OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ FAX:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ FAX: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Βαζιργιάνης Μιχαήλ, Καθηγητής, Πρόεδρος Σαρτζετάκη Αργυρώ, ιοικητικός Υπάλληλος, Μέλος Φουντά Μαρία, ιοικητικός Υπάλληλος, Μέλος Σήµερα, 18 Nοεµβρίου 2009 και ώρα 12.00, στο Γραφείο της /νσης ιοικητικού του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, συνήλθε η ως άνω Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφίων, η οποία ορίστηκε σύµφωνα µε την από 1/10/2009 απόφαση τoυ Πρυτανικού Συµβουλίου, προκειµένου να εξεταστούν οι υποβληθέντες φάκελοι δικαιολογητικών των υποψηφίων και στη συνέχεια να µοριοδοτηθούν όσοι εξ αυτών πληρούν τις προϋποθέσεις. Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: α) την µε αριθ.πρωτ.5296/ σχετική ανακοίνωση πρόσληψης β) τις αιτήσεις των υποψηφίων γ) την εγκριτική απόφαση πρόσληψης 11 ατόµων για το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου ορισµένου χρόνου (8 µηνών), µε την παρακάτω ανά ειδικότητα κατανοµή: 3 θέσεις ειδικότητας ΠΕ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 θέσεις ειδικότητας ΠΕ- ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 6 θέσεις ειδικότητας ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ κατέγραψε τα παρακάτω: Για τις τρεις (3) θέσεις ΠΕ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ενδιαφέρον εξεδήλωσαν δώδεκα (12) υποψήφιοι όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 1 ΦΩΣΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛ. ΠΑΝΑΓ. 2 ΚΕΚΕΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΑΝΝΗΣ 3 ΚΟΤΣΑΡΙΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛ. 4 ΚΟΛΥΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠ. 5 ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝ. 6 ΜΑΛΙΓΙΑNΝΗ ΘΕΟ ΟΣΙΑ ΝΙΚΟΛ. 7 ΤΖΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓ. 8 ΜΠΑΣΙΑΚΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΥΡΙ. 9 ΚΟΝΤΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛ. 10 ΚΑΣΚΑΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΜΗΤΡ. 11 ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡ. 12 ΠΑΡΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜ. 1

2 Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών όλων των υποψηφίων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ως άνω ανακοίνωση, η επιτροπή κατέληξε στα εξής συµπεράσµατα: 1. Απορρίπτονται δύο (2) υποψήφιοι για τους λόγους που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΕΚΕΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ (ΤΟΝ ΑΠΕΣΥΡΕ, ) ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΛΥΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΛΟΓΩ 2 ΙΑ ΟΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 2. Προκρίνονται δέκα (10) υποψήφιοι, οι οποίοι υπέβαλαν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών και οι οποίοι κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθµολογίας (λαµβανοµένης υπόψη της εντοπιότητας), σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα (Πίνακας Κατάταξης). Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡ. 1401,40 2 ΤΖΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓ. 1337,80 3 ΜΑΛΙΓΙΑNΝΗ ΘΕΟ ΟΣΙΑ ΝΙΚΟΛ. 1330,00 4 ΜΠΑΣΙΑΚΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΥΡΙ. 1285,40 5 ΚΑΣΚΑΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΜΗΤΡ. 1674,80 6 ΚΟΤΣΑΡΙΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛ. 1352,00 7 ΦΩΣΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓ. 430,60 8 ΚΟΝΤΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛ 344,80 9 ΠΑΡΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜ. 222,60 10 ΚΟΛΥΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠ. 159,40 Για τις δύο (2) θέσεις ΠΕ- ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ενδιαφέρον εξεδήλωσαν δώδεκα (12) υποψήφιοι, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 1 ΧΛΙΑΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΓΩΝΑ ΗΜΗΤΡ. 3 ΚΡΙΤΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚ. 4 ΧΡΥΣΑΦΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ-Θ. ΧΡΙΣΤ. 5 ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤ. 6 ΚΩΤΣΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΝΙΚΟΛ. 7 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΝΤΙΟΠΗ ΘΩΜΑΣ 8 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 9 ΒΟΥΛΑΣΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛ. 10 ΜΑΙΜΑΝΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣ. 11 ΚΑΣΙΑΡΑ ΑΝ ΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛ. 12 ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΕΤΡΟΣ Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών όλων των υποψηφίων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ως άνω ανακοίνωση, η επιτροπή κατέληξε στα εξής συµπεράσµατα: 2

3 1. Απορρίπτονται εννέα (9) υποψήφιοι για τους λόγους που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 1 ΧΛΙΑΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΠΟ ΕΙΞΗ 2 ΚΡΙΤΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 3 ΒΟΥΛΑΣΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ 4 ΧΡΥΣΑΦΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ- ΕΛΛΙΠΗΣ ΓΝΩΣΗ ΘΕΟ ΩΡΑ 5 ΜΑΙΜΑΝΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ Υ.., ΕΛΛΙΠΗΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ 6 ΚΑΣΙΑΡΑ ΑΝ ΡΙΑΝΑ ΕΛΛΙΠΗΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ 7 ΚΩΤΣΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΕΛΛΙΠΗΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ 8 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΝΤΙΟΠΗ ΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ Υ.., ΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ 9 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΓΩΝΑ ΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ Υ.., ΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ 2. Προκρίνονται τρεις (3) υποψήφιοι, οι οποίοι υπέβαλαν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών και οι οποίοι κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθµολογίας (λαµβανοµένης υπόψη της εντοπιότητας), σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα (Πίνακας Κατάταξης). Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΕΤΡΟΣ 1618,00 2 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1568,00 3 ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤ. 1435,00 Για τις έξι (6) θέσεις ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ενδιαφέρον εξεδήλωσαν τριάντα πέντε (35) υποψήφιοι όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 1 ΚΑΒΒΟΥΡΗ ΜΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΠΑΖΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 3 ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΘΕΟ ΩΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 ΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 ΒΑΦΕΙΑ ΟΥ ΕΛΠΙ Α ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6 ΛΑΜΠΡΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Η 7 ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8 ΣΟΥΡΛΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9 ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕΤΡΟΣ 3

4 10 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11 ΤΖΙΩΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 12 ΜΑΚΑΡΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 13 ΤΣΑΓΓΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14 ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 15 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 16 ΒΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 17 ΤΣΟΠΟΥΡΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 ΣΑΒΒΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ 20 ΜΑΚΡΗ ΡΕΓΓΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21 ΤΕΛΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 22 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 23 ΚΑΝΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 24 Α ΑΜΟΥ ΣΟΦΙΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 25 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 26 ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ ΛΙΘΑΡΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27 ΚΡΙΤΣΟΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28 Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΕΩΝΙ ΑΣ 29 ΣΟΥΤΑ ΑΙΜΙΛΙΑ ΣΠΥΡΙ ΩΝ 30 ΠΟΝΗΡΟΣ ΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 31 ΣΙ ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 32 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΗΡΕΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33 ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΕΛΕΝΗ- ΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 34 ΛΕΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35 ΧΑΛΑΤΣΗ ΖΩΗ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών όλων των υποψηφίων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ως άνω ανακοίνωση, η επιτροπή κατέληξε στα εξής συµπεράσµατα: 1. Απορρίπτονται τριάντα τρεις (33) υποψήφιοι για τους λόγους που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΑΒΒΟΥΡΗ ΜΙΝΑ ΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ Υ.., ΕΝ 1 2 ΠΑΖΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟ 3 ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΘΕΟ ΩΡΑ ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟ 4 ΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟ 5 ΒΑΦΕΙΑ ΟΥ ΕΛΠΙ Α ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟ 6 ΛΑΜΠΡΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟ 7 ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟ 8 ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΣΠΟΙΝΑ ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟ 4

5 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟ ΤΖΙΩΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟ ΜΑΚΑΡΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟ ΤΣΟΠΟΥΡΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΕΛΛΙΠΗΣ ΓΝΩΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΑΒΒΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟ ΜΑΚΡΗ ΡΕΓΓΙΝΑ- ΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ Υ.., ΕΝ ΜΑΡΙΑ ΤΕΛΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ Υ.., ΕΝ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ Υ.., ΕΝ ΚΑΝΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟ Α ΑΜΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΛΛΙΠΗΣ ΓΝΩΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ Υ.., ΕΝ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ ΛΙΘΑΡΕΝΙΑ ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟ Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟ ΣΟΥΤΑ ΑΙΜΙΛΙΑ ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΟΝΗΡΟΣ ΝΙΚΟΣ ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟ ΣΙ ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΗΡΕΣΙΑ ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΕΛΕΝΗ- ΗΜΗΤΡΑ ΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ Υ.., ΕΝ 30 ΛΕΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΛΛΙΠΗΣ ΓΝΩΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ 31 ΒΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΛΛΙΠΗΣ ΓΝΩΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ 32 ΧΑΛΑΤΣΗ ΖΩΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ 5

6 33 ΤΣΑΓΓΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΛΛΙΠΗΣ ΓΝΩΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ 2. Προκρίνονται δύο υποψήφιοι (2) υποψήφιοι, οι οποίοι υπέβαλαν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών και οι οποίοι κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθµολογίας (λαµβανοµένης υπόψη της εντοπιότητας), σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα (Πίνακας Κατάταξης). Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1. ΣΟΥΡΛΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ 1388,80 2. ΚΡΙΤΣΟΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 235,00 Λόγω της µη πλήρωσης των θέσεων ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ θα υπάρξει επόµενη τροποποιηµένη προκήρυξη σχετικά µε την κάλυψη των µη πληρωθεισών θέσεων. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΒΑΖΙΡΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΦΟΥΝΤΑ ΜΑΡΙΑ 6