Α/Α Όνομα Επώνυμο Τμήμα Παν/μιο Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο ΦΕΚ διορισμού Συναφές (Σ) - Συγγενές (σ) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α/Α Όνομα Επώνυμο Τμήμα Παν/μιο Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο ΦΕΚ διορισμού Συναφές (Σ) - Συγγενές (σ) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ."

Transcript

1 ΜΗΤΡΩΟ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗ ΧΟΛΗ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΘ ΓΝΩΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ Α. ΕΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΠΌ ΤΟ ΑΠΘ Ιδιο (Ι)- Α/Α Όνομα Επώνυμο Τμήμα Παν/μιο Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο ΦΕΚ διορισμού υναφές () - υγγενές (σ) 1 ΩΚΡΑΤΗ ΔΕΛΗΒΟΓΙΑΤΖΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Α.Π.Θ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ 96/ τ Ιστοσελίδα Βιογραφικού - Δημοσιεύσεων scientific/delivogiatzis 2 ΓΕΩΡΓΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΔΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Α.Π.Θ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΛΛΗΝΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ 647/ τΓ scientific/zografidis 3 ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 4 ΦΙΛΗΜΩΝ ΠΑΙΟΝΙΔΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. 5 ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Α.Π.Θ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 6 ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΤΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Α.Π.Θ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ 7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΖΑΜΑΛΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 8 ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΒΑΤΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ 1246/ τγ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΚΟΙΝΟΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗ ΘΡΗΚΕΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΚΟΙΝΟΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΤΙΑΝΙΜΟΥ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΤΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΘΕΩΡΗΗ ΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ 58/ τγ Ι ΦΕΚ 656/ τ. Γ ΦΕΚ 139/ τ 142/ , τ. 349/ ΤΓ scientific/kalokairinou scientific/peonidis p/ t/biography.html component/option,com _contact/task,view/cont act_id,124/itemid,61/la ng,el/ r/index.php?lang=el&r m=1&mn=13&stid=6 9 ΓΕΡΑΙΜΟ ΒΩΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΤΟΡΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ 20/ τ r/index.php?lang=el&r m=1&mn=13&stid=3 10 ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΑΜΑΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΘ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 27/ Τνπδδ Click.aspx?fileticket=iX g9ey0qmhs%3d&tabid =122&language=en-US Α/Α Όνομα Επώνυμο Τμήμα Παν/μιο Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο ΦΕΚ διορισμού 1 ΚΩΝ/ΝΟ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΠΌ ΑΕΙ Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗ ΗΜΕΔΑΠΗ ΦΙΛΟΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΙΔΕΑΛΙΜΟΥ Ιδιο (Ι)- υναφές () - υγγενές (σ) 335/ , τ. Γ Ιστοσελίδα Βιογραφικού - Δημοσιεύσεων eek/cvs/androulidakis. htm ελίδα 1 από 6

2 ΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΕΡΙΚΛΗ ΤΥΛΙΑΝΟ ΤΙΝΟΡΕΜΑ ΑΝΑΝΙΑΔΗ ΒΑΛΛΙΑΝΟ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗ ΦΙΛΟΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΥΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΗ ΚΑΙ ΙΤΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΙΤΟΡΙΑ & ΘΕΩΡΙΑ ΤΗ ΕΠΙΤΗΜΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΔΕΛΗΚΩΝΤΑΝΤΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΕΦΑΝΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Φ.Π.Ψ. ΔΙΟΝΥΙΟ ΔΡΟΟ Φ.Π.Ψ. ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΧΑΛΗ ΚΑΒΟΥΛΑΚΟ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗ ΦΙΛΟΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΥΔΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΕΠΙΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΑΥΛΟ ΚΟΝΤΟ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΥΓΧΡΟΝΗ & ΝΕΟΤΕΡΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ, ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ: ΥΓΧΡΟΝΕ ΤΑΕΙ - 20ος ΑΙΩΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΝ 19Ο ΚΑΙ 20Ο ΑΙΩΝΑ ΓΝΩΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΘΡΗΚΕΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΤΗ ΘΡΗΚΕΙΑ ΦΕΚ 564 / τ. Γ 357/τΓ / / , Τ.Γ' 187/ , Τ. 307/ , Τ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ 156/ τ. Γ'. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ 1139/ τ. Γ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ, ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΤΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΤΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ KΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΗ an8ropinodynamiko/didaktiko-kaiereynhtikoproswpiko/tomeaspolitikisepistimhs/pasxalhs-mkitromhlidhs.html patras.gr/el/node/54 ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ-ΗΘΙΚΗ- ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ 426/ , τ. Γ' 182/ τ. Ν.Π.Δ.Δ. 126/ , Τ / / τ. Γ eek/cvs/tsinorema.ht m mages/docs/ananiadis. pdf an8ropinodynamiko/didaktiko-kaiereynhtikoproswpiko/tomeaspolitikisepistimhs/periklisballianos.html n8ropinodynamiko/melh-dep-kaibiografika/steliosbirbidakhs.html proswpiko/melhdep/alfabhtika/cvdelhkwnstantis.html ools/philosophy/phi-edupsi.php t/cvdrosos.htm eek/cvs/kavoulakos.ht m php?option=com_conte nt&view=article&id=15 &Itemid=19&staff_gr_id =3 ελίδα 2 από 6

3 ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΗ ΑΛΙΚΗ ΛΑΒΡΑΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΛΑΜΠΡΕΛΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΜΟΛΥΒΑ ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΥΤΟ Φ.Π.Ψ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΝΤΑΖΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΩΝΤ/ΝΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟΦΩΝ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΗΜΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΟΥΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΘΕΟΔΟΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΛΕΓΡΙΝΗ ΚΟΥΛΑ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟ ΠΑΜΑΚ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ 230/ τ. Γ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ 910/ / τ.γ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ 42/τνπδδ/ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ 669/ , Τ.Γ' 156/ τ. Ν.Π.Δ.Δ. ΗΘΙΚΗ 791/ , Τ.Γ' ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ 792/ , Τ.Γ' ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΦΙΛΟΟΦΙΑ, ΕΠΙΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΦΙΛΟΟΦΙΑ: ΓΝΩΙΟΛΟΓΙΑ, ΗΘΙΚΗ, ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΤΗ ΘΡΗΚΕΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΗ 623/ /τ.Γ 64/ τ.ν.π.δ.δ. https://student.cc.uoc.g r/stafflist.asp?level=2& mnuid=program;submn u2&prid=8 ocpms/my_homepage_ Files/CVs/didaskLavran ou.htm n.gr/index.php?p=perso nnel&section=&id=9&la ng=el an8ropinodynamiko/didaktiko-kaiereynhtikoproswpiko/tomeaspolitikisepistimhs/grhgoriosmolybas.html ools/philosophy/phi-edupsi.php leadmin/ppp.uoa.gr/upl oads/cvs/pantazakos_ memo_gr.pdf n8ropinodynamiko/didaskontesalfabhtika.html kathigites/paparigopoul os.html patras.gr/sites/default/fi les/personnel/cv/parou ssis-gr.pdf 83/ , Τ. ΦΕΚ 813/ τ. Γ ules.php?op=modload& name=cv&file=index&i d=1126&tmima=4&cate gorymenu=2 ελίδα 3 από 6

4 ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΙΤΕΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΒΑΙΛΙΚΗ ΦΑΡΑΚΛΑ - ΜΑΤΟΡΙΚΟ ΧΑΤΖΗ ΧΟΥΓΙΑ- ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ ΚΑΡΑΒΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΗ ΚΑΙ ΙΤΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΙΤΟΡΙΑ & ΘΕΩΡΙΑ ΤΗ ΕΠΙΤΗΜΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟ ΠΑΜΚ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ 172/τΓ/ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ 557/ , Τ.Γ' ΦΕΚ 928/τΓ'/ ΦΕΚ 889/ τ. Γ ndex.php?p=viewperson&section=&id=2 36&lang=el hatzis/index_gr.html ndex.php?p=viewperson&section=&id=9 9&lang=el ules.php?op=modload& name=cv&file=index&i d=1371&tmima=7&cate gorymenu=2 Α/Α Όνομα Επώνυμο Τμήμα Παν/μιο Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο ΦΕΚ διορισμού 1 Georgios Anagnostopoulos Department of Philosophy 2 Ruth Chadwick Cardiff School of English Communication and Philosophy, 3 Julian Savulescu Oxford Martin School Γ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΠΌ ΟΜΟΤΑΓΗ ΑΕΙ Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΤΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗ California San Diego, USA Cardiff Oxford Αρχαία Φιλοσοφία Ηθική, Γνωσιοθεωρία, Πολιτική Φιλοσοφία «Βιοηθική, Ηθική της Ιατρικής και της Βιοτεχνολογίας» «Βιοηθική, Ηθική της Γενετικής, Ηθική της 'Ερευνας. Ιατρική Ηθική, κατανομή ιατρικών πόρων, συγκατάθεση, εμπιστευτικότητα, πολιτική λήψης αποφάσεων σε περιπτώσεις μη ικανών ατόμων. Ηθική των σπορ» Ιδιο (Ι)- υναφές () - υγγενές (σ) Ιστοσελίδα Βιογραφικού - Δημοσιεύσεων ucsd.edu/faculty/gha/ p/contactsandpeople/pr ofiles/chadwickruth.html our_people/julian_savul escu 4 Claudia Wiesemann Department of Medical Ethics and History of Medicine Goettingen «Βιοηθική και ιατρική ηθική, αυτονομία, πατρότητα, το ηθικό στάτους του παιδιού, βιοηθική και θέματα φύλου, η ιστορία και ηθική του εγκεφαλικού θανάτου» p?id=88 ελίδα 4 από 6

5 5 Bert Gordijn Institute of Ethics, 6 Panagiotis Dimas 7 Nikolas Kompridis Department of Philosophy, Classics, History of Arts and Ideas,, School of Humanities and Communication Arts, Australia 8 George Pavlakos Faculty of Law, 9 Κυριάκος Δημητρίου 10 Iakovos Vasiliou 11 Thomas Sören Hoffmann Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Philosophy Program, The Graduate Center, 12 Emilios Christodoulidis Faculty of Law, Dublin City University Oslo, Norway, and Director of the Norwegian Institute of Athens University Of Western Sydney Antwerpen, Belgium, and School of Law, Glasgow, United Kingdom Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος The City University of New York, USA Fernuniversität in Hagen Glasgow, United Kingdom «Παγκόσμια Ηθική, Ηθική της Επιστήμης, Ηθική της 'Ερευνας, Ηθική της Τεχνολογίας και Βιοηθική» Αρχαία Φιλοσοφία, Γνωσιο-θεωρία Ηθική, Μεταφυσική Πολιτική φιλοσοφία, Καθηγητής Φιλοσοφία και Θεωρία του Δικαίου, Πολιτική Φιλοσοφία, Μεταηθική Ιστορία της κλασικής πρόσληψης με έμφαση στην πλατωνική παράδοση του 18 ου και 19 ου αιώνα και την Ιστορία της Ελληνικής Ιστοριογραφίας. Ιστορία της Πολιτικής κέψης (αρχαίας και νεότερης), πολιτικές ιδεολογίες και ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην πολιτική θεωρία Prof Αρχαία Φιλοσοφία, Ηθική Γνωσιοθεωρία, Mεταφυσική, Φιλοσοφία της φύσης, Φιλοσοφία του γερμανικού ιδεαλισμού, Ηθική, Βιοηθική, Φιλοσοφία της Οικονομίας Φιλοσοφία του Δικαίου u/bertgordijn k/english/people/aca/di mas/ au/teldir/personprocess.php? in.aspx?c=georgios.pav lakos mponent/comprofiler/us erprofile/kyrdem Page- Elements/Academics- Research-Centers- Initiatives/Doctoral- Programs/Philosophy/F aculty-bios/iakovos- Vasiliou eam/lg2/thomas.hoffma nn.shtml hools/law/staff/emiliosc hristodoulidis/ ελίδα 5 από 6

6 13 Christof Rapp 14 Stamatios Tzitzis 15 Μαριάννα Παπαστεφάνου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Maximilian Universität München Institut d Histoire du Droit-CNRS Πανεπιστήμιο Κύπρου Directeur de Recherche CNRS Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχαία Φιλοσοφία. Η συσχέτιση της Αρχαίας Φιλοσοφίας με σύγχρονες έρευνες στο πλαίσιο της Οντολογίας, Ηθικής, Θεωρίας του Πράττειν, Θεωρίας του Επιχειρήματος, Φιλοσοφίας του Πνεύματος. Αρχαία Ρητορική Φιλοσοφία του Δικαίου, Ηθική, Βιοηθική Φιλοσοφίας της Εκπαίδευσης, κριτική θεωρία, Ηθική, επιστημολογία unimuenchen.de/lehreinhe iten/philosophie_3/pers onen/christof_rapp/inde x.html pip.php?article34 omponent/comprofiler/ userprofile/edmari 16 Jean-Jacques Wunenburger Fakulte de Philosophie Universite Jean Moulin Lyon 3 Γενική Φιλοσοφία, γαλλική Φιλοσοφία, uaire/m-wunenburger- jean-jacques kjsp?RH=PHI- Publications ελίδα 6 από 6

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ Γνωστική περιοχή:εξορυξη ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ Γνωστική περιοχή:εξορυξη ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗ ΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ Γνωστική περιοχή:εξορυξη ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ την οποία ανήκουν τα γνωστικά 1.ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ Γ. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ. Λέκτορας, Τομέας Φιλοσοφίας, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΛΕΝΗ Γ. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ. Λέκτορας, Τομέας Φιλοσοφίας, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗ Γ. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ Λέκτορας, Τομέας Φιλοσοφίας, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 Περιεχόμενα Προσωπικά Στοιχεία.....3 Σπουδές....4 Ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ EΠΙΤΗΜΟΝΙΚO ΠΕΔΙ0: ΕΠΙΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕ ΤΕΙ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΥΡΑΝΑ ΕΥΤΡΑΤΙΟ ΡΑΛΛΗ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΓΓΙΝΗ (MAGGINI) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΓΓΙΝΗ (MAGGINI) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΓΓΙΝΗ (MAGGINI) ΟΝΟΜΑ ΓΚΟΛΦΩ (GOLFO) ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΒΑΘΜΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών µελών (αλλοδαπής και ηµεδαπής) του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών µελών (αλλοδαπής και ηµεδαπής) του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Αρµόδια: κα Κλεοπάτρα Παπαγιάννη Τηλ.: 2610 969025, Τelefax: 2610 996664 E-mail:syglitos@upatras.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΙΗΥ469Β7Θ-ΓΒ4 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ. Στρατιωτικών Επιστημών

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ. Στρατιωτικών Επιστημών ΜΗΤΡΩΑ ΜΕΛΩΝ για τα γνωστικά αντικείμενα α. «Διεθνείς Σχέσεις με έμφαση στη Διατλαντική Αμυντική Συνεργασία» και β. «Στρατηγική Αμυντική Ανάλυση με έμφαση στις κοινότητες ασφαλείας» Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ. Στρατιωτικών Επιστημών

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ. Στρατιωτικών Επιστημών ΜΗΤΡΩΑ ΜΕΛΩΝ για τα γνωστικά αντικείμενα α. «Διεθνείς Σχέσεις με έμφαση στη Διατλαντική Αμυντική Συνεργασία» και β. «Στρατηγική Αμυντική Ανάλυση με έμφαση στις κοινότητες ασφαλείας» Α/Α 1 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ Α. Γνωστικό αντικείμενο Χημεία Α.1 Εσωτερικά μέλη 1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΟ 223/31-10-88 ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΥ 2 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Κοιν: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Κοιν: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Παιδαγωγικό Τµήµα Εδρα: Αµαρούσιο (Σταθµός «Ειρήνη» ΗΣΑΠ) Ταχ. /νση: Ηράκλειο Αττικής, ΤΚ 14121 Τηλ.: 210 2896767 Fax: 210 2823247

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Μητρώο Εσωτερικών Εξωτερικών Μελών Ε.Π. ανά Γνωστικό Αντικείμενο 1. Υδατοκαλλιέργειες - Αλιεία Βασικοί άξονες είναι η μελέτη της βιολογίας, της εκτροφής και

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Γνωστικό Αντικείμενο Μικροηλεκτρονικές Διατάξεις Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

Κατάρτιση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Γνωστικό Αντικείμενο Μικροηλεκτρονικές Διατάξεις Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Κατάρτιση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Γνωστικό Αντικείμενο Μικροηλεκτρονικές Διατάξεις Τηλεπικοινωνιακά υστήματα ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΜΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΕΡΗ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

2015 ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Γνωστικό Αντικείμενο: 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ.

2015 ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Γνωστικό Αντικείμενο: 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. 1 1 1 1 2015 ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Υ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ RODOLFO NAYGA GIL JOSE M. University of Toulouse, Ecole Nationale de Formation Agronomique University of Arkansas Technical University

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Aναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στον Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. αντικείμενο Δ.Π.Θ.-ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. αντικείμενο Δ.Π.Θ.-ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 1. ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Α/α Ονοματεπώνυμο Ίδρυμα- Τμήμα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - Απόσπασμα από τα πρακτικά της 33 ης υνεδρίασης της υγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, Αίθουσα υγκλήτου 8 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

(τηλεδιάσκεψη, αίθουσα Σεμιναρίων 2 Ιατρικής Σχολής), 2 Ιουνίου 2004.

(τηλεδιάσκεψη, αίθουσα Σεμιναρίων 2 Ιατρικής Σχολής), 2 Ιουνίου 2004. 1 Α. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ 1. Constantinos Canavas, Καθηγητής Τμήματος Επιστημών και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Αμβούργου, Στάθμιση διακινδύνευσης για τη λήψη τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2004-2008 Ι. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

Ζ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2004-2008 Ι. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ Ζ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2004-2008 Ι. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ 1.Constantinos Canavas, Καθηγητής Τμήματος Επιστημών και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Αμβούργου,

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΗΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΣ A/A EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α. Γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων»

ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α. Γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων» ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Α. Γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων» Α.1 Εσωτερικά μέλη: α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο. αντικείμενο Δ.Π.Θ.-ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο. αντικείμενο Δ.Π.Θ.-ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 1. ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Α/ α 1 2 3 4 Ονοματεπώνυμο ΣΑΜΑΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚA ΜΕΛΗ (ΜΕΛΗ Ε.Π. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚA ΜΕΛΗ (ΜΕΛΗ Ε.Π. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚA ΜΕΛΗ (ΜΕΛΗ Ε.Π. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Δ-ΙΔΡΥΜΑ Δ-ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜ/ΝΙΑ- ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΕΚ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ EMAIL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΟΥΡΙΚΗ Θέση: Αναπληρώτρια καθηγήτρια (πρυτανική πράξη 4792/4-4-2011, ΦΕΚ διορισμού 317/19-5-2011 τ. Γ ) Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΗΤΡΩΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΗΤΡΩΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ -ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & / ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 1 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. I. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. I. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΑΓΓΙΝΗ (MAGGINI) ΟΝΟΜΑ: ΓΚΟΛΦΩ (GOLFO) ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΒΑΘΜΙΔΑ: ΕΠΙΚΟΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιαν. 1995- Λέκτορας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ιούλιος 2002

Ιαν. 1995- Λέκτορας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ιούλιος 2002 ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φιλοσοφίας Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιούπολη, 54 124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Τηλέφωνο: 0030 2310 997327

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ " ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ"

ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ " ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ" ΑΤΕΙΘ Επώνυµο Όνοµα Πατρώνυµο Ίδρυµα Τµήµα Βαθµίδα Γνωστικό αντικείµενο ΦΕΚ ιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες: Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας, καθηγητής κ. Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος.

Απόντες: Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας, καθηγητής κ. Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος. - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - Απόσπασμα από τα πρακτικά της 26 ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, Αίθουσα Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Εσωτερικών Μελών (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΒΑΘΜΙΔΑ Ίδρυμα ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΦΕΚ) e mail & URL

Μητρώο Εσωτερικών Μελών (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΒΑΘΜΙΔΑ Ίδρυμα ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΦΕΚ) e mail & URL Μητρώο Εσωτερικών Μελών (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΒΑΘΜΙΔΑ Ίδρυμα ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΦΕΚ) e mail & URL ΜΠΑΤΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΔΕ ΣΤΕΓ&ΤΕΤΡΟΔ / Τμήμα ΜΥΠ Γεωργικά Μηχανήματα Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο.Π.Α.

- 1 - ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο.Π.Α. ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο.Π.Α. Α. Γνωστικές περιοχές και υποπεριοχές καθηγητών της Σχολής 1 Θεμελιώσεις της επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα