ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ"

Transcript

1 ΛΛΗΝΙΗ ΔΗΟΡΑΤΙΑ ΡΙΦΡΙΑ ΡΗΤΗΣ ΡΙΦΡΙΑΗ ΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΛΑΤΙΑ ΛΥΘΡΙΑΣ, ΧΑΝΙΑ, 7, 8079 ΑΦ: , ΔΟΥ: ' ΗΡΑΛΙΟΥ ΙΣΘΟΔΟΤΙΗ ΑΤΑΣΤΑΣΗ (0) όν ΑΡ.ΔΙΑΙΟΥΧΩΝ :#8# ΟΣΟ : #9.05,05 # ΗΝΑΣ : Αύγυ 0 - Τκκή & Ανρκή ί ΑΑ ά.:6. ερί: Αύγυ Οκ. Έ: 0.Α..: Υ/ Φρέ: 07-0 A/A Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό.. ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ 008 Δ.. Γ ΑΓΓΛΙΟΥΔΑΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ Δ ΤΧΝΙΩΝ (ΘΟΔΩΡΟΣ) Δ ΑΓΓΛΟΓΙΑΝΝΑΗ ΛΝΗ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΡΙΑΛΛΟΝΤΟ 0595 ΡΙΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΟΝΟΙΑΣ ΑΛΑΝΟΣ ΝΑΟΥ (ΥΑΓΓΛΟΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ Δ.. ΑΛΞΑΝΔΡΑΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ Δ (ΑΝΔΡΑΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ ΑΟΥΝΤΖΑ ΑΙΑΤΡΙΝΗ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ Δ.. Γ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ Δ (ΙΧΑΗΛ) ΣΡΑΤΓΧΥ Τ.. ΑΝΑΣΤΑΣΑΗ ΛΥΘΡΙΑ Τ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) ΤΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΩΟΝΙΑΣ Τ.. ΑΝΑΣΤΑΣΟΟΥΛΟΥ Τ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΩΝ/ΝΟΣ) ΑΓΓΛΑΤΩ ΥΓΙΑΣ & Δ.. Γ ΑΝΔΡΑΔΑΗ ΑΡΓΥΡΩ Δ ΤΧΝΙΩΝ (ΥΣΤΡΑΤΙΟΣ) Δ.. Γ ΑΝΔΡΑΔΑΗ ΑΡΓΥΡΩ Δ ΤΧΝΙΩΝ (ΥΣΤΡΑΤΙΟΣ) ,00.99,00.9,00.55,70 8,9 9,7 56, 9,6 980, 50,00.9,00 06,70 7,,9 0,9 7,88 90,6,7 6,98 75,9 90,5 0,00.09,00.0,.75,0 95,0 0,75,9 5,06,75 97,.0, 95,07 90,66 6,50,9 0,5 66,7 86,06,0 58, 57, 8,6 75,8 86,06 0,00.98,00.98,00.9,5 88,0,5 70,0 6,8,75.78,8.98,00 66,5 6, 9,8,6,9 69,,9,00 9,58 9,66.07,7 69, 0,00.99,00.569,00.689,0,86 00, 6,7 5,,75.08,09 70,00.569,00 0,0 9, 5,69, 6,8 59,05 9, 07,8,8 650,95 59,0 0,00.7,.9,.06,08 5,00 9,5 7,00 6,8,75.9, 50,00 00,00.9,,95,9,98 8,87 76,6 7, 5,8,86 8,87 76,60 0,00.99,00.69,00.76,7 0,9 9,7 57, 9,6,75.007, 70,00.69,00 07,7 7,,69 0,5, 50,57, 7,8 69,59 50,57 0,00.66,.7,.86, 5,0 0,6 6,7 55,9,75.7,79 70,00.7,,0,9 7,,68 5,0 6,90,8,6 6,6 6,89 0,00.77,.87,.955, 8,8, 69, 58,96,75., 70,00.87, 7,8, 8,7,0 0,6 57,7 5, 0,95 6,5 8,8 57,6 0,00.5,00.6,9.70,6 9, 96,6 58, 5, 96,97.6,9 09,5 9,,6 0,0 6,5 8,9,0 7, 505,67 8,8 0,70 0,70,76 5, 0,70,06 0, 0,9 5,,50 0,5 0, 6,6 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α.. 70,00.0,9.8, 6.,7 88,0 5,00 95,0 0,75,9 56,08 87,0 56,67,8,5 0.09,8 80,00 00,00.8,.88,6 6, 90,66 6,50,9 9,0,9,0 90, ,9,9,00,0 7, 58, 57,,50,87 8, 96,9 6.0, ,09 Σελί πό 6

2 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό 000 Δ.. ΑΝΔΡΑΔΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ ΟΗΘΩΝ (ΑΝΟΥΗΛ) ΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ ΑΝΔΡΑΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΛΙΤΙΩΝ ΗΧΑΝΙΩΝ Δ ΑΝΖΑΗ ΥΑΓΓΛΙΑ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ Γ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΣΙΛΙΗ (ΩΝ/ΝΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ - ΟΙΟΝΟΙΟΥ Τ.. ΑΟΣΤΟΛΑΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ Τ (ΑΝΟΥΗΛ) ΗΧΑΝΙΩΝ Δ ΑΟΣΤΟΛΟΟΥΛΟΥ ΟΛΙΤΙΩΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΧΑΝΙΩΝ Τ.. Δ ΑΡΧΟΝΤΑΗ ΑΡΙΑ Τ (ΑΝΟΥΗΛ) ΗΧΑΝΙΩΝ Δ.. ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΑΗ 09 Δ ΑΙΑΤΡΙΝΗ ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ Δ.. ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΑΗ 09 Δ ΑΙΑΤΡΙΝΗ ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ Δ.. ΑΟΥΡΑΗ ΔΙΑΑΝΤΩ Δ ΤΧΝΙΩΝ Δ.. ΑΟΥΡΑΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ Δ ΤΧΝΙΩΝ (ΑΝΟΥΗΛ) ΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΤΡΟΛΟΓΩ ΑΛΣΑΑΗΣ ΙΧΑΗΛ 0668 (ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ) ΔΙΡΑΙΩΣΗΣ ΥΟΘ ΟΛΙΤΩΝ Τ.. ΑΑΣ ΓΩΡΓΙΟΣ 0588 Τ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΤΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΩΟΝΙΑΣ ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ 70,00.0,9.8, 6.,7 88,0 5,00 95,0 0,75,9 56,08 87,0 56,67,8,5 0.09,8 80,00 00,00.8,.88,6 6, 90,66 6,50,9 9,0,9,0 90, ,9,9,00,0 7, 58, 57,,50,87 8, 96,9 6.0, ,09 0,00.59,00.59,00.68,0,7 98,97 6, 5,7,75.08,.59,00 9,0 0,9 5,9,87 90,69 5,56 8, 0,58 56,9 5,56 0,00.8,00.5,58.88, 0,9 6,6 88, 5,06 7,0.0,86 50,00.5,58 6,7 0,8 5,55 5,,0 76,9 50,9 8,0 0, 86,6 50,9 0,00.09,00.79,00.590,7 9,9 9,9 57,8 7,0,75.06,9 70,00.79,00,7 5,55,79,6 85,9 50,65 6,98 9,58 59, 50,6 0,00.59,.769,.899,95 9,50 9,70 56,70 5,66,75.7,9 50,00.769, 0,6 9,50 7,69,9 0, 66,60 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ, 5,9 66,76 66,59 0,00.87,00.87,00.985,, 05, 6,56 57,8.09,56.87,00 8,, 8,7,76 5,70 65,78 6,8 6,9 675,67 65,78 0,00.09,00.67,9.0,77,6,57,5 9,70.9,7.67,9,86 08,99,87,8,9 595,69 6,7,85, 9,0 595,68 0,00.,00.59,7.568,80 7,75 8,76 5, 5,0.06,7 70,00.59,7 09,08,90,60,59 85,56 50,69 6,9 9,9 507, 50,68 0,00 96,00 96,00.0,56 9,97 76,0,85 9,96,75 689,7 96,00 79,56 9,97 9,6 0,00,7,08 9,6 5,09,7 8, 8, 8,65 -, 8, 0, 0,08 -, 9,50 0, 0,6 0,87 0,00.560,00.560,00.68,65, 0, 6,65 55,08 86,7.560,00,65, 5,60, 9,8, 9,00 57,58,0 85,8, 0,00.99,00.99,00.66,9,7 98,97 6, 5,7,75 65,77.99,00 7,9 0,9,99,59 85,66 5,89 7,8 08, 9,98 96,7 5,88 0,00.0,00.7,00.68,8 5, 80,6 50,9,56 968,85 70,00.7,00 97,8,9,7,9 8,,78 5, 99,5 8, 0,00.6,00.6,00.5,7,6 77,0 7,66 0,56,75 85,69.6,00 90,7 0,,6 7,8 6,5 9,0,8 0,68 6, Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α.. 60, ,05.566, ,9 88,0,6 9,57 08, 0,75,9 68,89.97,8.7,09 978,,75.7,97 60,00 650,00.566,88.5, 6, 08,99 66,6 6,50,9 60,9 9,6,50.9,6.060,5,9,00,0,8 58, 57,,00 76,67 90, 65,.80,.057,5 Σελί πό 6

3 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό 0069 Δ.. Γ ΑΣΙΛΑΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ 080 Δ (ΑΣΙΛΙΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ ΤΟΥΡΙΣΟΥ.. ΧΑΝΙΩΝ Δ ΓΛΙΡΗΣ ΑΝΟΥΗΛ (ΛΩΝΙΔΑΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΡΙΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΟΝΟΙΑΣ Τ.. ΡΥΟΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ (ΗΛΙΑΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΟΥ ΤΗΑ ΟΛΙΤΙΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.. Χ ΙΤΤΩΡΑΗΣ ΑΡΙΣΤΙΔΗΣ ΟΛΙΤΙΩΝ (ΩΝ/ΝΟΣ) 0060 ΗΧΑΝΙΩΝ ΙΤΤΩΡΑΗΣ ΑΡΙΣΤΙΔΗΣ ΟΛΙΤΙΩΝ (ΩΝ/ΝΟΣ) 0060 ΗΧΑΝΙΩΝ Δ.. ΛΑΖΑΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ 9800 Δ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ-Λ Τ.. ΛΑΧΟΥ ΑΛΛΙΟΗ Τ ΔΙΟΙΗΣΗΣ (ΣΥΡΙΔΩΝΑ) ΟΝΑΔΩΝ ΤΟΙΗΣ ΟΓΙΑΤΖΑΗΣ ΑΝΤΛΗΣ ΓΩΤΧΝΙΩΝ Δ ΟΛΙΑΗΣ ΑΝΟΥΗΛ ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ ΤΗΑ ΔΙΑ ΙΟΥ ΑΙΔΥΣΗΣ ΑΙ ΣΤ ΟΥΛΓΑΡΑΗΣ ΑΤΘΑΙΟΣ (ΧΑΡΑΛΑΟΣ) 090 ΗΧΑΝΙΩΝ Δ ΓΑΡΙΛΑΗ ΑΡΙΑ (ΙΩΑΝΝΟΥ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ Δ ΓΑΡΙΛΑΗ ΑΡΙΑ (ΙΩΑΝΝΟΥ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΣΙΛΙΟΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ 60, ,05.566, ,9 88,0,6 9,57 08, 0,75,9 68,89.97,8.7,09 978,,75.7,97 60,00 650,00.566,88.5, 6, 08,99 66,6 6,50,9 60,9 9,6,50.9,6.060,5 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ,9,00,0,8 58, 57,,00 76,67 90, 65,.80,.057,5 0,00.5,00.,00.5,8,9 97,9 6, 5,00,75 76,7 70,00.,00,8 8,5, 0,9 7,67 8,9 5,55 78,7 8,.57, 8,8 0,00.66,00.56,00.659,56,6 08, 58,87 59,8.,0 70,00.56,00,56,6 5,6,8 56,66 556,0 8,0 0,7 57,6 556,0 0,00.8,9.,9.,00 7,00 06,5 65,7 55,9,75.508,5 70,00 50,00.,9 09,8,,50 80,6 75,6 5,66 5,0,6 7,8 75,6 0,00.5,00.579,66.905,55 05,6,96 7,9 50,89.089,75 50,00.579,66 5,89 0,57 67,9 7,9,7 7,76 5,88 5,80 58, 6,9,59 85,80 5,87 90,0 90,0 09,05 6,0,9,7 70,06 90,0 8,65,05,89,7, 70,06 0,90,6,8 8,99 0,00 9,00.0,9.08,87,7 78,70,5,56 755,0 50,00.0,9 8,95,7 0,5 8,77 77,55 5,6 5,77 77,55 0,00.,00.9,00.87, 5,07 87,6 8,9 6,76,75 857,95 50,00.9,00 96, 5,07,9 8, 8,98 9,78,8 9,6 8,97 0,00.906,00.956,00.00,68 7,05 07, 66,8 58,60,75.9,67 50,00.956,00,68,95 9,56 5,69 58,7 696,8 8,90 9, 707,0 696,8 0,00.09,00.59,00.65,,50 06, 56,8 58,00,75.5, 0,00.59,00,,50 5,9,8, 567,7 8, 0,58 55,80 567,7 0,00.09,00.55,8.65,5 5,8 9,5 0, 50,,75.0, 50,00.55,8 79,70 80,7 58,0 0,67,6 6,59 50,7,56 5, 7, 59, 50,70 0,00.09,00.79,00.597,08,9 0,57 56,8 55,88.06,7 70,00.79,00 8,08,9,79,0 8,6 5,6 6,98 9,58 550,7 5,5 9, 9, 9, 9,6 9, 9,6 0,00.98,00.05,00.06,8 5,0 5, 7,6 6,0,75.6,09 70,00.05,00 5,8 7,55 0,5 6,9 59,07 7,05 5,,06 7,9 7,0 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α.. 960, , , ,5 88,0,6 0,57 65,08 95,80,5.08,5.86,67.80,7.68,6 5,00.958,87.60,00 900, ,0 5.00, 6, 08,99.09,7 9,6,68 966,77 7,87 78,90.878,8 7.06,85,9,00 6,8 6,8 6,8 78,5,00.09,76.6,85 998,.089, ,0 Σελί πό 6

4 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό Δ.. Δ ΓΑΛΛΙΑΗ ΑΣΑΣΙΑ Δ ΛΗΡΟΦΟΡΙΗΣ Δ.. Δ ΓΑΛΛΙΑΗ ΑΣΑΣΙΑ Δ ΛΗΡΟΦΟΡΙΗΣ Γ ΓΩΡΓΑΤΖΗ ΛΥΘΡΙΑ ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΓΩΡΓΙΤΖΙΗΣ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΧΑΝΙΩΝ (0) όν Τ.. ΓΙΑΣΑΦΑΗΣ ΑΦΙΛΟΣ Τ ΑΓΓΛΑΤΩ ΥΓΙΑΣ & Τ.. ΓΙΑΣΑΦΑΗΣ ΑΦΙΛΟΣ Τ ΑΓΓΛΑΤΩ ΥΓΙΑΣ & Δ.. Δ ΓΝΑΦΑΗ ΑΤΣΑΡΙΑ Δ ΡΑΣΙΑ (ΙΛΑΡΙΩΝ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ Δ.. Δ ΓΝΑΦΑΗ ΑΤΣΑΡΙΑ Δ ΡΑΣΙΑ (ΙΛΑΡΙΩΝ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ Δ.. Γ ΓΝΑΦΑΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ Δ (ΥΤΥΧΙΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ Τ.. ΣΤ ΓΟΥΓΟΥΣΗ ΑΡΙΑ (ΙΩΑΝΝΗ) Τ ΗΧΑΝΙΩΝ Τ.. ΓΟΥΛΑΗΣ ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ (ΘΙΣΤΟΛΗΣ) ΤΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΩΟΝΙΑΣ Δ.. Δ ΔΑΛΙΡΑΗ ΝΙΗ Δ (ΣΥΡΙΔΩΝ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ Δ.. Δ ΔΑΛΙΡΑΗ ΝΙΗ Δ (ΣΥΡΙΔΩΝ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ 960, , , ,5 88,0,6 0,57 65,08 95,80,5.08,5.86,67.80,7.68,6 5,00.958,87.60,00 900, ,0 5.00, 6, 08,99.09,7 9,6,68 966,77 7,87 78,90.878,8 7.06,85,9,00 6,8 6,8 6,8 78,5,00.09,76.6,85 998,.089, ,0 0,00.0,00.00,00.9,87 7, 80,69 5,8,76,75 86, 70,00.00,00 9,87,07,00 9, 9,78 0,66 0,00,00,56 0,65 0,5 0,5 09,85 98, 0,5 5,,05 98,,67,09,6 0,00.588,00.658,00.78,5,6 99,9 6,7 5,0,75 7,9 70,00.658,00,5 9,5 6,58,0,0 86,5,5 80,5,6.0,5 86, 0,00.568,00.78,08.8,5 8,80 8,9 5, 5,57.6,60 70,00.78,08 67, 7, 76,59 5,,09 79, 608,0 7,8 8,0 7, 5,6 9,9 608,0 0,00.87,00.57,00.6,7 9,7 97,7 5,09 5,97,75 9,6 70,00.57,00 0,7 9,7,57 9, 6,8, 5, 7, 6,8,79,79,79,9,79,9 0,00.76,00.76,00.657,6,09 9,97,76,75 808,09 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ.76,00 8,6,0 7,,76 9,75 0,05 9,6 6,9 89,5 0,0 0,70 0,70 0,70 0, 7,6 0,70 0,, 7,6,50, 0,00.99,00.99,00.778, 9,85 9,7,99,75 966,76.99,00 79,,0 7,,99 0, 65, 8,8 9,6 8,8 8,8 0,00.07,00.085,0.7,, 8,9 6,,,75 780,80.085,0 88,, 0,85 9,98 90,0 7,,70 9,5 90,0 0,00.87,00.897,00.07,8 6, 05, 65, 57,8.57,66 50,00.897,00 0,8, 8,97 5,9 5,77 678,8 7, 7,9 680,5 678,8 0,00.0,00.0,00.0,7, 80,69 9,7,76,75 55,6.0,00 90,7,07,0,7 77,6 8,5 59,8,60 865,0 77,6 9,0 9,0 9,0 8,5 9,0 8,5 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α...0, , , 69.75,8 88,0 80,9,6 0,57 58,88,09 66,78.9,80.7,.07,5.759,9 7,5.789,8.690,00 900, , 7.05,96 6, 886, 08,99.57, 68, 87,.59,70 56,5 9,9.87,0.070,9,9,00 79,09 6,8 99,8 99,68 9,9,50.0,.965,.00, , ,57 Σελί πό 6

5 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό ΔΑΑΝΑΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ 0997 ΗΧΑΝΙΩΝ ΔΑΑΝΑΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ 0997 ΗΧΑΝΙΩΝ Δ ΔΑΙΑΝΑΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ 8605 ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ Δ ΔΑΙΑΝΑΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ 8605 ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ Γ ΔΑΣΑΛΑΗ ΑΝΝΑ (ΑΝΔΡΑ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ Γ ΔΑΣΑΛΑΗ ΑΝΝΑ (ΑΝΔΡΑ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ Τ.. Δ ΔΑΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Τ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΧΑΡΑΛΑΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ Τ.. Δ ΔΑΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Τ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΧΑΡΑΛΑΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ Τ.. ΔΙΓΝΑΗ ΑΡΙΑ (ΙΧΑΗΛ) Τ ΔΙ.ΥΟΘΣ ΟΛΙΤΩΝ ΔΙΑΡΟΥ ΥΑΓΓΛΙΑ (ΧΑΡΑΛΑΟΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΔΙΑΡΟΥ ΥΑΓΓΛΙΑ (ΧΑΡΑΛΑΟΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΔΟΞΑΗ ΛΝΗ ΗΧΑΝΙΩΝ Δ.. ΣΤ ΙΟΣΙΝΤΑΗΣ 0586 Δ ΤΧΝΙΩΝ ΑΝΟΥΗΛ (ΓΩΡΓΙΟΥ) ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ.0, , , 69.75,8 88,0 80,9,6 0,57 58,88,09 66,78.9,80.7,.07,5.759,9 7,5.789,8.690,00 900, , 7.05,96 6, 886, 08,99.57, 68, 87,.59,70 56,5 9,9.87,0.070,9,9,00 79,09 6,8 99,8 99,68 9,9,50.0,.965,.00, , ,57 0,00.98,00.50,00.955,5 8,7 50,8 9,5 7,6 6,8.56,7 0,00 00,00.50,00 5,5 77,6 6,8 5,0 8, 0,8 78, 6,58 6,5 50,06.9,7 78, 50,0 50,0 50,0 9,80 50,0 9,80 0,00.7,00.87,00.6,0 9,70 58, 50,56,75.06,9 50,00.87,00,50 7,9,87,6 86, 5,0 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ 7,8 9,7 59, 5,09-5,00-5,00-58,78 -,9-5,00-7,78 -,5 -,9 -,78 -,0-5,59 0,00.60,00.690,00.8,76,68 9,0 57,57 8,96.,6 70,00.690,00,76 6,7 6,90,58,59 60,8,5,80 59, 60,8 99,7 99,7 99,7 98,97 99,7 98,97 0,00.8,00.08,00.55,55 8,50 87,0 5,5 6,7,75.07,7 70,00.08,00 07,55 5,0,08,0,98 5,87 5,0 8,6 67,8 5,87 5,6 5,6 5,6,66 5,6,66 0,00.,00.6,00.6,57 6,6 90,8 8,7 8,8 9,5 0,00.6,00 0,57 6,6,6 5,7 56,,5 5, 50, 56, 0,00.0,00.,00.60,7 9,7 97,70 5,9 5,96,75 96,08 0,00.,00 9,7 9,7, 0,9 6,8 8,0 6, 98,6 8,0,,,,7,,7 0,00.98,00.5,00.90, 8,7 5,07, 7,5 6,0.58,6 70,00 00,00.5,00 5, 77,6 7,55,5 7,7 8,9 79, 6, 9,06.,5 79, 0,00 858,00.06,78.9,6 9,6 7,89,69 9,8,75 79,68 0,00.06,78 8,85 9,6 0,7 96, 5,9 0,7 6,95 96, Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α...70, , , 8.8,95 88,0 80,9,6 0,57 86,6,09 66,78.658,7.9,6.668,56.7,7 5,5 5.07,.0,00.700, , 8.8,8 6, 886, 08,99.8,65 68, 87,.569, 676, 56,6., ,7,9,00 79,09 6,8 99,8 99,68 9,9,50.595,.08,7.60,75.0,8 5.90,9 Σελί 5 πό 6

6 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό ΛΥΘΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΗΧΑΝΙΩΝ Γ ΖΑΤΑΗΣ ΛΩΝΙΔΑΣ (ΑΝΤΩΝΙΟΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ Υ.. Δ ΖΙΩΓΑΣ ΑΛΞΑΝΔΡΟΣ Υ (ΣΤΡΓΙΟΣ) ΙΛΗΤΩΝ Τ.. ΖΟΑΝΑΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ Τ (ΛΩΝΙΔΑΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΟΥ Γ ΖΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ) ΑΘΗΓΗΤΩΝ Τ.. ΘΟΔΟΣΟΥΛΗΣ ΤΡΟΣ 0777 Τ (ΙΧΑΛΗΣ) ΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΥΧΙΟ ΘΟΔΩΡΑΗΣ ΑΝΟΥΗΛ (ΥΤΥΧΙΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ ΘΟΔΩΡΑΗΣ ΑΝΟΥΗΛ (ΥΤΥΧΙΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ Δ.. ΘΩΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΝΤΩΝΙΟΣ) Δ.. Γ ΑΑΛΑΗ ΣΩΤΗΡΙΑ Δ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ ΓΡΑΑΤΩΝ ΤΗΑ ΟΛΙΤΙΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.. Χ Δ ΑΛΑΪΤΖΑΗ ΙΡΗΝΗ 0076 (ΑΝΤΛΗΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ Δ ΑΛΑΪΤΖΑΗ ΙΡΗΝΗ 0076 (ΑΝΤΛΗΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ Δ ΑΛΑΪΤΖΑΗΣ ΙΧΑΗΛ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ.70, , , 8.8,95 88,0 80,9,6 0,57 86,6,09 66,78.658,7.9,6.668,56.7,7 5,5 5.07,.0,00.700, , 8.8,8 6, 886, 08,99.8,65 68, 87,.569, 676, 56,6., ,7,9,00 79,09 6,8 99,8 99,68 9,9,50.595,.08,7.60,75.0,8 5.90,9 0,00.0,00.0,00.5,6,9 8,78,6 7,8 65,0,75.55,7.0,00,6 69,67 8,78 0,,68 9,80 577,6 50,58 6,8 0,6.90,6 577,6 0,00.60,00.690,00.8,0,6 07,57 57,57 58,88,75.0,90 70,00.690,00,0,6 6,90,9 8,9 65,5,5,80 590,0 65,5 0,00.090,00.0,00.65,60 69,0,0,75 90,7 0,00.0,00 5,60 6,70 5,6,0,00 7,88 5,6 0,00.5,07.8,07.967, 6,09 06,5 65,66 55,9,75.9, 50,00 50,00.8,07 6,,9 8,,57 6,90 66,66 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ 5,78 6,6 67,99 66,66 0,00.578,.578,.697,,56 97, 60,6 50,56,75 990,5.578, 9,0 7,9 5,78, 00,8 95,6 9,6 6,5,56 706,9 95,6 0,00.87,00.897,00.05,,07 99,50 6,8 5,0,75.66,77 50,00.897,00 8, 0,5 8,97 5, 9,6 68,9 7, 7,9 668,6 68,8 0,00.98,00.05,00.79,9 6,9 8,97 5, 70, 6,0.6,7 70,00.05,00 6,9 7,66 7,55 0,5 5,05 6,0 68, 5,,06.5,67 68, 9,80 9,80 9,80 9,0 9,80 9,0 0,00.99,00.99,00.66,9,0 98,97 6,09 5,7,75.060,6.99,00 7,9 0,9,99,60 85,78 50, 7,8 9,98 555,88 50,0 0,00.99,00.99,00.0,08 8,9 89,8 55,56 8,,75 96,8.99,00 0,08 6,8,99 56,97 68,,8 5,98 65,80 68, 0,00.66,00.58,08.908,6 05,5,0 7,6 58,87,75.06, 70,00.58,08 6,8 0,89 68,0 7,6, 8,68 5, 5,8 8,0 6,8,6 86,0 5, 6,07 6,07 6,07 5,57 6,07 5,57 0,00.7,00.99,8.809, 00,0,5,99 60,7,75 99,0.99,8 09, 99,9 6,9,99 0,7 70,59 95,5 5,00 8,0 59,99 0,00 88, 95,50 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α...800, , 9.05, 05.5, 88,0 50,,6 0,57.8,79 00,5 59,.0,0.985,06.05,66.6,7 7, ,08.860,00.950, ,.8, 6,., 08,99.765,80 00,7 79,56.906,7 8,9 68,5 5.6,7.000,67,9,00,0,00 6,8 99,8 66,08 7,76,50.9,.65,0.799,79.89,6.59, Σελί 6 πό 6

7 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό Τ.. ΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΗΣ 0077 Τ ΑΝΟΥΗΛ (ΔΗΗΤΡΙΟΣ) ΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΥΧΙΟ ΣΥΓΟΙΝΩΝΙΑΩΝ ΡΓΩΝ Τ.. ΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΗΣ 0077 Τ ΑΝΟΥΗΛ (ΔΗΗΤΡΙΟΣ) ΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΥΧΙΟ ΣΥΓΟΙΝΩΝΙΑΩΝ ΡΓΩΝ Τ.. ΑΛΟΓΡΑΗΣ ΑΝΔΡΑΣ Τ ΗΧΑΝΙΩΝ Τ.. ΑΛΟΓΡΑΗΣ ΑΝΔΡΑΣ Τ ΗΧΑΝΙΩΝ Υ.. Δ ΑΛΟΓΡΑΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Υ (ΑΡΙΣΤΟΤΛΗΣ) ΟΗΘΗΤΙΟ ΡΟΣΩΙΟ Τ.. ΑΛΟΓΡΑΗΣ ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 09 Τ (ΙΧΑΛΗΣ) ΑΓΓΛΑΤΩ ΥΓΙΑΣ & Τ.. ΑΛΟΓΡΑΗΣ ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 09 Τ (ΙΧΑΛΗΣ) ΑΓΓΛΑΤΩ ΥΓΙΑΣ & Δ.. ΑΛΟΟΙΡΗ ΑΣΗΩ Δ (ΛΟΥΑΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ ΑΟΥΡΑΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΥΣΤΡΑΤΙΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ Δ.. ΑΑΔΟΥΑΗ ΔΣΟΙΝΑ 0607 Δ (ΙΝΩΑΣ) ΛΗΡΟΦΟΡΙΗΣ ΡΙΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΟΝΟΙΑΣ Δ.. Γ ΑΑΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ Δ ΡΟΣΩΙΟ(ΣΤΑΑΤΙΟΣ) Δ.. Γ ΑΑΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ Δ ΡΟΣΩΙΟ(ΣΤΑΑΤΙΟΣ) Τ.. Δ ΑΑΗ ΣΟΦΙΑ Τ (ΔΗΗΤΡΙΟΣ) ΑΓΓΛΑΤΩ ΥΓΙΑΣ & ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ.800, , 9.05, 05.5, 88,0 50,,6 0,57.8,79 00,5 59,.0,0.985,06.05,66.6,7 7, ,08.860,00.950, ,.8, 6,., 08,99.765,80 00,7 79,56.906,7 8,9 68,5 5.6,7.000,67 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ,9,00,0,00 6,8 99,8 66,08 7,76,50.9,.65,0.799,79.89,6.59, 0,00.87,00.87,00.98,65 0,5 99,50 60,07 5,0.0,9.87,00 5,65 0,5 8,7,9 55,5 660,6 6,8 6,9 66,7 660,5 6,00 6,00 7,8,60 6,00,8 0,6,0,60 8,00 0,9 0,7, 0,00.87,00.897,00.08,9 5,8 07,7 65,57 58,96.80,8 50,00.897,00,9, 8,97 5,5,9 590, 7, 7,60 7,9 858, 590, 50,0 50,0 50,0 9,60 50,0 9,60 0,00.069,00.079,8.66,,69 78,9 7,59,,90.079,8 86,60 0,99 0,80 9,88 0,95 7,00 559,76,60 9,5 0,95 0,00.590,.80,.978,0 6,90 08,75 67,0 57,8,75., 50,00.80, 7,89,,87 8,0,6 9,7 605,6 6,0 6,8 767,07 605,6 07,50 07,50 07,50 07,00 07,50 07,00 0,00.95,5.55,5.665,,5 98,97 60, 5,7,75.,6 50,00.55,5 9,89 0,9 5,6,06 77,56 557, 8,6 0,9 550,8 557,0 0,00.50,00.6,08.76,9 97,59,6,89 5,07,75.0,9 70,00.6,08 0,8 95,0 6,9,89 0,75 8,00 5,6,6 58, 58,5 9,6 79,99 5,6 0,00.99,00.59,00.668,0,98 96,6 59,69 5,,75 78,88 50,00.59,00 9,0 9, 5,9, 95,6 9, 8,7.05,6 0,98.589, 9, 0,00.5,00.0,00.5,56,8 95,78 59,89 5,00 995,6.0,00 0,56 8,5,0 0,77 7,6 97,68 5,0 8,08 59,0 97,68 8,50 8,50 9,00 5,70 8,50 9,50,85 8,5 5,70,50,6,69,0 0,00.9,00.6,00.580,7,8 05,9 56,69 57,57,75.07, 70,00.6,00 8,7,8,6,9 78,5 5,66 6,55 9, 55,6 5,65 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α...070, , ,9.0,56 88,0 50,,6 0,57.6,8,8 0,.8, ,08.86,6.08, ,58.50,00.00, ,9.,7 6,., 08,99.960,8 6,6,5.6,8,87 9,0 78, ,6 6.,9,9,00 6,6,00 6,8 99,8,,8 66,00.6,9 5.,6.085,96 9., ,9 Σελί 7 πό 6

8 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό Τ.. Δ ΑΝΑΗ ΓΩΡΓΙΑ 0979 Τ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ Δ.. ΑΡΙΩΤΑΗΣ ΧΑΡΑΛΑΟΣ 0907 Δ ΤΧΝΙΩΝ (ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) ΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΤΡΟΛΟΓΩ Τ.. ΑΡΟΥΝΗΣ ΑΣΙΛΙΟΣ Τ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΤΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΩΝ Τ.. Δ ΑΣΣΛΑΗ ΑΙΙΛΙΑ Τ (ΙΧΑΗΛ) ΤΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΩΟΝΙΑΣ ΡΙΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΟΝΟΙΑΣ ΑΣΣΛΑΗ ΣΟΦΙΑ (ΔΗΗΤΡΙΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ ΤΗΑ ΡΟΣΩΙΟΥ &ΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Γ ΑΣΤΡΙΝΑΗΣ ΙΧΑΗΛ (ΣΑΑΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΑΤΣΑΡΙΑΣ ΔΗΗΤΡΙΟΣ (ΥΑΓΓΛΟΥ) 8599 ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ ΑΤΣΑΝΑ ΛΝΗ (ΑΝΟΥΣΟΣ) ΔΙΡΑΙΩΣΗΣ ΥΟΘ ΟΛΙΤΩΝ Δ.. Γ ΑΤΣΙΓΑΡΑΗΣ Δ ΑΝΟΥΗΛ ΛΗΡΟΦΟΡΙΗΣ ΑΥΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΧΑΝΙΩΝ ΑΥΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΧΑΝΙΩΝ ΛΣΗ ΑΘΗΝΑ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ Δ.. ΧΑΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ (ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ.070, , ,9.0,56 88,0 50,,6 0,57.6,8,8 0,.8, ,08.86,6.08, ,58.50,00.00, ,9.,7 6,., 08,99.960,8 6,6,5.6,8,87 9,0 78, ,6 6.,9,9,00 6,6,00 6,8 99,8,,8 66,00.6,9 5.,6.085,96 9., ,9 0,00.8,00.08,00.59,60 9,09 96,0 5,0 5,,75.00,97 70,00.08,00,60 9,09,08 0,90 7, 50,99 5,0 8,6 55,6 50,98 0,00.59,00.599,00.7,66,7 0, 6,79 55,08,75.66,97 70,00.599,00,66, 5,99,50 68,99 58,9 9,98,98 555,69 58,8 0,00.6,00.6,00.57,6,69 8,0 6,59,9,75 8,06 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ.6,00 9,6,69,6 6,67,0 9,0,8 5,58,0 0,00.8,00.58,00.568, 9, 87,0 55,00 6,7,75.05,7 0,00.58,00 0, 5,0,58,9 8,9 56,09 6,5 9,6 55,96 56,08 0,00.5,00.5,00.,8 6,75 9,0 5,6 9,00 875,96.5,00 99,8 6,75,5 50,8 7,98 0,6,50 8,88 7,98 0,00.588,00.68,00.985,9,77 09,5 6,0 59,9,75.6,50 50,00.68,00 7,9 8,5 8,5 6,0,65 88,0 58,5 65,5,00 6,8,76 8, 58,5 0,00.87,66.87,66.06,60 7,6 9, 8,8.,9.87,66 588,9 5,56 6,8 8,8,9 55,78 6,0 67, 99,50.8, 6,9 0,00.0,00.7,00.7,8 6,7 9,0 50,9 8,96 99,7 70,00.7,00 0,8 6,7,7 5,9 59,59,78 5, 5,0 59,58 0,00.99,00.0,67.06,99 0,95 9,7 57,5 9,6 9,6.0,67 0, 7,,0 56,55 67,,57 6,05 7,7 67, 0,00.0,00.09,69.5,56 5,8 9,8 7,85 7,5 65,0.,6.09,69,87 70,56 8,78 0,0,79 5,8 655,8 50,7 0,59.,9 655,8 7, 7, 7, 6,7 7, 6,7 0,00.5,00.7,8.657, 9,6 9,5, 50,6,75 98,7.7,8 8, 8, 59,07, 0,65 69,00 9,86,7 5,95 7,8 67,5 9,86 0,00.99,00.99,00.6,5 0,9 9, 58,0 5,00,75.07,.99,00 5,5 8,5,99,7 88,0 55,6 7,8 9,98 5, 55,6 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α...0, ,07 6.9,8.0,60,77 97,55 6,60,6 0,57.66,9 6,5,.80,8 6.6,8.7,6.5,6 9,75 8.5,.50,00.00,00 6.9,8.96, 8,5 8,68.755,67 08,99.,5 5,7 6,66.665,5,87.09,5 88,5 7.8,59.7,7 68,5,00 66,76,00 6,8 66,60, 86, 66,00.587, 5.,.05, ,6.80,7 Σελί 8 πό 6

9 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό Δ ΛΩΝΙΖΑΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΑΓΡΟΝΟΩΝ ΤΟ/ΦΩΝ Τ.. ΟΙΝΑΗ ΛΥΘΡΙΑ Τ (ΧΑΡΑΛΑΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΟΥ Δ.. ΟΟΛΑΗΣ ΛΥΘΡΙΟΣ Δ ΟΗΘΩΝ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ ΟΟΤΣΑΗ ΦΙΛΟΝΗ (ΑΝΔΡΑΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ - ΟΙΟΝΟΙΟΥ Τ.. ΟΛΟΟΤΡΩΝΗΣ Τ ΣΤΑΑΤΙΟΣ (ΖΑΧΑΡΙΑΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΟΥ ΤΗΑ ΡΟΣΩΙΟΥ &ΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΟΑΤΣΟΥΛΑΗ ΥΑΙΝΘΗ (ΑΝΟΥΗΛ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΟΑΤΣΟΥΛΑΗ ΥΑΙΝΘΗ (ΑΝΟΥΗΛ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΟΥΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΑΧΙΛΛΑΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΟΥΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΑΧΙΛΛΑΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ Δ.. ΟΥΖΙΝΟΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Δ (ΔΗΗΤΡΙΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ ΟΥΑΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΟΥΗΛ) ΗΧΑΝΙΩΝ ΣΥΓΟΙΝΩΝΙΑΩΝ ΡΓΩΝ Δ.. Γ ΟΥΛΝΤΑΗ ΛΥΘΡΙΑ 067 Δ (ΙΑΣΩΝΑΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ ΟΥΝΑΛΑΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΣΥΡΙΔΩΝ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ ΤΗΑ ΡΟΣΩΙΟΥ &ΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 9706 ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ.0, ,07 6.9,8.0,60,77 97,55 6,60,6 0,57.66,9 6,5,.80,8 6.6,8.7,6.5,6 9,75 8.5,.50,00.00,00 6.9,8.96, 8,5 8,68.755,67 08,99.,5 5,7 6,66.665,5,87.09,5 88,5 7.8,59.7,7 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ 68,5,00 66,76,00 6,8 66,60, 86, 66,00.587, 5.,.05, ,6.80,7 0,00.09,00.75,6.08,05 5,07 7,09 5,75 60,7.,05 70,00.75,6 55,89 9,96 7,8 5,75,57 0,95 570,5 7,5 8,0 69,0,50 90,00 570,5 0,00.6,00.,00.,7 5,85 89,0 9,6 7,80 87,80 50,00.,00 98,7 5,85, 50,06 7,0 0,5,8 7,57 7,0 0,00.59,00.59,00.68,0,7 98,97 6, 5,7,75.08,.59,00 9,0 0,9 5,9,87 90,69 5,56 8, 0,58 56,9 5,56 0,00.66,00.786,00.99,6,6 0,95 59,5 55,50,75.7,98 70,00 50,00.786,00,6,6 7,86,9 0,6 66,9,65 5,7 66,6 66,9 0,00.,00.,00.,,8 8,8 7,66,6 8,.,00 9,,8,,5,06 8,5,8 09,,05 0,00.99,95.99,95.606,50 88,0 6,0 7, 6,8,75.78,0 50,00.99,95 06,55 9,5,00,7 7,56 689,0,9,00 55,00 8,,00.8,0 689,0 5,87 5,87 5,87 5,7 5,87 5,7 0,00.06,00.,00.6,00 0,5 7,5, 66,6,75.75,6 70,00.,00,00 0,5,,9 06, 687,8 5, 79,6,66 970,9 687,80 7, 7,,0,87 0,7,07 7,,77,87 0,7,95,07 0,00 0,95 0,75 0,0 0,00.59,00.599,00.7,66,77 0, 6,8 55,08,75.05,65 70,00.599,00,66, 5,99,7 68, 5,8 9,98 8,8,98 697,0 5,8 0,00.9,00.0,00.0,, 6,7 0,6 68,00 58,60,75.7,6 70,00.0,00 6, 68,7,95 0,,85,7 67,8 50,5 0,8.08,50 67,8 0,00.99,00.69,00.75,68 7,60 89,8 5,90 8, 88,09 70,00.69,00 06,68 6,8,69 0,6 68,65,05, 0,76 7,8 59,59,0 0,00.786,7.06,7.5, 8,89,5 69,9 60,,75.,8 70,00 50,00.06,7 08,50,07,66 0,6 7, 6,9 5,67, 770,7 7, Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α...760, ,9 5.0,0 6.55,06 05,0,77 85,85 6,60,6 89,6.9,79 98, 96,08.085, ,5 5.00,9.06,6 05, ,87.070,00.950,00 5.0,0 7.,76 05,0 8,5 775,9.755,67 08,99.9,95 596,89 6,.98,,87.6,.058, , ,68 7,8 6,00 8,0,00 6, 66,60 507,5 555, 86,00.05,9 5.59,6.78, ,9 8.5,9 Σελί 9 πό 6

10 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό ΟΥΡΤΑΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΗΧΑΝΙΩΝ ΟΥΤΑΗΣ ΑΡΙΣΤΙΔΗΣ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ Γ ΟΥΤΡΟΥΑ ΛΝΗ ΙΑΤΡΩΝ (ΑΝΤΩΝΙΟΣ) Δ ΟΥΤΡΟΥΑΗ ΔΣΟΙΝΑ (ΥΣΤΡΑΤΙΟΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ Δ.. Γ ΟΥΤΑΗ ΙΡΗΝΗ Δ (ΡΙΛΗΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ ΤΗΑ ΡΟΣΩΙΟΥ &ΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΟΥΤΣΟΥΑΗΣ ΣΥΡΙΔΩΝ (ΑΝΟΥΣΟΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ Δ ΟΥΤΣΟΥΡΗ ΑΡΙΑ 676 ΓΩΤΧΝΙΩΝ Τ.. ΥΙΩΝΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ Τ (ΑΝΟΥΣΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΟΥ Τ.. ΥΙΩΝΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ Τ (ΑΝΟΥΣΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΟΥ Υ.. ΛΑΡΝΤΖΑΗ ΑΡΙΑ Υ (ΣΩΡΑΤΗΣ) ΙΛΗΤΩΝ Τ.. ΛΝΤΑΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ Τ (ΩΝ/ΝΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ ΟΛΙΤΙΩΝ Υ.. Γ ΛΔΑΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Υ (ΩΝ/ΝΙΟΣ) ΟΗΘΗΤΙΟΥ ΡΟΣΩΙΟΥ Δ.. ΣΤ ΛΝΤΑΡΑΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ Δ ΤΧΝΙΩΝ (ΩΝ/ΝΟΣ) ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ.760, ,9 5.0,0 6.55,06 05,0,77 85,85 6,60,6 89,6.9,79 98, 96,08.085, ,5 5.00,9.06,6 05, ,87.070,00.950,00 5.0,0 7.,76 05,0 8,5 775,9.755,67 08,99.9,95 596,89 6,.98,,87.6,.058, , ,68 7,8 6,00 8,0,00 6, 66,60 507,5 555, 86,00.05,9 5.59,6.78, ,9 8.5,9 0,00.06,00.,00.755,76 8,7 8,9 5,0 6, 6,8.566,6 50,00.,00,76 77,6 6,8, 6,9,76 78,08 57,8 6,6.89,60 78,08 0,00.9,00.9,00.9,00 6, 09,8 66,7 60,,75.90,5 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ.9,00 9, 5,87 79,08 695,7 5, 8,88 55,6 695,7 0,00.6,7.766,7.,59 88,0 5,56 98,50 6,0 5,80,75.06,7 70,00 50,00.766,7 66,85 5,5 0,5 7,67,6 95,8 55,6,9,00,7 5,.06,88 55,5 0,00.09,00.59,00.570,86 9,8 9,0 56,6 8,96,75.06, 50,00.59,00,86 6,7,59, 8,69 5, 6,8 9,8 5, 5, 0,00.5,00.75,00.8,0 0, 9,7 57, 9,6,75 605,9 50,00.75,00 08,0 7,,75 0,60 68, 0,75,8 7, 7,50 877,55 0,7 0,00.0,00.7,00.55,65, 8,78 0, 5,7 9,07 70,00.7,00 7,65 6,8 69, 0, 8,9 6,5 50,8,00,7 7,7 5, 6,58 6,5 0,00.66,00.586,00.706,8,55 96, 60,5 5,0.,5 0,00.586,00 0,8 9,5 5,86,6 0,09 566,6 9,65,7 57, 566,5 0,00.87,00.57,00.5,,79 79,6 9,80, 68,9 70,00.57,00 96,,59 79,6,57,96 0,97, 05,00 5, 67,0 0,96,7,7 9, 9,59,7 5,8,, 9,59,50,8,7,7 0,00 98,00.097,90.8,0 0,0 68,9,7 5,,75 8,77 50,00.097,90 8, 6,58 0,98,69 07,9 7,5,96 66,5 07,8 0,00.8,00.88,00.09,8,6 06,5 6,8 55,9,75.,07 70,00.88,00 8,8,9 8,8 5,07 59,0 665,5 7,0 7,6 688,7 665,5 0,00.5,00.85,00.78,76 5,8 8,6 5,6,6,75 87,0 50,00.85,00 9,76,7,85,88 6,70 9,6,70 05,6 6,70 0,00 858,00 858,00 9, 0,0 76,6,88 0,0 60, 858,00 7, 0,0 8,58 0,9 0,,5 7,6 9,8 0,0 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α...0, , 6.508, 8.59, 05,0 7,8 758,9 6,60,6 5,69.05,5 98, 96,08.58,6 8.68,8 5.7,.607,0 7,5 09.,96.670,00.50, , 9.00,8 05,0 8,6.80,86.755,67 08,99.90, 596,89 6,., 9,50.0,80.7, ,8 55.,56 5,5 0,00 96,7,00 78,5 66,60 507,5 555, 97,50 7,7.87,8 6.7,78.,5 7.5,8 5.8,0 Σελί 0 πό 6

11 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό ΛΙΟΛΙΟΣ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΧΑΝΙΩΝ Δ ΛΙΟΝΑΗ ΑΡΤΗΣΙΑ ΧΗΙΩΝ (ΔΗΗΤΡΙΟΣ) Δ.. ΛΟΥΑΣΑΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ Δ ΟΔΗΓΩΝ (ΥΣΤΡΑΤΙΟΣ) ΣΥΓΟΙΝΩΝΙΑΩΝ ΡΓΩΝ Δ.. Γ ΛΥΑΗΣ ΛΩΝΙΔΑΣ 0869 Δ ΧΙΡΙΣΤΩΝ (ΡΟΥΣΣΟΣ) ΗΧΑΝΗΑΤΩ ΣΥΓΟΙΝΩΝΙΑΩΝ ΡΓΩΝ Τ.. Δ ΛΥΙΝΑΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ 775 Τ ΤΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΩΟΝΙΑΣ ΑΘΙΟΥΛΑΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΑΘΙΟΥΛΑΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΑΡΑΗ - ΧΑΡΙΤΑΗ 0567 ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΙΧΑΗΛ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΑΡΑΗ ΥΑΓΓΛΙΑ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ Δ ΑΛΑΝΔΡΑΗ ΛΝΗ ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΑΛΑΝΔΡΑΗ ΓΩΡΓΙΑ ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΑΛΑΝΔΡΑΗ ΓΩΡΓΙΑ ΓΩΤΧΝΙΩΝ Τ.. Δ ΑΛΑΝΔΡΑΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ Τ (ΑΝΟΥΗΛ) ΗΧΑΝΙΩΝ 965 ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ.0, , 6.508, 8.59, 05,0 7,8 758,9 6,60,6 5,69.05,5 98, 96,08.58,6 8.68,8 5.7,.607,0 7,5 09.,96.670,00.50, , 9.00,8 05,0 8,6.80,86.755,67 08,99.90, 596,89 6,., 9,50.0,80.7, ,8 55.,56 5,5 0,00 96,7,00 78,5 66,60 507,5 555, 97,50 7,7.87,8 6.7,78.,5 7.5,8 5.8,0 0,00.98,00.98,00.97,00,7 50,68 5, 7,0 6,0.,.98,00,00 6, 7,55 9,8,,6 67,06 9,58 9,68 9,66.6,88 67,06 0,00.09,00.79,00.595,9 0,7 99,97 55,6 5,,75.050,55 70,00.79,00 6,9 0,7,79,7 8,59 55,8 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ 6,98 9,58 55,6 55,7 0,00 96,00 50,00.,00.98,8 0,00 7,56,5 7,8,75 8,.,00 85,8 7,96,,5, 7,8,6 75,86, 0,00.5,00 50,00.55,00.6,57 96,6 60,0 5,,75.,0 70,00.55,00 79,57 5,5,85 57,7 557,0 8,6 0,90 50,7 557,0 0,00.,00.6,00.70,69 8,55 95,0 5,8 5,0 988,95 50,00.6,00 08,69 8,55,6 0,9 9,77 9,8,05 7, 8,7 9,7 0,00.98,00.05,00.06,8 5,0 5, 7,6 6,0.7, 70,00.05,00 5,8 7,55 0,5,79 59,07 7,7 5,,06 758,8 7,7 58,09 58,09 58,09 57,59 58,09 57,59 0,00.89,5.,5.7,87 50,89 6,0 7,8 6,8,75.5,98 70,00 50,00.,5 60, 6,8, 5,8 9,5 76,9 55,6,9 89,89 76,9 0,00.776,.776,.9,76 6,69 0,6 68, 58,60,75.7,9.776, 5,,95 7,76,95,6 6,60, 5,5 66,57 6,59 0,00.09,00.09,00.5,57,0 00,57 55,5 5,68,75 995,7.09,00,57,0,09 0,80 7,6 97,86 5, 8,8 56,85 97,86 0,00.0,00.7,00.7,77 8, 9,57 5,0 5,08,75 899,69 70,00.7,00 0,77 8,,7 9,65 5,0 9,85,78 5, 75,08 9,8,5,5,6 9,60,5,6 0, 9,60,08 0,85 5,0 0,00.65,00.59,80.65, 6,6 87,0 5,5 6,7,75.5,5 70,00.59,80, 5,0 5,0, 65,60 575,7 8,50 0,80 50,69 575,7 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α...50, ,6 00,00 8.5,5 0.97,78 05,0 7,8 758,9 6,60,6 5,69.8,80 98, 96,08.9,70 9.7,8 6.99, 5.0,,5.997,86 5.0,00.700,00 8.5,5 0.68,5 05,0 8,6.80,86.755,67 08,99.5,5 596,89 6,.78,8 9,50.608,67.6, , , 5,5 0,00 96,7,00 78,5 66,60 507,5 555, 97,50 7,7.8,59 6.,6.500, 79.97,9 60.0,7 Σελί πό 6

12 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό ΑΝΔΑΛΑΗ ΑΡΙΑ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) 005 ΗΧΑΝΙΩΝ (0) όν ΑΝΔΑΛΑΗ ΑΡΙΑ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) 005 ΗΧΑΝΙΩΝ (0) όν Δ.. ΑΝΟΥΔΑΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ Δ ΡΟΣΩΙΟ(ΑΣΙΛΙΟΣ) Υ.. Γ ΑΝΤΑΔΑΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ Υ (ΙΧΑΗΛ) ΙΛΗΤΩΝ Δ ΑΝΩΛΑΡΑΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ ΛΗΡΟΦΟΡΙΗΣ ΛΗΡΟΦΟΡΙΗΣ.. ΧΑΝΙΩΝ Δ ΑΝΩΛΙΑΗ ΙΟΥΛΙΑ 0680 (ΑΝΔΡΑΣ) ΑΓΡΟΝΟΩΝ ΤΟ/ΦΩΝ Δ ΑΝΩΛΙΑΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ ΗΧΑΝΙΩΝ Τ.. ΑΝΩΛΙΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ ΟΛΙΤΙΩΝ Τ.. ΑΝΩΛΙΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ ΟΛΙΤΙΩΝ Τ.. Δ ΑΡΑΓΟΥΔΑΗΣ 0558 Τ ΛΥΘΡΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ ΡΙΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΟΝΟΙΑΣ Δ ΑΡΑΓΟΥΔΑΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ Τ.. Γ ΑΡΑΑΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Τ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) ΑΓΓΛΑΤΩ ΥΓΙΑΣ & Δ.. Γ ΑΡΝΤΑΗ ΙΩΑΝΝΑ Δ ΤΧΝΙΩΝ (ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ.50, ,6 00,00 8.5,5 0.97,78 05,0 7,8 758,9 6,60,6 5,69.8,80 98, 96,08.9,70 9.7,8 6.99, 5.0,,5.997,86 5.0,00.700,00 8.5,5 0.68,5 05,0 8,6.80,86.755,67 08,99.5,5 596,89 6,.78,8 9,50.608,67.6, , , 5,5 0,00 96,7,00 78,5 66,60 507,5 555, 97,50 7,7.8,59 6.,6.500, 79.97,9 60.0,7 0,00.50,00.60,08.76,9 97,9,9,80 55,6 970,6 70,00.60,08 0, 9,6 6,78,80 0,7 65,76 85,,60 8,0 58,0 9,0 790,68 85,0,9,9,9,69,9,69 0,00.99,00.59,00.668,0,77 96,6 60,58 5,.0,6 50,00.59,00 9,0 9, 5,9, 9,78 55,8 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ 8,7 0,98 56,0 55,80 0,00.05,00.75,00.75,6 7,96 86,0 5,70 6,00,75 956,60 70,00.75,00 00,6,50,75,76 78,0,88 5,50 8,56 78,0 0,00.6,.68,.86, 6,0,56 57,80 6,87,75.8,0 70,00 50,00.68,,08 6,0 6,8,,76 59,5,08,66 6,9 59,5 0,00.8,00.70,.087,9 5, 7,0 5,9 57,9.67, 0,00.70, 56,98 0,66 7, 5,9,89 08,70 58,7 7,0 58, 69,,6 99,96 58,7 0,00.09,00.66,08.77,9 97,79,0 97, 60,5 50,56,75 80,8 50,00.66,08 08,85 95, 7,9,66 0,9 7,87 0, 6,65 8,0 9, 9,5 0, 0,00.8,00.,00.8,69, 06,5 6,8 55,9,75.5,7 70,00 50,00.,00 5,69,9,,85 8,8 7,86 5,8 95,70,6 856,98 7,85 00,9 00,9 00,9 99,79 00,9 99,79 0,00.8,00.8,00.505,5, 8,0 87,0,75.0,90.8,00 67,5 67,5,8,6 79,7 56,5,70 6,76 7,5 56,5 0,00.09,00.79,00.59,85 7,68 9,7 5, 50,,75.095,55 70,00.79,00,85 7,68,79,6 5,0 57,78 6,98 9,58 97,0 57,77 0,00.0,60.7,60.89,8, 0,05 6,98 5,6,75 89,88 70,00 50,00.7,60 7, 8,5 7,,66,66,9,07 96,9,5.09,95,9 0,00.5,00.0,00.5, 0,0 96,6 58,85 5, 99,95 50,00.0,00, 9,,0 0,77 7,07 97,8 5,05 8,0 58,9 97,7 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α...780, ,67 00, ,., 05,0 7,8 758,9 6,60 76,75 7,79.9,0 67,0 9,79.78, , ,8 5.6,9,50.7,6 5.80,00.50, ,.609,00 05,0 8,6.80,86.755,67 76, 5.075,6 7,08 5,.06,8 9,50.79,.77,70.57, ,65 5,5 0,00 8,6,00 9, 66,60 68,96 68,86 97,50 7,7.50, 6.85,8.85, ,95 66.,7 Σελί πό 6

13 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Δ.. Γ ΑΡΝΤΑΗ ΙΩΑΝΝΑ Δ ΤΧΝΙΩΝ (ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) Τρπεζκό Λγρό Τ.. ΑΡΙΑΗ ΑΡΙΑ 5506 Τ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΤΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΩΟΝΙΑΣ ΑΡΙΝΑΗΣ ΔΗΗΤΡΙΟΣ ΗΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΝΑΗΣ ΔΗΗΤΡΙΟΣ ΗΧΑΝΙΩΝ Τ.. ΑΡΙΝΑΗΣ ΙΧΑΗΛ 0055 Τ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) ΤΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΩΟΝΙΑΣ Τ.. ΑΡΙΝΑΗΣ ΙΧΑΗΛ 0055 Τ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) ΤΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΩΟΝΙΑΣ Δ.. Γ ΑΡΑΗ ΑΛΞΑΝΔΡΑ Δ (ΑΣΙΛΙΟΣ) ΛΗΡΟΦΟΡΙΗΣ ΑΛΛΑΪΗΣ ΑΥΝΑΣ ΑΙ ΟΛΙΤΙΗΣ Σ Δ.. Δ ΑΡΑΤΑΤΟΥ ΓΩΡΓΙΑ Δ ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ ΤΗΑ ΔΙΑ ΙΟΥ ΑΙΔΥΣΗΣ ΑΙ ΑΡΤΑΗΣ ΙΧΑΗΛ ΗΧΑΝΙΩΝ ΑΡΤΑΗΣ ΙΧΑΗΛ ΗΧΑΝΙΩΝ Τ.. ΑΡΟΓΙΑΝΝΑΗ ΡΟΔΑΝΘΗ Τ ΔΙ.ΥΟΘΣ ΟΛΙΤΩΝ Υ.. Δ ΑΡΟΝΙΟΛΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0780 Υ (ΑΣΙΛΙΟΣ) ΙΛΗΤΩΝ Υ.. Δ ΑΡΟΝΙΟΛΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0780 Υ (ΑΣΙΛΙΟΣ) ΙΛΗΤΩΝ ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ.780, ,67 00, ,., 05,0 7,8 758,9 6,60 76,75 7,79.9,0 67,0 9,79.78, , ,8 5.6,9,50.7,6 5.80,00.50, ,.609,00 05,0 8,6.80,86.755,67 76, 5.075,6 7,08 5,.06,8 9,50.79,.77,70.57, ,65 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ 5,5 0,00 8,6,00 9, 66,60 68,96 68,86 97,50 7,7.50, 6.85,8.85, ,95 66.,7,69,69,69,9,69,9 0,00.87,00.897,00.08,9 7, 07,7 66,59 58,96.6,8 50,00.897,00,9, 8,97 5, 60,58 668,9 7, 7,9 70,5 668,9 0,00.06,00.6,00.809,50 8,7 5,7, 75, 6,0,75.57,6 50,00 50,00.6,00 6,50 77,6 7,55,6 5,6 6,97 758,68 59,08 7,6.9, 758,68 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,00.8,00.86,00.998,78 5,0 0,6 6,55 55,9.7,9 50,00.86,00 7,78,9 8,6,9 9,09 668,75 6,5 7, 66,9 668,7 0,98 0,98 0,98 0,8 0,98 0,8 0,00.5,00.95,00.505,09,9 9, 59,57 5,00,75 98,89 70,00.95,00 0,09 8,5,95 0,70 69,85 69,5,88 8,69 7,90 566,0 69, 0,00.5,00.5,00.6,5 6,88 85,0 5,8 5,5,75 8,7.5,00 9,5,,5,56,7 8,8,06,79,6 0,00.98,00.0,00.75, 8,7 7,80,5 68,68 6,8.56,9 70,00 50,00.0,00, 77,6 6,8,0,9 85,5 76,5 57,58 6,06.8,95 76, 50,8 50,8 50,8 9,78 50,8 9,78 0,00.,00.6,00.6,57 6,6 90,8 8,7 8,8 9,5 0,00.6,00 0,57 6,6,6 5,7 56,,5 5, 50, 56, 0,00.069,00.89,00.8, 5,9 78,9 9,, 99,6 0,00.89,00 9, 0,99,89 59,58 9,7,78 6,06 59,58,6,6,6,76,6,76 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α...00, ,0 00,00.9, ,88 05,0 7,8 758,9 6,60 76,75 7,79.77,88 67,0 9,79.6,65.9,0 7.7,7 6.09,7 8,75.87, 6.60,00.950,00.9,0.7,8 05,0 8,6.80,86.755,67 76, 5.69,78 7,08 5,.8,9 9,50.88,5.589,00.58,0 7.50,8 5,5 0,00 8,6,00 9, 66,60 68,96 68,86 97,50 7,7.85, ,7.,7 9.80, ,06 Σελί πό 6

14 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό Τ.. ΑΣΤΟΡΑΗ ΑΡΙΑ Τ ΡΓΟΔΗΓΩΝ Δ ΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΧΑΡΑΛΑΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ Δ ΡΑΛΙΩΤΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΟΥΗΛ) 096 ΗΧΑΝΙΩΝ ΡΙΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΟΝΟΙΑΣ ΣΣΑΡΙΤΑΗΣ ΙΧΑΗΛ 0979 (ΙΩΑΝΝΗ) 509 ΓΩΤΧΝΙΩΝ Δ ΤΑΞΑΗ ΛΝΗ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) ΑΓΡΟΝΟΩΝ ΤΟ/ΦΩΝ ΙΧΛΑΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΦΡΑΓΙΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ ΤΗΑ ΡΟΣΩΙΟΥ &ΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Δ.. Γ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΥΛΟΣ) ΟΥΝΤΟΑΛΑΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ ΗΧΑΝΙΩΝ Δ ΟΥΤΣΟΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑ (ΝΙΟΛΑΟΥ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ Δ ΟΥΤΣΟΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑ (ΝΙΟΛΑΟΥ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ Δ.. Γ ΑΡΡΗ ΣΟΦΙΑ Δ (ΔΗΗΤΡΙΟΣ) ΛΗΡΟΦΟΡΙΗΣ Δ.. ΑΧΑΡΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ 6766 Δ ΛΗΡΟΦΟΡΙΗΣ Δ.. Γ ΡΔΑΗ ΑΝΔΡΟΝΙΗ 0779 Δ (ΣΤΑΑΤΗΣ) ΛΗΡΟΦΟΡΙΗΣ ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ.00, ,0 00,00.9, ,88 05,0 7,8 758,9 6,60 76,75 7,79.77,88 67,0 9,79.6,65.9,0 7.7,7 6.09,7 8,75.87, 6.60,00.950,00.9,0.7,8 05,0 8,6.80,86.755,67 76, 5.69,78 7,08 5,.8,9 9,50.88,5.589,00.58,0 7.50,8 5,5 0,00 8,6,00 9, 66,60 68,96 68,86 97,50 7,7.85, ,7.,7 9.80, ,06 0,00.88,00.88,00.0,6,0 0,8 6,69 55,.9,60.88,00 8,6,58 8,8 5,6 6,6 669,80 7,0 7,68 68,0 669,80 0,00.09,00.09,00.50,7 8,6 95, 5,55 5,8,75.005,6 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ.09,00,7 8,6,09 0,9 7,70 50,6 5, 8,8 5,9 50,6 0,00.09,00.69,8.77,05 98,0,60,09 56,56,75 97,.69,8 0, 95,9 6,0,09 0,5 66,9 87,,70 8,0 58,79 9,0 798,8 87, 0,00.06,00.555,.0,6 88,0, 76,56 6,0,75.9,8 50,00 00,00.555, 55,8, 5,55 9,9 5, 67,9,9,00 6,88 69,8 5,.76,78 67,9 0,00.8,00.70,.087,9 5, 7,0 5,9 57,9.67, 0,00.70, 56,98 0,66 7, 5,9,89 08,70 58,7 7,0 58, 69,,6 99,96 58,7 0,00.7,.8,.969, 7,5 07,95 67, 57,00,75.07,5 0,00.8, 7,,75 8,,5 88, 57, 5,8 7,7 6,65 895,9 57, 0,00.9,00.99,00.0,08 9,8 89,8 55,7 8, 95,96 50,00.99,00 0,08 6,8,99 76,98,8 5,98 8, 76,98 0,00.98,00.05,00.79,9 6,9 8,97 5, 70, 6,0.6,7 70,00.05,00 6,9 7,66 7,55 0,5 5,05 6,0 68, 5,,06.5,67 68, 0,00.7,00.507,00.66,7,76 0, 5,7 55,68.070,75 70,00.507,00 9,7,76 5,07,70 87,6 55,8 7,68 0, 555,6 55,7 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 5,5 0,00.5,00.58,7.66,7,67 9, 59, 5,00,75 86,.58,7 08,0 8,5,58 0,6 6,87,6,95,87 7,6 60,05,6 0,00.00,00.00,00.08,60,78 76,09 8, 0,00,75 60,9.00,00 8,60 0,00 0,0,6 00,65 5,05,0 0,0 8, 00,6 0,00.5,00.75,00.8,06,0 9, 59,9 5,00,75 768, 50,00.75,00 09,06 8,5,75 0,5 66,59 8,,8 0,5 7,50 75,65 8,0 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α...80, ,7 00,00.0, 58.60, 05,0 7,8 97, 6,60 76,75 7,79.,8 5,8 587, ,9.9, 8.9, ,7 6, , , ,00.0, 6.66,00 05,0 8,6.505,08.755,67 76, 6.0,0 87,69 608,.78,85 9,50.06,09.79,8.69, ,90 8,08,00 60,6,00 9, 66,60 790,0 80,87 97,50 7,7.89, ,.50, , ,0 Σελί πό 6

15 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό Δ.. ΣΤ ΙΤΣΑΗΣ ΑΝΟΥΗΛ Δ ΧΙΡΙΣΤΩΝ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΗΧΑΝΗΑΤΩ ΣΥΓΟΙΝΩΝΙΑΩΝ ΡΓΩΝ Τ.. ΛΑΖΑΗΣ ΛΑΣΙΟΣ Τ (ΩΝ/ΝΟΣ) ΤΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΩΝ Τ.. ΛΑΖΑΗΣ ΛΑΣΙΟΣ Τ (ΩΝ/ΝΟΣ) ΤΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΩΝ ΟΛΙΡΑΗ ΡΩΞΑΝΗ 0609 (ΥΤΥΧΙΟΣ) ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΡΙΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΟΝΟΙΑΣ Τ.. Γ ΟΟΣ ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΑΓΓΛΑΤΩ ΥΓΙΑΣ & Τ.. Γ ΟΝΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Τ ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΟΥ ΥΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΙΦΡΙΑΩΝ ΣΥΣΤΗ Τ.. Δ ΟΥΛΤΑΔΑΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ Τ (ΑΤΘΑΙΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ Τ.. Δ ΟΥΛΤΑΔΑΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ Τ (ΑΤΘΑΙΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ Υ.. Γ ΟΥΛΤΑΔΑΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ Υ (ΥΤΥΧΙΟΣ) ΟΗΘΗΤΙΟΥ ΡΟΣΩΙΟΥ Δ ΟΥΝΤΟΥΡΑΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ (ΑΛΞΑΝΔΡΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ Δ ΡΟΑΛΑΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ (ΝΙΟΛΑΟΣ) Τ.. ΥΓΙΑΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ Τ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΑΓΓΛΑΤΩ ΥΓΙΑΣ & ΥΛΩΝΑΗ ΑΡΙΑ (ΣΤΦΑΝΟΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ.80, ,7 00,00.0, 58.60, 05,0 7,8 97, 6,60 76,75 7,79.,8 5,8 587, ,9.9, 8.9, ,7 6, , , ,00.0, 6.66,00 05,0 8,6.505,08.755,67 76, 6.0,0 87,69 608,.78,85 9,50.06,09.79,8.69, ,90 8,08,00 60,6,00 9, 66,60 790,0 80,87 97,50 7,7.89, ,.50, , ,0 0,00 858,00 50,00.8,00.9,7,8 8,6,9,,75 860,70 0,00.8,00 9,7,8,8 0,5 8,0,56 58,57 0,5 0,00.88,00.88,00.06, 8, 0, 67,97 60,5.,5 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ.88,00, 5,9 8,8,9 55,99 66,7 7,0 7,68 70,89 66,6 5,7 5,7 5,7 5,87 5,7 5,87 0,00.0,00.7,00.7,6 50,0 8,6 7, 6,0,75.56,56 50,00.7,00 6,6 7,55,7 6,87, 78,8 56,8 5,6 875,05 78,8 0,00.570,00.60,00.76,8,90 9, 58,66 9,80,75., 70,00.60,00,8 7,5 6,0,06 78,88 606,6,00,80 59,9 606,6 0,00.575,7.875,7.0,,90 07, 66,,75.6, 50,00 50,00.875,7 7,0 0,80,9 9,9 668,7 8,76 6,89 7,5 676,8 668,6 0,00.8,00.5,76.56,57 6,6 87,0 5,5 6,7,75 9,6 70,00.5,76 09,8 5,0,5,8 8,69 7, 6,9 556,5 9,0.067, 7,,77,77,77,7,77,7 0,00.5,00.5,00.9,5,8 80,6 8,6,,75 8,8.5,00 58,5,5,59 06,9 0,6 8,8,70 79,6 06,9 0,00.09,00.75,8.785,9 98, 9,8 9,0 56,6 8,96,75 995,77 50,00.75,8 09,6 96,7 6,7,76 0,60 5,6 97,89 6,90 9,5 789,5 97,88 0,00.09,00.689,6.07,6,67 6, 50,67 57,7.7,06 70,00.689,6 8,7 5,7 7,6 50,67,56 69,9 586,5 6,89 58, 67,57,78 86,57 586,5 0,00.7,.7,.856,0 6,6 07,7 66,06 58,96,75.,76.7,,97, 7,,50 0,55 606,88,08,7 6,5 606,88 0,00.9,5.,5.97,07 5,70 5, 7,60 6,0.59,67 50,00 50,00.,5 6,6 7,55, 6,0,88 769,8 55,86,69 857,0 769,8 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α...70,00.9,0 50, , ,8 05,0 7,8 97, 6,60 76,75 05,6.,9 7,5 68,6 5.95,6.85, ,6 7.06,8 75, , 7.70, , ,5 8.05,9 05,0 8,6.505,08.755,67 76, 6.75,9 9, 658, ,65 9,50.95,5.90,96.850,0 85.,56 8,08,00 96,7,00 0,85 66,60 88,6 878, 97,50 7,7 5., 8.59,86.87,9 0.5, ,57 Σελί 5 πό 6

16 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό ΝΙΟΛΑΑΗΣ ΔΗΗΤΡΙΟΣ (ΑΟΣΤΟΛΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ Δ.. ΝΙΟΛΑΝΤΩΝΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ (ΔΗΗΤΡΙΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ Τ.. Δ ΝΙΟΛΑΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Τ (ΥΣΤΡΑΤΙΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ Υ.. Δ ΝΤΑΓΟΥΝΑΗΣ Υ ΑΛΞΑΝΔΡΟΣ (ΔΗΗΤΡΙΟΣ) ΟΗΘΗΤΙΟ ΡΟΣΩΙΟ ΝΤΡΑΝΑΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ (ΥΑΓΓΛΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ Δ.. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0897 Δ (ΛΥΘΡΙΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΗΣ 0955 ΛΥΘΡΙΟΣ ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΗΣ 0955 ΛΥΘΡΙΟΣ ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΞΑΝΘΑΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ (ΑΣΙΛΙΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ - ΟΙΟΝΟΙΟΥ Δ.. Γ ΞΑΝΘΟΥΔΑΗ ΛΟΝΤΑΗ Δ ΥΤΡΗ ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ-Λ Δ.. ΞΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΣΥΓΟΙΝΩΝΙΑΩΝ ΡΓΩΝ ΟΙΟΝΟΑΗ ΑΡΓΥΡΩ 0569 (ΙΩΣΗΦ) ΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΡΗΝΩΝ Τ.. ΑΝΑΓΙΩΤΑΗ ΥΑΓΓΛΙΑ Τ (ΙΧΑΗΛ) ΑΓΓΛΑΤΩ ΥΓΙΑΣ & (0) όν ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ.70,00.9,0 50, , ,8 05,0 7,8 97, 6,60 76,75 05,6.,9 7,5 68,6 5.95,6.85, ,6 7.06,8 75, , 7.70, , ,5 8.05,9 05,0 8,6.505,08.755,67 76, 6.75,9 9, 658, ,65 9,50.95,5.90,96.850,0 85.,56 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ 8,08,00 96,7,00 0,85 66,60 88,6 878, 97,50 7,7 5., 8.59,86.87,9 0.5, ,57 0,00.65,9.075,9.8,76 5,59 9,5 7,7 6,8,75.57,08 50,00 00,00.075,9 5,7 6,8 0,75 6,55 79,7 78,5 5,89,5 77,68 78,5 0,00 96,00 96,00.0,56 9,97 76,0,85 9,96,75 689,7 96,00 79,56 9,97 9,6 0,00,7,08 9,6 5,09,7 0,00.,00.9,97.6,0,08 00,7 5,68 5,78 859,7 0,00.9,97 8,07,08,95,6 86,7 9,87 7,7 0,86 9,90 75, 9,86 0,00.069,00.,5.0,9,7 78,9 8,8, 576,05.,5 88,9 0,99,5,75 88,0 7,86,8,9 66,88 88,0 0,00.50,00.00,00.06,07 9, 96,7 5,9 5,6,75 96,89 50,00.00,00 06,07 9,,00 9,9 7,5,50 6,00 59,8 7, 0,00.80,5.50,5.69,65,5 0,8 6, 5,7.00,8 50,00.50,5 9, 0,9 5,,86 7,06 550, 8,6 0,6 59,7 550, 0,00.9,00.99,00.,87 8,8 09,8 67,9 60,.00,76 50,00.99,00 7,87 5,8 9,9,96 65, 700,8 9,85 9,88 7, 700,8 0,00 0,00 0,00 09,50 0,00 09,50 0,00.788,05.088,05.95,58 8,5 09,8 67, 60,,75.5,7 50,00 50,00.088,05 07,5 0,88, 8,5 76,6 6, 5,0,76 7,86 76,6 0,00.99,00.69,00.75,68 9,8 89,8 55,79 8, 98,68 70,00.69,00 06,68 6,8,69 0,60 68,8 90,8, 7,8 9,00 90,8 0,00 9,00 50,00.6,00.50,86 0,7 69, 6,56 5,88,75 88, 70,00.6,00 86,86 6,9,6,87,7 9,0,8 66,5,6 0,00.79,85.809,85.9, 5,80 0,6 6,76 5,80,75.8,50 70,00.809,85,56 0,5 8,0,,65 6,75 5,5 6,0 659,9 6,75 0,00.87,00.57,00.60,0 8,56 95, 50,5 5, 899,9 70,00.57,00 0,0 8,56,57 5,75 9,75, 5, 60,8 9,7 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α , , 600, , ,5 05,0 7,8 97, 6,60 76,75 5,97.,9 7,5 68,6 5.85,0.55, , 7.678,0 85,50 8.5,6 8.00, , , ,56 05,0 8,6.505,08.755,67 76, 6.75,9 9, 658,79 5.5,66 9,50.77,5.0, 5.90, ,08 8,08,00 96,7,00 7,96 66,60 88,6 878, 97,50 7, , 8.986,55 5.6,0 7.5, ,5 Σελί 6 πό 6

17 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό Τ.. ΑΝΤΛΑΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 0797 Τ (ΑΝΟΥΗΛ) ΑΓΓΛΑΤΩ ΥΓΙΑΣ & ΑΝΤΛΟΥΣ ΑΝΔΡΑΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) ΛΗΡΟΦΟΡΙΗΣ ΛΗΡΟΦΟΡΙΗΣ.. ΧΑΝΙΩΝ ΑΑΔΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΩΝ/ΝΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ - ΟΙΟΝΟΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΗΣ ΔΙΑΧΙΡΗΣΗΣ Τ.. ΑΑΔΑΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ Τ (ΔΗΟΣΘΝΗΣ) ΤΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΩΟΝΙΑΣ Τ.. ΑΑΔΑΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ Τ (ΔΗΟΣΘΝΗΣ) ΤΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΩΟΝΙΑΣ ΑΑΔΗΗΤΡΑΗΣ 089 ΔΗΗΤΡΙΟΣ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΑΑΔΗΗΤΡΑΗΣ 089 ΔΗΗΤΡΙΟΣ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΑΑΔΟΓΩΡΓΑΗ ΛΝΗ (ΥΤΥΧΙΟΣ) ΑΡΧΙΤΤΟΝΩΝ ΑΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ 58 (ΛΥΘΡΙΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ Δ.. ΑΑΑΝΟΥΣΑΗ Δ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ Τ.. ΑΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Τ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΑΝΤΛΗΣ) ΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΥΧΙΟ Τ.. ΑΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Τ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΑΝΤΛΗΣ) ΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΥΧΙΟ Δ.. Γ ΑΤΡΑΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Δ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΛΗΡΟΦΟΡΙΗΣ ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ 5.070, , 600, , ,5 05,0 7,8 97, 6,60 76,75 5,97.,9 7,5 68,6 5.85,0.55, , 7.678,0 85,50 8.5,6 8.00, , , ,56 05,0 8,6.505,08.755,67 76, 6.75,9 9, 658,79 5.5,66 9,50.77,5.0, 5.90, ,08 8,08,00 96,7,00 7,96 66,60 88,6 878, 97,50 7, , 8.986,55 5.6,0 7.5, ,5 0,00.87,00.87,00.8,56 6, 90,9 9,8 8,57,75 87,9.87,00 97,56 6,,87 7,6,75 9,68,7 7,07,7 0,00.50,00.5,.86,5 0,55,7 5,67 5,86,75.07,0 50,00.5,,07 0,9 65,6 5,67, 6,8 5,5 5, 58, 60,90 0,5 789,9 5,5 0,00.556,07.876,07.0, 6,06 05,8 65,7 55,0,75.59,06 70,00 50,00.876,07 8,7,55 8,76 5,0,96 679,5 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ 6,90 7,5 655,8 679,5 0,00.87,00.897,00.07,8 6,79 05, 65,0 57,8.0,9 50,00.897,00 0,8, 8,97 5,8 5,55 650,60 7, 55,8 7,9 76,6 650,59 07,5 07,5 07,5 07,0 07,5 07,0 0,00.9,00.99,00.,87 8,6,5 70, 60,.96, 50,00.99,00 7,87 5,8 9,9,8 6,8 698, 9,85 9,88 75,6 698, 0,88 0,88 0,88 0,8 0,88 0,8 0,00.0,00.9,00.96,0 8,7 5,5 8,6 7,0 6,0.6,59 70,00 00,00.9,00 5,0 77,6 7,55,9 8,6 58,0 805,80 6, 9,86.,6 805,79 0,00.50,00.0,00.6,9 8, 9,57 5,0 5,08,75 97,9 70,00.0,00 06,9 8,,0 0, 6,65 86,6,00 6,0 5,8 86,5 0,00 96,00 96,00.0,57 8,98 7,8,5 8,6,75 69,7 96,00 78,57 8,98 9,6 0,57 7,7,08 9,6 6,8 7,7 0,00.87,00.87,00.98,65, 99,50 60, 5,0,75.8,8.87,00 5,65 0,5 8,7,90 55,9 659,9 6,8 6,9 66,7 659,9 0,0 0,0, 0,77 0,0,0 0,0 0,77 8,00 0,5 0, 0,67 0,00.99,00.69,00.76,7,7 9,7 58,6 9,6 97,8 70,00.69,00 07,7 7,,69 0,5 66,57 87,, 7,8 50,5 87, Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α , ,9 600, , ,80 05,0 7,8 97, 6,60 76,75 5,97.57,68 50,88 68, 6.7,6 5.8,09 0.5, 8.56,89 96, , , , ,8.76,5 05,0 8,6.505,08.755,67 76, 7.,.009,78 70, ,5 9,50.56,8.8,5 7.0, ,7 8,08,00,9,00 7,96 66,60 906,88 99, 5,50 7,7 6.,5 9.0, ,8.99, 95.86,96 Σελί 7 πό 6

18 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό Δ ΑΤΡΑΗ ΛΥΘΡΙΑ ΓΩΤΧΝΙΩΝ Δ ΑΤΡΑΗ ΛΥΘΡΙΑ ΓΩΤΧΝΙΩΝ Τ.. ΑΤΡΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 079 Τ (ΑΝΟΥΗΛ) ΗΧΑΝΙΩΝ Τ.. ΑΤΡΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 079 Τ (ΑΝΟΥΗΛ) ΗΧΑΝΙΩΝ Δ ΑΤΡΙΑΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΟΛΙΤΙΩΝ ΗΧΑΝΙΩΝ Δ.. ΡΡΑΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 0906 Δ ΟΔΗΓΩΝ Δ.. ΣΤ ΤΡΑΗ ΔΗΗΤΡΑ Δ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ Δ.. Δ ΤΡΑΗ ΦΙΛΙΑ (ΝΙΟΛΑΟΣ) 0875 Δ ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ ΤΗΑ ΡΟΣΩΙΟΥ &ΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Δ.. Γ ΤΡΑΗ ΧΡΥΣΗ Δ ΡΟΣΩΙΟ(ΑΝΟΥΗΛ) Δ.. Γ ΛΑΤΣΙΔΑΗΣ ΑΝΟΥΗΛ Δ ΤΧΝΙΩΝ ΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΤΡΟΛΟΓΩ ΣΥΓΟΙΝΩΝΙΑΩΝ ΡΓΩΝ Δ ΛΝΟΣ ΑΛΞΑΝΔΡΟΣ 75 ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ (0) όν Υ.. Δ ΟΛΥΧΡΟΝΑΗ ΛΝΗ Υ (ΥΑΓΓΛΟΣ) ΟΗΘΗΤΙΟ ΡΟΣΩΙΟ Υ.. Δ ΟΛΥΧΡΟΝΑΗ ΛΝΗ Υ (ΥΑΓΓΛΟΣ) ΟΗΘΗΤΙΟ ΡΟΣΩΙΟ ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ 5.70, ,9 600, , ,80 05,0 7,8 97, 6,60 76,75 5,97.57,68 50,88 68, 6.7,6 5.8,09 0.5, 8.56,89 96, , , , ,8.76,5 05,0 8,6.505,08.755,67 76, 7.,.009,78 70, ,5 9,50.56,8.8,5 7.0, ,7 8,08,00,9,00 7,96 66,60 906,88 99, 5,50 7,7 6.,5 9.0, ,8.99, 95.86,96 0,00.7,00.87,00.606,0,7 0,7 57,09 56,96.09,6 50,00.87,00 9,0,7,87, 8,00 5,8 7,8 9,7 556,67 5,8 9,87 9,87 9,87 9,7 9,87 9,7 0,00.88,00.0,00.6,7 6,69,7 69,96 58,96,75.558,06 70,00 50,00.0,00 57,7,,0 5,85 96,78 779,0 55,0,08 80,67 779,0 7,00 7,00 8,89,98 7,00,89 0,7,7,98 8,50 0,9 0,7,9 0,00.8,00.655,.996,9 0, 5,59 9,66 57,0.0,87 70,00.655,,5 0,67 7,8 9,66,0 60,7 565, 6,55 8,0 66,, 866,05 565, 0,00.59,00.599,00.7,6,75 98,97 6,5 5,7,75.0, 70,00.599,00,6 0,9 8,05 5,99,05 60,99 565,6 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ 9,98,98 59, 565,6 0,00 858,00 98,00.006,90, 78,56,,8 657,8 70,00 98,00 78,90, 9,8 6,9 8,6,0 8,56 9,6 8,6 0,00.0,00.00,00.99,06 7,6 9, 50, 9,68,75 6,6 70,00.00,00 99,06 7,6,00 8,0 0,8 0,00,97,00 677, 0,8 0,00.5,00.6,8.70,0, 9, 59,08 5,00 900,6.6,8 08,8 8,5,6 0,0 6,55 50,,05 6,57 7, 569,7 50, 0,00.99,00 70,00.69,00.76,7 0, 9,7 57,8 9,6,75 97,9.69,00 07,7 7,,69 0,5 67,09 87,6, 7,8 50,8 87,6 0,00.8,00.8,00.8,, 8,0 5,9,96.06,7.8,00 0,,,8,0 75,7 508,09,5 7,6 68,7 508,08 0,00.090,00.0,0.0,58,57 80,6 9,7, 98,6.0,0 90,5,8,0 8,95 9, 8,50,80 7,96 9, 9,85 9,85,88 7, 9,85,0 0,0 7,,0 0,80,75 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α , ,9 670, ,7.89,8 05,0 7,8 97, 6,60 76,75 5,97.68,0 50,7 7, ,6 6.6,7 0.70, 8.60,7 0, , 8.850, , ,7.809,57 05,0 8,6.505,08.755,67 76, 7.5,80.080,96 75, 6.5,66 0,55.65,8.8, ,0 0.9,9 8,08,00 8,0,00 7,96 66,60 990,08.005,56,00 7,7 6.60,7 9.9,9 5.85, 0.5, ,9 Σελί 8 πό 6

19 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό ΡΟΙΘΑΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΧΑΝΙΩΝ ΡΟΙΘΑΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΧΑΝΙΩΝ ΡΟΣΑΡΑΗ ΑΓΓΛΙΗ 057 (ΛΥΘΡΙΟΣ) ΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩ Τ.. ΣΤ ΡΟΣΑΡΑΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Τ ΔΙΟΙΗΣΗΣ (ΧΑΡΙΛΑΟΣ) ΟΝΑΔΩΝ ΤΟΙΗΣ Δ.. ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΣΟΦΙΑ 097 Δ ΟΗΘΩΝ (ΟΔΡΟΣ) ΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΣΑΟΥΝΑΗ ΑΡΓΥΡΩ ΟΛΙΤΙΩΝ (ΩΝ/ΝΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ ΣΑΡΙΔΑΗΣ ΑΝΔΡΑΣ 0798 ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ ΡΟΗΘΙΩΝ Δ ΣΗΦΟΓΙΑΝΝΑΗ ΙΡΗΝΗ (ΙΧΑΗΛ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ Δ ΣΗΦΟΓΙΑΝΝΑΗ ΙΡΗΝΗ (ΙΧΑΗΛ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ Τ.. ΣΟΥΛΑΗ ΑΙΑ Τ ΦΡΟΣΥΝΗ (ΑΓΓΛΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ Τ.. ΣΟΥΛΑΗ ΑΙΑ Τ ΦΡΟΣΥΝΗ (ΑΓΓΛΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ Τ.. ΣΟΥΛΑΣ ΑΡΑΣΥΑΣ Τ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) ΑΓΓΛΑΤΩ ΥΓΙΑΣ & Δ.. ΣΟΛΑΝΑΗ ΑΡΓΥΡΩ (ΙΩΣΗΦ) 0655 Δ ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ ΤΗΑ ΡΟΣΩΙΟΥ &ΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 8567 ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ 5.670, ,9 670, ,7.89,8 05,0 7,8 97, 6,60 76,75 5,97.68,0 50,7 7, ,6 6.6,7 0.70, 8.60,7 0, , 8.850, , ,7.809,57 05,0 8,6.505,08.755,67 76, 7.5,80.080,96 75, 6.5,66 0,55.65,8.8, ,0 0.9,9 8,08,00 8,0,00 7,96 66,60 990,08.005,56,00 7,7 6.60,7 9.9,9 5.85, 0.5, ,9 0,00.0,00.76,08.659,96 9,78 9,59,8 50,5,75 97,59.76,08 8,88 8, 59,7,8 0,08 58,9 68,80,76 58, 55,0 7,5 7,7 68,79,,,,9,,9 0,00.70,.70,.89,96 07, 65,75 58,60,75 9,8.70, 89,6 7,0,96 9, 70,9,5 7,9,8 888, 70,9 0,00.07,00.087,00.76,9,9 8,8 6,67 5,,75 775,0 50,00.087,00 89,9,9 0,87 9,9 87,70 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ 7,8,7 0,5 87,70 0,00.59,00.59,00.69,05,75 0, 6,80 55,08,75.077,9.59,00 0,05, 5,9,8 89,55 58,96 8, 0,58 57, 58,96 0,00.588,00.88,00.6,8,59, 96, 60,86 5,0.,7 50,00.88,00 78,8 5,0 9,5 8,8,6,7 6,86 5,95 6,76 99,0 6,86 0,00.99,6.9,6.59,8 5,, 75,58 6,0.587,8 50,00 50,00.9,6 65,67 7,55,9 7,06 8, 79,9 57, 5,87 87, 79,9 0,00.09,00.09,00.5, 9,78 97,8 56, 5,0.00,0.09,00, 9,78,09 0,85 7,8 500,70 5, 8,8 59,9 500,70,8,8,8,,8, 0,00.8,00.8,00.96,,68 0,6 6,7 55,9.86,.8,00 5,,9 8,,5,00 6,7 5,8 6, 659,88 6,6 50,8 50,8 50,8 50, 50,8 50, 0,00.87,00.87,00.79,7,8 79,6 9,8, 866,0.87,00 9,7,59,87 9,,0 9,68,7,5,0 0,00.99,00.99,00.65,,98 00, 6,80 5,,75 60,99.99,00 6, 9,,99,60 85,88 5,50 7,8 0,09 9,98 98,5 5,9 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α ,00 9.,9 670, , ,6 05,0 7,8 97, 6,60 76,75 5,97.898,7 570,06 775, , 7.56,7.9,6 9.08,65,75.00, , , ,7.9, 05,0 8,6.505,08.755,67 76, 7.88,.0, 795,0 6.50,5 0,55.798,.06, 8.69, ,0 8,08,00,80,00 7,96 66,60.08,.060,60,00 7,7 6.80,5 9.97,9 6.69,6 7.7, ,5 Σελί 9 πό 6

20 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό Υ.. Δ ΣΟΦΙΑΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ Υ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΟΗΘΗΤΙΟ ΡΟΣΩΙΟ Δ.. Γ ΣΟΦΟΥΛΑΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Δ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ ΤΗΑ ΡΟΣΩΙΟΥ &ΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΑΘΟΟΥΛΟΥ ΥΓΝΙΑ 7577 ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΣΤΑΘΟΟΥΛΟΥ ΥΓΝΙΑ 7577 ΓΩΤΧΝΙΩΝ Τ.. ΣΤΑΑΤΑΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ 0695 Τ ΤΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΩΟΝΙΑΣ Τ.. Δ ΣΤΑΑΤΑΗ ΛΥΟΘΑ Τ ΗΧΑΝΙΩΝ Δ.. ΣΤΑΑΤΡΑΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 0980 Δ (ΑΝΔΡΑ) ΛΗΡΟΦΟΡΙΗΣ Δ.. ΣΤΑΑΤΗ ΓΩΡΓΙΑ 0007 Δ ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ-Λ Γ ΣΤΑΑΤΟΥΛΑΗΣ ΣΤΛΙΟΣ ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ - ΟΙΟΝΟΙΟΥ Τ.. Δ ΣΤΡΓΙΟΥ ΑΓΓΛΙΗ Τ (ΣΥΡΙΔΩΝ) ΤΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΩΝ Δ ΣΦΑΙΑΝΑΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ (ΙΧΑΗΛ) ΗΧΑΝΙΩΝ Δ ΣΦΑΙΑΝΑΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ (ΙΧΑΗΛ) ΗΧΑΝΙΩΝ Τ.. ΣΦΑΙΑΝΑΗΣ ΑΝΟΥΗΛ 0057 Τ ΗΧΑΝΙΩΝ ΟΛΙΤΙΩΝ ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ 5.970,00 9.,9 670, , ,6 05,0 7,8 97, 6,60 76,75 5,97.898,7 570,06 775, , 7.56,7.9,6 9.08,65,75.00, , , ,7.9, 05,0 8,6.505,08.755,67 76, 7.88,.0, 795,0 6.50,5 0,55.798,.06, 8.69, ,0 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ 8,08,00,80,00 7,96 66,60.08,.060,60,00 7,7 6.80,5 9.97,9 6.69,6 7.7, ,5 0,00.069,00.098,0.85,58,7 78,9 8,6,,75 79,67.098,0 87,5 0,99 0,98,8 96, 7,5,96 9,9 96, 0,00.99,00.69,00.75,68 7,60 89,8 5,90 8,,75 790,6 70,00.69,00 06,68 6,8,69 0,6 68,65 95,, 9,7 7,8 685,05 95, 0,00.50,00.0,00.606,,66 88,0,8 55,96,75 9,9 70,00.0,00 86, 67, 75,96,8 0,05 58,6 67,7 5,80,00,0 6,0 67,8 67,7 7, 7, 7, 6,9 7, 6,9 0,00.8,00.86,00.998,78 5,0 0,6 6,55 55,9.,08 50,00.86,00 7,78,9 8,6,9 55,50 660,5 6,5 7, 677,70 660,5 0,00.,00.,00.6,5 6,96 9,57 5,0 9,8,75 98,70.,00 0,5 6,96, 0,0 59,8 69,5,80 6, 77,8 69,5 0,00 96,00.0,00.50,,78,0 798, 70,00.0,00 7, 5,0 7,96 5,7 99, 5,65 6,6 0, 0,66 65, 99,0 0,00.59,00.59,00.68,0,77 98,97 60,96 5,7.085,7.59,00 9,0 0,9 5,9,88 90,88 5,86 8, 0,58 56, 5,86 0,00.588,00.88,00.970,58,8 00,7 6,79 50,56.,0 50,00.88,00,58 7,9 8,8,8 5,8 657,0 5,95 6,76 656,55 657,0 0,00.,00.,00.6, 6,57 90,70 5,7 8,76 9,00.,00 0, 6,57, 0, 59,5 7,00,80 6, 7, 7,00 0,00.8,00.75,8.780,9 98,,7,7 56,6,75 959, 50,00.75,8 0,6 96,7 6,6,7 0,8 55,79 79,6,76 58, 59,0 55,6 9,5 8,08 79,60,8,8,8,,8, 0,00.87,00.97,00.058,8,5 08,75 66,8 57,8,75.8,09 70,00.97,00,8, 9,7 5,, 69,05 7,9 8, 67,75 69,0 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α , ,8 670,00.9, ,75 05,0 07,8.05,7 76,8 76,75 5,97.996,9 60,79 89, 7.0, ,0.867, ,9,5.56,5 9.0, ,00.9,9 6.6,6 05,0 5,68.68,0.08,87 76, 8.077,97.0,59 89, ,9 0,55.90,58.5, ,6.05, 5,65 6,6 80,88,00 80,09,00 7,96 66,60.06,56.9,6,00 7,7 7.6, ,0 6.90,9.9,0 0.95, Σελί 0 πό 6

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μ ΣΥΜΑΣΗ ΟΡΙΣΜΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΑΘΜΟΛΟΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΟΡΙΑΣ ΚΩΙΚΟΣ ΘΣΗΣ : ΙΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΡ. ΘΣΩΝ: ΑΡΙΛΗ ΑΝΡΟΥ ΠΩΝΥΜΟ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΣΙΛΑΚΟΥ ΚΟΥΡΟΜΙΧΛΑΚΗ ΛΝΗ ΥΑΛΙΑ ΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΑΝΩ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α. ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π... ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΓΓΥΗ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΝΤΗ ΙΥΘΥΝΣΗ ΙΟΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Γεωργά Κατερίνα Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΚΝ.ΟΡΓ/ΚΗ ΜΟΝΑ Α ΟΝΟΜΑΤΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΙ Α E M X ΚΝΤΡΟ ΥΓΙΑΣ ΣΗΤΙΑΣ ΝΡΓΣ: ΜΙΚΤΣ: ΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΓΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΜΡΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 5, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΑΣ Σελίδα από 5 3 5 6 7 8 9 3 5 6 7 8 9 3 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9327 ΦΗΜΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΝΗΣΩΣ ΤΗΣ ΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1266 ΟΡΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΙΣ ΝΙΚΟ ΟΚΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 1 Νοεμβρίου 2013 Με την υπ αριθμ. 12268/16 10 2013 απόφαση της ιοικήτριας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ "

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛ. 210-5531742 / 210-5531744 / FAX 210-5531755 Σκαραµαγκάς 22-Μαϊ-13 Α/Α Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ υποψηφίων της αριθ. Αριθµός 1/644Μ/2008 προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων µε σειρά προτεραιότητας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ Α' ΓΥΡΟΣ Β' ΓΥΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝ (10) ΣΥΝ (9) 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. 272 274 546 21 26 2 ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14035414 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 14035436 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14035438 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14035415

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 17,8 ΒΕΖΔΡΕΒΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ 17,5 ΜΠΛΕΤΣΑ ΧΡΥΣΕΥΗ 16,6 ΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 16,5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 14123750 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΝΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 14123750 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 14123750 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΝΑ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 13123906 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΓΔΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Μητρώων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 130 - Μ..

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 130 - Μ.. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 130 - Μ.. ΡΟ ΟΥ Ειδικότητα : Ε ΙΑΝΟΜΕΩΝ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 1 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ819097 Οχι Ναι 1 12 0 0 0 0 0 18,09 0 800 0 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 17.1301 / 1 / 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 17.1301 / 1 / 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX E-MAIL ή ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL 99 130 Αβραμίδου 15 Αθανασιάδης Φωτεινή Κυριακή Γρηγόριος Μιλτιάδης 126 Αλεξανδρίδου Αναστασία Ιωσήφ 1 Ανδριανάκη ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΩΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Α.Μ. ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΟΣΗ ΧΡ. ΦΩΤ. ΧΡ. ΧΕΙΡΟΣ Φ. ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΕΛΤΟΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ 1998 1 47'34''99 Λυκουργιώτης Μιχάλης ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1997 2 50'30''23

ΕΠΙΔΟΣΗ ΧΡ. ΦΩΤ. ΧΡ. ΧΕΙΡΟΣ Φ. ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΕΛΤΟΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ 1998 1 47'34''99 Λυκουργιώτης Μιχάλης ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1997 2 50'30''23 ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 10000 μ. ΒΑΔΗΝ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΕΛΤΟΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ 1998 1 47'34''99 Λυκουργιώτης Μιχάλης ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1997 2 50'30''23 ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4ο ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1999 3 53'18''19 ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 400

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Α.Μ.Κ.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Α.Μ.Κ.Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 3102/1/2012 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 3102/1/2012 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101 - ΣΥΡΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101 - ΣΥΡΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ Ειδικότητα : Ε ΙΑΝΟΜΕΩΝ ΠΑΤΡΟΣ ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ sort sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΖΟΛΩΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΚ297304 Οχι Ναι 1 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕΚ Ή ΕΚ, Π.Ε. Ή Α.Υ. Ή ΠΟΛΙΤ.Θ., ΚΕ.ΣΥ.Π., ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΣΕΚ Ή ΑΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΠΕ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΓΡΑΣΕΠ, Ε.Κ.Φ.Ε., ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

ΕΚ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕΚ Ή ΕΚ, Π.Ε. Ή Α.Υ. Ή ΠΟΛΙΤ.Θ., ΚΕ.ΣΥ.Π., ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΣΕΚ Ή ΑΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΠΕ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΓΡΑΣΕΠ, Ε.Κ.Φ.Ε., ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΓΕΝΙΚΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ 1 ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9,75 0,38 1,00 11,13 0,50 0,50 11,63 1η 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ 1 ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11,00 0,00 1,00 12,00 1,00 1,00 13,00 1η 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ 1 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΑΓΑΘΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2009 Ν.3801/2009

31.12.2009 Ν.3801/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.14/02-06-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά) Α.Π. 1639 Ρόδος, 03.10.2014 Το, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην 2η (έκτακτη)/02.10.2014 συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ., αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση και ανακοίνωση των πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 502 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 14-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15013806 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 502 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 14-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15013806 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 502 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 14-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15013806 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΣΕ ΟΠΛΑ(Α) ΣΣΕ ΣΩΜΑΤΑ (Β) ΣΜΥ ΟΠΛΑ (Ο) ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15003971 ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : 1/133Μ/2009 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ( ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ) ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.204/01/2012 (Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ)

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.204/01/2012 (Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ / 1η ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ / 2η ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / 1η ΧΑΤΖΗΙΕΡΕΜΙΑΣ ΣΥΜΕΩΝ / 1η. ΛΕΣΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ / 1η

ΔΡΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ / 1η ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ / 2η ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / 1η ΧΑΤΖΗΙΕΡΕΜΙΑΣ ΣΥΜΕΩΝ / 1η. ΛΕΣΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ / 1η /ΜΗ 1 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / 1η 2 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / 1η 3 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΑΓΑΘΟΥΛΑ / 1η 4 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΛ ΣΥΡΟΥ ΖΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / 1η 5 6 7 ΣΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (323) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΧΑΝΙΩΝ (ΚΩΔ. 5051010)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (323) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΧΑΝΙΩΝ (ΚΩΔ. 5051010) 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΧΑΝΙΩΝ (ΚΩΔ. 5051010) 08047173 ΒΟΙΔΟΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 14076601 ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αγώνας #1, ΑΛΣΟΣ ΚΟΥΤΑΛΑ ΥΜΗΤΤΟΣ, 06.04.2014

Αγώνας #1, ΑΛΣΟΣ ΚΟΥΤΑΛΑ ΥΜΗΤΤΟΣ, 06.04.2014 Αγώνας #1, ΑΛΣΟΣ ΚΟΥΤΑΛΑ ΥΜΗΤΤΟΣ, 06.04.2014 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ 27km ## Αρ. Ονοματεπώνυμο Δελτ. Κατηγορία Ομάδα Χρόνος Πόντοι 1ος 2 ΔΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14319 ΑΝΔΡΩΝ ΠΕΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ 1.19.30 50 2ος 3 ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14039874 ΑΡΜΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 14039833 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14039875 ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14039876 ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 101 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 101 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 101 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ ΖΩΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ380278 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕ COURIER-ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΣΗ 2 GOCHEVA ZOYA YORDAN 1893998974 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ-ΧΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ υποψηφίων βάσει της ανακοίνωσης ΔΑΝΠΟ/1258/22.1.2014 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για τον Τομέα Αρχείων/Ιστορικό Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΦΟΡ1Φ-ΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 4ΑΘΦΟΡ1Φ-ΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ 4ΑΘΦΟΡ1Φ-ΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 16-05-2011 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ Την 17η εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τετάρτη, και ώρα 14:00 µ.µ., πραγµατοποιήθηκε συνεδρίαση δια περιφοράς της Επιτροπής Ερευνών (.Ε.) του

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς.

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Τα ομόματα είναι: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΒΡΕΦΗ 1 /

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. Τηλέφ.(Εσωτ.) 3187 ΚΟΙΝ : Φ. 392/21/128698 Σ. 2283 Αθήνα, 20 Δεκ 11

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. Τηλέφ.(Εσωτ.) 3187 ΚΟΙΝ : Φ. 392/21/128698 Σ. 2283 Αθήνα, 20 Δεκ 11 ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Πίνακα Αποδεκτών ΔΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/3γ Τηλέφ.(Εσωτ.) 3187 ΚΟΙΝ : Φ. 392/21/128698 Σ. 2283 Αθήνα, 20 Δεκ 11 ΘΕΜΑ: Κύρωση Πίνακα Ωρομισθίου Διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 1 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Άνω Αρχάνες, Ηράκλειο Κρήτης Κεφαλαιακή Εισφορά 2 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνω

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 1 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Άνω Αρχάνες, Ηράκλειο Κρήτης Κεφαλαιακή Εισφορά 2 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνω Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 1 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Άνω Αρχάνες, Ηράκλειο Κρήτης Κεφαλαιακή Εισφορά 2 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνω Αρχάνες, Ηράκλειο Κρήτης Κεφαλαιακή Εισφορά 3 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 19/2014 ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 19/2014 ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. αποφ.: 19/ 2014 ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 1 / 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-1-2014 Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ( ΛΚ Μ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 29 1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (253) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΚΩΔ. 1451020)

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (253) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΚΩΔ. 1451020) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας 14034341 ΑΒΝΤΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΗΓΗΚΕΜΠΙΡ ΕΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 14034419 ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 58 6 ΔΑΡΑΜΗΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ 7 ΔΙΓΚΛΙΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ-

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 58 6 ΔΑΡΑΜΗΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ 7 ΔΙΓΚΛΙΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ- ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ 91 2 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ 91 3 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ Δ/ΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 4 ΑΥΓΕΡΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail: eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 16/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail: eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 16/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ.: 999655324 ΔΟΥ: Αμαρουσίου ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 14075392 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 14029308 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9335 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1267 1 Νοεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Με την υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 4339 ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 707596000 Οχι 1 12 8,44 56 800 0 0 0 0 0 337,60 392 1 Οχι 1.529,60 1 4257 ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 15 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Χ249294 Οχι Οχι 1 12 4 2 7,70 72 800 0 200 60 0 0 308,00 420 Οχι 1 Οχι 1.788,00 1 6 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 0/09/0 ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Σελίδα ΤΡΑΚΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΟΣ ΚΟΣΚΙΝΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΑΧΑΝΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Δεν έχει μεταπτυχιακό. Διαθέτει επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 51931 ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 200 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 40475 42009 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 04/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ. Από : ΑΒΕΛΙ Η ΤΑΤΙΑΝΑ Εως : ΒΡΟΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ. Από : ΑΒΕΛΙ Η ΤΑΤΙΑΝΑ Εως : ΒΡΟΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015 ΚΑ ΤΑ Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α/Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 110 Από : ΑΒΕΛΙ Η ΤΑΤΙΑΝΑ Εως : ΒΡΟΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣ 2ο 111 Από : ΓΑΒΑΛΙΑΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 19/28-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 202/2012 Θέμα:«Κατάταξη των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 12-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 5 η / 2012 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 5 η / 2012 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Πληρ. Σαράντης Τύπου Τηλ. Γραμματείας : 231330 4051 Email : sarantis.typou@n3.syzefxis.gov.gr ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 17-5-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.206/01/2012 (Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ)

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.206/01/2012 (Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015 Επιλογή εξωτερικών συνεργατών για την εκτέλεση του Υποέργου [2] «Υποστήριξη Προμηθευτών Λογιστική Εκκαθάριση Επαλήθευση Επιλεξιμότητας Δαπανών Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

22η Σειρά Ε.Σ...Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Σ..

22η Σειρά Ε.Σ...Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Σ.. ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Εξέτασης: /07/0 5 6 7 8 9 0 ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΑΡΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20 ΑΒ712726 2 ΛΙΜΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 882 Ξ987789 3 ΒΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1598 Ρ519905

1 ΣΑΡΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20 ΑΒ712726 2 ΛΙΜΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 882 Ξ987789 3 ΒΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1598 Ρ519905 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με σειρά προτεραιότητας (προκήρυξη 1/2008) Όπως διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ:13:00-17:30 ΠΕΜΠΤΗ:15:00-19:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13:00-17:30 20,21,24,27,28/11 1,4,5,8,11,12,15/12

ΔΕΥΤΕΡΑ:13:00-17:30 ΠΕΜΠΤΗ:15:00-19:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13:00-17:30 20,21,24,27,28/11 1,4,5,8,11,12,15/12 ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Β ΠΕΡ) ΓΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ,ΠΕΜΠΤΗ,ΠΑΡΑΚΕΥΗ: 7:30-12:00 ΔΕΥΤΕΡΑ:13:00-17:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13:00-17:30 ΔΕΥΤΕΡΑ: 12:30-17:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 12:30-17:00 1.ΚΟΥΦΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Τόμα - Δρένου Τηλ:2310/998120 Fax: 2310/998122 e-mail: info@physics.auth.gr Κτίριο: Γραμματειών Σχολής Θετικών Επιστημών

Πληροφορίες: Μ. Τόμα - Δρένου Τηλ:2310/998120 Fax: 2310/998122 e-mail: info@physics.auth.gr Κτίριο: Γραμματειών Σχολής Θετικών Επιστημών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Τμήμα Φυσικής Πληροφορίες: Μ. Τόμα - Δρένου Τηλ:2310/998120 Fax: 2310/998122 e-mail: info@physics.auth.gr Κτίριο: Γραμματειών

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 191 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α ΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΧΑΜΖΑΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ 03229 «ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΛΥΤΡΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΤΣΩΝΗ 8,5 8:20 ΛΥΤΡΑΣ ΛΑΛΟΥΜΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 9 8:40 2 ΛΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

1 ΧΑΜΖΑΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ 03229 «ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΛΥΤΡΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΤΣΩΝΗ 8,5 8:20 ΛΥΤΡΑΣ ΛΑΛΟΥΜΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 9 8:40 2 ΛΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 13 12 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΙΘΟΥΣΑ Τ3 Α/Α ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ ΡΙΑ Α.Μ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠ ΩΝ Β ΑΞΙΟΛΟΓΗΤ ΗΣ Γ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (αλφαβητική σειρά)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (αλφαβητική σειρά) ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» Αρ. Πρωτ.: 1627

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας : ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Φορέας : ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Μ. Φορέας : ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Υπηρεσία : ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Έδρα Υπηρεσίας : ΠΛ.ΗΡΩΩΝ 1 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Διάρκεια Σύμβασης : Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Η επιτροπή πρακτικής άσκησης παρέλαβε αιτήσεις με επιλεγμένο φορέα από τους παρακάτω σπουδαστές/σπουδάστριες: 1. Αϊβαζίδης Θρασύβουλος (α.π. 555/24-9-2013)

Διαβάστε περισσότερα

Αίθουσα «ΑΝ ΡΟΓΕΩ» ήµου Ηρακλείου

Αίθουσα «ΑΝ ΡΟΓΕΩ» ήµου Ηρακλείου 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Αίθουσα «ΑΝ ΡΟΓΕΩ» ήµου Ηρακλείου ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΗΣ 7 ης Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ & ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. ΜΟΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 35 ΡΟΔΟΣ Τ.Κ.85100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : email : emedod@sch.gr Ιστοσελίδα: http://emedod.mysch.gr/ Facebook: www.facebook.com/emedod Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2014-2015

Επιτυχόντες 2014-2015 Επιτυχόντες 2014-2015 1 ΨΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 2 ΣΚΑΝ ΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 3 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 4 ΜΠΟΡΜΠΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 5 ΑΡΤΖΟΥΧΑΛΤΖΗ ΜΠΕΤΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΒΟΠ-ΓΞΛ ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΑΕΝ/ΚΡΗΤΗΣ

ΑΔΑ: Β43ΒΟΠ-ΓΞΛ ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΑΕΝ/ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜ. ΕΣ 0-0 ΑΕΝ/ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ε.Σ ΓΕΝΙΚΩΝ Α',Β' & Ε.Σ Γ' ΙΚΑΝΟΤΗΣ (ΑΝΙ) Ε.Σ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α',Β' ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ ΣΥΝΞ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα