο παιδιά συναντώνται, γίνονται φίλοι και αποφασίζουν να αναλάβει το ιδιοφυές ρομπότ τα βάρη του Σεργκέι. Ακολουθούν εικόνες που όλοι θα θέλαμε να ζήσουμε στο σχολείο. Το ρομπότ αριστεύει παντού, βραβεύεται, ξεπερνάει τους δασκάλους του και όλοι πιστεύουν ότι ο μέτριος μαθητής έχει μετεξελιχτεί σε έναν από τους μεγαλύτερους θησαυρούς της Σοβιετικής Ένωσης. Αν ο Ελεκτρόνικ είναι η «ευκαιρία στη γνώση» που προσφέρει ο έλληνας γονιός στο παιδί του, σε αυτή την περίπτωση το κόστος της για τα ελληνικά νοικοκυριά μεταφράζεται σε 2 δις ευρώ περίπου ετησίως. Ωστόσο, με αυτό το δεδομένο, προκύπτει ad hoc πρόβλημα κοινωνικής δικαιοσύνης για τα 2/3 της ελληνικής κοινωνίας. Φαίνεται όμως ότι οι περισσότεροι αποδεχόμαστε τις κοινωνικές ανισότητες γιατί πιστεύουμε ότι συνοδεύονται με «ισότητες ευκαιριών». ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αντιτετράδια, (2005), «Η συμβολή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην προώθηση και υλοποίηση της νεοφιλελεύθερης νεοσυντηρητικής αναδιάρθρωσης στην εκπαίδευση», τ Charlot, B., (1992), To σχολείο αλλάζει. Κρίση του σχολείου και κοινωνικοί μετασχηματισμοί, (μτφρ. Μποναφάτου, Ε. & Παπαγεωργίου Ν.), Προτάσεις, Αθήνα Cohen, L., & Manion, L., (1997), Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, Μεταίχμιο, Αθήνα. Γρόλλιος, Γ., (2005), Iδεολογία, Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Πολιτική, Gutenberg, Αθήνα. Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (Δ.Ο.Ε.), (1995), Έκτακτη Γενική Συνέλευση, Μαΐου Ζαμπέτα, Ε., (1993), «Η εκπαίδευση ως κοινωνική πολιτική του κράτους. Συγκρότηση και επαναδιαπραγμάτευση», στο Γετίμης, Π., Γράβαρης, Δ. (επίμ.), Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνική Πολιτική, Θεμέλιο, Αθήνα. ISSN:

14 Flora, P. & Heidenheimer, A., (1990), The historical core and changing boundaries of the welfare state. The development of welfare States in Europe and America, Translation Publishers, New Brunswick USA. Fieldman, J., (1993), Serparation of powers and justical review of positive rights claims. The role of state courts in an Era of positive government, Law Journal. Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός, (2000), Έκδοση Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., Ιούνιος Ιωακείμογλου, Η., (1986), «Για την αντικαπιταλιστική έξοδο από την κρίση. Μερικά συμπεράσματα», Θέσεις, τεύχ. 15. Κασιμάτη, Κ., (2003), Κοινωνικός Σχεδιασμός και Αξιολόγηση, Gutenberg, Αθήνα. Κατρούγκαλος, Γ., (1999), «Ο δικαστικός έλεγχος της εφαρμογής των Θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων, το παράδειγμα της Παιδείας», Το Σύνταγμα (ΤοΣ) τεύχ.2. Κουμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος (Κ.Κ.Ε.), (1999), «Το ενιαίο δωδεκάχρονο βασικό υποχρεωτικό σχολείο». Λευκή Βίβλος, (1996), Για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση. Διδασκαλία και μάθηση προς την κοινωνία της γνώσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Μαλούτας, Θ., (2007), «Λιθοβολισμός των Πανεπιστημίων», Εφημερίδα Ελευθεροτυπία, 27 Ιανουαρίου Marshall, Th., & Bomomore, T., (1995), Ιδιότητα του πολίτη και κοινωνική τάξη, (Μτφρ. Ο. Στασινοπούλου), Gutenberg, Αθήνα. Νέα Δημοκρατία (Ν.Δ.), (1997), Το πρόγραμμά μας. Νέα Δημοκρατία (Ν.Δ.), (2003), Το κυβερνητικό μας πρόγραμμα για την παιδεία. Νούτσος, Χ., (1985) «Η θεωρητική αντιπαράθεση στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης σήμερα», Διαβάζω, τ.119. Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), (1995), Πρακτικά 7 ου Συνεδρίου, 30 Ιουνίου-4 Ιουλίου Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), (1999), συνεδρίου, Ιούνιος Πρακτικά Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), (1993), Πρόγραμμα για την Παιδεία. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), (2000), Κυβερνητικό Πρόγραμμα. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), (2004) Πρόγραμμα για την παιδεία. Παντελής, Αντ., (2005), Εγχειρίδιο Συνταγματικού Δικαίου, Λιβάνης, Αθήνα. ISSN:

15 Παπαρήγα, Α., (1998), Ομιλία προ της ημερησίας διατάξεως στη Βουλή για την παιδεία, 24 Ιουνίου Πασιάς, Γ., (2000), Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση: Η στρατηγική της Λισσαβόνας, εκπαιδευτικός λόγος και πολιτικές, Τόμος Β, Gutenberg, Αθήνα. Rivero, J., (1978), Les Libertes Publiques, Droits de l home, τομ. 1. Σιάνου, Ε., (1998), «Κοινωνικές ανισότητες και εκπαίδευση: από το φορμαλισμό των «ίσων ευκαιριών» στον ανταγωνιστικό ατομικισμό της ελεύθερης αγοράς», Πρακτικά Συνεδρίου: Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνικός αποκλεισμός, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα. Συνασπισμός της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας (Συνασπισμός), (1996), Θέσεις για την παιδεία. Συνασπισμός της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας (Συνασπισμός), (2004), Για μια Δημοκρατική Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση. Τσάτσος, Δ. & Τσουκαλάς, Κ., (1996), «Το παραμύθι των ιδιωτικών Πανεπιστημίων», Τα Νέα, 30 Μαΐου1996. Τσουκαλάς, Κ., (1986), Κράτος, Κοινωνία, Εργασία στη μεταπολεμική Ελλάδα, Θεμέλιο, Αθήνα. Unesco, (1994), «Ανθρώπινα δικαιώματα: Μια μακρά πορεία», στη ελληνική έκδοση του Courrier της ΟΥΝΕΣΚΟ, Μάιος 1994, Παρίσι. Unesco, (2000), World education report The right to education: towards education for all thoughout life. Veltistov, Υ., (1964), Τhe electronic ISSN:

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α) ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α) Στέργιος Κεχαγιάς, Δάσκαλος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Παγγαίου Η εκπαίδευση αποτελεί στην ουσία και στην πράξη μια βασική λειτουργία της κοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 ΑΡΧΕΣ https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 Όλο το καταστατικό 2.1 Άμεσης Δημοκρατίας 2.2.1 Άμεσης Δημοκρατίας Μαζική αλλαγή. Οι αλλαγές στο 2.1 και 2.2.1 είναι στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ Για τη δημοκρατία έγιναν κινήματα, εξεγέρσεις, επαναστάσεις, εμφύλιοι πόλεμοι. διώχθηκαν, βασανίστηκαν άνθρωποι και τιμήθηκαν τυραννοκτόνοι. Αποτέλεσε όχι μόνο το σκοπό κοινωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Αναβάθµιση Υποδοµών & Εξοπλισµών για την Προώθηση Ισότητας Ευκαιριών Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ Τάξη: Γ ΕΠΑΛ Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο «Όπλο επιβίωσης» η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση. Στο ευρωπαϊκό προσκήνιο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2015 Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση και κριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΠΠΑΙΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΠΠΑΙΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΠΠΑΙΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΜΑΔΑ 6 η : Μηλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0308(ΒΙΕ)/07 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ 33Οι επιπτώσεις της Βιομηχανικής Επανάστασης 33Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης 33Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ιστορία της τέχνης 3 3 Η Ευρώπη και ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ :

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας Παιδαγωγικής Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής Ακαδημαϊκό έτος: 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου ΗΜΕΡΙΔΑ Το νέο κοινωνιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τι εννοούμε με τον όρο «μαθησιακά αποτελέσματα»; ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Μ. Χρήστου Στο Δημοτικό Σχολείο, τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια είναι εμπλουτισμένα με

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο δεικτών. Δημιουργήθηκε από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ. Στο πλαίσιο του έργου DARE-Net Desegregation and Action for Roma in Education Network

Σύνολο δεικτών. Δημιουργήθηκε από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ. Στο πλαίσιο του έργου DARE-Net Desegregation and Action for Roma in Education Network ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Πτολεμαίων 29Α, 6 ος όροφος, 54630 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός.

Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός. Mονογραφίες υπό έκδοση 2007-10 1. Ευθυμίου, Η., Βιτσιλάκη, Χ. (2007). Φύλο και Νέες Τεχνολογίες: Εμπειρικές Προσεγγίσεις. Επιστημονική Σειρά Σπουδών Φύλου, Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός.

Διαβάστε περισσότερα

``Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

``Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ``Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ``Ο ρόλος της δια βίου μάθησης στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου αναπτυξιακού και κοινωνικού μοντέλου: ΜιαπρότασηγιατοΝομόΚοζάνης Εισηγητής: Χριστόφορος Κορυφίδης ΔΙΑΒΙΟΥΜΑΘΗΣΗ(ΔβΜ):

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2011 Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση (έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2004 & 2008)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2011 Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση (έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2004 & 2008) Έργο : ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2011 Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση (έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2004 & 2008) Πηγές ερευνητικών δεδομένων : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» Οι Πράξεις «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β)

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η πρώτη λέξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 28.02.2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ένα νέο εκπαιδευτικό σύστηµα για τη νέα εποχή Στη νέα εποχή µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Kεφάλαιο Τρίτο. Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Kεφάλαιο Τρίτο. Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 Kεφάλαιο Πρώτο Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ 1.1. Η Σύγκριση. Έννοια και περιεχόμενο... 14 1.2. Η Συγκριτική Εκπαίδευση.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιόδου

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιόδου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιόδου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Καταπολέµηση της

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Ενότητα 2: Κοινωνιολογία - πολιτισμός - κουλτούρα. Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες και υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eclass.uth.gr

Πληροφορίες και υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eclass.uth.gr Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κωδικός μαθήματος: SEAB109 (3Ω/Υ) Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών: 3o και 4 ο Μονάδες ECTS: 6 Διδάσκων: Γιάννης Πεχτελίδης e mail: pechtelidis@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ορο λοςτηςδιαβιόυμα θησηςστην καταπολε μηση των εκπαιδευτικω ν και κοινωνικω ν ανισοτη των. Παράλληλα Κείμενα

Ορο λοςτηςδιαβιόυμα θησηςστην καταπολε μηση των εκπαιδευτικω ν και κοινωνικω ν ανισοτη των. Παράλληλα Κείμενα Ορο λοςτηςδιαβιόυμα θησηςστην καταπολε μηση των εκπαιδευτικω ν και κοινωνικω ν ανισοτη των Παράλληλα Κείμενα Ηαντιμετώπισητωνεκπαιδευτικώνανισοτήτων: Μπορεί να μειωθεί η εκπαιδευτική ανισότητα; Το παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής Ολοκλήρωση ροών μάζας και ενέργειας σε βιομηχανικό σύμπλεγμα Βασικά στοιχεία διαμόρφωσης περιβαλλοντικής πολιτικής Παραδείγματα βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. [Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία]

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. [Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία] ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο [Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία] Σύμφωνα με τη σχετική Σύμβαση του Ο.Η.Ε., τα συμβαλλόμενα κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση στην εκπαίδευση

Αξιολόγηση στην εκπαίδευση Αξιολόγηση στην εκπαίδευση Έννοια και ορισμοί Έννοια Διαδικασία κρίσης ή μέτρησης μια αξίας Ορισμοί Δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των θεωρητικών όσον αφορά την έννοια και το περιεχόμενο του όρου «αξιολόγηση».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 5 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 20126093 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BRINGING EUROPE TO SCHOOL TEACHERS (B.E.S.T.)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

* Συνδέεται άμεσα η αξιολόγηση με τη μισθολογική προαγωγή στον επόμενο βαθμό.

* Συνδέεται άμεσα η αξιολόγηση με τη μισθολογική προαγωγή στον επόμενο βαθμό. Ανακοίνωση της ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε, για το σχέδιο Π.Δ για την Αξιολόγηση Κατατέθηκε από το Υπουργείο Παιδείας προς διαβούλευση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Μία

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα