Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ"

Transcript

1 Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 277 Έτος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αίτηση ακυρώσεως... 1 Αίτηση αναιρέσεως Ακαδημία... 4 Δικηγόροι... 5 Διοίκηση... 6 Διοικητικές συμβάσεις... 7 Διοικητική πράξη... 8 Εκπαίδευση... 9 Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου Κοινωνική ασφάλιση Προσφυγή Σύνταγμα Υπάλληλοι διοικητικοί Φορολογίες διάφορες... 18

2 - 2 - Φορολογικά Βιβλία και Στοιχεία ΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση αναιρέσεως Αλλοδαποί...26 Ανάπηροι - θύματα πολέμου Ανταγωνισμός Αυτοκίνητα Δάση...30 Δήμοι - Κοινότητες Διεθνείς συνθήκες Δικαστήρια Διοίκηση Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Διοικητικές συμβάσεις Διοικητική πράξη Εκπαίδευση Εμπόριο Επιμελητήρια Εταιρείες Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου Ιατροί - ιατρικά επαγγέλματα Ιδρύματα...60 Καταστήματα - κέντρα διασκεδάσεως Κοινωνική ασφάλιση Νόμος - νομοθετική εξουσία Οδοντίατροι Οργανισμοί Περιβάλλον Στέγαση Συμβούλιον Επικρατείας Σύνταγμα

3 - 3 - Σχέδια πόλεων - οικοδομές Τελωνεία - δασμοί Υπάλληλοι διοικητικοί Υπάλληλοι Σωμάτων Ασφαλείας Φαρμακοποιοί - φαρμακεία Φορολογία εν γένει Φορολογία εισοδήματος Φορολογία κύκλου εργασιών Φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων Φορολογίες διάφορες Φορολογικά βιβλία και στοιχεία ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΤ' 1037/ , 95 Δ' 1053/ Ε' 3381/1998 7μ Β' 4701/1998 7μ , 115 Β' 4973/1998 7μ. - επιλύει Α' 452/ Δ' 1265/1999 7μ , 108 Δ' 1706/ Γ' 1770/1999 7μ. - επιλύει ΣΤ' 2450/ ΣΤ' 2455/ ΣΤ' 2482/ , 123 ΣΤ' 2491/ Δ' 2545/ Γ' 2624/ Α' 2744/ Β' 2927/ ΣΤ' 3016/ Δ' 3072/

4 - 4 - Δ' 3130/ Δ' 3313/1999 7μ , 58 Β' 3432/ Δ' 3499/ Δ' 3669/1999 7μ Α' 3755/1999 7μ. - επιλύει... 66, 67 Α' 3761/1999 7μ. - επιλύει Γ' 3785/ , 71 Δ' 3835/ Δ' 3936/1999 7μ , 111 Δ' 3937/ Γ' 4085/ , 99 Β' 4202/ Β' 4213/ , 125 Δ' 4270/ Β' 62/ Β' 68/ Γ' 112/ , 107 Ε' 375/ Δ' 440/2000 7μ Β' 489/ Β' 490/ , 88, 110, 122 Β' 492/ , 43 Γ' 607/ Δ' 736/2000 7μ. - επιλύει Ε' 753/ , 68 Γ' 1128/ ΣΤ' 1582/ , 104 Δ' 2521/2000 7μ. - επιλύει... 92, 93 Α' 2749/ Α' 2791/ Β' 3104/2000 7μ , 55, 113 Β' 3283/ , 78 Α' 3352/

5 - 5 - Γ' 3390/2000 7μ Α' 3409/ Β' 3450/2000 παρ. εις 7μ ΣΤ' 3509/ ΣΤ' 3613/ , 76 Ε' 3698/2000 7μ. - επιλύει... 74, 86 Γ' 3711/ Γ' 3791/ ΣΤ' 3847/ Δ' 3878/2000 7μ Γ' 3898/2000 7μ , 84, 85 ΣΤ' 3940/2000 παρ. εις 7μ ΣΤ' 3945/ , 53 Δ' 3976/2000 7μ , 69, 87 Β' 3982/2000 7μ. - επιλύει... 36, 37 Β' 3984/2000 7μ , 116 Β' 3993/2000 παρ. εις 7μ ΣΤ' 4050/ , 77 Γ' 4125/2000 παρ. εις 7μ Α' 4184/2000 παρ. εις 7μ.... 2, 3 Δ' 4231/2000 7μ. - παρ. εις Ολομ.... 1, 6, 8 ΣΤ' 4257/2000 παρ. εις 7μ ΣΤ' 4305/2000 παρ. εις 7μ.... 9, 13 Α' 4326/2000 παρ. εις 7μ....7 ΣΤ' 3/2001 παρ. εις 7μ.... 4, 12 Β' 61/2001 7μ. - επιλύει Ε' 77/ Ε' 79/2001 7μ Ε' 84/2001 7μ Ε' 89/2001 7μ. - παρ. εις Ολομ , 11, 14, 15, 16 Α' 270/2001 7μ. - επιλύει... 25, 63

6 - 6-1 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως λόγοι λόγοι αλυσιτελώς προβαλλόμενοι παραπέμπεται λόγω μείζονος σπουδαιότητας στην Ολομέλεια το ζήτημα του λυσιτελούς της προβολής του περί κακής συνθέσεως συλλογικού οργάνου λόγου ακυρώσεως, εις περίπτωσιν πράξεως εκδιδομένης κατά δεσμίαν αρμοδιότητα, εάν ο ακυρωτικός δικαστής κρίνει ότι από πλευράς εσωτερικής νομιμότητας ή πράξης βάλλεται αβασίμως... Δ' 4231/2000 επταμ. (παρ. Εισηγητής : Σ. Χαραλαμπίδης εις Ολομ.) 2 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Κατάργηση Ν. 2721/1999 βλ. κατωτ. 3 3 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως υπέρ του νόμου παραπέμπονται λόγω σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση τα ζητήματα της τύχης της αιτήσεως αναιρέσεως υπέρ του νόμου μετά την αντικατάσταση με την παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 2721/1999 του άρθρου 53 παρ. 3 του Π.Δ. 18/89 καθώς και της καταργήσεως, κατ' άρθρο 52 παρ. 2 του Ν. 2721/1999 της ανοιγείσης με την υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως υπέρ του νόμου δίκης, επειδή, το αντικείμενο της διαφοράς είναι κατώτερο των δρχ.... Α' 4184/2000 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Θ. Παπαευαγγέλου εις επταμ.) 4 ΑΚΑΔΗΜΙΑ βλ. κατωτ. 12

7 - 7-5 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ Δικηγόροι διορισμός ν. 1649/86 παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος και αντιθέτου νομολογίας (Σ.τ.Ε. 194/98, 1536/92, 4075/89) στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν απαιτείται ειδικότερη αιτιολογία της προκρίσεως υποψηφίου από την Επιτροπή όταν η σχετική κρίση στηρίζεται στο κριτήριο την προσωπικότητας. Γ' 4125/2000 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Π. Καρλή εις επταμ.) 6 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Συλλογικά όργανα σύνθεση βλ. ανωτ. 1 7 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Διοικητικές συμβάσεις δημόσια έργα αναθεώρηση τόκοι υπερημερίας παραπέμπονται λόγω μείζονος σπουδαιότητος εις την επταμελή σύνθεσιν τα ζητήματα του ποίος είναι ο κρίσιμος χρόνος διά την αναθεώρησιν των τιμών κατασκευής δημοσίων έργων, καθώς και του χρόνου από τον οποίον ο ανάδοχος δικαιούται τόκων υπερημερίας... Α' 4326/2000 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Γ. Παναγιωτόπουλος εις επταμ.) 8 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Πράξεις δεσμίας αρμοδιότητος βλ. ανωτ. 1 9 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτάτη φοιτητές μετεγγραφές παραπέμπεται λόγω μείζονος σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα της συμφωνίας προς το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος του άρθρου 16 παρ. 2 του Ν. 2621/1998, με το οποίο επετράπη αποκλειστικούς κατά το ακαδημαϊκό έτος

8 , σε φοιτητές αλλοδαπών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, οι οποίοι επικαλούνται ορισμένα προβλήματα υγείας ή αναπηρίας να μετεγγραφούν σε ελληνικά ΑΕΙ χωρίς εξετάσεις, ποσοτικούς περιορισμούς ή περιορισμούς ως προς το εξάμηνο στο οποίο γίνεται η εγγραφή... ΣΤ' 4305/2000 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Α. Σταθάκης εις επταμ.) 10 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Προστασία ιδιοκτησίας βλ. κατωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση γενικά συγχώνευση Ταμείων παραπέμπονται λόγω μείζονος σπουδαιότητος στην Ολομέλεια, τα ζητήματα της συμφωνίας προς τα άρθρα 4 παρ. 1 και 22 του Συντάγματος καθώς και προς τα άρθρα 17 παρ. 1 του Συντάγματος και 1 του Προσθέτου Πρωτοκόλλου του ΕΣΔΑ της ρυθμίσεως του άρθρου 14 του Ν. 2676/1999 με την οποία μικρότερα ομοειδή ταμεία επικουρικής ασφαλίσεως ιδρυθέντα από το κράτος ως Ν.Π.Δ.Δ. συγχωνεύονται σε επίσης ιδρυόμενο από το Κράτος νέο ευρύτερο ταμείο με την αυτή νομική φύση... Ε' 89/2001 επταμ. Εισηγητής : Α. Ράντος (παρ. εις Ολομ.) 12 ΠΡΟΣΦΥΓΗ Προσφυγή πράξεις υποκείμενες παραπέμπεται λόγω υπάρξεως αντιθέτων αποφάσεων και μείζονος σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα του χαρακτήρα ενδίκου

9 - 9 - μέσου, με το οποίο ζητείται η εξαφάνιση αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως της Ακαδημίας Αθηνών, με την οποία επιβλήθηκε σε υπάλληλο του νομικού αυτού προσώπου, πειθαρχική ποινή... ΣΤ' 3/2001 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Δ. Κυριλλόπουλος εις επταμ.) 13 ΣΥΝΤΑΓΜΑ Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ισότης βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ισότης βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ιδιοκτησία βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα κοινωνική ασφάλιση βλ. ανωτ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ Υπάλληλοι διοικητικοί μονιμοποίηση διαδικασία παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση ζήτημα συνιστάμενο στο ότι δεν αρκεί να καλείται απλώς στη συνεδρίαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου ο υπάλληλος, ο οποίος κρίνεται για μονιμοποίηση, αλλά πρέπει συνάμα η κλήση αυτή να είναι και έγκαιρη, μη καλυπτομένου εκ μόνης της παραστάσεως του υπαλλήλου, έστω και αν αυτός δεν διεμαρτυρήθη σχετικά, εφόσον πάντως μεταγενέστερα πράττει τούτο δια της προσφυγής του... ΣΤ' 4257/2000 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Ν. Ντούβας

10 εις επταμ.) 18 ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Φορολογίες διάφορες τέλη εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αεροδρομίων παραπέμπεται λόγω μείζονος σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα του ποίος είναι κατ' άρθρο 30 του Ν. 2065/92 αρμόδιος για τον προσδιορισμό των οφειλομένων τελών εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αεροδρομίων... ΣΤ' 3940/2000 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Ε. Νίκα εις επταμ.) 19 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων κατ' ιδίαν βιβλία και στοιχεία τιμολόγια πωλήσεως παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν απαιτείται η έκδοση και διαβίβαση νέων συνοδευτικών στοιχείων σε περίπτωση που μετά τη φόρτηση των εμπορευμάτων προς συγκεκριμένο προορισμό παραστεί ανάγκη να ματαιωθεί η παράδοση αυτή και να παραδοθούν τα εμπορεύματα σε άλλο πρόσωπο ή προορισμό... Β' 3450/2000 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Σ. Βιτάλη εις επταμ.) 20 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κώδικας φορολογικών στοιχείων κυρώσεως παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν αποτελεί αυτοτελή ή ενιαία παράβαση ή μη καταχώριση ή μη εμπρόθεσμη καταχώριση κάθε στοιχείου εσόδου στα βιβλία ως

11 και αν αποτελεί ενιαία ή μη παράβαση η μη τήρηση ή η πλημμελής τήρηση όλων ή μερικών από τα προβλεπόμενα βιβλία... Β' 3993/2000 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Σ. Χρυσικοπούλου εις επταμ.) 21 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως φύση προσβαλλόμενης πράξεως εκτελεστότητα διαφορές από σύμβαση δεδομένου ότι η "συλλογική σύμβαση" μεταξύ ασφαλιστικού ταμείου και φαρμακευτικού συλλόγου είναι δεσμευτική διά τα μέλη του συλλόγου, τα οποία θεωρούνται εκπροσωπηθέντα υπό τούτου κατά την σύναψίν της και δεν είναι τρίτοι, το προσβαλλόμενον άρθρον αυτής δεν αποτελεί μονομερή εκτελεστήν πράξιν διοικητικής αρχής αποσπαστήν εκ της συμβάσεως, αλλά συμβατικήν ρήτραν και απαραδέκτως προσβάλλεται / περαιτέρω και η απόφασις του Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού συλλόγου συνιστά πρότασιν τροποποιήσεως της συμβατικής ρήτρας ως προς το ποσόν του καθοριζομένου ανωτάτου ορίου ανά φαρμακείων εκτελουμένων κατά μήνα συνταγών και απαραδέκτως προσβάλλεται διότι εντάσσεται εις το πλαίσιον του συνδέοντος το ασφαλιστικόν ταμείον με τον φαρμακευτικόν σύλλογον συμβατικού δεσμού. Δ' 1265/1999 επταμ. Εισηγητής : Ο. Ζύγουρα 22 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως κατάργηση δίκης δεν συνιστούν λόγους ιδιαιτέρου εννόμου συμφέρον που δικαιολογούν τη συνέχεια της δίκης, το ότι η αίτηση αφορά σε μείζον θεσμικό ζήτημα, αλλά και διότι, δεν επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ να στερηθεί ο διάδικος της δικαστικής προστασίας

12 με την κατάργηση της δίκης που επήλθε λόγω της μακράς εκκρεμοδικίας της υποθέσεως... Δ' 3313/1999 επταμ. Εισηγητής : Κ. Ευστρατίου 23 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως τρόπος ασκήσεως εν όψει του άρθρου 1 παρ. 10 του Ν. 1968/1991, πλημμέλεια της πράξεως καταθέσεως συνισταμένη εις το ότι αύτη κατεχωρίσθη επί του αντιγράφου και όχι του πρωτοτύπου της αιτήσεως, εκ παραδρομής της υπηρεσίας, καλύπτεται, καθ' όσον το αντίγραφον του δικογράφου υπάγεται εις την έννοιαν του ιδιαιτέρου εγγράφου... Α' 2791/2000 Εισηγητής : Δ. Μαρινάκης 24 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως τρόπος ασκήσεως υπογραφή κατ' άρθρο 17 παρ. 4 του Π.Δ. 18/89 για να είναι παραδεκτό το δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως πρέπει να υπογράφεται πάντοτε από δικηγόρο σε καμμία δε ανεξαιρέτως περίπτωση δεν επιτρέπεται η υπογραφή του από μόνο τον αιτούντα / δεν στερείται δε δικαστικώς προστασίας ο διάδικος, ο οποίος λόγω πενίας δεν μπορεί να επιτύχει τη συνδρομή δικηγόρου για την υπογραφή του ανωτέρω δικογράφου, αφού αυτός έχει τη δυνατότητα να υποβάλει πριν από την άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως, ατελώς και χωρίς σύμπραξη δικηγόρου, αίτηση περί διορισμού δικηγόρου, προκειμένου να ασκηθεί ακολούθως το ένδικο τούτο μέσον...

13 Β' 3283/2000 Εισηγητής : Σ. Βιτάλη 25 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως παραδεκτό γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. κατ' άρθρ. 28 παρ. 3 του Ν. 2759/98, από , δεν απαιτείται ως διαδικαστική προϋπόθεση για την άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως εκ μέρους ν.π.δ.δ. η εντός τριμήνου από την κατάθεση του σχετικού δικογράφου κατάθεση στη Γραμματεία του Συμβουλίου της Επικρατείας γνωμοδοτήσεως του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί του παραδεκτού και του βασίμου της εν λόγω αιτήσεως, εφόσον το νομικό αυτό πρόσωπο δεν εκπροσωπείται δικαστικώς από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους... Α' 270/2001 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής : Ε. Σάρπ 1337/2000 πεντ.) 26 ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ Αλλοδαποί απέλαση νομίμως εκδίδεται απόφαση απελάσεως σε βάρος αλλοδαπού ή αλλοδαπής, που έχει συνάψει γάμο με Ελληνίδα ή Έλληνα, όταν διαπιστώνεται ότι παραμένει στη χώρα, ενώ έχει λήξει ο χρόνος για τον οποίο έχει τυχόν χορηγηθεί άδεια παραμονής, χωρίς να έχει υποβάλει αίτημα για ανανέωση αυτής / το αίτημα αυτό δεν μπορεί να υποβληθεί με την προσφυγή του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 1975/91, διότι τούτο θα είχε ως συνέπεια την παραμονή στη χώρα των ανωτέρω αλλοδαπών χωρίς νόμιμη άδεια / (μειοψ.)...

14 Δ' 3072/1999 Εισηγητής : Δ. Μακρής 27 ΑΝΑΠΗΡΟΙ - ΘΥΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ βλ. κατωτ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ανταγωνισμός από τα άρθρα 10 παρ. 4 και 13 του Ν. 703/1977 συνάγεται ότι ο νόμος αυτός παρέχει ευρεία ευχέρεια στη Διοίκηση να ανακαλεί αποφάσεις της, εφ' όσον διαπιστώνεται εκ των υστέρων ότι συντρέχει περίπτωση διαταράξεως του ελευθέρου ανταγωνισμού... Β' 492/2000 Εισηγητής : Ε. Αναγνωστοπούλου 29 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Αυτοκίνητα επιβατικά Ι.Χ. άδεια κυκλοφορίας η αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου νομίμως αρνείται την έκδοση νέας άδειας ή ανακαλεί την εκδοθείσα άδεια, όταν διαπιστωθούν, κατόπιν παρεμπίπτοντος ελέγχου, νομικά ελαττώματα της μεταβιβάσεώς του... Δ' 3130/1999 Εισηγητής : Δ. Μακρής 30 ΔΑΣΗ Δάση χαρακτηρισμός ρύθμιση αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας κατά την οποία οι πράξεις χαρακτηρισμού εκτάσεων

15 των Δασαρχών μπορούν να ανακαλούνται εντός 5ετίας από την έκδοσή τους είναι ανίσχυρος καθ' όσον αφορά τους δασάρχες / και τούτο διότι έχει θεσπισθεί καθ' υπέρβαση της εξουσιοδοτικής διατάξεως της παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν. 998/1979, η οποία αναφέρεται στη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τις επιτροπές και μόνο / εξ άλλου δεν μπορεί να εύρει έρεισμα στην παρ. 1 του άρθρου 78 του ίδιου νόμου... Ε' 753/2000 Εισηγητής : Ν. Ρόζος 31 ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δήμοι - κοινότητες έσοδα τέλος 5% το τέλος 5% επιβάλλεται επί των ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 1080/80 / εάν όμως μία επιχείρηση πραγματοποιεί έσοδα και από άλλο, ξεχωριστό κλάδο, το αντικείμενο του οποίου, αντιθέτως, δεν εμπίπτει στις ανωτέρω διατάξεις, τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιούνται από τη δραστηριότητα του ξεχωριστού αυτού κλάδου, δεν υπόκεινται στο ως είρηται δημοτικό τέλος / το δε άρθρο 54 παρ. 1 του Ν. 1416/84, ανεξαρτήτως του αν είναι ερμηνευτικό ή μη των προγενεστέρων διατάξεων, πάντως δεν αφορά την περίπτωση που τα ακαθάριστα έσοδα πραγματοποιούνται από άλλο, με διάφορο αντικείμενο, κλάδο της αυτής επιχειρήσεως... ΣΤ' 2491/1999 Εισηγητής : Ν. Ντούβας 32 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Διεθνείς συνθήκες σύμβαση Γ.Σ.Δ.Ε. (GATT) οι διατάξεις της GATT δεν έχουν άμεση εφαρμογή και επομένως οι

16 ιδιότητες δεν μπορούν να τις επικαλεσθούν ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων για να αμφισβητήσουν τη νομιμότητα πράξεων που εκδόθηκαν κατ' επιταγή του κοινοτικού δικαίου ή για να επιδιώξουν την επέκταση προνομίων που προβλέπονται μόνο για προϊόντα κοινοτικής προελεύσεως απόφαση ΔΕΚ της International Frait. ΣΤ' 3945/2000 Εισηγητής : Ε. Αντωνόπουλος 33 ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Δικαστήρια ίδρυση κατ' άρθρ. 2 παρ. 1 του Ν. 1756/1988 η ίδρυση νέου δικαστηρίου θα πρέπει να σχετίζεται με την εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης και να προάγει την αποτελεσματικότητα της απονομής της καθώς και το κύρος των δικαστηρίων / εξού και η διάταξη αυτή απαιτεί την προηγούμενη γνωμοδότηση των Ανωτάτων Δικαστηρίων ή των εφετείων, αναλόγως, δεδομένου ότι αυτά θεωρούνται ως αρμοδιότερα παντός άλλου να κρίνουν και να σταθμίσουν τις ανάγκες και τα εν γένει δεδομένα που επιβάλλουν ή όχι την ίδρυση ενός νέου δικαστηρίου... Ε' 79/2001 επταμ. Εισηγητής : Σ. Ρίζος 34 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Συλλογικά όργανα συγκρότηση βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διοίκηση συλλογικά όργανα σύνθεση κλήσεις δεν αρκεί για να αναπληρώσει την έλλειψη νομίμου προσκλήσεως για τη συνεδρίαση Επιτροπής και του αναπληρωματικού μέλους, η διατυπωθείσα παράκληση προς το τακτικό μέλος να

17 ειδοποιήσει σε περίπτωση κωλύματός του προς συμμετοχή τον αναπληρωτή του που και αυτός δεν προσήλθε να συμμετάσχει... Δ' 2545/1999 Εισηγητής : Μ. Βροντάκης 36 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Κ.Φ.Δ. δικαιοδοσία τόσο τα φύλλα ελέγχου φορολογίας εισοδήματος όσον και οι αποφάσεις του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. με τις οποίες απερρίφθησαν αιτήσεις ακυρώσεως κατά των φύλλων ελέγχου, αποτελούν πράξεις δημοσίου οργάνου, με τις οποίες προσδιορίζονται οι φόροι / ειδικότερα με τα φύλλα ελέγχου προσδιορίσθηκε ο οφειλόμενος φόρος εισοδήματος για τα οικονομικά έτη, τα οποία αφορούν, ενώ με τις αποφάσεις του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. απορρίφθηκαν αντίστοιχες αιτήσεις ακυρώσεως υποβληθείσες κατά των εν λόγω φύλλων βάσει του άρθρου 65 ν.δ. 3323/55 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 παρ. 4 του Ν. 2065/92 / επομένως, κατά των εν λόγω φύλλων ελέγχου και των αποφάσεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. χωρεί μόνο προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμοδίου τακτικού διοικητικού δικαστηρίου / ειδικότερα δε, το διοικητικό Πρωτοδικείο δικάζοντας την προσφυγή, κατά το μέρος που αυτή στρέφεται κατά των αποφάσεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., εξετάζει τα φύλλα ελέγχου στην ίδια έκταση και με τους ίδιους όρους και περιορισμούς που έχει ο πιό πάνω Προϊστάμενος κατά την εξέταση των περιοριστικά απαριθμούμενων στην παρ. 1 του άρθρου 65 ν.δ. 3323/55 λόγω ακυρώσεως ή τροποποιήσεως των φύλλων ελέγχου, δοθέντος ότι με την αντικατάσταση της παρ. 2 του ιδίου άρθρου, άλλαξε μόνο το όργανο που είναι αρμόδιο για την εξέταση της αιτήσεως ακυρώσεως...

18 Β' 3982/2000 επτ. (κατ. παρ. 1483/2000 πενταμ.) Εισηγητής : Ε. Αναγνωστοπούλου 37 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Κ.Φ.Δ. αίτηση ακυρώσεως βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Κ.Φ.Δ. απόδειξη έγγραφα από το άρθρο 146 Κ.Φ.Δ. συνάγεται ότι αντίγραφα μη δημοσίων εγγράφων, φωτογραφίες ή φωτοτυπίες ή άλλες αποτυπώσεις λαμβάνονται επικουρικά υπόψη από το δικαστήριο το οποίο πειθόμενο για την αποδεικτική τους αξία, οφείλει να τα συνεκτίμησε μαζί με τα προσαγόμενα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία, χωρίς να απαιτείται να είναι τα αντίγραφα αυτά, οι φωτοτυπίες κ.λπ. απαραιτήτως επικυρωμένα και χαρτοσημασμένα... Β' 2997/1999 Εισηγητής : Ε. Γαλανού 39 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Κ.Φ.Δ. προσφυγή για την εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 1882/90 η διέλευση απλώς του προσφεύγοντος ή του εκπροσώπου νομικού προσώπου από τον τόπο ασκήσεως της προσφυγής, δεν επάγεται αναγκαίως κατά νόμο το συμπέρασμα ότι το πρόσωπο αυτό "διαμένει" στον τόπο αυτό. Β' 62/2000 Εισηγητής : Ε. Αναγνωστοπούλου

19 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Κ.Φ.Δ. έφεση προθεσμία ο νόμος δεν εξαρτά την παρέκταση της προθεσμίας ασκήσεως εφέσεως, από τον διάδικο που διαμένει στην αλλοδαπή, από την ύπαρξη ή μη αντικλήτου αυτού στην Ελλάδα / ειδικότερα, η προθεσμία αυτή παρεκτείνεται και αν η επίδοση της πρωτόδικης αποφάσεως, η οποία κινεί την προθεσμία ασκήσεως της εφέσεως, έγινε προς τον αντίκλητο του διαμένοντος στην αλλοδαπή διαδίκου... Β' 4202/1999 Εισηγητής : Κ. Βιολάρης 41 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές άρθρου 7 Ν. 702/77 προσφυγή προθεσμία κατ' άρθρ. 21 παρ. 1 του Π.Δ. 341/78 η κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξεως αποτελεί διακεκριμένη, σε σχέση με την πλήρη γνώση της πράξεως αυτής, περίπτωση ενάρξεως της προθεσμίας ασκήσεως της προσφυγής και συνεπώς, η τυχόν μη κοινοποίηση της πράξεως, δεν συνεπάγεται και έλλειψη πλήρους γνώσεως αυτής, η δε συναγωγή εν προκειμένω τεκμηρίου πλήρους γνώσεως της πράξεως αιτιολογείται επαρκώς εκ της εισπράξεως του απονεμηθέντος βοηθήματος βάσει σχετικού εντάλματος και εκ της παρόδου μακρού χρόνου από της εκδόσεως της ανωτέρω πράξεως σε συνδυασμό και με το εύλογο ενδιαφέρον των αιτουσών για τη λήψη ολοκλήρου του διεκδικουμένου ποσού... Α' 3761/1999 επταμ. (κατ. Εισηγητής : Γ. Παπαγεωργίου παρ. 3591/1997 πεντ.) 42 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

20 Διοικητικές συμβάσεις προμήθειες διαδικασία το άρθρο 45 του Π.Δ. 173/90, διά του οποίου προβλέπεται η συμμετοχή εις τας επιτροπάς αξιολογήσεως προσφορών εκπροσώπων της οικείας Ενώσεως Επιμελητηρίων, προκειμένου περί προμηθειών διενεργουμένων από περιφερειακάς δημοσίας υπηρεσίας, αναφέρεται εις τας υπηρεσίας των κατά το π.δ. 51/87 περιφερειών όχι δε και εις διαγωνισμούς ενεργουμένους υπό νομαρχιακών υπηρεσιών... Δ' 3499/1999 Εισηγητής : Ο. Ζύγουρα 43 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ανάκληση βλ. ανωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτάτη ΔΕΠ απαγόρευση κατοχής δευτέρας θέσεως το άρθρο 6 παρ. 1 περ. δ του Ν. 2530/1997 με το οποίο ο κοινός νομοθέτης, μετά από σειρά ρυθμίσεων με αντίθετο περιεχόμενο επιβάλλει, κατά την τελευταία χρονικά ρύθμιση της υπηρεσιακούς καταστάσεως των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, στα πλαίσια της ρυθμιστικής του ευχέρειας σχετικά με τον σκοπιμότερο κατά την κρίση του τρόπο θεραπείας του δημοσίου συμφέροντος, την απαγόρευση κατοχής άλλης, πλην των ΑΕΙ, μόνιμη οργανικής θέσης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δηλαδή εναρμονίζεται με τον κανόνα που θεσπίζεται με την απαγόρευση κατοχής δευτέρας θέσεως δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ευρίσκεται σε αντίθετη με την ελευθερία αναπτύξεως της προσωπικότητας ούτε με την επαγγελματική ελευθερία που κατοχυρώνεται με το άρθρο 5 του Συντάγματος... Γ' 3898/2000 επταμ. Εισηγητής : Π. Πικραμμένος

21 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ανωτάτη φοιτητές μετεγγραφές βλ. κατωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για την άρση της πιστοποίησης της εκπαιδευτικής ικανότητας ενός κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης και την εξαιτίας αυτής επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων, δεν αρκεί μόνη η απόφαση του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, αλλά απαιτείται να ακολουθήσει και πράξη της αρμόδιας αρχής του Υπουργείου Εργασίας ανακλητική της πιστοποίησης, με την οποία ολοκληρώνεται η διαδικασία άρσης της πιστοποίησης... Δ' 440/2000 επταμ. Εισηγητής : Δ. Πετρούλιας 47 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέση Ενιαίο Λύκειο βλ. κατωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων κατ' άρθρ. 101, 146, 147 και 157 του β. δ/τος 312/1968 ευέλπιδες, οι εκστρατιωτικών προερχόμενοι, εξαρχόμενοι της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων συνεπεία υποβολής παραιτήσεως δεν ανακτούν το βαθμό που απέβαλαν με την κατάταξή τους στη Σχολή αυτή... Γ 607/2000 Εισηγητής : Γ. Ποταμιάς

22 ΕΜΠΟΡΙΟ Λαϊκές αγορές η με βάση το άρθρο 7 του Ν. 2323/1995 παρεχόμενη δυνατότητα προς θέσπιση, με υπουργική απόφαση, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση ή αναθεώρηση αδείας ασκήσεως επαγγέλματος του πωλητού λαϊκών αγορών δηλαδή προς κανονιστική ρύθμιση των όρων ασκήσεως ενός ελευθέρου επαγγέλματος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ειδικότερο θέμα κατ' άρθρον 43 παρ. 2 του Συντάγματος, εφόσον το ουσιαστικό περιεχόμενο της ρυθμίσεως δεν διαγράφεται έστω και σε γενικές γραμμές, από τη διάταξη αυτή... Δ' 3976/2000 επταμ. Εισηγητής : Α.Μ. Παπαδημητρίου 50 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Επιμελητήρια εμπορικά προϋπόθεση για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών των διοικητικών συμβουλίων των επιμελητηρίων είναι η εγγραφή των εχόντων κατά νόμου δικαίωμα ψήφου στους εκλογικούς καταλόγους, χωρίς την οποία η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος δεν είναι επιτρεπτή... Γ' 3711/2000 Εισηγητής : Γ. Παπαμεντζελόπουλος 51 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Επιμελητήρια εμπορικά κατ' άρθρ. 4 παρ. 1 του π.δ. 372/1992 η διενέργεια των εκλογών σε τόπο εκτός της έδρας του επιμελητηρίου εξαρτάται αποκλειστικά από την κρίση της εκλογικής, η οποία, κάνοντας χρήση της παρεχόμενης σ' αυτήν από το νόμο ευχέρειας, δύναται ν' αποφασίζει τη διενέργεια ή όχι των εκλογών και σε τόπο εκτός της έδρας του επιμελητηρίου ανάλογα με τις συγκεκριμένες εκάστοτε συνθήκες...

23 Γ' 3791/2000 Εισηγητής : Γ. Παπαμεντζελόπουλος 52 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανώνυμες πτώχευση βλ. κατωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Σχέση κοινοτικού με διεθνείς συνθήκες βλ. ανωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ελευθερία εγκαταστάσεως βλ. κατωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ελευθερία παροχής υπηρεσιών βλ. κατωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωργία Ποσοστώσεις κατ' άρθρ. 24 παρ. 1 του κανονισμού ΕΟΚ 1785/81 και 3 του Κανονισμού ΕΟΚ 193/82 στην περίπτωση συγχωνεύσεως ή μεταβιβάσεως επιχειρήσεων παραγωγής ισογλυκόζης ή σε περίπτωση παύσεως των δραστηριοτήτων τους, οι σχετικές ποσοστώσεις τους χορηγούνται σε επιχείρηση που μπορεί με τον τεχνικό εξοπλισμό της να εξασφαλίσει την παραγωγή της ισογλυκόζης κατά την επόμενη εμπορική περίοδο... Δ' 3937/1999 Εισηγητής : Δ. Μακρής 57 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκή Ένωση περιφερειακή πολιτική Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (Μ.Ο.Τ.) από τα άρθρα 15 παρ. 1 και 2, 16 παρ. 1 και 19 του Κανονισμού 2088/1985 συνάγεται ότι, σε περίπτωση παραγωγικών επενδύσεων οι

24 οποίες έχουν ενταχθεί στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, για να "αναληφθούν" από τον κοινοτικό προϋπολογισμό οι δαπάνες οι αναγκαίες για την εκτέλεση των πιο πάνω επενδύσεων και, κατά συνέπεια, για να καταβληθούν στους επενδυτές από τα κράτη μέλη οι προβλεπόμενες από την οικεία νομοθεσία δαπάνες, πρέπει απαραιτήτως οι δαπάνες αυτές όχι μόνον να έχουν πραγματοποιηθεί αλλά και να έχουν εγκριθεί έως τις , δηλαδή έως τη χρονολογία λήξης της ισχύος του κανονισμού... Δ' 4270/1999 Εισηγητής : Γ. Ανεμογιάννης 58 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Δικαίωμα σε δίκαιη δίκη βλ. ανωτ ΙΑΤΡΟΙ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Ιατροί αγροτικοί κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 1397/83 και του Ν. 1579/85 που προβλέπουν την σύσταση των κέντρων υγείας και την συγχώνευση σ' αυτά των μέχρι της συστάσεώς των λειτουργούντων αγροτικών ιατρείων, οι υπηρετούντες στα τελευταία αυτά μόνιμοι αγροτικοί ιατροί θεωρούνται ότι εξακολουθούν να υπηρετούν στις θέσεις που κατέχουν κατά το χρόνο συστάσεως του κέντρου υγείας και συγχωνεύσεως σ' αυτό του αγροτικού ιατρείου μέχρι την έκδοση της αποφάσεως περί εντάξεώς των στις συνιστάμενες νέες θέσεις / εν όψει δε της εννοίας αυτής των εν λόγω διατάξεων, ευρίσκει έρεισμα σ' αυτές το άρθρο 4 παρ. 3 της κοινής υπουργικής αποφάσεως Α3α/οικ / καθ' ο μέρος με αυτό ορίσθηκε ότι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντάξεως των μονίμων αγροτικών ιατρών σε θέσεις του ΕΣΥ εξακολουθούν να υπηρετούν στις θέσεις που κατέχουν, οι οποίες λογίζονται ότι καταργούνται μετά την

25 ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής / εξάλλου, εφόσον οι ιατροί θεωρούνται ότι μέχρι της οριστικής τακτοποιήσεως των υπηρετούντων προσωρινώς στις παλαιές θέσεις, υπόχρεους προς πληρωμήν αυτών δεν είναι το νοσοκομείο, οργανική μονάδα του οποίου είναι το κέντρο υγείας, αλλά το Δημόσιο, ενόψει του ότι τα αγροτικά ιατρεία υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας / τούτο δε δεν έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 1397/83, διότι κατά την έννοιά του το νοσοκομείο βαρύνεται με τις δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των κέντρων υγείας από της ολοκληρώσεως της διαδικασίας εντάξεώς των σε οργανικές θέσεις των κέντρων αυτών... Α' 2749/2000 Εισηγητής : Ε. Σάρπ 60 ΙΔΡΥΜΑΤΑ Ιδρύματα κατ' άρθρ. 86 και 99 του Α.Ν. 2039/1939 τα μέλη της διοικήσεως των κοινωφελών ιδρυμάτων αντικαθίσταται είτε κατόπιν προτάσεως του ιδρύματος είτε αυτεπαγγέλτως ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων, για τους λόγους που αναφέρονται αποκλειστικώς στο άρθρο 86 παρ. 2 του Α.Ν. 2039/1939, μεταξύ των οποίων είναι η παραμέληση της εκτελέσεως του σκοπού του ιδρύματος δεν συνιστά τέτοια παραμέληση η διαπιστωθείσα αδυναμία συνεργασίας μεταξύ των μελών της Διοικούσης Επιτροπής ιδρύματος (μειοψ.)... Δ' 3878/2000 επταμ. Εισηγητής : Κ. Ευστρατίου 61 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ

26 Καταστήματα - κέντρα διασκεδάσεως εάν διαπιστωθεί, μετά από προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας καταστήματος, παραβίαση της γενομένης σφραγίσεως του καταστήματος και επαναλειτουργία του, η σχετική άδεια αφαιρείται οριστικά, εκτός εάν ο δικαιούχος της αποδείξει, με στοιχεία προσκομιζόμενα κατ' αρχήν στην αρμόδια αρχή, ότι είναι αμέτοχος της παράβασης αυτής... Δ' 1053/1998 Εισηγητής : Δ. Πετρούλιας 62 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση γενικώς επικουρική ασφάλιση το άρθρο 2 του αν.ν. 580/1945 προϋποθέτει για την εφαρμογή του την συρροή πλειόνων φορέων υποχρεωτικής επικουρικής κοινωνικής ασφαλίσεως, τέτοιοι, όμως, φορείς δεν μπορούν να θεωρηθούν, οι μη έχοντες συσταθεί ως ν.π.δ.δ., ως εκ τούτου δε, η ασφάλιση ωρισμένων προσώπων στους φορείς αυτούς, δεν δύναται να αποκλείσει την υποχρεωτική επικουρική κοινωνική τους ασφάλιση σε ασφαλιστικό οργανισμό που λειτουργεί ως ν.π.δ.δ.... Α' 452/1999 Εισηγητής : Γ. Παπαγεωργίου 63 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση γενικώς παροχές ανώτατο όριο κατ' άρθρ. 16 του Ν. 1902/90 ο έλεγχος περί της συνδρομής των προϋποθέσεων για την εφαρμογή του ανωτάτου ορίου συντάξεως διενεργείται κατά την απονομή αυτής και εν όψει των τότε συντρεχουσών συνθηκών και όχι μεταγενεστέρως και, ως εκ τούτου, ο περιορισμός του ανωτάτου ορίου δεν δύναται παρά να αφορά εκείνους στους οποίους θα απονεμηθεί

27 σύνταξη μετά τη θέσπισή του, και όχι και εκείνους ως προς τους οποίους η διαδικασία απονομής συντάξεως έχει λήξει πριν από τη θέσπιση του εν λόγω ορίου... Α' 270/2001 επταμ. (κατ. Εισηγητής : Ε. Σάρπ παρ. 1337/2000 πεντ.) 64 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Γενικώς εισφορές προσαυξήσεις βλ. κατωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση ΙΚΑ ασφαλισμένοι από στην υποχρεωτική και αυτοδίκαιη ασφάλιση του ΙΚΑ υπάγονται και τα πρόσωπα εκείνα, τα οποία απασχολούνται για πέντε τουλάχιστον ημέρες εργασίας κατά μήνα στον ίδιο εργοδότη, κατά κύριο ή συγκύριο επάγγελμα, με σύμβαση μισθώσεως έργου, υπό συνθήκες που απαντώται, ως προς τον χρόνο και τόπο απασχολήσεως, επί μισθώσεων εργασίας, εφ' όσον για την ανωτέρω απασχόλησή τους δεν υπάγονται με ρητή διάταξη νόμου στην ασφάλιση άλλου Ταμείου κύριας ασφαλίσεως... Α' 2744/1999 Εισηγητής : Γ. Παπαγεωργίου 66 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ι.Κ.Α. Σχέση με λοιπά Ταμεία βλ. κατωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί ΝΑΤ η υποχρεωτική ασφάλιση των αρχιπλοιάρχων στο ΝΑΤ εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τον αριθμό, τη χωρητικότητα και την εθνικότητα των φορτηγών πλοίων που διαχειρίζεται ή

28 εκπροσωπεί η ναυτιλιακή επιχείρηση / στην περίπτωση δε που στην επιχείρηση αυτή υπηρετούν δύο αρχιπλοίαρχοι, πρέπει αυτή, μεταξύ άλλων, να διαχειρίζεται ή εκπροσωπεί τέσσερα τουλάχιστον φορτηγά πλοία συνολικής χωρητικότητας άνω των κόρων, τα οποία, είτε να είναι όλα υπό ελληνική σημαία, είτε τα τρία υπό ελληνική σημαία και το τέταρτο υπό ξένη σημαία, εφόσον όμως αυτά είναι συμβεβλημένο με το ΝΑΤ / περαιτέρω, αρμόδια να αποφασίσουν για την υπαγωγή των αρχιπλοιάρχων στην ασφάλιση του ΙΚΑ είναι, εφόσον η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Ίδρυμα ή και αυτεπαγγέλτως, τα ασφαλιστικά όργανα αυτού, τα οποία, στην περίπτωση που διαπιστώσουν ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την υπαγωγή αυτών στο ΝΑΤ, τους υπάγουν στην ασφάλιση του ΙΚΑ, εφόσον βεβαίως συντρέχουν οι προς τούτο προϋποθέσεις / στην κρίση δε αυτή μπορούν να καταλήξουν τα ασφαλιστικά όργανα του ΙΚΑ χωρίς να είναι αναγκαίο όπως αποφανθούν προηγουμένως τα αρμόδια όργανα του ΝΑΤ για τη μη υπαγωγή των εν λόγω προσώπων στην ασφάλιση του ταμείου αυτού, εκτός, βεβαίως αν έχει ήδη εκδοθεί σχετική απόφαση του ΝΑΤ, για την υπαγωγή τους στο Ταμείο, και η απόφαση αυτή είναι οριστική... Α' 3755/1999 επταμ. (κατ. Εισηγητής : Θ. Παπαευαγγέλου παρ. 3127/98 πεντ.) 68 ΝΟΜΟΣ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ Νομοθετική εξουσιοδότηση βλ. ανωτ ΝΟΜΟΣ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ Νομοθετική εξουσιοδότηση βλ. ανωτ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

29 Οδοντίατροι ο νομοθέτης μνημόνευσε στο άρθρο 151 του Ν. 2071/92 τις κατά το χρόνο θεσπίσεως τούτου περιοχές των Νομαρχιών Πειραιώς αφενός, και Αθηνών, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής αφετέρου, όχι για να προσδιορίσει ασκεί, κατά τον τρόπο αυτό, τις περιφέρειες των οδοντιατρικών Συλλόγων Πειραιώς και Αττικής, αλλά για να συναρτήσει τις περιφέρειες των Συλλόγων αυτών με τις εκάστοτε περιφέρειες των οικείων Νομαρχιών / συνεπώς, ο ανακαθορισμός των περιφερειών των Νομαρχιών του Νομού Αττικής με τον Ν. 2240/1994 επέφερε και ανακαθορισμό των περιφερειών των δύο αυτών Συλλόγων... Δ' 3835/1999 Εισηγητής : Φ. Αρναούτολγου 71 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οργανισμοί διάφοροι ασφαλιστικοί διοικητικό συμβούλιο κατ' άρθρ. 20 παρ. 2 του Ν. 1539/1985 η συγκρότηση και η ανασυγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά τη λήξη της θητείας τους / προκειμένου δε ο Υπουργός να συγκροτήσει το διοικητικό συμβούλιο ενός ασφαλιστικού οργανισμού, εν περιπτώσει υπάρξεως πλειόνων επαγγελματικών οργανώσεων εργοδοτών, ασφαλισμένων και συνταξιούχων οφείλει να ζητήσει την υπόδειξη εκπροσώπων μετά των αναπληρωτών τους από όλες αυτές τις οργανώσεις και εν συνεχεία ο ίδιος εκ των πλειόνων υποδειχθέντων εκπροσώπων επιλέγει και διορίζει ένα με τον αναπληρωτή του ως εκπρόσωπο καθεμιάς εκ των τριών ως άνω κατηγοριών / υποχρέωση του Υπουργού να διορίσει τον υποδειχθέντα εκπρόσωπο γεννάται μόνον όταν συντρέχουν σωρευτικά δύο προϋποθέσεις : α) η υποδεικνύουσα οργάνωση εκπροσωπεί το σύνολο των ασφαλισμένων ή συνταξιούχων και

30 β) οι υποδεικνυόμενοι εκπρόσωπο έχουν εκλεγεί για το σκοπό αυτό από τα μέλη των επαγγελματικών τους οργανώσεων... Γ' 3785/1999 Εισηγητής : Γ. Ποταμιάς 72 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Περιβάλλον Ν. 1650/86 μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν απαιτείται η σύνταξη και έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και όταν οι νεότερες πολεοδομικές ρυθμίσεις δεν αφορούν το αρχικό έργο ή εγκατάσταση, το οποίο έχει ήδη κατασκευασθεί, αλλά μεταγενέστερα ειδικά μη αυτοτελή έργα, τα οποία αποτελούν απλό συμπλήρωμα του αρχικού, γίνονται στον αυτό χώρο και προορίζεται να εξυπηρετήσουν κατά τρόπο άμεσο τους σκοπούς του... Ε' 3381/1998 επταμ. Εισηγητής : Α. Ράντος 73 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Περιβάλλον απορρίμματα οι διατάξεις του Ν. 1650/86, της Κ.Υ.Α. του 1996 καθώς και των δύο Κ.Υ.Α. του 1997 συνιστούν ειδικό δίκαιο διαχειρίσεως των στερεών αποβλήτων σύμφωνα με το οποίο εκδίδονται οι διοικητικές πράξεις που αποσκοπούν στην ίδρυση των οιονδήποτε εγκαταστάσεων διαχειρίσεως των απορριμμάτων... Ε' 77/2001 Εισηγητής : Σ. Ρίζος 74 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

31 Γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητος βλ. κατωτ ΣΤΕΓΑΣΗ Στεγαστική αποκατάσταση στρατιωτικοί επί πλειόνων συνδικαιούχων εφαρμοστέο είναι το άρθρο 9 παρ. 6 του Α.Ν. 1563/1950, κατά το οποίο σε περίπτωση καθυστερήσεως καταβολής του αναφερομένων σ' αυτό εισφορών ή δόσεων εκ μέρους ενός από τους υποκαταστάτους στο στεγαστικό δικαίωμα του θανόντος αρχικού δικαιούχου, υπεισέρχονται οι λοιποί στα δικαιώματα του υποκαταστάτου αυτού, αφού καταβάλουν εμπροθέσμως την οφειλή του και δεν εφαρμόζεται το άρθρο 10 περ. 1 του ιδίου Α.Ν. 1563/1950 / εξ άλλου, προκειμένου να επέλθουν οι προβλεπόμενες από την παρ. 6 του άρθρου 9 του Α.Ν. 1563/50 συνέπειες, πρέπει ο υποκατάστατος να εγνώριζε την ύπαρξη του δικαιώματος και την αντίστοιχη προς αυτό υποχρέωση... Α' 3352/2000 Εισηγητής : Τ. Κόμβου 76 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Συμβούλιο Επικρατείας σχέση με διοικητικά δικαστήρια ακυρωτικές διαφορές ν. 2721/99 περίπτωση μη παραπομπής συντρέχουν ειδικές συνθήκες για να κρατηθεί και δικασθεί η παρούσα υπόθεση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, εν όψει του ότι παρόμοιες υποθέσεις που αφορούν τις αυτές εξετάσεις και το αυτό ακαδημαϊκό έτος, έχουν ήδη εκδικασθεί προ της εκδόσεως της αποφάσεως της Ολομελείας και έχουν εκδοθεί ακυρωτικές αποφάσεις, εν όψει των οποίων επίκειται σε σύντομο χρονικό διάστημα ο ορισμός από την ΚΕΕΜΕ ημερομηνίας εξετάσεων για τους επιτυχόντες την ακύρωση φοιτητές... ΣΤ' 3613/2000 Εισηγητής : Ε. Αντωνόπουλος

32 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Συμβούλιο Επικρατείας αρμοδιότητες Τμημάτων Ε' Τμήμα ανήκει στην αρμοδιότητα του Ε' Τμήματος η εκδίκαση αιτήσεως ακυρώσεως που στρέφεται κατά κανονιστικής υπουργικής αποφάσεως, με την οποία καθορίσθηκε η αντιστοιχία των κλάδων και των ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών με τα μαθήματα που διδάσκονται στις Α' και Β' τάξεις του Ενιαίου Λυκείου, εφόσον αφορά προεχόντως στην οργάνωση της εκπαιδεύσεως που παρέχεται στο Ενιαίο Λύκειο... ΣΤ' 4050/2000 Εισηγητής : Δ. Κυριλλόπουλος 78 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Διαδικασία ευεργέτημα πενίας βλ. ανωτ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Συμβούλιο Επικρατείας διαδικασία ευεργέτημα πενίας από τα άρθρα 196 παρ. 1 και 200 Κ. Πολ. Δικ. συνάγεται ότι, επί του αιτήματος χορηγήσεως του ευεργετήματος της πενίας, το οποίο περιλαμβάνει και το διορισμό δικηγόρου και δικαστικού επιμελητή, σε σχέση με εκκρεμή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας δίκη, αποφαίνεται, κατ' αρχήν, ο Πρόεδρος του Τμήματος, στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση / από την έλλειψη όμως, ρητώς προβλέψεως της ως άνω διατάξεις, δεν αποκλείεται το Δικαστήριο, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, να επανεξετάσει το θέμα της χορηγουμένης ή μη εις αυτόν του ως άνευ ευεργετήματος... Α' 3409/2000 Εισηγητής : Π. Μπραΐμη

33 ΣΥΝΤΑΓΜΑ Σύνταγμα αρχές αρχή βιωσίμου αναπτύξεως εις τον θεμελιώδη κανόνα της βιωσιμότητας υπόκειται πάσα οικονομική και παραγωγική δραστηριότης, συμπεριλαμβανομένης και της εξορυκτικής τοιαύτης, και δη της μεταλλευτικής / η βιώσιμος δε μεταλλεία δεν συνίσταται απλώς και μόνον εις την αποφυγήν προκλήσεως μονίμου βλάβης εις το φυσικό περιβάλλον εκ της εξορύξεως και εις την αποκατάστασην του θιγέντος εκ της εκμεταλλεύσεως χώρον του, αλλά περιλαμβάνει ιδίως την φειδωλήν εξόρυξιν, η οποία συναρτάται προς την του μεταλλεύματος, τα συνολικά αποθέματα αυτού, τη διαφύλαξιν επαρκών αποθεμάτων διά τας επομένας γενεάς, την αναγκαιότητα της χρήσεως του μεταλλεύματος και πάντως, την διατήρησιν επαρκούς αποταμιεύματος μέχρι της εξευρέσεως αναλόγου χρησιμότητος ανανεωσίμων πόρων, δεδομένου ότι η εξόρυξης μεταλλεύματος, ήτοι πόρου μη ανανεωσίμου, αποτελεί ανάλωσιν φυσικού κεφαλαίου... Ε' 375/2000 Εισηγητής : Μ. Καραμανώφ 81 ΣΥΝΤΑΓΜΑ Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ισότης βλ. κατωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ισότης βλ. κατωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα φορολογική ισότης βλ. κατωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

34 Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ελευθερία αναπτύξεως προσωπικότητος βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα επαγγελματική ελευθερία βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Σύνταγμα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα φυσικό περιβάλλον φυσικό περιβάλλον εμπίπτουν στην προστασία του άρθρου 24 παρ. 1 του Συντάγματος, αποτελούν όχι μόνον τα φυσικά οικοσυστήματα αλλά και τα τεχνητά, ιδίως δε η γεωργική γη της οποίας η διατήρηση και ορθή διαχείρισις, είναι ουσιώδης όρος της βιωσίμου ανταπτύξεως, ως αποτελούσα την αναντικατάστατη βάσιν του ανθρωπογενούς παραγωγικού συστήματος / υπό την έννοιαν δε αυτήν η AGENDA 21 επιβάλλει την καταγραφήν και συστηματικήν διαχείρισιν της γεωργικής γης, απαγορεύει την υποβάθμισίν της και συνιστά την ανάκτησίν της / ταύτα ισχύουν κατά μείζονα λόγον προκειμένου περί κατ' εξοχήν της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, της οποίας η κατ' αρχήν διατήρηση και προστασία είναι συνταγματικώς επιβεβλημένη / επομένως, κατά την υπό του Κράτους άσκησιν της χωροταξικής πολιτικής και της οικιστικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τους κανόνες της βιώσιμης ανάπτυξης, πρέπει να προστατεύεται και να διατηρείται η γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας η διαφύλαξη της οποίας εξυπηρετεί επί πλέον και αναπτυξιακούς στόχους, αποκλειομένης κατ' αρχήν, της οικιστικής εκμεταλλεύσεως αυτής / εξάλλου, ο νομοθέτης συμμορφούμενος προς τη συνταγματική αρχή της επιβεβλημένης διατηρήσεως της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, περιέλαβε στα κυριώτερα πάγια νομοθετήματα βάσει των οποίων πολεοδομούνται οι διάφορες περιοχές της χώρας διατάξεις προστασίας της και

35 αποκλεισμού της από την οικιστική εκμετάλλευση, τούτο δε αποτελεί και γενική αρχή του πολεοδομικού σχεδιασμού... Ε' 3698/2000 επταμ. (κατ. Εισηγητής : Α. Χριστοφορίδου παρ. 330/99 πενταμ.) 87 ΣΥΝΤΑΓΜΑ Κανονιστική εξουσία διοικήσεως βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Δημοσιονομική διαχείριση βλ. κατωτ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ Σχέδια πόλεων - οικοδομές γενικά οικισμός ως οικισμός νοείται, όχι εν γένει ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοικήσεως, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το οικόπεδο, αλλά εκείνο το επί μέρους οικιστικό σύνολο, του οποίου εγκρίθηκε ρυμοτομικό σχέδιο, χωρίς ειδικούς όρους δομήσεως... Δ' 736/2000 επταμ. (κατ. Εισηγητής : Δ. Μακρής παρ. 2572/99 πενταμ.) 90 ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ Σχέδια πόλεων - οικοδομές όροι και περιορισμοί δομήσεως οικισμοί προϋφιστάμενοι του 1923 το διάταγμα της 2/ που ορίζει τους όρους και περιορισμούς δομήσεως οικοπέδων κειμένων εντός οικισμών προϋφισταμένων του 1923, δεν προβλέπει στους οικισμούς αυτούς ως αποκλειστική τη χρήση αμιγούς ή γενικής κατοικίας το άρθρο 9 παρ. 1 του Π. Δ/τος της 2/ απαγορεύει την ανέγερση όχι οποιασδήποτε επαγγελματικής

36 εγκαταστάσεως, αλλά μόνον εκείνης που προκαλεί οχλήσεις στο περιβάλλον. Δ' 3669/1999 επταμ. Εισηγητής : Κ. Ευστρατίου 91 ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ Σχέδια πόλεων - οικοδομές όροι και περιορισμοί δομήσεως παραδοσιακοί οικισμοί μέχρι την αντικατάσταση της παρ. 6 του άρθρου 79 του ΓΟΚ 1973 με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 622/1977 η ιδιότητα οικισμών ως διατηρητέων αποτελεί λόγον για τον χαρακτηρισμό τους μόνο με π. δ/μα και την εν συνεχεία, κατόπιν δηλαδή του χαρακτηρισμού, σύνταξη οριστικής πολεοδομικής μελέτης ή και ειδικού κανονισμού δομήσεώς τους κατά τις διατάξεις του από 17.7/ Ν. Δ/τος / μετά την αντικατάσταση της παρ. 6 του άρθρου 79 του ΓΟΚ / 1973 επιτράπηκε, και πάλι ύστερα από το χαρακτηρισμό με π. δ/μα ενός οικισμού ως παραδοσιακού, η θέσπιση με το αυτό ή άλλο π. δ/μα όρων και περιορισμών δομήσεως προσφορών για τη διατήρηση και ανάδειξή του, δηλαδή εξιδιασμένων και για το λόγο αυτό, δυναμένων να παρεκκλίνουν εκείνων του ΓΟΚ / τα αυτά προβλέπονται και από τον ΓΟΚ 1985, με την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 4 του οποίου μπορούν να τροποποιούνται ή και να ανικαθίστανται τα διατηρούμενα βάσει άλλων διατάξεών του σε ισχύ και καθορίζοντα όρους και περιορισμούς δομήσεως σε παραδοσιακούς οικισμούς π. δ/τα, στα οποία προεχόντως περιλαμβάνονται τα εκδοθέντα κατ' επίκληση της παρ. 6 του άρθρου 79 του ΓΟΚ Ε 84/2001 επταμ. Εισηγητής : Ν. Ρόζος

37 ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ Κοινόχρηστοι χώροι βλ. κατωτ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ Σχέδια πόλεως - οικοδομές όροι και περιορισμοί δομήσεως όροι αρτιότητος όταν η πολεοδομική αρχή ελέγχει αν ένα γήπεδο, ευρισκόμενο σε μία από τις εκτός σχεδίου περιοχές της Αίγινας, πληροί τις προϋποθέσεις της κατά παρέκκλιση αρτιότητος, οφείλει να ελέγξει όχι μόνον αν το γήπεδο διαθέτει το ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν, όπως αυτό καθορίζεται στο Π.Δ. της 28.7/ , αλλά και αν διαθέτει το ελάχιστο πρόσωπο το ελάχιστο δηλαδή όριο προς κοινόχρηστο χώρο, που απαιτεί το άρθρο 2 παρ. 2 του Π.Δ. της 24.9/ / δεδομένης δε της εννοίας που προσδίδει στον όρο "κοινόχρηστος χώρος" το άρθρο 2 παρ. 2 του ΓΟΚ, η πολεοδομική αρχή οφείλει, προεχόντως, να διαπιστώσει, κατά τον έλεγχο αυτό, αν το γήπεδο έχει πρόσωπο επί χώρου, ο οποίος έχει τεθεί σε κοινή χρήση με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο / το ζήτημα, εξ άλλου αν έχει νομίμως τεθεί σε κοινή χρήση χώρος, φερόμενος ως κοινόχρηστος, με τον οποίο έχει κοινό όριο το υπό έλεγχο γήπεδο, θα κριθεί επί τη βάσει των δημοσίου δικαίου διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας και ιδίως του άρθρου 20 παρ. 1 και 3 του Ν.Δ. της 17.7/ με το οποίο, προς αποφυγή ιδιωτικών σχεδίων ρυμοτομίας και εξασφάλιση του αναγκαίου κρατικού ελέγχου επί της δομήσεων εν γένει, απαγορεύθηκε, κατ' αρχήν, η καθ' οιονδήποτε τρόπο δημιουργία οδών ή άλλων κοινοχρήστων χώρων από ιδιώτες, επιτρεπομένης πάντως, κατά παρέκκλιση από της απαγορεύσεως αυτής, της αναγνωρίσεως από τη Διοίκηση, κοινοχρήστων χώρων κειμένων εκτός σχεδίου πόλεως, ως σχηματισθέντων από ιδιώτες προ της θέσεως σε ισχύ των απαγορευτικών διατάξεων...

38 Δ' 2521/2000 επταμ. Εισηγητής : Δ. Γρατσίας παρ. 2688/99 πενταμ.) 94 ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ Σχέδια πόλεων - οικοδομές αυθαίρετα με τον εισαγόμενο με το άρθρο 22 παρ. 1 του ΓΟΚ/85 κανόνα, για την εκτέλεση εργασιών επισκευής σε υπάρχον κτίσμα απαιτείται κατ' αρχήν η έκδοση σχετικής οικοδομικής αδείας / εξαίρεση στον κανόνα αυτόν εισάγεται, μόνον προκειμένου για τις ρητώς μνημονευόμενες στη διάταξη αυτή εργασίες και, γενικώς, για εργασίες που αφορούν επισκευές περιορισμένης εκτάσεως και μεμονωμένες... Δ' 1706/1999 Εισηγητής : Δ. Γρατσίας 95 ΤΕΛΩΝΕΙΑ - ΔΑΣΜΟΙ Τελωνειακή νομοθεσία απαλλαγές το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 490/1976 καθιερώνει προσωπαγή ατέλεια υπέρ του αναπήρου, αποβλέποντας στην εξυπηρέτηση των προσωπικών του και μόνον αναγκών ενόψει της φύσεως της αναπηρίας του / επομένως, σε περίπτωση θανάτου του αναπήρου και περιελεύσεως του αυτοκινήτου στην κυριότητα των κληρονόμων του παύει να υφίσταται ο δικαιολογητικός λόγος της παρασχεθείσης στον ανάπηρο ως άνω ατελείας και αίρεται η ατέλεια αυτή, για την καταβολή δε των αναλογούντων στο αυτοκίνητο δασμών και λοιπών φόρων βαρύνονται οι κληρονόμοι / (μειοψ.)... ΣΤ' 1037/1998 Εισηγητής : Κ. Φιλοπούλου

39 ΤΕΛΩΝΕΙΑ - ΔΑΣΜΟΙ Τελωνειακή νομοθεσία παραβάσεις λαθρεμπορία εφ' όσων διαπιστωθεί κατά την εισαγωγή η εφαρμογή τεχνάσματος κατά την έννοια του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 100 Τ.Κ., το αδίκημα της λαθρεμπορίας στοιχειοθετείται και αν πρόκειται για ατελώς, εν όλω ή εν μέρει, εισαγόμενα είδη, όπως είναι τα αυτοκίνητα των επαναπατριζομένων οικογενειών πολιτικών προσφύγων / τούτο δε διότι στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται για παράβαση απλώς των κατά τις οικείες διατάξεις όρων της ατελούς εισαγωγής των ως άνω αυτοκινήτων, αλλά για μεθόδευση που σκοπό έχει την κατ' εξαπάτηση των τελωνειακών αρχών εισαγωγή στο χώρο αυτοκινήτου του άνευ καταβολής των προβλεπομένων δασμών και λοιπών φόρων... ΣΤ' 2450/1999 Εισηγητής : Ε. Νίκα 97 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ Υπάλληλοι διοικητικοί υπηρεσιακή κατάσταση ειδικώς απόφοιτοι ΕΣΔΔ μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 2085/1992 έχει καταργηθεί η ρύθμιση της επί 18μηνο τοποθέτηση παρά Διευθυντή των αποφοίτων της ΕΣΔΔ, αφού η τοποθέτηση αυτή συνοδευόταν με την αυτοτελή κρίση τους ως προϊσταμένων τμημάτων, στην οποία και αποσκοπούσε από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 συνάγεται ότι οι ευνοϊκές ρυθμίσεις που συνδέονται με την αποφοίτηση αό την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, και υπαγορεύονται από την επιτακτική ανάγκη αναβάθμισης του επιπέδου των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, ανάγονται αφενός μεν στην ευνοϊκότερη κατάταξή τους στον εισαγωγικό βαθμό Β' και αφετέρου στην αξιοποίηση της αποφοίτησης από την Εθνική

40 Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ως συνεκτιμωμένου προσόντος για την επιλογή προϊσταμένων όλων των οργανικών μονάδων / κατά συνέπεια, η μετακίνηση υπαλλήλου αποφοίτου της ΕΣΔΔ, τοποθετηθέντος αρχικώς σε θέση παρά Διευθυντή, από τη θέση του αυτή σε άλλη θέση είναι σύννομο... Γ' 2624/1999 Εισηγητής : Μ. Γκορτζολίδου 98 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ Υπάλληλοι διοικητικοί ειδικώς απόφοιτοι ΕΣΔΔ η έννοια του Ν. 2190/94 ως προς τους αποφοίτους της ΕΣΔΔ εξαντλείται στην κατάταξή τους στον εισαγωγικό βαθμό Β' (αντί της Δ' που κατατάσσονται οι λοιποί υπάλληλοι της ΠΕ κατηγορίας) και στη συνεκτίμηση του γεγονότος της αποφοιτήσεώς τους από την ΕΣΔΔ κατά την επιλογή προϊσταμένων όλων των οργανικών μονάδων... Γ' 1128/2000 Εισηγητής : Γ. Ποταμιάς 99 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ Υπάλληλοι διοικητικοί με σύμβαση το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 2266/94, κατά το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί με τη νομική μορφή του ωρομισθίου για την κατάταξη του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατά το μέρος που αναφέρεται στο διεπόμενο από τον Ν. 1943/1991 ωρομίσθιο προσωπικό, δεν αντίκειται στο άρθρο 4 απρ. 1 του Συντάγματος... Γ' 4085/1999 Εισηγητής : Π. Καρλή

41 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ Υπάλληλοι διοικητικοί ειδικώς εκπαιδευτικοί διορισμός οι εκπαιδευτικοί εγγράφονται στον πίνακα διοριστέων του έτους εκείνου κατά το οποίο υπέβαλαν σχετική αίτηση με τα κατά νόμων δικαιολογητικά δεν προβλέπεται δε από καμμία διάταξη αλλαγή του έτους εγγραφής στην επετηρίδα λόγω του ότι ο εκπαιδευτικός δεν θα προλάβει να διοριστεί λόγω καταλήψεώς του από το όριο ηλικίας... Γ' 3390/2000 επταμ. Εισηγητής : Δ. Μπριόλας 101 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ Υπάλληλοι διοικητικοί αποδοχές επίδομα χρόνου υπηρεσίας ως υπηρεσία για την εξέλιξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια και τη χορήγηση χρονοεπιδόματος υπολογίζεται και η προϋπηρεσία, η οποία είχε ληφθεί υπόψη μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 1810/1988, δηλαδή μέχρι την , ως ουσιαστικό προσόν διορισμού των υπαλλήλων / η εν λόγω προϋπηρεσία υπολογίζεται εφ' όσον είχε προβλεφθεί στη σχετική προκήρυξη ως απαραίτητο προσόν των υποψηφίων προς διορισμό υπαλλήλων και αξιολογήθηκε στη συνέχεια από το υπηρεσιακό συμβούλιο για την επιλογή των καταλληλοτέρων από αυτούς... Γ' 1770/1999 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής : Π. Καρλή 1176/98 πενταμ.) 102 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ Υπάλληλοι διοικητικοί αποδοχές επίδομα αλλοδαπής το μόνιμο και με θητεία προσωπικό των γραφείων τύπου εξωτερικού καθώς και οι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου

42 προϊστάμενοι των γραφείων αυτών δικαιούνται, βάσει του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 506/76, να εισπράττουν το χορηγούμενο στους διπλωματικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, όπως αυτό διαμορφώνεται συνολικά μετά από συνεκτίμηση όλων των συνθηκών στη χώρα που υπηρετούν, συμπεριλαμβανομένης και της προσαυξήσεως κατά 10% ή 20% κατά περίπτωση, όταν δεν παρέχεται δωρεάν κατοικία / εξάλλου, ουδεμία επιρροή ασκούν επί του ζητήματος αυτού οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 8, 9 και 10 του ν. 506/76. ΣΤ' 2455/1999 Εισηγητής : Ε. Νίκα 103 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ Υπάλληλοι διοικητικοί πειθαρχική δίκαιο διαδικασία πειθαρχικό συμβούλιο όπως συνάγεται από τα άρθρα 227 παρ. 2 και 239 παρ. 1 του Υ.Κ. δεν κωλύεται η συμμετοχή στο πειθαρχικό συμβούλιο προσώπου, το οποίο δεν άσκησε ιδίαν πειθαρχική αρμοδιότητα αλλ' υπέγραψε απλώς τη σχετική κλήση σε απολογία του διωκομένου υπαλλήλου, σε εκτέλεση σχετικής αποφάσεως του αρμοδίου πειθαρχικού συμβουλίου το οποίο επελήφθη εξ αρχών της διώξεως πειθαρχικού αδικήματος, είναι οιασδήποτε παραπομπής... ΣΤ' 1582/2000 Εισηγητής : Ν. Ντούβας 104 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ Υπάλληλοι διοικητικοί πειθαρχικό δίκαιο παραγραφή το άρθρο 208 παρ. 5 του Υ.Κ. προβλέπει ότι παραγραφέν παράπτωμα μπορεί να ληφθεί υπ' όψη για την τιμωρία άλλου διαπραχθέντος προς της παραγραφής εκείνου, αλλά

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών Στο Κεφάλαιο αυτό περιέχονται: 6.1. Γενικά. 6.2. Νομοθετικό πλαίσιο. 6.3. Διάνοιξη διαπλάτυνση 6.4. Παραδείγματα αναλογισμού 6.1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015).

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015). ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 628 17 Απριλίου 2015 Αριθμ. ΠΟΛ. 1080 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Πώληση αγαθών - Παροχή υπηρεσιών ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας Αριθµός απόφασης: 837 Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05)

Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05) Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05) Χ. Καρανίκας κατά Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 1. Επειδή, έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (ειδικά έντυπα παραβόλου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥT/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2011 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.)

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) Η ποινική δίωξη επαγγελματιών κάθε ειδικότητας για τη μη καταβολή των εισφορών ασφάλισης των ιδίων ασκείται απαραδέκτως,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σύνθεση : Συνεδρίαση της 11-12-2012 Πρόεδρος : Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας.

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α.

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5215000 e-mail: diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ 28-6-2015 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Έκδοση_4_02072015 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ...3 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/1994.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/1994. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Ιουνίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1066578/5748/0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1147 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14Η ΦΠΑ & Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ Δ : ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ 28-6-2015 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Έκδοση_3_01072015 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ...3 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ Ν. 1798/88 Αρθ. 16 - Ν. 1882/90 Αρθ. 23 Ν. 490/76 Αρθ. 1

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ Ν. 1798/88 Αρθ. 16 - Ν. 1882/90 Αρθ. 23 Ν. 490/76 Αρθ. 1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ Ν. 1798/88 Αρθ. 16 - Ν. 1882/90 Αρθ. 23 Ν. 490/76 Αρθ. 1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΤΕΛΕΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α. Ανάπηροι Έλληνες πολίτες ηλικίας 4-70 ετών εφόσον: ( Άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 06 / 08 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/Γ.Π. 27880 Σχετ.:25958 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ, προκηρύσσει πενήντα (50) χορηγίες σε πρωτοετείς φοιτητές στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα:

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα: ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικό) ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί Εκτελεστότητας απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων Κατάσχεση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι,

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1210 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Στο Νόμο 4018/2011 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 215/30-9-2011), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών

ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.2408/96 (ΦΕΚ 104Α/4-6-96), της παρ. 2 του άρθρου 17 και της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α K.I. Αριθµός 993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 25 Νοεµβρίου 2002, µε την εξής σύνθεση: Γ. Ανεµογιάννης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Α' Τµήµατος,. Μπριόλας,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Α.Ν. 86/67, Περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως. Αρ. 1 1. Οστις υπέχων νόμιμον υποχρέωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 146/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. *** Οδός ***, αρ. *** Αθήνα *** 2. Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων d.prosodwn@cityofathens.gr 3. Τμήμα Τελών Κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 60

ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 60 Ελληνική ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74895 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1101 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ. 1101 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24-6-2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ A, Β ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/15 ΑΡ. 40 Πληροφορίες: M.Παναγοπούλου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215191

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 847/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο Λήψη Απόφασης επί της από 22-4-2013 ενστάσεως της κοινοπραξίας «Κουτή

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Περίληψη: Επί αναπηρίας εκ περισσοτέρων αιτίων, αυτή χαρακτηρίζεται, ενόψει των ποσοστών υγειονοµικής ανικανότητας, αναλόγως

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της

Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της (κείµενο βασισµένο σε απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας) Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της οικοδοµικής άδειας πράξης του Προϊσταµένου του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 17/ 04/ 2012 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 4 /28201

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 17/ 04/ 2012 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 4 /28201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 17/ 04/ 2012 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 4 /28201 O.A.E.E. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 2306 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: «Ανάκληση της από 24.05.2013 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Επανάληψη της διαδικασίας ακρόασης της

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα