ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ"

Transcript

1 ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47, 66-67) Chiffres 1-60 (page 31) Nombres ordinaux (page 32) Le genre des pays et des villes (page 35-36) Articles définies (le, la, l, les) Articles indéfinis (un, une, des) Masculin/féminin (pages 28 nationalités et 34 adjectifs)) Formation du pluriel des adjectifs (page 54) Prépositions (pays, villes, aller/être/habiter en/à, venir de : pages 35-36, jouer à/au, du/de la, de l, faire du/de la, de l, des : pages 72 et 73) Adjectifs interrogatifs (page 75) (quel/quels, quelle/quelles) Adjectifs possessifs (page 52), (ma/ta/sa, mon/ton/son, mes/tes/ses, notre/votre/leur, nos/vos/leurs) Questions/réponses (pages 20, 37) Questions : (qui est-ce?, qu est-ce que c est? De quelle couleur /quelle couleur?) L heure (pages 70-71) Se présenter : aux bloggeurs/ en remplissant un formulaire (pages 42 et 43) Présenter/ décrire quelqu un (page 51, et 55) Accepter/refuser (page 76) Verbes : Présent : 1) des verbes en -er (ex parler, regarder) 2) aller, manger, préférer, répéter 3) être, avoir, faire ΓΚΙΣΓΚΙΝΗ Ε.

2 ΤΑΞΗ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Β1 και Β2) Méthode: Action.fr-gr1: σελ (Ενότητες 4, 5, 6, 7 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν). Οι διάλογοι των ενοτήτων καθώς και οι ερωτήσεις κατανόησης που αναφέρονται σε αυτούς (pages 86-87, , ) Les pièces et les meubles (pages ) Les vêtements (page 132) Articles partitifs : (du, de la, de l, des : pages 88, 89, 91et 92) Négation : ne pas de/d (page 93) Les adverbes de lieu (page 114) Prépositions (pages ) Les nombres de 60 à 100 (page 134) Adjectifs démonstratifs : (ce(t), cette, ces : page 137) Le pluriel des noms (page 138) Verbes : 1. Présent du 1 er groupe (verbes en er ex parler, regarder) les verbes manger (page 92), aller (page 116) du 2 ème groupe (verbes en ir ex finir, choisir : page 136) les verbes : être, avoir, faire, boire, prendre (page 92) 2. Impératif (page 118) du 1 er groupe (verbes en er ex parler, le verbe aller) du 2 ème groupe (verbes en ir ex finir) du 3 ème groupe : faire, prendre 3. Passé Composé des verbes :du 1 er et du 2 ème groupe

3 ΤΑΞΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Γ1 και Γ2) Méthode : Action.fr-gr3, σελ (ενότητες 0, 1, 2) µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν. οι σελ 24, 28, 48 και 51 του Action.fr-gr3, dictée Οι διάλογοι των ενοτήτων καθώς και οι ερωτήσεις κατανόησης που αναφέρονται σε αυτούς (pages 28-29, 48-49) Τα κείµενα (pages 13, 15, 24, 31, 32, 51, 53) Qui est-ce qui / qu est-ce qui / qu est-ce que /qu est-ce qui: page 19 Adjectifs démonstratifs (ce, cet, cette, ces) : page 20 Accord du participe passé : page 35 Ne que / seulement, juste, rien que : page 38 Si + Présent Présent, Si + Présent Futur, Si + Imparfait Conditionnel Présent : page 55 Les pronoms indéfinis : page 56 Verbes : Présent, Passé Composé, Imparfait, Futur Proche, Futur Simple, des verbes : du 1 er, du 2 ème et du 3 ème groupe et des verbes : avoir, être, aller, venir, faire, boire, lire, devoir, partir, voir, écrire, dire, vouloir, pouvoir, mettre Passé Composé avec «avoir» et «être» du 1 er, du 2 ème et du 3 ème groupe Impératif du 1 er, du 2 ème et du 3 ème groupe Subjonctif : pages 36 et 37 Il faut + infinitif, devoir + infinitif : page 36 ΓΚΙΣΓΚΙΝΗ Ε..

4 Δ1 και Δ2 ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ Méthode : Écho A2, CLE INTERNATIONAL, σελ (Ενότητες 1, 2 και 3, µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν). Επίσης, όλες οι ασκήσεις από σελ Τα κείµενα των ενοτήτων, το λεξιλόγιό τους καθώς και οι ερωτήσεις κατανόησης που έχουν διδαχθεί ( pages 10 25) Οι ασκήσεις των ενοτήτων 1 και 2 (pages 10-33) Futur proche (page 12) Futur simple, futur simple des verbes pronominaux, futur simple des verbes irréguliers (page 12) ex être, faire etc. Préciser le moment futur (page 12) Comparer des qualités / des quantités / des actions (page 13) Comparaison des adjectifs et des adverbes irréguliers ex meilleur-e, (page 13) Les pronoms personnels «en» (page 20) Le pronom personnel «y» (page 21) Les pronoms personnels «le, la, les, l», «lui, leur» Expression d une condition (page 21): Si + Présent Présent ou Futur simple Si +Passé Composé Présent ou Futur simple Si + Imparfait Conditionnel présent Subjonctif p28 Ne que, seulement (page 29) Comment on ecrit une lettre (page 24, page 53) Accord du participe passé (photocopie) Pronoms relatifs : qui, que, où (photocopie) Les adjectifs démonstratifs : ce, cet, cette, ces (photocopie) Questions- réponses (photocopie) Prépositions : à, au, en, aux, à la, par, de (photocopie) Rédaction d un paragraphe (photocopies)

5 Ε1 και Ε2 ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ Méthode : Écho A2, CLE INTERNATIONAL, σελ (Ενότητες 2, 3,4 και 5 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν). Επίσης, όλες οι ασκήσεις από σελ Τα κείµενα των ενοτήτων, το λεξιλόγιό τους καθώς και οι ερωτήσεις κατανόησης που έχουν διδαχθεί ( pages 24 56) Οι ασκήσεις των ενοτήτων 1, 2, 3, 4 και 5 (pages 24-56) Comment on écrit une lettre (page 24, page 53) Subjonctif p28 Ne que, seulement (page 29) Les propositions relatives qui, que, ou (page 36) Les adverbes en ( e )ment et leur place (page 37) La forme en +participle present (page 37) Le superlatif (page 37) Rediger un CV (page 43) Le présent, le passé composé, le futur, l imparfait (page 53)