ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ST. JOHN ASSOCIATION LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ST. JOHN ASSOCIATION LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 1. Η"

Transcript

1 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ST. JOHN ASSOCIATION LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Η Ταυτότητα μας Βρισκόμαστε στην Κύπρο από το 1926 και λειτουργούμε στα πλαίσια του περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Νόμου, Κεφ. 41 και στη βάση του νέου μας Καταστατικού που εγκρίθηκε το Ο Σύνδεσμος και Τάγμα Αγίου Ιωάννη (εφ εξής το Τάγμα) μετά από εισήγηση του St.John Order προώθησε το 2005 την ίδρυση δια εγγυήσεως της εταιρείας John Association Ltd (εφεξής η Εταιρεία) η οποία άρχισε την λειτουργία της το Αργότερα αναγνωρίσθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών ως Φιλανθρωπικό ίδρυμα. Συνέπεια της αναγνώρισης αυτής είναι η μη καταβολή φόρου εισοδήματος. Σημειώνεται ο άρρηκτος δεσμός μεταξύ του Τάγματος και της Εταιρείας με κυριότερο αποδεικτικό στοιχείο ότι Σύμβουλοι της Εταιρείας μπορούν να εκλεγούν μόνο τα προτεινόμενα από το Τάγμα άτομα. Ως κίνημα στοχεύομε στην ενθάρρυνση κάθε έργου ανθρωπισμού και φιλανθρωπίας για μετριασμό του ανθρώπινου πόνου και στην προαγωγή της εν γένει υγείας του κοινού χωρίς καμιά διάκριση, κοινωνική, φυλετική ή άλλη. Γι αυτό και το λογότυπο μας «Στην Υπηρεσία της Ανθρωπότητας». ΙΙ. Η Οργανωτική μας Δομή Η αρχή η οποία καθορίζει τους στόχους, τον τρόπο λειτουργίας και γενικά κάθε θέμα που σχετίζεται με το Τάγμα και την Εταιρεία είναι η ιοικούσα Επιτροπή, η οποία αποτελείται από έξι (6) Επιτρόπους με το δικαίωμα τους να διορίζουν μέχρι και τέσσερα (4) μέλη δίχως όμως αυτά να έχουν δικαίωμα ψήφου. Περί τα τέλη του προηγούμενου χρόνου και στη βάση των προνοιών του Καταστατικού του Τάγματος διεξήχθησαν αρχαιρεσίες κατά τις οποίες εκλέγησαν τα μέλη της νέας ιοικούσας Επιτροπής για την πενταετία Τα εκλεγέντα μέλη κατά την πρώτη τους συνεδρία του 2013 καταρτίστηκαν σε σώμα ως ακολούθως: ρ. Νίκος Σπανός, Πρόεδρος Κ. Ανδρέας Γιαννακού, Αντιπρόεδρος Κ. Αχιλλέας Καλλίμαχος, Αντιπρόεδρος κ. Πάνος Κουτουρούσης, ρ. Γεώργιος Παντέλας, Ταμίας κ. Ανδρέας Χειμαρίδης, Γενικός Έφορος

2 -2- Επίκουρα Μέλη της Επιτροπής για την ίδια χρονική περίοδο διορίστηκαν οι: κ. Ανδρέας Σκοτεινός ρ. Χριστόδουλος Καϊσής ρ. Ανδρέας Τάνος Σύμβουλοι της Εταιρείας για το 2013 ήταν τα μέλη της ιοικούσας Επιτροπής με Γραμματέα τον κ. Κουτουρούση. Παράλληλα με την ιοικούσα Επιτροπή υπάρχουν άλλα δύο συλλογικά όργανα. Το Συμβουλευτικό Σώμα, το οποίο ασχολείται με ευρύτερα θέματα πολιτικής και το οποίο επιτελεί ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία εκλογής των μελών της ιοικούσας Επιτροπής και η Εκπαιδευτική Επιτροπή, η οποία επιλαμβάνεται θεμάτων που άπτονται των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Τάγματος. Τελικά σημειώνεται η ανάληψη της προεδρίας της Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού από τον ρα Χρυσόστομο Ανδρονίκου. Η σύνθεση των Επαρχιακών Επιτροπών φαίνεται στο Παράρτημα. III. Η Συμβολή μας Κατά το υπό επισκόπηση έτος πραγματοποιήθηκαν οκτώ (8) κοινές συνεδρίες της ιοικούσας Επιτροπής του Τάγματος και των Συμβούλων της Εταιρείας κατά τις οποίες συζητήθηκαν θέματα, κυριότερα των οποίων ήταν: o η κρατούσα οικονομική δυσπραγία και οι επιπτώσεις της πάνω στις δραστηριότητες του Τάγματος, o η απομείωση των καταθέσεων και οι επιπτώσεις πάνω στη δυνατότητα ανέγερσης νέου οικήματος για τη Λευκωσία και τη Λεμεσό με την ταυτόχρονη προσωρινή εγκατάλειψη της ιδέας για οίκημα στην Ελεύθερη Αμμόχωστο, o η μείωση των απολαβών του προσωπικού και της αποζημίωσης των εκπαιδευτών με την ταυτόχρονη παραχώρηση έκπτωσης σ όλες τις τιμολογήσεις, o η προσφορά δωρεάν κατάρτισης στις πρώτες βοήθειες μέσω του προγράμματος για Βρέφη και Νήπια σε μαζικές γυναικείες και άλλες οργανώσεις και τούτο ως συνέπεια της κρατούσας οικονομικής δυσπραγίας, o η αναγκαιότητα ολοκληρωμένης κατάρτισης στις πρώτες βοήθειες των ναυαγοσωστών o η ανάγκη εισαγωγής νομοθεσίας που να καλύπτει ολόκληρο το φάσμα πρώτων βοηθειών, o η έγκριση της ετήσιας έκθεσης και των τελικών λογαριασμών για το 2012 o η επικαιροποίηση και αναβάθμιση της ιστοσελίδας μας.

3 -3- Σε αριθμητικούς όρους παρατηρείται μια μείωση των δεδομένων του 2013 σε σύγκριση με εκείνα του 2012 της τάξης του 16,1% κάτι που αντανακλά την κατάσταση της κυπριακής οικονομίας και γενικότερα της κοινωνίας. Επίσης σε μικρότερο βαθμό συνεχίζουν να υφίστανται οι επιδράσεις της σύζευξης των προνοιών Κ Π 198/2009 με την 3-ετη ισχύ του Πιστοποιητικού Πρώτων Βοηθειών. Η σύγκριση των πληροφοριών του κατωτέρου Πίνακα Ι με εκείνες του αντίστοιχου για το προηγούμενο έτος φανερώνει: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Επαρχία Πλήρες Προγ/μα 30 ώρες ΠΒΕ & ΑEΑ 21 ώρες ΠΒΕ 18 ώρες ΠΒΕ ΕΠ 6 ώρες Ανανέωση Πιστ/κου 12 ώρες Α.Ε.Α 6 ώρες Πρ. Βοήθ. για Παιδιά & Νήπια 12 ώρες ΟΛΙΚΟ Λευκωσία Αριθμός Προ/των Λεμεσός Λάρνακα Πάφος ΟΛΙΚΟ μείωση των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες σε όλες τις επαρχίες εκτός εκείνων της Λεμεσού όπου παρατηρείται οριακή αύξηση, από 275 άτομα σε 299, μείωση των εκπαιδευθέντων σε όλα τα προγράμματα εκτός του προγράμματος Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία-Επείγοντα Περιστατικά. Η εξήγηση του φαινομένου αυτού βρίσκεται στην σύντομη διάρκεια του προγράμματος και στο ότι οι πρόνοιες της Κ Π/198/2009 ικανοποιούνται για αρκετό αριθμό επιχειρήσεων και από αυτό το πρόγραμμα. Με άλλα λόγια παρατηρείται μια στροφή προς προγράμματα πιο μικρής διάρκειας, παντελή απουσία της Αμμοχώστου από τις εκπαιδεύσεις, μείωση των προγραμμάτων από 127 το 2012 στα 95 για το υπό επισκόπηση έτος. Η διάδοση των πρώτων βοηθειών μεταξύ των νεαρών ατόμων αποτελεί βασικό αντικειμενικό σκοπό του Τάγματος ενόψει της δυναμικής που αναμένεται να δημιουργηθεί μελλοντικά για διάχυση τούτων στα ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας. Κατά το 2013 μαθήματα πρώτων βοηθειών παρακολούθησαν 6925 μαθητές της Β Τάξης των Γυμνασίων από τους οποίους 5237 πέτυχαν στις εξετάσεις και έτυχαν του σχετικού Πιστοποιητικού.

4 -4- Οι αντίστοιχοι αριθμοί για τους μαθητές των ιδιωτικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης είναι 346 και 323. Ο Πίνακας ΙΙ πιο κάτω εμφανίζει την δραστηριότητα των 3 από τις 4 Ανεξάρτητες Ταξιαρχίες. Εκείνη της Κεντρικής Τράπεζας δεν παρουσίασε οποιανδήποτε δραστηριότητα. Συναφώς αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια του 2013 έγιναν όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Ταξιαρχίας στην ιδιωτική εταιρεία P.H.C. Franchised Restaurants Public Ltd. Πίνακας ΙΙ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ Πλήρες Προγρ/μα 30 ώρες ΠΒΕ & AΕΑ 21 ώρες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΒΕ 18 ώρες ΠΒΕ-ΕΠ 6 ώρες Ανανέωση Πιστ/κου 12 ώρες ΟΛΙΚΟ Αριθμός Προγρ/των Α.Η.Κ ΑΣΤ/ΜΙΑ & ΠΥΡ/ΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΟΛΙΚΟ Η σύγκριση των δεδομένων του πίνακα αυτού με εκείνα του αντίστοιχου του προηγούμενου έτους φανερώνει: αύξηση του αριθμού των εκπαιδευθέντων της τάξης του 14,9% παρά την μείωση του αριθμού των προγραμμάτων από 188 σε 166, αύξηση των δραστηριοτήτων από πλευράς Αστυνομίας και ΑΗΚ και μείωση εκείνων της Πολιτικής Άμυνας, παντελής απουσία της εκπαίδευσης στη χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή αν και το προηγούμενο έτος η παρουσία του ήταν ανεπαίσθητη, μη ύπαρξη δραστηριότητας από πλευράς ΑΗΚ στο Πλήρες Πρόγραμμα και στο Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία τούτο ίσως να οφείλεται στη μη πρόσληψη νέου προσωπικού ως συνέπεια της οικονομικής κατάστασης της χώρας.

5 -5- Η ιοικούσα Επιτροπή με την έναρξη της νέας της θητείας για την περίοδο έθεσε ως ένα από τους βασικούς της στόχους την δραστηριοποίηση του Τμήματος Ενστόλων Εθελοντών. Έχει προβεί στις αναγκαίες οργανωτικές αλλαγές οι οποίες προσδοκάται ότι θα φέρουν το ποθητό αποτέλεσμα. Στις 13 Απριλίου πραγματοποιήθηκε το Ετήσιο Επιμορφωτικό Σεμινάριο των Εκπαιδευτών του Τάγματος. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Σεμιναρίου αυτού ήταν η εκ μέρους δύο Επιθεωρητών του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας παρουσίαση εργατικών ατυχημάτων και η ακολουθήσασα κριτική εξέταση σε ομάδες εργασίας των πρώτων βοηθειών που στο κάθε περιστατικό ενδείκνυτο όπως προσφερθούν. Την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου διοργανώθηκαν δύο Επιμορφωτικά Σεμινάρια Εκπαιδευτών. Το πρώτο παρακολούθησαν 135 Εκπαιδευτές Πρώτων Βοηθειών της Αστυνομίας και Πυροσβεστικής Κύπρου και το δεύτερο 346 Γυμναστές-Εκπαιδευτές Πρώτων Βοηθειών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. IV. Εμείς και το Περιβάλλον Το πρώτο συστατικό του κεφαλαίου αυτού είναι οι ημόσιες Σχέσεις με πιο σημαντική δραστηριότητα την έκδοση σε 5,000 αντίτυπα και κυκλοφορία του βιβλιάριου «Πρώτες Βοήθειες σε Επείγον Περιστατικό» με χορηγό την εταιρεία ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΗΣΚΡΙΣΤΗΣ. Μία δεύτερη έκδοση αφορά φυλλάδιο με περιεκτικές πληροφορίες για το Τάγμα με επικέντρωση τις δραστηριότητες εθελοντισμού. Παράλληλα συνεχίστηκε η συνεργασία με το ΡΙΚ με την παραγωγή ταινιών κάτω από συνθήκες προσομοίωσης περιστατικών πρώτων βοηθειών και την προβολή τους. Σημαντικό επίσης ήταν η επικαιροποίηση και βελτίωση της ιστοσελίδας του Τάγματος. Με την ευκαιρία της αποχώρησης του κ. Π. Ζαχαριάδη διοργανώθηκε ειδική τελετή κατά την οποία του δόθηκε αναμνηστικό δώρο το οποίο συνοδεύτηκε από ευχαριστήρια επιστολή. Στον τομέα των ημοσίων Σχέσεων συνεχίστηκε η αρμονική συνεργασία με το St.John Order και το Johannitter International μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, κυρίως ενημερωτικού χαρακτήρα.

6 ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ: κ. Χρίστος Αβραάμ Πρόεδρος κ. Κυριάκος Κανταρής Ταμίας κα. έσπω Παπαπροδρόμου Σ..Ε.* ρ. Ηλίας Παπαδόπουλος κ. Γιάγκος Γεωργίου» κ. Θεοφάνης Λουντίδης» κα. Μαρία Παυλίδου» κα. Μαρίνα Παρούτη» ρ. Αλέξης Σαμμούτης» ΛΕΜΕΣΟΣ: ρ. Χρ. Ανδρονίκου Πρόεδρος κα. Αντρη Ροδοσθένους κα Μαρία Σαμπάγια Ταμίας κα. Λένια Μηνά Σ..Ε.* κ. Αντώνης Χριστοφή» κ. Χρίστος Χριστοφόρου» κα. Παυλίνα Κλεάνθους» ΛΑΡΝΑΚΑ: ρ. Ανδρούλα Χριστοδουλίδου Πρόεδρος ρ. Γιώργος Ολύμπιος Αντιπρόεδρος ρ. Σάββας Πασχαλίδης κ. Γιαννάκης Βασιλείου Ταμίας κ. Νίκος Ζωδιάτης Σ..Ε.* κα. Θεοδοσία Μαυρομίχαλου Βοηθός Ταμίας ρ. Μιχαλάκης Παπαμιχαλόπουλος ρ. Γεώργιος Ζωδιάτης ρ. Βάσος Αβραάμ»

7 ΠΑΦΟΣ: ρ. Πανίκος Παπαγεωργίου Πρόεδρος ρ. ημήτριος Χαραλαμπίδης Αντιπρόεδρος ρ. Χριστίνα Λιασίδου κ. Ανδρέας Νικολαΐδης Ταμίας και Σ.Ε. * ρ. Χρίστος Κοντός κ. Λάκης Σωφρονίου» ρ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος» κ. Ανδρέας Νικολαίδης» κ. Σταύρος Φακοντής» κα. Γεωργία Χαριδήμου» ΑΜ/ΣΤΟΣ: ρ. Σώτος Σύζινος Πρόεδρος κα Γιώτα Σύζινου κ. Γιώργος Λέλλας Ταμίας και Σ.Ε. * ρ. Φλώρα Ζεϊτούνη ρ. Χρίστος Κούλας» κα. Αγγέλα Κολοκούδια» * Συντονιστής ραστηριοτήτων Εκπαίδευσης Ετήσια έκθεση 2013

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ST. JOHN ASSOCIATION LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 1. Η

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ST. JOHN ASSOCIATION LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 1. Η ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ST. JOHN ASSOCIATION LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 1. Η Ταυτότητα μας Βρισκόμαστε στην Κύπρο από το 1926 και λειτουργούμε στα πλαίσια του περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Νόμου, Κεφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ST. JOHN ASSOCIATION LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ST. JOHN ASSOCIATION LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ST. JOHN ASSOCIATION LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παγκόσμιο κίνημα St.John πρωτοεμφανίστηκε στη Κύπρο το 1926 με τη σύσταση και λειτουργία φιλανθρωπικού ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 0 7 - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αποστολή 3 Ταυτότητα του Οργανισμού 4 Διάρθρωση 5 Διοικητικό Συμβούλιο 6 Μήνυμα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 7 Λίγα λόγια από τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2014. Χαιρετισμός Προέδρου 2. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 3. Σύντομη παρουσίαση του Συνδέσμου 4 8

Ετήσια Έκθεση 2014. Χαιρετισμός Προέδρου 2. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 3. Σύντομη παρουσίαση του Συνδέσμου 4 8 Ετήσια Έκθεση 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Χαιρετισμός Προέδρου 2 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 3 Σύντομη παρουσίαση του Συνδέσμου 4 8 Απολογισμός Συμβουλίου για την περίοδο 2014-2015 9 25 Δραστηριότητες Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2 0 1 2-2 0 1 4 Δίνουμε φωνή και συντονίζουμε τον εθελοντικό τομέα 6 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΣΣΕ 2012-2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΣΣΕ 2012-2014

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2008-2009 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Χρονολόγιο 4 Τα Μέλη της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης 5 Ανεξαρτησία και Αρμοδιότητες της Αρχής 8 Λειτουργία Αρχής 10 Α) Συνεδρίες Αρχής 10 Β) Στελέχωση με

Διαβάστε περισσότερα

EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 3

EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 3 EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 3 4 Χαιρετισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Αγαπητέ αναγνώστη, Μέσα στα νέα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα που διαμορφώνονται αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι

Διαβάστε περισσότερα

20 η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20 η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20 η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ Η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ετήσια Εκθεση 2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Τ.Θ.23292, 1680 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ Τηλ.22-871333 Φαξ 22-429544 E-Mail:cp-mental@cytanet.com.cy www.cpmental.com.cy 1 Περιεχόμενα Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Γενικού Συμβουλίου προς το 48ο Ετήσιο Συνέδριο των Αντιπροσώπων

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Γενικού Συμβουλίου προς το 48ο Ετήσιο Συνέδριο των Αντιπροσώπων ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Γενικού Συμβουλίου προς το 48ο Ετήσιο Συνέδριο των Αντιπροσώπων Λευκωσία, 8 Απριλίου 2011 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Τόπος και χρόνος σύγκλησης

Διαβάστε περισσότερα

2008-2011. απολογισμός τριετίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

2008-2011. απολογισμός τριετίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ * Tαχυδρομικό τέλος πληρωμένο * Aνοικτό αντικείμενο για Kύπρο /Aρ. Άδειας 98 * Kλειστό αντικείμενο για Kύπρο /Aρ. Άδειας 34 * Aνοικτό αντικείμενο για Eξωτερικό /Aρ. Άδειας 52 απολογισμός τριετίας 2008-2011

Διαβάστε περισσότερα

Λογοδοσία του Προέδρου κ Θεόδωρου Παρπέρη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

Λογοδοσία του Προέδρου κ Θεόδωρου Παρπέρη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus Λογοδοσία του Προέδρου κ Θεόδωρου Παρπέρη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση 20 Ιουνίου 2012 Λογοδοσία του Προέδρου κ. Θεόδωρου Παρπέρη στην Ετήσια Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Tο Σύστημα Επαγγελματικής. Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. της Κύπρου: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Tο Σύστημα Επαγγελματικής. Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. της Κύπρου: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Tο Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Κύπρου: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2007 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ISBN 978-9963-43-784-9 Υπεύθυνος Λειτουργός Γιάννα Κορέλλη, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιαέκθεση2011 Περιεχόμενα - Mήνυμα Προέδρου 5 - Μήνυμα Γενικού Διεθυντή 7 - Οι στόχοι μας το 2011 - πώς τα πήγαμε 8 - Που στοχεύουμε το 2012 9

ετήσιαέκθεση2011 Περιεχόμενα - Mήνυμα Προέδρου 5 - Μήνυμα Γενικού Διεθυντή 7 - Οι στόχοι μας το 2011 - πώς τα πήγαμε 8 - Που στοχεύουμε το 2012 9 Περιεχόμενα ετήσιαέκθεση2011 - Mήνυμα Προέδρου 5 - Μήνυμα Γενικού Διεθυντή 7 - Οι στόχοι μας το 2011 - πώς τα πήγαμε 8 - Που στοχεύουμε το 2012 9 - Σημαντικές εξελίξεις 11 - Ανάκτηση και Ανακύκλωση Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 1.Αναπληρωτής Πρόεδρος Γεώργιος Ελληνίδης 2. Γ. Γραμματέας Στέφανος Κουρσάρης 3. Β.Γ. Γραμματέας Παναγιώτης Πίτρης 4. Κ. Οργ. Γραμματέας Μουστάκας Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 Περιεχόμενα Μήνυμα από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου 2 Μήνυμα από τον Πρύτανη 4 Ενότητα 1 Εισαγωγή 9 Ενότητα 2 Σπουδές 23 Ενότητα 3 Έρευνα 33 Ενότητα 4 Κοινωνική Προσφορά 43 Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2013 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2013 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Περιεχόμενα Oμιλία του Εκτελεστικού Προέδρου Αξιωματούχοι, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Τραπεζίτες Ειδοποίηση Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Θ Ε Τ Ο : Η Ζ Ω Η Κ Α Ι Τ Ο Ε Ρ Γ Ο Τ Ο Υ Κ Α Ρ Ο Λ Ο Υ Δ Α Ρ Β Ι Ν Ο Υ

Ε Ν Θ Ε Τ Ο : Η Ζ Ω Η Κ Α Ι Τ Ο Ε Ρ Γ Ο Τ Ο Υ Κ Α Ρ Ο Λ Ο Υ Δ Α Ρ Β Ι Ν Ο Υ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 47 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ISSN 1986-1338 Ε Ν Θ Ε Τ Ο : Η Ζ Ω Η Κ Α Ι Τ Ο Ε Ρ Γ Ο Τ Ο Υ Κ Α Ρ Ο Λ Ο Υ Δ Α Ρ Β Ι Ν Ο Υ Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς Υ π ο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ Διοικητικού Συμβουλίου 2010-2012

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ Διοικητικού Συμβουλίου 2010-2012 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Ταγματάρχου Πουλίου, 1 Διαμ. 101, 1101 Λευκωσία, Τ. Θ. 24015 Κύπρος Τηλ : + 357 22 771994 Φαξ : +357 22 771989 Email: cy.n.a@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εκτελεστικό Συμβούλιο 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εκτελεστικό Συμβούλιο 3 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εκτελεστικό Συμβούλιο 3 Λογοδοσία Προέδρου ΚΟΕ 4 Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων 35 Οικονομικές Καταστάσεις 2013 43 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφ6λεια & Υγεία. SFESE ιν. το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ. Λογοδοσία Προέδρου. Συσκευές Ασφάλειας - Αυτόματοι Διακόπτες. Ειδήσεις και Σχόλια

Ασφ6λεια & Υγεία. SFESE ιν. το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ. Λογοδοσία Προέδρου. Συσκευές Ασφάλειας - Αυτόματοι Διακόπτες. Ειδήσεις και Σχόλια Ασφ6λεια & Υγεία το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ SFESE ιν 16η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τουσαυκ Λογοδοσία Προέδρου Αποτελέσματα έρευνας μελών ΣΑ ΥΚ Επιτροπές Ασφάλειας στους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 ISBN 9963 43 725-7 Αναδημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Θ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Δ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Θ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Δ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Θ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Δ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2010 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4398 Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009 1787 Αριθμός 1161 Η Ιλιάδα Παπαδοπούλου, μόνιμος Προϊστάμενη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1998 ISBN 9963 43 723-0 Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρης της μελέτης επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Περιεχόμενα Oμιλία του Εκτελεστικού Προέδρου Αξιωματούχοι, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Τραπεζίτες Ειδοποίηση Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΕΞΩΦΥΛΛΟ) ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 2013-2014 έκθεση πεπραγμένων έκατη Βουλευτική Περίοδος Τρίτη Σύνοδος 2 (ΕΣΩΦΥΛΛΟ) ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 2013-2014 έκθεση πεπραγμένων έκατη Βουλευτική Περίοδος Τρίτη Σύνοδος

Διαβάστε περισσότερα

αρ.τεύχους 112 / Αύγουστος 2015

αρ.τεύχους 112 / Αύγουστος 2015 αρ.τεύχους 112 / Αύγουστος 2015 Από τη Σύνταξη Κώστα, σ ευχαριστούμε! Χριστίνα, καλή επιτυχία! αποχαιρετούμε από το πόστο αυτό, τον ευχαριστούμε για τη συνεργασία και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Περιεχόμενα Mήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 2 Μήνυμα Γενικής Διευθύντριας 3 Οργάνωση & Διάρθρωση Υπηρεσιών του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού 5

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη Κ ύ π ρ ο ς 2 0 1 1 ISBN 978-9963-43-948-5 Υπεύθυνος Λειτουργός Γιάννα Κορέλλη, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα