Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013"

Transcript

1 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας λογοκλοπής. Χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2013 Μάρτιος 2013 Υπεύθυνο Ίδρυμα Πάντειο Πανεπιστήμιο Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Έκδοση (τελική) Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) / ΣΕΛΙΔΑ 1

2 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Ενδιάμεσου Παραδοτέου : Συγγραφείς Δημήτρης Γαβρίλης Δημήτρης Αντωνάκης Υπεύθυνος Δράσης Κωνσταντία Κακάλη Επιθεωρητές Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) / ΣΕΛΙΔΑ 2

3 Πίνακας Περιεχομένων Συνοπτικά στοιχεία κυρίως παραδοτέου Επιμέρους Παραδοτέο Περίληψη Εισαγωγή... 5 Περιβάλλον Διεπαφής χρηστη Εισαγωγή Λειτουργικότητες... 6 Εγγραφή... 6 Σύνδεση... 6 Προβολή / καθορισμός ρυθμίσεων... 7 Καταχώρηση εργασίας... 7 Προβολή εργασιών... 7 Αναζήτηση εργασιών... 7 Διεπαφή Μηχανής Εισαγωγή Προδιαγραφές API... 9 Καταχώριση τεκμηρίου... 9 Ανεύρεση τεκμηρίου Προβολή τεκμηρίων Πρόσβαση μέσω API Παράρτημα Ι Παράρτημα ΙΙ Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) / ΣΕΛΙΔΑ 3

4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Περιγραφή - Εξέλιξη Το κυρίως παραδοτέο της δράσης αφορά στο σχεδιασμό και ανάπτυξη του λογισμικού και της βάσης δεδομένων για τη λογοκλοπή σε επιστημονικά άρθρα και εργασίες. Στόχοι του παραδοτέου αυτού είναι: η επιλογή των τεχνολογιών εκείνων που θα επιτρέψουν την αρτιότερη ανάπτυξη του αντίστοιχου λογισμικού η μελέτη της βιβλιογραφίας για την επιλογή του βέλτιστου αλγορίθμου ο οποίος θα αποτελέσει την καρδιά του συστήματος. ο καθορισμός των ροών εργασίας που εμπλέκονται έτσι ώστε να ενσωματωθεί η διαδικασία εντοπισμού της λογοκλοπής με όσο το δυνατόν πιο ανώδυνο τρόπο στις διαδικασίες κατάθεσης εργασιών των Ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Ο κύριος κορμός του συστήματος θα αποτελείται από μια βάση δεδομένων και ένα αποθετήριο στο οποίο θα κατατίθενται οι σχετικές εργασίες από τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα που εμπλέκονται. Η διαδικασία κατάθεσης θα μπορεί να γίνει χειροκίνητα (μέσω web based φορμών) ή αυτόματα (με χρήση web services τα οποία θα συνδεθούν με τις ροές εργασίας των ιδρυμάτων). Η διαδικασία αναγνώρισης λογοκλοπής θα πραγματοποιείται από ειδικό λογισμικό το οποίο θα υλοποιεί κάποιο σχετικό αλγόριθμο ο οποίος θα επιλεγεί από τη βιβλιογραφία. Θα πρέπει να σημειωθεί δε, ότι το παρόν έργο δεν αποτελεί ερευνητικό έργο αλλά αναπτυξιακό το οποίο θα πρέπει να κάνει χρήση δοκιμασμένων τεχνολογιών. Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) / ΣΕΛΙΔΑ 4

5 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Περίληψη Το παρόν επιμέρους παραδοτέο αφορά το πληροφοριακό σύστημα του συστήματος λογοκλοπής. Το πληροφοριακό σύστημα αποτελεί το βασικό σημείο αλληλεπίδρασης των χρηστών του συστήματος (τους χειριστές των βιβλιοθηκών των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων που θα χρησιμοποιούν την υπηρεσία) μέσω του οποίου οι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν εργασίες, να ελέγχουν ήδη καταχωρισμένες και γενικά να περιηγόυνται στα περιεχόμενα του συστήματος. 1.2 Εισαγωγή Το πληροφοριακό σύστημα αποτελείται από δύο διεπαφές: 1. Διεπαφή χρήστη (μέσω web browser) 2. Διεπαφή μηχανής (μέσω API) Αναφορικά με την πρώτη περίπτωση, το σύστημα είναι πλήρως προσβάσιμο μέσω web, είναι υλοποιημένο με την τεχνολογία PHP ενώ η βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί είναι η MySQL. Ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει ένα σύνολο λειτουργιών όπως θα αναλυθούν σε επόμενη ενότητα. Αναφορικά με την δεύτερη περίπτωση, το σύστημα επιτρέπει τη χρήση της υπηρεσίας μέσω ενός REST API το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καταχώρηση εργασιών, ή για ανεύρεση εργασίας όπως θα δούμε σε επόμενη ενότητα. Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) / ΣΕΛΙΔΑ 5

6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ 1.3 Εισαγωγή Το περιβάλλον διεπαφής χρήστη είναι υλοποιημένο με την τεχνολογία PHP και είναι πλήρως προσβάσιμο μέσω Web. Είναι ιδιαίτερα απλό στη χρήση και εύχρηστο μη απαιτώντας εκπαίδευση (ιδιαίτερα σε εξοικειωμένους με Η/Υ χρήστες). Χρησιμοποιεί Javascript (και ειδικότερα βιβλιοθήκες JQuery), HTML5 και CSS3 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από φορητές συσκευές. Μπορείτε να δείτε screenshots της εφαρμογής στο παράρτημα στο τέλος του παραδοτέου. 1.4 Λειτουργικότητες Οι λειτουργικότητες του συστήματος συνοψίζονται στις εξής: Εγγραφή Σύνδεση Προβολή / καθορισμός ρυθμίσεων Καταχώρηση εργασίας Προβολή εργασιών Αναζήτηση εργασιών ΕΓΓΡΑΦΗ Το σύστημα παρέχει πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες. Για τη λήψη κωδικού πρόσβασης υπάρχει η διαδικασία εγγραφής μέσω της οποίας ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία του και τα υποβάλλει. Οι διαχειριστές αφού επεξεργαστούν τα στοιχεία αυτά, δημιουργούν τον κωδικό πρόσβασης και αποστέλλουν τα στοιχεία στον χρήστη. Ο κάθε χρήστης πρέπει να ταχτοποιηθεί και να συσχετιστεί με Ακαδημαϊκό Ίδρυμα. ΣΥΝΔΕΣΗ Η διαδικασία σύνδεσης είναι απαραίτητη για την είσοδο στο σύστημα. Το κουμπί σύνδεσης βρίσκεται επάνω δεξιά. Όταν ο χρήστης συνδεθεί επιτυχώς, το κουμπί «Σύνδεση» αντικαθίσταται με το «Αποσύνδεση». Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) / ΣΕΛΙΔΑ 6

7 ΠΡΟΒΟΛΗ / ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Μέσω της προβολής ρυθμίσεων, ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης που έχει ή το του. Επιπλέον, μπορεί να δει τα στοιχεία πρόσβασης μηχανής τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόσβαση μέσω του API που δίνει το σύστημα. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η επιλογή καταχώρησης εργασίας επιτρέπει στον χρήστη να καταχωρήσει χειροκίνητα μια εργασία στο σύστημα. Η εργασία αφού καταχωρηθεί, μπαίνει σε μια ουρά επεξεργασίας και αναμένει να ελεγχθεί για λογοκλοπή. Μια εργασία θα για να μπορέσει να καταχωρηθεί θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: Τίτλο Ίδρυμα Θεματική κατηγορία Γλώσσα Στοιχεία συγγραφέα Πλήρες κείμενο σε επεξεργάσιμη plain text μορφή Ημερομηνία ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η επιλογή προβολής εργασιών δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να δεί τις εργασίες που έχει καταχωρήσει στο σύστημα. Οι εργασίες αυτές είναι χωρισμένες σε δύο βασικές κατηγορίες: Σε εκκρεμότητα Καταχωρημένες Η πρώτη περίπτωση αφορά εργασίες που καταχωρήθηκαν πρόσφατα και δεν έχουν προλάβει να επεξεργαστούν από το σύστημα (δηλαδή να ελεγχθούν για λογοκλοπή). Οι εργασίες σε εκκρεμότητα φαίνονται πάντοτε επάνω. Επιπλέον, μέσα από την επιλογή προβολής εργασιών, ο χρήστης μπορεί εκτός από τις δικές του εργασίες να δει και τις εργασίες του ιδρύματος στο οποίο ανήκει (πατώντας στην αντίστοιχη επιλογή). ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η αναζήτηση εργασιών επιτρέπει στον χρήστη να αναζητήσει εργασίες που βρίσκονται καταχωρημένες στο σύστημα. Η αναζήτηση γίνεται με τα πεδία: τίτλος, όνομα συγγραφέα, περιγραφή, αναγνωριστικό. Η αναζήτηση επιστρέφει σε πίνακα Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) / ΣΕΛΙΔΑ 7

8 και σελιδοποιημένα τα αποτελέσματα. Επιλέγοντας σε ένα τεκμήριο, ο χρήστης μπορεί να δει λεπτομέρειες για αυτό (τα πλήρη στοιχεία με βάση τα οποία καταχωρήθηκε). Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) / ΣΕΛΙΔΑ 8

9 ΔΙΕΠΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 1.5 Εισαγωγή Η διεπαφή μηχανής αποσκοπεί στην αυτοματοποίηση και ενσωμάτωση της μηχανής αναγνώρισης λογοκλοπής με τα υπάρχοντα Ακαδημαϊκά αποθετήρια. Μέσω του API καθίσταται δυνατή η ενσωμάτωση στις ροές εργασίας του κάθε ιδρύματος της διαδικασίας αναγνώρισης λογοκλοπής. 1.6 Προδιαγραφές API Το παρεχόμενο API δίνει τις εξής δυνατότητες: Καταχώρηση τεκμηρίου Ανεύρεση τεκμηρίου με βάση αναγνωριστικό Προβολή τεκμηρίων ανά Ακαδημαϊκό Ίδρυμα Προβολή αποτελεσμάτων αναγνώρισης λογοκλοπής ανά τεκμήριο (με βάση αναγνωριστικό) Προβολή αποτελεσμάτων αναγνώρισης λογοκλοπής (ανά Ακαδημαϊκό Ίδρυμα) Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά παραδείγματα για κάθε λειτουργικότητα. Επιπλέον, στο Παράρτημα ΙΙ φαίνονται και ορισμένα παραδείγματα. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ Όνομα υπηρεσίας: - put (http://my.domain.gr/api/put) Μεταβλητές εισόδου GET: - key [υποχρεωτικό] Μεταβλητές εισόδου POST (όλα [υποχρεωτικά]): - fname - lname - - item_title - item_lang - item_subject - item_text - creation_date - item_comments Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) / ΣΕΛΙΔΑ 9

10 Επιστρεφόμενες τιμές: - XML έγγραφο το οποίο περιέχει το id το οποίο μόλις ανατέθηκε στο έγγραφο. o Αυτό το id χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για μελλοντικούς ελέγχους. o Το institution_id δίδεται αυτόματα από το σύστημα (με βάση το key το οποίο αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό Ακαδημαϊκό Ίδρυμα). o Το match περιέχει ένα ποσοστό (σε δεκαδική μορφή από 0-1) αναγνώρισης λογοκλοπής. Όσο μεγαλύτερο τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα να υπάρχει λογοκλοπή στο τεκμήριο. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <item id= XXX institution_id= [INSTITUTION_ID] title= [ITEM_TITLE] status= pending match= XX.XX /> ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ Όνομα υπηρεσίας: - view (http://my.domain.gr/api/view) Μεταβλητές εισόδου GET: - key [υποχρεωτικό] - id [υποχρεωτικό] Επιστρεφόμενες τιμές: - XML έγγραφο το οποίο περιέχει το id το οποίο μόλις ανατέθηκε στο έγγραφο. Αυτό το id χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για μελλοντικούς ελέγχους. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <item id= XXX institution_id= [INSTITUTION_ID] title= [ITEM_TITLE] status= pending match= XX.XX > <item_title> </item_title> <item_lang> </item_lang> <item_subject> </item_subject> <item_text> </item_text> <item_comments> </item_comments> Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) / ΣΕΛΙΔΑ 10

11 <creation_date> </creation_date> <author_fname> </author_fname> <author_lname> </author_lname> <author_ > </author_ > <institution id= XX > </institution> </item> ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ Όνομα υπηρεσίας: - get (http://my.domain.gr/api/get) Μεταβλητές εισόδου GET: - key [υποχρεωτικό] - id [προεραιτικό] Επιστρεφόμενες τιμές: - XML έγγραφο το οποίο περιέχει μια λίστα με τα έγγραφα τα οποία βρέθηκαν. o Αν έχει δοθεί id εισόδου τότε επιστρέφεται το πολύ 1, o Aν η μεταβλητή εισόδου id είναι κενή τότε επιστρέφονται όλα τα τεκμήρια του φορέα. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <items> <item id= XXX institution_id= [INSTITUTION_ID] title= [ITEM_TITLE] status= completed match= XX.XX /> <item id= XXX institution_id= [INSTITUTION_ID] title= [ITEM_TITLE] status= completed match= XX.XX /> <item id= XXX institution_id= [INSTITUTION_ID] title= [ITEM_TITLE] status= completed match= XX.XX /> </items> Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) / ΣΕΛΙΔΑ 11

12 1.7 Πρόσβαση μέσω API Για την προστασία του συστήματος, η πρόσβαση μέσω API απαιτεί κλειδί πρόσβασης. Το κλειδί πρόσβασης είναι ένα αλφαριθμητικό το οποίο είναι μοναδικό ανά Ακαδημαϊκό Ίδρυμα και λειτουργεί σε συνδυασμό με κάποιο domain name. Για παράδειγμα, για το Πάντειο Πανεπιστήμιο: - Κλειδί: XQU425FGS23ER - Domain: panteion.gr Κάθε Ακαδημαϊκό Ίδρυμα έχει οριστεί ένα τυχαίο κλειδί και έχει συσχετιστεί με ένα domain πρόσβασης. Οι πληροφορίες αυτές (το κλειδί πρόσβασης και το ορισμένο domain) είναι διαθέσιμες σε πιστοποιημένους χρήστες από την επιλογή Ρυθμίσεις. Οι χρήστες δεν μπορούν να τροποποιήσουν το κλειδί ούτε να αλλάξουν το συσχετισμένο domain πρόσβασης. Για κάτι τέτοιο απαιτείται απευθείας αποστολή στους διαχειριστές του συστήματος. Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) / ΣΕΛΙΔΑ 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Screenshots συστήματος Εικόνα 1 Η αρχική σελίδα της Υπηρεσίας Εντοπισμού Λογοκλοπής Εικόνα 2 Προβολή σε tablet Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) / ΣΕΛΙΔΑ 13

14 Εικόνα 3 Δυνατότητα Εγγραφής Εικόνα 4 Δυνατότητα Σύνδεσης Εικόνα 5 Αλλαγή ρυθμίσεων πελάτη - Βιβλιοθήκης Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) / ΣΕΛΙΔΑ 14

15 Εικόνα 6 Αναζήτηση τεκμηρίων στην Βάση Δεδομένων Εικόνα 7 Φόρμα υποβολής νέων τεκμηρίων για έλεγχο λογοκλοπής Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) / ΣΕΛΙΔΑ 15

16 Εικόνα 8 Δυνατότητα κύλισης και αναζήτησης στις διαθέσιμες επιλογές Εικόνα 9 Προσθήκη άνω της μια γλώσσας και αφαίρεσή τους Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) / ΣΕΛΙΔΑ 16

17 Εικόνα 10 Επιλογή ημερομηνίας από το διαθέσιμο ημερολόγιο Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) / ΣΕΛΙΔΑ 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Παραδείγματα πρόσβασης μέσω API Έστω ότι: - key=ad35flk34 - Η υπηρεσία βρίσκεται στο: Καταχώρηση τεκμηρίου [POST] - fname - lname - - item_title - item_lang - item_subject - item_text - creation_date - item_comments Η κλήση επιστρέφει τεκμήριο με id=5 Προβολή τεκμηρίου Η κλήση επιστρέφει ένα XML έγγραφο με τα πλήρη στοιχεία του τεκμηρίου Ανεύρεση τεκμηρίου Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) / ΣΕΛΙΔΑ 18

19 Η κλήση επιστρέφει ένα XML έγγραφο όπου μπορούμε να ελέγξουμε αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης (status= completed ) και αν ναι, τότε να δούμε το ποσοστό αναγνώρισης (match= XX.XX ). Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) / ΣΕΛΙΔΑ 19

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 B / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΤ ΑΠΑΊΤΗΣΗ (VIDEO ON DEMAND) ΜΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας»

ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας» Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας» ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΣ - Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μία Προσαρμοστική Πλατφόρμα Πολλών Απόψεων και Προφίλ, για Εικονικές Εκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille) Εγχειρίδιο Χρήσης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ε.Μ.Π. Το σύστημα smille αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Βιβλιοθήκη & Κέντρο πληροφόρησηας,

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ w: http://www.admin.upatras.gr/dkm/pub/main.aspx e: tmx@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Σύστημα Business Intelligence (BI) Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Ιανουάριος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΎ ΚΏΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ. Μπουρέλος Παναγιώτης AM 3446 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ...4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 6 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα... 7 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

www.music-events.gr Προδιαγραφές Λογισμικού

www.music-events.gr Προδιαγραφές Λογισμικού ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 8Ο ΕΞΑΜΗΝΟ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2007 Α.Π.Θ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΗΤΚΑΣ www.music-events.gr Σύστημα διοργάνωσης μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δικαιούχος Φορέας Συνδικαιούχος Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα