Ετήσια Έκθεση Περιεχόµενα. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσια Έκθεση 2012. Περιεχόµενα. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3"

Transcript

1 Ετήσια Έκθεση 2012

2 Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόµενα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου 4 Χαιρετισµός Προέδρου 5-6 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7-8 Ανασκόπηση Εργασιών 9-14 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης Οικονοµική Έκθεση Κεκτηµένη Αξία - Embedded Value 92-94

3 Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ίδεται ειδοποίηση ότι η 43η Ετήσια Γενική Συνέλευση της UNIVERSAL LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED θα γίνει στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία την 26 η Ιουνίου 2013 και ώρα 5:30 µ.µ. για να ασχοληθεί µε τα ακόλουθα θέµατα: 1. ΕΞΕΤΑΣΗ της έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου και των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ΕΚΛΟΓΗ µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. 3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ της αµοιβής των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. 4. ΕΠΑΝΑ ΙΟΡΙΣΜΟ των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του ιοικητικού Συµβουλίου για καθορισµό της αµοιβής τους. Με εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου Χ.Γ. Χωµατένος Γραµµατέας Λευκωσία 23 Μαΐου 2013 Ετήσια Έκθεση Η Ετήσια Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2012 είναι διαθέσιµη από την Εταιρεία σε ηλεκτρονική και σε έντυπη µορφή. Αντίγραφα της Ετήσιας Έκθεσης µπορούν να ζητηθούν και δύνανται να παραληφθούν από το Τµήµα Μετοχών, στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος ιγενή Ακρίτα 85, 1070 Λευκωσία, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επίσης, η Ετήσια Έκθεση θα είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και σε έντυπη µορφή κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Σηµείωση Πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπό του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι µέτοχος της Εταιρείας. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος ιγενή Ακρίτα 85, 1070 Λευκωσία, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης. 2

4 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Φώτος Ια. Φωτιάδης, Ph.D Πρόεδρος Ανδρέας Γεωργίου Αντιπρόεδρος Αλεξάνδρα Γαλανού Γιώργος Α. Γεωργίου Κωνσταντίνος εκατρής ρ. Ανδρέας Κ. Κρητιώτης ηµοσθένης Ζ. Σεβέρης Σωκράτης Σολοµίδης Αλέξης Φ. Φωτιάδης Παύλος Φ. Φωτιάδης Σταύρος Χριστοδουλίδης ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ρ Ανδρέας Κ. Κρητιώτης ιευθύνων Σύµβουλος & Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής Κύπρος Μοιράνθης Αναπληρωτής Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής Ανδρέας Σιακαλλής Γενικός ιευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Χαράλαµπος Γ. Χωµατένος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ξάνθος Βράχας ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ Ανδρέας Σιακαλλής ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ικηγορικό Γραφείο Λέλλου Π. ηµητριάδη ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ernst & Young Cyprus Ltd ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Universal Tower Λεωφόρος ιγενή Ακρίτα Λευκωσία Τ.Θ , 1505 Λευκωσία 3

5 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου /2011 Αύξηση / (µείωση) % Κεφάλαια Μετόχων ,9 Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων (2,0) Υποχρεώσεις Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων (4,1) Επενδύσεις Ασφαλιστικών Εργασιών (0,7) Εισοδήµατα Οµίλου (0,2) Ασφάλιστρα Οµίλου (0,2) Πληρωµές σε Ασφαλισµένους ,1 Κέρδη / (ζηµιές) για το έτος µετά τη φορολογία (8 103) Κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή 52,4 (61,1) Μέσες τιµές συναλλάγµατος στο τέλος του έτους ΟΛΑΡΙΟ 1,32 1,29 ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,82 0,84 4

6 Χαιρετισµός Προέδρου Αγαπητοί Μέτοχοι, Η κυπριακή οικονοµία, και ιδιαίτερα ο χρηµατοοικονοµικός τοµέας, βιώνουν µια άνευ προηγουµένου σε έκταση και ένταση οικονοµική κρίση η κορύφωση της παρούσης φάσης της οποίας άρχισε τον Μάρτιο του Η κρίση αυτή είναι απότοκο κυρίως της αλόγιστης επένδυσης των δύο µεγάλων τραπεζών σε ελληνικά οµόλογα, της επακόλουθης αποµείωσης τους και της ανικανότητας του κράτους να τις στηρίξει µε δικούς του πόρους όταν παρέστη η ανάγκη λόγω των δηµοσιονοµικών προβληµάτων που αντιµετωπίζει. Ως αποτέλεσµα των συγκυριών αυτών η κυπριακή Κυβέρνηση υποχρεώθηκε να απευθυνθεί στον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης για βοήθεια αναµένοντας από τους Ευρωπαίους εταίρους µας κατανόηση και αλληλέγγυα συµπεριφορά. Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου κ. Φώτος Ια. Φωτιάδης, Ph.D Αντί τούτου βρεθήκαµε ενώπιον ενός εκβιασµού µε στόχους την ουσιαστική εξουθένωση του χρηµατοπιστωτικού µας συστήµατος και την υποβάθµιση της κρατικής µας κυριαρχίας µε απώτερο σκοπό τη µελλοντική διαχείριση του φυσικού µας πλούτου. Αυτές τις επιβουλές των κυρίαρχων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε µε σωφροσύνη και υπευθυνότητα για να µην χάσουµε µια για πάντα την µοναδική ευκαιρία να διασφαλίσουµε τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα στην κυπριακή αποκλειστική οικονοµική ζώνη και να βοηθήσουµε στην σωτηρία της πατρίδας µας µέσω της σωστής διαχείρισης των θεόπεµπτων υδρογονανθράκων µας. Η συµφωνία της 25 ης Μαρτίου 2013, που είχε ως αποτέλεσµα την εκκαθάριση της Λαϊκής Τράπεζας και την υπαγωγή της Τράπεζας Κύπρου σε καθεστώς εξυγίανσης, οδηγεί την κυπριακή οικονοµία σε ένα φαύλο κύκλο ύφεσης και ανεργίας µε κλείσιµο επιχειρήσεων και κοινωνική δυστυχία. Επιπρόσθετα, η αποµείωση των καταθέσεων πέραν των και η αναµενόµενη απώλεια µεγάλου µέρους των καταθέσεων αυτών οδήγησε σε κατακόρυφη πτώση της εµπιστοσύνης στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και επέφερε µεγάλους κλυδωνισµούς στην επιχειρηµατική δραστηριότητα. Αναπόφευκτα κάτι τέτοιο επηρέασε και αναµένεται να συνεχίζει να επηρεάζει τον Όµιλο µας για το προβλεπτό µέλλον. Η Universal Life µέσα από τη συνειδητή προσπάθεια για αποτελεσµατική διασπορά των επενδυτικών κινδύνων έχει προστατεύσει σε µεγάλο βαθµό τα επενδυτικά της Ταµεία και κατ επέκταση τους ασφαλισµένους της αλλά και την ίδια την εταιρεία από πιθανές ζηµιές αλλά και την αβεβαιότητα που επικρατεί στην κυπριακή οικονοµία. Ως οικονοµία και κοινωνία είναι απαραίτητο να επιστρατεύσουµε την αντοχή, τις δυνάµεις και τις δυνατότητες µας διατηρώντας την πίστη µας στο παρόν και το µέλλον της πατρίδας µας διατηρώντας µια σταθερά ευρωπαϊκή πορεία. Στρατηγική προτεραιότητα του Οµίλου µας στα δύσκολα χρόνια που έρχονται θα είναι η διατήρηση της ηγετικής του θέσης στην κυπριακή ασφαλιστική βιοµηχανία και η πειθαρχηµένη και επιλεκτική ανάπτυξη των υφιστάµενων και νέων εργασιών του. Με σταθερά βήµατα, προσφέροντας στην κοινωνία που δραστηριοποιούµαστε, θα συνεχίσουµε να ακολουθούµε την συνετή πολιτική που µας χαρακτηρίζει διασφαλίζοντας την αποτελεσµατική θωράκιση του Οµίλου από τη χρηµατοπιστωτική κρίση που βιώνει ο τόπος µας. 5

7 Χαιρετισµός Προέδρου Η ευρωστία του Οµίλου, η συνετή και υπεύθυνη διαχείριση της ρευστότητας αλλά και των κινδύνων ενισχύει την δυνατότητα µας να αξιοποιήσουµε τις σηµερινές ευκαιρίες και να επενδύσουµε για το αύριο. Με την ευκαιρία αυτή ευχαριστώ ιδιαίτερα το ιοικητικό Συµβούλιο, το ανθρώπινο δυναµικό και τα στελέχη του Οµίλου, η αφοσίωση και η καθοριστική συµβολή των οποίων είναι σηµαντική στην επίτευξη των κοινών µας στόχων ατενίζοντας το µέλλον µε αισιοδοξία. Τέλος ευχαριστώ θερµά εσάς τους µετόχους µας για την εµπιστοσύνη και τη στήριξη σας. Φώτος Ια. Φωτιάδης, Ph.D Πρόεδρος 6

8 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή Η πρωτοφανής κρίση που έπληξε την κυπριακή οικονοµία έχει επιφέρει δραµατικές και πρωτόγνωρες διαφοροποιήσεις στον οικονοµικό χάρτη της χώρας µας. Οι δύο µεγάλοι τραπεζικοί Όµιλοι, θυγατρικές των οποίων είναι οι κυριότεροι ανταγωνιστές µας, βρίσκονται πλέον υπό καθεστώς εκκαθάρισης και διαχείρισης, µε όλες τις επακόλουθες συνέπειες για την οικονοµία γενικότερα αλλά και την ασφαλιστική βιοµηχανία ειδικότερα. Η απόφαση για αναδιάρθρωση των τραπεζών οδήγησε σε απώλεια της εµπιστοσύνης στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, µε επακόλουθο τη δηµιουργία αρνητικού επενδυτικού κλίµατος. Ολόκληρο το χρηµατοοικονοµικό µοντέλο πάνω στο οποίο βασίστηκε η κυπριακή οικονοµία τα τελευταία χρόνια τίθεται τώρα υπό αµφισβήτηση. Παρά την αδυναµία διενέργειας ασφαλών προβλέψεων, µε τη συµφωνία σε ένα πακέτο µέτρων µε στόχο την αποκατάσταση της βιωσιµότητας του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και την Ο Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής ρ. Ανδρέας Κ. Κρητιώτης εξυγίανση των δηµοσίων οικονοµικών κατά τα επόµενα χρόνια τίθεται ένα τέλος στην αβεβαιότητα. Αποφεύγονται επίσης τα καταστροφικά αποτελέσµατα µιας χρεοκοπίας και εξόδου από το Ευρώ και µπαίνουν οι βάσεις για να επανέλθει η σταθερότητα και να αρχίσει µια νέα πορεία ανάπτυξης µέσα από την επανεκκίνηση της οικονοµίας. Η Universal Life και τα επενδυτικά της Ταµεία, όπως ήταν αναµενόµενο, έχουν επηρεαστεί από τις αρνητικές αυτές εξελίξεις. Λόγω όµως της διασποράς των επενδύσεων και της συνετής πολιτικής διαχείρισης κινδύνων που εφαρµόσαµε οι επιπτώσεις είναι σχετικά περιορισµένες. Μέσα σε αυτό το δυσµενές περιβάλλον ο Όµιλος κατέγραψε τη χρονιά που πέρασε συνολικά λογιστικά κέρδη ύψους 6,9 εκ. σε σχέση µε ζηµιές 8,1 εκ. το 2011 µε αυτά να οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στην ανατίµηση των ακινήτων στη Βάσα Κελλακίου, όπου έχει ληφθεί προκαταρκτική άδεια για δηµιουργία γηπέδου γκολφ. Τα κέρδη του έτους µε βάση την κεκτηµένη αξία, γνωστή ως embedded value, ανήλθαν σε 6,7 εκ. σε σχέση µε ζηµιές 9,0 εκ. κατά το Η κεκτηµένη αξία της Εταιρείας παρουσίασε αύξηση στο τέλος του 2012 ανερχόµενη σε 66,5 εκ. από 59,9 εκ. που ήταν το Η αύξηση αυτή οφείλεται, µεταξύ άλλων, στη αύξηση του καθαρού ενεργητικού και την κράτηση 1,4 εκ. ως µη κατανεµηθέν πλεόνασµα του Κλάδου Ζωής. Το 2012 η ασφαλιστική βιοµηχανία συρρικνώθηκε µε τα εγγεγραµµένα ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής να µειώνονται κατά 7,1% σε σύγκριση µε το Τα ετησιοποιηµένα ασφάλιστρα από νέα συµβόλαια σηµείωσαν µείωση 37,4% σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο. Η νέα παραγωγή παραµένει γενικά σε αρκετά χαµηλότερα επίπεδα συγκριτικά µε την περίοδο που προηγήθηκε της έναρξης της οικονοµικής, κρίσης. Η Εταιρεία µας διατηρήθηκε στην τρίτη θέση του Κλάδου Ζωής µε µερίδιο αγοράς 14,3%, ελαφρά αυξηµένο σε σύγκριση µε το 2011, µε µεικτά ασφάλιστρα που ανήλθαν σε 51,1 εκ. παρουσιάζοντας µείωση 5,1% από τον προηγούµενο χρόνο. Τα εγγεγραµµένα ασφάλιστρα από νέες εργασίες του κλάδου ζωής ανήλθαν σε 3,9 εκ., παρουσιάζοντας µείωση 15,2% από τον προηγούµενο χρόνο. Ως αποτέλεσµα της οικονοµικής στενότητας και της µειωµένης ρευστότητας στην αγορά παρατηρήθηκε αύξηση των εξαγορών ασφαλιστηρίων συµβολαίων κατά 43,9%. Παρ όλες τις αντίξοες συνθήκες που επικράτησαν, ο Κλάδος Ατυχηµάτων και Υγείας στην Κύπρο σηµείωσε άνοδο 5,4% στα µεικτά ασφάλιστρα του κλάδου, φτάνοντας τα 105,2 εκ. Αυτό καταδεικνύει ότι ο κόσµος 7

9 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή πιστεύει στο θεσµό της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και τον εµπιστεύεται για κάλυψη των αναγκών του. Η Εταιρεία µας µε µεικτά ασφάλιστρα 30,0 εκ. πέτυχε αύξηση της παραγωγής της κατά 9,3% σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο, βελτιώνοντας ακόµη περισσότερο τη θέση της και παραµένοντας µε διαφορά η µεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο αυτό µε µερίδιο αγοράς 28,2%. Μέσα σε αυτή τη δοκιµασία που περνά η κυπριακή οικονοµία οι προτεραιότητες του Οµίλου για το 2013 εστιάζονται στη διατήρηση ικανοποιητικής ρευστότητας, στη συνετή και αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων, στην ανάπτυξη των εργασιών µε έµφαση στην ενίσχυση του ικτύου Πωλήσεων και στην αξιοποίηση της µεγάλης ακίνητης ιδιοκτησίας του. Σε αυτές τις δύσκολες στιγµές πρώτιστο µέληµα µας είναι η διατήρηση της εµπιστοσύνης των πελατών µας, η οποία αποτελεί και τον ακρογωνιαίο λίθο της δουλειάς µας. Ορθά και αντικειµενικά ενηµερώνουµε τους πελάτες µας για την αξία διατήρησης των συµβολαίων ζωής που κατέχουν, εξηγώντας ότι η επένδυση µέσω ενός ασφαλιστηρίου ζωής ή συνταξιοδότησης παρέχει όχι µόνο τη δυνατότητα για σταδιακή συσσώρευση ενός κεφαλαίου σε µακροπρόθεσµη βάση, αλλά και ευρεία διασπορά των επενδύσεων ικανή να απορροφήσει σε µεγάλο βαθµό τις επιπτώσεις από µεµονωµένα γεγονότα όπως αυτά που βιώνουµε. Περισσότερο από ποτέ άλλοτε απαιτείται εγρήγορση, συνεργασία, ευελιξία και συναντίληψη έτσι ώστε όλοι µαζί, µε εφόδιο τη βαριά κληρονοµιά της Universal Life, να αντεπεξέλθουµε αποτελεσµατικά στις νέες προκλήσεις. Κλείνοντας µε µια νότα αισιοδοξίας θα ήθελα να επισηµάνω ότι η κρίση αυτή µπορεί να αποτελέσει και ευκαιρία για την Εταιρεία µας λόγω της µη διασύνδεσης της µε τα δύο τραπεζικά ιδρύµατα που βρέθηκαν στο µάτι του κυκλώνα. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µας προς τους πελάτες και τους µετόχους µας για την εµπιστοσύνη τους, προς το ανθρώπινο δυναµικό για την αφοσίωση του στις προσπάθειες για επίτευξη των κοινών µας στόχων, καθώς επίσης και στον Πρόεδρο και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου για την άψογη συνεργασία. ρ. Ανδρέας Κ. Κρητιώτης Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής 8

10 Ανασκόπηση Εργασιών Ασφαλιστικές Εργασίες Κλάδου Ζωής Η νέα παραγωγή σε ατοµικά ασφάλιστρα ζωής ανήλθε σε 3.9 εκατοµµύρια παρουσιάζοντας µείωση της τάξης του 15.2% συγκριτικά µε το Τα συνολικά ασφάλιστρα ζωής της Εταιρείας παρουσίασαν µείωση 5.0% από 53.9 εκατοµµύρια που ήταν το 2011 σε 51.1 εκατοµµύρια. Οι µεικτές πληρωµές σε κατόχους ασφαλιστηρίων ανήλθαν σε 63.6 εκατοµµύρια (2011: 54.3 εκατοµµύρια) εκ των οποίων τα 19.9 εκατοµµύρια αφορούσαν λήξεις συµβολαίων (2011: 21.2 εκατοµµύρια) και τα 39.3 εκατοµµύρια εξαγορές συµβολαίων (2011: 27.4 εκατοµµύρια). Το υπόλοιπο ποσό ύψους 4.4 εκατοµµυρίων αφορούσε µεικτές αποζηµιώσεις σε ασφαλιστήρια του κλάδου ζωής (2011: 5.7 εκατοµµύρια) µε τις καθαρές αποζηµιώσεις που αναλογούν στην Εταιρεία µετά και την αφαίρεση του µεριδίου των αντασφαλιστών να ανέρχονται σε 2.9 εκατοµµύρια (2011: 3.8 εκατοµµύρια). Οι επενδύσεις του κλάδου ζωής της Εταιρείας παρουσίασαν κέρδη ύψους 20,3 εκατοµµυρίων (2011: ζηµιές 37,6 εκατοµµύρια). Τα κέρδη από την αύξηση στην κεφαλαιουχική αξία καθώς και από τη διάθεση επενδύσεων ανήλθαν το 2012 σε 14,7 εκατοµµύρια (2011: ζηµιές 46,2 εκατοµµύρια) ενώ τα έσοδα από επενδύσεις ανήλθαν στα 5,6 εκατοµµύρια (2011: 8,6 εκατοµµύρια). Τα αποτελέσµατα του κλάδου ζωής επωφελήθηκαν από τη µείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 8,51% φθάνοντας τα 7,6 εκατοµµύρια (2011: 8,3 εκατοµµύρια) σαν αποτέλεσµα της ορθότερης ανακατανοµής των εξόδων µεταξύ των δύο κλάδων. Παράλληλα, οι προµήθειες που καταβάλλονται προς στους ασφαλιστικούς αντιπροσώπους παρουσίασαν µείωση κατά 19,5% στα 3,2 εκατοµµύρια (2011: 4,0 εκατοµµύρια). Τα αποθεµατικά του κλάδου ζωής παρουσίασαν µείωση από 323,7 εκατοµµύρια το 2011 σε 309,9 εκατοµµύρια το Με τη διενέργεια της αναλογιστικής εκτίµησης µεταφέρθηκε πλεόνασµα 7,5 εκατοµµυρίων στο λογαριασµό αποτελεσµάτων (2011: έλλειµµα 6,2 εκατοµµύρια) ενώ παρέµεινε αδιανέµητο πλεόνασµα ύψους 1,4 εκατοµµυρίων. Η Εταιρεία προσφέρει στους πελάτες της µια ευρεία γκάµα ασφαλιστικών προϊόντων που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες τους, µε έµφαση στα σχέδια ζωής επενδυτικού τύπου unit-linked για τα οποία ο πελάτης φέρει εξ ολοκλήρου τον επενδυτικό κίνδυνο, στις απλές ασφαλίσεις που παρέχουν µόνο ασφαλιστική κάλυψη και στα ασφαλιστήρια µε συµµετοχή στα κέρδη της Εταιρείας. Αναλογιστική Εκτίµηση Οι καθαρές υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συµβολαίων του κλάδου ζωής στις 31 εκεµβρίου 2012 ανήλθαν σε 308,6 εκατοµµύρια σε σχέση µε 323,7 εκατοµµύρια τον προηγούµενο χρόνο. Προέκυψε αναλογιστικό πλεόνασµα για το έτος ύψους 9,6 εκατοµµυρίων (2011: έλλειµµα 6,4 εκατοµµύρια). Η Εταιρεία ακολουθεί µε συνέπεια την πάγια πολιτική της για δίκαιη κατανοµή των κερδών µεταξύ των µετόχων και των ασφαλισµένων της. Μετά από σχετική σύσταση του Εντεταλµένου Αναλογιστή της Εταιρείας και λαµβάνοντας υπόψη το ύψος του αδιανέµητου πλεονάσµατος η κλίµακα κατανοµής συνήθων κερδών σε ασφαλιστήρια µε συµµετοχή στα κέρδη της Εταιρείας για το ασφαλιστικό έτος 2012 αυξήθηκε στα 25 ανά χιλιάδα ασφαλισµένου ποσού συγκριτικά µε 20 ανά χιλιάδα ασφαλισµένου ποσού το Επίσης, έχει διατηρηθεί η κλίµακα κατανοµής κερδών λήξης σε ασφαλιστήρια µε συµµετοχή στα κέρδη τα οποία ανέχονται από 5% µέχρι 35% των συνήθων κερδών, ανάλογα µε τη διάρκεια του συµβολαίου. Το µεταφερόµενο πλεόνασµα προς όφελος τω µετόχων για το 2012 ανήλθε σε 7,5 εκατοµµύρια ενώ 0,7 εκατοµµύρια χρησιµοποιήθηκαν για την παραχώρηση των προαναφερθέντων συνήθων κερδών σε συµβόλαια µε συµµετοχή στα κέρδη. Κατά την διάρκεια του 2012 έχει πληρωθεί το συνολικό ποσό των 1,0 εκατοµµυρίων αναφορικά µε κέρδη λήξης σε ασφαλιστήρια που έχουν καταστεί απαιτητά λόγω λήξης ή απώλειας ζωής ασφαλισµένου. Ταυτόχρονα ποσό 1,4 εκατοµµυρίου παρέµεινε αδιανέµητο στο αποθεµατικό κλάδου ζωής. 9

11 Ανασκόπηση Εργασιών Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την κατανοµή του πλεονάσµατος του κλάδου ζωής είναι οι αποδόσεις των επενδύσεων, η προοπτική κερδοφορίας στο µέλλον, το τυχόν αδιανέµητο (µη κατανεµηµένο) πλεόνασµα καθώς και οι προσδοκίες των κατόχων ασφαλιστηρίων. Η κατανοµή του πλεονάσµατος του κλάδου ζωής κατά τα τελευταία τρία χρόνια είχε ως εξής: Κατανοµή για το έτος στους κατόχους ασφαλιστηρίων Μεταφορά προς /(από) την κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 7500 (6 191) 500 (Μείωση) / αύξηση στο µη κατανεµηθέν πλεόνασµα 1352 ( 957) (1 587) Πλεόνασµα/(Έλλειµµα) για το έτος πριν την κατανοµή 9600 ) (6 375) 37 Επενδύσεις και Εσωτερικά Επενδυτικά Ταµεία Η Εταιρεία διαχειρίζεται σηµαντικά ποσά για λογαριασµό των ασφαλισµένων της, τα οποία είναι κατανεµηµένα σε τέσσερα εσωτερικά επενδυτικά ταµεία (internal unit-linked funds) και σε πέµπτο ταµείο το οποίο περιλαµβάνει τις επενδύσεις που καλύπτουν όλα τα υπόλοιπα µαθηµατικά αποθέµατα της Εταιρείας, πλην των υποχρεώσεων από τις αξίες των µονάδων σε συµβόλαια τύπου unit-linked. Η χάραξη και εφαρµογή της επενδυτικής πολιτικής των ταµείων αυτών καθορίζεται από την εσωτερική Επιτροπή Επενδύσεων της Εταιρείας που συνέρχεται σε τακτά διαστήµατα. Από τις συνολικές επενδύσεις της Εταιρείας ύψους 334,4 εκατοµµυρίων στις 31 εκεµβρίου 2012, το µεγαλύτερο ποσό 318,6 εκατοµµύρια αφορούσε επενδύσεις του κλάδου ζωής, (2011: 321,5 εκατοµµύρια). Οι επενδύσεις συνδεδεµένες µε τα εσωτερικά επενδυτικά ταµεία ανήλθαν σε 229,1 εκατοµµύρια, σε σχέση µε 228,7 εκατοµµύρια το 2011 και αποτελούσαν ποσοστό 68,5% των συνολικών επενδύσεων. Οι επενδύσεις εξωτερικού του κλάδου ζωής ανήλθαν σε 106,4 εκατοµµύρια ή το 33,4% των συνολικών επενδύσεων του κλάδου, ποσοστό που αποδεικνύει τη µεγάλη έµφαση που δίδεται σε επενδύσεις εξωτερικού για διασπορά του επενδυτικού κινδύνου. Στα εσωτερικά επενδυτικά ταµεία που είναι συνδεδεµένα µε συµβόλαια τύπου unit-linked κατανέµονται τα στοιχεία ενεργητικού που προκύπτουν από τα επενδυόµενα ποσά που πιστώνονται περιοδικά σε αυτά, µείον τα ποσά που αποσύρονται από αυτά. Τα συγκεκριµένα όµως στοιχεία ενεργητικού που απαρτίζουν το κάθε ταµείο καθώς και το εισόδηµα που απορρέει από αυτά, αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας. Η διαχείριση των τεσσάρων εσωτερικών επενδυτικών ταµείων της Εταιρείας γίνεται µέσα στα πλαίσια των προκαθορισµένων στόχων και παρέχεται διαφάνεια αναφορικά µε τη σύσταση του κάθε ταµείου και τους επενδυτικούς του στόχους. Το Universal Growth Fund επιδιώκει την επίτευξη υψηλής µακροπρόθεσµης απόδοσης κυρίως από κεφαλαιουχικά και εισοδηµατικά κέρδη αλλά και υπεράξια επενδύσεων. Το Universal Property Fund επιδιώκει την επίτευξη σχετικά υψηλής µακροπρόθεσµης απόδοσης κυρίως από επενδύσεις σε ακίνητη περιοσία. Το Universal Security Fund επιδιώκει την επίτευξη ικανοποιητικής µακροπρόθεσµης απόδοσης κυρίως από επενδύσεις σταθερού εισοδήµατος. Το Universal Guaranteed Fund παρέχει εγγυηµένη απόδοση που υπολογίζεται σε σχέση µε το εκάστοτε βασικό επιτόκιο repo rate της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το ταµείο επενδύει κυρίως σε τραπεζικές καταθέσεις. 10

12 Ανασκόπηση Εργασιών Το ύψος του ενεργητικού του κάθε ταµείου στο τέλος του 2012 και 2011 είχε ως εξής: Ύψος Ενεργητικού Universal Growth Fund Universal Property Fund Universal Security Fund Universal Guaranteed Fund Κατά το 2012, τα επενδυτικά ταµεία της Εταιρείας είχαν θετικές αποδόσεις. Η µετοχική µονάδα του Universal Growth Fund, σηµείωσε αύξηση 3,12% (2011: µείωση 17,13%), του Universal Property Fund 1,08% (2011: µείωση 8,47%), του Universal Security Fund 6,37% (2011: µείωση 13,0%), και του Universal Guaranteed Fund 2,79 % (2011: αύξηση 2,93%). Κεκτηµένη Αξία (Embedded Value) Η κεκτηµένη αξία της Εταιρείας, γνωστή ως embedded value, περιλαµβάνει το συµφέρον των µετόχων στο καθαρό ενεργητικό της Universal Life και τις προβλέψεις για τα µελλοντικά κέρδη που θα προκύψουν από τα συµβόλαια σε ισχύ. Το επιτόκιο προεξόφλησης κινδύνου που έχει χρησιµοποιηθεί στον υπολογισµό της κεκτηµένης αξίας για το 2012 ήταν 9,0% συγκριτικά µε 9,5% για το Η αξία των συµβολαίων σε ισχύ στις 31 εκεµβρίου 2012 ανήλθε στα 36,3 εκατοµµύρια σε σχέση µε 37,8 εκατοµµύρια το Το σύνολο της κεκτηµένης αξίας στο τέλος του 2012, που περιλαµβάνει τόσο το καθαρό ενεργητικό της Εταιρείας όσο και τυχόν µη κατανεµηθέν πλεόνασµα του κλάδου ζωής, αυξήθηκε στα 66,5 εκατοµµύρια σε σχέση µε 59,9 εκατοµµύρια το Κατ επέκταση, η εσωτερική αξία της Εταιρείας ανά µετοχή αυξήθηκε σε 4,92 στο τέλος του 2012 σε σχέση µε 4,51 που ήταν στο τέλος του Τα κέρδη του 2012 µε βάση την κεκτηµένη αξία, που ουσιαστικά αντιπροσωπεύουν την αλλαγή στην κεκτηµένη αξία και οποιοδήποτε µέρισµα που πληρώθηκε στους µετόχους µέσα στο έτος, ανήλθαν σε 6,7 εκατοµµύρια (2011: ζηµιές 9,1 εκατοµµύρια). Ασφαλιστικές Εργασίες Κλάδου Ατυχηµάτων και Υγείας Τα µεικτά ασφάλιστρα του κλάδου ατυχηµάτων και υγείας σηµείωσαν άνοδο 9,3% σε σχέση µε το 2011 και ανήλθαν σε 30,0 εκατοµµύρια ενώ τα κέρδη του κλάδου παρουσίασαν οριακή αύξηση στο 1,1 εκατοµµύριο (2011: 1,0 εκατοµµύρια). Ο ρυθµός αύξησης των ασφαλίστρων κρίνεται ικανοποιητικός παρά τη σχετική ωρίµανση του χαρτοφυλακίου που αναπόφευκτα µειώνει τη διατηρησιµότητα του χαρτοφυλακίου. Το σχέδιο υγείας MultiCare, που αποτελεί το κατεξοχήν σχέδιο ολοκληρωµένης ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στην Κυπριακή αγορά, παρουσίασε αύξηση 11,0% στα µεικτά ασφάλιστρα και συνέβαλε στην παραγωγή µε ποσοστό 93,2% στο σύνολο των µεικτών ασφαλίστρων του κλάδου. Αντίθετα, τα υπόλοιπα σχέδια υγείας που προσφέρει η Εταιρεία και τα σχέδια προσωπικών ατυχηµάτων παρουσίασαν µείωση στα µεικτά ασφάλιστρα της τάξης του 10%. Οι δείκτες αποζηµιώσεων παρέµειναν σε ικανοποιητικά επίπεδα λόγω της ορθολογιστικής τιµολογιακής πολιτικής που ακολουθεί η Εταιρεία τόσο στα ατοµικά όσο και στα οµαδικά σχέδια. Η συνέχιση της πολιτικής αυτής αναµένεται να προσδώσει παρόµοια αποτελέσµατα στην κερδοφορία των επόµενων ετών. Μακροπρόθεσµα, µε την εφαρµογή των νέων συστηµάτων πληροφορικής που ήδη ξεκίνησαν να υλοποιούνται και που εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθούν µέχρι το τέλος του 2013, αναµένεται περαιτέρω 11

13 Ανασκόπηση Εργασιών βελτίωση της λειτουργίας και των εσωτερικών διαδικασιών του Τµήµατος Ατυχηµάτων και Υγείας τα οποία θα συνεισφέρουν σε ακόµη µεγαλύτερη κερδοφορία του κλάδου. Παρά την υποβόσκουσα οικονοµική κρίση, ο κλάδος της υγείας συνεχίζει να παρουσιάζει αυξητική τάση στην Κύπρο λόγω της ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέµατα υγείας αλλά και των σηµαντικών αδυναµιών που παρουσιάζει σήµερα ο δηµόσιος τοµέας. Η Εταιρεία, παρά τον έντονο συναγωνισµό που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, συνεχίζει να αυξάνει την διαφορά που την χωρίζει από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές της στα µερίδια αγοράς του κλάδου ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης εδραιώνοντας έτσι συνεχώς την πρωτοπορία της. Κτηµατικές δραστηριότητες Λόγω του ότι η αξία της κτηµατικής περιουσίας της Εταιρείας έχει φτάσει σχεδόν το επιτρεπόµενο όριο που προνοεί η ασφαλιστική νοµοθεσία η Εταιρεία έχει περιορίσει τις επενδύσεις της σε κτήµατα και αγοράζει κτήµατα µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και συγκεκριµένα µόνο σε περιοχές που διαθέτει ήδη κτήµατα και µια νέα αγορά θα ενοποιούσε τα κτήµατα της σε µια συµπαγή µάζα, για µια πιο ορθολογιστική αξιοποίηση τους στο µέλλον. Μέχρι το τέλος του 2012, η Εταιρεία, µαζί µε την εξ ολοκλήρου θυγατρική της εταιρεία Universal Properties Ltd, κατείχε περίπου δεκάρια γης σε πέντε συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές της Κύπρου. Η εκτιµηµένη αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας της Εταιρείας και των θυγατρικών της στο τέλος του 2012 ήταν εκατοµµύρια από τα οποία τα εκατοµµύρια αφορούσαν ακίνητα στην Κύπρο και τα υπόλοιπα 9.1 εκατοµµύρια στη Ρουµανία. Από τις συνολικές επενδύσεις της Εταιρείας σε ακίνητα στην Κύπρο, περιουσία ύψους 92.0 εκατοµµυρίων είναι κατανεµηµένη στα εσωτερικά επενδυτικά ταµεία προς όφελος των ασφαλισµένων. Μέρος της ιδιοκτησίας αυτής βρίσκεται σε περιοχές, η αξιοποίηση των οποίων µπορεί να γίνει µόνο µέσω οργανωµένης ανάπτυξης και προϋποθέτει τη διεξαγωγή µελετών βιωσιµότητας για την ανάπτυξη τους. Ήδη η εταιρεία έχει προχωρήσει στο διορισµό συµβούλων µελετητών από το εξωτερικό και το εσωτερικό µε σκοπό την αξιοποίηση της κτηµατικής περιουσίας της εταιρείας στη περιοχή Ορεινής (Καλό Χωριό, Κλήρου, Γούρρι και Φυκάρδου). Η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει τον Φεβρουάριο του 2012 προκαταρκτική άδεια για τη δηµιουργία γηπέδου γκολφ στα κτήµατα της στην περιοχή Βάσας Κελλακίου, η οποία περιλαµβάνει και κίνητρα οικιστικής ανάπτυξης µέχρι τετραγωνικά µέτρα οικοδοµών. Η Εταιρεία προχώρησε ήδη στον διορισµό των απαιτούµενων συµβούλων, ντόπιων και ξένων, ούτως ώστε να είναι έτοιµη µέχρι το τέλος Αυγούστου του 2013 να υποβάλει αίτηση για έκδοση πολεοδοµικής άδειας για τη δηµιουργία γηπέδου γκολφ. Πρέπει να σηµειωθεί ότι εκκρεµεί ακόµη µια αίτηση της εταιρείας για τη δηµιουργία γηπέδου γκολφ στον Πύργο Τυλληρίας η οποία θα εξεταστεί σε περίπτωση ακύρωσης µιας από τις προκαταρκτικές άδειες που έχουν ήδη δοθεί. Η Εταιρεία αφού εξασφάλισε όλες τις απαιτούµενες άδειες για το διαχωρισµό σε οικόπεδα µέρος της οικιστικής γης που διαθέτει στον Κάτω Πύργο Τυλληρίας, έχει προχωρήσει στο διορισµό εργολάβου ο οποίος προχωρεί µε γοργούς ρυθµούς στην εκτέλεση των έργων διαχωρισµού. Υπολογίζεται µέχρι τα µέσα Ιουλίου 2013 θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες διαχωρισµού. Παρόλο που αρχικά οι πωλήσεις των οικοπέδων ήταν πολύ ενθαρρυντικές λόγω της οικονοµικής κρίσης που µαστίζει την χώρα µας, κατά το 2012 ήταν µηδαµινές. Η Εταιρεία διαθέτει επίσης ιδιόκτητους γραφειακούς χώρους σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου στους οποίους στεγάζεται το διοικητικό προσωπικό και το ασφαλιστικό δυναµικό. Η εκτιµηµένη αξία των πιο πάνω ακινήτων στις 31 εκεµβρίου 2011 ανερχόταν συνολικά σε 21,5 εκατοµµύρια, ποσό που περιλαµβάνεται στα στοιχεία του πάγιου ενεργητικού της. 12

14 Ανασκόπηση Εργασιών Τεχνολογία και Πληροφορική Μέσα στο 2012 και παρά την επιδείνωση του οικονοµικού κλίµατος, συνεχίστηκε η πάγια πολιτική της Εταιρείας για συνεχή αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό της τεχνολογικής υποδοµής και των συστηµάτων της. Πρωταρχικοί στόχοι της πολιτικής αυτής παραµένουν η διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών της καθώς και η ασφάλεια των συστηµάτων και πληροφοριών, αποσκοπώντας παράλληλα στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσµατικότητας του προσωπικού και των συνεργατών της αλλά και της επιχειρηµατικής ευελιξίας της Εταιρείας γενικότερα. Κατά το χρόνο που πέρασε, συνεχίστηκαν µε εντατικούς ρυθµούς οι εργασίες υλοποίησης στο έργο του Group+ το οποίο µε την εφαρµογή του θα υποστηρίξει και θα αναβαθµίσει τις παρεχόµενες υπηρεσίες στον ραγδαία αναπτυσσόµενο κλάδο Ατυχηµάτων & Υγείας καθώς και στις οµαδικές ασφαλίσεις. Επιπρόσθετα, συνεχίστηκε η αναβάθµιση των συστηµάτων ασφάλειας του δικτύου και των επικοινωνιών της Εταιρείας όπου πέραν των εξωτερικών κινδύνων δόθηκε έµφαση και στην εσωτερική ασφάλεια δηλαδή στην αντιµετώπιση πιθανών ρίσκων ή κινδύνων εντός του δικτύου της Εταιρείας που µπορεί να επηρεάσουν την τεχνολογική της υποδοµή. Εντός του 2012 υλοποιήθηκαν επίσης µε επιτυχία τα δύο νέα έργα του τµήµατος Ανθρώπινου υναµικού τα οποία αυτοµατοποίησαν πλήρως τον κύκλο εργασιών σε σχέση µε τις ώρες προσέλευσης / αποχώρησης των υπαλλήλων καθώς και µε την υποβολή / έγκριση των αδειών απουσίας τους. Κατά τη διάρκεια του προηγούµενου χρόνου ξεκίνησαν επίσης σηµαντικά έργα που στοχεύουν στην υποβοήθηση του έργου του ασφαλιστικού δυναµικού της Εταιρείας. Πιο συγκεκριµένα, άρχισαν οι εργασίες για τη δηµιουργία ενός εξειδικευµένου εργαλείου συνταξιοδοτικού υπολογισµού το οποίο θα χρησιµοποιείται από τους ασφαλιστικούς συµβούλους της Εταιρείας για την εξεύρεση των συνταξιοδοτικών αναγκών των πελατών τους. Το έργο έχει ήδη ολοκληρωθεί και βρίσκεται στη διαδικασία υλοποίησης. Παράλληλα, στοχεύοντας στην όσο το δυνατό πιο άµεση εξυπηρέτηση των πελατών της Εταιρείας, άρχισαν οι εργασίες υλοποίησης ενός νέου έργου µε την ονοµασία Agents Mobile Office το οποίο θα δίνει την δυνατότητα στους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές της Εταιρείας να έχουν πρόσβαση µέσω διαδικτύου σε συγκεκριµένα συστήµατα και εργαλεία που τους αφορούν τα οποία µέχρι τώρα είχαν τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν µόνο από τους χώρους εργασίας τους.. Ήδη, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του έργου η οποία βρίσκεται στην διαδικασία υλοποίησης και περιλαµβάνει πρόσβαση µέσω ιαδικτύου (α) στα στοιχεία των πελατών και των ασφαλιστικών συµβολαίων τους, (β) στο πρόγραµµα ετοιµασίας ασφαλιστικών προσφορών, (γ) στο πρόγραµµα υπολογισµού φόρου εισοδήµατος, (δ) στο εργαλείο συνταξιοδοτικού υπολογισµού και (ε) σε προσωπικό ηµερολόγιο και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Μετά την υλοποίηση της πρώτης φάσης θα ακολουθήσει και δεύτερη η οποία θα περιλαµβάνει σειρά νέων προγραµµάτων και εργαλείων για περεταίρω βελτίωση των υπηρεσιών και της αποτελεσµατικότητας των ασφαλιστικών µας διαµεσολαβητών. Τόσο τα προαναφερθέντα έργα όσο και άλλα που έχουν δροµολογηθεί ή που πρόκειται να δροµολογηθούν, αναµένεται να αναβαθµίσουν ακόµη περισσότερο το επίπεδο τεχνολογικής υποδοµής της Εταιρείας. Σε συνδυασµό µε τη συντονισµένη προσπάθεια που γίνεται για πλήρη αξιοποίηση της τεχνολογίας από το προσωπικό και τους συνεργάτες της, τα έργα αυτά θα βοηθήσουν τα µέγιστα την πάρα πέρα πορεία της Εταιρείας παρέχοντάς της αριθµό συγκριτικών πλεονεκτηµάτων µέσα στο ιδιαίτερα δύσκολο και ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαµορφώνεται. Κοινωνική προσφορά Σήµερα περισσότερο από ποτέ η προσφορά προς τον συνάνθρωπο είναι απαραίτητο συστατικό της πολιτικής οποιασδήποτε Εταιρείας. Η Universal Life το αναγνωρίζει, το σέβεται και γι αυτό το έχει κάνει θεσµό από την ίδρυσή της να συνεισφέρει στην κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται. Εδώ και 20 χρόνια στέκεται δίπλα στον Παγκύπριο Σύνδεσµο Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑ.ΣΥ.ΚΑΦ) αρωγός στις υπηρεσίες του για ανακούφιση των καρκινοπαθών συνανθρώπων µας και εταίρος στην προσπάθειά του για ενηµέρωση και πρόληψη. Κατά το 2012 στήριξε οικονοµικά την εκστρατεία 13

15 Ανασκόπηση Εργασιών οικονοµικής ενίσχυσης και συνείσφερε στην εκστρατεία πρόληψης για τον καρκίνο του τραχήλου της µήτρας, η οποία στέφτηκε µε ιδιαίτερη επιτυχία. Επιπρόσθετα, η Universal Life ήταν και το 2012 ο επίσηµος χορηγός της εβδοµάδας ενηµέρωσης για τις ρευµατοπάθειες που διοργανώνεται κάθε χρόνο από τον Αντιρευµατικό Σύνδεσµο Κύπρου, ενώ έχει συνεισφέρει οικονοµικά και σε πολλούς µικρότερους φιλανθρωπικούς συνδέσµους, µεµονωµένα άτοµα που χρειάζονται βοήθεια αλλά και σε αθλητικά σωµατεία. Επίσης, για 10η συνεχή χρονιά στήριξε µε χορηγία της την αποστολή µελών του Συνδέσµου ιαιτητών Αντισφαίρισης στο Λονδίνο, για να διαιτητεύσουν αγώνες στο Wimbledon. Ακόµη, κατά το 2012, αντί χριστουγεννιάτικων δώρων προς το προσωπικό της Εταιρείας έγινε εισφορά ισάξιου ποσού στον σύνδεσµο Βαγόνι Αγάπης, µε σκοπό να ενισχυθεί το αξιόλογο έργο του για στήριξη άπορων οικογενειών. Όσον αφορά στην παιδεία, η Universal Life συνέχισε την προσφορά της µέσω του αριστείου προς τον πρώτο αριστεύσαντα φοιτητή του κλάδου ιοίκησης Μονάδων Υγείας του Ανοικτού Πανεπιστηµίου, δείχνοντας µε αυτό τον τρόπο έµπρακτα τη σηµασία που δίδει στην εκπαίδευση. Απαραίτητο συστατικό για την επιτυχία της κοινωνικής πολιτικής της Universal Life αποτελεί κάθε χρόνο και το προσωπικό της, το οποίο συµµετέχει ενεργά και µε ανιδιοτέλεια τόσο στους εράνους όσο και στις διάφορες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται, εκπροσωπώντας την Εταιρεία. 14

16 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης

17 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος της πολιτικής για την Εταιρική ιακυβέρνηση είναι η αξιόπιστη και λειτουργική κατανοµή εξουσιών µεταξύ των µετόχων και του ιοικητικού Συµβουλίου και η επαρκής ανεξαρτησία του τελευταίου στη λήψη αποφάσεων έτσι που να διασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία της Εταιρείας. Από το 2005, η Εταιρεία εφαρµόζει τον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης που έχει καταρτιστεί από το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Στα πλαίσια της ορθής εφαρµογής των αρχών της Εταιρικής ιακυβέρνησης, η Εταιρεία έχει θεσπίσει ένα σύνολο εσωτερικών κανόνων και µηχανισµών ελέγχου. Στο σχετικό εσωτερικό κανονισµό που ετοιµάστηκε περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, οι αρχές λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου και των Επιτροπών που έχουν εγκαθιδρυθεί καθώς και οι αρχές που διέπουν τις Γενικές Συνελεύσεις και τις σχέσεις µε τους Μετόχους. Κατά το 2012 λειτούργησαν οι ακόλουθες έξι Επιτροπές του ιοικητικού Συµβουλίου: 1. Εκτελεστική Επιτροπή 2. Επιτροπή ιορισµών και Εταιρικής ιακυβέρνησης 3. Επιτροπή Αµοιβών 4. Επιτροπή Ελέγχου 5. Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας 6. Επιτροπή ιαχείρισης Κινδύνων και Επενδύσεων. Β. ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης αυτής, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από έντεκα Συµβούλους. Από αυτούς, οι τρεις είναι µη εκτελεστικοί και ανεξάρτητοι, οι επτά είναι µη εκτελεστικοί και µη ανεξάρτητοι και ο ένας είναι εκτελεστικός και µη ανεξάρτητος ιοικητικός Σύµβουλος. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα (τουλάχιστον έξι φορές το χρόνο) ούτως ώστε να παρέχεται στους Συµβούλους η δυνατότητα να εξετάζουν τους στόχους, τον προϋπολογισµό και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών, τις σηµαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες και άλλες σηµαντικές συναλλαγές. Οι Σύµβουλοι ενηµερώνονται έγκαιρα και γραπτώς για όλες τις συνεδρίες του ιοικητικού Συµβουλίου και έχουν στη διάθεση τους όλα τα έγγραφα σχετικά µε την κάθε συνεδρία. Κατά το 2012, έγιναν έξι συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου. Όλοι οι ιοικητικοί Σύµβουλοι έχουν πρόσβαση στις συµβουλές και υπηρεσίες του Γραµµατέα της Εταιρείας. Ανεξάρτητες επαγγελµατικές συµβουλές είναι διαθέσιµες στους ιοικητικούς Συµβούλους σύµφωνα µε την εσωτερική πολιτική που διαµορφώθηκε και ψηφίστηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος κατέχουν τη θέση του µη εκτελεστικού Προέδρου και του µη εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Εταιρείας και θεωρούνται µη ανεξάρτητα µέλη. Οι Πρόεδροι των έξι Επιτροπών του ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας. Οι κανόνες όσον αφορά τη σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου και το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του, καθορίζονται στο Καταστατικό της Εταιρείας ως ακολούθως: Ο αριθµός των ιοικητικών Συµβούλων δεν πρέπει να είναι µικρότερος των πέντε και µεγαλύτερος των δεκατριών. 16

18 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης Σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση δύο από τα εκάστοτε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου αποχωρούν. Οι ιοικητικοί Σύµβουλοι που θα αποχωρούν κάθε χρόνο θα είναι εκείνοι που για µακρύτερη περίοδο από την προηγούµενη εκλογή τους κατείχαν το αξίωµα του ιοικητικού Συµβούλου. Ανάµεσα όµως σε ιοικητικούς Συµβούλους οι οποίοι απέκτησαν συγχρόνως την ιδιότητα αυτή, εκείνοι που θα αποχωρούν (εκτός αν µεταξύ τους συµφωνήσουν διαφορετικά) θα καθορίζονται µε κλήρο. ιοικητικός Σύµβουλος που αποχωρεί θα δικαιούται να επανεκλεγεί. Στη συνέλευση κατά την οποία ένας ιοικητικός Σύµβουλος έχει αποχωρήσει µε τον πιο πάνω τρόπο, η Εταιρεία θα µπορεί να πληρώσει τη θέση που κενώθηκε εκλέγοντας κάποιο πρόσωπο για τη θέση τούτη, και αν παραλείψει να το κάνει, ο ιοικητικός Σύµβουλος που αποχωρεί θα θεωρείται, δεδοµένου ότι θα έχει προσφέρει τον εαυτό του για επανεκλογή, ότι έχει επανεκλεγεί, εκτός αν στη συνέλευση αυτή αποφασισθεί ρητώς όπως µη πληρωθεί η θέση που κενώθηκε ή εκτός αν ψήφισµα για την επανεκλογή του ιοικητικού Συµβούλου αυτού είχε προταθεί στη συνέλευση και απορριφθεί. Κανένα πρόσωπο εκτός από ιοικητικό Σύµβουλο που αποχωρεί κατά τη συνέλευση δεν δικαιούται να εκλεγεί ιοικητικός Σύµβουλος σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση χωρίς την εισήγηση του ιοικητικού Συµβουλίου, εκτός αν σε τρεις το λιγότερο ηµέρες και όχι περισσότερες από 21 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που ορίστηκε για τη συνέλευση, αφεθεί στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας γραπτή ειδοποίηση υπογραµµένη από µέλος που τηρεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να παρευρεθεί και ψηφίσει στη συνέλευση για την οποία δόθηκε η ειδοποίηση, µε την οποία να εκφράζει την πρόθεση του να προτείνει το πρόσωπο τούτο για εκλογή και επιπρόσθετα γραπτή ειδοποίηση υπογραµµένη από το πρόσωπο που προτάθηκε ότι δέχεται να εκλεγεί. Το ιοικητικό Συµβούλιο θα µπορεί οποτεδήποτε να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο στο αξίωµα του ιοικητικού Συµβούλου, είτε προς το σκοπό πλήρωσης θέσης που κενώθηκε έκτακτα είτε επιπρόσθετα προς τους υπάρχοντες ιοικητικούς Συµβούλους, νοουµένου ότι ο συνολικός αριθµός των ιοικητικών Συµβούλων δεν θα υπερβαίνει κατά οποιοδήποτε χρόνο τον αριθµό που καθορίζεται σύµφωνα µε το Καταστατικό. ιοικητικός Σύµβουλος που διορίζεται µε τον τρόπο αυτό θα κατέχει το αξίωµα αυτό µόνο µέχρι την αµέσως επόµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση, οπότε δικαιούται να εκλεγεί και πάλι, αλλά δεν θα λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό των ιοικητικών Συµβούλων που θ αποχωρήσουν εκ περιτροπής κατά τη συνέλευση εκείνη. Η Εταιρεία µπορεί µε έκτακτο ψήφισµα για το οποίο θα έχει δοθεί ειδική ειδοποίηση σύµφωνα µε το Άρθρο 136 και 178 του Νόµου, να παύει οποιοδήποτε από τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου πριν από τη λήξη της θητείας του και τούτο παρά τις οποιεσδήποτε πρόνοιες του Καταστατικού ή οποιασδήποτε συµφωνίας που έγινε µεταξύ της Εταιρείας και του ιοικητικού Συµβούλου τούτου. Η παύση αυτή του ιοικητικού Συµβούλου δεν επηρεάζει οποιαδήποτε απαίτηση του για αποζηµίωση για τυχόν παράβαση των όρων οποιασδήποτε σύµβασης υπηρεσίας που υπογράφηκε µεταξύ του και της Εταιρείας. Η Εταιρεία µπορεί µε τακτικό ψήφισµα να διορίζει άλλο πρόσωπο στη θέση ενός ιοικητικού Συµβούλου που έχει παυθεί σύµφωνα µε τον αµέσως προηγούµενο Κανονισµό και χωρίς επηρεασµό των εξουσιών του ιοικητικού Συµβουλίου δυνάµει του Κανονισµού 100, η Εταιρεία µπορεί σε Γενική Συνέλευση να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο ως µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου είτε για την πλήρωση θέσης που κενώθηκε είτε ως επιπρόσθετου ιοικητικού Συµβούλου. Πρόσωπο που θα έχει διοριστεί στη θέση του ιοικητικού Συµβούλου που παύθηκε µε τον πιο πάνω τρόπο ή για την πλήρωση κενής θέσης που χηρεύει µε τον τρόπο αυτό, θα υπόκειται σε αποχώρηση κατά τον ίδιο χρόνο όπως θα αποχωρούσε το µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου στη θέση του οποίου το πρόσωπο αυτό διορίστηκε, ως εάν αυτό να έγινε µέλος του ιοικητικού 17

19 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης Συµβουλίου την ηµέρα που έγινε το απελθόν µέλος. Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα να διορίζει ένα ή περισσότερα από τα µέλη του ως ιευθύνοντες Συµβούλους για περίοδο και µε όρους που καθορίζονται κάθε φορά απ αυτό και µπορεί να ανακαλεί το διορισµό που έγινε µε τον τρόπο αυτό. Το µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου που διορίζεται µε τον τρόπο αυτό δεν υπόκειται κατά την περίοδο που κατέχει τη θέση αυτή σε αποχώρηση εκ περιτροπής, ούτε και λαµβάνεται υπόψη κατά τον καθορισµό των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου που αποχωρούν εκ περιτροπής. Ο διορισµός του όµως τερµατίζεται σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητά του ως µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου. Οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στο Καταστατικό της Εταιρείας είναι έγκυρη µόνο µε ειδικό ψήφισµα σε συνέλευση των µετόχων. Το ιοικητικό Συµβούλιο δικαιούται να εκδώσει µετοχικό κεφάλαιο αν υπάρχει επαρκές µη εκδοµένο εγκεκριµένο κεφάλαιο και εφόσον οι µετοχές που θα προκύψουν προσφερθούν κατά προτίµηση στους υφιστάµενους µετόχους, ανάλογα µε το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν οι µετοχές τους. Σε περίπτωση που η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου συνεπάγεται και αύξηση του εγκεκριµένου κεφαλαίου ή οι µετοχές δεν θα προσφερθούν στους υφιστάµενους µετόχους, τότε πρέπει να ληφθεί η έγκριση των µετόχων σε Γενική Συνέλευση. Αναλυτικά το ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τα πιο κάτω µέλη: Φώτος Ια. Φωτιάδης, Πρόεδρος Γεννήθηκε το Σπούδασε Οικονοµικά, Λογιστικά, ιοίκηση Επιχειρήσεων, Νοµικά και ηµοσιογραφία. Είναι κάτοχος του Ph.D από το Beverly Hill University USA στα Οικονοµικά και ιοίκηση Επιχειρήσεων. Είναι επίτιµος Πρόξενος της οµινικανικής ηµοκρατίας. ιετέλεσε επί µακρόν Μέλος των ιοικητικών Συµβουλίων του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ. Ιδρυτής και Πρόεδρος του Παγκυπρίου Συνδέσµου ιαφηµιζόντων και του Παγκυπρίου Συνδέσµου Βιοµηχάνων Ποτοποιίας. Είναι µέλος του Executive Committee του Cyprus (Harvard) International Institute for the Environment and Public Health και µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµίου Κύπρου. Είναι ο ιδρυτής και εκτελεστικός Πρόεδρος του Οµίλου Εταιρειών Φώτος Φωτιάδης που περιλαµβάνει πάνω από 40 εταιρείες στην Κύπρο και στο εξωτερικό οι οποίες ασχολούνται µε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων που περιλαµβάνει διεθνές εµπόριο, βιοµηχανία (µπύρα Carlsberg και Λέων, επιτραπέζιο νερό «Αγρός», χυµούς «Ένα», κρασιά Κυπερούντας), εξαγωγές, εισαγωγές και διανοµή µεγάλης γκάµας προϊόντων διεθνούς κύρους και ηγετικά κυπριακά προϊόντα. Μεταξύ των δραστηριοτήτων του Οµίλου Εταιρειών Φώτος Φωτιάδης περιλαµβάνεται επίσης η ανάπτυξη γης στην Κύπρο και στο εξωτερικό για τη δηµιουργία µεγάλων και πρωτοποριακών οικιστικών και τουριστικών µονάδων. Επιχειρηµατίας. Ανδρέας Γεωργίου, Αντιπρόεδρος Γεννήθηκε το Σπούδασε Οικονοµικά στο London School of Economics και είναι κάτοχος του πτυχίου Bachelor of Science (Economics). Με την ίδρυση της Κεντρικής Τράπεζας το 1963 διορίστηκε Τµηµατάρχης Οικονοµικών Ερευνών και το 1967 ιευθυντής Εξωτερικών Εργασιών της Τράπεζας. Την 1η Νοεµβρίου 1969 διορίστηκε Γενικός ιευθυντής της υπό ίδρυση τότε Universal Life στην οποία υπηρέτησε ως Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής µέχρι τις 29 Φεβρουαρίου ιετέλεσε Πρόεδρος της Εταιρείας από τις 18 εκεµβρίου 2001 µέχρι τις 25 Φεβρουαρίου ιετέλεσε επίσης Πρόεδρος και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Universal Bank Public Ltd, της Universal Life (Ελλάς) AAEZ, Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού, Πρόεδρος του Συνδέσµου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου και κατά διαστήµατα µέλος του Κρατικού Συµβουλευτικού Σώµατος Ασφαλειών. Υπηρέτησε επίσης ως Πρόεδρος της Επιτροπής LIMRA-Europe και µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της LIMRA Αµερικής. Είναι Πρόεδρος της Universal Insurance Agency Ltd. Το 2006 διορίστηκε µέλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής Ασφαλίσεων από τον Υπουργό Οικονοµικών. 18

20 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης Ανδρέας Κ. Κρητιώτης, Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής Ο Ανδρέας Κρητιώτης γεννήθηκε στη Λευκωσία το Σπούδασε Χηµικός Μηχανικός στο Imperial College του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου και ακολούθησε µεταπτυχιακές σπουδές στο Massachusetts Institute of Technology (MIT) στις ΗΠΑ, απ όπου αποφοίτησε το 1986 µε πτυχία Master και Ph.D Ξεκίνησε τη σταδιοδροµία του στη Γερµανία, στον Τοµέα Έρευνας και Ανάπτυξης της διεθνούς εταιρείας Bayer AG, όπου γρήγορα ανέλαβε διευθυντικά καθήκοντα και ηγήθηκε τµήµατος που παρείχε συµβουλευτικές υπηρεσίες σε τοµείς παραγωγής. Επέστρεψε στην Κύπρο το 1992 για να εργαστεί στο Τµήµα Συµβουλευτικών Υπηρεσιών της Τράπεζας Αναπτύξεως, όπου ασχολήθηκε κυρίως µε µελέτες στρατηγικής και αξιολογήσεις επενδυτικών έργων. Το 1996 ανέλαβε τη Γενική ιεύθυνση της EuroLife, της ασφαλιστικής εταιρείας ζωής του Συγκροτήµατος της Τράπεζας Κύπρου. Αποχώρησε από το Συγκρότηµα το 2007 για να ιδρύσει εταιρεία παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών, αναλαµβάνοντας έργα για εταιρείες χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, εµπορίου, βιοµηχανικής παραγωγής και υγείας. Τον Ιανουάριο 2012 διορίστηκε στο ιοικητικό Συµβούλιο της Universal Life και από την 1η Μαρτίου 2012 είναι Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής και ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας. Αλεξάνδρα Γαλανού Γεννήθηκε το Σπούδασε Κοινωνιολογία (M.A. Sociology) στη Νέα Υόρκη και είναι Associate του Chartered Institute of Bankers (A.C.I.B.). Είναι µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας από το Είναι µέλος σε ιοικητικά Συµβούλια δηµόσιων και ιδιωτικών εταιρειών. Επιχειρηµατίας. Κωνσταντίνος εκατρής Γεννήθηκε το Σπούδασε Οικονοµικά στο Λονδίνο, εξασφαλίζοντας το δίπλωµα του Bachelor of Arts. Είναι Associate του Chartered Insurance Institute (A.C.I.I.) και φέρει τον τίτλο του Chartered Insurer. Είναι µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας από το Από το Σεπτέµβριο του 2001 κατέχει τη θέση του ιευθύνοντος Συµβούλου της ασφαλιστικής εταιρείας Commercial General Insurance Limited. ιετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσµου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ασφάλισης (CEA). Είναι Αντιπρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, Πρόεδρος της Κλαδικής Επιτροπής Μηχανοκινήτων Οχηµάτων του πιο πάνω Συνδέσµου, Πρόεδρος του Ταµείου Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχηµάτων, µέλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής Ασφαλίσεων, µέλος της Επιτροπής Εξεταστών του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου, µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινοπραξίας Ασφαλιστών Οχηµάτων ηµόσιας Χρήσης καθώς επίσης και µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας Εργοδοτών και Βιοµηχάνων. Είναι επίσης µέλος σε ιοικητικά Συµβούλια ιδιωτικών εταιρειών. ηµοσθένης Ζ. Σεβέρης Γεννήθηκε το Σπούδασε Οικονοµικά στο Ecole des Hautes Etudes Commerciales στο University of Lausanne της Ελβετίας. Είναι µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας από το Είναι επίσης µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕLMA Holdings Public Company Ltd και άλλων ιδιωτικών εταιρειών. Είναι Επίτιµος Γενικός Πρόξενος της Φινλανδίας στην Κύπρο και πρώην Πρόεδρος του Προξενικού Σώµατος Κύπρου. Επιχειρηµατίας. Παύλος Φ. Φωτιάδης Γεννήθηκε το Σπούδασε Οικονοµικά στο Harvard University. Συνέχισε τις σπουδές του στο INSEAD Business School στο Fontainebleau, στην Γαλλία, και απέκτησε το Master of Business Administration. Είναι µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας από το Είναι ιευθύνων Σύµβουλος της Photos Photiades Breweries Ltd. Γιώργος Α. Γεωργίου Γεννήθηκε το Σπούδασε Mechanical Engineering (B. Eng) στο Imperial College στο Λονδίνο και ιοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στο Columbia Business School της Νέας Υόρκης. Είναι Εκτελεστικός ιευθυντής της Protamare Hotels Ltd και συνιδρυτής των εταιρειών imer Medical Services Ltd, PSC Engineering Ltd και G11 Holdings Ltd. Είναι µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Magnum 19

Leaders in Tourism. A. Tsokkos Hotels Public Ltd. Ετήσια Έκθεση 2009

Leaders in Tourism. A. Tsokkos Hotels Public Ltd. Ετήσια Έκθεση 2009 Leaders in Tourism TM A. Tsokkos Hotels Public Ltd Ετήσια Έκθεση 2009 Περιεχόμενα 2-3 4 5 6 9-15 16-17 18 Χαιρετισμός του Προέδρου Διακρίσεις Ανακαινίσεις Ξενοδοχείων και Νέα Έργα Μελλοντικά Έργα Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism TM πρωταράς αγία νάπα πάφος sharm el sheikh Tsokkos Group renaissance wellness & spa Περιεχόμενα 4-5 6-7 8 9 11-20 21-23 24 Χαιρετισμός

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 0 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

A. Tsokkos Hotels Public Ltd

A. Tsokkos Hotels Public Ltd Leaders in Tourism TM A. Tsokkos Hotels Public Ltd Ετήσια Έκθεση 2011 πρωταράς αγία νάπα πάφος sharm el sheikh Tsokkos Group renaissance wellness & spa SAKURA 桜 ristorante italiano Mykonos greek Tavern

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 2014 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Δ Η Μ ΟΣ Ι Α Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α ΛΤΔ EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γραφεία, Εργοστάσιο και Λιµάνι, Βασιλικό Τ: +357 24 845 555, Φ: +357 24 332 651 Εγγεγραµµένο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

LOUIS PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LIMITED (ΠΡΩΗΝ CYPRUS TRADING CORPORATION LIMITED) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LIMITED (ΠΡΩΗΝ CYPRUS TRADING CORPORATION LIMITED) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Ετήσια Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα. Ετήσια Έκθεση 2011

Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα. Ετήσια Έκθεση 2011 1 Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα Ετήσια Έκθεση 2 3 Περιεχόμενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Α.2 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών Α.4 ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Α.5 Επανεκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας.

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας. ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 Με βάση τον Κανονισμό 809/2004 (όπως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 (όπως τροποποιήθηκε)

Διαβάστε περισσότερα

4. 5. 6. 7. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...40

4. 5. 6. 7. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...40 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 3 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Διοικητικό Συμβούλιο...6 1. Βασικά Οικονομικά Μεγέθη...8 1.1 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη... 8 1.2 Στοιχεία Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

Maurice Sehnaoui. Nadim Κassar Nabil Kassar Walid Daouk. Raoul Nehme

Maurice Sehnaoui. Nadim Κassar Nabil Kassar Walid Daouk. Raoul Nehme 111 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 20 Απριλίου 2015 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης Μέρος Α Η καθιέρωση και εφαρµογή των αρχών Εταιρικής ιακυβέρνησης και η ενίσχυση του εποπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Ε Τ Η Σ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Ε Τ Η Σ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Τ Η Σ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 Κρέοντος 25-Αθήνα, ΤΚ. 104 42 Τηλ. 210 51 93 500- Fax. 210 51 93 910 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 FRIGOGLASS A.B.E.E Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων Γ.Ε.ΜΗ. 1351401000 Α. Μεταξά 15, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα FRIGOGLASS A.B.E.E Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων Ετήσια Οικονομική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύνολο των διαδικασιών και συστηµάτων που ακολουθούνται για την ορθή διεύθυνση και διοίκηση ενός οργανισµού.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Ε 0 ` ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Διοικητικό Συμβούλιο - Εκτελεστική Επιτροπή. 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία. 4. Χαιρετισμός Προέδρου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Διοικητικό Συμβούλιο - Εκτελεστική Επιτροπή. 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία. 4. Χαιρετισμός Προέδρου ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. Διοικητικό Συμβούλιο Εκτελεστική Επιτροπή 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία 4. Χαιρετισμός Προέδρου 6. Χαιρετισμός Διευθύνοντος Συμβούλου Ομίλου 12. Παρατηρήσεις επί των Πεπραγμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009. Περιεχόμενα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Λ. Συγγρού 209 211, Ν. Σµύρνη 171 21 www.erbbrokers.gr, Τηλ. 210 9303850 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26892/01ΝΤ/Β/92/160(08)

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2014 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «To τρίτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα