ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ"

Transcript

1 ΛΛΗΝΙΗ ΔΗΟΡΑΤΙΑ ΡΙΦΡΙΑ ΡΗΤΗΣ ΡΙΦΡΙΑΗ ΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΛΑΤΙΑ ΛΥΘΡΙΑΣ, ΧΑΝΙΑ, 7, 8079 ΑΦ: , ΔΟΥ: ' ΗΡΑΛΙΟΥ ΙΣΘΟΔΟΤΙΗ ΑΤΑΣΤΑΣΗ (0) όν ΑΡ.ΔΙΑΙΟΥΧΩΝ :#8# ΟΣΟ : #9.05,05 # ΗΝΑΣ : Αύγυ 0 - Τκκή & Ανρκή ί ΑΑ ά.:6. ερί: Αύγυ Οκ. Έ: 0.Α..: Υ/ Φρέ: 07-0 A/A Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό.. ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ 008 Δ.. Γ ΑΓΓΛΙΟΥΔΑΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ Δ ΤΧΝΙΩΝ (ΘΟΔΩΡΟΣ) Δ ΑΓΓΛΟΓΙΑΝΝΑΗ ΛΝΗ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΡΙΑΛΛΟΝΤΟ 0595 ΡΙΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΟΝΟΙΑΣ ΑΛΑΝΟΣ ΝΑΟΥ (ΥΑΓΓΛΟΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ Δ.. ΑΛΞΑΝΔΡΑΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ Δ (ΑΝΔΡΑΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ ΑΟΥΝΤΖΑ ΑΙΑΤΡΙΝΗ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ Δ.. Γ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ Δ (ΙΧΑΗΛ) ΣΡΑΤΓΧΥ Τ.. ΑΝΑΣΤΑΣΑΗ ΛΥΘΡΙΑ Τ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) ΤΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΩΟΝΙΑΣ Τ.. ΑΝΑΣΤΑΣΟΟΥΛΟΥ Τ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΩΝ/ΝΟΣ) ΑΓΓΛΑΤΩ ΥΓΙΑΣ & Δ.. Γ ΑΝΔΡΑΔΑΗ ΑΡΓΥΡΩ Δ ΤΧΝΙΩΝ (ΥΣΤΡΑΤΙΟΣ) Δ.. Γ ΑΝΔΡΑΔΑΗ ΑΡΓΥΡΩ Δ ΤΧΝΙΩΝ (ΥΣΤΡΑΤΙΟΣ) ,00.99,00.9,00.55,70 8,9 9,7 56, 9,6 980, 50,00.9,00 06,70 7,,9 0,9 7,88 90,6,7 6,98 75,9 90,5 0,00.09,00.0,.75,0 95,0 0,75,9 5,06,75 97,.0, 95,07 90,66 6,50,9 0,5 66,7 86,06,0 58, 57, 8,6 75,8 86,06 0,00.98,00.98,00.9,5 88,0,5 70,0 6,8,75.78,8.98,00 66,5 6, 9,8,6,9 69,,9,00 9,58 9,66.07,7 69, 0,00.99,00.569,00.689,0,86 00, 6,7 5,,75.08,09 70,00.569,00 0,0 9, 5,69, 6,8 59,05 9, 07,8,8 650,95 59,0 0,00.7,.9,.06,08 5,00 9,5 7,00 6,8,75.9, 50,00 00,00.9,,95,9,98 8,87 76,6 7, 5,8,86 8,87 76,60 0,00.99,00.69,00.76,7 0,9 9,7 57, 9,6,75.007, 70,00.69,00 07,7 7,,69 0,5, 50,57, 7,8 69,59 50,57 0,00.66,.7,.86, 5,0 0,6 6,7 55,9,75.7,79 70,00.7,,0,9 7,,68 5,0 6,90,8,6 6,6 6,89 0,00.77,.87,.955, 8,8, 69, 58,96,75., 70,00.87, 7,8, 8,7,0 0,6 57,7 5, 0,95 6,5 8,8 57,6 0,00.5,00.6,9.70,6 9, 96,6 58, 5, 96,97.6,9 09,5 9,,6 0,0 6,5 8,9,0 7, 505,67 8,8 0,70 0,70,76 5, 0,70,06 0, 0,9 5,,50 0,5 0, 6,6 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α.. 70,00.0,9.8, 6.,7 88,0 5,00 95,0 0,75,9 56,08 87,0 56,67,8,5 0.09,8 80,00 00,00.8,.88,6 6, 90,66 6,50,9 9,0,9,0 90, ,9,9,00,0 7, 58, 57,,50,87 8, 96,9 6.0, ,09 Σελί πό 6

2 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό 000 Δ.. ΑΝΔΡΑΔΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ ΟΗΘΩΝ (ΑΝΟΥΗΛ) ΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ ΑΝΔΡΑΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΛΙΤΙΩΝ ΗΧΑΝΙΩΝ Δ ΑΝΖΑΗ ΥΑΓΓΛΙΑ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ Γ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΣΙΛΙΗ (ΩΝ/ΝΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ - ΟΙΟΝΟΙΟΥ Τ.. ΑΟΣΤΟΛΑΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ Τ (ΑΝΟΥΗΛ) ΗΧΑΝΙΩΝ Δ ΑΟΣΤΟΛΟΟΥΛΟΥ ΟΛΙΤΙΩΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΧΑΝΙΩΝ Τ.. Δ ΑΡΧΟΝΤΑΗ ΑΡΙΑ Τ (ΑΝΟΥΗΛ) ΗΧΑΝΙΩΝ Δ.. ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΑΗ 09 Δ ΑΙΑΤΡΙΝΗ ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ Δ.. ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΑΗ 09 Δ ΑΙΑΤΡΙΝΗ ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ Δ.. ΑΟΥΡΑΗ ΔΙΑΑΝΤΩ Δ ΤΧΝΙΩΝ Δ.. ΑΟΥΡΑΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ Δ ΤΧΝΙΩΝ (ΑΝΟΥΗΛ) ΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΤΡΟΛΟΓΩ ΑΛΣΑΑΗΣ ΙΧΑΗΛ 0668 (ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ) ΔΙΡΑΙΩΣΗΣ ΥΟΘ ΟΛΙΤΩΝ Τ.. ΑΑΣ ΓΩΡΓΙΟΣ 0588 Τ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΤΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΩΟΝΙΑΣ ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ 70,00.0,9.8, 6.,7 88,0 5,00 95,0 0,75,9 56,08 87,0 56,67,8,5 0.09,8 80,00 00,00.8,.88,6 6, 90,66 6,50,9 9,0,9,0 90, ,9,9,00,0 7, 58, 57,,50,87 8, 96,9 6.0, ,09 0,00.59,00.59,00.68,0,7 98,97 6, 5,7,75.08,.59,00 9,0 0,9 5,9,87 90,69 5,56 8, 0,58 56,9 5,56 0,00.8,00.5,58.88, 0,9 6,6 88, 5,06 7,0.0,86 50,00.5,58 6,7 0,8 5,55 5,,0 76,9 50,9 8,0 0, 86,6 50,9 0,00.09,00.79,00.590,7 9,9 9,9 57,8 7,0,75.06,9 70,00.79,00,7 5,55,79,6 85,9 50,65 6,98 9,58 59, 50,6 0,00.59,.769,.899,95 9,50 9,70 56,70 5,66,75.7,9 50,00.769, 0,6 9,50 7,69,9 0, 66,60 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ, 5,9 66,76 66,59 0,00.87,00.87,00.985,, 05, 6,56 57,8.09,56.87,00 8,, 8,7,76 5,70 65,78 6,8 6,9 675,67 65,78 0,00.09,00.67,9.0,77,6,57,5 9,70.9,7.67,9,86 08,99,87,8,9 595,69 6,7,85, 9,0 595,68 0,00.,00.59,7.568,80 7,75 8,76 5, 5,0.06,7 70,00.59,7 09,08,90,60,59 85,56 50,69 6,9 9,9 507, 50,68 0,00 96,00 96,00.0,56 9,97 76,0,85 9,96,75 689,7 96,00 79,56 9,97 9,6 0,00,7,08 9,6 5,09,7 8, 8, 8,65 -, 8, 0, 0,08 -, 9,50 0, 0,6 0,87 0,00.560,00.560,00.68,65, 0, 6,65 55,08 86,7.560,00,65, 5,60, 9,8, 9,00 57,58,0 85,8, 0,00.99,00.99,00.66,9,7 98,97 6, 5,7,75 65,77.99,00 7,9 0,9,99,59 85,66 5,89 7,8 08, 9,98 96,7 5,88 0,00.0,00.7,00.68,8 5, 80,6 50,9,56 968,85 70,00.7,00 97,8,9,7,9 8,,78 5, 99,5 8, 0,00.6,00.6,00.5,7,6 77,0 7,66 0,56,75 85,69.6,00 90,7 0,,6 7,8 6,5 9,0,8 0,68 6, Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α.. 60, ,05.566, ,9 88,0,6 9,57 08, 0,75,9 68,89.97,8.7,09 978,,75.7,97 60,00 650,00.566,88.5, 6, 08,99 66,6 6,50,9 60,9 9,6,50.9,6.060,5,9,00,0,8 58, 57,,00 76,67 90, 65,.80,.057,5 Σελί πό 6

3 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό 0069 Δ.. Γ ΑΣΙΛΑΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ 080 Δ (ΑΣΙΛΙΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ ΤΟΥΡΙΣΟΥ.. ΧΑΝΙΩΝ Δ ΓΛΙΡΗΣ ΑΝΟΥΗΛ (ΛΩΝΙΔΑΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΡΙΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΟΝΟΙΑΣ Τ.. ΡΥΟΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ (ΗΛΙΑΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΟΥ ΤΗΑ ΟΛΙΤΙΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.. Χ ΙΤΤΩΡΑΗΣ ΑΡΙΣΤΙΔΗΣ ΟΛΙΤΙΩΝ (ΩΝ/ΝΟΣ) 0060 ΗΧΑΝΙΩΝ ΙΤΤΩΡΑΗΣ ΑΡΙΣΤΙΔΗΣ ΟΛΙΤΙΩΝ (ΩΝ/ΝΟΣ) 0060 ΗΧΑΝΙΩΝ Δ.. ΛΑΖΑΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ 9800 Δ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ-Λ Τ.. ΛΑΧΟΥ ΑΛΛΙΟΗ Τ ΔΙΟΙΗΣΗΣ (ΣΥΡΙΔΩΝΑ) ΟΝΑΔΩΝ ΤΟΙΗΣ ΟΓΙΑΤΖΑΗΣ ΑΝΤΛΗΣ ΓΩΤΧΝΙΩΝ Δ ΟΛΙΑΗΣ ΑΝΟΥΗΛ ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ ΤΗΑ ΔΙΑ ΙΟΥ ΑΙΔΥΣΗΣ ΑΙ ΣΤ ΟΥΛΓΑΡΑΗΣ ΑΤΘΑΙΟΣ (ΧΑΡΑΛΑΟΣ) 090 ΗΧΑΝΙΩΝ Δ ΓΑΡΙΛΑΗ ΑΡΙΑ (ΙΩΑΝΝΟΥ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ Δ ΓΑΡΙΛΑΗ ΑΡΙΑ (ΙΩΑΝΝΟΥ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΣΙΛΙΟΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ 60, ,05.566, ,9 88,0,6 9,57 08, 0,75,9 68,89.97,8.7,09 978,,75.7,97 60,00 650,00.566,88.5, 6, 08,99 66,6 6,50,9 60,9 9,6,50.9,6.060,5 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ,9,00,0,8 58, 57,,00 76,67 90, 65,.80,.057,5 0,00.5,00.,00.5,8,9 97,9 6, 5,00,75 76,7 70,00.,00,8 8,5, 0,9 7,67 8,9 5,55 78,7 8,.57, 8,8 0,00.66,00.56,00.659,56,6 08, 58,87 59,8.,0 70,00.56,00,56,6 5,6,8 56,66 556,0 8,0 0,7 57,6 556,0 0,00.8,9.,9.,00 7,00 06,5 65,7 55,9,75.508,5 70,00 50,00.,9 09,8,,50 80,6 75,6 5,66 5,0,6 7,8 75,6 0,00.5,00.579,66.905,55 05,6,96 7,9 50,89.089,75 50,00.579,66 5,89 0,57 67,9 7,9,7 7,76 5,88 5,80 58, 6,9,59 85,80 5,87 90,0 90,0 09,05 6,0,9,7 70,06 90,0 8,65,05,89,7, 70,06 0,90,6,8 8,99 0,00 9,00.0,9.08,87,7 78,70,5,56 755,0 50,00.0,9 8,95,7 0,5 8,77 77,55 5,6 5,77 77,55 0,00.,00.9,00.87, 5,07 87,6 8,9 6,76,75 857,95 50,00.9,00 96, 5,07,9 8, 8,98 9,78,8 9,6 8,97 0,00.906,00.956,00.00,68 7,05 07, 66,8 58,60,75.9,67 50,00.956,00,68,95 9,56 5,69 58,7 696,8 8,90 9, 707,0 696,8 0,00.09,00.59,00.65,,50 06, 56,8 58,00,75.5, 0,00.59,00,,50 5,9,8, 567,7 8, 0,58 55,80 567,7 0,00.09,00.55,8.65,5 5,8 9,5 0, 50,,75.0, 50,00.55,8 79,70 80,7 58,0 0,67,6 6,59 50,7,56 5, 7, 59, 50,70 0,00.09,00.79,00.597,08,9 0,57 56,8 55,88.06,7 70,00.79,00 8,08,9,79,0 8,6 5,6 6,98 9,58 550,7 5,5 9, 9, 9, 9,6 9, 9,6 0,00.98,00.05,00.06,8 5,0 5, 7,6 6,0,75.6,09 70,00.05,00 5,8 7,55 0,5 6,9 59,07 7,05 5,,06 7,9 7,0 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α.. 960, , , ,5 88,0,6 0,57 65,08 95,80,5.08,5.86,67.80,7.68,6 5,00.958,87.60,00 900, ,0 5.00, 6, 08,99.09,7 9,6,68 966,77 7,87 78,90.878,8 7.06,85,9,00 6,8 6,8 6,8 78,5,00.09,76.6,85 998,.089, ,0 Σελί πό 6

4 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό Δ.. Δ ΓΑΛΛΙΑΗ ΑΣΑΣΙΑ Δ ΛΗΡΟΦΟΡΙΗΣ Δ.. Δ ΓΑΛΛΙΑΗ ΑΣΑΣΙΑ Δ ΛΗΡΟΦΟΡΙΗΣ Γ ΓΩΡΓΑΤΖΗ ΛΥΘΡΙΑ ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΓΩΡΓΙΤΖΙΗΣ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΧΑΝΙΩΝ (0) όν Τ.. ΓΙΑΣΑΦΑΗΣ ΑΦΙΛΟΣ Τ ΑΓΓΛΑΤΩ ΥΓΙΑΣ & Τ.. ΓΙΑΣΑΦΑΗΣ ΑΦΙΛΟΣ Τ ΑΓΓΛΑΤΩ ΥΓΙΑΣ & Δ.. Δ ΓΝΑΦΑΗ ΑΤΣΑΡΙΑ Δ ΡΑΣΙΑ (ΙΛΑΡΙΩΝ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ Δ.. Δ ΓΝΑΦΑΗ ΑΤΣΑΡΙΑ Δ ΡΑΣΙΑ (ΙΛΑΡΙΩΝ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ Δ.. Γ ΓΝΑΦΑΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ Δ (ΥΤΥΧΙΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ Τ.. ΣΤ ΓΟΥΓΟΥΣΗ ΑΡΙΑ (ΙΩΑΝΝΗ) Τ ΗΧΑΝΙΩΝ Τ.. ΓΟΥΛΑΗΣ ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ (ΘΙΣΤΟΛΗΣ) ΤΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΩΟΝΙΑΣ Δ.. Δ ΔΑΛΙΡΑΗ ΝΙΗ Δ (ΣΥΡΙΔΩΝ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ Δ.. Δ ΔΑΛΙΡΑΗ ΝΙΗ Δ (ΣΥΡΙΔΩΝ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ 960, , , ,5 88,0,6 0,57 65,08 95,80,5.08,5.86,67.80,7.68,6 5,00.958,87.60,00 900, ,0 5.00, 6, 08,99.09,7 9,6,68 966,77 7,87 78,90.878,8 7.06,85,9,00 6,8 6,8 6,8 78,5,00.09,76.6,85 998,.089, ,0 0,00.0,00.00,00.9,87 7, 80,69 5,8,76,75 86, 70,00.00,00 9,87,07,00 9, 9,78 0,66 0,00,00,56 0,65 0,5 0,5 09,85 98, 0,5 5,,05 98,,67,09,6 0,00.588,00.658,00.78,5,6 99,9 6,7 5,0,75 7,9 70,00.658,00,5 9,5 6,58,0,0 86,5,5 80,5,6.0,5 86, 0,00.568,00.78,08.8,5 8,80 8,9 5, 5,57.6,60 70,00.78,08 67, 7, 76,59 5,,09 79, 608,0 7,8 8,0 7, 5,6 9,9 608,0 0,00.87,00.57,00.6,7 9,7 97,7 5,09 5,97,75 9,6 70,00.57,00 0,7 9,7,57 9, 6,8, 5, 7, 6,8,79,79,79,9,79,9 0,00.76,00.76,00.657,6,09 9,97,76,75 808,09 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ.76,00 8,6,0 7,,76 9,75 0,05 9,6 6,9 89,5 0,0 0,70 0,70 0,70 0, 7,6 0,70 0,, 7,6,50, 0,00.99,00.99,00.778, 9,85 9,7,99,75 966,76.99,00 79,,0 7,,99 0, 65, 8,8 9,6 8,8 8,8 0,00.07,00.085,0.7,, 8,9 6,,,75 780,80.085,0 88,, 0,85 9,98 90,0 7,,70 9,5 90,0 0,00.87,00.897,00.07,8 6, 05, 65, 57,8.57,66 50,00.897,00 0,8, 8,97 5,9 5,77 678,8 7, 7,9 680,5 678,8 0,00.0,00.0,00.0,7, 80,69 9,7,76,75 55,6.0,00 90,7,07,0,7 77,6 8,5 59,8,60 865,0 77,6 9,0 9,0 9,0 8,5 9,0 8,5 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α...0, , , 69.75,8 88,0 80,9,6 0,57 58,88,09 66,78.9,80.7,.07,5.759,9 7,5.789,8.690,00 900, , 7.05,96 6, 886, 08,99.57, 68, 87,.59,70 56,5 9,9.87,0.070,9,9,00 79,09 6,8 99,8 99,68 9,9,50.0,.965,.00, , ,57 Σελί πό 6

5 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό ΔΑΑΝΑΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ 0997 ΗΧΑΝΙΩΝ ΔΑΑΝΑΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ 0997 ΗΧΑΝΙΩΝ Δ ΔΑΙΑΝΑΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ 8605 ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ Δ ΔΑΙΑΝΑΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ 8605 ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ Γ ΔΑΣΑΛΑΗ ΑΝΝΑ (ΑΝΔΡΑ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ Γ ΔΑΣΑΛΑΗ ΑΝΝΑ (ΑΝΔΡΑ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ Τ.. Δ ΔΑΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Τ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΧΑΡΑΛΑΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ Τ.. Δ ΔΑΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Τ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΧΑΡΑΛΑΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ Τ.. ΔΙΓΝΑΗ ΑΡΙΑ (ΙΧΑΗΛ) Τ ΔΙ.ΥΟΘΣ ΟΛΙΤΩΝ ΔΙΑΡΟΥ ΥΑΓΓΛΙΑ (ΧΑΡΑΛΑΟΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΔΙΑΡΟΥ ΥΑΓΓΛΙΑ (ΧΑΡΑΛΑΟΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΔΟΞΑΗ ΛΝΗ ΗΧΑΝΙΩΝ Δ.. ΣΤ ΙΟΣΙΝΤΑΗΣ 0586 Δ ΤΧΝΙΩΝ ΑΝΟΥΗΛ (ΓΩΡΓΙΟΥ) ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ.0, , , 69.75,8 88,0 80,9,6 0,57 58,88,09 66,78.9,80.7,.07,5.759,9 7,5.789,8.690,00 900, , 7.05,96 6, 886, 08,99.57, 68, 87,.59,70 56,5 9,9.87,0.070,9,9,00 79,09 6,8 99,8 99,68 9,9,50.0,.965,.00, , ,57 0,00.98,00.50,00.955,5 8,7 50,8 9,5 7,6 6,8.56,7 0,00 00,00.50,00 5,5 77,6 6,8 5,0 8, 0,8 78, 6,58 6,5 50,06.9,7 78, 50,0 50,0 50,0 9,80 50,0 9,80 0,00.7,00.87,00.6,0 9,70 58, 50,56,75.06,9 50,00.87,00,50 7,9,87,6 86, 5,0 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ 7,8 9,7 59, 5,09-5,00-5,00-58,78 -,9-5,00-7,78 -,5 -,9 -,78 -,0-5,59 0,00.60,00.690,00.8,76,68 9,0 57,57 8,96.,6 70,00.690,00,76 6,7 6,90,58,59 60,8,5,80 59, 60,8 99,7 99,7 99,7 98,97 99,7 98,97 0,00.8,00.08,00.55,55 8,50 87,0 5,5 6,7,75.07,7 70,00.08,00 07,55 5,0,08,0,98 5,87 5,0 8,6 67,8 5,87 5,6 5,6 5,6,66 5,6,66 0,00.,00.6,00.6,57 6,6 90,8 8,7 8,8 9,5 0,00.6,00 0,57 6,6,6 5,7 56,,5 5, 50, 56, 0,00.0,00.,00.60,7 9,7 97,70 5,9 5,96,75 96,08 0,00.,00 9,7 9,7, 0,9 6,8 8,0 6, 98,6 8,0,,,,7,,7 0,00.98,00.5,00.90, 8,7 5,07, 7,5 6,0.58,6 70,00 00,00.5,00 5, 77,6 7,55,5 7,7 8,9 79, 6, 9,06.,5 79, 0,00 858,00.06,78.9,6 9,6 7,89,69 9,8,75 79,68 0,00.06,78 8,85 9,6 0,7 96, 5,9 0,7 6,95 96, Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α...70, , , 8.8,95 88,0 80,9,6 0,57 86,6,09 66,78.658,7.9,6.668,56.7,7 5,5 5.07,.0,00.700, , 8.8,8 6, 886, 08,99.8,65 68, 87,.569, 676, 56,6., ,7,9,00 79,09 6,8 99,8 99,68 9,9,50.595,.08,7.60,75.0,8 5.90,9 Σελί 5 πό 6

6 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό ΛΥΘΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΗΧΑΝΙΩΝ Γ ΖΑΤΑΗΣ ΛΩΝΙΔΑΣ (ΑΝΤΩΝΙΟΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ Υ.. Δ ΖΙΩΓΑΣ ΑΛΞΑΝΔΡΟΣ Υ (ΣΤΡΓΙΟΣ) ΙΛΗΤΩΝ Τ.. ΖΟΑΝΑΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ Τ (ΛΩΝΙΔΑΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΟΥ Γ ΖΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ) ΑΘΗΓΗΤΩΝ Τ.. ΘΟΔΟΣΟΥΛΗΣ ΤΡΟΣ 0777 Τ (ΙΧΑΛΗΣ) ΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΥΧΙΟ ΘΟΔΩΡΑΗΣ ΑΝΟΥΗΛ (ΥΤΥΧΙΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ ΘΟΔΩΡΑΗΣ ΑΝΟΥΗΛ (ΥΤΥΧΙΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ Δ.. ΘΩΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΝΤΩΝΙΟΣ) Δ.. Γ ΑΑΛΑΗ ΣΩΤΗΡΙΑ Δ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ ΓΡΑΑΤΩΝ ΤΗΑ ΟΛΙΤΙΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.. Χ Δ ΑΛΑΪΤΖΑΗ ΙΡΗΝΗ 0076 (ΑΝΤΛΗΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ Δ ΑΛΑΪΤΖΑΗ ΙΡΗΝΗ 0076 (ΑΝΤΛΗΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ Δ ΑΛΑΪΤΖΑΗΣ ΙΧΑΗΛ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ.70, , , 8.8,95 88,0 80,9,6 0,57 86,6,09 66,78.658,7.9,6.668,56.7,7 5,5 5.07,.0,00.700, , 8.8,8 6, 886, 08,99.8,65 68, 87,.569, 676, 56,6., ,7,9,00 79,09 6,8 99,8 99,68 9,9,50.595,.08,7.60,75.0,8 5.90,9 0,00.0,00.0,00.5,6,9 8,78,6 7,8 65,0,75.55,7.0,00,6 69,67 8,78 0,,68 9,80 577,6 50,58 6,8 0,6.90,6 577,6 0,00.60,00.690,00.8,0,6 07,57 57,57 58,88,75.0,90 70,00.690,00,0,6 6,90,9 8,9 65,5,5,80 590,0 65,5 0,00.090,00.0,00.65,60 69,0,0,75 90,7 0,00.0,00 5,60 6,70 5,6,0,00 7,88 5,6 0,00.5,07.8,07.967, 6,09 06,5 65,66 55,9,75.9, 50,00 50,00.8,07 6,,9 8,,57 6,90 66,66 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ 5,78 6,6 67,99 66,66 0,00.578,.578,.697,,56 97, 60,6 50,56,75 990,5.578, 9,0 7,9 5,78, 00,8 95,6 9,6 6,5,56 706,9 95,6 0,00.87,00.897,00.05,,07 99,50 6,8 5,0,75.66,77 50,00.897,00 8, 0,5 8,97 5, 9,6 68,9 7, 7,9 668,6 68,8 0,00.98,00.05,00.79,9 6,9 8,97 5, 70, 6,0.6,7 70,00.05,00 6,9 7,66 7,55 0,5 5,05 6,0 68, 5,,06.5,67 68, 9,80 9,80 9,80 9,0 9,80 9,0 0,00.99,00.99,00.66,9,0 98,97 6,09 5,7,75.060,6.99,00 7,9 0,9,99,60 85,78 50, 7,8 9,98 555,88 50,0 0,00.99,00.99,00.0,08 8,9 89,8 55,56 8,,75 96,8.99,00 0,08 6,8,99 56,97 68,,8 5,98 65,80 68, 0,00.66,00.58,08.908,6 05,5,0 7,6 58,87,75.06, 70,00.58,08 6,8 0,89 68,0 7,6, 8,68 5, 5,8 8,0 6,8,6 86,0 5, 6,07 6,07 6,07 5,57 6,07 5,57 0,00.7,00.99,8.809, 00,0,5,99 60,7,75 99,0.99,8 09, 99,9 6,9,99 0,7 70,59 95,5 5,00 8,0 59,99 0,00 88, 95,50 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α...800, , 9.05, 05.5, 88,0 50,,6 0,57.8,79 00,5 59,.0,0.985,06.05,66.6,7 7, ,08.860,00.950, ,.8, 6,., 08,99.765,80 00,7 79,56.906,7 8,9 68,5 5.6,7.000,67,9,00,0,00 6,8 99,8 66,08 7,76,50.9,.65,0.799,79.89,6.59, Σελί 6 πό 6

7 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό Τ.. ΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΗΣ 0077 Τ ΑΝΟΥΗΛ (ΔΗΗΤΡΙΟΣ) ΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΥΧΙΟ ΣΥΓΟΙΝΩΝΙΑΩΝ ΡΓΩΝ Τ.. ΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΗΣ 0077 Τ ΑΝΟΥΗΛ (ΔΗΗΤΡΙΟΣ) ΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΥΧΙΟ ΣΥΓΟΙΝΩΝΙΑΩΝ ΡΓΩΝ Τ.. ΑΛΟΓΡΑΗΣ ΑΝΔΡΑΣ Τ ΗΧΑΝΙΩΝ Τ.. ΑΛΟΓΡΑΗΣ ΑΝΔΡΑΣ Τ ΗΧΑΝΙΩΝ Υ.. Δ ΑΛΟΓΡΑΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Υ (ΑΡΙΣΤΟΤΛΗΣ) ΟΗΘΗΤΙΟ ΡΟΣΩΙΟ Τ.. ΑΛΟΓΡΑΗΣ ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 09 Τ (ΙΧΑΛΗΣ) ΑΓΓΛΑΤΩ ΥΓΙΑΣ & Τ.. ΑΛΟΓΡΑΗΣ ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 09 Τ (ΙΧΑΛΗΣ) ΑΓΓΛΑΤΩ ΥΓΙΑΣ & Δ.. ΑΛΟΟΙΡΗ ΑΣΗΩ Δ (ΛΟΥΑΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ ΑΟΥΡΑΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΥΣΤΡΑΤΙΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ Δ.. ΑΑΔΟΥΑΗ ΔΣΟΙΝΑ 0607 Δ (ΙΝΩΑΣ) ΛΗΡΟΦΟΡΙΗΣ ΡΙΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΟΝΟΙΑΣ Δ.. Γ ΑΑΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ Δ ΡΟΣΩΙΟ(ΣΤΑΑΤΙΟΣ) Δ.. Γ ΑΑΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ Δ ΡΟΣΩΙΟ(ΣΤΑΑΤΙΟΣ) Τ.. Δ ΑΑΗ ΣΟΦΙΑ Τ (ΔΗΗΤΡΙΟΣ) ΑΓΓΛΑΤΩ ΥΓΙΑΣ & ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ.800, , 9.05, 05.5, 88,0 50,,6 0,57.8,79 00,5 59,.0,0.985,06.05,66.6,7 7, ,08.860,00.950, ,.8, 6,., 08,99.765,80 00,7 79,56.906,7 8,9 68,5 5.6,7.000,67 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ,9,00,0,00 6,8 99,8 66,08 7,76,50.9,.65,0.799,79.89,6.59, 0,00.87,00.87,00.98,65 0,5 99,50 60,07 5,0.0,9.87,00 5,65 0,5 8,7,9 55,5 660,6 6,8 6,9 66,7 660,5 6,00 6,00 7,8,60 6,00,8 0,6,0,60 8,00 0,9 0,7, 0,00.87,00.897,00.08,9 5,8 07,7 65,57 58,96.80,8 50,00.897,00,9, 8,97 5,5,9 590, 7, 7,60 7,9 858, 590, 50,0 50,0 50,0 9,60 50,0 9,60 0,00.069,00.079,8.66,,69 78,9 7,59,,90.079,8 86,60 0,99 0,80 9,88 0,95 7,00 559,76,60 9,5 0,95 0,00.590,.80,.978,0 6,90 08,75 67,0 57,8,75., 50,00.80, 7,89,,87 8,0,6 9,7 605,6 6,0 6,8 767,07 605,6 07,50 07,50 07,50 07,00 07,50 07,00 0,00.95,5.55,5.665,,5 98,97 60, 5,7,75.,6 50,00.55,5 9,89 0,9 5,6,06 77,56 557, 8,6 0,9 550,8 557,0 0,00.50,00.6,08.76,9 97,59,6,89 5,07,75.0,9 70,00.6,08 0,8 95,0 6,9,89 0,75 8,00 5,6,6 58, 58,5 9,6 79,99 5,6 0,00.99,00.59,00.668,0,98 96,6 59,69 5,,75 78,88 50,00.59,00 9,0 9, 5,9, 95,6 9, 8,7.05,6 0,98.589, 9, 0,00.5,00.0,00.5,56,8 95,78 59,89 5,00 995,6.0,00 0,56 8,5,0 0,77 7,6 97,68 5,0 8,08 59,0 97,68 8,50 8,50 9,00 5,70 8,50 9,50,85 8,5 5,70,50,6,69,0 0,00.9,00.6,00.580,7,8 05,9 56,69 57,57,75.07, 70,00.6,00 8,7,8,6,9 78,5 5,66 6,55 9, 55,6 5,65 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α...070, , ,9.0,56 88,0 50,,6 0,57.6,8,8 0,.8, ,08.86,6.08, ,58.50,00.00, ,9.,7 6,., 08,99.960,8 6,6,5.6,8,87 9,0 78, ,6 6.,9,9,00 6,6,00 6,8 99,8,,8 66,00.6,9 5.,6.085,96 9., ,9 Σελί 7 πό 6

8 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό Τ.. Δ ΑΝΑΗ ΓΩΡΓΙΑ 0979 Τ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ Δ.. ΑΡΙΩΤΑΗΣ ΧΑΡΑΛΑΟΣ 0907 Δ ΤΧΝΙΩΝ (ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) ΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΤΡΟΛΟΓΩ Τ.. ΑΡΟΥΝΗΣ ΑΣΙΛΙΟΣ Τ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΤΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΩΝ Τ.. Δ ΑΣΣΛΑΗ ΑΙΙΛΙΑ Τ (ΙΧΑΗΛ) ΤΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΩΟΝΙΑΣ ΡΙΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΟΝΟΙΑΣ ΑΣΣΛΑΗ ΣΟΦΙΑ (ΔΗΗΤΡΙΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ ΤΗΑ ΡΟΣΩΙΟΥ &ΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Γ ΑΣΤΡΙΝΑΗΣ ΙΧΑΗΛ (ΣΑΑΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΑΤΣΑΡΙΑΣ ΔΗΗΤΡΙΟΣ (ΥΑΓΓΛΟΥ) 8599 ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ ΑΤΣΑΝΑ ΛΝΗ (ΑΝΟΥΣΟΣ) ΔΙΡΑΙΩΣΗΣ ΥΟΘ ΟΛΙΤΩΝ Δ.. Γ ΑΤΣΙΓΑΡΑΗΣ Δ ΑΝΟΥΗΛ ΛΗΡΟΦΟΡΙΗΣ ΑΥΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΧΑΝΙΩΝ ΑΥΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΧΑΝΙΩΝ ΛΣΗ ΑΘΗΝΑ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ Δ.. ΧΑΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ (ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ.070, , ,9.0,56 88,0 50,,6 0,57.6,8,8 0,.8, ,08.86,6.08, ,58.50,00.00, ,9.,7 6,., 08,99.960,8 6,6,5.6,8,87 9,0 78, ,6 6.,9,9,00 6,6,00 6,8 99,8,,8 66,00.6,9 5.,6.085,96 9., ,9 0,00.8,00.08,00.59,60 9,09 96,0 5,0 5,,75.00,97 70,00.08,00,60 9,09,08 0,90 7, 50,99 5,0 8,6 55,6 50,98 0,00.59,00.599,00.7,66,7 0, 6,79 55,08,75.66,97 70,00.599,00,66, 5,99,50 68,99 58,9 9,98,98 555,69 58,8 0,00.6,00.6,00.57,6,69 8,0 6,59,9,75 8,06 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ.6,00 9,6,69,6 6,67,0 9,0,8 5,58,0 0,00.8,00.58,00.568, 9, 87,0 55,00 6,7,75.05,7 0,00.58,00 0, 5,0,58,9 8,9 56,09 6,5 9,6 55,96 56,08 0,00.5,00.5,00.,8 6,75 9,0 5,6 9,00 875,96.5,00 99,8 6,75,5 50,8 7,98 0,6,50 8,88 7,98 0,00.588,00.68,00.985,9,77 09,5 6,0 59,9,75.6,50 50,00.68,00 7,9 8,5 8,5 6,0,65 88,0 58,5 65,5,00 6,8,76 8, 58,5 0,00.87,66.87,66.06,60 7,6 9, 8,8.,9.87,66 588,9 5,56 6,8 8,8,9 55,78 6,0 67, 99,50.8, 6,9 0,00.0,00.7,00.7,8 6,7 9,0 50,9 8,96 99,7 70,00.7,00 0,8 6,7,7 5,9 59,59,78 5, 5,0 59,58 0,00.99,00.0,67.06,99 0,95 9,7 57,5 9,6 9,6.0,67 0, 7,,0 56,55 67,,57 6,05 7,7 67, 0,00.0,00.09,69.5,56 5,8 9,8 7,85 7,5 65,0.,6.09,69,87 70,56 8,78 0,0,79 5,8 655,8 50,7 0,59.,9 655,8 7, 7, 7, 6,7 7, 6,7 0,00.5,00.7,8.657, 9,6 9,5, 50,6,75 98,7.7,8 8, 8, 59,07, 0,65 69,00 9,86,7 5,95 7,8 67,5 9,86 0,00.99,00.99,00.6,5 0,9 9, 58,0 5,00,75.07,.99,00 5,5 8,5,99,7 88,0 55,6 7,8 9,98 5, 55,6 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α...0, ,07 6.9,8.0,60,77 97,55 6,60,6 0,57.66,9 6,5,.80,8 6.6,8.7,6.5,6 9,75 8.5,.50,00.00,00 6.9,8.96, 8,5 8,68.755,67 08,99.,5 5,7 6,66.665,5,87.09,5 88,5 7.8,59.7,7 68,5,00 66,76,00 6,8 66,60, 86, 66,00.587, 5.,.05, ,6.80,7 Σελί 8 πό 6

9 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό Δ ΛΩΝΙΖΑΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΑΓΡΟΝΟΩΝ ΤΟ/ΦΩΝ Τ.. ΟΙΝΑΗ ΛΥΘΡΙΑ Τ (ΧΑΡΑΛΑΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΟΥ Δ.. ΟΟΛΑΗΣ ΛΥΘΡΙΟΣ Δ ΟΗΘΩΝ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ ΟΟΤΣΑΗ ΦΙΛΟΝΗ (ΑΝΔΡΑΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ - ΟΙΟΝΟΙΟΥ Τ.. ΟΛΟΟΤΡΩΝΗΣ Τ ΣΤΑΑΤΙΟΣ (ΖΑΧΑΡΙΑΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΟΥ ΤΗΑ ΡΟΣΩΙΟΥ &ΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΟΑΤΣΟΥΛΑΗ ΥΑΙΝΘΗ (ΑΝΟΥΗΛ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΟΑΤΣΟΥΛΑΗ ΥΑΙΝΘΗ (ΑΝΟΥΗΛ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΟΥΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΑΧΙΛΛΑΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΟΥΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΑΧΙΛΛΑΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ Δ.. ΟΥΖΙΝΟΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Δ (ΔΗΗΤΡΙΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ ΟΥΑΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΟΥΗΛ) ΗΧΑΝΙΩΝ ΣΥΓΟΙΝΩΝΙΑΩΝ ΡΓΩΝ Δ.. Γ ΟΥΛΝΤΑΗ ΛΥΘΡΙΑ 067 Δ (ΙΑΣΩΝΑΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ ΟΥΝΑΛΑΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΣΥΡΙΔΩΝ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ ΤΗΑ ΡΟΣΩΙΟΥ &ΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 9706 ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ.0, ,07 6.9,8.0,60,77 97,55 6,60,6 0,57.66,9 6,5,.80,8 6.6,8.7,6.5,6 9,75 8.5,.50,00.00,00 6.9,8.96, 8,5 8,68.755,67 08,99.,5 5,7 6,66.665,5,87.09,5 88,5 7.8,59.7,7 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ 68,5,00 66,76,00 6,8 66,60, 86, 66,00.587, 5.,.05, ,6.80,7 0,00.09,00.75,6.08,05 5,07 7,09 5,75 60,7.,05 70,00.75,6 55,89 9,96 7,8 5,75,57 0,95 570,5 7,5 8,0 69,0,50 90,00 570,5 0,00.6,00.,00.,7 5,85 89,0 9,6 7,80 87,80 50,00.,00 98,7 5,85, 50,06 7,0 0,5,8 7,57 7,0 0,00.59,00.59,00.68,0,7 98,97 6, 5,7,75.08,.59,00 9,0 0,9 5,9,87 90,69 5,56 8, 0,58 56,9 5,56 0,00.66,00.786,00.99,6,6 0,95 59,5 55,50,75.7,98 70,00 50,00.786,00,6,6 7,86,9 0,6 66,9,65 5,7 66,6 66,9 0,00.,00.,00.,,8 8,8 7,66,6 8,.,00 9,,8,,5,06 8,5,8 09,,05 0,00.99,95.99,95.606,50 88,0 6,0 7, 6,8,75.78,0 50,00.99,95 06,55 9,5,00,7 7,56 689,0,9,00 55,00 8,,00.8,0 689,0 5,87 5,87 5,87 5,7 5,87 5,7 0,00.06,00.,00.6,00 0,5 7,5, 66,6,75.75,6 70,00.,00,00 0,5,,9 06, 687,8 5, 79,6,66 970,9 687,80 7, 7,,0,87 0,7,07 7,,77,87 0,7,95,07 0,00 0,95 0,75 0,0 0,00.59,00.599,00.7,66,77 0, 6,8 55,08,75.05,65 70,00.599,00,66, 5,99,7 68, 5,8 9,98 8,8,98 697,0 5,8 0,00.9,00.0,00.0,, 6,7 0,6 68,00 58,60,75.7,6 70,00.0,00 6, 68,7,95 0,,85,7 67,8 50,5 0,8.08,50 67,8 0,00.99,00.69,00.75,68 7,60 89,8 5,90 8, 88,09 70,00.69,00 06,68 6,8,69 0,6 68,65,05, 0,76 7,8 59,59,0 0,00.786,7.06,7.5, 8,89,5 69,9 60,,75.,8 70,00 50,00.06,7 08,50,07,66 0,6 7, 6,9 5,67, 770,7 7, Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α...760, ,9 5.0,0 6.55,06 05,0,77 85,85 6,60,6 89,6.9,79 98, 96,08.085, ,5 5.00,9.06,6 05, ,87.070,00.950,00 5.0,0 7.,76 05,0 8,5 775,9.755,67 08,99.9,95 596,89 6,.98,,87.6,.058, , ,68 7,8 6,00 8,0,00 6, 66,60 507,5 555, 86,00.05,9 5.59,6.78, ,9 8.5,9 Σελί 9 πό 6

10 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό ΟΥΡΤΑΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΗΧΑΝΙΩΝ ΟΥΤΑΗΣ ΑΡΙΣΤΙΔΗΣ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ Γ ΟΥΤΡΟΥΑ ΛΝΗ ΙΑΤΡΩΝ (ΑΝΤΩΝΙΟΣ) Δ ΟΥΤΡΟΥΑΗ ΔΣΟΙΝΑ (ΥΣΤΡΑΤΙΟΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ Δ.. Γ ΟΥΤΑΗ ΙΡΗΝΗ Δ (ΡΙΛΗΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ ΤΗΑ ΡΟΣΩΙΟΥ &ΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΟΥΤΣΟΥΑΗΣ ΣΥΡΙΔΩΝ (ΑΝΟΥΣΟΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ Δ ΟΥΤΣΟΥΡΗ ΑΡΙΑ 676 ΓΩΤΧΝΙΩΝ Τ.. ΥΙΩΝΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ Τ (ΑΝΟΥΣΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΟΥ Τ.. ΥΙΩΝΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ Τ (ΑΝΟΥΣΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΟΥ Υ.. ΛΑΡΝΤΖΑΗ ΑΡΙΑ Υ (ΣΩΡΑΤΗΣ) ΙΛΗΤΩΝ Τ.. ΛΝΤΑΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ Τ (ΩΝ/ΝΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ ΟΛΙΤΙΩΝ Υ.. Γ ΛΔΑΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Υ (ΩΝ/ΝΙΟΣ) ΟΗΘΗΤΙΟΥ ΡΟΣΩΙΟΥ Δ.. ΣΤ ΛΝΤΑΡΑΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ Δ ΤΧΝΙΩΝ (ΩΝ/ΝΟΣ) ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ.760, ,9 5.0,0 6.55,06 05,0,77 85,85 6,60,6 89,6.9,79 98, 96,08.085, ,5 5.00,9.06,6 05, ,87.070,00.950,00 5.0,0 7.,76 05,0 8,5 775,9.755,67 08,99.9,95 596,89 6,.98,,87.6,.058, , ,68 7,8 6,00 8,0,00 6, 66,60 507,5 555, 86,00.05,9 5.59,6.78, ,9 8.5,9 0,00.06,00.,00.755,76 8,7 8,9 5,0 6, 6,8.566,6 50,00.,00,76 77,6 6,8, 6,9,76 78,08 57,8 6,6.89,60 78,08 0,00.9,00.9,00.9,00 6, 09,8 66,7 60,,75.90,5 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ.9,00 9, 5,87 79,08 695,7 5, 8,88 55,6 695,7 0,00.6,7.766,7.,59 88,0 5,56 98,50 6,0 5,80,75.06,7 70,00 50,00.766,7 66,85 5,5 0,5 7,67,6 95,8 55,6,9,00,7 5,.06,88 55,5 0,00.09,00.59,00.570,86 9,8 9,0 56,6 8,96,75.06, 50,00.59,00,86 6,7,59, 8,69 5, 6,8 9,8 5, 5, 0,00.5,00.75,00.8,0 0, 9,7 57, 9,6,75 605,9 50,00.75,00 08,0 7,,75 0,60 68, 0,75,8 7, 7,50 877,55 0,7 0,00.0,00.7,00.55,65, 8,78 0, 5,7 9,07 70,00.7,00 7,65 6,8 69, 0, 8,9 6,5 50,8,00,7 7,7 5, 6,58 6,5 0,00.66,00.586,00.706,8,55 96, 60,5 5,0.,5 0,00.586,00 0,8 9,5 5,86,6 0,09 566,6 9,65,7 57, 566,5 0,00.87,00.57,00.5,,79 79,6 9,80, 68,9 70,00.57,00 96,,59 79,6,57,96 0,97, 05,00 5, 67,0 0,96,7,7 9, 9,59,7 5,8,, 9,59,50,8,7,7 0,00 98,00.097,90.8,0 0,0 68,9,7 5,,75 8,77 50,00.097,90 8, 6,58 0,98,69 07,9 7,5,96 66,5 07,8 0,00.8,00.88,00.09,8,6 06,5 6,8 55,9,75.,07 70,00.88,00 8,8,9 8,8 5,07 59,0 665,5 7,0 7,6 688,7 665,5 0,00.5,00.85,00.78,76 5,8 8,6 5,6,6,75 87,0 50,00.85,00 9,76,7,85,88 6,70 9,6,70 05,6 6,70 0,00 858,00 858,00 9, 0,0 76,6,88 0,0 60, 858,00 7, 0,0 8,58 0,9 0,,5 7,6 9,8 0,0 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α...0, , 6.508, 8.59, 05,0 7,8 758,9 6,60,6 5,69.05,5 98, 96,08.58,6 8.68,8 5.7,.607,0 7,5 09.,96.670,00.50, , 9.00,8 05,0 8,6.80,86.755,67 08,99.90, 596,89 6,., 9,50.0,80.7, ,8 55.,56 5,5 0,00 96,7,00 78,5 66,60 507,5 555, 97,50 7,7.87,8 6.7,78.,5 7.5,8 5.8,0 Σελί 0 πό 6

11 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό ΛΙΟΛΙΟΣ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΧΑΝΙΩΝ Δ ΛΙΟΝΑΗ ΑΡΤΗΣΙΑ ΧΗΙΩΝ (ΔΗΗΤΡΙΟΣ) Δ.. ΛΟΥΑΣΑΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ Δ ΟΔΗΓΩΝ (ΥΣΤΡΑΤΙΟΣ) ΣΥΓΟΙΝΩΝΙΑΩΝ ΡΓΩΝ Δ.. Γ ΛΥΑΗΣ ΛΩΝΙΔΑΣ 0869 Δ ΧΙΡΙΣΤΩΝ (ΡΟΥΣΣΟΣ) ΗΧΑΝΗΑΤΩ ΣΥΓΟΙΝΩΝΙΑΩΝ ΡΓΩΝ Τ.. Δ ΛΥΙΝΑΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ 775 Τ ΤΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΩΟΝΙΑΣ ΑΘΙΟΥΛΑΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΑΘΙΟΥΛΑΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΑΡΑΗ - ΧΑΡΙΤΑΗ 0567 ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΙΧΑΗΛ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΑΡΑΗ ΥΑΓΓΛΙΑ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ Δ ΑΛΑΝΔΡΑΗ ΛΝΗ ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΑΛΑΝΔΡΑΗ ΓΩΡΓΙΑ ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΑΛΑΝΔΡΑΗ ΓΩΡΓΙΑ ΓΩΤΧΝΙΩΝ Τ.. Δ ΑΛΑΝΔΡΑΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ Τ (ΑΝΟΥΗΛ) ΗΧΑΝΙΩΝ 965 ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ.0, , 6.508, 8.59, 05,0 7,8 758,9 6,60,6 5,69.05,5 98, 96,08.58,6 8.68,8 5.7,.607,0 7,5 09.,96.670,00.50, , 9.00,8 05,0 8,6.80,86.755,67 08,99.90, 596,89 6,., 9,50.0,80.7, ,8 55.,56 5,5 0,00 96,7,00 78,5 66,60 507,5 555, 97,50 7,7.87,8 6.7,78.,5 7.5,8 5.8,0 0,00.98,00.98,00.97,00,7 50,68 5, 7,0 6,0.,.98,00,00 6, 7,55 9,8,,6 67,06 9,58 9,68 9,66.6,88 67,06 0,00.09,00.79,00.595,9 0,7 99,97 55,6 5,,75.050,55 70,00.79,00 6,9 0,7,79,7 8,59 55,8 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ 6,98 9,58 55,6 55,7 0,00 96,00 50,00.,00.98,8 0,00 7,56,5 7,8,75 8,.,00 85,8 7,96,,5, 7,8,6 75,86, 0,00.5,00 50,00.55,00.6,57 96,6 60,0 5,,75.,0 70,00.55,00 79,57 5,5,85 57,7 557,0 8,6 0,90 50,7 557,0 0,00.,00.6,00.70,69 8,55 95,0 5,8 5,0 988,95 50,00.6,00 08,69 8,55,6 0,9 9,77 9,8,05 7, 8,7 9,7 0,00.98,00.05,00.06,8 5,0 5, 7,6 6,0.7, 70,00.05,00 5,8 7,55 0,5,79 59,07 7,7 5,,06 758,8 7,7 58,09 58,09 58,09 57,59 58,09 57,59 0,00.89,5.,5.7,87 50,89 6,0 7,8 6,8,75.5,98 70,00 50,00.,5 60, 6,8, 5,8 9,5 76,9 55,6,9 89,89 76,9 0,00.776,.776,.9,76 6,69 0,6 68, 58,60,75.7,9.776, 5,,95 7,76,95,6 6,60, 5,5 66,57 6,59 0,00.09,00.09,00.5,57,0 00,57 55,5 5,68,75 995,7.09,00,57,0,09 0,80 7,6 97,86 5, 8,8 56,85 97,86 0,00.0,00.7,00.7,77 8, 9,57 5,0 5,08,75 899,69 70,00.7,00 0,77 8,,7 9,65 5,0 9,85,78 5, 75,08 9,8,5,5,6 9,60,5,6 0, 9,60,08 0,85 5,0 0,00.65,00.59,80.65, 6,6 87,0 5,5 6,7,75.5,5 70,00.59,80, 5,0 5,0, 65,60 575,7 8,50 0,80 50,69 575,7 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α...50, ,6 00,00 8.5,5 0.97,78 05,0 7,8 758,9 6,60,6 5,69.8,80 98, 96,08.9,70 9.7,8 6.99, 5.0,,5.997,86 5.0,00.700,00 8.5,5 0.68,5 05,0 8,6.80,86.755,67 08,99.5,5 596,89 6,.78,8 9,50.608,67.6, , , 5,5 0,00 96,7,00 78,5 66,60 507,5 555, 97,50 7,7.8,59 6.,6.500, 79.97,9 60.0,7 Σελί πό 6

12 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό ΑΝΔΑΛΑΗ ΑΡΙΑ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) 005 ΗΧΑΝΙΩΝ (0) όν ΑΝΔΑΛΑΗ ΑΡΙΑ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) 005 ΗΧΑΝΙΩΝ (0) όν Δ.. ΑΝΟΥΔΑΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ Δ ΡΟΣΩΙΟ(ΑΣΙΛΙΟΣ) Υ.. Γ ΑΝΤΑΔΑΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ Υ (ΙΧΑΗΛ) ΙΛΗΤΩΝ Δ ΑΝΩΛΑΡΑΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ ΛΗΡΟΦΟΡΙΗΣ ΛΗΡΟΦΟΡΙΗΣ.. ΧΑΝΙΩΝ Δ ΑΝΩΛΙΑΗ ΙΟΥΛΙΑ 0680 (ΑΝΔΡΑΣ) ΑΓΡΟΝΟΩΝ ΤΟ/ΦΩΝ Δ ΑΝΩΛΙΑΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ ΗΧΑΝΙΩΝ Τ.. ΑΝΩΛΙΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ ΟΛΙΤΙΩΝ Τ.. ΑΝΩΛΙΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ ΟΛΙΤΙΩΝ Τ.. Δ ΑΡΑΓΟΥΔΑΗΣ 0558 Τ ΛΥΘΡΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ ΡΙΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΟΝΟΙΑΣ Δ ΑΡΑΓΟΥΔΑΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ Τ.. Γ ΑΡΑΑΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Τ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) ΑΓΓΛΑΤΩ ΥΓΙΑΣ & Δ.. Γ ΑΡΝΤΑΗ ΙΩΑΝΝΑ Δ ΤΧΝΙΩΝ (ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ.50, ,6 00,00 8.5,5 0.97,78 05,0 7,8 758,9 6,60,6 5,69.8,80 98, 96,08.9,70 9.7,8 6.99, 5.0,,5.997,86 5.0,00.700,00 8.5,5 0.68,5 05,0 8,6.80,86.755,67 08,99.5,5 596,89 6,.78,8 9,50.608,67.6, , , 5,5 0,00 96,7,00 78,5 66,60 507,5 555, 97,50 7,7.8,59 6.,6.500, 79.97,9 60.0,7 0,00.50,00.60,08.76,9 97,9,9,80 55,6 970,6 70,00.60,08 0, 9,6 6,78,80 0,7 65,76 85,,60 8,0 58,0 9,0 790,68 85,0,9,9,9,69,9,69 0,00.99,00.59,00.668,0,77 96,6 60,58 5,.0,6 50,00.59,00 9,0 9, 5,9, 9,78 55,8 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ 8,7 0,98 56,0 55,80 0,00.05,00.75,00.75,6 7,96 86,0 5,70 6,00,75 956,60 70,00.75,00 00,6,50,75,76 78,0,88 5,50 8,56 78,0 0,00.6,.68,.86, 6,0,56 57,80 6,87,75.8,0 70,00 50,00.68,,08 6,0 6,8,,76 59,5,08,66 6,9 59,5 0,00.8,00.70,.087,9 5, 7,0 5,9 57,9.67, 0,00.70, 56,98 0,66 7, 5,9,89 08,70 58,7 7,0 58, 69,,6 99,96 58,7 0,00.09,00.66,08.77,9 97,79,0 97, 60,5 50,56,75 80,8 50,00.66,08 08,85 95, 7,9,66 0,9 7,87 0, 6,65 8,0 9, 9,5 0, 0,00.8,00.,00.8,69, 06,5 6,8 55,9,75.5,7 70,00 50,00.,00 5,69,9,,85 8,8 7,86 5,8 95,70,6 856,98 7,85 00,9 00,9 00,9 99,79 00,9 99,79 0,00.8,00.8,00.505,5, 8,0 87,0,75.0,90.8,00 67,5 67,5,8,6 79,7 56,5,70 6,76 7,5 56,5 0,00.09,00.79,00.59,85 7,68 9,7 5, 50,,75.095,55 70,00.79,00,85 7,68,79,6 5,0 57,78 6,98 9,58 97,0 57,77 0,00.0,60.7,60.89,8, 0,05 6,98 5,6,75 89,88 70,00 50,00.7,60 7, 8,5 7,,66,66,9,07 96,9,5.09,95,9 0,00.5,00.0,00.5, 0,0 96,6 58,85 5, 99,95 50,00.0,00, 9,,0 0,77 7,07 97,8 5,05 8,0 58,9 97,7 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α...780, ,67 00, ,., 05,0 7,8 758,9 6,60 76,75 7,79.9,0 67,0 9,79.78, , ,8 5.6,9,50.7,6 5.80,00.50, ,.609,00 05,0 8,6.80,86.755,67 76, 5.075,6 7,08 5,.06,8 9,50.79,.77,70.57, ,65 5,5 0,00 8,6,00 9, 66,60 68,96 68,86 97,50 7,7.50, 6.85,8.85, ,95 66.,7 Σελί πό 6

13 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Δ.. Γ ΑΡΝΤΑΗ ΙΩΑΝΝΑ Δ ΤΧΝΙΩΝ (ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) Τρπεζκό Λγρό Τ.. ΑΡΙΑΗ ΑΡΙΑ 5506 Τ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΤΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΩΟΝΙΑΣ ΑΡΙΝΑΗΣ ΔΗΗΤΡΙΟΣ ΗΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΝΑΗΣ ΔΗΗΤΡΙΟΣ ΗΧΑΝΙΩΝ Τ.. ΑΡΙΝΑΗΣ ΙΧΑΗΛ 0055 Τ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) ΤΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΩΟΝΙΑΣ Τ.. ΑΡΙΝΑΗΣ ΙΧΑΗΛ 0055 Τ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) ΤΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΩΟΝΙΑΣ Δ.. Γ ΑΡΑΗ ΑΛΞΑΝΔΡΑ Δ (ΑΣΙΛΙΟΣ) ΛΗΡΟΦΟΡΙΗΣ ΑΛΛΑΪΗΣ ΑΥΝΑΣ ΑΙ ΟΛΙΤΙΗΣ Σ Δ.. Δ ΑΡΑΤΑΤΟΥ ΓΩΡΓΙΑ Δ ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ ΤΗΑ ΔΙΑ ΙΟΥ ΑΙΔΥΣΗΣ ΑΙ ΑΡΤΑΗΣ ΙΧΑΗΛ ΗΧΑΝΙΩΝ ΑΡΤΑΗΣ ΙΧΑΗΛ ΗΧΑΝΙΩΝ Τ.. ΑΡΟΓΙΑΝΝΑΗ ΡΟΔΑΝΘΗ Τ ΔΙ.ΥΟΘΣ ΟΛΙΤΩΝ Υ.. Δ ΑΡΟΝΙΟΛΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0780 Υ (ΑΣΙΛΙΟΣ) ΙΛΗΤΩΝ Υ.. Δ ΑΡΟΝΙΟΛΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0780 Υ (ΑΣΙΛΙΟΣ) ΙΛΗΤΩΝ ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ.780, ,67 00, ,., 05,0 7,8 758,9 6,60 76,75 7,79.9,0 67,0 9,79.78, , ,8 5.6,9,50.7,6 5.80,00.50, ,.609,00 05,0 8,6.80,86.755,67 76, 5.075,6 7,08 5,.06,8 9,50.79,.77,70.57, ,65 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ 5,5 0,00 8,6,00 9, 66,60 68,96 68,86 97,50 7,7.50, 6.85,8.85, ,95 66.,7,69,69,69,9,69,9 0,00.87,00.897,00.08,9 7, 07,7 66,59 58,96.6,8 50,00.897,00,9, 8,97 5, 60,58 668,9 7, 7,9 70,5 668,9 0,00.06,00.6,00.809,50 8,7 5,7, 75, 6,0,75.57,6 50,00 50,00.6,00 6,50 77,6 7,55,6 5,6 6,97 758,68 59,08 7,6.9, 758,68 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,00.8,00.86,00.998,78 5,0 0,6 6,55 55,9.7,9 50,00.86,00 7,78,9 8,6,9 9,09 668,75 6,5 7, 66,9 668,7 0,98 0,98 0,98 0,8 0,98 0,8 0,00.5,00.95,00.505,09,9 9, 59,57 5,00,75 98,89 70,00.95,00 0,09 8,5,95 0,70 69,85 69,5,88 8,69 7,90 566,0 69, 0,00.5,00.5,00.6,5 6,88 85,0 5,8 5,5,75 8,7.5,00 9,5,,5,56,7 8,8,06,79,6 0,00.98,00.0,00.75, 8,7 7,80,5 68,68 6,8.56,9 70,00 50,00.0,00, 77,6 6,8,0,9 85,5 76,5 57,58 6,06.8,95 76, 50,8 50,8 50,8 9,78 50,8 9,78 0,00.,00.6,00.6,57 6,6 90,8 8,7 8,8 9,5 0,00.6,00 0,57 6,6,6 5,7 56,,5 5, 50, 56, 0,00.069,00.89,00.8, 5,9 78,9 9,, 99,6 0,00.89,00 9, 0,99,89 59,58 9,7,78 6,06 59,58,6,6,6,76,6,76 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α...00, ,0 00,00.9, ,88 05,0 7,8 758,9 6,60 76,75 7,79.77,88 67,0 9,79.6,65.9,0 7.7,7 6.09,7 8,75.87, 6.60,00.950,00.9,0.7,8 05,0 8,6.80,86.755,67 76, 5.69,78 7,08 5,.8,9 9,50.88,5.589,00.58,0 7.50,8 5,5 0,00 8,6,00 9, 66,60 68,96 68,86 97,50 7,7.85, ,7.,7 9.80, ,06 Σελί πό 6

14 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό Τ.. ΑΣΤΟΡΑΗ ΑΡΙΑ Τ ΡΓΟΔΗΓΩΝ Δ ΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΧΑΡΑΛΑΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ Δ ΡΑΛΙΩΤΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΟΥΗΛ) 096 ΗΧΑΝΙΩΝ ΡΙΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΟΝΟΙΑΣ ΣΣΑΡΙΤΑΗΣ ΙΧΑΗΛ 0979 (ΙΩΑΝΝΗ) 509 ΓΩΤΧΝΙΩΝ Δ ΤΑΞΑΗ ΛΝΗ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) ΑΓΡΟΝΟΩΝ ΤΟ/ΦΩΝ ΙΧΛΑΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΦΡΑΓΙΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ ΤΗΑ ΡΟΣΩΙΟΥ &ΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Δ.. Γ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΥΛΟΣ) ΟΥΝΤΟΑΛΑΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ ΗΧΑΝΙΩΝ Δ ΟΥΤΣΟΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑ (ΝΙΟΛΑΟΥ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ Δ ΟΥΤΣΟΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑ (ΝΙΟΛΑΟΥ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ Δ.. Γ ΑΡΡΗ ΣΟΦΙΑ Δ (ΔΗΗΤΡΙΟΣ) ΛΗΡΟΦΟΡΙΗΣ Δ.. ΑΧΑΡΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ 6766 Δ ΛΗΡΟΦΟΡΙΗΣ Δ.. Γ ΡΔΑΗ ΑΝΔΡΟΝΙΗ 0779 Δ (ΣΤΑΑΤΗΣ) ΛΗΡΟΦΟΡΙΗΣ ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ.00, ,0 00,00.9, ,88 05,0 7,8 758,9 6,60 76,75 7,79.77,88 67,0 9,79.6,65.9,0 7.7,7 6.09,7 8,75.87, 6.60,00.950,00.9,0.7,8 05,0 8,6.80,86.755,67 76, 5.69,78 7,08 5,.8,9 9,50.88,5.589,00.58,0 7.50,8 5,5 0,00 8,6,00 9, 66,60 68,96 68,86 97,50 7,7.85, ,7.,7 9.80, ,06 0,00.88,00.88,00.0,6,0 0,8 6,69 55,.9,60.88,00 8,6,58 8,8 5,6 6,6 669,80 7,0 7,68 68,0 669,80 0,00.09,00.09,00.50,7 8,6 95, 5,55 5,8,75.005,6 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ.09,00,7 8,6,09 0,9 7,70 50,6 5, 8,8 5,9 50,6 0,00.09,00.69,8.77,05 98,0,60,09 56,56,75 97,.69,8 0, 95,9 6,0,09 0,5 66,9 87,,70 8,0 58,79 9,0 798,8 87, 0,00.06,00.555,.0,6 88,0, 76,56 6,0,75.9,8 50,00 00,00.555, 55,8, 5,55 9,9 5, 67,9,9,00 6,88 69,8 5,.76,78 67,9 0,00.8,00.70,.087,9 5, 7,0 5,9 57,9.67, 0,00.70, 56,98 0,66 7, 5,9,89 08,70 58,7 7,0 58, 69,,6 99,96 58,7 0,00.7,.8,.969, 7,5 07,95 67, 57,00,75.07,5 0,00.8, 7,,75 8,,5 88, 57, 5,8 7,7 6,65 895,9 57, 0,00.9,00.99,00.0,08 9,8 89,8 55,7 8, 95,96 50,00.99,00 0,08 6,8,99 76,98,8 5,98 8, 76,98 0,00.98,00.05,00.79,9 6,9 8,97 5, 70, 6,0.6,7 70,00.05,00 6,9 7,66 7,55 0,5 5,05 6,0 68, 5,,06.5,67 68, 0,00.7,00.507,00.66,7,76 0, 5,7 55,68.070,75 70,00.507,00 9,7,76 5,07,70 87,6 55,8 7,68 0, 555,6 55,7 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 5,5 0,00.5,00.58,7.66,7,67 9, 59, 5,00,75 86,.58,7 08,0 8,5,58 0,6 6,87,6,95,87 7,6 60,05,6 0,00.00,00.00,00.08,60,78 76,09 8, 0,00,75 60,9.00,00 8,60 0,00 0,0,6 00,65 5,05,0 0,0 8, 00,6 0,00.5,00.75,00.8,06,0 9, 59,9 5,00,75 768, 50,00.75,00 09,06 8,5,75 0,5 66,59 8,,8 0,5 7,50 75,65 8,0 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α...80, ,7 00,00.0, 58.60, 05,0 7,8 97, 6,60 76,75 7,79.,8 5,8 587, ,9.9, 8.9, ,7 6, , , ,00.0, 6.66,00 05,0 8,6.505,08.755,67 76, 6.0,0 87,69 608,.78,85 9,50.06,09.79,8.69, ,90 8,08,00 60,6,00 9, 66,60 790,0 80,87 97,50 7,7.89, ,.50, , ,0 Σελί πό 6

15 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό Δ.. ΣΤ ΙΤΣΑΗΣ ΑΝΟΥΗΛ Δ ΧΙΡΙΣΤΩΝ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΗΧΑΝΗΑΤΩ ΣΥΓΟΙΝΩΝΙΑΩΝ ΡΓΩΝ Τ.. ΛΑΖΑΗΣ ΛΑΣΙΟΣ Τ (ΩΝ/ΝΟΣ) ΤΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΩΝ Τ.. ΛΑΖΑΗΣ ΛΑΣΙΟΣ Τ (ΩΝ/ΝΟΣ) ΤΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΩΝ ΟΛΙΡΑΗ ΡΩΞΑΝΗ 0609 (ΥΤΥΧΙΟΣ) ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΡΙΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΟΝΟΙΑΣ Τ.. Γ ΟΟΣ ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΑΓΓΛΑΤΩ ΥΓΙΑΣ & Τ.. Γ ΟΝΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Τ ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΟΥ ΥΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΙΦΡΙΑΩΝ ΣΥΣΤΗ Τ.. Δ ΟΥΛΤΑΔΑΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ Τ (ΑΤΘΑΙΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ Τ.. Δ ΟΥΛΤΑΔΑΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ Τ (ΑΤΘΑΙΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ Υ.. Γ ΟΥΛΤΑΔΑΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ Υ (ΥΤΥΧΙΟΣ) ΟΗΘΗΤΙΟΥ ΡΟΣΩΙΟΥ Δ ΟΥΝΤΟΥΡΑΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ (ΑΛΞΑΝΔΡΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ Δ ΡΟΑΛΑΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ (ΝΙΟΛΑΟΣ) Τ.. ΥΓΙΑΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ Τ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΑΓΓΛΑΤΩ ΥΓΙΑΣ & ΥΛΩΝΑΗ ΑΡΙΑ (ΣΤΦΑΝΟΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ.80, ,7 00,00.0, 58.60, 05,0 7,8 97, 6,60 76,75 7,79.,8 5,8 587, ,9.9, 8.9, ,7 6, , , ,00.0, 6.66,00 05,0 8,6.505,08.755,67 76, 6.0,0 87,69 608,.78,85 9,50.06,09.79,8.69, ,90 8,08,00 60,6,00 9, 66,60 790,0 80,87 97,50 7,7.89, ,.50, , ,0 0,00 858,00 50,00.8,00.9,7,8 8,6,9,,75 860,70 0,00.8,00 9,7,8,8 0,5 8,0,56 58,57 0,5 0,00.88,00.88,00.06, 8, 0, 67,97 60,5.,5 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ.88,00, 5,9 8,8,9 55,99 66,7 7,0 7,68 70,89 66,6 5,7 5,7 5,7 5,87 5,7 5,87 0,00.0,00.7,00.7,6 50,0 8,6 7, 6,0,75.56,56 50,00.7,00 6,6 7,55,7 6,87, 78,8 56,8 5,6 875,05 78,8 0,00.570,00.60,00.76,8,90 9, 58,66 9,80,75., 70,00.60,00,8 7,5 6,0,06 78,88 606,6,00,80 59,9 606,6 0,00.575,7.875,7.0,,90 07, 66,,75.6, 50,00 50,00.875,7 7,0 0,80,9 9,9 668,7 8,76 6,89 7,5 676,8 668,6 0,00.8,00.5,76.56,57 6,6 87,0 5,5 6,7,75 9,6 70,00.5,76 09,8 5,0,5,8 8,69 7, 6,9 556,5 9,0.067, 7,,77,77,77,7,77,7 0,00.5,00.5,00.9,5,8 80,6 8,6,,75 8,8.5,00 58,5,5,59 06,9 0,6 8,8,70 79,6 06,9 0,00.09,00.75,8.785,9 98, 9,8 9,0 56,6 8,96,75 995,77 50,00.75,8 09,6 96,7 6,7,76 0,60 5,6 97,89 6,90 9,5 789,5 97,88 0,00.09,00.689,6.07,6,67 6, 50,67 57,7.7,06 70,00.689,6 8,7 5,7 7,6 50,67,56 69,9 586,5 6,89 58, 67,57,78 86,57 586,5 0,00.7,.7,.856,0 6,6 07,7 66,06 58,96,75.,76.7,,97, 7,,50 0,55 606,88,08,7 6,5 606,88 0,00.9,5.,5.97,07 5,70 5, 7,60 6,0.59,67 50,00 50,00.,5 6,6 7,55, 6,0,88 769,8 55,86,69 857,0 769,8 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α...70,00.9,0 50, , ,8 05,0 7,8 97, 6,60 76,75 05,6.,9 7,5 68,6 5.95,6.85, ,6 7.06,8 75, , 7.70, , ,5 8.05,9 05,0 8,6.505,08.755,67 76, 6.75,9 9, 658, ,65 9,50.95,5.90,96.850,0 85.,56 8,08,00 96,7,00 0,85 66,60 88,6 878, 97,50 7,7 5., 8.59,86.87,9 0.5, ,57 Σελί 5 πό 6

16 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό ΝΙΟΛΑΑΗΣ ΔΗΗΤΡΙΟΣ (ΑΟΣΤΟΛΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ Δ.. ΝΙΟΛΑΝΤΩΝΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ (ΔΗΗΤΡΙΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ Τ.. Δ ΝΙΟΛΑΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Τ (ΥΣΤΡΑΤΙΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ Υ.. Δ ΝΤΑΓΟΥΝΑΗΣ Υ ΑΛΞΑΝΔΡΟΣ (ΔΗΗΤΡΙΟΣ) ΟΗΘΗΤΙΟ ΡΟΣΩΙΟ ΝΤΡΑΝΑΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ (ΥΑΓΓΛΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ Δ.. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0897 Δ (ΛΥΘΡΙΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΗΣ 0955 ΛΥΘΡΙΟΣ ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΗΣ 0955 ΛΥΘΡΙΟΣ ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΞΑΝΘΑΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ (ΑΣΙΛΙΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ - ΟΙΟΝΟΙΟΥ Δ.. Γ ΞΑΝΘΟΥΔΑΗ ΛΟΝΤΑΗ Δ ΥΤΡΗ ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ-Λ Δ.. ΞΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΣΥΓΟΙΝΩΝΙΑΩΝ ΡΓΩΝ ΟΙΟΝΟΑΗ ΑΡΓΥΡΩ 0569 (ΙΩΣΗΦ) ΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΡΗΝΩΝ Τ.. ΑΝΑΓΙΩΤΑΗ ΥΑΓΓΛΙΑ Τ (ΙΧΑΗΛ) ΑΓΓΛΑΤΩ ΥΓΙΑΣ & (0) όν ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ.70,00.9,0 50, , ,8 05,0 7,8 97, 6,60 76,75 05,6.,9 7,5 68,6 5.95,6.85, ,6 7.06,8 75, , 7.70, , ,5 8.05,9 05,0 8,6.505,08.755,67 76, 6.75,9 9, 658, ,65 9,50.95,5.90,96.850,0 85.,56 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ 8,08,00 96,7,00 0,85 66,60 88,6 878, 97,50 7,7 5., 8.59,86.87,9 0.5, ,57 0,00.65,9.075,9.8,76 5,59 9,5 7,7 6,8,75.57,08 50,00 00,00.075,9 5,7 6,8 0,75 6,55 79,7 78,5 5,89,5 77,68 78,5 0,00 96,00 96,00.0,56 9,97 76,0,85 9,96,75 689,7 96,00 79,56 9,97 9,6 0,00,7,08 9,6 5,09,7 0,00.,00.9,97.6,0,08 00,7 5,68 5,78 859,7 0,00.9,97 8,07,08,95,6 86,7 9,87 7,7 0,86 9,90 75, 9,86 0,00.069,00.,5.0,9,7 78,9 8,8, 576,05.,5 88,9 0,99,5,75 88,0 7,86,8,9 66,88 88,0 0,00.50,00.00,00.06,07 9, 96,7 5,9 5,6,75 96,89 50,00.00,00 06,07 9,,00 9,9 7,5,50 6,00 59,8 7, 0,00.80,5.50,5.69,65,5 0,8 6, 5,7.00,8 50,00.50,5 9, 0,9 5,,86 7,06 550, 8,6 0,6 59,7 550, 0,00.9,00.99,00.,87 8,8 09,8 67,9 60,.00,76 50,00.99,00 7,87 5,8 9,9,96 65, 700,8 9,85 9,88 7, 700,8 0,00 0,00 0,00 09,50 0,00 09,50 0,00.788,05.088,05.95,58 8,5 09,8 67, 60,,75.5,7 50,00 50,00.088,05 07,5 0,88, 8,5 76,6 6, 5,0,76 7,86 76,6 0,00.99,00.69,00.75,68 9,8 89,8 55,79 8, 98,68 70,00.69,00 06,68 6,8,69 0,60 68,8 90,8, 7,8 9,00 90,8 0,00 9,00 50,00.6,00.50,86 0,7 69, 6,56 5,88,75 88, 70,00.6,00 86,86 6,9,6,87,7 9,0,8 66,5,6 0,00.79,85.809,85.9, 5,80 0,6 6,76 5,80,75.8,50 70,00.809,85,56 0,5 8,0,,65 6,75 5,5 6,0 659,9 6,75 0,00.87,00.57,00.60,0 8,56 95, 50,5 5, 899,9 70,00.57,00 0,0 8,56,57 5,75 9,75, 5, 60,8 9,7 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α , , 600, , ,5 05,0 7,8 97, 6,60 76,75 5,97.,9 7,5 68,6 5.85,0.55, , 7.678,0 85,50 8.5,6 8.00, , , ,56 05,0 8,6.505,08.755,67 76, 6.75,9 9, 658,79 5.5,66 9,50.77,5.0, 5.90, ,08 8,08,00 96,7,00 7,96 66,60 88,6 878, 97,50 7, , 8.986,55 5.6,0 7.5, ,5 Σελί 6 πό 6

17 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό Τ.. ΑΝΤΛΑΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 0797 Τ (ΑΝΟΥΗΛ) ΑΓΓΛΑΤΩ ΥΓΙΑΣ & ΑΝΤΛΟΥΣ ΑΝΔΡΑΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) ΛΗΡΟΦΟΡΙΗΣ ΛΗΡΟΦΟΡΙΗΣ.. ΧΑΝΙΩΝ ΑΑΔΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΩΝ/ΝΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ - ΟΙΟΝΟΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΗΣ ΔΙΑΧΙΡΗΣΗΣ Τ.. ΑΑΔΑΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ Τ (ΔΗΟΣΘΝΗΣ) ΤΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΩΟΝΙΑΣ Τ.. ΑΑΔΑΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ Τ (ΔΗΟΣΘΝΗΣ) ΤΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΩΟΝΙΑΣ ΑΑΔΗΗΤΡΑΗΣ 089 ΔΗΗΤΡΙΟΣ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΑΑΔΗΗΤΡΑΗΣ 089 ΔΗΗΤΡΙΟΣ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΑΑΔΟΓΩΡΓΑΗ ΛΝΗ (ΥΤΥΧΙΟΣ) ΑΡΧΙΤΤΟΝΩΝ ΑΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ 58 (ΛΥΘΡΙΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ Δ.. ΑΑΑΝΟΥΣΑΗ Δ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ Τ.. ΑΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Τ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΑΝΤΛΗΣ) ΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΥΧΙΟ Τ.. ΑΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Τ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΑΝΤΛΗΣ) ΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΥΧΙΟ Δ.. Γ ΑΤΡΑΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Δ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΛΗΡΟΦΟΡΙΗΣ ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ 5.070, , 600, , ,5 05,0 7,8 97, 6,60 76,75 5,97.,9 7,5 68,6 5.85,0.55, , 7.678,0 85,50 8.5,6 8.00, , , ,56 05,0 8,6.505,08.755,67 76, 6.75,9 9, 658,79 5.5,66 9,50.77,5.0, 5.90, ,08 8,08,00 96,7,00 7,96 66,60 88,6 878, 97,50 7, , 8.986,55 5.6,0 7.5, ,5 0,00.87,00.87,00.8,56 6, 90,9 9,8 8,57,75 87,9.87,00 97,56 6,,87 7,6,75 9,68,7 7,07,7 0,00.50,00.5,.86,5 0,55,7 5,67 5,86,75.07,0 50,00.5,,07 0,9 65,6 5,67, 6,8 5,5 5, 58, 60,90 0,5 789,9 5,5 0,00.556,07.876,07.0, 6,06 05,8 65,7 55,0,75.59,06 70,00 50,00.876,07 8,7,55 8,76 5,0,96 679,5 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ 6,90 7,5 655,8 679,5 0,00.87,00.897,00.07,8 6,79 05, 65,0 57,8.0,9 50,00.897,00 0,8, 8,97 5,8 5,55 650,60 7, 55,8 7,9 76,6 650,59 07,5 07,5 07,5 07,0 07,5 07,0 0,00.9,00.99,00.,87 8,6,5 70, 60,.96, 50,00.99,00 7,87 5,8 9,9,8 6,8 698, 9,85 9,88 75,6 698, 0,88 0,88 0,88 0,8 0,88 0,8 0,00.0,00.9,00.96,0 8,7 5,5 8,6 7,0 6,0.6,59 70,00 00,00.9,00 5,0 77,6 7,55,9 8,6 58,0 805,80 6, 9,86.,6 805,79 0,00.50,00.0,00.6,9 8, 9,57 5,0 5,08,75 97,9 70,00.0,00 06,9 8,,0 0, 6,65 86,6,00 6,0 5,8 86,5 0,00 96,00 96,00.0,57 8,98 7,8,5 8,6,75 69,7 96,00 78,57 8,98 9,6 0,57 7,7,08 9,6 6,8 7,7 0,00.87,00.87,00.98,65, 99,50 60, 5,0,75.8,8.87,00 5,65 0,5 8,7,90 55,9 659,9 6,8 6,9 66,7 659,9 0,0 0,0, 0,77 0,0,0 0,0 0,77 8,00 0,5 0, 0,67 0,00.99,00.69,00.76,7,7 9,7 58,6 9,6 97,8 70,00.69,00 07,7 7,,69 0,5 66,57 87,, 7,8 50,5 87, Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α , ,9 600, , ,80 05,0 7,8 97, 6,60 76,75 5,97.57,68 50,88 68, 6.7,6 5.8,09 0.5, 8.56,89 96, , , , ,8.76,5 05,0 8,6.505,08.755,67 76, 7.,.009,78 70, ,5 9,50.56,8.8,5 7.0, ,7 8,08,00,9,00 7,96 66,60 906,88 99, 5,50 7,7 6.,5 9.0, ,8.99, 95.86,96 Σελί 7 πό 6

18 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό Δ ΑΤΡΑΗ ΛΥΘΡΙΑ ΓΩΤΧΝΙΩΝ Δ ΑΤΡΑΗ ΛΥΘΡΙΑ ΓΩΤΧΝΙΩΝ Τ.. ΑΤΡΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 079 Τ (ΑΝΟΥΗΛ) ΗΧΑΝΙΩΝ Τ.. ΑΤΡΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 079 Τ (ΑΝΟΥΗΛ) ΗΧΑΝΙΩΝ Δ ΑΤΡΙΑΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΟΛΙΤΙΩΝ ΗΧΑΝΙΩΝ Δ.. ΡΡΑΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 0906 Δ ΟΔΗΓΩΝ Δ.. ΣΤ ΤΡΑΗ ΔΗΗΤΡΑ Δ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ Δ.. Δ ΤΡΑΗ ΦΙΛΙΑ (ΝΙΟΛΑΟΣ) 0875 Δ ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ ΤΗΑ ΡΟΣΩΙΟΥ &ΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Δ.. Γ ΤΡΑΗ ΧΡΥΣΗ Δ ΡΟΣΩΙΟ(ΑΝΟΥΗΛ) Δ.. Γ ΛΑΤΣΙΔΑΗΣ ΑΝΟΥΗΛ Δ ΤΧΝΙΩΝ ΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΤΡΟΛΟΓΩ ΣΥΓΟΙΝΩΝΙΑΩΝ ΡΓΩΝ Δ ΛΝΟΣ ΑΛΞΑΝΔΡΟΣ 75 ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ (0) όν Υ.. Δ ΟΛΥΧΡΟΝΑΗ ΛΝΗ Υ (ΥΑΓΓΛΟΣ) ΟΗΘΗΤΙΟ ΡΟΣΩΙΟ Υ.. Δ ΟΛΥΧΡΟΝΑΗ ΛΝΗ Υ (ΥΑΓΓΛΟΣ) ΟΗΘΗΤΙΟ ΡΟΣΩΙΟ ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ 5.70, ,9 600, , ,80 05,0 7,8 97, 6,60 76,75 5,97.57,68 50,88 68, 6.7,6 5.8,09 0.5, 8.56,89 96, , , , ,8.76,5 05,0 8,6.505,08.755,67 76, 7.,.009,78 70, ,5 9,50.56,8.8,5 7.0, ,7 8,08,00,9,00 7,96 66,60 906,88 99, 5,50 7,7 6.,5 9.0, ,8.99, 95.86,96 0,00.7,00.87,00.606,0,7 0,7 57,09 56,96.09,6 50,00.87,00 9,0,7,87, 8,00 5,8 7,8 9,7 556,67 5,8 9,87 9,87 9,87 9,7 9,87 9,7 0,00.88,00.0,00.6,7 6,69,7 69,96 58,96,75.558,06 70,00 50,00.0,00 57,7,,0 5,85 96,78 779,0 55,0,08 80,67 779,0 7,00 7,00 8,89,98 7,00,89 0,7,7,98 8,50 0,9 0,7,9 0,00.8,00.655,.996,9 0, 5,59 9,66 57,0.0,87 70,00.655,,5 0,67 7,8 9,66,0 60,7 565, 6,55 8,0 66,, 866,05 565, 0,00.59,00.599,00.7,6,75 98,97 6,5 5,7,75.0, 70,00.599,00,6 0,9 8,05 5,99,05 60,99 565,6 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ 9,98,98 59, 565,6 0,00 858,00 98,00.006,90, 78,56,,8 657,8 70,00 98,00 78,90, 9,8 6,9 8,6,0 8,56 9,6 8,6 0,00.0,00.00,00.99,06 7,6 9, 50, 9,68,75 6,6 70,00.00,00 99,06 7,6,00 8,0 0,8 0,00,97,00 677, 0,8 0,00.5,00.6,8.70,0, 9, 59,08 5,00 900,6.6,8 08,8 8,5,6 0,0 6,55 50,,05 6,57 7, 569,7 50, 0,00.99,00 70,00.69,00.76,7 0, 9,7 57,8 9,6,75 97,9.69,00 07,7 7,,69 0,5 67,09 87,6, 7,8 50,8 87,6 0,00.8,00.8,00.8,, 8,0 5,9,96.06,7.8,00 0,,,8,0 75,7 508,09,5 7,6 68,7 508,08 0,00.090,00.0,0.0,58,57 80,6 9,7, 98,6.0,0 90,5,8,0 8,95 9, 8,50,80 7,96 9, 9,85 9,85,88 7, 9,85,0 0,0 7,,0 0,80,75 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α , ,9 670, ,7.89,8 05,0 7,8 97, 6,60 76,75 5,97.68,0 50,7 7, ,6 6.6,7 0.70, 8.60,7 0, , 8.850, , ,7.809,57 05,0 8,6.505,08.755,67 76, 7.5,80.080,96 75, 6.5,66 0,55.65,8.8, ,0 0.9,9 8,08,00 8,0,00 7,96 66,60 990,08.005,56,00 7,7 6.60,7 9.9,9 5.85, 0.5, ,9 Σελί 8 πό 6

19 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό ΡΟΙΘΑΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΧΑΝΙΩΝ ΡΟΙΘΑΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΧΑΝΙΩΝ ΡΟΣΑΡΑΗ ΑΓΓΛΙΗ 057 (ΛΥΘΡΙΟΣ) ΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩ Τ.. ΣΤ ΡΟΣΑΡΑΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Τ ΔΙΟΙΗΣΗΣ (ΧΑΡΙΛΑΟΣ) ΟΝΑΔΩΝ ΤΟΙΗΣ Δ.. ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΣΟΦΙΑ 097 Δ ΟΗΘΩΝ (ΟΔΡΟΣ) ΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΣΑΟΥΝΑΗ ΑΡΓΥΡΩ ΟΛΙΤΙΩΝ (ΩΝ/ΝΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ ΣΑΡΙΔΑΗΣ ΑΝΔΡΑΣ 0798 ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ- ΟΙΟΝΟΙΟΥ ΡΟΗΘΙΩΝ Δ ΣΗΦΟΓΙΑΝΝΑΗ ΙΡΗΝΗ (ΙΧΑΗΛ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ Δ ΣΗΦΟΓΙΑΝΝΑΗ ΙΡΗΝΗ (ΙΧΑΗΛ) ΓΩΤΧΝΙΩΝ Τ.. ΣΟΥΛΑΗ ΑΙΑ Τ ΦΡΟΣΥΝΗ (ΑΓΓΛΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ Τ.. ΣΟΥΛΑΗ ΑΙΑ Τ ΦΡΟΣΥΝΗ (ΑΓΓΛΟΣ) ΗΧΑΝΙΩΝ Τ.. ΣΟΥΛΑΣ ΑΡΑΣΥΑΣ Τ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) ΑΓΓΛΑΤΩ ΥΓΙΑΣ & Δ.. ΣΟΛΑΝΑΗ ΑΡΓΥΡΩ (ΙΩΣΗΦ) 0655 Δ ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ ΤΗΑ ΡΟΣΩΙΟΥ &ΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 8567 ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ 5.670, ,9 670, ,7.89,8 05,0 7,8 97, 6,60 76,75 5,97.68,0 50,7 7, ,6 6.6,7 0.70, 8.60,7 0, , 8.850, , ,7.809,57 05,0 8,6.505,08.755,67 76, 7.5,80.080,96 75, 6.5,66 0,55.65,8.8, ,0 0.9,9 8,08,00 8,0,00 7,96 66,60 990,08.005,56,00 7,7 6.60,7 9.9,9 5.85, 0.5, ,9 0,00.0,00.76,08.659,96 9,78 9,59,8 50,5,75 97,59.76,08 8,88 8, 59,7,8 0,08 58,9 68,80,76 58, 55,0 7,5 7,7 68,79,,,,9,,9 0,00.70,.70,.89,96 07, 65,75 58,60,75 9,8.70, 89,6 7,0,96 9, 70,9,5 7,9,8 888, 70,9 0,00.07,00.087,00.76,9,9 8,8 6,67 5,,75 775,0 50,00.087,00 89,9,9 0,87 9,9 87,70 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ 7,8,7 0,5 87,70 0,00.59,00.59,00.69,05,75 0, 6,80 55,08,75.077,9.59,00 0,05, 5,9,8 89,55 58,96 8, 0,58 57, 58,96 0,00.588,00.88,00.6,8,59, 96, 60,86 5,0.,7 50,00.88,00 78,8 5,0 9,5 8,8,6,7 6,86 5,95 6,76 99,0 6,86 0,00.99,6.9,6.59,8 5,, 75,58 6,0.587,8 50,00 50,00.9,6 65,67 7,55,9 7,06 8, 79,9 57, 5,87 87, 79,9 0,00.09,00.09,00.5, 9,78 97,8 56, 5,0.00,0.09,00, 9,78,09 0,85 7,8 500,70 5, 8,8 59,9 500,70,8,8,8,,8, 0,00.8,00.8,00.96,,68 0,6 6,7 55,9.86,.8,00 5,,9 8,,5,00 6,7 5,8 6, 659,88 6,6 50,8 50,8 50,8 50, 50,8 50, 0,00.87,00.87,00.79,7,8 79,6 9,8, 866,0.87,00 9,7,59,87 9,,0 9,68,7,5,0 0,00.99,00.99,00.65,,98 00, 6,80 5,,75 60,99.99,00 6, 9,,99,60 85,88 5,50 7,8 0,09 9,98 98,5 5,9 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α ,00 9.,9 670, , ,6 05,0 7,8 97, 6,60 76,75 5,97.898,7 570,06 775, , 7.56,7.9,6 9.08,65,75.00, , , ,7.9, 05,0 8,6.505,08.755,67 76, 7.88,.0, 795,0 6.50,5 0,55.798,.06, 8.69, ,0 8,08,00,80,00 7,96 66,60.08,.060,60,00 7,7 6.80,5 9.97,9 6.69,6 7.7, ,5 Σελί 9 πό 6

20 Αρ. ρ. Α.Φ.. Α.. Τείυ κό Τή Από εφρά Ονεπώνυ Τρπεζκό Λγρό Υ.. Δ ΣΟΦΙΑΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ Υ (ΝΙΟΛΑΟΣ) ΟΗΘΗΤΙΟ ΡΟΣΩΙΟ Δ.. Γ ΣΟΦΟΥΛΑΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Δ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ) ΔΙΟΙΗΤΙΩΝ-Γ ΤΗΑ ΡΟΣΩΙΟΥ &ΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΑΘΟΟΥΛΟΥ ΥΓΝΙΑ 7577 ΓΩΤΧΝΙΩΝ ΣΤΑΘΟΟΥΛΟΥ ΥΓΝΙΑ 7577 ΓΩΤΧΝΙΩΝ Τ.. ΣΤΑΑΤΑΗ ΑΙΑΤΡΙΝΗ 0695 Τ ΤΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΩΟΝΙΑΣ Τ.. Δ ΣΤΑΑΤΑΗ ΛΥΟΘΑ Τ ΗΧΑΝΙΩΝ Δ.. ΣΤΑΑΤΡΑΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 0980 Δ (ΑΝΔΡΑ) ΛΗΡΟΦΟΡΙΗΣ Δ.. ΣΤΑΑΤΗ ΓΩΡΓΙΑ 0007 Δ ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ-Λ Γ ΣΤΑΑΤΟΥΛΑΗΣ ΣΤΛΙΟΣ ΔΙΟΙΗΤΙΟΥ - ΟΙΟΝΟΙΟΥ Τ.. Δ ΣΤΡΓΙΟΥ ΑΓΓΛΙΗ Τ (ΣΥΡΙΔΩΝ) ΤΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΩΝ Δ ΣΦΑΙΑΝΑΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ (ΙΧΑΗΛ) ΗΧΑΝΙΩΝ Δ ΣΦΑΙΑΝΑΗΣ ΩΝ/ΝΟΣ (ΙΧΑΗΛ) ΗΧΑΝΙΩΝ Τ.. ΣΦΑΙΑΝΑΗΣ ΑΝΟΥΗΛ 0057 Τ ΗΧΑΝΙΩΝ ΟΛΙΤΙΩΝ ργί Απεργί Ώρε Σά ρ κό ό Οκ ρχή Σπυών.Συν. (Ανυ) Θέ λρφ. πί.. ππ. Υγεί ερχή Απφ. ΣΔΔ ρωπκή.α..ο.. ΔφράΑΟΔΟΧΩΝΔΑΑΝΗΣ Α. ρύξ. Απχών Δκγόρυ ΡΓΟΔ..Α..Ο.. Α. ΙΑ ΙΑ ΤΥΔΥ ΤΥΔΥ ίνρ Τ Τ. φ. ρευόε.απχ. Από λά.ρόν. ΣέΥ ΟΑΔ έλ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΤΑΔΥ ΥΤ πκ. Τέ ρόν (Ν.0/75) ΥΤ. ρ/ πκ. φάπξ ρχών (/) Σύνξ. Ανγν. ΤΥ Υγεν. Νεόρ. ερίλψ.φ. Φόρ ξγρά 986/,Αρρ Δάνε ερ.απεργί Σ.ργίΣυλλόγυ 5.970,00 9.,9 670, , ,6 05,0 7,8 97, 6,60 76,75 5,97.898,7 570,06 775, , 7.56,7.9,6 9.08,65,75.00, , , ,7.9, 05,0 8,6.505,08.755,67 76, 7.88,.0, 795,0 6.50,5 0,55.798,.06, 8.69, ,0 Γενκό ρή. λρωέ Δκ/χυ ρό Α 5ερ ρό 5ερ 8,08,00,80,00 7,96 66,60.08,.060,60,00 7,7 6.80,5 9.97,9 6.69,6 7.7, ,5 0,00.069,00.098,0.85,58,7 78,9 8,6,,75 79,67.098,0 87,5 0,99 0,98,8 96, 7,5,96 9,9 96, 0,00.99,00.69,00.75,68 7,60 89,8 5,90 8,,75 790,6 70,00.69,00 06,68 6,8,69 0,6 68,65 95,, 9,7 7,8 685,05 95, 0,00.50,00.0,00.606,,66 88,0,8 55,96,75 9,9 70,00.0,00 86, 67, 75,96,8 0,05 58,6 67,7 5,80,00,0 6,0 67,8 67,7 7, 7, 7, 6,9 7, 6,9 0,00.8,00.86,00.998,78 5,0 0,6 6,55 55,9.,08 50,00.86,00 7,78,9 8,6,9 55,50 660,5 6,5 7, 677,70 660,5 0,00.,00.,00.6,5 6,96 9,57 5,0 9,8,75 98,70.,00 0,5 6,96, 0,0 59,8 69,5,80 6, 77,8 69,5 0,00 96,00.0,00.50,,78,0 798, 70,00.0,00 7, 5,0 7,96 5,7 99, 5,65 6,6 0, 0,66 65, 99,0 0,00.59,00.59,00.68,0,77 98,97 60,96 5,7.085,7.59,00 9,0 0,9 5,9,88 90,88 5,86 8, 0,58 56, 5,86 0,00.588,00.88,00.970,58,8 00,7 6,79 50,56.,0 50,00.88,00,58 7,9 8,8,8 5,8 657,0 5,95 6,76 656,55 657,0 0,00.,00.,00.6, 6,57 90,70 5,7 8,76 9,00.,00 0, 6,57, 0, 59,5 7,00,80 6, 7, 7,00 0,00.8,00.75,8.780,9 98,,7,7 56,6,75 959, 50,00.75,8 0,6 96,7 6,6,7 0,8 55,79 79,6,76 58, 59,0 55,6 9,5 8,08 79,60,8,8,8,,8, 0,00.87,00.97,00.058,8,5 08,75 66,8 57,8,75.8,09 70,00.97,00,8, 9,7 5,, 69,05 7,9 8, 67,75 69,0 Σε εφρά Υπρείε Ανχή Τεχνλγί Α , ,8 670,00.9, ,75 05,0 07,8.05,7 76,8 76,75 5,97.996,9 60,79 89, 7.0, ,0.867, ,9,5.56,5 9.0, ,00.9,9 6.6,6 05,0 5,68.68,0.08,87 76, 8.077,97.0,59 89, ,9 0,55.90,58.5, ,6.05, 5,65 6,6 80,88,00 80,09,00 7,96 66,60.06,56.9,6,00 7,7 7.6, ,0 6.90,9.9,0 0.95, Σελί 0 πό 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΚΝ.ΟΡΓ/ΚΗ ΜΟΝΑ Α ΟΝΟΜΑΤΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΙ Α E M X ΚΝΤΡΟ ΥΓΙΑΣ ΣΗΤΙΑΣ ΝΡΓΣ: ΜΙΚΤΣ: ΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΓΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΜΡΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 5, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΑΣ Σελίδα από 5 3 5 6 7 8 9 3 5 6 7 8 9 3 5

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μ ΣΥΜΑΣΗ ΟΡΙΣΜΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΑΘΜΟΛΟΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΟΡΙΑΣ ΚΩΙΚΟΣ ΘΣΗΣ : ΙΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΡ. ΘΣΩΝ: ΑΡΙΛΗ ΑΝΡΟΥ ΠΩΝΥΜΟ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΣΙΛΑΚΟΥ ΚΟΥΡΟΜΙΧΛΑΚΗ ΛΝΗ ΥΑΛΙΑ ΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΑΝΩ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α. ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π... ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΓΓΥΗ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΝΤΗ ΙΥΘΥΝΣΗ ΙΟΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Γεωργά Κατερίνα Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9327 ΦΗΜΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΝΗΣΩΣ ΤΗΣ ΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1266 ΟΡΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΙΣ ΝΙΚΟ ΟΚΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 1 Νοεμβρίου 2013 Με την υπ αριθμ. 12268/16 10 2013 απόφαση της ιοικήτριας

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

34 34 1.641 357 1.373

34 34 1.641 357 1.373 Α -- Ο Η Α Α-Η Η Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α Α..... Ο Α 599 Α & Α Α Α Α Α Α Α Α Α 21 21 1.495 343 1.351 601 Α & Α Α / Α Α Α Α 24 24 1.418 313 1.053 661 Α Α Α Α Α Α Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :125 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΡΙΠΟΛΗ,07/03/2012 Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανακοίνωσης εν ΣΟΧ ελλείψει: 2/2012ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικοί Μηχανικοί Ονοματεπώνυμο Σχολή Τμήμα Έτος Bonus Malus Πόντοι

Πολιτικοί Μηχανικοί Ονοματεπώνυμο Σχολή Τμήμα Έτος Bonus Malus Πόντοι Πολιτικοί Μηχανικοί 1 Ιωάννου Ορέστης του Κωστάκης Πολυτεχνική Πολιτικών Μηχανικών 5 25.00% - 1149 2 Κλεινάκη Σοφία του Γεώργιος Πολυτεχνική Πολιτικών Μηχανικών 5 25.00% - 970 3 Γκαϊντατζή-Μασούτη Μύρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ. Εως : ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ. Εως : ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015 ΚΑ ΤΑ ΔΗΜΟΥ Α/Α ΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 1 ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Από : ΑΛΑΦΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Εως : ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΧΡΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 34014, ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2011 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνδυασμός "ΑΤΤΙΚΗ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Γιάννης Σγουρός Άννα Παπαδημητρίου - Τσάτσου Μανιάτης Κωνσταντίνος Παπαντωνίου Κωνσταντίνος Νότιου Τομέα Αθηνών:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΒ331622 ΚΩΛΥΜΜΑ Π.Δ.164/04 ΑΡ.6

ΑΘΗΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΒ331622 ΚΩΛΥΜΜΑ Π.Δ.164/04 ΑΡ.6 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ2/2012 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 101 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΩΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20 Α -- Ο Η %, Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α...... Ο Α... Α..Α...... 127 Α Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 8 8 19.884 16,72 29,20 19.161 16,53 31,30 129 Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 6 6

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε Κ/ ΔΟΜΗ ΥΗΡΕΣΙΩΝ Ε ΕΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΝΤΙΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ε ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΙ/ΡΧΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΝΤΙΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ε ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. R041 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - Αριθμός Εγγεγραμμένων Φοιτητών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. R041 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - Αριθμός Εγγεγραμμένων Φοιτητών ΠΝΠΙΣΤΗΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΣΙ ΣΠΟΥΩΝ ΚΙ ΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΡΙΝΣ 0/0/0 R0 ΠΡΟΓΡ ΙΣΚΛΙΣ - ριθμός γγεγραμμένων οιτητών Σελ: 0000 - Undeclared Department 00 Υποδιαίρεση ξαμήνου : - Full Term 0/0/ - /0/ αθήματος Τίτλος αθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

Α 9.543 9.720-177 -1,8% Α Α 3.327 5.644-2.317-41,1% Α 9.448 9.629-181 -1,9% Α Α 3.758 3.174 584 18,4% Page 1 of 8

Α 9.543 9.720-177 -1,8% Α Α 3.327 5.644-2.317-41,1% Α 9.448 9.629-181 -1,9% Α Α 3.758 3.174 584 18,4% Page 1 of 8 Ο Ο Α Α Α Α 817 Α % Α 10.338 10.651-313 -2,9% Α Α Α 817 Α % Α 8.708 8.136 572 7,0% Α Α Α 817 Α % Α. Α. % 8.981 8.651 330 3,8% Α Α Α 817 Α % Α. Α. % 10.078 10.430-352 -3,4% Α Α Α 817 Α % Α. Α.. 9.288 Α

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσας. αντικείμενο) Μόρια 2ου Μεταπ/κου ή Μόρια Γνώσης Ξένης. Σπουδών (σε συναφές. εμπειριας (έως 60 μήνες. μηνών) Μόρια Εμπειρίας

Γλώσσας. αντικείμενο) Μόρια 2ου Μεταπ/κου ή Μόρια Γνώσης Ξένης. Σπουδών (σε συναφές. εμπειριας (έως 60 μήνες. μηνών) Μόρια Εμπειρίας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14-06-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 2504/56179 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ : ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

103 Α Α Α % Α 22 22 15,777 15.53 33.5 11,839 11.67 25.9

103 Α Α Α % Α 22 22 15,777 15.53 33.5 11,839 11.67 25.9 %- & Α -Η Η Α- Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α.... Ο Α... Α..Α.. 127 Α Α Α Α Α Α Α % Α 21 21 20,924 18.40 36.8 19,434 17.15 34.2 127 Α Α Α Α Α Α Α %.. α 2 2 18,978 16.57 33.0 17,638

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 201 Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ατσικής από ΑΒΡΑΚΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου μέχρι και ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 14123750 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΝΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 14123750 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 14123750 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΝΑ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 13123906 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΓΔΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.904/1/2012 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.904/1/2012 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΤΟΤΗΤΑΣ 8: "ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ "

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΠΑΙΚ : ΑΘΗΝΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-13 ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΑΒΡΑΑΜ ΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΝΗ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΠΑΙΚ : ΑΘΗΝΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-13 ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΑΒΡΑΑΜ ΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΝΗ 1 ΑΒΡΑΑΜ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ 2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Εκπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΪΟΣ 4 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 ΒΑΓΕΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 ΒΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιλογή Προϊσταμένων Τμημάτων & Αυτοτελών Γραφείων Δήμου Κέρκυρας

ΘΕΜΑ: Επιλογή Προϊσταμένων Τμημάτων & Αυτοτελών Γραφείων Δήμου Κέρκυρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Κέρκυρα, 21/01/2013 Ταχ. Δ/νση: Μαράσλειο Μέγαρο Αριθμ. πρωτ.: 5401 Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 α 49100 Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84 Α' ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A/A Αρ. Πρωτ. Επώνυμο 515/10-8- 1 06 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Υ.ΠΕ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Υ.ΠΕ. ΙΡΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 104 ΑΖΙΖΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚ992152 07077003148 7/7/1970 5694211 83 2 104 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΚΩΝΝΤΙΝΟΣ ΑΚ996120 16/10/1983 37 4 104 ΑΛΕΞΑΝ ΡΗ ΕΛΕΝΗ ΖΗΣΗΣ ΑΑ429440 17108802780 17/10/1988

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:13/12/2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:13/12/2013 A/A Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός 1 ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 2 ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΗΛΙΑΣ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 5 ΒΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6 ΒΑΤΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ.

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 203 Πίνακας Β' - Α/Α Δνσεις & Προτίμησης ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3/3/997 7,82 0Ε 8Μ 0Η 44Μ 9Η 2 3 7 5 5 9 3 4 8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΣ Α. φροντιστήρια ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΙΣ Α. φροντιστήρια ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ φροντιστήρια ΠΡΙΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ α/α Ονοματεπώνυμο Μόρια Σχέδιο Σχολείο Σχολή Σειρά ΤΣΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 18.937 ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 18.835 13ο ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 NΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 12030902 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13033088 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 13033310 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 13033317 ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr Αριστεία Σχολικό Έτος2011-2012 Τάξη: Α - Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Όνομα α/α Επώνυμο Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14040200 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑ 14040201 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 14040188 ΑΜΠΝΤΕΛ ΣΑΛΑΜ ΦΟΥΦΛΙΑΑΝΝΑ ΣΑΜΙΡ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14040202

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 379 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ & ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, 15349, ΑΝΘΟΥΣΑ Από : ΑΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Εως : ΚΑΨΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 380 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ & ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, 15349, ΑΝΘΟΥΣΑ Από : ΚΕΚΡΟΠΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Εως : ΠΑΝΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ Α' ΓΥΡΟΣ Β' ΓΥΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝ (10) ΣΥΝ (9) 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. 272 274 546 21 26 2 ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΕ [εναρξη + υποθεση] αιθουσα 355 α/α ΑΜΔΣΘ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται:

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: 7 8 9 0 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Νικόλαος Αγγελάρας του Αντωνίου

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Νικόλαος Αγγελάρας του Αντωνίου Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Νικόλαος Αγγελάρας του Αντωνίου ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Μιχαήλ Ζυμής του Γεωργίου Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι Φλωρεντία Καλδή του Παναγιώτου Ιωάννης Σαρμάς του Δημητρίου Ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ υποψηφίων της αριθ. Αριθµός 1/644Μ/2008 προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων µε σειρά προτεραιότητας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΝ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑΤΑΧΘΕΝΤΕΣ

ΔΕΝ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑΤΑΧΘΕΝΤΕΣ Αρ. Πρωτ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία: Γ' ΕΠΚΑ - ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΝΑ ΠΥΡΓΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΑΙΓΟΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛ. 210-5531742 / 210-5531744 / FAX 210-5531755 Σκαραµαγκάς 22-Μαϊ-13 Α/Α Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα 2 ΚΑΡΑΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΑΖΑΡΟΣ 19 17/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα 3 ΤΣΕΝΙΚΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΣ Ε KAΡ ΙΤΣΑΣ A' ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-12 ΠΡΑΞΗ ΠΥΣ Ε 34/12-9-2011 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ A ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΥΣ Ε ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

ΠΥΣ Ε KAΡ ΙΤΣΑΣ A' ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-12 ΠΡΑΞΗ ΠΥΣ Ε 34/12-9-2011 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ A ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΥΣ Ε ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΠΕ01 1 ΓΚΟΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕ01 ΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣ Ε A ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΤΣΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ01 ΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣ Ε Α ΠΕΡΙΟΧΗΣ 3o Γ.Λ. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 3 ΠΑΝΑΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ01 ΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣ Ε Α ΠΕΡΙΟΧΗΣ 4 ΛΕΒΕΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΡΙΤΗ, 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΠΕΜΠΤΗ, 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΓΡΑΠΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ Μ.Ο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Αδαμίδης Κωνσταντίνος 2 Αζά 5 Δεν προσήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 497

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 497 ΑΔΑ: ΩΥΑΩΚΙ- 9Δ2 ΑΝΑΡΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 29-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Ρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 497 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΟΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ & ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, 15349, ΑΝΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΟΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ & ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, 15349, ΑΝΘΟΥΣΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΟΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ & ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, 15349, ΑΝΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΟΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ & ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, 15349, ΑΝΘΟΥΣΑ Α/Α Ε.Τ. ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 379 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ & ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, 15349, ΑΝΘΟΥΣΑ Από : ΑΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Εως : ΚΑΨΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 2265ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΙ243740 ΟχιΝαι 1 12 0 4 0 0 0 16,00 0 800 0 200 0 0 0 320,00 0 Οχι 1 Ναι 1.320,00 1 2380ΛΕΟΝΑΡ ΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00 Δ.Σ. 3 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 71,00 Δ.Σ. 4 ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 2 ΛΑΖΑΡΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 31,393 3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 31,000 4 ΖΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 29,491 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α/Α ΠΡΩΤ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΓΙΑ 1 1271 ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 65.5 2 1312 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 60.05 3 1472 ΤΡΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 57.05 4

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ26 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ (Τ.Ε.Ι.)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ26 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ (Τ.Ε.Ι.) ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 0 Πίνακας Β' - Α/Α ο Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Δνσεις & Προτίμησης ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 8Μ 8Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΟΣ //009 8,6 0 0, 0 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο Ψήφων Υποψηφίων Συνδυασμών ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Σύνολο Ψήφων Υποψηφίων Συνδυασμών ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη 17561 2 ) ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη 13934 3 ) ΔΟΥΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΟΝΗ) του Δημητρίου 6756 4 ) ΡΟΥΣΣΟΥ ΖΩΗ του Ευαγγέλου-Αντωνίου 4268 5

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 17,8 ΒΕΖΔΡΕΒΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ 17,5 ΜΠΛΕΤΣΑ ΧΡΥΣΕΥΗ 16,6 ΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 16,5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δομοκός, 1/4/2011 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5012. Αριθ. Απόφ.: 34/2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δομοκός, 1/4/2011 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5012. Αριθ. Απόφ.: 34/2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: 4Α39Ω9Α-Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δομοκός, 1/4/2011 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5012 Αριθ. Απόφ.: 34/2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Δομοκού Έχοντας υπόψη: το άρθρο 254

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΣΤΡΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΑΝΑΤ.ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 1 ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑ ΜΥΡΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ξ640252 ΟχιΝαι 1 1 0 0 0 0 0 19,00 5 0 0 0 0 0 0 380,00 35 Οχι 1 Ναι 415,00 1 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ877217 ΟχιΝαι Α 11 4 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2015 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.835/29-1-2015) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2015 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.835/29-1-2015) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Φορέας : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2015 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.835/29-1-2015) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Υπηρεσία : ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ (60%) Μόρια Διδακ/κου. Βαθμός Πτυχίου. Μόρια Πτυχίου

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ (60%) Μόρια Διδακ/κου. Βαθμός Πτυχίου. Μόρια Πτυχίου ΗΜΕΡ/ΝIA: 3-Φεβ-15 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 131 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΘΕΣΕΙΣ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 123 - ΠΕΤΡΑ Ειδικότητα : Ε ΙΑΝΟΜΕΩΝ 1 ΧΡΟΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΕ932074 Οχι Ναι 1 9 0 5 1 1 0 17,93 12 575 0 250 30 50 0 358,60

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ν.ΛΕΥΚΑ ΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ν.ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ν.ΛΕΥΚΑ ΑΣ..ΛΕΥΚΑ ΑΣ 1 Αραβανή Νίκη 2 2645022971 2 Αρβανίτης Ζώης 3 2645025402 3 Ασπρογέρακα Βασιλική 1 2645024824 4 Βουκελάτος Θωµάς 3 2645023833 5 Βούλγαρη Άννα 2 2645021825 6 Γράψας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ / Α.Π ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙ ΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΝΟΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ / Α.Π ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙ ΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΝΟΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΟΝΟΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙ ΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ / Α.Π ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1215 1216 1217 1218 1219 1220 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΑ ΑΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 1 ΖΑΡΚΑΝΤΖΑ ΣΥΜΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 3 ΣΙΩΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 3 4 ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΩΙΤΣΑ 4 5 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΣΕΒΙΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσληψης ωροµισθίου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστηµονικού προσωπικού από την ΠΒΜ Λακκιάς Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2014-2015

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσληψης ωροµισθίου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστηµονικού προσωπικού από την ΠΒΜ Λακκιάς Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΠΑΓ. ΕΚΠ. & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πατρων. παραγωγού ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΦΟΡΤΙΑ

Πατρων. παραγωγού ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΦΟΡΤΙΑ Εντολές συλλογής (κουπόνια) ΦΟΡΤΙΑ ΓΙΑ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Αριθ. κουπονιού Ημερ/νία εντολής Επώνυμο παραγωγού Όνομα παραγωγού Πατρων. παραγωγού ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΦΟΡΤΙΑ 722137 17/8/2015

Διαβάστε περισσότερα

εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ τέκνων) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ τέκνων) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ Φορέας Υλοποίησης/ Επιμέρους Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ Υπηρεσία: Συμβουλευτικό Κέντρο Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ (Γ.Γ.Ι.Φ.) Έδρα Υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 130 - Μ..

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 130 - Μ.. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 130 - Μ.. ΡΟ ΟΥ Ειδικότητα : Ε ΙΑΝΟΜΕΩΝ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 1 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ819097 Οχι Ναι 1 12 0 0 0 0 0 18,09 0 800 0 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Υποτροφιών στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» 1 ος

Πρόγραμμα Υποτροφιών στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» 1 ος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ------ Νέα Ιωνία, 08-12-2016 Αριθμ. πρωτ. 17203 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL 99 Αβραμίδου ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Φωτεινή Γρηγόριος 15 Αθανασιάδης Ιωάννης Μιλτιάδης 126 Αλεξανδρίδου Αναστασία Ιωσήφ 1 Ανδριανάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2015-16

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2015-16 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 08 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΠΕ (ΑΡΙΘΜ. ΑΤΟΜΩΝ:) Βόλος 6/0/5 ΜΗ ΤΥΠ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΕΜΠ 8 2 2 0,50 5 5 22,00 64,50 2 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΑΠΘ 8 2 2,24 5 5 22,00 54,24 2 3 ΓΑΛΑΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Μητρώων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2015-2016 ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Οι επιτυχόντες των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 5/9/213 Σελίδα 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι ΚΟΝΙΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΥΤΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΌΝΗ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΘΗ Κωστούλα Δήμητρα ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3 15 12.9 4 5 1 15

Διαβάστε περισσότερα