Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκπαιδευτική Ψυχολογία"

Transcript

1 Εκπαιδευτική Ψυχολογία Ενότητα 12: Δοκιμασίες επίδοσης - δοκιμασίες ανάπτυξης Βασιλική Γιαννούλη Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

4 Δοκιμασίες επίδοσης διαδικασία ανάπτυξης ---θα πρέπει να αποφασιστεί ποια πεδία εννοιών θα μετρά & πόσες ερωτήσεις θα αφιερωθούν σε κάθε έννοια--- Χρήση πίνακα προδιαγραφών =κατάλογος διδακτικών στόχων και αναμενόμενων επιπέδων κατανόησης που καθοδηγεί την ανάπτυξη μιας δοκιμασίας ----Marzano 2001,& Gronlund 2000 =προτείνουν οι εκπαιδευτικοί να καταρτίζουν πίνακα προδιαγραφών ο οποίος θα παραθέτει τους στόχους διδασκαλίας & τα διάφορα επίπεδα κατανόησης που θα αξιολογηθούν για κάθε μάθημα (γλώσσα μαθηματικά)

5 Δοκιμασίες επίδοσης διαδικασία ανάπτυξης Οι πίνακες προδιαγραφών μοιάζουν με τις μήτρες περιεχομένου συμπεριφοράς επομένως θέτουμε τα ερωτήματα & επιθεωρούμε τη δοκιμασία στο σύνολο της αξιολογώντας την με βάση τα ακόλουθα κριτήρια 1. Οι ερωτήσεις δίνουν έμφαση στα ίδια τα πράγματα στα οποία δίνετε έμφαση καθημερινά 2. Η δοκιμασία καλύπτει όλα τα επίπεδα διδακτικών στόχων που περιλαμβάνονται στα μαθήματα 3. Η γλώσσα των ερωτήσεων είναι σύμφωνη με τη γλώσσα & το αναγνωστικό επίπεδο των μαθημάτων 4. Υπάρχει εύλογη ισορροπία ανάμεσα στις ερωτήσεις και στο χρόνο απάντησης τους 5. Παροχή υποδειγματικών απαντήσεων η σχεδιαγραμμάτων για τις ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης

6 Π.χ. πίνακα προδιαγραφών για ενότητα χημείας Ερωτήσεις δοκιμασίας & στόχοι σε κατηγόριες σε σειρά Γνώση όρων Α Γνώση πραγματολογικών πληροφοριών Β Γνώση κανόνων & Αρχών Γ Δεξιότητα χρήσης & διαδικασιών Δ Άτομο (1) Νόμος του Boyle (12) Μόριο (2) Ιδιότητες αερίου (13) Στοιχείο (3) Ατομική θεωρία (16) Ένωση (4) Διατομικά αέρια(11) Χημικός τύπος (19) Διατομικός (5) Χημικός τύπος(6) Αριθμός Avogadro(7) Υπόθεση του Avogadro (14) Νόμος του Gay-Lussac (15) Μετατροπή γραμμαρίων σε γραμμομόρια (18) Γραμμομόριο (8) Μοριακό βάρος (17) Μοριακό βάρος (20) Ατομικό βάρος (9) Μοριακό βάρος (10)

7 Ικανότητα για μετατροπές Ε Ουσίας σε διάγραμμα (22) Ένωσης σε τύπο (21) Π.χ. πίνακα προδιαγραφών για ενότητα χημείας Ερωτήσεις δοκιμασίας & στόχοι σε κατηγόριες σε σειρά Ικανότητα εφαρμογών ΣΤ Γράψιμο & επίλυση εξισώσεων που αντιστοιχούν σε πειραματικές καταστάσεις

8 Δοκιμασίες επίδοσης διαδικασία ανάπτυξης ΣΟΣ = ---Η αξιολόγηση που βασίζεται μόνο στο χαρτί & μολύβι παρέχει περιορισμένα είδη πληροφοριών για την απόδοση των μαθητών στο σχολείο ---Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και άλλες πηγές & στρατηγικές για την αποτίμηση της απόδοσης των μαθητών όπως κατάλογοι ελέγχου, συνεντεύξεις, προσομοιώσεις στην τάξη, δραστηριότητες παιχνιδιού ρόλων και πρόχειρες σημειώσεις

9 Δοκιμασίες επίδοσης διαδικασία ανάπτυξης Ερωτήσεις επιλογής απάντησης = ερωτήσεις δοκιμασιών στα οποίες οι αποκρινόμενοι μπορούν να επιλέξουν από μία ή περισσότερες πιθανές απαντήσεις χωρίς να απαιτείται από το βαθμολογητή να ερμηνεύσει τις απαντήσειςτους Π.χ. ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, επιλογή σωστού ή λάθους & αντιστοίχησης ---η σωστή απάντηση εμφανίζεται στο έργο & ο μαθητής θα πρέπει να την επιλέξει---

10 Δοκιμασίες επίδοσης διαδικασία ανάπτυξης Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών =ερωτήσεις δοκιμασιών που συνήθως συνίστανται σε ένα στέλεχος που ακολουθείται από επιλογές ή εναλλακτικές απαντήσεις Στέλεχος = ερωτηματική ή ημιτελής πρόταση σε μια ερώτηση δοκιμασίας η οποία συμπληρώνεται από μία από τις προτεινόμενες επιλογές Παρεμβολές =λανθασμένες απαντήσεις που προτείνονται ως εναλλακτικές σε μια ερώτηση πολλαπλών επιλογών

11 Δοκιμασίες επίδοσης διαδικασία ανάπτυξης Κατευθυντήριες γραμμές 1. Το στέλεχος θα πρέπει να είναι συγκεκριμένο να έχει νοηματική αυτοτέλεια χωρίς να χρειάζεται επεξηγήσεις θα πρέπει να περιέχει αρκετές πληροφορίες ώστε να είναι σαφές το πλαίσιο αναφοράς των εννοιών που περιλαμβάνει 2. Αποφυγή το να είναι το στέλεχος περίπλοκο & εκτενές 3. Το στέλεχος & η κάθε επιλογή στη λίστα των πιθανών απαντήσεων θα πρέπει να συμφωνούν γραμματικά 4. Προσοχή στις λέξεις που δεν επιτρέπουν εξαιρέσεις

12 Δοκιμασίες επίδοσης διαδικασία ανάπτυξης όπως (ποτέ, όλοι, κανένας & πάντα) οι προσδιορισμοί αυτοί εμφανίζονται σε λανθασμένες δηλώσεις & υποψιάζουν τον μαθητή που μπορεί ν ξέρει τα μυστικά των δοκιμασιών αλλά αγνοεί τις έννοιες 5. Αποφυγή να περιλάβουμε μόνο στην σωστή απάντηση υποθετική πρόταση & φυσικά η σωστή επιλογή δεν θα πρέπει να είναι ούτε πιο μακροσκελής ούτε πιο σύντομη από τις εναλλακτικές απαντήσεις (όχι χρήση υπαινιγμών) 6. Όχι παροχή δυνατότητας να απαντηθεί η ερώτηση με συγκέντρωση πληροφοριών με άλλη ερώτηση της δοκιμασίας 7. Αποφυγή μεγάλου εύρους επιλογές οι οποίες εμπεριέχουν άλλες (π.χ. σκύλος-σέτερ)

13 Δοκιμασίες επίδοσης διαδικασία ανάπτυξης Ερωτήσεις σωστού λάθους =μορφή ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών χρησιμότερη όταν απαιτείται σύγκριση δύο εναλλακτικών επιλογών Ερωτήσεις αντιστοίχησης = ερωτήσεις δοκιμασιών με τη μορφή δύο καταλόγων όπου κάθε στοιχείο του ενός αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα στοιχεία του άλλου Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών = ερωτήσεις δοκιμασιών που απαιτούν την συμπλήρωση κενών οι αυτές ερωτήσεις είναι χρήσιμες στην αριθμητική όπου η χρήση πολλαπλών επιλογών προδίδει την απάντηση

14 Δοκιμασίες επίδοσης διαδικασία ανάπτυξης Βασικό μειονέκτημα των ερωτήσεων σωστού λάθους είναι ότι οι μαθητές έχουν 50% πιθανότητες να μαντέψουν σωστά ανταποδοτικό μέτρο μεγαλύτερο αριθμό ερωτήσεων με μικρότερο χρόνο Η κύρια γνωστική δεξιότητα των αντιστοιχήσεων είναι η μνημονική ανάκληση οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν περισσότερα στοιχεία στον κατάλογο Β από ότι στον κατάλογο Α για να κρατήσουν την προσοχή των μαθητών στο περιεχόμενο & όχι στην μορφή

15 Δοκιμασίες επίδοσης διαδικασία ανάπτυξης Οι ερωτήσεις επινόησης απάντησης = απαιτούν από τους μαθητές να διατυπώνουν οι ίδιοι την απάντηση και όχι να την επιλέγουν Ερώτηση σύντομης ανάπτυξης θέματος =ερώτηση δοκιμασίας της οποίας η απάντηση μπορεί να κυμαίνεται από μία-δύο προτάσεις έως μια σελίδα 100 έως 150 λέξεις Ερώτηση εκτενούς θέματος =ερώτηση δοκιμασίας που απαιτεί μια απάντηση έκτασης μεγαλύτερης από μία σελίδα η μορφή αυτή ερωτήσεων μπορεί να αποσπάσει ποικιλία απαντήσεων ορισμούς, σύγκριση, αντιπαραβολή σημαντικών εννοιών ή γεγονότων

16 Δοκιμασίες επίδοσης διαδικασία ανάπτυξης ----η αποκλειστική χρήση ερωτήσεων ανάπτυξης μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την υποτίμηση των γνώσεων & προσπαθειών του μαθητή (βασίζεται στις δεξιότητες γραφής γραπτής έκφρασης & ικανότητα διατύπωσης ιδεών) οι ερωτήσεις ανάπτυξης θα πρέπει να είναι σαφής & συγκεκριμένες--- π.χ. ---κακή ερώτηση =αναπτύξτε τον ρόλο του πρωθυπουργού στην πολιτική της Ελλάδας ----καλή ερώτηση =σε 5 ή λιγότερες παραγράφους προσδιορίστε 3 διαφορές μεταξύ του πρωθυπουργού & του προέδρου της Ελλάδας όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους προς το εκλογικό σώμα

17 Δοκιμασίες επίδοσης διαδικασία ανάπτυξης ----η καλή ερώτηση καθορίζει την έκταση, την πτυχή που πρέπει να πραγματευθούν οι μαθητές, τον αριθμό των σημείων που πρέπει να καλυφθούν, το πώς πρέπει να επιλεχθούν τα σημεία των διαφορών καθώς και την κατεύθυνση και το βαθμό ανάπτυξης που απαιτείται οι ερωτήσεις ανάπτυξης έχουν αρκετά πλεονεκτήματα επιτρέπουν στους μαθητές να εκφράσουν τις ιδέες τους, είναι ευαίσθητες στην πιθανότητα να μαντέψει κάποιος την απάντηση, μετρούν δημιουργική ικανότητα, συγγραφικό ταλέντο & επινόηση υποθετικών γεγονότων- -

18 Δοκιμασίες επίδοσης διαδικασία ανάπτυξης ---υπάρχουν όμως και μειονεκτήματα = 1. Ελλιπής αξιοπιστία στην βαθμολόγηση των απαντήσεων 2. Χρονοβόρα η διαδικασία αξιολόγησης 3. Απαιτούν πολύ χρόνο να απαντηθούν από τους μαθητές ----οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ακολουθούν ορισμένες υποδείξεις για την σύνταξη των αυτών ερωτήσεων ανάπτυξης Οι ερωτήσεις θα πρέπει να συμφωνούν με τους διδακτικούς στόχους 2. Επιλογή συγκεκριμένων ρημάτων απόκρισης όπως

19 Δοκιμασίες επίδοσης διαδικασία ανάπτυξης --- [συγκρίνετε, αντιπαραβάλετε, προσδιορίστε, παραθέσετε, ορίσετε, εξηγήστε τη διαφορά] ΌΧΙ γενικούς όρους όπως [εκφράστε την άποψη, αναφέρετε ότι γνωρίζετε σχετικά με.] Γράψτε την απάντηση στην ερώτηση που δώσατε για να υπολογίσετε τον χρόνο που απαιτείται για την απάντηση της ερώτησης από τους μαθητές Ξαναγράψτε την ερώτηση με ιδιαίτερη σαφήνεια ως προς την απάντηση που δώσατε 5. Απαιτήστε να απαντήσουν όλοι οι μαθητές στην ερώτηση αυτή ή στις ερωτήσεις αυτές 6. Ζητήστε από έναν συνάδελφο την αξιολόγηση της εγκυρότητας των στοιχείων που συμπεριλάβατε στην απάντηση

20 Αξιολόγηση ερωτήσεων επίλυσης προβλημάτων =απαιτεί από τους μαθητές να οργανώνουν, να επιλέγουν & να εφαρμόζουν σύνθετες διαδικασίες που έχουν τέσσερα τουλάχιστον βήματα= Π.χ. πρόβλημα Αης Γυμνασίου -&- απάντηση μαθητή..υποθέστε ότι δύο χαρτοπαίκτες παίζουν ένα παιχνίδι στο οποίο ο χαμένος πρέπει να πληρώσει ένα ποσό ίσο με εκείνο που έχει ο άλλος παίκτης εκείνη τη στιγμή. Αν ο παίκτης Α κέρδισε το πρώτο και τρίτο παιχνίδι, ενώ ο παίκτης Β κέρδισε το δεύτερο παιχνίδι και τελείωσαν τα τρία παιχνίδια με 12 ευρώ έκαστος, με πόσα χρήματα ξεκίνησε ο καθένας το πρώτο παιχνίδι?...

21 Αξιολόγηση ερωτήσεων επίλυσης προβλημάτων Απάντηση μαθητή = Μετά το παιχνίδι ο Α είχε ο Β είχε ευρώ ευρώ Στην αρχή 7.00ευρώ ευρώ Όταν άρχισα το παιχνίδι 1 έκανα διάφορες υποθέσεις αλλά δεν μπορούσα να το κάνω να βγεί 12 & 12 ύστερα αποφάσισα να ξεκινήσω με το παιχνίδι 3 και να δουλέψω αντίστροφα, και είχε αποτέλεσμα

22 Αξιολόγηση ερωτήσεων επίλυσης προβλημάτων Επίπεδο 3 = η απάντηση υποδηλώνει εφαρμογή μιας εύλογης στρατηγικής που οδηγεί σε μια σωστή λύση στο πλαίσιο αναφοράς του προβλήματος - οι παραστάσεις είναι ουσιαστικά σωστές η εξήγηση &/η αιτιολόγηση είναι λογικά ορθή, παρουσιάζεται με σαφήνεια είναι πλήρως ανεπτυγμένη, υποστηρίζει τη λύση & δεν περιέχει σημαντικά μαθηματικά λάθη Επίπεδο 2 = η απάντηση υποδηλώνει εφαρμογή μιας εύλογης στρατηγικής που ενδέχεται να είναι ελλιπής ή μη ανεπτυγμένη είναι πιθανό να οδηγεί ή όχι σε μια σωστή λύση οι παραστάσεις είναι βασικά σωστές - η εξήγηση &/η αιτιολόγηση υποστηρίζει τη λύση και είναι εύλογη μολονότι ενδέχεται να είναι ελλιπής η απάντηση καταδεικνύει εννοιολογική κατανόηση & ανάλυση του προβλήματος

23 Αξιολόγηση ερωτήσεων επίλυσης προβλημάτων Επίπεδο 1 =η απάντηση υποδηλώνει ελάχιστη ή καμία προσπάθεια εφαρμογής μιας εύλογης στρατηγικής ή εφαρμόζει μια ακατάλληλη στρατηγική είναι πιθανό να περιέχει ή όχι τη σωστή απάντηση οι παραστάσεις είναι ελλιπής ή απούσιες η εξήγηση αποκαλύπτει σοβαρές ατέλειες στο συλλογισμό η απάντηση καταδεικνύει ελάχιστη κατανόηση και ανάλυση του προβλήματος Επίπεδο 0 =η απάντηση είναι εντελώς λανθασμένη ή άσχετη εξήγηση = χρήση της γλώσσας μαθηματικών Αιτιολόγηση = χρήση μαθηματικών αρχών από το μαθητή

24 Αξιολόγηση ερωτήσεων επίλυσης προβλημάτων Οι ουσιαστικά σωστές παραστάσεις = μπορεί να περιέχουν δευτερεύοντα λάθη παράλειψη ετικετών ή μη ομοιόμορφες κλίμακες Οι βασικά σωστές παραστάσεις = περιέχουν δευτερεύοντα λάθη παράλειψη ετικετών ή μη ομοιόμορφες κλίμακες ----τέλος μπορεί να έχουμε & αξιολογήσεις από συνομηλίκους όπου τα κριτήρια καθορίζονται από πριν από τον εκπαιδευτικό η αξιολόγηση αυτή δεν μετρά στην βαθμολογία & τελική αξιολόγηση των μαθητών αλλά παρέχει στον μαθητή ανατροφοδότηση με την οποία διορθώνει την επίδοση του---

25 Αξιολόγηση ερωτήσεων επίλυσης προβλημάτων Τα βασικά στοιχεία αξιολόγησης επίλυσης προβλημάτων = 1. Οργάνωση προβλήματος 2. Εφαρμογή διαδικασιών (δοκιμή & πλάνη, αντίστροφη εργασία, πειραματική διαδικασία, εμπειρική επαγωγή) 3. Λύση (μαθηματική,πίνακας σχήμα, γάφημα) 4. Συλλογιστική εφαρμογή των δεδομένων πληροφοριών κατά περίπτωση

26 Εναλλακτικός τρόπος αξιολόγησης = φάκελος επιτευγμάτων Φάκελος επιτευγμάτων = αξιολόγηση μιας συλλογής των έργων του μαθητή σε έναν τομέα ή οποία δείχνει εξέλιξη αναστοχασμό και επίδοση ----χρήση αυτών με άλλες αξιολογικές διαδικασίες χρήση αυτών σαν ανατροφοδότηση της επίδοσης των μαθητών προς τους γονείς τους χρήση αυτών για λογοδοσία αξιολόγηση των σχολείων----

27 Σχεδιασμός & οργάνωση φακέλων επιτευγμάτων 1. Αναπτύξτε ένα σχέδιο για το φάκελο τι σκοπό θα εξυπηρετήσει τι επιμέρους πράγματα θα συζητηθούν τι κριτήρια θα εφαρμοστούν 2. Προγραμματισμός χρονικός για το πότε θα συζητήσουν και θα ετοιμάσουν οι μαθητές τα επιμέρους έργα 3. Ξεκινάμε με μια πτυχή μάθησης και μετά προχωράμε στις επόμενες ο φάκελος κατάλληλος για την τεκμηρίωση της διαδικασίας σύνθεσης κειμένου 4. Η επιλογή των έργων θα πρέπει να δείχνει την αναπτυσσόμενη επάρκεια σε σημαντικούς στόχους τα έργα που αφορούν πολλαπλούς στόχους βοηθούν την πιο αποδοτική αξιολόγηση του φακέλου επιτευγμάτων

28 Σχεδιασμός & οργάνωση φακέλων επιτευγμάτων 5. Συλλέγουμε έργα δύο τουλάχιστον ειδών α) υποχρεωτικούς δείκτες ή β) βασικά έργα και προαιρετικά δείγματα εργασίας οι υποχρεωτικοί και οι βασικοί δείκτες είναι έργα τα οποία συλλέγονται για κάθε παιδί και δείχνουν την πρόοδο του τα προαιρετικά δείγματα δείχνουν τις μοναδικές προσεγγίσεις ενδιαφέροντα και πλεονεκτήματα κάθε παιδιού 6. Τοποθετήστε έναν κατάλογο σκοπών και στόχων στη μπροστινή όψη κάθε φακέλου επιτευγμάτων μαζί με ένα κατάλογο των υποχρεωτικών δεικτών και αφήστε χώρο για την καταγραφή προαιρετικών έργων έτσι οι μαθητές να παρακολουθούν τα περιεχόμενα

29 Σχεδιασμός & οργάνωση φακέλων επιτευγμάτων 7. Τα έργα τα φακέλου είναι αντιπροσωπευτικά της εργασίας των μαθητών συνήθως εργασίες δραστηριότητες εντός της τάξης 8. Δώστε στους μαθητές την ευθύνη της ετοιμασίας, της επιλογής, της αξιολόγησης και αρχειοθέτησης των περιεχομένων του φακέλου 9. Τα περιεχόμενα του φακέλου λειτουργούν σαν αναστοχασμός και αυτοαξιολόγηση από πλευράς μαθητών για να αποκτήσουν επίγνωση των διαδικασιών που χρησιμοποίησαν, του τι έμαθαν και τι έχουν να μάθουν ακόμα και του τι χρειάζεται ακόμα να μάθουν 10. Συχνά κάνουμε χρήση των φακέλων επιτευγμάτων για να τοποθετήσουμε τους μαθητές σε μία ακολουθία αναπτυσσομένων δεξιοτήτων (στάδια ανάγνωσης στάδια γραφής)

30 Αξιολόγηση επιτέλεσης έργου = αξιολογήσεις της ικανότητας των μαθητών να επιτελέσουν έργα σε πραγματικές συνθήκες καταστάσεις π.χ. συνθετική εργασία μαθητών προφορικής ιστορίας διαβάζοντας για ένα σημαντικό πρόσφατο γεγονός και έπειτα παίρνοντας συνέντευξη από τα εμπλεκόμενα άτομα π.χ. διδακτορική διατριβή δείγμα αξιολόγησης επιτέλεσης έργου, οι εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης, άδεια πιλότου, δοκιμασίες επιτέλεσης έργων στην ιατρική ---οι αξιολογήσεις επιτέλεσης έργων είναι δαπανηρές αλλά παράγουν καλύτερες δοκιμασίες & επομένως οδηγούν σε καλύτερη διδασκαλία και μάθηση---

31 Αξιολόγηση επιτέλεσης έργου ---τα έργα αξιολόγησης επιτέλεσης μοιάζουν με τις ερωτήσεις ανάπτυξης θέματος από την άποψη ότι οι μαθητές μπορούν να τα προσεγγίσουν με πολλούς τρόπους - επομένως θα πρέπει να γίνονται κατανοητά κάθε φορά από τους μαθητές τα κριτήρια βαθμολόγησης που τίθενται ένας προτεινόμενος τρόπος είναι η σύνταξη λίγων γενικών οδηγών-οδηγιών βαθμολόγησης οι οποίοι θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτοι ώστε να έχουν πλήρη εφαρμογή στο πλήρες εύρος της απόδοσης των μαθητών---

32 Π.χ. Έργο =δοκίμιο ανάπτυξης χαρακτήρων στη λογοτεχνία Κριτήρια επιτέλεσης έργου = ---ο χαρακτήρας προσδιορίζεται ---περιγράφονται τουλάχιστον 3 πτυχές της ανάπτυξης του χαρακτήρα κατά την πορεία της ιστορίας ---κάθε πτυχή του χαρακτήρα τεκμηριώνεται με κατάλληλα αποσπάσματα από την ιστορία ---περιγράφεται η συμβολή του χαρακτήρα στην πλοκή της ιστορίας ---παρατίθενται 3 αποσπάσματα της ιστορίας για να υποστηρίξουν τις ιδέες του συγγραφέα σχετικά με τη συμβολή του χαρακτήρα στην ιστορία ---οι παραπομπές στο κείμενο δίνονται για στήριξη

33 Αξιολόγηση επιτέλεσης έργου-οδηγός βαθμολόγησης 4 μονάδες = το δοκίμιο είναι πλήρες & οξυδερκές στην περιγραφή της ανάπτυξης & συμβολής του χαρακτήρα στην ιστορία παρέχεται επαρκής στήριξη για να μας ενθαρρύνει να σκεφτούμε την άποψη του συγγραφέα -όλα τα αποσπάσματα προάγουν την κατανόηση της σκοπιάς του συγγραφέα για το χαρακτήρα 3 μονάδες = το δοκίμιο περιγράφει ολοκληρωμένα την ανάπτυξη & συμβολή του χαρακτήρα στην ιστορία παρέχεται επαρκής στήριξη για να μας ενθαρρύνει να σκεφτούμε την άποψη του συγγραφέα -τα περισσότερα αποσπάσματα προάγουν την κατανόηση της σκοπιάς του συγγραφέα για το χαρακτήρα 2 μονάδες = το δοκίμιο περιγράφει ολοκληρωμένα την ανάπτυξη & συμβολή του χαρακτήρα στην ιστορία παρέχεται κάποια στήριξη για να μας ενθαρρύνει να σκεφτούμε την άποψη του συγγραφέα τα περισσότερα αποσπάσματα προάγουν την κατανόηση της σκοπιάς του συγγραφέα για το χαρακτήρα

34 Αξιολόγηση επιτέλεσης έργου-οδηγός βαθμολόγησης 1 μονάδα = το δοκίμιο είναι βασικά πλήρες στην περιγραφή της ανάπτυξης ή της συμβολής του χαρακτήρα στην ιστορία παρέχεται στήριξη για την άποψη το συγγραφέα αλλά δεν είναι πειστική ελάχιστα αποσπάσματα του κειμένου προάγουν την κατανόηση της σκοπιάς του συγγραφέα για το χαρακτήρα 0 μονάδες =το δοκίμιο δεν ολοκληρώθηκε

35 Πώς καθορίζονται οι βαθμοί ---επίμαχο καθήκον για τον εκπαιδευτικό η βαθμολόγηση ---είναι σαφές ότι κάποια μορφή τελικής αξιολόγησης θα πρέπει να υπάρχει αν και υπάρχουν πολλά σύνολα κριτηρίων βαθμολόγησης οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι οι βαθμοί θα πρέπει να εκφράζουν τουλάχιστον τη σχετική αξία της δουλειάς ενός μαθητή σε ένα τμήμα οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν συμβολικούς βαθμούς τους αποδίδουν το εξής νόημα = Α = ανώτερη εξαιρετική έξοχη επίδοση Β = πολύ καλή αλλά όχι εξαιρετική ή άνω του μέσου όρου Γ = επαρκής αλλά όχι αξιοσημείωτη εργασία ή απόδοση μέση, Δ = στη βάση με ενδείξεις αδυναμιών κάτω μέσης Ε =όχι προαγωγή, εμφανείς σοβαρές δυσκολίες

36 Πώς καθορίζονται οι βαθμοί Στις ΗΠΑ τα περισσότερα σχολεία χρησιμοποιούν συμβολικού βαθμούς ή αναφέρουν επιδόσεις απλών εκατοστιαίων ποσοστών ---τα σχολεία Δ/θμιας εκπαίδευσης απονέμουν έναν βαθμό για κάθε ένα μάθημα ενώ τα περισσότερα δημοτικά σχολεία περιλαμβάνουν και βαθμολογίες για την προσπάθεια ή τη συμπεριφορά εκτός από την απόδοση τα κριτήρια για την απόδοση συμβολικών βαθμών ορίζονται από την διεύθυνση ενώ τα κριτήρια βαθμολόγησης τα θέτει ο εκπαιδευτικός κάνοντας χρήση κατευθυντήριων γραμμών δεν βάζουν στην μισή τάξη Α ούτε και ρίχνουν πολλούς μαθητές κάτω από τη βάση

37 Απόλυτα κριτήρια βαθμολόγησης Οι βαθμοί απονέμονται σύμφωνα με απόλυτα ή σχετικά κριτήρια Τα απόλυτα κριτήρια βαθμολόγησης πιθανόν να συνίστανται σε προκαθορισμένες επιδόσεις εκατοστιαίων ποσοστών οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να δοθεί ένας ορισμένος βαθμός όπως το ακόλουθο π.χ. Βαθμός Ποσοστό σωστών απαντήσεων Α % Β 80-89% Γ 70-79% Δ 60-69% Ε κάτω του 60%

38 Απόλυτα κριτήρια βαθμολόγησης Σε μια άλλη μορφή απόλυτων κριτηρίων βαθμολόγηση με αναφορά σε κριτήριο ο εκπαιδευτικός αποφασίζει εκ των προτέρων ποια επίδοση συνιστά έξοχη (Α), άνω μέση (Β), μέση (Γ), κάτω της μέσης (Δ), ανεπαρκής (Ε) ---τα απόλυτα κριτήρια εκατοστιαίων ποσοστών έχουν ένα σημαντικό μειονέκτημα = οι βαθμολογίες των μαθητών ενδέχεται να εξαρτώνται από τη δυσκολία των δοκιμασιών που τους χορηγούνται π.χ. Ένας μαθητής μπορεί να περάσει σε μια δοκιμασία σωστού λάθους γνωρίζοντας μόνο 20% των απαντήσεων & μαντεύοντας τις υπόλοιπες σε μια δύσκολη δοκιμασία ωστόσο όπου είναι αδύνατο να απαντήσει κανείς μαντεύοντας το 60% θα μπορούσε να είναι μια υψηλή βαθμολογία

39 Σχετικό κριτήριο βαθμολόγησης =ο εκπαιδευτικός δίνει βαθμούς ανάλογα με την κατάταξη των μαθητών στο τμήμα ή την τάξη τους με άλλα λόγια καθορίζεται το ποσοστό των μαθητών που θα πάρει Α, Β κ.ο.κ η βαθμολόγηση γίνεται με βάση την καμπύλη κανονικής κατανομής η βαθμολογία του μαθητή κατατάσσεται σε σχέση με τις υπόλοιπες ανεξάρτητα από τη δυσκολία μιας συγκεκριμένης δοκιμασίας Μειονεκτήματα = Α) επειδή διατηρεί σταθερό τον αριθμό των Α & των Β οι μαθητές σε ένα τμήμα μαθητών υψηλής επίδοσης πρέπει να πάρουν πολύ υψηλότερες βαθμολογίες για να πετύχουν Α ή Β από ότι οι μαθητές σε τμήματα με μαθητές χαμηλής επίδοσης β) ανταγωνισμός μεταξύ των μαθητών

40 Σχετικό κριτήριο βαθμολόγησης ---το σχετικό κριτήριο τείνει να καταργηθεί τα τελευταία χρόνια οι εκπαιδευτικοί σήμερα κοιτάζουν τις βαθμολογίες των μαθητών σε μια δοκιμασία, λαμβάνουν υπόψη την δυσκολία και τη συνολική απόδοση του τμήματος και βάζουν βαθμούς με τέτοιο τρόπο ώστε περίπου ο σωστός αριθμός των μαθητών να πάρει Α & Β και ο σωστός αριθμός να πέσει κάτω τη βάση οι εκπαιδευτικοί διαφέρουν ως προς τις εκτιμήσεις τους για τους σωστούς αριθμούς---

41 Περιγραφική αξιολόγηση ---η παραδοσιακή βαθμολογία δεν δείχνει τι ξέρει και τι μπορεί να κάνει ο μαθητής ή τι μπορεί να κάνει για να βελτιώσει την επίδοση του περιγραφική αξιολόγηση =οι εκπαιδευτικοί σε αυτήν την μορφή αξιολόγησης προσδιορίζουν τι γνωρίζουν και τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά και στη συνέχεια τα περιγράφουν με τρόπο ώστε να είναι εύκολο για τους γονείς και τους μαθητές να τα κατανοήσουν--- -απαραίτητη προϋπόθεση η συγκέντρωση δειγμάτων εργασίας από τους μαθητές που δείχνουν το επίπεδο της απόδοσης τους σε μια αναπτυξιακή ακολουθία Βασική επαρκής-προηγμένη

42 Εναλλακτικά συστήματα βαθμολόγησης = βαθμολόγηση που απαιτεί ένα καθορισμένο κριτήριο κατάκτησης γνώσης όπως 80 ή 90% σωστές απαντήσεις σε μια δοκιμασία οι μαθητές που δεν το επιτυγχάνουν την πρώτη φορά μπορούν να λάβουν διορθωτική διδασκαλία και έπειτα να υποβληθούν ξανά στη δοκιμασία για να προσπαθήσουν να επιτύχουν το κριτήριο κατάκτησης της ύλης=

43 Εναλλακτικά συστήματα βαθμολόγησης ----βαθμολόγηση βάσει συμφωνίας = οι μαθητές διαπραγματεύονται πόση εργασία ή ποιο επίπεδο απόδοσης θα επιτύχουν προκειμένου να πάρουν έναν βαθμό ---βαθμολόγηση κατάκτησης = π.χ. 80 ή 90% σωστές απαντήσεις σε μια δοκιμασία όλοι οι μαθητές που πληρούν το αυτό κριτήριο κατάκτησης γνώσης θα πάρουν Α ---βαθμολογία με βάση την βελτίωση της απόδοσης βάση προσπάθειας του μαθητή συνδυαστικά με την παραδοσιακή βαθμολογία ---πολλοί εκπαιδευτικοί επιτρέπουν σε μαθητές να υποβληθούν ξανά σε μια δοκιμασία

44 Οι βαθμοί στον έλεγχο προόδου μπαίνουν συνδυάζοντας Βαθμολογίες σε γραπτές & συνθετικές εργασίες Βαθμολογίες σε σύντομα διαγωνίσματα Βαθμολογίες στην κατ οικον εργασία Βαθμολογίες στην εργασία μέσα στην τάξη Συμμετοχή μέσα στην τάξη Διαγωγή προσπάθεια

45 Εκπαιδευτική Ψ. Εκπαιδευτική Ψ. Elliot, Kratochwill, Littlefield Cook, Travers Robert Slavin Εκπαιδευτική Ψυχολογία & αποτελεσματικές αλληλεπιδράσεις Γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη + Ψυχοκοινωνική και ηθική ανάπτυξη 1)Εκπαιδευτική Ψ θεμέλιο για την διδασκαλία- Ποια τα γνωρίσματα του καλού εκπαιδευτικού- Οδηγός δράσης του εκπαιδευτικού Ποιος ρόλος της έρευνας στην εκπαιδευτική Ψ από την θεωρία στην πράξη Ποιες ερευνητικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται στην ΕΨ 2) Θεωρίες ανάπτυξης Θεωρήσεις της ανθρώπινης ανάπτυξης - Πως έβλεπε ο Piaget την γνωστική ανάπτυξη-πως αντιμετωπίζεται σήμερα το έργο του Piaget-Πώς έβλεπε ο Vygotsky την γνωστική ανάπτυξη-πως έβλεπε ο Εrikson την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την κοινωνική ανάπτυξη

46 Εκπαιδευτική Ψ. Εκπαιδευτική Ψ. Elliot, Kratochwill, Littlefield Cook, Travers Robert Slavin 3)Ανάπτυξη κατά την παιδική ηλικία και την εφηβική -Πως αναπτύσσονται τα παιδιά στην προσχολική ηλικία-νέες τεχνολογίες μελέτη περίπτωσης- Τι είδους προγράμματα υπάρχουν για την εκπαίδευση στην πρώτη παιδική ηλικία οδηγός δράσης για τον εκπαιδευτικό από την θεωρία στην πράξη - Πως αναπτύσσονται τα παιδιά κατά την διάρκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης- Από την θεωρία στην πράξη αναστοχαστικός εκπαιδευτικός Διαφορετικότητα στην τάξη 4)Διαφορές μαθητών-πως επηρεάζει η κουλτούρα τη διδασκαλία και τη μάθηση -Πως επηρεάζει το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο την επίδοση των μαθητών- Νέες τεχνολογίες μελέτη περίπτωσης Πως επηρεάζουν η εθνότητα και η φυλή τις σχολικές εμπειρίες των μαθητών-πως επηρεάζουν οι γλωσσικές διαφορές και τα δίγλωσσα προγράμματα την επίδοση των μαθητών -Τι είναι η πολιτισμική εκπαίδευση-πως επηρεάζουν το φύλο και οι προκαταλήψεις για τα φύλα τις σχολικές εμπειρίες των μαθητών-πως διαφοροποιούνται οι μαθητές στην νοημοσύνη και τα στυλ μάθησης

47 Εκπαιδευτική Ψ. Εκπαιδευτική Ψ. Elliot, Kratochwill, Littlefield Cook, Travers Robert Slavin Μαθητές με ιδιαιτερότητες Θεωρίες μάθησης συμπεριφορική Ψ & μάθηση 12) Μαθητές με ιδιαιτερότητες Ποιοι είναι οι μαθητές με ιδιαιτερότητες Από την θεωρία στην πράξη Νέες τεχνολογίες μελέτη περίπτωσης Τι είναι ειδική αγωγή Τι είναι ένταξη Από την θεωρία στην πράξη οδηγός για τον εκπαιδευτικό 5) Συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης Πως ορίζεται η μάθηση- Ποιες συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης έχουν αναπτυχθεί- Αρχές συμπεριφοριστικής μάθησης από την θεωρία στην πράξη- Ποια είναι η συμβολή της θεωρίας κοινωνικής μάθησης στην κατανόηση της ανθρώπινης μάθησης από την θεωρία στην πράξη οδηγός δράσης για τον εκπαιδευτικό

48 Εκπαιδευτική Ψ. Εκπαιδευτική Ψ. Elliot, Kratochwill, Littlefield Cook, Travers Robert Slavin Γνωστική ψυχολογία και οικοδόμηση κυρίως την επεξεργασία πληροφοριών & απόκτηση γνώσεων (όχι την εμφάνιση της γνωστικής Ψ και τις προσεγγίσεις της γνωστικής στην μάθηση 6) Θεωρίες επεξεργασίας πληροφοριών και γνωστικές θεωρίες μάθησης Θεωρίες μάθησης Μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών Τι κάνει τους ανθρώπους να θυμούνται ή να ξεχνούν από την θεωρία στην πράξη οδηγός για το εκπαιδευτικό Διδασκαλία μνημονικών στρατηγικών Τι αποδίδει νόημα στις πληροφορίες Νέες τεχνολογίες μελέτη περιπτώσεων Πως βοηθούν οι μεταγνωστικές δεξιότητες του μαθητές να μαθαίνουν από την θεωρία στην πράξη Ο στοχαστικός εκπαιδευτικός

49 Εκπαιδευτική Ψ. Εκπαιδευτική Ψ. Elliot, Kratochwill, Littlefield Cook, Travers Robert Slavin Δεξιότητες σκέψης και στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων (επικεντρωθείτε δεξιότητες σκέψης-επίλυση προβλημάτων μεταβίβαση στρατηγικών όχι μοντέλο Dupe 7) Τι είναι η άμεση διδασκαλία πως διδάσκεται ένα μάθημα της άμεσης διδασκαλίας Από την θεωρία στην πράξη νέες τεχνολογίες μελέτη περίπτωσης Τι υποδηλώνει η έρευνα για τις μεθόδους της άμεσης διδασκαλίας Πως μαθαίνουν και μεταβιβάζουν τις έννοιες οι μαθητές Πως χρησιμοποιούνται οι συζητήσεις στη διδασκαλία Οδηγός δράσης για τον εκπαιδευτικό 8) Μαθητικοκεντρικές και- Νοοκατασκευαστικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας Η νοοκατασκευαστική θεώρηση της μάθησης Από την θεωρία στην πράξη Πως χρησιμοποιείται η ομαδοσυνεργατική μάθηση στη διδασκαλία Πως διδάσκονται οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και σκέψης Οδηγός δράσης για τον εκπαιδευτικό Νέες τεχνολογίες μελέτη περίπτωσεων

50 Εκπαιδευτική Ψ. Εκπαιδευτική Ψ. Elliot, Kratochwill, Littlefield Cook, Travers Robert Slavin Κίνητρα και μάθηση των μαθητών Αποτελεσματική διδασκαλία και αξιολόγηση μάθησης 10) Τι είναι τα κίνητρα Θεωρίες κινήτρων από την θεωρία στην πράξη -Πως μπορεί να ενισχυθεί το κίνητρο επίτευξης από την θεωρία στην πράξη Πως μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αυξήσουν το κίνητρο για μάθηση των μαθητών οδηγός για τον εκπαιδευτικό-πως μπορούν οι εκπαιδευτικοί να επιβραβεύσουν την απόδοση, την προσπάθεια και τη βελτίωση 9) προσαρμόζοντας την διδασκαλία ώστε να ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες Ποια είναι τα στοιχεία της αποτελεσματικής διδασκαλίας πέραν ενός καλού μαθήματος Πως ομαδοποιούνται οι μαθητές ώστε να αντιμετωπίζονται οι διαφορές στην επίδοση Τι είναι η μάθηση κατάκτησης γνώσεων Μερικοί τρόποι εξατομίκευσης της διδασκαλίας Πως χρησιμοποιείται η τεχνολογία στην εκπαίδευση -Τι εκπαιδευτικά προγράμματα υπάρχουν για τους μαθητές που τίθενται σε αυξημένο κίνδυνο

51 Εκπαιδευτική Ψ. Εκπαιδευτική Ψ. Elliot, Kratochwill, Littlefield Cook, Travers Robert Slavin Διαχείριση της τάξης η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος 11) αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον Τι σημαίνει αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον ποια είναι η επίδραση του χρόνου στην μάθηση Ποιες πρακτικές συμβάλουν στην αποτελεσματική διαχείριση της τάξης Στρατηγικές διαχείρισης συνηιθσμένων ανάρμοστών συμπεριφορών Πως χρησιμοποιείται η εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς στην διαχείριση σοβαρότερων προβλημάτων συμπεριφοράς Πως μπορούν να προληφθούν τα σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς

52 Εκπαιδευτική Ψ. Εκπαιδευτική Ψ. Elliot, Kratochwill, Littlefield Cook, Travers Robert Slavin Στρατηγικές αποτελεσματικής διδασκαλίας και σχεδιασμός της διδασκαλίας 9) προσαρμόζοντας την διδασκαλία ώστε να ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες Ποια είναι τα στοιχεία της αποτελεσματικής διδασκαλίας πέραν ενός καλού μαθήματος Πως ομαδοποιούνται οι μαθητές ώστε να αντιμετωπίζονται οι διαφορές στην επίδοση Τι είναι η μάθηση κατάκτησης γνώσεων Μερικοί τρόποι εξατομίκευσης της διδασκαλίας -Πως χρησιμοποιείται η τεχνολογία στην εκπαίδευση-τι εκπαιδευτικά προγράμματα υπάρχουν για τους μαθητές που τίθενται σε αυξημένο κίνδυνο 12) Μαθητές με ιδιαιτερότητες- Ποιοι είναι οι μαθητές με ιδιαιτερότητες Από την θεωρία στην πράξη-νέες τεχνολογίες μελέτη περίπτωσης-τι είναι ειδική αγωγή-τι είναι ένταξη-από την θεωρία στην πράξη οδηγός για τον εκπαιδευτικό

53 Εκπαιδευτική Ψ. Εκπαιδευτική Ψ. Elliot, Kratochwill, Littlefield Cook, Travers Robert Slavin Αξιολόγηση της μάθησης των μαθητών με τη χρήση μεθόδων κατασκευασμένων από τους εκπαιδευτικούς 13) Αξιολόγηση της μάθησης Τι είναι οι διδακτικοί στόχοι και πως χρησιμοποιούνται Ποια είναι η σημαντική αξιολόγηση Πως αξιολογείται η μάθηση Νέες τεχνολογίες μελέτη περίπτωσης Πως κατασκευάζονται οι δοκιμασίες Από την θεωρία στην πράξη Τι είναι οι αυθεντικές αξιολογήσεις, οι αξιολογήσεις φακέλου επιτευγμάτων και οι αξιολογήσεις επιτέλεσης έργων

54 Εκπαιδευτική Ψ. Εκπαιδευτική Ψ. Elliot, Kratochwill, Littlefield Cook, Travers Robert Slavin σταθμισμένα τεστ και κλίμακες αξιολόγησης Σταθμισμένες δοκιμασίες

55 Τέλος Ενότητας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 5: Επιλογή προσωπικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 5: Επιλογή προσωπικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων Ενότητα 5: Επιλογή προσωπικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο Χρυσή Κ. Καραπαναγιώτη Τμήμα Χημείας Αντικείμενο και Αναγκαιότητα Μετασχηματισμός της φυσικοεπιστημονικής γνώσης στη σχολική της εκδοχή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στο τομέα της εκπαίδευσης η αξιολόγηση μπορεί να αναφέρεται στην επίδοση των μαθητών, στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας ή της μαθησιακής διαδικασίας, στο αναλυτικό πρόγραμμα, στα διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc)

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc) 1 Αξιολόγηση Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών/τριών το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες, που φέρεται να έχει κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Ε Δημοτικού

Μαθηματικά Ε Δημοτικού Μαθηματικά Ε Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης 2014 Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γ Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης

Μαθηματικά Γ Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Μαθηματικά Γ Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση της προϋπάρχουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Ενημέρωση προβληματισμός για τις νέες τάσεις αξιολόγησης του μαθητή στην εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Μαθηματικά A Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες Έξι συν Ένα λάθη των διδασκόντων και τρόποι αντιμετώπισής τους Αθήνα 2 Νοεμβρίου 2012 Γιάννης Τζωρτζάκης Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ1201 Περιφέρειας Κρήτης & Κυκλάδων Ερευνητικές Εργασίες:

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Β Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης

Μαθηματικά Β Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Μαθηματικά Β Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Ο μαθητής σε μια σύγχρονη τάξη μαθηματικών: Δεν αντιμετωπίζεται ως αποδέκτης μαθηματικών πληροφοριών, αλλά κατασκευάζει δυναμικά τη μαθηματική γνώση μέσα από κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο)

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Ενότητα 1: Εισαγωγή στη C - Αλγόριθμοι Καθηγήτρια Εφαρμογών: Τσαγκαλίδου Ροδή Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς 1. Σε γενικές γραμμές α) Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Ενότητα 1η: Παρουσίαση Μαθήματος Δημήτριος Δρόσος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ Γιάννης Ιωάννου Β.Δ. MSc, MA 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Φιλοσοφία & Γνωστική Ψυχολογία Το Μεταμοντέρνο κίνημα Αποδοχή της διαφορετικότητας Αντίσταση στις συγκεντρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Σεπτέμβριος 2011 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση» Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ενότητα 1η: Παιδιά, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, Εκπαίδευση Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Τι Είναι η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητα;

Τι Είναι η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητα; Τι Είναι η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητα; Τα κύρια συμπτώματα των παιδιών με ΔΕΠ-Υ είναι η εκδήλωση συμπτωμάτων απροσεξίας, υπερκινητικότητας και/ή παρορμητικότητας σε βαθμό δυσανάλογο

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 1: Εισαγωγικά

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 1: Εισαγωγικά Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πρακτική Άσκηση Ενότητα 1: Εισαγωγικά Αν. Καθηγήτρια: Σοφία Αυγητίδου E-mail: saugitidoy@uowm.gr Μέντορες: Βάσω Αλεξίου, Λίζα Θεοδωρίδου, Αγάπη Κοσκοσίδου Παιδαγωγικό Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ»

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚΕ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Σάββατο, 25

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο Καθ. Β. Δενδρινού Τι είναι η «Τράπεζα Θεμάτων»; H «Τράπεζα Θεμάτων» είναι ένα αποθετήριο στο οποίο καταχωρίζονται,

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

«Η αξιολόγηση των μαθητών ως παιδαγωγική πράξη» Εισηγητής: Π. Λ. Θεοδωρόπουλος Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03

«Η αξιολόγηση των μαθητών ως παιδαγωγική πράξη» Εισηγητής: Π. Λ. Θεοδωρόπουλος Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 «Η αξιολόγηση των μαθητών ως παιδαγωγική πράξη» Εισηγητής: Π. Λ. Θεοδωρόπουλος Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Παιδαγωγική πράξη: Ενέργεια που σχετίζεται με τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών (μαθητών). Διαπαιδαγώγηση:

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 25 Απριλίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Seminar s outline ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Διαχρονική και σταθερή αξία στην εκπαιδευτική πραγματικότητα φέρει ο εκπαιδευτικός. Αδιαμφισβήτητα διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Γενικό Λύκειο & Επαγγελματική Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας Δίνεται έμφαση κυρίως στις γραπτές δοκιμασίες Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Κέντρο και άξονας αυτών των μεθόδων διδασκαλίας είναι ο δάσκαλος. Αυτός είναι η αυθεντία μέσα στην τάξη που καθοδηγεί και προσφέρει. Γι αυτό οι μέθοδοι αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα : «Δράσεις και προγράμματα στοχευμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης κατά το σχολικό έτος 2013-2014» Θεσσαλονίκη, 20/06/2014

Ημερίδα με θέμα : «Δράσεις και προγράμματα στοχευμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης κατά το σχολικό έτος 2013-2014» Θεσσαλονίκη, 20/06/2014 Ημερίδα με θέμα : «Δράσεις και προγράμματα στοχευμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης κατά το σχολικό έτος 2013-2014» Θεσσαλονίκη, 20/06/2014 Στο σχολείο λειτουργεί Τ.Ε. και στις τρεις τάξεις. Το Τ.Ε. παρακολούθησαν

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Πώς ορίζεται η Ποιότητα των διδακτικών εγχειριδίων; Η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στους σκοπούς της εκπαίδευσης και τους σκοπούς της διδασκαλίας του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας στο Λύκειο

Η διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας στο Λύκειο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΏΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2008 ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Η διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας στο Λύκειο MIND

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 1: Προσέλκυση Προσωπικού Δημήτριος Σταυρουλάκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό έτος 2013-2014

Σχολικό έτος 2013-2014 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2013-2014 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Γενική Παιδεία Β Λυκείου Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμ ού Γενική Παιδεία Γ Λυκείου Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Ενότητα 4. Μέθοδοι διδασκαλίας Μπαρκούκης Βασίλειος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΗΔομή του Εκπαιδευτικού Υλικού Για τη διδασκαλία της Γλώσσας στην Γ τάξη του Δημοτικού χρησιμοποιείται το παρακάτω υλικό: Βιβλίο του Μαθητή, 3 τεύχη (240

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ος κύκλος (Μαθήματα 1-3): Περιεχόμενο και βασικός

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης

Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT 3 Εκδόσεις Λευκή Σελίδα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγγλική Γλώσσα Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης Διορθώσεις: Ελένη Ζαφειρούλη Σελιδοποίηση: Γιάννης Χατζηχαραλάμπους Μακέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονος χορός: Ιστορία, εκπαίδευση, σύνθεση και χορογραφία

Σύγχρονος χορός: Ιστορία, εκπαίδευση, σύνθεση και χορογραφία Σύγχρονος χορός: Ιστορία, εκπαίδευση, σύνθεση και χορογραφία Ενότητα 6: Βασικές κατευθύνσεις για τη διδασκαλία του χορού στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Δημιουργική μέθοδος Γαλάνη Μαρία (Μάρω) PhD Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος)

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) Ενότητα 6: Διδασκαλείο αρρένων (1834-1864) Χ. Καραθύμιος,

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος των ερωτήσεων τύπου Σωστού Λάθους και η αναγκαιότητα μετεξέλιξής τους. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων

O ρόλος των ερωτήσεων τύπου Σωστού Λάθους και η αναγκαιότητα μετεξέλιξής τους. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων O ρόλος των ερωτήσεων τύπου Σωστού Λάθους και η αναγκαιότητα μετεξέλιξής τους. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων 01. Εισαγωγή Εκπαιδευτικό υλικό ΚΕΕ για την αξιολόγηση των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 2: Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 2: Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων Ενότητα 2: Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΕΥ017 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Προγράμματα και Δείκτες Επάρκειας στη Γλώσσα Μαίρη Κουτσελίνη-Πανεπιστήμιο Κύπρου

Αναλυτικά Προγράμματα και Δείκτες Επάρκειας στη Γλώσσα Μαίρη Κουτσελίνη-Πανεπιστήμιο Κύπρου Αναλυτικά Προγράμματα και Δείκτες Επάρκειας στη Γλώσσα Μαίρη Κουτσελίνη-Πανεπιστήμιο Κύπρου Προβλήματα ΘΕΜΑΤΑ Δείκτες επάρκειας (στόχοι, δείκτες επίπεδα) Διδασκαλία Αρνητικά αποτελέσματα επίδοσης Συγκριτικά

Διαβάστε περισσότερα

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Ι. Εισαγωγή Το σενάριο είναι κατά βάση ένα σχέδιο μαθήματος, αυτό που πάντα έχει στο μυαλό του ο εκπαιδευτικός πριν μπει στην τάξη να διδάξει.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Σεμινάρια

Νοσηλευτική Σεμινάρια Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Νοσηλευτική Σεμινάρια Ενότητα 6: Τρόποι Συγγραφής της Μεθόδου και των Αποτελεσμάτων μιας επιστημονικής εργασίας Μαίρη Γκούβα 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα