Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της χαμηλότερης τιμής χωρίς Φ.Π.Α..

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της χαμηλότερης τιμής χωρίς Φ.Π.Α.."

Transcript

1 Να αναρτηθεί στο διαδίκτυο Αθήνα, Α.Π. : 3041 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ ΕΥΗ- ΣΑΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Τηλέφωνο: ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ- ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΙΧΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (FIREWALL) ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ. Η Ακαδημία Αθηνών έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α 204) "Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. όπως ισχύει σήμερα 2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α 19) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" όπως ισχύει σήμερα. 3. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου" και 4. Την από απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών πρόκειται να αναθέσει με διαδικασία διαπραγμάτευσης- απευθείας ανάθεση, την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση τείχους προστασίας (FIREWALL) προς κάλυψη των αναγκών της Ακαδημίας Αθηνών. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της χαμηλότερης τιμής χωρίς Φ.Π.Α.. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 9.559,56 (επτά χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Ακαδημίας. Η προσφορά θα κατατεθεί στο Αυτοτελές Γραφείο Μηχανογραφήσεως & Πληροφορικής της Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28, Αθήνα (τηλ κ. Θεοφάνης Σαλάππας), με την ένδειξη «Απ ευθείας προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση τείχους προστασίας (FIREWALL) προς κάλυψη των αναγκών της Ακαδημίας Αθηνών» σε κλειστό φάκελο μέχρι την Δευτέρα 28 Ιουλίου 2014 και ώρα π. μ. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Ακαδημίας. O Γενικός Γραμματεύς Συννημένα: Τεχνικές Προδιαγραφές ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει εμπειρία σε έργα με εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία Firewall με ίδιους συνεργάτες και όχι με εξωτερικούς. Θα πρέπει με την τεχνική του προσφορά να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος έχει εμπειρία σε παρόμοια έργα με επιτυχή εκτέλεση. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην οικονομική προσφορά του το κόστος των υπηρεσιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης της συσκευής. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει εκπαίδευση στη λειτουργία και παραμετροποίηση του Firewall σε δύο (2) διαχειριστές της Ακαδημίας Αθηνών. Η παράδοση του έργου (συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης και παραμετροποίησης) θα πρέπει να γίνει εντός δεκαπέντε (15) ημερών, το αργότερο, από την υπογραφή της σύμβασης. Ο προς προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να είναι συμβατός με τον ύφιστάμενο δικτυακό εξοπλισμό της Ακαδημίας Αθηνών. Για το λόγο αυτό οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται να λάβουν γνώση της υπάρχουσας δικτυακής υποδομής, επί ποινή αποκλεισμού, κατόπιν συνεννόησης με το Αυτοτελές Γραφείο Μηχανογραφήσεως & Πληροφορικής της Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28, Αθήνα (τηλ κ. Θεοφάνης Σαλάππας, κ. Κων/νος Οικονόμου). ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αρχιτεκτονική: Λειτουργία μη βασισμένη σε ευρέως διαδεδομένες γενικής χρήσης πλατφόρμες λειτουργικών συστημάτων και λύσεων Firewall. Να αναφερθεί ο οίκος κατασκευής. Αρχιτεκτονικής Statefull Inspection Δυνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωμα 19 Άλλα χαρακτηριστικά να αναφερθούν Απόδοση: Συνολικό Throughput του κόμβου Firewall Stateful Inspection throughput multiprotocol (Traffic profile που αποτελείται από TCP-based protocols/applications όπως HTTP, SMTP, FTP, IMAPv4, BitTorrent, και DNS) ΑΠΑΙΤΗΣΗ >=1,2 Gbps >=600 Mbps 2

3 Next-Generation throughput multiprotocol (Throughput με multi-protocol traffic profile με ενεργοποιημένα Application Visibility Control (AVC) and Web Security Essentials (WSE), Traffic logging)enabled) >=350 Mbps Ρυθμός δημιουργίας νέων συνδέσεων (CPS) >= Ρυθμός μεταγωγής πακέτων 64 bytes (PPS) >= Αριθμός ταυτόχρονων συνδέσεων >= Αριθμός ταυτόχρονων συνδέσεων IPSEC ή SSL VPN peer >= 250 Απόδοση VPN 3DES/AES >= 250Mbps Memory >=8GB Hard Disk >=120GB Solid state Disk Βασικά Χαρακτηριστικά: Υποστήριξη IPv4 και IPv6 Υποστήριξη Unicast και Multicast Δυνατότητα transparent λειτουργίας (L2 firewall) Υποστήριξη Network Address Translation (NAT): Static & Dynamic NAT Port Address Translation (NAT Overload) NAT-T (NAT Traversal για ΙΚΕ IPSec Clients) Port-level NAT Policy-based NAT (IP source/destination διεύθυνσης ή/και TCP/UDP πόρτας) Υποστήριξη κανόνων ελέγχου πρόσβασης (Access Control Rules): Έλεγχος εισερχόμενης και εξερχόμενης κίνησης Κανόνες ανά VLAN Κανόνες ανά χρήστη Ομαδοποίηση κανόνων Ενεργοποίηση - απενεργοποίηση κανόνων Προγραμματισμός χρόνου ενεργοποίησης - απενεργοποίησης κανόνων Δημιουργία Syslog ανά κανόνα Υποστήριξη στατικής ή δυναμικής δρομολόγησης με static routes, RIP ή OSPF πρωτοκόλλου Υποστήριξη εικονικών interfaces (VLANs) σε ένα φυσικό interface, με βάση το ΙΕΕΕ 802.1q πρότυπο Αποθήκευση τοπικά username/password χρηστών Υποστήριξη Certification Authority (CA) Υποστήριξη λειτουργίας DHCP server σε περισσότερα από ένα interfaces και λειτουργίας DHCP Relay Υποστήριξη τεχνικών Quality of Service (QoS) Να διαθέτει μηχανισμούς επιθεώρησης σε βάθος του πρωτοκόλλου HyperText Transport Protocol (HTTP): Έλεγχος συμβατότητας με τα πρώτυπα RFC για προστασία από επιθέσεις Φιλτράρισμα επιλεκτικά των εντολών HTTP Έλεγχος περιεχομένου κίνησης HTTP (Port 80 missuse) Να διαθέτει μηχανισμούς επιθεώρησης πρωτοκόλλων (protocol inspection) σε επίπεδο εφαρμογών δεδομένων και Voice/Video. Να υποστήριζει τουλάχιστον τα πρωτόκολλα: >= 100 3

4 Simple Mail Transport Protocol (SMTP/ESMTP) Internet Control Message Protocol (ICMP) Domain Name System (DNS) Simple Network Management Protocol (SNMP) HyperText Transport Protocol (HTTP) File Transfer protocol (FTP) Trivial File Transfer protocol (TFTP) SQLNet (Oracle client/server protocol) Sun Remote Procedure Call (RPC) services, including Network File System (NFS) Η.323, SIP, SCCP Media GW Control Protocol (MGCP) Real-Time Streaming Protocol (RTSP) Υποστήριξη μηχανισμών ActiveX and Java applet Filtering καθώς και μηχανισμούς αποτροπής επιθέσεων τύπου Denialof-Service. Υποστήριξη υπηρεσιών Web Cache με το πρωτόκολλο WCCPv2 ή ισοδύναμο Υποστήριξη μηχανισμών προστασίας απο botnet VPN Χαρακτηριστικά: Υποστήριξη IPSec, HTTPS/SSL, TLS/DTLS. Υποστήριξη point-point και απομακρυσμένης σύνδεσης VPN (Remote Access VPN) με την χρήση λογισμικού Client Υποστήριξη κρυπτογράφησης δεδομένων με χρήση αλγορίθμου Triple-DES (168-bit) και ΑΕS (128, 192, και 256- bit) Υποστήριξη VPN Client πολλαπλών λειτουργικών συστημάτων με κατ ελάχιστον Windows, MAC OS και Linux VPN Clients. Υποστήριξη Mobile Clients (π.χ iphone, Android κ.α) Δυνατότητα εκίννησης του VPN Client πριν την αυθεντικοποίηση του χρήστη τοπικά ή στις υπηρεσίες καταλόγου (Pre-Login) Δυνατότητα χρησιμοποίσησης της τοπικής σύνδεσης στο Internet κατά την διάρκεια σύνδεσης του VPN Client. Η δυνατότητα να ενεργοπιείται κεντρικά από τον διαχειριστή για το πλήθος των Clients ή επιλεκτικά ανά χρήστη/ομάδα. Να υποστηρίζεται και να αναφερθεί ο τρόπος παρεμετροποίησης διαφορετικής πολιτικής ανάλογα με τον χρήστη και το λειτουργικό της συσκευής Να υποστηρίζεται και να αναφερθεί ο τρόπος ελέγχου της ακεραιότητας των απομακρυσμένων συσκευών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι η σύνδεση γίνεται από σχετικά ασφαλές περιβάλλον (π.χ ύπαρξη Antivirus, OS Service pack κ.λ.π) Μηχανισμός Application Control and Web security Να έχει ομαδοποιημένες κατηγορίες φίλτρων URL και ιστότοπων Να υποστηρίζει αυτόματη ενημέρωση των φίλτρων URL και κατηγορίες ιστότοπων. Δυνατότητα ενημέρωσης των φίλτρων URL και ένταξη ιστότοπων σε συγκεκριμένη κατηγορία, από τον διαχειριστή. Εντοπισμό νέων επιθέσεων (Day0). Να αναφερθεί ο τρόπος λειτουργίας. 4

5 Aποκλεισμός-φιλτράρισμα συνδέσεων των δημοσίων- Internet διευθύνσεων με κακό ιστορικό (Reputation based filtering) Να έχει την δυνατότητα ο διαχειριστής να ρυθμίζει τον τρόπο συμπεριφοράς της συσκευής ανάλογα με την "φήμη" Να υποστηρίζει την επιθεώρηση και την απαγόρευση λήψης και αποστολής αρχείων (download/upload) ανάλογα με το MIME type του αρχείου Δυνατότητα αναγνώρισης εφαρμογών (skype, facebook, msn, gmail, teamviewer, remote desktop) etc Να υποστηρίζει την επιθεώρηση και την απαγόρευση αποστολής αρχείων μεσω Webmail Να υποστηρίζει υπηρεσίες καταλογου Active Directory Να υποστηρίζει NTLM και kerberos authentication Η υλοποίηση λύσης AD να επιτρέπει την δημιουργία πολιτικών ανά χρήστη ή ομάδα χρηστών. Σκοπός είναι να επιτρέπεται η διαμόρφωση πολιτικών σε επίπεδο τμημάτων ή διευθύνσεων του οργανισμού. Διεπαφές: Προσφερόμενος αριθμός θυρών gigabit Ethenret 100/1000 Mbps Δυνατότητα υποστήριξης οτικών gigabit θυρών Διαχείριση και άδειες χρήσης Να έχει δυνατότητα κεντρικής διαχείρισής του μέσω γραφικού περιβάλλοντος (GUI) και μέσω γραμμής εντολών (CLI). Υποστήριξη ΑΑΑ (Authentication, Authorixation, Accounting) και πιστοποίησης διαχειριστών μέσω RADIUS ή TACACS+ ή ισοδύναμο Δυνατότητα δημιουργίας διακριτών διαχειριστικών ρόλων με διαφορετικά προνόμια. Υποστήριξη Telnet, SSH και HTTPS Υποστήριξη κρυπτογαφησης SNMP Υποστήριξη Logging με δυνατότητα τοπικού φιλτραρίσματος των Logs Να παρέχει εργαλεία για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως packet capture, debugging κ.α Network Time Protocol (NTP) Firewall MIB Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out band διαχείριση (Configuration & Management) μέσω τερματικού τοπικού ή/και απομακρυσμένου (με χρήση modem). Η πρόσβαση θα πρέπει να προστατεύεται με χρήση κωδικού (password) Να μπορεί να ενταχθεί σε ομάδα συσκευών κάτω από κοινή διαχείρηση των κανόνων ασφάλειας και αναφορών με την χρήση πρόσθετου λογισμικού του ίδιου ή/και τρίτου κατασκευαστή. Να συνοδεύεται από τις κατάλληλες άδειες για την υποστήριξη του συνόλου των παραπάνω απαιτούμενων υπηρεσιών (Services licenses) και των χρηστών (User licences). Να συνοδεύεται από τις κατάλληλες άδειες 3 ετών, για συνεχείς ενημερώσεις όλων βάσεων και του λειτουργικού (OS updates, Signatures κ.λ.π). >=6 Αξιοπιστία: 5

6 Δυνατότητα σύνδεσης με δεύτερο σύστημα Firewall του ίδιου κατασκευαστή, τύπου και διάρθρωσης, ώστε τα δύο προσφερόμενα να λειτουργούν σε διάταξη Active/Standby Υποστήριξη συγχρονισμού των ενεργών συνδέσεων IP, TCP sessions, VPN Connections και NAT μεταξύ των συσκευών που λειτουργούν σε διάταξη Active/Standby Να συνοδεύεται από 3ετή εγγύηση του κατασκευαστή για το λογισμικό και το υλισμικό 6

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Εθνικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia Προϋπολογισμός Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

κακόβουλου ΝΑΙ λογισμικού

κακόβουλου ΝΑΙ λογισμικού Πράξη Υποέργο Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα 4: Υπηρεσίες εξασφάλισης συνθηκών ασφάλειας και προστασίας από κακόβουλες επιθέσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc 07/12/2010 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 2η Έκδοση Χανιά, 07/12/2010 [ Web Edition ] Copyright 2009 2010 Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Θεσσαλονίκη 19/12/2006 88 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) Γενικά Το επίπεδο των διπλωματούχων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Οι απολυτήριοι τίτλοι εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Δίκτυα Διανομής Υπηρεσιών Περιεχομένου (CDN Content Delivery Νetworks) Eπιβλέπων Καθηγητής:Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. RT-AC51U ς. Ασύρματος δρομολογητής AC750 διπλής ζώνης

Οδηγός Χρήστη. RT-AC51U ς. Ασύρματος δρομολογητής AC750 διπλής ζώνης Οδηγός Χρήστη RT-AC51U ς Ασύρματος δρομολογητής AC750 διπλής ζώνης GK9422 αναθεωρημένη έκδοση (έκδοση 2) Μάρτιος 2015 Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα μας. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783367 2015-05-18

15PROC002783367 2015-05-18 15PROC002783367 2015-05-18 Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο 4 «Προμήθεια εξοπλισμού αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την υλοποίηση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Αναθέτουσα Αρχή: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Παροχών Αρχή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ Προϋπολογισμός: 1.948.020,00 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν»

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟ ΙΔΡΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΛΙΩΝ ΕΡΕΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 268/Φ30.1 Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη [Syllabus] ECDL IT Administrator. Ενότητα 1 Υλικό Προσωπικών Η/Υ. (Module 1 PC Hardware) Έκδοση 2.0. EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 2 Version 2.

Εξεταστέα Ύλη [Syllabus] ECDL IT Administrator. Ενότητα 1 Υλικό Προσωπικών Η/Υ. (Module 1 PC Hardware) Έκδοση 2.0. EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 2 Version 2. Ενότητα 1 Υλικό Προσωπικών Η/Υ (Module 1 PC Hardware) Έκδοση 2.0 EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 2 Version 2.0 Ενότητα 1 Στόχοι Ενότητα 1 Η ενότητα Υλικό προσωπικών Η/Υ (PC Hardware) απαιτεί από τον υποψήφιο να

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Μέτρα Προστασίας. Πληροφοριακών Συστημάτων. από Ηλεκτρονικές Επιθέσεις

Γενικά Μέτρα Προστασίας. Πληροφοριακών Συστημάτων. από Ηλεκτρονικές Επιθέσεις Γενικά Μέτρα Προστασίας Πληροφοριακών Συστημάτων από Ηλεκτρονικές Επιθέσεις Φεβρουάριος 2012 Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων Εθνικό CERT Αποστολή Η Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Διαδικτύου» Πρόσβαση στο Διαδίκτυο Ασφάλεια στο Διαδίκτυο Ι. Παπαδόπουλος 1 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο τηλεφωνική dial-up καλωδιακή ασύρματη δορυφορική μέσω κινητού τηλεφώνου Ι. Παπαδόπουλος 2 1

Διαβάστε περισσότερα