ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1976 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ «Νους υγιής εν σώματι υγιεί»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1976 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1976. «Νους υγιής εν σώματι υγιεί»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1976 Μέλος των Ελληνικών Οµοσπονδιών : ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΤΖΟΥΝΤΟ ΣΚΑΚΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1976 «Νους υγιής εν σώματι υγιεί» Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε στις 28 Ιανουαρίου 2009, το καταστατικό του αθλητικού σωματείου, που εδρεύει στις Αχαρνές, με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ το οποίο εγκρίθηκε βάσει της υπ. αριθ. 1959/1976 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την , τροποποιήθηκε μερικώς από τις Γενικές Συνελεύσεις στις 2 Νοεμβρίου 1977, στις 21 Ιανουαρίου 1987 και στις 26 Ιανουαρίου 2000 με τις υπ. αριθ. 3454/1977, 2715/1987, 468/1989, 400/2001 αντίστοιχες αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αναθεωρήθηκε στο σύνολό του, όπως παρακάτω, με βάση την υπ. αριθ. 311/2012 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΆΆρθρο 1ο Ιδρύεται αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ με έδρα τις Αχαρνές. ΆΆρθρο 2ο Σκοπός του Συλλόγου είναι η αρμονική ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των μελών, των αθλητών και των φίλων του συλλόγου και η δημιουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων με τη χρησιμοποίηση και διάδοση της Ορειβασίας (σε όλες τις μορφές της), της Χιονοδρομιίας, της Ενόργανης Γυμναστικής, Σκάκι, Καγιάκ, Στίβου, Κολύμβησης, Καλαθοσφαίρισης, Πετοσφαίρισης, Αντισφαίρισης, Τένις, ΆΆρσης Βαρών, Σκοποβολής, Ποδηλασίας, Ταε κβο ντο, Τζούντο, ξιφασκίας και λοιπών ασκήσεων σε συνδυασμό με την εφαρμογή επιμορφωτικών προγραμμάτων στους αθλούμενους. Μεταξύ των σκοπών του Συλλόγου είναι και κάθε άλλη εκδήλωση που έχει σχέση με την πολιτιστική, πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη, καθώς επίσης και τη διάσωση της λαογραφικής παράδοσης του τόπου. Συμμετέχει ακόμη σε κάθε κίνηση και προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος και συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς, σωματεία και αρχές στον αγώνα για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού. ΆΆρθρο 3ο Ο Σύλλογος έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και αυτονομία και η λειτουργία του διέπεται μόνο από τις διατάξεις του παρόντος και της περί Σωματείων κειμένης νομοθεσίας.

2 ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Νώντας Νίκας : Φιλαδελφείας 126 Τ.Κ ΑΧΑΡΝΕΣ ΤΗΛ , FAX: , ΆΆρθρο 4ο Για την επιτυχία ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ: και την Θέση πραγμάτωση Φλαµπούρι (1150µ.) των Πάρνηθα, σκοπών τηλ του Συλλόγου ιδρύονται Γυμναστήρια, Καταφύγια καθώς και κάθε είδους ασκητήρια και λοιπές εγκαταστάσεις, διατηρείται δε η λειτουργία των εξής αγωνιστικών τμημάτων: α) Ορειβασίας β) Χιονοδρομίας γ) Σκάκι δ) Καγιάκ ε) Στίβου στ) Αθλοπαιδιών (καλαθοσφαίριση και πετοσφαίριση) ζ) Επιτραπέζιου Αντισφαιρίσεως η) Τένις θ) ΆΆρσεως βαρών ι) Σκοποβολής κ) Ποδηλασίας κα) Ενόργανης Γυμναστικής - Ρυθμικής κβ) Ταε κβο ντο κγ) Τζούντο κδ) Ξιφασκίας ΊΊδρυση άλλων αγωνιστικών τμημάτων γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η δε κατάργηση λειτουργούντος γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Με τις προϋποθέσεις του Νόμου, ο Σύλλογος δύναται να καταστεί μέλος υπερκείμενης δευτεροβάθμιας οργάνωσης. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΆΆρθρο 5ο Μέλη εγγράφονται υποχρεωτικά όσοι αγαπούν πραγματικά το βουνό, τη φύση και γενικά τον αθλητισμό. Τα μέλη του σωματείου μετά πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις έναντι του Συλλόγου ταμιακές τους υποχρεώσεις. Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου όποιος δεν έχει εκπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του. Απαγορεύεται να είναι μέλη σωματείου (και μέλη Δ.Σ. - Ε.Ε. - Π.Σ. της Ε.Ο.Ο.Α) - άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους. - εν ενεργεία αθλητές Ορειβατικού Σκι ή Αγωνιστικής Αναρρίχησης, μέχρι και 35 ετών (που έχουν δηλ. Δελτίο Αθλητή και συμμετέχουν σε αγώνες) - εν ενεργεία προπονητές αθλημάτων σχετικών με την Ομοσπονδία - το προσωπικό του σωματείου ή το πρώην προσωπικό (μέχρι 1 χρόνο) - άτομα που συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο ή είχαν σύμβαση (μέχρι 1 χρόνο) - άτομα που έχουν καταδικαστεί για αξιόποινες πράξεις, ή έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, ή έχουν τιμωρηθεί από την Ε.ΦΙ.Π. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση, πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο ή στους επιδιωκόμενους σκοπούς του. ΆΆρθρο 6ο 1. Τα μέλη πληρώνουν δικαίωμα εγγραφής και ετήσια συνδρομή στο Σύλλογο, που ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να περιορίσει στο μισό το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή για τους αθλητές και σπουδαστές ή να απαλλάξει της πληρωμής ετήσιας συνδρομής στους στρατευμένους νέους, σε όλη τη διάρκεια της στράτευσης Τα μέλη υποχρεούνται: ΆΆρθρο 7ο

3 α. Να καταβάλλουν τις προς το Σύλλογο συνδρομές τους β. Να μετέχουν των Γενικών Συνελεύσεων γ. Να συμμορφώνονται με το Καταστατικό του Συλλόγου δ. Να εκτελούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβου λίου και των Επιτροπών, ν αποδέχονται και να εκτελούν πρόθυμα οποιαδήποτε εργασία ή αποστολή που τους ανατίθεται από τα όργανα του Συλλόγου, για την πρόοδο και πραγμάτωση των σκοπών του, να επιδεικνύουν καλή αγωγή, κοσμιότητα και άψογη συμπεριφορά στα γραφεία, στο εντευκτήριο, το γυμναστήριο, καταφύγια, στους αγώνες, τις ορειβατικές αναβάσεις και λοιπές εκδηλώσεις και ειδικότερα να φροντίζουν για το γόητρο και την αξιοπρέπεια του Συλλόγου. Η εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων του Συλλόγου είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη, έστω και αν αυτά είχαν μειοψηφήσει κατά τη λήψη τους. Η παράλειψη της καταβολής της μηνιαίας συνδρομής κάθε μέλους για ένα δωδεκάμηνο, συνεπάγεται τη διαγραφή του. Η διαγραφή μέλους γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. και αφού προηγούμενα ειδοποιηθεί ο ενδιαφερόμενος για την ταμιακή του τακτοποίηση και περάσει δίμηνο και δεν πραγματοποιηθεί η εξόφληση των συνδρομών. Μέλη που καθυστερούν τη συνδρομή τους πέρα των δύο ετών διαγράφονται αυτοδικαίως. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη Διοίκηση του Συλλόγου και τη διαχείριση της περιουσίας αυτού, πλην της ΠΟΡΟΙ ΆΆρθρο 8ο 1. Πόροι του Συλλόγου είναι: α. Τα ποσά τα προερχόμενα από δικαιώματα εγγραφών, συνδρομών ή εκτάκτων εισφορών των μελών καθώς και από δωρεές των μελών και φίλων του Συλλόγου. β. Οι τυχόν εισπράξεις από εκδηλώσεις (π.χ. χορός, λαχείο κλπ.) και από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου. γ. Τόκοι καταθέσεων. δ. Οι κρατικές, δημοτικές και κάθε φύσεως επιχορηγήσεις. ε. Από εκδόσεις του Συλλόγου (περιοδικό, χάρτες κλπ.). στ. Δωρεές ή κληροδοτήματα καθώς επίσης και κάθε άλλη είσπραξη που προέρχεται από νόμιμες αιτίες. 2. Δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν το Σύλλογο σε ενέργειες που αντιβαίνουν προς του σκοπούς του Συλλόγου δεν γίνονται δεκτές. 3. Η ακίνητη περιουσία του Συλλόγου αποκτάται, με απόφαση του Δ.Σ. και μεταβιβάζεται ή πωλείται για λογαριασμό του Συλλόγου, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. 4. Τα κεφάλαια του Συλλόγου διατίθενται μόνο κατόπιν δικαιολογημένης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καταχωρούμενης στα πρακτικά αυτού και υπέρ των σκοπών του. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΆΆρθρο 9ο 1. Ο Σύλλογος διοικείται από δεκαπενταμελές Συμβούλιο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Ταμία, Γενικό ΈΈφορο, Γενικό Αρχηγό και οκτώ Συμβούλους. 2. Εντός δέκα ημερών μετά τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται το εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο και συγκροτείται σε σώμα, εκλεγομένων με μυστική ψηφοφορία, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γεν. και Ειδ. Γραμματέας, ο Ταμίας, ο Γεν. ΈΈφορος και ο Γεν. Αρχηγός. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται οκτώ (8) τουλάχιστον μέλη αυτού. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, κρίνει η ψήφος του Προέδρου. -4-

4 ακίνητης περιουσίας για την οποία αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση. 5. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα οποτεδήποτε εφόσον αποφασίσει ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής αυτού ή το ζητήσουν από αυτόν δύο μέλη του Δ.Σ. εγγράφως. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί πέντε συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται παραιτηθέν και με απόφαση του Δ.Σ. αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρω ματικό. 6. Οι κενές θέσεις των Συμβούλων που δημιουργήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο, συμπληρώνονται με τη σειρά της εκλογής των εκλεγέντων. 7. Το Δ.Σ. δύναται σε περίπτωση παράβασης να παίρνει τα εξής μέτρα: α. Στα μέλη του Συλλόγου 1. Της έγγραφης παρατήρησης 2. Της αυστηρής έγγραφης επίπληξης. 3. Της απαγόρευσης εισόδου στους Γυμναστικούς χώρους του Συλλόγου. 4. Της οριστικής διαγραφής, υποκείμενης στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. β. Στους αθλητές 1. Της έγγραφης παρατήρησης. 2. Της αυστηρής έγγραφης επίπληξης. 3. Της απαγόρευσης εισόδου στους Γυμναστικούς χώρους του Συλλόγου. 4. Της απαγόρευσης συμμετοχής στις αθλητικές εκδηλώσεις του Συλλόγου έως ένα χρόνο. 5. Της οριστικής διαγραφής με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κανείς από τους παραπάνω δεν δύναται να τιμωρηθεί χωρίς προηγούμενα να απολογηθεί. γ. Στο υπαλληλικό και υπηρετικό προσωπικό. Τα υπό τους κείμενους νόμους και διατάξεις προβλεπόμενα. 8. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται δεκαπέντε ημέρες προτού λήξει η θητεία του, να προκηρύξει αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 9. Το Διοικητικό Συμβούλιο για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση και επιτυχία του σκοπού του, δύναται να διορίζει τεχνικούς συμβούλους των διαφόρων αθλητικών τμημάτων του από τα μέλη του Συλλόγου ή και με ειδική σύμβαση μη μέλη του Συλλόγου με αμοιβή ή χωρίς αμοιβή. 10. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει αρμοδιότητες σε μέλη ή μη μέλη του Συλλόγου και να συγκροτεί επιτροπές για την εξυπηρέτηση ορισμένων ειδικών σκοπών μη αντικειμένων στις διατάξεις του παρόντος. 11. Τα πρόσωπα που συγκροτούν το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου δεν έχουν δικαίωμα σε αντιμισθία. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν, το δε αξίωμά τους είναι τιμητικό. Επιτρέπεται όμως να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής, όταν απασχολούνται με υποθέσεις του Συλλόγου και μετακινούνται γι αυτές. Απαγορεύεται να είναι μέλη Δ.Σ. και της Ε.Ε. του συλλόγου, ή εκπρόσωποί του σε Γεν. Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας (και μέλη Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο.Α. - Ε.Ε. - Π.Σ.) - άτομα που δεν είναι μέλη του - μέλη του που δεν έχουν αποκτήσει το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται - μέλη που ασκούν διαιτητικό έργο σε αγώνες Ορειβατικού Σκι ή Αγωνιστικής Αναρρίχησης (κριτές, χρομομέτρες κ.ά.) - μέλη του που είναι έμποροι αθλητικών ειδών - μέλη του που είναι μέτοχοι - εταίροι - διαχειριστές - μέλη Δ.Σ. αθλητικής (κατασκευαστικής ή εμπορικής) εταιρίας -5- ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΆΆρθρο 10ο Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σύλλογο στις Διοικητικές, Δικαστικές ή άλλες αρχές και σε άλλα πρόσωπα φυσικά ή νομικά, διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεών του, τα έγγραφα, τα εντάλματα εισπράξεων και πληρωμών και γενικά εποπτεύει για όλα τα

5 ζητήματα του Συλλόγου. ΌΌταν κωλύεται ο Πρόεδρος στην άσκηση των καθηκόντων του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και αυτός στην ίδια περίπτωση, από ένα Σύμβουλο, που ορίζεται από το Δ.Σ. ΆΆρθρο 11ο Ο Γεν. Γραμματέας είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη των πρακτικών και αποφάσεων του Δ.Σ. για την τήρηση, την ταξινόμηση και φύλαξη της αλληλογραφίας και των εγγράφων του Συνδέσμου, για το συντονισμό και τον έλεγχο του έργου των Συμβούλων, τη σύνταξη με τον πρόεδρο της ημερήσιας διάταξης των θεμάτων, που θα συζητηθούν σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. και η γνωστοποίησή τους στους Συμβούλους. Ο ίδιος προσυπογράφει με τον πρόεδρο, όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα. Βοηθός του Γεν. Γραμματέα στο έργο του, είναι ο ειδικός Γραμματέας, που τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή όταν κωλύεται ο πρώτος. Τον ειδικό γραμματέα σε όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του, μπορεί να αναπληρώσει σε περίπτωση αδυναμίας του ή όταν κωλύεται και αυτός, ένας Σύμβουλος που ορίζεται για το σκοπό αυτό από το Δ.Σ. ΆΆρθρο 12ο Ο Ταμίας κρατάει τα λογιστικά βιβλία, τα μπλοκ αποδείξεων με τα οποία εισπράττει τις συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα του Συλλόγου. Ενεργεί όλες τις πληρωμές. Τα μπλοκ αποδείξεων - εισπράξεων υπογράφει ο Ταμίας και ο εντεταλ μένος εισπράκτορας, τα δε εντάλματα πληρωμών υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Ταμίας. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γεν. Συνέλευσης και του Δ.Σ. σε ό,τι τον αφορούν, την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού του Συλλόγου και για διάθεση των κονδυλίων σύμφωνα με τον προορισμό τους, τις σχετικές αποφάσεις και το νόμο. Καταθέτει σε αναγνωρισμένη Τράπεζα τα χρήματα του Συλλόγου σε λογαριασμό έντοκο. Η ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα όπου είναι κατατεθειμένα ή οποιου δήποτε ποσού και επιχορήγησης από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, γίνεται από τον Ταμία με απόφαση του Δ.Σ. και έγγραφη εξουσιοδότηση στον ίδιο. Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για την τήρηση του βιβλίου ταμείου, των δικαιολογητικών εισπράξεων και πληρωμών και κάθε χρήσιμου στοιχείου. ΌΌταν ο Ταμίας απουσιάζει ή δεν μπορεί να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, αντικαθίσταται από Σύμβουλο που ορίζει το Δ.Σ. ΆΆρθρο 13ο 1. Οι Σύμβουλοι μετέχουν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελούν τα υπό του Συμβουλίου ανατιθέμενα ειδικά καθήκοντα. Συνυπογράφουν με όλα τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. τα πρακτικά αυτού. 2. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του Γενικού Εφόρου και Γενικού Αρχηγού καθορίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς. -6- ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΆΆρθρο 14ο 1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης του Συλλόγου. Αποτελείται από τα τακτοποιημένα ταμιακά μέλη και προσκαλείται σε τακτική συνεδρίαση τον Ιανουάριο κάθε χρόνο και σε έκτακτη όταν κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. ή αν η σύγκληση ζητηθεί με έγγραφη αίτηση που αναφέρει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης από το 1/5 των μελών, που είναι ταμιακά εντάξει, δηλαδή εκείνα που έχουν καταβάλει τη συνδρομή του έτους που συγκαλείται η Γενική Συνέλευση. 2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει νόμιμα όταν σε όλη τη διάρκεια των εργασιών της, είναι παρόντα το ένα τρίτο από τα εντάξει ταμιακά μέλη. Αν δεν γίνει απαρτία ή διακοπεί η Συνεδρίαση της Συνέλευσης, για έλλειψη απαρτίας του 1/3, προσκαλείται σε νέα συνεδρίαση μέσα σε 10 μέρες με τα ίδια θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει νόμιμα με την παρουσία οποιουδήποτε αριθμού των παρόντων μελών. Στην ίδια Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνει και τροποποίηση του καταστατικού, με πλειοψηφία των 4/5 των παρόντων μελών.

6 3. Στις Γενικές Συνελεύσεις συμμετέχουν και ψηφίζουν τα μέλη που έχουν δικαίωμα προς τούτο, μόνον εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως και όχι δι αντιπροσώπου ή πληρεξουσίου. ΆΆρθρο 15ο 1. Στην τακτική Γενική Συνέλευση, το Δ.Σ. εκθέτει το έργο και τη δράση του, υποβάλλει τον οικονομικό και διαχειριστικό απολογισμό του περασμένου χρόνου, για τον οποίον ανακοινώνεται και η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής, καταθέτει και επεξηγεί τον προϋπολογισμό του νέου χρόνου, που ψηφίζεται από τη Συνέλευση, όπως έχει ή βελτιωμένος και ακολουθούν εκλογές, κάθε δεύτερη τακτική Γενική Συνέλευση, για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής. Οι εκλογές γίνονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από τη συνέλευση. 2. Οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο ή με βάση συνδυασμούς υποψηφίων και μεμονωμένες υποψηφιότητες και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει τους υποψηφίους οι οποίοι αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά. 3. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει κατά σειρά επιτυχίας ανά διετία τη Διοίκηση, αποτελουμένη από δεκαπέντε (15) τακτικά μέλη και επτά (7) αναπληρωματικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. 4. Οι υποψηφιότητες για τη διοίκηση υποβάλλονται με αίτηση των ενδιαφερομένων ή με πρόταση πέντε (5) μελών τρεις (3) ημέρες προ της συνεδρίασης της Γεν. Συνέλευσης. 5. Η ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις είναι φανερή, πλην εάν πρόκειται για αρχαιρεσίες και γα προσωπικά ζητήματα, οπότε είναι μυστική. 6. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος που εκλέχτηκε με ψηφοφορία από τα παριστάμενα τακτικά μέλη. 7. ΌΌλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. 8. Προσκλήσεις για σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων περιλαμβάνουν το χρόνο, τον τόπο, την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, γνωστοποιούνται δε δέκα (10) μέρες πριν από αυτή ή δημοσιεύονται με την ίδια προθεσμία σε τοπική εφημερίδα ή το περιοδικό του Συλλόγου Τα αθλούμενα μέλη δεν μετέχουν των Γενικών Συνελεύσεων του Συλλόγου στερούμενα του δικαιώματος να ψηφίζουν ή να εκλέγονται στη Διοίκηση, εκτός από εκείνους που επιδίδονται στη σκοποβολή, αντισφαίριση και σκάκι ή που έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους. ΆΆρθρο 16ο 1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής. Εκλέγεται με ισάριθμους αναπληρωματικούς κάθε δύο χρόνια, με μυστική ψηφοφορία από την τακτική Γενική Συνέλευση. 2. ΈΈργο της είναι ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. και υποβολή σχετικής έκθεσης σε κάθε τακτική Γενική Συνέλευση των επομένων της εκλογής των χρόνων. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΆΆρθρο 17ο 1. Ο Σύλλογος χρησιμοποιεί σφραγίδα, που έχει στο κέντρο αναπαράσταση αετού που κρατάει στα νύχια του ορειβατική αξίνα και σκι (χιαστί) να πετάει στην κορφή του Ολύμπου και γύρω τις λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Ε.Ο.Σ.) ΑΧΑΡΝΩΝ. 2. Ο Σύλλογος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των άρθρων του Αστικού Κώδικα, του νόμου 2725/ περί Αθλητικών Σωματείων ως και προς κάθε διάταξη του νόμου που αφορά τη σωματική αγωγή. 3. Κάθε διάταξη που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από τις

7 Γενικές Συνελεύσεις τηρουμένων κάθε φορά των ισχυουσών διατάξεων των κειμένων νόμων. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς για την κανονική λειτουργία των γραφείων του, των εντευκτηρίων, των αθλητών και μελών του, των χώρων ψυχαγωγίας του των διαφόρων αθλητικών τμημάτων του, της τέλεσης αγώνων, των αγωνιστικών χώρων του κλπ. ΆΆρθρο 18ο Το παρόν καταστατικό περιέχει άρθρα δέκα οκτώ (18) μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε στις για το σκοπό αυτό και θα ισχύει από την εγγραφή της τροποποίησης στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου. Η Πρόεδρος της Γ.Σ. Η Γραμματέας της Γ.Σ. ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΟΥΤΣΙΤΖΗ ΛΟΥΚΙΑ ΡΑΠΤΗ

Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Στη Ζάκυνθο ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία Του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Α.Ν.Ο.Ζ. Αγγλικά «ATHLETIC NAUTICAL CLUB OF ZAKYNTHOS» ANOZ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Αθλητικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1ο Έδρα Άρθρο 2ο Σκοπός του Ομίλου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1ο Έδρα Άρθρο 2ο Σκοπός του Ομίλου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «ΝΑΥΤAΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «Ν.Ο.Τ.Κ.» και για την εκτός Ελληνικής επικράτειας επικοινωνία την Λατινική Γραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΙΑΤΟΥ (Ν.Ο.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Ίδρυση, έδρα, σκοπός Άρθρο 1 ΙΔΡΥΕΤΑΙ στο Κιάτο Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΙΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται αθλητικό και πολιτιστικό σωματείο με την

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΣΒΙΑΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΛΟΙΑΘ)

ΛΕΣΒΙΑΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΛΟΙΑΘ) Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΛΕΣΒΙΑΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΛΟΙΑΘ) Άρθρο 1 Ίδρυση - επωνυμία - έδρα Ιδρύεται αθλητικό σωματείο με την επωνυμία "ΛΕΣΒΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ"

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

AΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ

AΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ AΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ Αρ.αποφ.Πολ.Πρωτ.Αθήνας: 564/26-2-88 Αρ.Βιβλ.Σωματ.:15985/6-4-88 ΟΜΙΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ Ιδρυτικό Μέλος της Σπηλαιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999) ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Αεραθλητικός Οργανισμός μη Κυβερνητικού μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ν.Α.Ο.Ε.Φ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση - Όνομα - Έδρα - Σκοπός - Μέσα Επίτευξης. ΑΡΘΡΟ 1 - Όνομα-Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ν.Α.Ο.Ε.Φ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση - Όνομα - Έδρα - Σκοπός - Μέσα Επίτευξης. ΑΡΘΡΟ 1 - Όνομα-Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ν.Α.Ο.Ε.Φ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση - Όνομα - Έδρα - Σκοπός - Μέσα Επίτευξης ΑΡΘΡΟ 1 - Όνομα-Έδρα Το παρόν σωματείο έχει το όνομα «Ναυτικός Αθλητικός Ομιλος Ειρήνης Φιλίας» και μπορεί να χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρθρο 1ο 1. Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ,

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ, ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Κατόπιν της από 13/05/2015 απόφασης του ΔΣ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» (ΣΒΑΕ) ανακλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται από τους εργαζόμενους στο Εθνικό Θέατρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ Άρθρο 1 Επωνυμία σφραγίδα: Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Αθήνα Σωµατείο µε την επωνυµία «Πανελλήνια Ένωση Φορέων Άλφα», και τον διακριτικό τίτλο «Π.Ε.Φ.Α.», διεπόµενο από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο των εργαζομένων στο Δήμο Αθήνας και στα εποπτευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Το Σωματείο ιδρύθηκε με την με αριθμό 603/1971

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Το Σωματείο, το οποίο αρχικά είχε ιδρυθεί και αναγνωρισθεί με την υπ' αριθ. 4274/1952 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και εγγραφεί στα βιβλία Σωματείων με αριθμό 7120/1952

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας Με την υπ αριθμ. 280/03 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε και ισχύει το νέο Καταστατικό της Εταιρείας μας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ Ε ΡΑ Η Αερολέσχη Αθηνών είναι Αεραθλητικός Οργανισµός µη κυβερνητικού, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωµατείο) µε την επωνυµία ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ (Α.Α.) µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται επαγγελµατικό και επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΟΛΟΓΩΝ", τον διακριτικό τίτλο "Π.Κ..", και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται ένωση σωματείων των εργατών και υπαλλήλων βιομηχανιών και βιοτεχνιών μετάλλου, των χειριστών μεταλλουργικών μηχανών βιομηχανίας και εκσκαπτικών μηχανημάτων, των ηλεκτροτεχνιτών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προτείνεται προς τροποποίηση το από 28.8.1968 Καταστατικό το οποίο αποτελούσε τροποποίηση δια της υπ αριθ. 8544/68 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών του αρχικού Καταστατικού, εγκριθέντος δια της υπ αριθ.1361/66

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση -

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας.

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας. 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (Μ.Α.Σ.Κ.)» «MOTORCYCLE ATHLETIC CLUB OF KALAMPAKA (M.A.S.K.)» ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα Ιδρύεται σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο ΣΙΣΛΟ ΑΡΘΡΟΤ - ΘΕΜΑ ελ. 1 Κυπριακή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού 3 Αθλητισμού...... 2 Ερμηνεία Ορισμοί... 3 3 Έδρα... 4 4 Διεθνή...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 α) Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός σύλλογος με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» β) Έδρα του συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα