ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ"

Transcript

1 ΛΛΗΝΙΗ ΔΗΟΡΑΤΙΑ ΡΙΦΡΙΑ ΡΗΤΗΣ ΡΙΦΡΙΑΗ ΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΛΑΤΙΑ ΛΥΘΡΙΑΣ, ΧΑΝΙΑ, 7, 8079 ΑΦ: , ΔΟΥ: ' ΗΡΑΛΙΟΥ ΙΣΘΟΔΟΤΙΗ ΑΤΑΣΤΑΣΗ (0) όν ΑΡ.ΔΙΑΙΟΥΧΩΝ :#8# ΟΣΟ : #9.05,05 # ΗΝΑΣ : Αύγυ 0 - Τκκή & Ανρκή ί ΑΑ ά.:6. ερί: Αύγυ Οκ. Έ: 0.Α..: Υ/ Φρέ: 07-0 A/A Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό.. ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ 008 Δ.. Γ ΑΓΓΛΙΟΥΔΑΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ Δ ΤΧΝΙΩΝ (ΘΟΔΩΡΟΣ) Δ ΑΓΓΛΟΓΙΑΝΝΑΗ ΛΝΗ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΡΙΑΛΛΟΝΤΟ 0595 ΡΙΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΟΝΟΙΑΣ ΑΛΑΝΟΣ ΝΑΟΥ (ΥΑΓΓΛΟΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ Δ.. ΑΛΞΑΝΔΡΑΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ Δ (ΑΝΔΡΑΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ ΑΟΥΝΤΖΑ ΑΙΑΤΡΙΝΗ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ Δ.. Γ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ Δ (ΙΧΑΗΛ) ΣΡΑΤΓΧΥ Τ.. ΑΝΑΣΤΑΣΑΗ ΛΥΘΡΙΑ Τ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) ΤΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΩΟΝΙΑΣ Τ.. ΑΝΑΣΤΑΣΟΟΥΛΟΥ Τ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΩΝ/ΝΟΣ) ΑΓΓΛΑΤΩ ΥΓΙΑΣ & Δ.. Γ ΑΝΔΡΑΔΑΗ ΑΡΓΥΡΩ Δ ΤΧΝΙΩΝ (ΥΣΤΡΑΤΙΟΣ) Δ.. Γ ΑΝΔΡΑΔΑΗ ΑΡΓΥΡΩ Δ ΤΧΝΙΩΝ (ΥΣΤΡΑΤΙΟΣ) ,00.99,00.9,00.55,70 8,9 9,7 56, 9,6 980, 50,00.9,00 06,70 7,,9 0,9 7,88 90,6,7 6,98 75,9 90,5 0,00.09,00.0,.75,0 95,0 0,75,9 5,06,75 97,.0, 95,07 90,66 6,50,9 0,5 66,7 86,06,0 58, 57, 8,6 75,8 86,06 0,00.98,00.98,00.9,5 88,0,5 70,0 6,8,75.78,8.98,00 66,5 6, 9,8,6,9 69,,9,00 9,58 9,66.07,7 69, 0,00.99,00.569,00.689,0,86 00, 6,7 5,,75.08,09 70,00.569,00 0,0 9, 5,69, 6,8 59,05 9, 07,8,8 650,95 59,0 0,00.7,.9,.06,08 5,00 9,5 7,00 6,8,75.9, 50,00 00,00.9,,95,9,98 8,87 76,6 7, 5,8,86 8,87 76,60 0,00.99,00.69,00.76,7 0,9 9,7 57, 9,6,75.007, 70,00.69,00 07,7 7,,69 0,5, 50,57, 7,8 69,59 50,57 0,00.66,.7,.86, 5,0 0,6 6,7 55,9,75.7,79 70,00.7,,0,9 7,,68 5,0 6,90,8,6 6,6 6,89 0,00.77,.87,.955, 8,8, 69, 58,96,75., 70,00.87, 7,8, 8,7,0 0,6 57,7 5, 0,95 6,5 8,8 57,6 0,00.5,00.6,9.70,6 9, 96,6 58, 5, 96,97.6,9 09,5 9,,6 0,0 6,5 8,9,0 7, 505,67 8,8 0,70 0,70,76 5, 0,70,06 0, 0,9 5,,50 0,5 0, 6,6 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α.. 70,00.0,9.8, 6.,7 88,0 5,00 95,0 0,75,9 56,08 87,0 56,67,8,5 0.09,8 80,00 00,00.8,.88,6 6, 90,66 6,50,9 9,0,9,0 90, ,9,9,00,0 7, 58, 57,,50,87 8, 96,9 6.0, ,09 Σελί πό 6

2 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό 000 Δ.. ΑΝΔΡΑΔΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ ΟΗΘΩΝ (ΑΝΟΥΗΛ) ΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ ΑΝΔΡΑΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΛΙΤΙΩΝ ΗΧΑΝΙΩΝ Δ ΑΝΖΑΗ ΥΑΓΓΛΙΑ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ Γ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΣΙΛΙΗ (ΩΝ/ΝΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ - ΟΙΟΝΟΙΟΥ Τ.. ΑΟΣΤΟΛΑΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ Τ (ΑΝΟΥΗΛ) ΗΧΑΝΙΩΝ Δ ΑΟΣΤΟΛΟΟΥΛΟΥ ΟΛΙΤΙΩΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΧΑΝΙΩΝ Τ.. Δ ΑΡΧΟΝΤΑΗ ΑΡΙΑ Τ (ΑΝΟΥΗΛ) ΗΧΑΝΙΩΝ Δ.. ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΑΗ 09 Δ ΑΙΑΤΡΙΝΗ ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ Δ.. ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΑΗ 09 Δ ΑΙΑΤΡΙΝΗ ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ Δ.. ΑΟΥΡΑΗ ΔΙΑΑΝΤΩ Δ ΤΧΝΙΩΝ Δ.. ΑΟΥΡΑΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ Δ ΤΧΝΙΩΝ (ΑΝΟΥΗΛ) ΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΤΡΟΛΟΓΩ ΑΛΣΑΑΗΣ ΙΧΑΗΛ 0668 (ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ) ΔΙΡΑΙΩΣΗΣ ΥΟΘ ΟΛΙΤΩΝ Τ.. ΑΑΣ ΓΩΡΓΙΟΣ 0588 Τ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΤΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΩΟΝΙΑΣ ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ 70,00.0,9.8, 6.,7 88,0 5,00 95,0 0,75,9 56,08 87,0 56,67,8,5 0.09,8 80,00 00,00.8,.88,6 6, 90,66 6,50,9 9,0,9,0 90, ,9,9,00,0 7, 58, 57,,50,87 8, 96,9 6.0, ,09 0,00.59,00.59,00.68,0,7 98,97 6, 5,7,75.08,.59,00 9,0 0,9 5,9,87 90,69 5,56 8, 0,58 56,9 5,56 0,00.8,00.5,58.88, 0,9 6,6 88, 5,06 7,0.0,86 50,00.5,58 6,7 0,8 5,55 5,,0 76,9 50,9 8,0 0, 86,6 50,9 0,00.09,00.79,00.590,7 9,9 9,9 57,8 7,0,75.06,9 70,00.79,00,7 5,55,79,6 85,9 50,65 6,98 9,58 59, 50,6 0,00.59,.769,.899,95 9,50 9,70 56,70 5,66,75.7,9 50,00.769, 0,6 9,50 7,69,9 0, 66,60 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ, 5,9 66,76 66,59 0,00.87,00.87,00.985,, 05, 6,56 57,8.09,56.87,00 8,, 8,7,76 5,70 65,78 6,8 6,9 675,67 65,78 0,00.09,00.67,9.0,77,6,57,5 9,70.9,7.67,9,86 08,99,87,8,9 595,69 6,7,85, 9,0 595,68 0,00.,00.59,7.568,80 7,75 8,76 5, 5,0.06,7 70,00.59,7 09,08,90,60,59 85,56 50,69 6,9 9,9 507, 50,68 0,00 96,00 96,00.0,56 9,97 76,0,85 9,96,75 689,7 96,00 79,56 9,97 9,6 0,00,7,08 9,6 5,09,7 8, 8, 8,65 -, 8, 0, 0,08 -, 9,50 0, 0,6 0,87 0,00.560,00.560,00.68,65, 0, 6,65 55,08 86,7.560,00,65, 5,60, 9,8, 9,00 57,58,0 85,8, 0,00.99,00.99,00.66,9,7 98,97 6, 5,7,75 65,77.99,00 7,9 0,9,99,59 85,66 5,89 7,8 08, 9,98 96,7 5,88 0,00.0,00.7,00.68,8 5, 80,6 50,9,56 968,85 70,00.7,00 97,8,9,7,9 8,,78 5, 99,5 8, 0,00.6,00.6,00.5,7,6 77,0 7,66 0,56,75 85,69.6,00 90,7 0,,6 7,8 6,5 9,0,8 0,68 6, Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α.. 60, ,05.566, ,9 88,0,6 9,57 08, 0,75,9 68,89.97,8.7,09 978,,75.7,97 60,00 650,00.566,88.5, 6, 08,99 66,6 6,50,9 60,9 9,6,50.9,6.060,5,9,00,0,8 58, 57,,00 76,67 90, 65,.80,.057,5 Σελί πό 6

3 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό 0069 Δ.. Γ ΑΣΙΛΑΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ 080 Δ (ΑΣΙΛΙΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ ΤΟΥΡΙΣΟΥ.. ΧΑΝΙΩΝ Δ ΓΛΙΡΗΣ ΑΝΟΥΗΛ (ΛΩΝΙΔΑΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΡΙΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΟΝΟΙΑΣ Τ.. ΡΥΟΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ (ΗΛΙΑΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΟΥ ΤΗΑ ΟΛΙΤΙΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.. Χ ΙΤΤΩΡΑΗΣ ΑΡΙΣΤΙΔΗΣ ΟΛΙΤΙΩΝ (ΩΝ/ΝΟΣ) 0060 ΗΧΑΝΙΩΝ ΙΤΤΩΡΑΗΣ ΑΡΙΣΤΙΔΗΣ ΟΛΙΤΙΩΝ (ΩΝ/ΝΟΣ) 0060 ΗΧΑΝΙΩΝ Δ.. ΛΑΖΑΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ 9800 Δ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ-Λ Τ.. ΛΑΧΟΥ ΑΛΛΙΟΗ Τ ΔΙΟΙΗΣΗΣ (ΣΥΡΙΔΩΝΑ) ΟΝΑΔΩΝ ΤΟΙΗΣ ΟΓΙΑΤΖΑΗΣ ΑΝΤΛΗΣ ΓΩΤΧΝΙΩΝ Δ ΟΛΙΑΗΣ ΑΝΟΥΗΛ ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ ΤΗΑ ΔΙΑ ΙΟΥ ΑΙΔΥΣΗΣ ΑΙ ΣΤ ΟΥΛΓΑΡΑΗΣ ΑΤΘΑΙΟΣ (ΧΑΡΑΛΑΟΣ) 090 ΗΧΑΝΙΩΝ Δ ΓΑΡΙΛΑΗ ΑΡΙΑ (ΙΩΑΝΝΟΥ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ Δ ΓΑΡΙΛΑΗ ΑΡΙΑ (ΙΩΑΝΝΟΥ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΣΙΛΙΟΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ 60, ,05.566, ,9 88,0,6 9,57 08, 0,75,9 68,89.97,8.7,09 978,,75.7,97 60,00 650,00.566,88.5, 6, 08,99 66,6 6,50,9 60,9 9,6,50.9,6.060,5 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ,9,00,0,8 58, 57,,00 76,67 90, 65,.80,.057,5 0,00.5,00.,00.5,8,9 97,9 6, 5,00,75 76,7 70,00.,00,8 8,5, 0,9 7,67 8,9 5,55 78,7 8,.57, 8,8 0,00.66,00.56,00.659,56,6 08, 58,87 59,8.,0 70,00.56,00,56,6 5,6,8 56,66 556,0 8,0 0,7 57,6 556,0 0,00.8,9.,9.,00 7,00 06,5 65,7 55,9,75.508,5 70,00 50,00.,9 09,8,,50 80,6 75,6 5,66 5,0,6 7,8 75,6 0,00.5,00.579,66.905,55 05,6,96 7,9 50,89.089,75 50,00.579,66 5,89 0,57 67,9 7,9,7 7,76 5,88 5,80 58, 6,9,59 85,80 5,87 90,0 90,0 09,05 6,0,9,7 70,06 90,0 8,65,05,89,7, 70,06 0,90,6,8 8,99 0,00 9,00.0,9.08,87,7 78,70,5,56 755,0 50,00.0,9 8,95,7 0,5 8,77 77,55 5,6 5,77 77,55 0,00.,00.9,00.87, 5,07 87,6 8,9 6,76,75 857,95 50,00.9,00 96, 5,07,9 8, 8,98 9,78,8 9,6 8,97 0,00.906,00.956,00.00,68 7,05 07, 66,8 58,60,75.9,67 50,00.956,00,68,95 9,56 5,69 58,7 696,8 8,90 9, 707,0 696,8 0,00.09,00.59,00.65,,50 06, 56,8 58,00,75.5, 0,00.59,00,,50 5,9,8, 567,7 8, 0,58 55,80 567,7 0,00.09,00.55,8.65,5 5,8 9,5 0, 50,,75.0, 50,00.55,8 79,70 80,7 58,0 0,67,6 6,59 50,7,56 5, 7, 59, 50,70 0,00.09,00.79,00.597,08,9 0,57 56,8 55,88.06,7 70,00.79,00 8,08,9,79,0 8,6 5,6 6,98 9,58 550,7 5,5 9, 9, 9, 9,6 9, 9,6 0,00.98,00.05,00.06,8 5,0 5, 7,6 6,0,75.6,09 70,00.05,00 5,8 7,55 0,5 6,9 59,07 7,05 5,,06 7,9 7,0 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α.. 960, , , ,5 88,0,6 0,57 65,08 95,80,5.08,5.86,67.80,7.68,6 5,00.958,87.60,00 900, ,0 5.00, 6, 08,99.09,7 9,6,68 966,77 7,87 78,90.878,8 7.06,85,9,00 6,8 6,8 6,8 78,5,00.09,76.6,85 998,.089, ,0 Σελί πό 6

4 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό Δ.. Δ ΓΑΛΛΙΑΗ ΑΣΑΣΙΑ Δ ΛΗΡΟΦΟΡΙΗΣ Δ.. Δ ΓΑΛΛΙΑΗ ΑΣΑΣΙΑ Δ ΛΗΡΟΦΟΡΙΗΣ Γ ΓΩΡΓΑΤΖΗ ΛΥΘΡΙΑ ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΓΩΡΓΙΤΖΙΗΣ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΧΑΝΙΩΝ (0) όν Τ.. ΓΙΑΣΑΦΑΗΣ ΑΦΙΛΟΣ Τ ΑΓΓΛΑΤΩ ΥΓΙΑΣ & Τ.. ΓΙΑΣΑΦΑΗΣ ΑΦΙΛΟΣ Τ ΑΓΓΛΑΤΩ ΥΓΙΑΣ & Δ.. Δ ΓΝΑΦΑΗ ΑΤΣΑΡΙΑ Δ ΡΑΣΙΑ (ΙΛΑΡΙΩΝ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ Δ.. Δ ΓΝΑΦΑΗ ΑΤΣΑΡΙΑ Δ ΡΑΣΙΑ (ΙΛΑΡΙΩΝ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ Δ.. Γ ΓΝΑΦΑΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ Δ (ΥΤΥΧΙΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ Τ.. ΣΤ ΓΟΥΓΟΥΣΗ ΑΡΙΑ (ΙΩΑΝΝΗ) Τ ΗΧΑΝΙΩΝ Τ.. ΓΟΥΛΑΗΣ ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ (ΘΙΣΤΟΛΗΣ) ΤΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΩΟΝΙΑΣ Δ.. Δ ΔΑΛΙΡΑΗ ΝΙΗ Δ (ΣΥΡΙΔΩΝ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ Δ.. Δ ΔΑΛΙΡΑΗ ΝΙΗ Δ (ΣΥΡΙΔΩΝ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ 960, , , ,5 88,0,6 0,57 65,08 95,80,5.08,5.86,67.80,7.68,6 5,00.958,87.60,00 900, ,0 5.00, 6, 08,99.09,7 9,6,68 966,77 7,87 78,90.878,8 7.06,85,9,00 6,8 6,8 6,8 78,5,00.09,76.6,85 998,.089, ,0 0,00.0,00.00,00.9,87 7, 80,69 5,8,76,75 86, 70,00.00,00 9,87,07,00 9, 9,78 0,66 0,00,00,56 0,65 0,5 0,5 09,85 98, 0,5 5,,05 98,,67,09,6 0,00.588,00.658,00.78,5,6 99,9 6,7 5,0,75 7,9 70,00.658,00,5 9,5 6,58,0,0 86,5,5 80,5,6.0,5 86, 0,00.568,00.78,08.8,5 8,80 8,9 5, 5,57.6,60 70,00.78,08 67, 7, 76,59 5,,09 79, 608,0 7,8 8,0 7, 5,6 9,9 608,0 0,00.87,00.57,00.6,7 9,7 97,7 5,09 5,97,75 9,6 70,00.57,00 0,7 9,7,57 9, 6,8, 5, 7, 6,8,79,79,79,9,79,9 0,00.76,00.76,00.657,6,09 9,97,76,75 808,09 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ.76,00 8,6,0 7,,76 9,75 0,05 9,6 6,9 89,5 0,0 0,70 0,70 0,70 0, 7,6 0,70 0,, 7,6,50, 0,00.99,00.99,00.778, 9,85 9,7,99,75 966,76.99,00 79,,0 7,,99 0, 65, 8,8 9,6 8,8 8,8 0,00.07,00.085,0.7,, 8,9 6,,,75 780,80.085,0 88,, 0,85 9,98 90,0 7,,70 9,5 90,0 0,00.87,00.897,00.07,8 6, 05, 65, 57,8.57,66 50,00.897,00 0,8, 8,97 5,9 5,77 678,8 7, 7,9 680,5 678,8 0,00.0,00.0,00.0,7, 80,69 9,7,76,75 55,6.0,00 90,7,07,0,7 77,6 8,5 59,8,60 865,0 77,6 9,0 9,0 9,0 8,5 9,0 8,5 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α...0, , , 69.75,8 88,0 80,9,6 0,57 58,88,09 66,78.9,80.7,.07,5.759,9 7,5.789,8.690,00 900, , 7.05,96 6, 886, 08,99.57, 68, 87,.59,70 56,5 9,9.87,0.070,9,9,00 79,09 6,8 99,8 99,68 9,9,50.0,.965,.00, , ,57 Σελί πό 6

5 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό ΔΑΑΝΑΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ 0997 ΗΧΑΝΙΩΝ ΔΑΑΝΑΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ 0997 ΗΧΑΝΙΩΝ Δ ΔΑΙΑΝΑΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ 8605 ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ Δ ΔΑΙΑΝΑΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ 8605 ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ Γ ΔΑΣΑΛΑΗ ΑΝΝΑ (ΑΝΔΡΑ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ Γ ΔΑΣΑΛΑΗ ΑΝΝΑ (ΑΝΔΡΑ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ Τ.. Δ ΔΑΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Τ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΧΑΡΑΛΑΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ Τ.. Δ ΔΑΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Τ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΧΑΡΑΛΑΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ Τ.. ΔΙΓΝΑΗ ΑΡΙΑ (ΙΧΑΗΛ) Τ ΔΙ.ΥΟΘΣ ΟΛΙΤΩΝ ΔΙΑΡΟΥ ΥΑΓΓΛΙΑ (ΧΑΡΑΛΑΟΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΔΙΑΡΟΥ ΥΑΓΓΛΙΑ (ΧΑΡΑΛΑΟΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΔΟΞΑΗ ΛΝΗ ΗΧΑΝΙΩΝ Δ.. ΣΤ ΙΟΣΙΝΤΑΗΣ 0586 Δ ΤΧΝΙΩΝ ΑΝΟΥΗΛ (ΓΩΡΓΙΟΥ) ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ.0, , , 69.75,8 88,0 80,9,6 0,57 58,88,09 66,78.9,80.7,.07,5.759,9 7,5.789,8.690,00 900, , 7.05,96 6, 886, 08,99.57, 68, 87,.59,70 56,5 9,9.87,0.070,9,9,00 79,09 6,8 99,8 99,68 9,9,50.0,.965,.00, , ,57 0,00.98,00.50,00.955,5 8,7 50,8 9,5 7,6 6,8.56,7 0,00 00,00.50,00 5,5 77,6 6,8 5,0 8, 0,8 78, 6,58 6,5 50,06.9,7 78, 50,0 50,0 50,0 9,80 50,0 9,80 0,00.7,00.87,00.6,0 9,70 58, 50,56,75.06,9 50,00.87,00,50 7,9,87,6 86, 5,0 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ 7,8 9,7 59, 5,09-5,00-5,00-58,78 -,9-5,00-7,78 -,5 -,9 -,78 -,0-5,59 0,00.60,00.690,00.8,76,68 9,0 57,57 8,96.,6 70,00.690,00,76 6,7 6,90,58,59 60,8,5,80 59, 60,8 99,7 99,7 99,7 98,97 99,7 98,97 0,00.8,00.08,00.55,55 8,50 87,0 5,5 6,7,75.07,7 70,00.08,00 07,55 5,0,08,0,98 5,87 5,0 8,6 67,8 5,87 5,6 5,6 5,6,66 5,6,66 0,00.,00.6,00.6,57 6,6 90,8 8,7 8,8 9,5 0,00.6,00 0,57 6,6,6 5,7 56,,5 5, 50, 56, 0,00.0,00.,00.60,7 9,7 97,70 5,9 5,96,75 96,08 0,00.,00 9,7 9,7, 0,9 6,8 8,0 6, 98,6 8,0,,,,7,,7 0,00.98,00.5,00.90, 8,7 5,07, 7,5 6,0.58,6 70,00 00,00.5,00 5, 77,6 7,55,5 7,7 8,9 79, 6, 9,06.,5 79, 0,00 858,00.06,78.9,6 9,6 7,89,69 9,8,75 79,68 0,00.06,78 8,85 9,6 0,7 96, 5,9 0,7 6,95 96, Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α...70, , , 8.8,95 88,0 80,9,6 0,57 86,6,09 66,78.658,7.9,6.668,56.7,7 5,5 5.07,.0,00.700, , 8.8,8 6, 886, 08,99.8,65 68, 87,.569, 676, 56,6., ,7,9,00 79,09 6,8 99,8 99,68 9,9,50.595,.08,7.60,75.0,8 5.90,9 Σελί 5 πό 6

6 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό ΛΥΘΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΗΧΑΝΙΩΝ Γ ΖΑΤΑΗΣ ΛΩΝΙΔΑΣ (ΑΝΤΩΝΙΟΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ Υ.. Δ ΖΙΩΓΑΣ ΑΛΞΑΝΔΡΟΣ Υ (ΣΤΡΓΙΟΣ) ΙΛΗΤΩΝ Τ.. ΖΟΑΝΑΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ Τ (ΛΩΝΙΔΑΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΟΥ Γ ΖΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ) ΑΘΗΓΗΤΩΝ Τ.. ΘΟΔΟΣΟΥΛΗΣ ΤΡΟΣ 0777 Τ (ΙΧΑΛΗΣ) ΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΥΧΙΟ ΘΟΔΩΡΑΗΣ ΑΝΟΥΗΛ (ΥΤΥΧΙΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ ΘΟΔΩΡΑΗΣ ΑΝΟΥΗΛ (ΥΤΥΧΙΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ Δ.. ΘΩΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΝΤΩΝΙΟΣ) Δ.. Γ ΑΑΛΑΗ ΣΩΤΗΡΙΑ Δ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ ΓΡΑΑΤΩΝ ΤΗΑ ΟΛΙΤΙΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.. Χ Δ ΑΛΑΪΤΖΑΗ ΙΡΗΝΗ 0076 (ΑΝΤΛΗΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ Δ ΑΛΑΪΤΖΑΗ ΙΡΗΝΗ 0076 (ΑΝΤΛΗΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ Δ ΑΛΑΪΤΖΑΗΣ ΙΧΑΗΛ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ.70, , , 8.8,95 88,0 80,9,6 0,57 86,6,09 66,78.658,7.9,6.668,56.7,7 5,5 5.07,.0,00.700, , 8.8,8 6, 886, 08,99.8,65 68, 87,.569, 676, 56,6., ,7,9,00 79,09 6,8 99,8 99,68 9,9,50.595,.08,7.60,75.0,8 5.90,9 0,00.0,00.0,00.5,6,9 8,78,6 7,8 65,0,75.55,7.0,00,6 69,67 8,78 0,,68 9,80 577,6 50,58 6,8 0,6.90,6 577,6 0,00.60,00.690,00.8,0,6 07,57 57,57 58,88,75.0,90 70,00.690,00,0,6 6,90,9 8,9 65,5,5,80 590,0 65,5 0,00.090,00.0,00.65,60 69,0,0,75 90,7 0,00.0,00 5,60 6,70 5,6,0,00 7,88 5,6 0,00.5,07.8,07.967, 6,09 06,5 65,66 55,9,75.9, 50,00 50,00.8,07 6,,9 8,,57 6,90 66,66 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ 5,78 6,6 67,99 66,66 0,00.578,.578,.697,,56 97, 60,6 50,56,75 990,5.578, 9,0 7,9 5,78, 00,8 95,6 9,6 6,5,56 706,9 95,6 0,00.87,00.897,00.05,,07 99,50 6,8 5,0,75.66,77 50,00.897,00 8, 0,5 8,97 5, 9,6 68,9 7, 7,9 668,6 68,8 0,00.98,00.05,00.79,9 6,9 8,97 5, 70, 6,0.6,7 70,00.05,00 6,9 7,66 7,55 0,5 5,05 6,0 68, 5,,06.5,67 68, 9,80 9,80 9,80 9,0 9,80 9,0 0,00.99,00.99,00.66,9,0 98,97 6,09 5,7,75.060,6.99,00 7,9 0,9,99,60 85,78 50, 7,8 9,98 555,88 50,0 0,00.99,00.99,00.0,08 8,9 89,8 55,56 8,,75 96,8.99,00 0,08 6,8,99 56,97 68,,8 5,98 65,80 68, 0,00.66,00.58,08.908,6 05,5,0 7,6 58,87,75.06, 70,00.58,08 6,8 0,89 68,0 7,6, 8,68 5, 5,8 8,0 6,8,6 86,0 5, 6,07 6,07 6,07 5,57 6,07 5,57 0,00.7,00.99,8.809, 00,0,5,99 60,7,75 99,0.99,8 09, 99,9 6,9,99 0,7 70,59 95,5 5,00 8,0 59,99 0,00 88, 95,50 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α...800, , 9.05, 05.5, 88,0 50,,6 0,57.8,79 00,5 59,.0,0.985,06.05,66.6,7 7, ,08.860,00.950, ,.8, 6,., 08,99.765,80 00,7 79,56.906,7 8,9 68,5 5.6,7.000,67,9,00,0,00 6,8 99,8 66,08 7,76,50.9,.65,0.799,79.89,6.59, Σελί 6 πό 6

7 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό Τ.. ΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΗΣ 0077 Τ ΑΝΟΥΗΛ (ΔΗΗΤΡΙΟΣ) ΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΥΧΙΟ ΣΥΓΟΙΝΩΝΙΑΩΝ ΡΓΩΝ Τ.. ΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΗΣ 0077 Τ ΑΝΟΥΗΛ (ΔΗΗΤΡΙΟΣ) ΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΥΧΙΟ ΣΥΓΟΙΝΩΝΙΑΩΝ ΡΓΩΝ Τ.. ΑΛΟΓΡΑΗΣ ΑΝΔΡΑΣ Τ ΗΧΑΝΙΩΝ Τ.. ΑΛΟΓΡΑΗΣ ΑΝΔΡΑΣ Τ ΗΧΑΝΙΩΝ Υ.. Δ ΑΛΟΓΡΑΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Υ (ΑΡΙΣΤΟΤΛΗΣ) ΟΗΘΗΤΙΟ ΡΟΣΩΙΟ Τ.. ΑΛΟΓΡΑΗΣ ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 09 Τ (ΙΧΑΛΗΣ) ΑΓΓΛΑΤΩ ΥΓΙΑΣ & Τ.. ΑΛΟΓΡΑΗΣ ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 09 Τ (ΙΧΑΛΗΣ) ΑΓΓΛΑΤΩ ΥΓΙΑΣ & Δ.. ΑΛΟΟΙΡΗ ΑΣΗΩ Δ (ΛΟΥΑΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ ΑΟΥΡΑΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΥΣΤΡΑΤΙΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ Δ.. ΑΑΔΟΥΑΗ ΔΣΟΙΝΑ 0607 Δ (ΙΝΩΑΣ) ΛΗΡΟΦΟΡΙΗΣ ΡΙΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΟΝΟΙΑΣ Δ.. Γ ΑΑΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ Δ ΡΟΣΩΙΟ(ΣΤΑΑΤΙΟΣ) Δ.. Γ ΑΑΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ Δ ΡΟΣΩΙΟ(ΣΤΑΑΤΙΟΣ) Τ.. Δ ΑΑΗ ΣΟΦΙΑ Τ (ΔΗΗΤΡΙΟΣ) ΑΓΓΛΑΤΩ ΥΓΙΑΣ & ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ.800, , 9.05, 05.5, 88,0 50,,6 0,57.8,79 00,5 59,.0,0.985,06.05,66.6,7 7, ,08.860,00.950, ,.8, 6,., 08,99.765,80 00,7 79,56.906,7 8,9 68,5 5.6,7.000,67 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ,9,00,0,00 6,8 99,8 66,08 7,76,50.9,.65,0.799,79.89,6.59, 0,00.87,00.87,00.98,65 0,5 99,50 60,07 5,0.0,9.87,00 5,65 0,5 8,7,9 55,5 660,6 6,8 6,9 66,7 660,5 6,00 6,00 7,8,60 6,00,8 0,6,0,60 8,00 0,9 0,7, 0,00.87,00.897,00.08,9 5,8 07,7 65,57 58,96.80,8 50,00.897,00,9, 8,97 5,5,9 590, 7, 7,60 7,9 858, 590, 50,0 50,0 50,0 9,60 50,0 9,60 0,00.069,00.079,8.66,,69 78,9 7,59,,90.079,8 86,60 0,99 0,80 9,88 0,95 7,00 559,76,60 9,5 0,95 0,00.590,.80,.978,0 6,90 08,75 67,0 57,8,75., 50,00.80, 7,89,,87 8,0,6 9,7 605,6 6,0 6,8 767,07 605,6 07,50 07,50 07,50 07,00 07,50 07,00 0,00.95,5.55,5.665,,5 98,97 60, 5,7,75.,6 50,00.55,5 9,89 0,9 5,6,06 77,56 557, 8,6 0,9 550,8 557,0 0,00.50,00.6,08.76,9 97,59,6,89 5,07,75.0,9 70,00.6,08 0,8 95,0 6,9,89 0,75 8,00 5,6,6 58, 58,5 9,6 79,99 5,6 0,00.99,00.59,00.668,0,98 96,6 59,69 5,,75 78,88 50,00.59,00 9,0 9, 5,9, 95,6 9, 8,7.05,6 0,98.589, 9, 0,00.5,00.0,00.5,56,8 95,78 59,89 5,00 995,6.0,00 0,56 8,5,0 0,77 7,6 97,68 5,0 8,08 59,0 97,68 8,50 8,50 9,00 5,70 8,50 9,50,85 8,5 5,70,50,6,69,0 0,00.9,00.6,00.580,7,8 05,9 56,69 57,57,75.07, 70,00.6,00 8,7,8,6,9 78,5 5,66 6,55 9, 55,6 5,65 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α...070, , ,9.0,56 88,0 50,,6 0,57.6,8,8 0,.8, ,08.86,6.08, ,58.50,00.00, ,9.,7 6,., 08,99.960,8 6,6,5.6,8,87 9,0 78, ,6 6.,9,9,00 6,6,00 6,8 99,8,,8 66,00.6,9 5.,6.085,96 9., ,9 Σελί 7 πό 6

8 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό Τ.. Δ ΑΝΑΗ ΓΩΡΓΙΑ 0979 Τ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ Δ.. ΑΡΙΩΤΑΗΣ ΧΑΡΑΛΑΟΣ 0907 Δ ΤΧΝΙΩΝ (ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) ΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΤΡΟΛΟΓΩ Τ.. ΑΡΟΥΝΗΣ ΑΣΙΛΙΟΣ Τ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΤΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΩΝ Τ.. Δ ΑΣΣΛΑΗ ΑΙΙΛΙΑ Τ (ΙΧΑΗΛ) ΤΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΩΟΝΙΑΣ ΡΙΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΟΝΟΙΑΣ ΑΣΣΛΑΗ ΣΟΦΙΑ (ΔΗΗΤΡΙΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ ΤΗΑ ΡΟΣΩΙΟΥ &ΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Γ ΑΣΤΡΙΝΑΗΣ ΙΧΑΗΛ (ΣΑΑΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΑΤΣΑΡΙΑΣ ΔΗΗΤΡΙΟΣ (ΥΑΓΓΛΟΥ) 8599 ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ ΑΤΣΑΝΑ ΛΝΗ (ΑΝΟΥΣΟΣ) ΔΙΡΑΙΩΣΗΣ ΥΟΘ ΟΛΙΤΩΝ Δ.. Γ ΑΤΣΙΓΑΡΑΗΣ Δ ΑΝΟΥΗΛ ΛΗΡΟΦΟΡΙΗΣ ΑΥΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΧΑΝΙΩΝ ΑΥΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΧΑΝΙΩΝ ΛΣΗ ΑΘΗΝΑ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ Δ.. ΧΑΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ (ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ.070, , ,9.0,56 88,0 50,,6 0,57.6,8,8 0,.8, ,08.86,6.08, ,58.50,00.00, ,9.,7 6,., 08,99.960,8 6,6,5.6,8,87 9,0 78, ,6 6.,9,9,00 6,6,00 6,8 99,8,,8 66,00.6,9 5.,6.085,96 9., ,9 0,00.8,00.08,00.59,60 9,09 96,0 5,0 5,,75.00,97 70,00.08,00,60 9,09,08 0,90 7, 50,99 5,0 8,6 55,6 50,98 0,00.59,00.599,00.7,66,7 0, 6,79 55,08,75.66,97 70,00.599,00,66, 5,99,50 68,99 58,9 9,98,98 555,69 58,8 0,00.6,00.6,00.57,6,69 8,0 6,59,9,75 8,06 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ.6,00 9,6,69,6 6,67,0 9,0,8 5,58,0 0,00.8,00.58,00.568, 9, 87,0 55,00 6,7,75.05,7 0,00.58,00 0, 5,0,58,9 8,9 56,09 6,5 9,6 55,96 56,08 0,00.5,00.5,00.,8 6,75 9,0 5,6 9,00 875,96.5,00 99,8 6,75,5 50,8 7,98 0,6,50 8,88 7,98 0,00.588,00.68,00.985,9,77 09,5 6,0 59,9,75.6,50 50,00.68,00 7,9 8,5 8,5 6,0,65 88,0 58,5 65,5,00 6,8,76 8, 58,5 0,00.87,66.87,66.06,60 7,6 9, 8,8.,9.87,66 588,9 5,56 6,8 8,8,9 55,78 6,0 67, 99,50.8, 6,9 0,00.0,00.7,00.7,8 6,7 9,0 50,9 8,96 99,7 70,00.7,00 0,8 6,7,7 5,9 59,59,78 5, 5,0 59,58 0,00.99,00.0,67.06,99 0,95 9,7 57,5 9,6 9,6.0,67 0, 7,,0 56,55 67,,57 6,05 7,7 67, 0,00.0,00.09,69.5,56 5,8 9,8 7,85 7,5 65,0.,6.09,69,87 70,56 8,78 0,0,79 5,8 655,8 50,7 0,59.,9 655,8 7, 7, 7, 6,7 7, 6,7 0,00.5,00.7,8.657, 9,6 9,5, 50,6,75 98,7.7,8 8, 8, 59,07, 0,65 69,00 9,86,7 5,95 7,8 67,5 9,86 0,00.99,00.99,00.6,5 0,9 9, 58,0 5,00,75.07,.99,00 5,5 8,5,99,7 88,0 55,6 7,8 9,98 5, 55,6 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α...0, ,07 6.9,8.0,60,77 97,55 6,60,6 0,57.66,9 6,5,.80,8 6.6,8.7,6.5,6 9,75 8.5,.50,00.00,00 6.9,8.96, 8,5 8,68.755,67 08,99.,5 5,7 6,66.665,5,87.09,5 88,5 7.8,59.7,7 68,5,00 66,76,00 6,8 66,60, 86, 66,00.587, 5.,.05, ,6.80,7 Σελί 8 πό 6

9 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό Δ ΛΩΝΙΖΑΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΑΓΡΟΝΟΩΝ ΤΟ/ΦΩΝ Τ.. ΟΙΝΑΗ ΛΥΘΡΙΑ Τ (ΧΑΡΑΛΑΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΟΥ Δ.. ΟΟΛΑΗΣ ΛΥΘΡΙΟΣ Δ ΟΗΘΩΝ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ ΟΟΤΣΑΗ ΦΙΛΟΝΗ (ΑΝΔΡΑΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ - ΟΙΟΝΟΙΟΥ Τ.. ΟΛΟΟΤΡΩΝΗΣ Τ ΣΤΑΑΤΙΟΣ (ΖΑΧΑΡΙΑΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΟΥ ΤΗΑ ΡΟΣΩΙΟΥ &ΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΟΑΤΣΟΥΛΑΗ ΥΑΙΝΘΗ (ΑΝΟΥΗΛ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΟΑΤΣΟΥΛΑΗ ΥΑΙΝΘΗ (ΑΝΟΥΗΛ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΟΥΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΑΧΙΛΛΑΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΟΥΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΑΧΙΛΛΑΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ Δ.. ΟΥΖΙΝΟΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Δ (ΔΗΗΤΡΙΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ ΟΥΑΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΟΥΗΛ) ΗΧΑΝΙΩΝ ΣΥΓΟΙΝΩΝΙΑΩΝ ΡΓΩΝ Δ.. Γ ΟΥΛΝΤΑΗ ΛΥΘΡΙΑ 067 Δ (ΙΑΣΩΝΑΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ ΟΥΝΑΛΑΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΣΥΡΙΔΩΝ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ ΤΗΑ ΡΟΣΩΙΟΥ &ΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 9706 ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ.0, ,07 6.9,8.0,60,77 97,55 6,60,6 0,57.66,9 6,5,.80,8 6.6,8.7,6.5,6 9,75 8.5,.50,00.00,00 6.9,8.96, 8,5 8,68.755,67 08,99.,5 5,7 6,66.665,5,87.09,5 88,5 7.8,59.7,7 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ 68,5,00 66,76,00 6,8 66,60, 86, 66,00.587, 5.,.05, ,6.80,7 0,00.09,00.75,6.08,05 5,07 7,09 5,75 60,7.,05 70,00.75,6 55,89 9,96 7,8 5,75,57 0,95 570,5 7,5 8,0 69,0,50 90,00 570,5 0,00.6,00.,00.,7 5,85 89,0 9,6 7,80 87,80 50,00.,00 98,7 5,85, 50,06 7,0 0,5,8 7,57 7,0 0,00.59,00.59,00.68,0,7 98,97 6, 5,7,75.08,.59,00 9,0 0,9 5,9,87 90,69 5,56 8, 0,58 56,9 5,56 0,00.66,00.786,00.99,6,6 0,95 59,5 55,50,75.7,98 70,00 50,00.786,00,6,6 7,86,9 0,6 66,9,65 5,7 66,6 66,9 0,00.,00.,00.,,8 8,8 7,66,6 8,.,00 9,,8,,5,06 8,5,8 09,,05 0,00.99,95.99,95.606,50 88,0 6,0 7, 6,8,75.78,0 50,00.99,95 06,55 9,5,00,7 7,56 689,0,9,00 55,00 8,,00.8,0 689,0 5,87 5,87 5,87 5,7 5,87 5,7 0,00.06,00.,00.6,00 0,5 7,5, 66,6,75.75,6 70,00.,00,00 0,5,,9 06, 687,8 5, 79,6,66 970,9 687,80 7, 7,,0,87 0,7,07 7,,77,87 0,7,95,07 0,00 0,95 0,75 0,0 0,00.59,00.599,00.7,66,77 0, 6,8 55,08,75.05,65 70,00.599,00,66, 5,99,7 68, 5,8 9,98 8,8,98 697,0 5,8 0,00.9,00.0,00.0,, 6,7 0,6 68,00 58,60,75.7,6 70,00.0,00 6, 68,7,95 0,,85,7 67,8 50,5 0,8.08,50 67,8 0,00.99,00.69,00.75,68 7,60 89,8 5,90 8, 88,09 70,00.69,00 06,68 6,8,69 0,6 68,65,05, 0,76 7,8 59,59,0 0,00.786,7.06,7.5, 8,89,5 69,9 60,,75.,8 70,00 50,00.06,7 08,50,07,66 0,6 7, 6,9 5,67, 770,7 7, Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α...760, ,9 5.0,0 6.55,06 05,0,77 85,85 6,60,6 89,6.9,79 98, 96,08.085, ,5 5.00,9.06,6 05, ,87.070,00.950,00 5.0,0 7.,76 05,0 8,5 775,9.755,67 08,99.9,95 596,89 6,.98,,87.6,.058, , ,68 7,8 6,00 8,0,00 6, 66,60 507,5 555, 86,00.05,9 5.59,6.78, ,9 8.5,9 Σελί 9 πό 6

10 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό ΟΥΡΤΑΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΗΧΑΝΙΩΝ ΟΥΤΑΗΣ ΑΡΙΣΤΙΔΗΣ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ Γ ΟΥΤΡΟΥΑ ΛΝΗ ΙΑΤΡΩΝ (ΑΝΤΩΝΙΟΣ) Δ ΟΥΤΡΟΥΑΗ ΔΣΟΙΝΑ (ΥΣΤΡΑΤΙΟΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ Δ.. Γ ΟΥΤΑΗ ΙΡΗΝΗ Δ (ΡΙΛΗΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ ΤΗΑ ΡΟΣΩΙΟΥ &ΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΟΥΤΣΟΥΑΗΣ ΣΥΡΙΔΩΝ (ΑΝΟΥΣΟΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ Δ ΟΥΤΣΟΥΡΗ ΑΡΙΑ 676 ΓΩΤΧΝΙΩΝ Τ.. ΥΙΩΝΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ Τ (ΑΝΟΥΣΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΟΥ Τ.. ΥΙΩΝΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ Τ (ΑΝΟΥΣΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΟΥ Υ.. ΛΑΡΝΤΖΑΗ ΑΡΙΑ Υ (ΣΩΡΑΤΗΣ) ΙΛΗΤΩΝ Τ.. ΛΝΤΑΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ Τ (ΩΝ/ΝΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ ΟΛΙΤΙΩΝ Υ.. Γ ΛΔΑΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Υ (ΩΝ/ΝΙΟΣ) ΟΗΘΗΤΙΟΥ ΡΟΣΩΙΟΥ Δ.. ΣΤ ΛΝΤΑΡΑΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ Δ ΤΧΝΙΩΝ (ΩΝ/ΝΟΣ) ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ.760, ,9 5.0,0 6.55,06 05,0,77 85,85 6,60,6 89,6.9,79 98, 96,08.085, ,5 5.00,9.06,6 05, ,87.070,00.950,00 5.0,0 7.,76 05,0 8,5 775,9.755,67 08,99.9,95 596,89 6,.98,,87.6,.058, , ,68 7,8 6,00 8,0,00 6, 66,60 507,5 555, 86,00.05,9 5.59,6.78, ,9 8.5,9 0,00.06,00.,00.755,76 8,7 8,9 5,0 6, 6,8.566,6 50,00.,00,76 77,6 6,8, 6,9,76 78,08 57,8 6,6.89,60 78,08 0,00.9,00.9,00.9,00 6, 09,8 66,7 60,,75.90,5 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ.9,00 9, 5,87 79,08 695,7 5, 8,88 55,6 695,7 0,00.6,7.766,7.,59 88,0 5,56 98,50 6,0 5,80,75.06,7 70,00 50,00.766,7 66,85 5,5 0,5 7,67,6 95,8 55,6,9,00,7 5,.06,88 55,5 0,00.09,00.59,00.570,86 9,8 9,0 56,6 8,96,75.06, 50,00.59,00,86 6,7,59, 8,69 5, 6,8 9,8 5, 5, 0,00.5,00.75,00.8,0 0, 9,7 57, 9,6,75 605,9 50,00.75,00 08,0 7,,75 0,60 68, 0,75,8 7, 7,50 877,55 0,7 0,00.0,00.7,00.55,65, 8,78 0, 5,7 9,07 70,00.7,00 7,65 6,8 69, 0, 8,9 6,5 50,8,00,7 7,7 5, 6,58 6,5 0,00.66,00.586,00.706,8,55 96, 60,5 5,0.,5 0,00.586,00 0,8 9,5 5,86,6 0,09 566,6 9,65,7 57, 566,5 0,00.87,00.57,00.5,,79 79,6 9,80, 68,9 70,00.57,00 96,,59 79,6,57,96 0,97, 05,00 5, 67,0 0,96,7,7 9, 9,59,7 5,8,, 9,59,50,8,7,7 0,00 98,00.097,90.8,0 0,0 68,9,7 5,,75 8,77 50,00.097,90 8, 6,58 0,98,69 07,9 7,5,96 66,5 07,8 0,00.8,00.88,00.09,8,6 06,5 6,8 55,9,75.,07 70,00.88,00 8,8,9 8,8 5,07 59,0 665,5 7,0 7,6 688,7 665,5 0,00.5,00.85,00.78,76 5,8 8,6 5,6,6,75 87,0 50,00.85,00 9,76,7,85,88 6,70 9,6,70 05,6 6,70 0,00 858,00 858,00 9, 0,0 76,6,88 0,0 60, 858,00 7, 0,0 8,58 0,9 0,,5 7,6 9,8 0,0 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α...0, , 6.508, 8.59, 05,0 7,8 758,9 6,60,6 5,69.05,5 98, 96,08.58,6 8.68,8 5.7,.607,0 7,5 09.,96.670,00.50, , 9.00,8 05,0 8,6.80,86.755,67 08,99.90, 596,89 6,., 9,50.0,80.7, ,8 55.,56 5,5 0,00 96,7,00 78,5 66,60 507,5 555, 97,50 7,7.87,8 6.7,78.,5 7.5,8 5.8,0 Σελί 0 πό 6

11 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό ΛΙΟΛΙΟΣ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΧΑΝΙΩΝ Δ ΛΙΟΝΑΗ ΑΡΤΗΣΙΑ ΧΗΙΩΝ (ΔΗΗΤΡΙΟΣ) Δ.. ΛΟΥΑΣΑΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ Δ ΟΔΗΓΩΝ (ΥΣΤΡΑΤΙΟΣ) ΣΥΓΟΙΝΩΝΙΑΩΝ ΡΓΩΝ Δ.. Γ ΛΥΑΗΣ ΛΩΝΙΔΑΣ 0869 Δ ΧΙΡΙΣΤΩΝ (ΡΟΥΣΣΟΣ) ΗΧΑΝΗΑΤΩ ΣΥΓΟΙΝΩΝΙΑΩΝ ΡΓΩΝ Τ.. Δ ΛΥΙΝΑΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ 775 Τ ΤΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΩΟΝΙΑΣ ΑΘΙΟΥΛΑΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΑΘΙΟΥΛΑΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΑΡΑΗ - ΧΑΡΙΤΑΗ 0567 ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΙΧΑΗΛ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΑΡΑΗ ΥΑΓΓΛΙΑ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ Δ ΑΛΑΝΔΡΑΗ ΛΝΗ ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΑΛΑΝΔΡΑΗ ΓΩΡΓΙΑ ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΑΛΑΝΔΡΑΗ ΓΩΡΓΙΑ ΓΩΤΧΝΙΩΝ Τ.. Δ ΑΛΑΝΔΡΑΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ Τ (ΑΝΟΥΗΛ) ΗΧΑΝΙΩΝ 965 ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ.0, , 6.508, 8.59, 05,0 7,8 758,9 6,60,6 5,69.05,5 98, 96,08.58,6 8.68,8 5.7,.607,0 7,5 09.,96.670,00.50, , 9.00,8 05,0 8,6.80,86.755,67 08,99.90, 596,89 6,., 9,50.0,80.7, ,8 55.,56 5,5 0,00 96,7,00 78,5 66,60 507,5 555, 97,50 7,7.87,8 6.7,78.,5 7.5,8 5.8,0 0,00.98,00.98,00.97,00,7 50,68 5, 7,0 6,0.,.98,00,00 6, 7,55 9,8,,6 67,06 9,58 9,68 9,66.6,88 67,06 0,00.09,00.79,00.595,9 0,7 99,97 55,6 5,,75.050,55 70,00.79,00 6,9 0,7,79,7 8,59 55,8 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ 6,98 9,58 55,6 55,7 0,00 96,00 50,00.,00.98,8 0,00 7,56,5 7,8,75 8,.,00 85,8 7,96,,5, 7,8,6 75,86, 0,00.5,00 50,00.55,00.6,57 96,6 60,0 5,,75.,0 70,00.55,00 79,57 5,5,85 57,7 557,0 8,6 0,90 50,7 557,0 0,00.,00.6,00.70,69 8,55 95,0 5,8 5,0 988,95 50,00.6,00 08,69 8,55,6 0,9 9,77 9,8,05 7, 8,7 9,7 0,00.98,00.05,00.06,8 5,0 5, 7,6 6,0.7, 70,00.05,00 5,8 7,55 0,5,79 59,07 7,7 5,,06 758,8 7,7 58,09 58,09 58,09 57,59 58,09 57,59 0,00.89,5.,5.7,87 50,89 6,0 7,8 6,8,75.5,98 70,00 50,00.,5 60, 6,8, 5,8 9,5 76,9 55,6,9 89,89 76,9 0,00.776,.776,.9,76 6,69 0,6 68, 58,60,75.7,9.776, 5,,95 7,76,95,6 6,60, 5,5 66,57 6,59 0,00.09,00.09,00.5,57,0 00,57 55,5 5,68,75 995,7.09,00,57,0,09 0,80 7,6 97,86 5, 8,8 56,85 97,86 0,00.0,00.7,00.7,77 8, 9,57 5,0 5,08,75 899,69 70,00.7,00 0,77 8,,7 9,65 5,0 9,85,78 5, 75,08 9,8,5,5,6 9,60,5,6 0, 9,60,08 0,85 5,0 0,00.65,00.59,80.65, 6,6 87,0 5,5 6,7,75.5,5 70,00.59,80, 5,0 5,0, 65,60 575,7 8,50 0,80 50,69 575,7 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α...50, ,6 00,00 8.5,5 0.97,78 05,0 7,8 758,9 6,60,6 5,69.8,80 98, 96,08.9,70 9.7,8 6.99, 5.0,,5.997,86 5.0,00.700,00 8.5,5 0.68,5 05,0 8,6.80,86.755,67 08,99.5,5 596,89 6,.78,8 9,50.608,67.6, , , 5,5 0,00 96,7,00 78,5 66,60 507,5 555, 97,50 7,7.8,59 6.,6.500, 79.97,9 60.0,7 Σελί πό 6

12 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό ΑΝΔΑΛΑΗ ΑΡΙΑ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) 005 ΗΧΑΝΙΩΝ (0) όν ΑΝΔΑΛΑΗ ΑΡΙΑ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) 005 ΗΧΑΝΙΩΝ (0) όν Δ.. ΑΝΟΥΔΑΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ Δ ΡΟΣΩΙΟ(ΑΣΙΛΙΟΣ) Υ.. Γ ΑΝΤΑΔΑΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ Υ (ΙΧΑΗΛ) ΙΛΗΤΩΝ Δ ΑΝΩΛΑΡΑΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ ΛΗΡΟΦΟΡΙΗΣ ΛΗΡΟΦΟΡΙΗΣ.. ΧΑΝΙΩΝ Δ ΑΝΩΛΙΑΗ ΙΟΥΛΙΑ 0680 (ΑΝΔΡΑΣ) ΑΓΡΟΝΟΩΝ ΤΟ/ΦΩΝ Δ ΑΝΩΛΙΑΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ ΗΧΑΝΙΩΝ Τ.. ΑΝΩΛΙΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ ΟΛΙΤΙΩΝ Τ.. ΑΝΩΛΙΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ ΟΛΙΤΙΩΝ Τ.. Δ ΑΡΑΓΟΥΔΑΗΣ 0558 Τ ΛΥΘΡΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ ΡΙΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΟΝΟΙΑΣ Δ ΑΡΑΓΟΥΔΑΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ Τ.. Γ ΑΡΑΑΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Τ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) ΑΓΓΛΑΤΩ ΥΓΙΑΣ & Δ.. Γ ΑΡΝΤΑΗ ΙΩΑΝΝΑ Δ ΤΧΝΙΩΝ (ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ.50, ,6 00,00 8.5,5 0.97,78 05,0 7,8 758,9 6,60,6 5,69.8,80 98, 96,08.9,70 9.7,8 6.99, 5.0,,5.997,86 5.0,00.700,00 8.5,5 0.68,5 05,0 8,6.80,86.755,67 08,99.5,5 596,89 6,.78,8 9,50.608,67.6, , , 5,5 0,00 96,7,00 78,5 66,60 507,5 555, 97,50 7,7.8,59 6.,6.500, 79.97,9 60.0,7 0,00.50,00.60,08.76,9 97,9,9,80 55,6 970,6 70,00.60,08 0, 9,6 6,78,80 0,7 65,76 85,,60 8,0 58,0 9,0 790,68 85,0,9,9,9,69,9,69 0,00.99,00.59,00.668,0,77 96,6 60,58 5,.0,6 50,00.59,00 9,0 9, 5,9, 9,78 55,8 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ 8,7 0,98 56,0 55,80 0,00.05,00.75,00.75,6 7,96 86,0 5,70 6,00,75 956,60 70,00.75,00 00,6,50,75,76 78,0,88 5,50 8,56 78,0 0,00.6,.68,.86, 6,0,56 57,80 6,87,75.8,0 70,00 50,00.68,,08 6,0 6,8,,76 59,5,08,66 6,9 59,5 0,00.8,00.70,.087,9 5, 7,0 5,9 57,9.67, 0,00.70, 56,98 0,66 7, 5,9,89 08,70 58,7 7,0 58, 69,,6 99,96 58,7 0,00.09,00.66,08.77,9 97,79,0 97, 60,5 50,56,75 80,8 50,00.66,08 08,85 95, 7,9,66 0,9 7,87 0, 6,65 8,0 9, 9,5 0, 0,00.8,00.,00.8,69, 06,5 6,8 55,9,75.5,7 70,00 50,00.,00 5,69,9,,85 8,8 7,86 5,8 95,70,6 856,98 7,85 00,9 00,9 00,9 99,79 00,9 99,79 0,00.8,00.8,00.505,5, 8,0 87,0,75.0,90.8,00 67,5 67,5,8,6 79,7 56,5,70 6,76 7,5 56,5 0,00.09,00.79,00.59,85 7,68 9,7 5, 50,,75.095,55 70,00.79,00,85 7,68,79,6 5,0 57,78 6,98 9,58 97,0 57,77 0,00.0,60.7,60.89,8, 0,05 6,98 5,6,75 89,88 70,00 50,00.7,60 7, 8,5 7,,66,66,9,07 96,9,5.09,95,9 0,00.5,00.0,00.5, 0,0 96,6 58,85 5, 99,95 50,00.0,00, 9,,0 0,77 7,07 97,8 5,05 8,0 58,9 97,7 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α...780, ,67 00, ,., 05,0 7,8 758,9 6,60 76,75 7,79.9,0 67,0 9,79.78, , ,8 5.6,9,50.7,6 5.80,00.50, ,.609,00 05,0 8,6.80,86.755,67 76, 5.075,6 7,08 5,.06,8 9,50.79,.77,70.57, ,65 5,5 0,00 8,6,00 9, 66,60 68,96 68,86 97,50 7,7.50, 6.85,8.85, ,95 66.,7 Σελί πό 6

13 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Δ.. Γ ΑΡΝΤΑΗ ΙΩΑΝΝΑ Δ ΤΧΝΙΩΝ (ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) Τρπεζκό Λγρό Τ.. ΑΡΙΑΗ ΑΡΙΑ 5506 Τ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΤΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΩΟΝΙΑΣ ΑΡΙΝΑΗΣ ΔΗΗΤΡΙΟΣ ΗΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΝΑΗΣ ΔΗΗΤΡΙΟΣ ΗΧΑΝΙΩΝ Τ.. ΑΡΙΝΑΗΣ ΙΧΑΗΛ 0055 Τ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) ΤΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΩΟΝΙΑΣ Τ.. ΑΡΙΝΑΗΣ ΙΧΑΗΛ 0055 Τ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) ΤΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΩΟΝΙΑΣ Δ.. Γ ΑΡΑΗ ΑΛΞΑΝΔΡΑ Δ (ΑΣΙΛΙΟΣ) ΛΗΡΟΦΟΡΙΗΣ ΑΛΛΑΪΗΣ ΑΥΝΑΣ ΑΙ ΟΛΙΤΙΗΣ Σ Δ.. Δ ΑΡΑΤΑΤΟΥ ΓΩΡΓΙΑ Δ ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ ΤΗΑ ΔΙΑ ΙΟΥ ΑΙΔΥΣΗΣ ΑΙ ΑΡΤΑΗΣ ΙΧΑΗΛ ΗΧΑΝΙΩΝ ΑΡΤΑΗΣ ΙΧΑΗΛ ΗΧΑΝΙΩΝ Τ.. ΑΡΟΓΙΑΝΝΑΗ ΡΟΔΑΝΘΗ Τ ΔΙ.ΥΟΘΣ ΟΛΙΤΩΝ Υ.. Δ ΑΡΟΝΙΟΛΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0780 Υ (ΑΣΙΛΙΟΣ) ΙΛΗΤΩΝ Υ.. Δ ΑΡΟΝΙΟΛΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0780 Υ (ΑΣΙΛΙΟΣ) ΙΛΗΤΩΝ ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ.780, ,67 00, ,., 05,0 7,8 758,9 6,60 76,75 7,79.9,0 67,0 9,79.78, , ,8 5.6,9,50.7,6 5.80,00.50, ,.609,00 05,0 8,6.80,86.755,67 76, 5.075,6 7,08 5,.06,8 9,50.79,.77,70.57, ,65 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ 5,5 0,00 8,6,00 9, 66,60 68,96 68,86 97,50 7,7.50, 6.85,8.85, ,95 66.,7,69,69,69,9,69,9 0,00.87,00.897,00.08,9 7, 07,7 66,59 58,96.6,8 50,00.897,00,9, 8,97 5, 60,58 668,9 7, 7,9 70,5 668,9 0,00.06,00.6,00.809,50 8,7 5,7, 75, 6,0,75.57,6 50,00 50,00.6,00 6,50 77,6 7,55,6 5,6 6,97 758,68 59,08 7,6.9, 758,68 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,00.8,00.86,00.998,78 5,0 0,6 6,55 55,9.7,9 50,00.86,00 7,78,9 8,6,9 9,09 668,75 6,5 7, 66,9 668,7 0,98 0,98 0,98 0,8 0,98 0,8 0,00.5,00.95,00.505,09,9 9, 59,57 5,00,75 98,89 70,00.95,00 0,09 8,5,95 0,70 69,85 69,5,88 8,69 7,90 566,0 69, 0,00.5,00.5,00.6,5 6,88 85,0 5,8 5,5,75 8,7.5,00 9,5,,5,56,7 8,8,06,79,6 0,00.98,00.0,00.75, 8,7 7,80,5 68,68 6,8.56,9 70,00 50,00.0,00, 77,6 6,8,0,9 85,5 76,5 57,58 6,06.8,95 76, 50,8 50,8 50,8 9,78 50,8 9,78 0,00.,00.6,00.6,57 6,6 90,8 8,7 8,8 9,5 0,00.6,00 0,57 6,6,6 5,7 56,,5 5, 50, 56, 0,00.069,00.89,00.8, 5,9 78,9 9,, 99,6 0,00.89,00 9, 0,99,89 59,58 9,7,78 6,06 59,58,6,6,6,76,6,76 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α...00, ,0 00,00.9, ,88 05,0 7,8 758,9 6,60 76,75 7,79.77,88 67,0 9,79.6,65.9,0 7.7,7 6.09,7 8,75.87, 6.60,00.950,00.9,0.7,8 05,0 8,6.80,86.755,67 76, 5.69,78 7,08 5,.8,9 9,50.88,5.589,00.58,0 7.50,8 5,5 0,00 8,6,00 9, 66,60 68,96 68,86 97,50 7,7.85, ,7.,7 9.80, ,06 Σελί πό 6

14 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό Τ.. ΑΣΤΟΡΑΗ ΑΡΙΑ Τ ΡΓΟΔΗΓΩΝ Δ ΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΧΑΡΑΛΑΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ Δ ΡΑΛΙΩΤΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΟΥΗΛ) 096 ΗΧΑΝΙΩΝ ΡΙΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΟΝΟΙΑΣ ΣΣΑΡΙΤΑΗΣ ΙΧΑΗΛ 0979 (ΙΩΑΝΝΗ) 509 ΓΩΤΧΝΙΩΝ Δ ΤΑΞΑΗ ΛΝΗ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) ΑΓΡΟΝΟΩΝ ΤΟ/ΦΩΝ ΙΧΛΑΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΦΡΑΓΙΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ ΤΗΑ ΡΟΣΩΙΟΥ &ΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Δ.. Γ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΥΛΟΣ) ΟΥΝΤΟΑΛΑΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ ΗΧΑΝΙΩΝ Δ ΟΥΤΣΟΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑ (ΝΙΟΛΑΟΥ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ Δ ΟΥΤΣΟΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑ (ΝΙΟΛΑΟΥ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ Δ.. Γ ΑΡΡΗ ΣΟΦΙΑ Δ (ΔΗΗΤΡΙΟΣ) ΛΗΡΟΦΟΡΙΗΣ Δ.. ΑΧΑΡΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ 6766 Δ ΛΗΡΟΦΟΡΙΗΣ Δ.. Γ ΡΔΑΗ ΑΝΔΡΟΝΙΗ 0779 Δ (ΣΤΑΑΤΗΣ) ΛΗΡΟΦΟΡΙΗΣ ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ.00, ,0 00,00.9, ,88 05,0 7,8 758,9 6,60 76,75 7,79.77,88 67,0 9,79.6,65.9,0 7.7,7 6.09,7 8,75.87, 6.60,00.950,00.9,0.7,8 05,0 8,6.80,86.755,67 76, 5.69,78 7,08 5,.8,9 9,50.88,5.589,00.58,0 7.50,8 5,5 0,00 8,6,00 9, 66,60 68,96 68,86 97,50 7,7.85, ,7.,7 9.80, ,06 0,00.88,00.88,00.0,6,0 0,8 6,69 55,.9,60.88,00 8,6,58 8,8 5,6 6,6 669,80 7,0 7,68 68,0 669,80 0,00.09,00.09,00.50,7 8,6 95, 5,55 5,8,75.005,6 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ.09,00,7 8,6,09 0,9 7,70 50,6 5, 8,8 5,9 50,6 0,00.09,00.69,8.77,05 98,0,60,09 56,56,75 97,.69,8 0, 95,9 6,0,09 0,5 66,9 87,,70 8,0 58,79 9,0 798,8 87, 0,00.06,00.555,.0,6 88,0, 76,56 6,0,75.9,8 50,00 00,00.555, 55,8, 5,55 9,9 5, 67,9,9,00 6,88 69,8 5,.76,78 67,9 0,00.8,00.70,.087,9 5, 7,0 5,9 57,9.67, 0,00.70, 56,98 0,66 7, 5,9,89 08,70 58,7 7,0 58, 69,,6 99,96 58,7 0,00.7,.8,.969, 7,5 07,95 67, 57,00,75.07,5 0,00.8, 7,,75 8,,5 88, 57, 5,8 7,7 6,65 895,9 57, 0,00.9,00.99,00.0,08 9,8 89,8 55,7 8, 95,96 50,00.99,00 0,08 6,8,99 76,98,8 5,98 8, 76,98 0,00.98,00.05,00.79,9 6,9 8,97 5, 70, 6,0.6,7 70,00.05,00 6,9 7,66 7,55 0,5 5,05 6,0 68, 5,,06.5,67 68, 0,00.7,00.507,00.66,7,76 0, 5,7 55,68.070,75 70,00.507,00 9,7,76 5,07,70 87,6 55,8 7,68 0, 555,6 55,7 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 5,5 0,00.5,00.58,7.66,7,67 9, 59, 5,00,75 86,.58,7 08,0 8,5,58 0,6 6,87,6,95,87 7,6 60,05,6 0,00.00,00.00,00.08,60,78 76,09 8, 0,00,75 60,9.00,00 8,60 0,00 0,0,6 00,65 5,05,0 0,0 8, 00,6 0,00.5,00.75,00.8,06,0 9, 59,9 5,00,75 768, 50,00.75,00 09,06 8,5,75 0,5 66,59 8,,8 0,5 7,50 75,65 8,0 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α...80, ,7 00,00.0, 58.60, 05,0 7,8 97, 6,60 76,75 7,79.,8 5,8 587, ,9.9, 8.9, ,7 6, , , ,00.0, 6.66,00 05,0 8,6.505,08.755,67 76, 6.0,0 87,69 608,.78,85 9,50.06,09.79,8.69, ,90 8,08,00 60,6,00 9, 66,60 790,0 80,87 97,50 7,7.89, ,.50, , ,0 Σελί πό 6

15 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό Δ.. ΣΤ ΙΤΣΑΗΣ ΑΝΟΥΗΛ Δ ΧΙΡΙΣΤΩΝ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΗΧΑΝΗΑΤΩ ΣΥΓΟΙΝΩΝΙΑΩΝ ΡΓΩΝ Τ.. ΛΑΖΑΗΣ ΛΑΣΙΟΣ Τ (ΩΝ/ΝΟΣ) ΤΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΩΝ Τ.. ΛΑΖΑΗΣ ΛΑΣΙΟΣ Τ (ΩΝ/ΝΟΣ) ΤΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΩΝ ΟΛΙΡΑΗ ΡΩΞΑΝΗ 0609 (ΥΤΥΧΙΟΣ) ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΡΙΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΟΝΟΙΑΣ Τ.. Γ ΟΟΣ ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΑΓΓΛΑΤΩ ΥΓΙΑΣ & Τ.. Γ ΟΝΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Τ ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΟΥ ΥΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΙΦΡΙΑΩΝ ΣΥΣΤΗ Τ.. Δ ΟΥΛΤΑΔΑΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ Τ (ΑΤΘΑΙΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ Τ.. Δ ΟΥΛΤΑΔΑΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ Τ (ΑΤΘΑΙΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ Υ.. Γ ΟΥΛΤΑΔΑΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ Υ (ΥΤΥΧΙΟΣ) ΟΗΘΗΤΙΟΥ ΡΟΣΩΙΟΥ Δ ΟΥΝΤΟΥΡΑΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ (ΑΛΞΑΝΔΡΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ Δ ΡΟΑΛΑΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ (ΝΙΟΛΑΟΣ) Τ.. ΥΓΙΑΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ Τ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΑΓΓΛΑΤΩ ΥΓΙΑΣ & ΥΛΩΝΑΗ ΑΡΙΑ (ΣΤΦΑΝΟΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ.80, ,7 00,00.0, 58.60, 05,0 7,8 97, 6,60 76,75 7,79.,8 5,8 587, ,9.9, 8.9, ,7 6, , , ,00.0, 6.66,00 05,0 8,6.505,08.755,67 76, 6.0,0 87,69 608,.78,85 9,50.06,09.79,8.69, ,90 8,08,00 60,6,00 9, 66,60 790,0 80,87 97,50 7,7.89, ,.50, , ,0 0,00 858,00 50,00.8,00.9,7,8 8,6,9,,75 860,70 0,00.8,00 9,7,8,8 0,5 8,0,56 58,57 0,5 0,00.88,00.88,00.06, 8, 0, 67,97 60,5.,5 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ.88,00, 5,9 8,8,9 55,99 66,7 7,0 7,68 70,89 66,6 5,7 5,7 5,7 5,87 5,7 5,87 0,00.0,00.7,00.7,6 50,0 8,6 7, 6,0,75.56,56 50,00.7,00 6,6 7,55,7 6,87, 78,8 56,8 5,6 875,05 78,8 0,00.570,00.60,00.76,8,90 9, 58,66 9,80,75., 70,00.60,00,8 7,5 6,0,06 78,88 606,6,00,80 59,9 606,6 0,00.575,7.875,7.0,,90 07, 66,,75.6, 50,00 50,00.875,7 7,0 0,80,9 9,9 668,7 8,76 6,89 7,5 676,8 668,6 0,00.8,00.5,76.56,57 6,6 87,0 5,5 6,7,75 9,6 70,00.5,76 09,8 5,0,5,8 8,69 7, 6,9 556,5 9,0.067, 7,,77,77,77,7,77,7 0,00.5,00.5,00.9,5,8 80,6 8,6,,75 8,8.5,00 58,5,5,59 06,9 0,6 8,8,70 79,6 06,9 0,00.09,00.75,8.785,9 98, 9,8 9,0 56,6 8,96,75 995,77 50,00.75,8 09,6 96,7 6,7,76 0,60 5,6 97,89 6,90 9,5 789,5 97,88 0,00.09,00.689,6.07,6,67 6, 50,67 57,7.7,06 70,00.689,6 8,7 5,7 7,6 50,67,56 69,9 586,5 6,89 58, 67,57,78 86,57 586,5 0,00.7,.7,.856,0 6,6 07,7 66,06 58,96,75.,76.7,,97, 7,,50 0,55 606,88,08,7 6,5 606,88 0,00.9,5.,5.97,07 5,70 5, 7,60 6,0.59,67 50,00 50,00.,5 6,6 7,55, 6,0,88 769,8 55,86,69 857,0 769,8 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α...70,00.9,0 50, , ,8 05,0 7,8 97, 6,60 76,75 05,6.,9 7,5 68,6 5.95,6.85, ,6 7.06,8 75, , 7.70, , ,5 8.05,9 05,0 8,6.505,08.755,67 76, 6.75,9 9, 658, ,65 9,50.95,5.90,96.850,0 85.,56 8,08,00 96,7,00 0,85 66,60 88,6 878, 97,50 7,7 5., 8.59,86.87,9 0.5, ,57 Σελί 5 πό 6

16 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό ΝΙΟΛΑΑΗΣ ΔΗΗΤΡΙΟΣ (ΑΟΣΤΟΛΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ Δ.. ΝΙΟΛΑΝΤΩΝΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ (ΔΗΗΤΡΙΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ Τ.. Δ ΝΙΟΛΑΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Τ (ΥΣΤΡΑΤΙΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ Υ.. Δ ΝΤΑΓΟΥΝΑΗΣ Υ ΑΛΞΑΝΔΡΟΣ (ΔΗΗΤΡΙΟΣ) ΟΗΘΗΤΙΟ ΡΟΣΩΙΟ ΝΤΡΑΝΑΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ (ΥΑΓΓΛΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ Δ.. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0897 Δ (ΛΥΘΡΙΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΗΣ 0955 ΛΥΘΡΙΟΣ ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΗΣ 0955 ΛΥΘΡΙΟΣ ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΞΑΝΘΑΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ (ΑΣΙΛΙΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ - ΟΙΟΝΟΙΟΥ Δ.. Γ ΞΑΝΘΟΥΔΑΗ ΛΟΝΤΑΗ Δ ΥΤΡΗ ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ-Λ Δ.. ΞΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΣΥΓΟΙΝΩΝΙΑΩΝ ΡΓΩΝ ΟΙΟΝΟΑΗ ΑΡΓΥΡΩ 0569 (ΙΩΣΗΦ) ΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΡΗΝΩΝ Τ.. ΑΝΑΓΙΩΤΑΗ ΥΑΓΓΛΙΑ Τ (ΙΧΑΗΛ) ΑΓΓΛΑΤΩ ΥΓΙΑΣ & (0) όν ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ.70,00.9,0 50, , ,8 05,0 7,8 97, 6,60 76,75 05,6.,9 7,5 68,6 5.95,6.85, ,6 7.06,8 75, , 7.70, , ,5 8.05,9 05,0 8,6.505,08.755,67 76, 6.75,9 9, 658, ,65 9,50.95,5.90,96.850,0 85.,56 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ 8,08,00 96,7,00 0,85 66,60 88,6 878, 97,50 7,7 5., 8.59,86.87,9 0.5, ,57 0,00.65,9.075,9.8,76 5,59 9,5 7,7 6,8,75.57,08 50,00 00,00.075,9 5,7 6,8 0,75 6,55 79,7 78,5 5,89,5 77,68 78,5 0,00 96,00 96,00.0,56 9,97 76,0,85 9,96,75 689,7 96,00 79,56 9,97 9,6 0,00,7,08 9,6 5,09,7 0,00.,00.9,97.6,0,08 00,7 5,68 5,78 859,7 0,00.9,97 8,07,08,95,6 86,7 9,87 7,7 0,86 9,90 75, 9,86 0,00.069,00.,5.0,9,7 78,9 8,8, 576,05.,5 88,9 0,99,5,75 88,0 7,86,8,9 66,88 88,0 0,00.50,00.00,00.06,07 9, 96,7 5,9 5,6,75 96,89 50,00.00,00 06,07 9,,00 9,9 7,5,50 6,00 59,8 7, 0,00.80,5.50,5.69,65,5 0,8 6, 5,7.00,8 50,00.50,5 9, 0,9 5,,86 7,06 550, 8,6 0,6 59,7 550, 0,00.9,00.99,00.,87 8,8 09,8 67,9 60,.00,76 50,00.99,00 7,87 5,8 9,9,96 65, 700,8 9,85 9,88 7, 700,8 0,00 0,00 0,00 09,50 0,00 09,50 0,00.788,05.088,05.95,58 8,5 09,8 67, 60,,75.5,7 50,00 50,00.088,05 07,5 0,88, 8,5 76,6 6, 5,0,76 7,86 76,6 0,00.99,00.69,00.75,68 9,8 89,8 55,79 8, 98,68 70,00.69,00 06,68 6,8,69 0,60 68,8 90,8, 7,8 9,00 90,8 0,00 9,00 50,00.6,00.50,86 0,7 69, 6,56 5,88,75 88, 70,00.6,00 86,86 6,9,6,87,7 9,0,8 66,5,6 0,00.79,85.809,85.9, 5,80 0,6 6,76 5,80,75.8,50 70,00.809,85,56 0,5 8,0,,65 6,75 5,5 6,0 659,9 6,75 0,00.87,00.57,00.60,0 8,56 95, 50,5 5, 899,9 70,00.57,00 0,0 8,56,57 5,75 9,75, 5, 60,8 9,7 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α , , 600, , ,5 05,0 7,8 97, 6,60 76,75 5,97.,9 7,5 68,6 5.85,0.55, , 7.678,0 85,50 8.5,6 8.00, , , ,56 05,0 8,6.505,08.755,67 76, 6.75,9 9, 658,79 5.5,66 9,50.77,5.0, 5.90, ,08 8,08,00 96,7,00 7,96 66,60 88,6 878, 97,50 7, , 8.986,55 5.6,0 7.5, ,5 Σελί 6 πό 6

17 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό Τ.. ΑΝΤΛΑΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 0797 Τ (ΑΝΟΥΗΛ) ΑΓΓΛΑΤΩ ΥΓΙΑΣ & ΑΝΤΛΟΥΣ ΑΝΔΡΑΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) ΛΗΡΟΦΟΡΙΗΣ ΛΗΡΟΦΟΡΙΗΣ.. ΧΑΝΙΩΝ ΑΑΔΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΩΝ/ΝΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ - ΟΙΟΝΟΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΗΣ ΔΙΑΧΙΡΗΣΗΣ Τ.. ΑΑΔΑΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ Τ (ΔΗΟΣΘΝΗΣ) ΤΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΩΟΝΙΑΣ Τ.. ΑΑΔΑΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ Τ (ΔΗΟΣΘΝΗΣ) ΤΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΩΟΝΙΑΣ ΑΑΔΗΗΤΡΑΗΣ 089 ΔΗΗΤΡΙΟΣ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΑΑΔΗΗΤΡΑΗΣ 089 ΔΗΗΤΡΙΟΣ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΑΑΔΟΓΩΡΓΑΗ ΛΝΗ (ΥΤΥΧΙΟΣ) ΑΡΧΙΤΤΟΝΩΝ ΑΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ 58 (ΛΥΘΡΙΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ Δ.. ΑΑΑΝΟΥΣΑΗ Δ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ Τ.. ΑΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Τ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΑΝΤΛΗΣ) ΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΥΧΙΟ Τ.. ΑΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Τ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΑΝΤΛΗΣ) ΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΥΧΙΟ Δ.. Γ ΑΤΡΑΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Δ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΛΗΡΟΦΟΡΙΗΣ ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ 5.070, , 600, , ,5 05,0 7,8 97, 6,60 76,75 5,97.,9 7,5 68,6 5.85,0.55, , 7.678,0 85,50 8.5,6 8.00, , , ,56 05,0 8,6.505,08.755,67 76, 6.75,9 9, 658,79 5.5,66 9,50.77,5.0, 5.90, ,08 8,08,00 96,7,00 7,96 66,60 88,6 878, 97,50 7, , 8.986,55 5.6,0 7.5, ,5 0,00.87,00.87,00.8,56 6, 90,9 9,8 8,57,75 87,9.87,00 97,56 6,,87 7,6,75 9,68,7 7,07,7 0,00.50,00.5,.86,5 0,55,7 5,67 5,86,75.07,0 50,00.5,,07 0,9 65,6 5,67, 6,8 5,5 5, 58, 60,90 0,5 789,9 5,5 0,00.556,07.876,07.0, 6,06 05,8 65,7 55,0,75.59,06 70,00 50,00.876,07 8,7,55 8,76 5,0,96 679,5 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ 6,90 7,5 655,8 679,5 0,00.87,00.897,00.07,8 6,79 05, 65,0 57,8.0,9 50,00.897,00 0,8, 8,97 5,8 5,55 650,60 7, 55,8 7,9 76,6 650,59 07,5 07,5 07,5 07,0 07,5 07,0 0,00.9,00.99,00.,87 8,6,5 70, 60,.96, 50,00.99,00 7,87 5,8 9,9,8 6,8 698, 9,85 9,88 75,6 698, 0,88 0,88 0,88 0,8 0,88 0,8 0,00.0,00.9,00.96,0 8,7 5,5 8,6 7,0 6,0.6,59 70,00 00,00.9,00 5,0 77,6 7,55,9 8,6 58,0 805,80 6, 9,86.,6 805,79 0,00.50,00.0,00.6,9 8, 9,57 5,0 5,08,75 97,9 70,00.0,00 06,9 8,,0 0, 6,65 86,6,00 6,0 5,8 86,5 0,00 96,00 96,00.0,57 8,98 7,8,5 8,6,75 69,7 96,00 78,57 8,98 9,6 0,57 7,7,08 9,6 6,8 7,7 0,00.87,00.87,00.98,65, 99,50 60, 5,0,75.8,8.87,00 5,65 0,5 8,7,90 55,9 659,9 6,8 6,9 66,7 659,9 0,0 0,0, 0,77 0,0,0 0,0 0,77 8,00 0,5 0, 0,67 0,00.99,00.69,00.76,7,7 9,7 58,6 9,6 97,8 70,00.69,00 07,7 7,,69 0,5 66,57 87,, 7,8 50,5 87, Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α , ,9 600, , ,80 05,0 7,8 97, 6,60 76,75 5,97.57,68 50,88 68, 6.7,6 5.8,09 0.5, 8.56,89 96, , , , ,8.76,5 05,0 8,6.505,08.755,67 76, 7.,.009,78 70, ,5 9,50.56,8.8,5 7.0, ,7 8,08,00,9,00 7,96 66,60 906,88 99, 5,50 7,7 6.,5 9.0, ,8.99, 95.86,96 Σελί 7 πό 6

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9327 ΦΗΜΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΝΗΣΩΣ ΤΗΣ ΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1266 ΟΡΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΙΣ ΝΙΚΟ ΟΚΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 1 Νοεμβρίου 2013 Με την υπ αριθμ. 12268/16 10 2013 απόφαση της ιοικήτριας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΚΝ.ΟΡΓ/ΚΗ ΜΟΝΑ Α ΟΝΟΜΑΤΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΙ Α E M X ΚΝΤΡΟ ΥΓΙΑΣ ΣΗΤΙΑΣ ΝΡΓΣ: ΜΙΚΤΣ: ΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΓΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΜΡΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 5, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΑΣ Σελίδα από 5 3 5 6 7 8 9 3 5 6 7 8 9 3 5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μ ΣΥΜΑΣΗ ΟΡΙΣΜΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΑΘΜΟΛΟΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΟΡΙΑΣ ΚΩΙΚΟΣ ΘΣΗΣ : ΙΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΡ. ΘΣΩΝ: ΑΡΙΛΗ ΑΝΡΟΥ ΠΩΝΥΜΟ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΣΙΛΑΚΟΥ ΚΟΥΡΟΜΙΧΛΑΚΗ ΛΝΗ ΥΑΛΙΑ ΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΑΝΩ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α. ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π... ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΓΓΥΗ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΝΤΗ ΙΥΘΥΝΣΗ ΙΟΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Γεωργά Κατερίνα Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΗ ΗΜΟΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΤΥΩΝ ΓΕΝΙΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΟΝΟΜΙΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1237 29 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Με την Φ04/19168/4 4 2013 πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9335 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1267 1 Νοεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Με την υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

21ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΓΙΚΟΣ Ε.Σ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ

21ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΓΙΚΟΣ Ε.Σ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ Μ.Ο. ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ 1 ΤΑΤΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2 3 4 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 5 6 7 8 9 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 10 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 11 12 13 14 15 16 17 18 ΚΟΚΚΑΛΑΣ 19 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Σ 20 ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔA Β1 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΗ ΝΣΗ.Ε. ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΗ ΝΣΗ.Ε. ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Περιοχή Γ ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 1 178404 ΚΙ ΚΟΥΚΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 190125 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 190125 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΕΩΝ (1) 2 167522 ΜΜ ΜΥΡΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ 190128 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 190113 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΠΘ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 4848

ΥΠΕΠΘ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 4848 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΥΣ Ε ΣΕ ΠΥΣ Ε ΓΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΜ ΚΛΑ ΟΣ ΠΥΣ Ε ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ 1 ΑΒΑΡΑΚΗ ΦΙΛΟΘΕΗ ΣΠΥΡΙ ΩΝ 118903 ΠΕ03

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (323) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΧΑΝΙΩΝ (ΚΩΔ. 5051010)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (323) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΧΑΝΙΩΝ (ΚΩΔ. 5051010) 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΧΑΝΙΩΝ (ΚΩΔ. 5051010) 08047173 ΒΟΙΔΟΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 14076601 ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΟ ΑΡΚΑ ΙΑ (90%) (ταξινόµηση µε βάση τη σχολή επιτυχίας) Α/α Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυµα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΟ ΑΡΚΑ ΙΑ (90%) (ταξινόµηση µε βάση τη σχολή επιτυχίας) Α/α Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυµα ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΟ ΑΡΚΑ ΙΑ (90%) (ταξινόµηση µε βάση τη σχολή επιτυχίας) Α/α Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυµα 1 ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΚΑΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΟ ΑΡΚΑ ΙΑ (90%) (ταξινόµηση µε βάση τη σχολή επιτυχίας)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΟ ΑΡΚΑ ΙΑ (90%) (ταξινόµηση µε βάση τη σχολή επιτυχίας) Α/α Επώνυµο 1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ 3 ΜΑΥΡΙΑ 4 ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 5 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 6 ΣΟΥΚΑ 7 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 8 ΜΑΝ ΡΩΝΗΣ 9 ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 10 ΣΜΥΡΝΗΣ 11 ΠΟΛΥΓΕΝΗ 12 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ 13 ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΟΥ 14 ΓΚΡΙΤΖΕΠΗ 15

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΚ 1 PANAGIOTAKI ATHANASIA ΠΕ18 36 Τεχνολόγοι Τροφίµων, ιατροφής ΤΕΕ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΚ 1 PANAGIOTAKI ATHANASIA ΠΕ18 36 Τεχνολόγοι Τροφίµων, ιατροφής ΤΕΕ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΚ 1 PANAGIOTAKI ATHANASIA ΠΕ18 36 Τεχνολόγοι Τροφίµων, ιατροφής ΤΕΕ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΚ Ηρακλείου 2 ΑΒ ΕΛΙ ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ19 01 Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΩΗ5-ΛΚΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΩΗ5-ΛΚΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : 2/2013 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 105 Ειδικότητα : ΥΕ ΓΕΝΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Καθαριστών/τριών Εσωτερικών Χώρων) GRECU MIOARA CONSTANTIN ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 050482805

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-09 A/A ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-09 A/A ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερµανικής Γλώσσας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης Panhellenischer Deutschlehrerverband www.deutsch.gr ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-09 A/A ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΟ ΑΡΚΑ ΙΑ (90%)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΟ ΑΡΚΑ ΙΑ (90%) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΟ ΑΡΚΑ ΙΑ (90%) Α/α Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυµα 1 ΑΒΡΑΜΙ Η ΕΣΠΟΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α/Α 1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Α.Τ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ (1) ΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΣΥΝΑΦΗΣ) (2) ΜΕΤΑΠΤ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜ (3) ΕΥΤΕΡΟΣ ΜΕΤΑΠΤ. ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ 25/ΑΛΜΥΡΟΣ /ΤΚ 37100

Ν. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ 25/ΑΛΜΥΡΟΣ /ΤΚ 37100 Προς τον Έφορο περιφέρειας ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αντιπρόσωποι ικαστικής Αρχής - Εκλογές 18-25/5/2014 A/A Ονοµατεπώνυµο Μητρώο Σύλλογος - Υπηρεσία ιεύθυνση Απόφαση ιορισµός 1 2 3 4 5 6 ΣΠΑΝΑΚΗ ΟΛΓΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικοί Μηχανικοί Ονοματεπώνυμο Σχολή Τμήμα Έτος Bonus Malus Πόντοι

Πολιτικοί Μηχανικοί Ονοματεπώνυμο Σχολή Τμήμα Έτος Bonus Malus Πόντοι Πολιτικοί Μηχανικοί 1 Ιωάννου Ορέστης του Κωστάκης Πολυτεχνική Πολιτικών Μηχανικών 5 25.00% - 1149 2 Κλεινάκη Σοφία του Γεώργιος Πολυτεχνική Πολιτικών Μηχανικών 5 25.00% - 970 3 Γκαϊντατζή-Μασούτη Μύρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1 ΑΟΥΑΝΤ ΑΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΑΓΚΟ 3 Ο ΕΝ. ΛΥΚ. Ν. ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ 2 ΓΑΛΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΕΕ ΒΡΟΝΤΑ ΟΥ 3 ΟΥΡΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ- ΜΑΛΕΒΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 60 Ο ΕΝ. ΛΥΚ. ΑΘΗΝΩΝ 4 ΚΥΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθμ. ανήλικων τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθμ. ανήλικων τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Υπηρεσία : Ν.Π.Δ.Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. : 1/2013 ΜΠΡΙΦΑ ΑΡΕΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 4725 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΧΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4489 ΜΙΚΕΛΑΤΟΥ ΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4595 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4356 ΞΙΣΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘ

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΣΣΑΣ -ME ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ- ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΓΝ ΕΣΣΑΣ (ΠΛΗΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ε 2. ΑΒΡΑΜΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

4 ΓΙΑ "ΚΕΡΑΤΕΑ-ΚΑΜΑΡΙΖΑ-ΛΑΥΡΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ" ( ) "ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ" ΚΑΜΑΡΙΖΑ-ΚΕΡΑΤΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ ( ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ( ) ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ( )

4 ΓΙΑ ΚΕΡΑΤΕΑ-ΚΑΜΑΡΙΖΑ-ΛΑΥΡΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ( ) ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΚΑΜΑΡΙΖΑ-ΚΕΡΑΤΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ ( ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ( ) ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ( ) 4 ΓΙΑ θ) Ο αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασµός ανέρχεται: 1) "ΚΕΡΑΤΕΑ-ΚΑΜΑΡΙΖΑ-ΛΑΥΡΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ" ( ) 2) 3) 4) 5) 6) "ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ" ΚΑΜΑΡΙΖΑ-ΚΕΡΑΤΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ ( ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ Θεωρ ε Θηαη η η ε γαι ι γα π λ πλ ι υ λ γι φαιν μεν τ π ει απαα ληει ω αντι ε μεν μελ τη π λ λ αι αξιι λ γυ επιτ μ νε π υ πρ χογται τ απ τ ρ τη Παιδαγωγι ηζ αι τη Ψυ λγ α αι απι λλυ επισ ημ γιχ ι ρυ πω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1129 25 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...........1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα