Ετήσια Έκθεση Περιεχόµενα. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσια Έκθεση 2012. Περιεχόµενα. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3"

Transcript

1 Ετήσια Έκθεση 2012

2 Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόµενα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου 4 Χαιρετισµός Προέδρου 5-6 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7-8 Ανασκόπηση Εργασιών 9-14 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης Οικονοµική Έκθεση Κεκτηµένη Αξία - Embedded Value 92-94

3 Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ίδεται ειδοποίηση ότι η 43η Ετήσια Γενική Συνέλευση της UNIVERSAL LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED θα γίνει στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία την 26 η Ιουνίου 2013 και ώρα 5:30 µ.µ. για να ασχοληθεί µε τα ακόλουθα θέµατα: 1. ΕΞΕΤΑΣΗ της έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου και των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ΕΚΛΟΓΗ µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. 3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ της αµοιβής των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. 4. ΕΠΑΝΑ ΙΟΡΙΣΜΟ των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του ιοικητικού Συµβουλίου για καθορισµό της αµοιβής τους. Με εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου Χ.Γ. Χωµατένος Γραµµατέας Λευκωσία 23 Μαΐου 2013 Ετήσια Έκθεση Η Ετήσια Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2012 είναι διαθέσιµη από την Εταιρεία σε ηλεκτρονική και σε έντυπη µορφή. Αντίγραφα της Ετήσιας Έκθεσης µπορούν να ζητηθούν και δύνανται να παραληφθούν από το Τµήµα Μετοχών, στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος ιγενή Ακρίτα 85, 1070 Λευκωσία, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επίσης, η Ετήσια Έκθεση θα είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και σε έντυπη µορφή κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Σηµείωση Πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπό του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι µέτοχος της Εταιρείας. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος ιγενή Ακρίτα 85, 1070 Λευκωσία, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης. 2

4 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Φώτος Ια. Φωτιάδης, Ph.D Πρόεδρος Ανδρέας Γεωργίου Αντιπρόεδρος Αλεξάνδρα Γαλανού Γιώργος Α. Γεωργίου Κωνσταντίνος εκατρής ρ. Ανδρέας Κ. Κρητιώτης ηµοσθένης Ζ. Σεβέρης Σωκράτης Σολοµίδης Αλέξης Φ. Φωτιάδης Παύλος Φ. Φωτιάδης Σταύρος Χριστοδουλίδης ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ρ Ανδρέας Κ. Κρητιώτης ιευθύνων Σύµβουλος & Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής Κύπρος Μοιράνθης Αναπληρωτής Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής Ανδρέας Σιακαλλής Γενικός ιευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Χαράλαµπος Γ. Χωµατένος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ξάνθος Βράχας ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ Ανδρέας Σιακαλλής ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ικηγορικό Γραφείο Λέλλου Π. ηµητριάδη ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ernst & Young Cyprus Ltd ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Universal Tower Λεωφόρος ιγενή Ακρίτα Λευκωσία Τ.Θ , 1505 Λευκωσία 3

5 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου /2011 Αύξηση / (µείωση) % Κεφάλαια Μετόχων ,9 Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων (2,0) Υποχρεώσεις Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων (4,1) Επενδύσεις Ασφαλιστικών Εργασιών (0,7) Εισοδήµατα Οµίλου (0,2) Ασφάλιστρα Οµίλου (0,2) Πληρωµές σε Ασφαλισµένους ,1 Κέρδη / (ζηµιές) για το έτος µετά τη φορολογία (8 103) Κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή 52,4 (61,1) Μέσες τιµές συναλλάγµατος στο τέλος του έτους ΟΛΑΡΙΟ 1,32 1,29 ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,82 0,84 4

6 Χαιρετισµός Προέδρου Αγαπητοί Μέτοχοι, Η κυπριακή οικονοµία, και ιδιαίτερα ο χρηµατοοικονοµικός τοµέας, βιώνουν µια άνευ προηγουµένου σε έκταση και ένταση οικονοµική κρίση η κορύφωση της παρούσης φάσης της οποίας άρχισε τον Μάρτιο του Η κρίση αυτή είναι απότοκο κυρίως της αλόγιστης επένδυσης των δύο µεγάλων τραπεζών σε ελληνικά οµόλογα, της επακόλουθης αποµείωσης τους και της ανικανότητας του κράτους να τις στηρίξει µε δικούς του πόρους όταν παρέστη η ανάγκη λόγω των δηµοσιονοµικών προβληµάτων που αντιµετωπίζει. Ως αποτέλεσµα των συγκυριών αυτών η κυπριακή Κυβέρνηση υποχρεώθηκε να απευθυνθεί στον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης για βοήθεια αναµένοντας από τους Ευρωπαίους εταίρους µας κατανόηση και αλληλέγγυα συµπεριφορά. Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου κ. Φώτος Ια. Φωτιάδης, Ph.D Αντί τούτου βρεθήκαµε ενώπιον ενός εκβιασµού µε στόχους την ουσιαστική εξουθένωση του χρηµατοπιστωτικού µας συστήµατος και την υποβάθµιση της κρατικής µας κυριαρχίας µε απώτερο σκοπό τη µελλοντική διαχείριση του φυσικού µας πλούτου. Αυτές τις επιβουλές των κυρίαρχων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε µε σωφροσύνη και υπευθυνότητα για να µην χάσουµε µια για πάντα την µοναδική ευκαιρία να διασφαλίσουµε τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα στην κυπριακή αποκλειστική οικονοµική ζώνη και να βοηθήσουµε στην σωτηρία της πατρίδας µας µέσω της σωστής διαχείρισης των θεόπεµπτων υδρογονανθράκων µας. Η συµφωνία της 25 ης Μαρτίου 2013, που είχε ως αποτέλεσµα την εκκαθάριση της Λαϊκής Τράπεζας και την υπαγωγή της Τράπεζας Κύπρου σε καθεστώς εξυγίανσης, οδηγεί την κυπριακή οικονοµία σε ένα φαύλο κύκλο ύφεσης και ανεργίας µε κλείσιµο επιχειρήσεων και κοινωνική δυστυχία. Επιπρόσθετα, η αποµείωση των καταθέσεων πέραν των και η αναµενόµενη απώλεια µεγάλου µέρους των καταθέσεων αυτών οδήγησε σε κατακόρυφη πτώση της εµπιστοσύνης στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και επέφερε µεγάλους κλυδωνισµούς στην επιχειρηµατική δραστηριότητα. Αναπόφευκτα κάτι τέτοιο επηρέασε και αναµένεται να συνεχίζει να επηρεάζει τον Όµιλο µας για το προβλεπτό µέλλον. Η Universal Life µέσα από τη συνειδητή προσπάθεια για αποτελεσµατική διασπορά των επενδυτικών κινδύνων έχει προστατεύσει σε µεγάλο βαθµό τα επενδυτικά της Ταµεία και κατ επέκταση τους ασφαλισµένους της αλλά και την ίδια την εταιρεία από πιθανές ζηµιές αλλά και την αβεβαιότητα που επικρατεί στην κυπριακή οικονοµία. Ως οικονοµία και κοινωνία είναι απαραίτητο να επιστρατεύσουµε την αντοχή, τις δυνάµεις και τις δυνατότητες µας διατηρώντας την πίστη µας στο παρόν και το µέλλον της πατρίδας µας διατηρώντας µια σταθερά ευρωπαϊκή πορεία. Στρατηγική προτεραιότητα του Οµίλου µας στα δύσκολα χρόνια που έρχονται θα είναι η διατήρηση της ηγετικής του θέσης στην κυπριακή ασφαλιστική βιοµηχανία και η πειθαρχηµένη και επιλεκτική ανάπτυξη των υφιστάµενων και νέων εργασιών του. Με σταθερά βήµατα, προσφέροντας στην κοινωνία που δραστηριοποιούµαστε, θα συνεχίσουµε να ακολουθούµε την συνετή πολιτική που µας χαρακτηρίζει διασφαλίζοντας την αποτελεσµατική θωράκιση του Οµίλου από τη χρηµατοπιστωτική κρίση που βιώνει ο τόπος µας. 5

7 Χαιρετισµός Προέδρου Η ευρωστία του Οµίλου, η συνετή και υπεύθυνη διαχείριση της ρευστότητας αλλά και των κινδύνων ενισχύει την δυνατότητα µας να αξιοποιήσουµε τις σηµερινές ευκαιρίες και να επενδύσουµε για το αύριο. Με την ευκαιρία αυτή ευχαριστώ ιδιαίτερα το ιοικητικό Συµβούλιο, το ανθρώπινο δυναµικό και τα στελέχη του Οµίλου, η αφοσίωση και η καθοριστική συµβολή των οποίων είναι σηµαντική στην επίτευξη των κοινών µας στόχων ατενίζοντας το µέλλον µε αισιοδοξία. Τέλος ευχαριστώ θερµά εσάς τους µετόχους µας για την εµπιστοσύνη και τη στήριξη σας. Φώτος Ια. Φωτιάδης, Ph.D Πρόεδρος 6

8 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή Η πρωτοφανής κρίση που έπληξε την κυπριακή οικονοµία έχει επιφέρει δραµατικές και πρωτόγνωρες διαφοροποιήσεις στον οικονοµικό χάρτη της χώρας µας. Οι δύο µεγάλοι τραπεζικοί Όµιλοι, θυγατρικές των οποίων είναι οι κυριότεροι ανταγωνιστές µας, βρίσκονται πλέον υπό καθεστώς εκκαθάρισης και διαχείρισης, µε όλες τις επακόλουθες συνέπειες για την οικονοµία γενικότερα αλλά και την ασφαλιστική βιοµηχανία ειδικότερα. Η απόφαση για αναδιάρθρωση των τραπεζών οδήγησε σε απώλεια της εµπιστοσύνης στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, µε επακόλουθο τη δηµιουργία αρνητικού επενδυτικού κλίµατος. Ολόκληρο το χρηµατοοικονοµικό µοντέλο πάνω στο οποίο βασίστηκε η κυπριακή οικονοµία τα τελευταία χρόνια τίθεται τώρα υπό αµφισβήτηση. Παρά την αδυναµία διενέργειας ασφαλών προβλέψεων, µε τη συµφωνία σε ένα πακέτο µέτρων µε στόχο την αποκατάσταση της βιωσιµότητας του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και την Ο Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής ρ. Ανδρέας Κ. Κρητιώτης εξυγίανση των δηµοσίων οικονοµικών κατά τα επόµενα χρόνια τίθεται ένα τέλος στην αβεβαιότητα. Αποφεύγονται επίσης τα καταστροφικά αποτελέσµατα µιας χρεοκοπίας και εξόδου από το Ευρώ και µπαίνουν οι βάσεις για να επανέλθει η σταθερότητα και να αρχίσει µια νέα πορεία ανάπτυξης µέσα από την επανεκκίνηση της οικονοµίας. Η Universal Life και τα επενδυτικά της Ταµεία, όπως ήταν αναµενόµενο, έχουν επηρεαστεί από τις αρνητικές αυτές εξελίξεις. Λόγω όµως της διασποράς των επενδύσεων και της συνετής πολιτικής διαχείρισης κινδύνων που εφαρµόσαµε οι επιπτώσεις είναι σχετικά περιορισµένες. Μέσα σε αυτό το δυσµενές περιβάλλον ο Όµιλος κατέγραψε τη χρονιά που πέρασε συνολικά λογιστικά κέρδη ύψους 6,9 εκ. σε σχέση µε ζηµιές 8,1 εκ. το 2011 µε αυτά να οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στην ανατίµηση των ακινήτων στη Βάσα Κελλακίου, όπου έχει ληφθεί προκαταρκτική άδεια για δηµιουργία γηπέδου γκολφ. Τα κέρδη του έτους µε βάση την κεκτηµένη αξία, γνωστή ως embedded value, ανήλθαν σε 6,7 εκ. σε σχέση µε ζηµιές 9,0 εκ. κατά το Η κεκτηµένη αξία της Εταιρείας παρουσίασε αύξηση στο τέλος του 2012 ανερχόµενη σε 66,5 εκ. από 59,9 εκ. που ήταν το Η αύξηση αυτή οφείλεται, µεταξύ άλλων, στη αύξηση του καθαρού ενεργητικού και την κράτηση 1,4 εκ. ως µη κατανεµηθέν πλεόνασµα του Κλάδου Ζωής. Το 2012 η ασφαλιστική βιοµηχανία συρρικνώθηκε µε τα εγγεγραµµένα ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής να µειώνονται κατά 7,1% σε σύγκριση µε το Τα ετησιοποιηµένα ασφάλιστρα από νέα συµβόλαια σηµείωσαν µείωση 37,4% σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο. Η νέα παραγωγή παραµένει γενικά σε αρκετά χαµηλότερα επίπεδα συγκριτικά µε την περίοδο που προηγήθηκε της έναρξης της οικονοµικής, κρίσης. Η Εταιρεία µας διατηρήθηκε στην τρίτη θέση του Κλάδου Ζωής µε µερίδιο αγοράς 14,3%, ελαφρά αυξηµένο σε σύγκριση µε το 2011, µε µεικτά ασφάλιστρα που ανήλθαν σε 51,1 εκ. παρουσιάζοντας µείωση 5,1% από τον προηγούµενο χρόνο. Τα εγγεγραµµένα ασφάλιστρα από νέες εργασίες του κλάδου ζωής ανήλθαν σε 3,9 εκ., παρουσιάζοντας µείωση 15,2% από τον προηγούµενο χρόνο. Ως αποτέλεσµα της οικονοµικής στενότητας και της µειωµένης ρευστότητας στην αγορά παρατηρήθηκε αύξηση των εξαγορών ασφαλιστηρίων συµβολαίων κατά 43,9%. Παρ όλες τις αντίξοες συνθήκες που επικράτησαν, ο Κλάδος Ατυχηµάτων και Υγείας στην Κύπρο σηµείωσε άνοδο 5,4% στα µεικτά ασφάλιστρα του κλάδου, φτάνοντας τα 105,2 εκ. Αυτό καταδεικνύει ότι ο κόσµος 7

9 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή πιστεύει στο θεσµό της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και τον εµπιστεύεται για κάλυψη των αναγκών του. Η Εταιρεία µας µε µεικτά ασφάλιστρα 30,0 εκ. πέτυχε αύξηση της παραγωγής της κατά 9,3% σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο, βελτιώνοντας ακόµη περισσότερο τη θέση της και παραµένοντας µε διαφορά η µεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο αυτό µε µερίδιο αγοράς 28,2%. Μέσα σε αυτή τη δοκιµασία που περνά η κυπριακή οικονοµία οι προτεραιότητες του Οµίλου για το 2013 εστιάζονται στη διατήρηση ικανοποιητικής ρευστότητας, στη συνετή και αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων, στην ανάπτυξη των εργασιών µε έµφαση στην ενίσχυση του ικτύου Πωλήσεων και στην αξιοποίηση της µεγάλης ακίνητης ιδιοκτησίας του. Σε αυτές τις δύσκολες στιγµές πρώτιστο µέληµα µας είναι η διατήρηση της εµπιστοσύνης των πελατών µας, η οποία αποτελεί και τον ακρογωνιαίο λίθο της δουλειάς µας. Ορθά και αντικειµενικά ενηµερώνουµε τους πελάτες µας για την αξία διατήρησης των συµβολαίων ζωής που κατέχουν, εξηγώντας ότι η επένδυση µέσω ενός ασφαλιστηρίου ζωής ή συνταξιοδότησης παρέχει όχι µόνο τη δυνατότητα για σταδιακή συσσώρευση ενός κεφαλαίου σε µακροπρόθεσµη βάση, αλλά και ευρεία διασπορά των επενδύσεων ικανή να απορροφήσει σε µεγάλο βαθµό τις επιπτώσεις από µεµονωµένα γεγονότα όπως αυτά που βιώνουµε. Περισσότερο από ποτέ άλλοτε απαιτείται εγρήγορση, συνεργασία, ευελιξία και συναντίληψη έτσι ώστε όλοι µαζί, µε εφόδιο τη βαριά κληρονοµιά της Universal Life, να αντεπεξέλθουµε αποτελεσµατικά στις νέες προκλήσεις. Κλείνοντας µε µια νότα αισιοδοξίας θα ήθελα να επισηµάνω ότι η κρίση αυτή µπορεί να αποτελέσει και ευκαιρία για την Εταιρεία µας λόγω της µη διασύνδεσης της µε τα δύο τραπεζικά ιδρύµατα που βρέθηκαν στο µάτι του κυκλώνα. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µας προς τους πελάτες και τους µετόχους µας για την εµπιστοσύνη τους, προς το ανθρώπινο δυναµικό για την αφοσίωση του στις προσπάθειες για επίτευξη των κοινών µας στόχων, καθώς επίσης και στον Πρόεδρο και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου για την άψογη συνεργασία. ρ. Ανδρέας Κ. Κρητιώτης Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής 8

10 Ανασκόπηση Εργασιών Ασφαλιστικές Εργασίες Κλάδου Ζωής Η νέα παραγωγή σε ατοµικά ασφάλιστρα ζωής ανήλθε σε 3.9 εκατοµµύρια παρουσιάζοντας µείωση της τάξης του 15.2% συγκριτικά µε το Τα συνολικά ασφάλιστρα ζωής της Εταιρείας παρουσίασαν µείωση 5.0% από 53.9 εκατοµµύρια που ήταν το 2011 σε 51.1 εκατοµµύρια. Οι µεικτές πληρωµές σε κατόχους ασφαλιστηρίων ανήλθαν σε 63.6 εκατοµµύρια (2011: 54.3 εκατοµµύρια) εκ των οποίων τα 19.9 εκατοµµύρια αφορούσαν λήξεις συµβολαίων (2011: 21.2 εκατοµµύρια) και τα 39.3 εκατοµµύρια εξαγορές συµβολαίων (2011: 27.4 εκατοµµύρια). Το υπόλοιπο ποσό ύψους 4.4 εκατοµµυρίων αφορούσε µεικτές αποζηµιώσεις σε ασφαλιστήρια του κλάδου ζωής (2011: 5.7 εκατοµµύρια) µε τις καθαρές αποζηµιώσεις που αναλογούν στην Εταιρεία µετά και την αφαίρεση του µεριδίου των αντασφαλιστών να ανέρχονται σε 2.9 εκατοµµύρια (2011: 3.8 εκατοµµύρια). Οι επενδύσεις του κλάδου ζωής της Εταιρείας παρουσίασαν κέρδη ύψους 20,3 εκατοµµυρίων (2011: ζηµιές 37,6 εκατοµµύρια). Τα κέρδη από την αύξηση στην κεφαλαιουχική αξία καθώς και από τη διάθεση επενδύσεων ανήλθαν το 2012 σε 14,7 εκατοµµύρια (2011: ζηµιές 46,2 εκατοµµύρια) ενώ τα έσοδα από επενδύσεις ανήλθαν στα 5,6 εκατοµµύρια (2011: 8,6 εκατοµµύρια). Τα αποτελέσµατα του κλάδου ζωής επωφελήθηκαν από τη µείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 8,51% φθάνοντας τα 7,6 εκατοµµύρια (2011: 8,3 εκατοµµύρια) σαν αποτέλεσµα της ορθότερης ανακατανοµής των εξόδων µεταξύ των δύο κλάδων. Παράλληλα, οι προµήθειες που καταβάλλονται προς στους ασφαλιστικούς αντιπροσώπους παρουσίασαν µείωση κατά 19,5% στα 3,2 εκατοµµύρια (2011: 4,0 εκατοµµύρια). Τα αποθεµατικά του κλάδου ζωής παρουσίασαν µείωση από 323,7 εκατοµµύρια το 2011 σε 309,9 εκατοµµύρια το Με τη διενέργεια της αναλογιστικής εκτίµησης µεταφέρθηκε πλεόνασµα 7,5 εκατοµµυρίων στο λογαριασµό αποτελεσµάτων (2011: έλλειµµα 6,2 εκατοµµύρια) ενώ παρέµεινε αδιανέµητο πλεόνασµα ύψους 1,4 εκατοµµυρίων. Η Εταιρεία προσφέρει στους πελάτες της µια ευρεία γκάµα ασφαλιστικών προϊόντων που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες τους, µε έµφαση στα σχέδια ζωής επενδυτικού τύπου unit-linked για τα οποία ο πελάτης φέρει εξ ολοκλήρου τον επενδυτικό κίνδυνο, στις απλές ασφαλίσεις που παρέχουν µόνο ασφαλιστική κάλυψη και στα ασφαλιστήρια µε συµµετοχή στα κέρδη της Εταιρείας. Αναλογιστική Εκτίµηση Οι καθαρές υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συµβολαίων του κλάδου ζωής στις 31 εκεµβρίου 2012 ανήλθαν σε 308,6 εκατοµµύρια σε σχέση µε 323,7 εκατοµµύρια τον προηγούµενο χρόνο. Προέκυψε αναλογιστικό πλεόνασµα για το έτος ύψους 9,6 εκατοµµυρίων (2011: έλλειµµα 6,4 εκατοµµύρια). Η Εταιρεία ακολουθεί µε συνέπεια την πάγια πολιτική της για δίκαιη κατανοµή των κερδών µεταξύ των µετόχων και των ασφαλισµένων της. Μετά από σχετική σύσταση του Εντεταλµένου Αναλογιστή της Εταιρείας και λαµβάνοντας υπόψη το ύψος του αδιανέµητου πλεονάσµατος η κλίµακα κατανοµής συνήθων κερδών σε ασφαλιστήρια µε συµµετοχή στα κέρδη της Εταιρείας για το ασφαλιστικό έτος 2012 αυξήθηκε στα 25 ανά χιλιάδα ασφαλισµένου ποσού συγκριτικά µε 20 ανά χιλιάδα ασφαλισµένου ποσού το Επίσης, έχει διατηρηθεί η κλίµακα κατανοµής κερδών λήξης σε ασφαλιστήρια µε συµµετοχή στα κέρδη τα οποία ανέχονται από 5% µέχρι 35% των συνήθων κερδών, ανάλογα µε τη διάρκεια του συµβολαίου. Το µεταφερόµενο πλεόνασµα προς όφελος τω µετόχων για το 2012 ανήλθε σε 7,5 εκατοµµύρια ενώ 0,7 εκατοµµύρια χρησιµοποιήθηκαν για την παραχώρηση των προαναφερθέντων συνήθων κερδών σε συµβόλαια µε συµµετοχή στα κέρδη. Κατά την διάρκεια του 2012 έχει πληρωθεί το συνολικό ποσό των 1,0 εκατοµµυρίων αναφορικά µε κέρδη λήξης σε ασφαλιστήρια που έχουν καταστεί απαιτητά λόγω λήξης ή απώλειας ζωής ασφαλισµένου. Ταυτόχρονα ποσό 1,4 εκατοµµυρίου παρέµεινε αδιανέµητο στο αποθεµατικό κλάδου ζωής. 9

11 Ανασκόπηση Εργασιών Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την κατανοµή του πλεονάσµατος του κλάδου ζωής είναι οι αποδόσεις των επενδύσεων, η προοπτική κερδοφορίας στο µέλλον, το τυχόν αδιανέµητο (µη κατανεµηµένο) πλεόνασµα καθώς και οι προσδοκίες των κατόχων ασφαλιστηρίων. Η κατανοµή του πλεονάσµατος του κλάδου ζωής κατά τα τελευταία τρία χρόνια είχε ως εξής: Κατανοµή για το έτος στους κατόχους ασφαλιστηρίων Μεταφορά προς /(από) την κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 7500 (6 191) 500 (Μείωση) / αύξηση στο µη κατανεµηθέν πλεόνασµα 1352 ( 957) (1 587) Πλεόνασµα/(Έλλειµµα) για το έτος πριν την κατανοµή 9600 ) (6 375) 37 Επενδύσεις και Εσωτερικά Επενδυτικά Ταµεία Η Εταιρεία διαχειρίζεται σηµαντικά ποσά για λογαριασµό των ασφαλισµένων της, τα οποία είναι κατανεµηµένα σε τέσσερα εσωτερικά επενδυτικά ταµεία (internal unit-linked funds) και σε πέµπτο ταµείο το οποίο περιλαµβάνει τις επενδύσεις που καλύπτουν όλα τα υπόλοιπα µαθηµατικά αποθέµατα της Εταιρείας, πλην των υποχρεώσεων από τις αξίες των µονάδων σε συµβόλαια τύπου unit-linked. Η χάραξη και εφαρµογή της επενδυτικής πολιτικής των ταµείων αυτών καθορίζεται από την εσωτερική Επιτροπή Επενδύσεων της Εταιρείας που συνέρχεται σε τακτά διαστήµατα. Από τις συνολικές επενδύσεις της Εταιρείας ύψους 334,4 εκατοµµυρίων στις 31 εκεµβρίου 2012, το µεγαλύτερο ποσό 318,6 εκατοµµύρια αφορούσε επενδύσεις του κλάδου ζωής, (2011: 321,5 εκατοµµύρια). Οι επενδύσεις συνδεδεµένες µε τα εσωτερικά επενδυτικά ταµεία ανήλθαν σε 229,1 εκατοµµύρια, σε σχέση µε 228,7 εκατοµµύρια το 2011 και αποτελούσαν ποσοστό 68,5% των συνολικών επενδύσεων. Οι επενδύσεις εξωτερικού του κλάδου ζωής ανήλθαν σε 106,4 εκατοµµύρια ή το 33,4% των συνολικών επενδύσεων του κλάδου, ποσοστό που αποδεικνύει τη µεγάλη έµφαση που δίδεται σε επενδύσεις εξωτερικού για διασπορά του επενδυτικού κινδύνου. Στα εσωτερικά επενδυτικά ταµεία που είναι συνδεδεµένα µε συµβόλαια τύπου unit-linked κατανέµονται τα στοιχεία ενεργητικού που προκύπτουν από τα επενδυόµενα ποσά που πιστώνονται περιοδικά σε αυτά, µείον τα ποσά που αποσύρονται από αυτά. Τα συγκεκριµένα όµως στοιχεία ενεργητικού που απαρτίζουν το κάθε ταµείο καθώς και το εισόδηµα που απορρέει από αυτά, αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας. Η διαχείριση των τεσσάρων εσωτερικών επενδυτικών ταµείων της Εταιρείας γίνεται µέσα στα πλαίσια των προκαθορισµένων στόχων και παρέχεται διαφάνεια αναφορικά µε τη σύσταση του κάθε ταµείου και τους επενδυτικούς του στόχους. Το Universal Growth Fund επιδιώκει την επίτευξη υψηλής µακροπρόθεσµης απόδοσης κυρίως από κεφαλαιουχικά και εισοδηµατικά κέρδη αλλά και υπεράξια επενδύσεων. Το Universal Property Fund επιδιώκει την επίτευξη σχετικά υψηλής µακροπρόθεσµης απόδοσης κυρίως από επενδύσεις σε ακίνητη περιοσία. Το Universal Security Fund επιδιώκει την επίτευξη ικανοποιητικής µακροπρόθεσµης απόδοσης κυρίως από επενδύσεις σταθερού εισοδήµατος. Το Universal Guaranteed Fund παρέχει εγγυηµένη απόδοση που υπολογίζεται σε σχέση µε το εκάστοτε βασικό επιτόκιο repo rate της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το ταµείο επενδύει κυρίως σε τραπεζικές καταθέσεις. 10

12 Ανασκόπηση Εργασιών Το ύψος του ενεργητικού του κάθε ταµείου στο τέλος του 2012 και 2011 είχε ως εξής: Ύψος Ενεργητικού Universal Growth Fund Universal Property Fund Universal Security Fund Universal Guaranteed Fund Κατά το 2012, τα επενδυτικά ταµεία της Εταιρείας είχαν θετικές αποδόσεις. Η µετοχική µονάδα του Universal Growth Fund, σηµείωσε αύξηση 3,12% (2011: µείωση 17,13%), του Universal Property Fund 1,08% (2011: µείωση 8,47%), του Universal Security Fund 6,37% (2011: µείωση 13,0%), και του Universal Guaranteed Fund 2,79 % (2011: αύξηση 2,93%). Κεκτηµένη Αξία (Embedded Value) Η κεκτηµένη αξία της Εταιρείας, γνωστή ως embedded value, περιλαµβάνει το συµφέρον των µετόχων στο καθαρό ενεργητικό της Universal Life και τις προβλέψεις για τα µελλοντικά κέρδη που θα προκύψουν από τα συµβόλαια σε ισχύ. Το επιτόκιο προεξόφλησης κινδύνου που έχει χρησιµοποιηθεί στον υπολογισµό της κεκτηµένης αξίας για το 2012 ήταν 9,0% συγκριτικά µε 9,5% για το Η αξία των συµβολαίων σε ισχύ στις 31 εκεµβρίου 2012 ανήλθε στα 36,3 εκατοµµύρια σε σχέση µε 37,8 εκατοµµύρια το Το σύνολο της κεκτηµένης αξίας στο τέλος του 2012, που περιλαµβάνει τόσο το καθαρό ενεργητικό της Εταιρείας όσο και τυχόν µη κατανεµηθέν πλεόνασµα του κλάδου ζωής, αυξήθηκε στα 66,5 εκατοµµύρια σε σχέση µε 59,9 εκατοµµύρια το Κατ επέκταση, η εσωτερική αξία της Εταιρείας ανά µετοχή αυξήθηκε σε 4,92 στο τέλος του 2012 σε σχέση µε 4,51 που ήταν στο τέλος του Τα κέρδη του 2012 µε βάση την κεκτηµένη αξία, που ουσιαστικά αντιπροσωπεύουν την αλλαγή στην κεκτηµένη αξία και οποιοδήποτε µέρισµα που πληρώθηκε στους µετόχους µέσα στο έτος, ανήλθαν σε 6,7 εκατοµµύρια (2011: ζηµιές 9,1 εκατοµµύρια). Ασφαλιστικές Εργασίες Κλάδου Ατυχηµάτων και Υγείας Τα µεικτά ασφάλιστρα του κλάδου ατυχηµάτων και υγείας σηµείωσαν άνοδο 9,3% σε σχέση µε το 2011 και ανήλθαν σε 30,0 εκατοµµύρια ενώ τα κέρδη του κλάδου παρουσίασαν οριακή αύξηση στο 1,1 εκατοµµύριο (2011: 1,0 εκατοµµύρια). Ο ρυθµός αύξησης των ασφαλίστρων κρίνεται ικανοποιητικός παρά τη σχετική ωρίµανση του χαρτοφυλακίου που αναπόφευκτα µειώνει τη διατηρησιµότητα του χαρτοφυλακίου. Το σχέδιο υγείας MultiCare, που αποτελεί το κατεξοχήν σχέδιο ολοκληρωµένης ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στην Κυπριακή αγορά, παρουσίασε αύξηση 11,0% στα µεικτά ασφάλιστρα και συνέβαλε στην παραγωγή µε ποσοστό 93,2% στο σύνολο των µεικτών ασφαλίστρων του κλάδου. Αντίθετα, τα υπόλοιπα σχέδια υγείας που προσφέρει η Εταιρεία και τα σχέδια προσωπικών ατυχηµάτων παρουσίασαν µείωση στα µεικτά ασφάλιστρα της τάξης του 10%. Οι δείκτες αποζηµιώσεων παρέµειναν σε ικανοποιητικά επίπεδα λόγω της ορθολογιστικής τιµολογιακής πολιτικής που ακολουθεί η Εταιρεία τόσο στα ατοµικά όσο και στα οµαδικά σχέδια. Η συνέχιση της πολιτικής αυτής αναµένεται να προσδώσει παρόµοια αποτελέσµατα στην κερδοφορία των επόµενων ετών. Μακροπρόθεσµα, µε την εφαρµογή των νέων συστηµάτων πληροφορικής που ήδη ξεκίνησαν να υλοποιούνται και που εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθούν µέχρι το τέλος του 2013, αναµένεται περαιτέρω 11

13 Ανασκόπηση Εργασιών βελτίωση της λειτουργίας και των εσωτερικών διαδικασιών του Τµήµατος Ατυχηµάτων και Υγείας τα οποία θα συνεισφέρουν σε ακόµη µεγαλύτερη κερδοφορία του κλάδου. Παρά την υποβόσκουσα οικονοµική κρίση, ο κλάδος της υγείας συνεχίζει να παρουσιάζει αυξητική τάση στην Κύπρο λόγω της ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέµατα υγείας αλλά και των σηµαντικών αδυναµιών που παρουσιάζει σήµερα ο δηµόσιος τοµέας. Η Εταιρεία, παρά τον έντονο συναγωνισµό που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, συνεχίζει να αυξάνει την διαφορά που την χωρίζει από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές της στα µερίδια αγοράς του κλάδου ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης εδραιώνοντας έτσι συνεχώς την πρωτοπορία της. Κτηµατικές δραστηριότητες Λόγω του ότι η αξία της κτηµατικής περιουσίας της Εταιρείας έχει φτάσει σχεδόν το επιτρεπόµενο όριο που προνοεί η ασφαλιστική νοµοθεσία η Εταιρεία έχει περιορίσει τις επενδύσεις της σε κτήµατα και αγοράζει κτήµατα µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και συγκεκριµένα µόνο σε περιοχές που διαθέτει ήδη κτήµατα και µια νέα αγορά θα ενοποιούσε τα κτήµατα της σε µια συµπαγή µάζα, για µια πιο ορθολογιστική αξιοποίηση τους στο µέλλον. Μέχρι το τέλος του 2012, η Εταιρεία, µαζί µε την εξ ολοκλήρου θυγατρική της εταιρεία Universal Properties Ltd, κατείχε περίπου δεκάρια γης σε πέντε συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές της Κύπρου. Η εκτιµηµένη αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας της Εταιρείας και των θυγατρικών της στο τέλος του 2012 ήταν εκατοµµύρια από τα οποία τα εκατοµµύρια αφορούσαν ακίνητα στην Κύπρο και τα υπόλοιπα 9.1 εκατοµµύρια στη Ρουµανία. Από τις συνολικές επενδύσεις της Εταιρείας σε ακίνητα στην Κύπρο, περιουσία ύψους 92.0 εκατοµµυρίων είναι κατανεµηµένη στα εσωτερικά επενδυτικά ταµεία προς όφελος των ασφαλισµένων. Μέρος της ιδιοκτησίας αυτής βρίσκεται σε περιοχές, η αξιοποίηση των οποίων µπορεί να γίνει µόνο µέσω οργανωµένης ανάπτυξης και προϋποθέτει τη διεξαγωγή µελετών βιωσιµότητας για την ανάπτυξη τους. Ήδη η εταιρεία έχει προχωρήσει στο διορισµό συµβούλων µελετητών από το εξωτερικό και το εσωτερικό µε σκοπό την αξιοποίηση της κτηµατικής περιουσίας της εταιρείας στη περιοχή Ορεινής (Καλό Χωριό, Κλήρου, Γούρρι και Φυκάρδου). Η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει τον Φεβρουάριο του 2012 προκαταρκτική άδεια για τη δηµιουργία γηπέδου γκολφ στα κτήµατα της στην περιοχή Βάσας Κελλακίου, η οποία περιλαµβάνει και κίνητρα οικιστικής ανάπτυξης µέχρι τετραγωνικά µέτρα οικοδοµών. Η Εταιρεία προχώρησε ήδη στον διορισµό των απαιτούµενων συµβούλων, ντόπιων και ξένων, ούτως ώστε να είναι έτοιµη µέχρι το τέλος Αυγούστου του 2013 να υποβάλει αίτηση για έκδοση πολεοδοµικής άδειας για τη δηµιουργία γηπέδου γκολφ. Πρέπει να σηµειωθεί ότι εκκρεµεί ακόµη µια αίτηση της εταιρείας για τη δηµιουργία γηπέδου γκολφ στον Πύργο Τυλληρίας η οποία θα εξεταστεί σε περίπτωση ακύρωσης µιας από τις προκαταρκτικές άδειες που έχουν ήδη δοθεί. Η Εταιρεία αφού εξασφάλισε όλες τις απαιτούµενες άδειες για το διαχωρισµό σε οικόπεδα µέρος της οικιστικής γης που διαθέτει στον Κάτω Πύργο Τυλληρίας, έχει προχωρήσει στο διορισµό εργολάβου ο οποίος προχωρεί µε γοργούς ρυθµούς στην εκτέλεση των έργων διαχωρισµού. Υπολογίζεται µέχρι τα µέσα Ιουλίου 2013 θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες διαχωρισµού. Παρόλο που αρχικά οι πωλήσεις των οικοπέδων ήταν πολύ ενθαρρυντικές λόγω της οικονοµικής κρίσης που µαστίζει την χώρα µας, κατά το 2012 ήταν µηδαµινές. Η Εταιρεία διαθέτει επίσης ιδιόκτητους γραφειακούς χώρους σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου στους οποίους στεγάζεται το διοικητικό προσωπικό και το ασφαλιστικό δυναµικό. Η εκτιµηµένη αξία των πιο πάνω ακινήτων στις 31 εκεµβρίου 2011 ανερχόταν συνολικά σε 21,5 εκατοµµύρια, ποσό που περιλαµβάνεται στα στοιχεία του πάγιου ενεργητικού της. 12

14 Ανασκόπηση Εργασιών Τεχνολογία και Πληροφορική Μέσα στο 2012 και παρά την επιδείνωση του οικονοµικού κλίµατος, συνεχίστηκε η πάγια πολιτική της Εταιρείας για συνεχή αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό της τεχνολογικής υποδοµής και των συστηµάτων της. Πρωταρχικοί στόχοι της πολιτικής αυτής παραµένουν η διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών της καθώς και η ασφάλεια των συστηµάτων και πληροφοριών, αποσκοπώντας παράλληλα στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσµατικότητας του προσωπικού και των συνεργατών της αλλά και της επιχειρηµατικής ευελιξίας της Εταιρείας γενικότερα. Κατά το χρόνο που πέρασε, συνεχίστηκαν µε εντατικούς ρυθµούς οι εργασίες υλοποίησης στο έργο του Group+ το οποίο µε την εφαρµογή του θα υποστηρίξει και θα αναβαθµίσει τις παρεχόµενες υπηρεσίες στον ραγδαία αναπτυσσόµενο κλάδο Ατυχηµάτων & Υγείας καθώς και στις οµαδικές ασφαλίσεις. Επιπρόσθετα, συνεχίστηκε η αναβάθµιση των συστηµάτων ασφάλειας του δικτύου και των επικοινωνιών της Εταιρείας όπου πέραν των εξωτερικών κινδύνων δόθηκε έµφαση και στην εσωτερική ασφάλεια δηλαδή στην αντιµετώπιση πιθανών ρίσκων ή κινδύνων εντός του δικτύου της Εταιρείας που µπορεί να επηρεάσουν την τεχνολογική της υποδοµή. Εντός του 2012 υλοποιήθηκαν επίσης µε επιτυχία τα δύο νέα έργα του τµήµατος Ανθρώπινου υναµικού τα οποία αυτοµατοποίησαν πλήρως τον κύκλο εργασιών σε σχέση µε τις ώρες προσέλευσης / αποχώρησης των υπαλλήλων καθώς και µε την υποβολή / έγκριση των αδειών απουσίας τους. Κατά τη διάρκεια του προηγούµενου χρόνου ξεκίνησαν επίσης σηµαντικά έργα που στοχεύουν στην υποβοήθηση του έργου του ασφαλιστικού δυναµικού της Εταιρείας. Πιο συγκεκριµένα, άρχισαν οι εργασίες για τη δηµιουργία ενός εξειδικευµένου εργαλείου συνταξιοδοτικού υπολογισµού το οποίο θα χρησιµοποιείται από τους ασφαλιστικούς συµβούλους της Εταιρείας για την εξεύρεση των συνταξιοδοτικών αναγκών των πελατών τους. Το έργο έχει ήδη ολοκληρωθεί και βρίσκεται στη διαδικασία υλοποίησης. Παράλληλα, στοχεύοντας στην όσο το δυνατό πιο άµεση εξυπηρέτηση των πελατών της Εταιρείας, άρχισαν οι εργασίες υλοποίησης ενός νέου έργου µε την ονοµασία Agents Mobile Office το οποίο θα δίνει την δυνατότητα στους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές της Εταιρείας να έχουν πρόσβαση µέσω διαδικτύου σε συγκεκριµένα συστήµατα και εργαλεία που τους αφορούν τα οποία µέχρι τώρα είχαν τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν µόνο από τους χώρους εργασίας τους.. Ήδη, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του έργου η οποία βρίσκεται στην διαδικασία υλοποίησης και περιλαµβάνει πρόσβαση µέσω ιαδικτύου (α) στα στοιχεία των πελατών και των ασφαλιστικών συµβολαίων τους, (β) στο πρόγραµµα ετοιµασίας ασφαλιστικών προσφορών, (γ) στο πρόγραµµα υπολογισµού φόρου εισοδήµατος, (δ) στο εργαλείο συνταξιοδοτικού υπολογισµού και (ε) σε προσωπικό ηµερολόγιο και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Μετά την υλοποίηση της πρώτης φάσης θα ακολουθήσει και δεύτερη η οποία θα περιλαµβάνει σειρά νέων προγραµµάτων και εργαλείων για περεταίρω βελτίωση των υπηρεσιών και της αποτελεσµατικότητας των ασφαλιστικών µας διαµεσολαβητών. Τόσο τα προαναφερθέντα έργα όσο και άλλα που έχουν δροµολογηθεί ή που πρόκειται να δροµολογηθούν, αναµένεται να αναβαθµίσουν ακόµη περισσότερο το επίπεδο τεχνολογικής υποδοµής της Εταιρείας. Σε συνδυασµό µε τη συντονισµένη προσπάθεια που γίνεται για πλήρη αξιοποίηση της τεχνολογίας από το προσωπικό και τους συνεργάτες της, τα έργα αυτά θα βοηθήσουν τα µέγιστα την πάρα πέρα πορεία της Εταιρείας παρέχοντάς της αριθµό συγκριτικών πλεονεκτηµάτων µέσα στο ιδιαίτερα δύσκολο και ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαµορφώνεται. Κοινωνική προσφορά Σήµερα περισσότερο από ποτέ η προσφορά προς τον συνάνθρωπο είναι απαραίτητο συστατικό της πολιτικής οποιασδήποτε Εταιρείας. Η Universal Life το αναγνωρίζει, το σέβεται και γι αυτό το έχει κάνει θεσµό από την ίδρυσή της να συνεισφέρει στην κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται. Εδώ και 20 χρόνια στέκεται δίπλα στον Παγκύπριο Σύνδεσµο Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑ.ΣΥ.ΚΑΦ) αρωγός στις υπηρεσίες του για ανακούφιση των καρκινοπαθών συνανθρώπων µας και εταίρος στην προσπάθειά του για ενηµέρωση και πρόληψη. Κατά το 2012 στήριξε οικονοµικά την εκστρατεία 13

15 Ανασκόπηση Εργασιών οικονοµικής ενίσχυσης και συνείσφερε στην εκστρατεία πρόληψης για τον καρκίνο του τραχήλου της µήτρας, η οποία στέφτηκε µε ιδιαίτερη επιτυχία. Επιπρόσθετα, η Universal Life ήταν και το 2012 ο επίσηµος χορηγός της εβδοµάδας ενηµέρωσης για τις ρευµατοπάθειες που διοργανώνεται κάθε χρόνο από τον Αντιρευµατικό Σύνδεσµο Κύπρου, ενώ έχει συνεισφέρει οικονοµικά και σε πολλούς µικρότερους φιλανθρωπικούς συνδέσµους, µεµονωµένα άτοµα που χρειάζονται βοήθεια αλλά και σε αθλητικά σωµατεία. Επίσης, για 10η συνεχή χρονιά στήριξε µε χορηγία της την αποστολή µελών του Συνδέσµου ιαιτητών Αντισφαίρισης στο Λονδίνο, για να διαιτητεύσουν αγώνες στο Wimbledon. Ακόµη, κατά το 2012, αντί χριστουγεννιάτικων δώρων προς το προσωπικό της Εταιρείας έγινε εισφορά ισάξιου ποσού στον σύνδεσµο Βαγόνι Αγάπης, µε σκοπό να ενισχυθεί το αξιόλογο έργο του για στήριξη άπορων οικογενειών. Όσον αφορά στην παιδεία, η Universal Life συνέχισε την προσφορά της µέσω του αριστείου προς τον πρώτο αριστεύσαντα φοιτητή του κλάδου ιοίκησης Μονάδων Υγείας του Ανοικτού Πανεπιστηµίου, δείχνοντας µε αυτό τον τρόπο έµπρακτα τη σηµασία που δίδει στην εκπαίδευση. Απαραίτητο συστατικό για την επιτυχία της κοινωνικής πολιτικής της Universal Life αποτελεί κάθε χρόνο και το προσωπικό της, το οποίο συµµετέχει ενεργά και µε ανιδιοτέλεια τόσο στους εράνους όσο και στις διάφορες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται, εκπροσωπώντας την Εταιρεία. 14

16 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης

17 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος της πολιτικής για την Εταιρική ιακυβέρνηση είναι η αξιόπιστη και λειτουργική κατανοµή εξουσιών µεταξύ των µετόχων και του ιοικητικού Συµβουλίου και η επαρκής ανεξαρτησία του τελευταίου στη λήψη αποφάσεων έτσι που να διασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία της Εταιρείας. Από το 2005, η Εταιρεία εφαρµόζει τον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης που έχει καταρτιστεί από το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Στα πλαίσια της ορθής εφαρµογής των αρχών της Εταιρικής ιακυβέρνησης, η Εταιρεία έχει θεσπίσει ένα σύνολο εσωτερικών κανόνων και µηχανισµών ελέγχου. Στο σχετικό εσωτερικό κανονισµό που ετοιµάστηκε περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, οι αρχές λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου και των Επιτροπών που έχουν εγκαθιδρυθεί καθώς και οι αρχές που διέπουν τις Γενικές Συνελεύσεις και τις σχέσεις µε τους Μετόχους. Κατά το 2012 λειτούργησαν οι ακόλουθες έξι Επιτροπές του ιοικητικού Συµβουλίου: 1. Εκτελεστική Επιτροπή 2. Επιτροπή ιορισµών και Εταιρικής ιακυβέρνησης 3. Επιτροπή Αµοιβών 4. Επιτροπή Ελέγχου 5. Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας 6. Επιτροπή ιαχείρισης Κινδύνων και Επενδύσεων. Β. ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης αυτής, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από έντεκα Συµβούλους. Από αυτούς, οι τρεις είναι µη εκτελεστικοί και ανεξάρτητοι, οι επτά είναι µη εκτελεστικοί και µη ανεξάρτητοι και ο ένας είναι εκτελεστικός και µη ανεξάρτητος ιοικητικός Σύµβουλος. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα (τουλάχιστον έξι φορές το χρόνο) ούτως ώστε να παρέχεται στους Συµβούλους η δυνατότητα να εξετάζουν τους στόχους, τον προϋπολογισµό και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών, τις σηµαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες και άλλες σηµαντικές συναλλαγές. Οι Σύµβουλοι ενηµερώνονται έγκαιρα και γραπτώς για όλες τις συνεδρίες του ιοικητικού Συµβουλίου και έχουν στη διάθεση τους όλα τα έγγραφα σχετικά µε την κάθε συνεδρία. Κατά το 2012, έγιναν έξι συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου. Όλοι οι ιοικητικοί Σύµβουλοι έχουν πρόσβαση στις συµβουλές και υπηρεσίες του Γραµµατέα της Εταιρείας. Ανεξάρτητες επαγγελµατικές συµβουλές είναι διαθέσιµες στους ιοικητικούς Συµβούλους σύµφωνα µε την εσωτερική πολιτική που διαµορφώθηκε και ψηφίστηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος κατέχουν τη θέση του µη εκτελεστικού Προέδρου και του µη εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Εταιρείας και θεωρούνται µη ανεξάρτητα µέλη. Οι Πρόεδροι των έξι Επιτροπών του ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας. Οι κανόνες όσον αφορά τη σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου και το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του, καθορίζονται στο Καταστατικό της Εταιρείας ως ακολούθως: Ο αριθµός των ιοικητικών Συµβούλων δεν πρέπει να είναι µικρότερος των πέντε και µεγαλύτερος των δεκατριών. 16

18 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης Σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση δύο από τα εκάστοτε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου αποχωρούν. Οι ιοικητικοί Σύµβουλοι που θα αποχωρούν κάθε χρόνο θα είναι εκείνοι που για µακρύτερη περίοδο από την προηγούµενη εκλογή τους κατείχαν το αξίωµα του ιοικητικού Συµβούλου. Ανάµεσα όµως σε ιοικητικούς Συµβούλους οι οποίοι απέκτησαν συγχρόνως την ιδιότητα αυτή, εκείνοι που θα αποχωρούν (εκτός αν µεταξύ τους συµφωνήσουν διαφορετικά) θα καθορίζονται µε κλήρο. ιοικητικός Σύµβουλος που αποχωρεί θα δικαιούται να επανεκλεγεί. Στη συνέλευση κατά την οποία ένας ιοικητικός Σύµβουλος έχει αποχωρήσει µε τον πιο πάνω τρόπο, η Εταιρεία θα µπορεί να πληρώσει τη θέση που κενώθηκε εκλέγοντας κάποιο πρόσωπο για τη θέση τούτη, και αν παραλείψει να το κάνει, ο ιοικητικός Σύµβουλος που αποχωρεί θα θεωρείται, δεδοµένου ότι θα έχει προσφέρει τον εαυτό του για επανεκλογή, ότι έχει επανεκλεγεί, εκτός αν στη συνέλευση αυτή αποφασισθεί ρητώς όπως µη πληρωθεί η θέση που κενώθηκε ή εκτός αν ψήφισµα για την επανεκλογή του ιοικητικού Συµβούλου αυτού είχε προταθεί στη συνέλευση και απορριφθεί. Κανένα πρόσωπο εκτός από ιοικητικό Σύµβουλο που αποχωρεί κατά τη συνέλευση δεν δικαιούται να εκλεγεί ιοικητικός Σύµβουλος σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση χωρίς την εισήγηση του ιοικητικού Συµβουλίου, εκτός αν σε τρεις το λιγότερο ηµέρες και όχι περισσότερες από 21 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που ορίστηκε για τη συνέλευση, αφεθεί στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας γραπτή ειδοποίηση υπογραµµένη από µέλος που τηρεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να παρευρεθεί και ψηφίσει στη συνέλευση για την οποία δόθηκε η ειδοποίηση, µε την οποία να εκφράζει την πρόθεση του να προτείνει το πρόσωπο τούτο για εκλογή και επιπρόσθετα γραπτή ειδοποίηση υπογραµµένη από το πρόσωπο που προτάθηκε ότι δέχεται να εκλεγεί. Το ιοικητικό Συµβούλιο θα µπορεί οποτεδήποτε να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο στο αξίωµα του ιοικητικού Συµβούλου, είτε προς το σκοπό πλήρωσης θέσης που κενώθηκε έκτακτα είτε επιπρόσθετα προς τους υπάρχοντες ιοικητικούς Συµβούλους, νοουµένου ότι ο συνολικός αριθµός των ιοικητικών Συµβούλων δεν θα υπερβαίνει κατά οποιοδήποτε χρόνο τον αριθµό που καθορίζεται σύµφωνα µε το Καταστατικό. ιοικητικός Σύµβουλος που διορίζεται µε τον τρόπο αυτό θα κατέχει το αξίωµα αυτό µόνο µέχρι την αµέσως επόµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση, οπότε δικαιούται να εκλεγεί και πάλι, αλλά δεν θα λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό των ιοικητικών Συµβούλων που θ αποχωρήσουν εκ περιτροπής κατά τη συνέλευση εκείνη. Η Εταιρεία µπορεί µε έκτακτο ψήφισµα για το οποίο θα έχει δοθεί ειδική ειδοποίηση σύµφωνα µε το Άρθρο 136 και 178 του Νόµου, να παύει οποιοδήποτε από τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου πριν από τη λήξη της θητείας του και τούτο παρά τις οποιεσδήποτε πρόνοιες του Καταστατικού ή οποιασδήποτε συµφωνίας που έγινε µεταξύ της Εταιρείας και του ιοικητικού Συµβούλου τούτου. Η παύση αυτή του ιοικητικού Συµβούλου δεν επηρεάζει οποιαδήποτε απαίτηση του για αποζηµίωση για τυχόν παράβαση των όρων οποιασδήποτε σύµβασης υπηρεσίας που υπογράφηκε µεταξύ του και της Εταιρείας. Η Εταιρεία µπορεί µε τακτικό ψήφισµα να διορίζει άλλο πρόσωπο στη θέση ενός ιοικητικού Συµβούλου που έχει παυθεί σύµφωνα µε τον αµέσως προηγούµενο Κανονισµό και χωρίς επηρεασµό των εξουσιών του ιοικητικού Συµβουλίου δυνάµει του Κανονισµού 100, η Εταιρεία µπορεί σε Γενική Συνέλευση να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο ως µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου είτε για την πλήρωση θέσης που κενώθηκε είτε ως επιπρόσθετου ιοικητικού Συµβούλου. Πρόσωπο που θα έχει διοριστεί στη θέση του ιοικητικού Συµβούλου που παύθηκε µε τον πιο πάνω τρόπο ή για την πλήρωση κενής θέσης που χηρεύει µε τον τρόπο αυτό, θα υπόκειται σε αποχώρηση κατά τον ίδιο χρόνο όπως θα αποχωρούσε το µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου στη θέση του οποίου το πρόσωπο αυτό διορίστηκε, ως εάν αυτό να έγινε µέλος του ιοικητικού 17

19 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης Συµβουλίου την ηµέρα που έγινε το απελθόν µέλος. Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα να διορίζει ένα ή περισσότερα από τα µέλη του ως ιευθύνοντες Συµβούλους για περίοδο και µε όρους που καθορίζονται κάθε φορά απ αυτό και µπορεί να ανακαλεί το διορισµό που έγινε µε τον τρόπο αυτό. Το µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου που διορίζεται µε τον τρόπο αυτό δεν υπόκειται κατά την περίοδο που κατέχει τη θέση αυτή σε αποχώρηση εκ περιτροπής, ούτε και λαµβάνεται υπόψη κατά τον καθορισµό των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου που αποχωρούν εκ περιτροπής. Ο διορισµός του όµως τερµατίζεται σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητά του ως µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου. Οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στο Καταστατικό της Εταιρείας είναι έγκυρη µόνο µε ειδικό ψήφισµα σε συνέλευση των µετόχων. Το ιοικητικό Συµβούλιο δικαιούται να εκδώσει µετοχικό κεφάλαιο αν υπάρχει επαρκές µη εκδοµένο εγκεκριµένο κεφάλαιο και εφόσον οι µετοχές που θα προκύψουν προσφερθούν κατά προτίµηση στους υφιστάµενους µετόχους, ανάλογα µε το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν οι µετοχές τους. Σε περίπτωση που η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου συνεπάγεται και αύξηση του εγκεκριµένου κεφαλαίου ή οι µετοχές δεν θα προσφερθούν στους υφιστάµενους µετόχους, τότε πρέπει να ληφθεί η έγκριση των µετόχων σε Γενική Συνέλευση. Αναλυτικά το ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τα πιο κάτω µέλη: Φώτος Ια. Φωτιάδης, Πρόεδρος Γεννήθηκε το Σπούδασε Οικονοµικά, Λογιστικά, ιοίκηση Επιχειρήσεων, Νοµικά και ηµοσιογραφία. Είναι κάτοχος του Ph.D από το Beverly Hill University USA στα Οικονοµικά και ιοίκηση Επιχειρήσεων. Είναι επίτιµος Πρόξενος της οµινικανικής ηµοκρατίας. ιετέλεσε επί µακρόν Μέλος των ιοικητικών Συµβουλίων του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ. Ιδρυτής και Πρόεδρος του Παγκυπρίου Συνδέσµου ιαφηµιζόντων και του Παγκυπρίου Συνδέσµου Βιοµηχάνων Ποτοποιίας. Είναι µέλος του Executive Committee του Cyprus (Harvard) International Institute for the Environment and Public Health και µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµίου Κύπρου. Είναι ο ιδρυτής και εκτελεστικός Πρόεδρος του Οµίλου Εταιρειών Φώτος Φωτιάδης που περιλαµβάνει πάνω από 40 εταιρείες στην Κύπρο και στο εξωτερικό οι οποίες ασχολούνται µε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων που περιλαµβάνει διεθνές εµπόριο, βιοµηχανία (µπύρα Carlsberg και Λέων, επιτραπέζιο νερό «Αγρός», χυµούς «Ένα», κρασιά Κυπερούντας), εξαγωγές, εισαγωγές και διανοµή µεγάλης γκάµας προϊόντων διεθνούς κύρους και ηγετικά κυπριακά προϊόντα. Μεταξύ των δραστηριοτήτων του Οµίλου Εταιρειών Φώτος Φωτιάδης περιλαµβάνεται επίσης η ανάπτυξη γης στην Κύπρο και στο εξωτερικό για τη δηµιουργία µεγάλων και πρωτοποριακών οικιστικών και τουριστικών µονάδων. Επιχειρηµατίας. Ανδρέας Γεωργίου, Αντιπρόεδρος Γεννήθηκε το Σπούδασε Οικονοµικά στο London School of Economics και είναι κάτοχος του πτυχίου Bachelor of Science (Economics). Με την ίδρυση της Κεντρικής Τράπεζας το 1963 διορίστηκε Τµηµατάρχης Οικονοµικών Ερευνών και το 1967 ιευθυντής Εξωτερικών Εργασιών της Τράπεζας. Την 1η Νοεµβρίου 1969 διορίστηκε Γενικός ιευθυντής της υπό ίδρυση τότε Universal Life στην οποία υπηρέτησε ως Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής µέχρι τις 29 Φεβρουαρίου ιετέλεσε Πρόεδρος της Εταιρείας από τις 18 εκεµβρίου 2001 µέχρι τις 25 Φεβρουαρίου ιετέλεσε επίσης Πρόεδρος και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Universal Bank Public Ltd, της Universal Life (Ελλάς) AAEZ, Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού, Πρόεδρος του Συνδέσµου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου και κατά διαστήµατα µέλος του Κρατικού Συµβουλευτικού Σώµατος Ασφαλειών. Υπηρέτησε επίσης ως Πρόεδρος της Επιτροπής LIMRA-Europe και µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της LIMRA Αµερικής. Είναι Πρόεδρος της Universal Insurance Agency Ltd. Το 2006 διορίστηκε µέλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής Ασφαλίσεων από τον Υπουργό Οικονοµικών. 18

20 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης Ανδρέας Κ. Κρητιώτης, Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής Ο Ανδρέας Κρητιώτης γεννήθηκε στη Λευκωσία το Σπούδασε Χηµικός Μηχανικός στο Imperial College του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου και ακολούθησε µεταπτυχιακές σπουδές στο Massachusetts Institute of Technology (MIT) στις ΗΠΑ, απ όπου αποφοίτησε το 1986 µε πτυχία Master και Ph.D Ξεκίνησε τη σταδιοδροµία του στη Γερµανία, στον Τοµέα Έρευνας και Ανάπτυξης της διεθνούς εταιρείας Bayer AG, όπου γρήγορα ανέλαβε διευθυντικά καθήκοντα και ηγήθηκε τµήµατος που παρείχε συµβουλευτικές υπηρεσίες σε τοµείς παραγωγής. Επέστρεψε στην Κύπρο το 1992 για να εργαστεί στο Τµήµα Συµβουλευτικών Υπηρεσιών της Τράπεζας Αναπτύξεως, όπου ασχολήθηκε κυρίως µε µελέτες στρατηγικής και αξιολογήσεις επενδυτικών έργων. Το 1996 ανέλαβε τη Γενική ιεύθυνση της EuroLife, της ασφαλιστικής εταιρείας ζωής του Συγκροτήµατος της Τράπεζας Κύπρου. Αποχώρησε από το Συγκρότηµα το 2007 για να ιδρύσει εταιρεία παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών, αναλαµβάνοντας έργα για εταιρείες χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, εµπορίου, βιοµηχανικής παραγωγής και υγείας. Τον Ιανουάριο 2012 διορίστηκε στο ιοικητικό Συµβούλιο της Universal Life και από την 1η Μαρτίου 2012 είναι Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής και ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας. Αλεξάνδρα Γαλανού Γεννήθηκε το Σπούδασε Κοινωνιολογία (M.A. Sociology) στη Νέα Υόρκη και είναι Associate του Chartered Institute of Bankers (A.C.I.B.). Είναι µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας από το Είναι µέλος σε ιοικητικά Συµβούλια δηµόσιων και ιδιωτικών εταιρειών. Επιχειρηµατίας. Κωνσταντίνος εκατρής Γεννήθηκε το Σπούδασε Οικονοµικά στο Λονδίνο, εξασφαλίζοντας το δίπλωµα του Bachelor of Arts. Είναι Associate του Chartered Insurance Institute (A.C.I.I.) και φέρει τον τίτλο του Chartered Insurer. Είναι µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας από το Από το Σεπτέµβριο του 2001 κατέχει τη θέση του ιευθύνοντος Συµβούλου της ασφαλιστικής εταιρείας Commercial General Insurance Limited. ιετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσµου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ασφάλισης (CEA). Είναι Αντιπρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, Πρόεδρος της Κλαδικής Επιτροπής Μηχανοκινήτων Οχηµάτων του πιο πάνω Συνδέσµου, Πρόεδρος του Ταµείου Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχηµάτων, µέλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής Ασφαλίσεων, µέλος της Επιτροπής Εξεταστών του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου, µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινοπραξίας Ασφαλιστών Οχηµάτων ηµόσιας Χρήσης καθώς επίσης και µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας Εργοδοτών και Βιοµηχάνων. Είναι επίσης µέλος σε ιοικητικά Συµβούλια ιδιωτικών εταιρειών. ηµοσθένης Ζ. Σεβέρης Γεννήθηκε το Σπούδασε Οικονοµικά στο Ecole des Hautes Etudes Commerciales στο University of Lausanne της Ελβετίας. Είναι µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας από το Είναι επίσης µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕLMA Holdings Public Company Ltd και άλλων ιδιωτικών εταιρειών. Είναι Επίτιµος Γενικός Πρόξενος της Φινλανδίας στην Κύπρο και πρώην Πρόεδρος του Προξενικού Σώµατος Κύπρου. Επιχειρηµατίας. Παύλος Φ. Φωτιάδης Γεννήθηκε το Σπούδασε Οικονοµικά στο Harvard University. Συνέχισε τις σπουδές του στο INSEAD Business School στο Fontainebleau, στην Γαλλία, και απέκτησε το Master of Business Administration. Είναι µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας από το Είναι ιευθύνων Σύµβουλος της Photos Photiades Breweries Ltd. Γιώργος Α. Γεωργίου Γεννήθηκε το Σπούδασε Mechanical Engineering (B. Eng) στο Imperial College στο Λονδίνο και ιοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στο Columbia Business School της Νέας Υόρκης. Είναι Εκτελεστικός ιευθυντής της Protamare Hotels Ltd και συνιδρυτής των εταιρειών imer Medical Services Ltd, PSC Engineering Ltd και G11 Holdings Ltd. Είναι µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Magnum 19

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7 Ετήσια Έκθεση 2013 Περιεχόµενα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου 4 Χαιρετισµός Προέδρου 5 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7-8

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7-8 Ετήσια Έκθεση 2011 Περιεχόµενα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου 4 Χαιρετισµός Προέδρου 5-6 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7 Ετήσια Έκθεση 2015 Περιεχόµενα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου 4 Χαιρετισµός Προέδρου 5 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7-10

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7-10 Ετήσια Έκθεση 2010 Περιεχόµενα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου 4 Χαιρετισµός Προέδρου 5-6 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2009. Περιεχόμενα. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2

Ετήσια Έκθεση 2009. Περιεχόμενα. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 Ετήσια Έκθεση 2009 Περιεχόμενα Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 3 Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 Βασικά Οικονομικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Περιεχόµενα. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3

Ετήσια Έκθεση Περιεχόµενα. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Ετήσια Έκθεση 2008 Ετήσια Έκθεση 2008 Περιεχόµενα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου 4 Χαιρετισµός Προέδρου 5-6 ηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Ε ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Ε ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Ε ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων πρώτου τριµήνου 24 2 Ενοποιηµένος Ισολογισµός στις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 28 Μαρτίου 2007 1 Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Α Η καθιέρωση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και η ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD. Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2005

UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD. Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2005 UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2005 29 Μαρτίου 2006 Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Α Η καθιέρωση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και η ενίσχυση του εποπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος Α: Η Liberty Life Insurance Public Company Limited εφαρµόζει τις διατάξεις Α, Γ και του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης (ΚΕ ) που αφορούν το ιοικητικό Συµβούλιο, Ευθύνη και Λογιστικό Έλεγχο και σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος A Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συμφερόντων όλων των Μετόχων, έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014 1 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γιατοέτοςπουέληξεστις31

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 11 Μέρος A Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συμφερόντων όλων των Μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται τα έντυπα της ειδοποίησης ανάληψης θέσης µε βάση το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων.

Επισυνάπτονται τα έντυπα της ειδοποίησης ανάληψης θέσης µε βάση το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων. 3 Ιουνίου 211 Θέµα: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Θα θέλαµε να πληροφορήσουµε το επενδυτικό κοινό ότι διεξήχθη χθες Τετάρτη 29 Ιουνίου 211 και ώρα 17: στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας, στην

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι Χαιρετισμός Προέδρου 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αγαπητοί Μέτοχοι Το 2014 ήταν το δεύτερο έτος δημοσιονομικής προσαρμογής της κυπριακής οικονομίας μετά την τραπεζική και τη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κυπριακές Λίρες Βασικά Οικονοµικά στοιχεία 2005 2004 Μεταβολή 2005 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος Α: Η Liberty Life Insurance Public Company Ltd εφαρµόζει τις διατάξεις Α, Γ και του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης (ΚΕ ) που αφορούν το ιοικητικό Συµβούλιο, Ευθύνη και Λογιστικό Έλεγχο και σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Α' Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει την 3 η Αναθεωρημένη Έκδοση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εκδόθηκε από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το Μάρτιο 2011 και εφαρμόζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397 Στην Αθήνα σήμερα την 29η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 25 Αυγούστου 2010 Της Εταιρείας: DIMCO PLC Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 24 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Νοέμβριος, 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) είναι ο αναγνωρισμένος φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. Αγαπητοί Μέτοχοι

Χαιρετισμός Προέδρου. Αγαπητοί Μέτοχοι Χαιρετισμός Προέδρου Αγαπητοί Μέτοχοι Πέντε χρόνια μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, oι ραγδαίες εξελίξεις και οι συχνές κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και ανατροπές σε παγκόσμιο αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015 31/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31%

Ανακοίνωση. Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31% Ανακοίνωση Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία 2007-2009 Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31% Στόχοι µέχρι το 2009: Ετήσιος ρυθµός αύξησης κερδών µετά τη φορολογία πέραν του

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2012 28 Νοεμβρίου 2012 - Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ - ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα