ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ DESCRIPTION FORM AND FOOD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ DESCRIPTION FORM AND FOOD"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ REPUBLIC OF GREECE ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ DESCRIPTION FORM AND FOOD ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ VARIETY RESEARCH INSTITUTE ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ OF CULTIVATED PLANTS ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ SINDOS - GREECE FORM No.2 TEL.. : , FAX: INTERNET : ΜΠΙΖΕΛΙ / PEAS a b (1) Προσωρινή ονομασία Provisional name or Breeder s reference Τελική Ονομασία Final Denomination Α.M. File number Κωδ. Διατηρητή Maintainer code Σημειώστε με Χ το ανάλογο τετράγωνο / Mark with X the corresponding square A) Είναι F1 υβρίδιο όχι F1 υβρίδιο ποικιλία F1 hybrid no F1 hybrid variety Τρόπος δημιουργίας και καταγωγή Origin and methods of development used Ιδιαίτερες συστάσεις Special remarks Αναφέρατε παρόμοιες ποικιλίες με την προς εγγραφή ποικιλία. Σημειώστε τις διαφορές της από αυτές. Mention varieties similar to registered variety. Notify the differences from these varieties. Γνωστές ποικιλίες - Χαρακτηριστικά Χαρακτηριστικά της νέας ποικιλίας Διαφορές Similar varieties - Characteristics Characteristics of new variety - Differences (1) Σημείωση a : Δηλώνει ότι οι σπόροι προς σπορά της ποικιλίας αυτής είναι δυνατόν να πιστοποιηθούν σαν «βασικοί σπόροι» ή «πιστοποιημένοι σπόροι» ή να ελέγχονται ως τυποποιημένοι σπόροι (άρθρο 3, παράγρ.2α, Οδηγία 55/2002/ΕΚ). b : Δηλώνει ότι οι σπόροι προς σπορά της ποικιλίας αυτής είναι δυνατόν να ελέγχονται μόνο ως τυποποιημένοι σπόροι (άρθρο 3, παράγρ.2α, Οδηγία 55/2002/ΕΚ).

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ VARIETY DESCRIPTION ΜΠΙΖΕΛΙ Α.Μ : 1 ΣΠΟΡΟΣ : Σχήμα : 1=σφαιρικό, 2=ωοειδές, 3=κυλινδρικό, 4=ρομβοειδές, 5=τριγωνικό, 6=ακανόνιστο SEED: Shape: 1=spherical, 2=ovoid, 3=cylindrical, 4=rhomboid, 5=triangular, 6=irregular 2 ΣΠΟΡΟΣ : Σχήμα του αμυλοκόκκου : 1=απλό, 2=σύνθετο SEED: Shape of starch grain: 1=simple, 2=compound 3 ΣΠΟΡΟΣ : Χρώμα της κοτυληδόνας : 1=πράσινο, 2=κίτρινο SEED: Color of cotyledon: 1=green, 2=yellow 4 ΣΠΟΡΟΣ: Μαρμαρώδες του περισπερμίου (μόνο για ποικιλίες με ανθοκυάνη): 1=απόν, 9=παρόν SEED: Marbling of testa (varieties with anthocyanin only): 1=absent, 9=present 5 ΣΠΟΡΟΣ : Βιολετί ή ροζ κηλίδες του περισπερμίου (μόνο για ποικιλίες με ανθοκυάνη) : 1=απούσες, 2=ασθενείς, 3=έντονες SEED: Violet or pink spots on testa (varieties with anthocyanin only): 1=absent, 2=faint, 3=intense 6 ΣΠΟΡΟΣ : Μαύρο χρώμα του ομφαλού: 1=απόν, 9=παρόν SEED: Black color of hilum: 1=absent, 9=present 7 ΣΠΟΡΟΣ : Χρώμα του περισπερμίου (μόνο για ποικιλίες με ανθοκυάνη) : 1=κοκκινωπό-καφέ, 2=καφέ, 3=καφέ-πράσινο SEED: Color of testa (varieties with anthoocyanin only) : 1=reddish brown, 2=brown, 3=brownish green 8 ΣΠΟΡΟΣ : Λακάκια στις κοτυληδόνες (μόνο σε ποικιλίες με αρυτίδωτο σπόρο και απλούς αμυλοκόκκους) : 1=απόντα, 9=παρόντα SEED: Dimpled cotyledons (varieties with unwrikled seed and simple starch grains only): 1=absent, 9=present 9 ΦΥΤΟ : Ανθοκυάνη : 1=απούσα, 9=παρούσα PLANT: Anthocyanin coloration: 1=absent, 9=present 10 ΦΥΤΟ:Ύψος:1=πολύ μικρό, 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο, 9=πολύ μεγάλο PLANT: Height: 1=very short, 3=short, 5=medium, 7=tall, 9=very tall 11 ΣΤΕΛΕΧΟΣ: Σύσφιξη : 1=απούσα, 9=παρούσα STEM: Fasciation: 1=absent, 9=present 12 ΣΤΕΛΕΧΟΣ : Μήκος: 1=πολύ μικρό, 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο, 9=πολύ μεγάλο STEM: Length: 1=very short, 3=short, 5=medium, 7=long, 9=very long 13 ΣΤΕΛΕΧΟΣ : Αριθμός γονάτων έως και το γόνιμο γόνατο : 1=πολύ μικρός, 3=μικρός, 5=μέτριος, 7=μεγάλος, 9=πολύ μεγάλος STEM: Number of nodes up to and including first fertile node: 1=very few, 3=few, 5=medium, 7=many, 9=very many 14 ΣΤΕΛΕΧΟΣ : Ανθοκυάνη στην μασχάλη (μόνο για ποικιλίες με ανθοκυάνη) : 1=απούσα, 9=παρούσα STEM: Anthocyanin coloration of axil (varieties with anthocyanin only) : 1=absent, 9=present 15 ΣΤΕΛΕΧΟΣ : Τύπος της χρώσης της ανθοκυάνης της μασχάλης (μόνο ποικιλίες με ανθοκυάνη) : 1=απλός δακτύλιος, 2=διπλός δακτύλιος STEM: Type οf anthocyanon coloration of axil (varieties with anthocyanin only): 1=single ring, 2=double ring 16 ΦΥΛΛΩΜΑ: Χρώμα: 1=κιτρινοπράσινο, 2=πράσινο, 3=μπλε-πράσινο FOLIAGE: Color: 1=yellow green, 2=green, 3=blue green 17 ΦΥΛΛΩΜΑ : Ένταση του χρώματος (εκτός από τις κιτρινοπράσινες και κυανοπράσινες ποικιλίες) : 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη FOLIAGE: Ιntensity of color (excluding yellow-green and blue-green varieties): 3=light, 5=medium, 7=dark

3 18 ΦΥΛΛΩΜΑ: Γκριζωπή απόχρωση: 1=απούσα, 9=παρούσα FOLIAGE: Greyish hue: 1=absent, 9=present 19 ΦΥΛΛO : Φυλλάρια : 1=απόντα, 9=παρόντα LEAF: Leaflets: 1=absent, 9=present 20 ΦΥΛΛO : Κηρώδες στη επιφάνειας του ανωτέρου φυλλαρίου : 1=απόν, 9=παρόν LEAF: Waxiness of surface of upper leaflet: 1=absent, 9=present 21 ΦΥΛΛO : Μέσος όρος μεγίστου αριθμού φυλλαρίων : 3=μικρός, 5=μέτριος, 7=μεγάλος LEAF: Average maximum number of leaflets: 3=few, 5=medium, 7=many 22 ΦΥΛΛΑΡΙΟ: Μέγεθος: 1=πολύ μικρό, 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο, 9=πολύ μεγάλο LEAFLET: Size: 1=very small, 3=small, 5=medium, 7=large, 9=very large 23 ΦΥΛΛΑΡΙΟ: Μήκος: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο LEAFLET: Length: 3=short, 5=medium, 7=long 24 ΦΥΛΛΑΡΙΟ: Πλάτος: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο LEAFLET: Width: 3=narrow, 5=medium, 7=broad 25 ΦΥΛΛΑΡΙΟ : Απόσταση του ευρύτερου σημείου από τη βάση : 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη LEAFLET: Distance from widest point to base: 3=short, 5=medium, 7=long 26 ΦΥΛΛΑΡΙΟ: Οδόντωση: 1=απούσα, 9=παρούσα LEAFLET: Dentation: 1=absent, 9=present 27 ΦΥΛΛΑΡΙΟ: Βαθμός οδόντωσης: 1=πολύ ασθενής, 3=ασθενής, 5=μέτριος, 7=ισχυρός, 9=πολύ ισχυρός LEAFLET: Degree of dentation: 1=very weak, 3=weak, 5=medium, 7=strong, 9=very strong 28 ΠΑΡΑΦΥΛΛΑΡΙΟ : Ανάπτυξη : 1=υποτυπώδης, 2=καλή STIPULE: Type of development: 1=rudimentary, 2=well developed 29 ΠΑΡΑΦΥΛΛΑΡΙΟ: Παραφυλλάρια με σχήμα "αυτιών λαγού" : 1=απόντα, 9=παρόντα STIPULE: "Rabbit-eared" stipules: 1=absent, 9=present 30 ΠΑΡΑΦΥΛΛΑΡΙΟ: Κηρώδες στην επιφάνεια του ανώτερου παραφυλλαρίου : 1=απόν, 9=παρόν STIPULE: Waxiness of surface of upper stipule: 1=absent, 9=present 31 ΠΑΡΑΦΥΛΛΑΡΙΟ: Μήκος: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο STIPULE: Length: 3=short, 5=medium, 7=long 32 ΠΑΡΑΦΥΛΛΑΡΙΟ: Πλάτος: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο STIPULE: Width: 3=narrow, 5=medium, 7=broad 33 ΠΑΡΑΦΥΛΛΑΡΙΟ: Κηλίδωση : 1=απουσία, 9=παρουσία STIPULE: Flecking: 1=absent, 9=present 34 ΠΑΡΑΦΥΛΛΑΡΙΟ: Μέγιστη πυκνότητα της κηλίδωσης : 1=πολύ μικρή, 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη, 9=πολύ μεγάλη STIPULE: Maximum density of flecking: 1=very sparse, 3=sparse, 5=medium, 7=dense, 9=very dense 35 ΜΙΣΧΟΣ : Μήκος (από τη μασχάλη έως την α' έλικα), μόνο για ποικιλίες χωρίς φυλλάρια: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο PETIOLE: Length (from axil to the first tendril), varieties without leaflets only: 3=short, 5=medium, 7=long 36 ΑΝΘΗΣΗ: 1=πολύ πρώιμη, 3=πρώιμη, 5=μέση, 7=όψιμη, 9=πολύ όψιμη FLOWERING: 1=very early, 3=early, 5=medium, 7=late, 9=very late Α.Μ:

4 37 ΦΥΤΟ : Μέγιστος αριθμός ανθέων ανά γόνατο (για ποικιλίες χωρίς σύσφιξη): 1=ένα, 2=ένα με δύο, 3=δύο, 4=δύο με τρία, 5=τρία, 6=τρία με τέσσερα, 7=πάνω από τέσσερα PLANT: Maximum number of flowers per node (non-fasciated varieties only): 1=one, 2=one to two, 3=two, 4=two to three, 5=three, 6=three to four, 7=more than four 38 ΑΝΘΟΣ: Χρώση ανθοκυάνης της πτέρυγας (μόνο για ποικιλίες με ανθοκυάνη): 1=απαλό ροζ, 2=ροζ, 3=κοκκινωπό-πορφυρό FLOWER: Anthocyanin coloration of wing (varieties with anthocyanin only) : 1=pink blush, 2=pink, 3=reddish purple 39 ΑΝΘΟΣ: Ένταση του κοκκινωπού πορφυρού χρώματος της πτέρυγας (μόνο για ποικιλίες με κοκκινωπά πορφυρά άνθη): 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη FLOWER: Intensity of reddish purple coloration of wing (reddish purple flowered varieties only): 3=weak, 5=medium, 7=strong 40 ΑΝΘΟΣ : Ένταση του χρώματος του πετάσου (μόνο για ποικιλίες με κοκκινωπά πορφυρά άνθη): 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη FLOWER: Intensity of color of standard (reddish purple flowered varieties): 3=weak, 5=medium, 7=strong 41 ΑΝΘΟΣ: Χρώμα του πετάσου(μόνο για ποικιλίες χωρίς ανθοκυάνη): 1=λευκό, 2=λευκό προς κρεμ, 3=κρεμ FLOWER: Color of standard(varieties without anthocyanin only): 1=white, 2=white to cream, 3=cream 42 ΑΝΘΟΣ: Μέγιστο πλάτος του πετάσου: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο FLOWER: Maximum width of standard: 3=narrow, 5=medium, 7=broad 43 ΑΝΘΟΣ: Σχήμα της βάσης του πετάσου: 1=ισχυρά υπερυψωμένη, 3=υπερυψωμένη, 5=επίπεδη, 7=τοξοειδές, 9=ισχυρά τοξοειδές FLOWER: Shape of base of standard: 1=strongly raised, 3=raised, 5=level, 7=arched, 9=strongly arched 44 ΑΝΘΟΣ : Κυματισμός του πετάσου : 1=απόν ή πολύ ασθενής, 3=ασθενής, 5=μέτριος, 7=ισχυρός, 9=πολύ ισχυρός FLOWER: Intensity of undulation of standard: 1=absent or very weak, 3=weak, 5=medium, 7=strong, 9=very strong 45 ΑΝΘΟΣ: Πλάτος του σεπάλου: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο FLOWER: Width of sepal: 3=narrow, 5=medium, 7=broad 46 ΑΝΘΟΣ: Σχήμα της κορυφής του ανώτερου σεπάλου (στο β' ανθοφόρο γόνατο) : 1=προεξέχων, 2=μυτερό, 3=στρογγυλεμένο FLOWER: Shape of apex of apper sepal (at second flowering node): 1=accuminated, 2=pointed, 3=rounded 47 ΑΝΘΟΣ : Μήκος του ποδίσκου απ' το στέλεχος στο α' άνθος : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο FLOWER: Length of peduncle from stem to first flower: 3=short, 5=medium, 7=long 48 ΛΟΒΟΣ : Μήκος (όπως στο 46): 1=πολύ μικρό, 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο, 9=πολύ μεγάλο POD: Length (as for 46): 1=very short, 3=short, 5=medium, 7=long, 9=very long 49 ΛΟΒΟΣ : Μέγιστο πλάτος (όπως στο 46): 1=πολύ μικρό, 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο, 9=πολύ μεγάλο POD: Maximum width (as for 46): 1=very narrow, 3=narrow, 5=medium, 7=broad, 9=very broad 50 ΛΟΒΟΣ : Μεμβράνη : 1=απούσα, 2=μερικώς παρούσα, 3=παρούσα POD: Parchment: 1=absent, 2=partially present, 3=entirely present 51 ΛΟΒΟΣ: Παχύ τοίχωμα (ποικιλίες με μερική ή χωρίς μεμβράνη) : 1=απόν, 9=παρόν POD: Thickened wall (varieties with no or partial parchment only): 1=absent, 9=present Α.Μ:.

5 52 ΛΟΒΟΣ : Καμπυλότητα : 1=απούσα ή πολύ ασθενής, 3=ασθενής, 5=μέτρια, 7=ισχυρή, 9=πολύ ισχυρή POD: Degree of curvature: 1=absent or very weak, 3=weak, 5=medium, 7=strong, 9=very strong 53 ΛΟΒΟΣ: Τύπος καμπυλότητας : 1=κοίλο, 2=κυρτό POD: Type of curvature: 1=concave, 2=convex 54 ΛΟΒΟΣ : Σχήμα του ελεύθερου άκρου (μόνο για ποικιλίες χωρίς παχύ λοβιαίο τοίχωμα): 1=μυτερό, 2=αμβλύ POD: Shape of distal part (varieties without thickened wall only): 1=pointed, 2=blunt 55 ΛΟΒΟΣ: Χρώμα : 1=κίτρινο, 2=πράσινο, 3=μπλε-πράσινο, 4=πορφυρό POD: Color: 1=yellow, 2=green, 3=blue-green, 4=purple 56 ΛΟΒΟΣ : Ένταση πράσινου χρώματος : 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη POD: Intensity of green color: 3=light, 5=medium, 7=dark 57 ΛΟΒΟΣ : Ίνες της ραφής (μόνο για ποικιλίες με μερική ή χωρίς μεμβράνη): 1=απούσες ή μερικώς ανεπτυγμένες, 9=παρούσες POD: Strings of suture (varieties with no or partial parchment only): 1=absent or rudimentary, 9=present 58 ΛΟΒΟΣ : Ανθοκυάνη στη ραφή (μόνο για ποικιλίες με ανθοκυάνη): 1=απούσα, 9=παρούσα POD: Anthocyanin coloration of suture (varieties with anthocyanin only): 1=absent, 9=present 59 ΛΟΒΟΣ : Κηλίδες ανθοκυάνης στο εξωτερικό τοίχωμα (μόνο για ποικιλίες με ανθοκυάνη) : 1=απούσες, 9=παρούσες POD: Spots of anthocyanin coloration on outer wall (varieties with anthocyanin only): 1=absent, 9=present 60 ΛΟΒΟΣ: Αριθμός ωαρίων: 3=μικρός, 5=μέτριος, 7=μεγάλος POD: Number of ovules: 3=few, 5=medium, 7=many 61 ΛΟΒΟΣ : Ένταση του πράσινου χρώματος του ανώριμου σπόρου : 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη POD : intensity of green color of immature seed : 3=light, 5=medium, 7=dark 62 ΣΠΟΡΟΣ : Ωρίμανση: 1=πολύ πρώιμη, 3=πρώιμη, 5=μέση, 7=όψιμη, 9=πολύ όψιμη SEED: Time of maturity: 1=very early, 3=early, 5=medium, 7=late, 9=very late 63 ΣΠΟΡΟΣ : Ρυτίδωση της κοτυληδόνας : 1=απούσα, 9=παρούσα SEED: Wrinkling of cotyledon: 1=absent, 9=present 64 ΣΠΟΡΟΣ: Βαθμός ρυτίδωσης της κοτυληδόνας : 3=μικρός, 5=μέτριος, 7=μεγάλος SEED: Degree of wrinkling of cotyledon: 3=weak, 5=medium, 7=strong 65 ΣΠΟΡΟΣ: Βάρος : 1=πολύ μικρό, 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο, 9=πολύ μεγάλο SEED: Weight: 1=very small, 3=small, 5=medium, 7=large, 9=very large 66.1 Ανθεκτικότητα στο Fusarium oxysporum f.sp.pisi. Race 1: 1=απουσία, 9=παρουσία Resistance to Fusarium oxysporum f.sp.pisi. Race 1: 1=absent, 9=present Α.Μ: Ο δημιουργός της ποικιλίας / The Breeder of the variety : Υπογραφή / Signature : Ημερομηνία / Date :

Β. ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Β. ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Β. ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 162 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ F 2 ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙΤΟΥ ΣΕ ΔΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΠΟΡΑΣ Χ. Γκόγκας, Μ. Κούτσικα Σωτηρίου Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αµ ελογραφική Περιγραφή Ορισµένων Ελληνικών Ποικιλιών της Αµ έλου (Vitis vinifera L.) µε τον Κώδικα Αµ ελογραφικής Περιγραφής του O.I.V.

Αµ ελογραφική Περιγραφή Ορισµένων Ελληνικών Ποικιλιών της Αµ έλου (Vitis vinifera L.) µε τον Κώδικα Αµ ελογραφικής Περιγραφής του O.I.V. Αµ ελογραφική Περιγραφή Ορισµένων Ελληνικών Ποικιλιών της Αµ έλου (Vitis vinifera L.) µε τον Κώδικα Αµ ελογραφικής Περιγραφής του O.I.V. Μετα τυχιακή µελέτη της φοιτήτριας Νεοφύτου Σταυρούλας Α Θ Η Ν Α

Διαβάστε περισσότερα

Βοτανικός Οδηγός Πεδίου για το μονοπάτι Ανώπολη - Πάχνες. Field guide to the wildflowers of Anopoli - Pachnes Footpath

Βοτανικός Οδηγός Πεδίου για το μονοπάτι Ανώπολη - Πάχνες. Field guide to the wildflowers of Anopoli - Pachnes Footpath Βοτανικός Οδηγός Πεδίου για το μονοπάτι Ανώπολη - Πάχνες Field guide to the wildflowers of Anopoli - Pachnes Footpath The project / To έργο Title / Τίτλος: Mediterranean Forests for All / Μεσογειακά Δάση

Διαβάστε περισσότερα

Wild poinsettia (Euphorbia heterophylla): an emerging weed in cotton and processing tomato in Greece

Wild poinsettia (Euphorbia heterophylla): an emerging weed in cotton and processing tomato in Greece Hellenic Plant Protection Journal 8: 27-32, 2015 DOI 10.1515/hppj-2015-0005 SHORT COMMUNICATION Wild poinsettia (Euphorbia heterophylla): an emerging weed in cotton and processing tomato in Greece D. Chachalis

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA 5000 EUROPA 5000

EUROPA 5000 EUROPA 5000 Η σειρά EUROPA 5000 είναι ένα σύστηµα ιδανικό για ανοιγόµενα κουφώµατα, το οποίο σχεδιάστηκε µε σκοπό να προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις στα κτίρια, καλύπτοντας τις απαιτήσεις µηχανικών και αρχιτεκτόνων.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ Ταυτοποίηση, ποσοτικός προσδιορισμός & εποχικές μεταβολές φαινολικών ενώσεων μεταξύ & εντός ποικιλιών ελιάς & μοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ K. ΓΚΟΥΛΤΑ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ K. ΓΚΟΥΛΤΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Π.Μ.Σ. «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» «Συστήματα Ολοκληρωμένης - Βιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO JANUARY - 2007 CURTAIN WALL PR-50

PROFILCO JANUARY - 2007 CURTAIN WALL PR-50 PROFILCO JANUARY - 2007 CURTAIN WALL PR-50 PROFILCO CURTAIN WALL PR-50 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ PR50 PR50 CURTAIN WALL SYSTEM CHARACTERISTICS Το υαλοπέτασμα PR50 σχεδιάστηκε ώστε να καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO CURTAIN WALL PR-50

PROFILCO CURTAIN WALL PR-50 PROFILCO CURTAIN WALL PR-50 JANUARY -2010 PROFILCO CURTAIN WALL PR-50 PR50 CURTAIN WALL SYSTEM CHARACTERISTICS The PR 50 curtain wall system is designed to cover the most variable design requirements

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ DRIPLINES TECHNICAL SHEET ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ DRIPLINES TECHNICAL SHEET ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ cm R=3,2 m,c 42,6cm cm DRIPLINES ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Certified Quality Assurance System Πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ TECHNICAL SHEET ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Table of Contents- Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Version 10/2015 Περιεχόμενα Table of Contents. Συρόμενο 130/260kg Sliding 130/260kg 41-80. Συρόμενο 100kg Sliding 100kg 81-102

Version 10/2015 Περιεχόμενα Table of Contents. Συρόμενο 130/260kg Sliding 130/260kg 41-80. Συρόμενο 100kg Sliding 100kg 81-102 Version 10/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 11-12 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 13-20 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 21-38

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO PR-43 APRIL - 2007

PROFILCO PR-43 APRIL - 2007 PROFILCO PR-43 APRIL - 2007 PROFILCO PR-43 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ Η εταιρεία μας τηρώντας το σύστημα ISO 9001, διενεργεί έλεγχο στα προϊόντα στο Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Kangourou Mathematics Competition 2015

Kangourou Mathematics Competition 2015 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus Kangourou Mathematics Competition 2015 Benjamin (Ε - Στ Δημοτικού) 21 Μαρτίου/March 2015 10:00 11:15 Ερωτήσεις 1 10 = 3 βαθμοί

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO THERMO PR-63

PROFILCO THERMO PR-63 PROFILCO THERMO PR-63 JUNE - 2008 PROFILCO THERMO PR-63 QUALITY CONTROL METHODS FOR EXTRUDED PROFILES AND POWDER COATINGS Our company applies ISO 9001 system carry out tests on the extruded profiles

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά EUROPA 5500 σχεδιάστηκε. φινίρισµα.

Η σειρά EUROPA 5500 σχεδιάστηκε. φινίρισµα. Η σειρά EUROPA 5500 σχεδιάστηκε για να δηµιουργεί ανοιγόµενα θερµοδιακοπτόµενα κουφώµατα, προσφέροντας απόλυτη στεγανότητα στο νερό και τον αέρα, τέλεια εφαρµογή, στιβαρότητα και αντοχή, για κάθε τύπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΣΙΤΗΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

S Y N C R O B L U E W H I T E

S Y N C R O B L U E W H I T E SYNCROBLUEWHITE 4 5 Πόρτα στη διακόσμηση: Πέρα από τις επιλογές των επιφανειών (ξύλων-χρωμάτων), το βασικότερο χαρακτηριστικό της παραγωγής Syncro, είναι η μοντέρνα, απλή σχεδίαση, που δεν στερείται της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY 2015. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%. Prices include VAT 23%.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY 2015. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%. Prices include VAT 23%. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY 2015 Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%. Prices include VAT 23%. ΑΞΕΣΟΥΑΡ BARISTA BARISTA ACCESSORIES JOE FREX hts ασημί / silver JOE FREX htb μαύρο / black JOE FREX htr κόκκινο

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA 5000 EUROPA 5000

EUROPA 5000 EUROPA 5000 Η σειρά EUROPA 5000 είναι ένα σύστημα ιδανικό για ανοιγόμενα κουφώματα, το οποίο σχεδιάστηκε με σκοπό να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στα κτίρια, καλύπτοντας τις απαιτήσεις μηχανικών και αρχιτεκτόνων.

Διαβάστε περισσότερα

Cafelat Pillar. Cafelat Pillar Πατητήρι Καφέ Cafelat Pillar Coffee Tamper. Cafelat Drop. Cafelat Drop Πατητήρι Καφέ Cafelat Drop Coffee Tamper

Cafelat Pillar. Cafelat Pillar Πατητήρι Καφέ Cafelat Pillar Coffee Tamper. Cafelat Drop. Cafelat Drop Πατητήρι Καφέ Cafelat Drop Coffee Tamper αξεσουαρ barista Cafelat Pillar Πατητήρι με επίπεδη βάση από ανοξείδωτο ατσάλι και λαβή από λάστιχο Κάθετες ραβδώσεις στη λαβή για σταθερό κράτημα Νέος, funky σχεδιασμός Ύψος: 90 mm Tamper with flat

Διαβάστε περισσότερα

ALFA WOOD offers new colors from different varieties of wood like (beech, oak, maple, walnut, teak, wenge, cherry etc) in relief surface.

ALFA WOOD offers new colors from different varieties of wood like (beech, oak, maple, walnut, teak, wenge, cherry etc) in relief surface. ALFA FLOORING Καινοτομία, δημιουργικότητα, ποιότητα είναι τα τρία βασικά κλειδιά του ALFA FLOORING της ALFA WOOD, που το καθιστά το μοναδικό παραγόμενο προϊόν για τον Ελληνικό χώρο και για το χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO THERMO PR-55

PROFILCO THERMO PR-55 PROFILCO THERMO PR-55 AUGUST - 2008 PROFILCO THERMO PR-55 QUALITY CONTROL METHODS FOR EXTRUDED PROFILES AND POWDER COATINGS Our company applies ISO 9001 system carry out tests on the extruded profiles

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO PR-43 DECEMBER

PROFILCO PR-43 DECEMBER PROFILCO PR-43 DECEMBER - 2009 PROFILCO PR-43 QUALITY CONTROL METHODS FOR EXTRUDED PROFILES AND POWDER COATINGS Our company applies ISO 9001 system carry out tests on the extruded profiles by the Department

Διαβάστε περισσότερα

A.KARAMITSOS. 34, Tsimiski Str. - 54623 Thessaloniki - GREECE tel.: +30 2310 264 366 - fax: +30 2310 274 031

A.KARAMITSOS. 34, Tsimiski Str. - 54623 Thessaloniki - GREECE tel.: +30 2310 264 366 - fax: +30 2310 274 031 A.KARAMITSOS 34, Tsimiski Str. - 54623 Thessaloniki - GREECE tel.: +30 2310 264 366 - fax: +30 2310 274 031 www.karamitsos.com e-mail: karamitsos@karamitsos.gr WORKING HOURS: 07.00-15.00 Wednesday, 8 January

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α. Β. Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α. Β. Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α. Β. Ε. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟMOΝΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ OPENING THERMALLY INSULATED SYSTEMS Η σειρά PRIMA 8500 είναι ένα νέο Ανοιγόμενο Σύστημα υψηλών προδιαγραφών με απλές ίσιες γραμμές σχεδίασης.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή, Introduction 4/2014. Eισαγωγή Introduction

Εισαγωγή, Introduction 4/2014. Eισαγωγή Introduction Εισαγωγή, Introduction 4/2014 Eισαγωγή Introduction 1 Περιεχόμενα Index 4 Όροι πώλησης. Sales conditions. 5 Επεξήγηση συμβόλων. Symbol definition. 6 Οικολογικό αποτύπωμα. Ecological footprint. 7 Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία μας Our company

Η εταιρεία μας Our company Η εταιρεία ΡΟΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε με διακριτικό τίτλο ROLKA είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο της κατασκευής και εμπορίας συστημάτων ρολών στην Ελλάδα. Εδρεύει στην Κατερίνη και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪOΝΤΩΝ PRODUCT CATALOGUE ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ LOCKING SYSTEMS AND MECHANISMS ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / ΣΙΔΗΡΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪOΝΤΩΝ PRODUCT CATALOGUE ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ LOCKING SYSTEMS AND MECHANISMS ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪOΝΤΩΝ PRODUCT CTLOGUE ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ LOCKING SYSTEMS ND MECHNISMS OPENING LUMINIUM / STEEL DOORS ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / ΣΙΔΗΡΟΥ SLIDING LUMINIUM WINDOWS ΣΥΡΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

η αναδόµηση της συγχειλίας µετά την εκτοµή

η αναδόµηση της συγχειλίας µετά την εκτοµή Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2013) 1, 15-24 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2013) 1, 15-24 15 Αναδόµηση της συγχειλίας µετά την εκτοµή όγκων µε την τεχνική

Διαβάστε περισσότερα