2 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. 20 ΤΖΑΜΤΖΗΣ Ρ. 2 ΜΠΕΚΙΟΣ Ι. 3 ΒΡΕΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α. 21 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. 3 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Κ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. 20 ΤΖΑΜΤΖΗΣ Ρ. 2 ΜΠΕΚΙΟΣ Ι. 3 ΒΡΕΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α. 21 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. 3 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Κ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 22/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 280/2013 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών κλήσεων παραβάσεων ΚΟΚ (Λόγω του ότι εταιρείες δεν είχαν στη κατοχή τους τα εμπλεκόμενα οχήματα). Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 16 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 33130/71/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία συνεδρίαση διακόπηκε μετά την 1 η πρωινή ώρα και συνεχίστηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα Η πρόσκληση -επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις-διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 36 μέλη: ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ 1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. 19 ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ-ΚΟΤΟΠΟΔΗΑ. 1 ΒΑΖΑΙΟΣ Μ. 2 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. 20 ΤΖΑΜΤΖΗΣ Ρ. 2 ΜΠΕΚΙΟΣ Ι. 3 ΒΡΕΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α. 21 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. 3 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Κ. 4 ΓΑΒΑΛΑΣ Α. 22 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 4 ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 5 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ Α. 23 ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 5 ΑΥΡΗΛΙΩΝΗΣ Α. 6 ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 24 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ. 7 ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σ. 25 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ε. 8 ΕΙΡΗΝΑΚΗΣ Π. 26 ΔΟΥΡΟΥ ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ Α. 9 ΘΑΝΟΥ Μ. 27 ΚΟΚΚΩΝΗΣ Π. 10 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. 28 ΔΗΜΟΥ Π. 11 ΚΑΝΤΖΕΛΗ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε. 29 ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Χ. 12 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Χ. 30 ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α. 13 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β. 31 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ Θ. 14 ΛΟΥΚΟΣ Δ. 32 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Σ. 15 ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ. 33 ΒΡΕΤΤΟΣ Ν. 16 ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ Δ. 34 ΗΡΑΚΛΕΟΥ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥΑ 17 ΝΟΜΙΚΟΣ Ε. 35 ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Β. 18 ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν. 36 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την

2 πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου. ΑΔΑ: ΒΛ9ΔΩ63-ΓΘΡ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ αριθμ / εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που έχει ως εξής: «Θέμα: "Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών από καταλόγους κλήσεων παραβάσεων ΚΟΚ" Σας ενημερώνουμε ότι από έλεγχο της υπηρεσίας μας μετά από αιτήσεις κατόχων οχημάτων οι οποίοι αιτούνται διαγραφή των οφειλών τους από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για λόγους που περιγράφονται στην παρούσα εισήγηση διαπιστώσαμε ότι συντρέχουν οι λόγοι του εδαφ δ' της παρ 1 του άρθρου 174 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) με τις οποίες προβλέπεται ότι..."δ) Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο. 2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου." και παρακαλούμε για λήψη σχετικής απόφασης Σε περίπτωση που το Δ.Σ. κάνει δεκτά τα αιτήματα θα πρέπει να ληφθεί απόφαση διαγραφής από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου όπως αναλυτικά περιγράφονται πιο κάτω Αιτία Διαγραφής ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ διαγραφή από τριπλότυπο βεβαίωσης 8 / 2013 Αρχικό τριπλότυπο βεβαίωσης 429 / 2010 διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο 3 / 2013 Αρχικό Χρηματικό Κατάλογο 948 / 2010 ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΕ ΕΤΟΥΣ 2005 Ονοματεπώνυμο χρεώστη (33744)ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩ Ν Κ / Ν Κ Αριθμός 231 Αριθ. κλήσης: 5271, Αριθμός τροχαίας: , Αριθμός κυκλοφορίας: ΖΗΜ4350, Τύπος παράβασης: εγγραφής ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ, Τόπος παράβασης: ΦΛΕΜΙΓΚ & ΠΑΠΑΓΟΥ, Ημ/νία παράβασης: 01/04/2005, Ώρα παράβ Αριθμός 2786 Αριθ. κλήσης: 758, Αριθμός τροχαίας: 16634, Αριθμός κυκλοφορίας: ΖΜΟ5960, Τύπος παράβασης: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΕ εγγραφής ΚΥΡΤΗ ΑΛΛΑΓΗ Ή ΣΤΡΟΦΗ ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΜΑ, Τόπος παράβασης: ΑΡΜΟ Άθροισμα διαγραφών χρεώστη 131,00 Ονοματεπώνυμο χρεώστη (34809)CITROEN ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ / Αριθμός 589 Αριθ. κλήσης: 17349, Αριθμός τροχαίας: 7037, Αριθμός κυκλοφορίας: ΖΗΜ2427, Τύπος παράβασης: εγγραφής ΣΕ ΧΩΡΟ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΔΑ Ρ40 ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ, Τόπος παράβασης: ΑΓ ΔΗΜ Άθροισμα διαγραφών χρεώστη 65,50 Ονοματεπώνυμο χρεώστη (41628)ΟΤΟ ΠΑΡΚ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / Αριθμός 778 Αριθ. κλήσης: 17708, Αριθμός τροχαίας: 7386, Αριθμός κυκλοφορίας: ΥΧΤ4202, Τύπος παράβασης: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ εγγραφής ΣΕ ΧΩΡΟ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΔΑ Ρ40 ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ, Τόπος παράβασης: ΠΑΠΑΝΑΣ Αριθμός 2644 Αριθ. κλήσης: 492, Αριθμός τροχαίας: 12273, Αριθμός κυκλοφορίας: ΥΒΧ8635, Τύπος παράβασης: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΕ εγγραφής ΧΩΡΟ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΔΑ Ρ40 ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ, Τόπος παράβασης: Λ.ΒΟΥΛ/Ν Αριθμός 2962 Αριθ. κλήσης: 1034, Αριθμός τροχαίας: 9391, Αριθμός κυκλοφορίας: ΥΧΕ5924, Τύπος παράβασης:

3 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ, εγγραφής Τόπος παράβασης: ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ 2, Ημ/νία παράβασης: 09/11/2005, Ώρα παράβασης: 09:1 Άθροισμα διαγραφών χρεώστη 196,50 Άθροισμα διαγραφών βεβαιωτικού καταλόγου 393,00 διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο 813 / 2013 Αρχικό Χρηματικό Κατάλογο 1005 / 2011 ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΕ ΕΤΟΥΣ 2006 Ονοματεπώνυμο χρεώστη (33338)ΒΕΛΜΑΡ ΑΕΒΕ- VITACAR / Αριθμός 860 Αριθ. κλήσης: 3573, Αριθμός τροχαίας: 13223, Αριθμός κυκλοφορίας: ΖΚΧ8031, Τύπος παράβασης: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ εγγραφής ΣΕ ΧΩΡΟ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΔΑ Ρ40 ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ, Τόπος παράβασης: ΥΨΗΛΑΝΤ Αριθμός 2973 Αριθ. κλήσης: 36, Αριθμός τροχαίας: 21071, Αριθμός κυκλοφορίας: ΖΗΙ2459, Τύπος παράβασης: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΕ εγγραφής ΧΩΡΟ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΔΑ Ρ40 ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ, Τόπος παράβασης: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕ Άθροισμα διαγραφών χρεώστη 131,00 Ονοματεπώνυμο χρεώστη (41628)ΟΤΟ ΠΑΡΚ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / Αριθμός 1732 Αριθ. κλήσης: 4976, Αριθμός τροχαίας: 18609, Αριθμός κυκλοφορίας: ΖΗΟ9309, Τύπος παράβασης: Άθροισμα διαγραφών χρεώστη 65,50 Άθροισμα διαγραφών βεβαιωτικού καταλόγου 196,50 διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο 814 / 2013 Αρχικό Χρηματικό Κατάλογο 811 / 2012 ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΕ ΕΤΟΥΣ 2007 Ονοματεπώνυμο χρεώστη (22008)MULTIFIN ΑΕ /. Αριθμός 257 Αριθ. κλήσης: 1106, Αριθμός τροχαίας: 21578, Αριθμός κυκλοφορίας: ΝΖΜ3097, Τύπος παράβασης: εγγραφής ΣΕ ΧΩΡΟ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΔΑ Ρ40 ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ, Τόπος παράβασης: Λ. ΒΟΥΛ Αριθμός 274 Αριθ. κλήσης: 1194, Αριθμός τροχαίας: 22435, Αριθμός κυκλοφορίας: ΖΖΟ8897, Τύπος παράβασης: ΣΕ ΡΑΜΠΑ εγγραφής ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, Τόπος παράβασης: ΑΜΑΛΙΑΣ 1, Ημ/νία παράβαση Αριθμός 402 Αριθ. κλήσης: 1522, Αριθμός τροχαίας: 21138, Αριθμός κυκλοφορίας: ΝΖΜ3097, Τύπος παράβασης: εγγραφής ΣΕ ΧΩΡΟ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΔΑ Ρ40 ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ, Τόπος παράβασης: Λ. ΒΟΥΛ Αριθμός 419 Αριθ. κλήσης: 1542, Αριθμός τροχαίας: 22332, Αριθμός κυκλοφορίας: ΖΖΟ8897, Τύπος παράβασης: Αριθμός 455 Αριθ. κλήσης: 1587, Αριθμός τροχαίας: 22476, Αριθμός κυκλοφορίας: ΖΖΟ8897, Τύπος παράβασης: Αριθμός 484 Αριθ. κλήσης: 1628, Αριθμός τροχαίας: 22473, Αριθμός κυκλοφορίας: ΖΚΕ4620, Τύπος παράβασης: ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ, ΑΔΑ: ΒΛ9ΔΩ63-ΓΘΡ

4 εγγραφής Τόπος παράβασης: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 2, Ημ/νία παράβασης: 29/01/2007, Ώρα παράβασης: 11:03, Αριθμός 530 Αριθ. κλήσης: 1684, Αριθμός τροχαίας: 22563, Αριθμός κυκλοφορίας: ΙΒΧ9389, Τύπος παράβασης: ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ, εγγραφής Τόπος παράβασης: ΕΝΑΝΤΙ ΚΥΠΡΟΥ 5, Ημ/νία παράβασης: 01/02/2007, Ώρα παράβασης: 10: Αριθμός 633 Αριθ. κλήσης: 1842, Αριθμός τροχαίας: 22894, Αριθμός κυκλοφορίας: ΥΖΝ4287, Τύπος παράβασης: ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ, εγγραφής Τόπος παράβασης: ΟΛΓΑΣ 159, Ημ/νία παράβασης: 28/02/2007, Ώρα παράβασης: 13:25, Ημ Αριθμός 866 Αριθ. κλήσης: 2337, Αριθμός τροχαίας: 23334, Αριθμός κυκλοφορίας: ΖΖΜ6125, Τύπος παράβασης: εγγραφής ΣΕ ΧΩΡΟ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΔΑ Ρ40 ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ, Τόπος παράβασης: ΕΛ.ΒΕΝΙ Αριθμός 991 Αριθ. κλήσης: 2503, Αριθμός τροχαίας: 23614, Αριθμός κυκλοφορίας: ΖΖΝ8999, Τύπος παράβασης: ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ, εγγραφής Τόπος παράβασης: Λ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 277, Ημ/νία παράβασης: 15/03/2007, Ώρα παράβασης: Αριθμός 1523 Αριθ. κλήσης: 3319, Αριθμός τροχαίας: 25086, Αριθμός κυκλοφορίας: ΖΜΕ6877, Τύπος παράβασης: εγγραφής ΣΕ ΔΙΠΛΗ ΣΕΙΡΑ, Τόπος παράβασης: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1, Ημ/νία παράβασης: 08/05/2007, Ώρα π εγγραφής 34,50 Αριθμός 1566 Αριθ. κλήσης: 3379, Αριθμός τροχαίας: 23867, Αριθμός κυκλοφορίας: ΥΧΧ7066, Τύπος παράβασης: ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ, εγγραφής Τόπος παράβασης: ΚΥΠΡΟΥ 5, Ημ/νία παράβασης: 25/04/2007, Ώρα παράβασης: 09:23, Ημ/ Αριθμός 2267 Αριθ. κλήσης: 4602, Αριθμός τροχαίας: 25674, Αριθμός κυκλοφορίας: ΙΕΜ7453, Τύπος παράβασης: ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΑ εγγραφής (ΑΡΘΡΟ 34), Τόπος παράβασης: ΠΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ, Ημ/νία παράβασης: 04/07/2007, Ώρα παρά Αριθμός 2525 Αριθ. κλήσης: 5229, Αριθμός τροχαίας: 26223, Αριθμός κυκλοφορίας: ΙΒΝ5749, Τύπος παράβασης: ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ, εγγραφής Τόπος παράβασης: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2, Ημ/νία παράβασης: 30/08/2007, Ώρα παράβασης: 10:3 Άθροισμα διαγραφών χρεώστη 915,00 Ονοματεπώνυμο χρεώστη (33338)ΒΕΛΜΑΡ ΑΕΒΕ- VITACAR / Αριθμός 2101 Αριθ. κλήσης: 4213, Αριθμός τροχαίας: 25165, Αριθμός κυκλοφορίας: ΥΗΜ4595, Τύπος παράβασης: ΣΕ ΡΑΜΠΑ εγγραφής ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, Τόπος παράβασης: Λ.ΒΟΥΛ/ΝΗΣ 278, Ημ/νία παρ εγγραφής 150,00 Αριθμός 2695 Αριθ. κλήσης: 5847, Αριθμός τροχαίας: 27837, Αριθμός κυκλοφορίας: ΥΗΜ4595, Τύπος παράβασης: ΣΕ ΡΑΜΠΑ εγγραφής ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, Τόπος παράβασης: Λ.ΒΟΥΛ/ΝΗΣ 278, Ημ/νία παρ εγγραφής 150,00 Αριθμός 2858 Αριθ. κλήσης: 6336, Αριθμός τροχαίας: 26949, Αριθμός κυκλοφορίας: ΥΗΜ4595, Τύπος παράβασης: εγγραφής ΣΕ ΧΩΡΟ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΔΑ Ρ39 ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ, Τόπος παράβασης: Λ.ΒΟΥΛ/ΝΗΣ 27 εγγραφής 40,00

5 Αριθμός 3122 Αριθ. κλήσης: 6910, Αριθμός τροχαίας: 27070, Αριθμός κυκλοφορίας: ΥΗΜ4595, Τύπος παράβασης: Άθροισμα διαγραφών χρεώστη 420,00 Άθροισμα διαγραφών βεβαιωτικού καταλόγου 1.335,00 Άθροισμα διαγραφών τριπλοτύπου βεβαίωσης 1.924,50 Τελικό Σύνολο διαγραφών 1.924,50». Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του εδαφίου δ της παραγράφου 1 του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τη διαγραφή συνολικού ποσού 1.924,50 βεβαιωμένων οφειλών από καταλόγους κλήσεων παραβάσεων ΚΟΚ, όπως αυτές αποτυπώνονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης, για οχήματα εταιριών που την ημέρα της παράβασης δεν είχαν την κατοχή του οχήματος. Κατά τη διάρκεια συζήτησης και λήψης σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Γαβαλάς, Γιωτοπούλου, Θεοδωρόπουλος, Κουτσανδρέας, Χατζηδημητρίου Ε., Αδαμόπουλος, Ταμπακόπουλος, Χατζηδημητρίου Δ., Παπαδακάκης, Κοκκώνης, Δήμου, Αρναούτης, Γιαννέζος, Βαμβακούσης, Βρεττός, Κουτσοβασίλης, Σταματόπουλος. Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 280/ Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΛΗ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙΡΗΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ακριβές απόσπασμα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 329/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ63-Ο0Ξ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ63-Ο0Ξ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 17/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 17/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΑ: 4ΑΣ3Ω63-ΥΧΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 17/2011 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 285/2011 Γραφείο: Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 21/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Έκτακτης Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 242/2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 21/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Έκτακτης Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 242/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 21/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Έκτακτης Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 242/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΩ63-ΘΡ8. VITA PRODUCTIONS (Εκπρόσωπος: Ρούμπεν Βήτας) ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 33 Τ.Κ 172 35 ΔΑΦΝΗ Α.Φ.Μ. 148715808 Δ.Ο.Υ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΗΛ.

ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΩ63-ΘΡ8. VITA PRODUCTIONS (Εκπρόσωπος: Ρούμπεν Βήτας) ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 33 Τ.Κ 172 35 ΔΑΦΝΗ Α.Φ.Μ. 148715808 Δ.Ο.Υ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΗΛ. ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΩ63-ΘΡ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 29/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 394/2013 Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 19/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 19/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 19/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 238/2013 Γραφείο Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

25/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

25/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 25/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 332/2013 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 25/2012. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 531/2012 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 25/2012. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 531/2012 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 25/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 531/2012 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 16/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 16/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 16/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 195/2013 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013 ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ63-Λ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/203 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/203 Γραφείο : Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 25/2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 25/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 321/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 18/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 18/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 18/2011 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 308/2011 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 35/2012. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 554/2012 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 35/2012. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 554/2012 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 35/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 554/2012 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

12/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

12/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 12/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 121/2013 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 32/2012. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 484/2012 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 32/2012. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 484/2012 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 3/01 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 484/01 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ως προς το έγγραφο της Οικον. Υπηρεσίας στην Παρατήρηση 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 03/28-02-2013 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 03/28-02-2013 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ URBANIC GRAZYNA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 03/28-02-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 10/31-05-2013 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 29/30-12-2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 29/30-12-2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 29/30-12-2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:10510/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Απριλίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Απριλίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Απριλίου 2015. Αριθμός Απόφασης 133/2015 Θέμα 13 ο : Διαγραφή οφειλών βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 27 η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12 : 00, η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 22 ης Δεκεμβρίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 22 ης Δεκεμβρίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 22 ης Δεκεμβρίου 2014. Αριθμός Απόφασης 410/2014 Θέμα 24 ο : Διαγραφή οφειλών (Μέρος A ) βάσει του

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 21/2014

Αρ. Απόφασης: 21/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 131/2015

Διαβάστε περισσότερα