Ενίσχυση των Wikis με την Χρήση Νοητικών Χαρτών σε Συνεργατικά Περιβάλλοντα Μάθησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενίσχυση των Wikis με την Χρήση Νοητικών Χαρτών σε Συνεργατικά Περιβάλλοντα Μάθησης"

Transcript

1 Ενίσχυση των Wikis με την Χρήση Νοητικών Χαρτών σε Συνεργατικά Περιβάλλοντα Μάθησης Αθανάσιος Μπαλαφούτης 1, Παναγιώτης Σαραγιώτης 2 1 Καθηγητής πληροφορικής, υπ. διδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου 2 Καθηγητής πληροφορικής, Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. Ξάνθης, υπ. διδάκτορας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Περίληψη Οι εκπαιδευτικές κοινότητες προσπαθούν, το τελευταίο διάστημα, να βρουν τρόπους για να συμπληρώνουν τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, χρησιμοποιώντας διδακτικά σενάρια που εκθέτουν τους μαθητές τους σε υλικό του μαθήματος που βρίσκεται στο διαδίκτυο. Μια διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για τη στήριξη της συνεργατικής μάθησης είναι το Wiki, το οποίο επιτρέπει την εύκολη δημιουργία και επεξεργασία οποιουδήποτε αριθμού αλληλένδετων ιστοσελίδων με μια εξαιρετικά συνεργατική μέθοδο. Ως αποτέλεσμα, τα Wikis αποδεδειγμένα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συμπλήρωση και επέκταση των διδακτικών σεναρίων. Ωστόσο, η χρήση των Wikis από τους μαθητές χωρίς περαιτέρω καθοδήγηση έχει αποδειχθεί ότι δεν παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, τα κομμάτια της γνώσης πρέπει να εντοπίζονται εύκολα και να είναι καλά δομημένα. Στην εργασία αυτή, προτείνουμε τη συμπληρωματική χρήση εργαλείων Νοητικής Χαρτογράφησης για να ξεπεραστούν τα μειονεκτήματα των συστημάτων Wiki και την ενίσχυση της χρήσης των Wiki σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Ο κύριος στόχος της εργασίας μας είναι να παρέχει στους μαθητές ένα τρόπο για να δομούν συγκροτημένες σχέσεις ανάμεσα στα θέματα, όταν χρησιμοποιούν Wikis. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα διαφορετικά επίπεδα αλληλεπίδρασης μεταξύ των Wikis και των Νοητικών Χαρτών μέσα από τη μελέτη περίπτωσης του διδακτικού σεναρίου εργασίας «Ελληνική μυθολογία». Λέξεις κλειδιά: Συνεργατική Μάθηση, Διαδικτυακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, Wikis, Νοητικοί Χάρτες. 1. Εισαγωγή Το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα σχολεία, προσπαθούν να βρουν τρόπους για να συμπληρώσουν τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης χρησιμοποιώντας διδακτικά σενάρια που εκθέτουν τους μαθητές σε υλικό μαθημάτων που βρίσκεται είτε σε υπολογιστή είτε στον παγκόσμιο ηλεκτρονικό ιστό και σε καταστάσεις αλληλεπίδρασης (Guzdial et al. 2001). Οι εφαρμογές συνεργατικής μάθησης με χρήση υπολογιστή, συνδυάζουν δραστηριότητες μάθησης με ένα

2 συνεργατικό περιβάλλον. Το συνεργατικό περιβάλλον πρέπει να επιτρέπει στους μαθητές να δημιουργούν ένα διαθεματικό χώρο στο διαδίκτυο ο οποίος επαρκώς υποστηρίζει τη συνεργασία των μαθητών. Μια πλατφόρμα βασισμένη στον παγκόσμιο ηλεκτρονικό ιστό, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για την υποστήριξη της συνεργατικής μάθησης είναι το Wiki (Désilets et al. 2005). Η πλατφόρμα Wiki παρουσιάζεται ως ένας δικτυακός τόπος ο οποίος επιτρέπει την εύκολη δημιουργία και επεξεργασία ενός αριθμού διασυνδεδεμένων ιστοσελίδων μέσω ενός πλοηγού διαδικτύου. Ως αποτέλεσμα, τα Wikis παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την συμπλήρωση και την επέκταση διδακτικών σεναρίων της τάξης (Hiltz & Turoff 2005, Lamb 2004, Morgan 2004). Η πλατφόρμα Wiki έχει πολλές ιδιότητες που την κάνουν ιδιαίτερα χρήσιμη στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων συνεργατικής μάθησης. Η πλατφόρμα Wiki χρησιμοποιεί τεχνολογίες Web 2.0 και είναι μέσο κοινωνικής δικτύωσης και συνεργασίας, τεχνολογίες με τις οποίες είναι εξοικειωμένοι οι περισσότεροι μαθητές. Το μέτριο επίπεδο δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη χρήση τεχνολογιών Web 2.0 κάνει τα Wiki εύκολα προσβάσιμα, σε σχέση με τις απαιτούμενες τεχνικές δεξιότητες, σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η αλληλεπίδραση με το Wiki είναι κυρίως ασύγχρονη (Majchrzak A., Wagner C. and Yates D. 2006). Η συν-επεξεργασία εγγράφων ιστοσελίδων είναι απλή. Οι σελίδες και οι αλλαγές τους αυτόματα δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο και έτσι είναι προσβάσιμες σε άλλους, οποιαδήποτε στιγμή και από οποιοδήποτε μέρος. Η σύνταξη των εγγράφων ιστοσελίδων ακολουθεί ένα κοινό λεξικό και συντακτικό. Για όσους δεν διαθέτουν τις τεχνικές δεξιότητες για να ακολουθήσουν την σύνταξη, υπάρχουν διαθέσιμοι κειμενογράφοι WYSIWIG (What You See Is What You Get). Τα Wiki είναι ελαστικά. Είναι εύκολο να επανα-διαμορφωθούν για να υποστηρίξουν μια μεγάλη ποικιλία και ένα μεγάλο εύρος συνεργατικών δραστηριοτήτων μάθησης. Έτσι, επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό να χρησιμοποιεί τη δομή των Wiki ως μια διαμεσολαβητική οργάνωση, ρυθμίζοντας την αλληλεπίδραση των μαθητών και συντονίζοντας την συνεργασία τους. Υλοποιώντας δομές ειδικά σχεδιασμένες για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα μάθησης (Notari 2006), δίνεται η δυνατότητα να υλοποιηθούν πολλά παραδείγματα μάθησης (Parker & Chao 2007; Duffy & Bruns 2006; Lamb 2004). Η πλαστικότητα των Wikis επιτρέπει σε δασκάλους και μαθητές να προσαρμόσουν το περιβάλλον έτσι ώστε να ευθυγραμμιστεί καλύτερα με τις απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης τάξης ή τις ιδιαιτερότητες ενός μαθητή ή μιας μαθησιακής δραστηριότητας. Η δομή ελέγχου του Wiki είναι κυρίως μη ιεραρχική. Δεν υπάρχει μια κεντρική αρχή η οποία να ελέγχει τις αλλαγές ή τις προσθήκες περιεχομένου. Έτσι, οι μαθητές 216

3 νιώθουν ότι εργάζονται μέσα σε ένα μαθητο-κεντρικό και ελεγχόμενο από αυτούς χώρο. Μια πλατφόρμα συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης που χρησιμοποιεί τη δομή, την αλληλεπίδραση και τον τρόπο λειτουργίας των Wiki, παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα. Κάθε νέα εφαρμογή χρησιμοποιεί τον ίδιο κοινό τρόπο αλληλεπίδρασης, επιτρέποντας σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να εναλλάσσονται μεταξύ διαφορετικών εργασιών, στη διάρκεια ενός μαθήματος. Έτσι, οι μαθητές ξοδεύουν λιγότερο χρόνο μαθαίνοντας τη χρήση της τεχνολογίας και περισσότερο χρόνο μελετώντας το υλικό του μαθήματος. Ένας νοητικός χάρτης είναι μια γραφική αναπαράσταση λέξεων κλειδιών και των μεταξύ τους σχέσεων (Buzan & Buzan 1993). Είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την τήρηση σημειώσεων και είναι χρήσιμοι για την παραγωγή ιδεών από συσχετισμούς. Οι συσχετισμοί παίζουν πρωταρχικό ρόλο σχεδόν σε κάθε νοητική διαδικασία, και οι λέξεις δεν αποτελούν εξαίρεση. Κάθε μεμονωμένη λέξη και ιδέα έχει αναρίθμητο αριθμό συνδέσμων που την προσαρτούν σε άλλες ιδέες και έννοιες. Η δημιουργία ενός νοητικού χάρτη ξεκινά από μια κύρια ιδέα τοποθετημένη στο κέντρο μιας σελίδας. Ο νοητικός χάρτης δημιουργείται επεκτείνοντας την ιδέα προς όλες τις κατευθύνσεις με λέξεις κλειδιά και εικόνες, παράγοντας μια αυξανόμενη και οργανωμένη δομή. Οι νοητικοί χάρτες βοηθούν στην οργάνωση των πληροφοριών. Λόγω του μεγάλου αριθμού των εμπλεκόμενων συνδέσεων, οι νοητικοί χάρτες μπορεί να είναι πολύ δημιουργικοί, παράγοντας ιδέες και συνδέσεις οι οποίες δεν ήταν νωρίτερα εμφανείς. Κάθε αντικείμενο ενός χάρτη, θα μπορούσε δυνητικά να είναι το κέντρο ενός νέου χάρτη. Οι νοητικοί χάρτες είναι ένας τρόπος αναπαράστασης συσχετιζόμενων σκέψεων με σύμβολα και όχι συσχέτιση ξένων λέξεων όπως π.χ. στην οργανική χημεία. Ο εγκέφαλος σχηματίζει συσχετισμούς σχεδόν στιγμιαία και η «χαρτογράφηση» κάνει την καταγραφή των ιδεών ευκολότερη και γρηγορότερη από την έκφραση τους με λέξεις και φράσεις. Εργαλεία λογισμικού νοητικής χαρτογράφησης χρησιμοποιούνται για την δημιουργία ηλεκτρονικών διαγραμμάτων σχέσεων μεταξύ ιδεών και άλλων κομματιών πληροφορίας. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να επεκτείνουν τους θεωρητικούς νοητικούς χάρτες επισυνάπτοντας σε κάθε νοητικό αντικείμενο οποιοδήποτε τύπου πολυμεσικό υλικό (ιστοσελίδα, εικόνα, video, ήχο, αρχείο). Έχει αναφερθεί ότι η τεχνική της νοητικής χαρτογράφησης μπορεί να βελτιώσει την απόδοση της μάθησης ως και 15% συγκρινόμενη με την συμβατική τεχνική της τήρησης σημειώσεων (Farrand, et al. 2002). Όταν οι νοητικοί χάρτες χρησιμοποιούνται μέσα στην τάξη, συχνά οι μαθητές θέλουν να δουν αποσπασματικά τις σχέσεις μεταξύ δύο κόμβων. Αυτό συμβαίνει επειδή κάθε μαθητής έχει διαφορετική όψη του θέματος που αναλύεται. Αν οι μαθητές έχουν χαρτογραφήσει 217

4 τις γνώσεις τους με κάποιο εργαλείο χαρτογράφησης, τότε μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον χάρτη για να ελέγξουν το επίπεδο της γνώσης τους (Boechler & Dawson 2002). Οι χάρτες μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία πλοήγησης για να βοηθήσουν τους μαθητές οπτικά στην αναζήτηση γνώσεων και μαθησιακού υλικού. 2. Υπόβαθρο του Προβλήματος Έχει δειχθεί ότι τα Wikis παρουσιάζουν πολλά μειονεκτήματα όταν χρησιμοποιούνται σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (Cuthrell K., Deters F. & Stapleton J. 2008, Jugel M. and Schmidt J. S. 2006, McPherson & Keith 2006). Τα μειονεκτήματα αυτά συνοψίζονται σε τέσσερις κύριες διαστάσεις οι οποίες πρέπει να εξεταστούν. Η Εικόνα 1 παρουσιάζει αυτές τις διαστάσεις, ταξινομημένες ανάλογα με τον αύξοντα βαθμό τεχνικής λεπτομέρειας. Η ροή εργασίας και το κίνητρο επηρεάζονται από τις ανάγκες που επιβάλει το περιβάλλον της τάξης. Τυπικά εγείρονται δύο ερωτήματα: Πώς να διασφαλιστεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο ποιότητας και πώς να παρακινηθούν οι μαθητές για να συνεισφέρουν; Η χρήση του Wiki της αίθουσας από τους μαθητές κατά τον ίδιο τρόπο που θα χρησιμοποιούσαν τη Wikipedia, σε εθελοντική βάση και χωρίς περαιτέρω καθοδήγηση, έχει αποδειχθεί ότι παράγει φτωχά αποτελέσματα. Το επίπεδο της συμμετοχής είναι συχνά χαμηλό και η ποιότητα των άρθρων και της συζήτησης, συχνά, δεν είναι εστιασμένη σωστά και εξαρτάται αποκλειστικά από τους μαθητές. Το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται ιδιαίτερα σε τάξεις με πολλούς μαθητές. Η δομή και το περιεχόμενο είναι θέματα που προκύπτουν από το γεγονός ότι οι περισσότερες υλοποιήσεις των Wiki χρησιμοποιούν μια γενικευμένη προσέγγιση. Πολλά περιβάλλοντα τάξεων είναι δομημένα διεπιστημονικά και οι μαθητές, συχνά, έχουν πολύ διαφορετικό επίπεδο εξοικείωσης με την τεχνολογία και διαφορετικές ιδέες ως προς την δομή των υπερκειμένων που δημιουργούν. Κάθε υλοποίηση ενός συστήματος Wiki πρέπει να λαμβάνει υπόψη του αυτές τις παραδοχές. Επιπλέον, τα κομμάτια της γνώσης πρέπει να είναι εύκολα εντοπίσιμα και καλά δομημένα, ιδιαίτερα αν ο όγκος πληροφορίας είναι πολύ μεγάλος. Αν και τα Wiki είναι μια συλλογή από ιστοσελίδες, οι οποίες είναι ένα θέμα γνωστό στους περισσότερους μαθητές, έχει δειχθεί ότι η ικανότητα της διασύνδεσης συναφών άρθρων για την κατάτμηση σύνθετων θεμάτων δεν είναι μία τετριμμένη εργασία. Συχνά οι μαθητές βρίσκονται ακόμη στο στάδιο όπου μαθαίνουν πώς να δομούν τις σκέψεις τους με επιστημονικό και οργανωμένο τρόπο. Ένα τροποποιημένο σύστημα Wiki θα πρέπει να βασίζεται στην ιδέα των καλά δομημένων και εύκολα εντοπίσιμων εγγράφων υπερμέσων Η αναπαράσταση και η πλοήγηση στα συστήματα Wiki βασίζεται γενικά στο παράδειγμα των υπερκειμένων. Στην ουσία, τα Wiki, είναι συλλογές από ιστοσελίδες 218

5 οι οποίες αλληλοσυνδέονται με τη χρήση υπερσυνδέσεων. Αν και ο Παγκόσμιος Ηλεκτρονικός Ιστός αναμφισβήτητα είναι επαρκής και αποδοτικός ως μηχανισμός για την πλοήγηση και την αναζήτηση σε έγγραφα υπερκειμένου, η χρήση πιο εξειδικευμένων απεικονίσεων μπορεί να απλοποιήσει την κατανόηση των σχέσεων μεταξύ οντοτήτων και να μειώσει την πολυπλοκότητα της πλοήγησης. Η εκ προοιμίου χρήση του κειμένου και των υπερσυνδέσεων είναι αρκετή και ικανοποιητική για την χαλαρή πλοήγηση σε ένα Wiki. Ωστόσο, οι συλλογές εγγράφων που χρησιμοποιούνται για την εις βάθος μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων θα μπορούσαν να ωφεληθούν σημαντικά από βελτιωμένες ή προσαρμοσμένες οπτικές αναπαραστάσεις. Επίσης, στα μαθησιακά περιβάλλοντα είναι πολύ σημαντική η ικανότητα της γρήγορης αντιστοίχησης μεταξύ τμημάτων γνώσης. 3. Ενίσχυση των Wikis με την Χρήση Νοητικών Χαρτών Βασιζόμενοι στην ανάλυση της παραπάνω παραγράφου και στα μειονεκτήματα που εμφανίζει η χρήση των Wikis σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, προτείνουμε την συμπληρωματική χρήση εργαλείων νοητικής χαρτογράφησης, για να ξεπεραστούν τα μειονεκτήματα, και να προωθηθεί η χρήση των Wiki σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Στην Εικόνα 2 παρουσιάζεται ο ρόλος που μπορούν να παίξουν οι νοητικοί χάρτες ως μηχανισμός ολοκλήρωσης για να ξεπεραστούν τα μειονεκτήματα που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 2. Εικόνα 1: Οι όψεις του προβλήματος σε ένα ιδανικό περιβάλλον συνεργατικής μάθησης και τα εργαλεία νοητικής χαρτογράφησης ως ένας μηχανισμός ολοκλήρωσης σε ένα βελτιωμένο σύστημα Wiki. Πριν από την εκκίνηση μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας, οι εκπαιδευτικοί, παρέχουν στους μαθητές ένα νοητικό χάρτη ο οποίος εξηγεί γραφικά την προτεινόμενη ροή εργασίας. Επιπρόσθετα, σε κάθε βήμα της προτεινόμενης ροής εργασίας, οι εκπαιδευτικοί, μπορούν να συμπεριλαμβάνουν στον νοητικό χάρτη, πολυμεσικό ηλεκτρονικό υλικό. Έτσι, οι εκπαιδευόμενοι παρακινούνται να συμμετέχουν παραγωγικότερα στην συγκεκριμένη δραστηριότητα. 219

6 Επίσης, για να βοηθηθούν οι μαθητές στην οργάνωση της σκέψης του και να αποκτήσουν μια επισκόπηση της προτεινόμενης δραστηριότητας, μπορεί να κατασκευαστεί και να τους δοθεί ένας πλήρως δομημένος νοητικός χάρτης. Σε αυτό το χάρτη θα περιλαμβάνονται τα κύρια στοιχεία της δραστηριότητας καθώς και οι μεταξύ τους σχέσεις. Επιπλέον, με την χρήση αυτής της αναπαράστασης, αποκαλύπτεται στους μαθητές η καθολική δομή της δραστηριότητας και μπορούν, αυτοί, να κατανοήσουν γρηγορότερα πώς να υλοποιήσουν την διασύνδεση των άρθρων σε μια βασική πλατφόρμα Wiki. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν εύκολα να προσαρτήσουν σε αυτό το χάρτη πολυμεσικό υλικό για να το χρησιμοποιήσουν οι μαθητές ως βοηθητικό υλικό στην συγγραφή των άρθρων. Η προσθήκη υπερσυνδέσεων από το νοητικό χάρτη σε κενές σελίδες του Wiki μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθηθούν οι μαθητές στο να κατανοήσουν πλήρως την κατάτμηση, τη θέση των άρθρων τους και του τρόπου διασύνδεσής τους. Στο τελικό στάδιο, όπου οι μαθητές έχουν ολοκληρώσει τη δραστηριότητα συγγραφής των άρθρων τους και την προσθήκη περιεχομένου στην πλατφόρμα Wiki, η πλοήγηση μπορεί να υλοποιηθεί ευκολότερα, χρησιμοποιώντας το νοητικό χάρτη. Κάθε σελίδα του Wiki μπορεί να αναπαριστά ένα κόμβο του νοητικού χάρτη και οι υπερσυνδέσεις θα αναπαριστούν τις σχέσεις μεταξύ των κόμβων του ίδιου χάρτη. Στην επόμενη παράγραφο θα δείξουμε στην πράξη πως ο προτεινόμενος μηχανισμός ολοκλήρωσης ενισχύει σημαντικά τα εκπαιδευτικά οφέλη από την χρήση των Wikis. 4. Μελέτη Περίπτωσης Ακολούθως παρουσιάζεται το σενάριο εργασίας «Ελληνική Μυθολογία», που απευθύνεται σε μαθητές των πρώτων τάξεων του γυμνασίου, για να δειχθούν τα διαφορετικά επίπεδα ολοκλήρωσης μεταξύ των Wikis και των Νοητικών Χαρτών. Οι μαθητές κατασκευάζουν ένα Wiki με θέμα την Ελληνική μυθολογία και ενθαρρύνονται να μελετήσουν τα άρθρα των συμμαθητών τους. Σε κάθε μαθητή ανατέθηκε η περιγραφή ενός η περισσοτέρων θεών και η συσχέτιση τους με τους υπόλοιπους θεούς. Στην Εικόνα 3 παρουσιάζεται μια σελίδα από την υλοποίηση του σεναρίου εργασίας με χρήση της πλατφόρμας Wiki Wikiwig ( ). Το Wikiwig είναι ένα δωρεάν, ανοικτού κώδικα Wiki που περιλαμβάνει επεξεργαστή κειμένου WYSIWIG για την εύκολη συγγραφή άρθρων. Όπως φαίνεται στην εικόνα, οι περιγραφές των θεών δίνονται ως απλό κείμενο και οι μεταξύ τους σχέσεις κρύβονται πίσω από υπερσυνδέσεις. Συνεπώς, είναι δύσκολο για τους μαθητές να εστιάσουν στις σχέσεις των θεών. Για παράδειγμα, οι ερωτήσεις ποιος είναι ο πατέρας της Άρτεμις ή έχει η Άρτεμις αδερφούς απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση για να απαντηθούν. 220

7 Εικόνα 2: Υλοποίηση του σεναρίου «Ελληνική Μυθολογία» με χρήση της πλατφόρμας Wiki ανοικτού κώδικα "Wikiwig". Εικόνα 3: Ένα τμήμα του νοητικού χάρτη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή του αρχαίου θεού «Δία». Εργαλεία νοητικής χαρτογράφησης, όπως το EdrawMax ( ) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν την απόδοση της βασικής πλατφόρμας Wiki. Στην Εικόνα 3 παρουσιάζεται ένα τμήμα 221

8 του νοητικού χάρτη που συνοδεύει την εργασία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βοηθήσει στην περιγραφή του αρχαίου θεού «Δία». Στον παραπάνω νοητικό χάρτη, οι θεοί της αρχαίας Ελλάδας αναπαριστούνται από ορθογώνια και οι μεταξύ τους σχέσεις δίνονται ως ακμές που τους συνδέουν. Έτσι, μπορούμε γραφικά να αναγνωρίσουμε όλες τις απαραίτητες σχέσεις που πρέπει να περιγραφούν για να δημιουργηθεί ένα άρθρο για τον «Δία». Με αυτό το νοητικό χάρτη, οι μαθητές, εύκολα κατανοούν σε ποιούς άλλους θεούς πρέπει να αναφερθούν. Πίσω από κάθε ορθογώνιο μπορεί εύκολα να επισυναφτεί μια πολυμεσική βιβλιοθήκη με υποστηρικτικό υλικό. Η βιβλιοθήκη με το υλικό θα χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές, μαζί με άλλα διαθέσιμα υλικά, για την συγγραφή των άρθρων τους. Ο νοητικός χάρτης τους βοηθάει, επίσης, στη δημιουργία των υπερσυνδέσεων στα άρθρα τους. Η σύνδεση μεταξύ του νοητικού χάρτη και του αντίστοιχου άρθρου στο πλατφόρμα Wiki γίνεται με την ενσωμάτωση μιας υπερσύνδεσης στο ορθογώνιο του νοητικού χάρτη. Πατώντας στο ορθογώνιο την πρώτη φορά, οι μαθητές, μεταφέρονται σε μια κενή σελίδα του Wiki στην οποία πρέπει να γράψουν το άρθρο τους. Οι όποιες προσθήκες και αλλαγές θα είναι πάντα εύκολα προσβάσιμες με τον ίδιο τρόπο. 5. Συμπεράσματα Σε αυτή την εργασία, μετά από την παρουσίαση των μειονεκτημάτων που εμφανίζουν οι βασικές πλατφόρμες Wiki όταν χρησιμοποιούνται ως συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης, προτείνουμε την συμπληρωματική χρήση εργαλείων νοητικής χαρτογράφησης για να την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των Wiki όταν χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ο κύριος στόχος της δουλειάς μας είναι να παρέχεται στους μαθητές ένα τρόπος για να δημιουργούν δομημένες σχέσεις όταν χρησιμοποιούν Wikis. Για να δειχθούν τα διαφορετικά επίπεδα ολοκλήρωσης μεταξύ των Wikis και των νοητικών χαρτών, παρουσιάστηκε η μελέτη του σεναρίου εργασίας «Ελληνική Μυθολογία». Κάθε μαθητής έπρεπε να περιγράψει έναν η περισσοτέρους θεούς και να τον συσχετίσει με τους υπόλοιπους. Η ανάλυση του παραδείγματος απέδειξε την χρησιμότητα της προσέγγισής μας. Βιβλιογραφία Boechler, P.M., & Dawson, M.R.W. (2002). Effects of navigation tool information on hypertext navigation behavior: A configurational analysis of page-transition data. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 11 (2), Buzan, T., and B. Buzan. (1993). The Mind Map book: How to use radiant thinking to maximize your brain s untapped potential. New York: Plume. 222

9 Cuthrell K., Deters F. & Stapleton J.(2008): Using Wikis to Facilitate Collaborative Learning in Online Coursework, Proceedings of World Conference on E- Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education (pp ). Duffy, P., & Bruns, A. (2006). The Use of blogs, wikis, and RSS in education: A conversation of possibilities. Proceedings of the Online Learning and Teaching Conference (pp ). Désilets, A., Paquet, S. & Vinson, N.,(2005). Are Wikis Usable? In WikiSym 05, San Diego, CA, U.S.A. Farrand, P., Hussain, F., Hennessy, E. (2002). The efficacy of the 'mind map' study technique. Medical Education 36 (5): Guzdial, M. Rick, J., Kehoe, C.(2001): Beyond Adoption to Invention: Teacher- Created Collaborative Activities in Higher Education. Journal of the Learning Sciences, 10(3), Hiltz, S. R.; Turoff, M.(2005). Education Goes Digital: The Evolution of Online Learning and the Revolution in Higher Education; Communications of the ACM Archive, 48(10), Jugel M. and Schmidt J. S.(2006). The radeox Wiki render engine, Proceedings of the 2006 international symposium on Wikis. New York. Lamb B.(2004). Wide Open Spaces: Wikis, Ready or Not, EDUCAUSE Review, 39(5), Majchrzak A., Wagner C. and Yates D.(2006). Corporate wiki users: results of a survey, Proceedings of the 2006 International Symposium on Wikis. New York. McPherson, K (2006). Wikis and student writing. Teacher Librarian, 34(2), p Morgan, M.(2004). Notes towards a rhetoric of wiki, at CCCC 2004, San Antonio, TX. Notari, M. (2006). How to use a wiki in education: Wiki based effective constructive learning. Proceedings of the 2006 International Symposium on Wikis (pp ). New York: ACM. Parker, K. R., & Chao, J. T. (2007). Wiki as a teaching tool. Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects, 3,

Ένα Συνεργατικό Εικονικό Περιβάλλον για Τηλε-Διδασκαλία Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Ένα Συνεργατικό Εικονικό Περιβάλλον για Τηλε-Διδασκαλία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Μιχαηλίδου, A. & Οικονομίδης, A.A.: Ένα συνεργατικό εικονικό περιβάλλον για τηλε-διδασκαλία ηλεκτρονικού εμπορίου. Θέματα στην Εκπαίδευση, Τόμος 5, Τεύχος 1-2, σελ. 101-132, 2004. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένα Συνεργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Μoodle στη διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου

Αξιοποίηση του Μoodle στη διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Αξιοποίηση του Μoodle στη διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Μ. Σκιαδέλλη Καθηγήτρια Πληροφορικής Βθμιας Εκπαίδευσης skiadelli@gmail.com Περίληψη Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζονται δύο

Διαβάστε περισσότερα

E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης

E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης Μεταπτυχιακή Διατριβή Βενιέρη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» με τη χρήση ψηφιακών εννοιολογικών χαρτών

Διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» με τη χρήση ψηφιακών εννοιολογικών χαρτών Διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» με τη χρήση ψηφιακών εννοιολογικών χαρτών Παπαβασιλείου Γεώργιος Εκπαιδευτικός ΠΕ09 Οικονομολόγος και ΠΕ04.02 Χημικός, ΓΕΛ Φερών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ιωάννης Τζωρτζάκης ΜΕ 04023 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση της διδασκαλίας με την υποστήριξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας

Διαφοροποίηση της διδασκαλίας με την υποστήριξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Διαφοροποίηση της διδασκαλίας με την υποστήριξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Κουτσουράκη Στέλα 1, Μπερκούτης Αντώνης 2 1 Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής.

Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής. Αηδονίδου Σταματία (Α.Ε.Μ. 342) Ιούλιος 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Αριθμός Μητρώου Επιβλέπων Τριμελής Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία της Γλώσσας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Η δυνατότητα χρήσης ειδικού Λογισμικού

Διδασκαλία της Γλώσσας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Η δυνατότητα χρήσης ειδικού Λογισμικού Πτυχιακή Εργασία Διδασκαλία της Γλώσσας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Η δυνατότητα χρήσης ειδικού Λογισμικού Καλιακάτσου Δανάη του Φωτίου Αριθμός Μητρώου: Τ0-2664 φοιτήτρια του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Εκμάθηση Νεοελληνικής Γλώσσας Β Δημοτικού μέσω Flash Γεωργακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΉ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ-ΜΑΘΗΣΉΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΉ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ-ΜΑΘΗΣΉΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ -ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΉ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ-ΜΑΘΗΣΉΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΙΣ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Σελίδα 11 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 1.1 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Κεφάλαιο 12 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Μαριάνθη Καρατζά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ... 3 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 12.1 ΟΙ ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορικός Γραμματισμός Ενσωμάτωση θεωρίας Web 2.0

Πληροφορικός Γραμματισμός Ενσωμάτωση θεωρίας Web 2.0 Ενότητα Σεναρίου 15 Πληροφορικός Γραμματισμός Ενσωμάτωση θεωρίας Web 2.0 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Πληροφορικός Γραμματισμός Διδακτικές χρήσεις του Web 2.0 2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (DIRECTOR) ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό στα Μαθηματικά της Δ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Μαθηματικά Β Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΟΝΤΟΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΛΑΒΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές Πλατφόρμες με χρήση τεχνολογιών Web 2.0. Για Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σχεδιασμός και Εφαρμογή

Μαθησιακές Πλατφόρμες με χρήση τεχνολογιών Web 2.0. Για Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σχεδιασμός και Εφαρμογή Μαθησιακές Πλατφόρμες με χρήση τεχνολογιών Web 2.0. Για Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σχεδιασμός και Εφαρμογή Ζουρελίδης Συμεών Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α Δ/νσης Αθηνών Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Για την Ειδίκευση Επιχειρηματική Πληροφορική. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Για την Ειδίκευση Επιχειρηματική Πληροφορική. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Ανάπτυξη Μαθημάτων για εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με τη χρήση του Συστήματος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Μιχάλης Νικητάκης ΤΕΙ Κρήτης, Κεντρική Βιβλιοθήκη, nikit@lib.teicrete.gr Παμπουχίδου Αναστασία ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΙΔΙΑΣΑΣΑ ΠΟΛΤΦΡΗΣΙΚΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ

ΣΡΙΔΙΑΣΑΣΑ ΠΟΛΤΦΡΗΣΙΚΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σμήμα Πληροφορικής ΣΡΙΔΙΑΣΑΣΑ ΠΟΛΤΦΡΗΣΙΚΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Πτυχιακή Εργασία Φρυσάνθη Σσελούδη (971) Λάζαρος Ιωαννίδης (1080) Επιβλέπων: Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ «Το εκπαιδευτικό περιβάλλον στην Ανοιχτή εξ Αποστάσεως Μάθηση»

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ «Το εκπαιδευτικό περιβάλλον στην Ανοιχτή εξ Αποστάσεως Μάθηση» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ «Το εκπαιδευτικό περιβάλλον στην Ανοιχτή εξ Αποστάσεως Μάθηση» Απρίλιος 2006 Επιβλέπων καθηγητής : ΚΟΝΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ «Το εκπαιδευτικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα