ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο : Ίδρυση Σωματείου -Σκοπός και έδρα του Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Φίλαθλο Σωματείο με την επωνυμία ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ (Π.Α.Ο.Κ.). Σκοπός του σωματείου είναι η αρμονική ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των μελών του, η δημιουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων με τη χρησιμοποίηση της γυμναστικής και της αγωνιστικής για τους αθλούμενους, καθώς και τη διάδοση του αθλητισμού γενικά. Έδρα του σωματείου ορίζεται η Θεσσαλονίκη και ειδικότερα τα γραφεία του σωματείου. Άρθρο 2 ο : Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου Μέσα για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών είναι : 1. Ίδρυση Γυμναστηρίων και Αθλητικών εγκαταστάσεων στη Θεσσαλονίκη. 2. Ίδρυση Λέσχης για τα μέλη και τους αθλητές 3. Ίδρυση και λειτουργία αθλητικών τμημάτων: α) Κλασσικού αθλητισμού β) Ποδοσφαίρου γ) καλαθόσφαιρας δ) Πετόσφαιρας ε) Ποδηλασίας στ) Κολύμβησης ζ) Πυγμαχίας η) Σκοποβολής θ) Ξιφασκίας ι) Επιτραπέζιας αντισφαίρισης Τα παραπάνω αθλητικά τμήματα είναι ενδεικτικά και επιτρέπεται η δημιουργία και άλλων αθλητικών τμημάτων του σωματείου της Γ.Σ. του σωματίου, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Επιτρέπεται η συγχώνευση αθλητικών σωματίων που καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άθλησης, με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων αυτών, για όλα τα ομαδικά ή ατομικά αθλήματα, με την ίδρυση 1

2 νέου σωματίου που μπορεί να φέρει την επωνυμία ενός η περισσοτέρων από τα συγχωνευθέντα σωματεία ή οποιαδήποτε άλλη επωνυμία. Επίσης επιτρέπεται η συγχώνευση οποιουδήποτε τμήματος του σωματείου με τμήμα άλλου σωματείου του ιδίου κλάδου άθλησης, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών του σωματείου η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία. Η απόφαση αυτή μαζί με την σχετική απόφαση των μελών της Γενικής Συνέλευσης του σωματίου, του οποίου το τμήμα συγχωνεύεται και απορροφάτε στο τμήμα του ιδίου κλάδου άθλησης του σωματίου ΠΑΟΚ, θα υποβάλλονται στις αρμόδιες υπερκείμενες αθλητικές αρχές προς επικύρωση και έκδοση σχετικής αποφάσεως. 4. Οργάνωση αγώνων, εκδρομών, εορτών, αθλητικών επιδείξεων καθώς και διαλέξεων. 5. Συμμετοχή σε αγώνες που διοργανώνονται από υπερκείμενες Ομοσπονδίες, Ενώσεις ή σωματεία και από αναγνωρισμένες υπερκείμενες εν γένει αρχές ελληνικές και ξένες. 6. Με κάθε άλλο νόμιμο και πρόσφορο μέσο για εκπλήρωση αυτού του σκοπού. ΑΡΘΡΟ 3 ο Μέλη του Ομίλου Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του σωματείου ορίζεται σε είκοσι (20) μπορεί δε να γίνει απεριόριστος. Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί μέλος του σωματείου. Για την εγράφη απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο διοικητικό συμβούλιο του σωματείου, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του σωματίου, τα οποία πρέπει να είναι νόμιμα εγγεγραμμένα μέλη του σωματείου τουλάχιστον για μια τριετία και έγκριση του Δ.Σ. που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία των εξήντα (60) ημερών, η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματίου την εξηκοστή ημέρα (60 η ) μετά την υποβολή της αίτησης. Κάθε μέλος του σωματίου, το οποίο είναι μέλος τουλάχιστον μια τριετία μπορεί να προτείνει προσυπογράφοντας την σχετική αίτηση, μόνο μέχρι δέκα (10) νέα μέλη ετησίως. Για την εγγραφή του μέλους εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματίου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση δικαιώματος εγγραφής του είτε για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης. Δεν απαιτείται η πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου προκειμένου περί εγγραφής αθλητών του σωματείου και οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και σε βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες. Τα μέλη του σωματείου έχουν τα παρακάτω δικαιώματα και υποχρεώσεις: α. μετά πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου. 2

3 β. έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Ομίλου και να παίρνουν μέρος στην ψηφοφορία για την λήψη κάθε απόφασης, εφόσον είναι τακτοποιημένα οικονομικώς. γ. δικαιούνται να υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο έγγραφες προτάσεις και γνώμες για τα ζητήματα που αφορούν τον Όμιλο, καθώς και καταγγελίες και παράπονα μέσα στα όρια της ευπρέπειας και του σεβασμού που οφείλεται στο Δ.Σ. δ. έχουν την δυνατότητα να προκαλούν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν έγγραφης αιτήσεως προς το Δ.Σ., η οποία θα καθορίζει με σαφήνεια τα θέματα ημερησίας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή για την σύγκληση της Γ.Σ., η αίτηση πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον από το ¼ των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του σωματείου. ΑΡΘΡΟ 4 Ο ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Δεν μπορεί να είναι μέλος του σωματίου α) όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του, β) όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών (3) ετών είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα που αναφέρονται στον Ν. 2725/99, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων. Εάν με τη καταδικαστική απόφαση διατάχθηκε η αναστολή εκτελέσεως της ποινής (άρθρα 98, 100 και 100Α του Ποινικού Κώδικα) το κώλυμα παύει να ισχύει μετά την πάροδο του χρόνου της αναστολής, εκτός εάν αυτή άρθηκε ή ανακλήθηκε κατά τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 του Ποινικού Κώδικα, γ) όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση, δ) όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν2725/99 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία. ε) Επίσης, δεν μπορούν να είναι μέλη του σωματείου, οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος που καλλιεργείται από το σωματείο, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης, οι επόπτες, σημειωτές, κριτές, χρονομέτρες, αφέτες, παρατηρητές, καθώς και όσοι με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος. στ) Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη του σωματείου, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής αυτού, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. ζ) Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος του σωματείου, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. η) Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη σωματείου, το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης 3

4 φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από την λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά την λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο της σύμβασης ή την παράδοση του έργου αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποι αυτού σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. το ίδιο ισχύει και για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά μόνο για τα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα, οι αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο. θ) Δεν δικαιούνται να μετέχουν στις Γ.Σ. τα μέλη τα οποία δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Όμιλο. Όπως αυτές προκύπτουν από το Καταστατικό. ι) Κανένα μέλος δεν δικαιούται ψήφο εάν η απόφαση αφορά στην επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγκριση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του σωματείου και του ίδιου ή της συζύγου του ή συγγενούς του ή συγγενούς του εξ αίματος και μέχρι τρίτου βαθμού. Πρόσωπο - μέλος στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του και φυσικά απολύει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσής του εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. ΑΡΘΡΟ 5 Ο ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ Με την απόφαση του Δ.Σ. πλήρως αιτιολογημένη και που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία του συνόλου των μελών του σε μυστική ψηφοφορία, διαγράφονται και εκείνα τα μέλη των οποίων η συμπεριφορά στα γυμναστήρια, γραφεία, εντευκτήρια, συνελεύσεις και υπόλοιπες εκδηλώσεις του σωματείου είναι απρεπής. Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη τα οποία με πράξεις παράνομες ή πράξεις και παραλείψεις ανάρμοστες για την ιδιότητα τους βλάπτουν τα συμφέροντα και τους σκοπούς του σωματείου. Επίσης με απόφαση του Δ.Σ. η οποία επικυρώνεται από την γενική συνέλευση των μελών διαγράφονται όσα μέλη καθυστερούν πέραν του τριμήνου την μηνιαία συνδρομή τους. Σε περίπτωση καθυστέρησης της μηνιαίας συνδρομής το Δ.Σ. υποχρεούται να καλέσει εγγράφως το μέλος που καθυστερεί και να του τάξει προθεσμία 15 ημερών για την καταβολή των οφειλομένων συνδρομών. 4

5 Αν περάσει άπρακτος η παραπάνω προθεσμία χωρίς να κατατεθεί η συνδρομή το Δ.Σ., εφόσον κρίνει αδικαιολόγητη την καθυστέρηση, μπορεί να διαγράψει με απόφασή του από τα οικεία μητρώα το μέλος αυτό. Η απόφαση που λαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται στο μέλος που διαγράφηκε, το οποίο και έχει την δυνατότητα να υποβάλλει εναντίον της απόφασης αντιρρήσεις μέσα σε 10 ημέρες. Οι αντιρρήσεις αυτές εξετάζονται από το Δ.Σ. το αργότερο στην μεθεπόμενη συνεδρίαση του. Οι αντιρρήσεις είναι απαράδεκτες εάν δεν συνυποβληθεί μαζί τους και απόδειξη του ταμείου του σωματείου για την καταβολή όλων των καθυστερούμενων συνδρομών. Εάν το Δ.Σ. πεισθεί ότι η καθυστέρηση είναι αιτιολογημένη αίρει την απόφασή του για διαγραφή, άλλως η απόφασή του θεωρείται οριστική. ΑΡΘΡΟ 6 Ο ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ Τα μέλη του σωματίου έχουν την δυνατότητα να παραιτηθούν από την ιδιότητα τους με έγγραφη δήλωσή τους. Το Δ.Σ. οφείλει να διαγράψει από τα οικεία μητρώα του σωματείου το μέλος που παραιτήθηκε. Η διαγραφή πρέπει να γίνει με απόφαση του Δ.Σ. που μπορεί να ληφθεί το αργότερο κατά την μεθεπόμενη τακτική συνεδρίαση. Μέλη που παραιτήθηκαν ή διαγράφηκαν μπορούν να επανεγγραφούν σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς των άρθρων 3, 4 και 5 του παρόντος. ΑΡΘΡΟ 7 Ο Ευεργέτες Δωρητές Με απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. ανακηρύσσονται ευεργέτες ή δωρητές όσοι προσφέρουν αξιόλογη οικονομική ενίσχυση στον Όμιλο. Ο καθορισμός του ύψους της οικονομικής ενίσχυσης την οποία εάν προσφέρει κάποιος ανακηρύσσεται δωρητής ή ευεργέτης γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. Τα ονόματα των δωρητών και ευεργετών αναγράφονται σε ιδιαίτερους πίνακες που αναρτώνται στα γραφεία του Ομίλου. ΑΡΘΡΟ 8 Ο ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του σωματείου η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, μπορεί να απονεμηθεί ο τίτλος του επίτιμου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο σωματείο ή στον αθλητισμό γενικότερα. ΑΡΘΡΟ 9 Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Ο όμιλος διοικείται από 15μελές διοικητικό συμβούλιο, που εκλέγεται μεταξύ των μελών του σωματείου με τριετή (3ετή) θητεία. Η εκλογή του Δ.Σ. γίνεται κάθε τρία (3) χρόνια κατά την λήξη της θητείας του Δ.Σ. από την τακτική γενική συνέλευση που συνέρχεται για το λόγο αυτό. 5

6 Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο ή με συνδυασμούς (παραταξιακά ψηφοδέλτια) που εκλέγονται με απλή πλειοψηφία, η δε ψηφοφορία διεξάγεται με ψηφοδέλτια και είναι μυστική. Οι υποψήφιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν σχετική έγγραφη δήλωση στη Γραμματεία του σωματείου για την υποψηφιότητα τους, αυτοπροσώπως ή με ειδικά εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, 48 ώρες πριν από την ορισθείσα ημέρα και την ώρα σύγκλησης της Γ.Σ. για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Σε περίπτωση ματαίωσης της Γ.Σ. την αρχικώς ορισθείσα ημερομηνία που αναφέρεται στην πρόσκληση, δηλώσεις υποψηφιοτήτων γίνονται δεκτές μέχρι και 48 ώρες πριν από την μετ αναβολή ημέρα της Γ.Σ. Ο κάθε υποψήφιος στην αίτησή του πρέπει να διευκρινίζει με ποιόν συνδυασμό (εάν υπάρχουν) θέτει υποψηφιότητα και εάν θέτει υποψηφιότητα για τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος. Μετά την λήξη του χρόνου υποβολής των υποψηφιοτήτων η διοίκηση τοιχοκολλά στα γραφεία του σωματείου και δημοσιεύει στις εφημερίδες την κατάσταση με τους συνδυασμούς και τα ονόματα αυτών που έθεσαν υποψηφιότητα. Η τοιχοκόλληση και η δημοσίευση γίνεται μετά την λήξη του χρόνου υποβολής των υποψηφιοτήτων. Κατά την γενική συνέλευση για την διεξαγωγή αρχαιρεσιών, πριν την ψηφοφορία γίνεται παρουσίαση πεπραγμένων, οικονομικός απολογισμός και λογοδοσία της απερχόμενης διοίκησης. Μετά το πέρας αυτών, η Γ.Σ. αποφασίζει την έναρξη της ψηφοφορίας και την ώρα λήξης αυτής. Ταυτόχρονα εκλέγει με απόφαση που λαμβάνεται δια ανατάσεως των χεριών τριμελή Εφορευτική Επιτροπή με δύο αναπληρωματικά μέλη. Η εφορευτική επιτροπή εκλέγεται για να διευθύνει την ψηφοφορία και να εξάγει τα αποτελέσματα. Η Εφορευτική Επιτροπή με τον Πρόεδρό της, που εκλέγεται από τη ίδια και μεταξύ των μελών της, αφού διαρρυθμίσει το χώρο της ψηφοφορίας και εξασφαλίσει έλεγχο και ασφάλιση κάλπης, καλεί όλους όσους δικαιούνται να ψηφίσουν, παραδίδει σε όσους προσέρχονται ένα ειδικό φάκελο σφραγισμένο με την σφραγίδα του Ομίλου και διευθύνει την ψηφοφορία έως το τέλος της. Εάν μετά το τέλος της ψηφοφορίας υπάρχουν ακόμη μέλη που δεν ψήφισαν, η ψηφοφορία παρατείνεται με απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής για τον απαραίτητο χρόνο. Η απόφαση αυτή καταγράφεται στο σχετικό πρακτικό. Η ψηφοφορία διενεργείται με λευκούς φακέλους οι οποίοι πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα του σωματείου και με ψηφοδέλτια ανεξαρτήτως διαστάσεων και χρώματος λευκού. Τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων μπορεί να είναι γραμμένα ή τυπωμένα με μαύρο ή μπλε χρώμα. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να θέσει στο ψηφοδέλτιο μέχρι 22 σταυρούς, βάζοντας σταυρό με μαύρο ή μπλε στυλό ή μολύβι δίπλα στο όνομα των υποψηφίων που επιθυμεί. Ψηφοδέλτιο που δεν έχει σταυρό μετρά υπέρ όλων. Όσα ψηφοδέλτια έχουν περισσότερους σταυρούς από τους υποψήφιους ή περισσότερο από ένα σταυρό δίπλα στο όνομα κάθε υποψήφιου θεωρούνται άκυρα. 6

7 Για την διαλογή των ψηφοδελτίων συντάσσεται από την Εφορευτική Επιτροπή και υπογράφεται ιδιαίτερο πρακτικό στο οποίο αναγράφονται: α) ο αριθμός των μελών που ψήφισαν β) τα έγκυρα και άκυρα ψηφοδέλτια γ) οι συνδυασμοί των υποψηφίων με τις ψήφους που έλαβε ο καθένας έναντι και δ) τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων με τις ψήφους του καθενός έναντι. Ο συνδυασμός που έλαβε τους περισσότερους ψήφους εκλέγεται. Οι πρώτοι δεκαπέντε (15) κατά σειρά ψήφων εκλεγέντες υποψήφιοι των συνδυασμών ή του ενιαίου ψηφοδελτίου αν δεν υπάρχουν συνδυασμοί καταλαμβάνουν τις θέσεις των 15 τακτικών μελών του Δ.Σ. από τους αναπληρωματικούς εκλέγονται οι πρώτοι επτά (7) κατά σειρά ψήφων, για να αντικαταστήσουν εντός της θητείας του Δ.Σ. τα τακτικά μέλη που απεβίωσαν, παραιτήθηκαν, αποβλήθηκαν, εξέπεσαν από το αξίωμα. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην 15 η θέση των τακτικών ή στην 7 η θέση των αναπληρωματικών διενεργείται αμέσως από την Εφορευτική Επιτροπή κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων. Για το θέμα γίνεται σχετική μνεία στο πρακτικό. Μέσα σε μια θητεία του Δ.Σ. δε μπορούν να αντικατασταθούν από τα αναπληρωματικά μέλη που εξελέγησαν στην Γενική Συνέλευση περισσότερα από πέντε (5) τακτικά μέλη του Δ.Σ. τα μέλη καλούνται κατά σειρά εκλογής. Εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμα τους ως μέλη του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής. α. όσοι μετέχουν ή αναλαμβάνουν καθήκοντα στη διοίκηση άλλου σωματείου β. όσοι συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του 4 ου βαθμού με εξαίρεση αυτόν που πλειοψήφησε μεταξύ τους γ. όσοι παρέχουν προς το σωματείο εργασία με αμοιβή δ. όσοι συνάπτουν με το σωματείο συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα ή συμβάσεις που συνεπάγονται την λήψη αμοιβής για προσφορά πάσης φύσεως υπηρεσιών ή αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους με την ανάληψη έργου, προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής προς το σωματείο. Δεν μπορούν να εκλεγούν ως μέλη του Δ.Σ. τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 και 5 του παρόντος. ΑΡΘΡΟ 10 Ο - ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Δ.Σ. που εξελέγη ειδοποιείται εγγράφως από την Εφορευτική Επιτροπή εντός 8 ημερών από την εκλογή του για να καταρτισθεί σε σώμα και κατανέμει μεταξύ των μελών του τα αξιώματα του Προέδρου, Αντιπροέδρων, Γενικού Γραμματέα, Ειδικού Γραμματέα και Ταμία. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα σε κάθε περίπτωση που θεωρεί αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν αυτό εγγράφως οκτώ (8) τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία μετά από φανερή ψηφοφορία. Εάν η ψηφοφορία αφορά προσωπικά θέματα γίνεται μυστικά. Σε ισοψηφία και εφόσον η ψηφοφορία είναι φανερή κρίνει η ψήφος του Προέδρου. Σε μυστική ψηφοφορία και σε ίδια περίπτωση η ψηφοφορία 7

8 επαναλαμβάνεται. Στα πρακτικά που κρατούνται καταχωρίζεται υποχρεωτικά η γνώμη των μειοψηφούντων αιτιολογημένη ικανοποιητικά. ΑΡΘΡΟ 11 Ο - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο σε κάθε διοικητική, δικαστική ή άλλη αρχή, καθώς και στις σχέσεις με τρίτους και ενεργεί πάντοτε με απόφαση του Δ.Σ. Μπορεί κατ εξαίρεση να λαμβάνει κάθε μέτρο που εξασφαλίζει τα συμφέροντα του σωματείου, εάν υφίσταται κίνδυνος από την αναβολή και χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ., του οποίου όμως την έγκριση υποχρεούται να ζητήσει στην αμέσως επόμενη τακτική συνεδρίαση του. Καλεί το Δ.Σ. σε συνεδρίαση και διευθύνει τις συνεδριάσεις ρυθμίζοντας μαζί με το Γενικό Γραμματέα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εκδίδει χρηματικά εντάλματα, τα οποία προσυπογράφει ο Γενικός Γραμματέας προς διενέργεια πληρωμών. Συνυπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα του Ομίλου. Δικαιούται να ζητά λογοδοσία από τον Ταμεία κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο. Φροντίζει την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού και την προστασία των συμφερόντων του Ομίλου και δίνει λόγο στις Γ.Σ. για τις πράξεις του Δ.Σ. στο οποίο προεδρεύει. Οι αντιπρόεδροι Α και Β αναπληρώνουν κατά σειρά τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται σε όλη την έκταση των καθηκόντων του. Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται σε διάφορες υπηρεσίες στα γραφεία της διοίκησης του Ομίλου, φυλά το αρχείο και την σφραγίδα του, φροντίζει την αλληλογραφία του σωματείου την οποία διαβάζει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., προσυπογράφει με τον πρόεδρο τα έγγραφα του Ομίλου και τα εντάλματα πληρωμών και τηρεί το μητρώο των μελών. Ο Ειδικός Γραμματέας φροντίζει για την σύνταξη των πρακτικών του Δ.Σ., βοηθά το Γενικό Γραμματέα στα καθήκοντα του και τον αναπληρώνει εφόσον αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Ο Ταμίας φροντίζει για την κανονική τήρηση των λογιστικών και λοιπών βιβλίων που προβλέπονται κάθε φορά από το Νόμο και τις σχετικές εγκυκλίους της αρχής που εποπτεύει, καθώς επίσης και τις αποδείξεις και τα έντυπα που έχουν σχέση με την οικονομική διαχείριση το σωματείου. Κάνει τις εισπράξεις και τις πληρωμές βάσει των αποφάσεων του Δ.Σ., αναγράφοντας τον αριθμό της οικείας αποφάσεως στα ταμειακά εντάλματα πληρωμών και υπογράφει τα σχετικά γραμμάτια μαζί με τον Πρόεδρο. Ενημερώνει το Δ.Σ. για την ταμειακή κίνηση σε τακτά χρονικά διαστήματα και υποβάλλει κάθε 4μηνό κατάσταση των μελών που καθυστερούν την πληρωμή των συνδρομών. Είναι υποχρεωμένος, κάθε φορά που καλείται Δ.Σ. να θέτει στη διάθεση του το Ταμείο του Ομίλου για έλεγχο και να καταθέτει σε Τράπεζα που καθορίζεται από το Δ.Σ. το ταμειακό υπόλοιπο. Φροντίζει για την είσπραξη των εσόδων του σωματείου, λαμβάνει από τις Τράπεζες και κάθε άλλο Δημόσιο Ταμείο τις καταθέσεις του Ομίλου μετά από απόφαση του Δ.Σ., συντάσσει και παρουσιάζει στη Γενική Συνέλευση των μελών τον οικονομικό ισολογισμό και απολογισμό του Ομίλου. Επίσης φροντίζει τη σύνταξη του προϋπολογισμού του σωματείου με βάση τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. 8

9 Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνουν μέρος στις συνεδριάσεις του και μετέχουν στη συζήτηση και στην λήψη αποφάσεων για τα θέματα που έρχονται στη συνεδρίαση Όλα τα μέλη του Δ.Σ. έχουν την υποχρέωση να εκτελούν τα άλλα ειδικά καθήκοντα τα οποία ανατίθενται σ αυτούς μετά από απόφαση του Δ.Σ. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους απέναντι στη Γ.Σ. Δεν έχουν ευθύνη μόνο για τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε συνεδριάσεις στις οποίες δεν πήραν μέρος ή μειοψήφησαν και εφόσον η απουσία τους ή η διαφωνία τους προκύπτει από τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Είναι επίσης υπεύθυνα για την καλή διοίκηση του ομίλου και δίνουν λόγο για τις πράξεις τους στη Γ.Σ. Έχουν την υποχρέωση να έρχονται ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εκπίπτουν από το αξίωμα τους αν δεν προσέλθουν αδικαιολόγητα για τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του. Εάν η απουσία τους ήταν αδικαιολόγητη ή δικαιολογημένη κρίνεται με απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται με πλειοψηφία των ⅔ του συνόλου των μελών. Με βάση την πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των ⅔ του συνόλου των μελών του, σε μυστική ψηφοφορία, παραπέμπετε στη Γ.Σ. των μελών κάθε μέλος του Δ.Σ. για παραβάσης της νομοθεσίας περί Σωματίων ή Διατάξεων του καταστατικού, καθώς επίσης και για ανάρμοστη συμπεριφορά στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή στις συνέλευσης και λοιπές εκδηλώσεις του ομίλου ή για πράξεις και παραλείψεις ανάρμοστες στην ιδιότητά τους οι οποίες βλάπτουν τα συμφέροντα του Ομίλου. η παραπομπή γίνεται για να επιβληθεί σ αυτό το μέλος η ποινή της αποβολής η της έκπτωσης από το Δ.Σ. ΑΡΘΡΟ 12 Ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ. Το Δ.Σ. παίρνει υπεύθυνα οποιαδήποτε μέτρα κρίνει πως συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του ομίλου. Συγκαλεί όλες τις Γ.Σ. του σωματείου τακτικές και έκτακτες Υποβάλει τον ετήσιο Ισολογισμό και απολογισμό του προηγούμενου έτους στην τακτική Δ.Σ. των μελών που συγκαλείτε τον μήνα Μάιο κάθε έτους. Προσλαμβάνει και απολύει το πάσης φύσεως υπαλληλικό προσωπικό του σωματείου (γραμματείς, φύλακες εισπράκτορες, συμβούλους, προπονητές τεχνικούς κ.λ.π. ) και καθορίζει τα ειδικά καθήκοντα και τις αποδοχές. Συμπληρώνει οργανικές υπαλληλικές θέσεις, όπως αυτές καθορίζονται από ειδικό κανονισμό που συντάσσεται από το ίδιο το Δ.Σ. και εγκρίνεται από τις Γ.Σ. στον κανονισμό αυτό μπορεί να προβλεφθεί και θέση διευθυντού των κεντρικών υπηρεσιών και των γηπεδικών εγκαταστάσεων του, με ειδικά προσόντα. Με άλλους ειδικούς κανονισμούς που συντάσσονται από το Δ.Σ. και επικυρώνονται από τη Γ.Σ. προβλέπονται θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών του 9

10 σωματίου, των αθλητικών τμημάτων και των εγκαταστάσεων του, θέματα επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων στο πάσης φύσεως προσωπικό του αλλά και στα αθλούμενα μέλη του. Μπορεί να συγκροτεί επιτροπές από μέλη του Ομίλου για να εκτελούν συγκεκριμένες υπηρεσίες και να αναθέτει καθήκοντα αμίσθων εφόρων διαφόρων τμημάτων σε μέλη του Δ.Σ. ή του σωματείου. Κατά την πρώτη συνεδρίαση του το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα, με απόφαση δε που μπορεί να αναθεωρεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας του, κατανέμει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες μεταξύ των μελών του. Ορίζει από τα μέλη συμβούλους τους επικεφαλείς των διαφόρων εφοριών δηλαδή των αθλητικών τμημάτων τα οποία διατηρεί ο Όμιλος, τους επικεφαλείς των αθλητικών και υπολοίπων εγκαταστάσεων, του υλικού και των διαφόρων υπηρεσιών, τις οποίες μπορεί να συγκροτήσει ανάλογα με τις ανάγκες του Ομίλου (π.χ. υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων κ.α.). Ο λεπτομερής τρόπος λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών καθώς και οι ειδικότερες αρμοδιότητες των συμβούλων (Εφόρων) που τίθενται επικεφαλής, θα καθορίζονται με τους ειδικούς κανονισμούς που προβλέπονται στο καταστατικό αυτό και στην σύνταξη τους θα συμπράττει καθένας απ αυτούς για την οικεία Εφορία του. Ορίζει επίσης τους Α και Β αντιπροέδρους καθώς και το Γενικό Γραμματέα του ως προϊσταμένους Εφοριών. Αυτοί σε συνεργασία και με την εισήγηση του οικείου εφόρου κάθε εφορίας και με την εποπτεία του Προέδρου του Δ.Σ. μπορούν να παίρνουν εκτελεστές αποφάσεις για κάθε με θέμα που έχει σχέση με την οικεία εφορία, εκτός από εκείνες που ανάγονται σε πρόσληψη προσωπικού, σε καθορισμό μισθών, αμοιβών, αποζημιώσεων, ημεραργιών, πριμ αθλητών, κλείσιμο αγώνων και επιβολή πειθαρχικών ποινών. Για τα αμέσως προηγούμενα θέματα αρμόδιο να αποφανθεί είναι το Δ.Σ. μετά όμως από εισήγηση του οικείου εφόρου. Μπορεί να ορίζει Α και Β αντιπρόεδρο του ως εποπτεύοντα όλων των οικονομικών υπηρεσιών του Ομίλου. Δικαιούται, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του, να επιβάλλει τις πειθαρχικές ποινές της εγγραφής απλής ή αυστηρής επίπληξης, καθώς και της απαγόρευσης εισόδου στη λέσχη και στα γραφεία του Ομίλου, για ορισμένο χρόνο, στα μέλη που παραβαίνουν διατάξεις του καταστατικού και του Νόμου. Η πειθαρχική ποινή δεν μπορεί να απαγγελθεί χωρίς προηγούμενη έγγραφη πρόσκληση στο μέλος που κατηγορείται. Η έγγραφη πρόσκληση κοινοποιείται πριν από ένα πενθήμερο και καλεί σε υποβολή έγγραφης απολογίας. Μπορεί επίσης να επιβάλλει στα αθλούμενα μέλη (αθλητές) τις προβλεπόμενες από τους οικείους νόμους, κανονισμούς και εγκυκλίους πειθαρχικές ποινές Καθορίζει το ποσό του δικαιώματος εγγραφής των μελών και της μηνιαίας συνδρομής τους καθώς και την αναπροσαρμογή του ποσού αυτού ή τυχόν έκτακτες εισφορές Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του αθλητικού σωματίου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό 10

11 αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα Επιτρέπονται προσωρινές ταμιακές διευκολύνσεις προς το αθλητικό σωματείο των μελών του Δ.Σ., για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του σωματείου Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. ΑΡΘΡΟ 13 Ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείου. Εκλέγει ανά τριετία το Δ.Σ. του σωματείου, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη αυτού καθώς και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, εγκρίνει τον ισολογισμό, προϋπολογισμό, και τον απολογισμό της διοίκησης, απαλλάσσει την απερχόμενη διοίκηση και γενικά αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα απασχολεί το σωματείο. Επίσης η Γ.Σ. είναι αρμόδια για την απόφαση συγχώνευσης του σωματείου ή συγχώνευσης αθλητικών τμημάτων του σωματείου, για την ίδρυση τμήματος αμειβομένων αθλητών κλάδου άθλησης του σωματείου, για την έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. για το διορισμό επιτροπής διοίκησης των τμημάτων αμειβομένων αθλητών καθώς και για την έγκριση απόφασης του Δ.Σ. ανάληψης, εξ ολοκλήρου ή μέρους, των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης των τμημάτων αμειβομένων αθλητών του σωματείου από τρίτο φυσικό πρόσωπο, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει. Ο Όμιλος συνέρχεται σε Γενική Συνέλευση : α) Κάθε χρόνο σε τακτική Γ.Σ. κατά το μήνα Μάιο - για την έγκριση του ισολογισμού και απολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους και της εκθέσεως της Ελεγκτικής Επιτροπής που συντάχθηκε σχετικά. - για έκθεση των πεπραγμένων της Διοίκησης του έτους β) Ανά τριετία: - για διεξαγωγή αρχαιρεσιών και εκλογή νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής - για λογοδοσία και απαλλαγή της απερχόμενης Διοίκησης από κάθε ευθύνη - για έγκριση πεπραγμένων της απερχόμενης Διοίκησης - για έγκριση Ισολογισμού και απολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους και έγκριση της εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 2) Εκτάκτως συγκαλείτε Γ.Σ. - όταν το Δ.Σ. το κρίνει αναγκαίο ή υπάρχει σπουδαίος προς τούτο λόγος - όταν το ζητήσει το ¼ των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και ορίσει τα θέματα της ημερησίας διάταξης - όταν το ζητήσει η Εξελεγκτική Επιτροπή Στις Γ.Σ. συζητούνται μόνο όσα θέματα αναγράφονται στην ημερησία διάταξη. 11

12 Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίσταται το ήμισυ των μελών (1/2) τα οποία πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένα. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, αναβάλλεται για την ίδια ημέρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας, οπότε και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα ανεξαρτήτου του αριθμού των μελών που είναι παρόντα. Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. με πρόσκληση που δημοσιεύεται πριν από μία τουλάχιστον εβδομάδα, ήτοι επτά (7) ημέρες, πριν από την ημέρα σύγκλησης αυτής και για τρεις (3) συνεχόμενες ημέρες σε 2 ημερήσιες εφημερίδες της Θεσσαλονίκης και περιέχει τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Η πρόσκληση για την Γ.Σ. περιλαμβάνει το οίκημα, την ώρα της συνεδριάσεως και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Πενήντα (50) τουλάχιστον τακτικά και ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη, μπορούν να ζητήσουν εγγράφως την προσθήκη οποιουδήποτε άλλου θέματος στην ημερησία διάταξη, τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα για την οποία καθορίστηκε η Γ.Σ. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να συμπληρώσει τα θέματα την ημερησίας διάταξης χωρίς νέα δημοσίευση. Στις Γ.Σ. προεδρεύει ο εκάστοτε Πρόεδρος του Δ.Σ., εκτός από τις Γ.Σ. που αφορούν αρχαιρεσίες, λογοδοσίες και παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στη Διοίκηση. Στις περιπτώσεις αυτές η Γ.Σ. εκλέγει ως πρόεδρο της άλλο πρόσωπο, μέλος της Γ.Σ. που δεν μετέχει στο Δ.Σ. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες ορίζει διαφορετικά το παρόν ή ο Νόμος. Απόφαση επί θέματος που δεν αναγράφεται στην ημερησία διάταξη και στην πρόσκληση είναι άκυρη. Οι ψηφοφορίες με ψηφοδέλτια γίνονται όταν λαμβάνονται αποφάσεις για αρχαιρεσίες, στην εκλογή νέου Δ.Σ., σε περίπτωση μομφής ή άρσης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία θα το ζητούσε το ⅓ των μελών από τα παρόντα στη Γ.Σ. ΑΡΘΡΟ 14 Ο ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κατά την τακτική Γ.Σ. εκλογής νέου Δ.Σ. και κατά την διαδικασία του άρθρου 9 του παρόντος εκλέγεται επίσης με μυστική ψηφοφορία και σε ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο ή στο ίδιο με τους υποψηφίους του Δ.Σ., αλλά σε ξεχωριστή ενότητα και με την ίδια πλειοψηφία, από τα μέλη του σωματείο που δικαιούνται εκλογή, τριμελής (3) Εξελεγκτική Επιτροπή με δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, για μια θητεία ίση του διοικητικού συμβουλίου (τριετή). Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του σωματείου κάθε χρόνο, με αναφορά σε όλα τα έργα που πραγματοποιήθηκαν, στα έσοδα και στις δαπάνες που έγιναν. 12

13 Στη διάρκεια του οικονομικού έτους, δικαιούται, εάν το κρίνει αναγκαίο να ελέγχει την οικονομική διαχείριση του σωματείου, αφού ειδοποιήσει γι αυτό έγγραφα το Δ.Σ., το οποίο και έχει την υποχρέωση να θέσει στη διάθεσή της εντός 15νθημέρου κάθε στοιχείου που θα ζητήσει. Η εξελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση κατά την οποία σχηματίσει γνώμη για κακή διαχείριση εκ μέρους του Δ.Σ., γνωστοποιεί την ανάγκη σύγκλησης έκτακτης Γ.Σ., την οποία υποχρεούνται να συγκαλέσει το Δ.Σ. εντός 15 ημερών από τη λήψη του εγγράφου τη Ε.Ε. Από την Ε.Ε. συντάσσεται κάθε χρόνο έκθεση για την οικονομική διαχείριση του σωματείου, η οποία υποβάλλεται για έγκριση μαζί με τον ισολογισμό στην τακτική Γ.Σ. τον μήνα Μάιο. Δεν επιτρέπεται λογοδοσία απερχόμενου Δ.Σ. και εκλογή νέου εφόσον η Ε.Ε. δεν συντάξει και δεν υποβάλλει στα μέλη της Γ.Σ. έκθεση ελέγχου της διαχειρίσεως αυτού. ΑΡΘΡΟ 15 Ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Πόροι του σωματείου είναι: α) ποσά που προέρχονται από εγγραφές, συνδρομές ή έκτακτες εισφορές των μελών, β) από κρατικές, δημοτικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις, γ) από σύναψη συμβάσεων διαφήμισης ή χορηγίας για την ανάπτυξη της αθλητικής του δραστηριότητας, δ) από δωρεές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ε) από κληρονομιές και κληροδοτήματα, επ ωφελεία απογραφής, στ) ποσά που με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου θα ορίζονται ως αντίτιμο της προσφερόμενης από το σωματείου υπηρεσίας εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών, ζ) από εισιτήρια αγώνων των αθλημάτων που καλλιεργεί, η) έσοδα από διάφορες συναφείς δραστηριότητες κ.λ.π. Έσοδα του σωματείου πραγματοποιούνται και από την εκμίσθωση ακινήτων του σωματείου και από την εκμίσθωση και εκμετάλλευση των χώρων των γηπέδων, των γυμναστηρίων και των λοιπών εγκαταστάσεων αυτών. Έσοδα από χορηγίες και διαφημίσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, θα συνάπτονται πάντοτε με την τήρηση των κανόνων της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και του νόμου. Κληροδοσίες και δωρεές υπό όρους, γίνονται δεκτές πάντοτε μετά από έγκριση της Γ.Σ. των μελών που παρέχεται με πλειοψηφία του ½ των μελών του σωματείου. Ανώνυμες δωρεές δεν γίνονται δεκτές. Κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές που δίνονται για ορισμένο σκοπό τίθενται σε ιδιαίτερη διαχείριση εντός του προϋπολογισμού του σωματείου. Πρόσοδοι που προέρχονται απ αυτές διατίθενται αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους που έθεσε ο διαθέτης ή δωρητής. Η απόκτηση ακινήτου οποιασδήποτε αξίας εξ επαχθούς αιτίας ή κινητών αξίας μεγαλύτερης του ποσού του δραχμών γίνεται πάντοτε με έγκριση της Γ.Σ. Η διάθεση της περιουσίας του Ομίλου δεν μπορεί να γίνει για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπονται στο καταστατικό. Στις διακηρύξεις δημοπρασιών για την κατασκευή 13

14 πάσης φύσεως εγκαταστάσεων του σωματείου θα λαμβάνονται πάντοτε υπόψη οι τεχνικές προδιαγραφές που συντάσσονται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και οι οποίες ισχύουν. ΑΡΘΡΟ 16 Ο ΣΦΡΑΓΙΔΑ, Λάβαρο και Ημέρα εορτής του Ομίλου α. Ο Όμιλος έχει δική του σφραγίδα, που φέρει κυκλικά την επωνυμία του και εσωτερικά το έμβλημα του (Δικέφαλο Αετό), το έτος ίδρυσης (1926) αυτού. Η σφραγίδα μπαίνει υποχρεωτικά στα επίσημα έγγραφα που υπογράφονται από αρμόδια όργανα του Ομίλου, διαφορετικά αυτά δεν έχουν κύρος. β. Ο Όμιλος έχει δικό του λάβαρο που φέρει το έμβλημά του, το Δικέφαλο Αετό, σε μαύρο χρώμα μέσα σε λευκό πλαίσιο. Ημέρα γιορτής του Ομίλου ορίζεται η ημέρα ιδρύσεώς του, δηλαδή η 12 η Απριλίου. ΑΡΘΡΟ 17 Ο - ΒΙΒΛΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Το σωματείο τηρεί τα εξής βιβλία: α. Μητρώα των Μελών β. Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων γ. Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου δ. Εσόδων Εξόδων ε. Περιουσιακών στοιχείων στ. Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων τα βιβλία πριν από την χρήση του θεωρούνται από το Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο. ΑΡΘΡΟ 18 Ο ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ο Όμιλος διαλύεται οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, κατά την οποία απαιτείται παρουσία των ¾ των μελών του και απόφαση της πλειοψηφίας με ποσοστό ¾ των παρόντων ή το 1/5 των μελών του ή η εποπτεύουσα Αρχή Σε περίπτωση εκούσια διάλυσης, εκλέγονται από τη Γ.Σ. τα πρόσωπα τα οποία μέσα σε χρονικό διάστημα ενός έτους προβαίνουν στην εκκαθάριση του σωματείου σύμφωνα με το νόμο και υποβάλουν σχετική έκθεση στην εποπτεύουσα αρχή. Η διάλυση του σωματείου συντελείτε από την εγγραφή της σχετικής απόφασης της Γ.Σ. των μελών στα βιβλία του οικείου Πρωτοδικείου. Η πράξη αυτή πρέπει να γίνει με φροντίδα Προέδρου μέσα σε ένα μήνα από την λήψη της απόφασης. Σε κάθε περίπτωση διάλυσης του αθλητικού σωματείου, όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, μετά την εκκαθάρισή του, περιέχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών. ΑΡΘΡΟ 19 Ο - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 14

15 Η κατά οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του σωματείου απαγορεύεται, εκτός της περίπτωσης άφευκτης ανάγκης για την κατασκευή νέων, οπότε επιτρέπεται με δικαστική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των ⅔ των εγγεγραμμένων στο σωματείο μελών, ήτοι τα ⅔ του συνόλου των εγγεγραμμένων μελών ΑΡΘΡΟ 20 Ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Το καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του σωματείου, η οποία λαμβάνεται με παρουσία του ½ των εγγεγραμμένων και ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων εκτός αν άλλως ο Νόμος ορίζει ΑΡΘΡΟ 21 Ο ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΛΛΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Το τμήμα γυναικείου ποδοσφαίρου του σωματείου συγχωνεύεται με το τμήμα γυναικείου ποδοσφαίρου του σωματείου με την επωνυμία ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 96, ειδικότερα στο τμήμα γυναικείου ποδοσφαίρου του σωματείου ΠΑΟΚ συγχωνεύεται και απορροφάτε το τμήμα γυναικείου ποδοσφαίρου του σωματείου ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 96, σύμφωνα με τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των δύο σωματείων. Το παρόν Καταστατικό που περιέχει 21 άρθρα αποτελεί τροποποίηση, ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου της 30 ης Μαΐου 2001, θα ισχύσει από την στιγμή που θα εκριθεί με δικαστική απόφαση και θα εγγραφεί η απόφαση αυτή στα οικεία βιβλία σωματείων του αρμοδίου Πρωτοδικείου. Θεσσαλονίκη

Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Στη Ζάκυνθο ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία Του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Α.Ν.Ο.Ζ. Αγγλικά «ATHLETIC NAUTICAL CLUB OF ZAKYNTHOS» ANOZ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Αθλητικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ. Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2725 Έτος: 1999 ΦΕΚ: Α 121 19990617 Τέθηκε σε ισχύ: 17.06.1999 Ημ.Υπογραφής: 15.06.1999 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ. Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2725 Έτος: 1999 ΦΕΚ: Α 121 19990617 Τέθηκε σε ισχύ: 17.06.1999 Ημ.Υπογραφής: 15.06.1999 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2725 Έτος: 1999 ΦΕΚ: Α 121 19990617 Τέθηκε σε ισχύ: 17.06.1999 Ημ.Υπογραφής: 15.06.1999 Τίτλος Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2725 Έτος: 1999 ΦΕΚ: Α 121 19990617 Τέθηκε σε ισχύ: 17.06.1999 Ημ.Υπογραφής: 15.06.1999 Τίτλος Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ν 2725/1999/Α-121 Ερασιτεχνικός - Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ν 2725/1999/Α-121 Ερασιτεχνικός - Επαγγελµατικός Αθλητισµός και άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ν.Α.Ο.Ε.Φ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση - Όνομα - Έδρα - Σκοπός - Μέσα Επίτευξης. ΑΡΘΡΟ 1 - Όνομα-Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ν.Α.Ο.Ε.Φ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση - Όνομα - Έδρα - Σκοπός - Μέσα Επίτευξης. ΑΡΘΡΟ 1 - Όνομα-Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ν.Α.Ο.Ε.Φ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση - Όνομα - Έδρα - Σκοπός - Μέσα Επίτευξης ΑΡΘΡΟ 1 - Όνομα-Έδρα Το παρόν σωματείο έχει το όνομα «Ναυτικός Αθλητικός Ομιλος Ειρήνης Φιλίας» και μπορεί να χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725/1999 ΦΕΚ: Α 121 17-6-1999

ΝΟΜΟΣ 2725/1999 ΦΕΚ: Α 121 17-6-1999 Τελευταία ενηµέρωση: 19/6/2012 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (1) Έχουν ενσωµατωθεί στο Νόµο 2725/1999 οι τροποποιητικές διατάξεις των: Ν 2858/2000,Ν.2947/2001,Ν.3057/2002,Ν.3207/2003, Ν.3262/2004,

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας.

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας. 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (Μ.Α.Σ.Κ.)» «MOTORCYCLE ATHLETIC CLUB OF KALAMPAKA (M.A.S.K.)» ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα Ιδρύεται σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1ο Έδρα Άρθρο 2ο Σκοπός του Ομίλου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1ο Έδρα Άρθρο 2ο Σκοπός του Ομίλου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «ΝΑΥΤAΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «Ν.Ο.Τ.Κ.» και για την εκτός Ελληνικής επικράτειας επικοινωνία την Λατινική Γραφή

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό

Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό Χοιροκοιτία 9 Ιουνίου 2013 Η (ΚΥ.Σ.Ο.) τροποποιεί εξολοκλήρου το καταστατικό της όπως πιο κάτω: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΕΔΡΑ ΕΜΒΛΗΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΚΟΠΟΙ - ΠΟΡΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΘΡΟ 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ 3 2. ΣΚΟΠΟΙ 3 3. ΜΕΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ A. ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται στη Λευκωσία, στις 2.1.1972, Ομοσπονδία Ξιφασκίας, με την επωνυμία Κυπριακή Ομοσπονδία Ξιφασκίας, με έδρα τη Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΙΑΤΟΥ (Ν.Ο.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Ίδρυση, έδρα, σκοπός Άρθρο 1 ΙΔΡΥΕΤΑΙ στο Κιάτο Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΙΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται αθλητικό και πολιτιστικό σωματείο με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ Ε ΡΑ Η Αερολέσχη Αθηνών είναι Αεραθλητικός Οργανισµός µη κυβερνητικού, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωµατείο) µε την επωνυµία ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ (Α.Α.) µε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΣΒΙΑΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΛΟΙΑΘ)

ΛΕΣΒΙΑΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΛΟΙΑΘ) Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΛΕΣΒΙΑΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΛΟΙΑΘ) Άρθρο 1 Ίδρυση - επωνυμία - έδρα Ιδρύεται αθλητικό σωματείο με την επωνυμία "ΛΕΣΒΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ"

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ης Μαΐου 2015 Σημείωση: Τα σημεία με κόκκινο διαγράφονται και τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Αθήνα Σωµατείο µε την επωνυµία «Πανελλήνια Ένωση Φορέων Άλφα», και τον διακριτικό τίτλο «Π.Ε.Φ.Α.», διεπόµενο από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ Άρθρο 1. Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ α) Ιδρύεται Σύλλογος µε την επωνυµία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ β) Έδρα του Συλλόγου ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999) ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Αεραθλητικός Οργανισμός μη Κυβερνητικού μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Το Σωματείο, το οποίο αρχικά είχε ιδρυθεί και αναγνωρισθεί με την υπ' αριθ. 4274/1952 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και εγγραφεί στα βιβλία Σωματείων με αριθμό 7120/1952

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Η κατά το έτος 1966 ιδρυθείσα «Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και Πετοσφαίρισης» μετά την κατά το έτος 1969, ίδρυση της Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, έχει, έκτοτε, ως ε- πωνυμία αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας Με την υπ αριθμ. 280/03 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε και ισχύει το νέο Καταστατικό της Εταιρείας μας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926 Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 1 Άρθρο 1 : Επωνυμία Νομική μορφή

Διαβάστε περισσότερα