Η απασχόληση κατά κλάδο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η απασχόληση κατά κλάδο 1993-2002"

Transcript

1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Τεύχος 100, Νοέμβριος 2003 Η απασχόληση κατά κλάδο Η α πασ χόλ η σ η κα τά κ λ άδ ο ο ι κονομικ ής δρασ τ η ρ ιό τ η τας Εργασ ια κ έ ς σ χ έ σ ε ις κα ι εκ παιδευ τικ ή πολ ιτικ ή Το εργα τικό δυναμικό σύμφωνα μ ε τ ην απογραφή του π ληθυσμού το 2001 Δρασ τ ηριότ ητες ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α ΔΕΔΥ

2

3 Τεύχος 100, Νοέμβριος 2003 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Η διαμόρφωση του μεγέθους της απασχόλησης στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, και η διερεύνηση του ρόλου των ροών απασχόλησης, στη δυναμική των κλάδων κατά τη περίοδο στην Ελλάδα, αποτελεί το κεντρικό θέμα που περιλαμβάνεται στην ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Επιπλέον, σε αυτό το τεύχος της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, παρουσιάζονται άρθρα σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις και την εκπαιδευτική πολιτική, καθώς επίσης το εργατικό δυναμικό σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού το Επιπλέον η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σε αυτό το τεύχος παρουσιάζει τις δραστηριότητες του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ το τελευταίο διάστημα. ΜηνιαΙο περιοδικο του ΙνστιτοΥτου ΕργασΙαΣ τησ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ ΕκδΟτηΣ: Χρήστος Πολυζωγόπουλος ΣυντακτικΗ ΕπιτροπΗ: το Δ.Σ. του ΙΝΕ, Πρόεδρος: Χρήστος Πολυζωγόπουλος, Αναπληρωτής Πρόεδρος: Α. Αποστολόπουλος, Αντιπρόεδρος: Π. Βούτος, Στ. Λαιμός, Γ. Ποντικός, Γρ. οικονομικού: Κ. Πουπάκης, Διευθύνων Σύμβουλος: Φ. Φατούρος, Μέλη: Α. Βλάχος, Π. Γρατσάνης, Στ. Κουτσιούμπελης, Ν. Τσιούνης, Α. Μητρόπουλος, Γ. Ντάσης, Δ. Παρλαβάντζας, Λ. Τέσκος ΓραφεΙα: Eμμ. Μπενάκη 71Α, Αθήνα , Τηλ: , , Fax: Ηλεκτρονικη διευθυνση: Ηλεκτρονικη σελιδοποιηση ΠαραγωγΗ: ΚAΜΠΥΛΗ, Αντιγόνης 60, Τηλ: , Fax: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003

4 Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ του Γ. Κρητικίδη Στόχος του παρόντος άρθρου είναι η εξέταση των παραγόντων (ροών απασχόλησης) που επιδρούν στη διαμόρφωση του μεγέθους της απασχόλησης στους μονοψήφιους κλάδους της οικονομίας στην χώρα μας και η διερεύνηση του ρόλου τους στη δυναμική των κλάδων. Όπως και το μέγεθος τη συνολικής απασχόλησης, έτσι και το μέγεθος της απασχόλησης κάθε κλάδου διαμορφώνεται από τον αριθμό των ήδη απασχολουμένων κατά το προηγούμενο έτος που διατήρησαν την απασχόλησή τους (στον ίδιο ή σε άλλο κλάδο) και τον αριθμό των ανέργων και άεργων που βρίσκουν εργασία στον κλάδο. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η διαμόρφωση του μεγέθους της συνολικής απασχόλησης κάθε κλάδου, εξαρτάται από περισσότερους από έναν παράγοντα ή από μία συνιστώσα, καθώς μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι το αποτέλεσμα των παραπάνω ροών. Βάση για το άρθρο αποτελεί το ερωτηματολόγιο της Έρευνας του Εργατικού Δυναμικού, που διεξάγεται από την ΕΣΥΕ και αφορά τους απασχολούμενους κατά την διάρκεια της έρευνας. Σύμφωνα με αυτό, οι ερωτώμενοι καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις: α) σε ποιο κλάδο εργάζονται και β) σε πιο κλάδο εργάζοταν τον προηγούμενο χρόνο. Μετά την επεξεργασία των εν λόγω απαντήσεων προκύπτουν τα παρακάτω μεγέθη: η συνολική απασχόληση κάθε κλάδου, η απασχόληση όσων εργαζόντουσαν τον προηγούμενο χρόνο σε κάθε κλάδο, η απασχόληση όσων εργάζονται σήμερα σε κάθε κλάδο και εργαζόντουσαν τον προηγούμενο χρόνο σε κάποιο κλάδο. Από τον συνδυασμό της απασχόλησης στον κλάδο ένα χρόνο πριν και όσων εργάζονται σήμερα σε κάθε κλάδο, προκύπτουν ορισμένες ροές από και προς τους κλάδους, καθώς: ένα μέρος από όσους εργαζόντουσαν τον προηγούμενο χρόνο σε κάποιο κλάδο συνεχίζει να εργάζεται στον ίδιο κλάδο, ενώ ένα άλλο μέρος τους μετακινήθηκε προς άλλους κλάδους 1. Την μετακίνηση από την απασχόληση ενός κλάδου προς άλλους κλάδους την ονομάζουμε εκροή του κλάδου προς άλλους κλάδους, ενώ την μετακίνηση από τους άλλους κλάδους προς την απασχόληση ενός κλάδου την ονομάζουμε εισροή από άλλους κλάδους. Είναι προφανές ότι το άθροισμα του τμήματος της απασχόλησης που συνεχίζει να εργάζεται στον ίδιο κλάδο, με τις εκροές μας δίνει την απασχόληση στους κλάδους κατά τον προηγούμενο χρόνο, ενώ με τις εισροές μας δίνει το μέγεθος της απασχόλησης που εργάζεται σήμερα σε κάθε κλάδο. 1 Στο εν λόγω άρθρο η κατά κλάδο απασχόληση κατά το προηγούμενο έτος αφορά μόνο όσους συνεχίζουν να εργάζονται, είναι δηλαδή υποσύνολο του μεγέθους της απασχόλησης κατά το προηγούμενο χρόνο καθώς δεν συμπεριλαμβάνει το μέρος των απασχολούμενων που έχει μετακινηθεί είτε προς την κατάσταση της ανεργίας είτε προς τον μη ενεργό πληθυσμό. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003

5 Επιπρόσθετα είναι φανερό ότι, από την αφαίρεση των μεγεθών της συνολικής απασχόλησης των κλάδων και όσων εργάζονται σήμερα σε κάθε κλάδο, προκύπτει το μέγεθος των θέσεων εργασίας που καταλαμβάνονται από άτομα άνεργα ή άεργα 2 σε κάθε κλάδο. Τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από την ΕΣΥΕ και είναι οι Έρευνες Εργατικού Δυναμικού των ετών 1993 μέχρι και το Για την περίοδο 1993 μέχρι 1997 τα στοιχεία της ΕΣΥΕ είναι ετήσια, ενώ για την περίοδο 1998 μέχρι το 2002 χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία του β τριμήνου των εν λόγω ερευνών για λόγους συγκρισιμότητας. Όσον αφορά την εξέταση της διαχρονικής συμπεριφοράς των μεγεθών που εξετάζουμε, χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος της περιόδου , ενώ μόνο για το τελευταίο έτος (2002) θα εξετασθεί κατά φύλο η κατανομή των ροών στην απασχόληση. Τα ερωτήματα που θέλουμε να απαντήσουμε στο εν λόγω άρθρο, μέσα από την διερεύνηση όλων των παραπάνω παραγόντων ξεχωριστά, τη σημασία των ροών στην απασχόληση κάθε κλάδου και το ρόλο τους στις μεταβολές των κλάδων, είναι: από τι εξαρτάται η συνολική απασχόληση κάθε κλάδου, η μεταβολή (αύξηση ή μείωση) του κλάδου ποιου κυρίως παράγοντα είναι αποτέλεσμα, αν μπορούν να χαρακτηρισθούν κάποιοι κλάδοι ως δυναμικοί, ποιοι είναι οι παράγοντες από τους οποίους μπορούμε να εξάγουμε ένα τέτοιο συμπέρασμα, ένα τέτοιο χαρακτηρισμό για τον κλάδο. Η κατανομή των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας ανά κατάσταση (ροές) απασχόλησης Στην διαμόρφωση του μεγέθους της απασχόλησης στο σύνολο της οικονομίας οι 17 μονοψήφιοι κλάδοι της οικονομίας δεν συμμετέχουν με την ίδια βαρύτητα. Ανάλογα με το ποσοστό που απορροφάει κάθε κλάδος, μπορούμε να τους διακρίνουμε σε τέσσερις μεγάλες ομάδες: α) κλάδοι που απορροφούν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% της συνολικής απασχόλησης, β) κλάδοι που απορροφούν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5% και μικρότερο του 10% γ) οι κλάδοι που απορροφούν ποσοστό μεγαλύτερο από το 2% και μικρότερο του 5% και δ) οι υπόλοιποι κλάδοι που απασχολούν ποσοστό μικρότερο του 2% της συνολικής απασχόλησης, πίνακας 1. 2 Στο εν λόγω άρθρο δεν θα μας απασχολήσει η κατανομή των θέσεων εργασίας μεταξύ ανέργων και άεργων, αλλά ως συνολική εισροή από τις εν λόγω κατηγορίες του πληθυσμού. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003

6 Πίνακας 1. Η κατανομή των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας (Μ.Ο ), ανά κατάσταση απασχόλησης 1 η ομάδα 2 η ομάδα 3 η ομάδα 4 η ομάδα ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΡΓΑΖΟΤΑΝΕ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 1 ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ M. O. Α 18,3% 18,9% 19,0% 19,2% 18,9% Ζ 16,6% 16,4% 16,3% 16,4% 16,4% Δ 14,6% 14,5% 14,6% 14,5% 14,6% Λ 7,2% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% ΣΤ 6,9% 6,9% 7,0% 6,9% 6,9% Θ 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% Η 6,1% 5,9% 5,9% 5,8% 5,9% Μ 6,0% 6,0% 5,9% 6,0% 6,0% Κ 4,6% 4,5% 4,5% 4,4% 4,5% Ν 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% Ξ 3,3% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% Ι 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% Ο 1,1% 1,0% 1,0% 1,0% 1,1% Ε 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% Γ 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,5% Β 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% Π 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Πηγή: ΕΣΥΕ, ΕΕΔ (ετήσιες), (β τριμήνου) Επεξεργασία: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, (Γ. Κρητικίδης) Την περίοδο κατά μέσο όρο η πρώτη ομάδα απορροφάει το ήμισυ σχεδόν της απασχόλησης, η δεύτερη ομάδα ποσοστό κατά τι μικρότερο του 1/3, ηκαι το η τρίτη ομάδα το 15% και το υπόλοιπο 3%, η τέταρτη ομάδα. Την πρώτη ομάδα αποτελούν τρεις κλάδοι: Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκομία, Χονδρικό & λιανικό εμπόριο, επισκευή αυτοκίνητων, οχημάτων, μοτοσικλετών και ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης και Μεταποιητική βιομηχανία (κλάδοι Α, Ζ, Δ). Πέντε κλάδοι αποτελούν την δεύτερη ομάδα: Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, Κατασκευές, Μεταφορές, αποθήκευση & επικοινωνίες, Ξενοδοχεία & εστιατόρια και Εκπαίδευση, (κλάδοι Λ, ΣΤ, Θ, Η, Μ). Τέσσερις κλάδοι αποτελούν την τρίτη ομάδα, Διαχείριση ακίνητης περιουσίας εκμισθώσεις & επιχειρηματικές δραστηριότητες, Υγεία και κοινωνική μέριμνα, Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, (κλάδοι Κ, Ν, Ξ, και Ι). Οι υπόλοιποι 5 κλάδοι περιλαμβάνουν την τέταρτη ομάδα, Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό, Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου & νερού, Ορυχεία και Λατομεία, Αλιεία καιετερόδικοι οργανισμοί και όργανα, (κλάδοι Ο, Ε, Γ, Β και Π). Την εξεταζόμενη χρονική περίοδο η απασχόληση στους κλάδους της πρώτης ομάδας και της τέταρτης ομάδας μειώνεται με εξαίρεση τον κλάδο του Εμπορίου (Ζ), και των Ιδιωτικών νοικοκυριών (Ο), ενώ στην δεύτερη και τρίτη ομάδα η απασχόληση ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003

7 αυξάνεται. Από την δεύτερη ομάδα μειώνεται μόνο η απασχόληση στο κλάδο των Μεταφορών κλπ (Θ). Οι ως άνω παρατηρήσεις δεν διαφοροποιούνται στις κατηγορίες όσων εργάζονται σήμερα σε κάποιο κλάδο, όσων εργαζόντουσαν κατά τον προηγούμενο χρόνο σε κάποιο κλάδο και όσων συνεχίζουν να εργάζονται στον ίδιο κλάδο, πίνακας 1. Στον πίνακα 2 δίνεται η κατανομή των κλάδων ως προς την συμμετοχή τους στα μεγέθη: των εκροών προς άλλους κλάδους, των εισροών από άλλους κλάδους και των θέσεων εργασίας που καταλαμβάνονται από ανέργους και άεργους (εισροή νέου δυναμικού). Πίνακας 2. Η κατανομή των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας (Μ.Ο ), εισροές, εκροές, θέσεις εργασίας που καταλαμβάνονται από ανέργους και άεργους 1 η ομάδα 2 η ομάδα 3 η ομάδα ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΡΟΕΣ προς άλλους κλάδους ΕΙΣΡΟΕΣ από άλλους κλάδους ΕΙΣΡΟΗ ΝΕΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Μ.Ο Α 10,8% 6,0% 6,5% 7,8% Ζ 14,8% 18,0% 21,1% 18,0% Δ 16,3% 14,6% 16,7% 15,9% Λ 7,3% 7,0% 4,3% 6,2% ΣΤ 9,2% 7,8% 6,8% 7,9% Θ 6,7% 7,3% 6,1% 6,7% Η 9,5% 9,6% 11,0% 10,0% Μ 4,1% 5,1% 6,0% 5,1% Κ 6,0% 6,4% 6,7% 6,4% Ν 3,5% 4,3% 3,9% 3,9% Ξ 4,4% 6,0% 5,0% 5,1% Ι 2,2% 2,7% 2,4% 2,4% 4 η ομάδα Ο 2,4% 2,1% 2,5% 2,3% Ε 1,1% 1,0% 0,5% 0,8% Γ 0,7% 1,1% 0,3% 0,7% Β 0,7% 0,8% 0,2% 0,6% Π 0,2% 0,1% 0,0% 0,1% Πηγή: ΕΣΥΕ, ΕΕΔ (ετήσιες), (β τριμήνου) Επεξεργασία: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, (Γ. Κρητικίδης) Όσον αφορά την κατανομή των κλάδων ως προς τις εκροές εργαζομένων προς άλλους κλάδους η πρώτη κατηγορία διαφοροποιείται μόνο ως προς το ποσοστό που της αναλογεί, μειώνεται στο 42%, λόγω της μικρότερης, σε σχέση με την συνολική εκροή, συμμετοχής του κλάδου Α (γεωργία κλπ). Στην δεύτερη ομάδα ο κλάδος Μ (εκπαίδευση) μεταφέρεται στην τρίτη ομάδα ενώ προστίθεται σε αυτήν από την τρίτη ομάδα ο κλάδος Κ (διαχείριση κλπ), ανεβάζοντας την αναλογία της δεύτερης ομάδας προς τον σύνολο των εκροών στο 39%. Οι κλάδοι Δ και Ζ (βιομηχανία και εμπόριο) της πρώτης ομάδας, δέχονται περίπου το 1/3 των μετακινούμενων (εισροών) από ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003

8 τους άλλους κλάδους, ενώ πάνω από το ήμισυ των εισροών αναλογεί στην δεύτερη ομάδα (55,3%), στις οποίες προστίθενται οι κλάδοι Α, Κ & Ξ (γεωργία κλπ, διαχείριση κλπ και άλλες δραστηριότητες). Από τους οκτώ κλάδους των δύο ομάδων που τους αναλογεί το μεγαλύτερο μερίδιο των διαφόρων μεγεθών της απασχόλησης που εξετάσαμε, μόνο σε τρεις, διαχρονικά, οι εισροές από τους άλλους κλάδους υπερβαίνουν τις εκροές από αυτούς προς άλλους κλάδους, κλάδοι Ζ, Θ και Μ (εμπόριο, μεταφορές κλπ και εκπαίδευση), ενώ στον κλάδο Η (ξενοδοχεία - εστιατόρια) οι εκροές είναι σχεδόν ίσες με τις εισροές. Οι κλάδοι της τρίτης ομάδας είναι κλάδοι όπου διαχρονικά οι εισροές είναι μεγαλύτερες των εκροών, ενώ στη τέταρτη ομάδα συμβαίνει το ίδιο στους κλάδους Β και Γ (ορυχεία - λατομεία και αλιεία), διάγραμμα 1. Διάγραμμα 1 Πηγή: ΕΣΥΕ, ΕΕΔ (ετήσιες), (β τριμήνου) Επεξεργασία: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, (Γ. Κρητικίδης) Κάθε χρόνο στην απασχόληση εισέρχεται ένα νέο δυναμικό το οποίο προέρχεται από τις κατηγορίες των ανέργων και των άεργων, δηλαδή από άτομα τα οποία προηγουμένως ήταν άνεργα ή μέχρι σήμερα ανήκαν στον μη ενεργό πληθυσμό. Πάνω από το 1/3 αυτών των θέσεων εργασίας απορροφούνται από τους κλάδους Δ και Ζ (βιομηχανία και εμπόριο) της πρώτης ομάδας, ενώ με τον κλάδο Η (ξενοδοχεία ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003

9 εστιατόρια) που προστίθεται στην ομάδα αυτή, της αναλογεί το ήμισυ περίπου των νέων θέσεων εργασίας. Στην δεύτερη ομάδα, όπου εισέρχονται σε αυτήν οι κλάδοι Α και Κ (γεωργία κλπ και διαχείριση κλπ), αναλογεί το 37% των νέων θέσεων. Σημαντική είναι και η απορρόφηση των θέσεων εργασίας της τρίτης ομάδας με συμμετοχή μικρότερη του 1/5 του νέου δυναμικού, ενώ από την τέταρτη ομάδα ξεχωρίζει ο κλάδος των ιδιωτικών νοικοκυριών (Ο). Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι η συμπεριφορά κάποιων κλάδων δεν είναι ομοιόμορφη (ίδια) ως προς τα μεγέθη που εξετάσαμε. Εάν θέλουμε να κατηγοριοποιήσουμε τους κλάδους αναλόγως της συμπεριφοράς των μεγεθών τους μπορούμε να τους διακρίνουμε σε δύο κατηγορίες: α) κλάδοι όπου τα μεγέθη δεν διαφοροποιούνται σημαντικά (όπου ανήκουν οι περισσότεροι κλάδοι) και β) κλάδοι όπου υπάρχει έντονη διαφοροποίηση, πίνακας 3. Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι κλάδοι Α, Ζ, Η, Κ, Ξ και Ο, (γεωργία κλπ, εμπόριο, ξενοδοχεία-εστιατόρια, διαχείριση κλπ, άλλες δραστηριότητες κλπ και ιδιωτικά νοικοκυριά), καθώς διαπιστώνουμε ότι ενώ στην γεωργία κλπ αντιστοιχεί μεγάλο μερίδιο στην κατάσταση απασχόλησης, το αντίστοιχο μερίδιο στις εκροές - εισροές από και προς άλλους κλάδους καθώς και στις νέες θέσεις εργασίας είναι σαφώς μικρότερο, στους άλλους δε κλάδους συμβαίνει ακριβώς το αντίστροφο, (μικρότερο μερίδιο στην κατάσταση απασχόλησης έναντι των εισροών - εκροών και των νέων θέσεων εργασίας). Έντονη διαφοροποίηση Καθόλου ή σχετικά μικρή διαφοροποίηση Πίνακας 3. Η κατανομή των κλάδων ως προς την συμπεριφορά των μεγεθών τους ΚΛΑΔΟΣ Το ποσοστό που απορροφά συνολικά η κάθε μία από τις εν λόγω κατηγορίες ανέρχεται στο ήμισυ του συνόλου των απασχολούμενων. ΚΑΤΑ- ΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥ- ΜΕΝΩΝ Μ. Ο. πίνακα 1 Μ. Ο. πίνακα 2 Α 18,3% 18,9% 7,8% Ζ 16,6% 16,4% 18,0% Η 6,1% 5,9% 10,0% Κ 4,6% 4,5% 6,4% Ξ 3,3% 3,2% 5,1% Ο 1,1% 1,1% 2,3% Δ 14,6% 14,6% 15,9% Λ 7,2% 7,4% 6,2% ΣΤ 6,9% 6,9% 7,9% Θ 6,4% 6,4% 6,7% Μ 6,0% 6,0% 5,1% Ν 4,5% 4,5% 3,9% Ι 2,4% 2,4% 2,4% Ε 1,0% 1,0% 0,8% Γ 0,5% 0,5% 0,7% Β 0,3% 0,3% 0,6% Π 0,0% 0,0% 0,1% Πηγή: ΕΣΥΕ, ΕΕΔ (ετήσιες), (β τριμήνου) Επεξεργασία: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, (Γ. Κρητικίδης) Η συμμετοχή των ροών απασχόλησης στη διαμόρφωση της τελικής απασχόλησης Το κατ έτος μέγεθος της απασχόλησης κάθε κλάδου προκύπτει από το άθροισμα όσων εργάζονται σήμερα στον κλάδο και των θέσεων εργασίας που καταλαμβάνονται από την εισροή άεργων και ανέργων. Το μέγεθος όμως της απασχόλησης όσων εργάζονται σήμερα στον κλάδο, προκύπτει είτε από το άθροισμα του μεγέθους όσων εργαζόντουσαν τον προηγούμενο χρόνο στον κλάδο και του ισοζυγίου των εισροών - εκροών στον κλάδο, είτε από το άθροισμα του μεγέθους όσων συνεχίζουν να ερ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003

10 γάζονται στον ίδιο κλάδο και των εισροών από τους άλλους κλάδους. Κατ αρχήν θα εξετάσουμε τη διαμόρφωση του μεγέθους της απασχόλησης κάθε κλάδου ως αποτέλεσμα όσων παραμένουν στην ίδια εργασία στον κλάδο, των εισροών από τους άλλους κλάδους και της εισροής από άεργους και ανέργους, ενώ στην συνέχεια ως αποτέλεσμα του ισοζυγίου εισροών-εκροών. Στην διαμόρφωση του τελικού μεγέθους της απασχόλησης στους κλάδους κάθε παράγοντας έχει διαφορετική επίδραση στον κάθε κλάδο, με αποτέλεσμα να υπάρχει σαφώς μία διαφοροποίηση έναντι του μέσου της οικονομίας. Ωστόσο μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τους κλάδους σε τέσσερις κατηγορίες, ως προς την αναλογία της συμμετοχής όσων εργάζονται σήμερα στον κλάδο, άθροισμα ποσοστού όσων συνεχίζουν να εργάζονται στον ίδιο κλάδο και των εισροών από άλλους κλάδους, (διάγραμμα 2). Την πρώτη κατηγορία αποτελούν οι κλάδοι Ε, Λ και Ν (ηλεκτρισμός κλπ, δημόσια διοίκηση κλπ και υγείας κλπ), την δεύτερη κατηγορία οι κλάδοι Θ, ΣΤ, Μ και Ι (μεταφορές κλπ, κατασκευές, εκπαίδευση και ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί), την τρίτη κατηγορία οι κλάδοι Δ, Ζ, Κ, Ξ, και Η (βιομηχανία, εμπόριο, διαχείριση κλπ, άλλες δραστηριότητες και ξενοδοχεία - εστιατόρια), ενώ την τέταρτη κατηγορία οι κλάδοι Ο, Π, Γ, Β και Α (ιδιωτικά νοικοκυριά, ετερόδικοι οργανισμοί, ορυχεία - λατομεία, αλιεία και γεωργία κλπ). Στην πρώτη κατηγορία οι κλάδοι έχουν μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής από το μέσο, όσον αφορά το μέγεθος που εργάζεται σήμερα στον κλάδο, ως αποτέλεσμα μεγαλύτερης συμμετοχής όσων συνεχίζουν να εργάζονται στην ίδια εργασία (ίδιο κλάδο). Στους εν λόγω κλάδους ο μέσος όρος των εισροών από άλλους κλάδους είναι σχεδόν ίσος με το μέσο, ενώ ο μέσος όρος των εισροών από άεργους και ανέργους είναι μικρότερος από το μέσο. Την εν λόγω ομάδα αποτελούν δύο κλάδοι της τρίτης ομάδας και ένας από την δεύτερη, απορροφά το 13% της συνολικής απασχόλησης, ενώ μπορεί και να χαρακτηρισθεί ως ομάδα όπου η απασχόληση συμπίπτει με έναμεγάλο μέρος της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα. Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι κλάδοι των οποίων τα μεγέθη είναι παραπλήσια με αυτά του μέσου της οικονομίας. Η εν λόγω ομάδα αποτελείται κυρίως από κλάδους της δεύτερης ομάδας και απορροφά πάνω από το 1/5 της συνολικής απασχόλησης. Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι κλάδοι των οποίων το ποσοστό συμμετοχής από το μέσο, όσον αφορά το μέγεθος που εργάζεται σήμερα στον κλάδο, είναι μικρότερο, ως αποτέλεσμα της μικρότερης συμμετοχής όσων συνεχίζουν να εργάζονται στην ίδια εργασία (ίδιο κλάδο). Στους εν λόγω κλάδους οι μέσοι όροι των εισροών από άλλους κλάδους και των εισροών από άεργους και ανέργους είναι μεγαλύτεροι από τους αντίστοιχους μέσους τηςχώρας. Τέλος στην τέταρτη κατηγορία συμπεριλαμβάνονται κλάδοι οι οποίοι έχουν έντονες διαφοροποιήσεις και ιδιομορφίες. Στην διαμόρφωση της απασχόλησης στα Ιδιωτικά νοικοκυριά (Ο) σημαντικό ρόλο έχουν οι εισροές από άεργους και ανέργους, ενώ στον κλάδο Π (Ετερόδικοι οργανισμοί κλπ) πλέον των εισροών από άεργους και ανέργους έχουν και οι εισροές από τους άλλους κλάδους. Οι κλάδοι Γ και Β (Ορυχεία - λατομεία και Αλιεία) έχουν μικρότερο ποσοστό συμμετοχής ως προς το μέσο όσων συνεχίζουν να εργάζονται στην ίδια εργασία (κλάδο) και μεγαλύτερο των εισροών από άλλους κλάδους, με αποτέλεσμα να έχουν μεγαλύτερο ποσοστό από το μέσο όσων εργάζονται σήμερα στον κλάδο και ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003

11 μικρότερο των εισροών από άεργους και ανέργους. Τέλος στον κλάδο της Γεωργίας κλπ (Α) το μέγεθος του εξαρτάται κατά πολύ από το μέγεθος όσων συνεχίζουν να εργάζονται στον εν λόγω κλάδο. Με εξαίρεση τον κλάδο Α, όλοι υπόλοιποι κλάδοι ανήκουν στην τέταρτη ομάδα. Διάγραμμα 2 Όσον αφορά τις μεταβολές στην απασχόληση των κλάδων, αυξάνονται όλοι σχεδόν οι κλάδοι των τριών πρώτων κατηγοριών με εξαίρεση τους Ε, Θ και Δ, αντίστοιχα σε κάθε μία κατηγορία, ενώ μειώνονται οι κλάδοι της τέταρτης κατηγορίας με εξαίρεση τον Ο. Πηγή: ΕΣΥΕ, ΕΕΔ (ετήσιες), (β τριμήνου) Επεξεργασία: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, (Γ. Κρητικίδης) Όσον αφορά την διαμόρφωση του μεγέθους της απασχόλησης των κλάδων ως αποτέλεσμα του ισοζυγίου εισροών - εκροών στον κλάδο, καθώς το ποσοστό των θέσεων εργασίας που καταλαμβάνονται από ανέργους και άεργους παραμένει ίδιο, επηρεάζεται από τη σχέση του λόγου εισροών/εκροών κάθε κλάδου. Οι κλάδοι των οποίων το μέγεθος της απασχόλησης τον προηγούμενο χρόνο ήταν μεγαλύτερο από το μέγεθος όσων εργάζονται σήμερα στον κλάδο, έχουν αρνητικό πρόσημο καθώς το ισοζύγιο εισροών - εκροών είναι αρνητικό. Οι κλάδοι με αρνητικό ισοζύγιο είναι κλάδοι που διαχρονικά οι εκροές προς άλλους κλάδους είναι μεγαλύτερες των εισροών από άλλους κλάδους και αντίστροφα, κλάδοι με θετικό ισοζύγιο είναι κλάδοι που διαχρονικά οι εισροές από άλλους κλάδους είναι μεγαλύτερες των εκροών προς άλλους κλάδους, διάγραμμα 3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003

12 Διάγραμμα 3 Πηγή: ΕΣΥΕ, ΕΕΔ (ετήσιες), (β τριμήνου) Επεξεργασία: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, (Γ. Κρητικίδης) Όπως διαπιστώνουμε από το διάγραμμα 3 θετικό ισοζύγιο από την πρώτη κατηγορία έχει μόνο ένας κλάδος (Ν), σχεδόν όλοι οι κλάδοι από την δεύτερη και την τρίτη κατηγορία με εξαίρεση τους ΣΤ και Δ, ενώ από την τέταρτη κατηγορία μόνο οι κλάδοι Γ και Β. Τόσο οι κλάδοι με θετικό όσο και αυτοί με αρνητικό ισοζύγιο απορροφούν το ήμισυ της συνολικής απασχόλησης. Από τα παραπάνω μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι κλάδοι της 2ης και της 3ης κατηγορίας, των οποίων η συμβολή των εισροών από ανέργους και άεργους, στην διαμόρφωση της απασχόλησης είναι πλησίον του μέσου ή λίγο μεγαλύτερο από αυτόν έχουν κυρίως θετικό ισοζύγιο εισροών - εκροών. 10 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003

13 Οι μεταβολές στην απασχόληση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και ο ρόλος των ροών στις μεταβολές ( ) Την περίοδο η απασχόληση αυξάνεται σε 10 κλάδους, οι οποίοι απορροφούν τα 3/5 ήτοι το 60% περίπου του συνόλου των απασχολούμενων, ενώ μειώνεται στους υπόλοιπους 7, εκ των οποίων οι δύο απορροφούν το 1/3 του συνόλου των απασχολούμενων. Η αύξηση της απασχόλησης στους κλάδους όπου η απασχόληση αυξήθηκε ανέρχεται στα άτομα, ενώ μειώθηκε η απασχόληση κατά άτομα στους κλάδους που υπέστησαν μείωση, με αποτέλεσμα την αύξηση της απασχόλησης στο σύνολο της απασχόλησης κατά άτομα Η αύξηση της απασχόλησης πραγματοποιείται κυρίως στους κλάδους του τριτογενή τομέα - με εξαίρεση των Μεταφορών (Θ) και τους Ετερόδικους οργανισμούς (Π) - και στον κλάδο των Κατασκευών (ΣΤ) που ανήκει στον δευτερογενή τομέα, ενώ η μείωση πραγματοποιείται στους άλλους κλάδους των δύο άλλων τομέων της οικονομίας. Από τους κλάδους όπου η απασχόληση αυξήθηκε τέσσερις κλάδοι απορροφούν περί τα 2/3 της εν λόγω αύξησης. Το 40% περίπου της αύξησης αναλογεί στους κλάδους της Διαχείρισης κλπ (Κ) και του Εμπορίου (Ζ), ένα 15% στα Ξενοδοχεία - Εστιατόρια (Η) και πάνω από 10% στην Εκπαίδευση (Μ). Από τους κλάδους όπου η απασχόληση μειώθηκε πάνω από τα 3/ 4 οφείλεται στην μείωση του κλάδου της Γεωργίας κλπ (Α), ενώ λιγότερο από το 1/5 στη Βιομηχανία (Δ), διάγραμμα 4. Διάγραμμα 4 Πηγή: ΕΣΥΕ, ΕΕΔ (ετήσιες), (β τριμήνου) Επεξεργασία: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, (Γ. Κρητικίδης) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

14 Οι ρυθμοί μεταβολής των ροών απασχόλησης των κλάδων διαφοροποιούνται κυρίως ως προς τα μεγέθη των εισροών από άλλους κλάδους, των εκροών προς άλλους κλάδους και των εισροών από ανέργους και άεργους, σε αντίθεση με τα άλλα μεγέθη όπου οι ρυθμοί μεταβολής είναι παραπλήσιοι, διάγραμμα 5. Διάγραμμα 5 Πηγή: ΕΣΥΕ, ΕΕΔ (ετήσιες), (β τριμήνου) Επεξεργασία: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, (Γ. Κρητικίδης) 12 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003

15 Εντούτοις, από το διάγραμμα 5 διαπιστώνουμε ότι σε έξη κλάδους όλοι οι ρυθμοί μεταβολής των ροών απασχόλησης είναι παραπλήσιοι ενώ στους υπόλοιπους έντεκα υπάρχει έντονη διαφοροποίηση. Παραπλήσιοι είναι οι ρυθμοί μεταβολής στους κλάδους Ο, Μ, Η και Κ, που η απασχόλησή τους αυξήθηκε, και στους κλάδους Α και Θ που αντίθετα η απασχόλησή τους μειώθηκε, (ιδιωτικά νοικοκυριά, εκπαίδευση, ξενοδοχεία - εστιατόρια, διαχείριση κλπ, γεωργία κλπ και μεταφορές). Η συμμετοχή των ροών απασχόλησης στη μεταβολή των κλάδων Το πως οι μεταβολές των ροών επηρέασαν την συνολική απασχόληση των κλάδων αποτυπώνεται στο διάγραμμα 6. Διάγραμμα 6 Πηγή: ΕΣΥΕ, ΕΕΔ (ετήσιες), (β τριμήνου) Επεξεργασία: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, (Γ. Κρητικίδης) Ως προς τη συμμετοχή των ροών της απασχόλησης στις μεταβολές των κλάδων, η μεταβολή όσων συνεχίζουν να εργάζονται στον ίδιο κλάδο (ίδια εργασία), αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα των μεταβολών, καθώς το βάρος αυτού του παράγοντα στη διαμόρφωση του τελικού μεγέθους της απασχόλησης των κλάδων είναι μεγάλο. Ωστόσο σε τρεις κλάδους η συμβολή της μεταβολής όσων συνεχίζουν να εργάζονται στον ίδιο κλάδο είναι μικρότερη από αυτή του μέσου της απασχόλησης (77,3%). Οι εν λόγω κλάδοι είναι οι Ξ και Λ (άλλες δραστηριότητες κλπ, δημόσια διοί- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

16 κηση) όπου η απασχόληση αυξήθηκε και ο Γ όπου αντίθετα μειώθηκε η απασχόληση (ορυχεία - λατομεία). Ως προς τις θέσεις εργασίας που καταλαμβάνονται από ανέργους και άεργους μόνο στους κλάδους Α, Γ, Δ και Ε (γεωργία κλπ, ορυχεία-λατομεία, βιομηχανία και ηλεκτρισμού κλπ), όπου μειώνεται και η συνολική απασχόληση αυτών, έχουμε μείωση την εξεταζόμενη χρονική περίοδο, οριακή είναι η αύξηση στον κλάδο Ο (ιδιωτικά νοικοκυριά), ενώ στους Β, Ξ και Λ (αλιεία, άλλες δραστηριότητες κλπ, δημόσια διοίκηση) η συμμετοχή είναι μεγαλύτερη από του μέσου της απασχόλησης (15,8%). Όσον αφορά τους κλάδους όπου η απασχόληση αυξήθηκε, αρνητική είναι η συμβολή των εισροών από άλλους κλάδους, στους κλάδους Ζ και ΣΤ (εμπόριο, κατασκευές) καθώς την εξεταζόμενη περίοδο μειώνεται το εν λόγω μέγεθος στους δύο αυτούς κλάδους. Στους κλάδους Ξ και Λ (άλλες δραστηριότητες κλπ, δημόσια διοίκηση) η συμμετοχή είναι μεγαλύτερη από του μέσου της απασχόλησης (6,9%), στους κλάδους Ν, Ο και Ι (υγεία κλπ, ιδιωτικά νοικοκυριά και ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί) σχεδόν ίσο με το μέσο, ενώ στον Η (ξενοδοχεία - εστιατόρια) η συμμετοχή είναι μηδενική. Όσον αφορά τους κλάδους όπου η απασχόληση μειώθηκε μόνο στα Ορυχεία -λατομεία (Γ) η μείωση συντελείται σε όλους τους παράγοντες, ενώ στον κλάδο (Π) (ετερόδικοι οργανισμοί) μειώνονται μόνο όσοι συνεχίζουν να έχουν την ίδια εργασία. Επίσης στους κλάδους Π και Θ (ετερόδικοι οργανισμοί και μεταφορές), η μεταβολή όσων συνεχίζουν να εργάζονται στον ίδιο κλάδο υπερβαίνει την συνολική μεταβολή της απασχόλησης των εν λόγω κλάδων, ενώ στον κλάδο της Γεωργίας (Α) πλησιάζει την αντίστοιχη συνολική. Επιπρόσθετα για τους κλάδους όπου η απασχόληση μειώθηκε, θετική μεταβολή έχουν οι εισροές από άλλους κλάδους στους Α, Δ και Ε, (γεωργία κλπ, βιομηχανία και ηλεκτρισμού κλπ), ενώ στους κλάδους Θ και Β (μεταφορές και αλιεία) οι εισροές από ανέργους και άεργους. Για τους κλάδους όπου η απασχόληση μειώθηκε, η θετική μεταβολή των εισροών σημαίνει ότι η μεταβολή της απασχόλησης όσων συνεχίζουν να εργάζονται στον ίδιο κλάδο είναι μεγαλύτερη από την μεταβολή όσων εργάζονται σήμερα στον κλάδο, ενώ για τους κλάδους όπου η απασχόληση αυξήθηκε σημαίνει το αντίστροφο. Ως προς τις εκροές προς τους άλλους κλάδους μειώνονται την εξεταζόμενη περίοδο διάγραμμα 7, στους κλάδους Μ, ΣΤ και Ν όπου η απασχόληση αυξήθηκε (εκπαίδευση, κατασκευές και υγείας κλπ), και στους κλάδους Α, Ε, Β και Γ όπου η απασχόληση μειώθηκε (γεωργία κλπ, ηλεκτρισμός κλπ, αλιεία και ορυχεία - λατομεία). Η διαγραμματική απεικόνιση της συμβολής της μεταβολής των εκροών γίνεται ως προς την μεταβολή του μεγέθους όσων συνεχίζουν να εργάζονται στον ίδιο κλάδο, καθώς η μείωση των εκροών προς τους άλλους κλάδους σημαίνει για τους κλάδους όπου η απασχόληση αυξήθηκε, μικρότερη αύξηση της απασχόλησης του κλάδου τον προηγούμενο χρόνο έναντι όσων συνεχίζουν να εργάζονται σε αυτόν, ενώ για τους κλάδους όπου η απασχόληση μειώθηκε ακόμη μεγαλύτερη μείωση της απασχόλησης του κλάδου τον προηγούμενο χρόνο έναντι όσων συνεχίζουν να εργάζονται σε αυτόν. 14 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003

17 Διάγραμμα 7 Πηγή: ΕΣΥΕ, ΕΕΔ (ετήσιες), (β τριμήνου) Επεξεργασία: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, (Γ. Κρητικίδης) Διάγραμμα 8 Πηγή: ΕΣΥΕ, ΕΕΔ (ετήσιες), (β τριμήνου) Επεξεργασία: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, (Γ. Κρητικίδης) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

18 Η συμβολή του ισοζυγίου εισροών - εκροών στην διαμόρφωση της μεταβολής των κλάδων την εξεταζόμενη χρονική περίοδο, απεικονίζεται στο διάγραμμα 8. Το αρνητικό μέγεθος της συμβολής του ισοζυγίου εισροών - εκροών σημαίνει στους κλάδους όπου η απασχόληση αυξήθηκε, ότι η μεταβολή της απασχόλησης κατά το προηγούμενο χρόνο στον κλάδο έχει αυξηθεί περισσότερο από ότι η μεταβολή όσων σήμερα απασχολούνται στον κλάδο, ενώ στους κλάδους όπου υπέστησαν μείωση ότι η μεταβολή της απασχόλησης κατά το προηγούμενο χρόνο στον κλάδο μειώθηκε περισσότερο από την μεταβολή όσων σήμερα απασχολούνται στον κλάδο. Συμπεράσματα Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι: Η συμμετοχή κάθε κλάδου στην απασχόληση του συνόλου της οικονομίας, μπορεί να αποτελέσει κριτήριο μόνο όσον αφορά το μέγεθος (τον όγκο), που απορροφά κάθε κλάδος των ροών προς την απασχόληση αυτών. Το μέγεθος της συνολικής απασχόλησης κάθε κλάδου εξαρτάται σε διαφορετικό βαθμό από τις ροές προς την απασχόληση. Οι κυριότεροι παράγοντες στην μεταβολή των κλάδων αποτελούν η απασχόληση όσων συνεχίζουν να εργάζονται στον ίδιο κλάδο και οι θέσεις εργασίας που καταλαμβάνονται από ανέργους και άεργους. Στους κλάδους όπου η απασχόληση αυξήθηκε, τα μεγέθη των ροών απασχόλησης ακολουθούν, στους περισσότερους κλάδους, την ίδια εξέλιξη (συμπεριφορά), ενώ στους κλάδους όπου η απασχόληση μειώθηκε, υπάρχει μια έντονη διαφοροποίηση 3. Στους κλάδους όπου η απασχόληση μειώθηκε, η μεταβολή των εισροών από ανέργους και άεργους είναι κυρίως αρνητική, σε αντίθεση με την θετική κυρίως μεταβολή των εισροών απασχολούμενων από άλλους κλάδους. Παρά την αύξηση της απασχόλησης και την μεγάλη συμβολή τους στην συνολική αύξηση της απασχόλησης ορισμένων κλάδων, το μέγεθος των εκροών προς τους άλλους κλάδους υπερβαίνει το αντίστοιχο μέγεθος των εισροών με αποτέλεσμα η συμβολή του ισοζυγίου εισροών - εκροών στην μεταβολή της απασχόλησης των εν λόγω κλάδων, να είναι αρνητική. 3 Η διαφοροποίηση παρατηρείται κυρίως στις εισροές από άλλους κλάδους, τις εκροές, των θέσεων εργασίας που καταλαμβάνονται από ανέργους και άεργους και του ισοζυγίου εισροών - εκροών. 16 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003

19 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ ΤΩΝ ΡΟΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, 2002 Στην κατά φύλο εξέταση η διαφοροποίηση των ροών απασχόλησης, ως προς τα μεγέθη της συνολικής απασχόλησης στον κλάδο, όσων απασχολούνται σήμερα στον κλάδο, όσων συνεχίζουν να έχουν την ίδια εργασία καθώς και όσων εργάζονταν στον κλάδο τον προηγούμενο χρόνο διαμορφώνεται ως εξής: όσον αφορά τους άνδρες υψηλότερα ποσοστά απορροφούν οι κλάδοι της Μεταποιητικής Βιομηχανίας, των Κατασκευών, των Μεταφορών και της Δημόσιας Διοίκησης κλπ, (κλάδοι Δ, ΣΤ, Θ & Λ). στις γυναίκες υψηλότερα ποσοστά απορροφούν οι κλάδοι της Γεωργίας κλπ, του Εμπορίου, της Εκπαίδευσης, των Ξενοδοχείων - Εστιατορίων, της Υγείας κλπ και της Διαχείρισης κλπ, (κλάδοι Α, Ζ, Μ, Η, Ν & Κ). Όσον αφορά τις Εκροές προς τους άλλους κλάδους και τις Εισροές από άλλους κλάδους, δεν υπάρχει έντονη διαφοροποίηση μεταξύ των φύλων, από τα παραπάνω με εξαίρεση ότι, οι άνδρες έχουν μεγαλύτερη αναλογία έναντι των γυναικών στον κλάδο της Γεωργίας κλπ, ενώ στις γυναίκες η μεγαλύτερη αναλογία εντοπίζεται στον κλάδο των Ιδιωτικών νοικοκυριών. Μεγάλο είναι επίσης το ποσοστό που απορροφά ο κλάδος των Άλλων δραστηριοτήτων κλπ, στις εισροές για τους άνδρες και στις εκροές για τις γυναίκες. Ως προς τις θέσεις εργασίας που καταλαμβάνονται από ανέργους και άεργους, μεγάλη είναι η συμμετοχή και στα δύο φύλα στους κλάδους της Μεταποιητικής Βιομηχανίας, του Εμπορίου και των Ξενοδοχείων - Εστιατορίων. Επιπρόσθετα για τους άνδρες μεγάλη είναι η συμμετοχή των κλάδωντων Κατασκευών και των Μεταφορών, ενώ για τις γυναίκες στους κλάδους της Εκπαίδευσης, της Διαχείρισης κλπ και των Άλλων δραστηριοτήτων κλπ. Ως προς την συμμετοχή των ροών στην διαμόρφωση της συνολικής απασχόλησης, στους άνδρες η συμμετοχή όσων εργάζονται σήμερα στον κλάδο είναι μεγαλύτερη έναντι των γυναικών, η συμμετοχή των εισροών από άλλους κλάδους είναι ίση με αποτέλεσμα, η συμμετοχή όσων συνεχίζουν να εργάζονται στην ίδια εργασία να είναι μεγαλύτερη στους άνδρες, ενώ οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στις θέσεις που καταλαμβάνονται από ανέργους και άεργους. Η απασχόληση των ανδρών εντοπίζεται κυρίως στους κλάδους της Αλιείας, των Ορυχείων - Λατομείων, του Ηλεκτρισμού κλπ και των Μεταφορών, ενώ μεγάλη είναι και η συμμετοχή τους στις Μεταποιητικές Βιομηχανίες και στη Δημόσια Διοίκηση κλπ. Η απασχόληση των γυναικών εντοπίζεται κυρίως στον κλάδο των Ιδιωτικών νοικοκυριών, ενώ συμμετέχουν με μεγάλο ποσοστό στους κλάδους της Εκπαίδευσης και της Υγείας κλπ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

20 Πίνακας 1. Απασχολούμενοι ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, (Σύνολο απασχολουμένων) ΣΥΝΟΛΟ Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα, Δασοκομία Αλιεία Ορυχεία και Λατομεία Μεταποιητικές Βιομηχανίες Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου & νερού Κατασκευές Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο επισκευή οχημάτων & οικιακών συσκευών Ξενοδοχεία και εστιατόρια Μεταφορές αποθήκευση και επικοινωνίες Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί Διαχείριση ακίνητης περιουσίας εκμισθώσεις & επιχειρηματικές δραστηριότητες Δημόσια Διοίκηση & άμυνα υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Εκπαίδευση Υγεία και κοινωνική μέριμνα Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό Ετερόδικοι οργανισμοί και όργανα Πηγή: ΕΣΥΕ, ΕΕΔ (ετήσιες), (β τριμήνου) Επεξεργασία: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, (Γ. Κρητικίδης) 18 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003

21 Πίνακας 2. Απασχολούμενοι που εργαζόντουσαν το προηγούμενο χρόνο και εργάζονται σήμερα, ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ΣΥΝΟΛΟ Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα, Δασοκομία Αλιεία Ορυχεία και Λατομεία Μεταποιητικές Βιομηχανίες Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου & νερού Κατασκευές Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο επισκευή οχημάτων & οικιακών συσκευών Ξενοδοχεία και εστιατόρια Μεταφορές αποθήκευση και επικοινωνίες Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί Διαχείριση ακίνητης περιουσίας εκμισθώσεις & επιχειρηματικές δραστηριότητες Δημόσια Διοίκηση & άμυνα υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Εκπαίδευση Υγεία και κοινωνική μέριμνα Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό Ετερόδικοι οργανισμοί και όργανα Πηγή: ΕΣΥΕ, ΕΕΔ (ετήσιες), (β τριμήνου) Επεξεργασία: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, (Γ. Κρητικίδης) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

22 Πίνακας 3. Απασχολούμενοι που εργαζόντουσαν στον κλάδο τον προηγούμενο χρόνο, ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, (1 χρόνο πριν) ΣΥΝΟΛΟ Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα, Δασοκομία Αλιεία Ορυχεία και Λατομεία Μεταποιητικές Βιομηχανίες Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου & νερού Κατασκευές Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο επισκευή οχημάτων & οικιακών συσκευών Ξενοδοχεία και εστιατόρια Μεταφορές αποθήκευση και επικοινωνίες Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί Διαχείριση ακίνητης περιουσίας εκμισθώσεις & επιχειρηματικές δραστηριότητες Δημόσια Διοίκηση & άμυνα υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Εκπαίδευση Υγεία και κοινωνική μέριμνα Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό Ετερόδικοι οργανισμοί και όργανα Πηγή: ΕΣΥΕ, ΕΕΔ (ετήσιες), (β τριμήνου) Επεξεργασία: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, (Γ. Κρητικίδης) 20 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003

23 Πίνακας 4. Απασχολούμενοι που συνεχίζουν να εργάζονται στον ίδιο κλάδο (εργαζόντουσαν στον κλάδο τον προηγούμενο χρόνο), ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ΣΥΝΟΛΟ Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα, Δασοκομία Αλιεία Ορυχεία και Λατομεία Μεταποιητικές Βιομηχανίες Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου & νερού Κατασκευές Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο επισκευή οχημάτων & οικιακών συσκευών Ξενοδοχεία και εστιατόρια Μεταφορές αποθήκευση και επικοινωνίες Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί Διαχείριση ακίνητης περιουσίας εκμισθώσεις & επιχειρηματικές δραστηριότητες Δημόσια Διοίκηση & άμυνα υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Εκπαίδευση Υγεία και κοινωνική μέριμνα Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό Ετερόδικοι οργανισμοί και όργανα Πηγή: ΕΣΥΕ, ΕΕΔ (ετήσιες), (β τριμήνου) Επεξεργασία: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, (Γ. Κρητικίδης) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

24 Πίνακας 5. Απασχολούμενοι που μετακινήθηκαν (Εκροές) προς άλλους κλάδους, ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ΣΥΝΟΛΟ Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα, Δασοκομία Αλιεία Ορυχεία και Λατομεία Μεταποιητικές Βιομηχανίες Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου & νερού Κατασκευές Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο επισκευή οχημάτων & οικιακών συσκευών Ξενοδοχεία και εστιατόρια Μεταφορές αποθήκευση και επικοινωνίες Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί Διαχείριση ακίνητης περιουσίας εκμισθώσεις & επιχειρηματικές δραστηριότητες Δημόσια Διοίκηση & άμυνα υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Εκπαίδευση Υγεία και κοινωνική μέριμνα Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό Ετερόδικοι οργανισμοί και όργανα Πηγή: ΕΣΥΕ, ΕΕΔ (ετήσιες), (β τριμήνου) Επεξεργασία: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, (Γ. Κρητικίδης) 22 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003

25 Πίνακας 6. Απασχολούμενοι που εισήλθαν (Εισροές) από άλλους κλάδους, ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ΣΥΝΟΛΟ Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα, Δασοκομία Αλιεία Ορυχεία και Λατομεία Μεταποιητικές Βιομηχανίες Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου & νερού Κατασκευές Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο επισκευή οχημάτων & οικιακών συσκευών Ξενοδοχεία και εστιατόρια Μεταφορές αποθήκευση και επικοινωνίες Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί Διαχείριση ακίνητης περιουσίας εκμισθώσεις & επιχειρηματικές δραστηριότητες Δημόσια Διοίκηση & άμυνα υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Εκπαίδευση Υγεία και κοινωνική μέριμνα Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό Ετερόδικοι οργανισμοί και όργανα Πηγή: ΕΣΥΕ, ΕΕΔ (ετήσιες), (β τριμήνου) Επεξεργασία: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, (Γ. Κρητικίδης) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

26 Πίνακας 7. Θέσεις εργασίας που καταλαμβάνονται από ανέργους και άεργους, ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ΣΥΝΟΛΟ Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα, Δασοκομία Αλιεία Ορυχεία και Λατομεία Μεταποιητικές Βιομηχανίες Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου & νερού Κατασκευές Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο επισκευή οχημάτων & οικιακών συσκευών Ξενοδοχεία και εστιατόρια Μεταφορές αποθήκευση και επικοινωνίες Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί Διαχείριση ακίνητης περιουσίας εκμισθώσεις & επιχειρηματικές δραστηριότητες Δημόσια Διοίκηση & άμυνα υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Εκπαίδευση Υγεία και κοινωνική μέριμνα Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό Ετερόδικοι οργανισμοί και όργανα Πηγή: Επεξεργασία πινάκων 1 και 2, (Γ. Κρητικίδης) 24 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003

27 Πίνακας 8. Κατάσταση απασχόλησης κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και φύλο Κατα δύο φύλα Συνολική Απασχόληση Εργάζονται σήμερα στον κλάδο Εργαζόντουσαν στον κλάδο τον προηγούμενο χρόνο Συνεχίζουν να εργάζονται στον ίδιο κλάδο Εισροές από άλλους κλάδους Εκροές προς άλλους κλάδους Θέσεις που καταλαμβά-νονται από ανέργους & άεργους ΣΥΝΟΛΟ Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα, Δασοκομία Αλιεία Ορυχεία και Λατομεία Μεταποιητικές Βιομηχανίες Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου & νερού Κατασκευές Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο επισκευή οχημάτων & οικιακών συσκευών Ξενοδοχεία και εστιατόρια Μεταφορές αποθήκευση και επικοινωνίες Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί Διαχείριση ακίνητης περιουσίας εκμισθώσεις & επιχειρηματικές δραστηριό τητες Δημόσια Διοίκηση & άμυνα υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Εκπαίδευση Υγεία και κοινωνική μέριμνα Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό Ετερόδικοι οργανισμοί και όργανα Πηγή: ΕΣΥΕ, ΕΕΔ 2002 (β τριμήνου) Επεξεργασία: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, (Γ. Κρητικίδης) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

28 Πίνακας 8 (συνέχεια). Κατάσταση απασχόλησης κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και φύλο ΑΝΔΡΕΣ Συνολική Απασχόληση Εργάζονται σήμερα στον κλάδο Εργαζόντουσαν στον κλάδο τον προηγούμενο χρόνο Συνεχίζουν να εργάζονται στον ίδιο κλάδο Εισροές από άλλους κλάδους Εκροές προς άλλους κλάδους Θέσεις που καταλαμβά-νονται από ανέργους & άεργους ΣΥΝΟΛΟ Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα, Δασοκομία Αλιεία Ορυχεία και Λατομεία Μεταποιητικές Βιομηχανίες Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου & νερού Κατασκευές Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο επισκευή οχημάτων & οικιακών συσκευών Ξενοδοχεία και εστιατόρια Μεταφορές αποθήκευση και επικοινωνίες Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί Διαχείριση ακίνητης περιουσίας εκμισθώσεις & επιχειρηματικές δραστηριό τητες Δημόσια Διοίκηση & άμυνα υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Εκπαίδευση Υγεία και κοινωνική μέριμνα Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό Ετερόδικοι οργανισμοί και όργανα Πηγή: ΕΣΥΕ, ΕΕΔ 2002 (β τριμήνου) Επεξεργασία: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, (Γ. Κρητικίδης) 26 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 118, Ιούνιος 2005

Τεύχος 118, Ιούνιος 2005 Τεύχος 118, Ιούνιος 2005 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Οι νέες θεωρητικές απόψεις που επηρεάζουν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, αναφέρονται στον κυρίαρχο ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στην αναπτυξιακή διαδικασία, στην

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 174, Ιούλιος - Αύγουστος 2010

Τεύχος 174, Ιούλιος - Αύγουστος 2010 Τεύχος 174, Ιούλιος - Αύγουστος 2010 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Η σημαντική αύξηση της ανεργίας η οποία κινείται πλέον με διψήφιο ποσοστό (11,7%), με τους ανέργους να πλησιάζουν τους 570.000 άνδρες και γυναίκες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ www.westplatform.gr Άξονας Βιομηχανικών Συστημάτων και Επικοινωνιών : Πανεπιστήμιο Πατρών Άξονας Βιομηχανικού Ελέγχου : Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 8-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Επιμέλεια Έκδοσης Χριστάκης Χριστοφή, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Περιεχόμενα Σελίδα Επιτελική σύνοψη 4 Εισαγωγή 9 Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Ενότητα Α Ανάλυση Συνολικού Τομέα Μεταποίησης 14 Α.1 Α.2 Α.2.1 Α.2.2 Α.2.3 Α.2.4 Α.2.5 Η θέση της Μεταποίησης στην ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστριες και απασχόληση στην Ελλάδα

Μετανάστριες και απασχόληση στην Ελλάδα Μετανάστριες και απασχόληση στην Ελλάδα του Απόστολου Καψάλη Εισαγωγή Η συζήτηση για την γυναικεία µετανάστευση και η γενικότερα µέριµνα για τα ζητήµατα, τα οποία σχετίζονται µε την διάσταση του φύλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης Ποσοτική Έρευνα με τη μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων στο μισθωτό και άνεργο πληθυσμό της χώρας VPRC Δ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ VPRC

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1998 ISBN 9963 43 723-0 Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρης της μελέτης επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2024 Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Νίκος Ε. Ντερµανάκης

Περιεχόµενα. Νίκος Ε. Ντερµανάκης Σ τ α τ ι σ τ ι κ ό ε λ τ ί ο 1 Ο Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 0 4 Το εύρος της «γυάλινης οροφής» σε επιλεγµένους κλάδους στην Ελλάδα Νίκος Ε. Ντερµανάκης Περιεχόµενα Το εύρος της «γυάλινης οροφής» σε οµάδες κλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ISBN 9963-43-748-6 -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ NOEΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2002

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2002 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Τεύχος 81, Μάρτιος 2002 ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2002 ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ: Προγραμματισμός 2002 Ευρετήριο περιεχομένων Ενημέρωσης Δραστηριότητες ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ. Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ-A Ε Υ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ-A Ε Υ Τεύχος 163, Ιούλιος - Αύγουστος 2009 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Οι επιπτώσεις στον κόσμο της μισθωτής (και όχι μόνο) εργασίας, της οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε το 2007 και εξελίχθηκε σε οικονομική κρίση της

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Η ελληνική αγορά εργασίας 2.1.1. Οι εξελίξεις στην απασχόληση Για έκτο συνεχόμενο έτος η απασχόληση στην ελληνική οικονομία εξακολούθησε να συρρικνώνεται.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

E ΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

E ΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ E ΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι έρευνες που διενεργούνται στις επιχειρήσεις αποσκοπούν στη συγκέντρωση πρόσφατων στατιστικών στοιχείων όπως π.χ. κύκλου εργασιών, απασχόλησης, αμοιβών κλπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΤΡΙΤΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση. Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ

Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση. Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και συναλλαγές θα πρέπει να είναι αξιόπιστες και εύκολες στη χρήση, όπως στον πραγματικό κόσμο. Ωστόσο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 2009 Νομός Λάρισας

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 2009 Νομός Λάρισας Τοπική οικονομία & Επιχειρηματικότητα Θεσσαλίας 4η Ετήσια Έκθεση Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Αναστάσιος Βασιλειάδης Συγγραφή και Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ISBN: 9963-43-765-6 -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ (Regulation (EC) Νο 1893/2006) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF ID1:2010) ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/06/15-09-2010 1/7 ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθµός των επιχιερήσεων που δραστηριοποιούνταν στην Π Ε ανά Περιφερειακή Ενότητα και διψήφιο κωδικό δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 08) κατά το έτος 2007 σύµφωνα µε στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 3 3. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 5 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2659/11.06.2012

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2659/11.06.2012 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2659/11.6.212 ΘΕΜΑ : Τροποποίηση των ΠΔΤΕ 2623/12.2.21 και 2637/7.12.21, αναφορικά με τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΜΕΑ, ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΜΕΑ, ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΜΕΑ, ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (4.1 και 4.2) Ανοικτά δάνεια Συνολικό από το οποίο εκτοκιζόμενο (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χ. Βαρσακέλης 1

Νίκος Χ. Βαρσακέλης 1 Νίκος Χ. Βαρσακέλης 1 Η Οικονομία: Όψεις και πραγματικότητα 2 1. Εισαγωγή Ο Νομός Φλώρινας βρίσκεται στα βορειοδυτικά σύνορα της χώρας. Η ακριτική του θέση, και μάλιστα συνορεύοντας με χώρες οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.1 «Τριμηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης στο

Π.3.1 «Τριμηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης στο ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Τεύχος 95, Μάιος 2003

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Τεύχος 95, Μάιος 2003 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Τεύχος 95, Μάιος 2003 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ο κοινων ικός χαρακ τ ήρας των ολοήμ ερων σ χολ είων: Ισ τορικ ή επισ κόπ ησ η σ τ ην Ευρώπ η. Έρ ε υ να του ΙΝΕ: Ολ οήμερο σ χολ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πειραιάς, 15 Σεπτεμβρίου 2009 ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 1,2,3,4 Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 Η

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ AΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σπουδές, Απασχόληση & Εργασιακή Ένταξη

ΕΡΕΥΝΑ AΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σπουδές, Απασχόληση & Εργασιακή Ένταξη ΕΡΕΥΝΑ AΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σπουδές, Απασχόληση & Εργασιακή Ένταξη Ποσοτική Έρευνα με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων Μάιος Σεπτέμβριος 2009 Τμήμα Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EL-Tertiary. Έλεγχος της ηλεκτρικής κατανάλωσης στον Τριτογενή τομέα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EL-Tertiary. Έλεγχος της ηλεκτρικής κατανάλωσης στον Τριτογενή τομέα Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα www.eu.fhg.de/el-tertiary Έλεγχος της ηλεκτρικής κατανάλωσης στον Τριτογενή τομέα Φωτεινή Καραμάνη, Χημικός Μηχ/κος, ΚΑΠΕ Crowne Plaza, 20/6/2008 Εισαγωγή Η ηλεκτρική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο 3 υπολογίζονται και συγκρίνονται οι µέσες τιµές όλων των αριθµητικών µεταβλητών που είναι ο γραπτός µέσος όρος όλων των µαθηµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΕΚΜΟΚΟΠ Επιμέλεια Χρήστος Μπάγκαβος Δέσποινα Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για : να πιστοποιηθούν με βάση τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008 ή/και ISO 22000:2005 ή/και ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001:2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην παρόδια ζώνη της Εγνατίας Οδού (Ζώνη Επιρροής Ι),

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90 ΠΜ)

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90 ΠΜ) ISSN:2241 4878 Tεύχος 101 20 Νοεμβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σκοπός της μελέτης

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σκοπός της μελέτης ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική ευθύνη και αρμοδιότητα της ΑνΑΔ είναι η προώθηση της κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με τις προτεραιότητες της οικονομίας. Η προσφορά προγραμμάτων κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ο ΗΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΣΦΛΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟ-Υ&/01/02/08-07-2010 1 ΕΣΥ ΚΟ-Υ& Έκδοση: 01 ναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 11-07-2003 Ηµεροµηνία ναθεώρησης: 08-07-2010

Διαβάστε περισσότερα

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Επιστημονικός Υπεύθυνος: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Στα πλαίσια του έργου: Improving Gender Equality

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ

Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ Μέτρηση οικονομικής επιτυχίας Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): μετρά συγχρόνως (α) το συνολικό εισόδημα που έχει αποκτηθεί από την παραγωγή του μέσα στην οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της Επιχειρηματικής. Δραστηριότητας και της Καινοτομίας. στην Περιφέρεια Κρήτης. Προϋποθέσεις Ανάπτυξης - Προτάσεις

Διερεύνηση της Επιχειρηματικής. Δραστηριότητας και της Καινοτομίας. στην Περιφέρεια Κρήτης. Προϋποθέσεις Ανάπτυξης - Προτάσεις ICAP A.E. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Διερεύνηση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και της Καινοτομίας στην Περιφέρεια Κρήτης Προϋποθέσεις Ανάπτυξης - Προτάσεις Κατάστημα Κρήτης Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Τεύχος 104, Μάρτιος 2004 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Πολιτικές μετανάσ τευσ ης σ τ ην Ε λ λάδα και τ ην Ευρωπαϊκ ή Ένωσ η Το νομικό καθεσ τώς παραμον ής και εργασίας των μετανασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ICAP Group A.E. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ& ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑγίουΓεωργίου5(COSMOS OFFICES, 570 01 Θεσσαλονίκη Τηλ.:(2310) 505700,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου στατιστικού σχεδίου δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για δεύτερη χρονιά η ICAP Group εκπόνησε αναλυτική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 2013 Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών FACTS & FIGURES Φωτεινή Θωμαΐδου ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Περιεχόμενα Εισαγωγή 4 1. Η σημασία των Τροφίμων και Ποτών σε ευρωπαϊκό και εγχώριο επίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ Αθήνα, 25 Μαρτίου 2014 1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ISΒN 978-960-7536-54-9 Copyright 2014 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή του νόμου 4262/2014

Εφαρμογή του νόμου 4262/2014 Εφαρμογή του νόμου 4262/2014 Η μεταρρύθμιση απλοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης Με την Υπουργική Απόφαση του ΥΠΑΑΝ: Καταργούνται άδειες που δεν προσέφεραν τίποτα στο κοινωνικό σύνολο, αντίθετα αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

E.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

E.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Ν.Ε.Ε. 200_ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ E.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Πρόγραµµα Επιχορήγησης ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες προκλήσεις ή ευκαιρίες της κυπριακής. οικονομίας και αγοράς

Νέες προκλήσεις ή ευκαιρίες της κυπριακής. οικονομίας και αγοράς Νέες προκλήσεις ή ευκαιρίες της κυπριακής οικονομίας και αγοράς ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΡΟΝΙΑΣ Σύμβουλος ΟΕΥ Α Ιστορικό εξέλιξης της κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε τα τελευταία χρόνια δεδομένου ότι λειτούργησε σε συνθήκες συνεχούς ύφεσης, η ένταση και η διάρκεια της οποίας θεωρούνται γεγονός πρωτόγνωρο σε όλη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α Ρ Τ Ε Μ Ι Σ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α Ρ Τ Ε Μ Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α Ρ Τ Ε Μ Ι Σ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Αποστολή μας η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ Ποσοτική Έρευνα με τη μέθοδο της πρόσωπο με πρόσωπο συνέντευξης (face-to-face) Ιούνιος Ιούλιος 2008 VPRC VPRC ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Σεπτέμβρης 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Μητρώο Μελών Ε.Ε.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5 Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ISBN 978-9963-43-767-2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 189, Δεκέμβριος 2011

Τεύχος 189, Δεκέμβριος 2011 Τεύχος 189, Δεκέμβριος 2011 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Η θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας στην χώρα μας, χαρακτηρίζεται από την μικρή τους συμμετοχή στην απασχόληση και αντίθετα από το υψηλό ποσοστό ανεργίας.

Διαβάστε περισσότερα

ιαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης Ξένου Εργατικού υναµικού από τις Επιχειρήσεις της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3

ιαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης Ξένου Εργατικού υναµικού από τις Επιχειρήσεις της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ιαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης Ξένου Εργατικού υναµικού από τις Επιχειρήσεις της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η εξέταση των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 / 9 / 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ: 2011 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2014 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΑΚΗ ISBN 978-960-7536-59-4 Copyright 2015 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα