Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκπαιδευτική Ψυχολογία"

Transcript

1 Εκπαιδευτική Ψυχολογία Ενότητα 12: Δοκιμασίες επίδοσης - δοκιμασίες ανάπτυξης Βασιλική Γιαννούλη Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

4 Δοκιμασίες επίδοσης διαδικασία ανάπτυξης ---θα πρέπει να αποφασιστεί ποια πεδία εννοιών θα μετρά & πόσες ερωτήσεις θα αφιερωθούν σε κάθε έννοια--- Χρήση πίνακα προδιαγραφών =κατάλογος διδακτικών στόχων και αναμενόμενων επιπέδων κατανόησης που καθοδηγεί την ανάπτυξη μιας δοκιμασίας ----Marzano 2001,& Gronlund 2000 =προτείνουν οι εκπαιδευτικοί να καταρτίζουν πίνακα προδιαγραφών ο οποίος θα παραθέτει τους στόχους διδασκαλίας & τα διάφορα επίπεδα κατανόησης που θα αξιολογηθούν για κάθε μάθημα (γλώσσα μαθηματικά)

5 Δοκιμασίες επίδοσης διαδικασία ανάπτυξης Οι πίνακες προδιαγραφών μοιάζουν με τις μήτρες περιεχομένου συμπεριφοράς επομένως θέτουμε τα ερωτήματα & επιθεωρούμε τη δοκιμασία στο σύνολο της αξιολογώντας την με βάση τα ακόλουθα κριτήρια 1. Οι ερωτήσεις δίνουν έμφαση στα ίδια τα πράγματα στα οποία δίνετε έμφαση καθημερινά 2. Η δοκιμασία καλύπτει όλα τα επίπεδα διδακτικών στόχων που περιλαμβάνονται στα μαθήματα 3. Η γλώσσα των ερωτήσεων είναι σύμφωνη με τη γλώσσα & το αναγνωστικό επίπεδο των μαθημάτων 4. Υπάρχει εύλογη ισορροπία ανάμεσα στις ερωτήσεις και στο χρόνο απάντησης τους 5. Παροχή υποδειγματικών απαντήσεων η σχεδιαγραμμάτων για τις ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης

6 Π.χ. πίνακα προδιαγραφών για ενότητα χημείας Ερωτήσεις δοκιμασίας & στόχοι σε κατηγόριες σε σειρά Γνώση όρων Α Γνώση πραγματολογικών πληροφοριών Β Γνώση κανόνων & Αρχών Γ Δεξιότητα χρήσης & διαδικασιών Δ Άτομο (1) Νόμος του Boyle (12) Μόριο (2) Ιδιότητες αερίου (13) Στοιχείο (3) Ατομική θεωρία (16) Ένωση (4) Διατομικά αέρια(11) Χημικός τύπος (19) Διατομικός (5) Χημικός τύπος(6) Αριθμός Avogadro(7) Υπόθεση του Avogadro (14) Νόμος του Gay-Lussac (15) Μετατροπή γραμμαρίων σε γραμμομόρια (18) Γραμμομόριο (8) Μοριακό βάρος (17) Μοριακό βάρος (20) Ατομικό βάρος (9) Μοριακό βάρος (10)

7 Ικανότητα για μετατροπές Ε Ουσίας σε διάγραμμα (22) Ένωσης σε τύπο (21) Π.χ. πίνακα προδιαγραφών για ενότητα χημείας Ερωτήσεις δοκιμασίας & στόχοι σε κατηγόριες σε σειρά Ικανότητα εφαρμογών ΣΤ Γράψιμο & επίλυση εξισώσεων που αντιστοιχούν σε πειραματικές καταστάσεις

8 Δοκιμασίες επίδοσης διαδικασία ανάπτυξης ΣΟΣ = ---Η αξιολόγηση που βασίζεται μόνο στο χαρτί & μολύβι παρέχει περιορισμένα είδη πληροφοριών για την απόδοση των μαθητών στο σχολείο ---Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και άλλες πηγές & στρατηγικές για την αποτίμηση της απόδοσης των μαθητών όπως κατάλογοι ελέγχου, συνεντεύξεις, προσομοιώσεις στην τάξη, δραστηριότητες παιχνιδιού ρόλων και πρόχειρες σημειώσεις

9 Δοκιμασίες επίδοσης διαδικασία ανάπτυξης Ερωτήσεις επιλογής απάντησης = ερωτήσεις δοκιμασιών στα οποίες οι αποκρινόμενοι μπορούν να επιλέξουν από μία ή περισσότερες πιθανές απαντήσεις χωρίς να απαιτείται από το βαθμολογητή να ερμηνεύσει τις απαντήσειςτους Π.χ. ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, επιλογή σωστού ή λάθους & αντιστοίχησης ---η σωστή απάντηση εμφανίζεται στο έργο & ο μαθητής θα πρέπει να την επιλέξει---

10 Δοκιμασίες επίδοσης διαδικασία ανάπτυξης Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών =ερωτήσεις δοκιμασιών που συνήθως συνίστανται σε ένα στέλεχος που ακολουθείται από επιλογές ή εναλλακτικές απαντήσεις Στέλεχος = ερωτηματική ή ημιτελής πρόταση σε μια ερώτηση δοκιμασίας η οποία συμπληρώνεται από μία από τις προτεινόμενες επιλογές Παρεμβολές =λανθασμένες απαντήσεις που προτείνονται ως εναλλακτικές σε μια ερώτηση πολλαπλών επιλογών

11 Δοκιμασίες επίδοσης διαδικασία ανάπτυξης Κατευθυντήριες γραμμές 1. Το στέλεχος θα πρέπει να είναι συγκεκριμένο να έχει νοηματική αυτοτέλεια χωρίς να χρειάζεται επεξηγήσεις θα πρέπει να περιέχει αρκετές πληροφορίες ώστε να είναι σαφές το πλαίσιο αναφοράς των εννοιών που περιλαμβάνει 2. Αποφυγή το να είναι το στέλεχος περίπλοκο & εκτενές 3. Το στέλεχος & η κάθε επιλογή στη λίστα των πιθανών απαντήσεων θα πρέπει να συμφωνούν γραμματικά 4. Προσοχή στις λέξεις που δεν επιτρέπουν εξαιρέσεις

12 Δοκιμασίες επίδοσης διαδικασία ανάπτυξης όπως (ποτέ, όλοι, κανένας & πάντα) οι προσδιορισμοί αυτοί εμφανίζονται σε λανθασμένες δηλώσεις & υποψιάζουν τον μαθητή που μπορεί ν ξέρει τα μυστικά των δοκιμασιών αλλά αγνοεί τις έννοιες 5. Αποφυγή να περιλάβουμε μόνο στην σωστή απάντηση υποθετική πρόταση & φυσικά η σωστή επιλογή δεν θα πρέπει να είναι ούτε πιο μακροσκελής ούτε πιο σύντομη από τις εναλλακτικές απαντήσεις (όχι χρήση υπαινιγμών) 6. Όχι παροχή δυνατότητας να απαντηθεί η ερώτηση με συγκέντρωση πληροφοριών με άλλη ερώτηση της δοκιμασίας 7. Αποφυγή μεγάλου εύρους επιλογές οι οποίες εμπεριέχουν άλλες (π.χ. σκύλος-σέτερ)

13 Δοκιμασίες επίδοσης διαδικασία ανάπτυξης Ερωτήσεις σωστού λάθους =μορφή ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών χρησιμότερη όταν απαιτείται σύγκριση δύο εναλλακτικών επιλογών Ερωτήσεις αντιστοίχησης = ερωτήσεις δοκιμασιών με τη μορφή δύο καταλόγων όπου κάθε στοιχείο του ενός αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα στοιχεία του άλλου Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών = ερωτήσεις δοκιμασιών που απαιτούν την συμπλήρωση κενών οι αυτές ερωτήσεις είναι χρήσιμες στην αριθμητική όπου η χρήση πολλαπλών επιλογών προδίδει την απάντηση

14 Δοκιμασίες επίδοσης διαδικασία ανάπτυξης Βασικό μειονέκτημα των ερωτήσεων σωστού λάθους είναι ότι οι μαθητές έχουν 50% πιθανότητες να μαντέψουν σωστά ανταποδοτικό μέτρο μεγαλύτερο αριθμό ερωτήσεων με μικρότερο χρόνο Η κύρια γνωστική δεξιότητα των αντιστοιχήσεων είναι η μνημονική ανάκληση οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν περισσότερα στοιχεία στον κατάλογο Β από ότι στον κατάλογο Α για να κρατήσουν την προσοχή των μαθητών στο περιεχόμενο & όχι στην μορφή

15 Δοκιμασίες επίδοσης διαδικασία ανάπτυξης Οι ερωτήσεις επινόησης απάντησης = απαιτούν από τους μαθητές να διατυπώνουν οι ίδιοι την απάντηση και όχι να την επιλέγουν Ερώτηση σύντομης ανάπτυξης θέματος =ερώτηση δοκιμασίας της οποίας η απάντηση μπορεί να κυμαίνεται από μία-δύο προτάσεις έως μια σελίδα 100 έως 150 λέξεις Ερώτηση εκτενούς θέματος =ερώτηση δοκιμασίας που απαιτεί μια απάντηση έκτασης μεγαλύτερης από μία σελίδα η μορφή αυτή ερωτήσεων μπορεί να αποσπάσει ποικιλία απαντήσεων ορισμούς, σύγκριση, αντιπαραβολή σημαντικών εννοιών ή γεγονότων

16 Δοκιμασίες επίδοσης διαδικασία ανάπτυξης ----η αποκλειστική χρήση ερωτήσεων ανάπτυξης μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την υποτίμηση των γνώσεων & προσπαθειών του μαθητή (βασίζεται στις δεξιότητες γραφής γραπτής έκφρασης & ικανότητα διατύπωσης ιδεών) οι ερωτήσεις ανάπτυξης θα πρέπει να είναι σαφής & συγκεκριμένες--- π.χ. ---κακή ερώτηση =αναπτύξτε τον ρόλο του πρωθυπουργού στην πολιτική της Ελλάδας ----καλή ερώτηση =σε 5 ή λιγότερες παραγράφους προσδιορίστε 3 διαφορές μεταξύ του πρωθυπουργού & του προέδρου της Ελλάδας όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους προς το εκλογικό σώμα

17 Δοκιμασίες επίδοσης διαδικασία ανάπτυξης ----η καλή ερώτηση καθορίζει την έκταση, την πτυχή που πρέπει να πραγματευθούν οι μαθητές, τον αριθμό των σημείων που πρέπει να καλυφθούν, το πώς πρέπει να επιλεχθούν τα σημεία των διαφορών καθώς και την κατεύθυνση και το βαθμό ανάπτυξης που απαιτείται οι ερωτήσεις ανάπτυξης έχουν αρκετά πλεονεκτήματα επιτρέπουν στους μαθητές να εκφράσουν τις ιδέες τους, είναι ευαίσθητες στην πιθανότητα να μαντέψει κάποιος την απάντηση, μετρούν δημιουργική ικανότητα, συγγραφικό ταλέντο & επινόηση υποθετικών γεγονότων- -

18 Δοκιμασίες επίδοσης διαδικασία ανάπτυξης ---υπάρχουν όμως και μειονεκτήματα = 1. Ελλιπής αξιοπιστία στην βαθμολόγηση των απαντήσεων 2. Χρονοβόρα η διαδικασία αξιολόγησης 3. Απαιτούν πολύ χρόνο να απαντηθούν από τους μαθητές ----οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ακολουθούν ορισμένες υποδείξεις για την σύνταξη των αυτών ερωτήσεων ανάπτυξης Οι ερωτήσεις θα πρέπει να συμφωνούν με τους διδακτικούς στόχους 2. Επιλογή συγκεκριμένων ρημάτων απόκρισης όπως

19 Δοκιμασίες επίδοσης διαδικασία ανάπτυξης --- [συγκρίνετε, αντιπαραβάλετε, προσδιορίστε, παραθέσετε, ορίσετε, εξηγήστε τη διαφορά] ΌΧΙ γενικούς όρους όπως [εκφράστε την άποψη, αναφέρετε ότι γνωρίζετε σχετικά με.] Γράψτε την απάντηση στην ερώτηση που δώσατε για να υπολογίσετε τον χρόνο που απαιτείται για την απάντηση της ερώτησης από τους μαθητές Ξαναγράψτε την ερώτηση με ιδιαίτερη σαφήνεια ως προς την απάντηση που δώσατε 5. Απαιτήστε να απαντήσουν όλοι οι μαθητές στην ερώτηση αυτή ή στις ερωτήσεις αυτές 6. Ζητήστε από έναν συνάδελφο την αξιολόγηση της εγκυρότητας των στοιχείων που συμπεριλάβατε στην απάντηση

20 Αξιολόγηση ερωτήσεων επίλυσης προβλημάτων =απαιτεί από τους μαθητές να οργανώνουν, να επιλέγουν & να εφαρμόζουν σύνθετες διαδικασίες που έχουν τέσσερα τουλάχιστον βήματα= Π.χ. πρόβλημα Αης Γυμνασίου -&- απάντηση μαθητή..υποθέστε ότι δύο χαρτοπαίκτες παίζουν ένα παιχνίδι στο οποίο ο χαμένος πρέπει να πληρώσει ένα ποσό ίσο με εκείνο που έχει ο άλλος παίκτης εκείνη τη στιγμή. Αν ο παίκτης Α κέρδισε το πρώτο και τρίτο παιχνίδι, ενώ ο παίκτης Β κέρδισε το δεύτερο παιχνίδι και τελείωσαν τα τρία παιχνίδια με 12 ευρώ έκαστος, με πόσα χρήματα ξεκίνησε ο καθένας το πρώτο παιχνίδι?...

21 Αξιολόγηση ερωτήσεων επίλυσης προβλημάτων Απάντηση μαθητή = Μετά το παιχνίδι ο Α είχε ο Β είχε ευρώ ευρώ Στην αρχή 7.00ευρώ ευρώ Όταν άρχισα το παιχνίδι 1 έκανα διάφορες υποθέσεις αλλά δεν μπορούσα να το κάνω να βγεί 12 & 12 ύστερα αποφάσισα να ξεκινήσω με το παιχνίδι 3 και να δουλέψω αντίστροφα, και είχε αποτέλεσμα

22 Αξιολόγηση ερωτήσεων επίλυσης προβλημάτων Επίπεδο 3 = η απάντηση υποδηλώνει εφαρμογή μιας εύλογης στρατηγικής που οδηγεί σε μια σωστή λύση στο πλαίσιο αναφοράς του προβλήματος - οι παραστάσεις είναι ουσιαστικά σωστές η εξήγηση &/η αιτιολόγηση είναι λογικά ορθή, παρουσιάζεται με σαφήνεια είναι πλήρως ανεπτυγμένη, υποστηρίζει τη λύση & δεν περιέχει σημαντικά μαθηματικά λάθη Επίπεδο 2 = η απάντηση υποδηλώνει εφαρμογή μιας εύλογης στρατηγικής που ενδέχεται να είναι ελλιπής ή μη ανεπτυγμένη είναι πιθανό να οδηγεί ή όχι σε μια σωστή λύση οι παραστάσεις είναι βασικά σωστές - η εξήγηση &/η αιτιολόγηση υποστηρίζει τη λύση και είναι εύλογη μολονότι ενδέχεται να είναι ελλιπής η απάντηση καταδεικνύει εννοιολογική κατανόηση & ανάλυση του προβλήματος

23 Αξιολόγηση ερωτήσεων επίλυσης προβλημάτων Επίπεδο 1 =η απάντηση υποδηλώνει ελάχιστη ή καμία προσπάθεια εφαρμογής μιας εύλογης στρατηγικής ή εφαρμόζει μια ακατάλληλη στρατηγική είναι πιθανό να περιέχει ή όχι τη σωστή απάντηση οι παραστάσεις είναι ελλιπής ή απούσιες η εξήγηση αποκαλύπτει σοβαρές ατέλειες στο συλλογισμό η απάντηση καταδεικνύει ελάχιστη κατανόηση και ανάλυση του προβλήματος Επίπεδο 0 =η απάντηση είναι εντελώς λανθασμένη ή άσχετη εξήγηση = χρήση της γλώσσας μαθηματικών Αιτιολόγηση = χρήση μαθηματικών αρχών από το μαθητή

24 Αξιολόγηση ερωτήσεων επίλυσης προβλημάτων Οι ουσιαστικά σωστές παραστάσεις = μπορεί να περιέχουν δευτερεύοντα λάθη παράλειψη ετικετών ή μη ομοιόμορφες κλίμακες Οι βασικά σωστές παραστάσεις = περιέχουν δευτερεύοντα λάθη παράλειψη ετικετών ή μη ομοιόμορφες κλίμακες ----τέλος μπορεί να έχουμε & αξιολογήσεις από συνομηλίκους όπου τα κριτήρια καθορίζονται από πριν από τον εκπαιδευτικό η αξιολόγηση αυτή δεν μετρά στην βαθμολογία & τελική αξιολόγηση των μαθητών αλλά παρέχει στον μαθητή ανατροφοδότηση με την οποία διορθώνει την επίδοση του---

25 Αξιολόγηση ερωτήσεων επίλυσης προβλημάτων Τα βασικά στοιχεία αξιολόγησης επίλυσης προβλημάτων = 1. Οργάνωση προβλήματος 2. Εφαρμογή διαδικασιών (δοκιμή & πλάνη, αντίστροφη εργασία, πειραματική διαδικασία, εμπειρική επαγωγή) 3. Λύση (μαθηματική,πίνακας σχήμα, γάφημα) 4. Συλλογιστική εφαρμογή των δεδομένων πληροφοριών κατά περίπτωση

26 Εναλλακτικός τρόπος αξιολόγησης = φάκελος επιτευγμάτων Φάκελος επιτευγμάτων = αξιολόγηση μιας συλλογής των έργων του μαθητή σε έναν τομέα ή οποία δείχνει εξέλιξη αναστοχασμό και επίδοση ----χρήση αυτών με άλλες αξιολογικές διαδικασίες χρήση αυτών σαν ανατροφοδότηση της επίδοσης των μαθητών προς τους γονείς τους χρήση αυτών για λογοδοσία αξιολόγηση των σχολείων----

27 Σχεδιασμός & οργάνωση φακέλων επιτευγμάτων 1. Αναπτύξτε ένα σχέδιο για το φάκελο τι σκοπό θα εξυπηρετήσει τι επιμέρους πράγματα θα συζητηθούν τι κριτήρια θα εφαρμοστούν 2. Προγραμματισμός χρονικός για το πότε θα συζητήσουν και θα ετοιμάσουν οι μαθητές τα επιμέρους έργα 3. Ξεκινάμε με μια πτυχή μάθησης και μετά προχωράμε στις επόμενες ο φάκελος κατάλληλος για την τεκμηρίωση της διαδικασίας σύνθεσης κειμένου 4. Η επιλογή των έργων θα πρέπει να δείχνει την αναπτυσσόμενη επάρκεια σε σημαντικούς στόχους τα έργα που αφορούν πολλαπλούς στόχους βοηθούν την πιο αποδοτική αξιολόγηση του φακέλου επιτευγμάτων

28 Σχεδιασμός & οργάνωση φακέλων επιτευγμάτων 5. Συλλέγουμε έργα δύο τουλάχιστον ειδών α) υποχρεωτικούς δείκτες ή β) βασικά έργα και προαιρετικά δείγματα εργασίας οι υποχρεωτικοί και οι βασικοί δείκτες είναι έργα τα οποία συλλέγονται για κάθε παιδί και δείχνουν την πρόοδο του τα προαιρετικά δείγματα δείχνουν τις μοναδικές προσεγγίσεις ενδιαφέροντα και πλεονεκτήματα κάθε παιδιού 6. Τοποθετήστε έναν κατάλογο σκοπών και στόχων στη μπροστινή όψη κάθε φακέλου επιτευγμάτων μαζί με ένα κατάλογο των υποχρεωτικών δεικτών και αφήστε χώρο για την καταγραφή προαιρετικών έργων έτσι οι μαθητές να παρακολουθούν τα περιεχόμενα

29 Σχεδιασμός & οργάνωση φακέλων επιτευγμάτων 7. Τα έργα τα φακέλου είναι αντιπροσωπευτικά της εργασίας των μαθητών συνήθως εργασίες δραστηριότητες εντός της τάξης 8. Δώστε στους μαθητές την ευθύνη της ετοιμασίας, της επιλογής, της αξιολόγησης και αρχειοθέτησης των περιεχομένων του φακέλου 9. Τα περιεχόμενα του φακέλου λειτουργούν σαν αναστοχασμός και αυτοαξιολόγηση από πλευράς μαθητών για να αποκτήσουν επίγνωση των διαδικασιών που χρησιμοποίησαν, του τι έμαθαν και τι έχουν να μάθουν ακόμα και του τι χρειάζεται ακόμα να μάθουν 10. Συχνά κάνουμε χρήση των φακέλων επιτευγμάτων για να τοποθετήσουμε τους μαθητές σε μία ακολουθία αναπτυσσομένων δεξιοτήτων (στάδια ανάγνωσης στάδια γραφής)

30 Αξιολόγηση επιτέλεσης έργου = αξιολογήσεις της ικανότητας των μαθητών να επιτελέσουν έργα σε πραγματικές συνθήκες καταστάσεις π.χ. συνθετική εργασία μαθητών προφορικής ιστορίας διαβάζοντας για ένα σημαντικό πρόσφατο γεγονός και έπειτα παίρνοντας συνέντευξη από τα εμπλεκόμενα άτομα π.χ. διδακτορική διατριβή δείγμα αξιολόγησης επιτέλεσης έργου, οι εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης, άδεια πιλότου, δοκιμασίες επιτέλεσης έργων στην ιατρική ---οι αξιολογήσεις επιτέλεσης έργων είναι δαπανηρές αλλά παράγουν καλύτερες δοκιμασίες & επομένως οδηγούν σε καλύτερη διδασκαλία και μάθηση---

31 Αξιολόγηση επιτέλεσης έργου ---τα έργα αξιολόγησης επιτέλεσης μοιάζουν με τις ερωτήσεις ανάπτυξης θέματος από την άποψη ότι οι μαθητές μπορούν να τα προσεγγίσουν με πολλούς τρόπους - επομένως θα πρέπει να γίνονται κατανοητά κάθε φορά από τους μαθητές τα κριτήρια βαθμολόγησης που τίθενται ένας προτεινόμενος τρόπος είναι η σύνταξη λίγων γενικών οδηγών-οδηγιών βαθμολόγησης οι οποίοι θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτοι ώστε να έχουν πλήρη εφαρμογή στο πλήρες εύρος της απόδοσης των μαθητών---

32 Π.χ. Έργο =δοκίμιο ανάπτυξης χαρακτήρων στη λογοτεχνία Κριτήρια επιτέλεσης έργου = ---ο χαρακτήρας προσδιορίζεται ---περιγράφονται τουλάχιστον 3 πτυχές της ανάπτυξης του χαρακτήρα κατά την πορεία της ιστορίας ---κάθε πτυχή του χαρακτήρα τεκμηριώνεται με κατάλληλα αποσπάσματα από την ιστορία ---περιγράφεται η συμβολή του χαρακτήρα στην πλοκή της ιστορίας ---παρατίθενται 3 αποσπάσματα της ιστορίας για να υποστηρίξουν τις ιδέες του συγγραφέα σχετικά με τη συμβολή του χαρακτήρα στην ιστορία ---οι παραπομπές στο κείμενο δίνονται για στήριξη

33 Αξιολόγηση επιτέλεσης έργου-οδηγός βαθμολόγησης 4 μονάδες = το δοκίμιο είναι πλήρες & οξυδερκές στην περιγραφή της ανάπτυξης & συμβολής του χαρακτήρα στην ιστορία παρέχεται επαρκής στήριξη για να μας ενθαρρύνει να σκεφτούμε την άποψη του συγγραφέα -όλα τα αποσπάσματα προάγουν την κατανόηση της σκοπιάς του συγγραφέα για το χαρακτήρα 3 μονάδες = το δοκίμιο περιγράφει ολοκληρωμένα την ανάπτυξη & συμβολή του χαρακτήρα στην ιστορία παρέχεται επαρκής στήριξη για να μας ενθαρρύνει να σκεφτούμε την άποψη του συγγραφέα -τα περισσότερα αποσπάσματα προάγουν την κατανόηση της σκοπιάς του συγγραφέα για το χαρακτήρα 2 μονάδες = το δοκίμιο περιγράφει ολοκληρωμένα την ανάπτυξη & συμβολή του χαρακτήρα στην ιστορία παρέχεται κάποια στήριξη για να μας ενθαρρύνει να σκεφτούμε την άποψη του συγγραφέα τα περισσότερα αποσπάσματα προάγουν την κατανόηση της σκοπιάς του συγγραφέα για το χαρακτήρα

34 Αξιολόγηση επιτέλεσης έργου-οδηγός βαθμολόγησης 1 μονάδα = το δοκίμιο είναι βασικά πλήρες στην περιγραφή της ανάπτυξης ή της συμβολής του χαρακτήρα στην ιστορία παρέχεται στήριξη για την άποψη το συγγραφέα αλλά δεν είναι πειστική ελάχιστα αποσπάσματα του κειμένου προάγουν την κατανόηση της σκοπιάς του συγγραφέα για το χαρακτήρα 0 μονάδες =το δοκίμιο δεν ολοκληρώθηκε

35 Πώς καθορίζονται οι βαθμοί ---επίμαχο καθήκον για τον εκπαιδευτικό η βαθμολόγηση ---είναι σαφές ότι κάποια μορφή τελικής αξιολόγησης θα πρέπει να υπάρχει αν και υπάρχουν πολλά σύνολα κριτηρίων βαθμολόγησης οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι οι βαθμοί θα πρέπει να εκφράζουν τουλάχιστον τη σχετική αξία της δουλειάς ενός μαθητή σε ένα τμήμα οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν συμβολικούς βαθμούς τους αποδίδουν το εξής νόημα = Α = ανώτερη εξαιρετική έξοχη επίδοση Β = πολύ καλή αλλά όχι εξαιρετική ή άνω του μέσου όρου Γ = επαρκής αλλά όχι αξιοσημείωτη εργασία ή απόδοση μέση, Δ = στη βάση με ενδείξεις αδυναμιών κάτω μέσης Ε =όχι προαγωγή, εμφανείς σοβαρές δυσκολίες

36 Πώς καθορίζονται οι βαθμοί Στις ΗΠΑ τα περισσότερα σχολεία χρησιμοποιούν συμβολικού βαθμούς ή αναφέρουν επιδόσεις απλών εκατοστιαίων ποσοστών ---τα σχολεία Δ/θμιας εκπαίδευσης απονέμουν έναν βαθμό για κάθε ένα μάθημα ενώ τα περισσότερα δημοτικά σχολεία περιλαμβάνουν και βαθμολογίες για την προσπάθεια ή τη συμπεριφορά εκτός από την απόδοση τα κριτήρια για την απόδοση συμβολικών βαθμών ορίζονται από την διεύθυνση ενώ τα κριτήρια βαθμολόγησης τα θέτει ο εκπαιδευτικός κάνοντας χρήση κατευθυντήριων γραμμών δεν βάζουν στην μισή τάξη Α ούτε και ρίχνουν πολλούς μαθητές κάτω από τη βάση

37 Απόλυτα κριτήρια βαθμολόγησης Οι βαθμοί απονέμονται σύμφωνα με απόλυτα ή σχετικά κριτήρια Τα απόλυτα κριτήρια βαθμολόγησης πιθανόν να συνίστανται σε προκαθορισμένες επιδόσεις εκατοστιαίων ποσοστών οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να δοθεί ένας ορισμένος βαθμός όπως το ακόλουθο π.χ. Βαθμός Ποσοστό σωστών απαντήσεων Α % Β 80-89% Γ 70-79% Δ 60-69% Ε κάτω του 60%

38 Απόλυτα κριτήρια βαθμολόγησης Σε μια άλλη μορφή απόλυτων κριτηρίων βαθμολόγηση με αναφορά σε κριτήριο ο εκπαιδευτικός αποφασίζει εκ των προτέρων ποια επίδοση συνιστά έξοχη (Α), άνω μέση (Β), μέση (Γ), κάτω της μέσης (Δ), ανεπαρκής (Ε) ---τα απόλυτα κριτήρια εκατοστιαίων ποσοστών έχουν ένα σημαντικό μειονέκτημα = οι βαθμολογίες των μαθητών ενδέχεται να εξαρτώνται από τη δυσκολία των δοκιμασιών που τους χορηγούνται π.χ. Ένας μαθητής μπορεί να περάσει σε μια δοκιμασία σωστού λάθους γνωρίζοντας μόνο 20% των απαντήσεων & μαντεύοντας τις υπόλοιπες σε μια δύσκολη δοκιμασία ωστόσο όπου είναι αδύνατο να απαντήσει κανείς μαντεύοντας το 60% θα μπορούσε να είναι μια υψηλή βαθμολογία

39 Σχετικό κριτήριο βαθμολόγησης =ο εκπαιδευτικός δίνει βαθμούς ανάλογα με την κατάταξη των μαθητών στο τμήμα ή την τάξη τους με άλλα λόγια καθορίζεται το ποσοστό των μαθητών που θα πάρει Α, Β κ.ο.κ η βαθμολόγηση γίνεται με βάση την καμπύλη κανονικής κατανομής η βαθμολογία του μαθητή κατατάσσεται σε σχέση με τις υπόλοιπες ανεξάρτητα από τη δυσκολία μιας συγκεκριμένης δοκιμασίας Μειονεκτήματα = Α) επειδή διατηρεί σταθερό τον αριθμό των Α & των Β οι μαθητές σε ένα τμήμα μαθητών υψηλής επίδοσης πρέπει να πάρουν πολύ υψηλότερες βαθμολογίες για να πετύχουν Α ή Β από ότι οι μαθητές σε τμήματα με μαθητές χαμηλής επίδοσης β) ανταγωνισμός μεταξύ των μαθητών

40 Σχετικό κριτήριο βαθμολόγησης ---το σχετικό κριτήριο τείνει να καταργηθεί τα τελευταία χρόνια οι εκπαιδευτικοί σήμερα κοιτάζουν τις βαθμολογίες των μαθητών σε μια δοκιμασία, λαμβάνουν υπόψη την δυσκολία και τη συνολική απόδοση του τμήματος και βάζουν βαθμούς με τέτοιο τρόπο ώστε περίπου ο σωστός αριθμός των μαθητών να πάρει Α & Β και ο σωστός αριθμός να πέσει κάτω τη βάση οι εκπαιδευτικοί διαφέρουν ως προς τις εκτιμήσεις τους για τους σωστούς αριθμούς---

41 Περιγραφική αξιολόγηση ---η παραδοσιακή βαθμολογία δεν δείχνει τι ξέρει και τι μπορεί να κάνει ο μαθητής ή τι μπορεί να κάνει για να βελτιώσει την επίδοση του περιγραφική αξιολόγηση =οι εκπαιδευτικοί σε αυτήν την μορφή αξιολόγησης προσδιορίζουν τι γνωρίζουν και τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά και στη συνέχεια τα περιγράφουν με τρόπο ώστε να είναι εύκολο για τους γονείς και τους μαθητές να τα κατανοήσουν--- -απαραίτητη προϋπόθεση η συγκέντρωση δειγμάτων εργασίας από τους μαθητές που δείχνουν το επίπεδο της απόδοσης τους σε μια αναπτυξιακή ακολουθία Βασική επαρκής-προηγμένη

42 Εναλλακτικά συστήματα βαθμολόγησης = βαθμολόγηση που απαιτεί ένα καθορισμένο κριτήριο κατάκτησης γνώσης όπως 80 ή 90% σωστές απαντήσεις σε μια δοκιμασία οι μαθητές που δεν το επιτυγχάνουν την πρώτη φορά μπορούν να λάβουν διορθωτική διδασκαλία και έπειτα να υποβληθούν ξανά στη δοκιμασία για να προσπαθήσουν να επιτύχουν το κριτήριο κατάκτησης της ύλης=

43 Εναλλακτικά συστήματα βαθμολόγησης ----βαθμολόγηση βάσει συμφωνίας = οι μαθητές διαπραγματεύονται πόση εργασία ή ποιο επίπεδο απόδοσης θα επιτύχουν προκειμένου να πάρουν έναν βαθμό ---βαθμολόγηση κατάκτησης = π.χ. 80 ή 90% σωστές απαντήσεις σε μια δοκιμασία όλοι οι μαθητές που πληρούν το αυτό κριτήριο κατάκτησης γνώσης θα πάρουν Α ---βαθμολογία με βάση την βελτίωση της απόδοσης βάση προσπάθειας του μαθητή συνδυαστικά με την παραδοσιακή βαθμολογία ---πολλοί εκπαιδευτικοί επιτρέπουν σε μαθητές να υποβληθούν ξανά σε μια δοκιμασία

44 Οι βαθμοί στον έλεγχο προόδου μπαίνουν συνδυάζοντας Βαθμολογίες σε γραπτές & συνθετικές εργασίες Βαθμολογίες σε σύντομα διαγωνίσματα Βαθμολογίες στην κατ οικον εργασία Βαθμολογίες στην εργασία μέσα στην τάξη Συμμετοχή μέσα στην τάξη Διαγωγή προσπάθεια

45 Εκπαιδευτική Ψ. Εκπαιδευτική Ψ. Elliot, Kratochwill, Littlefield Cook, Travers Robert Slavin Εκπαιδευτική Ψυχολογία & αποτελεσματικές αλληλεπιδράσεις Γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη + Ψυχοκοινωνική και ηθική ανάπτυξη 1)Εκπαιδευτική Ψ θεμέλιο για την διδασκαλία- Ποια τα γνωρίσματα του καλού εκπαιδευτικού- Οδηγός δράσης του εκπαιδευτικού Ποιος ρόλος της έρευνας στην εκπαιδευτική Ψ από την θεωρία στην πράξη Ποιες ερευνητικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται στην ΕΨ 2) Θεωρίες ανάπτυξης Θεωρήσεις της ανθρώπινης ανάπτυξης - Πως έβλεπε ο Piaget την γνωστική ανάπτυξη-πως αντιμετωπίζεται σήμερα το έργο του Piaget-Πώς έβλεπε ο Vygotsky την γνωστική ανάπτυξη-πως έβλεπε ο Εrikson την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την κοινωνική ανάπτυξη

46 Εκπαιδευτική Ψ. Εκπαιδευτική Ψ. Elliot, Kratochwill, Littlefield Cook, Travers Robert Slavin 3)Ανάπτυξη κατά την παιδική ηλικία και την εφηβική -Πως αναπτύσσονται τα παιδιά στην προσχολική ηλικία-νέες τεχνολογίες μελέτη περίπτωσης- Τι είδους προγράμματα υπάρχουν για την εκπαίδευση στην πρώτη παιδική ηλικία οδηγός δράσης για τον εκπαιδευτικό από την θεωρία στην πράξη - Πως αναπτύσσονται τα παιδιά κατά την διάρκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης- Από την θεωρία στην πράξη αναστοχαστικός εκπαιδευτικός Διαφορετικότητα στην τάξη 4)Διαφορές μαθητών-πως επηρεάζει η κουλτούρα τη διδασκαλία και τη μάθηση -Πως επηρεάζει το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο την επίδοση των μαθητών- Νέες τεχνολογίες μελέτη περίπτωσης Πως επηρεάζουν η εθνότητα και η φυλή τις σχολικές εμπειρίες των μαθητών-πως επηρεάζουν οι γλωσσικές διαφορές και τα δίγλωσσα προγράμματα την επίδοση των μαθητών -Τι είναι η πολιτισμική εκπαίδευση-πως επηρεάζουν το φύλο και οι προκαταλήψεις για τα φύλα τις σχολικές εμπειρίες των μαθητών-πως διαφοροποιούνται οι μαθητές στην νοημοσύνη και τα στυλ μάθησης

47 Εκπαιδευτική Ψ. Εκπαιδευτική Ψ. Elliot, Kratochwill, Littlefield Cook, Travers Robert Slavin Μαθητές με ιδιαιτερότητες Θεωρίες μάθησης συμπεριφορική Ψ & μάθηση 12) Μαθητές με ιδιαιτερότητες Ποιοι είναι οι μαθητές με ιδιαιτερότητες Από την θεωρία στην πράξη Νέες τεχνολογίες μελέτη περίπτωσης Τι είναι ειδική αγωγή Τι είναι ένταξη Από την θεωρία στην πράξη οδηγός για τον εκπαιδευτικό 5) Συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης Πως ορίζεται η μάθηση- Ποιες συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης έχουν αναπτυχθεί- Αρχές συμπεριφοριστικής μάθησης από την θεωρία στην πράξη- Ποια είναι η συμβολή της θεωρίας κοινωνικής μάθησης στην κατανόηση της ανθρώπινης μάθησης από την θεωρία στην πράξη οδηγός δράσης για τον εκπαιδευτικό

48 Εκπαιδευτική Ψ. Εκπαιδευτική Ψ. Elliot, Kratochwill, Littlefield Cook, Travers Robert Slavin Γνωστική ψυχολογία και οικοδόμηση κυρίως την επεξεργασία πληροφοριών & απόκτηση γνώσεων (όχι την εμφάνιση της γνωστικής Ψ και τις προσεγγίσεις της γνωστικής στην μάθηση 6) Θεωρίες επεξεργασίας πληροφοριών και γνωστικές θεωρίες μάθησης Θεωρίες μάθησης Μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών Τι κάνει τους ανθρώπους να θυμούνται ή να ξεχνούν από την θεωρία στην πράξη οδηγός για το εκπαιδευτικό Διδασκαλία μνημονικών στρατηγικών Τι αποδίδει νόημα στις πληροφορίες Νέες τεχνολογίες μελέτη περιπτώσεων Πως βοηθούν οι μεταγνωστικές δεξιότητες του μαθητές να μαθαίνουν από την θεωρία στην πράξη Ο στοχαστικός εκπαιδευτικός

49 Εκπαιδευτική Ψ. Εκπαιδευτική Ψ. Elliot, Kratochwill, Littlefield Cook, Travers Robert Slavin Δεξιότητες σκέψης και στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων (επικεντρωθείτε δεξιότητες σκέψης-επίλυση προβλημάτων μεταβίβαση στρατηγικών όχι μοντέλο Dupe 7) Τι είναι η άμεση διδασκαλία πως διδάσκεται ένα μάθημα της άμεσης διδασκαλίας Από την θεωρία στην πράξη νέες τεχνολογίες μελέτη περίπτωσης Τι υποδηλώνει η έρευνα για τις μεθόδους της άμεσης διδασκαλίας Πως μαθαίνουν και μεταβιβάζουν τις έννοιες οι μαθητές Πως χρησιμοποιούνται οι συζητήσεις στη διδασκαλία Οδηγός δράσης για τον εκπαιδευτικό 8) Μαθητικοκεντρικές και- Νοοκατασκευαστικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας Η νοοκατασκευαστική θεώρηση της μάθησης Από την θεωρία στην πράξη Πως χρησιμοποιείται η ομαδοσυνεργατική μάθηση στη διδασκαλία Πως διδάσκονται οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και σκέψης Οδηγός δράσης για τον εκπαιδευτικό Νέες τεχνολογίες μελέτη περίπτωσεων

50 Εκπαιδευτική Ψ. Εκπαιδευτική Ψ. Elliot, Kratochwill, Littlefield Cook, Travers Robert Slavin Κίνητρα και μάθηση των μαθητών Αποτελεσματική διδασκαλία και αξιολόγηση μάθησης 10) Τι είναι τα κίνητρα Θεωρίες κινήτρων από την θεωρία στην πράξη -Πως μπορεί να ενισχυθεί το κίνητρο επίτευξης από την θεωρία στην πράξη Πως μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αυξήσουν το κίνητρο για μάθηση των μαθητών οδηγός για τον εκπαιδευτικό-πως μπορούν οι εκπαιδευτικοί να επιβραβεύσουν την απόδοση, την προσπάθεια και τη βελτίωση 9) προσαρμόζοντας την διδασκαλία ώστε να ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες Ποια είναι τα στοιχεία της αποτελεσματικής διδασκαλίας πέραν ενός καλού μαθήματος Πως ομαδοποιούνται οι μαθητές ώστε να αντιμετωπίζονται οι διαφορές στην επίδοση Τι είναι η μάθηση κατάκτησης γνώσεων Μερικοί τρόποι εξατομίκευσης της διδασκαλίας Πως χρησιμοποιείται η τεχνολογία στην εκπαίδευση -Τι εκπαιδευτικά προγράμματα υπάρχουν για τους μαθητές που τίθενται σε αυξημένο κίνδυνο

51 Εκπαιδευτική Ψ. Εκπαιδευτική Ψ. Elliot, Kratochwill, Littlefield Cook, Travers Robert Slavin Διαχείριση της τάξης η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος 11) αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον Τι σημαίνει αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον ποια είναι η επίδραση του χρόνου στην μάθηση Ποιες πρακτικές συμβάλουν στην αποτελεσματική διαχείριση της τάξης Στρατηγικές διαχείρισης συνηιθσμένων ανάρμοστών συμπεριφορών Πως χρησιμοποιείται η εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς στην διαχείριση σοβαρότερων προβλημάτων συμπεριφοράς Πως μπορούν να προληφθούν τα σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς

52 Εκπαιδευτική Ψ. Εκπαιδευτική Ψ. Elliot, Kratochwill, Littlefield Cook, Travers Robert Slavin Στρατηγικές αποτελεσματικής διδασκαλίας και σχεδιασμός της διδασκαλίας 9) προσαρμόζοντας την διδασκαλία ώστε να ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες Ποια είναι τα στοιχεία της αποτελεσματικής διδασκαλίας πέραν ενός καλού μαθήματος Πως ομαδοποιούνται οι μαθητές ώστε να αντιμετωπίζονται οι διαφορές στην επίδοση Τι είναι η μάθηση κατάκτησης γνώσεων Μερικοί τρόποι εξατομίκευσης της διδασκαλίας -Πως χρησιμοποιείται η τεχνολογία στην εκπαίδευση-τι εκπαιδευτικά προγράμματα υπάρχουν για τους μαθητές που τίθενται σε αυξημένο κίνδυνο 12) Μαθητές με ιδιαιτερότητες- Ποιοι είναι οι μαθητές με ιδιαιτερότητες Από την θεωρία στην πράξη-νέες τεχνολογίες μελέτη περίπτωσης-τι είναι ειδική αγωγή-τι είναι ένταξη-από την θεωρία στην πράξη οδηγός για τον εκπαιδευτικό

53 Εκπαιδευτική Ψ. Εκπαιδευτική Ψ. Elliot, Kratochwill, Littlefield Cook, Travers Robert Slavin Αξιολόγηση της μάθησης των μαθητών με τη χρήση μεθόδων κατασκευασμένων από τους εκπαιδευτικούς 13) Αξιολόγηση της μάθησης Τι είναι οι διδακτικοί στόχοι και πως χρησιμοποιούνται Ποια είναι η σημαντική αξιολόγηση Πως αξιολογείται η μάθηση Νέες τεχνολογίες μελέτη περίπτωσης Πως κατασκευάζονται οι δοκιμασίες Από την θεωρία στην πράξη Τι είναι οι αυθεντικές αξιολογήσεις, οι αξιολογήσεις φακέλου επιτευγμάτων και οι αξιολογήσεις επιτέλεσης έργων

54 Εκπαιδευτική Ψ. Εκπαιδευτική Ψ. Elliot, Kratochwill, Littlefield Cook, Travers Robert Slavin σταθμισμένα τεστ και κλίμακες αξιολόγησης Σταθμισμένες δοκιμασίες

55 Τέλος Ενότητας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Κριτήρια αξιολόγησης θέµατος ελεύθερης ανάπτυξης & Οδηγίες Βαθµολόγησης Κλάδος ΠΕ60-70 Εισαγωγή Στη διεθνή ερευνητική πρακτική χρησιµοποιούνται, συνήθως, δύο µέθοδοι αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο)

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Ενότητα 1: Εισαγωγή στη C - Αλγόριθμοι Καθηγήτρια Εφαρμογών: Τσαγκαλίδου Ροδή Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ 2986/5 Νοεμβρίου 2014 Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗ24 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ / Η ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Κέντρο και άξονας αυτών των μεθόδων διδασκαλίας είναι ο δάσκαλος. Αυτός είναι η αυθεντία μέσα στην τάξη που καθοδηγεί και προσφέρει. Γι αυτό οι μέθοδοι αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών Ματσατσίνης Ν., Καθηγητής Κρασαδάκη Ε., Υποψ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου»

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Σχέδιο Πρότασης Πρόσκληση Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για Φυσικές Επιστήμες Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Φυσική Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 2: Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 2: Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων Ενότητα 2: Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ παραρτημα_layout 1 17/9/2013 10:13 μμ Page 775 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 1.1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Σεπτέμβριος 2011 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014

Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014 Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014 Στο υποέργο Π2γ: Προσαρμογή υλικού για τη διδασκαλία / εκμάθηση και πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο 2014-2015. Οι Βασικές αλλαγές από Σεπτέμβριο του 2013 στο Ενιαίο Λύκειο

Νέο Λύκειο 2014-2015. Οι Βασικές αλλαγές από Σεπτέμβριο του 2013 στο Ενιαίο Λύκειο Νέο Λύκειο 2014-2015 Οι Βασικές αλλαγές από Σεπτέμβριο του 2013 στο Ενιαίο Λύκειο Α Λυκείου: Μαθήματα Α Λυκείου: Εξετάσεις Στις προαγωγικές εξετάσεις Α' Λυκείου που διεξάγονται ενδοσχολικά, τα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα 1. Τι είναι η πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης

Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης Χαράλαμπος Γ. Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Τι αναμένουμε να πάρουμε;

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 13 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 13 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 13 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να ορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της φυσικής αγωγής Ι. (Πρακτική άσκηση στα δημοτικά σχολεία)

Διδακτική της φυσικής αγωγής Ι. (Πρακτική άσκηση στα δημοτικά σχολεία) Διδακτική της φυσικής αγωγής Ι (Πρακτική άσκηση στα δημοτικά σχολεία) Διδάσκοντες Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διγγελίδης Νικόλαος, Επίκουρος καθηγητής Πλαϊνός Χρήστος Μαγγουρίτσα Γωγώ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού αξιολογούνται από τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία:

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: 1. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση κατά τη διαδικασία εξέτασης των μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση. Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com

Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση. Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com Τι είναι Μαθησιακές Δυσκολίες; Καμπύλη Νοημοσύνης Δείκτης Νοημοσύνης ποσοστό % κατηγορία πάνω από

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κυριακή 28-1-2007 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 40%) 1. Στο δηµόσιο σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ. Ενότητα 12: Δημοπρασίες ανερχόμενων και κατερχόμενων προσφορών. Ρεφανίδης Ιωάννης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ. Ενότητα 12: Δημοπρασίες ανερχόμενων και κατερχόμενων προσφορών. Ρεφανίδης Ιωάννης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 12: Δημοπρασίες ανερχόμενων και κατερχόμενων προσφορών Ρεφανίδης Ιωάννης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.)

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Σχολείο:. Ημερομηνία:. 1. Ποσοτικά δεδομένα Πρόκειται για τον αριθμό των διδακτικών που πραγματοποιήθηκαν ανά τμήμα και ανά

Διαβάστε περισσότερα

Δ.12: ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ.12.03: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 28/06/2010 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δ.12: ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ.12.03: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 28/06/2010 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.12.03: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Περιγραφή διαδικασίας Η διαδικασία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο Φορέας προβαίνει στην πρόσληψη προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες του. Σύνοψη των επιμέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Διδακτική ενότητα: Μαθησιακό περιβάλλον τάξης διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 01-03-2014 (3 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Σύνοψη Μαθησιακών Δυσκολιών Διεπιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Μικροοικονομία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μικροοικονομία Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Οδηγός για τους Γονείς Γνωρίζουμε πως ο Έλληνας γονιός θέλει να έχει στη διάθεσή του τις πληροφορίες που χρειάζεται ώστε να επιλέξει τις εξετάσεις που θα λάβει μέρος

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα