ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ"

Transcript

1 ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 740 Θεωρίες τοῦ Παντός Τί εἶναι οἱ Βλάχοι Οἱ Βαλκανικοὶ Πόλεμοι ( ) Ἡ πρόκληση τῆς μελέτης τῆς Πατερικῆς Γραμματείας

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜεταξY οὐρανοῦ και γῆς ΓΒΜ Θεωρίες τοῦ Παντός Γ. Κοντόπουλος Τί ειναι οι Βλάχοι Αχ. Λαζάρου ΟΙ ΒαλκανικοΙ Πόλεμοι Η στρατιωτικh πλευρά (Β Μέρος) Δημήτριος Σκαρβέλης H πρόκληση τῆς μελέτης τῆς Πατερικῆς Γραμματείας Γιάννης Κ. Τσέντος ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ κυριαρχία τῶν κινητῶν τηλεφώνων Μάκης Παπαγεωργίου Ενημερώσεις συνεργατῶν μας τοῦ Εξωτερικοῦ Ηλίας Κατσούφης Εκδηλώσεις ΧΕΕ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ» ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗ ΚΩΔΙΚΟΣ Διμηνιαῖο περιοδικό Τιμή τεύχους 2 Ἐτήσια συνδρομή Ἐσωτερικοῦ 10 Ἐξωτερικοῦ 20 Ἰδιοκτήτης «Χριστιανική Ἕνωσις Ἀκτῖνες» Καρύτση 14, Ἀθῆναι, Τηλ Ἐκδότης Γεώργιος Δ. Ἰατρίδης Παρθενῶνος 26, Ἀθήνα Διευθυντής Σύνταξης Γιάννης Κ. Τσέντος Θελξινόης 1, Γλυφάδα Ἡ Ἐπιτροπή ἐπιφυλάσσει σέ αὐτή τό δικαίωμα νά μήν δημοσιεύει ἤ νά συντέμνει κατά τήν κρίση της ὁποιοδήποτε χειρόγραφο. Χειρόγραφα, δημοσιευόμενα ἤ μή, δέν ἐπιστρέφονται. Δημιουργικό - Ἐκτύπωση «Λυχνία Α.Ε.» Ὁλοκληρωμένες λύσεις ἔντυπης ἐπικοινωνίας Ἀνδραβίδας 7, Χαμόμυλο Ἀχαρνῶν, Τ , F Τόπος ἔκδοσης: Ἀθήνα, Μάϊος 2013

3 ΕΤΟΣ 76ο IΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΜΕΤΑΞΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ Πῶς τὰ καταφέρνουν μερικοὶ καὶ συγχέουν τὶς πιὸ καθαρὲς ἀλήθειες τῆς χριστιανικῆς πίστεως; Καὶ ὄχι μόνο αὐτοὶ ποὺ δὲν γνώρισαν καὶ δὲν γεύτηκαν τὴν ὀμορφιὰ τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ Χριστιανοί. Ποιὰ δικαιολογία εἶναι δυνατὸν νὰ προβάλλουν, ὅταν περιφρονοῦν ἢ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὴν παροῦσα ζωὴ καὶ τὰ προβλήματά της καὶ ἰσχυρίζονται ὅτι ἐνδιαφέρονται μονάχα γιὰ τὴν ἄλλη; Ὡσὰν ἡ μία νὰ μὴν εἶναι συνέχεια τῆς ἄλλης. Λάθος, λοιπόν, ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν παροῦσα ζωή. Ὁ Χριστιανισμὸς πάντοτε ἐνδιαφερόταν καὶ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὰ προβλήματά της. Ὁ ἀληθινὸς Χριστιανὸς δὲν ἀποκόπτεται ἀπὸ τὴ ζωή. Δὲν ζεῖ στὰ σύννεφα. Οὔτε ζεῖ μεταξὺ οὐρανοῦ καὶ γῆς. Δὲν εἶναι αἰθεροβάμων οὔτε παράδοξος ἀκροβάτης ποὺ πασχίζει νὰ ἰσορροπήσει σὲ τεντωμένο σχοινί. Πατάει γερὰ στὴ γῆ, χωρὶς ποτὲ νὰ χάνει τὴ θέα τοῦ οὐρανοῦ. Ὁ οὐρανὸς δὲν εἶναι γιὰ νὰ τὸν ἀποκόπτει ἀπὸ τὴ γῆ. Εἶναι γιὰ νὰ τὸν ἐμπνέει καὶ νὰ καθοδηγεῖ τὴν πορεία του πάνω στὴ γῆ. Ὁπωσδήποτε γνωρίζει πὼς τὸ εἰσιτήριο γιὰ τὸν οὐρανὸ βγαίνει στὴ γῆ. Τὸ οὐράνιο ὄχημα δὲν ἀπογειώνεται, παρὰ μονάχα ἀπὸ γήινο διάδρομο. Ἂν ἀτενίζεις τὸν οὐρανό, χωρὶς νὰ κοιτάζεις καὶ τὴ γῆ, ἀστοχεῖς. Ἀσφαλῶς ὁ Χριστιανὸς κοιτάζει ψηλά. Ἐπαναλαμβάνει μαζὶ μὲ τὸν ἱερὸ Ψαλμῳδό: «Ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς τὰ ὄρη, ὅθεν ἥξει ἡ βοήθειά μου. Ἡ βοήθειά μου παρὰ Κυρίου, τοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν» (Ψαλμ 120, 1-2). Ὁ οὐρανὸς εἶναι ἡ πηγὴ τῆς δυνάμεώς του. Εἶναι ἡ ἀκαταμάχητη ἐνίσχυση, γιὰ νὰ μὴ λυγίζει, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίζει νικηφόρα ὅλες τὶς δυσκολίες, τὶς ἀντιξοότητες καὶ 113

4 τοὺς πειρασμοὺς τῆς ζωῆς. Ὁ οὐρανὸς ἑπομένως δὲν τὸν κάνει φυγάδα ἀπὸ τὸ καθῆκον τῆς κάθε ἡμέρας, ρίψασπη ἀπὸ τὸν πνευματικὸ ἀγῶνα καὶ προπάντων ἀπὸ τὸ χρέος τῆς ἀγάπης. Τὸν κάνει μαχητή, ἀκατάβλητο ἀγωνιστή, γιὰ τήν «καθαίρεση τῶν ὀχυρωμάτων» τοῦ κακοῦ, γιὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἀγάπης πάνω στὴ γῆ. Ἔτσι ἄστρο, ποὺ δὲν ἄναψε, παρὰ μονάχα γιὰ νὰ σὲ ὁδηγήσει; Τίποτε ἄλλο δὲν ἔχεις νὰ κάνεις, παρὰ νὰ τὸ ἀκολουθήσεις πιστά. Καὶ τότε θὰ βρεῖς τὸ ἰδανικό σου ἐνσαρκωμένο στὴν πραγματικότητα. Τὸ ἄστρο τοῦ οὐρανοῦ θὰ σὲ διδάξει τὴν ἀληθινὴ ἔννοια τῆς γῆς. Τὰ πιὸ σπουδαῖα πράγματα δὲν ἀναπτύσσονται παρὰ μονάχα πέραν τοῦ τάφου. Καὶ τὸ μικρὸ σπέρμα «Τίποτε δὲν ἀνθίζει στὸν οὐρανὸ ποὺ δὲν ἔχει σπαρεῖ ἐδῶ στὴ γῆ». Ἂν λησμονήσουμε ὅτι εἴμαστε ἐδῶ στὴ γῆ, γιὰ νὰ ἀσκοῦμε τὴν ἀρετή, καὶ προπάντων τὴν ἀγάπη, γιὰ νὰ εἴμαστε «φῶς τοῦ κόσμου», ἂν λησμονήσουμε ὅτι ἔχουμε χρέος νὰ ὁδηγήσουμε καὶ ἄλλους στὴ χαρὰ τοῦ οὐρανοῦ, τότε ὑπάρχει κίνδυνος νὰ μᾶς λησμονήσει καὶ ὁ οὐρανός. ἔχουμε τὸ θαῦμα τοῦ οὐράνιου ἀνθρώπου ποὺ δημιουργεῖ ὁ Χριστός, καὶ ὄχι τοῦ ὑπανθρώπου ποὺ παράγει ἡ ἄρνηση τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν. Τὸν ἀδιάσπαστο αὐτὸ σύνδεσμο οὐρανοῦ καὶ γῆς, ποὺ ἀποτελεῖ βασικὴ ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας, ἀλλὰ καὶ τὸ μυστικὸ τῆς πνευματικῆς ζωῆς, μᾶς παρουσιάζει ἡ φιλοσοφημένη χριστιανικὴ σκέψη: «Δὲν θὰ κατακτήσεις ποτὲ τὸν οὐρανὸ ἐδῶ κάτω. Μὰ ἀλλοίμονο ἂν πάψεις νὰ ὑψώνεις τὰ μάτια σου στὸν οὐρανό. Ἀκόμα καὶ σ ἐκεῖνον ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ πετάξει δὲν τοῦ ἐπιτρέπεται νὰ βυθίζεται στὴν ἄμμο. Οἱ Μάγοι δὲν ἔπιασαν ποτὲ μὲ τὰ χέρια τους τὸ ἄστρο ποὺ ὁδηγοῦσε τὰ βήματά τους. Τὸ ἀκολούθησαν ὅμως πιστὰ ἀνάμεσα σὲ παγίδες καὶ ἐρημιὲς καὶ εἰρωνεῖες. Καὶ τὸ ἄπιαστο ἄστρο τοῦ οὐρανοῦ τοὺς ὁδήγησε ὣς τὸν Θεὸ τοῦ οὐρανοῦ, ποὺ ἦταν κρυμμένος κάτω ἐδῶ, στὴ γῆ. Διότι ἡ γῆ δὲν παραδίδει τὰ μυστικά της παρὰ σ ἐκεῖνον ποὺ ἔχει τὸ βλέμμα στραμμένο στὸν οὐρανό. Γιατί θέλεις νὰ πιάσεις μὲ τὰ χέρια σου τὸ τους φυτρώνει μέσα στὴν καρδιά μας. Τίποτε ὅμως δὲν ἀνθίζει στὸν οὐρανὸ ποὺ δὲν ἔχει σπαρεῖ ἐδῶ στὴ γῆ». Θαυμαστή, ἀλήθεια, ἡ σύζευξη οὐρανοῦ καὶ γῆς. Καμμία ἀντίθεση. Δὲν διαγράφεις τὸν οὐρανό, γιατὶ ὑπάρχει ἡ γῆ. Οὔτε πάλι διαγράφεις τὴ γῆ, ἐπειδὴ καλεῖσαι στὸν οὐρανό. Εἴμαστε πολῖτες τῆς γῆς καὶ πολῖτες τοῦ οὐρανοῦ. Ἀγωνιζόμαστε στὴ γῆ καὶ χαιρόμαστε, γιατί «τὰ ὀνόματά μας ἔχουν γραφεῖ στὸν οὐρανό». Ἂν ὅμως δὲν ἀγωνιζόμαστε «τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως» στὴ γῆ, κινδυνεύουμε νὰ διαγραφοῦμε ἀπὸ τὸν οὐρανό. Συγκλονιστικὴ εἶναι ἡ διατύπωση: «Τίποτε δὲν ἀνθίζει στὸν οὐρανὸ ποὺ δὲν ἔχει σπαρεῖ ἐδῶ στὴ γῆ». Ἂν λησμονήσουμε ὅτι εἴμαστε ἐδῶ στὴ γῆ, γιὰ νὰ ἀσκοῦμε τὴν ἀρετή, καὶ προπάντων τὴν ἀγάπη, γιὰ νὰ εἴμαστε «φῶς τοῦ κόσμου», ἂν λησμονήσουμε ὅτι ἔχουμε χρέος νὰ ὁδηγήσουμε καὶ ἄλλους στὴ χαρὰ τοῦ οὐρανοῦ, τότε ὑπάρχει κίνδυνος νὰ μᾶς λησμονήσει καὶ ὁ οὐρανός. Γ.Β.Μ. 114

5 ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ ΕΤΟΣ 76ο IΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Εἰσαγωγή Οἱ θεωρίες τοῦ παντὸς ἄρχισαν μὲ τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες, ποὺ διατύπωσαν διάφορες ἀπόψεις περὶ τῆς φύσεως, π.χ. ὅτι ἡ βάση ὅλων τῶν πραγμάτων εἶναι τὸ νερό (Θαλῆς) ἢ ἡ φωτιά (Ἡράκλειτος) ἢ ὁ ἀέρας (Ἀναξιμένης) ἢ τὰ ἄτομα (Δημόκριτος). Ὅλοι αὐτοὶ θεωροῦσαν βασικὸ στοιχεῖο τοῦ κόσμου τὴν ὕλη, ποὺ εἶναι αἰώνια. Οἱ θεοὶ ἐκπροσωποῦν τὶς δυνάμεις τῆς φύσεως, ἀλλὰ θεοὶ καὶ ἄνθρωποι ὑπόκεινται στὴν Εἱμαρμένη, στὴ νομοτέλεια τῆς φύσεως. Ἔρχονται, ὅμως, μετὰ ὁ Σωκράτης καὶ ὁ Πλάτων, ποὺ δίνουν κεντρικὴ ἔμφαση στὸν ἄνθρωπο, στὰ ἀνθρώπινα χαρακτηριστικά, ὅπως τὸ δίκαιο, ἡ λογικὴ καὶ ἡ ἠθική. Π.χ. ἡ λογικὴ καὶ οἱ ἐκδηλώσεις της, ὅπως τὰ μαθηματικά, ὑπάρχουν σ ἕνα κόσμο ἰδεῶν πέραν ἀπὸ τοὺς περιορισμοὺς τῆς ὑλικῆς φύσεως. Ἡ ὑλικὴ φύση ὑπάρχει, βεβαίως, καὶ ἔχει τοὺς νόμους της, ἀλλὰ εἶναι δευτερεύουσα στὸν κόσμο, ποὺ διέπεται πρῶτα-πρῶτα ἀπὸ τὶς ἀξίες. Ὁ Σωκράτης στὴ φυλακὴ λέει: «Προσπαθώντας νὰ ἐξηγήσουν τὶς αἰτίες τῶν πράξεών μου, λένε πρῶτον ὅτι κάθομαι ἐδῶ, γιατὶ τὸ σῶμα μου ἀποτελεῖται ἀπὸ ὀστᾶ καὶ νεῦρα, τὰ ὁποῖα, καθὼς ἐκτείνονται καὶ συστέλλονται, κάνουν τὰ μέλη μου νὰ κάμπτονται στὶς θέσεις ποὺ ἔχουν πάρει αὐτὴ τὴ στιγμή, ἐνῷ ἀγνοοῦν τὴν ἀληθινὴ αἰτία. Γιατὶ αὐτὰ τὰ ὀστᾶ καὶ τὰ νεῦρα θὰ ἦταν ἀπὸ πολλὴ ὥρα ἤδη στὴ Βοιωτία [σημ. δηλαδὴ ἂν εἶχε δεχθεῖ νὰ δωροδοκήσει τοὺς φύλακές του καὶ νὰ διαφύγει, ὅπως τὸν παρότρυναν νὰ κάνει], ἐὰν δὲν πίστευα ὅτι εἶναι ἀνώτερο καὶ εὐγενικώτερο τὸ νὰ δεχθῶ τὴν ἀπόφαση τῆς πατρίδος μου, ἀντὶ νὰ διαφύγω». Ὁ Σωκράτης δὲν ἀρνεῖται τὶς φυσικὲς αἰτίες, τοὺς φυσικοὺς νόμους ποὺ διέπουν τὴν φύση. Ἀλλὰ δίνει πολὺ μεγαλύτερη σημασία στοὺς πνευματικοὺς νόμους ποὺ διέπουν τὶς ἀξίες τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Ἀριστοτέλης βέβαια τονίζει τὴ σημασία τῆς γνώσεως τοῦ φυσικοῦ κόσμου. Ἀλλὰ δίνει ἐπίσης ἰδιαίτερη σημασία στὴ λογική, ποὺ μᾶς ἐπιτρέπει νὰ περιγράψουμε τὸν κόσμο. Παράλληλα μὲ τὴν ἐπιστήμη καὶ τὴ φιλοσοφία ἀναπτύσσεται καὶ ἡ θρησκεία. Ἡ θρησκεία καλεῖται νὰ ἀντιμετωπίσει τὸ βασικὸ ἐρώτημα τοῦ ἀνθρώπου: Τὸ νόημα τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου. Ἀκόμη καὶ πρωτόγονες θρησκεῖες ἀντιμετωπίζουν τὸ πρόβλημα τοῦ θανάτου. Φαντάζονται ἕναν κόσμο μετὰ θάνατον, ὅπου ἀνταμείβεται καὶ κυβερνάει τὸ ἀγαθό. Ἀλλὰ καὶ ὅταν δὲν δέχονται μετὰ θάνατον ζωή (ὅπως οἱ Σαδδουκαῖοι τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ), πιστεύουν σὲ μιὰ αἰώνια ἠθικὴ τάξη, ποὺ διέπεται ἀπὸ ἕναν αἰώνιο θεό. Μετὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἐπὶ αἰῶνες ἡ χριστιανικὴ θρησκεία ταλανίσθηκε ἀπὸ τὶς αἱρέσεις, καὶ τελικὰ ἔγινε τὸ μεγάλο σχίσμα τῆς Ἀνατολικῆς καὶ Δυτικῆς Χριστιανοσύνης. Ἡ φιλοσοφία ἔμεινε προσκολλημένη στοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες, καὶ κυρίως στὸν Ἀριστοτέλη. Μετὰ ὅμως τὴν Ἀναγέννηση, οἱ ἐπιστῆμες καὶ ἡ φιλοσοφία ἄρχισαν νὰ ἀναπτύσσονται ραγδαῖα. 115

6 Ἡ πρόοδος στὴν ἐπιστήμη καὶ στὴν τεχνολογία, ποὺ ἄλλαξε τὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου, δημιούργησε τὴν εὐφορία ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι οὐσιαστικὰ παντοδύναμος. Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ διατύπωση τοῦ Laplace γιὰ τὸν ἀπόλυτο ντετερμινισμό: «Μιὰ διάνοια, ἡ ὁποία, σὲ μιὰ δεδομένη στιγμή, θὰ γνώριζε ὅλες τὶς δυνάμεις οἱ ὁποῖες δροῦν στὴ φύση καὶ τὶς ἀμοιβαῖες θέσεις τῶν ὄντων οἱ ὁποῖες τὴν ἀποτελοῦν, ἐὰν δὲ ἐξ ἄλλου ἡ διάνοια αὐτὴ ἦταν μεγάλη, ὥστε νὰ ὑποβάλει αὐτὰ τὰ δεδομένα στὴ μαθηματικὴ ἀνάλυση, θὰ περιελάμβανε, στὸν ἴδιο τύπο, τὶς κινήσεις τῶν πλέον μεγάλων σωμάτων τοῦ Σύμπαντος καὶ τὶς κινήσεις τοῦ πλέον ἐλαφροῦ ἀτόμου. Τίποτε δὲν θὰ ἦταν ἀβέβαιο σ αὐτή, τὸ μέλλον ὅπως καὶ τὸ παρελθὸν θὰ ἦταν παρόντα στοὺς ὀφθαλμούς της. Τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα, μὲ τὴν τελειότητα τὴν ὁποία κατόρθωσε νὰ δώσει στὴν Ἀστρονομία, παρέχει μιὰ ἀσθενῆ εἰκόνα τῆς διάνοιας αὐτῆς». Οἱ ἀπόψεις αὐτὲς ἐπικράτησαν στὴν ἐπιστήμη κατὰ τοὺς τελευταίους αἰῶνες. 2. Θεωρίες τοῦ 20 ου αἰῶνος 2.1 Θεωρία τῶν quanta Στὶς ἀρχὲς τοῦ 20 ου αἰῶνα ὑποτίθεται ὅτι ἡ φυσικὴ εἶχε ἐξηγήσει τὰ πάντα, ἢ σχεδὸν τὰ πάντα. Ἔμεναν μόνον δύο προβλήματα: ἡ φύση τοῦ φωτός (ἂν εἶναι σωμάτια ἢ κύματα) καὶ ἡ ταχύτητα τοῦ φωτός (πειράματα Millikan). Ἀλλὰ αὐτὰ τὰ προβλήματα ὁδήγησαν στὶς μεγαλύτερες ἐπαναστάσεις στὴ φυσική: στὴ θεωρία τῶν quanta καὶ στὴ θεωρία τῆς σχετικότητος. Τὸ φῶς εἶναι καὶ σωμάτια καὶ κύματα. Καὶ ἡ ταχύτης τοῦ φωτὸς εἶναι ἀπόλυτη, ἴση μὲ Km/sec σὲ ἀδρανειακὰ συστήματα, ἔστω καὶ ἂν κινοῦνται τὸ ἕνα σὲ σχέση μὲ τὸ ἄλλο (σχετικότητα). Στὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰῶνα ὑποτίθεται ὅτι ἡ φυσικὴ εἶχε ἐξηγήσει τὰ πάντα, ἢ σχεδὸν τὰ πάντα. Ἔμεναν μόνον δύο προβλήματα: ἡ φύση τοῦ φωτός (ἂν εἶναι σωμάτια ἢ κύματα) καὶ ἡ ταχύτητα τοῦ φωτός (πειράματα Millikan). Ἀλλὰ αὐτὰ τὰ προβλήματα ὁδήγησαν στὶς μεγαλύτερες ἐπαναστάσεις στὴ φυσική: στὴ θεωρία τῶν quanta καὶ στὴ θεωρία τῆς σχετικότητος. Οἱ συνέπειες τῶν δύο αὐτῶν θεωριῶν ἦσαν καταπληκτικές. Ἰδιαίτερα τῆς κβαντικῆς θεωρίας. Γιατὶ ἡ θεωρία τῆς σχετικότητος, ἂν καὶ εἶχε καταπληκτικὲς ἐφαρμογές, ποὺ ὁδήγησαν μέχρι τὴν ἀτομικὴ βόμβα, περιλαμβάνεται μέσα στὴν κλασικὴ φυσική. Ἀκόμη καὶ ἡ γενίκευση τῆς σχετικότητος σὲ μὴ ἀδρανειακὰ συστήματα (γενικὴ σχετικότης) μπορεῖ νὰ περιγραφεῖ μὲ κλασικὲς ἐξισώσεις (συνήθεις διαφορικὲς ἐξισώσεις καὶ διαφορικὲς ἐξισώσεις μὲ μερικὲς παραγώγους) ὅπως τὰ ἄλλα κλασικὰ προβλήματα. Ἡ θεωρία τῶν quanta ὅμως δημιουργεῖ φιλοσοφικὰ ἐρωτήματα ποὺ δὲν ἔχουν ἀκόμη ἀπαντηθεῖ. Δύο ἀπὸ τά «παράδοξα» ποὺ χαρακτηρίζουν τὰ προβλήματα ποὺ δημιουργεῖ ἡ κβαντικὴ θεωρία εἶναι (1) τὸ παράδοξο τῆς γάτας τοῦ Schrödinger καί (2) τὸ παράδοξο EPR (Einstein, Podolsky, Rosen) τῆς μὴ τοπικότητος. Ἡ ἐξέλιξη ἑνὸς κβαντικοῦ συστήματος περιγράφεται ἐν γένει ἀπὸ μιὰ διαφορικὴ ἐξίσωση μὲ μερικὲς παραγώ- 116

7 ΕΤΟΣ 76ο IΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 γους, ἡ ὁποία ὀνομάζεται ἐξίσωση τοῦ Schrödinger. Ὡς μιὰ ἐφαρμογὴ ὁ Schrödinger φαντάστηκε μιὰ γάτα κλεισμένη σ ἕνα κουτί, ποὺ περιέχει ἐπίσης ἕνα περίστροφο. Τὸ περίστροφο μπορεῖ νὰ ἐνεργοποιηθεῖ ἀπὸ μιὰ ἀσήμαντη αἰτία, π.χ. μιὰ κοσμικὴ ἀκτῖνα. Ἂν τὸ περίστροφο ἐνεργοποιηθεῖ, ἡ γάτα πεθαίνει, ἄλλως παραμένει ζωντανή. Τὸ παράδοξο τῆς γάτας τοῦ Schrödinger ὀφείλεται στὴ γραμμικότητα τῆς κβαντικῆς θεωρίας. Ἡ ἐξίσωση τοῦ Schrödinger εἶναι γραμμικὴ ὡς πρὸς τὴν κυματοσυνάρτηση ψ, καὶ οἱ λύσεις της εἶναι ὑπέρθεση διαφορετικῶν βασικῶν λύσεων (στὴν περίπτωση τῆς γάτας τοῦ Schrödinger, ὑπέρθεση ζωντανῆς καὶ νεκρῆς γάτας). Ὅταν ἀνοίξουμε τὸ κουτὶ ποὺ περιέχει τὴ γάτα, βλέπουμε τὴ γάτα νεκρὴ ἢ ζωντανή, ἀλλά, πρὶν ἀνοίξουμε τὸ κουτί, δὲν μποροῦμε νὰ ποῦμε μὲ κανένα τρόπο ἂν εἶναι νεκρὴ ἢ ζωντανή. Στὸ σημεῖο αὐτὸ διατυπώνονται διάφορες ἐξηγήσεις γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ παραδόξου: (1) Ἡ πιὸ γνωστὴ ἀπάντηση εἶναι ὅτι ἡ ὑπέρθεση αὐτὴ τῶν λύσεων τῆς ἐξισώσεως τοῦ Schrödinger καταρρέει κατὰ τὴν παρατήρηση σὲ μιὰ λύση (νεκρὴ ἢ ζωντανὴ γάτα) (Bohr, Heisenberg κ.ἄ.). Μερικοὶ μάλιστα ὑποθέτουν ὅτι ὁ παρατηρητής, κατὰ κάποιον, ἀνεξήγητο, τρόπο, ἐπιδρᾷ στὴν κυματοσυνάρτηση καὶ προκαλεῖ τὴν κατάρρευση. (2) Ἡ θεωρία τῶν δύο παράλληλων κόσμων. Στὸν πρῶτο κόσμο ἡ γάτα εἶναι νεκρή, στὸν δεύτερο εἶναι ζωντανή (Everett). Σὲ κάθε παρατήρηση δημιουργοῦνται πάντοτε νέοι κόσμοι. (3) Ἡ θεωρία τῶν «συνεπῶν ἱστοριῶν» (consistent histories, R. Feynman), ποὺ θεωρεῖ ἄπειρες χωροχρονικὲς διαδρομές (paths) ποὺ συμβάλλουν, γιὰ νὰ δώσουν ἕνα ὁρισμένο μετρήσιμο ἀποτέλεσμα. (4) Ἡ θεωρία τῶν κρυμμένων μεταβλητῶν (de Broglie, Bohm), γιὰ τὴν ὁποία θὰ γίνει λόγος κατωτέρω. (5) Ἡ θεωρία τῆς μὴ γραμμικῆς κβαντικῆς θεωρίας (Penrose), ποὺ δέχεται ὅτι ὑπάρχουν μὴ γραμμικὰ φαινόμενα ποὺ καθορίζουν ἀκριβῶς τὴν τύχη τῆς γάτας (ἂν εἶναι νεκρὴ ἢ ζωντανή). Ἐξ ἄλλου, τὸ παράδοξο EPR, ποὺ εἰσήγαγε ὁ Einstein, ἀναφέρεται σὲ συσχετίσεις μακρινῶν ἀντικειμένων. Ἂν δημιουργηθοῦν σὲ ἕνα σημεῖο 2 σωμάτια Α καὶ Β μὲ ἀντίθετα spin ±1/2, δὲν εἶναι βέβαιο ἂν τὸ Α ἔχει spin 1/2 ἢ -1/2, εἶναι ὅμως βέβαιο ὅτι τὸ Β ἔχει spin ἀντίθετο πρὸς τὸ Α. Ἂν τὰ Α καὶ Β κινηθοῦν σὲ μεγάλες ἀποστάσεις καὶ μετρηθεῖ τὸ spin τοῦ Α (ἔστω ὅτι εἶναι +1/2), τότε τὸ spin τοῦ Β παύει νὰ εἶναι ἀπροσδιόριστο καὶ βρίσκεται μὲ βεβαιότητα ὅτι ἔχει τιμὴ -1/2. Αὐτὸ τὸ φαινόμενο γίνεται ἀπότομα καὶ ὀνομάζεται τηλεμεταφορά (ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ χρησιμεύσει γιὰ μεταφορὰ πληροφορίας ἀπὸ τὸ Α στὸ Β μὲ ταχύτητα μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν ταχύτητα τοῦ φωτός). Τὸ παράδοξο εἶναι ὅτι οἱ καταστάσεις τοῦ Β, ποὺ βρίσκεται ἐνδεχομένως στὴν ἄλλη ἄκρη τοῦ Σύμπαντος, ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὶς καταστάσεις τοῦ Α, δηλαδὴ ὄχι ἀπὸ γειτονικά (τοπικά) φαινόμενα. Ἡ μὴ τοπικότητα χαρακτηρίζει καὶ τὴ θεωρία τῶν de Broglie καὶ Bohm, ποὺ ἀναφέρεται σὲ κρυμμένες, ἀλλὰ ὄχι τοπικὲς μεταβλητές. Συγκεκριμένα, ἡ θεωρία αὐτὴ δέχεται ὅτι τὰ σωμάτια ἀκολουθοῦν ὁρισμένες τροχιές, ποὺ προκύπτουν ἀπὸ ντετερμινιστικοὺς νόμους ποὺ συνδέονται μὲ τὴν ἐξίσωση τοῦ Schrödinger. Ἀκριβέστερα, ἡ κυματοσυνάρτηση ψ, ποὺ εἶναι λύση τῆς ἐξισώσεως τοῦ Schrödinger, προκαλεῖ μιὰ δύναμη ποὺ καθορίζει τὴν κίνηση κάθε σωματίου, καὶ ἡ κίνηση αὐτὴ διαφέρει σημαντικὰ ἀπὸ τὴν ἀντίστοιχη κλασικὴ κίνηση. Ἡ συνάρτηση ψ ποὺ διαφοροποιεῖ τὴν κίνηση τοῦ σωματίου ὀνομάζεται «ὁδηγὸ κῦμα» (pilot wave) ἀπὸ τὸν de Broglie. 117

8 Σύμφωνα μὲ τὴ συνήθη ἑρμηνεία τῆς κβαντομηχανικῆς (ἑρμηνεία Κοπεγχάγης), ἡ θέση καὶ ἡ ταχύτητα ἑνὸς σωματίου δὲν μπορεῖ νὰ προσδιοριστεῖ ταὐτόχρονα μὲ ἀκρίβεια (ἀρχὴ τῆς ἀπροσδιοριστίας τοῦ Heisenberg), ἄρα ἡ ἔννοια τῆς τροχιᾶς εἶναι ἀπροσδιόριστη. Σύμφωνα ὅμως μὲ τὴ θεωρία τῶν de Broglie-Bohm, ἡ τροχιὰ ὑπάρχει, ἔστω καὶ ἂν δὲν παρατηρεῖται. Ἡ θέση τοῦ σημείου στὴν τροχιὰ ἀποτελεῖ τὴν κρυμμένη μεταβλητή. Ἂν τώρα ἀλλάξει ἀπότομα ἡ κυματοσυνάρτηση (π.χ. σὲ μιὰ κατάρρευση), τότε ἀλλάζει ἀπότομα καὶ ἡ τροχιά. Τὸ φαινόμενο αὐτὸ εἶναι μὴ τοπικό, δὲν ὀφείλεται σὲ ἐπίδραση ἐπάνω στὸ σωμάτιο μιᾶς γειτονικῆς (τοπικῆς) ἐπιδράσεως. δὲν ἰσχύει πάντα. Ὑπάρχουν περιπτώσεις ὅπου οἱ προβλέψεις τῆς θεωρίας de Broglie-Bohm εἶναι διαφορετικὲς ἀπὸ τὶς προβλέψεις τῆς ἑρμηνείας τῆς Κοπεγχάγης, καὶ πρέπει νὰ γίνουν ἀκριβῆ πειράματα, γιὰ νὰ διαπιστωθεῖ ποιὰ θεωρία ἰσχύει στὴν πραγματικότητα. 2.2 Θεωρία σχετικότητος Ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, ἡ θεωρία τῆς Σχετικότητος ἔχει πολὺ σημαντικὲς ἐφαρμογὲς στὴ μελέτη τοῦ ὅλου Σύμπαντος. Ἡ σημαντικώτερη ἐφαρμογὴ τῆς θεωρίας ἦταν ἡ πρόβλεψη τῆς διαστολῆς τοῦ Σύμπαντος, ἡ ὁποία ἐπιβεβαιώθηκε πλήρως μὲ τὶς παρατηρήσεις τῶν τελευταίων δεκαετιῶν. Οἱ γαλαξίες ἀπομακρύνονται ὁ Οἱ θεωρίες ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἑνοποιήσουν ὅλες τὶς δυνάμεις τῆς φύσεως εἶναι οἱ σύγχρονες «Θεωρίες τοῦ Παντός» (Theories of Everything). Στὸν χῶρο αὐτὸ ἀνήκουν οἱ θεωρίες τῆς κβαντικῆς βαρύτητος καὶ οἱ θεωρίες τῶν ὑπερχορδῶν. Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ Bell ἀπέδειξε ὅτι κάθε τοπικὴ θεωρία κρυμμένων μεταβλητῶν ἱκανοποιεῖ μιὰ ἀνισότητα (τὴν ἀνισότητα Bell), ἡ ὁποία παραβιάζεται ἀπὸ τὴν κβαντικὴ θεωρία. Τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχουν γίνει πολλὰ πειράματα ποὺ ἐπαληθεύουν ὅτι ἡ ἀνισότητα Bell παραβιάζεται. Ἄρα οἱ θεωρίες τῶν τοπικῶν κρυμμένων μεταβλητῶν ἀπορρίπτονται. Δὲν ἀπορρίπτονται ὅμως οἱ μὴ τοπικὲς θεωρίες. Καὶ γι αὐτὸ ὁ Bell ὑπῆρξε ἕνας ἀπὸ τοὺς κύριους ὑποστηρικτὲς τῆς θεωρίας τῶν de Broglie-Bohm. Σήμερα πολλοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ θεωρία de Broglie-Bohm δίδει ἀκριβῶς τὰ ἴδια ἀποτελέσματα μὲ τὴ συνήθη ἑρμηνεία τῆς κβαντικῆς μηχανικῆς (τὴν ἑρμηνεία τῆς Κοπεγχάγης). Ἄρα δὲν χρειάζεται νὰ ὑπολογίσουμε τροχιές, ἀφοῦ οἱ μετρήσεις δίδουν τὰ ἴδια ἀποτελέσματα. Ὅμως αὐτὸ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλο μὲ ταχύτητα περίπου ἀνάλογη τῆς ἀποστάσεως. Ἄρα ἡ ταχύτης διαστολῆς αὐξάνει μὲ τὴν ἀπόσταση. Ἐπὶ πλέον, τὰ τελευταῖα ἔτη διαπιστώθηκε ὅτι ἡ διαστολὴ εἶναι ἐπιταχυνόμενη, δηλαδὴ ἡ ταχύτης τῆς διαστολῆς αὐξάνει ὄχι μόνο μὲ τὴν ἀπόσταση, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν χρόνο. Τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ Σύμπαν ὡς σύνολο διαστέλλεται μᾶς ὁδηγεῖ σὲ μιὰ ἀρχὴ τῆς διαστολῆς, τὴν ἀρχικὴ μεγάλη ἔκρηξη τοῦ Big Bang. Σήμερα γίνονται μεγάλες προσπάθειες, γιὰ νὰ κατανοηθοῦν τὰ πρῶτα στάδια τῆς διαστολῆς τοῦ Σύμπαντος, ὅταν ἡ ἡλικία του ἦταν ἕνα ἀπειροελάχιστον κλάσμα τοῦ πρώτου δευτερολέπτου. Ὅταν ἡ ἡλικία τοῦ Σύμπαντος ἦταν μικρότερη ἀπὸ τὸν χρόνο Planck (10-43 sec), ἡ θεωρία τῆς Σχετικότητος δὲν εἶναι ἐπαρκής, γιὰ νὰ ἐξηγήσουμε τὴ συ- 118

9 ΕΤΟΣ 76ο IΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 μπεριφορά του. Ἔτσι ἔχουν διατυπωθεῖ διάφορες θεωρίες ποὺ προπαθοῦν νὰ γενικεύσουν τὴ θεωρία τῆς Σχετικότητος, γιὰ νὰ ἑρμηνεύσουν τὰ πρῶτα στάδια τῆς διαστολῆς. Καμμία ὅμως θεωρία δὲν εἶναι ἀκόμη ἀπολύτως ἱκανοποιητική. Γι αὐτὸ γίνονται σήμερα πολλὲς ἔρευνες στὸ πεδίο αὐτό. 3. Ἑνοποίηση τῶν φυσικῶν δυνάμεων Παράλληλα, ἡ ἔρευνά μας ἀσχολήθηκε μὲ τὴ δομὴ τῆς ὕλης στὶς πιὸ μικρές της διαστάσεις. Τὰ ἄτομα ἀποτελοῦνται ἀπὸ ἕναν πυρῆνα καὶ περιφερειακὰ ἠλεκτρόνια. Ὁ πυρήνας ἀποτελεῖται βασικὰ ἀπὸ πρωτόνια καὶ νετρόνια, κι αὐτὰ πάλι ἀποτελοῦνται ἀπὸ κουάρκς. Συγχρόνως ὅμως ἐμφανίζονται καὶ ἄλλα στοιχειώδη σωμάτια, ποὺ μεταφέρουν τὶς πυρηνικὲς δυνάμεις, ἰσχυρὲς καὶ ἀσθενεῖς, ὅπως τὰ γκλουόνια καὶ τὰ σωμάτια W + W - καὶ Z ἀντίστοιχα. Πολλὰ σωμάτια ζοῦν μόνο ἕναν ἀπειροελάχιστο χρόνο καὶ ἀνιχνεύονται μὲ δυσκολία, ἀκόμη καὶ μὲ μεγάλους ἐπιταχυντὲς καὶ πολυσύνθετους ἀνιχνευτὲς ὅπως στὸ CERN. Τελευταῖα (2012) ἀνακαλύφθηκε ἕνα ἀκόμη σωμάτιο, τὸ σωμάτιο Higgs, ποὺ παίζει ἰδιαίτερο ρόλο μεταξὺ τῶν στοιχειωδῶν σωματίων, γιατὶ δίνει μᾶζα (μᾶζα ἠρεμίας) σὲ διάφορα θεμελιώδη σωμάτια, ὅπως τὰ ἠλεκτρόνια. Πολλοὶ φυσικοὶ θεωροῦν ὅτι ὑπάρχουν ἀκόμη ἕνα πλῆθος «ὑπερσυμμετρικῶν» στοιχειωδῶν σωματίων, ποὺ ἀντιστοιχοῦν στὰ γνωστά μας σωμάτια τῆς ὕλης καὶ τῆς ἀντιύλης, ἀλλὰ δὲν ἔχουν ἀκόμη παρατηρηθεῖ. Οἱ βασικὲς δυνάμεις ποὺ διέπουν τὰ στοιχειώδη σωμάτια, καὶ κάθε μορφὴ ὕλης, εἶναι τέσσερις: Ἡ ἰσχυρὴ πυρηνικὴ δύναμη (ποὺ διέπει τὶς ἀντιδράσεις τῶν κουάρκς), ἡ ἀσθενὴς πυρηνικὴ δύναμη (ποὺ διέπει τὶς διασπάσεις τῶν ἀσταθῶν σωματίων), ἡ ἠλεκτρομαγνητικὴ δύναμη (ποὺ διέπει τὴν ἠλεκτρομαγνητικὴ ἀκτινοβολία, τὰ ἀτομικὰ φαινόμενα καὶ τὰ χημικὰ μόρια) καὶ ἡ βαρύτης (ποὺ διέπει τὰ μεγάλα σώματα στὸ Σύμπαν). Αὐτὲς οἱ δυνάμεις φαίνεται ὅτι δὲν εἶναι ἀνεξάρτητες μεταξύ τους. Ἡ ἠλεκτρομαγνητικὴ δύναμη ἦταν ἑνωμένη μὲ τὴν ἀσθενῆ πυρηνικὴ δύναμη, ὅταν ἡ ἡλικία τοῦ Σύμπαντος ἦταν μικρότερη ἀπὸ sec. Τότε ἡ θερμοκρασία τοῦ Σύμπαντος ἦταν μεγαλύτερη ἀπὸ βαθμούς, καὶ τὰ σωμάτια Higgs δὲν εἶχαν μᾶζα, οὔτε ἔδιναν μᾶζα στὰ ἄλλα σωμάτια. Τὸ Σύμπαν ἀποτελεῖτο ἀπὸ σωμάτια μηδενικῆς μάζας ἠρεμίας, δηλαδὴ κἄτι σὰν φῶς. Ὅταν ὅμως ἡ θερμοκρασία ἐλαττώθηκε λόγῳ τῆς διαστολῆς τοῦ Σύμπαντος, τὰ σωμάτια Higgs ἔδωσαν μᾶζα στὰ ἄλλα σωμάτια, καὶ ἡ ἠλεκτρομαγνητικὴ δύναμη διαχωρίστηκε ἀπὸ τὴν ἀσθενῆ πυρηνικὴ δύναμη. Ὁ χρόνος ποὺ ἔγινε αὐτὸς ὁ διαχωρισμός (10-12 sec) ὀνομάζεται ἠλεκτροασθενὴς χρόνος. Ἡ ἑνοποίηση τῆς ἠλεκτρομαγνητικῆς δύναμης μὲ τὴν ἀσθενῆ πυρηνικὴ δύναμη ἔχει ὁρισμένες συνέπειες ποὺ ἐπιβεβαιώθηκαν πειραματικά. Πολὺ πρὶν ἀπὸ τὸν χρόνο αὐτό, ὅταν ἡ ἡλικία τοῦ Σύμπαντος ἦταν sec, ὑποθέτουν ὅτι καὶ ἡ ἰσχυρὴ πυρηνικὴ δύναμη ἦταν ἑνοποιημένη μὲ τὴν ἠλεκτροασθενῆ δύναμη. Τότε ὑπῆρχε ἡ λεγόμενη «μεγάλη ἑνοποίηση» (grand unification). Ἡ μεγάλη ἑνοποίηση ἔχει ἀπασχολήσει πολὺ τοὺς φυσικοὺς τὰ τελευταῖα ἔτη. Ὅμως ἀκόμη δὲν ἔχει διατυπωθεῖ μία γενικὰ παραδεκτὴ θεωρία ἀνάλογη μὲ τὴ θεωρία τῆς ἠλεκτροασθενοῦς ἑνοποιήσεως, καὶ δὲν ἔχουμε ἀκόμη πειραματικὴ ἐπιβεβαίωση. Τέλος, ὑποθέτουν ὅτι, ὅταν ἡ ἡλικία τοῦ σύμπαντος ἦταν sec, ἦταν 119

10 ἑνοποιημένη μὲ τὶς ἄλλες δυνάμεις καὶ ἡ βαρύτης. Πράγματι, κατὰ τὸν χρόνο Planck ὑπολογίζεται ὅτι ἡ δύναμη τῆς βαρύτητος μεταξὺ δύο πολὺ γειτονικῶν σωματίων ἦταν ἴση μὲ τὴν ἠλεκτρομαγνητικὴ δύναμη. Γι αὐτὸν τὸν λόγο ἄλλωστε δὲν μπορεῖ νὰ ἐφαρμοστεῖ πρὶν ἀπὸ τὸν χρόνο Planck ἡ Γενικὴ Θεωρία τῆς Σχετικότητος, ἡ ὁποία ἀσχολεῖται μόνο μὲ τὴ βαρύτητα. Οἱ θεωρίες ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἑνοποιήσουν ὅλες τὶς δυνάμεις τῆς φύσεως εἶναι οἱ σύγχρονες «Θεωρίες τοῦ Παντός» (Theories of Everything). Στὸν χῶρο αὐτὸ ἀνήκουν οἱ θεωρίες τῆς κβαντικῆς βαρύτητος καὶ οἱ θεωρίες τῶν ὑπερχορδῶν. Πάνω στὰ θέματα αὐτὰ γίνονται πολλὲς ἔρευνες τὰ τελευταῖα ἔτη, ἀλλὰ ἀκόμη δὲν ὑπάρχει μία ἱκανοποιητικὴ θεωρία ποὺ νὰ περιγράφει ὅλες αὐτὲς τὶς δυνάμεις. Π.χ., ἡ θεωρία τῶν ὑπερχορδῶν, ποὺ δέχεται ὅτι τὰ στοιχειώδη σωμάτια προκύπτουν ἀπὸ τὶς ταλαντώσεις ὑπερχορδῶν διαστάσεων cm, ὄχι μόνον δὲν ἔχει ἐπαληθευτεῖ ἀπὸ παρατηρήσεις, ἀλλὰ οὔτε κἂν μπορεῖ νὰ ὑποδείξει παρατηρήσεις ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ἐπαληθεύσουν τὴ θεωρία αὐτὴ στὸ ἀπώτερο μέλλον. Ἔτσι, πολλοὶ κάνουν μόνον μαθηματικὰ μοντέλα, ποὺ προσπαθοῦν νὰ περιγράψουν τὴ συμπεριφορὰ τῶν ὑπερχορδῶν ἢ γενικεύσεων τῶν ὑπερχορδῶν ποὺ ὀνομάζονται «μεμβράνες» καὶ δὲν ἔχουν μία διάσταση ὅπως οἱ χορδές, ἀλλὰ περισσότερες διαστάσεις. 4. Σύγχρονες Θεωρίες τοῦ Παντός Πολλοὶ μεγάλοι ἐπιστήμονες προσπάθησαν στὴν ὥριμη ἡλικία τους, καὶ κυρίως πρὸς τὰ τέλη τῆς ζωῆς τους, νὰ διατυπώσουν μιὰ Θεωρία τοῦ Παντός. Ὁ Einstein ἀσχολήθηκε τὰ τελευταῖα 20 χρόνια τῆς ζωῆς του μὲ τὴν ἑνοποίηση τοῦ ἠλεκτρομαγνητισμοῦ μὲ τὴ βαρύτητα. Στὸ τέλος διατύπωσε μιὰ σχετικὴ θεωρία, 1 ἡ ὁποία ὅμως δὲν ἔγινε δεκτὴ ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα. Ἐλάχιστοι ἐπιστήμονες ἀσχολήθηκαν μὲ τὴ θεωρία αὐτή, χωρὶς ἀποτέλεσμα. Σήμερα ἡ θεωρία αὐτὴ ἔχει ἐντελῶς ἐγκαταλειφθεῖ. Πράγματι, ἡ πρώτη σημαντικὴ ἑνοποίηση ἦταν ἡ σύνδεση τοῦ ἠλεκτρομαγνητισμοῦ ὄχι μὲ τὴ βαρύτητα, ἀλλὰ μὲ τὴν ἀσθενῆ πυρηνικὴ δύναμη. Ἕνας ἄλλος μεγάλος ἀστροφυσικός, ὁ Eddington, δημοσίευσε στὰ τέλη τῆς ζωῆς του τὴ Θεμελιώδη Θεωρία του (Fundamental Theory), 2 μιὰ θεωρία ποὺ προσπαθοῦσε νὰ ἑνοποιήσει τὴ μικροφυσικὴ μὲ τὴν κοσμολογία. Ὁ Eddington θεωροῦσε ὅτι ἡ θεωρία του αὐτὴ θὰ ἀποτελοῦσε τὴ βάση τῆς φυσικῆς τὰ ἑπόμενα ἔτη. Ὅμως ἡ προσδοκία του δὲν ἐπαληθεύθηκε. Ἡ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα (θεωρητικὴ καὶ πειραματική) ἀκολούθησε ἄλλες κατευθύνσεις, καὶ σπανίως σήμερα γίνεται ἀναφορὰ στὴ Θεμελιώδη Θεωρία τοῦ Eddington. Ἕνας σύγχρονος θεωρητικὸς φυσικὸς ποὺ προσπάθησε νὰ διατυπώσει μιὰ Θεωρία τοῦ Παντὸς εἶναι ὁ Stephen Hawking. Ὁ Hawking διατύπωσε τὸ 1979 μιὰ θεωρία, ποὺ τὴν ὀνόμασε «Ν=8 ὑπερβαρύτητα», 3 ἡ ὁποία ὑπέθετε ὅτι θὰ ἐξηγοῦσε τὰ φαινόμενα τῆς φυσικῆς τῶν ὑψηλῶν ἐνεργειῶν. Θεωροῦσε ὅτι ἡ θεωρία αὐτὴ θὰ ἔφερνε οὐσιαστικὰ τό «τέλος τῆς φυσικῆς», δηλαδὴ κατόπιν αὐτῆς οἱ φυσικοὶ δὲν θὰ εἶχαν ν ἀσχο- 1 A. Einstein, Οn the Generalized Theory of Gravitation, Scientific American CLXXXII (4), 13, Fundamental Theory, A.S. Eddington, Cambridge Univ. Press, London S. Hawking, Is the End in Sight for Theoretical Physics? An Inaugural Lecture, Cambridge Univ. Press, London

11 ΕΤΟΣ 76ο IΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ληθοῦν παρὰ μὲ λεπτομέρειες. Ἐν τούτοις, ἡ θεωρία αὐτὴ ἀπορρίφθηκε πολὺ σύντομα μετὰ τὴ γένεσή της. Ἄλλες θεωρίες, ὅπως ἡ θεωρία τῶν ὑπερχορδῶν, εἶχαν πολὺ μεγαλύτερη ἀπήχηση στὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα. Ὁ Hawking, πάντως, ἀρχικὰ δὲν εἶχε συμπάθειες γιὰ τὴ θεωρία τῶν ὑπερχορδῶν. Ἀμφέβαλλε ἀκόμη ἂν ἡ θεωρία αὐτὴ εἶναι μιὰ γνήσια ἐπιστημονικὴ θεωρία. 4 Τελευταῖα ὅμως ὁ Hawking ἄλλαξε πορεία καὶ ἔγινε ἕνας θερμὸς ὀπαδὸς τῆς θεωρίας τῶν ὑπερχορδῶν. Στὸ τελευταῖο βιβλίο του, The Grand Design, 5 ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ θεωρία αὐτὴ εἶναι ἡ μόνη ποὺ μπορεῖ νὰ ἐξηγήσει ὅλα τὰ φαινόμενα τοῦ Σύμπαντος. Ἀκριβέστερα, ἡ θεωρία τῶν ὑπερχορδῶν ἐκφράζεται μὲ 5 διαφορετικὲς μορφές, οἱ ὁποῖες ἔχουν κάποιες σχέσεις μεταξύ τους. Ἕνας ἀπὸ τοὺς πλέον γνωστοὺς φυσικοὺς τῆς θεωρίας τῶν ὑπερχορδῶν, ὁ E. Witten, διατύπωσε τὴν ἄποψη ὅτι οἱ 5 αὐτὲς μορφὲς εἶναι ἐκδηλώσεις μιᾶς μυστηριώδους «Θεωρίας Μ», ἡ ὁποία δὲν ἔχει ἀκόμη ἀνακαλυφθεῖ. Ὁ Hawking ὅμως λέει ὅτι ἡ Θεωρία Μ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν 5 μορφῶν τῆς θεωρίας τῶν ὑπερχορδῶν. Καὶ προχωρεῖ ἀκόμη περισσότερο, λέγοντας ὅτι ὑπάρχουν τοὐλάχιστον διαφορετικὲς θεωρίες, ποὺ ἀντιστοιχοῦν σὲ ὅλα τὰ δυνατὰ Σύμπαντα. (Σήμερα ὁμιλοῦν γιὰ τοὐλάχιστον δυνατὰ Σύμπαντα). Σύμφωνα μὲ τὸν S. Hawking, δὲν ὑπάρχει μία μόνον πραγματικότης στὸ Σύμπαν, ἀλλὰ κάθε ἄνθρωπος ἔχει τὴ δική του πραγματικότητα. Αὐτὴ ὅμως ἡ ἄποψη εἶναι ἡ πλέον ἀκραία μορφὴ τοῦ φιλοσοφικοῦ σολιψισμοῦ. Ἔτσι, ἐνῷ ὁ S. 4 The Nature of Space and Time, Cambridge Univ. Press 1995, σ S. Hawking and L. Mlodinow, Τhe Grand Design, Bantam Press, London Hawking διακηρύσσει ὅτι «ἡ φιλοσοφία εἶναι πλέον νεκρή», ἐν τούτοις ἀκολουθεῖ μία ἀπὸ τὶς πλέον πρωτόγονες μορφὲς φιλοσοφίας, τὸν σολιψισμό, ποὺ δέχεται ὅτι ἡ πραγματικότητα εἶναι μόνο αὐτὸ ποὺ ἔχει ὁ κάθε ἄνθρωπος στὸ μυαλό του. Πολλοὶ μεγάλοι ἐπιστήμονες προσπάθησαν στὴν ὥριμη ἡλικία τους, καὶ κυρίως πρὸς τὰ τέλη τῆς ζωῆς τους, νὰ διατυπώσουν μιὰ Θεωρία τοῦ Παντός. Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνον ὁ S. Hawking ποὺ προσπάθησε ἀγωνιωδῶς νὰ διατυπώσει μιὰ τελειωτικὴ θεωρία γιὰ τὴ Φύση καὶ τὸ Σύμπαν. Πολλοὶ ἄλλοι ἐπιστήμονες στὸ τέλος τῆς ἐπιστημονικῆς τους σταδιοδρομίας ἐκδίδουν βιβλία ποὺ στοχεύουν σὲ μιὰ τελειωτικὴ Θεωρία τοῦ Παντός. Ἀλλὰ τὶς περισσότερες φορὲς ἡ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα διαψεύδει τὶς προβλέψεις τους. Ἀκόμη καὶ μεγαλοφυΐες σὰν τὸν Einstein ὁδηγοῦνται σὲ προβλέψεις ποὺ δὲν ἐπαληθεύονται στὴ συνέχεια ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη. Ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, ὑπάρχουν ἐξ ἴσου μεγάλοι ἐπιστήμονες, ὅπως ὁ Νεύτων, ποὺ εἶναι περισσότερο ταπεινόφρονες καὶ διαπιστώνουν ὅτι ἡ Ἀλήθεια ὑπερβαίνει τὸν ἄνθρωπο, τὸν κάθε ἄνθρωπο. Ὁ Νεύτων, π.χ., ἔλεγε ὅτι αἰσθάνεται σὰν ἕνα παιδάκι ποὺ παίζει στὴν παραλία καὶ βρίσκει μερικὰ ὄμορφα κοχύλια, ἐνῷ μπροστά του ἐκτείνεται ὁ τεράστιος ὠκεανὸς τῆς Ἀλήθειας, ποὺ εἶναι ἀνεξερεύνητος. Ἡ στάση αὐτὴ δὲν εἶναι εὔκολη. Δύσκολα παραδέχεται κανείς, ἰδίως ὅταν ἔχει ἐξαιρετικὰ προσόντα, ὅτι δὲν εἶναι αὐτὸς 121

12 τὸ κέντρο τοῦ Σύμπαντος. Ἀλλὰ ἂν κατορθώσει νὰ τοποθετήσει τὸν ἑαυτό του στὸ ἐπίπεδο τοῦ πεπερασμένου ἀνθρώπου μπροστὰ στὸ ἄπειρο ποὺ τὸν περιβάλλει, μπορεῖ νὰ βρεῖ γαλήνη, χωρὶς ν ἀπαιτεῖται νὰ ἀποδείξει τὴν πανσοφία του. 5. Τὰ ὅρια τῆς γνώσεως Τὸ ἐρώτημα πάντως παραμένει ἄν, ἔστω θεωρητικά, μπορεῖ νὰ ἐλπίζει κανεὶς ὅτι θὰ κατορθώσει νὰ ἀναπτύξει μιὰ Θεωρία τοῦ Παντός, ἡ ὁποία θὰ ἐξηγεῖ ὅλα τὰ φαινόμενα τοῦ Σύμπαντος. Στὸ θέμα αὐτὸ βασικὴ θέση ἔχει τὸ περίφημο θεώρημα Ὑπάρχουν μόνο ἐλπίδες ὅτι οἱ μελλοντικὲς παρατηρήσεις στὸν μικρόκοσμο καὶ στοὺς μακρινοὺς γαλαξίες θὰ μᾶς δώσουν στοιχεῖα γιὰ μιὰ καλύτερη κατανόηση τῆς Φύσεως. Ἀλλὰ συγχρόνως κατανοοῦμε τὰ ὅρια τῶν δυνατοτήτων τοῦ ἀνθρώπου. Τὰ ὅρια αὐτὰ ὀφείλονται στὴ φύση τῆς Φύσεως (π.χ. στὴν ἀρχὴ ἀβεβαιότητας ἢ ἀπροσδιοριστίας τοῦ Heisenberg), ἀλλὰ καὶ στὴν ἴδια τὴ δομὴ τῆς λογικῆς τοῦ ἀνθρώπου (θεωρήματα Gödel καὶ Turing). τοῦ Gödel. Τὸ θεώρημα τοῦ Gödel ἀποδεικνύει ὅτι κανένα σύστημα ἀξιωμάτων, καὶ κατ ἐπέκταση κανένα σύστημα ποὺ περιέχει γνώσεις καὶ ὑποθέσεις στὰ μαθηματικὰ ἢ στὴ φυσική, δὲν εἶναι πλῆρες. Ὑπάρχουν ἀλήθειες ποὺ δὲν ἀνήκουν στὶς προτάσεις ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὰ μαθηματικὰ ἀξιώματα ἢ τοὺς φυσικοὺς νόμους. Καὶ τὸ πιὸ καταπληκτικὸ συμπέρασμα τοῦ Gödel εἶναι ὅτι, ὁσονδήποτε βέβαιοι καὶ ἂν εἴμαστε γιὰ τὰ ἀποτελέσματά μας, δὲν ὑπάρχει ἀπόδειξη ὅτι δὲν θὰ συναντήσουμε ποτὲ ἀντιφάσεις μεταξὺ τῶν ἀποτελεσμάτων μας. Ἐπὶ χιλιάδες χρόνια τώρα τὰ μαθηματικά (τὰ σωστὰ μαθηματικά, διορθωμένα ἀπὸ οἱαδήποτε λάθη) δὲν συνάντησαν ἀντιφάσεις. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἀποδεικνύει ὅτι ποτὲ δὲν θὰ παρουσιαστοῦν ἀντιφάσεις στὸ μέλλον. Ὅλα ὅσα γνωρίζουμε καὶ θὰ γνωρίζουμε εἶναι προσεγγίσεις. Προσεγγίσεις στὰ μαθηματικά μας θεωρήματα, προσεγγίσεις στὴ φυσικὴ πραγματικότητα, προσεγγίσεις σὲ ὅλα τὰ συμπεράσματά μας, ποὺ θὰ ἐξακολουθοῦν νὰ ὑπάρχουν, καὶ ὅταν ἡ γνώση μας ἐπεκταθεῖ ἀπεριόριστα. Τὸ θεώρημα τοῦ Gödel θεωρεῖται ἡ μεγαλύτερη ἀνακάλυψη στὸν χῶρο τῆς λογικῆς (συμπεριλαμβανομένων τῶν μαθηματικῶν) ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀριστοτέλη. Ὁ Ἀριστοτέλης βεβαίως ἔθεσε τὶς βάσεις τῆς λογικῆς καὶ τῆς ὅλης ἐπιστήμης. Ἀλλὰ ὁ Gödel ὑπέδειξε ὅτι ὑπάρχουν ὅρια στὴ λογική, στὰ μαθηματικὰ καὶ σ ὅλη τὴν ἐπιστήμη. Ἕνα ἀνάλογο θεώρημα διατύπωσε ὁ Turing σχετικὰ μὲ τοὺς ἠλεκτρονικοὺς ὑπολογιστές. Ἀποδεικνύει ὅτι δὲν ὑπάρχει ἕνας ἀλγόριθμος ὁ ὁποῖος νὰ μᾶς λέει ἐκ τῶν προτέρων ἂν κάθε δοθὲν πρόγραμμα τοῦ ὑπολογιστῆ θὰ ἔχει λύση ἢ ὄχι. Ἄρα οἱ δυνατότητες τῶν ὑπολογιστῶν εἶναι ἐκ τῶν προτέρων περιορισμένες. Ἕνας ἐπὶ πλέον βασικὸς περιορισμὸς ποὺ δὲν ἐπιτρέπει τὴ διατύπωση μιᾶς ἀπόλυτης Θεωρίας τοῦ Παντὸς εἶναι ἡ ἀνθρώπινη συνείδηση. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει τὴ δυνατότητα ὄχι μόνο νὰ ἀντιληφθεῖ τὸν 122

13 ΕΤΟΣ 76ο IΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 κόσμο μὲ τὶς αἰσθήσεις του, ἀλλὰ καὶ νὰ συλλογισθεῖ καὶ νὰ βγάλει τὶς συνέπειες τῶν συλλογισμῶν του. Οἱ δράσεις του δὲν εἶναι μόνον ἐνστικτώδεις, ἀλλὰ διέπονται καὶ ἀπὸ τὴ λογικὴ καὶ τὶς ἠθικές του ἀξίες. Ἂν ὑπῆρχε ἀπόλυτος ντετερμινισμός, ὅπως δεχόταν ὁ Laplace, τότε κάθε σκέψη τοῦ ἀνθρώπου καὶ κάθε πράξη του θὰ ἦταν προκαθορισμένες. Δὲν θὰ μποροῦσε νὰ κάνει κἄτι διαφορετικὸ ἀπ αὐτὸ ποὺ ἔκανε, οὔτε κἂν νὰ σκεφθεῖ διαφορετικά. Ἕνα παράδειγμα χαρακτηριστικὸ ἔχει δώσει ὁ Eddington. Ἂν ἕνας μαθητὴς πεῖ, 7 φορὲς 8 ἴσον 56, ἡ λειτουργία τοῦ ἐγκεφάλου του παράγει κἄτι, ἔστω ἕνα σάκχαρο, καὶ ἂν πεῖ, 7 φορὲς 8 ἴσον 65, παράγει ἁλάτι. Ἀλλὰ ἂν ἡ λειτουργία τοῦ ἐγκεφάλου εἶναι ἀπολύτως καθορισμένη, τότε καὶ τὸ ἂν θὰ παραχθεῖ σάκχαρο ἢ ἁλάτι ἐξαρτᾶται ἀπὸ διάφορους φυσικοὺς παράγοντες. Ἑπομένως, ἡ ἀλήθεια (7 Χ 8 = 56) καὶ τὸ ψέμα (7 Χ 8 = 65 ἢ ὁτιδήποτε ἄλλο) εἶναι ἐξ ἴσου φυσικὰ φαινόμενα. Ἂν ὅλα εἶναι καθορισμένα, τότε καὶ αὐτὰ ποὺ γράφω αὐτὴ τὴ στιγμὴ δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ εἶναι διαφορετικά. Ἀλλὰ καὶ αὐτὰ ποὺ λέει ἕνας ὑποστηρικτὴς τοῦ ἀπόλυτου ντετερμινισμοῦ δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ εἶναι διαφορετικά, καὶ τὸ ἂν θὰ πιστέψει κάποιος τὴν α καὶ τὴ β ἐκδοχὴ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι διαφορετικό. Ἔτσι ὅμως ἡ ὅλη ἀναζήτηση τῆς ἐπιστήμης δὲν ἔχει νόημα, ἀφοῦ οὕτως ἢ ἄλλως θὰ κάνουμε καὶ θὰ ποῦμε αὐτὸ ποὺ εἶναι καθορισμένο ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ Σύμπαντος. Κατὰ συνέπεια, ὁ ἀπόλυτος ντετερμινισμὸς τοῦ Laplace ἀναιρεῖ τὸν ἴδιο του τὸν συλλογισμό, δεδομένου ὅτι ἡ ἀνθρώπινη διάνοια δὲν δρᾷ σὰν παρατηρητὴς ἔξω ἀπὸ τὸ Σύμπαν, ἀλλὰ ὑπόκειται καὶ αὐτὴ στοὺς νόμους τοῦ Σύμπαντος. Στὴν πραγματικότητα ὅμως ὅλοι παραδέχονται, ὑποδυνείδητα ἴσως, ὅτι ὑπάρχει δυνατότης νὰ διακρίνουμε τὴν ἀλήθεια ἀπὸ τὸ ψέμα, ἄρα ὁ ἄνθρωπος εἶναι κἄτι περισσότερο ἀπὸ μιὰ μηχανὴ ποὺ ἁπλῶς ἐκτελεῖ τὶς ἐντολὲς ποὺ τῆς ἔχουν δώσει διάφοροι παράγοντες ἔξω ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. 6. Συμπέρασμα Ὁ ἄνθρωπος ἀνέκαθεν προσπάθησε νὰ κατανοήσει τὸ Σύμπαν γύρω του, διατυπώνοντας ὅλο καὶ γενικώτερες θεωρίες. Ὅμως τὰ τελευταῖα ἔτη ἔγιναν πολλὲς συνειδητὲς προσπάθειες ἀπὸ ἐξέχοντες ἐπιστήμονες νὰ διατυπωθεῖ μιά «Θεωρία τοῦ Παντός». Οἱ προσπάθειες αὐτὲς συνεχίζονται καὶ σήμερα, ἀλλὰ ὅλες οἱ μέχρι σήμερα ἀπόπειρες νὰ βρεθεῖ μιὰ τελειωτικὴ Θεωρία τοῦ Παντὸς δὲν ἐπέτυχαν τὸν σκοπό τους. Ὑπάρχουν μόνο ἐλπίδες ὅτι οἱ μελλοντικὲς παρατηρήσεις στὸν μικρόκοσμο καὶ στοὺς μακρινοὺς γαλαξίες θὰ μᾶς δώσουν στοιχεῖα γιὰ μιὰ καλύτερη κατανόηση τῆς Φύσεως. Ἀλλὰ συγχρόνως κατανοοῦμε τὰ ὅρια τῶν δυνατοτήτων τοῦ ἀνθρώπου. Τὰ ὅρια αὐτὰ ὀφείλονται στὴ φύση τῆς Φύσεως (π.χ. στὴν ἀρχὴ ἀβεβαιότητας ἢ ἀπροσδιοριστίας τοῦ Heisenberg), ἀλλὰ καὶ στὴν ἴδια τὴ δομὴ τῆς λογικῆς τοῦ ἀνθρώπου (θεωρήματα Gödel καὶ Turing). Εἶναι ἐνδεχόμενο ἐπίσης ὅτι ἡ ἔρευνά μας σὲ ὅλο καὶ μικρότερες κλίμακες ἀφ ἑνὸς καὶ στὶς ἐσχατιὲς τοῦ Σύμπαντος ἀφ ἑτέρου μπορεῖ νὰ μᾶς παρουσιάσει ἀπροσδόκητες ἐκπλήξεις. Πάντως ἡ προσπάθειά μας νὰ προσεγγίσουμε τὴν κατανόηση τῆς Φύσεως συνεχίζεται καὶ θὰ συνεχίζεται, ἔστω καὶ ἂν διαπιστώνουμε ὅτι ἕνας ὠκεανὸς Ἀλήθειας (σύμφωνα μὲ τὴν παρατήρηση τοῦ Νεύτωνος) παραμένει πάντα πέρα ἀπὸ τὰ ὅριά μας. Γ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ἀκαδημαϊκός 123

14 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ Μὲ τὴ σημασία καὶ ἐτυμολογία τῆς λέξεως Βλάχος ἀσχολήθηκαν πάμπολλοι. Συνήθως μνημονεύονται μόνον τρεῖς: α) Ὁ Ἑλβετὸς Walther von Wartburg, τὸν ὁποῖο ἐπικαλεῖται καὶ ὁ Ἰταλὸς Giulano Bonfante, 1 β) ὁ ἀκαδημαϊκὸς Ἀντώνιος Δ. Κεραμόπουλος 2 καὶ γ) ὁ ἐτυμολόγος καθηγητὴς Μ.Ε. Ἰωάννης Μωραλίδης. 3 Οἱ δύο πρῶτοι ἀνάγουν τὴ λέξη Βλάχος στὸ ἐθνώνυμο μιᾶς γαλατικῆς φυλῆς, γνωστῆς ἀπὸ τὸν Καίσαρα 4 μὲ τὸ ὄνομα Volcae καὶ ἀπὸ τὸν Στράβωνα 5 μὲ τὴ μορφὴ Οὐόλκαι. Ὁ Κεραμόπουλος ἔχει προβάλει προγενέστερη ἐτυμολογία τοῦ Σπ. Παπαγεωργίου, 6 ὁ ὁποῖος τὴν ἀπαρχὴ ὁρίζει στὴν αἰγυπτιακὴ λέξη fellah-φελλάχος, ὁ δὲ Μωραλίδης στὴν ἀμάρτυρη ἑλληνικὴ λέξη Φύλαγος. Ὡστόσο, ἡ πατρότητα τῆς πρώτης ἐτυμολογίας, παραδεκτῆς ἀπὸ τὴν πλειονότητα τῶν εἰδικῶν ἐπιστημόνων, τῶν ρωμανιστῶν, ἀνήκει στὸν Γερμανὸ Hans Löwenklau I. Leunclavius, 7 γνωστὴ καὶ ἀπὸ τὸν σύγχρονό του βαλκανολόγο Jernej Kopitar, 8 φίλο τοῦ Ἀδαμάντιου Κοραῆ. 1 Revue des Etudes Roumaines, 7-8 (1961), Ἀντ. Δ. Κεραμόπουλος, Τί εἶναι οἱ Κουτσόβλαχοι, ἐν Ἀθήναις 1939, Ἰ. Γ. Μωραλίδης, «Βλάχος (Τὸ ἔτυμο καὶ ἡ σημασία τοῦ ὀνόματος)», Οἱ Καιροί (Βεροίας), Caes., B.G. 6, 24, 1-3, 7, 64, 7, 4. 5 Strabonis Geographica, tom. II, Roma 1970, Δ1, 12, Sp. Papageorges, Les Koutzovalaques, Athènes 1908, 9. 7 Ioannes Leunclavius Nobilis, Annales Sultanorum Othomanidarum, Francofurdi MDXCVI, editio altera, Antonia Bernard, Jernej Kopitar et les langues balkaniques, Bulletin de liaison No. 12, Centre Κατὰ τὸν Κωνσταντῖνο Μ. Κούμα ( ), φίλο τοῦ Κοραῆ, μέγα διδάσκαλο τοῦ Γένους, πρῶτο Νεοέλληνα ἱστορικό, συνάγεται τόσο ὁ ἐκρωμαϊσμὸς στὸ σύνολο τῶν χωρῶν τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, ὅσο καὶ ὁ ἐκλατινισμὸς Ἑλλήνων, τοὺς ὁποίους ἀποκαλεῖ Βλάχους, Ἕλληνες τὸ γένος. Κατὰ τὸν Κωνσταντῖνο Μ. Κούμα ( ), φίλο ἐπίσης τοῦ Κοραῆ, μέγα διδάσκαλο τοῦ Γένους, πρῶτο Νεοέλληνα ἱστορικό, διδάκτορα τοῦ Πανεπιστημίου Βιέννης καὶ ἀντεπιστέλλον μέλος τῶν Ἀκαδημιῶν Βερολίνου καὶ Μονάχου, συνάγεται τόσο ὁ ἐκρωμαϊσμὸς στὸ σύνολο τῶν χωρῶν τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, ὅσο καὶ ὁ ἐκλατινισμὸς Ἑλλήνων, τοὺς ὁποίους ἀποκαλεῖ Βλάχους, Ἕλληνες τὸ γένος. Προσθέτει δὲ καὶ τὰ ἑξῆς: «Συμπεριφέρονται ἀδελφικῶς μὲ τοὺς Γραικοὺς ὡς Γραικοὶ καὶ δὲν δείχνουν οὔτ ἐκεῖνοι οὔτε οὗτοι καμμίαν ἐθνικὴν διαφορὰν πρὸς ἀλλήλους, καθὼς τῷ ὄντι εἶναι ἀμφότεροι οἱ λαοὶ μιᾶς πατρίδος τέκνα, καὶ τῶν αὐτῶν προγόνων ἀπόγονοι». 9 Μαρτυρία d Etudes Balkaniques, INALCO, Paris 1994, 28. Βλ. καὶ M.D. Peyfuss, Aromunen um Kopitar, Österreichische Osthefte 36 (1994), Κ. Μ. Κούμας, Ἱστορίαι τῶν ἀνθρωπίνων πράξεων, 12 (Βιέννη 1932), Αἰῶνες ἄλλως τε ἐνωρίτερα τοῦ Κούμα, Ἕλληνες εἶναι οἱ Βλάχοι καὶ κατὰ τὸν Μαρτίνο Κρούσιο, Τουρκογραικία,

15 ΕΤΟΣ 76ο IΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ἑλληνικότητας χρηστῶν λατινικῆς γλώσσας προηγεῖται αἰῶνες πολλούς. Φιλοτεχνώντας δημογραφικὴ καὶ γλωσσικὴ ἀπεικόνιση τῆς σύνολης χερσονήσου τοῦ Αἴμου, τῶν Βαλκανίων, ποὺ ἦταν ἰδιαίτερη διοικητικὴ περιφέρεια τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, ἐπὶ Ἰουστινιανοῦ, μὲ τὸ ὄνομα Εὐρώπη, ὁ διοικητής τε καὶ καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Κωνσταντινουπόλεως 10 Ἰωάννης Λυδός, σὲ σύγγραμμά του ἐπιγραφόμενο Περὶ τῶν ἀρχῶν τῆς Ρωμαίων πολιτείας (261, 68), δίνει πληροφορία κατὰ τὴν ὁποία τότε, 6 ο αἰ. μ.χ., οἱ Ἕλληνες ὑπερεῖχαν δημογραφικὰ τῶν ἄλλων λαῶν, ἀλλὰ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ρωμαιοκρατίας γιὰ πρακτικοὺς λόγους εἶχαν γίνει χρῆστες τῆς λατινικῆς γλώσσας, δηλαδὴ λατινόφωνοι Βλάχοι! Ἰδοὺ καὶ τὸ πρωτότυπο: «Νόμος ἀρχαῖος ἦν πάντα μὲν τὰ ὁπωσοῦν πραττόμενα παρὰ τοῖς ἐπάρχοις, τάχα δὲ καὶ ταῖς ἄλλαις τῶν ἀρχῶν, τοῖς Ἰταλῶν ἐπιφωνεῖσθαι ῥήμασιν... τὰ δὲ περὶ τὴν Εὐρώπην πραττόμενα πάντα τὴν ἀρχαιότητα διεφύλαξεν ἐξ ἀνάγκης, διὰ τὸ τοὺς αὐτῆς οἰκήτορας, καίπερ Ἕλληνας ἐκ τοῦ πλείονος ὄντας, τῇ τῶν Ἰταλῶν φθέγγεσθαι φωνῇ καὶ μάλιστα τοὺς δημοσιεύοντας». Ἐν τούτοις, χρήση τῆς πολύτιμης αὐτῆς πηγῆς δὲν γίνεται ἀπὸ ὅσους ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ἔρευνα τῆς λατινοφωνίας Ἑλλήνων, ἀκόμη καὶ τοῦ στενοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου τῶν χρόνων μας. Ἤδη τὸ 1892 ὁ Γάλλος Léon Lafoscade δημοσιεύει ἐνδιαφέρουσες διαπιστώσεις. Ἀνεπιφύλακτα ἀναφέρει ὅτι στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸν 2 ο αἰῶνα π.χ. ἕως τὸν 4 ο μ.χ., πέρα γενικῶν ἐπιδράσεων, βρίσκει κανεὶς καὶ πραγματικὲς προόδους τῆς λατινικῆς γλώσσας, γεγονότα μερικὰ καὶ τοπικά, 10 M. Dubuisson, Ya-t-il une politique linquistique romaine?, Ktema 7 (1982), 195 σημ. 41. Βλ. καὶ E. Flintoff, Varroin in the Works of John of Lydia, Atti Congresso Internazionale Studi Varroniani, Rieti 1976, ἀλλὰ ἁπτὰ καὶ ἀποδεδειγμένα. 11 Μετέπειτα, μὲ σειρὰ δημοσιευμάτων ἐγκρίτων ἐπιστημόνων, ἀκαδημαϊκῶν καὶ καθηγητῶν πανεπιστημίων, π.χ. Philippide, 12 Skok, 13 Densusianu, 14 Brătianu, 15 Lozovan, 16 Marrou 17 κ.ἄ., προτείνονται διευρύνσεις τῆς λατινικῆς ζώνης βορειότερα σ ὅλο τὸ μῆκος τῆς ἑλληνικῆς χερσονήσου, χωρὶς νὰ ἐξαιρεῖται καὶ ἡ Πελοπόννησος, ὅπου βέβαια ἡ ἐπείσακτη γλῶσσα δὲν ἀντέχει. 18 Ἀκριβέστερα, γένεση Βλάχων στὴν Πίνδο καὶ στὶς λοιπὲς ἑστίες τους τῆς χερσονήσου ἀπὸ τοὺς χρόνους τῆς ρωμαϊκῆς κατακτήσεως, δηλαδὴ ἐντοπιότητα, δέχθηκαν καὶ οἱ διασημότεροι Ρουμάνοι ἐπιστήμονες Xenopol, 19 Pârvan, 20 Vulpe, 21 Puscariu, L. Lafoscade, «Influence du latin sur le grec, ἐν J. Psichari, Etudes de Philologie néo-grecque, Paris 1892, Al. Philippide, Originea románilor, I. Iasi 1925, P. Skok, Byzance comme centre d irradiation pour les mots latins des langues balkaniques, Byzantion, 6 (1931), O. Densusianu, Histoire de la langue roumaine. I. Les origines, Paris 1901, G. I. Brătianu, Une énigme et un miracle historique: Le peuple roumain, Bucarest 1942, E. Lozovan, Romains et barbares sur le Moyen Danube, ἐν F. Altheim, Geschichte der Hunnen, II, Berlin 1960, H. I. Marrou, Histoire de l éducation dans l antiquité, Paris 1965, 347, καὶ ἑλλ. μτφρ. 358, ὅπου καὶ χάρτης. 18 A. Lazarou, Peut-on parler d une survivance romaine en Péloponnèse?, Ἀνάτυπο ἀπὸ τὰ Πρακτικὰ τοῦ Α Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν, 3, 1976, A.D. Xenopol, Istoria Românilor din Dacia Traină, II, Bucuresti 1914, V. Pârvan, Sulle origini della civiltà romena, Roma 1922, R. Vulpe, Gli Illiri dell Italia imperiale romana, Ephemeris Dacoromana, 3 (1925), S. Puscariu, Ancienneté des établissement macédo-roumains, Balcania, 1 (1938), 22-24, καὶ Limba română, I, Bucuresti 1940,

16 Procopovici, 23 Maniu, 24 μάλιστα καὶ ὁ θεωρητικὸς τῆς διεκδικήσεως τῶν βαλκανίων Βλάχων ἀπὸ τὴ Ρουμανία καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου καὶ τακτικὸ μέλος τῆς Ρουμανικῆς Ἀκαδημίας Th. Capidan στὸ κύκνειο ἆσμα του, σύγγραμμα τοῦ ὁποίου μόνον ὁ τίτλος θυμίζει τὴν ἐπὶ μισὸ αἰῶνα ἐπιστημονικοφανῆ προπαγάνδα του, Οἱ Μακεδορουμάνοι. 25 Ἐφεξῆς ἐπισημαίνει στὸ ἰδίωμα, 26 ὅπως ὁ ἴδιος τὸ χαρακτηρίζει, τῶν Βλάχων τὴν ὕπαρξη ἀρχαίων ἑλληνικῶν δομικῶν στοιχείων, π.χ. τοῦ ἁπλοῦ καὶ τετελεσμένου μέλλοντος καὶ τῶν δυνητικῶν ἐγκλίσεων τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας, τὰ ὁποῖα, κατὰ τὸν καθηγητὴ τοῦ Πανεπιστημίου Σόφιας καὶ ἀκαδημαϊκὸ Vl. Georgiev, 27 δὲν δανείζονται, ὁπότε οἱ χρῆστες εἶναι ἑλληνικῆς καταγωγῆς. Ἐξ ἄλλου, τὴν αὐτοχθονία τῶν Βλάχων τῆς Ἑλλάδος εἶχε καταστήσει γνωστὴ ὁ Ἀρμένιος διοικητὴς τοῦ Θέματος Ἑλλάδος (Θεσσαλίας) Κεκαυμένος, τοῦ ὁποίου τὸ Χρονικὸ πολλοὶ ἐπικαλέσθηκαν, γιὰ νὰ ὑποστηρίξουν δῆθεν κάθοδο τῶν Βλάχων ἀπὸ Δακία. Ἀλλά, χάρη στὸν καθηγητὴ τοῦ Πανεπιστημίου Σορβόννης Paul Lemerle, 28 ἀποδείχθηκε ὅτι ὁ Κεκαυμένος βεβαιώνει τὴν αὐτοχθονία τῶν Βλάχων, τοὺς ὁποίους διακρίνει σὲ ἀστούς, γαιοκτήμονες, κτηνοτρόφους. Μετέπειτα Βυζαντινοὶ χρονογράφοι, οἱ Ἰωάννης Σκυλίτσης Γεώργιος Κεδρηνὸς A. Procopovici, La romanité balkanique, Balcania, 1 (1938), Cahiers Sextil Puscariu, 1 (1952), Th. Capidan, Les Macédoroumains, Bucarest 1943, 159. Βλ. ἐπίσης Langue et Littérature, 2 (1943), 243 κ.ἑ., αὐτόθι, 3 (1946), 5 κ.ἑ. καὶ Limba si Cultura, Bucuresti 1944, Balcania 1 (1938), Studia Albanica, 1 (1969), P. Lemerle, Prolégomènes à une édition critique et commentée des Conceils et Récits de Kékauménos, Bruxelles 1960, Πβ. Κεδρ. 2, 435. Βλ. καὶ M. Gyóni, Skylitzès τὸ 976 μνημονεύουν τοὺς Βλάχους ἐπὶ τῆς Ἐγνατίας ὁδοῦ, στὴν ὁποία ὁ καθηγητὴς τοῦ Πενπιστημίου Nancy Fréderic Traillez 30 ὁρίζει τὴν παρουσία τους ἀπὸ τὰ χρόνια τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στὴ Μακεδονία! Ὁ Γεώργιος Παχυμέρης ( ) δέχεται τὴν ἑλληνικότητα καὶ τὴν ἐντοπιότητα τῶν Βλάχων Θεσσαλίας, γράφοντας: «... τοὺς γὰρ τὸ παλαιὸν Ἕλληνας, οὓς Ἀχιλλεὺς ἦγε, Μεγαλοβλαχίτας καλῶν ἐπεφέρετο». 31 Εἰδικὰ ὁ Νικήτας Χωνιάτης στὰ Περὶ Ἰσαακίου Ἀγγέλου ἱστορούμενα (Ι, 237) ἀποσαφηνίζει τὸν ὅρο Βλάχοι ὡς δηλωτικὸ τῆς γλωσσικῆς ἰδιαιτερότητας, ἐξηγώντας «πάντας τοὺς ὁπωσδήποτε... λαλοῦντας μίαν τῶν Ρωμανικῶν διαλέκτων καλοῦσι Βλάχους». Ἡ δὲ Ἄννα Κομνηνὴ 32 μᾶς πληροφορεῖ γιὰ πρόσθετη σημασία τοῦ ὅρου Βλάχος, ἤτοι βοσκός. Κατὰ τὸν καθηγητὴ τοῦ Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου καὶ Bochum Γερμανίας, γενικὸ γραμματέα τοῦ Ἰνστιτούτου Ρουμανικῶν Σπουδῶν στὸ Παρίσι «Κάρολος ὁ Α» Cicerone Poghirc, ἀρκοῦν τὰ λατινογενῆ et les Valaques, Revue d Histoire Comparée, 25 (1947), Fr. Taillez, Rusaliile, les Rosalies et la rose, Cahiers Sextil Puscariu, 1 (1952), Ι, 30, 2. Βλ. Σπ. Λάμπρος, «Ἡ ὑπὸ τῶν Φράγκων κατάκτησις τῆς Ἑλλάδος», Νέος Ἑλληνομνήμων, 20 (1925), Leib. III, 135 καὶ II, Βλ. καὶ M. Gyòni Le nom de Βλάχοι dans l Alexiade d Anne Comnène, Byzantinische Zeitschrift, 44 (1951), Γιὰ τὸν χρόνο προσκτήσεως τῆς νέας σημασίας βλ. Revue Roumaine d Histoire, 4 (1965), 996, ὅπου ὁ V. Bulgaru ὁρίζει μὲ πιθανότητα τοὺς 7 ο -9 ο αἰῶνες, καὶ C. Poghirc, Romanisation linguistique et culturelle dans les Balkans, Les Aroumains, INALCO 1989, 21, 35, ὅπου ὑποστηρίζει ὅτι εἶναι ταὐτόχρονη μὲ τὴ γένεση Βλάχων, φρουρῶν συνόρων ἢ ὁδικῶν διαβάσεων, στοὺς ὁποίους παραχωρεῖται καὶ ἐδαφικὴ ἔκταση γιὰ γεωργικοκτηνοτροφικὴ ἐκμετάλλευση. Παρόμοια ἄποψη εἶχε διατυπώσει καὶ ὁ Κεραμόπουλος, ἔ.ἀ.,

17 ΕΤΟΣ 76ο IΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 Ἡ μὴ ἑλληνικότητα τῶν Βλάχων ἐπινοήθηκε ἀπὸ τὴν ἁψβουργικὴ αὐτοκρατορία τῆς Βιέννης τὸ 1848 μὲ δεδομένη χρονικὴ διάρκεια, «ἐπὶ τοῦ παρόντος», ὅπως ἔχει βεβαιώσει ὁ M. Kogălniceanu. Ὅμως διαιωνίζεται. Διότι κατὰ τὴ Συνδιάσκεψη τοῦ Βουκουρεστίου ἡ Ἑλλάδα παρουσιάσθηκε ἀπροετοίμαστη ἐπὶ τοῦ θέματος καὶ ἀνυποψίαστη. τοπωνύμια τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου ὡς ἀπόδειξη ὅτι οἱ Βλάχοι εἶναι παρόντες στὴ σημερινὴ περιοχή τους κατὰ τρόπο μόνιμο καὶ ἀδιάκοπο ἀπὸ τὴν Ἀρχαιότητα ἕως τὶς ἡμέρες μας. 33 Προγενέστερα ὁ Poghirc εἶχε ἐκπονήσει διδακτορικὴ διατριβὴ στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Λένινγκραντ καὶ ἐπαλήθευσε τὴν ἑλληνικότητα τῆς ἀρχαίας μακεδονικῆς διαλέκτου, 34 πείθοντας καὶ τὸν Georgiev, ὁ ὁποῖος ἄλλοτε συσχέτιζε τὴ γλῶσσα τῶν ἀρχαίων Μακεδόνων μὲ τὴν ἰλλυρική, 35 ἐνῷ ἔχει διακηρύξει ὅτι «στὴν Ἤπειρο τὰ τοπωνύμια εἶναι ἀρχαιότατα καὶ μόνον ἑλληνικά». 36 Μία ἄλλως τε δεκαετία ἐνωρίτερα, ὁ P. Cabanes θεωρεῖ τὴν ἀνθρωπωνυμία τῶν Ἠπειρωτῶν ἀναμφισβήτητα ἑλληνική, ὅπως καὶ τὴν 33 Πβ. C. Poghirc, Romanisation linguistique..., 36: Les faits cités plus haut suffisent à notre avis à démontrer la présence d Aroumains (Βλάχων Ἑλλάδος) dans leur région actuelle de manière constante et ininterrompue depuis l Antiquité jusqu à nos jours. 34 Βλ. Μακεδονικὴ Ζωή, 45 (1970), 15, μὲ τίτλο: «Ἡ ἑλληνικότης τῆς γλώσσας τῶν ἀρχαίων Μακεδόνων. Ἐπιστημονικὴ μαρτυρία διαπρεποῦς Ρουμάνου καθηγητοῦ». Επίσης βλ. ἐφημ. Ἀθηνῶν Ἑστία, , μὲ τίτλο: «Ἑλληνικὴ διάλεκτος ἡ ἀρχαία μακεδονική. Ἀδιάσειστοι ἀποδείξεις». 35 Βλ. Ν.Π. Ἀνδριώτη, Οἱ Προέλληνες, Θεσσαλονίκη 1957, 17 κ.ἑ. 36 Πβ. Actes du premier Symposium International de Thracologie (Rome novembre 1977), Milano 1978, 157: dans l Epire les toponymes sont très anciens et uniquement d origine gecque. ἠπειρωτικὴ διάλεκτό τους. 37 Πάντως, ἁπλούστερα καὶ ἀσφαλέστερα ἡ ἑλληνικὴ καταγωγὴ τῶν Βλάχων τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου καὶ τῆς ἀποδημίας τους συνάγεται πρωτίστως μὲ βάση τὰ ρωμαϊκὰ θέσμια, τὰ ὁποῖα ἀπαρέγκλιτα ἐφαρμόσθηκαν μετὰ τὴν ἧττα τοῦ βασιλιᾶ τῶν Μακεδόνων Περσέα στὸ συνέδριο τῆς Ἀμφιπόλεως. 38 Ἐκεῖ πρῶτος ἔχει ὁμιλήσει ὁ νικητής, ὁ Λεύκιος Αἰμίλιος Παῦλος, ὁ ὁποῖος, μολονότι ἦταν ἑλληνομαθής, φέρεται δὲ καὶ καταγωγῆς ἑλληνικῆς, 39 χρησιμοποιεῖ τὴ λατινικὴ γλῶσσα, πράξη δηλωτικὴ τῆς ἐπιβολῆς τῆς ρωμαϊκῆς κυριαρχίας. Δεύτερος ὁμιλητὴς ἦταν ὁ ὑπαρχηγὸς τοῦ ρωμαϊκοῦ ἐκστρατευτικοῦ σώματος, ὁ ὕπατος Ὀκτάβιος, ὁ ὁποῖος, μεταφράζοντας στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα τὴν ὁμιλία τοῦ ἀρχηγοῦ, καθιστᾷ φανερὴ τὴν ἑλληνικότητα τῶν ἀκροατῶν, νέων ὑπηκόων τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας. 40 Ἂν 37 P. Cabanes, L Epire et la mort de Pyrrhos à la conquête romaine ( av. J.C.), Paris 1976, Ἀχ. Γ. Λαζάρου, «Τὸ Συνέδριο τῆς Ἀμφιπόλεως (ἄνοιξη τοῦ 167 π.χ.)», Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν, Ἀθήνα 1974, Πβ. Π. Γκιόκα, «Αἱ δύο ἐπιστολαὶ πρὸς Θεσσαλονικεῖς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου», Χρονικά (Μακεδονικῆς Ἀδελφότητος) 2 (1980), 66: «... ὁ Ρωμαῖος νικητὴς τοῦ Περσέως εἰς τὴν Πύδναν Αἰμίλιος Παῦλος, Ἕλλην τὴν καταγωγήν». 40 Ἀγόρω-Ἐλισάβετ Λαζάρου, Ἡ ἀπονομὴ Ρωμαϊκῆς Πολιτείας στοὺς Ἕλληνες Μακεδονίας-Ἠπείρου κατὰ τὴν προχριστιανικὴ περίοδο, Διδακτορικὴ 127

18 τὸ ἀκροατήριο ἦταν ἄλλης ἐθνικότητας, ὁ ὕπατος θὰ μετέφραζε στὴν ἀντίστοιχη γλῶσσα, π.χ. ἰλλυρική, δαρδανική, δακική... Ἡ μὴ ἑλληνικότητα τῶν Βλάχων ἐπινοήθηκε ἀπὸ τὴν ἁψβουργικὴ αὐτοκρατορία τῆς Βιέννης τὸ 1848 μὲ δεδομένη χρονικὴ διάρκεια, «ἐπὶ τοῦ παρόντος», ὅπως ἔχει βεβαιώσει ὁ M. Kogălniceanu. 41 Ὅμως διαιωνίζεται. Διότι κατὰ τὴ Συνδιάσκεψη τοῦ Βουκουρεστίου ἡ Ἑλλάδα παρουσιάσθηκε ἀπροετοίμαστη ἐπὶ τοῦ θέματος καὶ ἀνυποψίαστη. Δὲν ἔθεσε τὸ θέμα καὶ πρὸ πάντων ἄφησε ἀναξιοποίητη καὶ τὴν ἄσβηστη φιλοπατρία τοῦ πλέον ἁρμοδίου προσώπου τῶν κρισίμων στιγμῶν Ν. Μισσίου, 42 μὲ βαρύτατες ἐθνικὰ συνέπειες, τὶς ὁποῖες ἔχουν καταγγείλει οἱ τότε πανεπιστημιακοὶ καθηγητὲς Ν. Σαρίπολος, 43 Παῦλος Καρολίδης, 44 πρὸ πάντων δὲ ὁ Διατριβή, Ἀθήνα 2000, καί «Νομικὴ θεώρηση ἀπαρχῶν τοῦ ἀρμανικοῦ ζητήματος ἢ τῆς λατινοφωνίας στὴν Ἤπειρο-Μακεδονία», Ἀνακοίνωση στὸ Διεθνὲς Ἐπιστημονικὸ Συμπόσιο «Οἱ Βλάχοι στὴν Ἱστορία τοῦ Ἑλληνισμοῦ: παρελθόν-προοπτικές», Βέροια, Ἰουνίου Ἀνάτυπο ἀπὸ τὴ συλλογικὴ ἔκδοση τῆς Ἑνώσεως Βλάχων Ἐπιστημόνων καὶ τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐνημερώσεως ἐπὶ τῶν Ἐθνικῶν Θεμάτων Οἱ Ἑλληνογενεῖς Βλάχοι, Ἀθήνα 2005, Βλ. Enciclopedia istoriografiei românesti, Bucuresti 1978, Ἀχ. Γ. Λαζάρου, Συμβολὴ τῆς ρουμανικῆς ἐπιστήμης στὴν ὀρθὴ λύση τοῦ ζητήματος τῶν Βλάχων Ἑλλάδος, Ἐκδόσεις Ἐπιτροπῆς Ἐθνικῆς Ἐνημερώσεως, Ἀθήνα 2007, 23-24, καὶ Ἑλληνισμὸς καὶ λαοὶ νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης, Ἀθήνα 2009, τ. Α, 47-48, Βλ. Γ. Ροῦσσος, «Ὁ Βενιζέλος καὶ ἡ ἐποχή του», Τὸ Βῆμα, Τηλ. Μ. Κουτσογιάννης, Περὶ τῶν Βλάχων τῶν ἑλληνικῶν χωρῶν (Δημοσιεύματα τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν, 22), Θεσσαλονίκη, Β, 1966, 49, Συνταγματικὸ Δίκαιον, Β, 276 σημ. Βλ. καὶ Ἠλ. Γ. Κυριακόπουλου, «Βουκουρεστίου Συνθῆκαι», Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια «Πυρσός», 7, Πβ. Κ. Παπαρρηγοπούλου, Ἱστορία τοῦ τέλειος γνώστης τοῦ ζητήματος Ἀντ. Θ. Σπηλιωτόπουλος. 45 Τὰ μετέπειτα ἱστορεῖ ὁ Εὐάγγελος Ἀβέρωφ στὸ πρῶτο βιβλίο του, ἐπιγραφόμενο Ἡ πολιτικὴ πλευρὰ τοῦ Κουτσοβλαχικοῦ ζητήματος, τὸ ὁποῖο προλογίζει ὁ Σοφοκλῆς Ἐλ. Βενιζέλος, ἀναγνωρίζοντας ὅτι οἱ Βλάχοι «ἀπεδύθησαν μόνοι, ἀκαθοδήγητοι καὶ παλαίοντες συχνὰ ἐναντίον πανισχύρου ξένου δυνάστου». Ἡ Βλαχολογικὴ συγγραφὴ προφανέστατα ἐπηρέασε καὶ τὸ ἁρμόδιο ὑπουργεῖο, τῶν Ἐξωτερικῶν, ποὺ ἀναζητοῦσε ἐπιστημονικὴ μελέτη ἐπὶ τοῦ θέματος πρὸς ἀντίκρουση ἀποστομωτικὴ τῆς ἑλληνικοῦ ἔθνους (συμπλήρωμα Καρολίδου), ΣΤ, β, καὶ σημ. 153: «Ὁ Ἕλλην πρωθυπουργὸς οὐδεμίαν εἶχεν ἐξουσίαν τοῦ λῦσαι τοιοῦτον ζήτημα, ἀλλ εὑρεθεὶς πρὸ ἀπροόπτου ἠναγκάσθη νὰ δώσῃ εἰς τὴν Ρουμανίαν τὴν εὐθηνὴν ταύτην νίκην, βασισμένην ἐπὶ ἀορίστων καὶ ἐφημέρων προνομίων, ὅπως ἐπιτύχῃ, εἰ δυνατόν, περισσοτέρας ὠφελείας ἐκ τῆς συνθήκης τοῦ Βουκουρεστίου». Προσθέτει δὲ καὶ τὰ ἑξῆς: «Τὸ Κουτσοβλαχικὸν ζήτημα, τὸν ὁποῖον ἐπὶ ἥμισυ αἰῶνα ἀπησχόλησε τὴν ὅλην Ἐκκλησίαν καὶ προεκάλεσε συνόδους καὶ ὅρους συνόδων, ἐλύετο δι ἀνταλλαγῆς ἐπιστολῶν μεταξὺ δύο πρωθυπουργῶν, χωρὶς νὰ ὑπάρχῃ πρὸς τοῦτο καὶ ἄδεια ἐκκλησιαστική, οὐδὲ γνῶσις τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας... Οὕτω ἐλύθη ὁριστικῶς τὸ ἐπὶ μακροῦ χρόνου ὀχληρὸν κουτσοβλαχικὸν ἐκκλησιαστικὸν ζήτημα, ὅλως τεχνητῶς δημιουργηθὲν καὶ τοσαύτας προκαλέσαν ἑκατέρωθεν (μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Ρουμανίας) προστριβάς». 45 Ἀντ. Θ. Σπηλιωτόπουλος, Τὰ κακοποιὰ πνεύματα τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας ἀπὸ τῶν ἀρχαίων χρόνων μέχρι τῆς σήμερον, Ἐν Ἀθήναις 1925, 185, μὲ σκληρὴ γλῶσσα. Βλ. Λαζάρου, Ἑλληνισμὸς καὶ λαοὶ νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης, Β, 321, σημ Κατὰ δὲ τὸν Almaz (Μαζαράκη-Αἰνιάνα), Αἱ ἱστορικαὶ περιπέτειαι τῆς Μακεδονίας, Ἀθήνησι 1912, : «Δυστυχῶς... δὲν ὑπῆρξε καὶ ἀπέναντι τοῦ νέου τούτου ἐχθροῦ (τῆς ρουμανικῆς προπαγάνδας) προσήκουσα πάντοτε ἡ πολιτεία τῶν ἰθυνόντων τὸ ἔθνος καὶ τὴν ἐκκλησίαν καὶ τῶν ἐν Μακεδονίᾳ ἀντιπροσώπων αὐτῶν...». 128

19 ΕΤΟΣ 76ο IΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ἀναζωπυρωμένης προπαγάνδας ἀφελληνισμοῦ τῶν Βλάχων. Ἔσπευδε δὲ στὴν κάλυψη τῆς δαπάνης γιὰ μετάφραση σὲ ξένη γλῶσσα καὶ ἔκδοσή της ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα Μελετῶν Χερσονήσου τοῦ Αἵμου (ΙΜΧΑ), τοῦ ὁποίου οἱ ἐπιστημονικοὶ συνεργάτες εἶχαν γνωρίσει καὶ ἐπιδοκιμάσει τὸ ἑλληνικὸ πρωτότυπο (Ἀχ. Γ. Λαζάρου, Ἡ Ἀρωμουνικὴ καὶ οἱ μετὰ τῆς ἑλληνικῆς σχέσεις αὐτῆς) 46 συνιστώντας ἔντονα τὴν ἐπανέκδοση σὲ ξένη γλῶσσα, ὅπως ἀπὸ τοὺς πρώτους ἔγραψε ὁ Ἀθανάσιος Καραθανάσης: «Σᾶς εὐχαριστῶ θερμὰ γιὰ τὴν ἀποστολὴ τοῦ βιβλίου σας Ἡ Ἀρωμουνική. Τὸ διάβασα μὲ πολὺ ἐνδιαφέρον (κυρίως τὸ ἱστορικὸ μέρος) καὶ νομίζω ὅτι ὅλοι μας ὅσοι ἀσχολούμαστε μὲ τὴν ἐποχὴ καὶ τὰ θέματα αὐτά, καὶ ἰδιαίτερα μὲ τοὺς Βλάχους μας, πρέπει νὰ σᾶς εὐχαριστήσουμε ἀπὸ καρδιᾶς γιὰ τὸν μόχθο σας, ποὺ ὁπωσδήποτε εἶχε τόσο λαμπρὰ ἀποτελέσματα. Μὲ τὸν ἴδιο ἐνθουσιασμὸ εἶδαν τὴν Ἀρωμουνικὴ καὶ ἄλλοι συνάδελφοι ποὺ τοὺς τὸ παρουσίασα. Δὲν ξέρω ἂν συμφωνεῖτε γιὰ μιὰ μετάφρασή του (στὰ ἀγγλικὰ ἂς ποῦμε), ποὺ θὰ τὴν ἀνελάμβανε ἕνα ἐπιστημονικὸ ἵδρυμα τῆς χώρας μας». 47 Ὁ Διευθυντὴς τοῦ ΙΜΧΑ καὶ καθηγητὴς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κάρολος Μητσάκης γράφει: «Ὅσο πιὸ πολὺ διαβάζω τὴν Ἀρωμουνική σας, τόσο πιὸ πολὺ αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ σᾶς σφίξω θερμὰ τὸ χέρι καὶ νὰ σᾶς βεβαιώσω ὅτι ἔχετε προσφέρει μὲ τὴ διατριβή σας αὐτὴ σπουδαία ὑπηρεσία στὴν ἐπιστήμη καὶ στὸ ἔθνος». 48 Ὁ καθηγητὴς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανε- 46 Ἀχ. Γ. Λαζάρου, Ἡ Ἀρωμουνικὴ καὶ οἱ μετὰ τῆς ἑλληνικῆς σχέσεις αὐτῆς, Διατριβὴ ἐπὶ διδακτορίᾳ, Ἐν Ἀθήναις Ἱστορικὴ καὶ Λαογραφικὴ Ἑταιρεία τῶν Θεσσαλῶν, Θεσσαλικὴ Βιβλιοθήκη Σειρὰ Διατριβῶν καὶ Μελετημάτων Βλ. Ἐπιτροπὴ Ἐθνικῆς Ἐνημερώσεως (ΕΕΕ), Ἀθήνα 2004, ΕΕΕ, 34. πιστημίου Θεσσαλονίκης Χαράλαμπος Παπαστάθης συγχαίρει γιὰ τὸ λαμπρὸ βιβλίο ὁμολογώντας: «Βέβαια, τὸ γλωσσολογικό του τμῆμα δὲν εἶμαι ἁρμόδιος νὰ κρίνω. Ἀλλὰ τὸ ἱστορικό του μέρος μὲ ἐνθουσίασε. Ἐπὶ τέλους, ἔχουμε ἕνα ὑπεύθυνο ἐπιστημονικὸ βιβλίο γιὰ τὸ θέμα αὐτό». 49 Κατὰ τὸν Μιχ. Πολέμη, «... εἶναι ἡ πιὸ ὁλοκληρωμένη δουλειὰ ποὺ ἐγὼ τοὐλάχιστον ἔχω διαβάσει γι αὐτὸ τὸ θέμα, τόσο ἀπὸ πλευρᾶς βιβλιογραφίας, ὅσο καὶ ὡς τεκμηριωμένη ἀνάπτυξη θεωρίας, καὶ πιστεύω ὅτι τὰ δεδομένα σας καὶ ὁ τρόπος ποὺ τὰ ἀναπτύσσετε θὰ πρέπει πραγματικὰ νὰ ἀποτελέσουν τὴν ὁριστικὴ ἀπάντηση τῆς ἑλληνικῆς ἐπιστήμης στὸ πρόβλημα τῶν Ἀρωμούνων», τῶν Βλάχων Ἑλλάδος. 50 Ὁ ἐπιστημονικὸς συνεργάτης τοῦ Κέντρου Ἱστορικοῦ Λεξικοῦ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν Σταῦρος Μάνεσης συγχαίρει καὶ ἐπισημαίνει: «Τὰ ἐγκάρδια συγχαρητήριά μου γιὰ τὴν πληρότητά της (τῆς Διατριβῆς) στὴν ἐξονυχιστικὴ ἔρευνα, στὴν τέλεια γνώση τοῦ θέματος καὶ στὴν κριτικὴ ἐξέταση κάθε σχετικῆς πληροφορίας καὶ ἑρμηνείας ποὺ δίνετε. Ἀκόμα γιὰ τὴ γεωμετρικὴ ἀρτιότητα τῆς γραφῆς, τὴ σαφήνεια καὶ τὴ γάργαρη ροὴ τῆς γλωσσικῆς ἔκφρασης. Ὕστερα ἀπὸ σᾶς πιστεύω πὼς κάθε ἀντίθετη γνώμη πρέπει νὰ βουβαθῇ!». 51 Ἐξ ἴσου ἐπιδοκιμάζουν τὴ μεταφρασμένη στὴ γαλλικὴ γλῶσσα διατριβὴ καὶ ξένοι εἰδικοὶ ἐπιστήμονες: Ὁ καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Βιέννης Max Demeter Peyfuss γράφει: «Ἀπὸ τὴν πρώτην αἴσθησιν μοῦ φαίνεται ὅτι ἔχετε γράψει τὸ πρῶτο ἐπιστημονικὸ ἔργο γιὰ αὐτὴν τὴν γλῶσσαν στὴν Ἑλλάδα. Ἡ βιβλιογραφία εἶναι ἀληθῶς διεθνὴς καὶ ἡ μέθοδος καίριη» 52 (τὰ ἑλληνικὰ δικά του). Ἡ ἀκαδη- 49 ΕΕΕ, ΕΕΕ, ΕΕΕ, ΕΕΕ,

20 Ἐξ ἴσου πειστικὰ διαπιστώθηκε ἡ ἑλληνικότητα τῶν Βλάχων Θεσσαλίας-Μακεδονίας-Ἠπείρου καὶ ἐν λίθοις φθεγγομένοις! Μετὰ μακρόχρονη καὶ ἐπισταμένη συλλογικὴ ἔρευνα καὶ μελέτη τοῦ ἐπιγραμματικοῦ ὑλικοῦ Θεσσαλίας, ὁ καθηγητὴς τοῦ 2ου Πανεπιστημίου Λυὼν Bruno Helly ἔχει τεκμηριώσει λατινομάθεια Θεσσαλῶν. μαϊκὸς καὶ καθηγήτρια τοῦ Πανεπιστημίου Βελιγραδίου F. Papazoglou-Ostrogorsky προβαίνει στὶς ἑπόμενες ἐκτιμήσεις: «Ἡ διατριβή σας μοῦ ἔκανε τὴν ἐντύπωση ἐξαιρετικὰ σοβαρῆς, θεμελιώδους καὶ ἀληθινὰ ἐπιστημονικῆς μελέτης... Τὰ γλωσσολογικὰ ἐπιχειρήματα μὲ τὰ ὁποῖα ὑποστηρίζετε τὴν γνώμην σας γιὰ τὴν ἑλληνικὴ καταγωγὴ τῶν Βλάχων μοῦ φαίνονται πειστικά». 53 Ὅταν δὲ διάβασε καὶ τὴν ἔκδοση τοῦ ΙΜΧΑ στὴ γαλλικὴ γλῶσσα, ἔδωσε καὶ τὴν πληροφορία ὅτι μόλις εἶχε τελειώσει συγγραφή της γιὰ τοὺς Βλάχους, ὑποστηρίζοντας τὴν ἑλληνικότητά τους. Ὁ πρόεδρος τοῦ 4 ου Πανεπιστημίου Σορβόννης Cl. Margueron κρίνει ὡς ἑξῆς: «Μοῦ φαίνεται ὅτι δὲν ἀφήσατε τίποτα ἀναποκάλυπτο, στὴ σκιὰ τῶν προβλημάτων ποὺ θέτει ἡ ἀρωμουνική, καθὼς καὶ ὅτι ἡ συγγραφή σας, συνδυάζοντας τὴν ἀνάλυση καὶ τὴ σύνθεση, συνιστᾷ ἕνα σύνολο ἐξαντλητικό». 54 Ὁ δὲ πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου Λωζάννης François Lassere ἀξιολογεῖ ὡς ἑξῆς: «Ἡ διατριβή σας τῆς αὐτοχθονίας καὶ τῆς διγλωσσίας μοῦ προξένησε τεράστιο ἐνδιαφέρον καὶ ἐξ ἴσου μὲ ἔπεισε, πρὸ πάντων ἐπειδὴ ἡ αὐστηρότητα τῆς μεθόδου τῆς δίνει πολλὴ δύναμη, τόσο κατὰ τὴν ἐξέταση τῶν ἱστορικῶν δεδομένων ὅσο καὶ κατὰ τὴν ἀνάλυση τῶν στοιχείων τῆς γλώσσας... Γι αὐτό, τὸ σύγγραμμά σας θὰ εἶναι ἀπαραίτητο 53 ΕΕΕ, Λαζάρου, Ἑλληνισμὸς καὶ λαοὶ νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης, Α, σ ἕνα εὐρὺ κοινό...». 55 Στὴν τελευταία συγγραφή της ἡ καθηγήτρια τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων Ἐλευθερία Ἰ. Νικολαΐδου, Ἡ ρουμανικὴ προπαγάνδα στὸ βιλαέτι τῶν Ἰωαννίνων καὶ στὰ βλαχόφωνα χωριὰ τῆς Πίνδου (μέσα 19 ου αἰῶνα ), τ. Α, ἔκδ. Ἑταιρείας Ἠπειρωτικῶν Μελετῶν, Ἰωάννινα 1995, σ. 22, σημειώνει γιὰ τὴν ἑλληνικότητα τῶν Βλάχων: «Τὴ θέση αὐτή, ποὺ διατύπωσε πρῶτος ὁ Κων. Κούμας, Ἱστορίαι τῶν ἀνθρωπίνων πράξεων, τ. 12, Βιέννη 1832, σσ , ὑποστηρίζει σθεναρὰ καὶ ὁ Ἀπ. Ἐ. Βακαλόπουλος, Ἱστορία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ, τ. 1, Θεσσαλονίκη 1974, β ἔκδ., σ. 35 κ.ἑ. καὶ ἐπαναβεβαιώνει μὲ σοβαρὰ ἐπιχειρήματα ὁ Λαζάρου, Ἡ Ἀρωμουνική, ὅ.π., σσ καὶ ἡ Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Συμβολὴ στὴν ἔρευνα γιὰ τὴν ἐθνολογικὴ κατάσταση τῆς Μακεδονίας πρὶν ἀπὸ τοὺς Βαλκανικοὺς πολέμους, Δωδώνη, τεῦχ. Α τ. 20 (1991), σ. 351» Λαζάρου, ἔ.ἀ., Ἡ Νικολαΐδου στὴ σελίδα 21 σημειώνει: «Στὶς ἐργασίες τοῦ Λαζάρου δημοσιεύεται πλήρης ἑλληνικὴ καὶ ξένη βιβλιογραφία γύρω ἀπὸ κάθε πτυχὴ τοῦ Κουτσοβλαχικοῦ ζητήματος. Συντριπτικὰ ἐπιχειρήματα γιά «ἀντίπαλες» θέσεις περιέχει ἡ πρόσφατη μελέτη του Καταγωγὴ καὶ ἐπίτομη ἱστορία τῶν Βλάχων τῆς Ἀλβανίας, Ἠπειρωτικὸ Ἡμερολόγιο, 15, , 427 κ.ἑ. Τὰ ἐπιχειρήματά του ἀναφέρονται τόσο στὴν καταγωγὴ τῶν Κουτσοβλάχων ὅσο καὶ στὴν πληθυσμιακὴ κατανομή τους, ἰδιαίτερα στὸν χῶρο τῆς Ἀλβανίας». Ὅμως τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ 130

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Γεώργιος Κοντόπουλος Ἀκαδημία Ἀθηνῶν 1) Εἰσαγωγή Mία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀνακαλύψεις ὅλων τῶν ἐποχῶν εἶναι τὸ ὅτι οἱ φυσικοὶ νόμοι εἶναι παγκόσμιοι. Δηλαδὴ οἱ ἴδιοι φυσικοὶ νόμοι

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Το ταξίδι στην 11η διάσταση

Το ταξίδι στην 11η διάσταση Το ταξίδι στην 11η διάσταση Το κείμενο αυτό δεν αντιπροσωπεύει το πώς παρουσιάζονται οι 11 διστάσεις βάση της θεωρίας των υπερχορδών! Είναι περισσότερο «τροφή για σκέψη» παρά επιστημονική άποψη. Οι σκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚ Η ΜΕΤΡΗΣΗ. By Teamcprojectphysics

ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚ Η ΜΕΤΡΗΣΗ. By Teamcprojectphysics ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚ Η ΜΕΤΡΗΣΗ By Teamcprojectphysics ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο κόσμος της Κβαντομηχανικής είναι περίεργος, γοητευτικός και μυστήριος. Η ονομασία όμως Κβαντομηχανική είναι αποκρουστική, βαρετή, μη ενδιαφέρουσα,

Διαβάστε περισσότερα

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία*

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* «Οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 2000 ἐμφανίζονται πανίσχυροι οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικά,

Διαβάστε περισσότερα

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις Εἰσαγωγὴ Ὅπως γνωρίζουν ὅλοι οἱ χρῆστες τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν μας, τὰ εἴδη τῶν ἐνεργειῶν ποὺ μποροῦν νὰ καταγραφοῦν σὲ μία ὑπόθεση εἶναι 1. Ἐνέργειες Ἐξέλιξης, 2. Οἰκονομικές, 3. Λοιπές Ἐνέργειες &

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 ο : Εισαγωγή στο φως

Μέρος 1 ο : Εισαγωγή στο φως Μέρος 1 ο : Εισαγωγή στο φως Το φως είναι η ευλογία του Θεού. Είναι γνωστό ότι κατά τη δημιουργία του κόσμου είπε: «καὶ εἶπεν ὁ Θεός γενηθήτω φῶς καὶ ἐγένετο φῶς. καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὸ φῶς, ὅτι καλόν καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΜΟΣ

Η ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 5: Η ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΜΟΣ Salviati: Εκεί όπου δεν μας βοηθούν οι αισθήσεις πρέπει να παρέμβει η λογική, γιατί μόνο αυτή θα επιτρέψει να εξηγήσουμε τα φαινόμενα ΓΑΛΙΛΑΪΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = NOEMBΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 742 Οἱ σκοποὶ τῆς Ἐπιστήμης Μεταξὺ φθορᾶς καὶ ἀφθαρσίας Ἀρχαῖοι Ἕλληνες ρήτορες στὸ Βυζάντιo ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή και Πορεία του Κόσμου (Χριστιανική Κοσμολογία) Διδ. Εν. 9

Αρχή και Πορεία του Κόσμου (Χριστιανική Κοσμολογία) Διδ. Εν. 9 Αρχή και Πορεία του Κόσμου (Χριστιανική Κοσμολογία) Διδ. Εν. 9 Κόσμος Κόσμημα δηλ. στολίδι, που χαρακτηρίζεται από την ποικιλία, την τάξη και την αρμονία Φυσικός κόσμος μακρόκοσμος μικρόκοσμος Πως έγινε

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = NOEMBΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 742 Οἱ σκοποὶ τῆς Ἐπιστήμης Μεταξὺ φθορᾶς καὶ ἀφθαρσίας Ἀρχαῖοι Ἕλληνες ρήτορες στὸ Βυζάντιo ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφη πτώση σωμάτων

Κατακόρυφη πτώση σωμάτων Κατακόρυφη πτώση σωμάτων Τα ερωτήματα Δύο σώματα έχουν το ίδιο σχήμα και τις ίδιες διαστάσεις με το ένα να είναι βαρύτερο του άλλου. Την ίδια στιγμή τα δύο σώματα αφήνονται ελεύθερα να πέσουν μέσα στον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΣ ΩΣ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ. Κατερίνα Νικηφοράκη Ακτινοφυσικός (FORTH)

ΤΟ ΦΩΣ ΩΣ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ. Κατερίνα Νικηφοράκη Ακτινοφυσικός (FORTH) ΤΟ ΦΩΣ ΩΣ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ Κατερίνα Νικηφοράκη Ακτινοφυσικός (FORTH) ΟΙΚΕΙΟ ΦΩΣ Φιλοσοφική προσέγγιση με στοιχεία επιστήμης προσωκρατικοί φιλόσοφοι έχουν σκοπό να κατανοήσουν και όχι να περιγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΜΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 5: ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΜΟΣ Salviati: Εκεί που δεν μας βοηθούν οι αισθήσεις πρέπει να παρέμβει η λογική, γιατί μόνο αυτή θα επιτρέψει να εξηγήσουμε τα φαινόμενα ΓΑΛΙΛΑΪΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ Η μαθηματική

Διαβάστε περισσότερα

Νετρίνο το σωματίδιο φάντασμα

Νετρίνο το σωματίδιο φάντασμα Νετρίνο το σωματίδιο φάντασμα Ι. Ρίζος Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Θεωρητικής Φυσικής 2/10/2012 Διαλέξεις υποδοχής πρωτοετών φοιτητών Τμήματος Φυσικής Στοιχειώδη Σωματίδια Κουάρκς Φορείς αλληλεπιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφη πτώση σωμάτων. Βαρβιτσιώτης Ιωάννης Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων Μάιος 2015

Κατακόρυφη πτώση σωμάτων. Βαρβιτσιώτης Ιωάννης Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων Μάιος 2015 Κατακόρυφη πτώση σωμάτων Βαρβιτσιώτης Ιωάννης Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων Μάιος 2015 Α. Εισαγωγή Ερώτηση 1. Η τιμή της μάζας ενός σώματος πιστεύετε ότι συνοδεύει το σώμα εκ κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια 18 ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια χαρακτηριστικά αποδίδουμε σε ένα πρόσωπο το οποίο λέμε

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Η κλασσική, η σχετικιστική και η κβαντική προσέγγιση. Θωµάς Μελίστας Α 3

Η κλασσική, η σχετικιστική και η κβαντική προσέγγιση. Θωµάς Μελίστας Α 3 Η κλασσική, η σχετικιστική και η κβαντική προσέγγιση Θωµάς Μελίστας Α 3 Σύµφωνα µε την κλασσική µηχανική και την γενική αντίληψη η µάζα είναι µία εγγενής ιδιότητα των φυσικών σωµάτων. Μάζα είναι η ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρώντας κβαντικά φαινόμενα δια γυμνού οφθαλμού

Παρατηρώντας κβαντικά φαινόμενα δια γυμνού οφθαλμού Παρατηρώντας κβαντικά φαινόμενα δια γυμνού οφθαλμού του Δρ. Γεωργίου Καβουλάκη Όπως αναφέρεται στην ειδησεογραφία του παρόντος τεύχους, το ΤΕΙ Κρήτης μετέχει σε ένα δίκτυο έρευνας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλης (384-322 π.χ) : «Για να ξεκινήσει και να διατηρηθεί μια κίνηση είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας συγκεκριμένης αιτίας»

Αριστοτέλης (384-322 π.χ) : «Για να ξεκινήσει και να διατηρηθεί μια κίνηση είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας συγκεκριμένης αιτίας» Εισαγωγή Επιστημονική μέθοδος Αριστοτέλης (384-322 π.χ) : «Για να ξεκινήσει και να διατηρηθεί μια κίνηση είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας συγκεκριμένης αιτίας» Διατύπωση αξιωματική της αιτίας μια κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Τµῆµα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολὴ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν Ὁ Ἀρειανισµὸς

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της απροσδιοριστίας και διττή σωματιδιακή και κυματική φύση της ύλης.

Αρχή της απροσδιοριστίας και διττή σωματιδιακή και κυματική φύση της ύλης. 1 Αρχή της απροσδιοριστίας και διττή σωματιδιακή και κυματική φύση της ύλης. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα υπήρχε μια αντίληψη για τη φύση των πραγμάτων βασισμένη στις αρχές που τέθηκαν από τον Νεύτωνα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Είναι τα πράγματα όπως τα αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας;

Είναι τα πράγματα όπως τα αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας; Είναι τα πράγματα όπως τα αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας; Εμείς που αντιλαμβανόμαστε είμαστε όλοι φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό; Πώς βρεθήκαμε σ αυτόν τον κόσμο; Ο θάνατός μας σημαίνει το τέλος ή

Διαβάστε περισσότερα

Περί της «Αρχής ανεξαρτησίας των κινήσεων»

Περί της «Αρχής ανεξαρτησίας των κινήσεων» Περί της «Αρχής ανεξαρτησίας των κινήσεων» Παρακολουθώ στο δίκτυο τις τελευταίες µέρες να γίνεται συζήτηση για την «Αρχή ανεξαρτησίας των κινήσεων» ή την «επαλληλία εξισώσεων κίνησης». Προσπαθώ στο µέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης

Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1 Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων 1 Εισαγωγή Δομή του ατόμου Δημόκριτος Αριστοτέλης Dalton Thomson 400 π.χ. 350π.χ. 1808 1897 Απειροελάχιστα τεμάχια ύλης (τα

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά.

Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά. 1 Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά. Ψάχνοντας από το εσωτερικό κάποιων εφημερίδων μέχρι σε πιο εξειδικευμένα περιοδικά και βιβλία σίγουρα θα έχουμε διαβάσει ή θα έχουμε τέλος πάντων πληροφορηθεί,

Διαβάστε περισσότερα

Η καμπύλωση του χώρου-θεωρία της σχετικότητας

Η καμπύλωση του χώρου-θεωρία της σχετικότητας Η καμπύλωση του χώρου-θεωρία της σχετικότητας Σύμφωνα με τη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας που διατύπωσε ο Αϊνστάιν, το βαρυτικό πεδίο κάθε μάζας δημιουργεί μια καμπύλωση στον χώρο (μάλιστα στον χωροχρόνο),

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ»

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Τμήμα 5 ης -6 ης Δημοτικού Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012 Θαλής ο Μιλήσιος 630/635 π.χ. 543 π.χ. Ο πρώτος φιλόσοφος! Ο Θαλής ο Μιλήσιος ανήκει στους προσωκρατικούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΚΗ. Ισαάκ Νεύτων

Η ΦΥΣΙΚΗ. Ισαάκ Νεύτων Η ΦΥΣΙΚΗ Η Κλασσική Φυσική έγινε μια ξεχωριστή επιστήμη όταν οι πρώιμοι μοντέρνοι Ευρωπαίοι χρησιμοποίησαν πειραματικές και μαθηματικές μεθόδους για να ανακαλύψουν αυτά που θεωρούνται σήμερα Νόμοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Θεός και Σύμπαν. Source URL:

Θεός και Σύμπαν. Source URL: Θεός και Σύμπαν Source URL: http://ghz.gr/forum Θεός και Σύμπαν Source URL: http://ghz.gr/forum Η ύπαρξη τού Θεού και η σχέση του με το σύμπαν, είναι ένα θέμα που απασχολεί πλήθος ανθρώπων σήμερα. Ο Θεός

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Κ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 1 < > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Επαναλαμβάνουμε την έκπληξή μας για τα τεράστια συμπλέγματα γαλαξιών, τις πιο μακρινές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

2 Οκτωβρίου, 2015 2ο Συμπόσιο Επτά Σοφών- Μέγαρο Μουσικής. Σ. Μ. Κριμιζής

2 Οκτωβρίου, 2015 2ο Συμπόσιο Επτά Σοφών- Μέγαρο Μουσικής. Σ. Μ. Κριμιζής Σ. Μ. Κριμιζής To Συµπόσιο των 7 Σοφών της Αρχαιότητας Ø ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Ἠθικὰ : Τῶν ἑπτὰ σοφῶν συµπόσιον Ø Βίας ο Πριηνεύς--Θαλής ο Μιλήσιος--Κλεόβουλος ο Λίνδιος--Περίανδρος ο Κορίνθιος--Πιττακός ο Μυτιληναίος--Σόλων

Διαβάστε περισσότερα

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό Θέρμη 25/10/2013 Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 35 χρόνων των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη. Τον εορτασμό των 35 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Κοσμολογία & Αστροσωματιδική Φυσική Μάγδα Λώλα CERN, 28/9/2010

Κοσμολογία & Αστροσωματιδική Φυσική Μάγδα Λώλα CERN, 28/9/2010 Κοσμολογία & Αστροσωματιδική Φυσική Μάγδα Λώλα CERN, 28/9/2010 Η φυσική υψηλών ενεργειών µελετά το µικρόκοσµο, αλλά συνδέεται άµεσα µε το µακρόκοσµο Κοσµολογία - Μελέτη της δηµιουργίας και εξέλιξης του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Περιεχόμενα : Α) Προτάσεις-Σύνθεση προτάσεων Β)Απόδειξη μιας πρότασης Α 1 ) Τι είναι πρόταση Β 1 ) Βασικές έννοιες Α ) Συνεπαγωγή Β ) Βασικές μέθοδοι απόδειξης Α 3 ) Ισοδυναμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 741 «Τὸ σωματίδιον τοῦ Χὶγκς καὶ ἡ Δημιουργία τοῦ κόσμου» «Ἕνας πολὺ μικρός, ἀλλὰ ἐπικίνδυνος ἐχθρὸς

Διαβάστε περισσότερα

Θέλουν ὅμως ὅλοι τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης:

Θέλουν ὅμως ὅλοι τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης: /0L`qshchr^Σχέδιο 0 0/./2.1/00 1906 μ-μ- O`fd 087 Θέλουν ὅμως ὅλοι τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης: Μά+ θὰ μοῦ πεῖτε+ ποιός τυφλὸς δὲν θέλει τὸ φῶς του+ ποιός ἄρρωστος δὲν θέλει τὴν γιατρειά του καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Ερευνητικής Εργασίας Σχολείο:Γενικό Λύκειο Ζεφυρίου Τμήμα:Α 1-Α 2

Φάκελος Ερευνητικής Εργασίας Σχολείο:Γενικό Λύκειο Ζεφυρίου Τμήμα:Α 1-Α 2 Φάκελος Ερευνητικής Εργασίας Σχολείο:Γενικό Λύκειο Ζεφυρίου Τμήμα:Α 1-Α 2 Θέμα: Θρησκευτικές και επιστημονικές αντιλήψεις για την δημιουργία του σύμπαντος Ονοματεπώνυμα μαθητών: Αλέξανδρος Λάσκος, Γαρυφαλένια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΟΧΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

ΙΑ ΟΧΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Tel.: +30 2310998051, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής 541 24 Θεσσαλονίκη Καθηγητής Γεώργιος Θεοδώρου Ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/theodoru ΙΑ ΟΧΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΕΙΣ ΚΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ. Λεονάρδος Γκουβέλης. Διημερίδα Αστροφυσικής 4-5 Απριλίου

ΕΜΕΙΣ ΚΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ. Λεονάρδος Γκουβέλης. Διημερίδα Αστροφυσικής 4-5 Απριλίου ΕΜΕΙΣ ΚΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ Λεονάρδος Γκουβέλης Διημερίδα Αστροφυσικής 4-5 Απριλίου Συνοπτικά: Κοσμολογικές θεωρίες ανά τους αιώνες Σύγχρονη κοσμολογική άποψη Αστρονομικές αποδείξεις της θεωρίας του Big Bang Μεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ερευνητικά ερωτήματα :

Εισαγωγή. Ερευνητικά ερωτήματα : Εισαγωγή Στα πλαίσια της ερευνητικής μου εργασίας στο μάθημα της αστροφυσικής το θέμα που επέλεξα δε θα μπορούσε να ναι άλλο από την έρευνα, τη μελέτη και τη λύση αποριών σε ότι αφορά το σύμπαν. Το σύμπαν

Διαβάστε περισσότερα

Οι μεγάλες εξισώσεις....όχι μόνο σωστές αλλά και ωραίες...

Οι μεγάλες εξισώσεις....όχι μόνο σωστές αλλά και ωραίες... Οι μεγάλες εξισώσεις. {...όχι μόνο σωστές αλλά και ωραίες... Ερευνητική εργασία μαθητών της Β λυκείου. E = mc 2 Στοιχεία ταυτότητας: Ε: ενέργεια (joule) m: μάζα (kg) c: ταχύτητα του φωτός στο κενό (m/s)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Φυσική : Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 18/04/16

Σύγχρονη Φυσική : Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 18/04/16 Διάλεξη 13: Στοιχειώδη σωμάτια Φυσική στοιχειωδών σωματίων Η φυσική στοιχειωδών σωματιδίων είναι ο τομέας της φυσικής ο οποίος προσπαθεί να απαντήσει στο βασικότατο ερώτημα: Ποια είναι τα στοιχειώδη δομικά

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνορωμαϊκές-Ελληνοϊταλικές Σπουδές» του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και το Σεμινάριο Ιταλικής Ιστορίας και Ιστοριογραφίας, σας προσκαλούν στη

Διαβάστε περισσότερα

Ἁπλῆ Κατήχησις μέσα ἀπὸ τὴν πεῖρα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

Ἁπλῆ Κατήχησις μέσα ἀπὸ τὴν πεῖρα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Ἁπλῆ Κατήχησις μέσα ἀπὸ τὴν πεῖρα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Αγιος Βαλεντίνος, Μνήμη: 24η Οκτωβρίου Λέμε ὄχι στὴ «γιορτὴ τοῦ ἁγίου Βαλεντίνου»! 15 ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΚΑ Πρὸσ Οἰκοδομὴν καὶ Παραμυθίαν Φεβρουάριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα*

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* Ἀξίες -Ἰδανικά -Ἱστορικὴ Μνήμη Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* «Ἡ σεμνότητα καὶ ἡ ταπεινότητα εἶναι προαπαιτούμενο...» α. Στὴν χώρα ποὺ θὰ ριζώσεις νὰ σεβαστεῖς τὴν σημαία της, τοὺς ἀνθρώπους της, τὴν φύση

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

διατήρησης της μάζας.

διατήρησης της μάζας. 6. Ατομική φύση της ύλης Ο πρώτος που ισχυρίστηκε ότι η ύλη αποτελείται από δομικά στοιχεία ήταν ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Δημόκριτος. Το πείραμα μετά από 2400 χρόνια ήρθε και επιβεβαίωσε την άποψη αυτή,

Διαβάστε περισσότερα

Περί της Ταξινόμησης των Ειδών

Περί της Ταξινόμησης των Ειδών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής 541 24 Θεσσαλονίκη Καθηγητής Γεώργιος Θεοδώρου Tel.: +30 2310998051, Ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/theodoru Περί της Ταξινόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρίσεις ιατονικής Κλίµακας ιδύµου µε άλλες διατονικές κλίµακες.

Συγκρίσεις ιατονικής Κλίµακας ιδύµου µε άλλες διατονικές κλίµακες. Page 1 of 5 Βυζαντινή Μουσική Κλίμακες Σύγκριση τῆς Διατονικῆς Κλίμακας τοῦ Διδύμου, μὲ τὶς ἀντίστοιχες τοῦ Χρυσάνθου, τῆς Ἐπιτροπῆς 1881, καὶ ἄλλων Σὲ αὐτὴ τὴν ἱστοσελίδα δίνουμε τὴν σύγκριση (σὲ συχνότητες)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ II. ΤΟ ΦΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ BOHR Ν. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ II. ΤΟ ΦΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ BOHR Ν. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ II. ΤΟ ΦΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ BOHR Ν. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κλειδί στην παραπέρα διερεύνηση της δομής του ατόμου είναι η ερμηνεία της φύσης του φωτός και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γνωρίζουμε όσα νομίζουμε πως γνωρίζουμε;

Πώς γνωρίζουμε όσα νομίζουμε πως γνωρίζουμε; Περιεχόμενα Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης...11 Προλεγόμενα. Προς τι μια βιογραφία;...17 1. Πώς γνωρίζουμε όσα νομίζουμε πως γνωρίζουμε;...23 2. Yπάρχει μια Θεωρία των Πάντων;...57 3. Πώς ξεκίνησε το Σύμπαν;...85

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (Ι) ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ; Στο μάθημα «Κοινωνική Θεωρία της Γνώσης (I)» (όπως και στο (ΙΙ) που ακολουθεί) παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ)

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρο στὰ «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» (28-2-13) ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝ- ΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ,

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΔΡΑΙΩΜΕΝΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΗΤΑΣ ΟΤΙ Η ΦΥΣΗ ΔΕ ΣΥΓΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΥΛΗ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΔΡΑΙΩΜΕΝΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΗΤΑΣ ΟΤΙ Η ΦΥΣΗ ΔΕ ΣΥΓΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΥΛΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΔΡΑΙΩΜΕΝΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΗΤΑΣ ΟΤΙ Η ΦΥΣΗ ΔΕ ΣΥΓΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΥΛΗ 1.Η Φυσική ως η επιστήμη που μελετά τις ιδιότητες της ύλης Για τη Φυσική η ύλη είναι μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ;

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ; ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ; 4 Μαρτίου 2015 Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας «Ωρίων» Βασίλης Αρμάος - Ανδρέας Παπαλάμπρου Αλματώδης ανάπτυξη επιστήμης και τεχνολογίας Θα φτάσουμε ποτέ στην απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Λέκτορας Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολή Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες αντιλήψεις γύρω από το άτομο. Κβαντική θεωρία.

Σύγχρονες αντιλήψεις γύρω από το άτομο. Κβαντική θεωρία. Σύγχρονες αντιλήψεις γύρω από το άτομο. Κβαντική θεωρία. Η κβαντική θεωρία αναπτύχθηκε με τις ιδέες των ακόλουθων επιστημόνων: Κβάντωση της ενέργειας (Max Planck, 1900). Κυματική θεωρία της ύλης (De Broglie,

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε άτομο στο σώμα σου προέρχεται από έκρηξη άστρου και τα άτομα του αριστερού σου χεριού πιθανόν να προέρχονται από διαφορετικό άστρο απ ότι του

Κάθε άτομο στο σώμα σου προέρχεται από έκρηξη άστρου και τα άτομα του αριστερού σου χεριού πιθανόν να προέρχονται από διαφορετικό άστρο απ ότι του Είμαστε αστερόσκονη Είμαστε αστερόσκονη Αν θέλετε να ακουμπήσετε, να πιάσετε στα χέρια σας το εσωτερικό ενός άστρου αρκεί να χαϊδέψετε το πρόσωπό σας ή κάποιο αντικείμενο δίπλα σας. Όλα αυτά αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

Όμορφος ο Κόσμος που αγαπάμε...

Όμορφος ο Κόσμος που αγαπάμε... Όμορφος ο Κόσμος που αγαπάμε... (α μέρος)...χτες πήγα για ψάρεμα και έβγαλα ένα σπαράκι...στη φωτογραφία είμαι εγώ με το σπαράκι που έβγαλα. Τη φωτό την τράβηξε ένας φίλος μου για να αποθανατίσει το σπαράκι,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές ακτινοφυσικής Π. ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ

Γενικές αρχές ακτινοφυσικής Π. ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ Γενικές αρχές ακτινοφυσικής Π. ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ Μέρος πρώτο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Να εξηγηθούν βασικές έννοιες της φυσικής, που θα βοηθήσουν τον φοιτητή να μάθει: Τι είναι οι ακτίνες Χ Πως παράγονται Ποιες είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Ενότητα 7: Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Λέκτορας Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολή 2 Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Τι είναι η φιλοσοφία; Φιλοσοφία είναι η επιστήμη που ασχολείται με: ερωτήματα προβλήματα ή απορίες που μπορούμε να αποκαλέσουμε οριακά,

Διαβάστε περισσότερα