ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - Υπολογιστή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - Υπολογιστή"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ-464 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - Υπολογιστή Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης ΗΥ-464: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Slide 1

2 Οι περισσότεροι αναλυτές συστημάτων ξεκινούν με τις καλύτερες προθέσεις για να παρέχουν εύχρηστα συστήματα. Δυστυχώς τα περισσότερα από αυτά τα συστήματα αποτυγχάνουν σε αυτό το στόχο. Γιατί όμως γίνεται αυτό; Το κύριο πρόβλημα φαίνεται να είναι ότι Η σχεδίαση συστημάτων είναι, στα αρχικά στάδια, μια δραστηριότητα με έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα, κατά την οποία προκύπτει μια «πλούσια εικόνα» μέσω μοντελοποίησης και δομημένων αναθεωρήσεων Καθώς πλησιάζει η υλοποίηση, η δραστηριότητα επικεντρώνεται πολύ περισσότερο στον υπολογιστή. Η γνώση των χαρακτηριστικών του χρήστη χάνεται, ή θεωρείται μη σχετική, οδηγώντας σε συστήματα που συμπεριφέρονται «απότομα», δηλαδή που αποτυγχάνουν να αποκριθούν με ευελιξία σε απρόβλεπτες καταστάσεις Στα τελικά στάδια, η λειτουργία του επικείμενου συστήματος είναι σχεδόν πλήρως επικεντρωμένη στον υπολογιστή, με περιορισμένες δυνατότητες προσαρμογής ή ευελιξίας στη διεπαφή Διαφάνεια 2

3 Τα συστήματα γενικά: απαιτούν από τους χρήστες να θυμούνται πάρα πολλές πληροφορίες δεν είναι ανεκτικά σε μικρολαθάκια Προκαλούν σύγχυση στους αρχάριους χρήστες χρησιμοποιούν ακατάλληλα μοντέλα εισαγωγής εντολών αναγκάζουν τους χρήστες να πραγματοποιούν διεργασίες με ανεπιθύμητους τρόπους Διαφάνεια 3

4 Προσδιορισμός Απαιτήσεων Σχεδίαση Αρχιτεκτονικής Το σχηματικό διάγραμμα θυμίζει καταρράκτη: κάθε δραστηριότητα οδηγεί με «φυσικό» τρόπο στην επόμενη Λεπτομερής Σχεδίαση Ανάπτυξη κώδικα & έλεγχος λειτουργικών υπομονάδων Ολοκλήρωση & Συνολικός Έλεγχος Λειτουργία & Συντήρηση Διαφάνεια 4

5 Περιγραφή του τι αναμένεται να παρέχει το υπό ανάπτυξη σύστημα Περιλαμβάνει τη συγκέντρωση πληροφοριών από το χρήστη σχετικά με το περιβάλλον εργασίας ή τον τομέα εφαρμογής του τελικού προϊόντος Αρχικά οι απαιτήσεις εκφράζονται στην γλώσσα του χρήστη Η μετάφραση των απαιτήσεων από την πολύ εκφραστική αλλά σχετικά ασαφή γλώσσα του χρήστη στις ακριβέστερες (αλλά λιγότερο εκφραστικές) εκτελέσιμες γλώσσες είναι ιδιαίτερης σημασίας για την ανάπτυξη ενός επιτυχημένου λογισμικού Διαφάνεια 5

6 Πραγματοποιείται διάσπαση του συστήματος σε επιμέρους τμήματα (σε υψηλό επίπεδο) τα οποία μπορούν να προέλθουν από υπάρχοντα προϊόντα λογισμικού είτε να αναπτυχθούν ανεξάρτητα, εκ του μηδενός Καθορίζεται ποια επιμέρους τμήματα θα παρέχουν ποιες υπηρεσίες Περιγράφονται οι εξαρτήσεις μεταξύ των επιμέρους τμημάτων και ο διαμοιρασμός των πόρων μεταξύ τους Υπάρχουν πολλές δομημένες τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν το σχεδιαστή να αποκτήσει μια αρχιτεκτονική περιγραφή από την πληροφορία που συλλέγεται κατά τον προσδιορισμό απαιτήσεων Επαρκείς για την καταγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων του συστήματος Οι υπηρεσίες που πρέπει να παρέχει ένα σύστημα στο πεδίο εργασίας Δεν επαρκούν για την καταγραφή των μη λειτουργικών απαιτήσεων Χαρακτηριστικά του συστήματος τα οποία δε σχετίζονται άμεσα με τις πραγματικές υπηρεσίες που παρέχονται, αλλά σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται αυτές οι υπηρεσίες, π.χ. αποδοτικότητα, αξιοπιστία, συγχρονισμός και ζητήματα ασφαλείας του συστήματος Διαφάνεια 6

7 Βελτίωση της περιγραφής των επιμέρους τμημάτων όπως παρέχονται από τη σχεδίαση της αρχιτεκτονικής του συστήματος Υπάρχουν περισσότερες από μια πιθανές βελτιώσεις των επιμέρους τμημάτων Η επιλογή της καλύτερης δυνατής βελτίωσης σχετίζεται συχνά με την προσπάθεια ικανοποίησης όσο το δυνατόν περισσότερων μη-λειτουργικών απαιτήσεων του συστήματος Διαφάνεια 7

8 Η λεπτομερής σχεδίαση ενός επιμέρους τμήματος του συστήματος πρέπει να είναι σε μορφή ώστε να είναι δυνατή η υλοποίησή του με κάποια γλώσσα προγραμματισμού Μετά από τη συγγραφή του κώδικα, το συγκεκριμένο τμήμα μπορεί να ελεγχθεί για να επαληθευτεί η ορθή λειτουργία του σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια ελέγχου Γι αυτό το στάδιο, η έρευνα έχει επικεντρωθεί σε δύο τομείς: στην αυτοματοποίηση της διαδικασίας συγγραφής του κώδικα και στην αυτοματοποιημένη παραγωγή ελέγχων από το αποτέλεσμα προγενέστερων δραστηριοτήτων Διαφάνεια 8

9 Αφού υλοποιηθούν αρκετά επιμέρους τμήματα και ελεγχθούν ένα προς ένα, πρέπει να ενοποιηθούν όπως περιγράφεται από τη σχεδίαση της αρχιτεκτονικής του συστήματος Σε αυτό το στάδιο εκτελούνται περαιτέρω έλεγχοι για να διασφαλιστεί η σωστή συμπεριφορά των ενοποιημένων τμημάτων και η αποδεκτή χρήση οποιωνδήποτε κοινών πόρων Επίσης είναι δυνατό να εκτελεστούν ορισμένοι έλεγχοι «αποδοχής» με χρήστες για να διασφαλιστεί ότι το σύστημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις τους Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται επίσης η πιστοποίηση του τελικού συστήματος, σύμφωνα με προδιαγραφές που ορίζονται από κάποιο ανεξάρτητο φορέα Διαφάνεια 9

10 Μετά από την παράδοση του προϊόντος στο χρήστη (πελάτη), όλες οι εργασίες που γίνονται στο σύστημα εντάσσονται στην κατηγορία της συντήρησης μέχρι τη χρονική στιγμή όπου θα καταστεί απαραίτητη η ανάπτυξη μιας νέας έκδοσης του προϊόντος ή το προϊόν θα πρέπει να αποσυρθεί τελείως Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής ενός προϊόντος αφορά τη δραστηριότητα της συντήρησης Ουσιαστικά, η συντήρηση παρέχει ανάδραση σε όλες τις άλλες δραστηριότητες του κύκλου ζωής του λογισμικού Δυστυχώς, το 60% του συνολικού κόστους ανάπτυξης λογισμικού πηγαίνει στην προσαρμογή λογισμικού Διαφάνεια 10

11 Καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, η σχεδίαση πρέπει να ελέγχεται για να διασφαλίζεται ότι Ικανοποιεί τις απαιτήσεις που έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη Είναι πλήρης Είναι εσωτερικά συνεπής Επικύρωση: σχεδίαση «του σωστού πράγματος» Επαλήθευση: σχεδίαση «του πράγματος σωστά» Η επαλήθευση της σχεδίασης ενός συστήματος γίνεται συνήθως μέσα στα χρονικά πλαίσια του κύκλου ζωής μιας δραστηριότητας ή μεταξύ δύο διαδοχικών δραστηριοτήτων Η επικύρωση της σχεδίασης ενός συστήματος αποδεικνύει ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του πελάτη Διαφάνεια 11

12 Η επικύρωση είναι πολύ πιο υποκειμενική από την επαλήθευση, κυρίως επειδή η διαφορά μεταξύ της γλώσσας στην οποία διατυπώθηκαν οι απαιτήσεις και της γλώσσας που χρησιμοποιεί η σχεδίαση απαγορεύει οποιαδήποτε αντικειμενική μορφή απόδειξης Όσον αφορά τη σχεδίαση αλληλεπιδραστικών συστημάτων, η επικύρωσή τους έναντι των απαιτήσεων που θέτει η Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή (HCI) αναφέρεται συνήθως ως αξιολόγηση Θα υπάρχει πάντα ένα κενό μεταξύ των καταστάσεων του πραγματικού κόσμου και οποιασδήποτε τυπικής και δομημένης διαδικασίας ανάπτυξης. Αυτή η αναπόφευκτη διαφορά αναφέρεται με τον όρο κενό τυπικότητας (formality gap) Το κενό τυπικότητας σημαίνει ότι η επικύρωση, σ ένα βαθμό θα βασίζεται πάντα σε υποκειμενικά μέσα απόδειξης Διαφάνεια 12

13 Απαιτήσεις και περιορισμοί του πραγματικού κόσμου Κενό τυπικότητας Πραγματικός κόσμος Δομημένη Σχεδίαση Διαφάνεια 13

14 Κληρονομημένο από την παραδοσιακή μηχανική βιομηχανία, το μοντέλο καταρράκτης προτιμούνταν από τους project managers καθώς διαιρεί την διαδικασία ανάπτυξης σε ξεκάθαρα, ξεχωριστά και διαχειρίσιμα τμήματα Καλό για τον ορισμό και την παρακολούθηση προθεσμιών Παράγει μεγάλο αριθμό απτών παραδοτέων (έγγραφα κλπ.) Δεν θα εξαφανιστεί ποτέ πραγματικά για τα μεγάλα projects καθώς είναι βολικό για τη σύναψη λεπτομερών συμβολαίων Αλλά δεν είναι ιδανικό για τη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού, ιδιαίτερα δε για την παραγωγή λογισμικού με επίκεντρο τον χρήστη Διαφάνεια 14

15 Η παραδοσιακή θεώρηση του κύκλου ζωής του λογισμικού προήλθε από την ανάγκη για μια πιο δομημένη προσέγγιση στην ανάπτυξη λογισμικού για μεγάλα συστήματα, στις δεκαετίες του 60 και του 70. Εκείνη την εποχή τα περισσότερα μεγάλα συστήματα που κατασκευάζονταν προορίζονταν για την εκτέλεση εφαρμογών επεξεργασίας δεδομένων σε περιβάλλοντα επιχειρήσεων. Εκείνα τα συστήματα δεν ήταν σχεδόν καθόλου αλληλεπιδραστικά. Αντίθετα, ήταν συστήματα μαζικής επεξεργασίας (batch processing) Για το λόγο αυτό, το θέμα της ευχρηστίας από την πλευρά του τελικού χρήστη δεν ήταν καθόλου σημαντικό Χάρη στην έλευση των προσωπικών υπολογιστών και την τεράστια εμπορική επιτυχία και αποδοχή τους, τα περισσότερα συστήματα που αναπτύσσονται σήμερα είναι πολύ πιο αλληλεπιδραστικά, ενώ βασικός παράγοντας επιτυχίας οποιουδήποτε προϊόντος είναι η ευκολία χρήσης του από άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν σχεδόν τίποτα για τη σχεδίασή του Διαφάνεια 15

16 Οι διεπαφές είναι προϊόν λογισμικού Για το λόγο αυτό πολλοί μηχανικοί λογισμικού πιστεύουν ότι οι καθιερωμένες τεχνικές ανάπτυξης λογισμικού μπορούν να εφαρμοστούν το ίδιο καλά και στην ανάπτυξη διεπαφών Οι τεχνικές αυτές όντως εφαρμόζονται κατά την ανάπτυξη του λογισμικού των διεπαφών αλλά όχι κατά τη σχεδίαση της αλληλεπίδρασης με το χρήστη Ο ανθρώπινος παράγοντας όπως προκύπτει μέσω των χρηστών δε λαμβάνεται υπόψη ως κανόνας από τη συμβατική τεχνολογία λογισμικού Διαφάνεια 16

17 Για τους περισσότερους μηχανικούς λογισμικού, το σύστημα είναι το λογισμικό και πιθανόν και το υλικό Για έναν σχεδιαστή αλληλεπίδρασης, ο χρήστης είναι μέρος του συστήματος και η διεπαφή είναι η σύνδεσή του με το υπόλοιπο σύστημα Εξαιτίας του ανθρώπινου παράγοντα, η ανάπτυξη αλληλεπίδρασης αποτελεί έναν ξεχωριστό τομέα με τα δικά του ειδικά προβλήματα, που απαιτεί τη δική του εξειδίκευση και τις δικές του διαδικασίες ανάπτυξης καθώς και τις δικές του απαιτήσεις επικοινωνίας που προκύπτουν ως αποτέλεσμα Οι τεχνικές της ανάπτυξης λογισμικού δεν προσαρμόζονται σωστά στην ανάπτυξη αλληλεπίδρασης. Οι ίδιες έννοιες απαιτήσεις, σχέδια, μετρικά συστήματα, αξιολόγηση, συντήρηση, τεκμηρίωση, κύκλος ζωής χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη αλληλεπίδρασης αλλά εφαρμόζονται με διαφορετικό τρόπο Διαφάνεια 17

18 Slide 18

19 Οι ειδικοί στις διεπαφές και την ευχρηστία έχουν ένα πρόβλημα: πολλοί στην βιομηχανία λογισμικού δεν καταλαβαίνουν με τι ασχολούνται. Ο παρακάτω διάλογος είναι δυστυχώς συνηθισμένος: Development manager: Είσαι ειδικός στις διεπαφές; Χρησιμοποιείς το Windows toolkit ή το Java toolkit; Consultant: Κανένα. DM: Α. Πρέπει να δουλεύεις XHTML τότε, ή PERL. ή Visual Basic. C: Όχι. Σχεδιάζω διεπαφές και αλληλεπιδράσεις. Αν χρειαστώ κάποιον προγραμματιστή να υλοποιήσει ή να φτιάξει ένα πρωτότυπο των σχεδίων μου, προσλαμβάνω έναν. DM: Χμμμ σχεδιαστής. Ζωγραφίζεις εικονίδια και κάνεις τα web link και τα κουμπιά να δείχνουν καλά. C: Εμ, όχι. Δεν είμαι γραφίστας. Είμαι ένας σχεδιαστής διεπαφών και αλληλεπιδράσεων. Αν χρειαστώ ένα σχεδιαστή γραφικών να φτιάξει ρεαλιστικές εικόνες για μια σχεδίαση, προσλαμβάνω έναν. DM: Δεν είσαι προγραμματιστής GUI και δεν είσαι γραφίστας οπότε τι κάνεις; Slide 19

20 Υποθέτοντας ότι οι προγραμματιστές GUI είναι σχεδιαστές GUI Έλλειψη εμπειρίας στην σχεδίαση GUI Σχεδιάζοντας το GUI για να ταιριάζει με το toolkit Έλλειψη ομαδικότητας Υποθέτοντας ότι οι γραφίστες είναι σχεδιαστές GUI Νομίζουν ότι η διεπαφή είναι μόνο η εμφάνιση μιας εφαρμογής, έτσι προσλαμβάνουν ειδικούς στην εμφάνιση γραφίστες να την σχεδιάσουν Το αποτέλεσμα μια τέτοιας απόφασης είναι ένα προϊόν με καλό demo που όμως δεν υποστηρίζει σωστά τις ενέργειες του χρήστη Slide 20

21 Ρόλος Σχεδιαστής GUI Σχεδιαστής γραφικών Προγραμματιστής GUI Προσόντα Ανάλυση εργασιών (task analysis), conceptual design Σχεδίαση αλληλεπίδρασης (Interaction design): πλαίσιο χρήσης, οργάνωση highlevel, ροή εργασιών Σχεδίαση διεπαφής: input και output Στόχοι της ανταπόκρισης σε πραγματικό χρόνο Αξιολόγηση ευχρηστίας, test ευχρηστίας Αξιολόγηση της συμμόρφωσης σε στάνταρ ευχρηστίας Διάταξη (Layout) Δημιουργία αναγνωρίσιμων εικόνων, διαισθητικών συμβόλων Παραγωγή, ελκυστική αισθητική, brand awareness Καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του διαθέσιμου μέσου παρουσίασης Απόδοση της λειτουργικότητας γραφικά Διάταξη (layout), οπτική ιεραρχία Οπτική συνέπεια Δυναμικά πρωτότυπα Υλοποίηση καθορισμένης σχεδίασης: εσωτερική αρχιτεκτονική, προγραμματισμός Γνώση του GUI toolkit Μεγιστοποίηση της επίδοσης, εκπλήρωση στόχων Αξιολόγηση και επεξήγηση τεχνικών δυσκολιών, κόστους και ρίσκο. Slide 21

22

23 Σχεδιάζουμε αλληλεπιδραστικά προϊόντα Αυτό φυσικά σημαίνει συστήματα λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων ιστοτόπων Επίσης σημαίνει πολλών ειδών ηλεκτρονικές συσκευές: είναι αλληλεπιδραστικά προϊόντα και ενέχουν την αλληλεπίδραση του χρήστη με ένα («μίνι») υπολογιστή, τα περισσότερα συμπεριλαμβάνουν μια οθόνη Παράδειγμα: ένα smartphone, το μενού μιας κάμερας ή ένα ipod Δεν σχεδιάζουμε ΜΟΝΟ διεπαφές. Επίσης σχεδιάζουμε αλληλεπιδράσεις, μια σειρά από πράγματα που κάνει ο χρήστης για να εκπληρώσει ένα στόχο Δεν είναι μόνο το πράγμα, είναι τι κάνεις με αυτό Το μενού της κάμερας είναι μέρος μόνο της αλληλεπίδρασης. Άλλη αλληλεπίδραση είναι να κοιτάς μέσα από το σκόπευτρο ή να συνδέεις την κάμερα με τον υπολογιστή Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι άμεσες αλληλεπιδράσεις, όπως το πάτημα ενός κουμπιού ή επιλογή σε ένα μενού ή ακόμα και η ακολουθία του delete Σχεδιάζουμε την πλήρη ροή της αλληλεπίδρασης του χρήστη με την συσκευή Η ροή με την οποία ο χρήστης ρέει ανάμεσα από «φωτογραφίες» και όχι η ροή σε ένα «μενού κάμερας» Slide 23

24 Το παράδειγμα του Συρραπτικού: Όλοι στο γραφείο έχουν ένα προσωπικό χειροκίνητο συρραπτικό. Η ροή της αλληλεπίδρασης είναι κάπως έτσι: Γράφεις κάτι, το τυπώνεις, το συρράβεις μαζί. Γράφεις, τυπώνεις, συρράβεις, γράφεις, τυπώνεις, συρράβεις, Το γραφείο αγοράζει ένα νέο ηλεκτρονικό συρραπτικό, που μπορεί να συρράψει 50 και 100 φύλλα μαζί με την μία. Τοποθετείται σε ένα κοινό σημείο του γραφείου. Η ροή της αλληλεπίδρασης αλλάζει: Γράφεις κάτι, το τυπώνεις και μετά δεν κάνεις τον κόπο να πας στο συρραπτικό μέχρι να μαζευτεί δουλειά ώστε να αξίζει τον κόπο ο δρόμος Έτσι Γράφεις, τυπώνεις, γράφεις, τυπώνεις, γράφεις, τυπώνεις. Συρράβεις, συρράβεις, συρράβεις Μια αλλαγή στην τεχνολογία του συρραπτικού οδηγεί σε μεγάλη αλλαγή στην αλληλεπίδραση Ενδεχομένως περνώντας από τα γραφεία συναδέλφων, αν έχουν και αυτοί σωρό από χαρτιά, κάποιος μπορεί να προσφερθεί να τα συρράψει για αυτούς Η ατομική αλληλεπίδραση έγινε συνεργατική αλληλεπίδραση Με την αλλαγή στην αλληλεπίδραση έρχονται και τα νέα σφάλματα Χρειάζεται ένας τρόπος για να σιγουρευτεί ότι κάθε εκτύπωση ανήκει στο σωρό για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να συρραφτούν μαζί λάθος φύλλα. Ένα σφάλμα που δεν θα συνέβαιανε στην προηγούμενη ροή αλληλεπίδρασης, όπου ο χρήστης έκανε την συρραφή κάθε δουλειάς αμέσως μετά την εκτύπωσή της Slide 24

25 Επίσης σχεδιάζουμε παρεμβάσεις Όχι απλώς τεχνουργήματα Όχι μόνο το σύστημα αλλά επίσης Τα έγγραφα, εγχειρίδια, μαθήματα που παράγονται μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που συμπεριφέρονται οι άνθρωποι με ένα σύστημα Η σχεδίαση αφορά την αλλαγή Η ιστορία με τον εκτυπωτή στα 60s (βλ. επόμενη διαφάνεια) Αυτό που λέμε και κάνουμε είναι επίσης μια παρέμβαση Κοσμήματα Ratners (βλ. επόμενη διαφάνεια) Slide 25

26 Η ιστορία με τον εκτυπωτή στα 60s Κάποιος προσλήφθηκε για να σχεδιάσει ένα νέο σύστημα εκτύπωσης. Το γραφείο είχε ήδη έναν εκτυπωτή, που δεν ελεγχόταν από υπολογιστή. Το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού ήταν γυναίκες, που ενδιαφέρονταν για την εμφάνισή τους και απέφευγαν το υπάρχον σύστημα γιατί ήταν πολύ βρώμικο (παλιό μηχάνημα, μελάνια, κλπ). Είχε ένα budget ισοδύναμο με δεκάδες χιλιάδες λίρες. Ανταποκρίθηκε λέγοντας «θα προτιμούσατε να μου δώσετε ένα budget 200 λιρών το χρόνο;» Φυσικά δέχτηκαν. Αντί να σχεδιάσει ένα νέο σύστημα, ο σχεδιαστής απλώς αγόρασε λευκές μπλούζες εργασίας. Ξαφνικά το μηχάνημα που δεν παρήγαγε τίποτα εκτοξέυτηκε σε παραγωγικότητα γιατί όλο το προσωπικό χρησιμοποιούσε το υπάρχον σύστημα κανονικά. Το νόημα της ιστορίας είναι η αλλαγή. Αλλάζουμε πράγματα. Επεμβαίνουμε στο περιβάλλον και το αλλάζουμε (ελπίζοντας προς το καλύτερο!) Τα κοσμήματα Ratners Μια πολύ επιτυχημένη αλυσίδα φτηνών κοσμημάτων στα 80s που έφερε επανάσταση στην αγορά των κοσμημάτων με το να χρησιμοποιεί φανταχτερά πόστερ που διαφήμιζαν εκπτώσεις και ευκαιρίες και προσφέροντας χαμήλό εύρος τιμών ανάμεσα στα πανάκριβα μαγαζιά (high street). H επιτυχία τους μετατράπηκε σε καταστροφή όταν ο Ratner, σε μια ιδιωτική εκδήλωση στις αρχές των 90s, περιέγραψε τα προϊόντα της εταιρείας σαν «εντελώς σκουπίδια». Μία λέξη και η αλλαγή ήταν τεράστια, η εταιρεία σχεδόν κατέρρευσε (η αξία της έπεσε περίπου 500 εκατομμύρια λίρες) Διαβόητο περιστατικό (γνωστό και ως το Ratner effect) σαν παράδειγμα της αξίας του branding και της εικόνας πάνω από την ποιότητα Slide 26

27 Ένας ορισμός: εκπλήρωση στόχων εν μέσω περιορισμών Στόχοι - σκοπός Για ποιον είναι, τι το θέλουν Περιορισμοί Υλικά, πλατφόρμες Οικονομικοί, χρονικοί, εμπειρίας Συμβιβασμοί (trade offs) Slide 27

28 Κατανοώντας τα υλικά σας Κούπες: μεταλλική vs. κεραμική 1. Κατανοήστε τους υπολογιστές Περιορισμοί, δυνατότητες, εργαλεία, πλατφόρμες 2. Κατανοήστε τους ανθρώπους Κατανοώντας τα υλικά σας Πίνακες: λάδι vs. ακρυλικά vs. νερομπογιές Ψυχολογικοί, κοινωνικοί παράγοντες Ανθρώπινα σφάλματα 3. Και την αλληλεπίδρασή τους Slide 28

29 Πορίσματα ατυχημάτων Συντριβή αεροσκαφών, βιομηχανικά ατυχήματα, λάθη σε νοσοκομεία Η έρευνα καταλήγει ότι οφείλεται σε «ανθρώπινο λάθος» Αλλά Καταρρέει ένα τσιμεντένιο υπέρθυρο (ανώφλι) από το πολύ βάρος Φταίει το υπέρθυρο σφάλμα; Όχι! Λέμε «σχεδιαστικό λάθος» Γνωρίζουμε πώς συμπεριφέρεται το τσιμέντο υπό πίεση Το ανθρώπινο «λάθος» είναι φυσιολογικό Ξέρουμε πώς αντιδρούν οι χρήστες υπό πίεση Πρέπει να σχεδιάζουμε βάσει αυτού! Να φερόμαστε στον χρήστη τουλάχιστον όσο καλά φερόμαστε στα υλικά! Slide 29

30

31 Υπάρχουν 4 δραστηριότητες ανθρωποκεντρικής σχεδίασης που πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδίασης: 1. Κατανόηση και ορισμός του πλαισίου χρήσης: η φύση των χρηστών, οι στόχοι και οι εργασίες τους, και το περιβάλλον στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί το προϊόν 2. Καθορισμός των απαιτήσεων των χρηστών και του οργανισμού με όρους αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και ικανοποίησης και ο καθορισμός λειτουργιών μεταξύ χρηστών και συστήματος 3. Παραγωγή σχεδίων και πρωτοτύπων πιθανών λύσεων 4. Διεξαγωγή αξιολογήσεων με χρήστες Διαφάνεια 31

32 κατανόηση και προσδιορισμός του πλαισίου χρήσης διεξαγωγή αξιολόγησης με χρήστες προσδιορισμός των απαιτήσεων του χρήστη και του οργανισμού παραγωγή πρωτοτύπων Η διαδικασία περιλαμβάνει επανάληψη έως ότου ικανοποιηθούν οι στόχοι Η αλληλουχία με την οποία πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες σχεδίασης και το επίπεδο προσπάθειας και λεπτομέρειας το οποίο είναι κατάλληλο ποικίλλουν ανάλογα με το περιβάλλον σχεδίασης και το στάδιο της διαδικασίας σχεδίασης Διαφάνεια 32

33 Απαιτήσεις Ανάλυση & Σχεδίαση Σχεδιασμός Υλοποίηση Αρχικός σχεδιασμός Έναρξη λειτουργίας Αξιολόγηση Έλεγχος Ο πυρήνας της διαδικασίας βρίσκεται στον κεντρικό βρόχο, ο οποίος χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη χρήση μεθόδων πρωτοτύπων και δοκιμής με χρήστες ή ευρετική αξιολόγηση Στην αρχή της διαδικασίας, ο βρόχος θα επανέλθει στη φάση της ανάλυσης απαιτήσεων και σταδιακά θα μετακινείται προς τις φάσεις σχεδίασης και υλοποίησης Διαφάνεια 33

34 Οι απαιτήσεις για ένα αλληλεπιδραστικό σύστημα δεν μπορούν να προσδιοριστούν πλήρως από τις πρώτες φάσεις του κύκλου ανάπτυξης Ο μόνος τρόπος για να βεβαιωθούμε για ορισμένα χαρακτηριστικά είναι να τα δημιουργήσουμε και στη συνέχεια να τα δοκιμάσουμε με πραγματικούς χρήστες Αυτή είναι η ουσία της επαναληπτικής σχεδίασης προσπαθεί να ξεπεράσει την αδυναμία σύνταξης μιας πλήρους και ολοκληρωμένης προδιαγραφής απαιτήσεων με επαναλαμβανόμενους «κύκλους» σχεδίασης και συνεχόμενη βελτίωση του τελικού προϊόντος σε κάθε επανάληψη Διαφάνεια 34

35 Τι χρειάζεται Συνεντεύξεις Εθνογραφία Ανάλυση Σενάρια Task analysis Σχεδίαση Guidelines Αρχές Διάλογοι Precise specification Υλοποίηση & Ανάπτυξη Αρχιτεκτονικές Έγγραφα Βοήθεια Τι υπάρχει vs. Τι χρειάζεται Πρωτότυπο Αξιολόγηση Slide 35

36 Τα γενικά βήματα, τεχνικές και ροή είναι βασικά παρόμοια αλλά οι τεχνικές μπορεί να διαφέρουν: Τι επιθυμείται και τι χρειάζεται και πώς μπορεί να εκπληρωθεί Ορίστε το πλαίσιο χρήσης / Συλλογή απαιτήσεων Έρευνα, παρατήρηση, συνεντεύξεις, εθνογραφία κλπ. Τι υπάρχει vs τι επιθυμείται (το τωρινό σύστημα έναντι του τι είναι δυνατόν) Ανάλυση κατανοώντας το προηγούμενο Σχεδίαση Ανάλυση απαιτήσεων Σενάρια, ανάλυση διεργασιών, personae, κλπ. Οδηγίες, αρχές, διάλογοι Brainstorming Πρωτότυπο Ποτέ δεν είναι σωστό με την πρώτη! Αξιολόγηση, ευρετική Υλοποίηση και ανάπτυξη Ακριβείς προδιαγραφές είναι απαραίτητες σε αυτό το σημείο Αρχιτεκτονικές, έγγραφα, βοήθεια Slide 36

37

38 «Μια προσέγγιση για τη σχεδίαση της ευκολίας χρήσης στην αλληλεπίδραση των χρηστών με προϊόντα και συστήματα. Περιλαμβάνει δύο θεμελιώδη στοιχεία: - διεπιστημονική ομαδική εργασία και - ένα σύνολο εξειδικευμένων μεθόδων για συλλογή απαιτήσεων από τους χρήστες και τη μετατροπή τους σε σχεδίαση.» Vredenburg, K., Isensee, S., and Righi, C. (2001). User-Centered Design: An Integrated Approach (Software quality institute series). Prentice Hall Διαφάνεια 38

39 Αυτό το πρότυπο παρέχει καθοδήγηση για τις δραστηριότητες ανθρωποκεντρικής σχεδίασης σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης αλληλεπιδραστικών υπολογιστικών συστημάτων. Είναι ένα εργαλείο γι αυτούς που διαχειρίζονται τη διαδικασία σχεδίασης και παρέχει οδηγίες για πηγές πληροφόρησης και πρότυπα σχετικά με την ανθρωποκεντρική προσέγγιση Περιγράφει την ανθρωποκεντρική διαδικασία σχεδίασης ως μια διεπιστημονική δραστηριότητα, η οποία περιλαμβάνει γνώσεις και τεχνικές ανθρώπινων παραγόντων και εργονομίας, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας και εξουδετερώνοντας πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις της χρήσης στην υγεία, την ασφάλεια και την απόδοση Διαφάνεια 39

40 Απεικονίζει πρόσφατες αλλαγές και πρόοδο, και επισημαίνει έξι κύριες αρχές για την ανθρωποκεντρική σχεδίαση: Η σχεδίαση βασίζεται στη σαφή κατανόηση των χρηστών, των διεργασιών και των περιβαλλόντων Χρήστες εμπλέκονται σε όλη τη διάρκεια της σχεδίασης και ανάπτυξης Η σχεδίαση καθοδηγείται και τελειοποιείται βάσει ανθρωποκεντρικής αξιολόγησης και η διαδικασία αυτή είναι επαναληπτική Η σχεδίαση απευθύνεται στη συνολική εμπειρία του χρήστη Η ομάδα σχεδίασης περιλαμβάνει διεπιστημονικές δεξιότητες και προοπτική Διαφάνεια 40

41 Οτιδήποτε βλέπει, ακούει και αγγίζει ο χρήστης Παραγγελία Παραλαβή Εύρεση Προϊόντος Αναβάθμιση Υποστήριξη Άνοιγμα Προϊόντος / Συσκευασίας Εγκατάσταση Χρήση Βοήθεια Διαφάνεια 41

42 Η ανθρωποκεντρική σχεδίαση είναι μια προσέγγιση για την ανάπτυξη αλληλεπιδραστικών συστημάτων, η οποία επικεντρώνεται ιδιαίτερα στη δημιουργία εύχρηστων και ασφαλών συστημάτων Τα ανθρωποκεντρικά συστήματα παρέχουν κίνητρα στους χρήστες και τους δίνουν τη δυνατότητα να μαθαίνουν και να εξερευνούν νέες λύσεις Η υιοθέτηση της διαδικασίας ανθρωποκεντρικής σχεδίασης οδηγεί σε πιο εύχρηστα συστήματα και προϊόντα. Μειώνει τον κίνδυνο το τελικό σύστημα να μην είναι αποδοτικό ή να αποτύχει Διαφάνεια 42

43 Ο βαθμός στον οποίο μια δεδομένη διαδικασία σχεδίασης χρειάζεται να ενσωματώνει ανθρωποκεντρικές δραστηριότητες και τεχνικές μπορεί να καθορίζεται μελετώντας τα οφέλη ασφάλειας, τις νομικές απαιτήσεις καθώς και τις απαιτήσεις της αγοράς Η ανθρωποκεντρική σχεδίαση είναι μια επαναληπτική διαδικασία, της οποίας στόχος είναι η ανάπτυξη εύχρηστων συστημάτων. Επιτυγχάνεται δε με τη συμμετοχή των πιθανών χρηστών ενός συστήματος στη σχεδίασή του Διαφάνεια 43

44 Η ανθρωποκεντρική σχεδίαση δεν είναι Απλή διεξαγωγή μελετών ευχρηστίας Απλή συνομιλία με τους χρήστες Οι σχεδιαστές να υποθέτουν την οπτική γωνία των χρηστών Μια μέθοδος απλά για τη σχεδίαση διεπαφών Ένα σύνολο μεθόδων απλά για τη συλλογή ανάδρασης από τους χρήστες Ένα άλλο όνομα για την ευχρηστία Διαφάνεια 44

45 Η ανθρωποκεντρική σχεδίαση είναι Η διεξαγωγή μελετών για την κατανόηση των χρηστών την καθοδήγηση και την αξιολόγηση της σχεδίασης την αποτίμηση της ανταγωνιστικότητας Διεπιστημονική σχεδίαση της συνολικής εμπειρίας του χρήστη βασισμένη σε δεδομένα από αντιπροσωπευτικούς χρήστες Επαναληπτική σχεδίαση των λύσεων Διαφάνεια 45

46 Τι τέλειο web site! Ανθρωποκεντρική σχεδίαση έναντι Παραδοσιακών μεθόδων ανάπτυξης Αυτό το website είναι απαίσιο Οδηγείται από τους χρήστες Οι χρήστες στο επίκεντρο Έμφαση στην εξωτερική σχεδίαση Διεπιστημονικές ομάδες Ειδικοί ευχρηστίας καθοδηγούν την ομάδα Αξιολόγηση με χρήστες πριν από την ανάπτυξη Άποψη των χρηστών για την ποιότητα Έμφαση σε μετρήσεις με χρήστες Οδηγείται από την τεχνολογία Τα συστατικά του συστήματος στο επίκεντρο Έμφαση στην εσωτερική αρχιτεκτονική Ατομική εργασία ειδικών Το έργο διαχειρίζεται από μηχανικό λογισμικού Δεν γίνεται αξιολόγηση με χρήστες (ως την έκδοση) Ποιότητα σε σχέση με τα λειτουργικά προβλήματα Έμφαση σε τεχνικά χαρακτηριστικά Διαφάνεια 46

47 Η ανθρωποκεντρική σχεδίαση χαρακτηρίζεται από: Μια κατάλληλη κατανομή των λειτουργιών μεταξύ του χρήστη και του συστήματος Επαναληπτικότητα των σχεδιαστικών λύσεων Την ενεργή συμμετοχή των χρηστών Διεπιστημονικές ομάδες Διαφάνεια 47

48 Αυτές οι σχεδιαστικές αποφάσεις καθορίζουν την έκταση στην οποία μια δεδομένη εργασία, λειτουργία ή αρμοδιότητα πρόκειται να αυτοματοποιηθεί ή να ανατεθεί σε ανθρώπινη διαχείριση Οι αποφάσεις βασίζονται σε πολλούς παράγοντες, όπως οι σχετικές ικανότητες και περιορισμοί των ανθρώπων έναντι της τεχνολογίας σχετικά με την αξιοπιστία, ταχύτητα, ακρίβεια, ισχύ, ευελιξία απόκρισης, κόστος και σημασία επιτυχημένης ή έγκαιρης επίτευξης των εργασιών Ο στόχος της ομάδας σχεδίασης είναι να κατανείμει λειτουργίες στον άνθρωπο, στο σύστημα και στο σύστημα ανθρώπου υπολογιστή ώστε να επιτύχει αποδοτικά και ικανοποιητικά αποτελέσματα Διαφάνεια 48

49 Οι σχεδιαστές μπορεί να μπουν στον πειρασμό να προσδιορίζουν ποιες λειτουργίες έχει τη δυνατότητα να επιτελέσει η τεχνολογία και στη συνέχεια απλώς να αναθέσουν τις υπόλοιπες λειτουργίες στους χρήστες, βασιζόμενοι στην ευελιξία αυτών να κάνουν το σύστημα να λειτουργεί. Έτσι δεν εκμεταλλεύονται στο μέγιστο τις ικανότητες και δεξιότητες των χρηστών και μπορεί να προκύψει ανεπαρκής σχεδίαση της εργασίας Γενικά, είναι καλύτερα να εμπλέκονται οι χρήστες ή οι εκπρόσωποί τους σε αυτή την απόφαση και να εξασφαλίζεται ότι οι ανθρώπινες λειτουργίες που προκύπτουν αποτελούν ένα λογικό σύνολο εργασιών Διαφάνεια 49

50 Στις επαναληπτικές προσεγγίσεις η ανάδραση από τους χρήστες γίνεται σημαντική πηγή πληροφορίας Η επανάληψη όταν συνδυάζεται με την ενεργή συμμετοχή των χρηστών παρέχει ένα αποτελεσματικό μέσο ελαχιστοποίησης του κινδύνου ότι ένα σύστημα δε θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις των χρηστών και του οργανισμού (συμπεριλαμβανομένων εκείνων των απαιτήσεων που είναι κρυμμένες ή δύσκολο να προσδιοριστούν με σαφήνεια) Η επανάληψη επιτρέπει στις αρχικές σχεδιαστικές λύσεις να ελεγχθούν βάσει σεναρίων του «πραγματικού κόσμου», όπου τα αποτελέσματα ανατροφοδοτούνται σε προοδευτικά βελτιωμένες λύσεις Η επανάληψη μπορεί να ενσωματωθεί σε άλλες προσεγγίσεις. Ακόμα και στην προσέγγιση του «καταρράκτη», μπορεί να υπάρχει εκτεταμένη επανάληψη ανά στάδιο Διαφάνεια 50

51 Η συμμετοχή των χρηστών στη διαδικασία ανάπτυξης: Παρέχει μια πολύτιμη πηγή γνώσης για το περιβάλλον χρήσης, τις διεργασίες και πώς είναι πιθανόν να εργαστούν οι χρήστες με το σύστημα Αυξάνει την πιθανότητα αποδοχής του τελικού συστήματος Ο ρόλος της συμμετοχής των χρηστών είναι διαφορετικός και εξαρτάται από: Το βαθμό επαφής μεταξύ των υπεύθυνων ανάπτυξης και των χρηστών Τις σχεδιαστικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται Διαφάνεια 51

52 Η επιλογή των συγκεκριμένων ανθρωποκεντρικών δραστηριοτήτων συλλογής δεδομένων, ανάλυσης, προσδιορισμού και αξιολόγησης, εξαρτάται από το πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιείται η σχεδίαση Όταν αναπτύσσονται συστήματα ειδικής κατασκευής ή κατά παραγγελία, ο πιθανός πληθυσμός χρηστών και οι διεργασίες που πραγματοποιούνται μπορούν να συσχετιστούν άμεσα με τη διαδικασία ανάπτυξης. Μια από τις πιο σημαντικές συνέπειες αυτής της εμπλοκής και συμμετοχής είναι ότι παρέχει στους χρήστες την ευκαιρία να δεσμευτούν για τις λύσεις που υιοθετούνται Όταν υιοθετούνται προϊόντα γενικού σκοπού, η κατάσταση είναι διαφορετική, γιατί ο πληθυσμός των χρηστών είναι διασκορπισμένος και πιθανόν όχι εύκολα προσβάσιμος. Είναι ωστόσο σημαντικό οι χρήστες ή οι κατάλληλοι εκπρόσωποί τους να εμπλέκονται στην ανάπτυξη Διαφάνεια 52

53 Η ανθρωποκεντρική σχεδίαση απαιτεί ένα εύρος δεξιοτήτων Αυτό συνεπάγεται τη δημιουργία διεπιστημονικών ομάδων Η σύνθεση τέτοιων ομάδων θα καθοριστεί από τον οργανισμό στον οποίο πραγματοποιείται η σχεδίαση και θα επηρεαστεί από τη σχέση μεταξύ του οργανισμού που είναι υπεύθυνος για την τεχνική ανάπτυξη και του οργανισμού που θα χρησιμοποιήσει το προϊόν που αναπτύσσεται Διαφάνεια 53

54 Αυτές οι ομάδες μπορεί να περιλαμβάνουν: Τελικούς χρήστες Αγοραστές, managers των χρηστών Ειδικούς στον τομέα εφαρμογής Ειδικούς στην έρευνα αγοράς, πωλητές, τεχνικούς συγγραφείς, εκπαιδευτές και προσωπικό υποστήριξης Αναλυτές συστημάτων, προγραμματιστές Προσωπικό διασφάλισης ποιότητας Σχεδιαστές διεπαφών, ειδικούς σε ανθρώπινους παράγοντες και εργονομία και ειδικούς στην αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή Μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση απαιτεί αυτοί οι διαφορετικοί ρόλοι και οι δεξιότητες να κατανέμονται με έναν κατάλληλο τρόπο και οι διαφορετικές πηγές εισόδου να ενσωματώνονται στο σχετικό στάδιο κατά την ανάπτυξη Διαφάνεια 54

55 Υπάρχουν τέσσερις δραστηριότητες ανθρωποκεντρικής σχεδίασης οι οποίες πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδίασης: 1. Κατανόηση και προσδιορισμός του πλαισίου χρήσης: η φύση των χρηστών, οι στόχοι και οι διεργασίες τους, και το περιβάλλον στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί το προϊόν 2. Προσδιορισμός των απαιτήσεων του χρήστη και του οργανισμού αναφορικά με την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και ικανοποίηση, και την κατανομή των λειτουργιών μεταξύ των χρηστών και του συστήματος 3. Παραγωγή σχεδίων και πρωτοτύπων από πιθανές λύσεις 4. Διεξαγωγή αξιολόγησης με χρήστες Διαφάνεια 55

56 κατανόηση και προσδιορισμός του πλαισίου χρήσης διεξαγωγή αξιολόγησης με χρήστες προσδιορισμός των απαιτήσεων του χρήστη και του οργανισμού παραγωγή πρωτοτύπων Η διαδικασία περιλαμβάνει επανάληψη έως ότου ικανοποιηθούν οι στόχοι Η αλληλουχία με την οποία πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες σχεδίασης και το επίπεδο προσπάθειας και λεπτομέρειας το οποίο είναι κατάλληλο ποικίλλουν ανάλογα με το περιβάλλον σχεδίασης και το στάδιο της διαδικασίας σχεδίασης Διαφάνεια 56

57 Η ποιότητα χρήσης ενός συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των παραγόντων της ευχρηστίας, της υγείας και ασφάλειας των χρηστών, εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των χρηστών, τις διεργασίες των χρηστών και το οργανωτικό και φυσικό περιβάλλον στο οποίο το σύστημα θα χρησιμοποιείται Είναι σημαντικό το πλαίσιο χρήσης να κατανοηθεί σε βάθος και λεπτομέρεια για να ληφθούν οι αρχικές σχεδιαστικές αποφάσεις και να καθοριστεί το περιεχόμενο της αξιολόγησης ευχρηστίας Όταν πρόκειται για την αναβάθμιση ή βελτίωση ενός υπάρχοντος συστήματος, το πλαίσιο χρήσης μπορεί να είναι ήδη γνωστό Για νέα προϊόντα ή συστήματα, είναι απαραίτητη η συλλογή πληροφορίας για το πλαίσιο χρήσης Διαφάνεια 57

58 Τα χαρακτηριστικά των χρηστών στους οποίους απευθύνεται το προϊόν Σχετικά χαρακτηριστικά των χρηστών μπορεί να περιλαμβάνουν γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία, εκπαίδευση, επαγγελματική επιμόρφωση, φυσικά χαρακτηριστικά, συνήθειες, κινητικές και αισθητηριακές ικανότητες Μπορεί να είναι απαραίτητο να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών τύπων των χρηστών, π.χ., με διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας ή εκτέλεσης διαφορετικών ρόλων (συντηρητές, προσωπικό εγκατάστασης, κλπ.) Διαφάνεια 58

59 Οι διεργασίες που θα πραγματοποιήσουν οι χρήστες Η περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει Τους συνολικούς στόχους από τη χρήση του συστήματος Τα χαρακτηριστικά των διεργασιών τα οποία μπορεί να επηρεάσουν την ευχρηστία σε αντιπροσωπευτικά σενάρια, π.χ., η συχνότητα και η διάρκεια της απόδοσης Την κατανομή των δραστηριοτήτων και των λειτουργικών βημάτων μεταξύ του ανθρώπου και των τεχνολογικών πόρων Διαφάνεια 59

60 Το περιβάλλον στο οποίο οι χρήστες θα χρησιμοποιήσουν το σύστημα Η περιγραφή του υλικού (hardware), του λογισμικού και των υλικών (materials) μπορεί να αφορά ένα σύνολο προϊόντων, τα οποία πιθανόν να βρίσκονται στο επίκεντρο του προσδιορισμού ευχρηστίας ή της αξιολόγησης. Επίσης μπορεί να αφορά ένα σύνολο ιδιοτήτων ή χαρακτηριστικών απόδοσης Διαφάνεια 60

61 Ζητήματα τα οποία μπορεί να χρειαστεί να περιγραφούν περιλαμβάνουν: Χαρακτηριστικά του ευρύτερου τεχνικού περιβάλλοντος (π.χ., ένα τοπικό δίκτυο) Το φυσικό περιβάλλον (π.χ., χώρος εργασίας, έπιπλα) Τις συνθήκες του περιβάλλοντος (π.χ., θερμοκρασία, υγρασία) Το νομοθετικό περιβάλλον (π.χ., νόμοι, διατάξεις, κατευθύνσεις και πρότυπα) Το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον (π.χ., πρακτικές εργασίας, δομή του οργανισμού και προσεγγίσεις) Διαφάνεια 61

62 Το αποτέλεσμα από αυτή τη δραστηριότητα είναι ένα κείμενο (περιγραφή του πλαισίου χρήσης) το οποίο περιγράφει τα συναφή χαρακτηριστικά των χρηστών, των διεργασιών και του περιβάλλοντος και προσδιορίζει ποια ζητήματα έχουν σημαντική επίδραση στη σχεδίαση του συστήματος Σημείωση: αυτό δεν είναι ένα απλό κείμενο, το οποίο εκδίδεται μια φορά. Είναι ένα έγγραφο το οποίο πρώτα παράγεται σε σύντομη περιγραφή (outline) και το οποίο αναθεωρείται, συντηρείται, επεκτείνεται και ανανεώνεται κατά τη διαδικασία σχεδίασης και ανάπτυξης Διαφάνεια 62

63 Η περιγραφή του πλαισίου χρήσης θα πρέπει: Να προσδιορίζει το εύρος των χρηστών στους οποίους απευθύνεται το προϊόν, τις διεργασίες και το περιβάλλον, με επαρκή λεπτομέρεια για την υποστήριξη των σχεδιαστικών αποφάσεων Να προέρχεται από αξιόπιστες πηγές και να μπορεί επαρκώς να τεκμηριωθεί Να υπογράφεται από τους χρήστες ή τους εκπροσώπους τους κατά τη διεξαγωγή της Να είναι διαθέσιμη στην ομάδα σχεδίασης σε κατάλληλο χρόνο και με τον κατάλληλο τρόπο για να υποστηρίζει σχεδιαστικές αποφάσεις Διαφάνεια 63

64 Για την ανθρωποκεντρική σχεδίαση, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια λεπτομερής καταγραφή των απαιτήσεων των χρηστών και του οργανισμού, σε σχέση με την περιγραφή του πλαισίου χρήσης, αναφορικά με: Την ποιότητα της διεπαφής και τη σχεδίαση του σταθμού εργασίας Την ποιότητα και το περιεχόμενο της εργασίας των χρηστών (συμπεριλαμβανομένων της κατανομής των διεργασιών, της άνεσης των χρηστών, της ασφάλειας, της υγείας και της παροχής κινήτρων) Την αποδοτική εκτέλεση διεργασιών με υψηλής ποιότητας αποτελέσματα Την αποδοτική σχεδίαση της οργάνωσης και της εργασίας Την αποδοτική συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των χρηστών και των υπόλοιπων εμπλεκομένων Τη διαχείριση της αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και του προσωπικού που θα εμπλακεί Την απαιτούμενη απόδοση του νέου συστήματος σε σχέση με λειτουργικούς και οικονομικούς στόχους Διαφάνεια 64

65 Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων των χρηστών και του οργανισμού θα πρέπει: Να προσδιορίζει τις ομάδες στόχου και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στη σχεδίαση Να δηλώνει ξεκάθαρα τους στόχους σχεδίασης Να καθορίζει κατάλληλες προτεραιότητες για τις διαφορετικές απαιτήσεις Να παρέχει μετρήσιμα σημεία αναφοράς (benchmarks) βάσει των οποίων μπορεί να ελεγχθεί η σχεδίαση που προκύπτει Να ολοκληρώνεται από τους μετέχοντες (stakeholders) ή τους εκπροσώπους τους στη διαδικασία Να περιλαμβάνει οποιεσδήποτε νομικές ή ανάλογες απαιτήσεις, όπως για παράδειγμα για την υγεία και την ασφάλεια Διαφάνεια 65

66 Δημιουργήστε πιθανές σχεδιαστικές λύσεις βασιζόμενοι στην υπάρχουσα πρακτική και στην εμπειρία και γνώση των συμμετεχόντων Η διαδικασία περιλαμβάνει: Χρήση υπάρχουσας γνώσης για την ανάπτυξη μιας προτεινόμενης σχεδιαστικής λύσης Συγκεκριμενοποίηση της σχεδιαστικής λύσης (χρησιμοποιώντας προσομοιώσεις, μοντέλα, σκίτσα, κτλ.) Επίδειξη πρωτοτύπων στους χρήστες και εκτέλεση διεργασιών (ή προσομοίωση διεργασιών) από αυτούς Χρήση της ανάδρασης από τους χρήστες για τη βελτίωση της σχεδίασης και επανάληψη αυτής της διαδικασίας έως ότου ικανοποιηθούν οι στόχοι σχεδίασης (συμπεριλαμβανομένων των στόχων ευχρηστίας) Διαφάνεια 66

67 Η αξιολόγηση με χρήστες είναι μια σημαντική δραστηριότητα στην ανθρωποκεντρική σχεδίαση Η αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για: να παρέχει ανάδραση η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της σχεδίασης Νωρίς στη σχεδίαση να παρέχει ενδείξεις ότι οι στόχοι των χρηστών και του οργανισμού έχουν επιτευχθεί Όταν είναι διαθέσιμο ένα ρεαλιστικό πρωτότυπο Διαφάνεια 67

68 Πλάνο Βρείτε ποιοι είναι οι μετέχοντες (stakeholders) και δημιουργήστε το πλάνο, ώστε να τους εμπλέξετε στη διαδικασία αξιολόγησης Βρείτε ποιοι είναι οι χρήστες και δημιουργήστε το πλάνο ώστε να βεβαιώσετε ότι εμπλέκονται στη διαδικασία Επιλέξτε τις πιο κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν Συλλογή Περιγράψτε τις διεργασίες Επιλέξτε το σενάριο αξιολόγησης Πραγματοποιήστε τον έλεγχο Ανάλυση Αναλύστε τα αποτελέσματα αξιολόγησης Διαφάνεια 68

69 Αναφορά Τεκμηριώστε και αναφέρετε τα αποτελέσματα στους μετέχοντες Αλλαγή Εξασφαλίστε ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στο προϊόν ή στη διαδικασία έχουν ληφθεί υπόψη Συντήρηση Παρακολουθήστε τι έγινε στο σύστημα ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης Σημείωση: η διαδικασία αξιολόγησης με χρήστες είναι μια ευέλικτη διαδικασία η οποία χρειάζεται να προσαρμοστεί στις διαφορετικές φάσεις ενός έργου ανάπτυξης Διαφάνεια 69

70 Τι άλλο υπάρχει; [Αξιολόγηση ανταγωνιστικών προϊόντων] Τι χρειάζονται; [Ανάλυση εργασιών] Ποιος πιστεύουμε ότι θα χρησιμοποιήσει το προϊόν; [Προσδιορισμός αγοράς] Πώς κατατάσσεται σε σχέση με ανταγωνιστικά προϊόντα; [Αποτίμηση χαρακτηριστικών] Δουλεύει; Τι θα το βελτίωνε; [Αξιολόγηση και Επικύρωση της Σχεδίασης] Τι σημαίνει αυτό; [Σχεδίαση και Περιήγηση] Διαφάνεια 70

71 Προσδιορισμός αγοράς: Προσδιορισμός του κοινού-στόχος στο οποίο απευθύνεται το προϊόν, των ανταγωνιστών, καθώς και των βασικών αναγκών και επιθυμιών των χρηστών που πρέπει να ικανοποιηθούν για να είναι επιτυχές το προϊόν Αντιπροσωπευτικές μέθοδοι: ζητείται από τα μέλη του προτεινόμενου κοινού-στόχος να προσδιορίσουν το επίπεδο ενδιαφέροντος τους για ένα νέο προϊόν ή τη βελτίωση ενός προϊόντος. Επιπλέον τους ζητείται να καταγράψουν με σειρά προτεραιότητας τις ανάγκες τους και να προσδιορίσουν πιθανές λύσεις που χρησιμοποιούν και προτιμούν Ανάλυση εργασιών: Προσδιορισμός και κατανόηση των στόχων και των εργασιών των χρηστών, των στρατηγικών και των εργαλείων που χρησιμοποιούν για την εκτέλεση εργασιών, τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και των αλλαγών που θα ήθελαν στις εργασίες και τα εργαλεία τους Αντιπροσωπευτικές μέθοδοι: ζητείται από τους χρήστες να καταγράψουν βάσει προτεραιότητας τις εργασίες, παρατήρηση των χρηστών κατά την εκτέλεση των εργασιών τους Διαφάνεια 71

72 Αξιολόγηση ανταγωνιστικών προϊόντων: Προσδιορίζονται τα σχεδιαστικά πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες των ανταγωνιστικών προϊόντων Αντιπροσωπευτικές μέθοδοι: ζητείται από τους χρήστες να ολοκληρώσουν τις ίδιες εργασίες χρησιμοποιώντας διαφορετικά προϊόντα και αποτιμώντας τη συνολική τους ικανοποίηση από το κάθε ένα. Επιπλέον τους ζητείται να καταγράψουν τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των προϊόντων με σειρά σπουδαιότητας Σχεδίαση και Περιήγηση: Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα από την ανάλυση εργασιών και ανταγωνιστικών προϊόντων, δημιουργούνται εναλλακτικές προτεινόμενες λύσεις, επιδιώκεται ανάδραση μέσω συνεδριών περιήγησης με τους χρήστες και επιλέγεται μια λύση βάσει πληροφορίας από τους χρήστες Αντιπροσωπευτικές μέθοδοι: ζητείται από τους χρήστες να αξιολογήσουν πρωτότυπα χαμηλής πιστότητας, όπως για παράδειγμα απλά σκίτσα Διαφάνεια 72

73 Αξιολόγηση και Επικύρωση. Επιδιώκεται περιοδικά η γνώμη των χρηστών για την εξελισσόμενη σχεδίαση και επαναλαμβάνεται η σχεδίαση βάσει της ανάλυσης της εμπειρίας των χρηστών με αυτή Αντιπροσωπευτικές μέθοδοι: παρατήρηση των χρηστών κατά τη διεξαγωγή σημαντικών εργασιών με χρήση ενός πρωτοτύπου Αποτίμηση χαρακτηριστικών. Εκτελείται μια συγκριτική αποτίμηση χαρακτηριστικών έναντι των ανταγωνιστικών προϊόντων για να ελεγχθεί αν το προϊόν ανταποκρίθηκε στους αρχικούς του στόχους. Αν η μελέτη χαρακτηριστικών πραγματοποιείται από τρίτους, θετικά αποτελέσματα μπορεί να αποτελέσουν σημαντικά στοιχεία πώλησης για την προώθηση του προϊόντος Αντιπροσωπευτικές μέθοδοι: ζητείται από τους χρήστες να ολοκληρώσουν τις ίδιες εργασίες χρησιμοποιώντας διαφορετικά προϊόντα και αξιολογείται η συνολική τους ικανοποίηση με το κάθε ένα. Επιπλέον τους ζητείται να καταγράψουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των προϊόντων με σειρά σπουδαιότητας Διαφάνεια 73

74 1. Ανάλυση Όραμα, στόχοι, σκοποί, προκλήσεις και περιορισμοί Ανάλυση των χρηστών / του κοινού στόχος Λίστες από κατηγορίες χρηστών Πίνακας των κατηγοριών χρηστών με πληροφορία για τη γνώση, εμπειρία και ικανότητες σε εφαρμογές διαδικτύου, προσβασιμότητα, html, κτλ. Προφίλ Περσόνες Ανάλυση εργασιών / σκοπού Λίστα εργασιών Πίνακας χρήστη - εργασίας Ανάλυση της αρχιτεκτονικής της πληροφορίας Λίστα περιεχομένου Πίνακας χρήστη - περιεχομένου Ανάλυση ροής εργασιών Ροή εργασιών Σενάρια Διαφάνεια 74

75 2. Σχεδίαση Νοητικά μοντέλα, μεταφορές (metaphors), έννοιες σχεδίασης Λεπτομερής σχεδίαση Πρωτότυπα σε χαρτί Ηλεκτρονικά πρωτότυπα Λειτουργικά ηλεκτρονικά πρωτότυπα 3. Αξιολόγηση (τροφοδότηση πίσω στη σχεδίαση) Ευρετική αξιολόγηση Επιθεωρήσεις οδηγιών Αξιολόγηση με χρήστες 4. Υλοποίηση 5. Διάθεση (Deployment) Διαφάνεια 75

76 1. Εμπλέξτε τους χρήστες από την αρχή: Ανακαλύπτοντας τα νοητικά μοντέλα και τις προσδοκίες τους Περιλαμβάνοντας τους ως ζωτικό τμήμα της διαδικασίας και της ομάδας σχεδίασης/ανάπτυξης Παρατηρώντας τους στο χώρο εργασίας τους, τεκμηριώνοντας τις υποθέσεις σας γι αυτούς, αναλύοντας τις εργασίες, τη ροή εργασιών και τους στόχους τους Εκμαιεύοντας ανάδραση με χρήση διάφορων μεθόδων όπως περιήγηση, ταξινόμηση καρτών, πρωτότυπα σε χαρτί, συνεδρίες έκφρασης απόψεων, κλπ. Διαφάνεια 76

77 2. Γνωρίστε τους χρήστες σας. Πραγματοποιήστε ερωτήσεις όπως οι ακόλουθες και χρησιμοποιήστε τις απαντήσεις ως οδηγό για τις αποφάσεις σχεδίασης και ανάπτυξης: Πόση εμπειρία έχουν οι χρήστες με: τους υπολογιστές; Το διαδίκτυο; Το πεδίο εφαρμογής; Σε τι περιβάλλον εργάζονται/πλοηγούνται στο διαδίκτυο οι χρήστες; Τι υλικό, λογισμικό και διαδικτυακούς πλοηγούς έχουν οι χρήστες; Ποιοι είναι οι τρόποι μάθησης που προτιμούν οι χρήστες; Τι γλώσσες μιλούν οι χρήστες; Σε τι βαθμό; Ποια πολιτισμικά ζητήματα μπορεί να υπάρχουν; Πόση εκπαίδευση έχουν οι χρήστες; Ποιες σχετικές γνώσεις/δεξιότητες έχουν ήδη οι χρήστες; Τι χρειάζονται και τι περιμένουν οι χρήστες από αυτό το διαδικτυακό τόπο; Διαφάνεια 77

78 3. Αναλύστε τις εργασίες και τους στόχους των χρηστών. Παρατηρήστε τους χρήστες και αλληλεπιδράστε μαζί τους (κατά προτίμηση στο χώρο που εργάζονται) καθώς προσπαθείτε να απαντήσετε σε ερωτήσεις όπως: Ποιες είναι οι εργασίες που χρειάζεται να πραγματοποιήσουν και πώς τις εκτελούν; Ποια είναι η ροή εργασιών; Γιατί οι χρήστες εκτελούν τις εργασίες με το συγκεκριμένο τρόπο; Ποιες είναι οι ανάγκες πληροφόρησης των χρηστών; Πώς ανακαλύπτουν τα λάθη και πώς τα διορθώνουν; Ποιοι είναι οι απώτεροι στόχοι των χρηστών; Διαφάνεια 78

79 4. Μην κατασταλάξετε γρήγορα σε μια τελική σχεδίαση Εξερευνήστε διαφορετικές σχεδιάσεις και προσεγγίσεις και πάρτε τη γνώμη των χρηστών πριν πάρετε τελικές αποφάσεις σχετικά με την κατεύθυνση, την ανάπτυξη και τη σχεδίαση 5. Ελέγξτε την ευχρηστία κατ επανάληψη! Η αξιολόγηση ευχρηστίας είναι επαναληπτική διαδικασία. Είναι σημαντικό να διεξάγετε αξιολόγηση ευχρηστίας σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης Η αξιολόγηση ευχρηστίας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε εξελιγμένα εργαστήρια με ειδικό εξοπλισμό ή χρησιμοποιώντας σχετικά απλά και οικονομικά μέσα. Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση ευχρηστίας είναι ο μοναδικός τρόπος για να μάθετε αν ο συγκεκριμένος διαδικτυακός τόπος ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών Διαφάνεια 79

80 Προβλήματα του πραγματικού κόσμου

81 «Οι καλοί σχεδιαστές δεν χρειάζονται επαναλήψεις» «Γιατί σπαταλάμε χρόνο να κοιτάμε εναλλακτικά σχέδια που δεν θα χρησιμοποιήσουμε; Δεν ξέρεις ποιο σχέδιο είναι καλύτερο;» «Γιατί πρέπει να το δοκιμάσουμε; Σε προσλάβαμε γιατί υποτίθεται είσαι καλός σχεδιαστής. Δεν είσαι;» «Δεν έχουμε καιρό για δοκιμές και διορθώσεις. Θέλουμε να κάνεις μια προσπάθεια να το σχεδιάσεις σωστά με την πρώτη» Οι σχεδιαστές διεπαφών αποκτούν εμπειρία μόνο αν δέχονται σχόλια για τα σχέδιά τους μέσω των τεστ ευχρηστίας Slide 81

82 «Δεν έχουμε την πολυτέλεια του σχεδιασμού ευχρηστίας» Μύθος 1. Το testing είναι ακριβό Υπάρχουν πολλά φτηνά test ευχρηστίας Μύθος 2. Η παράλειψη του testing θα εξοικονομήσει χρήματα Θα εξοικονομήσει χρήματα στον manager, όχι στην εταιρεία Η έρευνα αγοράς και οι πληροφορίες από το προσωπικό πωλήσεων είναι αναξιόπιστα, συχνά άχρηστα δεδομένα για το πώς να βελτιωθεί η διεπαφή Slide 82

83 Κανένας χρόνος για να διορθωθούν τα προβλήματα ευχρηστίας Δεν έχουμε καιρό να τα διορθώνουμε αυτά! Η διεπαφή λογίζεται σαν μια παρουσιάση και γραφικά, επομένως τέτοια προβλήματα θα έπρεπε να είναι εύκολο να διορθωθούν Η «φιλική προς τον χρήστη διεπαφή» είναι απλώς άλλο ένα feature, που μπορεί να «μην τα καταφέρει» (να βρεθεί στην τελική έκδοση), όπως και με τα άλλα features Εγωισμός («η σχεδίαση είναι φοβερή, το τεστ είναι το προβληματικό») Ήταν υποχρεωτικό να γίνει το τεστ βάσει της διαδικασίας ανάπτυξης της εταιρείας το να διορθωθούν τα προβλήματα δεν ήταν Slide 83

84 Δεν υπάρχει σχεδίαση Ισχυρίζονται ότι χρησιμοποιούνται μέθοδοι σχεδίασης Agile Τα σχέδια υποτίθεται προκύπτουν και δεν καθορίζονται εξ αρχής Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καθόλου σχεδίαση Χωρίς στάνταρ και οδηγίες Καμία επίβλεψη «Προσλαμβάνεις nerds, τους λες τι θέλεις, τους κλειδώνεις σε ένα γραφείο και τους πετάς πίτσες και μπλουζάκια πού και πού» πραγματική παράθεση από έναν manager λογισμικού Λάθος άνθρωποι που κάνουν τη λάθος δουλειά με λάθος τρόπο Slide 84

85 Οι προγραμματιστές υποθέτουν ότι είναι ειδικοί στον τομέα των διεργασιών αλλά αυτό ήταν αληθές σε μια εποχή που οι υπολογιστές ήταν τομέας μόνο για επιστήμονες και μηχανικούς Συχνά πείθουν (άπειρους) manager για το τι χρειάζονται οι χρήστες βάσει την υπερεκτιμημένη εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους Υποτιμούν την γνώση που έχει ο χρήστης για την διεργασία «Αναπτύσσουμε τεχνολογία. Εμείς ξέρουμε από τεχνολογία. Οι χρήστες δεν ξέρουν» Οι χρήστες πράγματι είναι Αρχάριοι/Αφελείς έως Ειδικοί στην γνώση της τεχνολογίας υπολογιστών Ωστόσο, υπάρχει και η γνώση που αφορά έναν τομέα και η γνώση ενός συγκεκριμένου προϊόντος λογισμικού Slide 85

86 1. Πόσο εύκολα θα μάθουν οι προγραμματιστές ένα εργαλείο 2. Πόσο γρήγορα μπορούν να φτιάξουν ένα GUI χρησιμοποιώντας το εργαλείο 3. Πόσο εύκολη είναι η συντήρηση των GUI που φτιάχνονται 4. Πόσο ταιριάζει το εργαλείο στην διαδικασία ανάπτυξης του οργανισμού 5. Πόσο συμβατό είναι το εργαλείο με τα υπόλοιπα εργαλεία που χρησιμοποιεί η ομάδα 6. Αν το εργαλείο τρέχει στο λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούν οι προγραμματιστές 7. Πόσο συμβατά είναι τα GUI που φτιάχνονται με το back-end λογισμικό και τα υπάρχοντα components Slide 86

87 8. Αν η εταιρεία έχει ήδη αγοράσει το εργαλείο 9. Αν το εργαλείο έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν στην εταιρεία, σε αυτόν ή άλλους οργανισμούς 10. Πόσο κώδικα και μνήμη απαιτούν τα GUI που φτιάχνονται 11. Αν ο προγραμματιστής έχει χρησιμοποιήσει το εργαλείο σε προηγούμενη δουλειά 12. Πόσο κοστίζει το εργαλείο 13. Αν ο κατασκευαστής του εργαλείου χρεώνει δικαιώματα στα προϊόντα που φτιάχνονται με το εργαλείο 14. Αν το εργαλείο είναι στην μόδα ή θεωρείται cool στην βιομηχανία λογισμικού Slide 87

88 1. Πόσο συμμορφώνονται τα GUI που φτιάχνονται με το εργαλείο με τα στάνταρ της πλατφόρμας που στοχεύει η εφαρμογή, όπως Windows, Macintosh, Java, και Web 2. Πόσο συμμορφώνονται τα GUI που φτιάχνονται με το εργαλείο με τα γενικά πρότυπα σχεδίασης GUI 3. Αν το εργαλείο καθοδηγεί τους προγραμματιστές προς GUI που συμμορφώνονται με τα πρότυπα σχεδίασης και να αποφεύγουν τα bloopers 4. Αν το εργαλείο παρέχει όλα τα GUI control που χρειάζονται στην εφαρμογή ή αν επιτρέπει στους προγραμματιστές να τα φτιάχνουν εύκολα Slide 88

89 5. Αν το εργαλείο επιτρέπει αλλαγές σε λεπτομέρειες στην εμφάνιση ώστε να συμμορφώνονται στο επιθυμητό look and feel μιας εταιρείας 6. Αν το εργαλείο επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ των control του GUI και του back-end, με τόσο πλούσιο τρόπο που να επιτρέπει στους χρήστες να λαμβάνουν ακριβή και καίρια ανάδραση για τις ενέργειές τους 7. Αν τα GUI που φτιάχνονται με το εργαλείο ανταποκρίνονται ικανοποιητικά (responsive) 8. Πόσο εύκολο είναι να γίνονται τοπικές και διεθνείς ρυθμίσεις 9. Πόσο προσβάσιμα είναι τα GUI που φτιάχνονται σε διάφορες κατηγορίες χρηστών, όπως ανθρώπων που προτιμούν το πληκτρολόγιο από το ποντίκι ή είναι ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρίες (π.χ., όραση, ακοή ή κινητικές δυσκολίες) Slide 89

90 Μειωμένο κόστος παραγωγής Οι συνολικοί χρόνοι ανάπτυξης και το κόστος μπορούν να μειωθούν αποφεύγοντας την επανασχεδίαση και μειώνοντας τις αλλαγές που απαιτούνται σε προχωρημένα στάδια σχεδίασης Μειωμένο κόστος υποστήριξης Συστήματα τα οποία είναι ευκολότερα στη χρήση απαιτούν λιγότερη εκπαίδευση, λιγότερη υποστήριξη χρηστών και συνεπώς λιγότερη συντήρηση Βελτιωμένη ποιότητα προϊόντος Η ανθρωποκεντρική σχεδίαση συντελεί στη δημιουργία προϊόντων τα οποία έχουν υψηλότερη ποιότητα χρήσης και είναι πιο ανταγωνιστικά στην αγορά, η οποία απαιτεί ευκολότερα στη χρήση συστήματα Διαφάνεια 90

91 Μειωμένο κόστος χρήσης Συστήματα τα οποία ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες των χρηστών βελτιώνουν την παραγωγικότητα και την ποιότητα των δράσεων και των αποφάσεων Τα ευκολότερα στη χρήση συστήματα μειώνουν το άγχος και δίνουν τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να χειρίζονται μια ευρύτερη ποικιλία εργασιών Τα δύσκολα στη χρήση συστήματα επηρεάζουν την υγεία και τα κίνητρα, και μπορεί να αυξάνουν τις απαιτήσεις συχνής ανανέωσης του προσωπικού και τη συστηματική αποχή του προσωπικού από τα καθήκοντα του Τα δύσκολα στη χρήση συστήματα είναι χρονοβόρα και δεν αξιοποιούνται πλήρως, καθώς ο χρήστης μπορεί να αποθαρρύνεται από τη χρήση των πιο σύνθετων χαρακτηριστικών, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί ποτέ να μη χρησιμοποιηθούν Ένα αναποτελεσματικό σύστημα μπορεί να αποτελεί μια σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τον οργανισμό του χρήστη Τα πλήρη οφέλη της ανθρωποκεντρικής σχεδίασης προκύπτουν από τον υπολογισμό των συνολικών δαπανών του κύκλου ζωής του προϊόντος συμπεριλαμβανομένων της σύλληψης της ιδέας, της ανάπτυξης, της υλοποίησης, της υποστήριξης, της χρήσης και της συντήρησης Διαφάνεια 91

92 Τα καθήκοντα του υπεύθυνου του έργου αρχικά φαίνονται πιο δύσκολα Ο σχεδιασμός του έργου πρέπει να επιτρέπει την επανάληψη και την ενσωμάτωση πληροφορίας ανάδρασης από τους χρήστες Περισσότερος χρόνος θα απαιτείται για την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας σχεδίασης και για το συμβιβασμό πιθανών διαφορετικών απόψεων και εναλλακτικών επιλογών Διαφάνεια 92

93 Ωστόσο... Οι υπεύθυνοι του έργου θα ωφελούνται από την επιπρόσθετη δημιουργικότητα και τις ιδέες της διευρυμένης ομάδας ανάπτυξης και βάσης δεξιοτήτων Η άτυπη επικοινωνία και συζήτηση για θέματα χρήσης, νωρίς στο έργο, θα έχει ως αποτέλεσμα μια καλύτερη σχεδίαση και σημαντική εξοικονόμηση πόρων στα μετέπειτα στάδια, όπου τυχόν αλλαγές κοστίζουν περισσότερο Διαφάνεια 93

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Ανάπτυξης Συστήματος και Λύσεων σε περιβάλλοντα Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης

Υπεύθυνος Ανάπτυξης Συστήματος και Λύσεων σε περιβάλλοντα Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Ανάπτυξης Συστήματος και Λύσεων σε περιβάλλοντα Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Ευρωπαϊκό Περίγραμμα για επαγγέλματα σε περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές Απαιτήσεων Γιάννης Σμαραγδάκης

Προδιαγραφές Απαιτήσεων Γιάννης Σμαραγδάκης Προδιαγραφές Απαιτήσεων Γιάννης Σμαραγδάκης Τα κυριότερα παραδοτέα/προϊόντα μιας διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Άρθρωση του προβλήματος, κατανόηση (προδιαγραφές απαιτήσεων) α ) Ποιο πρόβλημα λύνουμε;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θεωρία του Έργου Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οκτώβριος 2009 Διαχείριση του Έργου (Project Management) Ορισμοί Κάθε μιά όχι

Διαβάστε περισσότερα

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης KAZUAL Case study ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAZUAL Η εταιρεία KAZUAL ιδρύθηκε το 1992 από δύο αδέλφια με εμπειρία στις πωλήσεις υποδημάτων. Το 1997 η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της με εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ H κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιεχομένου

Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιεχομένου Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιεχομένου 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Γνωστό και ως Συνοπτική Αποστολή Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιεχομένου Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστοσελίδας Ένας Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Τι είναι διαχείριση απαιτήσεων Ποια είναι η ροή των εργασιών στη φάση της καταγραφής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Τη μελέτη του βαθμού ικανοποίησης των εργαζομένων και πελατών - Amb InECSB

Τη μελέτη του βαθμού ικανοποίησης των εργαζομένων και πελατών - Amb InECSB H Amb InBI-Tools, είναι μία εξειδικευμένη σουίτα συστημάτων που προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης με στόχο τη βελτίωση της απόδοσής της. Με σημείο αναφοράς το επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος

TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος Τι Είναι ο Αυτισμός; 1. Διαταραχή Επικοινωνίας: Επηρεάζει την κατανόηση και τη χρήση όλων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Περιεχόµενα ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Σχεδίαση ιαδραστικών Συστηµάτων: Εισαγωγή, Μεθοδολογίες Σχεδιασµού, Μεθοδολογία LUCID Τι είναι σχεδίαση ιαδραστικών Συστηµάτων; Τι είναι σχεδίαση;

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3

STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3 STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3 ΕΞΥΠΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΥΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η «ΔΟΜΗΣΗ» ΤΗΣ ΟΙ 5 ΠΕΙΘΑΡΧΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΑ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο)

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική προσφέρει στους φοιτητές μια

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Διοικώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι «διοίκηση» 2. Η «διοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Περίγραμμα Ειδικός Συντήρησης σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης

Επαγγελματικό Περίγραμμα Ειδικός Συντήρησης σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Επαγγελματικό Περίγραμμα Ειδικός Συντήρησης σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Ευρωπαϊκά Περιγράμματα για Επαγγέλματα Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης 1 Ειδικός Συντήρησης σε Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης

Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Ευρωπαϊκά Περιγράμματα για Επαγγέλματα σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης 1 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες Το παρακάτω κείμενο περιέχει οδηγίες, παραδείγματα και διευκρινήσεις σχετικά με το τι θεωρείται Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, με έμφαση σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Βασίζεται στο εγχειρίδιο Frascati

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics CRM Τι είναι; Το CRM αποτελεί το τεχνολογικό εργαλείο για την υλοποίηση ενιαίας, πελατοκεντρικής επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή

Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή Δομή και Στόχοι Μαθήματος Εισαγωγή Στόχοι του μαθήματος Δομή του μαθήματος Εργασία Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ημερομηνία: Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 Ώρα: 10:00 π. μ. Τόπος: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Εισαγωγή: οκιμασίες Εκτελεστικών Λειτουργιών και η Συμβολή τους στην Επαγγελματική σας Επιλογή Η σημασία της αξιολόγησης των γνωστικών δεξιοτήτων Οι γνωστικές ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Στο τρίτο άρθρο αυτής της σειράς, η οποία αποτελεί μια πρώτη, μικρή απάντηση στις ανάγκες των εκπαιδευτών του σεμιναρίου της 12 ης & 13 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Από την Ζύγιση στην Ιχνηλασιµότητα Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Φίλιππος Σφυρής, MSc. Marketing Manager, Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ Οι σηµαντικότερες αιτίες που οδηγούν στην ανάγκη µέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

i-size το νέο πρότυπο της ΕΕ για την ασφάλεια των καθισμάτων αυτοκινήτου

i-size το νέο πρότυπο της ΕΕ για την ασφάλεια των καθισμάτων αυτοκινήτου Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το i-size το νέο πρότυπο της ΕΕ για την ασφάλεια των καθισμάτων αυτοκινήτου Πίνακας περιεχομένων Ένα νέο πρότυπο ασφαλείας για τα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση γνωστικών ασκήσεων για την υποστήριξη ατόμων με άνοια

Σχεδίαση γνωστικών ασκήσεων για την υποστήριξη ατόμων με άνοια Σχεδίαση γνωστικών ασκήσεων για την υποστήριξη ατόμων με άνοια Αναστάσιος Καρακώστας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Περιεχόμενα Οι γνωστικές ασκήσεις στην υπηρεσία ασθενών με άνοια Προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια Επιλογής Υπολογιστή

Κριτήρια Επιλογής Υπολογιστή Κριτήρια Επιλογής Υπολογιστή Η μηχανοργάνωση ενός διατροφικού γραφείου αποτελεί βασικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων του διότι παρέχει την δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης, διευκολύνει την διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεσιμότητα ιστοσελίδας Ασφάλεια ιστοσελίδας Λειτουργία και συντήρηση ιστοσελίδας Συλλογή αναλυτικών δεδομένων

Διαθεσιμότητα ιστοσελίδας Ασφάλεια ιστοσελίδας Λειτουργία και συντήρηση ιστοσελίδας Συλλογή αναλυτικών δεδομένων Webmaster 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Webmaster Γνωστό και ως Αρχιτέκτονας διαδικτύου, υπεύθυνος ανάπτυξης ιστοσελίδας, συγγραφέας ιστοσελίδας, διαχειριστής ιστοσελίδας Συνοπτική Ο webmaster ή webmistress

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η λύση της Microsoft Business Solutions-Navision για τις Πωλήσεις και το Μάρκετινγκ σας παρέχει ολοκληρωµένες και ακριβείς πληροφορίες ώστε να επικεντρώνετε τις ενέργειές σας σε

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή αναφορά παρουσιάζει σύντομα αποσπάσματα περιπτώσεων ώστε να σας δώσουν μια ακριβή και γρήγορη επισκόπηση.

Αυτή αναφορά παρουσιάζει σύντομα αποσπάσματα περιπτώσεων ώστε να σας δώσουν μια ακριβή και γρήγορη επισκόπηση. 1. Μελέτες περιπτώσεων Αυτή αναφορά παρουσιάζει σύντομα αποσπάσματα περιπτώσεων ώστε να σας δώσουν μια ακριβή και γρήγορη επισκόπηση. Στον ακόλουθο πίνακα βρίσκεται μια σύντομη λίστα με επιλεγμένες περιπτώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η διαφήμιση με μία μόνο λέξη χαρακτηρίζεται και ως «υπόσχεση», καθώς δίνει μια υπόσχεση στον υποψήφιο αγοραστή, για το προϊόν που διαφημίζει και αναφέρεται στην επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM)

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM) Ο ιεθνής Κώδικας ιαχείρισης της Ασφάλειας για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (ISM Code) είναι ένα διεθνές πρότυπο για την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam)

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) 1.1 Ορισμός σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή CAD (Computer

Διαβάστε περισσότερα

shaping the world of life sciences life sciences good to know you

shaping the world of life sciences life sciences good to know you shaping the world of life sciences good to know you life sciences Best Workplaces 2013 Greece profile H Randstad είναι ένας από τους μεγαλύτερως παρόχους στελέχωσης και υπηρεσίων Ανθρώπινου Δυναμικού παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος : Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα