ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ενηµερωµένο έως και

2 ΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΙΣ Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΝΟΜΑ : Βασίλειος Πέτρος. ΕΠΩΝΥΜΟ : Καραγιάννης ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : Αθήνα ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Καλλίστης 6, Αθήνα ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : Idem ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : - Τηλ. : Φαξ : Κινητό : 6946 / Ηλεκτρονική διεύθυνση : ΙΙ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ v ΑΠΟ 1987 ΕΩΣ 1993 : Πτυχίο Νοµικής, µε Λίαν Καλώς, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Νοµικής Νοµική Σχολή, Τµήµα Νοµικό. v ΑΠΟ 1995 ΕΩΣ 1997 : Licence spéciale en droit européen, Πανεπιστήµιο Βρυξελλών (Université Libre de Bruxelles, Institut d études européennes), Grande distinction (πρώτος στη κατάταξη). v ΑΠΟ 1998 ΕΩΣ 2004 : Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήµιο Βρυξελλών (Université Libre de Bruxelles, Faculté de droit), µε τίτλο: Liberté économique et défense de l intérêt général : le problème de retransmission par câble des émissions télévisées dans l Union européenne, υπό τη διεύθυνση των Καθηγητών Michel Waelbroeck και Carine Doutrelepont. ΙΙΙ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ v ΑΠΟ ΕΩΣ : Assistant στο Centre de droit de l information et de la Communication (Faculté de droit Université Libre de Bruxelles). v ΑΠΟ ΕΩΣ ΚΑΙ : Assistant στο Centre de droit de l information et de la Communication (Faculté de droit Université Libre de Bruxelles).

3 ΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΙΣ v ΑΠΟ ΕΩΣ ΚΑΙ : Assistant υπαχθείς απευθείας στη Κοσµήτορα της Νοµικής Σχολής Huguette Jones (Faculté de droit Université Libre de Bruxelles). v ΑΠΟ ΕΩΣ : Διδάσκων στο πρώτο έτος της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου των Βρυξελλών (Université Libre de Bruxelles) : Εισαγωγή στην κοινοτική έννοµη τάξη και µεθοδολογία διευρεύνησης πηγών ευρωπαϊκού δικαίου. v : Διδάσκων Εισηγητής στο Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔ) Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ), Μάθηµα : Η νοµιµότητα στη χρήση ηλεκτρονικών εγγράφων στη δηµόσια διοίκηση. v 2009 σήµερα : Εντεταλµένος Διδασκαλίας στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστηµίου. Μάθηµα : Δίκαιο Διεθνούς Εµπορίου & Κρατικών Ενισχύσεων (εντεταλµένος για το σκέλος του δικαίου των κρατικών ενισχύσεων). ΙV. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α. Δηµοσιεύσεις α) Βιβλία : 1. Διδακτορική διατριβή (Université Libre de Bruxelles) : "Liberté économique et défense de l'intérêt général : Le problème de retransmission par câble des émissions télévisées dans l'union européenne", Εκδ. Αnt.N. Sakkoulas (Athènes) - Bruylant (Bruxelles), "Συµβάσεις παροχής λογισµικού (SOFTWARE) και κανόνες ανταγωνισµού" Εκδ. Νοµική Βιβλιοθήκη, 2002, Αθήνα. 3. "Κρατικές ενισχύσεις Κοινοτική και Εθνική ρύθµιση", Εκδ. Νοµική Βιβλιοθήκη, 2006, Αθήνα. 4. "Τα γενόσηµα φάρµακα στην ενωσιακή και εθνική έννοµη τάξη (υπό προετοιµασία). β) Συµµετοχές σε συλλογικά έργα : 1. "Κτήση εµπραγµάτων δικαιωµάτων στις παραµεθόριες περιοχές και κοινοτική έννοµη τάξη", Διοίκηση και Πολιτεία, Τόµος 22, σελ , Εκδ. Αντ. Σάκκουλας, 1998, Αθήνα.

4 ΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΙΣ "Le service d intérêt économique général dans le secteur postal" σε : «Les services d intérêt économique général et l Union européenne», (Συλλογικός Τόµος για τα 40 έτη των «Cahiers de droit européen» - υπό τη διεύθυνση των Καθηγητών Jean-Victor Louis και Stéphane Rodrigues), σελ , 2006, Βρυξέλλες. 3. "Ο δικαστικός έλεγχος των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισµού : προσφυγή του κοινού δικαίου, actio mercatoria ή actio popularis;" Συµβολή στο συλλογικό Τόµο : "Η Μεταρρύθµιση του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού Δικαίου του Ελεύθερου Ανταγωνισµού", σελ. 9-19, Εκδ. Νοµική Βιβλιοθήκη, 2008, Αθήνα. 4. "Σύγχρονες τάσεις στον έλεγχο της κρατικής οικονοµικής παρέµβασης µέσω της εφαρµογής του Κοινοτικού Δικαίου του Ανταγωνισµού". Παρέµβαση από κοινού µε την Καθηγήτρια Εµπορικού Δικαίου του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, Αριστέα Σινανιώτη - Μαρούδη στο 16 Συνέδριο των Ελλήνων Εµπορικολόγων, Βόλος 3-5 Νοεµβρίου 2006, δηµοσιευµένο στα Πρακτικά του Συνεδρίου (σελ ), Εκδ. Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα. 5. "Κοινοτικό Δίκαιο του ανταγωνισµού και διεθνές δίκαιο : µια ασύµµετρη σχέση;". Παρέµβαση στο 17 Συνέδριο των Ελλήνων Εµπορικολόγων, Χανιά 2-4 Νοεµβρίου 2007, δηµοσιευµένο στα Πρακτικά του Συνεδρίου (σελ ), Εκδ. Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα. 6. "Εφαρµογές Διοικητικού Δικαίου - Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια", Τοµ. 6, Διοικητικό Εφετείο (Τµήµα : Ανταγωνισµός), (επιµ. Καθηγητής Χ. Χρυσανθάκης), σελ , Εκδ. Νοµική Βιβλιοθήκη, 2010, Αθήνα. γ) Άρθρα στον επιστηµονικό τύπο : 7. "Το νοµικό καθεστώς των τηλεοπτικών δορυφορικών εκποµπών στην Ελλάδα", ΕλΔ/νη, Εκδ. Αντ.Ν. Σάκκουλας, 1999, Τόµος 40, Τεύχος 5, Αθήνα. 8. "L abus de droits découlant de l ordre juridique communautaire. A propos de l arrêt Alexandros Kefalas e.a. / Elliniko Dimosio (Etat hellénique)", Cahiers de droit européen, 1999, Τεύχος 5-6, Εκδ. Bruylant, Βρυξέλλες. 9. "Μειονότητες και Κοινοτικό δίκαιο", Νοµικό Βήµα, Έκδ. ΔΣΑ, Τόµος 46, Δεκέµβριος 2000, Αθήνα. 10. "Η νοµική προστασία της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων", Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών «ΔΕ&Ε», 1/2000, Εκδ. Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 11. "Η κοινοτική παρέµβαση στην ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων", Νοµικό Βήµα, Εκδ. ΔΣΑ, Τόµος 48, 2000, Αθήνα. 12. "Το κοινοτικό νοµικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές Η οδηγία 1999/93/ΕΚ", Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών «ΔΕ&Ε», 6/2000, Εκδ. Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα. 13. "Le service universel des télécommunications et le droit communautaire: entre intervention publique et concurrence", «Cahiers de droit européen», 2002, Tεύχος 3-4, Εκδ. Bruylant, Βρυξέλλες. 14. "Το νέο κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες", «ΧρΙΔΔ», 2004, Εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα. 15. "Le concept d aide «brute» - Le financement des services d intérêt général par des fonds publics", Journal des tribunaux droit européen, «JTDE», 2004, Τεύχος 105, Εκδ. Larcier, Βρυξέλλες.

5 ΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΙΣ "Πληροφόρηση στο Διαδίκτυο : απόπειρα νοµικής οριοθέτησης", Δίκαιο Μέσων Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας «ΔιΜΕ&Ε», 3/2005, Εκδ. Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα. 17. "Η καθολική υπηρεσία στο Ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»", Δίκαιο Μέσων Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας «ΔιΜΕ&Ε», 1/2006, Εκδ. Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα. 18. Παρουσίαση - σχολιασµός των αποφάσεων του ΔικΕΕ C-506/2004 Wilson και C-193/2005 Επιτροπή κατά Λουξεµβούργου, «Ευρωπαίων Πολιτεία», Τεύχος 1/2007, Εκδ. Αντ.Ν. Σάκκουλας. 19. "Συµφωνίες ανταµοιβής πελατειακής πίστης και κοινοτικό δίκαιο του ανταγωνισµού - Σκέψεις µε αφορµή την απόφαση C-95/2004 P "British Airways" του ΔΕΚ", Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών - «ΔΕ&Ε», 12/2007, Εκδ. Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα. 20. Παρουσίαση - σχολιασµός της απόφασης του ΔικΕΕ, C-419/2006 Επιτροπή κατά Ελληνικής Δηµοκρατίας, Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου - «ΘΠΔΔ», Τεύχος 3/2008, Αθήνα. 21. Παρουσίαση - σχολιασµός της απόφασης του ΔικΕΕ, C-250/06, United Pan-Europe Communications Belgium S.A. κατά Βελγικού Δηµοσίου, «Ευρωπαίων Πολιτεία», Τεύχος 2/2008, Εκδ. Αντ.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα. 22. Παρουσίαση - σχολιασµός της απόφασης του ΓΔικΕΕ, Τ-388/03, Deutsche Post AG και DHL International κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, «Ευρωπαίων Πολιτεία», Τεύχος 2/2009, Εκδ. Αντ.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα. 23. Παρουσίαση - σχολιασµός των αποφάσεων του ΔιΚΕΕ, C /2006 (επί προδικαστικού ερωτήµατος), Σωτήριος Λέλος κ.ά κατά Glaxosmith, ΔΕΕ 7/2009, Εκδ. Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2009, από κοινού µε τον Καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου του Παντείου Πανεπιστηµίου Κωνσταντίνο Στεφάνου. 24. Παρουσίαση - σχολιασµός της απόφασης του ΔικΕΕ C-62/09, (επί προδικαστικού ερωτήµατος), Association of British Pharmaceutical κατά Industrie Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, «Ευρωπαίων Πολιτεία», Τεύχος 2/2010, Εκδ. Α.Σάκκουλας, Αθήνα (υπό έκδοση). 25. "Το παράλληλο εµπόριο φαρµάκων υπό το φως του ενωσιακού δικαίου", ΕΕµπΔ 4/2010, Αθήνα. 26. Παρουσίαση - σχολιασµός της απόφασης του ΔικΕΕ C-211/08, Επιτροπή κατά Ισπανίας, «Ευρωπαίων Πολιτεία» - ΕυρΠολ, Εκδ. Α.Σάκκουλας, Αθήνα, 2011 (υπό έκδοση). 27. «Χρηµατοπιστωτική κρίση, ενωσιακοί κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και ελληνικά µέτρα στήριξης των πιστωτικών ιδρυµάτων», Αθήνα, Εκδ. Νοµική Βιβλιοθήκη, Χρηµατοπιστωτικό Δίκαιο, «ΧρηΔ» 2011/ «Η απελευθέρωση των «κλειστών» επαγγελµάτων και το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισµού», (Αναδηµοσίευση παρέµβασης στο 21 ο Συνέδριο Ελλήνων Εµπορικολόγων, Αθήνα, Εκδ. Νοµική Βιβλιοθήκη, Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, «ΔΕ&Ε» 2012/2.

6 ΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΙΣ Β. Λοιπές επιστηµονικές δραστηριότητες α) Λοιπό εκπαιδευτικό έργο : - Από έως και διοργάνωση διδασκαλία από κοινού µε την Καθηγήτρια Marianne Dony, Διευθύντρια Νοµικών Σπουδών του Institut d études européennes του Université Libre de Bruxelles, κύκλου σεµιναρίων µε τίτλο : «Εθνικές οικονοµικές αρµοδιότητες και κοινοτικό δίκαιο» («Compétence nationale en matière économique et droit communautaire»). - Στις διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράµµατος ανταλλαγής φοιτητών CUD που διοργανώνει κάθε χρόνο το Université Libre de Bruxelles, σπουδαστικής ηµερίδας, αφιερωµένης στά νοµικά ζητήµατα του ηλεκτρονικού εµπορίου. β) Διαλέξεις ως εισηγητής : 1. Μάρτιος 2000 : Διάλεξη στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο µε θέµα: «Το κοινοτικό νοµικό πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες (η «αναθεώρηση του 1998»), Αθήνα. 2. Μάρτιος 2004 : Διάλεξη στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο µε θέµα : «Το νέο κοινοτικό νοµικό πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες (το λεγόµενο «telecoms package» του 2002), Αθήνα. 3. Ιανουάριος 2005 : Διάλεξη στο πλαίσιο των ηµερίδων «Déjeuners médias» µε θέµα : «Κρατική οικονοµική παρέµβαση και εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων του ανταγωνισµού : σκέψεις µε αφορµή τις υποχρεώσεις µεταφοράς σήµατος (must carry)», Βρυξέλλες. 4. Ιανουάριος 2005 : Διάλεξη στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου ΙΕΛ µε θέµα: «Η εκπαιδευτικές εξαιρέσεις στον ν. 2121/1993, όπως ισχύει, και στην νέα Οδηγία 2001/29/ΕΚ για ορισµένες πτυχές των πνευµατικών και συγγενικών δικαιωµάτων στη κοινωνία της πληροφορίας», Αθήνα. γ) Συµµετοχές Ανακοινώσεις σε συνέδρια : 1. «Relations extérieures de l Union européenne après Amsterdam» - Institut d études européennes (IEE Université Libre de Bruxelles), 1998, Βρυξέλλες. 2. «Mardis de l audiovisuel», κύκλος ηµερίδων υπό την αιγίδα του Centre de droit de l information et de la communication Université Libre de Bruxelles, , Βρυξέλλες.

7 ΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΙΣ Forum «Agora» pour la société de l information, υπό την αιγίδα του βελγικού οµοσπονδιακού υπουργείου τηλεπικοινωνιών, 1998, Βρυξέλλες. 4. «Η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών», Ηµερίδα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, 2000, Αθήνα. 5. Ηµερίδα υπό την αιγίδα του «Cahiers de droit européen», «H Λευκή Βίβλος της Επιτροπής για τον εκσυγχονισµό των κανόνων του ανταγωνισµού», Μάϊος 2000, Βρυξέλλες. 6. Séminaire ENTO, 2001, Βρυξέλλες. 7. Διεθνής Ηµερίδα υπό την αιγίδα του Institut d études européennes Université Libre de Bruxelles, «Aides d Etat», 2004, Βρυξέλλες. 8. «Déjeuners médias», κύκλος ηµερίδων υπό την αιγίδα του Centre de droit de l information et de la communication, Faculté de droit, Université Libre de Bruxelles, µε σχετική εισήγηση, 2004, Βρυξέλλες. 9. Συνέδριο Ελλήνων Εµπορικολόγων 2006, Βόλος (µε παρέµβαση). 10. Συνέδριο Ελλήνων Εµπορικολόγων 2007, Χανιά (µε παρέµβαση). 11. Η Μεταρρύθµιση του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού Δικαίου του Ελεύθερου Ανταγωνισµού Διεθνές Συνέδριο, 1-2 Ιουνίου 2007, Αθήνα (µε παρέµβαση). 12. Eτήσιο Συνέδριο ECEFIL Αθήνα, Μαϊου 2011 : «Ρύθµιση και εποπτεία των αγορών : προκλήσεις και προοπτικές» (Συµπεράσµατα του πάνελ για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) Συνέδριο Ελλήνων Εµπορικολόγων 2011, Οκτωβρίου 2011, Θεσσαλονίκη (µε παρέµβαση). 14. IMEDIPA Privatizations: , Legal and Economic Design, Institutional Implications, Competition Policy (Panelist fourth panel : Competition law implications of the privatization process II). 15. Ετήσιο Συνέδριο ECEFIL - Αθήνα, 24 Μαϊου 2012 : «Το µεταβαλλόµενο δίκαιο της ΟΝΕ». V. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ v ΑΠΟ σήµερα : Ανώτερος Συνεργάτης (Senior Associate) δικηγορική εταιρεία KLC Lawfirm. v ΑΠΟ : Έµµισθος Δικηγόρος στην Επιτροπή Ανταγωνισµού Γραφείο Προέδρου, Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης (υπεράσπιση των αποφάσεων

8 ΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΙΣ της Επιτροπής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων Διοικητικό Εφετείο Αθήνας και Συµβούλιο της Επικρατείας). v ΑΠΟ : Νοµικός Συνεργάτης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) σε θέµατα κοστολόγησης, καθολικής υπηρεσίας και ανταγωνισµού της τηλεπικοινωνιακής αγοράς. v ΑΠΟ ΕΩΣ ΚΑΙ : Νοµικός Σύµβουλος στην εταιρία παροχής συµβουλών «ELYROS SA» (Βρυξέλλες). v ΑΠΟ : Δικηγόρος Αθηνών, ΑΜ. ΔΣΑ : (προαγωγή στον Άρειο Πάγο : ). v ΑΠΟ : Avocat associé au Barreau de Bruxelles (κοινοτικός αλλοδαπός δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο Βρυξελλών). v ΑΠΟ 1993 ΕΩΣ 1995 : Ασκούµενος δικηγόρος. VI. ΓΛΩΣΣΕΣ o o o Ελληνική (µητρική γλώσσα) Aγγλική (άριστη γνώση) Γαλλική (άριστη γνώση) ***********************************

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΡΥΔΗ Γεώργιου Επίκουρου Καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Έδρα Jean Monnet, Δικηγόρος Αθηνών Διεύθυνση: Ζαϊμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Λιβαδά Όνομα: Χριστίνα Ημερομηνία Γεννήσεως: 02.01.1973 Διεύθυνση: Βασιλέως Κων/νου 33 Τηλέφωνο: 0030 6977657973 E-mail address: clivada@hba.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 1990-1995: Νομική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµατος Δηµόσια Διοίκησης Παντείου Πανεπιστηµίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών Γνωστικό Αντικείµενο: Διοικητικός Προγραµµατισµός - Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 28 Φεβρουαρίου 2014 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ ΣΙΟΥΤΗ FLOGAITIS SIOUTIS LAW FIRM

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ ΣΙΟΥΤΗ FLOGAITIS SIOUTIS LAW FIRM ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ ΣΙΟΥΤΗ FLOGAITIS SIOUTIS LAW FIRM Εισαγωγή Η Δικηγορική Εταιρεία «Φλογαϊτης - Σιούτη», µε έδρα την οδό Β. Σοφίας 27 στην περιοχή του Κολωνακίου, παρέχει από το 1990 ολοκληρωµένες

Διαβάστε περισσότερα

E-mail address: clivada@hba.gr

E-mail address: clivada@hba.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: Λιβαδά Όνοµα: Χριστίνα Ηµεροµηνία Γεννήσεως: 02.01.1973 ιεύθυνση: Βασιλέως Κων/νου 33 Τηλέφωνο: 0030 210 3386528, 6977657973 E-mail address: clivada@hba.gr ΣΠΟΥ ΕΣ 1990-1995:

Διαβάστε περισσότερα

1999-2004 Πτυχιούχος της νομικής σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Ημερομηνία ορκωμοσίας 28-04-2004. Βαθμός πτυχίου 7,00 Λίαν καλώς.

1999-2004 Πτυχιούχος της νομικής σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Ημερομηνία ορκωμοσίας 28-04-2004. Βαθμός πτυχίου 7,00 Λίαν καλώς. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΑΛΙΑΣ Διεύθυνση Βασιλίσσης Όλγας 26 Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54641 Διεύθυνση Γραφείου Ερμού 41- Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54624 Κινητό τηλέφωνο 6948304620

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 2. Επικοινωνία Διεύθυνση Ώρες Υποδοχής Τηλέφωνο Ηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β. Δ Ο Υ Β Λ Η

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β. Δ Ο Υ Β Λ Η Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β. Δ Ο Υ Β Λ Η Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Β α σ ί λ ε ι ο ς Δ ο ύ β λ η ς Όνομα Πατρός Αλέξανδρος Όνομα Μητρός Μαγδαληνή Τόπος και Χρόνος Γέννησης Αθήνα, 1954

Διαβάστε περισσότερα

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27) . Briefing papers.1. .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5. VI. . 28-44)

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27)   . Briefing papers.1.  .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5.  VI. . 28-44) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ BΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Αθήνα Ιανουάριος 2013 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΠΟΥ ΕΣ (σελ. 5) ΙΙ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (σελ. 6-7) Α. Ακαδηµαϊκό καθεστώς B. ιδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Τροβά Δικηγόρος ΔΝ ΣΕΠ ΑΚΠΥ

Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Τροβά Δικηγόρος ΔΝ ΣΕΠ ΑΚΠΥ Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Τροβά Δικηγόρος ΔΝ ΣΕΠ ΑΚΠΥ 1 Ελένη Τροβά 1. Γενικά στοιχεία Προσωπικά στοιχεία Ημερομηνία γεννήσεως 10 η Μαΐου 1963 Τόπος γεννήσεως Αθήνα 2 Οικογενειακή κατάσταση: παντρεμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ» Στη μνήμη του Ευρωβουλευτή και Δικαστή ΕΔΔΑ, Καθηγητή Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ [1]

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ [1] ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Φεφές Όνομα: Μιχαήλ Όνομα πατρός: Βασίλειος Τόπος γέννησης: Πάτρα Ημερομηνία γέννησης: 01/01/1965 Διεύθυνση γραφείου: Αθηναΐδος 27, Βούλα Τηλέφωνο γραφείου: 2109706880 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ Ι. Ατομικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Ευγενία Αλεξανδροπούλου Τόπος Γεννήσεως : Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα : Γραφείου : 2310 891896 κιν. 6944/996221 Κατοικίας : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Κ Α Λ Λ Ι Ο Π Η Σ Κ Α Λ Α Μ Π Ο Υ Κ Α ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ : ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΠΙΘΕΤΟ : ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΠΩΝΥΜΟ - ONOMA : ΤΣΙΓΚΟΥ Χάρις ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 12 / 10 / 1964 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμη, ένας γιός

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΠΩΝΥΜΟ - ONOMA : ΤΣΙΓΚΟΥ Χάρις ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 12 / 10 / 1964 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμη, ένας γιός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ - ONOMA : ΤΣΙΓΚΟΥ Χάρις ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 12 / 10 / 1964 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμη, ένας γιός ΣΠΟΥΔΕΣ Εκπαιδευτικό Ίδρυμα : Πανεπιστήμιο Sorbonne (Paris I) Ακαδημαϊκός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ηµήτριος Κωνσταντίνου Αυγητίδης, Επίκουρος Καθηγητής Εµπορικού ικαίου, Νοµική Σχολή ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης ΗΜ/ΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 19/05/1964, Αλεξανδρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2012 1 Σύντομο Σημείωμα Ο κ. Νικόλαος Γ. Γεωργαράκης είναι ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Έχει σπουδάσει Πολιτική Επιστήμη στο Πάντειο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΣΤΕΡΗΣ ΠΛΙΑΚΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΣΤΕΡΗΣ ΠΛΙΑΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΣΤΕΡΗΣ ΠΛΙΑΚΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 10434, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-8203128/ 210-6208616/ 6944-710385

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τρέχουσα ιδιότητα Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης - Κάτοχος της Α ευρωπαϊκής έδρας Jean Monnet στο Τµήµα ιεθνών &

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ Ι. Ατομικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ακαδημαϊκή θέση : Καθηγήτρια Δικαίου Πληροφορικής, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ο Σ

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ο Σ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Α. Βιβλία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Α. Βιβλία 1 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Α. Βιβλία 1. Συγκρούσεις νόμων και κοινοτική έννομη τάξη Διδακτορική διατριβή της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης, Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ακαδημαϊκός τίτλος : DEA στην Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία (1994)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ακαδημαϊκός τίτλος : DEA στην Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία (1994) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ - ONOMA : ΤΣΙΓΚΟΥ Χάρις ΣΠΟΥΔΕΣ Εκπαιδευτικό Ίδρυμα : Πανεπιστήμιο Sorbonne (Paris I) Ακαδημαϊκός τίτλος : Υποψήφια Διδάκτωρ στο Δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΊΑ Π. ΣΥΚΙΩΤΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΊΑ Π. ΣΥΚΙΩΤΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΑΝΑΣΊΑ Π. ΣΥΚΙΩΤΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ e-mail: asikioto@law.duth.gr Η Αθανασία Συκιώτου γεννήθηκε και σπούδασε στην Αθήνα στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών απ όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ονοματεπώνυμο: ΚΑΨΑΛΗΣ Απόστολος Ημερομηνία Γέννησης: 7 Ιουνίου 1975 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, με δύο τέκνα Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: 2003-2004 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ Αναπληρώτριας Καθηγήτριας στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής στο γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΣΟΦΙΑ ΑΔΑΜ ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ TOY ΔΙΚΑΙΟΥ (ΦΕΚ 552, τευχ. Γ /30.5.2013)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΣΟΦΙΑ ΑΔΑΜ ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ TOY ΔΙΚΑΙΟΥ (ΦΕΚ 552, τευχ. Γ /30.5.2013) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΦΙΑ ΑΔΑΜ ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ TOY ΔΙΚΑΙΟΥ (ΦΕΚ 552, τευχ. Γ /30.5.2013) Διευθύντρια του Κέντρου Μελέτης Αρχαίου Ελληνικού και Ελληνιστικού Δικαίου Διευθύντρια του Τομέα Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ. Υπόμνημα Για τις σπουδές και το Έργο

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ. Υπόμνημα Για τις σπουδές και το Έργο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Υπόμνημα Για τις σπουδές και το Έργο Θεοφανούς Παπαζήση Καθηγήτριας Αστικού Δικαίου ΝΟΠΕ/ΑΠΘ Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία και τόπος γέννησης : 28-12-1951 στην Αθήνα Διεύθυνση Ρήγα Φεραίου 41 και Δροσιάς. 19009-Νέος Βουτζάς-Ραφήνα Τηλέφωνο : 22940 78 434

Ημερομηνία και τόπος γέννησης : 28-12-1951 στην Αθήνα Διεύθυνση Ρήγα Φεραίου 41 και Δροσιάς. 19009-Νέος Βουτζάς-Ραφήνα Τηλέφωνο : 22940 78 434 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Λεωφ. Συγγρού 136 176 71 Αθήνα Όροφος ΣΤ Νέο Κτίριο Γραφείο: 3 Τηλέφωνο: 210.9201563 e-mail: niklpantein@pantein.gr

Διαβάστε περισσότερα