ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - Υπολογιστή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - Υπολογιστή"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ-464 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - Υπολογιστή Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης ΗΥ-464: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Slide 1

2 Οι περισσότεροι αναλυτές συστημάτων ξεκινούν με τις καλύτερες προθέσεις για να παρέχουν εύχρηστα συστήματα. Δυστυχώς τα περισσότερα από αυτά τα συστήματα αποτυγχάνουν σε αυτό το στόχο. Γιατί όμως γίνεται αυτό; Το κύριο πρόβλημα φαίνεται να είναι ότι Η σχεδίαση συστημάτων είναι, στα αρχικά στάδια, μια δραστηριότητα με έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα, κατά την οποία προκύπτει μια «πλούσια εικόνα» μέσω μοντελοποίησης και δομημένων αναθεωρήσεων Καθώς πλησιάζει η υλοποίηση, η δραστηριότητα επικεντρώνεται πολύ περισσότερο στον υπολογιστή. Η γνώση των χαρακτηριστικών του χρήστη χάνεται, ή θεωρείται μη σχετική, οδηγώντας σε συστήματα που συμπεριφέρονται «απότομα», δηλαδή που αποτυγχάνουν να αποκριθούν με ευελιξία σε απρόβλεπτες καταστάσεις Στα τελικά στάδια, η λειτουργία του επικείμενου συστήματος είναι σχεδόν πλήρως επικεντρωμένη στον υπολογιστή, με περιορισμένες δυνατότητες προσαρμογής ή ευελιξίας στη διεπαφή Διαφάνεια 2

3 Τα συστήματα γενικά: απαιτούν από τους χρήστες να θυμούνται πάρα πολλές πληροφορίες δεν είναι ανεκτικά σε μικρολαθάκια Προκαλούν σύγχυση στους αρχάριους χρήστες χρησιμοποιούν ακατάλληλα μοντέλα εισαγωγής εντολών αναγκάζουν τους χρήστες να πραγματοποιούν διεργασίες με ανεπιθύμητους τρόπους Διαφάνεια 3

4 Προσδιορισμός Απαιτήσεων Σχεδίαση Αρχιτεκτονικής Το σχηματικό διάγραμμα θυμίζει καταρράκτη: κάθε δραστηριότητα οδηγεί με «φυσικό» τρόπο στην επόμενη Λεπτομερής Σχεδίαση Ανάπτυξη κώδικα & έλεγχος λειτουργικών υπομονάδων Ολοκλήρωση & Συνολικός Έλεγχος Λειτουργία & Συντήρηση Διαφάνεια 4

5 Περιγραφή του τι αναμένεται να παρέχει το υπό ανάπτυξη σύστημα Περιλαμβάνει τη συγκέντρωση πληροφοριών από το χρήστη σχετικά με το περιβάλλον εργασίας ή τον τομέα εφαρμογής του τελικού προϊόντος Αρχικά οι απαιτήσεις εκφράζονται στην γλώσσα του χρήστη Η μετάφραση των απαιτήσεων από την πολύ εκφραστική αλλά σχετικά ασαφή γλώσσα του χρήστη στις ακριβέστερες (αλλά λιγότερο εκφραστικές) εκτελέσιμες γλώσσες είναι ιδιαίτερης σημασίας για την ανάπτυξη ενός επιτυχημένου λογισμικού Διαφάνεια 5

6 Πραγματοποιείται διάσπαση του συστήματος σε επιμέρους τμήματα (σε υψηλό επίπεδο) τα οποία μπορούν να προέλθουν από υπάρχοντα προϊόντα λογισμικού είτε να αναπτυχθούν ανεξάρτητα, εκ του μηδενός Καθορίζεται ποια επιμέρους τμήματα θα παρέχουν ποιες υπηρεσίες Περιγράφονται οι εξαρτήσεις μεταξύ των επιμέρους τμημάτων και ο διαμοιρασμός των πόρων μεταξύ τους Υπάρχουν πολλές δομημένες τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν το σχεδιαστή να αποκτήσει μια αρχιτεκτονική περιγραφή από την πληροφορία που συλλέγεται κατά τον προσδιορισμό απαιτήσεων Επαρκείς για την καταγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων του συστήματος Οι υπηρεσίες που πρέπει να παρέχει ένα σύστημα στο πεδίο εργασίας Δεν επαρκούν για την καταγραφή των μη λειτουργικών απαιτήσεων Χαρακτηριστικά του συστήματος τα οποία δε σχετίζονται άμεσα με τις πραγματικές υπηρεσίες που παρέχονται, αλλά σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται αυτές οι υπηρεσίες, π.χ. αποδοτικότητα, αξιοπιστία, συγχρονισμός και ζητήματα ασφαλείας του συστήματος Διαφάνεια 6

7 Βελτίωση της περιγραφής των επιμέρους τμημάτων όπως παρέχονται από τη σχεδίαση της αρχιτεκτονικής του συστήματος Υπάρχουν περισσότερες από μια πιθανές βελτιώσεις των επιμέρους τμημάτων Η επιλογή της καλύτερης δυνατής βελτίωσης σχετίζεται συχνά με την προσπάθεια ικανοποίησης όσο το δυνατόν περισσότερων μη-λειτουργικών απαιτήσεων του συστήματος Διαφάνεια 7

8 Η λεπτομερής σχεδίαση ενός επιμέρους τμήματος του συστήματος πρέπει να είναι σε μορφή ώστε να είναι δυνατή η υλοποίησή του με κάποια γλώσσα προγραμματισμού Μετά από τη συγγραφή του κώδικα, το συγκεκριμένο τμήμα μπορεί να ελεγχθεί για να επαληθευτεί η ορθή λειτουργία του σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια ελέγχου Γι αυτό το στάδιο, η έρευνα έχει επικεντρωθεί σε δύο τομείς: στην αυτοματοποίηση της διαδικασίας συγγραφής του κώδικα και στην αυτοματοποιημένη παραγωγή ελέγχων από το αποτέλεσμα προγενέστερων δραστηριοτήτων Διαφάνεια 8

9 Αφού υλοποιηθούν αρκετά επιμέρους τμήματα και ελεγχθούν ένα προς ένα, πρέπει να ενοποιηθούν όπως περιγράφεται από τη σχεδίαση της αρχιτεκτονικής του συστήματος Σε αυτό το στάδιο εκτελούνται περαιτέρω έλεγχοι για να διασφαλιστεί η σωστή συμπεριφορά των ενοποιημένων τμημάτων και η αποδεκτή χρήση οποιωνδήποτε κοινών πόρων Επίσης είναι δυνατό να εκτελεστούν ορισμένοι έλεγχοι «αποδοχής» με χρήστες για να διασφαλιστεί ότι το σύστημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις τους Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται επίσης η πιστοποίηση του τελικού συστήματος, σύμφωνα με προδιαγραφές που ορίζονται από κάποιο ανεξάρτητο φορέα Διαφάνεια 9

10 Μετά από την παράδοση του προϊόντος στο χρήστη (πελάτη), όλες οι εργασίες που γίνονται στο σύστημα εντάσσονται στην κατηγορία της συντήρησης μέχρι τη χρονική στιγμή όπου θα καταστεί απαραίτητη η ανάπτυξη μιας νέας έκδοσης του προϊόντος ή το προϊόν θα πρέπει να αποσυρθεί τελείως Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής ενός προϊόντος αφορά τη δραστηριότητα της συντήρησης Ουσιαστικά, η συντήρηση παρέχει ανάδραση σε όλες τις άλλες δραστηριότητες του κύκλου ζωής του λογισμικού Δυστυχώς, το 60% του συνολικού κόστους ανάπτυξης λογισμικού πηγαίνει στην προσαρμογή λογισμικού Διαφάνεια 10

11 Καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, η σχεδίαση πρέπει να ελέγχεται για να διασφαλίζεται ότι Ικανοποιεί τις απαιτήσεις που έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη Είναι πλήρης Είναι εσωτερικά συνεπής Επικύρωση: σχεδίαση «του σωστού πράγματος» Επαλήθευση: σχεδίαση «του πράγματος σωστά» Η επαλήθευση της σχεδίασης ενός συστήματος γίνεται συνήθως μέσα στα χρονικά πλαίσια του κύκλου ζωής μιας δραστηριότητας ή μεταξύ δύο διαδοχικών δραστηριοτήτων Η επικύρωση της σχεδίασης ενός συστήματος αποδεικνύει ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του πελάτη Διαφάνεια 11

12 Η επικύρωση είναι πολύ πιο υποκειμενική από την επαλήθευση, κυρίως επειδή η διαφορά μεταξύ της γλώσσας στην οποία διατυπώθηκαν οι απαιτήσεις και της γλώσσας που χρησιμοποιεί η σχεδίαση απαγορεύει οποιαδήποτε αντικειμενική μορφή απόδειξης Όσον αφορά τη σχεδίαση αλληλεπιδραστικών συστημάτων, η επικύρωσή τους έναντι των απαιτήσεων που θέτει η Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή (HCI) αναφέρεται συνήθως ως αξιολόγηση Θα υπάρχει πάντα ένα κενό μεταξύ των καταστάσεων του πραγματικού κόσμου και οποιασδήποτε τυπικής και δομημένης διαδικασίας ανάπτυξης. Αυτή η αναπόφευκτη διαφορά αναφέρεται με τον όρο κενό τυπικότητας (formality gap) Το κενό τυπικότητας σημαίνει ότι η επικύρωση, σ ένα βαθμό θα βασίζεται πάντα σε υποκειμενικά μέσα απόδειξης Διαφάνεια 12

13 Απαιτήσεις και περιορισμοί του πραγματικού κόσμου Κενό τυπικότητας Πραγματικός κόσμος Δομημένη Σχεδίαση Διαφάνεια 13

14 Κληρονομημένο από την παραδοσιακή μηχανική βιομηχανία, το μοντέλο καταρράκτης προτιμούνταν από τους project managers καθώς διαιρεί την διαδικασία ανάπτυξης σε ξεκάθαρα, ξεχωριστά και διαχειρίσιμα τμήματα Καλό για τον ορισμό και την παρακολούθηση προθεσμιών Παράγει μεγάλο αριθμό απτών παραδοτέων (έγγραφα κλπ.) Δεν θα εξαφανιστεί ποτέ πραγματικά για τα μεγάλα projects καθώς είναι βολικό για τη σύναψη λεπτομερών συμβολαίων Αλλά δεν είναι ιδανικό για τη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού, ιδιαίτερα δε για την παραγωγή λογισμικού με επίκεντρο τον χρήστη Διαφάνεια 14

15 Η παραδοσιακή θεώρηση του κύκλου ζωής του λογισμικού προήλθε από την ανάγκη για μια πιο δομημένη προσέγγιση στην ανάπτυξη λογισμικού για μεγάλα συστήματα, στις δεκαετίες του 60 και του 70. Εκείνη την εποχή τα περισσότερα μεγάλα συστήματα που κατασκευάζονταν προορίζονταν για την εκτέλεση εφαρμογών επεξεργασίας δεδομένων σε περιβάλλοντα επιχειρήσεων. Εκείνα τα συστήματα δεν ήταν σχεδόν καθόλου αλληλεπιδραστικά. Αντίθετα, ήταν συστήματα μαζικής επεξεργασίας (batch processing) Για το λόγο αυτό, το θέμα της ευχρηστίας από την πλευρά του τελικού χρήστη δεν ήταν καθόλου σημαντικό Χάρη στην έλευση των προσωπικών υπολογιστών και την τεράστια εμπορική επιτυχία και αποδοχή τους, τα περισσότερα συστήματα που αναπτύσσονται σήμερα είναι πολύ πιο αλληλεπιδραστικά, ενώ βασικός παράγοντας επιτυχίας οποιουδήποτε προϊόντος είναι η ευκολία χρήσης του από άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν σχεδόν τίποτα για τη σχεδίασή του Διαφάνεια 15

16 Οι διεπαφές είναι προϊόν λογισμικού Για το λόγο αυτό πολλοί μηχανικοί λογισμικού πιστεύουν ότι οι καθιερωμένες τεχνικές ανάπτυξης λογισμικού μπορούν να εφαρμοστούν το ίδιο καλά και στην ανάπτυξη διεπαφών Οι τεχνικές αυτές όντως εφαρμόζονται κατά την ανάπτυξη του λογισμικού των διεπαφών αλλά όχι κατά τη σχεδίαση της αλληλεπίδρασης με το χρήστη Ο ανθρώπινος παράγοντας όπως προκύπτει μέσω των χρηστών δε λαμβάνεται υπόψη ως κανόνας από τη συμβατική τεχνολογία λογισμικού Διαφάνεια 16

17 Για τους περισσότερους μηχανικούς λογισμικού, το σύστημα είναι το λογισμικό και πιθανόν και το υλικό Για έναν σχεδιαστή αλληλεπίδρασης, ο χρήστης είναι μέρος του συστήματος και η διεπαφή είναι η σύνδεσή του με το υπόλοιπο σύστημα Εξαιτίας του ανθρώπινου παράγοντα, η ανάπτυξη αλληλεπίδρασης αποτελεί έναν ξεχωριστό τομέα με τα δικά του ειδικά προβλήματα, που απαιτεί τη δική του εξειδίκευση και τις δικές του διαδικασίες ανάπτυξης καθώς και τις δικές του απαιτήσεις επικοινωνίας που προκύπτουν ως αποτέλεσμα Οι τεχνικές της ανάπτυξης λογισμικού δεν προσαρμόζονται σωστά στην ανάπτυξη αλληλεπίδρασης. Οι ίδιες έννοιες απαιτήσεις, σχέδια, μετρικά συστήματα, αξιολόγηση, συντήρηση, τεκμηρίωση, κύκλος ζωής χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη αλληλεπίδρασης αλλά εφαρμόζονται με διαφορετικό τρόπο Διαφάνεια 17

18 Slide 18

19 Οι ειδικοί στις διεπαφές και την ευχρηστία έχουν ένα πρόβλημα: πολλοί στην βιομηχανία λογισμικού δεν καταλαβαίνουν με τι ασχολούνται. Ο παρακάτω διάλογος είναι δυστυχώς συνηθισμένος: Development manager: Είσαι ειδικός στις διεπαφές; Χρησιμοποιείς το Windows toolkit ή το Java toolkit; Consultant: Κανένα. DM: Α. Πρέπει να δουλεύεις XHTML τότε, ή PERL. ή Visual Basic. C: Όχι. Σχεδιάζω διεπαφές και αλληλεπιδράσεις. Αν χρειαστώ κάποιον προγραμματιστή να υλοποιήσει ή να φτιάξει ένα πρωτότυπο των σχεδίων μου, προσλαμβάνω έναν. DM: Χμμμ σχεδιαστής. Ζωγραφίζεις εικονίδια και κάνεις τα web link και τα κουμπιά να δείχνουν καλά. C: Εμ, όχι. Δεν είμαι γραφίστας. Είμαι ένας σχεδιαστής διεπαφών και αλληλεπιδράσεων. Αν χρειαστώ ένα σχεδιαστή γραφικών να φτιάξει ρεαλιστικές εικόνες για μια σχεδίαση, προσλαμβάνω έναν. DM: Δεν είσαι προγραμματιστής GUI και δεν είσαι γραφίστας οπότε τι κάνεις; Slide 19

20 Υποθέτοντας ότι οι προγραμματιστές GUI είναι σχεδιαστές GUI Έλλειψη εμπειρίας στην σχεδίαση GUI Σχεδιάζοντας το GUI για να ταιριάζει με το toolkit Έλλειψη ομαδικότητας Υποθέτοντας ότι οι γραφίστες είναι σχεδιαστές GUI Νομίζουν ότι η διεπαφή είναι μόνο η εμφάνιση μιας εφαρμογής, έτσι προσλαμβάνουν ειδικούς στην εμφάνιση γραφίστες να την σχεδιάσουν Το αποτέλεσμα μια τέτοιας απόφασης είναι ένα προϊόν με καλό demo που όμως δεν υποστηρίζει σωστά τις ενέργειες του χρήστη Slide 20

21 Ρόλος Σχεδιαστής GUI Σχεδιαστής γραφικών Προγραμματιστής GUI Προσόντα Ανάλυση εργασιών (task analysis), conceptual design Σχεδίαση αλληλεπίδρασης (Interaction design): πλαίσιο χρήσης, οργάνωση highlevel, ροή εργασιών Σχεδίαση διεπαφής: input και output Στόχοι της ανταπόκρισης σε πραγματικό χρόνο Αξιολόγηση ευχρηστίας, test ευχρηστίας Αξιολόγηση της συμμόρφωσης σε στάνταρ ευχρηστίας Διάταξη (Layout) Δημιουργία αναγνωρίσιμων εικόνων, διαισθητικών συμβόλων Παραγωγή, ελκυστική αισθητική, brand awareness Καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του διαθέσιμου μέσου παρουσίασης Απόδοση της λειτουργικότητας γραφικά Διάταξη (layout), οπτική ιεραρχία Οπτική συνέπεια Δυναμικά πρωτότυπα Υλοποίηση καθορισμένης σχεδίασης: εσωτερική αρχιτεκτονική, προγραμματισμός Γνώση του GUI toolkit Μεγιστοποίηση της επίδοσης, εκπλήρωση στόχων Αξιολόγηση και επεξήγηση τεχνικών δυσκολιών, κόστους και ρίσκο. Slide 21

22

23 Σχεδιάζουμε αλληλεπιδραστικά προϊόντα Αυτό φυσικά σημαίνει συστήματα λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων ιστοτόπων Επίσης σημαίνει πολλών ειδών ηλεκτρονικές συσκευές: είναι αλληλεπιδραστικά προϊόντα και ενέχουν την αλληλεπίδραση του χρήστη με ένα («μίνι») υπολογιστή, τα περισσότερα συμπεριλαμβάνουν μια οθόνη Παράδειγμα: ένα smartphone, το μενού μιας κάμερας ή ένα ipod Δεν σχεδιάζουμε ΜΟΝΟ διεπαφές. Επίσης σχεδιάζουμε αλληλεπιδράσεις, μια σειρά από πράγματα που κάνει ο χρήστης για να εκπληρώσει ένα στόχο Δεν είναι μόνο το πράγμα, είναι τι κάνεις με αυτό Το μενού της κάμερας είναι μέρος μόνο της αλληλεπίδρασης. Άλλη αλληλεπίδραση είναι να κοιτάς μέσα από το σκόπευτρο ή να συνδέεις την κάμερα με τον υπολογιστή Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι άμεσες αλληλεπιδράσεις, όπως το πάτημα ενός κουμπιού ή επιλογή σε ένα μενού ή ακόμα και η ακολουθία του delete Σχεδιάζουμε την πλήρη ροή της αλληλεπίδρασης του χρήστη με την συσκευή Η ροή με την οποία ο χρήστης ρέει ανάμεσα από «φωτογραφίες» και όχι η ροή σε ένα «μενού κάμερας» Slide 23

24 Το παράδειγμα του Συρραπτικού: Όλοι στο γραφείο έχουν ένα προσωπικό χειροκίνητο συρραπτικό. Η ροή της αλληλεπίδρασης είναι κάπως έτσι: Γράφεις κάτι, το τυπώνεις, το συρράβεις μαζί. Γράφεις, τυπώνεις, συρράβεις, γράφεις, τυπώνεις, συρράβεις, Το γραφείο αγοράζει ένα νέο ηλεκτρονικό συρραπτικό, που μπορεί να συρράψει 50 και 100 φύλλα μαζί με την μία. Τοποθετείται σε ένα κοινό σημείο του γραφείου. Η ροή της αλληλεπίδρασης αλλάζει: Γράφεις κάτι, το τυπώνεις και μετά δεν κάνεις τον κόπο να πας στο συρραπτικό μέχρι να μαζευτεί δουλειά ώστε να αξίζει τον κόπο ο δρόμος Έτσι Γράφεις, τυπώνεις, γράφεις, τυπώνεις, γράφεις, τυπώνεις. Συρράβεις, συρράβεις, συρράβεις Μια αλλαγή στην τεχνολογία του συρραπτικού οδηγεί σε μεγάλη αλλαγή στην αλληλεπίδραση Ενδεχομένως περνώντας από τα γραφεία συναδέλφων, αν έχουν και αυτοί σωρό από χαρτιά, κάποιος μπορεί να προσφερθεί να τα συρράψει για αυτούς Η ατομική αλληλεπίδραση έγινε συνεργατική αλληλεπίδραση Με την αλλαγή στην αλληλεπίδραση έρχονται και τα νέα σφάλματα Χρειάζεται ένας τρόπος για να σιγουρευτεί ότι κάθε εκτύπωση ανήκει στο σωρό για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να συρραφτούν μαζί λάθος φύλλα. Ένα σφάλμα που δεν θα συνέβαιανε στην προηγούμενη ροή αλληλεπίδρασης, όπου ο χρήστης έκανε την συρραφή κάθε δουλειάς αμέσως μετά την εκτύπωσή της Slide 24

25 Επίσης σχεδιάζουμε παρεμβάσεις Όχι απλώς τεχνουργήματα Όχι μόνο το σύστημα αλλά επίσης Τα έγγραφα, εγχειρίδια, μαθήματα που παράγονται μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που συμπεριφέρονται οι άνθρωποι με ένα σύστημα Η σχεδίαση αφορά την αλλαγή Η ιστορία με τον εκτυπωτή στα 60s (βλ. επόμενη διαφάνεια) Αυτό που λέμε και κάνουμε είναι επίσης μια παρέμβαση Κοσμήματα Ratners (βλ. επόμενη διαφάνεια) Slide 25

26 Η ιστορία με τον εκτυπωτή στα 60s Κάποιος προσλήφθηκε για να σχεδιάσει ένα νέο σύστημα εκτύπωσης. Το γραφείο είχε ήδη έναν εκτυπωτή, που δεν ελεγχόταν από υπολογιστή. Το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού ήταν γυναίκες, που ενδιαφέρονταν για την εμφάνισή τους και απέφευγαν το υπάρχον σύστημα γιατί ήταν πολύ βρώμικο (παλιό μηχάνημα, μελάνια, κλπ). Είχε ένα budget ισοδύναμο με δεκάδες χιλιάδες λίρες. Ανταποκρίθηκε λέγοντας «θα προτιμούσατε να μου δώσετε ένα budget 200 λιρών το χρόνο;» Φυσικά δέχτηκαν. Αντί να σχεδιάσει ένα νέο σύστημα, ο σχεδιαστής απλώς αγόρασε λευκές μπλούζες εργασίας. Ξαφνικά το μηχάνημα που δεν παρήγαγε τίποτα εκτοξέυτηκε σε παραγωγικότητα γιατί όλο το προσωπικό χρησιμοποιούσε το υπάρχον σύστημα κανονικά. Το νόημα της ιστορίας είναι η αλλαγή. Αλλάζουμε πράγματα. Επεμβαίνουμε στο περιβάλλον και το αλλάζουμε (ελπίζοντας προς το καλύτερο!) Τα κοσμήματα Ratners Μια πολύ επιτυχημένη αλυσίδα φτηνών κοσμημάτων στα 80s που έφερε επανάσταση στην αγορά των κοσμημάτων με το να χρησιμοποιεί φανταχτερά πόστερ που διαφήμιζαν εκπτώσεις και ευκαιρίες και προσφέροντας χαμήλό εύρος τιμών ανάμεσα στα πανάκριβα μαγαζιά (high street). H επιτυχία τους μετατράπηκε σε καταστροφή όταν ο Ratner, σε μια ιδιωτική εκδήλωση στις αρχές των 90s, περιέγραψε τα προϊόντα της εταιρείας σαν «εντελώς σκουπίδια». Μία λέξη και η αλλαγή ήταν τεράστια, η εταιρεία σχεδόν κατέρρευσε (η αξία της έπεσε περίπου 500 εκατομμύρια λίρες) Διαβόητο περιστατικό (γνωστό και ως το Ratner effect) σαν παράδειγμα της αξίας του branding και της εικόνας πάνω από την ποιότητα Slide 26

27 Ένας ορισμός: εκπλήρωση στόχων εν μέσω περιορισμών Στόχοι - σκοπός Για ποιον είναι, τι το θέλουν Περιορισμοί Υλικά, πλατφόρμες Οικονομικοί, χρονικοί, εμπειρίας Συμβιβασμοί (trade offs) Slide 27

28 Κατανοώντας τα υλικά σας Κούπες: μεταλλική vs. κεραμική 1. Κατανοήστε τους υπολογιστές Περιορισμοί, δυνατότητες, εργαλεία, πλατφόρμες 2. Κατανοήστε τους ανθρώπους Κατανοώντας τα υλικά σας Πίνακες: λάδι vs. ακρυλικά vs. νερομπογιές Ψυχολογικοί, κοινωνικοί παράγοντες Ανθρώπινα σφάλματα 3. Και την αλληλεπίδρασή τους Slide 28

29 Πορίσματα ατυχημάτων Συντριβή αεροσκαφών, βιομηχανικά ατυχήματα, λάθη σε νοσοκομεία Η έρευνα καταλήγει ότι οφείλεται σε «ανθρώπινο λάθος» Αλλά Καταρρέει ένα τσιμεντένιο υπέρθυρο (ανώφλι) από το πολύ βάρος Φταίει το υπέρθυρο σφάλμα; Όχι! Λέμε «σχεδιαστικό λάθος» Γνωρίζουμε πώς συμπεριφέρεται το τσιμέντο υπό πίεση Το ανθρώπινο «λάθος» είναι φυσιολογικό Ξέρουμε πώς αντιδρούν οι χρήστες υπό πίεση Πρέπει να σχεδιάζουμε βάσει αυτού! Να φερόμαστε στον χρήστη τουλάχιστον όσο καλά φερόμαστε στα υλικά! Slide 29

30

31 Υπάρχουν 4 δραστηριότητες ανθρωποκεντρικής σχεδίασης που πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδίασης: 1. Κατανόηση και ορισμός του πλαισίου χρήσης: η φύση των χρηστών, οι στόχοι και οι εργασίες τους, και το περιβάλλον στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί το προϊόν 2. Καθορισμός των απαιτήσεων των χρηστών και του οργανισμού με όρους αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και ικανοποίησης και ο καθορισμός λειτουργιών μεταξύ χρηστών και συστήματος 3. Παραγωγή σχεδίων και πρωτοτύπων πιθανών λύσεων 4. Διεξαγωγή αξιολογήσεων με χρήστες Διαφάνεια 31

32 κατανόηση και προσδιορισμός του πλαισίου χρήσης διεξαγωγή αξιολόγησης με χρήστες προσδιορισμός των απαιτήσεων του χρήστη και του οργανισμού παραγωγή πρωτοτύπων Η διαδικασία περιλαμβάνει επανάληψη έως ότου ικανοποιηθούν οι στόχοι Η αλληλουχία με την οποία πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες σχεδίασης και το επίπεδο προσπάθειας και λεπτομέρειας το οποίο είναι κατάλληλο ποικίλλουν ανάλογα με το περιβάλλον σχεδίασης και το στάδιο της διαδικασίας σχεδίασης Διαφάνεια 32

33 Απαιτήσεις Ανάλυση & Σχεδίαση Σχεδιασμός Υλοποίηση Αρχικός σχεδιασμός Έναρξη λειτουργίας Αξιολόγηση Έλεγχος Ο πυρήνας της διαδικασίας βρίσκεται στον κεντρικό βρόχο, ο οποίος χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη χρήση μεθόδων πρωτοτύπων και δοκιμής με χρήστες ή ευρετική αξιολόγηση Στην αρχή της διαδικασίας, ο βρόχος θα επανέλθει στη φάση της ανάλυσης απαιτήσεων και σταδιακά θα μετακινείται προς τις φάσεις σχεδίασης και υλοποίησης Διαφάνεια 33

34 Οι απαιτήσεις για ένα αλληλεπιδραστικό σύστημα δεν μπορούν να προσδιοριστούν πλήρως από τις πρώτες φάσεις του κύκλου ανάπτυξης Ο μόνος τρόπος για να βεβαιωθούμε για ορισμένα χαρακτηριστικά είναι να τα δημιουργήσουμε και στη συνέχεια να τα δοκιμάσουμε με πραγματικούς χρήστες Αυτή είναι η ουσία της επαναληπτικής σχεδίασης προσπαθεί να ξεπεράσει την αδυναμία σύνταξης μιας πλήρους και ολοκληρωμένης προδιαγραφής απαιτήσεων με επαναλαμβανόμενους «κύκλους» σχεδίασης και συνεχόμενη βελτίωση του τελικού προϊόντος σε κάθε επανάληψη Διαφάνεια 34

35 Τι χρειάζεται Συνεντεύξεις Εθνογραφία Ανάλυση Σενάρια Task analysis Σχεδίαση Guidelines Αρχές Διάλογοι Precise specification Υλοποίηση & Ανάπτυξη Αρχιτεκτονικές Έγγραφα Βοήθεια Τι υπάρχει vs. Τι χρειάζεται Πρωτότυπο Αξιολόγηση Slide 35

36 Τα γενικά βήματα, τεχνικές και ροή είναι βασικά παρόμοια αλλά οι τεχνικές μπορεί να διαφέρουν: Τι επιθυμείται και τι χρειάζεται και πώς μπορεί να εκπληρωθεί Ορίστε το πλαίσιο χρήσης / Συλλογή απαιτήσεων Έρευνα, παρατήρηση, συνεντεύξεις, εθνογραφία κλπ. Τι υπάρχει vs τι επιθυμείται (το τωρινό σύστημα έναντι του τι είναι δυνατόν) Ανάλυση κατανοώντας το προηγούμενο Σχεδίαση Ανάλυση απαιτήσεων Σενάρια, ανάλυση διεργασιών, personae, κλπ. Οδηγίες, αρχές, διάλογοι Brainstorming Πρωτότυπο Ποτέ δεν είναι σωστό με την πρώτη! Αξιολόγηση, ευρετική Υλοποίηση και ανάπτυξη Ακριβείς προδιαγραφές είναι απαραίτητες σε αυτό το σημείο Αρχιτεκτονικές, έγγραφα, βοήθεια Slide 36

37

38 «Μια προσέγγιση για τη σχεδίαση της ευκολίας χρήσης στην αλληλεπίδραση των χρηστών με προϊόντα και συστήματα. Περιλαμβάνει δύο θεμελιώδη στοιχεία: - διεπιστημονική ομαδική εργασία και - ένα σύνολο εξειδικευμένων μεθόδων για συλλογή απαιτήσεων από τους χρήστες και τη μετατροπή τους σε σχεδίαση.» Vredenburg, K., Isensee, S., and Righi, C. (2001). User-Centered Design: An Integrated Approach (Software quality institute series). Prentice Hall Διαφάνεια 38

39 Αυτό το πρότυπο παρέχει καθοδήγηση για τις δραστηριότητες ανθρωποκεντρικής σχεδίασης σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης αλληλεπιδραστικών υπολογιστικών συστημάτων. Είναι ένα εργαλείο γι αυτούς που διαχειρίζονται τη διαδικασία σχεδίασης και παρέχει οδηγίες για πηγές πληροφόρησης και πρότυπα σχετικά με την ανθρωποκεντρική προσέγγιση Περιγράφει την ανθρωποκεντρική διαδικασία σχεδίασης ως μια διεπιστημονική δραστηριότητα, η οποία περιλαμβάνει γνώσεις και τεχνικές ανθρώπινων παραγόντων και εργονομίας, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας και εξουδετερώνοντας πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις της χρήσης στην υγεία, την ασφάλεια και την απόδοση Διαφάνεια 39

40 Απεικονίζει πρόσφατες αλλαγές και πρόοδο, και επισημαίνει έξι κύριες αρχές για την ανθρωποκεντρική σχεδίαση: Η σχεδίαση βασίζεται στη σαφή κατανόηση των χρηστών, των διεργασιών και των περιβαλλόντων Χρήστες εμπλέκονται σε όλη τη διάρκεια της σχεδίασης και ανάπτυξης Η σχεδίαση καθοδηγείται και τελειοποιείται βάσει ανθρωποκεντρικής αξιολόγησης και η διαδικασία αυτή είναι επαναληπτική Η σχεδίαση απευθύνεται στη συνολική εμπειρία του χρήστη Η ομάδα σχεδίασης περιλαμβάνει διεπιστημονικές δεξιότητες και προοπτική Διαφάνεια 40

41 Οτιδήποτε βλέπει, ακούει και αγγίζει ο χρήστης Παραγγελία Παραλαβή Εύρεση Προϊόντος Αναβάθμιση Υποστήριξη Άνοιγμα Προϊόντος / Συσκευασίας Εγκατάσταση Χρήση Βοήθεια Διαφάνεια 41

42 Η ανθρωποκεντρική σχεδίαση είναι μια προσέγγιση για την ανάπτυξη αλληλεπιδραστικών συστημάτων, η οποία επικεντρώνεται ιδιαίτερα στη δημιουργία εύχρηστων και ασφαλών συστημάτων Τα ανθρωποκεντρικά συστήματα παρέχουν κίνητρα στους χρήστες και τους δίνουν τη δυνατότητα να μαθαίνουν και να εξερευνούν νέες λύσεις Η υιοθέτηση της διαδικασίας ανθρωποκεντρικής σχεδίασης οδηγεί σε πιο εύχρηστα συστήματα και προϊόντα. Μειώνει τον κίνδυνο το τελικό σύστημα να μην είναι αποδοτικό ή να αποτύχει Διαφάνεια 42

43 Ο βαθμός στον οποίο μια δεδομένη διαδικασία σχεδίασης χρειάζεται να ενσωματώνει ανθρωποκεντρικές δραστηριότητες και τεχνικές μπορεί να καθορίζεται μελετώντας τα οφέλη ασφάλειας, τις νομικές απαιτήσεις καθώς και τις απαιτήσεις της αγοράς Η ανθρωποκεντρική σχεδίαση είναι μια επαναληπτική διαδικασία, της οποίας στόχος είναι η ανάπτυξη εύχρηστων συστημάτων. Επιτυγχάνεται δε με τη συμμετοχή των πιθανών χρηστών ενός συστήματος στη σχεδίασή του Διαφάνεια 43

44 Η ανθρωποκεντρική σχεδίαση δεν είναι Απλή διεξαγωγή μελετών ευχρηστίας Απλή συνομιλία με τους χρήστες Οι σχεδιαστές να υποθέτουν την οπτική γωνία των χρηστών Μια μέθοδος απλά για τη σχεδίαση διεπαφών Ένα σύνολο μεθόδων απλά για τη συλλογή ανάδρασης από τους χρήστες Ένα άλλο όνομα για την ευχρηστία Διαφάνεια 44

45 Η ανθρωποκεντρική σχεδίαση είναι Η διεξαγωγή μελετών για την κατανόηση των χρηστών την καθοδήγηση και την αξιολόγηση της σχεδίασης την αποτίμηση της ανταγωνιστικότητας Διεπιστημονική σχεδίαση της συνολικής εμπειρίας του χρήστη βασισμένη σε δεδομένα από αντιπροσωπευτικούς χρήστες Επαναληπτική σχεδίαση των λύσεων Διαφάνεια 45

46 Τι τέλειο web site! Ανθρωποκεντρική σχεδίαση έναντι Παραδοσιακών μεθόδων ανάπτυξης Αυτό το website είναι απαίσιο Οδηγείται από τους χρήστες Οι χρήστες στο επίκεντρο Έμφαση στην εξωτερική σχεδίαση Διεπιστημονικές ομάδες Ειδικοί ευχρηστίας καθοδηγούν την ομάδα Αξιολόγηση με χρήστες πριν από την ανάπτυξη Άποψη των χρηστών για την ποιότητα Έμφαση σε μετρήσεις με χρήστες Οδηγείται από την τεχνολογία Τα συστατικά του συστήματος στο επίκεντρο Έμφαση στην εσωτερική αρχιτεκτονική Ατομική εργασία ειδικών Το έργο διαχειρίζεται από μηχανικό λογισμικού Δεν γίνεται αξιολόγηση με χρήστες (ως την έκδοση) Ποιότητα σε σχέση με τα λειτουργικά προβλήματα Έμφαση σε τεχνικά χαρακτηριστικά Διαφάνεια 46

47 Η ανθρωποκεντρική σχεδίαση χαρακτηρίζεται από: Μια κατάλληλη κατανομή των λειτουργιών μεταξύ του χρήστη και του συστήματος Επαναληπτικότητα των σχεδιαστικών λύσεων Την ενεργή συμμετοχή των χρηστών Διεπιστημονικές ομάδες Διαφάνεια 47

48 Αυτές οι σχεδιαστικές αποφάσεις καθορίζουν την έκταση στην οποία μια δεδομένη εργασία, λειτουργία ή αρμοδιότητα πρόκειται να αυτοματοποιηθεί ή να ανατεθεί σε ανθρώπινη διαχείριση Οι αποφάσεις βασίζονται σε πολλούς παράγοντες, όπως οι σχετικές ικανότητες και περιορισμοί των ανθρώπων έναντι της τεχνολογίας σχετικά με την αξιοπιστία, ταχύτητα, ακρίβεια, ισχύ, ευελιξία απόκρισης, κόστος και σημασία επιτυχημένης ή έγκαιρης επίτευξης των εργασιών Ο στόχος της ομάδας σχεδίασης είναι να κατανείμει λειτουργίες στον άνθρωπο, στο σύστημα και στο σύστημα ανθρώπου υπολογιστή ώστε να επιτύχει αποδοτικά και ικανοποιητικά αποτελέσματα Διαφάνεια 48

49 Οι σχεδιαστές μπορεί να μπουν στον πειρασμό να προσδιορίζουν ποιες λειτουργίες έχει τη δυνατότητα να επιτελέσει η τεχνολογία και στη συνέχεια απλώς να αναθέσουν τις υπόλοιπες λειτουργίες στους χρήστες, βασιζόμενοι στην ευελιξία αυτών να κάνουν το σύστημα να λειτουργεί. Έτσι δεν εκμεταλλεύονται στο μέγιστο τις ικανότητες και δεξιότητες των χρηστών και μπορεί να προκύψει ανεπαρκής σχεδίαση της εργασίας Γενικά, είναι καλύτερα να εμπλέκονται οι χρήστες ή οι εκπρόσωποί τους σε αυτή την απόφαση και να εξασφαλίζεται ότι οι ανθρώπινες λειτουργίες που προκύπτουν αποτελούν ένα λογικό σύνολο εργασιών Διαφάνεια 49

50 Στις επαναληπτικές προσεγγίσεις η ανάδραση από τους χρήστες γίνεται σημαντική πηγή πληροφορίας Η επανάληψη όταν συνδυάζεται με την ενεργή συμμετοχή των χρηστών παρέχει ένα αποτελεσματικό μέσο ελαχιστοποίησης του κινδύνου ότι ένα σύστημα δε θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις των χρηστών και του οργανισμού (συμπεριλαμβανομένων εκείνων των απαιτήσεων που είναι κρυμμένες ή δύσκολο να προσδιοριστούν με σαφήνεια) Η επανάληψη επιτρέπει στις αρχικές σχεδιαστικές λύσεις να ελεγχθούν βάσει σεναρίων του «πραγματικού κόσμου», όπου τα αποτελέσματα ανατροφοδοτούνται σε προοδευτικά βελτιωμένες λύσεις Η επανάληψη μπορεί να ενσωματωθεί σε άλλες προσεγγίσεις. Ακόμα και στην προσέγγιση του «καταρράκτη», μπορεί να υπάρχει εκτεταμένη επανάληψη ανά στάδιο Διαφάνεια 50

51 Η συμμετοχή των χρηστών στη διαδικασία ανάπτυξης: Παρέχει μια πολύτιμη πηγή γνώσης για το περιβάλλον χρήσης, τις διεργασίες και πώς είναι πιθανόν να εργαστούν οι χρήστες με το σύστημα Αυξάνει την πιθανότητα αποδοχής του τελικού συστήματος Ο ρόλος της συμμετοχής των χρηστών είναι διαφορετικός και εξαρτάται από: Το βαθμό επαφής μεταξύ των υπεύθυνων ανάπτυξης και των χρηστών Τις σχεδιαστικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται Διαφάνεια 51

52 Η επιλογή των συγκεκριμένων ανθρωποκεντρικών δραστηριοτήτων συλλογής δεδομένων, ανάλυσης, προσδιορισμού και αξιολόγησης, εξαρτάται από το πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιείται η σχεδίαση Όταν αναπτύσσονται συστήματα ειδικής κατασκευής ή κατά παραγγελία, ο πιθανός πληθυσμός χρηστών και οι διεργασίες που πραγματοποιούνται μπορούν να συσχετιστούν άμεσα με τη διαδικασία ανάπτυξης. Μια από τις πιο σημαντικές συνέπειες αυτής της εμπλοκής και συμμετοχής είναι ότι παρέχει στους χρήστες την ευκαιρία να δεσμευτούν για τις λύσεις που υιοθετούνται Όταν υιοθετούνται προϊόντα γενικού σκοπού, η κατάσταση είναι διαφορετική, γιατί ο πληθυσμός των χρηστών είναι διασκορπισμένος και πιθανόν όχι εύκολα προσβάσιμος. Είναι ωστόσο σημαντικό οι χρήστες ή οι κατάλληλοι εκπρόσωποί τους να εμπλέκονται στην ανάπτυξη Διαφάνεια 52

53 Η ανθρωποκεντρική σχεδίαση απαιτεί ένα εύρος δεξιοτήτων Αυτό συνεπάγεται τη δημιουργία διεπιστημονικών ομάδων Η σύνθεση τέτοιων ομάδων θα καθοριστεί από τον οργανισμό στον οποίο πραγματοποιείται η σχεδίαση και θα επηρεαστεί από τη σχέση μεταξύ του οργανισμού που είναι υπεύθυνος για την τεχνική ανάπτυξη και του οργανισμού που θα χρησιμοποιήσει το προϊόν που αναπτύσσεται Διαφάνεια 53

54 Αυτές οι ομάδες μπορεί να περιλαμβάνουν: Τελικούς χρήστες Αγοραστές, managers των χρηστών Ειδικούς στον τομέα εφαρμογής Ειδικούς στην έρευνα αγοράς, πωλητές, τεχνικούς συγγραφείς, εκπαιδευτές και προσωπικό υποστήριξης Αναλυτές συστημάτων, προγραμματιστές Προσωπικό διασφάλισης ποιότητας Σχεδιαστές διεπαφών, ειδικούς σε ανθρώπινους παράγοντες και εργονομία και ειδικούς στην αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή Μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση απαιτεί αυτοί οι διαφορετικοί ρόλοι και οι δεξιότητες να κατανέμονται με έναν κατάλληλο τρόπο και οι διαφορετικές πηγές εισόδου να ενσωματώνονται στο σχετικό στάδιο κατά την ανάπτυξη Διαφάνεια 54

55 Υπάρχουν τέσσερις δραστηριότητες ανθρωποκεντρικής σχεδίασης οι οποίες πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδίασης: 1. Κατανόηση και προσδιορισμός του πλαισίου χρήσης: η φύση των χρηστών, οι στόχοι και οι διεργασίες τους, και το περιβάλλον στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί το προϊόν 2. Προσδιορισμός των απαιτήσεων του χρήστη και του οργανισμού αναφορικά με την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και ικανοποίηση, και την κατανομή των λειτουργιών μεταξύ των χρηστών και του συστήματος 3. Παραγωγή σχεδίων και πρωτοτύπων από πιθανές λύσεις 4. Διεξαγωγή αξιολόγησης με χρήστες Διαφάνεια 55

56 κατανόηση και προσδιορισμός του πλαισίου χρήσης διεξαγωγή αξιολόγησης με χρήστες προσδιορισμός των απαιτήσεων του χρήστη και του οργανισμού παραγωγή πρωτοτύπων Η διαδικασία περιλαμβάνει επανάληψη έως ότου ικανοποιηθούν οι στόχοι Η αλληλουχία με την οποία πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες σχεδίασης και το επίπεδο προσπάθειας και λεπτομέρειας το οποίο είναι κατάλληλο ποικίλλουν ανάλογα με το περιβάλλον σχεδίασης και το στάδιο της διαδικασίας σχεδίασης Διαφάνεια 56

57 Η ποιότητα χρήσης ενός συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των παραγόντων της ευχρηστίας, της υγείας και ασφάλειας των χρηστών, εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των χρηστών, τις διεργασίες των χρηστών και το οργανωτικό και φυσικό περιβάλλον στο οποίο το σύστημα θα χρησιμοποιείται Είναι σημαντικό το πλαίσιο χρήσης να κατανοηθεί σε βάθος και λεπτομέρεια για να ληφθούν οι αρχικές σχεδιαστικές αποφάσεις και να καθοριστεί το περιεχόμενο της αξιολόγησης ευχρηστίας Όταν πρόκειται για την αναβάθμιση ή βελτίωση ενός υπάρχοντος συστήματος, το πλαίσιο χρήσης μπορεί να είναι ήδη γνωστό Για νέα προϊόντα ή συστήματα, είναι απαραίτητη η συλλογή πληροφορίας για το πλαίσιο χρήσης Διαφάνεια 57

58 Τα χαρακτηριστικά των χρηστών στους οποίους απευθύνεται το προϊόν Σχετικά χαρακτηριστικά των χρηστών μπορεί να περιλαμβάνουν γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία, εκπαίδευση, επαγγελματική επιμόρφωση, φυσικά χαρακτηριστικά, συνήθειες, κινητικές και αισθητηριακές ικανότητες Μπορεί να είναι απαραίτητο να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών τύπων των χρηστών, π.χ., με διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας ή εκτέλεσης διαφορετικών ρόλων (συντηρητές, προσωπικό εγκατάστασης, κλπ.) Διαφάνεια 58

59 Οι διεργασίες που θα πραγματοποιήσουν οι χρήστες Η περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει Τους συνολικούς στόχους από τη χρήση του συστήματος Τα χαρακτηριστικά των διεργασιών τα οποία μπορεί να επηρεάσουν την ευχρηστία σε αντιπροσωπευτικά σενάρια, π.χ., η συχνότητα και η διάρκεια της απόδοσης Την κατανομή των δραστηριοτήτων και των λειτουργικών βημάτων μεταξύ του ανθρώπου και των τεχνολογικών πόρων Διαφάνεια 59

60 Το περιβάλλον στο οποίο οι χρήστες θα χρησιμοποιήσουν το σύστημα Η περιγραφή του υλικού (hardware), του λογισμικού και των υλικών (materials) μπορεί να αφορά ένα σύνολο προϊόντων, τα οποία πιθανόν να βρίσκονται στο επίκεντρο του προσδιορισμού ευχρηστίας ή της αξιολόγησης. Επίσης μπορεί να αφορά ένα σύνολο ιδιοτήτων ή χαρακτηριστικών απόδοσης Διαφάνεια 60

61 Ζητήματα τα οποία μπορεί να χρειαστεί να περιγραφούν περιλαμβάνουν: Χαρακτηριστικά του ευρύτερου τεχνικού περιβάλλοντος (π.χ., ένα τοπικό δίκτυο) Το φυσικό περιβάλλον (π.χ., χώρος εργασίας, έπιπλα) Τις συνθήκες του περιβάλλοντος (π.χ., θερμοκρασία, υγρασία) Το νομοθετικό περιβάλλον (π.χ., νόμοι, διατάξεις, κατευθύνσεις και πρότυπα) Το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον (π.χ., πρακτικές εργασίας, δομή του οργανισμού και προσεγγίσεις) Διαφάνεια 61

62 Το αποτέλεσμα από αυτή τη δραστηριότητα είναι ένα κείμενο (περιγραφή του πλαισίου χρήσης) το οποίο περιγράφει τα συναφή χαρακτηριστικά των χρηστών, των διεργασιών και του περιβάλλοντος και προσδιορίζει ποια ζητήματα έχουν σημαντική επίδραση στη σχεδίαση του συστήματος Σημείωση: αυτό δεν είναι ένα απλό κείμενο, το οποίο εκδίδεται μια φορά. Είναι ένα έγγραφο το οποίο πρώτα παράγεται σε σύντομη περιγραφή (outline) και το οποίο αναθεωρείται, συντηρείται, επεκτείνεται και ανανεώνεται κατά τη διαδικασία σχεδίασης και ανάπτυξης Διαφάνεια 62

63 Η περιγραφή του πλαισίου χρήσης θα πρέπει: Να προσδιορίζει το εύρος των χρηστών στους οποίους απευθύνεται το προϊόν, τις διεργασίες και το περιβάλλον, με επαρκή λεπτομέρεια για την υποστήριξη των σχεδιαστικών αποφάσεων Να προέρχεται από αξιόπιστες πηγές και να μπορεί επαρκώς να τεκμηριωθεί Να υπογράφεται από τους χρήστες ή τους εκπροσώπους τους κατά τη διεξαγωγή της Να είναι διαθέσιμη στην ομάδα σχεδίασης σε κατάλληλο χρόνο και με τον κατάλληλο τρόπο για να υποστηρίζει σχεδιαστικές αποφάσεις Διαφάνεια 63

64 Για την ανθρωποκεντρική σχεδίαση, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια λεπτομερής καταγραφή των απαιτήσεων των χρηστών και του οργανισμού, σε σχέση με την περιγραφή του πλαισίου χρήσης, αναφορικά με: Την ποιότητα της διεπαφής και τη σχεδίαση του σταθμού εργασίας Την ποιότητα και το περιεχόμενο της εργασίας των χρηστών (συμπεριλαμβανομένων της κατανομής των διεργασιών, της άνεσης των χρηστών, της ασφάλειας, της υγείας και της παροχής κινήτρων) Την αποδοτική εκτέλεση διεργασιών με υψηλής ποιότητας αποτελέσματα Την αποδοτική σχεδίαση της οργάνωσης και της εργασίας Την αποδοτική συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των χρηστών και των υπόλοιπων εμπλεκομένων Τη διαχείριση της αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και του προσωπικού που θα εμπλακεί Την απαιτούμενη απόδοση του νέου συστήματος σε σχέση με λειτουργικούς και οικονομικούς στόχους Διαφάνεια 64

65 Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων των χρηστών και του οργανισμού θα πρέπει: Να προσδιορίζει τις ομάδες στόχου και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στη σχεδίαση Να δηλώνει ξεκάθαρα τους στόχους σχεδίασης Να καθορίζει κατάλληλες προτεραιότητες για τις διαφορετικές απαιτήσεις Να παρέχει μετρήσιμα σημεία αναφοράς (benchmarks) βάσει των οποίων μπορεί να ελεγχθεί η σχεδίαση που προκύπτει Να ολοκληρώνεται από τους μετέχοντες (stakeholders) ή τους εκπροσώπους τους στη διαδικασία Να περιλαμβάνει οποιεσδήποτε νομικές ή ανάλογες απαιτήσεις, όπως για παράδειγμα για την υγεία και την ασφάλεια Διαφάνεια 65

66 Δημιουργήστε πιθανές σχεδιαστικές λύσεις βασιζόμενοι στην υπάρχουσα πρακτική και στην εμπειρία και γνώση των συμμετεχόντων Η διαδικασία περιλαμβάνει: Χρήση υπάρχουσας γνώσης για την ανάπτυξη μιας προτεινόμενης σχεδιαστικής λύσης Συγκεκριμενοποίηση της σχεδιαστικής λύσης (χρησιμοποιώντας προσομοιώσεις, μοντέλα, σκίτσα, κτλ.) Επίδειξη πρωτοτύπων στους χρήστες και εκτέλεση διεργασιών (ή προσομοίωση διεργασιών) από αυτούς Χρήση της ανάδρασης από τους χρήστες για τη βελτίωση της σχεδίασης και επανάληψη αυτής της διαδικασίας έως ότου ικανοποιηθούν οι στόχοι σχεδίασης (συμπεριλαμβανομένων των στόχων ευχρηστίας) Διαφάνεια 66

67 Η αξιολόγηση με χρήστες είναι μια σημαντική δραστηριότητα στην ανθρωποκεντρική σχεδίαση Η αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για: να παρέχει ανάδραση η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της σχεδίασης Νωρίς στη σχεδίαση να παρέχει ενδείξεις ότι οι στόχοι των χρηστών και του οργανισμού έχουν επιτευχθεί Όταν είναι διαθέσιμο ένα ρεαλιστικό πρωτότυπο Διαφάνεια 67

68 Πλάνο Βρείτε ποιοι είναι οι μετέχοντες (stakeholders) και δημιουργήστε το πλάνο, ώστε να τους εμπλέξετε στη διαδικασία αξιολόγησης Βρείτε ποιοι είναι οι χρήστες και δημιουργήστε το πλάνο ώστε να βεβαιώσετε ότι εμπλέκονται στη διαδικασία Επιλέξτε τις πιο κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν Συλλογή Περιγράψτε τις διεργασίες Επιλέξτε το σενάριο αξιολόγησης Πραγματοποιήστε τον έλεγχο Ανάλυση Αναλύστε τα αποτελέσματα αξιολόγησης Διαφάνεια 68

69 Αναφορά Τεκμηριώστε και αναφέρετε τα αποτελέσματα στους μετέχοντες Αλλαγή Εξασφαλίστε ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στο προϊόν ή στη διαδικασία έχουν ληφθεί υπόψη Συντήρηση Παρακολουθήστε τι έγινε στο σύστημα ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης Σημείωση: η διαδικασία αξιολόγησης με χρήστες είναι μια ευέλικτη διαδικασία η οποία χρειάζεται να προσαρμοστεί στις διαφορετικές φάσεις ενός έργου ανάπτυξης Διαφάνεια 69

70 Τι άλλο υπάρχει; [Αξιολόγηση ανταγωνιστικών προϊόντων] Τι χρειάζονται; [Ανάλυση εργασιών] Ποιος πιστεύουμε ότι θα χρησιμοποιήσει το προϊόν; [Προσδιορισμός αγοράς] Πώς κατατάσσεται σε σχέση με ανταγωνιστικά προϊόντα; [Αποτίμηση χαρακτηριστικών] Δουλεύει; Τι θα το βελτίωνε; [Αξιολόγηση και Επικύρωση της Σχεδίασης] Τι σημαίνει αυτό; [Σχεδίαση και Περιήγηση] Διαφάνεια 70

71 Προσδιορισμός αγοράς: Προσδιορισμός του κοινού-στόχος στο οποίο απευθύνεται το προϊόν, των ανταγωνιστών, καθώς και των βασικών αναγκών και επιθυμιών των χρηστών που πρέπει να ικανοποιηθούν για να είναι επιτυχές το προϊόν Αντιπροσωπευτικές μέθοδοι: ζητείται από τα μέλη του προτεινόμενου κοινού-στόχος να προσδιορίσουν το επίπεδο ενδιαφέροντος τους για ένα νέο προϊόν ή τη βελτίωση ενός προϊόντος. Επιπλέον τους ζητείται να καταγράψουν με σειρά προτεραιότητας τις ανάγκες τους και να προσδιορίσουν πιθανές λύσεις που χρησιμοποιούν και προτιμούν Ανάλυση εργασιών: Προσδιορισμός και κατανόηση των στόχων και των εργασιών των χρηστών, των στρατηγικών και των εργαλείων που χρησιμοποιούν για την εκτέλεση εργασιών, τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και των αλλαγών που θα ήθελαν στις εργασίες και τα εργαλεία τους Αντιπροσωπευτικές μέθοδοι: ζητείται από τους χρήστες να καταγράψουν βάσει προτεραιότητας τις εργασίες, παρατήρηση των χρηστών κατά την εκτέλεση των εργασιών τους Διαφάνεια 71

72 Αξιολόγηση ανταγωνιστικών προϊόντων: Προσδιορίζονται τα σχεδιαστικά πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες των ανταγωνιστικών προϊόντων Αντιπροσωπευτικές μέθοδοι: ζητείται από τους χρήστες να ολοκληρώσουν τις ίδιες εργασίες χρησιμοποιώντας διαφορετικά προϊόντα και αποτιμώντας τη συνολική τους ικανοποίηση από το κάθε ένα. Επιπλέον τους ζητείται να καταγράψουν τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των προϊόντων με σειρά σπουδαιότητας Σχεδίαση και Περιήγηση: Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα από την ανάλυση εργασιών και ανταγωνιστικών προϊόντων, δημιουργούνται εναλλακτικές προτεινόμενες λύσεις, επιδιώκεται ανάδραση μέσω συνεδριών περιήγησης με τους χρήστες και επιλέγεται μια λύση βάσει πληροφορίας από τους χρήστες Αντιπροσωπευτικές μέθοδοι: ζητείται από τους χρήστες να αξιολογήσουν πρωτότυπα χαμηλής πιστότητας, όπως για παράδειγμα απλά σκίτσα Διαφάνεια 72

73 Αξιολόγηση και Επικύρωση. Επιδιώκεται περιοδικά η γνώμη των χρηστών για την εξελισσόμενη σχεδίαση και επαναλαμβάνεται η σχεδίαση βάσει της ανάλυσης της εμπειρίας των χρηστών με αυτή Αντιπροσωπευτικές μέθοδοι: παρατήρηση των χρηστών κατά τη διεξαγωγή σημαντικών εργασιών με χρήση ενός πρωτοτύπου Αποτίμηση χαρακτηριστικών. Εκτελείται μια συγκριτική αποτίμηση χαρακτηριστικών έναντι των ανταγωνιστικών προϊόντων για να ελεγχθεί αν το προϊόν ανταποκρίθηκε στους αρχικούς του στόχους. Αν η μελέτη χαρακτηριστικών πραγματοποιείται από τρίτους, θετικά αποτελέσματα μπορεί να αποτελέσουν σημαντικά στοιχεία πώλησης για την προώθηση του προϊόντος Αντιπροσωπευτικές μέθοδοι: ζητείται από τους χρήστες να ολοκληρώσουν τις ίδιες εργασίες χρησιμοποιώντας διαφορετικά προϊόντα και αξιολογείται η συνολική τους ικανοποίηση με το κάθε ένα. Επιπλέον τους ζητείται να καταγράψουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των προϊόντων με σειρά σπουδαιότητας Διαφάνεια 73

74 1. Ανάλυση Όραμα, στόχοι, σκοποί, προκλήσεις και περιορισμοί Ανάλυση των χρηστών / του κοινού στόχος Λίστες από κατηγορίες χρηστών Πίνακας των κατηγοριών χρηστών με πληροφορία για τη γνώση, εμπειρία και ικανότητες σε εφαρμογές διαδικτύου, προσβασιμότητα, html, κτλ. Προφίλ Περσόνες Ανάλυση εργασιών / σκοπού Λίστα εργασιών Πίνακας χρήστη - εργασίας Ανάλυση της αρχιτεκτονικής της πληροφορίας Λίστα περιεχομένου Πίνακας χρήστη - περιεχομένου Ανάλυση ροής εργασιών Ροή εργασιών Σενάρια Διαφάνεια 74

75 2. Σχεδίαση Νοητικά μοντέλα, μεταφορές (metaphors), έννοιες σχεδίασης Λεπτομερής σχεδίαση Πρωτότυπα σε χαρτί Ηλεκτρονικά πρωτότυπα Λειτουργικά ηλεκτρονικά πρωτότυπα 3. Αξιολόγηση (τροφοδότηση πίσω στη σχεδίαση) Ευρετική αξιολόγηση Επιθεωρήσεις οδηγιών Αξιολόγηση με χρήστες 4. Υλοποίηση 5. Διάθεση (Deployment) Διαφάνεια 75

76 1. Εμπλέξτε τους χρήστες από την αρχή: Ανακαλύπτοντας τα νοητικά μοντέλα και τις προσδοκίες τους Περιλαμβάνοντας τους ως ζωτικό τμήμα της διαδικασίας και της ομάδας σχεδίασης/ανάπτυξης Παρατηρώντας τους στο χώρο εργασίας τους, τεκμηριώνοντας τις υποθέσεις σας γι αυτούς, αναλύοντας τις εργασίες, τη ροή εργασιών και τους στόχους τους Εκμαιεύοντας ανάδραση με χρήση διάφορων μεθόδων όπως περιήγηση, ταξινόμηση καρτών, πρωτότυπα σε χαρτί, συνεδρίες έκφρασης απόψεων, κλπ. Διαφάνεια 76

77 2. Γνωρίστε τους χρήστες σας. Πραγματοποιήστε ερωτήσεις όπως οι ακόλουθες και χρησιμοποιήστε τις απαντήσεις ως οδηγό για τις αποφάσεις σχεδίασης και ανάπτυξης: Πόση εμπειρία έχουν οι χρήστες με: τους υπολογιστές; Το διαδίκτυο; Το πεδίο εφαρμογής; Σε τι περιβάλλον εργάζονται/πλοηγούνται στο διαδίκτυο οι χρήστες; Τι υλικό, λογισμικό και διαδικτυακούς πλοηγούς έχουν οι χρήστες; Ποιοι είναι οι τρόποι μάθησης που προτιμούν οι χρήστες; Τι γλώσσες μιλούν οι χρήστες; Σε τι βαθμό; Ποια πολιτισμικά ζητήματα μπορεί να υπάρχουν; Πόση εκπαίδευση έχουν οι χρήστες; Ποιες σχετικές γνώσεις/δεξιότητες έχουν ήδη οι χρήστες; Τι χρειάζονται και τι περιμένουν οι χρήστες από αυτό το διαδικτυακό τόπο; Διαφάνεια 77

78 3. Αναλύστε τις εργασίες και τους στόχους των χρηστών. Παρατηρήστε τους χρήστες και αλληλεπιδράστε μαζί τους (κατά προτίμηση στο χώρο που εργάζονται) καθώς προσπαθείτε να απαντήσετε σε ερωτήσεις όπως: Ποιες είναι οι εργασίες που χρειάζεται να πραγματοποιήσουν και πώς τις εκτελούν; Ποια είναι η ροή εργασιών; Γιατί οι χρήστες εκτελούν τις εργασίες με το συγκεκριμένο τρόπο; Ποιες είναι οι ανάγκες πληροφόρησης των χρηστών; Πώς ανακαλύπτουν τα λάθη και πώς τα διορθώνουν; Ποιοι είναι οι απώτεροι στόχοι των χρηστών; Διαφάνεια 78

79 4. Μην κατασταλάξετε γρήγορα σε μια τελική σχεδίαση Εξερευνήστε διαφορετικές σχεδιάσεις και προσεγγίσεις και πάρτε τη γνώμη των χρηστών πριν πάρετε τελικές αποφάσεις σχετικά με την κατεύθυνση, την ανάπτυξη και τη σχεδίαση 5. Ελέγξτε την ευχρηστία κατ επανάληψη! Η αξιολόγηση ευχρηστίας είναι επαναληπτική διαδικασία. Είναι σημαντικό να διεξάγετε αξιολόγηση ευχρηστίας σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης Η αξιολόγηση ευχρηστίας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε εξελιγμένα εργαστήρια με ειδικό εξοπλισμό ή χρησιμοποιώντας σχετικά απλά και οικονομικά μέσα. Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση ευχρηστίας είναι ο μοναδικός τρόπος για να μάθετε αν ο συγκεκριμένος διαδικτυακός τόπος ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών Διαφάνεια 79

80 Προβλήματα του πραγματικού κόσμου

81 «Οι καλοί σχεδιαστές δεν χρειάζονται επαναλήψεις» «Γιατί σπαταλάμε χρόνο να κοιτάμε εναλλακτικά σχέδια που δεν θα χρησιμοποιήσουμε; Δεν ξέρεις ποιο σχέδιο είναι καλύτερο;» «Γιατί πρέπει να το δοκιμάσουμε; Σε προσλάβαμε γιατί υποτίθεται είσαι καλός σχεδιαστής. Δεν είσαι;» «Δεν έχουμε καιρό για δοκιμές και διορθώσεις. Θέλουμε να κάνεις μια προσπάθεια να το σχεδιάσεις σωστά με την πρώτη» Οι σχεδιαστές διεπαφών αποκτούν εμπειρία μόνο αν δέχονται σχόλια για τα σχέδιά τους μέσω των τεστ ευχρηστίας Slide 81

82 «Δεν έχουμε την πολυτέλεια του σχεδιασμού ευχρηστίας» Μύθος 1. Το testing είναι ακριβό Υπάρχουν πολλά φτηνά test ευχρηστίας Μύθος 2. Η παράλειψη του testing θα εξοικονομήσει χρήματα Θα εξοικονομήσει χρήματα στον manager, όχι στην εταιρεία Η έρευνα αγοράς και οι πληροφορίες από το προσωπικό πωλήσεων είναι αναξιόπιστα, συχνά άχρηστα δεδομένα για το πώς να βελτιωθεί η διεπαφή Slide 82

83 Κανένας χρόνος για να διορθωθούν τα προβλήματα ευχρηστίας Δεν έχουμε καιρό να τα διορθώνουμε αυτά! Η διεπαφή λογίζεται σαν μια παρουσιάση και γραφικά, επομένως τέτοια προβλήματα θα έπρεπε να είναι εύκολο να διορθωθούν Η «φιλική προς τον χρήστη διεπαφή» είναι απλώς άλλο ένα feature, που μπορεί να «μην τα καταφέρει» (να βρεθεί στην τελική έκδοση), όπως και με τα άλλα features Εγωισμός («η σχεδίαση είναι φοβερή, το τεστ είναι το προβληματικό») Ήταν υποχρεωτικό να γίνει το τεστ βάσει της διαδικασίας ανάπτυξης της εταιρείας το να διορθωθούν τα προβλήματα δεν ήταν Slide 83

84 Δεν υπάρχει σχεδίαση Ισχυρίζονται ότι χρησιμοποιούνται μέθοδοι σχεδίασης Agile Τα σχέδια υποτίθεται προκύπτουν και δεν καθορίζονται εξ αρχής Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καθόλου σχεδίαση Χωρίς στάνταρ και οδηγίες Καμία επίβλεψη «Προσλαμβάνεις nerds, τους λες τι θέλεις, τους κλειδώνεις σε ένα γραφείο και τους πετάς πίτσες και μπλουζάκια πού και πού» πραγματική παράθεση από έναν manager λογισμικού Λάθος άνθρωποι που κάνουν τη λάθος δουλειά με λάθος τρόπο Slide 84

85 Οι προγραμματιστές υποθέτουν ότι είναι ειδικοί στον τομέα των διεργασιών αλλά αυτό ήταν αληθές σε μια εποχή που οι υπολογιστές ήταν τομέας μόνο για επιστήμονες και μηχανικούς Συχνά πείθουν (άπειρους) manager για το τι χρειάζονται οι χρήστες βάσει την υπερεκτιμημένη εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους Υποτιμούν την γνώση που έχει ο χρήστης για την διεργασία «Αναπτύσσουμε τεχνολογία. Εμείς ξέρουμε από τεχνολογία. Οι χρήστες δεν ξέρουν» Οι χρήστες πράγματι είναι Αρχάριοι/Αφελείς έως Ειδικοί στην γνώση της τεχνολογίας υπολογιστών Ωστόσο, υπάρχει και η γνώση που αφορά έναν τομέα και η γνώση ενός συγκεκριμένου προϊόντος λογισμικού Slide 85

86 1. Πόσο εύκολα θα μάθουν οι προγραμματιστές ένα εργαλείο 2. Πόσο γρήγορα μπορούν να φτιάξουν ένα GUI χρησιμοποιώντας το εργαλείο 3. Πόσο εύκολη είναι η συντήρηση των GUI που φτιάχνονται 4. Πόσο ταιριάζει το εργαλείο στην διαδικασία ανάπτυξης του οργανισμού 5. Πόσο συμβατό είναι το εργαλείο με τα υπόλοιπα εργαλεία που χρησιμοποιεί η ομάδα 6. Αν το εργαλείο τρέχει στο λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούν οι προγραμματιστές 7. Πόσο συμβατά είναι τα GUI που φτιάχνονται με το back-end λογισμικό και τα υπάρχοντα components Slide 86

87 8. Αν η εταιρεία έχει ήδη αγοράσει το εργαλείο 9. Αν το εργαλείο έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν στην εταιρεία, σε αυτόν ή άλλους οργανισμούς 10. Πόσο κώδικα και μνήμη απαιτούν τα GUI που φτιάχνονται 11. Αν ο προγραμματιστής έχει χρησιμοποιήσει το εργαλείο σε προηγούμενη δουλειά 12. Πόσο κοστίζει το εργαλείο 13. Αν ο κατασκευαστής του εργαλείου χρεώνει δικαιώματα στα προϊόντα που φτιάχνονται με το εργαλείο 14. Αν το εργαλείο είναι στην μόδα ή θεωρείται cool στην βιομηχανία λογισμικού Slide 87

88 1. Πόσο συμμορφώνονται τα GUI που φτιάχνονται με το εργαλείο με τα στάνταρ της πλατφόρμας που στοχεύει η εφαρμογή, όπως Windows, Macintosh, Java, και Web 2. Πόσο συμμορφώνονται τα GUI που φτιάχνονται με το εργαλείο με τα γενικά πρότυπα σχεδίασης GUI 3. Αν το εργαλείο καθοδηγεί τους προγραμματιστές προς GUI που συμμορφώνονται με τα πρότυπα σχεδίασης και να αποφεύγουν τα bloopers 4. Αν το εργαλείο παρέχει όλα τα GUI control που χρειάζονται στην εφαρμογή ή αν επιτρέπει στους προγραμματιστές να τα φτιάχνουν εύκολα Slide 88

89 5. Αν το εργαλείο επιτρέπει αλλαγές σε λεπτομέρειες στην εμφάνιση ώστε να συμμορφώνονται στο επιθυμητό look and feel μιας εταιρείας 6. Αν το εργαλείο επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ των control του GUI και του back-end, με τόσο πλούσιο τρόπο που να επιτρέπει στους χρήστες να λαμβάνουν ακριβή και καίρια ανάδραση για τις ενέργειές τους 7. Αν τα GUI που φτιάχνονται με το εργαλείο ανταποκρίνονται ικανοποιητικά (responsive) 8. Πόσο εύκολο είναι να γίνονται τοπικές και διεθνείς ρυθμίσεις 9. Πόσο προσβάσιμα είναι τα GUI που φτιάχνονται σε διάφορες κατηγορίες χρηστών, όπως ανθρώπων που προτιμούν το πληκτρολόγιο από το ποντίκι ή είναι ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρίες (π.χ., όραση, ακοή ή κινητικές δυσκολίες) Slide 89

90 Μειωμένο κόστος παραγωγής Οι συνολικοί χρόνοι ανάπτυξης και το κόστος μπορούν να μειωθούν αποφεύγοντας την επανασχεδίαση και μειώνοντας τις αλλαγές που απαιτούνται σε προχωρημένα στάδια σχεδίασης Μειωμένο κόστος υποστήριξης Συστήματα τα οποία είναι ευκολότερα στη χρήση απαιτούν λιγότερη εκπαίδευση, λιγότερη υποστήριξη χρηστών και συνεπώς λιγότερη συντήρηση Βελτιωμένη ποιότητα προϊόντος Η ανθρωποκεντρική σχεδίαση συντελεί στη δημιουργία προϊόντων τα οποία έχουν υψηλότερη ποιότητα χρήσης και είναι πιο ανταγωνιστικά στην αγορά, η οποία απαιτεί ευκολότερα στη χρήση συστήματα Διαφάνεια 90

91 Μειωμένο κόστος χρήσης Συστήματα τα οποία ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες των χρηστών βελτιώνουν την παραγωγικότητα και την ποιότητα των δράσεων και των αποφάσεων Τα ευκολότερα στη χρήση συστήματα μειώνουν το άγχος και δίνουν τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να χειρίζονται μια ευρύτερη ποικιλία εργασιών Τα δύσκολα στη χρήση συστήματα επηρεάζουν την υγεία και τα κίνητρα, και μπορεί να αυξάνουν τις απαιτήσεις συχνής ανανέωσης του προσωπικού και τη συστηματική αποχή του προσωπικού από τα καθήκοντα του Τα δύσκολα στη χρήση συστήματα είναι χρονοβόρα και δεν αξιοποιούνται πλήρως, καθώς ο χρήστης μπορεί να αποθαρρύνεται από τη χρήση των πιο σύνθετων χαρακτηριστικών, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί ποτέ να μη χρησιμοποιηθούν Ένα αναποτελεσματικό σύστημα μπορεί να αποτελεί μια σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τον οργανισμό του χρήστη Τα πλήρη οφέλη της ανθρωποκεντρικής σχεδίασης προκύπτουν από τον υπολογισμό των συνολικών δαπανών του κύκλου ζωής του προϊόντος συμπεριλαμβανομένων της σύλληψης της ιδέας, της ανάπτυξης, της υλοποίησης, της υποστήριξης, της χρήσης και της συντήρησης Διαφάνεια 91

92 Τα καθήκοντα του υπεύθυνου του έργου αρχικά φαίνονται πιο δύσκολα Ο σχεδιασμός του έργου πρέπει να επιτρέπει την επανάληψη και την ενσωμάτωση πληροφορίας ανάδρασης από τους χρήστες Περισσότερος χρόνος θα απαιτείται για την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας σχεδίασης και για το συμβιβασμό πιθανών διαφορετικών απόψεων και εναλλακτικών επιλογών Διαφάνεια 92

93 Ωστόσο... Οι υπεύθυνοι του έργου θα ωφελούνται από την επιπρόσθετη δημιουργικότητα και τις ιδέες της διευρυμένης ομάδας ανάπτυξης και βάσης δεξιοτήτων Η άτυπη επικοινωνία και συζήτηση για θέματα χρήσης, νωρίς στο έργο, θα έχει ως αποτέλεσμα μια καλύτερη σχεδίαση και σημαντική εξοικονόμηση πόρων στα μετέπειτα στάδια, όπου τυχόν αλλαγές κοστίζουν περισσότερο Διαφάνεια 93

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού Πληροφορική 2 Τεχνολογία Λογισμικού 1 2 Κρίση Λογισμικού (1968) Στην δεκαετία του 1970 παρατηρήθηκαν μαζικά: Μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση κατασκευής λογισμικών Μεγαλύτερα κόστη ανάπτυξης λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Προσομοίωσης

Εφαρμογές Προσομοίωσης Εφαρμογές Προσομοίωσης H προσομοίωση (simulation) ως τεχνική μίμησης της συμπεριφοράς ενός συστήματος από ένα άλλο σύστημα, καταλαμβάνει περίοπτη θέση στα πλαίσια των εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ. Μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Agile Προσέγγιση στη Διαχείριση Έργων Λογισμικού

Agile Προσέγγιση στη Διαχείριση Έργων Λογισμικού Agile Προσέγγιση στη Διαχείριση Έργων Λογισμικού Ενότητα 2- Οι αρχές της agile προσέγγισης Δρ. Δημήτριος Τσέλιος Καθηγητής Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.- ΤΕΙ Θεσσαλίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα. Αντώνης Μαϊργιώτης

Σύστημα. Αντώνης Μαϊργιώτης Σύστημα Αντώνης Μαϊργιώτης Σε ένα οργανισμό υπάρχουν προβλήματα για λύση Η διεύθυνση του οργανισμού αναθέτει τη λύση στους κατάλληλους ανθρώπους Οι πιο κατάλληλοι άνθρωποι είναι αυτοί που θέλουν τις κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 4: Η Αλληλεπίδραση Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θεωρία του Έργου Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οκτώβριος 2009 Διαχείριση του Έργου (Project Management) Ορισμοί Κάθε μιά όχι

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Κόννης Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμός Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες του Υπολογιστικού Προβλήματος και του Προγράμματος/Αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Θεσσαλονίκη 6/12/2001 Βασίλης Φούρκας, ΕΜΧΑ Η δηµιουργία και λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4 Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Στόχοι Παρουσίαση μοντέλων παραγωγής λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων παραγωγής λογισμικού και πότε μπορούν να χρησιμοποιούνται Γενική περιγραφή των μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ-464 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης Τι είναι ένα πρωτότυπο; μια αναπαράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπάρχουσα Κατάσταση στα Σχολεία σχετικά με τη Χρήση Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 28/9/2016

Η Υπάρχουσα Κατάσταση στα Σχολεία σχετικά με τη Χρήση Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 28/9/2016 Η Υπάρχουσα Κατάσταση στα Σχολεία σχετικά με τη Χρήση Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 28/9/2016 Υποδομές Σχολείων Τα περισσότερα σχολεία έχουν Σύνδεση με το διαδίκτυο (broadband) 1 υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420)

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Διάλεξη 8: Σχεδίαση Συστήματος Σχεδίαση Συστήματος 2 Διεργασία μετατροπής του προβλήματος σε λύση. Από το Τί στο Πώς. Σχέδιο: Λεπτομερής περιγραφή της λύσης. Λύση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού

Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού Βασικά Γενικά Μοντέλα Μοντέλο καταρράκτη (waterfall model) Ξεχωριστές φάσεις καθορισµού απαιτήσεων και ανάπτυξης, επικύρωσης, εξέλιξης Εξελικτική ανάπτυξη (evolutionary

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 3 Το Εκπαιδευτικό Υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό, έχει έντυπη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ενότητα 3: Σύλληψη και ανάλυση απαιτήσεων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Απρίλιος 2013 Χαρακτηριστικά που ζητούν οι εργοδότες αναπηρία Πως θα όριζες τη λέξη προσόν ή τη λέξη δεξιότητα ; Και τι εννοούν οι εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιους μαθησιακούς στόχους θα προσδιορίζατε στα πλαίσια της διδακτικής δραστηριότητας;

1. Ποιους μαθησιακούς στόχους θα προσδιορίζατε στα πλαίσια της διδακτικής δραστηριότητας; Σας έχει ανατεθεί η διδασκαλία της μετα-ελεγχόμενης επανάληψης (εντολή «όσο») στα πλαίσια μιας διδακτικής ώρας της Γ λυκείου. Οι μαθητές έχουν πραγματοποιήσει ένα εισαγωγικό μάθημα για τους προκαθορισμένους

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14: Συμβουλές προς έναν νέο προγραμματιστή

Κεφάλαιο 14: Συμβουλές προς έναν νέο προγραμματιστή Κεφάλαιο 14: Συμβουλές προς έναν νέο προγραμματιστή Φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος του βιβλίου. Αντί για κάποιον επίλογο σκέφτηκα να συλλέξω κάποια πράγματα που θα ήθελα να πω σε κάποιον ο οποίος αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές Απαιτήσεων Γιάννης Σμαραγδάκης

Προδιαγραφές Απαιτήσεων Γιάννης Σμαραγδάκης Προδιαγραφές Απαιτήσεων Γιάννης Σμαραγδάκης Τα κυριότερα παραδοτέα/προϊόντα μιας διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Άρθρωση του προβλήματος, κατανόηση (προδιαγραφές απαιτήσεων) α ) Ποιο πρόβλημα λύνουμε;

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο κύκλος ζωής λογισµικού (συνοπτικά) Η παραδοσιακή φάση ανάπτυξης του κύκλου ζωής λογισµικού Φάση καθορισµού απαιτήσεων (1/2) ΤΙ πρέπει να κάνει το

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 6: Η Τεχνολογία Λογισμικού στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ο εκπαιδευτικός µπορεί να χρησιµοποιήσει ιστορία σε κόµικς που περιέχει διάλογο να διδάξει κατάλληλες λεκτικές δοµές για το ξεκίνηµα συζήτησης

ο εκπαιδευτικός µπορεί να χρησιµοποιήσει ιστορία σε κόµικς που περιέχει διάλογο να διδάξει κατάλληλες λεκτικές δοµές για το ξεκίνηµα συζήτησης Μαθησιακή υσκολία Στρατηγικές ο εκπαιδευτικός µπορεί να χρησιµοποιήσει ιστορία σε κόµικς που περιέχει διάλογο να διδάξει κατάλληλες λεκτικές δοµές για το ξεκίνηµα συζήτησης να διδάξει στους µαθητές τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση

Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-1 Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση Δρ. Ν.Μ. Βαξεβανίδης Σύστημα Διαχείρισης Σύστημα Διαχείρισης : Σύνολο αλληλοσχετιζόμενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση αναγκών & Κοινωνικός Σχεδιασμός. Μάθημα 2 ο Κοινωνικός Σχεδιασμός. Κούτρα Κλειώ Κοινωνική Λειτουργός PhD, MPH

Εκτίμηση αναγκών & Κοινωνικός Σχεδιασμός. Μάθημα 2 ο Κοινωνικός Σχεδιασμός. Κούτρα Κλειώ Κοινωνική Λειτουργός PhD, MPH Εκτίμηση αναγκών & Κοινωνικός Σχεδιασμός Μάθημα 2 ο Κοινωνικός Σχεδιασμός Κούτρα Κλειώ Κοινωνική Λειτουργός PhD, MPH kkoutra@staff.teicrete.gr 1 Κοινωνικός Σχεδιασμός 2 Κοινωνικός Σχεδιασμός Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ISO 9001:

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Προγραμματισμός Η/Υ Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο Μέρος 1 ό ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ιανουάριος 2011 Καλογιάννης Γρηγόριος Επιστημονικός/ Εργαστηριακός

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός πολυμέσων

Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός πολυμέσων Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός πολυμέσων (Human centered multimedia) Κολαξίζης Ιωάννης Α.Μ.53068 (ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ) 1 Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός Ανθρωπο-κεντρικός σχεδιασµός σημαίνει την εµπλοκή σε µεγάλο βαθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί Ορισμοί Ηγεσία είναι η διαδικασία με την οποία ένα άτομο επηρεάζει άλλα άτομα για την επίτευξη επιθυμητών στόχων. Σε μια επιχείρηση, η διαδικασία της ηγεσίας υλοποιείται από ένα στέλεχος που κατευθύνει

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Οι πελάτες στο κέντρο της προσοχής Η αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε λειτουργίας της επιχείρησης σας, ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7: Τεχνολογία Λογισμικού

Κεφάλαιο 7: Τεχνολογία Λογισμικού Κεφάλαιο 7: Τεχνολογία Λογισμικού Η Επιστήμη των Υπολογιστών: Μια Ολοκληρωμένη Παρουσίαση (δέκατη αμερικανική έκδοση) J. Glenn Brookshear Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Ανάπτυξης Συστήματος και Λύσεων σε περιβάλλοντα Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης

Υπεύθυνος Ανάπτυξης Συστήματος και Λύσεων σε περιβάλλοντα Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Ανάπτυξης Συστήματος και Λύσεων σε περιβάλλοντα Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Ευρωπαϊκό Περίγραμμα για επαγγέλματα σε περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 (κεφάλαια 3 και 23.4) Ευέλικτη Ανάπτυξη Λογισμικού

Ενότητα 1 (κεφάλαια 3 και 23.4) Ευέλικτη Ανάπτυξη Λογισμικού ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 1 (κεφάλαια 3 και 23.4) Ευέλικτη Ανάπτυξη Λογισμικού Οι διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αυξήστε την παραγωγικότητά σας στο γραφείο.

Αυξήστε την παραγωγικότητά σας στο γραφείο. Αυξήστε την παραγωγικότητά σας στο γραφείο. Η σύγχρονη εποχή παρουσιάζει συνεχώς νέες προκλήσεις. Μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας. Παραμονή στο στίβο του ανταγωνισμού. Δημιουργία πρόσθετης αξίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ MYPROJECT

ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ MYPROJECT ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ MYPROJECT Σκοπός της αξιολόγησης είναι να αποτιμηθεί ο παιδαγωγικός σχεδιασμός και η ψηφιακή αναπαράσταση της προτεινόμενης συνθετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή

Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή Α1. Εισαγωγή στην ΕΑΥ και γενικές πληροφορίες για το μάθημα (2015-16) Ίων Ανδρουτσόπουλος http://www.aueb.gr/users/ion/ 1 Τι θα ακούσετε Τι είναι η Επικοινωνία Ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 5: H Διαδικασία της Σχεδίασης της Αλληλεπίδρασης Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημητρίου Σωτήρης 6417

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημητρίου Σωτήρης 6417 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημητρίου Σωτήρης 6417 Παιχνίδια διάχυτου υπολογισμού Τεχνολογίες Σχεδιασμός Υλοποίηση Αξιολόγηση Προοπτικές Ένα παιχνίδι διάχυτου υπολογισμού είναι ένα παιχνίδι που έχει ένα ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αυτό το ερωτηματολόγιο έχει σκοπό να βοηθήσει τους επιχειρηματίες και διευθυντές εταιριών να κατανοήσουν καλύτερα της διάφορες περιοχές κλειδιά της επιχείρησής

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Σκοπός του μαθήματος Η απόκτηση των γνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκουσα: Χαρίκλεια Τσαλαπάτα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΗΜΜΥ 420 htsalapa@inf.uth.gr (e-ce.uth.gr) 1 Εκπαιδευτικό υλικό μαθήματος Ιστοσελίδα: http://eclass.uth.gr/eclass/courses/mhx330/

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών

Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4 Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

EUROCONTRACT Πιλοτικό έργο Σoυηδία Δήμος του Nyköping

EUROCONTRACT Πιλοτικό έργο Σoυηδία Δήμος του Nyköping EUROCONTRACT Πιλοτικό έργο Σoυηδία Δήμος του Nyköping Περίπτωση μελέτης εφαρμογής Ενεργειακών Υπηρεσιών, χωρίς να έχει συμπεριληφθεί χειρισμός και συντήρηση από την ΕΕΥ Χώρα Σουηδία Έργο Η χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

9.Σχεδίαση ψηφιακών περιβαλλόντων διάδρασης (Μέρος 3)

9.Σχεδίαση ψηφιακών περιβαλλόντων διάδρασης (Μέρος 3) 9.Σχεδίαση ψηφιακών περιβαλλόντων διάδρασης (Μέρος 3) Μερικά πρακτικά ζητήµατα Ποιοι είναι οι χρήστες? Τι είναι οι απαιτήσεις ή ανάγκες χρηστών? Γιατί χρειαζόµαστε εναλλακτικές επιλογές και πως τις δηµιουργούµε?

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Υποδείγματα αλληλεπίδρασης, αρχές & μοτίβα σχεδίασης Περίληψη... 19

Περιεχόμενα. 1 Υποδείγματα αλληλεπίδρασης, αρχές & μοτίβα σχεδίασης Περίληψη... 19 Περιεχόμενα Περίληψη... 19 Αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή... 19 Ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων... 20 Στόχοι και οργάνωση του βιβλίου... 21 Σε ποιους απευθύνεται το βιβλίο;... 24 Η προσέγγιση που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

WP11.3 Μεθοδολογία Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και Υλικά

WP11.3 Μεθοδολογία Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και Υλικά Find the Best Competency-based Recruitment for Public Administration 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP WP11.3 Μεθοδολογία Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και Υλικά Μεθοδολογία Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις Ent-teach Κεφάλαιο 2 Αναγνώριση ευκαιριών Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα στοχεύει να βοηθήσει τους

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Τι είναι διαχείριση απαιτήσεων Ποια είναι η ροή των εργασιών στη φάση της καταγραφής των

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση έργων. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαχείριση έργων. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαχείριση έργων Στόχοι Ερμηνεία των κύριων εργασιών ενός διευθυντή έργου λογισμικού Παρουσίαση της διαχείρισης έργων λογισμικού και περιγραφή των χαρακτηριστικών που τη διακρίνουν Εξέταση του σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Συστημάτων Πληροφορικής Απαντούν στα εξής ερωτήματα Ποιά βήματα θα ακολουθηθούν? Με ποιά σειρά? Ποιά τα παραδοτέα και πότε? Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

H Λήψη των Αποφάσεων. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Λήψη των Αποφάσεων. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Λήψη των Αποφάσεων Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Πως λαμβάνονται οι αποφάσεις Η λήψη αποφάσεων είναι η επιλογή μίας λύσης μεταξύ εναλλακτικών προτάσεων που έχουμε στην διάθεση μας. Η άποψη αυτή παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών 1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών Το στάδιο αυτό ορίζεται ως η συγκέντρωση ενός ικανοποιητικού αριθµού κατάλληλων υποψήφιων εθελοντών για την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Χρήσιμοι Ορισμοί Ενότητα διοίκησης (unity of command): ένα εργαζόμενος πρέπει να έχει έναν και μόνο έναν άμεσο προϊστάμενο. Καταμερισμός της εργασίας (division of labor):

Διαβάστε περισσότερα