ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ Ονοματεπώνυμο:.. (προσομοίωση) ΒΑΘΜΟΣ Α1: Α2: Α3: Α4: Α5: Α :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ Ονοματεπώνυμο:.. (προσομοίωση) ΒΑΘΜΟΣ Α1: Α2: Α3: Α4: Α5: Α :"

Transcript

1 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ο Γενικό Λύκειο Ν. Σμύρνης ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ Ονοματεπώνυμο:.. (προσομοίωση) ΒΑΘΜΟΣ Α1: Α2: Α3: Α4: Α5: Α : ΘΕΜΑ Α Β1: Β2: Β3: Β: Γ1: Γ2: Γ3: Γ4: Γ: Δ1: Δ2: Δ3: Δ4: Δ: ΣΥΝΟΛΟ: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις, Α 1 -Α 4, και δίπλα της το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α 1. Μια σφαίρα κινείται με ταχύτητα που δεν διέρχεται από το κέντρο μιας άλλης ακίνητης και συγκρούεται μ αυτήν. Τότε η κρούση τους ονομάζεται : α)πλάγια β) κεντρική γ) έκκεντρη δ) πλαστική Μονάδες 5 Α 2 : Από την ταράτσα πολυκατοικίας αφήνουμε να κάνει ελεύθερη πτώση μια ηχητική πηγή, που παράγει ήχο συχνότητας f s. Η συχνότητα του ήχου που ακούμε κατά τη διάρκεια της πτώσης α) έχει σταθερή τιμή μικρότερη της f s β) αυξάνεται διαρκώς γ) μειώνεται διαρκώς δ) στην αρχή μειώνεται και κάποια στιγμή σταθεροποιείται Μονάδες 5 Α 3. Σώμα κάνει απλή αρμονική ταλάντωση και η ολική ενέργεια ταλάντωσης είναι Ε. Σε κάποια θέση απομάκρυνσης x, συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με άλλο σώμα Β, με αποτέλεσμα η ενέργεια της ταλάντωσης του Α να μηδενισθεί. Τότε α) Η θέση x που έγινε η κρούση είναι η θέση ισορροπίας (x=0) και ισχύουν: m A =m B και το σώμα Β ήταν αρχικά ακίνητο. β)η θέση x που έγινε η κρούση είναι x=±a και ισχύει m A =m B γ) Η θέση x που έγινε η κρούση είναι x=0 και ισχύει m Α >>m B δ) Η θέση x που έγινε η κρούση είναι x=±a και ισχύει m Α << m Β Μονάδες 5 Α 4. Σε μια χορδή, της οποίας το ένα άκρο είναι σταθερά στερεωμένα, ενώ το άλλο είναι κοιλία, έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα. Το μήκος της χορδής είναι ίσο με L. Παρατηρούμε ότι υπάρχουν 3 σημεία συνολικά που είναι διαρκώς ακίνητα. Αν f η συχνότητα ταλάντωσης της χορδής, τότε η ταχύτητα u διάδοσης του κύματος στη χορδή είναι: α. u = 1,5Lf β. u= 0,4Lf γ. u = 0,8Lf δ. u= Lf Μονάδες 5 Α 5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστή, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

2 α. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση σώματος, κρεμασμένου από κατακόρυφο ελατήριο, η περίοδος μειώνεται εκθετικά με το χρόνο. β. Σε κύκλωμα πηνίου-πυκνωτή- αντίστασης, που τροφοδοτείται από πηγή αρμονικής εναλλασσόμενης τάσης, η μέγιστη τιμή του πλάτους της έντασης του ρεύματος κατά τον συντονισμό, είναι αντιστρόφως ανάλογη της τιμής της αντίστασης. γ. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα της ακτινοβολίας γ παράγονται όταν η υπεριώδης ακτινοβολία που προέρχεται από τον Ήλιο, απορροφάται από το όζον της ατμόσφαιρας. δ. H ενέργεια ταλάντωσης ιδανικού κυκλώματος LC που αρχίζει να ταλαντώνεται με φορτισμένο τον πυκνωτή σε αρχική τάση V, είναι ανεξάρτητη από τον συντελεστή αυτεπαγωγής του πηνίου. ε. Το μέτρο της ιδιοπεριστροφής(spin) των υποατομικών σωματίων, όπως ηλεκτρονίων, πρωτονίων, νετρονίων έχει πάντα την ίδια τιμή. Θέμα Β Β1: m 1 u 1 m 2 Μονάδες 5 Σώμα μάζας m 1 κινείται με ταχύτητα u 1 και συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με ακίνητο σώμα μάζας m 2. Το ποσοστό % της ορμής, που μεταφέρεται από το m 1 στο m 2 κατά την κρούση, είναι μεγαλύτερο, αν α. η ορμή του m 1 έχει όσο το δυνατον μεγαλύτερη τιμή β. ο λόγος γ. ο λόγος m m m m έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη τιμή έχει όσο το δυνατόν μικρότερη τιμή. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες: 2+6=8 Β 2 : Δυο πηγές Π 1, Π 2 ξεκινούν να ταλαντώνονται ταυτόχρονα τη χρονική στιγμή to=0 δημιουργώντας αρμονικά κύματα στη επιφάνεια υγρού, με ίδιο πλάτος Α=2cm και συχνότητες f 1 = 2Hz f 2 =2,1Hz αντίστοιχα. Ένα κομμάτι φελλού βρίσκεται στο μέσο Μ της απόστασης d=2m των πηγών Π 1 Π 2 και επιπλέει. Να κάνετε τη γραφική παράσταση της απομάκρυνσης του φελλού από τη θέση ισορροπίας του, σε βαθμολογημένους άξονες, αν ο φελλός άρχισε να ταλαντώνεται τη χρονική στιγμή t φ =2s.. Μονάδες 2+6=8 Β 3: Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται δοχείο που ο πυθμένας του είναι από γυαλί και το άλλο μισό γεμάτο με νερό, ύψους h το καθένα. Στο κέντρο του πυθμένα και μέσα στο γυαλί, υπάρχει φωτεινή μονοχρωματική πηγή Φ που ρίχνει το φως μόνο προς την επιφάνεια του νερού. Στα πλευρικά τοιχώματα δεν γίνονται ανακλάσεις. Στην ελεύθερη επιφάνεια του νερού σχηματίζεται φωτεινός κύκλος ακτίνας R που είναι: α) = + β) =( + ) γ) = όπου n γ, n ν οι δείκτες διάθλασης του γυαλιού και του νερού αντίστοιχα. Δικαιολογείστε την επιλογή σας Μονάδες 2+7=9

3 K h νερό h γυαλί 4h Φ ΘΕΜΑ Γ: Σώμα μάζας m 1 =1kg τοποθετείται τη χρονική στιγμή t o =0 πάνω σε κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς k=100n/m, που έχει το κάτω άκρο του στερεωμένο στο δάπεδο και έχει φυσικό μήκος l o =1,2m. Όταν επιστρέψει το σώμα στη θέση φυσικού μήκους του ελατηρίου για πρώτη φορά, τοποθετείται ακαριαία πάνω του, άλλο σώμα μάζας m 2 =3kg. Όταν το σύστημα επιστρέψει στη θέση φυσικού μήκους για πρώτη φορά, αποσπάμε το δεύτερο σώμα m 2,και το κρατάμε εκεί, ενώ το m 1 συνεχίζει να ταλαντώνεται. Δίνεται g=10m/s Βρείτε τη χρονική στιγμή t 1 που τοποθετήσαμε και τη χρονική στιγμή t 2 που αποσπάσαμε το m 2.. μονάδες 8 2. Ποια η ελάχιστη απόσταση από το έδαφος που πλησίασε μόνο του το m 1, και ποια όταν ήταν μαζί με το m 2.. μονάδες 6 3. Πόση δύναμη δέχεται το m 1 από το m 2 σε ύψος 1m από το έδαφος. Τι ταχύτητα έχουν σε αυτή τη θέση; μονάδες 6 4. Ποια χρονική στιγμή t 3 πρέπει να αφήσουμε το m 2, ώστε να συγκρουσθεί με το m 1 κεντρικά ελαστικά, όταν αυτό περνά από τη θέση ισορροπίας του ανερχόμενο για πρώτη φορά. Ποια θα είναι η ταχύτητα καθενός αμέσως μετά την κρούση; μονάδες 5 ΘΕΜΑΔ: Σε κεκλιμένο επίπεδο κλίσης φ,(ημφ=0,6 συνφ=0,8), τοποθετούμε κύλινδρο μικρού ύψους(h=r/5) με τη κυκλική βάση του στο κεκλιμένο επίπεδο, και παρατηρούμε ότι, μόλις που αρχίζει να ολισθαίνει. Κατόπιν τον αφήνουμε να κυλήσει, κατά μήκος του κεκλιμένου επιπέδου μήκους d =1m. Η μάζα του είναι m=1kg, η ακτίνα του R=0,1m και η ροπή αδράνειας =, ενώ όλες οι επιφάνειές του έχουν τον ίδιο συντελεστή τριβής μ και ισχύει μ ολίσθησης =μ οριακό,στατικής =μ. Δίνεται g=10m/s Να αποδείξετε ότι ο κύλινδρος κυλάει (χωρίς ολίσθηση) και μετά να υπολογίσετε την επιτάχυνση του κέντρου μάζας του, καθώς και τη γωνιακή του επιτάχυνση. μονάδες 6 2. Να υπολογίσετε το ρυθμό μεταβολής της ορμής του καθώς και το ρυθμό μεταβολής της στροφορμής του ως προς το κέντρο μάζας του, στη διάρκεια της καθόδου. μονάδες 6 3. Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια που απέκτησε λόγω περιστροφής στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου. μονάδες 6 4. Όταν φτάνει στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου συνεχίζει να κινείται σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει τον ίδιο συντελεστή τριβής, και αμέσως μετά, συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με ακίνητη

4 σφαίρα ίδιας ακτίνας και μάζας, η οποία έχει τον ίδιο συντελεστή τριβής με το δάπεδο. Κατά την κρούση των στερεών δεν αναπτύσσεται τριβή μεταξύ τους. Δείξτε ότι η κίνηση του κέντρου μάζας του κυλίνδρου θα είναι για λίγο χρονικό διάστημα, ομαλά επιταχυνόμενη, μετά την κρούση του με τη σφαίρα, της οποίας το κέντρο μάζας της θα κάνει για λίγο χρονικό διάστημα, ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση. Υπολογίστε τις επιταχύνσεις των κέντρων μάζας των σωμάτων. Δίνεται η ροπή αδράνειας της σφαίρας = μονάδες 7 ** (προαιρετικό):υπολογίστε τις ταχύτητες των κέντρων μάζας των σωμάτων, ένα δευτερόλεπτο μετά την ακαριαία κρούση τους. Νέα Σμύρνη 9 Μαίου 2014 Καλή επιτυχία Κορκίζογλου Πρόδρομος 7 ο Γ.ΕΛ. Ν. Σμύρνης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: ΘΕΜΑ Α: Α1: γ Α2: γ, =!" A3: α Α4: γ $=%+ % & = '% & %=&$ ' =),+$ =%=),+$ A5: ΛΣΛΣΣ ΘΕΜΑ Β: Β1: γ, =,ά./ 01 =1, 1 =, )= ό % = 01 1 ))%= + ))%= )) + % Από εδώ βλέπουμε ότι όσο μικρότερος είναι ο λόγος τόσο πιο μεγάλο είναι το ποσοστό % της ορμής που μεταβιβάζεται στο ακίνητο σώμα m 2.

5 Β2: Π 1 u δ Φελλός Π 2 d/2 d/2 u δ Το κάθε κύμα θα κάνει τον ίδιο χρόνο για να φτάσει στη θέση του φελλού, άρα η ταχύτητα διάδοσης του κύματος στην επιφάνεια του νερού είναι 9 = : " ; =),'/= ά./ 64C Eί/G: % = 9 = ),' =),', % = 9 = ),', = ' και η εξίσωση του κάθε κύματος: I =>3J " K L % M= ) >3(" &L), I =>3J " K L % M= ) >3(," &,L) S.I. Ισχύει η αρχή της επαλληλίας για την ταλάντωση του φελλού για x=d/2=1m, άρα I=I +I = ) >3(" &)+ ) >3(," &,)= =& ) 5C3 (,"&, "&) >3 "&,"&, =& ) 5C 3 (" ) >3(,)'" &,) =.Q. ) Ο όρος 5C 3 (" ) μεταβάλλεται πολύ πιο αργά από τον όρο >3(,)'" &,) κι έτσι η έκφραση ) & ) 5C 3 (" ) θα μπορούσε να θεωρηθεί πλάτος για μικρά χρονικά διαστήματα, συγκρίσιμα με την περίοδο ) της ταλάντωσης. Προκύπτουν λοιπόν διακροτήματα για την κίνηση οποιουδήποτε σημείου της επιφάνειας του υγρού,μετά τη συμβολή των κυμάτων, δηλαδή το πλάτος θα μεταβάλλεται περιοδικά μεταξύ των τιμών 0 και m. Για πρώτη φορά θα μηδενισθεί όταν 5C 3 ) (" )=) 3 ) (" )= 3 " =R= και για δεύτερη φορά όταν 5C 3 ) (" )=) 3 ) (" )= S3 " =R= άρα η περίοδος του διακροτήματος θα είναι Τ δ =17-7=10s και η συχνότητα της ιδιόμορφης μη αρμονικής ταλάντωσης του φελλού θα είναι f τ =2,05Hz και περίοδο Τ τ =1/f τ =1/2,05 s Στο χρονικό διάστημα των Τ δ =10s ο φελλός θα κάνει N=T δ /Τ τ = 10.2,05=20,5 πλήρεις ταλαντώσεις.

6 Η γραφική παράσταση της απομάκρυνσης του φελλού από τη θέση ισορροπίας του θα είναι: y(cm) t(s) t(s) -4 B3:

7 R R K Δ B h h νερό γυαλί Γ R θ ν 1 θ γ A θ ν θ γ Φ Είναι για το Β: >D = /έ./ >U) 4 >D = ομοίως Snell για το Α: >D = >D >D = Στο τρίγωνο ΦΑΓ: ημθ γ = VW VX = = = Στο τρίγωνο ΑΔΒ: ημθ ν = 0Y VY = Z( ) = = Z = + Z ΘΕΜΑ Γ:

8 + θετική φορά y(m) 1,2m N 2 u 1 u u 2 1 u2 Θ.Φ.Μ. Θ.Ι.(1) 1m Δl 1 Δl 1 Δl 12 0,8m B 2 x Θ.Ι.(1,2) Δl 12 0,4m ακραία θέση 1, Θέση ισορροπίας m 1 : ΣF=0, F ελ. =Β 1, k.δl 1 =m 1 g, Δl 1 =0,1m=A 1 Θέση ισορροπίας m 1, m 2 : ΣF=0, F ελ.1,2 =Β 1 +B 2, k.δl 1,2 =m 1 g+m 2 g, Δl 1,2 =0,4m=A 1,2 περίοδος m 1 : K =3 = 3 =, περίοδος m [ ) 1+m 2 : K, =3 = &3 = [ ) χρονική στιγμή τοποθέτησης m 2 : t 1 =T 1 = 3 ) = χρονική στιγμή απόσπασης m 2 : t 2 =t 1 +T 12 = 3 ) =+&3 ) ==\3 ) = 2. h 1, min = l o -2A 1 =1,2m-0,2m=1m, h 1,2 min = l o -2A 1,2 =1,2m-0,8m=0,4m 3. Σε ύψος 1,2m από το έδαφος, η απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας του συστήματος 1,2 είναι x=0,2m To σώμα m 2 κάνει α.α.τ. μαζί με το m 1, άρα ΣF 2 =m 2 a, N 2 -m 2 g=-m 2 ω 2 x, N 2 =m 2 g-m 2 ω 2 x όμως ω=2π/τ 12 =5rad/s άρα Ν 2 = ,2=15Ν Α.Δ.Ε.Τ. Ε=Κ+U, u= 3/k ] ^_ ], = ] ^`+ ] ( ]+ )a a= b (_ c ], `)=Z25(0,4 0,2 ) d 4. Το χρονικό διάστημα που πρέπει να περάσει για να βρεθεί το σώμα 1 στη θέση ισορροπίας του είναι Δt 1 = 3Τ 1 /4= S & 3 ) s=s3 ). Το χρονικό διάστημα ελεύθερης πτώσης του 2 είναι 0" =! =), ) = Άρα η χρονική στιγμή που ζητάμε είναι: " S =" +(0" 0" )= \3 ) +S3 ) Οι ταχύτητές τους είναι: a ] =l ] _ ] = m n c _ ] =1 p, a = qrs = 2m/s Μετά την κρούση τους οι ταχύτητές τους είναι: = '3 ) ) a ] = ] a ] + ] + 2 a ] + = u 2v= =,\/= 2 s ) s

9 a = ] a ] ] a ] + ] = u 2v = 2 1 = ),/= 2 ΘΕΜΑ Δ: T N 1. Όταν τοποθετήσουμε τον κύλινδρο με τη βάση του στο κεκλιμένο επίπεδο, αυτός μόλις που αρχίζει να κινείται, άρα η τριβή είναι στατική οριακή και ισχύει: ΣF x =0, B x =T, mgημφ=μ ορ Ν Βy φ Β Β χ φ ΣF y =0, N=B y =mgσυνφ αρα mgημφ=μ ορ mgσυνφ ή z ƒ = }~ œ ž = Ÿ, Ÿ, = z=0,75 N T Β χ α cm Βy φ Β α κγ ω κ α κ α σφ α γσ u σφ φ T T έστω ότι ο κύλινδρος κυλάει. Τότε θα ισχύει: a cm =α γ R, ΣF x =ma cm, ή B x -T s =ma cm και Στ cm =I cm α γ ή Τ s R= ] w p = ] x έτσι qyz{ ] x =x x = }~ p = qyz{ 3 w ƒ =z ƒ q { yz{ 3 { yz{ { 1 <1 Šύ 3 άρα η υπόθεσή μας είναι σωστή, κι έτσι x = }~ = ] =&/= Œ = Ž =&) /= 2. Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής είναι: = =x =& Ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής είναι:( ) = = x = ] x = ] 1 0,01 40=), 3. Εφαρμόζουμε την διατήρηση της μηχανικής ενέργειας κι έχουμε: Ε μηχ.αρχ. =Ε μηχ.τελ. με επίπεδο αναφοράς το δυναμικής ενέργειας το χαμηλότερο, έτσι qh= ] a + ] l ή επειδή u cm =ω R q` yz{= ] a + ] ] a a = Ž }~ ] = =2 2/k

10 Η κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής είναι Κ στρ. = ] l = ] a =2 ] 4. Ο κύλινδρος μετά την κεντρική ελαστική κρούση του με την ακίνητη σφαίρα, ακινητοποιείται μεταφορικά,όχι όμως στροφικά, γιατί δεν αναπτύσσεται τριβή μεταξύ τους. Έτσι η τριβή που θα ασκηθεί πάνω του είναι ολίσθησης με φορά προς τα δεξιά και θα τον επιταχύνει μεταφορικά ενώ θα τον επιβραδύνει στροφικά. αντίθετα η σφαίρα, απέκτησε μεταφορική ταχύτητα u cm =2 2/k και έχει ω σ =0, άρα θα ασκηθεί τριβή ολίσθησης προς τα αριστερά που θα την επιβραδύνει μεταφορικά και θα την επιταχύνει στροφικά, μέχρι και τα δυο στερεά να κυλάνε χωρίς ολίσθηση. Έτσι έχουμε: =x zq=x x =zq=7,5/k ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ: Η αρχική γωνιακή ταχύτητα του κυλίνδρου πριν την κρούση είναι = = ), =) 2r/s. Η κύλιση θα αρχίσει για κάθε στερεό όταν u cm =ωr κύλινδρος: Στ=I cm α γ, ΤR=(1/2)mR 2 α γ, μmgr==(1/2)mr 2 α γ, α γ =2μg/R=2.0,75.10/0,1=150r/s 2 u cm =ωr ή α cm t 1 =(ω-α γ t 1 )R, " = Ž = ) Ÿ,] = R,'',' ==),'= άρα u cm = α cm t 1 = R,',' = S =),U&/= και `]= ] s ] = ] 7,5 0,125 =0,059 t 2 =1s-0,125s=0,875s και γι αυτό το χρονικό διάστημα μα κάνει κύλιση,άρα θα διανύσει απόσταση x 1 =u cm t 2 =0,942.0,875=0,824m. Η συνολική μετατόπισή του είναι Δx 1 =x cm1 +x 1 =0,059+0,824=0,883m σφαίρα: : Στ=I cm α γ, ΤR=(2/5)mR 2 α γ, μmgr==(2/5)mr 2 α γ, α γ =2,5μg/R=2,5.0,75.10/0,1=187,5r/s 2 u cm =ω R ή u cm - α cm t 2 =α γ t 2 R, " = = = ==),)R= άρα, Ž, R,'+R,' ), \,' u cm = u cm - α cm t 2 = R,' ),)R=,)\/= x 2 = " Œ " = ),)R ),' R,' ),)R =),'U Κατόπιν κυλάει χωρίς ολίσθηση για t 2 =1-0,107=0,893s και διανύει x 2 =u cm.t 2 =2,026.0,893=1,809m άρα διένυσε Δx 2 =x 2 +x 2 =0,259+1,809=2,068m Τα κέντρα των στερεών θα απέχουν 1s μετά την κρούση τους : Δx 1,2 =Δx 2 - Δx 1 +2R=2,068-0,883+0,2 Δx 1,2 =1,385m= 138,5cm. Οι ταχύτητες των στερεών 1 δευτερόλεπτο μετά την κρούση τους είναι: κυλίνδρου: u cm,κυλ. = = S =),U&/= σφαίρας: u cm,σφ=,)\/= Κορκίζογλου πρόδρομος 7 ο Γ.Ε.Λ. Ν. Σμύρνης

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 Α ΦΑΣΗ Ε_3.AΦλ3ΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΗΣ ΘΕΤΙΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ Θέμα ο. ύλινδρος περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν ο συγκεκριμένος κύλινδρος περιστρεφόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 2000-2013

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 2000-2013 1 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 000-013 000 ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο πρώτος κανόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ 2003-2013 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ 2003-2013 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 1 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ 003-013 ΘΕΜΑ 1ο 003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ ο ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ου ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΪΟΥ 200 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ () Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΑΪΟΥ 03 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΑΪΟΥ 03 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 Απαντήσεις Α5. Σ, Σ, Λ, Λ, Σ

Μονάδες 5 Απαντήσεις Α5. Σ, Σ, Λ, Λ, Σ ΠΑΝΕΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΟΥ ΥΕΙΟΥ & ΕΠΑ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΕΥΗ 5 ΜΑÏΟΥ 0 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΗ ΘΕΤΙΗΣ & ΤΕΧΝΟΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση

ΘΕΜΑ Α Α. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

2ο Θέμα. Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για τη μετάβαση του σώματος από τη θέση

2ο Θέμα. Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για τη μετάβαση του σώματος από τη θέση Ταλαντώσεις 2ο Θέμα 1 Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για τη μετάβαση του σώματος από τη θέση ναι Η ελάχιστη χρονική διάρκεια θέση ίση με εί- για τη μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση 1. Δίσκος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει με την επίδραση σταθερής οριζόντιας

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Δύο χορδές μιας κιθάρας Χ1, Χ2

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΓΩΝΙΣΜ ΘΕΜ 1 Ο Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. ) Η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών δεσµών το στάσιµο κύµα είναι: 1/ λ/4 / λ/6 3/ λ/ 4/ λ όπου λ είναι το µήκος κύµατος των τρεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Φυσικής Α. Τυπολόγιο

Σημειώσεις Φυσικής Α. Τυπολόγιο Προαπαιτουμενες γνώσεις Μαθηματικών Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις και ιδιότητες α β + β ημα + ημβ = συν ημ α ημx=ημφ x = κ + φ ή x = κπ + (π φ) συνx=συνφ x = κπ ± φ εφx=εφφ x = κπ + φ Π. χ. : ημφ =

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Μηχανικές Ταλαντώσεις. Ομάδα Δ.

1.1. Μηχανικές Ταλαντώσεις. Ομάδα Δ. 1.1. Μηχανικές. Ομάδα Δ. 1.1.51. Συνάντηση σωμάτων που ταλαντώνονται. Τα σώματα Α και Β του σχήματος έχουν ίσες μάζες m 1 =m 2 =m=1kg. Τα δύο σώματα ισορροπούν πάνω στο λείο οριζόντιο δάπεδο, με τα ελατήρια

Διαβάστε περισσότερα

2. α. Μονάδες 5 3. α. Μονάδες 5 4. α. γ. Μονάδες 5

2. α. Μονάδες 5 3. α. Μονάδες 5 4. α. γ. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΟΚΤΩ (8)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘEMA 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση A1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 0. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 0. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικό διαγώνισµα Φυσικής Κατεύθυνσης Γ λυκείου 009 ΘΕΜΑ 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σώµα

Διαβάστε περισσότερα

α. n 1 > n 2 β. n 2 > n 1. γ. n 1 = n 2 δ. n 2 = 2n 1. β. 2u cm. http://www.epil.gr

α. n 1 > n 2 β. n 2 > n 1. γ. n 1 = n 2 δ. n 2 = 2n 1. β. 2u cm. http://www.epil.gr ΘΕΜΑ 1ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005 ΕΞΕTΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

W=FSσυνθ. Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα φαίνονται οι διάφορες μορφές ενέργειας που θα μας απασχολήσουν. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ( Ε ή W)

W=FSσυνθ. Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα φαίνονται οι διάφορες μορφές ενέργειας που θα μας απασχολήσουν. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ( Ε ή W) ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Ενέργεια. «Δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι ενέργεια. Ξέρουμε ότι είναι κάτι που μεταμορφώνεται, που μεταφέρεται αλλά στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2005 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέμα Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα