ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - Υπολογιστή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - Υπολογιστή"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ-464 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - Υπολογιστή Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης ΗΥ-464: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Slide 1

2 Οι περισσότεροι αναλυτές συστημάτων ξεκινούν με τις καλύτερες προθέσεις για να παρέχουν εύχρηστα συστήματα. Δυστυχώς τα περισσότερα από αυτά τα συστήματα αποτυγχάνουν σε αυτό το στόχο. Γιατί όμως γίνεται αυτό; Το κύριο πρόβλημα φαίνεται να είναι ότι Η σχεδίαση συστημάτων είναι, στα αρχικά στάδια, μια δραστηριότητα με έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα, κατά την οποία προκύπτει μια «πλούσια εικόνα» μέσω μοντελοποίησης και δομημένων αναθεωρήσεων Καθώς πλησιάζει η υλοποίηση, η δραστηριότητα επικεντρώνεται πολύ περισσότερο στον υπολογιστή. Η γνώση των χαρακτηριστικών του χρήστη χάνεται, ή θεωρείται μη σχετική, οδηγώντας σε συστήματα που συμπεριφέρονται «απότομα», δηλαδή που αποτυγχάνουν να αποκριθούν με ευελιξία σε απρόβλεπτες καταστάσεις Στα τελικά στάδια, η λειτουργία του επικείμενου συστήματος είναι σχεδόν πλήρως επικεντρωμένη στον υπολογιστή, με περιορισμένες δυνατότητες προσαρμογής ή ευελιξίας στη διεπαφή Διαφάνεια 2

3 Τα συστήματα γενικά: απαιτούν από τους χρήστες να θυμούνται πάρα πολλές πληροφορίες δεν είναι ανεκτικά σε μικρολαθάκια Προκαλούν σύγχυση στους αρχάριους χρήστες χρησιμοποιούν ακατάλληλα μοντέλα εισαγωγής εντολών αναγκάζουν τους χρήστες να πραγματοποιούν διεργασίες με ανεπιθύμητους τρόπους Διαφάνεια 3

4 Προσδιορισμός Απαιτήσεων Σχεδίαση Αρχιτεκτονικής Το σχηματικό διάγραμμα θυμίζει καταρράκτη: κάθε δραστηριότητα οδηγεί με «φυσικό» τρόπο στην επόμενη Λεπτομερής Σχεδίαση Ανάπτυξη κώδικα & έλεγχος λειτουργικών υπομονάδων Ολοκλήρωση & Συνολικός Έλεγχος Λειτουργία & Συντήρηση Διαφάνεια 4

5 Περιγραφή του τι αναμένεται να παρέχει το υπό ανάπτυξη σύστημα Περιλαμβάνει τη συγκέντρωση πληροφοριών από το χρήστη σχετικά με το περιβάλλον εργασίας ή τον τομέα εφαρμογής του τελικού προϊόντος Αρχικά οι απαιτήσεις εκφράζονται στην γλώσσα του χρήστη Η μετάφραση των απαιτήσεων από την πολύ εκφραστική αλλά σχετικά ασαφή γλώσσα του χρήστη στις ακριβέστερες (αλλά λιγότερο εκφραστικές) εκτελέσιμες γλώσσες είναι ιδιαίτερης σημασίας για την ανάπτυξη ενός επιτυχημένου λογισμικού Διαφάνεια 5

6 Πραγματοποιείται διάσπαση του συστήματος σε επιμέρους τμήματα (σε υψηλό επίπεδο) τα οποία μπορούν να προέλθουν από υπάρχοντα προϊόντα λογισμικού είτε να αναπτυχθούν ανεξάρτητα, εκ του μηδενός Καθορίζεται ποια επιμέρους τμήματα θα παρέχουν ποιες υπηρεσίες Περιγράφονται οι εξαρτήσεις μεταξύ των επιμέρους τμημάτων και ο διαμοιρασμός των πόρων μεταξύ τους Υπάρχουν πολλές δομημένες τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν το σχεδιαστή να αποκτήσει μια αρχιτεκτονική περιγραφή από την πληροφορία που συλλέγεται κατά τον προσδιορισμό απαιτήσεων Επαρκείς για την καταγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων του συστήματος Οι υπηρεσίες που πρέπει να παρέχει ένα σύστημα στο πεδίο εργασίας Δεν επαρκούν για την καταγραφή των μη λειτουργικών απαιτήσεων Χαρακτηριστικά του συστήματος τα οποία δε σχετίζονται άμεσα με τις πραγματικές υπηρεσίες που παρέχονται, αλλά σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται αυτές οι υπηρεσίες, π.χ. αποδοτικότητα, αξιοπιστία, συγχρονισμός και ζητήματα ασφαλείας του συστήματος Διαφάνεια 6

7 Βελτίωση της περιγραφής των επιμέρους τμημάτων όπως παρέχονται από τη σχεδίαση της αρχιτεκτονικής του συστήματος Υπάρχουν περισσότερες από μια πιθανές βελτιώσεις των επιμέρους τμημάτων Η επιλογή της καλύτερης δυνατής βελτίωσης σχετίζεται συχνά με την προσπάθεια ικανοποίησης όσο το δυνατόν περισσότερων μη-λειτουργικών απαιτήσεων του συστήματος Διαφάνεια 7

8 Η λεπτομερής σχεδίαση ενός επιμέρους τμήματος του συστήματος πρέπει να είναι σε μορφή ώστε να είναι δυνατή η υλοποίησή του με κάποια γλώσσα προγραμματισμού Μετά από τη συγγραφή του κώδικα, το συγκεκριμένο τμήμα μπορεί να ελεγχθεί για να επαληθευτεί η ορθή λειτουργία του σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια ελέγχου Γι αυτό το στάδιο, η έρευνα έχει επικεντρωθεί σε δύο τομείς: στην αυτοματοποίηση της διαδικασίας συγγραφής του κώδικα και στην αυτοματοποιημένη παραγωγή ελέγχων από το αποτέλεσμα προγενέστερων δραστηριοτήτων Διαφάνεια 8

9 Αφού υλοποιηθούν αρκετά επιμέρους τμήματα και ελεγχθούν ένα προς ένα, πρέπει να ενοποιηθούν όπως περιγράφεται από τη σχεδίαση της αρχιτεκτονικής του συστήματος Σε αυτό το στάδιο εκτελούνται περαιτέρω έλεγχοι για να διασφαλιστεί η σωστή συμπεριφορά των ενοποιημένων τμημάτων και η αποδεκτή χρήση οποιωνδήποτε κοινών πόρων Επίσης είναι δυνατό να εκτελεστούν ορισμένοι έλεγχοι «αποδοχής» με χρήστες για να διασφαλιστεί ότι το σύστημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις τους Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται επίσης η πιστοποίηση του τελικού συστήματος, σύμφωνα με προδιαγραφές που ορίζονται από κάποιο ανεξάρτητο φορέα Διαφάνεια 9

10 Μετά από την παράδοση του προϊόντος στο χρήστη (πελάτη), όλες οι εργασίες που γίνονται στο σύστημα εντάσσονται στην κατηγορία της συντήρησης μέχρι τη χρονική στιγμή όπου θα καταστεί απαραίτητη η ανάπτυξη μιας νέας έκδοσης του προϊόντος ή το προϊόν θα πρέπει να αποσυρθεί τελείως Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής ενός προϊόντος αφορά τη δραστηριότητα της συντήρησης Ουσιαστικά, η συντήρηση παρέχει ανάδραση σε όλες τις άλλες δραστηριότητες του κύκλου ζωής του λογισμικού Δυστυχώς, το 60% του συνολικού κόστους ανάπτυξης λογισμικού πηγαίνει στην προσαρμογή λογισμικού Διαφάνεια 10

11 Καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, η σχεδίαση πρέπει να ελέγχεται για να διασφαλίζεται ότι Ικανοποιεί τις απαιτήσεις που έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη Είναι πλήρης Είναι εσωτερικά συνεπής Επικύρωση: σχεδίαση «του σωστού πράγματος» Επαλήθευση: σχεδίαση «του πράγματος σωστά» Η επαλήθευση της σχεδίασης ενός συστήματος γίνεται συνήθως μέσα στα χρονικά πλαίσια του κύκλου ζωής μιας δραστηριότητας ή μεταξύ δύο διαδοχικών δραστηριοτήτων Η επικύρωση της σχεδίασης ενός συστήματος αποδεικνύει ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του πελάτη Διαφάνεια 11

12 Η επικύρωση είναι πολύ πιο υποκειμενική από την επαλήθευση, κυρίως επειδή η διαφορά μεταξύ της γλώσσας στην οποία διατυπώθηκαν οι απαιτήσεις και της γλώσσας που χρησιμοποιεί η σχεδίαση απαγορεύει οποιαδήποτε αντικειμενική μορφή απόδειξης Όσον αφορά τη σχεδίαση αλληλεπιδραστικών συστημάτων, η επικύρωσή τους έναντι των απαιτήσεων που θέτει η Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή (HCI) αναφέρεται συνήθως ως αξιολόγηση Θα υπάρχει πάντα ένα κενό μεταξύ των καταστάσεων του πραγματικού κόσμου και οποιασδήποτε τυπικής και δομημένης διαδικασίας ανάπτυξης. Αυτή η αναπόφευκτη διαφορά αναφέρεται με τον όρο κενό τυπικότητας (formality gap) Το κενό τυπικότητας σημαίνει ότι η επικύρωση, σ ένα βαθμό θα βασίζεται πάντα σε υποκειμενικά μέσα απόδειξης Διαφάνεια 12

13 Απαιτήσεις και περιορισμοί του πραγματικού κόσμου Κενό τυπικότητας Πραγματικός κόσμος Δομημένη Σχεδίαση Διαφάνεια 13

14 Κληρονομημένο από την παραδοσιακή μηχανική βιομηχανία, το μοντέλο καταρράκτης προτιμούνταν από τους project managers καθώς διαιρεί την διαδικασία ανάπτυξης σε ξεκάθαρα, ξεχωριστά και διαχειρίσιμα τμήματα Καλό για τον ορισμό και την παρακολούθηση προθεσμιών Παράγει μεγάλο αριθμό απτών παραδοτέων (έγγραφα κλπ.) Δεν θα εξαφανιστεί ποτέ πραγματικά για τα μεγάλα projects καθώς είναι βολικό για τη σύναψη λεπτομερών συμβολαίων Αλλά δεν είναι ιδανικό για τη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού, ιδιαίτερα δε για την παραγωγή λογισμικού με επίκεντρο τον χρήστη Διαφάνεια 14

15 Η παραδοσιακή θεώρηση του κύκλου ζωής του λογισμικού προήλθε από την ανάγκη για μια πιο δομημένη προσέγγιση στην ανάπτυξη λογισμικού για μεγάλα συστήματα, στις δεκαετίες του 60 και του 70. Εκείνη την εποχή τα περισσότερα μεγάλα συστήματα που κατασκευάζονταν προορίζονταν για την εκτέλεση εφαρμογών επεξεργασίας δεδομένων σε περιβάλλοντα επιχειρήσεων. Εκείνα τα συστήματα δεν ήταν σχεδόν καθόλου αλληλεπιδραστικά. Αντίθετα, ήταν συστήματα μαζικής επεξεργασίας (batch processing) Για το λόγο αυτό, το θέμα της ευχρηστίας από την πλευρά του τελικού χρήστη δεν ήταν καθόλου σημαντικό Χάρη στην έλευση των προσωπικών υπολογιστών και την τεράστια εμπορική επιτυχία και αποδοχή τους, τα περισσότερα συστήματα που αναπτύσσονται σήμερα είναι πολύ πιο αλληλεπιδραστικά, ενώ βασικός παράγοντας επιτυχίας οποιουδήποτε προϊόντος είναι η ευκολία χρήσης του από άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν σχεδόν τίποτα για τη σχεδίασή του Διαφάνεια 15

16 Οι διεπαφές είναι προϊόν λογισμικού Για το λόγο αυτό πολλοί μηχανικοί λογισμικού πιστεύουν ότι οι καθιερωμένες τεχνικές ανάπτυξης λογισμικού μπορούν να εφαρμοστούν το ίδιο καλά και στην ανάπτυξη διεπαφών Οι τεχνικές αυτές όντως εφαρμόζονται κατά την ανάπτυξη του λογισμικού των διεπαφών αλλά όχι κατά τη σχεδίαση της αλληλεπίδρασης με το χρήστη Ο ανθρώπινος παράγοντας όπως προκύπτει μέσω των χρηστών δε λαμβάνεται υπόψη ως κανόνας από τη συμβατική τεχνολογία λογισμικού Διαφάνεια 16

17 Για τους περισσότερους μηχανικούς λογισμικού, το σύστημα είναι το λογισμικό και πιθανόν και το υλικό Για έναν σχεδιαστή αλληλεπίδρασης, ο χρήστης είναι μέρος του συστήματος και η διεπαφή είναι η σύνδεσή του με το υπόλοιπο σύστημα Εξαιτίας του ανθρώπινου παράγοντα, η ανάπτυξη αλληλεπίδρασης αποτελεί έναν ξεχωριστό τομέα με τα δικά του ειδικά προβλήματα, που απαιτεί τη δική του εξειδίκευση και τις δικές του διαδικασίες ανάπτυξης καθώς και τις δικές του απαιτήσεις επικοινωνίας που προκύπτουν ως αποτέλεσμα Οι τεχνικές της ανάπτυξης λογισμικού δεν προσαρμόζονται σωστά στην ανάπτυξη αλληλεπίδρασης. Οι ίδιες έννοιες απαιτήσεις, σχέδια, μετρικά συστήματα, αξιολόγηση, συντήρηση, τεκμηρίωση, κύκλος ζωής χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη αλληλεπίδρασης αλλά εφαρμόζονται με διαφορετικό τρόπο Διαφάνεια 17

18 Slide 18

19 Οι ειδικοί στις διεπαφές και την ευχρηστία έχουν ένα πρόβλημα: πολλοί στην βιομηχανία λογισμικού δεν καταλαβαίνουν με τι ασχολούνται. Ο παρακάτω διάλογος είναι δυστυχώς συνηθισμένος: Development manager: Είσαι ειδικός στις διεπαφές; Χρησιμοποιείς το Windows toolkit ή το Java toolkit; Consultant: Κανένα. DM: Α. Πρέπει να δουλεύεις XHTML τότε, ή PERL. ή Visual Basic. C: Όχι. Σχεδιάζω διεπαφές και αλληλεπιδράσεις. Αν χρειαστώ κάποιον προγραμματιστή να υλοποιήσει ή να φτιάξει ένα πρωτότυπο των σχεδίων μου, προσλαμβάνω έναν. DM: Χμμμ σχεδιαστής. Ζωγραφίζεις εικονίδια και κάνεις τα web link και τα κουμπιά να δείχνουν καλά. C: Εμ, όχι. Δεν είμαι γραφίστας. Είμαι ένας σχεδιαστής διεπαφών και αλληλεπιδράσεων. Αν χρειαστώ ένα σχεδιαστή γραφικών να φτιάξει ρεαλιστικές εικόνες για μια σχεδίαση, προσλαμβάνω έναν. DM: Δεν είσαι προγραμματιστής GUI και δεν είσαι γραφίστας οπότε τι κάνεις; Slide 19

20 Υποθέτοντας ότι οι προγραμματιστές GUI είναι σχεδιαστές GUI Έλλειψη εμπειρίας στην σχεδίαση GUI Σχεδιάζοντας το GUI για να ταιριάζει με το toolkit Έλλειψη ομαδικότητας Υποθέτοντας ότι οι γραφίστες είναι σχεδιαστές GUI Νομίζουν ότι η διεπαφή είναι μόνο η εμφάνιση μιας εφαρμογής, έτσι προσλαμβάνουν ειδικούς στην εμφάνιση γραφίστες να την σχεδιάσουν Το αποτέλεσμα μια τέτοιας απόφασης είναι ένα προϊόν με καλό demo που όμως δεν υποστηρίζει σωστά τις ενέργειες του χρήστη Slide 20

21 Ρόλος Σχεδιαστής GUI Σχεδιαστής γραφικών Προγραμματιστής GUI Προσόντα Ανάλυση εργασιών (task analysis), conceptual design Σχεδίαση αλληλεπίδρασης (Interaction design): πλαίσιο χρήσης, οργάνωση highlevel, ροή εργασιών Σχεδίαση διεπαφής: input και output Στόχοι της ανταπόκρισης σε πραγματικό χρόνο Αξιολόγηση ευχρηστίας, test ευχρηστίας Αξιολόγηση της συμμόρφωσης σε στάνταρ ευχρηστίας Διάταξη (Layout) Δημιουργία αναγνωρίσιμων εικόνων, διαισθητικών συμβόλων Παραγωγή, ελκυστική αισθητική, brand awareness Καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του διαθέσιμου μέσου παρουσίασης Απόδοση της λειτουργικότητας γραφικά Διάταξη (layout), οπτική ιεραρχία Οπτική συνέπεια Δυναμικά πρωτότυπα Υλοποίηση καθορισμένης σχεδίασης: εσωτερική αρχιτεκτονική, προγραμματισμός Γνώση του GUI toolkit Μεγιστοποίηση της επίδοσης, εκπλήρωση στόχων Αξιολόγηση και επεξήγηση τεχνικών δυσκολιών, κόστους και ρίσκο. Slide 21

22

23 Σχεδιάζουμε αλληλεπιδραστικά προϊόντα Αυτό φυσικά σημαίνει συστήματα λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων ιστοτόπων Επίσης σημαίνει πολλών ειδών ηλεκτρονικές συσκευές: είναι αλληλεπιδραστικά προϊόντα και ενέχουν την αλληλεπίδραση του χρήστη με ένα («μίνι») υπολογιστή, τα περισσότερα συμπεριλαμβάνουν μια οθόνη Παράδειγμα: ένα smartphone, το μενού μιας κάμερας ή ένα ipod Δεν σχεδιάζουμε ΜΟΝΟ διεπαφές. Επίσης σχεδιάζουμε αλληλεπιδράσεις, μια σειρά από πράγματα που κάνει ο χρήστης για να εκπληρώσει ένα στόχο Δεν είναι μόνο το πράγμα, είναι τι κάνεις με αυτό Το μενού της κάμερας είναι μέρος μόνο της αλληλεπίδρασης. Άλλη αλληλεπίδραση είναι να κοιτάς μέσα από το σκόπευτρο ή να συνδέεις την κάμερα με τον υπολογιστή Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι άμεσες αλληλεπιδράσεις, όπως το πάτημα ενός κουμπιού ή επιλογή σε ένα μενού ή ακόμα και η ακολουθία του delete Σχεδιάζουμε την πλήρη ροή της αλληλεπίδρασης του χρήστη με την συσκευή Η ροή με την οποία ο χρήστης ρέει ανάμεσα από «φωτογραφίες» και όχι η ροή σε ένα «μενού κάμερας» Slide 23

24 Το παράδειγμα του Συρραπτικού: Όλοι στο γραφείο έχουν ένα προσωπικό χειροκίνητο συρραπτικό. Η ροή της αλληλεπίδρασης είναι κάπως έτσι: Γράφεις κάτι, το τυπώνεις, το συρράβεις μαζί. Γράφεις, τυπώνεις, συρράβεις, γράφεις, τυπώνεις, συρράβεις, Το γραφείο αγοράζει ένα νέο ηλεκτρονικό συρραπτικό, που μπορεί να συρράψει 50 και 100 φύλλα μαζί με την μία. Τοποθετείται σε ένα κοινό σημείο του γραφείου. Η ροή της αλληλεπίδρασης αλλάζει: Γράφεις κάτι, το τυπώνεις και μετά δεν κάνεις τον κόπο να πας στο συρραπτικό μέχρι να μαζευτεί δουλειά ώστε να αξίζει τον κόπο ο δρόμος Έτσι Γράφεις, τυπώνεις, γράφεις, τυπώνεις, γράφεις, τυπώνεις. Συρράβεις, συρράβεις, συρράβεις Μια αλλαγή στην τεχνολογία του συρραπτικού οδηγεί σε μεγάλη αλλαγή στην αλληλεπίδραση Ενδεχομένως περνώντας από τα γραφεία συναδέλφων, αν έχουν και αυτοί σωρό από χαρτιά, κάποιος μπορεί να προσφερθεί να τα συρράψει για αυτούς Η ατομική αλληλεπίδραση έγινε συνεργατική αλληλεπίδραση Με την αλλαγή στην αλληλεπίδραση έρχονται και τα νέα σφάλματα Χρειάζεται ένας τρόπος για να σιγουρευτεί ότι κάθε εκτύπωση ανήκει στο σωρό για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να συρραφτούν μαζί λάθος φύλλα. Ένα σφάλμα που δεν θα συνέβαιανε στην προηγούμενη ροή αλληλεπίδρασης, όπου ο χρήστης έκανε την συρραφή κάθε δουλειάς αμέσως μετά την εκτύπωσή της Slide 24

25 Επίσης σχεδιάζουμε παρεμβάσεις Όχι απλώς τεχνουργήματα Όχι μόνο το σύστημα αλλά επίσης Τα έγγραφα, εγχειρίδια, μαθήματα που παράγονται μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που συμπεριφέρονται οι άνθρωποι με ένα σύστημα Η σχεδίαση αφορά την αλλαγή Η ιστορία με τον εκτυπωτή στα 60s (βλ. επόμενη διαφάνεια) Αυτό που λέμε και κάνουμε είναι επίσης μια παρέμβαση Κοσμήματα Ratners (βλ. επόμενη διαφάνεια) Slide 25

26 Η ιστορία με τον εκτυπωτή στα 60s Κάποιος προσλήφθηκε για να σχεδιάσει ένα νέο σύστημα εκτύπωσης. Το γραφείο είχε ήδη έναν εκτυπωτή, που δεν ελεγχόταν από υπολογιστή. Το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού ήταν γυναίκες, που ενδιαφέρονταν για την εμφάνισή τους και απέφευγαν το υπάρχον σύστημα γιατί ήταν πολύ βρώμικο (παλιό μηχάνημα, μελάνια, κλπ). Είχε ένα budget ισοδύναμο με δεκάδες χιλιάδες λίρες. Ανταποκρίθηκε λέγοντας «θα προτιμούσατε να μου δώσετε ένα budget 200 λιρών το χρόνο;» Φυσικά δέχτηκαν. Αντί να σχεδιάσει ένα νέο σύστημα, ο σχεδιαστής απλώς αγόρασε λευκές μπλούζες εργασίας. Ξαφνικά το μηχάνημα που δεν παρήγαγε τίποτα εκτοξέυτηκε σε παραγωγικότητα γιατί όλο το προσωπικό χρησιμοποιούσε το υπάρχον σύστημα κανονικά. Το νόημα της ιστορίας είναι η αλλαγή. Αλλάζουμε πράγματα. Επεμβαίνουμε στο περιβάλλον και το αλλάζουμε (ελπίζοντας προς το καλύτερο!) Τα κοσμήματα Ratners Μια πολύ επιτυχημένη αλυσίδα φτηνών κοσμημάτων στα 80s που έφερε επανάσταση στην αγορά των κοσμημάτων με το να χρησιμοποιεί φανταχτερά πόστερ που διαφήμιζαν εκπτώσεις και ευκαιρίες και προσφέροντας χαμήλό εύρος τιμών ανάμεσα στα πανάκριβα μαγαζιά (high street). H επιτυχία τους μετατράπηκε σε καταστροφή όταν ο Ratner, σε μια ιδιωτική εκδήλωση στις αρχές των 90s, περιέγραψε τα προϊόντα της εταιρείας σαν «εντελώς σκουπίδια». Μία λέξη και η αλλαγή ήταν τεράστια, η εταιρεία σχεδόν κατέρρευσε (η αξία της έπεσε περίπου 500 εκατομμύρια λίρες) Διαβόητο περιστατικό (γνωστό και ως το Ratner effect) σαν παράδειγμα της αξίας του branding και της εικόνας πάνω από την ποιότητα Slide 26

27 Ένας ορισμός: εκπλήρωση στόχων εν μέσω περιορισμών Στόχοι - σκοπός Για ποιον είναι, τι το θέλουν Περιορισμοί Υλικά, πλατφόρμες Οικονομικοί, χρονικοί, εμπειρίας Συμβιβασμοί (trade offs) Slide 27

28 Κατανοώντας τα υλικά σας Κούπες: μεταλλική vs. κεραμική 1. Κατανοήστε τους υπολογιστές Περιορισμοί, δυνατότητες, εργαλεία, πλατφόρμες 2. Κατανοήστε τους ανθρώπους Κατανοώντας τα υλικά σας Πίνακες: λάδι vs. ακρυλικά vs. νερομπογιές Ψυχολογικοί, κοινωνικοί παράγοντες Ανθρώπινα σφάλματα 3. Και την αλληλεπίδρασή τους Slide 28

29 Πορίσματα ατυχημάτων Συντριβή αεροσκαφών, βιομηχανικά ατυχήματα, λάθη σε νοσοκομεία Η έρευνα καταλήγει ότι οφείλεται σε «ανθρώπινο λάθος» Αλλά Καταρρέει ένα τσιμεντένιο υπέρθυρο (ανώφλι) από το πολύ βάρος Φταίει το υπέρθυρο σφάλμα; Όχι! Λέμε «σχεδιαστικό λάθος» Γνωρίζουμε πώς συμπεριφέρεται το τσιμέντο υπό πίεση Το ανθρώπινο «λάθος» είναι φυσιολογικό Ξέρουμε πώς αντιδρούν οι χρήστες υπό πίεση Πρέπει να σχεδιάζουμε βάσει αυτού! Να φερόμαστε στον χρήστη τουλάχιστον όσο καλά φερόμαστε στα υλικά! Slide 29

30

31 Υπάρχουν 4 δραστηριότητες ανθρωποκεντρικής σχεδίασης που πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδίασης: 1. Κατανόηση και ορισμός του πλαισίου χρήσης: η φύση των χρηστών, οι στόχοι και οι εργασίες τους, και το περιβάλλον στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί το προϊόν 2. Καθορισμός των απαιτήσεων των χρηστών και του οργανισμού με όρους αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και ικανοποίησης και ο καθορισμός λειτουργιών μεταξύ χρηστών και συστήματος 3. Παραγωγή σχεδίων και πρωτοτύπων πιθανών λύσεων 4. Διεξαγωγή αξιολογήσεων με χρήστες Διαφάνεια 31

32 κατανόηση και προσδιορισμός του πλαισίου χρήσης διεξαγωγή αξιολόγησης με χρήστες προσδιορισμός των απαιτήσεων του χρήστη και του οργανισμού παραγωγή πρωτοτύπων Η διαδικασία περιλαμβάνει επανάληψη έως ότου ικανοποιηθούν οι στόχοι Η αλληλουχία με την οποία πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες σχεδίασης και το επίπεδο προσπάθειας και λεπτομέρειας το οποίο είναι κατάλληλο ποικίλλουν ανάλογα με το περιβάλλον σχεδίασης και το στάδιο της διαδικασίας σχεδίασης Διαφάνεια 32

33 Απαιτήσεις Ανάλυση & Σχεδίαση Σχεδιασμός Υλοποίηση Αρχικός σχεδιασμός Έναρξη λειτουργίας Αξιολόγηση Έλεγχος Ο πυρήνας της διαδικασίας βρίσκεται στον κεντρικό βρόχο, ο οποίος χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη χρήση μεθόδων πρωτοτύπων και δοκιμής με χρήστες ή ευρετική αξιολόγηση Στην αρχή της διαδικασίας, ο βρόχος θα επανέλθει στη φάση της ανάλυσης απαιτήσεων και σταδιακά θα μετακινείται προς τις φάσεις σχεδίασης και υλοποίησης Διαφάνεια 33

34 Οι απαιτήσεις για ένα αλληλεπιδραστικό σύστημα δεν μπορούν να προσδιοριστούν πλήρως από τις πρώτες φάσεις του κύκλου ανάπτυξης Ο μόνος τρόπος για να βεβαιωθούμε για ορισμένα χαρακτηριστικά είναι να τα δημιουργήσουμε και στη συνέχεια να τα δοκιμάσουμε με πραγματικούς χρήστες Αυτή είναι η ουσία της επαναληπτικής σχεδίασης προσπαθεί να ξεπεράσει την αδυναμία σύνταξης μιας πλήρους και ολοκληρωμένης προδιαγραφής απαιτήσεων με επαναλαμβανόμενους «κύκλους» σχεδίασης και συνεχόμενη βελτίωση του τελικού προϊόντος σε κάθε επανάληψη Διαφάνεια 34

35 Τι χρειάζεται Συνεντεύξεις Εθνογραφία Ανάλυση Σενάρια Task analysis Σχεδίαση Guidelines Αρχές Διάλογοι Precise specification Υλοποίηση & Ανάπτυξη Αρχιτεκτονικές Έγγραφα Βοήθεια Τι υπάρχει vs. Τι χρειάζεται Πρωτότυπο Αξιολόγηση Slide 35

36 Τα γενικά βήματα, τεχνικές και ροή είναι βασικά παρόμοια αλλά οι τεχνικές μπορεί να διαφέρουν: Τι επιθυμείται και τι χρειάζεται και πώς μπορεί να εκπληρωθεί Ορίστε το πλαίσιο χρήσης / Συλλογή απαιτήσεων Έρευνα, παρατήρηση, συνεντεύξεις, εθνογραφία κλπ. Τι υπάρχει vs τι επιθυμείται (το τωρινό σύστημα έναντι του τι είναι δυνατόν) Ανάλυση κατανοώντας το προηγούμενο Σχεδίαση Ανάλυση απαιτήσεων Σενάρια, ανάλυση διεργασιών, personae, κλπ. Οδηγίες, αρχές, διάλογοι Brainstorming Πρωτότυπο Ποτέ δεν είναι σωστό με την πρώτη! Αξιολόγηση, ευρετική Υλοποίηση και ανάπτυξη Ακριβείς προδιαγραφές είναι απαραίτητες σε αυτό το σημείο Αρχιτεκτονικές, έγγραφα, βοήθεια Slide 36

37

38 «Μια προσέγγιση για τη σχεδίαση της ευκολίας χρήσης στην αλληλεπίδραση των χρηστών με προϊόντα και συστήματα. Περιλαμβάνει δύο θεμελιώδη στοιχεία: - διεπιστημονική ομαδική εργασία και - ένα σύνολο εξειδικευμένων μεθόδων για συλλογή απαιτήσεων από τους χρήστες και τη μετατροπή τους σε σχεδίαση.» Vredenburg, K., Isensee, S., and Righi, C. (2001). User-Centered Design: An Integrated Approach (Software quality institute series). Prentice Hall Διαφάνεια 38

39 Αυτό το πρότυπο παρέχει καθοδήγηση για τις δραστηριότητες ανθρωποκεντρικής σχεδίασης σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης αλληλεπιδραστικών υπολογιστικών συστημάτων. Είναι ένα εργαλείο γι αυτούς που διαχειρίζονται τη διαδικασία σχεδίασης και παρέχει οδηγίες για πηγές πληροφόρησης και πρότυπα σχετικά με την ανθρωποκεντρική προσέγγιση Περιγράφει την ανθρωποκεντρική διαδικασία σχεδίασης ως μια διεπιστημονική δραστηριότητα, η οποία περιλαμβάνει γνώσεις και τεχνικές ανθρώπινων παραγόντων και εργονομίας, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας και εξουδετερώνοντας πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις της χρήσης στην υγεία, την ασφάλεια και την απόδοση Διαφάνεια 39

40 Απεικονίζει πρόσφατες αλλαγές και πρόοδο, και επισημαίνει έξι κύριες αρχές για την ανθρωποκεντρική σχεδίαση: Η σχεδίαση βασίζεται στη σαφή κατανόηση των χρηστών, των διεργασιών και των περιβαλλόντων Χρήστες εμπλέκονται σε όλη τη διάρκεια της σχεδίασης και ανάπτυξης Η σχεδίαση καθοδηγείται και τελειοποιείται βάσει ανθρωποκεντρικής αξιολόγησης και η διαδικασία αυτή είναι επαναληπτική Η σχεδίαση απευθύνεται στη συνολική εμπειρία του χρήστη Η ομάδα σχεδίασης περιλαμβάνει διεπιστημονικές δεξιότητες και προοπτική Διαφάνεια 40

41 Οτιδήποτε βλέπει, ακούει και αγγίζει ο χρήστης Παραγγελία Παραλαβή Εύρεση Προϊόντος Αναβάθμιση Υποστήριξη Άνοιγμα Προϊόντος / Συσκευασίας Εγκατάσταση Χρήση Βοήθεια Διαφάνεια 41

42 Η ανθρωποκεντρική σχεδίαση είναι μια προσέγγιση για την ανάπτυξη αλληλεπιδραστικών συστημάτων, η οποία επικεντρώνεται ιδιαίτερα στη δημιουργία εύχρηστων και ασφαλών συστημάτων Τα ανθρωποκεντρικά συστήματα παρέχουν κίνητρα στους χρήστες και τους δίνουν τη δυνατότητα να μαθαίνουν και να εξερευνούν νέες λύσεις Η υιοθέτηση της διαδικασίας ανθρωποκεντρικής σχεδίασης οδηγεί σε πιο εύχρηστα συστήματα και προϊόντα. Μειώνει τον κίνδυνο το τελικό σύστημα να μην είναι αποδοτικό ή να αποτύχει Διαφάνεια 42

43 Ο βαθμός στον οποίο μια δεδομένη διαδικασία σχεδίασης χρειάζεται να ενσωματώνει ανθρωποκεντρικές δραστηριότητες και τεχνικές μπορεί να καθορίζεται μελετώντας τα οφέλη ασφάλειας, τις νομικές απαιτήσεις καθώς και τις απαιτήσεις της αγοράς Η ανθρωποκεντρική σχεδίαση είναι μια επαναληπτική διαδικασία, της οποίας στόχος είναι η ανάπτυξη εύχρηστων συστημάτων. Επιτυγχάνεται δε με τη συμμετοχή των πιθανών χρηστών ενός συστήματος στη σχεδίασή του Διαφάνεια 43

44 Η ανθρωποκεντρική σχεδίαση δεν είναι Απλή διεξαγωγή μελετών ευχρηστίας Απλή συνομιλία με τους χρήστες Οι σχεδιαστές να υποθέτουν την οπτική γωνία των χρηστών Μια μέθοδος απλά για τη σχεδίαση διεπαφών Ένα σύνολο μεθόδων απλά για τη συλλογή ανάδρασης από τους χρήστες Ένα άλλο όνομα για την ευχρηστία Διαφάνεια 44

45 Η ανθρωποκεντρική σχεδίαση είναι Η διεξαγωγή μελετών για την κατανόηση των χρηστών την καθοδήγηση και την αξιολόγηση της σχεδίασης την αποτίμηση της ανταγωνιστικότητας Διεπιστημονική σχεδίαση της συνολικής εμπειρίας του χρήστη βασισμένη σε δεδομένα από αντιπροσωπευτικούς χρήστες Επαναληπτική σχεδίαση των λύσεων Διαφάνεια 45

46 Τι τέλειο web site! Ανθρωποκεντρική σχεδίαση έναντι Παραδοσιακών μεθόδων ανάπτυξης Αυτό το website είναι απαίσιο Οδηγείται από τους χρήστες Οι χρήστες στο επίκεντρο Έμφαση στην εξωτερική σχεδίαση Διεπιστημονικές ομάδες Ειδικοί ευχρηστίας καθοδηγούν την ομάδα Αξιολόγηση με χρήστες πριν από την ανάπτυξη Άποψη των χρηστών για την ποιότητα Έμφαση σε μετρήσεις με χρήστες Οδηγείται από την τεχνολογία Τα συστατικά του συστήματος στο επίκεντρο Έμφαση στην εσωτερική αρχιτεκτονική Ατομική εργασία ειδικών Το έργο διαχειρίζεται από μηχανικό λογισμικού Δεν γίνεται αξιολόγηση με χρήστες (ως την έκδοση) Ποιότητα σε σχέση με τα λειτουργικά προβλήματα Έμφαση σε τεχνικά χαρακτηριστικά Διαφάνεια 46

47 Η ανθρωποκεντρική σχεδίαση χαρακτηρίζεται από: Μια κατάλληλη κατανομή των λειτουργιών μεταξύ του χρήστη και του συστήματος Επαναληπτικότητα των σχεδιαστικών λύσεων Την ενεργή συμμετοχή των χρηστών Διεπιστημονικές ομάδες Διαφάνεια 47

48 Αυτές οι σχεδιαστικές αποφάσεις καθορίζουν την έκταση στην οποία μια δεδομένη εργασία, λειτουργία ή αρμοδιότητα πρόκειται να αυτοματοποιηθεί ή να ανατεθεί σε ανθρώπινη διαχείριση Οι αποφάσεις βασίζονται σε πολλούς παράγοντες, όπως οι σχετικές ικανότητες και περιορισμοί των ανθρώπων έναντι της τεχνολογίας σχετικά με την αξιοπιστία, ταχύτητα, ακρίβεια, ισχύ, ευελιξία απόκρισης, κόστος και σημασία επιτυχημένης ή έγκαιρης επίτευξης των εργασιών Ο στόχος της ομάδας σχεδίασης είναι να κατανείμει λειτουργίες στον άνθρωπο, στο σύστημα και στο σύστημα ανθρώπου υπολογιστή ώστε να επιτύχει αποδοτικά και ικανοποιητικά αποτελέσματα Διαφάνεια 48

49 Οι σχεδιαστές μπορεί να μπουν στον πειρασμό να προσδιορίζουν ποιες λειτουργίες έχει τη δυνατότητα να επιτελέσει η τεχνολογία και στη συνέχεια απλώς να αναθέσουν τις υπόλοιπες λειτουργίες στους χρήστες, βασιζόμενοι στην ευελιξία αυτών να κάνουν το σύστημα να λειτουργεί. Έτσι δεν εκμεταλλεύονται στο μέγιστο τις ικανότητες και δεξιότητες των χρηστών και μπορεί να προκύψει ανεπαρκής σχεδίαση της εργασίας Γενικά, είναι καλύτερα να εμπλέκονται οι χρήστες ή οι εκπρόσωποί τους σε αυτή την απόφαση και να εξασφαλίζεται ότι οι ανθρώπινες λειτουργίες που προκύπτουν αποτελούν ένα λογικό σύνολο εργασιών Διαφάνεια 49

50 Στις επαναληπτικές προσεγγίσεις η ανάδραση από τους χρήστες γίνεται σημαντική πηγή πληροφορίας Η επανάληψη όταν συνδυάζεται με την ενεργή συμμετοχή των χρηστών παρέχει ένα αποτελεσματικό μέσο ελαχιστοποίησης του κινδύνου ότι ένα σύστημα δε θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις των χρηστών και του οργανισμού (συμπεριλαμβανομένων εκείνων των απαιτήσεων που είναι κρυμμένες ή δύσκολο να προσδιοριστούν με σαφήνεια) Η επανάληψη επιτρέπει στις αρχικές σχεδιαστικές λύσεις να ελεγχθούν βάσει σεναρίων του «πραγματικού κόσμου», όπου τα αποτελέσματα ανατροφοδοτούνται σε προοδευτικά βελτιωμένες λύσεις Η επανάληψη μπορεί να ενσωματωθεί σε άλλες προσεγγίσεις. Ακόμα και στην προσέγγιση του «καταρράκτη», μπορεί να υπάρχει εκτεταμένη επανάληψη ανά στάδιο Διαφάνεια 50

51 Η συμμετοχή των χρηστών στη διαδικασία ανάπτυξης: Παρέχει μια πολύτιμη πηγή γνώσης για το περιβάλλον χρήσης, τις διεργασίες και πώς είναι πιθανόν να εργαστούν οι χρήστες με το σύστημα Αυξάνει την πιθανότητα αποδοχής του τελικού συστήματος Ο ρόλος της συμμετοχής των χρηστών είναι διαφορετικός και εξαρτάται από: Το βαθμό επαφής μεταξύ των υπεύθυνων ανάπτυξης και των χρηστών Τις σχεδιαστικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται Διαφάνεια 51

52 Η επιλογή των συγκεκριμένων ανθρωποκεντρικών δραστηριοτήτων συλλογής δεδομένων, ανάλυσης, προσδιορισμού και αξιολόγησης, εξαρτάται από το πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιείται η σχεδίαση Όταν αναπτύσσονται συστήματα ειδικής κατασκευής ή κατά παραγγελία, ο πιθανός πληθυσμός χρηστών και οι διεργασίες που πραγματοποιούνται μπορούν να συσχετιστούν άμεσα με τη διαδικασία ανάπτυξης. Μια από τις πιο σημαντικές συνέπειες αυτής της εμπλοκής και συμμετοχής είναι ότι παρέχει στους χρήστες την ευκαιρία να δεσμευτούν για τις λύσεις που υιοθετούνται Όταν υιοθετούνται προϊόντα γενικού σκοπού, η κατάσταση είναι διαφορετική, γιατί ο πληθυσμός των χρηστών είναι διασκορπισμένος και πιθανόν όχι εύκολα προσβάσιμος. Είναι ωστόσο σημαντικό οι χρήστες ή οι κατάλληλοι εκπρόσωποί τους να εμπλέκονται στην ανάπτυξη Διαφάνεια 52

53 Η ανθρωποκεντρική σχεδίαση απαιτεί ένα εύρος δεξιοτήτων Αυτό συνεπάγεται τη δημιουργία διεπιστημονικών ομάδων Η σύνθεση τέτοιων ομάδων θα καθοριστεί από τον οργανισμό στον οποίο πραγματοποιείται η σχεδίαση και θα επηρεαστεί από τη σχέση μεταξύ του οργανισμού που είναι υπεύθυνος για την τεχνική ανάπτυξη και του οργανισμού που θα χρησιμοποιήσει το προϊόν που αναπτύσσεται Διαφάνεια 53

54 Αυτές οι ομάδες μπορεί να περιλαμβάνουν: Τελικούς χρήστες Αγοραστές, managers των χρηστών Ειδικούς στον τομέα εφαρμογής Ειδικούς στην έρευνα αγοράς, πωλητές, τεχνικούς συγγραφείς, εκπαιδευτές και προσωπικό υποστήριξης Αναλυτές συστημάτων, προγραμματιστές Προσωπικό διασφάλισης ποιότητας Σχεδιαστές διεπαφών, ειδικούς σε ανθρώπινους παράγοντες και εργονομία και ειδικούς στην αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή Μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση απαιτεί αυτοί οι διαφορετικοί ρόλοι και οι δεξιότητες να κατανέμονται με έναν κατάλληλο τρόπο και οι διαφορετικές πηγές εισόδου να ενσωματώνονται στο σχετικό στάδιο κατά την ανάπτυξη Διαφάνεια 54

55 Υπάρχουν τέσσερις δραστηριότητες ανθρωποκεντρικής σχεδίασης οι οποίες πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδίασης: 1. Κατανόηση και προσδιορισμός του πλαισίου χρήσης: η φύση των χρηστών, οι στόχοι και οι διεργασίες τους, και το περιβάλλον στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί το προϊόν 2. Προσδιορισμός των απαιτήσεων του χρήστη και του οργανισμού αναφορικά με την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και ικανοποίηση, και την κατανομή των λειτουργιών μεταξύ των χρηστών και του συστήματος 3. Παραγωγή σχεδίων και πρωτοτύπων από πιθανές λύσεις 4. Διεξαγωγή αξιολόγησης με χρήστες Διαφάνεια 55

56 κατανόηση και προσδιορισμός του πλαισίου χρήσης διεξαγωγή αξιολόγησης με χρήστες προσδιορισμός των απαιτήσεων του χρήστη και του οργανισμού παραγωγή πρωτοτύπων Η διαδικασία περιλαμβάνει επανάληψη έως ότου ικανοποιηθούν οι στόχοι Η αλληλουχία με την οποία πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες σχεδίασης και το επίπεδο προσπάθειας και λεπτομέρειας το οποίο είναι κατάλληλο ποικίλλουν ανάλογα με το περιβάλλον σχεδίασης και το στάδιο της διαδικασίας σχεδίασης Διαφάνεια 56

57 Η ποιότητα χρήσης ενός συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των παραγόντων της ευχρηστίας, της υγείας και ασφάλειας των χρηστών, εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των χρηστών, τις διεργασίες των χρηστών και το οργανωτικό και φυσικό περιβάλλον στο οποίο το σύστημα θα χρησιμοποιείται Είναι σημαντικό το πλαίσιο χρήσης να κατανοηθεί σε βάθος και λεπτομέρεια για να ληφθούν οι αρχικές σχεδιαστικές αποφάσεις και να καθοριστεί το περιεχόμενο της αξιολόγησης ευχρηστίας Όταν πρόκειται για την αναβάθμιση ή βελτίωση ενός υπάρχοντος συστήματος, το πλαίσιο χρήσης μπορεί να είναι ήδη γνωστό Για νέα προϊόντα ή συστήματα, είναι απαραίτητη η συλλογή πληροφορίας για το πλαίσιο χρήσης Διαφάνεια 57

58 Τα χαρακτηριστικά των χρηστών στους οποίους απευθύνεται το προϊόν Σχετικά χαρακτηριστικά των χρηστών μπορεί να περιλαμβάνουν γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία, εκπαίδευση, επαγγελματική επιμόρφωση, φυσικά χαρακτηριστικά, συνήθειες, κινητικές και αισθητηριακές ικανότητες Μπορεί να είναι απαραίτητο να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών τύπων των χρηστών, π.χ., με διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας ή εκτέλεσης διαφορετικών ρόλων (συντηρητές, προσωπικό εγκατάστασης, κλπ.) Διαφάνεια 58

59 Οι διεργασίες που θα πραγματοποιήσουν οι χρήστες Η περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει Τους συνολικούς στόχους από τη χρήση του συστήματος Τα χαρακτηριστικά των διεργασιών τα οποία μπορεί να επηρεάσουν την ευχρηστία σε αντιπροσωπευτικά σενάρια, π.χ., η συχνότητα και η διάρκεια της απόδοσης Την κατανομή των δραστηριοτήτων και των λειτουργικών βημάτων μεταξύ του ανθρώπου και των τεχνολογικών πόρων Διαφάνεια 59

60 Το περιβάλλον στο οποίο οι χρήστες θα χρησιμοποιήσουν το σύστημα Η περιγραφή του υλικού (hardware), του λογισμικού και των υλικών (materials) μπορεί να αφορά ένα σύνολο προϊόντων, τα οποία πιθανόν να βρίσκονται στο επίκεντρο του προσδιορισμού ευχρηστίας ή της αξιολόγησης. Επίσης μπορεί να αφορά ένα σύνολο ιδιοτήτων ή χαρακτηριστικών απόδοσης Διαφάνεια 60

61 Ζητήματα τα οποία μπορεί να χρειαστεί να περιγραφούν περιλαμβάνουν: Χαρακτηριστικά του ευρύτερου τεχνικού περιβάλλοντος (π.χ., ένα τοπικό δίκτυο) Το φυσικό περιβάλλον (π.χ., χώρος εργασίας, έπιπλα) Τις συνθήκες του περιβάλλοντος (π.χ., θερμοκρασία, υγρασία) Το νομοθετικό περιβάλλον (π.χ., νόμοι, διατάξεις, κατευθύνσεις και πρότυπα) Το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον (π.χ., πρακτικές εργασίας, δομή του οργανισμού και προσεγγίσεις) Διαφάνεια 61

62 Το αποτέλεσμα από αυτή τη δραστηριότητα είναι ένα κείμενο (περιγραφή του πλαισίου χρήσης) το οποίο περιγράφει τα συναφή χαρακτηριστικά των χρηστών, των διεργασιών και του περιβάλλοντος και προσδιορίζει ποια ζητήματα έχουν σημαντική επίδραση στη σχεδίαση του συστήματος Σημείωση: αυτό δεν είναι ένα απλό κείμενο, το οποίο εκδίδεται μια φορά. Είναι ένα έγγραφο το οποίο πρώτα παράγεται σε σύντομη περιγραφή (outline) και το οποίο αναθεωρείται, συντηρείται, επεκτείνεται και ανανεώνεται κατά τη διαδικασία σχεδίασης και ανάπτυξης Διαφάνεια 62

63 Η περιγραφή του πλαισίου χρήσης θα πρέπει: Να προσδιορίζει το εύρος των χρηστών στους οποίους απευθύνεται το προϊόν, τις διεργασίες και το περιβάλλον, με επαρκή λεπτομέρεια για την υποστήριξη των σχεδιαστικών αποφάσεων Να προέρχεται από αξιόπιστες πηγές και να μπορεί επαρκώς να τεκμηριωθεί Να υπογράφεται από τους χρήστες ή τους εκπροσώπους τους κατά τη διεξαγωγή της Να είναι διαθέσιμη στην ομάδα σχεδίασης σε κατάλληλο χρόνο και με τον κατάλληλο τρόπο για να υποστηρίζει σχεδιαστικές αποφάσεις Διαφάνεια 63

64 Για την ανθρωποκεντρική σχεδίαση, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια λεπτομερής καταγραφή των απαιτήσεων των χρηστών και του οργανισμού, σε σχέση με την περιγραφή του πλαισίου χρήσης, αναφορικά με: Την ποιότητα της διεπαφής και τη σχεδίαση του σταθμού εργασίας Την ποιότητα και το περιεχόμενο της εργασίας των χρηστών (συμπεριλαμβανομένων της κατανομής των διεργασιών, της άνεσης των χρηστών, της ασφάλειας, της υγείας και της παροχής κινήτρων) Την αποδοτική εκτέλεση διεργασιών με υψηλής ποιότητας αποτελέσματα Την αποδοτική σχεδίαση της οργάνωσης και της εργασίας Την αποδοτική συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των χρηστών και των υπόλοιπων εμπλεκομένων Τη διαχείριση της αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και του προσωπικού που θα εμπλακεί Την απαιτούμενη απόδοση του νέου συστήματος σε σχέση με λειτουργικούς και οικονομικούς στόχους Διαφάνεια 64

65 Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων των χρηστών και του οργανισμού θα πρέπει: Να προσδιορίζει τις ομάδες στόχου και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στη σχεδίαση Να δηλώνει ξεκάθαρα τους στόχους σχεδίασης Να καθορίζει κατάλληλες προτεραιότητες για τις διαφορετικές απαιτήσεις Να παρέχει μετρήσιμα σημεία αναφοράς (benchmarks) βάσει των οποίων μπορεί να ελεγχθεί η σχεδίαση που προκύπτει Να ολοκληρώνεται από τους μετέχοντες (stakeholders) ή τους εκπροσώπους τους στη διαδικασία Να περιλαμβάνει οποιεσδήποτε νομικές ή ανάλογες απαιτήσεις, όπως για παράδειγμα για την υγεία και την ασφάλεια Διαφάνεια 65

66 Δημιουργήστε πιθανές σχεδιαστικές λύσεις βασιζόμενοι στην υπάρχουσα πρακτική και στην εμπειρία και γνώση των συμμετεχόντων Η διαδικασία περιλαμβάνει: Χρήση υπάρχουσας γνώσης για την ανάπτυξη μιας προτεινόμενης σχεδιαστικής λύσης Συγκεκριμενοποίηση της σχεδιαστικής λύσης (χρησιμοποιώντας προσομοιώσεις, μοντέλα, σκίτσα, κτλ.) Επίδειξη πρωτοτύπων στους χρήστες και εκτέλεση διεργασιών (ή προσομοίωση διεργασιών) από αυτούς Χρήση της ανάδρασης από τους χρήστες για τη βελτίωση της σχεδίασης και επανάληψη αυτής της διαδικασίας έως ότου ικανοποιηθούν οι στόχοι σχεδίασης (συμπεριλαμβανομένων των στόχων ευχρηστίας) Διαφάνεια 66

67 Η αξιολόγηση με χρήστες είναι μια σημαντική δραστηριότητα στην ανθρωποκεντρική σχεδίαση Η αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για: να παρέχει ανάδραση η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της σχεδίασης Νωρίς στη σχεδίαση να παρέχει ενδείξεις ότι οι στόχοι των χρηστών και του οργανισμού έχουν επιτευχθεί Όταν είναι διαθέσιμο ένα ρεαλιστικό πρωτότυπο Διαφάνεια 67

68 Πλάνο Βρείτε ποιοι είναι οι μετέχοντες (stakeholders) και δημιουργήστε το πλάνο, ώστε να τους εμπλέξετε στη διαδικασία αξιολόγησης Βρείτε ποιοι είναι οι χρήστες και δημιουργήστε το πλάνο ώστε να βεβαιώσετε ότι εμπλέκονται στη διαδικασία Επιλέξτε τις πιο κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν Συλλογή Περιγράψτε τις διεργασίες Επιλέξτε το σενάριο αξιολόγησης Πραγματοποιήστε τον έλεγχο Ανάλυση Αναλύστε τα αποτελέσματα αξιολόγησης Διαφάνεια 68

69 Αναφορά Τεκμηριώστε και αναφέρετε τα αποτελέσματα στους μετέχοντες Αλλαγή Εξασφαλίστε ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στο προϊόν ή στη διαδικασία έχουν ληφθεί υπόψη Συντήρηση Παρακολουθήστε τι έγινε στο σύστημα ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης Σημείωση: η διαδικασία αξιολόγησης με χρήστες είναι μια ευέλικτη διαδικασία η οποία χρειάζεται να προσαρμοστεί στις διαφορετικές φάσεις ενός έργου ανάπτυξης Διαφάνεια 69

70 Τι άλλο υπάρχει; [Αξιολόγηση ανταγωνιστικών προϊόντων] Τι χρειάζονται; [Ανάλυση εργασιών] Ποιος πιστεύουμε ότι θα χρησιμοποιήσει το προϊόν; [Προσδιορισμός αγοράς] Πώς κατατάσσεται σε σχέση με ανταγωνιστικά προϊόντα; [Αποτίμηση χαρακτηριστικών] Δουλεύει; Τι θα το βελτίωνε; [Αξιολόγηση και Επικύρωση της Σχεδίασης] Τι σημαίνει αυτό; [Σχεδίαση και Περιήγηση] Διαφάνεια 70

71 Προσδιορισμός αγοράς: Προσδιορισμός του κοινού-στόχος στο οποίο απευθύνεται το προϊόν, των ανταγωνιστών, καθώς και των βασικών αναγκών και επιθυμιών των χρηστών που πρέπει να ικανοποιηθούν για να είναι επιτυχές το προϊόν Αντιπροσωπευτικές μέθοδοι: ζητείται από τα μέλη του προτεινόμενου κοινού-στόχος να προσδιορίσουν το επίπεδο ενδιαφέροντος τους για ένα νέο προϊόν ή τη βελτίωση ενός προϊόντος. Επιπλέον τους ζητείται να καταγράψουν με σειρά προτεραιότητας τις ανάγκες τους και να προσδιορίσουν πιθανές λύσεις που χρησιμοποιούν και προτιμούν Ανάλυση εργασιών: Προσδιορισμός και κατανόηση των στόχων και των εργασιών των χρηστών, των στρατηγικών και των εργαλείων που χρησιμοποιούν για την εκτέλεση εργασιών, τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και των αλλαγών που θα ήθελαν στις εργασίες και τα εργαλεία τους Αντιπροσωπευτικές μέθοδοι: ζητείται από τους χρήστες να καταγράψουν βάσει προτεραιότητας τις εργασίες, παρατήρηση των χρηστών κατά την εκτέλεση των εργασιών τους Διαφάνεια 71

72 Αξιολόγηση ανταγωνιστικών προϊόντων: Προσδιορίζονται τα σχεδιαστικά πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες των ανταγωνιστικών προϊόντων Αντιπροσωπευτικές μέθοδοι: ζητείται από τους χρήστες να ολοκληρώσουν τις ίδιες εργασίες χρησιμοποιώντας διαφορετικά προϊόντα και αποτιμώντας τη συνολική τους ικανοποίηση από το κάθε ένα. Επιπλέον τους ζητείται να καταγράψουν τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των προϊόντων με σειρά σπουδαιότητας Σχεδίαση και Περιήγηση: Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα από την ανάλυση εργασιών και ανταγωνιστικών προϊόντων, δημιουργούνται εναλλακτικές προτεινόμενες λύσεις, επιδιώκεται ανάδραση μέσω συνεδριών περιήγησης με τους χρήστες και επιλέγεται μια λύση βάσει πληροφορίας από τους χρήστες Αντιπροσωπευτικές μέθοδοι: ζητείται από τους χρήστες να αξιολογήσουν πρωτότυπα χαμηλής πιστότητας, όπως για παράδειγμα απλά σκίτσα Διαφάνεια 72

73 Αξιολόγηση και Επικύρωση. Επιδιώκεται περιοδικά η γνώμη των χρηστών για την εξελισσόμενη σχεδίαση και επαναλαμβάνεται η σχεδίαση βάσει της ανάλυσης της εμπειρίας των χρηστών με αυτή Αντιπροσωπευτικές μέθοδοι: παρατήρηση των χρηστών κατά τη διεξαγωγή σημαντικών εργασιών με χρήση ενός πρωτοτύπου Αποτίμηση χαρακτηριστικών. Εκτελείται μια συγκριτική αποτίμηση χαρακτηριστικών έναντι των ανταγωνιστικών προϊόντων για να ελεγχθεί αν το προϊόν ανταποκρίθηκε στους αρχικούς του στόχους. Αν η μελέτη χαρακτηριστικών πραγματοποιείται από τρίτους, θετικά αποτελέσματα μπορεί να αποτελέσουν σημαντικά στοιχεία πώλησης για την προώθηση του προϊόντος Αντιπροσωπευτικές μέθοδοι: ζητείται από τους χρήστες να ολοκληρώσουν τις ίδιες εργασίες χρησιμοποιώντας διαφορετικά προϊόντα και αξιολογείται η συνολική τους ικανοποίηση με το κάθε ένα. Επιπλέον τους ζητείται να καταγράψουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των προϊόντων με σειρά σπουδαιότητας Διαφάνεια 73

74 1. Ανάλυση Όραμα, στόχοι, σκοποί, προκλήσεις και περιορισμοί Ανάλυση των χρηστών / του κοινού στόχος Λίστες από κατηγορίες χρηστών Πίνακας των κατηγοριών χρηστών με πληροφορία για τη γνώση, εμπειρία και ικανότητες σε εφαρμογές διαδικτύου, προσβασιμότητα, html, κτλ. Προφίλ Περσόνες Ανάλυση εργασιών / σκοπού Λίστα εργασιών Πίνακας χρήστη - εργασίας Ανάλυση της αρχιτεκτονικής της πληροφορίας Λίστα περιεχομένου Πίνακας χρήστη - περιεχομένου Ανάλυση ροής εργασιών Ροή εργασιών Σενάρια Διαφάνεια 74

75 2. Σχεδίαση Νοητικά μοντέλα, μεταφορές (metaphors), έννοιες σχεδίασης Λεπτομερής σχεδίαση Πρωτότυπα σε χαρτί Ηλεκτρονικά πρωτότυπα Λειτουργικά ηλεκτρονικά πρωτότυπα 3. Αξιολόγηση (τροφοδότηση πίσω στη σχεδίαση) Ευρετική αξιολόγηση Επιθεωρήσεις οδηγιών Αξιολόγηση με χρήστες 4. Υλοποίηση 5. Διάθεση (Deployment) Διαφάνεια 75

76 1. Εμπλέξτε τους χρήστες από την αρχή: Ανακαλύπτοντας τα νοητικά μοντέλα και τις προσδοκίες τους Περιλαμβάνοντας τους ως ζωτικό τμήμα της διαδικασίας και της ομάδας σχεδίασης/ανάπτυξης Παρατηρώντας τους στο χώρο εργασίας τους, τεκμηριώνοντας τις υποθέσεις σας γι αυτούς, αναλύοντας τις εργασίες, τη ροή εργασιών και τους στόχους τους Εκμαιεύοντας ανάδραση με χρήση διάφορων μεθόδων όπως περιήγηση, ταξινόμηση καρτών, πρωτότυπα σε χαρτί, συνεδρίες έκφρασης απόψεων, κλπ. Διαφάνεια 76

77 2. Γνωρίστε τους χρήστες σας. Πραγματοποιήστε ερωτήσεις όπως οι ακόλουθες και χρησιμοποιήστε τις απαντήσεις ως οδηγό για τις αποφάσεις σχεδίασης και ανάπτυξης: Πόση εμπειρία έχουν οι χρήστες με: τους υπολογιστές; Το διαδίκτυο; Το πεδίο εφαρμογής; Σε τι περιβάλλον εργάζονται/πλοηγούνται στο διαδίκτυο οι χρήστες; Τι υλικό, λογισμικό και διαδικτυακούς πλοηγούς έχουν οι χρήστες; Ποιοι είναι οι τρόποι μάθησης που προτιμούν οι χρήστες; Τι γλώσσες μιλούν οι χρήστες; Σε τι βαθμό; Ποια πολιτισμικά ζητήματα μπορεί να υπάρχουν; Πόση εκπαίδευση έχουν οι χρήστες; Ποιες σχετικές γνώσεις/δεξιότητες έχουν ήδη οι χρήστες; Τι χρειάζονται και τι περιμένουν οι χρήστες από αυτό το διαδικτυακό τόπο; Διαφάνεια 77

78 3. Αναλύστε τις εργασίες και τους στόχους των χρηστών. Παρατηρήστε τους χρήστες και αλληλεπιδράστε μαζί τους (κατά προτίμηση στο χώρο που εργάζονται) καθώς προσπαθείτε να απαντήσετε σε ερωτήσεις όπως: Ποιες είναι οι εργασίες που χρειάζεται να πραγματοποιήσουν και πώς τις εκτελούν; Ποια είναι η ροή εργασιών; Γιατί οι χρήστες εκτελούν τις εργασίες με το συγκεκριμένο τρόπο; Ποιες είναι οι ανάγκες πληροφόρησης των χρηστών; Πώς ανακαλύπτουν τα λάθη και πώς τα διορθώνουν; Ποιοι είναι οι απώτεροι στόχοι των χρηστών; Διαφάνεια 78

79 4. Μην κατασταλάξετε γρήγορα σε μια τελική σχεδίαση Εξερευνήστε διαφορετικές σχεδιάσεις και προσεγγίσεις και πάρτε τη γνώμη των χρηστών πριν πάρετε τελικές αποφάσεις σχετικά με την κατεύθυνση, την ανάπτυξη και τη σχεδίαση 5. Ελέγξτε την ευχρηστία κατ επανάληψη! Η αξιολόγηση ευχρηστίας είναι επαναληπτική διαδικασία. Είναι σημαντικό να διεξάγετε αξιολόγηση ευχρηστίας σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης Η αξιολόγηση ευχρηστίας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε εξελιγμένα εργαστήρια με ειδικό εξοπλισμό ή χρησιμοποιώντας σχετικά απλά και οικονομικά μέσα. Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση ευχρηστίας είναι ο μοναδικός τρόπος για να μάθετε αν ο συγκεκριμένος διαδικτυακός τόπος ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών Διαφάνεια 79

80 Προβλήματα του πραγματικού κόσμου

81 «Οι καλοί σχεδιαστές δεν χρειάζονται επαναλήψεις» «Γιατί σπαταλάμε χρόνο να κοιτάμε εναλλακτικά σχέδια που δεν θα χρησιμοποιήσουμε; Δεν ξέρεις ποιο σχέδιο είναι καλύτερο;» «Γιατί πρέπει να το δοκιμάσουμε; Σε προσλάβαμε γιατί υποτίθεται είσαι καλός σχεδιαστής. Δεν είσαι;» «Δεν έχουμε καιρό για δοκιμές και διορθώσεις. Θέλουμε να κάνεις μια προσπάθεια να το σχεδιάσεις σωστά με την πρώτη» Οι σχεδιαστές διεπαφών αποκτούν εμπειρία μόνο αν δέχονται σχόλια για τα σχέδιά τους μέσω των τεστ ευχρηστίας Slide 81

82 «Δεν έχουμε την πολυτέλεια του σχεδιασμού ευχρηστίας» Μύθος 1. Το testing είναι ακριβό Υπάρχουν πολλά φτηνά test ευχρηστίας Μύθος 2. Η παράλειψη του testing θα εξοικονομήσει χρήματα Θα εξοικονομήσει χρήματα στον manager, όχι στην εταιρεία Η έρευνα αγοράς και οι πληροφορίες από το προσωπικό πωλήσεων είναι αναξιόπιστα, συχνά άχρηστα δεδομένα για το πώς να βελτιωθεί η διεπαφή Slide 82

83 Κανένας χρόνος για να διορθωθούν τα προβλήματα ευχρηστίας Δεν έχουμε καιρό να τα διορθώνουμε αυτά! Η διεπαφή λογίζεται σαν μια παρουσιάση και γραφικά, επομένως τέτοια προβλήματα θα έπρεπε να είναι εύκολο να διορθωθούν Η «φιλική προς τον χρήστη διεπαφή» είναι απλώς άλλο ένα feature, που μπορεί να «μην τα καταφέρει» (να βρεθεί στην τελική έκδοση), όπως και με τα άλλα features Εγωισμός («η σχεδίαση είναι φοβερή, το τεστ είναι το προβληματικό») Ήταν υποχρεωτικό να γίνει το τεστ βάσει της διαδικασίας ανάπτυξης της εταιρείας το να διορθωθούν τα προβλήματα δεν ήταν Slide 83

84 Δεν υπάρχει σχεδίαση Ισχυρίζονται ότι χρησιμοποιούνται μέθοδοι σχεδίασης Agile Τα σχέδια υποτίθεται προκύπτουν και δεν καθορίζονται εξ αρχής Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καθόλου σχεδίαση Χωρίς στάνταρ και οδηγίες Καμία επίβλεψη «Προσλαμβάνεις nerds, τους λες τι θέλεις, τους κλειδώνεις σε ένα γραφείο και τους πετάς πίτσες και μπλουζάκια πού και πού» πραγματική παράθεση από έναν manager λογισμικού Λάθος άνθρωποι που κάνουν τη λάθος δουλειά με λάθος τρόπο Slide 84

85 Οι προγραμματιστές υποθέτουν ότι είναι ειδικοί στον τομέα των διεργασιών αλλά αυτό ήταν αληθές σε μια εποχή που οι υπολογιστές ήταν τομέας μόνο για επιστήμονες και μηχανικούς Συχνά πείθουν (άπειρους) manager για το τι χρειάζονται οι χρήστες βάσει την υπερεκτιμημένη εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους Υποτιμούν την γνώση που έχει ο χρήστης για την διεργασία «Αναπτύσσουμε τεχνολογία. Εμείς ξέρουμε από τεχνολογία. Οι χρήστες δεν ξέρουν» Οι χρήστες πράγματι είναι Αρχάριοι/Αφελείς έως Ειδικοί στην γνώση της τεχνολογίας υπολογιστών Ωστόσο, υπάρχει και η γνώση που αφορά έναν τομέα και η γνώση ενός συγκεκριμένου προϊόντος λογισμικού Slide 85

86 1. Πόσο εύκολα θα μάθουν οι προγραμματιστές ένα εργαλείο 2. Πόσο γρήγορα μπορούν να φτιάξουν ένα GUI χρησιμοποιώντας το εργαλείο 3. Πόσο εύκολη είναι η συντήρηση των GUI που φτιάχνονται 4. Πόσο ταιριάζει το εργαλείο στην διαδικασία ανάπτυξης του οργανισμού 5. Πόσο συμβατό είναι το εργαλείο με τα υπόλοιπα εργαλεία που χρησιμοποιεί η ομάδα 6. Αν το εργαλείο τρέχει στο λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούν οι προγραμματιστές 7. Πόσο συμβατά είναι τα GUI που φτιάχνονται με το back-end λογισμικό και τα υπάρχοντα components Slide 86

87 8. Αν η εταιρεία έχει ήδη αγοράσει το εργαλείο 9. Αν το εργαλείο έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν στην εταιρεία, σε αυτόν ή άλλους οργανισμούς 10. Πόσο κώδικα και μνήμη απαιτούν τα GUI που φτιάχνονται 11. Αν ο προγραμματιστής έχει χρησιμοποιήσει το εργαλείο σε προηγούμενη δουλειά 12. Πόσο κοστίζει το εργαλείο 13. Αν ο κατασκευαστής του εργαλείου χρεώνει δικαιώματα στα προϊόντα που φτιάχνονται με το εργαλείο 14. Αν το εργαλείο είναι στην μόδα ή θεωρείται cool στην βιομηχανία λογισμικού Slide 87

88 1. Πόσο συμμορφώνονται τα GUI που φτιάχνονται με το εργαλείο με τα στάνταρ της πλατφόρμας που στοχεύει η εφαρμογή, όπως Windows, Macintosh, Java, και Web 2. Πόσο συμμορφώνονται τα GUI που φτιάχνονται με το εργαλείο με τα γενικά πρότυπα σχεδίασης GUI 3. Αν το εργαλείο καθοδηγεί τους προγραμματιστές προς GUI που συμμορφώνονται με τα πρότυπα σχεδίασης και να αποφεύγουν τα bloopers 4. Αν το εργαλείο παρέχει όλα τα GUI control που χρειάζονται στην εφαρμογή ή αν επιτρέπει στους προγραμματιστές να τα φτιάχνουν εύκολα Slide 88

89 5. Αν το εργαλείο επιτρέπει αλλαγές σε λεπτομέρειες στην εμφάνιση ώστε να συμμορφώνονται στο επιθυμητό look and feel μιας εταιρείας 6. Αν το εργαλείο επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ των control του GUI και του back-end, με τόσο πλούσιο τρόπο που να επιτρέπει στους χρήστες να λαμβάνουν ακριβή και καίρια ανάδραση για τις ενέργειές τους 7. Αν τα GUI που φτιάχνονται με το εργαλείο ανταποκρίνονται ικανοποιητικά (responsive) 8. Πόσο εύκολο είναι να γίνονται τοπικές και διεθνείς ρυθμίσεις 9. Πόσο προσβάσιμα είναι τα GUI που φτιάχνονται σε διάφορες κατηγορίες χρηστών, όπως ανθρώπων που προτιμούν το πληκτρολόγιο από το ποντίκι ή είναι ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρίες (π.χ., όραση, ακοή ή κινητικές δυσκολίες) Slide 89

90 Μειωμένο κόστος παραγωγής Οι συνολικοί χρόνοι ανάπτυξης και το κόστος μπορούν να μειωθούν αποφεύγοντας την επανασχεδίαση και μειώνοντας τις αλλαγές που απαιτούνται σε προχωρημένα στάδια σχεδίασης Μειωμένο κόστος υποστήριξης Συστήματα τα οποία είναι ευκολότερα στη χρήση απαιτούν λιγότερη εκπαίδευση, λιγότερη υποστήριξη χρηστών και συνεπώς λιγότερη συντήρηση Βελτιωμένη ποιότητα προϊόντος Η ανθρωποκεντρική σχεδίαση συντελεί στη δημιουργία προϊόντων τα οποία έχουν υψηλότερη ποιότητα χρήσης και είναι πιο ανταγωνιστικά στην αγορά, η οποία απαιτεί ευκολότερα στη χρήση συστήματα Διαφάνεια 90

91 Μειωμένο κόστος χρήσης Συστήματα τα οποία ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες των χρηστών βελτιώνουν την παραγωγικότητα και την ποιότητα των δράσεων και των αποφάσεων Τα ευκολότερα στη χρήση συστήματα μειώνουν το άγχος και δίνουν τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να χειρίζονται μια ευρύτερη ποικιλία εργασιών Τα δύσκολα στη χρήση συστήματα επηρεάζουν την υγεία και τα κίνητρα, και μπορεί να αυξάνουν τις απαιτήσεις συχνής ανανέωσης του προσωπικού και τη συστηματική αποχή του προσωπικού από τα καθήκοντα του Τα δύσκολα στη χρήση συστήματα είναι χρονοβόρα και δεν αξιοποιούνται πλήρως, καθώς ο χρήστης μπορεί να αποθαρρύνεται από τη χρήση των πιο σύνθετων χαρακτηριστικών, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί ποτέ να μη χρησιμοποιηθούν Ένα αναποτελεσματικό σύστημα μπορεί να αποτελεί μια σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τον οργανισμό του χρήστη Τα πλήρη οφέλη της ανθρωποκεντρικής σχεδίασης προκύπτουν από τον υπολογισμό των συνολικών δαπανών του κύκλου ζωής του προϊόντος συμπεριλαμβανομένων της σύλληψης της ιδέας, της ανάπτυξης, της υλοποίησης, της υποστήριξης, της χρήσης και της συντήρησης Διαφάνεια 91

92 Τα καθήκοντα του υπεύθυνου του έργου αρχικά φαίνονται πιο δύσκολα Ο σχεδιασμός του έργου πρέπει να επιτρέπει την επανάληψη και την ενσωμάτωση πληροφορίας ανάδρασης από τους χρήστες Περισσότερος χρόνος θα απαιτείται για την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας σχεδίασης και για το συμβιβασμό πιθανών διαφορετικών απόψεων και εναλλακτικών επιλογών Διαφάνεια 92

93 Ωστόσο... Οι υπεύθυνοι του έργου θα ωφελούνται από την επιπρόσθετη δημιουργικότητα και τις ιδέες της διευρυμένης ομάδας ανάπτυξης και βάσης δεξιοτήτων Η άτυπη επικοινωνία και συζήτηση για θέματα χρήσης, νωρίς στο έργο, θα έχει ως αποτέλεσμα μια καλύτερη σχεδίαση και σημαντική εξοικονόμηση πόρων στα μετέπειτα στάδια, όπου τυχόν αλλαγές κοστίζουν περισσότερο Διαφάνεια 93

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Εργασία στο μάθημα Σύγχρονη Εργονομία Από τις φοιτήτριες, Βελούτσου Μερσίνη Δ/04031 και Χατζούλη Ιωάννα Δ/ο4286 με θέμα Εργονομία και Υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, θα δοθούν οι ερμηνείες βασικών ορισμών γύρω από την προτυποποίηση και θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προτυποποίησης. Εν συνεχεία θα αναφερθεί ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΜΕΡΟΣ 1 Ο BENCHMARKING Ορισμός Benchmarking. 2 Είδη Benchmarking.. 2 Διαδικασία υλοποίησης. 3 Αποτελέσματα του Benchmarking.. 3 Που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θ έμα π τυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θ έμα π τυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θ έμα π τυχιακής εργασίας: «Η ποιότητα στην ηλεκτρονική εκπαίδευση, αξιολόγηση π ρογραμμά τω ν και υπηρεσιών» Υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 1.3 CRM & μάρκετινγκ σχέσεων 11 1.4 Τα Δομικά στοιχεία του CRM 19 1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Πλαίσιο Ελέγχου Λογισμικού» Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 0

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 0 VALUE ANALYSIIS Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας Nick Rich, BSc MBA Matthias Holweg, Dipl.-Wirtschaftsing.(FH) MSc Lean Enterprise Research Centre

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ψηλιούρης Αθανάσιος ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ.

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ψηλιούρης Αθανάσιος ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΩΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις ΘΕΜΑ: Της Κωνσταντίνου Δέσποινας.

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις ΘΕΜΑ: Της Κωνσταντίνου Δέσποινας. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΙΑΣ ΤΗΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΑ: Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις Της Κωνσταντίνου Δέσποινας άρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής.

Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής. Αηδονίδου Σταματία (Α.Ε.Μ. 342) Ιούλιος 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Πληροφοριών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: «Εφαρμογή σε επιχείρηση ενδυμάτων»

Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Πληροφοριών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: «Εφαρμογή σε επιχείρηση ενδυμάτων» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Πληροφοριών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή σε επιχείρηση ενδυμάτων» Ονοματεπώνυμο φοιτητή: Ευσταθίου Ευστάθιος ΑΕΜ φοιτητή: 1273 Επόπτης καθηγητής: Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών»

ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών» Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΑΡΑΟΛΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΤΣΙΑΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγίες Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων»

«Οδηγίες Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οδηγίες Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων» ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ...5 ΠΗΓΈΣ ΤΩΝ ΙΔΕΏΝ ΊΔΡΥΣΗΣ...6 Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΙΔΈΑΣ ΓΙΑ ΝΈΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ...8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙCROSOFT BUSINESS SOLUTION NAVISION 4.00 ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ Ε-DSS ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΤΟ ΜΙCROSOFT BUSINESS SOLUTION NAVISION 4.00 ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ Ε-DSS ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΜΙCROSOFT BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πετράς Στέφανος Βερυκοκίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΝΤΡΙ ΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας»

της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για την διδασκαλία της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας» Επιμέλεια Εργασίας: Χαρκιολάκης Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ :

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ PERT ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ MONTE CARLO ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα