Κώστας Φασούλης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώστας Φασούλης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών"

Transcript

1 ΙΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΑΝΙΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΤΟΥ 20 ΟΥ -21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ Κώστας Φασούλης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Σκοπός της μελέτης Στη μελέτη αυτή γίνεται προσπάθεια να διερευνηθούν -με χρονική αναφορά την τελευταία δεκαπενταετία, η οποία σηματοδοτεί την εκπνοή του 20 ου και την έλευση του 21 ου αιώνα -οι ιδεολογικοπολιτικές αρχές που επέδρασαν και συνεχίζουν να επιδρούν στη λειτουργία του ελληνικού σχολείου 182, το οποίο επηρεάστηκε και συνεχίζει να επηρεάζεται αφενός από την όλο και περισσότερο αιτούμενη από τους ευρωπαϊκούς παράγοντες αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και προσαρμοστικότητα στις πολιτικές κοινωνικού μετασχηματισμού της Ε.Ε. (Πασιάς, 2000) και αφετέρου από τον αστερισμό της ιδεολογίας «των ίσων ευκαιριών». Μεθοδολογία Στη μελέτη αυτή χρησιμοποιείται η μέθοδος της επισκόπησης και της ανάλυσης περιεχομένου (Cohen & Manion,1997:101) κατά την περιγραφή, σύνθεση, σύγκριση και ερμηνεία του πολιτικού και συνδικαλιστικού λόγου σχετικά με τις πολιτικές της «ισότητας των ευκαιριών» που εφαρμόστηκαν στην εκπαίδευση ως προτεινόμενες πολιτικές της Ε.Ε. Για το σκοπό αυτό μελετήθηκαν τα πολιτικά προγράμματα και κείμενα των κομμάτων, τα ελληνικά νομοθετικά κείμενα, τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λευκή Βίβλος, Γενικός ενημερωτικός οδηγός, πρόγραμμα Socrates και πρόγραμμα Commenius, Δράση 1), το B Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Κ.Π.Σ.) και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που στήριξαν τις πολιτικές των «ίσων ευκαιριών», με στόχο την άμβλυνση των διαχωριστικών γραμμών μεταξύ «εκείνων που γνωρίζουν» και «εκείνων που δεν γνωρίζουν» και, κατά συνέπεια, την προσαρμογή τους στην οικονομία και την απασχόληση (Λευκή Βίβλος,1996:26-31). Τα παραπάνω μας οδηγούν σε συμπεράσματα ως προς το περιεχόμενο της ρητορικής του πολιτικού και συνδικαλιστικού λόγου αλλά και ως προς την αποτελεσματικότητα των πολιτικών που εφαρμόστηκαν κατά την αναφερόμενη περίοδο και είχαν ως σκοπό την παροχή «ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών». Οι ιδεολογικές αναζητήσεις στο δικαίωμα της εκπαίδευσης 182 Με τον όρο σχολείο εννοούμε όλα τα εκπαιδευτήρια του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. ISSN:

2 Στο δεύτερο ήμισυ του 20ου αιώνα εξελίχθηκε μια μεγάλη ιδεολογική αναζήτηση με σκοπό να «απαντηθούν» τα ποικίλα ερωτήματα και να διερευνηθούν οι διάφορες ερμηνείες που δόθηκαν σχετικά με τα είδη της εκπαίδευσης, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της, το σεβασμό του δικαιώματος αυτού σε σχέση με το ωρολόγιο πρόγραμμα και το περιεχόμενό του, τους οικονομικούς πόρους στήριξης του εκπαιδευτικού συστήματος, το είδος και την ποιότητα της γνώσης που πρέπει να παρέχει το κράτος (UNESKO,2000:20-22). Από την αναζήτηση αυτή γίνεται φανερό ότι για να είναι ουσιαστικό το δικαίωμα στη γνώση απαιτούνται η πλήρωση μιας σειράς προϋποθέσεων από την πλευρά του κοινωνικού κράτους. 183 Στο πλαίσιο αυτό διατυπώθηκε η άποψη ότι η δωρεάν πρόσβαση στην εκπαίδευση υπάρχει όχι γιατί οι νέοι είναι φτωχοί, αλλά επειδή η πολιτεία πιστεύει ότι όλοι οι νέοι, πλούσιοι και φτωχοί, πρέπει να απολαμβάνουν το δικαίωμα στην εκπαίδευση, να μετέχουν δηλαδή στα αγαθά του πολιτισμού και της γνώσης. (Τσάτσος & Τσουκαλάς, 1996). Όμως όλα τα παραπάνω συνεχίζουν να αποτελούν και σήμερα ιδεολογικά ζητήματα και ζητούμενα στις κοινωνίες όλου του κόσμου, με κυρίαρχη αντίληψη πως η εκπαίδευση αποτελεί δημόσιο αγαθό και θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα, συνυφασμένο με την «εκ συμμετοχής ιδιότητα του πολίτη» (Marshall & Bomomore, 1995). Η κοινωνική δυναμική που δημιούργησε η ανωτέρω βασική ιδεολογική αρχή οδήγησε στη λεγόμενη πολιτική του «εκδημοκρατισμού» της εκπαίδευσης, από την οποία όμως διαπιστώθηκε ότι δεν ωφελήθηκαν ισομερώς όλες οι κοινωνικές τάξεις γιατί υπερίσχυαν οι λογικές της επιλογής και του ελιτισμού. Αυτό σήμαινε ότι ολόκληρες κοινωνικές ομάδες νέων κυρίως ανθρώπων ξεκινούσαν τον αγώνα της ζωής από διαφορετική αφετηρία, με εμφανή την κοινωνική αδικία. Η σχολική εξέταση «11- Plus» στη Βρετανία, που ξεχώριζε και επιβράβευε τα παιδιά των προνομιούχων γονιών με την αποδοχή τους από τα καλού ακαδημαϊκού επιπέδου grammar Schools, σε αντίθεση με εκείνα που οδηγούσε στα χαμηλότερου 183 Το κοινωνικό κράτος έχει περισσότερο ιδεολογικό παρά νομικό χαρακτήρα. Εκφράζει την ανάγκη προστασίας των ασθενέστερων στρωμάτων της κοινωνίας από την άσκηση της ελευθερίας των ισχυρότερων. Οι νόμοι πρέπει να ικανοποιούν ορισμένες ουσιαστικές απαιτήσεις, ώστε να είναι κοινωνικά δίκαιοι και να μετριάζουν τις κοινωνικές ανισότητες. Το κοινωνικό κράτος διευκολύνει την πραγματική άσκηση των ατομικών ελευθεριών εξασφαλίζοντας κάποια ισότητα, αλλά γι αυτό ανέχεται και ορισμένους περιορισμούς τους. Εν πάση περιπτώσει το κράτος δικαίου και το κοινωνικό κράτος δεν αλληλοσυγκρούονται, αντίθετα αλληλοσυμπληρώνονται και σχηματίζουν το κοινωνικό κράτος (Παντελής, 2005: ). (Ιωακείμογλου, 1986:35-47). ISSN:

3 κύρους Secondary Modern Schools 184 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Χρειάστηκαν γενικευμένες μαθητικές και φοιτητικές εξεγέρσεις στη δεκαετία του 1960 για να σταματήσουν αυτές οι κοινωνικές διακρίσεις στην εκπαίδευση. Πρέπει επίσης να αναφερθούμε στην ανάπτυξη του επιστημονικού κλάδου της Κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης στις δεκαετίες του 60 και 70, ο οποίος συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάδειξη προβλημάτων όπως «η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, η ισότητα ευκαιριών, η αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, τα εμπόδια στην κοινωνική κινητικότητα που ήταν εμφανή στις καπιταλιστικές κοινωνίες» (Νούτσος, 1985:42). Το ιδεολόγημα της «ισότητας των ευκαιριών» Στα μέσα του 20 ου αιώνα, αναδεικνύεται το νεοφιλελεύθερο 185 ιδεολόγημα της «ισότητας των ευκαιριών», βασισμένο στις αρχές της ατομικής αξίας και της ελεύθερης επιλογής, που καλλιέργησε τη φορμαλιστική αντίληψη για την ισότητα, σύμφωνα με την οποία η εκπαίδευση ως μηχανισμός του κράτους όφειλε μέσα στο πλαίσιο του κοινωνικού συμβολαίου να προσφέρει σε όλους τις ίδιες ευκαιρίες για την κατάκτηση της γνώσης και την πρόσβαση στις ανώτερες βαθμίδες της (Τσουκαλάς, 1986: 131). Στην Ελλάδα, κατά τις δεκαετίες του 1960 και 70, οι εκπαιδευτικές πολιτικές που ασκήθηκαν οριοθετήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από την ιδιαίτερη σημασία που δόθηκε στη σχέση εκπαίδευσης και οικονομίας και τη διάδοση του ιδεολογήματος των «ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών». Το τελευταίο χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο άμβλυνσης 186 των έντονων κοινωνικών ανισοτήτων που παρατηρούνταν εκείνη την εποχή (Σιάνου,1998:626). Την ίδια περίοδο παρατηρείται σταδιακή αύξηση των δημοσίων δαπανών για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος, που μαζί με την παράλληλη ανάπτυξη 184 Τα Secondary Modern School ήταν τύπος σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτούργησαν στη Μεγάλη Βρετανία από το 1944 έως το τέλος της δεκαετίας του 1970 και ήταν σχεδιασμένα για την πλειοψηφία των μαθητών, δηλαδή εκείνων που δεν βρίσκονταν μέσα στο 25% της καλύτερης βαθμολογίας της εξέτασης «11- Plus» (http://en.wikipedia.org/wiki/secondary_modern). 185 Νεοφιλελευθερισμός αποκαλείται η κοινωνική και πολιτική διαδικασία της οποίας κύρια χαρακτηριστικά αποτελούν ο περιορισμός των κοινωνικών πολιτικών και των επενδυτικών παρεμβάσεων του κράτους, οι αλλαγές στις μορφές παραγωγικών-κοινωνικών σχέσεων και της οργάνωσης της παραγωγής στην κατεύθυνση της ευελιξίας-ευλυγισίας και η δημιουργία και ισχυροποίηση υπερεθνικών-περιφερειακών μηχανισμών. 186 Η έννοια του αμβλύνω άμβλυνση είναι η ελάττωση της αιχμηρότητας, η εξασθένιση της έντασης όμως όχι η εξαφάνιση. Στην περίπτωση της «άμβλυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων προκύπτει το ερώτημα γιατί δεν τίθεται ως στόχος η εξαφάνιση των ανισοτήτων; Πρόκειται για πολιτικό ρεαλισμό ή για έλλειψη ιδεολογικής και πολιτικής προτεραιότητας; ISSN:

4 και άλλων θεσμών του κράτους πρόνοιας 187 συνέβαλαν σε μια κινητικότητα που οδήγησε στη γρήγορη συγκρότηση πολυπληθών μεσοστρωμάτων. Στην εξέλιξη αυτή συνέτειναν κυρίως οι βαθμίδες της εκπαίδευσης-και ιδιαίτερα της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας-που αποτέλεσαν για την εποχή εκείνη ασφαλές διαβατήριο κοινωνικής και οικονομικής ανόδου (Μαλούτας, 2007). Ο πολιτικός λόγος για το ρόλο του σχολείου και την υπέρβαση των κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η ελληνική κοινωνία εισήλθε σε μια νέα ιστορική φάση που προσδιορίζεται πολιτικά αφενός από τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπογράφηκε στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας (7/2/1992) και αργότερα την ένταξη της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Ενοποίηση (2002), και αφετέρου από την προσπάθεια του εκπαιδευτικού μετασχηματισμού που προσδιόρισε το περιεχόμενο και την οργάνωση της εκπαίδευσης. Η εκπαιδευτική πολιτική της Ε.Ε. την περίοδο αυτή χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία της αναπροσαρμογής, της εμβάθυνσης, της διεύρυνσης και της μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας, γεγονός που αποτέλεσε ισχυρότατο παράγοντα για την πολιτική και ιδεολογική προσαρμογή, τουλάχιστον των πολιτικών κομμάτων που εναλλάσσονταν στην εξουσία με ό,τι αυτό συνεπάγεται για όλους τους κοινωνικούς και πολιτικούς θεσμούς. Σημαντική ένδειξη για τα παραπάνω αποτελούν οι θέσεις του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) καθώς και της Νέας Δημοκρατίας (Ν.Δ.), των δύο μεγαλύτερων κομμάτων της πολιτικής μας ζωής, για το σχολείο, το ρόλο του στη σύγχρονη κοινωνία αλλά και την ισότητα των ευκαιριών στην εκπαίδευση. Η θέση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για δωρεάν και με ευθύνη του κράτους παρεχόμενη εκπαίδευση (θέση άλλωστε και του συνόλου των πολιτικών σχηματισμών και των συνδικαλιστικών φορέων), αποτελεί επιβεβαίωση της βούλησής του για «περιορισμό» των κοινωνικών διακρίσεων και ενίσχυσης των «ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση», και αυτό σε μια περίοδο (αρχές δεκαετίας 1990) που η ιδιωτική εκπαίδευση έκανε όλο και πιο δυναμική την επέκτασή της. Οι εξαγγελίες για ίδρυση 187 Η έννοια «Κράτος Πρόνοιας» χρησιμοποιήθηκε για να εκφράσει την προσπάθεια της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της κρατικής υπευθυνότητας και της ελαχιστοποίησης των κοινωνικών κινδύνων. Οι κοινωνικοί θεσμοί θεωρήθηκαν ως το καλύτερο μέσο για την επίτευξη της κοινωνικής ευημερίας και της προόδου όλης της κοινωνίας. Ο ενεργητικός ρόλος του κράτους πρόνοιας και της παρέμβασης των ειδικών της διοίκησης θα εξυπηρετούσαν την κοινωνική δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα (Flora & Heidenheimer, 1990: 5-34). ISSN:

5 θεσμών και προγραμμάτων που θα δώσουν «ίσες ευκαιρίες» σε όσους υστερούν οικονομικά και κοινωνικά στοχεύουν στη στήριξη και ενίσχυση της θέσης του κόμματος αυτού για «ίσες ευκαιρίες στη μάθηση» (ΠΑ.ΣΟ.Κ.,1993:79-92). Παιδαγωγική διάσταση αυτής της εκφρασμένης πολιτικής θέσης αποτελεί η εξαγγελία στήριξης του τύπου του ενισχυτικού σχολείου, αυτού δηλαδή της «διαρκούς βελτίωσης και ενθάρρυνσης των μαθητών του» (ο.π.:82). Αυτός ο τύπος σχολείου κρίνεται ότι αποτελεί τον ιδεολογικό αντίποδα του τύπου των σχολείων των «αξιοκρατικών κριτηρίων», για όσους διαθέτουν τις απαραίτητες «εγγενείς» ικανότητες για την επιτυχή συνέχιση των σπουδών τους, που οδηγεί μελλοντικά στην κάλυψη των ιεραρχικά ανωτέρων θέσεων στην αγορά εργασίας. Την περίοδο , το ΠΑ.ΣΟ.Κ., στο αντίστοιχο κυβερνητικό του πρόγραμμα δράσης, θέτει ως αίτημα των καιρών και βασική προϋπόθεση της πολιτικής για την ενίσχυση της εθνικής ανταγωνιστικότητας «την παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου και ίσων ευκαιριών». Θεωρεί ότι η πολιτική σύγκρουση που κυριάρχησε τον αιώνα που έκλεισε είχε κυρίως οικονομική βάση και ήταν σύγκρουση ανάμεσα σε αυτούς «που είχαν» και σε αυτούς «που δεν είχαν» (ΠΑ.ΣΟ.Κ., 2000:75-85). Πολύ χαρακτηριστικά μάλιστα αναφέρει ότι, στον αιώνα που άνοιξε, πλάι στη σύγκρουση αυτή αναδεικνύεται και μια άλλη, που ίσως έχει και πιο δραματικό χαρακτήρα, και είναι η σύγκρουση ανάμεσα σε αυτούς «που ξέρουν» και σε αυτούς «που δεν ξέρουν» και προφανώς ο κίνδυνος της δημιουργίας ενός άπαρτχάϊντ στον τομέα της γνώσης είναι ορατός και συγκεκριμένος (ό.π.). Ομολογείται δηλαδή εμμέσως αλλά με σαφή ρεαλισμό ότι οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν μέχρι τώρα για την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων στο χώρο της εκπαίδευσης ίσως δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Μπροστά σε αυτές τις προκλήσεις, για το ΠΑ.ΣΟ.Κ., το σχολείο αποκτά νέο ιδεολογικό περιεχόμενο και καλείται να προετοιμάσει τους αυριανούς Έλληνες - Ευρωπαίους πολίτες με ίσους όρους ευκαιρίας στη μάθηση και στην απόκτηση ικανοτήτων, ώστε να καταστούν ικανοί «να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα τις τεχνολογικές εξελίξεις και να εξοικειωθούν με αυτές, συμμετέχοντας ενεργά και ισότιμα στον ψηφιακό κόσμο του αύριο» (ΠΑ.ΣΟ.Κ., 2004:72-79). Από τις θέσεις αυτές γίνεται φανερό ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. επιθυμεί να διαμορφώσει ιδεολογικές προϋποθέσεις αναφορικά με το ρόλο του σχολείου που να ταυτίζονται με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την ενίσχυση της θέσης της ISSN:

6 Ελλάδας στο σύνολο του ανταγωνιστικού συστήματος, με περισσότερες ευκαιρίες για όλους, δίνοντας έτσι έμφαση στην κοινωνική συνοχή. Η διατύπωση, από το ΠΑ.ΣΟ.Κ., του όρου «ψηφιακός διαφωτισμός» παραπέμπει σε ένα ιδιότυπο ιδεολογικό ρόλο που αποκτούν οι ψηφιακές δεξιότητες. Το κόμμα της Ν.Δ. ταυτίζεται με τις πολιτικές της ευρωπαϊκής ενοποίησης, του οικονομικού ανταγωνισμού, της ανάπτυξης της απασχόλησης που συνδέεται άμεσα με τις πολιτικές εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συντάσσεται με τις κατευθυντήριες γραμμές της νεοφιλελεύθερης αναδιάρθρωσης, στην οποία η «ισότητα των ευκαιριών» αποτελεί ιδεολογικό μέσο επίδειξης κοινωνικής ευαισθησίας με αξιοκρατική διάκριση. Στην προκειμένη όμως περίπτωση η «ισότητα» στην εκπαίδευση εκλαμβάνεται, σε αντίθεση με το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ως παροχή ευκαιριών στους μαθητές για να αναδείξουν τις ικανότητές τους και αυτό αποτελεί λόγο συνεχούς κριτικής προς το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και την πολιτική που εφαρμόζει στην εκπαίδευση. Προβάλλεται ιδιαίτερα «η άμιλλα και η αξιοκρατία» που πρέπει να διέπει το όλο σύστημα του σχολείου, και βέβαια η παραπάνω αναφορά συνδέεται άμεσα με την αξιολόγηση «ως αναγκαίο ανατροφοδοτικό μηχανισμό για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος». (Ν.Δ., 1997 Α ). Η θέση για «την άμιλλα και την αξιοκρατία» είναι μια επιλογή που βασίζεται στα ατομικά επιτεύγματα και το ιδεολόγημα πως οι διαφορές στις σχολικές επιδόσεις και εμπειρίες οφείλονται σε φυσικές διαφορές, που δεν υπόσχονται όμως και ούτε μπορούν να εξασφαλίσουν ισότητα, παρά μόνο μια τυπική και «έντιμη» κατανομή των υφισταμένων ανισοτήτων, αφού στην ουσία νομιμοποιούν την αναπαραγωγή τους (Σιάνου, 1998: 627). Το κόμμα του Συνασπισμού της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας (Συνασπισμός), ιδεολογικοποιώντας το ρόλο του σχολείου σε ένα πλαίσιο αρχών, θεωρεί, όπως αναφέρει, ότι αυτό «κάτω από προϋποθέσεις» μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στις κοινωνικές εξελίξεις και συγκεκριμένα «προς την κατεύθυνση της δικαιοσύνης, της πολιτιστικής αναβάθμισης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της συνολικής ανάπτυξης της κοινωνίας» (Συνασπισμός, 1996: 10). Επίσης, κρίνει ότι το σχολείο αποτελεί «μηχανισμό ιδεολογικής χειραγώγησης που συνδέεται άμεσα με τις όποιες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις» που προσδιορίζονται από το κράτος (ό.π.:12). Τα χρόνια που μεσολάβησαν, και κυρίως οι ιδεολογικοπολιτικές προσαρμογές των δύο μεγάλων κομμάτων στις πολιτικές της ISSN:

7 Ε.Ε., οδήγησαν το Συνασπισμό σε μια επιπλέον ιδεολογική αντιπαράθεση με τα κόμματα που εναλλάσσονται στην εξουσία και κυρίως με την αντίληψη που θέλει «το σχολείο υπηρέτη των αναγκών της οικονομίας». Ο Συνασπισμός στην παραπάνω αντίληψη αντιπαραθέτει τον «αυτόνομο ρόλο του σχολείου που προσφέρει τη δυνατότητα ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας ενός κριτικά σκεπτόμενου ανθρώπου.. που να μπορεί να κατανοεί τα προβλήματα της κοινωνίας και του περιβάλλοντος και να παρεμβαίνει ενεργητικά για την αντιμετώπισή τους». Στο σχολείο που πασχίζει «για διεθνή καταξίωση με εθνικιστικό σύμπλεγμα ανωτερότητας», αντιτάσσει το σχολείο που διαπνέεται «από την αναγνώριση του ρόλου κάθε επιμέρους πολιτισμού και του ελληνικού, στο πλαίσιο της ενότητας και της συνέχειας του παγκόσμιου πολιτισμού». Στο σχολείο «εμπόρευμα της ελεύθερης αγοράς» αντιπαραθέτει το σχολείο «αγαθό της ελεύθερης επιλογής». Στο σχολείο «του ατομικισμού και του στενού ωφελιμισμού» αντιπαραθέτει το σχολείο «των ουμανιστικών αξιών» (Συνασπισμός, 2004). Ο λόγος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) βρίσκεται σε αντίθεση με τις αρχές της Ε.Ε. και τον ιδεολογικό της προσανατολισμό, στο σύνολο των εκπαιδευτικών ζητημάτων, όπως είναι η κοινωνία της πληροφορίας, η ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς, οι πολιτικές της επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης, που θεωρεί ότι «αναπόφευκτα θέτουν ταξικούς φραγμούς στη μόρφωση» (Παπαρήγα, 1999). Κατά το Κ.Κ.Ε., οι παραπάνω πολιτικές αναπαράγουν προς το χειρότερο τις υπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες και διακρίσεις, αποτελούν τροχοπέδη τόσο στην πλήρη και αρμονική ανάπτυξη των ικανοτήτων των νέων, όσο και στην κοινωνική πρόοδο. Το Κ.Κ.Ε. θεωρεί ως καλύτερη λύση τη δωδεκάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση με πολυτεχνικό χαρακτήρα, που δε θα αναπτύσσει μονομερώς μια ικανότητα των νέων για απασχόληση, αλλά όλες τις ικανότητές τους, θα μορφώνει πολύπλευρα την προσωπικότητά τους και θα διαπλάθει ανθρώπους ικανούς να αντιμετωπίσουν δημιουργικά την εργασία τους και τη ζωή τους σε όποιο ή όποια επαγγέλματα μελλοντικά υπηρετήσουν, εξουδετερώνοντας έτσι τους κοινωνικούς αποκλεισμούς (Κ.Κ.Ε., 1999). Το δωδεκάχρονο υποχρεωτικό σχολείο αποτελεί κοινό διακηρυγμένο στόχο για την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων από το σύνολο των πολιτικών κομμάτων όπως και των συνδικαλιστικών ενώσεων. Το Κ.Κ.Ε. και ο Συνασπισμός δεν κάνουν καμία αναφορά στο ιδεολόγημα των «ίσων ευκαιριών» διότι δεν αποτελεί ιδεολογική πολιτική τους επιλογή και ISSN:

8 θεωρούν ότι οι πολιτικές αυτές δεν αμβλύνουν τις κοινωνικές ανισότητες και διακρίσεις αλλά τις διαιωνίζουν. Ο συνδικαλιστικός λόγος για το σχολείο και τις πολιτικές των «ίσων ευκαιριών» Η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.) ορίζει το σχολείο ως «υπηρέτη του ανθρώπου και στήριγμα των ιδανικών της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της πολιτιστικής αναβάθμισης, της προστασίας του περιβάλλοντος, του πολιτισμού που δε βλέπει τη διαφορά ως απειλή, αλλά ως δικαίωμα και πλούτο που δε θα περιθωριοποιεί τις υποβαθμισμένες κοινωνικές ομάδες που παράγει δημοκρατικές αξίες και ανθρωπιστικά ιδανικά (ΟΛΜΕ, 1995). Οι θέσεις της ΟΛΜΕ την τελευταία δεκαπενταετία αποτελούν μια έντονη ιδεολογική αντίθεση στις διεθνώς επικρατούσες τάσεις φιλελευθεροποίησης των οικονομικών και κοινωνικών θεσμών που αγγίζουν ακόμα και το θεμελιακό πυρήνα του κοινωνικού κράτους, όπως το δημόσιο σχολείο που «απειλείται» από την εντεινόμενη ιδιωτικοποίησή του. Επίσης, αποτελούν και ένα είδος ισχυρής κριτικής στις πολιτικές που ευθύνονται για την «απαράδεκτη διατήρηση υψηλών ποσοστών μαθητικής «διαρροής» και αναλφαβητισμού. που πλήττουν τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα του σχολείου, την ηθική βάση της παιδαγωγικής» (Ο.Λ.Μ.Ε., Ιούνιος 1999) αμφισβητώντας έτσι άμεσα την αποδοτικότητα της πολιτικής των «ίσων ευκαιριών». Χαρακτηριστικά η Ο.Λ.Μ.Ε. δημοσιοποίησε τον Ιούλιο του 2002 έρευνα που υποστηρίζει ότι στα τέσσερα χρόνια εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 2525/1997 το ποσοστό των μαθητών που αποφοίτησε από το Ενιαίο Λύκειο μειώθηκε κατά 33%, το ποσοστό των μαθητών που παρακολουθούσαν τα υποβαθμισμένα, όπως τα χαρακτηρίζει, Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια και προέρχονταν κατά κύριο λόγο από τις λαϊκές κοινωνικές τάξεις, αυξήθηκε από 25,5% σε 37,2%, θέλοντας έτσι να δείξει ότι η μεταρρύθμιση αυτή συνέβαλε στη διεύρυνση των υπαρχουσών κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση (Αντιτετράδια,2005). Οι θέσεις της Ομοσπονδίας των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (Ο.Ι.Λ.Ε.) συμπίπτουν με τις θέσεις της ΟΛΜΕ και κυρίως εκείνες που αφορούν το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Σημαντική όμως διαφοροποίηση της Ο.Ι.Λ.Ε από τις θέσεις της Ο.Λ.Μ.Ε. υπήρξε αυτή που αναφέρεται στις θετικές θέσεις της για το ρόλο της ιδιωτικής εκπαίδευσης σε αντίθεση με τις προηγούμενες χρονικές περιόδους. Μετά από πολλά χρόνια η Ο.Ι.Λ.Ε. δέχεται ότι η ιδιωτική εκπαίδευση δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται «ως εχθρική στη δημόσια, αλλά ούτε και ISSN:

9 σαν υποσύστημα που ανακυκλώνει κατ ανάγκη τις ταξικές και πνευματικές ελίτ. Η ελληνική κοινωνική δομή έχει υποστεί σημαντικές μεταβολές και ολοένα ευρύτερα στρώματα επιλέγουν το ιδιωτικό σχολείο χωρίς να υπάρχουν οι ανυπέρβλητοι παραδοσιακοί ταξικοί φραγμοί που υφίσταντο στο παρελθόν» (Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός, 2000: 224). Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) απαιτεί «την κατοχύρωση των ίσων ευκαιριών, τη μόρφωση για όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους, το πολιτισμικό επίπεδο και τη γεωγραφική περιοχή του τόπου κατοικίας τους». Η ΔΟΕ αντιτίθεται στο σχολείο που αναπαράγει την ιδεολογία των κοινωνικών διακρίσεων και ανισοτήτων και ως τέτοια θεωρεί την ιδιωτική εκπαίδευση που αποτελεί «πληγή της δημόσιας εκπαίδευσης και της κοινωνίας» (ΔΟΕ, 1995). Οι πολιτικές άμβλυνσης των κοινωνικών αποκλεισμών και ενίσχυσης των ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών Μετά τη συνθήκη του Μάαστριχτ (1992) η Ε.Ε. διαμόρφωσε πολιτικές «ριζικού κοινωνικού μετασχηματισμού», με στόχο την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση. Ο μετασχηματισμός της κοινωνίας «διέρχεται» μέσα από τη μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Στη Λευκή Βίβλο (1996:5) 188 ξεχωριστό ενδιαφέρον αποκτούν οι αναφορές «στην αύξηση των ευκαιριών πρόσβασης όλων των ατόμων στη γνώση» αλλά και «στις καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού που έχουν δημιουργηθεί στη γνώση». Ο B.Charlοt (1992: ) υποστηρίζει ότι αιτία των κοινωνικών αποκλεισμών στη γνώση αποτελούν «οι αντιφάσεις της οικονομικής και κοινωνικής διαχείρισης που οδήγησαν στον κατακερματισμό της κοινωνίας, με συνέπεια τη μείωση της κοινωνικής συνοχής 189». Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδίδει τη μείωση της κοινωνικής συνοχής στις αλλαγές των συστημάτων εργασίας που απαιτούν όλο και περισσότερες 188 «Οι τρέχουσες αλλαγές έχουν αυξήσει τις ευκαιρίες πρόσβασης όλων των ατόμων στην πληροφορία και στη γνώση. Ταυτόχρονα όμως, αυτά τα φαινόμενα επιφέρουν τροποποιήσεις των απαραίτητων ικανοτήτων και των συστημάτων εργασίας τα οποία χρήζουν σημαντικών προσαρμογών. Η εξέλιξη αυτή έχει αυξήσει την αβεβαιότητα για όλους τους πολίτες, ενώ για ορισμένους έχει δημιουργήσει ανυπόφορες καταστάσεις αποκλεισμού. Η θέση αυτή του ατόμου στην κοινωνία θα καθορίζεται όλο και περισσότερο από τις γνώσεις που έχει καταφέρει να αποκτήσει. Η μελλοντική κοινωνία θα είναι μια κοινωνία που θα μπορεί να επενδύσει στην ευφυΐα, μια κοινωνία που ο κόσμος θα διδάσκει και θα μαθαίνει, όπου ο καθένας να μπορεί να οικοδομήσει στα δικά του προσόντα. Με άλλα λόγια, μια κοινωνία της γνώσης» (Λευκή Βίβλος 1996:5) 189 Κατά τη Λευκή Βίβλο γενεσιουργές αιτίες αποσάθρωσης της κοινωνικής συνοχής αποτελούν η παγκοσμιοποίηση των ανταλλαγών, η έλευση της κοινωνίας της πληροφορίας, η επιτάχυνση της επιστημονικής και τεχνικής επανάστασης. ISSN:

10 γνώσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι ταξικές ανισότητες για μια ακόμη φορά είναι εκείνες που καθορίζουν ποιος και πώς έχει πρόσβαση στη γνώση και το πόσο επωφελείται κάποιος από αυτή εξαρτάται από τη θέση του στην κοινωνική ιεραρχία. Έτσι η ταξική ανισότητα αναπόφευκτα οδηγεί στη διάκριση των «φτωχών» και των «πλουσίων» της γνώσης και της πληροφόρησης. Απάντηση στις αιτιάσεις αυτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτέλεσαν οι προτεινόμενες δράσεις για «την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού με την παροχή μιας δεύτερης ευκαιρίας» (βελτίωση του εκπαιδευτικού προσωπικού, των κινήτρων, των ρυθμών διδασκαλίας και του οπτικοακουστικού υλικού των σχολείων των «ευαίσθητων περιοχών» όπου παρατηρούνται έντονα φαινόμενα αποκλεισμού των νέων από το εκπαιδευτικό σύστημα ). Με το πρόγραμμα Socrates και ειδικότερα το υποπρόγραμμα Comenius, μια δέσμη οριζόντιων μέτρων που απευθύνεται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση προωθεί τις εκπαιδευτικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις χώρες μέλη της Ε.Ε., που λόγω της ιδιαιτερότητας και της συγκυρίας εντάσσονται και στο πεδίο της ιδεολογίας. Μια από τις δράσεις του Comenius αναφέρεται στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, με έμφαση στην εκπαίδευση παιδιών διακινουμένων εργαζομένων, των εξ επαγγέλματος ταξιδιωτών, των τσιγγάνων και των παιδιών που οι γονείς τους ασκούν πλανόδια επαγγέλματα. Επίσης, μια σειρά από προγράμματα εταιρικών σχέσεων που αποβλέπουν στην προώθηση και αξιοποίηση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, εμπλουτίστηκαν με μέτρα για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενίσχυση των ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών. Η Ελλάδα ως πλήρες μέλος της Ε.Ε. από το 1981 εντάχτηκε και αξιοποίησε, στο βαθμό που αξιοποίησε, τα προγράμματα των εταιρικών σχέσεων (μεταξύ Ε.Ε. και κράτους μέλους) τα οποία στο σύνολό τους πέραν της οικονομικής τους διάστασης είχαν σαφώς προκαθορισμένη πολιτική και ιδεολογική. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ως κυβερνών κόμμα από το 1993 έως το 2004 αξιοποίησε το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Κ.Π.Σ.), ένα εθνικού ή περιφερειακού σκέλους πρόγραμμα, που σχεδιάστηκε με βασικό στόχο να πετύχει την οικονομική και κοινωνική σύγκλιση των χωρών μελών της Ε.Ε. και να στηρίξει μέσω χρηματοδοτήσεων ή συγχρηματοδοτήσεων από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης και τους εθνικούς πόρους κάθε κράτους-μέλους την υλοποίηση των πολιτικών της Ε.Ε. Το Β Κ.Π.Σ. (περιόδου ), το Γ Κ.Π.Σ. (περιόδου ) και ISSN:

11 τώρα το Δ Κ.Π.Σ. (περιόδου ) είχαν και συνεχίζουν να έχουν ως στόχο τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων της Ε.Ε. και την υλοποίηση των πολιτικών της σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης. Το Β επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) (περιόδου ) αποτέλεσε ένα τομεακό εθνικό πρόγραμμα που μεταξύ των άλλων απέβλεπε α) στην αύξηση της συμμετοχής των νέων στο εκπαιδευτικό σύστημα ώστε να υλοποιηθεί ο στόχος της ισότητας των ευκαιριών, και β) την αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Η υλοποίηση του Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. περιέλαβε δράσεις σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, οι οποίες είχαν ως στόχους, μεταξύ των άλλων, την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και αποτυχίας στην προσχολική αγωγή και υποχρεωτική εκπαίδευση. Η υλοποίησή του προϋπόθετε ότι όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές πρέπει να ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση. Για να συμβεί όμως αυτό, έπρεπε το σχολείο να γίνει ελκυστικότερο, να διευκολυνθούν οι γονείς να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο και να ενισχυθούν μέσα στο σχολείο οι μαθητές και κυρίως εκείνοι που προέρχονται από οικογένειες χαμηλής οικονομικής κατάστασης. Στις δράσεις του προγράμματος, για τις ανάγκες της μελέτης αυτής, καταγράφουμε τους στόχους που κατά μείζονα λόγο αφορούσαν α) την ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα των παιδιών με πολιτιστικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες, β) την έγκαιρη και συστηματική ανίχνευση των μαθητών με μαθησιακά προβλήματα και προβλήματα λόγου και ομιλίας, γ) την αναπροσαρμογή των μεθόδων διδασκαλίας προς περισσότερο εξατομικευμένες και συμμετοχικές μεθόδους, δ) την πρόσθετη διδακτική στήριξη, ε) την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες, στ) την συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό, και ζ) το ολοήμερο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο κ.τ.λ. Για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στις δράσεις του Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. περιλήφθηκαν α) η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, β) η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών συντελεστών και λειτουργιών, καθώς και των μαθητών γ) η αναμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και, τέλος, δ) προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και σύνδεσης με την αγορά εργασίας. ISSN:

12 Συμπεράσματα Η αποτίμηση των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την ισότητα των ευκαιριών στην εκπαίδευση, υπερβαίνει τα όρια αυτής της μελέτης. Ωστόσο, από την αποτύπωση του πολιτικού και συνδικαλιστικού λόγου προκύπτει ότι η έννοια της ισότητας και των ίσων ευκαιριών για την απόκτηση των αγαθών του πολιτισμού μας, το βασικότερο από τα οποία είναι η εκπαίδευση, αποκτά διαφορετικό περιεχόμενο ανάλογα με την κοινωνία στην οποία αναφερόμαστε, την κοινωνική οργάνωση που κυριαρχεί, τις ιδεολογικές αξίες που πρεσβεύουμε, τις παραδόσεις και την κοινωνική πραγματικότητα, καθώς και την κοινωνική δικαιοσύνη, η οποία πολιτικά επιδιώκεται και εξασφαλίζεται μέσω του κοινωνικού κράτους, με σκοπό την ευημερία του συνόλου. Βαρόμετρο της κοινωνικής ευημερίας αποτελεί και το κατά πόσο διευκολύνεται και δεν περιορίζεται η πραγμάτωση αυτού που αποτελεί την ουσία του θεμελιώδους δικαιώματος στην εκπαίδευση. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για την οριοθέτηση του δικαιώματος αυτού πρέπει να θεωρείται η μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων, την οποία επιτρέπει η ιστορική συγκεκριμενοποίηση του περιεχομένου του, υπό το πρίσμα της αρχής του κοινωνικού κράτους. Η απάντηση του τι σημαίνει σήμερα ελάχιστη προϋπόθεση που οριοθετεί τον πυρήνα του δικαιώματος στην εκπαίδευση, μας έρχεται από την Αμερική, όπου είκοσι έξι πολιτειακά δικαστήρια έχουν θεωρήσει τα εκπαιδευτικά συστήματα των πολιτειών τους αντισυνταγματικά, ακυρώνοντας εκ βάθρων το νομοθετικό τους πλαίσιο, κρίνοντας ότι παραβιάζεται η αρχή της ισότητας σε πολιτειακό επίπεδο, διότι τα ποιοτικά κριτήρια του εκπαιδευτικού συστήματος δεν ανταποκρίνονται στην προβλεπόμενη χρηματοδότηση στους τομείς της υλικοτεχνικής υποδομής, των προγραμμάτων, των εγχειριδίων και των μεταφορικών μέσων (Fieldman,1993: ). Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Οχάιο, η οποία θεωρεί αντισυνταγματικό το σύστημα της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης στην συγκεκριμένη Πολιτεία, λόγω των ανεπαρκών κονδυλίων που διατίθενται για το σκοπό αυτό. Η απόφαση βασίστηκε στα στοιχεία της μισθοδοσίας του προσωπικού, της ύπαρξης θέρμανσης, πυρασφάλειας, εξαερισμού, κυλικείων και άλλων ειδών καθημερινής ανάγκης των μαθητών, καταλήγοντας ότι το σύστημα δεν είναι ούτε «πλήρες ούτε αποτελεσματικό», θέτοντας στη Βουλή προθεσμία ενός χρόνου για την ISSN:

13 αντικατάσταση του συστήματος χρηματοδότησης, ώστε να θεραπευτούν οι διαπιστωθείσες ανάγκες (Κατρούγκαλος, 1999: ). Η ελληνική πραγματικότητα θυμίζει το μύθο ενός παιδικού βιβλίου επιστημονικής φαντασίας που γράφτηκε το 1964 από τον ρώσο συγγραφέα Yevgeni Veltistov. Ο Ελεκτρόνικ ήταν ένα παιδί-ρομπότ, κατασκευασμένο από κάποιον «τρελό επιστήμονα» κατ εικόνα και καθ ομοίωσιν ενός αληθινού παιδιού, του Σεργκέι, που σε αντίθεση με τον Ελεκτρόνικ δεν διακρινόταν για την ευφυΐα του. Μεσολαβούν πολλά. Τα δύο παιδιά συναντώνται, γίνονται φίλοι και αποφασίζουν να αναλάβει το ιδιοφυές ρομπότ τα βάρη του Σεργκέι. Ακολουθούν εικόνες που όλοι θα θέλαμε να ζήσουμε στο σχολείο. Το ρομπότ αριστεύει παντού, βραβεύεται, ξεπερνάει τους δασκάλους του και όλοι πιστεύουν ότι ο μέτριος μαθητής έχει μετεξελιχτεί σε έναν από τους μεγαλύτερους θησαυρούς της Σοβιετικής Ένωσης. Αν ο Ελεκτρόνικ είναι η «ευκαιρία στη γνώση» που προσφέρει ο έλληνας γονιός στο παιδί του, σε αυτή την περίπτωση το κόστος της για τα ελληνικά νοικοκυριά μεταφράζεται σε 2 δις ευρώ περίπου ετησίως. Ωστόσο, με αυτό το δεδομένο, προκύπτει ad hoc πρόβλημα κοινωνικής δικαιοσύνης για τα 2/3 της ελληνικής κοινωνίας. Φαίνεται όμως ότι οι περισσότεροι αποδεχόμαστε τις κοινωνικές ανισότητες γιατί πιστεύουμε ότι συνοδεύονται με «ισότητες ευκαιριών». ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αντιτετράδια, (2005), «Η συμβολή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην προώθηση και υλοποίηση της νεοφιλελεύθερης νεοσυντηρητικής αναδιάρθρωσης στην εκπαίδευση», τ Charlot, B., (1992), To σχολείο αλλάζει. Κρίση του σχολείου και κοινωνικοί μετασχηματισμοί, (μτφρ. Μποναφάτου, Ε. & Παπαγεωργίου Ν.), Προτάσεις, Αθήνα Cohen, L., & Manion, L., (1997), Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, Μεταίχμιο, Αθήνα. Γρόλλιος, Γ., (2005), Iδεολογία, Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Πολιτική, Gutenberg, Αθήνα. Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (Δ.Ο.Ε.), (1995), Έκτακτη Γενική Συνέλευση, Μαΐου Ζαμπέτα, Ε., (1993), «Η εκπαίδευση ως κοινωνική πολιτική του κράτους. Συγκρότηση και επαναδιαπραγμάτευση», στο Γετίμης, Π., Γράβαρης, Δ. (επίμ.), Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνική Πολιτική, Θεμέλιο, Αθήνα. ISSN:

14 Flora, P. & Heidenheimer, A., (1990), The historical core and changing boundaries of the welfare state. The development of welfare States in Europe and America, Translation Publishers, New Brunswick USA. Fieldman, J., (1993), Serparation of powers and justical review of positive rights claims. The role of state courts in an Era of positive government, Law Journal. Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός, (2000), Έκδοση Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., Ιούνιος Ιωακείμογλου, Η., (1986), «Για την αντικαπιταλιστική έξοδο από την κρίση. Μερικά συμπεράσματα», Θέσεις, τεύχ. 15. Κασιμάτη, Κ., (2003), Κοινωνικός Σχεδιασμός και Αξιολόγηση, Gutenberg, Αθήνα. Κατρούγκαλος, Γ., (1999), «Ο δικαστικός έλεγχος της εφαρμογής των Θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων, το παράδειγμα της Παιδείας», Το Σύνταγμα (ΤοΣ) τεύχ.2. Κουμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος (Κ.Κ.Ε.), (1999), «Το ενιαίο δωδεκάχρονο βασικό υποχρεωτικό σχολείο». Λευκή Βίβλος, (1996), Για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση. Διδασκαλία και μάθηση προς την κοινωνία της γνώσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Μαλούτας, Θ., (2007), «Λιθοβολισμός των Πανεπιστημίων», Εφημερίδα Ελευθεροτυπία, 27 Ιανουαρίου Marshall, Th., & Bomomore, T., (1995), Ιδιότητα του πολίτη και κοινωνική τάξη, (Μτφρ. Ο. Στασινοπούλου), Gutenberg, Αθήνα. Νέα Δημοκρατία (Ν.Δ.), (1997), Το πρόγραμμά μας. Νέα Δημοκρατία (Ν.Δ.), (2003), Το κυβερνητικό μας πρόγραμμα για την παιδεία. Νούτσος, Χ., (1985) «Η θεωρητική αντιπαράθεση στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης σήμερα», Διαβάζω, τ.119. Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), (1995), Πρακτικά 7 ου Συνεδρίου, 30 Ιουνίου-4 Ιουλίου Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), (1999), συνεδρίου, Ιούνιος Πρακτικά Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), (1993), Πρόγραμμα για την Παιδεία. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), (2000), Κυβερνητικό Πρόγραμμα. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), (2004) Πρόγραμμα για την παιδεία. Παντελής, Αντ., (2005), Εγχειρίδιο Συνταγματικού Δικαίου, Λιβάνης, Αθήνα. ISSN:

15 Παπαρήγα, Α., (1998), Ομιλία προ της ημερησίας διατάξεως στη Βουλή για την παιδεία, 24 Ιουνίου Πασιάς, Γ., (2000), Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση: Η στρατηγική της Λισσαβόνας, εκπαιδευτικός λόγος και πολιτικές, Τόμος Β, Gutenberg, Αθήνα. Rivero, J., (1978), Les Libertes Publiques, Droits de l home, τομ. 1. Σιάνου, Ε., (1998), «Κοινωνικές ανισότητες και εκπαίδευση: από το φορμαλισμό των «ίσων ευκαιριών» στον ανταγωνιστικό ατομικισμό της ελεύθερης αγοράς», Πρακτικά Συνεδρίου: Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνικός αποκλεισμός, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα. Συνασπισμός της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας (Συνασπισμός), (1996), Θέσεις για την παιδεία. Συνασπισμός της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας (Συνασπισμός), (2004), Για μια Δημοκρατική Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση. Τσάτσος, Δ. & Τσουκαλάς, Κ., (1996), «Το παραμύθι των ιδιωτικών Πανεπιστημίων», Τα Νέα, 30 Μαΐου1996. Τσουκαλάς, Κ., (1986), Κράτος, Κοινωνία, Εργασία στη μεταπολεμική Ελλάδα, Θεμέλιο, Αθήνα. Unesco, (1994), «Ανθρώπινα δικαιώματα: Μια μακρά πορεία», στη ελληνική έκδοση του Courrier της ΟΥΝΕΣΚΟ, Μάιος 1994, Παρίσι. Unesco, (2000), World education report The right to education: towards education for all thoughout life. Veltistov, Υ., (1964), Τhe electronic ISSN:

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ Τάξη: Γ ΕΠΑΛ Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο «Όπλο επιβίωσης» η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση. Στο ευρωπαϊκό προσκήνιο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. Συνοδευτικό Θέματος 2: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασικές θέσεις για αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία με βάση τα πορίσματα και

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιόδου

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιόδου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιόδου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή»

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» 20 ο Διεθνές Συνέδριο «Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» Πάτρα, 6-8 Νοεμβρίου 2015 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών E-mail επικοινωνίας για

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Μέσα και Ψηφιακή Τηλεόραση: νέες προοπτικές για καινοτόμο εκπαίδευση.

Νέα Μέσα και Ψηφιακή Τηλεόραση: νέες προοπτικές για καινοτόμο εκπαίδευση. Νέα Μέσα και Ψηφιακή Τηλεόραση: νέες προοπτικές για καινοτόμο εκπαίδευση. Ιωάννης Αντ. Παναγιωτόπουλος Γενικός Γραμματέας Μέσων Ενημέρωσης Κυρίες και κύριοι, Το 1970, ο μέσος όρος των αναλφάβητων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Η αναμόρφωση της εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εισδοχής στα πανεπιστήμια

Η αναμόρφωση της εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εισδοχής στα πανεπιστήμια Η αναμόρφωση της εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εισδοχής στα πανεπιστήμια Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Πρόεδρος ιοικούσας Επιτροπής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Καταπολέµηση της

Διαβάστε περισσότερα

* Συνδέεται άμεσα η αξιολόγηση με τη μισθολογική προαγωγή στον επόμενο βαθμό.

* Συνδέεται άμεσα η αξιολόγηση με τη μισθολογική προαγωγή στον επόμενο βαθμό. Ανακοίνωση της ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε, για το σχέδιο Π.Δ για την Αξιολόγηση Κατατέθηκε από το Υπουργείο Παιδείας προς διαβούλευση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Μία

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα παραδοσιακά συστήματα συνιστά το γεγονός ότι διδάσκοντες και

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής Ολοκλήρωση ροών μάζας και ενέργειας σε βιομηχανικό σύμπλεγμα Βασικά στοιχεία διαμόρφωσης περιβαλλοντικής πολιτικής Παραδείγματα βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535117 2015-01-21

15PROC002535117 2015-01-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2011 Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση (έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2004 & 2008)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2011 Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση (έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2004 & 2008) Έργο : ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2011 Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση (έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2004 & 2008) Πηγές ερευνητικών δεδομένων : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Του Γρηγόρη Κωνσταντόπουλου, 11/4/2015 Α. ΚΡΙΤΙΚΗ - ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΑΘΕΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Στις βασικές αδυναμίες όλων των προηγούμενων συστημάτων πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Γλώσσας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ Δραγάτση 8, Πλατεία Κοραή, Πειραιάς Ιερεμίου Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι 6934522273 info@neoellinikiglossa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες»

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Εισήγηση προς την ΟΣΕΠ ΤΕΙ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η «άναρχη» ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της ίδρυσης νέων τμημάτων, παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Φιλία Προϋποθέσεις ορθής φιλίας: Σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου. Ειλικρίνεια και τιμιότητα. Κατανόηση προβλημάτων. Αλληλοβοήθεια. Κοινά ενδιαφέροντα.

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος»

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Αγγελόπουλος Θωμάς, Υπεύθυνος Γραφείου Ποιότητας Οικονόμου Βασίλης, Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής και μέλος του Γρ. Ποιότητας Ποιοι είμαστε Έτος ίδρυσης: 1917

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Δημιουργική Ευρώπη, 2014 2020: Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Πολίτη της Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ζ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ι. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ - ΑΙΜ. ΜΠΑΝΟΥ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Εισαγωγή 2. Οργάνωση της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στην Αγγλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ. Θέμα: Απόδειξη του ότι η αρετή μπορεί να διδαχτεί είναι η ίδια η αγωγή των νέων στην Αθήνα.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ. Θέμα: Απόδειξη του ότι η αρετή μπορεί να διδαχτεί είναι η ίδια η αγωγή των νέων στην Αθήνα. ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ Θέμα: Απόδειξη του ότι η αρετή μπορεί να διδαχτεί είναι η ίδια η αγωγή των νέων στην Αθήνα. Οι φορείς της αγωγής στην Αθήνα Βαθμίδες αγωγής Παιδευτικά μέσα A).. α).......

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 5 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 20126093 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BRINGING EUROPE TO SCHOOL TEACHERS (B.E.S.T.)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Μαρούσι: 11/3/2013 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αν και η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας εθεωρείτο στο παρελθόν, ως κοινωνικό αγαθό, σήµερα βασίζεται σε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και στην ύπαρξη ασφάλισης. Είναι λοιπόν φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre ΕΙΣΑΓΩΓΗ ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre Η σύγχρονη εποχή παρά την πρόοδο που τη χαρακτηρίζει στον τοµέα της τεχνολογίας και της επιστήµης µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα.

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΓΧΩ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ β. φιλιας, μ. κουρουκλη γ. ρουσσης, κ. κασιματη λ. μουσουρου, α. παπαριζος ε. χατζηκωνσταντη μ. πετρονωτη, γ. βαρσος φ. τσαλικογλου-κωστοπουλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ, ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ, ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ, ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Σκοπός Αποτελείηεξοικείωσημεμιασειράεννοιών, όρωνκαιθεσμικών εργαλείων τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΕΡΕΥΝΗΤΗ Email:Kadrian@freemail.gr Το δίλημμα Παιδεία για την Παιδεία ή για την αγορά εργασίας έχει έλθει τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu.

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu. Αγαπητοί γονείς Αισθανόμαστε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ταυτότητα της ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ και το αξιόλογο και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό έργο που επιτελεί.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα