Διδακτικές προσεγγίσεις στο πολυπολιτισμικό σχολείο: αρχές της Διαπολιτισμικής Διδακτικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διδακτικές προσεγγίσεις στο πολυπολιτισμικό σχολείο: αρχές της Διαπολιτισμικής Διδακτικής"

Transcript

1 Διδακτικές προσεγγίσεις στο πολυπολιτισμικό σχολείο: αρχές της Διαπολιτισμικής Διδακτικής Αναστασία Κεσίδου, Λέκτορας Α.Π.Θ. Στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια το πεδίο της «Διαπολιτισμικής Διδακτικής» που αποβλέπει στη «διαπολιτισμική διεύρυνση» των προγραμμάτων διδασκαλίας και την ανάπτυξη διδακτικών προσεγγίσεων διαπολιτισμικού περιεχομένου στη μικτή σχολική τάξη. Στόχος του πεδίου είναι να δημιουργηθούν συνθήκες γλωσσικής και πολιτισμικής επαφής και ανταλλαγής στο πλαίσιο ολόκληρης της τάξης και του σχολείου, να ενισχυθεί η μαθησιακή πορεία των μαθητών, καθώς και να προταθούν λύσεις για την επιτυχή ενσωμάτωση των δίγλωσσων παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην καθημερινή σχολική πρακτική. Μία τέτοια προσέγγιση αξιοποιεί το γλωσσικό και πολιτισμικό κεφάλαιο των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών, αναγνωρίζοντας τη σημασία του για την ομαλή γνωστική και ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη και προωθεί την αλληλεπίδραση του συνόλου των μαθητών που απαρτίζουν τη μικτή τάξη. Απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη στους μαθητές διαπολιτισμικής συνείδησης και ικανότητας για διαπολιτισμική επικοινωνία. Η εισήγηση αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει τις θεωρητικές παραδοχές και να συζητήσει τις βασικές αρχές του πεδίου της Διαπολιτισμικής Διδακτικής. 1

2 Η έρευνα δράσης ως εργαλείο υποστήριξης διδακτικών παρεμβάσεων σε μικτές τάξεις Μαρία Ευσταθίου Φιλόλογος, Διδάκτωρ Παιδαγωγικής Η πολυπολιτισμική σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού και η συνεκπαίδευση παιδιών που είναι φορείς ενός διαφορετικού πολιτισμικού και γλωσσικού κεφαλαίου διαμορφώνουν μια «άλλη» πραγματικότητα και στο ελληνικό σχολείο. Νέες ορίζουσες της εκπαιδευτικής πράξης θέτουν καινούριες απαιτήσεις ως προς την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Βασική συνιστώσα αυτών των απαιτήσεων είναι η κατάκτηση εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης από τον εκπαιδευτικό, κυρίως όμως το πέρασμα από την επιστημονική κατανόηση στην πρακτική γνώση, τη γνώση που αναδεικνύεται μέσα από τη διδακτική πρακτική. Με την έννοια αυτή στο προφίλ του σύγχρονου εκπαιδευτικού προστίθεται και ο ρόλος του ερευνητή. Είναι πλέον ζητούμενο η ανταπόκριση του δασκάλου στο μοντέλο του στοχαστικού-κριτικού εκπαιδευτικού, τον οποίο χαρακτηρίζει η αυτοεπίγνωση του ρόλου του, η ανάληψη ευθύνης, η αυτοβελτίωση και η αυτονομία, καθώς και η κριτική ανάλυση και αυτοαξιολόγηση της διδασκαλίας του. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να διασφαλιστούν μέσα σε ένα πλαίσιο επιμορφωτικών δράσεων, το οποίο προσφέρει η έρευνα δράσης, μια σύγχρονη μεθοδολογική προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας που στοχεύει στη βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης. Κατά το σχολικό έτος αναπτύχθηκε ένα πρόγραμμα έρευνας δράσης με τη συνεργασία δέκα εκπαιδευτικών. Στη διάρκειά του οι εκπαιδευτικοί αντιμετώπισαν κριτικά τη δράση τους, την αναδιοργάνωσαν, υλοποίησαν καινοτόμες δράσεις με γνώμονα τη διαπολιτισμική αντίληψη της διδασκαλίας, αντάλλαξαν προβληματισμούς και εμπειρίες με αφετηρία την πεποίθηση ότι η θεωρία γεννιέται μέσα από την πράξη. 2

3 Βιβλιογραφία Altrichter, H., P. Posch & B. Somekh (2001) Οι εκπαιδευτικοί ερευνούν το έργο τους: μια εισαγωγή στις μεθόδους της έρευνας δράσης/ μτφ. Μ. Δεληγιάννη. Αθήνα: Μεταίχμιο. Carr, W. & S. Kemmis (1997) Για μια κριτική εκπαιδευτική θεωρία/ μτφ. Α. Λαμπράκη-Παγανού, Ε. Μηλίγκου & Κ. Ροδιάδου-Αλμπάνη. Θεσσαλονίκη: Κώδικας. Kemmis, S. & R. McTaggart (1982) The action research planner. Victoria: Deakin University Press. Kemmis, S. & R. McTaggart (1988) The action research reader. Victoria: Deakin University Press. Kemmis, S. (1991) Improving education through action research, στο Zuber- Skerritt, O. ed. Action research for change and development. Aldershot: Avebury, Διδακτικές προσεγγίσεις σε μικτές τάξεις: φιλολογικά μαθήματα στο Γυμνάσιο Κατερίνα Δημητριάδου Λέκτορας Διδακτικής Μεθοδολογίας, ΠΔΜ Σύμφωνα με την παραδοσιακή εκπαιδευτική αντίληψη, η ετερότητα στις μικτές τάξεις αποτελεί πρόβλημα που αντιμετωπίζεται με την ανάπτυξη διδακτικών χειρισμών για τη μείωση των κοινωνικο-πολιτισμικών διαφορών μεταξύ των μαθητών. Οι διαφορές αυτές, ωστόσο, είναι δυνατό να εκληφθούν ως πρόκληση διδακτικής αξιοποίησης από τον εκπαιδευτικό, καθώς προσφέρουν ευκαιρίες για εμπλουτισμό της διδασκαλίας με περιεχόμενα και μεθόδους που θα επιτρέψουν στους μαθητές να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, να αναδείξουν τις ιδιαιτερότητές τους και να 3

4 αναπτύξουν ποικίλες ερμηνείες για ό,τι αφορά τα συμφραζόμενα αλλά και τα μη συμφραζόμενα του σχολικού μαθήματος. Την άποψη αυτή υιοθετούν σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις που υποστηρίζουν την εθνοπολιτισμική ποικιλομορφία, αντιμετωπίζοντας τη διδασκαλία ως επικοινωνιακό γεγονός και υπακούοντας στην κριτική εκπαιδευτική θεωρία. Τέτοιες προσεγγίσεις εφαρμόστηκαν κατά το σχολικό έτος στο πλαίσιο διδακτικών παρεμβάσεων σε φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου, οι οποίες σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με γνώμονα τη διαπολιτισμική αντίληψη της διδασκαλίας. Βιβλιογραφία Good, T. L. & Brophy, J. E. (2000) Looking in classrooms. New York: Longman Joyce, B. & Weil, M. (1986) Models of Teaching. London: Prentice-Hall Kougl, K. (1977) Communicating in the Classroom. Illinois: Waveland Press Kress, G. & Van Leeuwen, Th. (1996) Reading Images: the Grammar of Visual Design. London: RKP. Massialas, B. (2002) Creativity in the Classroom: Teaching and Learning through discovery. Στο Μάθηση και διδασκαλία: Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις. Συμπόσιο Επιμορφωτικό Σεμινάριο, Δεκεμβρίου 1998, Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών. Αθήνα: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, σσ Pont, T. (1996) Developing Effective Training Skills. A practical guide to designing and delivering group training. London: McGraw-Hill. Δημητριάδου, Κ. (2007) Η εικόνα ως συγκείμενο της γλωσσικής διδασκαλίας: Η περίπτωση των εγχειριδίων της γλώσσας για τους μουσουλμανόπαιδες της Θράκης. Στο Κ. Ντίνας & Ά. Χατζηπαναγιωτίδη (Επιμ.). Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Η ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ξένη. Έρευνα, Διδασκαλία, Εκμάθηση». Π.Δ.Μ., Παιδαγωγική Σχολή, Εργαστήριο Μελέτης της Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας, σσ Θεσσαλονίκη: University Studio Press Ευαγγέλου, Ο. (2007) Διαπολιτισμικά Αναλυτικά Προγράμματα. Αθήνα: τυπωθήτω 4

5 Καραβίτη Τζ., Σακατζής Δ. & Χατζηδημητρίου Π. (2004) «Το Πορτοκάλι με την Περόνη». Υλικό εργασίας. Θεατρικές ασκήσεις και δημιουργικές δραστηριότητες. Αθήνα: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (www.theatroedu.gr, πρόσβ ) Νικολάου, Γ. (2005) Διαπολιτισμική διδακτική. Το νέο περιβάλλον Βασικές αρχές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα Χατζηγεωργίου, Γ. (χ.χ.) Γνώθι το Curriculum. Γενικά και ειδικά θέματα Αναλυτικών Προγραμμάτων και διδακτικής. Αθήνα: Ατραπός Συν - σχεδιάζοντας και υλοποιώντας μια διδακτική παρέμβαση Γιάννης Παπαθανασίου, Φιλόλογος Μπίνα Εύη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Γλωσσολογίας Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελούν τους άξονες του προβληματισμού μας. Καθώς η πρώτη συνεχίζει να παρουσιάζει προβλήματα και η δεύτερη δεν έχει αποσαφηνιστεί ως προς το περιεχόμενο και τις μεθόδους της, το πρόγραμμα «Εκπαίδευση στο γραμματισμό, διγλωσσία και διαπολιτισμική αγωγή» θεωρήθηκε σύμμαχος στη διαρκή αναζήτηση των εκπαιδευτικών για νέους και αποτελεσματικούς τρόπους διδακτικής δράσης. Η διάδραση μεταξύ των φιλολόγων, των μεταπτυχιακών φοιτητριών και των συντονιστών του προγράμματος εξελίχθηκε σε αρωγό στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα, η καινοτομία της συνύπαρξης δύο εκπαιδευτικών (φιλολόγου και φοιτήτριας) στη διδασκαλία, έδωσε νέα πνοή στις ώρες των φιλολογικών μαθημάτων. Με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο και την υποστήριξη όλων των μαθητών και ιδιαίτερα των δίγλωσσων από τη δεύτερη φιλόλογο, στόχος ήταν η βελτίωση των δεξιοτήτων των παιδιών στο γραμματισμό και η διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για τα δίγλωσσα παιδιά. Ενδεικτικά παρουσιάζονται δύο παραδείγματα διδασκαλίας: της περιγραφής τόπου στη Νεοελληνική Γλώσσα και του ποιήματος του Ι. Βηλαρά «Πουλάκι» στη Νεοελληνική Λογοτεχνία. 5

6 Η συνεισφορά της έρευνας των σχολικών βιβλίων στη διαπολιτισμική διάσταση της εκπαίδευσης Παναγιώτης Δ. Ξωχέλλης Ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Το σχολικό βιβλίο, πέρα από τη μετάδοση γνώσεων καλλιεργεί στάσεις και μεταβιβάζει αξίες και πρότυπα συμπεριφοράς στους μαθητές. Τα στοιχεία αυτά επηρεάζουν τις επιλογές και τη συμπεριφορά του ατόμου και έχουν μεγάλη σημασία τόσο για τη σχέση και επικοινωνία μεταξύ ατόμων, κοινωνικών ομάδων και λαών όσο και για τη διαμόρφωση της εθνικής και πολιτισμικής ταυτότητας. Με αυτήν την αφετηρία επισημαίνεται στην παρούσα εισήγηση ότι η έρευνα των σχολικών βιβλίων μπορεί να συνεισφέρει στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, με στόχο την ειρηνική συνύπαρξη και τη συνεργασία μεταξύ λαών και ομάδων με διαφορετική πολιτιστική ιστορία και με διαφορετικά πολιτιστικά πρότυπα. Πρόκειται για πρωτεύοντα στόχο στις σύγχρονες πλουραλιστικές και πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Αποτελεί επίσης προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ισχύει επομένως για τα εκπαιδευτικά συστήματα όλων των χωρών-μελών. Τα σχολικά βοηθήματα καθίστανται έτσι ένα πρόσφορο πεδίο, όπου μπορεί να καλλιεργηθεί η διαπολιτισμική διάσταση της εκπαίδευσης. Το στόχο αυτό υπηρετεί και το έργο «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο (γυμνάσιο»», στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιείται η παρούσα διημερίδα. 6

7 Προαγωγή της διαπολιτισμικότητας κατά τη διδακτική πράξη: πρόταση στη χρήση εκπαιδευτικού υλικού για παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές Χριστίνα Μαλιγκούδη Υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης Φωτεινή Τολούδη Διδάκτωρ Σύγχρονης Ιστορίας Α.Π.Θ. Η ανακοίνωση διακρίνεται σε δύο μέρη: o στην υποβολή προτάσεων για την ανάπτυξη διαπολιτισμικής συνείδησης σε παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές του Γυμνασίου κατά τη διαδικασία συμμετοχής τους στην ενισχυτική διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και o στην υπόδειξη τρόπων για την εφαρμογή αυτών των προτάσεων με την αξιοποίηση κειμένων από τα ειδικά σχολικά βοηθήματα ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας τα οποία διδάσκεται ο συγκεκριμένος μαθητικός πληθυσμός στα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας. 7

8 Η διαπολιτισμική διάσταση των νέων σχολικών εγχειριδίων της λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο Ζωή Μπέλλα, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Μαρία Πεσκετζή Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Στο Ενιαίο Διαθεματικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών αναγνωρίζεται ότι στη σύγχρονη εκπαίδευση πρέπει αφενός να ελαχιστοποιηθεί η επιβολή ενός μονοδιάστατου πολιτισμικού μοντέλου, αφετέρου να αποδυναμωθούν φαινόμενα ξενοφοβίας και ρατσισμού. Ειδικότερα για το μάθημα της λογοτεχνίας, αναγνωρίζεται ότι τα λογοτεχνικά κείμενα "είναι φορείς εθνικών, οικουμενικών και διαπολιτισμικών αξιών'' και ότι η επαφή μαζί τους συμβάλλει στην ανάπτυξη θετικής αντίληψης για τη σύγχρονη πολυπολιτισμική και πολυεθνοτική κοινωνία και στην προσπάθεια της κατανόησης του εαυτού μας μέσα από τη γνωριμία και τη διαρκή σύγκριση με άλλα συστήματα αξιών, εθίμων, νοοτροπιών. Προς επαλήθευση αυτών των θέσεων διερευνήσαμε τα βιβλία της Β και Γ τάξης του Γυμνασίου. Στη Β τάξη, όπου η διάταξη των κειμένων είναι θεματική, θέσαμε ως άξονες μελέτης: 1. τα ίδια τα κείμενα, αν δηλ. το περιεχόμενο και η οπτική των συγγραφέων τους εξυπηρετεί τους ανωτέρω στόχους, ζήτημα το οποίο το εξετάσαμε κυρίως από την πλευρά της λογοτεχνικής κριτικής, αναζητώντας απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: "πώς χρησιμοποιούν οι συγκεκριμένοι συγγραφείς τα στερεότυπα; πόσο αναπαράγουν την κοινή γνώμη ή πόσο την ανατρέπουν υπονομεύοντας τις συλλογικές νοητικές απεικονίσεις;" και 2. τις διδακτικές κατευθύνσεις των ανθολόγων, με άλλα λόγια, κατά πόσο οι εισαγωγές, τα σχόλια και οι ερωτήσεις δημιουργούν κίνητρα για να καλλιεργήσουν οι μαθητές αισθήματα αλληλοκατανόησης, συμπάθειας και αποδοχής του Άλλου. Η προσέγγιση αυτή έγινε κυρίως από την πλευρά της 8

9 κοινωνιολογίας της λογοτεχνίας και της ιστορίας των ιδεών, με ερωτήματα όπως: "πώς βλέπουν τον μετανάστη, τον πρόσφυγα, τον επαναπατριζόμενο οι άνθρωποι ενός τόπου και μιας εποχής, πώς τον αντιμετωπίζουν;" κ.ά. Για τα Κ.Ν.Λ. της Γ Γυμνασίου, όπου η διάταξη των κειμένων είναι ιστορική, το ζητούμενο είναι αν ένα διδακτικό εγχειρίδιο, του οποίου το περιεχόμενο και η δομή υποστηρίζουν τη διδασκαλία της ιστορίας της εθνικής μας λογοτεχνίας, είναι δυνατόν να ανταποκρίνεται στις βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Θεωρώντας ότι η διδασκαλία της ιστορίας μιας εθνικής λογοτεχνίας δεν αποκλείει τη διαπολιτισμική διάσταση στην ερμηνευτική προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων, επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε τη διάσταση αυτή με βάση 3 κατηγορίες διερεύνησης: 1. τις επιδράσεις: η αναζήτηση λογοτεχνικών επιρροών και γλωσσικών δανείων αναδεικνύει τις πολιτισμικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους λαούς, 2. τη θεματική των κειμένων: η ιστορική διάταξη της ύλης δεν αποκλείει την επιλογή κειμένων, τα οποία αποδεικνύουν τα στοιχεία που συνδέουν τους λαούς και τα έθνη μεταξύ τους και δεν προβάλλουν τον ξένο ως εχθρό, και 3. τη διδακτική προσέγγιση: οι εισαγωγές, τα εισαγωγικά σημειώματα και οι εργασίες που ακολουθούν μετά από κάθε κείμενο διαμορφώνουν ένα πλαίσιο διδακτικών προσεγγίσεων, ανεξάρτητο από τον τρόπο διάταξης της ύλης, που θα πρέπει να βασίζεται, εκτός των άλλων, στις βασικές αρχές της διαπολιτισμικής αγωγής και εκπαίδευσης. 9

10 Αναζήτηση στοιχείων διαπολιτισμικότητας στις ιστορικές και κοινωνικές συνιστώσες των σχολικών βιβλίων του Γυμνασίου Αλεξοπούλου Μαρία, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02, και Σπαθάρη-Μπεγλίτη Ελένη, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02, και Τριανταφύλλου Άννα, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ05, Διερευνώντας τα βιβλία του Γυμνασίου Ηροδότου Ιστορίες (Α Γυμνασίου), Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία (Β Γυμνασίου ), Νεοελληνική Γλώσσα (Γ Γυμνασίου) και Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (Γ Γυμνασίου), αναζητήθηκε ο διαπολιτισμικός λόγος (είτε πρωτότυπος, είτε με την επιλογή συγκεκριμένων αποσπασμάτων) που εμπεριέχεται σε αυτά, θέτοντας ερωτήματα όπως, i. με ποιον τρόπο οι συγγραφείς των βιβλίων ως φορείς μιας δεδομένης κουλτούρας αντιλαμβάνονται τον κόσμο στον οποίο ανήκουν και με ποιον τρόπο, ρητό ή άρρητο, τοποθετούνται σε σχέση με αυτόν, ii. ποια εικόνα διαμορφώνουν για τον Εαυτό και τον Άλλον, iii. αν λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων φορέων για την ενδυνάμωση της δημοκρατίας, iv. ποιες πρακτικές υιοθετούνται με στόχο την αλλαγή στάσεων και την ανάπτυξη μιας διαπολιτισμικής επικοινωνιακής δεξιότητας, v. αν συζητιούνται έννοιες όπως συλλογική και ατομική ταυτότητα, πολιτισμός, ετερότητα, έθνος, πολυμορφία, αλληλεπίδραση και, τέλος, vi. αν υπάρχουν στοιχεία τα οποία ο διδάσκων θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει προς μια διαπολιτισμική κατεύθυνση, ώστε να ενισχύσει τη δημοκρατική συμπεριφορά των μαθητών και να αποτρέψει την αναδίπλωση στον εαυτό. Στο πλαίσιο της ανωτέρω διερεύνησης, 10

11 κατηγοριοποιήθηκαν οι θεματικές που προσφέρονται στα εγχειρίδια, ενώ ενδεικτικά παραδείγματα στηρίζουν τα συμπεράσματα. Οδηγός χρήσης εκπαιδευτικού υλικού: πρόταση για αποτελεσματική γλωσσική διδασκαλία Νιόβη Αντωνοπούλου Επίκουρη καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας Α.Π.Θ. Ο Οδηγός χρήσης εκπαιδευτικού υλικού για παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές Γυμνασίου είναι προϊόν συλλογικής εργασίας και έχει στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να διαχειριστούν αποτελεσματικά την ετερότητα κατά τη διδακτική διαδικασία, αλλά και το περιεχόμενο των διδακτικών βιβλίων που έχουν στη διάθεσή τους. Το πρώτο κεφάλαιο του Οδηγού, στο οποίο αναφέρεται η εισήγηση, δημιουργήθηκε για να καλύψει κενά που παρατηρήθηκαν ύστερα από την αξιολόγηση/ ανάλυση ενός αριθμού βιβλίων που χρησιμοποιούνται στη συγκεκριμένη βαθμίδα της εκπαίδευσης και σε τάξεις με μαθητές πολυπολιτισμικής προέλευσης. Τα κριτήρια με τα οποία επελέγησαν οι διδακτικές ιδέες που περιέχονται στον Οδηγό είναι: η ευελιξία τους, γιατί μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορα μαθησιακά κοινά και η δυνατότητα που δίνουν για την εφαρμογή παραλλαγών τους, ανάλογα με τις ανάγκες και το γλωσσικό ή/ και γνωστικό επίπεδο των μαθητών. 11

12 Η επικοινωνιακή προσέγγιση και το διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στο Γυμνάσιο Νικόλαος Βερβίτης, Φιλόλογος Μαρία Καπουρκατσίδου, Φιλόλογος Στην παρούσα ανακοίνωση θα γίνει σύντομη αναφορά στις μεθόδους και στις προσεγγίσεις για την διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας με μεγαλύτερη έμφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση και στη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί γύρω απ αυτήν τις τελευταίες δεκαετίες. Θα παρουσιαστούν οι βασικές προϋποθέσεις για το σχεδιασμό και τη δημιουργία διδακτικού υλικού που να ανταποκρίνεται σε ειδικές επικοινωνιακές ανάγκες και στην περίπτωσή μας στις ανάγκες των αλλόγλωσσων (παλιννοστούντων και αλλοδαπών) μαθητών/τριών του Γυμνασίου. Επιπλέον θα παρουσιαστούν τα βασικά κριτήρια για την ανάλυση ενός τέτοιου υλικού προκειμένου να ενισχύεται τόσο η γλωσσική ικανότητα των μαθητών/τριών στην ελληνική όσο και η επίδοσή τους στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα του σχολείου. Στο δεύτερο μέρος της ανακοίνωσης θα γίνει μια σύντομη ανασκόπηση των διδακτικών εγχειριδίων Μαζί 2 (βιβλίο μαθητή) και Κείμενα για νέους σε απλά Ελληνικά (βιβλίο Α ) τα οποία δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών» από το Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής (ΚΕΔΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τέλος θα εξετασθεί κατά πόσο οι παράμετροι και οι προϋποθέσεις της επικοινωνιακής προσέγγισης πληρούνται από τα παραπάνω διδακτικά υλικά. 12

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές ορίζουσες ενός μετανεωτερικού και διαπολιτισμικού πλαισίου για την ενδυνάμωση της μαθησιακής ικανότητας των μαθητών

Οι βασικές ορίζουσες ενός μετανεωτερικού και διαπολιτισμικού πλαισίου για την ενδυνάμωση της μαθησιακής ικανότητας των μαθητών Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 163-174, 2014 Οι βασικές ορίζουσες ενός μετανεωτερικού και διαπολιτισμικού πλαισίου για την ενδυνάμωση της μαθησιακής ικανότητας των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμικές δεξιότητες: είναι άραγε η γνώση με τη μεγαλύτερη αξία σε ένα πολυπολιτισμικό σχολικό και διεθνές περιβάλλον;

Διαπολιτισμικές δεξιότητες: είναι άραγε η γνώση με τη μεγαλύτερη αξία σε ένα πολυπολιτισμικό σχολικό και διεθνές περιβάλλον; Διαπολιτισμικές δεξιότητες: είναι άραγε η γνώση με τη μεγαλύτερη αξία σε ένα πολυπολιτισμικό σχολικό και διεθνές περιβάλλον; Δρ. Σοφία ΚΙΤΣΟΥ Περίληψη Οι γλωσσικές, πολιτισμικές και εκπαιδευτικές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Μπεζάτη Θεοδώρα Φιλόλογος Υπεύθυνη του Προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες» Θεοδοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή Πρόλογος: Ζωή Παπαναούμ Εισαγωγή: Δημήτρης Μαυροσκούφης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

26 Μαρτίου 2008 Ηράκλειο

26 Μαρτίου 2008 Ηράκλειο Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδάσκοντας φιλολογικά μαθήματα σε διαπολιτισμικές τάξεις ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑ- ΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑ- ΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Mare Ponticum / 2012 1

Mare Ponticum / 2012 1 Η παρουσία της Διαπολιτισμικότητας στα Νέα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: το μάθημα της Λογοτεχνίας Σπύρος Αραβανής (PhD Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ»

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Εισαγωγή Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Η πρώιμη εκμάθηση δεύτερης ξένης γλώσσας αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011 Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Σύγχρονη Εκπαιδευτική Πολιτική ως μοχλός κοινωνικής ανάπτυξης

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Σύγχρονη Εκπαιδευτική Πολιτική ως μοχλός κοινωνικής ανάπτυξης Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Σύγχρονη Εκπαιδευτική Πολιτική ως μοχλός κοινωνικής ανάπτυξης Aναγνώστου Παναγιώτης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διοίκηση Επιχειρήσεων ΑΤΕΙ Πάτρας pananagnostou@gmail.com Grigorof

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α ΥΠΟΠΑΙΘ

08/07/2015. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α ΥΠΟΠΑΙΘ Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντας λογοτεχνία στο Γυμνάσιο

ιδάσκοντας λογοτεχνία στο Γυμνάσιο Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού Βενετία Αποστολίδου & Ελένη Χοντολίδου Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007 ΕΠΕΑΕΚ II ΜΕΤΡΟ 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕ.Δ.ΕΚ.

Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕ.Δ.ΕΚ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου

Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου Developing critical thinking skills in the subject of Modern Greek in High School Ιωάννα Βορβή, Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας

Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας Μαυρομμάτη Μαρία, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 Μακρίδου- Μπούσιου Δέσποινα, Δρ., Καθηγήτρια Παιδαγωγικών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ :

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ : «Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η συμβολή των Παιδαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

«Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα»

«Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα» ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ HELLENIC EDUCATIONAL SOCIETY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα» 28-30 Νοεμβρίου 2014 Φλώρινα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΔΠΜΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Λυκιαρδοπούλου Ηλέκτρα Α.Ε.Μ. 323 Το λεξικό ως διδακτικό εργαλείο. Η αξιολόγηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ξενοφοβίας και ρατσισμού (Γκότοβος, 2002, βλέπε επίσης, Χατζηαποστόλου, 2012).

ξενοφοβίας και ρατσισμού (Γκότοβος, 2002, βλέπε επίσης, Χατζηαποστόλου, 2012). Σύνθεση της βιβλιογραφίας σχετικής με τους τρόπους προώθησης της ΔΕ και τη χρήση λαϊκών ιστοριών για διδασκαλία των αξιών της ΔΕ Διανύοντας τον 21 ο αιώνα βιώνουμε έντονα και φανερά την πολυπολιτισμικότητα

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. αποφάσισε τα ακόλουθα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. αποφάσισε τα ακόλουθα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας, αφού έλαβε υπόψη της ότι α) οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας διαθέτουν τεκμηριωμένο επαγγελματικό δικαίωμα διορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Περιλήψεων. σελ. 1 από 36

Βιβλίο Περιλήψεων. σελ. 1 από 36 Βιβλίο Περιλήψεων σελ. 1 από 36 Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Γκάνιος Γεώργιος, Διευθυντής Εκπαίδευσης Δ Διεύθυνσης Π. Ε. Αθηνών

Γκάνιος Γεώργιος, Διευθυντής Εκπαίδευσης Δ Διεύθυνσης Π. Ε. Αθηνών ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Γκάνιος Γεώργιος, Διευθυντής Εκπαίδευσης Δ Διεύθυνσης Π. Ε. Αθηνών «Όσα συμβαίνουν εκτός σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΙΣ Δ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΙΣ Δ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα