Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ Η δεφεροξαµίνη: Μπορεί να χρησιµοποιηθεί στη θεραπεία της µεσογειακής αναιµίας Όταν ένα φάρµακο χορηγείται ενδοφλέβια: εν παρατηρείται το φαινόµενο της αρχικής διάβασης Η έντονη υπογλυκαιµία είναι µια συνηθισµένη επιπλοκή κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε ένα από τα παρακάτω: Τολβουταµίδη Η κετοκοναζόλη: Είναι αποτελεσµατική στη θεραπεία των µυκητιάσεων Ποιο από τα παρακάτω αντιµικροβιακά φάρµακα οφείλει τη δράση του στο γεγονός ότι αναστέλλει τη πρωτεϊνοσύνθεση των µικροβίων Ερυθροµυκίνη Η διπυριδαµόλη: ρα αναστέλλοντας τη φωσφοδιεστεράση Για την αντιµετώπιση της παροξυσµικής υπερκοιλιακής (φλεβοκοµβικής) ταχυκαρδίας, φάρµακο εκλογής είναι: Αδενοσίνη Για την ισονιαζίδη ισχύουν τα παρακάτω, ΕΚΤΟΣ από: Είναι επαγωγέας των ηπατικών ενζύµων Ένας ασθενής εµφανίζει ακούσιες συσπάσεις του προσώπου, που είναι χαρακτηριστικές για την καλούµενη «όψιµη δυσκινησία». Ποιο από τα παρακάτω φάρµακα ΕΝ κάνει αυτήν την παρενέργεια Σιµετιδίνη Για το ακετυλοσαλικυλικό οξύ (ασπιρίνη) ισχύουν τα παρακάτω, ΕΚΤΟΣ από: Αποβάλλεται ταχύτερα από τους νεφρούς, όταν τα ούρα είναι όξινα Για τη φαινυτοΐνη ισχύουν τα παρακάτω, ΕΚΤΟΣ από: Υπερέχει της αιθοσουξιµίδης στην αντιµετώπιση των αφαιρέσεων Για το λίθιο ισχύουν τα παρακάτω, ΕΚΤΟΣ από: Χρησιµοποιείται για τη θεραπεία σοβαρών περιπτώσεων άγχους Οι παρακάτω προτάσεις σχετικά µε τη χρήση των φαρµάκων στους ηλικιωµένους είναι σωστές, ΕΚΤΟΣ από: Οι παρενέργειες είναι λιγότερο συχνές Σε έναν ασθενή, που λαµβάνει προπρανολόλη ως αντιυπερτασικό φάρµακο, τα παρακάτω χαρακτηριστικά θα µπορούσαν να αποδοθούν στην προπρανολόλη, ΕΚΤΟΣ από: Εµφάνιση υπεργλυκαιµίας Οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές όσον αφορά τις ενδοφλέβιες εγχύσεις, ΕΚΤΟΣ από: Οι µακροχρόνιες εγχύσεις πρέπει να γίνονται µε δεξτρόζη και όχι µε φυσιολογικό ορό, επειδή έτσι µειώνεται ο κίνδυνος θροµβοφλεβίτιδας Τα παρακάτω φάρµακα µπορούν να προκαλέσουν ηπατοτοξικότητα, ΕΚΤΟΣ από: Εθαµβουτόλη 1

2 Όταν παρατηρείται γενικευµένη τριχόπτωση (αλωπεκία) της κεφαλής, ισχύουν τα παρακάτω, ΕΚΤΟΣ από: Αιτία θα µπορούσε να είναι η πρεδνιζολόνη Τα θεραπευτικά επίπεδα στο αίµα των παρακάτω φαρµάκων είναι καλό να ελέγχονται, ΕΚΤΟΣ από: Προπρανολόλη Για το φάρµακο κινιδίνη, ισχύουν τα παρακάτω, ΕΚΤΟΣ από: Αυξάνει τη συσταλτότητα του µυοκαρδίου Ποιο από τα ακόλουθα διουρητικά είναι εξαιρετικά χρήσιµο στην αντιµετώπιση του οξέος πνευµονικού οιδήµατος, επειδή δρα ταχύτατα και προκαλεί επίσης χάλαση στις λείες µυϊκές ίνες Φουροσεµίδη Τα θειαζιδικά διουρητικά, όταν χορηγούνται χρονίως ως αντιυπερτασικά φάρµακα, εµφανίζουν όλες τις παρακάτω δράσεις, ΕΚΤΟΣ από: Προκαλούν ωτοτοξικότητα Οι δράσεις της ισταµίνης του αίµατος µπορεί να εξουδετερωθούν µε τα ακόλουθα φάρµακα, ΕΚΤΟΣ από: αιθυλαµίδιο του λυσεργικού οξέος (LSD) Τα κλασικά αντιισταµινικά φάρµακα (αναστολείς των υποδοχέων Η1) παρουσιάζουν τις παρακάτω ενέργειες, ΕΚΤΟΣ από: Αύξηση των περιφερικών αντιστάσεων των αγγείων Οι παρακάτω ουσίες ανήκουν στους αναστολείς των υποδοχέων Η2, ΕΚΤΟΣ από: Λοραταδίνη Ποιο από τα ακόλουθα προκαλεί αύξηση του περισταλτισµού του πεπτικού συστήµατος Βετανεχόλη Οι ακόλουθες ουσίες έχουν αγγειοσυσπαστικές ιδιότητες, ΕΚΤΟΣ από: Ουσία Ρ Μία από τις παρακάτω αγγειοδιασταλτικές ουσίες δεν είναι πρωτεΐνη και συνεπώς δεν αδρανοποιείται µετά από πρωτεόλυση Προστακυκλίνη Στον ηπατικό µεταβολισµό φαρµάκων, ισχύουν όλα τα παρακάτω, ΕΚΤΟΣ από Η ανεπάρκεια του κυτοχρώµατος P-450 ευθύνεται για την ευαισθησία στο φάρµακο σουκινυλοχολίνη Για τους υποδοχείς ισχύουν τα παρακάτω, ΕΚΤΟΣ από: Ένα χηµικό µόριο είναι αδύνατο να δρα στους ίδιους υποδοχείς ως αγωνιστής και ως ανταγωνιστής Ο φαινοµενικός όγκος κατανοµής Μπορεί να είναι µεγαλύτερος από τον συνολικό όγκο των υγρών του οργανισµού Για την νεφρική κάθαρση των φαρµάκων ισχύουν τα παρακάτω, ΕΚΤΟΣ από: Υπό φυσιολογικές συνθήκες, φάρµακα µε µοριακό βάρος µεγαλύτερο από 1000 δεν µπορούν να διηθηθούν στα νεφρικά σπειράµατα Ο µεταβολισµός των φαρµάκων: Μπορεί να επιτείνει το φαρµακολογικό αποτέλεσµα µιας ουσίας Οι αντιδράσεις στη φάση Ι του ηπατικού µεταβολισµού φαρµάκων Περιλαµβάνουν κυρίως τις οξειδώσεις, που καταλύονται από τα κυτοχρώµατα Ρ-450 2

3 Οι αντιδράσεις στη φάση ΙΙ του ηπατικού µεταβολισµού φαρµάκων Μπορεί να έχουν ως υπόστρωµα µία ουσία απ ευθείας, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια αντίδραση της φάσης Ι Για τον µεταβολισµό των φαρµάκων ισχύουν όλα τα παρακάτω, ΕΚΤΟΣ από Μπορεί να ανασταλεί από ορισµένες τροφές και κυρίως από το κρέας που έχει ψηθεί στα κάρβουνα Μεταξύ των παρακάτω φαρµάκων µπορεί να συµβούν ανεπιθύµητες αλληλεπιδράσεις, που είναι σηµαντικές από κλινική άποψη Τετρακυκλίνες και αντιόξινα Τα κολύρια που περιέχουν κοκαΐνη προκαλούν: Κατάργηση του αντανακλαστικού του κερατοειδούς Οι τοξικές εκδηλώσεις από τα τοπικά αναισθητικά περιλαµβάνουν: Αλλεργικές αντιδράσεις Για τους χολινεργικούς υποδοχείς ισχύουν τα παρακάτω, ΕΚΤΟΣ από: Οι περισσότεροι µουσκαρινικοί υποδοχείς των σπλάχνων είναι Μ1 Η πιλοκαρπίνη προκαλεί όλα τα παρακάτω, ΕΚΤΟΣ από: Αύξηση της ενδοφθάλµιας πίεσης Τα γαγγλιοπληγικά φάρµακα προκαλούν: Αύξηση της αρτηριακής πίεσης ιάρροια Σιελόρροια Μυϊκή αδυναµία Για την σουκινυλοχολίνη (σουξαµεθώνιο) και την τουβοκουραρίνη ισχύουν τα παρακάτω, ΕΚΤΟΣ από: Είναι δραστικές ακόµη και όταν λαµβάνονται από του στόµατος Τα αλκαλοειδή της belladonna προκαλούν: Μύση Βραδυκαρδία Εφίδρωση Σιελόρροια Η ατροπίνη Βοηθά στην αντιµετώπιση της δηλητηρίασης µε οργανοφωσφορικά Οι µεταγαγγλιακές ίνες του συµπαθητικού Είναι αδρενεργικές Συνθέτουν νοραδρεναλίνη µε τη συµµετοχή της τυροσινο-υδροξυλάσης Μετατρέπουν την τυροσίνη σε ντόπα (dopa) Κανονικά θα έπρεπε να λέγονται νοραδρενεργικές Οι υποδοχείς του συµπαθητικού συστήµατος Αναστέλλονται εκλεκτικά από την πραζοσίνη, εάν ανήκουν στον υπότυπο α1 Τα παρακάτω είναι σωστά παραδείγµατα µηχανισµού δράσης Η ινσουλίνη µέσω της ενεργοποίησης ιοντικών διαύλων Τα στεροειδή µέσω του συστήµατος του camp Η θεοφυλλίνη µέσω της απελευθέρωσης αµινών Η αλλαντική τοξίνη µέσω απελευθέρωσης αµινών 3

4 Τα συµπαθητικοµιµητικά φάρµακα Έχουν πολλές εφαρµογές ως φάρµακα του κυκλοφορικού Ουσίες που µειώνουν την αγγειοσυσπαστική επίδραση των αδρενεργικών φαρµάκων είναι Πραζοσίνη Η δράση των αδρενεργικών ανταγωνιστών (αναστολέων) εξαρτάται από Από την εκλεκτικότητα τους έναντι των β1 και β2 υποδοχέων Από την τυχόν παράλληλη παρουσία ενδογενούς δραστικότητας ως αγωνιστών Από την τυχόν ικανότητα µεµβρανικής σταθεροποίησης (ιδιότητες «τοπικού αναισθητικού») Από την λιποδιαλυτότητα που καθορίζει την είσοδό τους στο ΚΝΣ Για το σύστηµα ρενίνης-αγγειοτενσίνης, ισχύουν όλα τα παρακάτω, ΕΚΤΟΣ από: Ενεργοποιείται όταν αυξάνεται η αρτηριακή πίεση ή ο όγκος του αίµατος Για τους αναστολείς των διαύλων ασβεστίου, ισχύουν όλα τα παρακάτω, ΕΚΤΟΣ από: Εµποδίζουν την έξοδο των ιόντων ασβεστίου από τα κύτταρα Τα διουρητικά φάρµακα: Περιλαµβάνουν µεταξύ των άλλων τα σουφοναµιδικά παράγωγα, φουροσεµίδη και υδροχλωροθειαζίδη Κατά τη θεραπευτική αντιµετώπιση της υπέρτασης Η απότοµη διακοπή της προπρανολόλης µετά από µακροχρόνια χορήγηση προκαλεί φαινόµενα αναπήδησης, όπως ταχυκαρδία και νευρικότητα Από τα αντιυπερτασικά φάρµακα που παρεµβαίνουν στη λειτουργία του συµπαθητικού συστήµατος Η α-µεθυλντόπα µπορεί να χορηγηθεί στην κύηση επειδή έχει περιορισµένη εµβρυοτοξικότητα Για τα νιτρώδη που χρησιµοποιούνται ως αντιστηθαγχικά φάρµακα, ισχύουν όλα τα παρακάτω, ΕΚΤΟΣ από: Έχουν το µειονέκτηµα ότι δρουν για λίγα µόνον λεπτά της ώρας Για την ταξινόµηση των αντιαρρυθµικών φαρµάκων ισχύουν τα παρακάτω, ΕΚΤΟΣ από: Τα αντιαρρυθµικά φάρµακα κάθε οµάδας χρησιµοποιούνται για ένα συγκεκριµένο τύπο αρρυθµίας Για τα καρδιοτονωτικά γλυκοσίδια ισχύουν όλα τα παρακάτω, ΕΚΤΟΣ από: Έχουν όλα παρατεταµένο χρόνο ηµιζωής (µεγαλύτερο των 48 ωρών) Σχετικά µε τη δράση των καρδιοτονωτικών γλυκοσιδίων Η καρδιοτονωτική δράση τους σχετίζεται µε την αύξηση των ιόντων Ca µέσα στις ίνες του µυοκαρδίου Για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της αναιµίας ισχύουν τα παρακάτω, ΕΚΤΟΣ από: Για τη µεγαλοκυτταρική αναιµία πρέπει να χορηγείται βιταµίνη Β12 από του στόµατος Η ηπαρίνη Χρησιµοποιείται για την πρόληψη επαναλαµβανόµενων θροµβώσεων ή µετεγχειρητικά για τη µείωση φλεβικών θροµβώσεων Τα αιµοπετάλια Απελευθερώνουν θροµβοξάνη A2 (ένα µεταβολίτη του αραχιδονικού οξέος), η σύνθεση της οποίας αναστέλλεται από την ασπιρίνη Η αιµορραγική προδιάθεση Μπορεί να είναι κληρονοµική, όπως οι αιµορροφιλίες τύπου Α και Β 4

5 Τα κλασικά αντιισταµινικά φάρµακα (αναστολείς των Η1 υποδοχέων) Περιλαµβάνουν ουσίες µε φαινοθειαζινικό δακτύλιο, όπως η προµεθαζίνη Οι υποδοχείς της 5-υδροξυτρυπταµίνης Συµµετέχουν στην παθοφυσιολογία της ηµικρανίας Το φάρµακο χρωµογλυκικό νάτριο εν χορηγείται από του στόµατος για τη θεραπεία του άσθµατος, επειδή δεν απορροφάται από το έντερο Σχετικά µε τη χρόνια χορήγηση γλυκοκορτικοειδών σε ασθµατικούς ασθενείς, ισχύουν τα παρακάτω ΕΚΤΟΣ από: Προκαλούν µείωση του αριθµού των λευκών αιµοσφαιρίων Η παράµετρος της βιοδιαθεσιµότητας ενός φαρµάκου Είναι το ποσοστό του φαρµάκου που περνά στην κυκλοφορία µετά τον πρώτο µεταβολισµό από το ήπαρ Ποιο ( ένα ) από τα παρακάτω δεν είναι προφάρµακο Σαλµετερόλη Ποιος από τους παρακάτω υποδοχείς ανήκει στην οικογένεια των GPCRs Υποδοχέας βαζοπρεσσίνης Ποιος από τους παρακάτω υποδοχείς διεγείρεται από τις µεταβιβαστικές ουσίες του παρασυµπαθητικού Ο Μ1-υποδοχέας Μια οµάδα αντιυπερτασικών φαρµάκων δρα στο Μετατρεπτικό Ενζυµο της Αγγειοτενσίνης (ΜΕΑ). Τι κάνει αυτό το ένζυµο; Μετατρέπει την αγγειοτενσίνη Ι σε αγγειοτενσίνη ΙΙ Ποιά από τις παρακάτω κατηγορίες περιλαµβάνει φάρµακα, που δρουν ως αντιαιµοπεταλιακά Θειενοπυριδίνες Ποιο από τα παρακάτω φάρµακα ή κατηγορίες φαρµάκων που χρησιµοποιούνται στην χρόνια αντιυπερτασική θεραπεία δεν µειώνει σηµαντικά τις περιφερικές αντιστάσεις. (Εξαιρούνται ορισµένα νέα εκλεκτικά φάρµακα της κατηγορίας αυτής) β-αδρενεργικοί ανταγωνιστές Η εζετιµίµπη ως αντιυπερλιπιδαιµικό φάρµακο Αναστέλλει την απορρόφηση χοληστερόλης στο λεπτό έντερο Χρησιµοποιείται κυρίως σε συνδυασµό µε στατίνη εν επηρεάζει την εντερική απορρόφηση τριγλυκεριδίων Χρησιµοποιείται ως µονοθεραπεία σε ασθενείς µε δυσανεξία στις στατίνες Ποιό από τα παρακάτω φάρµακα ελαττώνει εξαρχής τη σύνθεση της χοληστερόλης δρώντας ανασταλτικά στο ένζυµο 3-υδροξυ-3-µεθυλογλουταρυλ-CoA αναγωγάσης Ατορβαστατίνη Ποια από τις παρακάτω κατηγορίες φαρµάκων, που χρησιµοποιούνται στο βρογχικό άσθµα δεν έχουν άµεση βρογχοδιασταλτική δράση Γλυκοκορτικοειδή Η οσελταµιβίρη χρησιµοποιείται: Σε ερπητική λοίµωξη Στη φυµατίωση Σε ηπατίτιδα Β Σε λοίµωξη µε κυτταροµεγαλοϊό (CMV) 5

6 Ποια είναι η χαρακτηριστική παρενέργεια της κυκλοφωσφαµίδης Αιµορραγική κυστίτιδα Η αλλοπουρινόλη χορηγείται σε υπερουριχαιµία άπαξ ηµερησίως, διότι: Μεταβολίζεται σε ενεργό µεταβολίτη µε µεγάλο χρόνο ηµιζωής στο πλάσµα Το αντιψυχωτικό κλοζαπίνη Μπορεί να προκαλέσει λευκοπενία ίδεται σε ανθεκτικές µορφές σχιζοφρένειας Επηρεάζει τα αρνητικά συµπτώµατα της νόσου Εµφανίζει λιγότερο συχνά εξωπυραµιδικές διαταραχές Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι ορθή; Η κλοπιδογρέλη αναστέλλει τον υποδοχέα Ρ2Υ12 Υπνωτικά ή ηρεµιστικά φάρµακα µπορεί να χρησιµοποιηθούν Για να ηρεµήσουν ένα αγχώδη ασθενή Αναφορικά µε τις βενζοδιαζεπίνες Η διαζεπάµη έχει πιο παρατεταµένη διάρκεια δράσης από την τεµαζεπάµη Το αντιψυχωτικό φάρµακο αλοπεριδόλη Προκαλεί έντονα εξωπυραµιδικά συµπτώµατα Όλα τα εξωπυραµιδικά συµπτώµατα, που επάγονται από τα αντιψυχωτικά Μπορεί να αντιµετωπισθούν µε χορήγηση βενζοτροπίνης Παρενέργειες, που σχετίζονται µε τη χρήση τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών περιλαµβάνουν Ξηροστοµία υσκοιλιότητα και δυσχέρεια στην έναρξη ούρησης Αµβλυωπία Ορθοστατική υπόταση V Η θεραπευτική δράση της Νατριούχου Βαρφαρίνης εξαρτάται από τους χρόνους-ηµιζωής όλων των παρακάτω παραγόντων πήξης, ΕΚΤΟΣ από: Ανεπάρκεια φυλλικού οξέος µπορεί να προκύψει από όλα τα ακόλουθα ΕΚΤΟΣ από: Ανεπαρκή έκκριση ενδογενούς παράγοντα Η δεσµοπρεσίνη (DDAVP) ιεγείρει επιλεκτικά υποδοχείς V2 στα νεφρικά σωληνάρια Η οκτρεοτίδη Είναι αποτελεσµατικότερη της βρωµοκρυπτίνης για την θεραπεία της µεγαλακρίας ράσεις των γλυκοκορτικοειδών είναι όλες οι παρακάτω, ΕΚΤΟΣ από: Προαγωγή της πρωτεινοσύνθεσης Συνταγογραφούµε βρωµοκρυπτίνη σε γυναίκα ασθενή µε πρωτοπαθή αµηνόρροια. Η έµµηνος ρύση εµφανίζεται µετά ένα µήνα αγωγής. Η δράση του φαρµάκου αποδίδεται: Στην αναστολή έκκρισης PRL Η παραθορµόνη: Ρυθµίζει τα επίπεδα του ασβεστίου στο αίµα διαµέσου δράσης στο µεταβολισµό της βιταµίνης D 6

7 Ποια από τα ακόλουθα αποτελεί ορθή περιγραφή της ανεπάρκειας σε βιταµίνη Κ: Μπορεί να προκαλείται από παρατεταµένη χρήση αντιβιοτικών Η µετοκλοπραµίδη διευκολύνει την προώθηση του γαστρικού περιεχοµένου προς το 12δάκτυλο (προκινητική δράση). Η ενέργεια αυτή αποδίδεται σε: Ανταγωνιστική δράση στους ντοπαµινεργικούς υποδοχείς Ποιο από τα παρακάτω χρησιµοποιείται στη θεραπεία του πεπτικού έλκους επειδή αυξάνει τον µηχανισµό άµυνας του βλεννογόνου: Σουκραλφάτη Η µεθοτρεξάτη έχει τις παρακάτω σηµαντικές ανεπιθύµητες ενέργειες ΕΚΤΟΣ από: Καταστροφή του αµφιβληστροειδούς µε αποτέλεσµα την απώλεια της όρασης Τα µη-στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα έχουν τις παρακάτω δράσεις, µε εξαίρεση: Μείωση των ιστικών αλλοιώσεων στη ρευµατοειδή αρθρίτιδα Κατά την εφαρµογή του επί των αεροφόρων οδών ασθµατικού ασθενούς, το φάρµακο Χ προκαλεί βρογχοδιαστολή. Η ενέργεια αυτή δεν αναστέλλεται από την προπρανολόλη. Το φάρµακο Χ δεν έχει καµία επίδραση στο ΚΝΣ. Όταν χορηγείται από το στόµα, η βιοδιαθεσιµότητά του υπολογίζεται µικρότερη του 40%. Στο φάρµακο Χ αντιστοιχεί µε µεγαλύτερη πιθανότητα: Το ιπρατρόπιο 7

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΣΑΦ: Μη Στεροειδή Αντιφλεγµονώδη Φάρµακα Είναι συµπτωµατικά, αντιφλεγµονώδη, αντιπυρετικά και αναλγητικά φάρµακα. Συµπτωµατικά σηµαίνει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Βγείτε από την πίεση, χωρίς απώλειες.

Βγείτε από την πίεση, χωρίς απώλειες. Βγείτε από την πίεση, χωρίς απώλειες. Αποτελεσµατική αντιµετώπιση της υπέρτασης και των συγγενών δυσλειτουργιών. LOSARTAN POTASSIUM + HYDROCHLOROTHIAZIDE 3 επικαλυµµένα δισκία (1 + 12,5) mg/tab 3 επικαλυµµένα

Διαβάστε περισσότερα

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ XEFO RAPID 8 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Xefo Rapid 8 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχίατρος Θοδωρής Δασκαλόπουλος

Ψυχίατρος Θοδωρής Δασκαλόπουλος ΔΔΥΕΠ-Ε.4250-13/2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Επινοηθείσα ονοµασία. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg. Cargoreg 4 mg depottabletter. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg tabletta

Επινοηθείσα ονοµασία. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg. Cargoreg 4 mg depottabletter. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg tabletta ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ(ΤΙΣ) ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ(ΕΣ) ΜΟΡΦΗ(ΕΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΣ) ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ(ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) Ο Ο(ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(ΕΣ),

Διαβάστε περισσότερα

Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο

Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo

Διαβάστε περισσότερα

Επινοηθείσα ονοµασία Περιεκτικότ ητα. Doxalfa 4 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid. Doxalfa 4 mg ilgstošās darbības tabletes

Επινοηθείσα ονοµασία Περιεκτικότ ητα. Doxalfa 4 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid. Doxalfa 4 mg ilgstošās darbības tabletes ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ(ΤΙΣ) ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ(ΕΣ) ΜΟΡΦΗ(ΕΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΣ) ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ(ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) Ο Ο(ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(ΕΣ),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EPANUTIN

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EPANUTIN ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EPANUTIN 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: EPANUTIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά: Κάθε καψάκιο περιέχει 100 mg νατριούχου

Διαβάστε περισσότερα

παρατεταµένης Guildford, Surrey GU1 4YS αποδέσµευσης Ηνωµένο Βασίλειο Τηλ.: 00 44 (0) 1483 55 4831 Φαξ: 00 44 (0) 1483 55 4831

παρατεταµένης Guildford, Surrey GU1 4YS αποδέσµευσης Ηνωµένο Βασίλειο Τηλ.: 00 44 (0) 1483 55 4831 Φαξ: 00 44 (0) 1483 55 4831 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ(ΤΙΣ)ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ(ΕΣ) ΜΟΡΦΗ(ΕΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΣ) ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ(ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) Ο Ο(ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(ΕΣ), ΤΟΝ(ΤΟΥΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε καψάκιο περιέχει υδροχλωρική βενλαφαξίνη που αντιστοιχεί σε 150mg βενλαφαξίνης.

Κάθε καψάκιο περιέχει υδροχλωρική βενλαφαξίνη που αντιστοιχεί σε 150mg βενλαφαξίνης. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Efexor XR 37,5 mg σκληρά καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης. Efexor XR 75 mg σκληρά καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης. Efexor XR 150 mg σκληρά καψάκια παρατεταμένης

Διαβάστε περισσότερα

4mg depottabletter. παρατεταµένης Stevenage. αποδέσµευσης Hertfordshire, SG1 4SZ. comprimido de

4mg depottabletter. παρατεταµένης Stevenage. αποδέσµευσης Hertfordshire, SG1 4SZ. comprimido de ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ(ΤΙΣ) ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ(ΕΣ) ΜΟΡΦΗ(ΕΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΣ) ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ(ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) Ο Ο(ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(ΕΣ),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙ Α. Φλεγµονώδης αρθρίτιδα προκαλούµενη από την. µονονατρίου µέσα στην άρθρωση

ΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙ Α. Φλεγµονώδης αρθρίτιδα προκαλούµενη από την. µονονατρίου µέσα στην άρθρωση ΟΥΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΟΞΕΙΑ ΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙ Α Φλεγµονώδης αρθρίτιδα προκαλούµενη από την καθίζηση κρυστάλλων ουρικού µονονατρίου µέσα στην άρθρωση ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΟΥΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ Ασυµπτωµατική υπερουριχαιµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Octegra 400 mg δισκία επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων...

Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων... Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων... Ενας καλός φίλος μου ζήτησε να γράψω τις φυσιολογικές τιμές των διαφόρων κλινικών εξετάσεων ρουτίνας, που κάνουμε περιοδικά, για να ελέγξουμε την..γκρίζα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 14.01 ΙΑΤΡΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium.

Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Arixtra 1,5 mg/0,3 ml ενέσιμο διάλυμα, προγεμισμένη σύριγγα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1.1. ANAPROX Επικεκαλυμένα δισκία 550mg/tab Naproxen Sodium 1.2. Σύνθεση: Δραστική ουσία : Naproxen Sodium Έκδοχα : Microcrystalline cellulose, Povidone K29/32, Talc, Magnesium

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GEMNIL, Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 200 mg/vial GEMNIL, Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 1000 mg/vial 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ανατομική οντότητα που οργανώνει την επικοινωνία και αλληλεπίδραση του πλήθους των αισθητικών και κινητικών νεύρων είναι το Κ.Ν.Σ. που αποτελείται από: τον εγκέφαλο (κρανιακή

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ Τι είναι; Ο συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος (ΣΕΛ) είναι µια χρόνια αυτοάνοση νόσος που µπορεί να προσβάλλει διάφορα όργανα του σώµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MabThera 100 mg πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Modiodal δισκία 100 mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 100mg modafinil Έκδοχο: Κάθε δισκίο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ,21-1-2010 Πληροφορίες Μ. ΣΑΡ ΜΟΥΣΑΚΗ ΑΡ. ΓIΡΩΤ.: 3697 Τηλέφωνο: 210-6507200 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΘΗΝΑ,21-1-2010 Πληροφορίες Μ. ΣΑΡ ΜΟΥΣΑΚΗ ΑΡ. ΓIΡΩΤ.: 3697 Τηλέφωνο: 210-6507200 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΔYEn-E.42S0-] 3/3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ ΤιΑ ΥΠΟΥΡΓΕ/Ο ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Δινση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων ΑΘΗΝΑ,21-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Φύλλο οδηγιών για το χρήστη 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος 1.1. Ονομασία MEGARUBICIN Ενέσιμο διάλυμα 1.2. Σύνθεση Δραστική ουσία: Epirubicin Hydrochloride Έκδοχα: Sodium Chloride, Water for Injection

Διαβάστε περισσότερα

ASPIRIN-C Ακετυλοσαλικυλικό οξύ & Βιταμίνη C

ASPIRIN-C Ακετυλοσαλικυλικό οξύ & Βιταμίνη C ASPIRIN-C Ακετυλοσαλικυλικό οξύ & Βιταμίνη C Φ Υ Λ Λ Ο Ο Δ Η Γ Ι Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ν Χ Ρ Η Σ Τ Η 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία: ASPIRIN-C 1.2 Σύνθεση: Δραστική ουσία: Acetylsalicylic

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Seropram 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Citalopram (ως υδροβρωμίδιο)

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Seropram 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Citalopram (ως υδροβρωμίδιο) CY. PIL Seropram 20 mg film-coated tablets / Greek ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Seropram 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Citalopram (ως υδροβρωμίδιο) Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ NIMOTOP I.V.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ NIMOTOP I.V. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ NIMOTOP I.V. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Nimotop 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Φιάλη των 50ml που περέχει 10mg nimodipine σε 50ml αλκοολικού

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Regaine Foam:

Το νέο Regaine Foam: Νέα εξελιγµένη πατενταρισµένη σύνθεση αφρού Η µοναδική θεραπεία µε Μινοξιδίλη κατά της τριχόπτωσης σε µορφή αφρού, για άνδρες και γυναίκες Το νέο Regaine Foam: Περιέχει Μινοξιδίλη 5% και ενδείκνυται για

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. SPIRIVA, 18 μικρογραμμάρια, κόνις για εισπνοή, σκληρό καψάκιο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. SPIRIVA, 18 μικρογραμμάρια, κόνις για εισπνοή, σκληρό καψάκιο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SPIRIVA, 18 μικρογραμμάρια, κόνις για εισπνοή, σκληρό καψάκιο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε καψάκιο περιέχει 22,5 μικρογραμμάρια tiotropium bromide monohydrate

Διαβάστε περισσότερα