Κώστας Φασούλης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώστας Φασούλης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών"

Transcript

1 ΙΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΑΝΙΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΤΟΥ 20 ΟΥ -21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ Κώστας Φασούλης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Σκοπός της μελέτης Στη μελέτη αυτή γίνεται προσπάθεια να διερευνηθούν -με χρονική αναφορά την τελευταία δεκαπενταετία, η οποία σηματοδοτεί την εκπνοή του 20 ου και την έλευση του 21 ου αιώνα -οι ιδεολογικοπολιτικές αρχές που επέδρασαν και συνεχίζουν να επιδρούν στη λειτουργία του ελληνικού σχολείου 182, το οποίο επηρεάστηκε και συνεχίζει να επηρεάζεται αφενός από την όλο και περισσότερο αιτούμενη από τους ευρωπαϊκούς παράγοντες αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και προσαρμοστικότητα στις πολιτικές κοινωνικού μετασχηματισμού της Ε.Ε. (Πασιάς, 2000) και αφετέρου από τον αστερισμό της ιδεολογίας «των ίσων ευκαιριών». Μεθοδολογία Στη μελέτη αυτή χρησιμοποιείται η μέθοδος της επισκόπησης και της ανάλυσης περιεχομένου (Cohen & Manion,1997:101) κατά την περιγραφή, σύνθεση, σύγκριση και ερμηνεία του πολιτικού και συνδικαλιστικού λόγου σχετικά με τις πολιτικές της «ισότητας των ευκαιριών» που εφαρμόστηκαν στην εκπαίδευση ως προτεινόμενες πολιτικές της Ε.Ε. Για το σκοπό αυτό μελετήθηκαν τα πολιτικά προγράμματα και κείμενα των κομμάτων, τα ελληνικά νομοθετικά κείμενα, τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λευκή Βίβλος, Γενικός ενημερωτικός οδηγός, πρόγραμμα Socrates και πρόγραμμα Commenius, Δράση 1), το B Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Κ.Π.Σ.) και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που στήριξαν τις πολιτικές των «ίσων ευκαιριών», με στόχο την άμβλυνση των διαχωριστικών γραμμών μεταξύ «εκείνων που γνωρίζουν» και «εκείνων που δεν γνωρίζουν» και, κατά συνέπεια, την προσαρμογή τους στην οικονομία και την απασχόληση (Λευκή Βίβλος,1996:26-31). Τα παραπάνω μας οδηγούν σε συμπεράσματα ως προς το περιεχόμενο της ρητορικής του πολιτικού και συνδικαλιστικού λόγου αλλά και ως προς την αποτελεσματικότητα των πολιτικών που εφαρμόστηκαν κατά την αναφερόμενη περίοδο και είχαν ως σκοπό την παροχή «ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών». Οι ιδεολογικές αναζητήσεις στο δικαίωμα της εκπαίδευσης 182 Με τον όρο σχολείο εννοούμε όλα τα εκπαιδευτήρια του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. ISSN:

2 Στο δεύτερο ήμισυ του 20ου αιώνα εξελίχθηκε μια μεγάλη ιδεολογική αναζήτηση με σκοπό να «απαντηθούν» τα ποικίλα ερωτήματα και να διερευνηθούν οι διάφορες ερμηνείες που δόθηκαν σχετικά με τα είδη της εκπαίδευσης, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της, το σεβασμό του δικαιώματος αυτού σε σχέση με το ωρολόγιο πρόγραμμα και το περιεχόμενό του, τους οικονομικούς πόρους στήριξης του εκπαιδευτικού συστήματος, το είδος και την ποιότητα της γνώσης που πρέπει να παρέχει το κράτος (UNESKO,2000:20-22). Από την αναζήτηση αυτή γίνεται φανερό ότι για να είναι ουσιαστικό το δικαίωμα στη γνώση απαιτούνται η πλήρωση μιας σειράς προϋποθέσεων από την πλευρά του κοινωνικού κράτους. 183 Στο πλαίσιο αυτό διατυπώθηκε η άποψη ότι η δωρεάν πρόσβαση στην εκπαίδευση υπάρχει όχι γιατί οι νέοι είναι φτωχοί, αλλά επειδή η πολιτεία πιστεύει ότι όλοι οι νέοι, πλούσιοι και φτωχοί, πρέπει να απολαμβάνουν το δικαίωμα στην εκπαίδευση, να μετέχουν δηλαδή στα αγαθά του πολιτισμού και της γνώσης. (Τσάτσος & Τσουκαλάς, 1996). Όμως όλα τα παραπάνω συνεχίζουν να αποτελούν και σήμερα ιδεολογικά ζητήματα και ζητούμενα στις κοινωνίες όλου του κόσμου, με κυρίαρχη αντίληψη πως η εκπαίδευση αποτελεί δημόσιο αγαθό και θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα, συνυφασμένο με την «εκ συμμετοχής ιδιότητα του πολίτη» (Marshall & Bomomore, 1995). Η κοινωνική δυναμική που δημιούργησε η ανωτέρω βασική ιδεολογική αρχή οδήγησε στη λεγόμενη πολιτική του «εκδημοκρατισμού» της εκπαίδευσης, από την οποία όμως διαπιστώθηκε ότι δεν ωφελήθηκαν ισομερώς όλες οι κοινωνικές τάξεις γιατί υπερίσχυαν οι λογικές της επιλογής και του ελιτισμού. Αυτό σήμαινε ότι ολόκληρες κοινωνικές ομάδες νέων κυρίως ανθρώπων ξεκινούσαν τον αγώνα της ζωής από διαφορετική αφετηρία, με εμφανή την κοινωνική αδικία. Η σχολική εξέταση «11- Plus» στη Βρετανία, που ξεχώριζε και επιβράβευε τα παιδιά των προνομιούχων γονιών με την αποδοχή τους από τα καλού ακαδημαϊκού επιπέδου grammar Schools, σε αντίθεση με εκείνα που οδηγούσε στα χαμηλότερου 183 Το κοινωνικό κράτος έχει περισσότερο ιδεολογικό παρά νομικό χαρακτήρα. Εκφράζει την ανάγκη προστασίας των ασθενέστερων στρωμάτων της κοινωνίας από την άσκηση της ελευθερίας των ισχυρότερων. Οι νόμοι πρέπει να ικανοποιούν ορισμένες ουσιαστικές απαιτήσεις, ώστε να είναι κοινωνικά δίκαιοι και να μετριάζουν τις κοινωνικές ανισότητες. Το κοινωνικό κράτος διευκολύνει την πραγματική άσκηση των ατομικών ελευθεριών εξασφαλίζοντας κάποια ισότητα, αλλά γι αυτό ανέχεται και ορισμένους περιορισμούς τους. Εν πάση περιπτώσει το κράτος δικαίου και το κοινωνικό κράτος δεν αλληλοσυγκρούονται, αντίθετα αλληλοσυμπληρώνονται και σχηματίζουν το κοινωνικό κράτος (Παντελής, 2005: ). (Ιωακείμογλου, 1986:35-47). ISSN:

3 κύρους Secondary Modern Schools 184 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Χρειάστηκαν γενικευμένες μαθητικές και φοιτητικές εξεγέρσεις στη δεκαετία του 1960 για να σταματήσουν αυτές οι κοινωνικές διακρίσεις στην εκπαίδευση. Πρέπει επίσης να αναφερθούμε στην ανάπτυξη του επιστημονικού κλάδου της Κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης στις δεκαετίες του 60 και 70, ο οποίος συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάδειξη προβλημάτων όπως «η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, η ισότητα ευκαιριών, η αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, τα εμπόδια στην κοινωνική κινητικότητα που ήταν εμφανή στις καπιταλιστικές κοινωνίες» (Νούτσος, 1985:42). Το ιδεολόγημα της «ισότητας των ευκαιριών» Στα μέσα του 20 ου αιώνα, αναδεικνύεται το νεοφιλελεύθερο 185 ιδεολόγημα της «ισότητας των ευκαιριών», βασισμένο στις αρχές της ατομικής αξίας και της ελεύθερης επιλογής, που καλλιέργησε τη φορμαλιστική αντίληψη για την ισότητα, σύμφωνα με την οποία η εκπαίδευση ως μηχανισμός του κράτους όφειλε μέσα στο πλαίσιο του κοινωνικού συμβολαίου να προσφέρει σε όλους τις ίδιες ευκαιρίες για την κατάκτηση της γνώσης και την πρόσβαση στις ανώτερες βαθμίδες της (Τσουκαλάς, 1986: 131). Στην Ελλάδα, κατά τις δεκαετίες του 1960 και 70, οι εκπαιδευτικές πολιτικές που ασκήθηκαν οριοθετήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από την ιδιαίτερη σημασία που δόθηκε στη σχέση εκπαίδευσης και οικονομίας και τη διάδοση του ιδεολογήματος των «ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών». Το τελευταίο χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο άμβλυνσης 186 των έντονων κοινωνικών ανισοτήτων που παρατηρούνταν εκείνη την εποχή (Σιάνου,1998:626). Την ίδια περίοδο παρατηρείται σταδιακή αύξηση των δημοσίων δαπανών για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος, που μαζί με την παράλληλη ανάπτυξη 184 Τα Secondary Modern School ήταν τύπος σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτούργησαν στη Μεγάλη Βρετανία από το 1944 έως το τέλος της δεκαετίας του 1970 και ήταν σχεδιασμένα για την πλειοψηφία των μαθητών, δηλαδή εκείνων που δεν βρίσκονταν μέσα στο 25% της καλύτερης βαθμολογίας της εξέτασης «11- Plus» (http://en.wikipedia.org/wiki/secondary_modern). 185 Νεοφιλελευθερισμός αποκαλείται η κοινωνική και πολιτική διαδικασία της οποίας κύρια χαρακτηριστικά αποτελούν ο περιορισμός των κοινωνικών πολιτικών και των επενδυτικών παρεμβάσεων του κράτους, οι αλλαγές στις μορφές παραγωγικών-κοινωνικών σχέσεων και της οργάνωσης της παραγωγής στην κατεύθυνση της ευελιξίας-ευλυγισίας και η δημιουργία και ισχυροποίηση υπερεθνικών-περιφερειακών μηχανισμών. 186 Η έννοια του αμβλύνω άμβλυνση είναι η ελάττωση της αιχμηρότητας, η εξασθένιση της έντασης όμως όχι η εξαφάνιση. Στην περίπτωση της «άμβλυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων προκύπτει το ερώτημα γιατί δεν τίθεται ως στόχος η εξαφάνιση των ανισοτήτων; Πρόκειται για πολιτικό ρεαλισμό ή για έλλειψη ιδεολογικής και πολιτικής προτεραιότητας; ISSN:

4 και άλλων θεσμών του κράτους πρόνοιας 187 συνέβαλαν σε μια κινητικότητα που οδήγησε στη γρήγορη συγκρότηση πολυπληθών μεσοστρωμάτων. Στην εξέλιξη αυτή συνέτειναν κυρίως οι βαθμίδες της εκπαίδευσης-και ιδιαίτερα της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας-που αποτέλεσαν για την εποχή εκείνη ασφαλές διαβατήριο κοινωνικής και οικονομικής ανόδου (Μαλούτας, 2007). Ο πολιτικός λόγος για το ρόλο του σχολείου και την υπέρβαση των κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η ελληνική κοινωνία εισήλθε σε μια νέα ιστορική φάση που προσδιορίζεται πολιτικά αφενός από τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπογράφηκε στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας (7/2/1992) και αργότερα την ένταξη της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Ενοποίηση (2002), και αφετέρου από την προσπάθεια του εκπαιδευτικού μετασχηματισμού που προσδιόρισε το περιεχόμενο και την οργάνωση της εκπαίδευσης. Η εκπαιδευτική πολιτική της Ε.Ε. την περίοδο αυτή χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία της αναπροσαρμογής, της εμβάθυνσης, της διεύρυνσης και της μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας, γεγονός που αποτέλεσε ισχυρότατο παράγοντα για την πολιτική και ιδεολογική προσαρμογή, τουλάχιστον των πολιτικών κομμάτων που εναλλάσσονταν στην εξουσία με ό,τι αυτό συνεπάγεται για όλους τους κοινωνικούς και πολιτικούς θεσμούς. Σημαντική ένδειξη για τα παραπάνω αποτελούν οι θέσεις του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) καθώς και της Νέας Δημοκρατίας (Ν.Δ.), των δύο μεγαλύτερων κομμάτων της πολιτικής μας ζωής, για το σχολείο, το ρόλο του στη σύγχρονη κοινωνία αλλά και την ισότητα των ευκαιριών στην εκπαίδευση. Η θέση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για δωρεάν και με ευθύνη του κράτους παρεχόμενη εκπαίδευση (θέση άλλωστε και του συνόλου των πολιτικών σχηματισμών και των συνδικαλιστικών φορέων), αποτελεί επιβεβαίωση της βούλησής του για «περιορισμό» των κοινωνικών διακρίσεων και ενίσχυσης των «ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση», και αυτό σε μια περίοδο (αρχές δεκαετίας 1990) που η ιδιωτική εκπαίδευση έκανε όλο και πιο δυναμική την επέκτασή της. Οι εξαγγελίες για ίδρυση 187 Η έννοια «Κράτος Πρόνοιας» χρησιμοποιήθηκε για να εκφράσει την προσπάθεια της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της κρατικής υπευθυνότητας και της ελαχιστοποίησης των κοινωνικών κινδύνων. Οι κοινωνικοί θεσμοί θεωρήθηκαν ως το καλύτερο μέσο για την επίτευξη της κοινωνικής ευημερίας και της προόδου όλης της κοινωνίας. Ο ενεργητικός ρόλος του κράτους πρόνοιας και της παρέμβασης των ειδικών της διοίκησης θα εξυπηρετούσαν την κοινωνική δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα (Flora & Heidenheimer, 1990: 5-34). ISSN:

5 θεσμών και προγραμμάτων που θα δώσουν «ίσες ευκαιρίες» σε όσους υστερούν οικονομικά και κοινωνικά στοχεύουν στη στήριξη και ενίσχυση της θέσης του κόμματος αυτού για «ίσες ευκαιρίες στη μάθηση» (ΠΑ.ΣΟ.Κ.,1993:79-92). Παιδαγωγική διάσταση αυτής της εκφρασμένης πολιτικής θέσης αποτελεί η εξαγγελία στήριξης του τύπου του ενισχυτικού σχολείου, αυτού δηλαδή της «διαρκούς βελτίωσης και ενθάρρυνσης των μαθητών του» (ο.π.:82). Αυτός ο τύπος σχολείου κρίνεται ότι αποτελεί τον ιδεολογικό αντίποδα του τύπου των σχολείων των «αξιοκρατικών κριτηρίων», για όσους διαθέτουν τις απαραίτητες «εγγενείς» ικανότητες για την επιτυχή συνέχιση των σπουδών τους, που οδηγεί μελλοντικά στην κάλυψη των ιεραρχικά ανωτέρων θέσεων στην αγορά εργασίας. Την περίοδο , το ΠΑ.ΣΟ.Κ., στο αντίστοιχο κυβερνητικό του πρόγραμμα δράσης, θέτει ως αίτημα των καιρών και βασική προϋπόθεση της πολιτικής για την ενίσχυση της εθνικής ανταγωνιστικότητας «την παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου και ίσων ευκαιριών». Θεωρεί ότι η πολιτική σύγκρουση που κυριάρχησε τον αιώνα που έκλεισε είχε κυρίως οικονομική βάση και ήταν σύγκρουση ανάμεσα σε αυτούς «που είχαν» και σε αυτούς «που δεν είχαν» (ΠΑ.ΣΟ.Κ., 2000:75-85). Πολύ χαρακτηριστικά μάλιστα αναφέρει ότι, στον αιώνα που άνοιξε, πλάι στη σύγκρουση αυτή αναδεικνύεται και μια άλλη, που ίσως έχει και πιο δραματικό χαρακτήρα, και είναι η σύγκρουση ανάμεσα σε αυτούς «που ξέρουν» και σε αυτούς «που δεν ξέρουν» και προφανώς ο κίνδυνος της δημιουργίας ενός άπαρτχάϊντ στον τομέα της γνώσης είναι ορατός και συγκεκριμένος (ό.π.). Ομολογείται δηλαδή εμμέσως αλλά με σαφή ρεαλισμό ότι οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν μέχρι τώρα για την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων στο χώρο της εκπαίδευσης ίσως δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Μπροστά σε αυτές τις προκλήσεις, για το ΠΑ.ΣΟ.Κ., το σχολείο αποκτά νέο ιδεολογικό περιεχόμενο και καλείται να προετοιμάσει τους αυριανούς Έλληνες - Ευρωπαίους πολίτες με ίσους όρους ευκαιρίας στη μάθηση και στην απόκτηση ικανοτήτων, ώστε να καταστούν ικανοί «να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα τις τεχνολογικές εξελίξεις και να εξοικειωθούν με αυτές, συμμετέχοντας ενεργά και ισότιμα στον ψηφιακό κόσμο του αύριο» (ΠΑ.ΣΟ.Κ., 2004:72-79). Από τις θέσεις αυτές γίνεται φανερό ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. επιθυμεί να διαμορφώσει ιδεολογικές προϋποθέσεις αναφορικά με το ρόλο του σχολείου που να ταυτίζονται με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την ενίσχυση της θέσης της ISSN:

6 Ελλάδας στο σύνολο του ανταγωνιστικού συστήματος, με περισσότερες ευκαιρίες για όλους, δίνοντας έτσι έμφαση στην κοινωνική συνοχή. Η διατύπωση, από το ΠΑ.ΣΟ.Κ., του όρου «ψηφιακός διαφωτισμός» παραπέμπει σε ένα ιδιότυπο ιδεολογικό ρόλο που αποκτούν οι ψηφιακές δεξιότητες. Το κόμμα της Ν.Δ. ταυτίζεται με τις πολιτικές της ευρωπαϊκής ενοποίησης, του οικονομικού ανταγωνισμού, της ανάπτυξης της απασχόλησης που συνδέεται άμεσα με τις πολιτικές εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συντάσσεται με τις κατευθυντήριες γραμμές της νεοφιλελεύθερης αναδιάρθρωσης, στην οποία η «ισότητα των ευκαιριών» αποτελεί ιδεολογικό μέσο επίδειξης κοινωνικής ευαισθησίας με αξιοκρατική διάκριση. Στην προκειμένη όμως περίπτωση η «ισότητα» στην εκπαίδευση εκλαμβάνεται, σε αντίθεση με το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ως παροχή ευκαιριών στους μαθητές για να αναδείξουν τις ικανότητές τους και αυτό αποτελεί λόγο συνεχούς κριτικής προς το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και την πολιτική που εφαρμόζει στην εκπαίδευση. Προβάλλεται ιδιαίτερα «η άμιλλα και η αξιοκρατία» που πρέπει να διέπει το όλο σύστημα του σχολείου, και βέβαια η παραπάνω αναφορά συνδέεται άμεσα με την αξιολόγηση «ως αναγκαίο ανατροφοδοτικό μηχανισμό για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος». (Ν.Δ., 1997 Α ). Η θέση για «την άμιλλα και την αξιοκρατία» είναι μια επιλογή που βασίζεται στα ατομικά επιτεύγματα και το ιδεολόγημα πως οι διαφορές στις σχολικές επιδόσεις και εμπειρίες οφείλονται σε φυσικές διαφορές, που δεν υπόσχονται όμως και ούτε μπορούν να εξασφαλίσουν ισότητα, παρά μόνο μια τυπική και «έντιμη» κατανομή των υφισταμένων ανισοτήτων, αφού στην ουσία νομιμοποιούν την αναπαραγωγή τους (Σιάνου, 1998: 627). Το κόμμα του Συνασπισμού της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας (Συνασπισμός), ιδεολογικοποιώντας το ρόλο του σχολείου σε ένα πλαίσιο αρχών, θεωρεί, όπως αναφέρει, ότι αυτό «κάτω από προϋποθέσεις» μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στις κοινωνικές εξελίξεις και συγκεκριμένα «προς την κατεύθυνση της δικαιοσύνης, της πολιτιστικής αναβάθμισης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της συνολικής ανάπτυξης της κοινωνίας» (Συνασπισμός, 1996: 10). Επίσης, κρίνει ότι το σχολείο αποτελεί «μηχανισμό ιδεολογικής χειραγώγησης που συνδέεται άμεσα με τις όποιες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις» που προσδιορίζονται από το κράτος (ό.π.:12). Τα χρόνια που μεσολάβησαν, και κυρίως οι ιδεολογικοπολιτικές προσαρμογές των δύο μεγάλων κομμάτων στις πολιτικές της ISSN:

7 Ε.Ε., οδήγησαν το Συνασπισμό σε μια επιπλέον ιδεολογική αντιπαράθεση με τα κόμματα που εναλλάσσονται στην εξουσία και κυρίως με την αντίληψη που θέλει «το σχολείο υπηρέτη των αναγκών της οικονομίας». Ο Συνασπισμός στην παραπάνω αντίληψη αντιπαραθέτει τον «αυτόνομο ρόλο του σχολείου που προσφέρει τη δυνατότητα ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας ενός κριτικά σκεπτόμενου ανθρώπου.. που να μπορεί να κατανοεί τα προβλήματα της κοινωνίας και του περιβάλλοντος και να παρεμβαίνει ενεργητικά για την αντιμετώπισή τους». Στο σχολείο που πασχίζει «για διεθνή καταξίωση με εθνικιστικό σύμπλεγμα ανωτερότητας», αντιτάσσει το σχολείο που διαπνέεται «από την αναγνώριση του ρόλου κάθε επιμέρους πολιτισμού και του ελληνικού, στο πλαίσιο της ενότητας και της συνέχειας του παγκόσμιου πολιτισμού». Στο σχολείο «εμπόρευμα της ελεύθερης αγοράς» αντιπαραθέτει το σχολείο «αγαθό της ελεύθερης επιλογής». Στο σχολείο «του ατομικισμού και του στενού ωφελιμισμού» αντιπαραθέτει το σχολείο «των ουμανιστικών αξιών» (Συνασπισμός, 2004). Ο λόγος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) βρίσκεται σε αντίθεση με τις αρχές της Ε.Ε. και τον ιδεολογικό της προσανατολισμό, στο σύνολο των εκπαιδευτικών ζητημάτων, όπως είναι η κοινωνία της πληροφορίας, η ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς, οι πολιτικές της επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης, που θεωρεί ότι «αναπόφευκτα θέτουν ταξικούς φραγμούς στη μόρφωση» (Παπαρήγα, 1999). Κατά το Κ.Κ.Ε., οι παραπάνω πολιτικές αναπαράγουν προς το χειρότερο τις υπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες και διακρίσεις, αποτελούν τροχοπέδη τόσο στην πλήρη και αρμονική ανάπτυξη των ικανοτήτων των νέων, όσο και στην κοινωνική πρόοδο. Το Κ.Κ.Ε. θεωρεί ως καλύτερη λύση τη δωδεκάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση με πολυτεχνικό χαρακτήρα, που δε θα αναπτύσσει μονομερώς μια ικανότητα των νέων για απασχόληση, αλλά όλες τις ικανότητές τους, θα μορφώνει πολύπλευρα την προσωπικότητά τους και θα διαπλάθει ανθρώπους ικανούς να αντιμετωπίσουν δημιουργικά την εργασία τους και τη ζωή τους σε όποιο ή όποια επαγγέλματα μελλοντικά υπηρετήσουν, εξουδετερώνοντας έτσι τους κοινωνικούς αποκλεισμούς (Κ.Κ.Ε., 1999). Το δωδεκάχρονο υποχρεωτικό σχολείο αποτελεί κοινό διακηρυγμένο στόχο για την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων από το σύνολο των πολιτικών κομμάτων όπως και των συνδικαλιστικών ενώσεων. Το Κ.Κ.Ε. και ο Συνασπισμός δεν κάνουν καμία αναφορά στο ιδεολόγημα των «ίσων ευκαιριών» διότι δεν αποτελεί ιδεολογική πολιτική τους επιλογή και ISSN:

8 θεωρούν ότι οι πολιτικές αυτές δεν αμβλύνουν τις κοινωνικές ανισότητες και διακρίσεις αλλά τις διαιωνίζουν. Ο συνδικαλιστικός λόγος για το σχολείο και τις πολιτικές των «ίσων ευκαιριών» Η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.) ορίζει το σχολείο ως «υπηρέτη του ανθρώπου και στήριγμα των ιδανικών της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της πολιτιστικής αναβάθμισης, της προστασίας του περιβάλλοντος, του πολιτισμού που δε βλέπει τη διαφορά ως απειλή, αλλά ως δικαίωμα και πλούτο που δε θα περιθωριοποιεί τις υποβαθμισμένες κοινωνικές ομάδες που παράγει δημοκρατικές αξίες και ανθρωπιστικά ιδανικά (ΟΛΜΕ, 1995). Οι θέσεις της ΟΛΜΕ την τελευταία δεκαπενταετία αποτελούν μια έντονη ιδεολογική αντίθεση στις διεθνώς επικρατούσες τάσεις φιλελευθεροποίησης των οικονομικών και κοινωνικών θεσμών που αγγίζουν ακόμα και το θεμελιακό πυρήνα του κοινωνικού κράτους, όπως το δημόσιο σχολείο που «απειλείται» από την εντεινόμενη ιδιωτικοποίησή του. Επίσης, αποτελούν και ένα είδος ισχυρής κριτικής στις πολιτικές που ευθύνονται για την «απαράδεκτη διατήρηση υψηλών ποσοστών μαθητικής «διαρροής» και αναλφαβητισμού. που πλήττουν τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα του σχολείου, την ηθική βάση της παιδαγωγικής» (Ο.Λ.Μ.Ε., Ιούνιος 1999) αμφισβητώντας έτσι άμεσα την αποδοτικότητα της πολιτικής των «ίσων ευκαιριών». Χαρακτηριστικά η Ο.Λ.Μ.Ε. δημοσιοποίησε τον Ιούλιο του 2002 έρευνα που υποστηρίζει ότι στα τέσσερα χρόνια εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 2525/1997 το ποσοστό των μαθητών που αποφοίτησε από το Ενιαίο Λύκειο μειώθηκε κατά 33%, το ποσοστό των μαθητών που παρακολουθούσαν τα υποβαθμισμένα, όπως τα χαρακτηρίζει, Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια και προέρχονταν κατά κύριο λόγο από τις λαϊκές κοινωνικές τάξεις, αυξήθηκε από 25,5% σε 37,2%, θέλοντας έτσι να δείξει ότι η μεταρρύθμιση αυτή συνέβαλε στη διεύρυνση των υπαρχουσών κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση (Αντιτετράδια,2005). Οι θέσεις της Ομοσπονδίας των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (Ο.Ι.Λ.Ε.) συμπίπτουν με τις θέσεις της ΟΛΜΕ και κυρίως εκείνες που αφορούν το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Σημαντική όμως διαφοροποίηση της Ο.Ι.Λ.Ε από τις θέσεις της Ο.Λ.Μ.Ε. υπήρξε αυτή που αναφέρεται στις θετικές θέσεις της για το ρόλο της ιδιωτικής εκπαίδευσης σε αντίθεση με τις προηγούμενες χρονικές περιόδους. Μετά από πολλά χρόνια η Ο.Ι.Λ.Ε. δέχεται ότι η ιδιωτική εκπαίδευση δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται «ως εχθρική στη δημόσια, αλλά ούτε και ISSN:

9 σαν υποσύστημα που ανακυκλώνει κατ ανάγκη τις ταξικές και πνευματικές ελίτ. Η ελληνική κοινωνική δομή έχει υποστεί σημαντικές μεταβολές και ολοένα ευρύτερα στρώματα επιλέγουν το ιδιωτικό σχολείο χωρίς να υπάρχουν οι ανυπέρβλητοι παραδοσιακοί ταξικοί φραγμοί που υφίσταντο στο παρελθόν» (Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός, 2000: 224). Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) απαιτεί «την κατοχύρωση των ίσων ευκαιριών, τη μόρφωση για όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους, το πολιτισμικό επίπεδο και τη γεωγραφική περιοχή του τόπου κατοικίας τους». Η ΔΟΕ αντιτίθεται στο σχολείο που αναπαράγει την ιδεολογία των κοινωνικών διακρίσεων και ανισοτήτων και ως τέτοια θεωρεί την ιδιωτική εκπαίδευση που αποτελεί «πληγή της δημόσιας εκπαίδευσης και της κοινωνίας» (ΔΟΕ, 1995). Οι πολιτικές άμβλυνσης των κοινωνικών αποκλεισμών και ενίσχυσης των ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών Μετά τη συνθήκη του Μάαστριχτ (1992) η Ε.Ε. διαμόρφωσε πολιτικές «ριζικού κοινωνικού μετασχηματισμού», με στόχο την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση. Ο μετασχηματισμός της κοινωνίας «διέρχεται» μέσα από τη μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Στη Λευκή Βίβλο (1996:5) 188 ξεχωριστό ενδιαφέρον αποκτούν οι αναφορές «στην αύξηση των ευκαιριών πρόσβασης όλων των ατόμων στη γνώση» αλλά και «στις καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού που έχουν δημιουργηθεί στη γνώση». Ο B.Charlοt (1992: ) υποστηρίζει ότι αιτία των κοινωνικών αποκλεισμών στη γνώση αποτελούν «οι αντιφάσεις της οικονομικής και κοινωνικής διαχείρισης που οδήγησαν στον κατακερματισμό της κοινωνίας, με συνέπεια τη μείωση της κοινωνικής συνοχής 189». Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδίδει τη μείωση της κοινωνικής συνοχής στις αλλαγές των συστημάτων εργασίας που απαιτούν όλο και περισσότερες 188 «Οι τρέχουσες αλλαγές έχουν αυξήσει τις ευκαιρίες πρόσβασης όλων των ατόμων στην πληροφορία και στη γνώση. Ταυτόχρονα όμως, αυτά τα φαινόμενα επιφέρουν τροποποιήσεις των απαραίτητων ικανοτήτων και των συστημάτων εργασίας τα οποία χρήζουν σημαντικών προσαρμογών. Η εξέλιξη αυτή έχει αυξήσει την αβεβαιότητα για όλους τους πολίτες, ενώ για ορισμένους έχει δημιουργήσει ανυπόφορες καταστάσεις αποκλεισμού. Η θέση αυτή του ατόμου στην κοινωνία θα καθορίζεται όλο και περισσότερο από τις γνώσεις που έχει καταφέρει να αποκτήσει. Η μελλοντική κοινωνία θα είναι μια κοινωνία που θα μπορεί να επενδύσει στην ευφυΐα, μια κοινωνία που ο κόσμος θα διδάσκει και θα μαθαίνει, όπου ο καθένας να μπορεί να οικοδομήσει στα δικά του προσόντα. Με άλλα λόγια, μια κοινωνία της γνώσης» (Λευκή Βίβλος 1996:5) 189 Κατά τη Λευκή Βίβλο γενεσιουργές αιτίες αποσάθρωσης της κοινωνικής συνοχής αποτελούν η παγκοσμιοποίηση των ανταλλαγών, η έλευση της κοινωνίας της πληροφορίας, η επιτάχυνση της επιστημονικής και τεχνικής επανάστασης. ISSN:

10 γνώσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι ταξικές ανισότητες για μια ακόμη φορά είναι εκείνες που καθορίζουν ποιος και πώς έχει πρόσβαση στη γνώση και το πόσο επωφελείται κάποιος από αυτή εξαρτάται από τη θέση του στην κοινωνική ιεραρχία. Έτσι η ταξική ανισότητα αναπόφευκτα οδηγεί στη διάκριση των «φτωχών» και των «πλουσίων» της γνώσης και της πληροφόρησης. Απάντηση στις αιτιάσεις αυτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτέλεσαν οι προτεινόμενες δράσεις για «την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού με την παροχή μιας δεύτερης ευκαιρίας» (βελτίωση του εκπαιδευτικού προσωπικού, των κινήτρων, των ρυθμών διδασκαλίας και του οπτικοακουστικού υλικού των σχολείων των «ευαίσθητων περιοχών» όπου παρατηρούνται έντονα φαινόμενα αποκλεισμού των νέων από το εκπαιδευτικό σύστημα ). Με το πρόγραμμα Socrates και ειδικότερα το υποπρόγραμμα Comenius, μια δέσμη οριζόντιων μέτρων που απευθύνεται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση προωθεί τις εκπαιδευτικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις χώρες μέλη της Ε.Ε., που λόγω της ιδιαιτερότητας και της συγκυρίας εντάσσονται και στο πεδίο της ιδεολογίας. Μια από τις δράσεις του Comenius αναφέρεται στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, με έμφαση στην εκπαίδευση παιδιών διακινουμένων εργαζομένων, των εξ επαγγέλματος ταξιδιωτών, των τσιγγάνων και των παιδιών που οι γονείς τους ασκούν πλανόδια επαγγέλματα. Επίσης, μια σειρά από προγράμματα εταιρικών σχέσεων που αποβλέπουν στην προώθηση και αξιοποίηση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, εμπλουτίστηκαν με μέτρα για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενίσχυση των ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών. Η Ελλάδα ως πλήρες μέλος της Ε.Ε. από το 1981 εντάχτηκε και αξιοποίησε, στο βαθμό που αξιοποίησε, τα προγράμματα των εταιρικών σχέσεων (μεταξύ Ε.Ε. και κράτους μέλους) τα οποία στο σύνολό τους πέραν της οικονομικής τους διάστασης είχαν σαφώς προκαθορισμένη πολιτική και ιδεολογική. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ως κυβερνών κόμμα από το 1993 έως το 2004 αξιοποίησε το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Κ.Π.Σ.), ένα εθνικού ή περιφερειακού σκέλους πρόγραμμα, που σχεδιάστηκε με βασικό στόχο να πετύχει την οικονομική και κοινωνική σύγκλιση των χωρών μελών της Ε.Ε. και να στηρίξει μέσω χρηματοδοτήσεων ή συγχρηματοδοτήσεων από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης και τους εθνικούς πόρους κάθε κράτους-μέλους την υλοποίηση των πολιτικών της Ε.Ε. Το Β Κ.Π.Σ. (περιόδου ), το Γ Κ.Π.Σ. (περιόδου ) και ISSN:

11 τώρα το Δ Κ.Π.Σ. (περιόδου ) είχαν και συνεχίζουν να έχουν ως στόχο τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων της Ε.Ε. και την υλοποίηση των πολιτικών της σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης. Το Β επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) (περιόδου ) αποτέλεσε ένα τομεακό εθνικό πρόγραμμα που μεταξύ των άλλων απέβλεπε α) στην αύξηση της συμμετοχής των νέων στο εκπαιδευτικό σύστημα ώστε να υλοποιηθεί ο στόχος της ισότητας των ευκαιριών, και β) την αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Η υλοποίηση του Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. περιέλαβε δράσεις σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, οι οποίες είχαν ως στόχους, μεταξύ των άλλων, την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και αποτυχίας στην προσχολική αγωγή και υποχρεωτική εκπαίδευση. Η υλοποίησή του προϋπόθετε ότι όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές πρέπει να ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση. Για να συμβεί όμως αυτό, έπρεπε το σχολείο να γίνει ελκυστικότερο, να διευκολυνθούν οι γονείς να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο και να ενισχυθούν μέσα στο σχολείο οι μαθητές και κυρίως εκείνοι που προέρχονται από οικογένειες χαμηλής οικονομικής κατάστασης. Στις δράσεις του προγράμματος, για τις ανάγκες της μελέτης αυτής, καταγράφουμε τους στόχους που κατά μείζονα λόγο αφορούσαν α) την ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα των παιδιών με πολιτιστικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες, β) την έγκαιρη και συστηματική ανίχνευση των μαθητών με μαθησιακά προβλήματα και προβλήματα λόγου και ομιλίας, γ) την αναπροσαρμογή των μεθόδων διδασκαλίας προς περισσότερο εξατομικευμένες και συμμετοχικές μεθόδους, δ) την πρόσθετη διδακτική στήριξη, ε) την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες, στ) την συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό, και ζ) το ολοήμερο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο κ.τ.λ. Για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στις δράσεις του Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. περιλήφθηκαν α) η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, β) η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών συντελεστών και λειτουργιών, καθώς και των μαθητών γ) η αναμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και, τέλος, δ) προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και σύνδεσης με την αγορά εργασίας. ISSN:

12 Συμπεράσματα Η αποτίμηση των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την ισότητα των ευκαιριών στην εκπαίδευση, υπερβαίνει τα όρια αυτής της μελέτης. Ωστόσο, από την αποτύπωση του πολιτικού και συνδικαλιστικού λόγου προκύπτει ότι η έννοια της ισότητας και των ίσων ευκαιριών για την απόκτηση των αγαθών του πολιτισμού μας, το βασικότερο από τα οποία είναι η εκπαίδευση, αποκτά διαφορετικό περιεχόμενο ανάλογα με την κοινωνία στην οποία αναφερόμαστε, την κοινωνική οργάνωση που κυριαρχεί, τις ιδεολογικές αξίες που πρεσβεύουμε, τις παραδόσεις και την κοινωνική πραγματικότητα, καθώς και την κοινωνική δικαιοσύνη, η οποία πολιτικά επιδιώκεται και εξασφαλίζεται μέσω του κοινωνικού κράτους, με σκοπό την ευημερία του συνόλου. Βαρόμετρο της κοινωνικής ευημερίας αποτελεί και το κατά πόσο διευκολύνεται και δεν περιορίζεται η πραγμάτωση αυτού που αποτελεί την ουσία του θεμελιώδους δικαιώματος στην εκπαίδευση. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για την οριοθέτηση του δικαιώματος αυτού πρέπει να θεωρείται η μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων, την οποία επιτρέπει η ιστορική συγκεκριμενοποίηση του περιεχομένου του, υπό το πρίσμα της αρχής του κοινωνικού κράτους. Η απάντηση του τι σημαίνει σήμερα ελάχιστη προϋπόθεση που οριοθετεί τον πυρήνα του δικαιώματος στην εκπαίδευση, μας έρχεται από την Αμερική, όπου είκοσι έξι πολιτειακά δικαστήρια έχουν θεωρήσει τα εκπαιδευτικά συστήματα των πολιτειών τους αντισυνταγματικά, ακυρώνοντας εκ βάθρων το νομοθετικό τους πλαίσιο, κρίνοντας ότι παραβιάζεται η αρχή της ισότητας σε πολιτειακό επίπεδο, διότι τα ποιοτικά κριτήρια του εκπαιδευτικού συστήματος δεν ανταποκρίνονται στην προβλεπόμενη χρηματοδότηση στους τομείς της υλικοτεχνικής υποδομής, των προγραμμάτων, των εγχειριδίων και των μεταφορικών μέσων (Fieldman,1993: ). Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Οχάιο, η οποία θεωρεί αντισυνταγματικό το σύστημα της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης στην συγκεκριμένη Πολιτεία, λόγω των ανεπαρκών κονδυλίων που διατίθενται για το σκοπό αυτό. Η απόφαση βασίστηκε στα στοιχεία της μισθοδοσίας του προσωπικού, της ύπαρξης θέρμανσης, πυρασφάλειας, εξαερισμού, κυλικείων και άλλων ειδών καθημερινής ανάγκης των μαθητών, καταλήγοντας ότι το σύστημα δεν είναι ούτε «πλήρες ούτε αποτελεσματικό», θέτοντας στη Βουλή προθεσμία ενός χρόνου για την ISSN:

13 αντικατάσταση του συστήματος χρηματοδότησης, ώστε να θεραπευτούν οι διαπιστωθείσες ανάγκες (Κατρούγκαλος, 1999: ). Η ελληνική πραγματικότητα θυμίζει το μύθο ενός παιδικού βιβλίου επιστημονικής φαντασίας που γράφτηκε το 1964 από τον ρώσο συγγραφέα Yevgeni Veltistov. Ο Ελεκτρόνικ ήταν ένα παιδί-ρομπότ, κατασκευασμένο από κάποιον «τρελό επιστήμονα» κατ εικόνα και καθ ομοίωσιν ενός αληθινού παιδιού, του Σεργκέι, που σε αντίθεση με τον Ελεκτρόνικ δεν διακρινόταν για την ευφυΐα του. Μεσολαβούν πολλά. Τα δύο παιδιά συναντώνται, γίνονται φίλοι και αποφασίζουν να αναλάβει το ιδιοφυές ρομπότ τα βάρη του Σεργκέι. Ακολουθούν εικόνες που όλοι θα θέλαμε να ζήσουμε στο σχολείο. Το ρομπότ αριστεύει παντού, βραβεύεται, ξεπερνάει τους δασκάλους του και όλοι πιστεύουν ότι ο μέτριος μαθητής έχει μετεξελιχτεί σε έναν από τους μεγαλύτερους θησαυρούς της Σοβιετικής Ένωσης. Αν ο Ελεκτρόνικ είναι η «ευκαιρία στη γνώση» που προσφέρει ο έλληνας γονιός στο παιδί του, σε αυτή την περίπτωση το κόστος της για τα ελληνικά νοικοκυριά μεταφράζεται σε 2 δις ευρώ περίπου ετησίως. Ωστόσο, με αυτό το δεδομένο, προκύπτει ad hoc πρόβλημα κοινωνικής δικαιοσύνης για τα 2/3 της ελληνικής κοινωνίας. Φαίνεται όμως ότι οι περισσότεροι αποδεχόμαστε τις κοινωνικές ανισότητες γιατί πιστεύουμε ότι συνοδεύονται με «ισότητες ευκαιριών». ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αντιτετράδια, (2005), «Η συμβολή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην προώθηση και υλοποίηση της νεοφιλελεύθερης νεοσυντηρητικής αναδιάρθρωσης στην εκπαίδευση», τ Charlot, B., (1992), To σχολείο αλλάζει. Κρίση του σχολείου και κοινωνικοί μετασχηματισμοί, (μτφρ. Μποναφάτου, Ε. & Παπαγεωργίου Ν.), Προτάσεις, Αθήνα Cohen, L., & Manion, L., (1997), Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, Μεταίχμιο, Αθήνα. Γρόλλιος, Γ., (2005), Iδεολογία, Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Πολιτική, Gutenberg, Αθήνα. Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (Δ.Ο.Ε.), (1995), Έκτακτη Γενική Συνέλευση, Μαΐου Ζαμπέτα, Ε., (1993), «Η εκπαίδευση ως κοινωνική πολιτική του κράτους. Συγκρότηση και επαναδιαπραγμάτευση», στο Γετίμης, Π., Γράβαρης, Δ. (επίμ.), Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνική Πολιτική, Θεμέλιο, Αθήνα. ISSN:

14 Flora, P. & Heidenheimer, A., (1990), The historical core and changing boundaries of the welfare state. The development of welfare States in Europe and America, Translation Publishers, New Brunswick USA. Fieldman, J., (1993), Serparation of powers and justical review of positive rights claims. The role of state courts in an Era of positive government, Law Journal. Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός, (2000), Έκδοση Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., Ιούνιος Ιωακείμογλου, Η., (1986), «Για την αντικαπιταλιστική έξοδο από την κρίση. Μερικά συμπεράσματα», Θέσεις, τεύχ. 15. Κασιμάτη, Κ., (2003), Κοινωνικός Σχεδιασμός και Αξιολόγηση, Gutenberg, Αθήνα. Κατρούγκαλος, Γ., (1999), «Ο δικαστικός έλεγχος της εφαρμογής των Θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων, το παράδειγμα της Παιδείας», Το Σύνταγμα (ΤοΣ) τεύχ.2. Κουμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος (Κ.Κ.Ε.), (1999), «Το ενιαίο δωδεκάχρονο βασικό υποχρεωτικό σχολείο». Λευκή Βίβλος, (1996), Για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση. Διδασκαλία και μάθηση προς την κοινωνία της γνώσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Μαλούτας, Θ., (2007), «Λιθοβολισμός των Πανεπιστημίων», Εφημερίδα Ελευθεροτυπία, 27 Ιανουαρίου Marshall, Th., & Bomomore, T., (1995), Ιδιότητα του πολίτη και κοινωνική τάξη, (Μτφρ. Ο. Στασινοπούλου), Gutenberg, Αθήνα. Νέα Δημοκρατία (Ν.Δ.), (1997), Το πρόγραμμά μας. Νέα Δημοκρατία (Ν.Δ.), (2003), Το κυβερνητικό μας πρόγραμμα για την παιδεία. Νούτσος, Χ., (1985) «Η θεωρητική αντιπαράθεση στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης σήμερα», Διαβάζω, τ.119. Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), (1995), Πρακτικά 7 ου Συνεδρίου, 30 Ιουνίου-4 Ιουλίου Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), (1999), συνεδρίου, Ιούνιος Πρακτικά Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), (1993), Πρόγραμμα για την Παιδεία. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), (2000), Κυβερνητικό Πρόγραμμα. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), (2004) Πρόγραμμα για την παιδεία. Παντελής, Αντ., (2005), Εγχειρίδιο Συνταγματικού Δικαίου, Λιβάνης, Αθήνα. ISSN:

15 Παπαρήγα, Α., (1998), Ομιλία προ της ημερησίας διατάξεως στη Βουλή για την παιδεία, 24 Ιουνίου Πασιάς, Γ., (2000), Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση: Η στρατηγική της Λισσαβόνας, εκπαιδευτικός λόγος και πολιτικές, Τόμος Β, Gutenberg, Αθήνα. Rivero, J., (1978), Les Libertes Publiques, Droits de l home, τομ. 1. Σιάνου, Ε., (1998), «Κοινωνικές ανισότητες και εκπαίδευση: από το φορμαλισμό των «ίσων ευκαιριών» στον ανταγωνιστικό ατομικισμό της ελεύθερης αγοράς», Πρακτικά Συνεδρίου: Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνικός αποκλεισμός, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα. Συνασπισμός της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας (Συνασπισμός), (1996), Θέσεις για την παιδεία. Συνασπισμός της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας (Συνασπισμός), (2004), Για μια Δημοκρατική Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση. Τσάτσος, Δ. & Τσουκαλάς, Κ., (1996), «Το παραμύθι των ιδιωτικών Πανεπιστημίων», Τα Νέα, 30 Μαΐου1996. Τσουκαλάς, Κ., (1986), Κράτος, Κοινωνία, Εργασία στη μεταπολεμική Ελλάδα, Θεμέλιο, Αθήνα. Unesco, (1994), «Ανθρώπινα δικαιώματα: Μια μακρά πορεία», στη ελληνική έκδοση του Courrier της ΟΥΝΕΣΚΟ, Μάιος 1994, Παρίσι. Unesco, (2000), World education report The right to education: towards education for all thoughout life. Veltistov, Υ., (1964), Τhe electronic ISSN:

Δήμου Δημήτρης ΜΔΠ/0107 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δήμου Δημήτρης ΜΔΠ/0107 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ποιότητα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και

Διαβάστε περισσότερα

Η εσπευσµένη και χωρίς ούτε τη στοιχειώδη προετοιµασία σύγκληση του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας λίγο πριν τις εκλογές δείχνει σαφώς ότι πρόκειται για

Η εσπευσµένη και χωρίς ούτε τη στοιχειώδη προετοιµασία σύγκληση του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας λίγο πριν τις εκλογές δείχνει σαφώς ότι πρόκειται για Σχέδιο-πρόταση του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ µε την ευκαιρία της σύγκλησης του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας Για µια δηµοκρατική εκπαιδευτική µεταρρύθµιση Αθήνα, Ιανουάριος 2004 1 Η εσπευσµένη και χωρίς ούτε τη στοιχειώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Θέμα: «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα: Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη πραγματικότητα». ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Μ.: 9610 ΤΡΙΜΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Δαμανάκη Προτάσεις για την Εκπαίδευση

Μαρία Δαμανάκη Προτάσεις για την Εκπαίδευση ΜΑΡΙΑ ΑΜΑΝΑΚΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Η δωρεάν παιδεία και η εργασία στη νέα εποχή Α. Σχολείο ανοικτό στην τοπική κοινωνία Αποκέντρωση και αξιολόγηση Α1. Η αποκέντρωση και η

Διαβάστε περισσότερα

«Το επαγγελματικό προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων στην Ελλάδα: ζητήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων τους στο χώρο εργασίας»

«Το επαγγελματικό προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων στην Ελλάδα: ζητήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων τους στο χώρο εργασίας» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011 «Οικονομική ανάπτυξη δεν είναι δυνατή χωρίς τεχνικήν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙ ΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙ ΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙ ΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ: Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ: Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την εκπαίδευση έχει δύο διακριτούς στόχους : Δημόσια, δωρεάν, δημοκρατική, μαζική εκπαίδευση, από τη μια μεριά, και ποιοτικά αναβαθμισμένη, υψηλού επιπέδου εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Το παρόν εγχειρίδιο εντάσσεται στο έργο «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ»

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ» Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ» ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΒΑΛΑ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως ενεργητικές τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗ Η παιδεία είναι δικαίωµα, όχι προνόµιο. Νεοφιλελευθερισµός -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Όπως, ήδη, παρουσιάσαμε στον πρόλογο, ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ αποτελεί ένα μέρος της προσπάθειας για μεταρρύθμιση του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστής: Παύλος Χαραμής

Συντονιστής: Παύλος Χαραμής 5 η Ομάδα Εργασίας Συντονιστής: Παύλος Χαραμής Μέλη: Σπύρος Καλούδης Αγγελής Κάμπρας Γιώργος Κρεασίδης Γιάννης Λαθήρας Χρήστος Μασούρας Δέσποινα Μαυροματάκη Μανώλης Ορφανουδάκης Στέφανος Παπαλέξης Μαριάννα

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία «Διαχείριση του

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α. Από το Σήμερα.. στο Νέο Σχολείο με Πρώτα το Μαθητή ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΥΣ!

Μέρος Α. Από το Σήμερα.. στο Νέο Σχολείο με Πρώτα το Μαθητή ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΥΣ! Μέρος Α Από το Σήμερα.. στο Νέο Σχολείο με Πρώτα το Μαθητή Επιγραμματικά.. ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΥΣ! 1. ΠΡΩΤΑ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ. Είναι η νέα αντίληψη στο νέο σχολείο που οραματιζόμαστε. Ξεκινάμε

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των μεταπτυχιακών σπουδών στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του νοσηλευτή

Επίδραση των μεταπτυχιακών σπουδών στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του νοσηλευτή Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επίδραση των μεταπτυχιακών σπουδών στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του νοσηλευτή Υπεύθυνη καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Συγκριτική Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Σχολική διαρροή σε μαθητές του Μυλοπόταμου ηλικίας 15-18 ετών και η σχέση της με την παραβατικότητα. Σπουδάστριες:

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Στο πλαίσιο του Έργου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ» Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σοφία Χρ.Ιωαννίδου Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Πειραιά Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Π.Θ. Επιβλέπων Καθηγητής κ. Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία έχει τίτλο «Ο Ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης». Εκπονήθηκε στο πλαίσιο του σεμιναρίου Ειδικά Θέματα Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ Ε ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ Ε ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή ΣΔΟ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ Ε ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Χατζηφωτίου Σεβαστή Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Καψάλης Αχιλλέας Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα