Π Εκπαιδευτικά σενάρια και µαθησιακές δραστηριότητες, σύµφωνα µε συγκεκριµένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και µαθησιακές δραστηριότητες, σύµφωνα µε συγκεκριµένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη"

Transcript

1 Π Εκπαιδευτικά σενάρια και µαθησιακές δραστηριότητες, σύµφωνα µε συγκεκριµένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου Τίτλος: «Η Τέχνη στον πόλεµο» ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΜΗΤΕΛΟΥΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Θεσσαλονίκη 2013

2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Δηµιουργία πρωτότυπης µεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισµένων σε ΤΠΕ και δηµιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα µαθήµατα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθµια και Β/βάθµια εκπαίδευση» MIS (κωδ ), - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, στους άξονες προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και εθνικούς πόρους. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ι.Ν. ΚΑΖΑΖΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Π Εκπαιδευτικά σενάρια και µαθησιακές δραστηριότητες, σύµφωνα µε συγκεκριµένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Υπεύθυνος υπο-οµάδας εργασίας γλώσσας δευτεροβάθµιας: Δηµήτρης Κουτσογιάννης ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Καραµαούνα 1 Πλατεία Σκρα Τ.Κ Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ.: , Φαξ: , Σελίδα 2 από 19

3 Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Τίτλος Η Τέχνη στον πόλεµο Δηµιουργός Πανταζής Μητελούδης Διδακτικό αντικείµενο Νεοελληνική Γλώσσα Τάξη Β Λυκείου Χρονολογία Αύγουστος 2013 Διδακτική/θεµατική ενότητα Παρουσίαση Κριτική Θέµατα για συζήτηση και έκφραση έκθεση σχετικά µε την τέχνη και την κριτική έργου τέχνης. Παρουσίαση και κριτική άλλων µορφών τέχνης. Διαθεµατικό Όχι Χρονική διάρκεια 6 διδακτικές ώρες Χώρος Ι. Φυσικός χώρος: Εντός σχολείου: αίθουσα διδασκαλίας, εργαστήριο πληροφορικής, ΙΙ. Εικονικός χώρος: οµάδα στο Facebook ή Wiki. Σελίδα 3 από 19

4 Προϋποθέσεις υλοποίησης για δάσκαλο και µαθητή Τόσο ο καθηγητής, όσο και οι µαθητές θα πρέπει να είναι αρκετά εξοικειωµένοι µε τις διαδικασίες της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, γιατί στο συγκεκριµένο σενάριο δεν προβλέπεται αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών συγκρότησης και διαχείρισης των οµάδων. Καλό θα είναι, επίσης, ο διδάσκων να έχει εµπειρία στην αξιοποίηση της τέχνης καλλιτεχνικών έργων στη διδασκαλία (βλ. Μέγα 2011). Εφαρµογή στην τάξη Το συγκεκριµένο σενάριο είναι πρόταση διδασκαλίας. Το σενάριο στηρίζεται Το σενάριο αντλεί Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συγκεκριµένη διδακτική πρόταση στοχεύει: α) Στην προσέγγιση της τέχνης από µια «διαφορετική σκοπιά» διερευνώντας τη σηµασία και τη λειτουργία της τέχνης σε περιόδους µεγάλων ανθρωπιστικών κρίσεων, όπως είναι ο πόλεµος. Ως παράδειγµα παίρνουµε τον πόλεµο στη Βοσνία και την καλλιτεχνική παραγωγή κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Σαράγιεβο ( ). β) Στη διδασκαλία/προσέγγιση κειµένων και ειδών λόγου και καλλιτεχνικών έργων που προέρχονται από διαφορετικές πηγές και ποικίλα τεχνολογικά µέσα. Για τον σκοπό αυτό επιλέχτηκαν ένα βίντεο ντοκιµαντέρ για τη διοργάνωση έκθεσης έργων τέχνης και θεατρικής παράστασης στο πολιορκηµένο Σαράγιεβο, ένα ελληνικό rock τραγούδι για το πολιορκηµένο Σαράγιεβο και κάποια κείµενα. γ) Ιδιαίτερα στην παραγωγή λόγου από τους µαθητές, και πιο συγκεκριµένα στην παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού προσωπικού αλλά και «δοκιµιακού» λόγου και στην παραγωγή πολυτροπικών κειµένων. Σελίδα 4 από 19

5 Γ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύλληψη και θεωρητικό πλαίσιο Η επιλογή του θέµατος βασίστηκε στην προσέγγιση σύµφωνα µε την οποία η διδασκαλία της γλώσσας σχετίζεται άµεσα και ενσωµατώνει θέµατα που απασχολούν σοβαρά µια κοινωνία και κάποια, ίσως κάθε κοινωνία που προκύπτουν από την καθηµερινή πραγµατικότητα και είναι σηµαντικά για την πραγµατικότητα των µαθητών, θέµατα που έχουν ιδιαίτερη αξιακή βαρύτητα. Θεωρούµε ότι η διερεύνηση της λειτουργίας της τέχνης σε περιόδους µεγάλων ανθρωπιστικών κρίσεων, όπως είναι ο πόλεµος, είναι ένα τέτοιο θέµα. Στη συγκεκριµένη διδακτική πρόταση επιχειρείται να αξιοποιηθεί η αισθητική εµπειρία στη διδασκαλία της γλώσσας. Θεωρούµε ότι η Τέχνη, πέρα από τη δική της αναµφισβήτητη θέση που πρέπει να έχει στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο στη διδασκαλία των διαφόρων γνωστικών αντικειµένων (Γλώσσα, Ιστορία, Φυσική, Μαθηµατικά κ.ο.κ.). «Τα έργα τέχνης είναι ένας πολύτιµος θησαυρός που µπορεί να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική πράξη υπηρετώντας ένα ευρύ φάσµα στόχων. Κυρίως καλλιεργούν τον στοχασµό, τη δηµιουργικότητα, την αυτογνωσία, την επικοινωνία των ιδεών, την κατανόηση της διαφορετικότητας και τη γνωστική ανάπτυξη. Με αυτή την έννοια η παρατήρηση έργων τέχνης συµβάλλει θετικά στη διεργασία της µάθησης. Οι µαθητές που παρατηρούν έργα τέχνης, σύµφωνα µε τους θεωρητικούς, αλλά και όσους εκπαιδευτικούς έχουν δοκιµάσει στην πράξη διδακτικές προσεγγίσεις που εµπλέκουν την παρατήρηση έργων τέχνης, κερδίζουν πολλαπλά. Κυρίως αναπτύσσονται ολιστικά (γνωστικά, συναισθηµατικά, αισθητικά, στοχαστικά). Αυτή η ολιστική ανάπτυξη τείνει σε µια βαθύτερη αντίληψη και κατανόηση όχι µόνο του εαυτού µας, αλλά και της πραγµατικότητας που µας περιβάλλει. Με τον τρόπο αυτό ο µαθητής έχει πιθανότητες να παίξει αργότερα αποτελεσµατικά τον ρόλο του ενεργού συνειδητοποιηµένου πολίτη» (Μέγα 2011). Βέβαια, προϋπόθεση για όλα τα Σελίδα 5 από 19

6 παραπάνω είναι τα έργα τέχνης που προτείνονται να µπορούν οι µαθητές να τα προσεγγίσουν βιωµατικά και να παράγουν τα δικά τους νοήµατα. Επιπλέον, η επιλογή των κειµένων και γενικότερα του υλικού που θα χρησιµοποιήσουµε στη διδασκαλία µας είναι ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας. Θεωρούµε ότι η επιλογή πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και πάντα σε συνάρτηση µε τους επιδιωκόµενους στόχους, να περιλαµβάνει πολλά και διαφορετικά είδη κειµένων και άλλα είδη λόγου που οι µαθητές συναντούν τόσο στην ακαδηµαϊκή, όσο και στην καθηµερινή τους πραγµατικότητα. Η αποκωδικοποίηση όλων αυτών των διαφορετικών µηνυµάτων και η παραγωγή νοήµατος από όλα αυτά τα µέσα και τις πηγές µε τα οποία έρχονται ή καλούνται να έρθουν σε αλληλεπίδραση είναι το ζητούµενο. Τέλος, η παραγωγή λόγου είναι ίσως ένα «τελικό» ζητούµενο. Οι µαθητές µαθαίνουν να παράγουν λόγο δικό τους σε ποικίλα επικοινωνιακά πλαίσια και διαφορετικών επιπέδων δυσκολίας, έως ότου κατακτήσουν τη λεγόµενη «τυπική» σκέψη και αντίστοιχα τον πιο περίπλοκο «δοκιµιακό» λόγο. Θεωρούµε όµως ότι αυτό δεν είναι αυτοσκοπός αλλά ένα στάδιο στην κατάκτηση της γλώσσας που προϋποθέτει τον βιωµατικό λόγο, την προσωπική παραγωγή νοήµατος και ιδεολογίας. Προς αυτή την κατεύθυνση συνεπικουρούν και οι βιωµατικές και οµαδοσυνεργατικές προσεγγίσεις στις µεθόδους και µορφές της διδασκαλίας της µητρικής γλώσσας. Δ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ-ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥΣ Γνώσεις για τον κόσµο, αξίες, πεποιθήσεις, πρότυπα, στάσεις ζωής Η επιλογή της συγκεκριµένης θεµατικής αποσκοπεί να οδηγήσει τους µαθητές στη διατύπωση προβληµατισµών και συµπερασµάτων για τη λειτουργία και τη σηµασία της τέχνης γενικότερα, αφού πραγµατευτούν το θέµα πρόκληση για τη λειτουργία της τέχνης σε περιόδους µεγάλων ανθρωπιστικών κρίσεων, όπως είναι ο πόλεµος. Οι µαθητές καλούνται: Σελίδα 6 από 19

7 Να αντλήσουν πληροφορίες και να παράγουν νοήµατα από διαφορετικές πηγές και από τα ίδια τα καλλιτεχνικά δηµιουργήµατα. Να αποκωδικοποιήσουν µηνύµατα, ιδεολογίες, αξίες από το προς πραγµάτευση υλικό. Να εξαγάγουν και να διατυπώσουν προφορικά και γραπτά τα δικά τους συµπεράσµατα που θα συναγάγουν από τα παραπάνω. Να διατυπώσουν τους προσωπικούς τους προβληµατισµούς, τις προσωπικές τους τοποθετήσεις και ίσως τις δικές τους απόψεις για τη λειτουργία και τη σηµασία της τέχνης. Γνώσεις για τη γλώσσα Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι µαθητές µαθαίνουν να παραγάγουν λόγο δικό τους σε ποικίλα επικοινωνιακά πλαίσια και διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας, έως ότου κατακτήσουν τη λεγόµενη «τυπική» σκέψη και αντίστοιχα τον πιο περίπλοκο «δοκιµιακό» λόγο. Στη συγκεκριµένη διδακτική πρόταση οι στόχοι µπορούν να διατυπωθούν ως εξής: Να αναγνωρίζουν τους στόχους, τη δοµή, το ύφος και την επιχειρηµατολογία σε κείµενα παρουσίασης και κριτικής. Να ασκηθούν στη διαδικασία σηµειώσεων και σχολιασµού για τη σύνταξη κειµένων παρουσίασης και κριτικής. Να ασκηθούν στις διαδικασίες επιλογής ύφους (επιλογής λεξιλογίου, σύνταξης, σχηµάτων λόγου κ.ο.κ.) για τη σύνταξη κειµένων παρουσίασης και κριτικής ανάλογα µε το επικοινωνιακό πλαίσιο και τους εκάστοτε σκοπούς. Να ασκηθούν στην οργάνωση επιχειρηµατολογίας: αναζήτηση και διατύπωση επιχειρηµάτων. Σελίδα 7 από 19

8 Να αποκωδικοποιήσουν µηνύµατα, ιδεολογίες, αξίες από διαφορετικά είδη κειµένων, από άλλες πηγές λόγου (βίντεο), από καλλιτεχνικά δηµιουργήµατα (τραγούδι, εικαστικά έργα). Να παράγουν προφορικό λόγο οργανώνοντας και συµµετέχοντας σε οµαδική συζήτηση από την οποία θα προκύψουν συγκεκριµένοι προβληµατισµοί και συµπεράσµατα. Να συνθέτουν και να διατυπώνουν λογικά οργανωµένα επιχειρήµατα είτε προφορικά, είτε γραπτά, προσαρµόζοντας και το ύφος στην εκάστοτε επικοινωνιακή περίσταση. Να παράγουν πολυτροπικά κείµενα (παρουσίασης κριτικής). Να καταλήξουν στην παραγωγή «δοκιµιακού» λόγου καταλήγοντας στη διατύπωση κρίσεων και συµπερασµάτων από την όλη διαδικασία. Γραµµατισµοί Όσον αφορά στην παιδαγωγική των γραµµατισµών, η παρούσα πρόταση εντάσσεται στα πλαίσια των «πολυγραµµατισµών». Η έµφαση δίνεται σε διδασκαλία κειµένων και ειδών λόγου που σχετίζονται µε ένα ευρύ φάσµα τεχνολογικών µέσων επικοινωνίας αλλά και προέρχονται από ποικίλες πολιτισµικές πηγές σε παγκόσµιο επίπεδο. «Το νόηµα παράγεται πολυτροπικά, οπότε ο γλωσσικός τρόπος είναι µέρος από ένα ευρύτερο πλέγµα οπτικών, ακουστικών και άλλων τρόπων νοήµατος όπου η εικόνα, η κίνηση, η µουσική, οι ήχοι γενικότερα έχουν τον ρόλο τους και µάλιστα στα πλαίσια µιας παγκόσµιας πολιτισµικής πολυµορφίας και φυσικά όλων των νέων, κάθε φορά, τεχνολογιών επικοινωνίας» (Αδαλόγλου 2007). Πιο αναλυτικά µπορούν να περιγραφούν οι παρακάτω στόχοι: Γλωσσικός Κλασικός γραµµατισµός Οι µαθητές εξασκούνται στην παραγωγή διαφόρων τύπων κειµένων σε προφορικό και γραπτό λόγο: κείµενα παρουσίασης και κριτικής. Ασκούνται και σε Σελίδα 8 από 19

9 προσχεδιασµένο προφορικό λόγο (την παρουσίαση των συµπερασµάτων από την εργασία της οµάδας). Νέοι γραµµατισµοί Επιδιώκεται να ασκηθούν οι µαθητές: στην αποκωδικοποίηση µηνυµάτων γραπτού και προφορικού λόγου από ψηφιακές/οπτικοακουστικές πηγές, στην αποκωδικοποίηση µηνυµάτων οπτικών εικόνας και ακουστικών ήχου, µουσικής, στην παραγωγή νοήµατος από την ανάλυση όλων των παραπάνω γλωσσικών και µη µηνυµάτων (πολυτροπικός γραµµατισµός), στην παραγωγή ψηφιακών πολυτροπικών κειµένων µε την αξιοποίηση λογισµικών επεξεργασίας κειµένου και παρουσίασης. Κριτικός γραµµατισµός Να διατυπώσουν τους προσωπικούς τους προβληµατισµούς, τις προσωπικές τους τοποθετήσεις και ίσως τις δικές τους απόψεις για τη λειτουργία και τη σηµασία της τέχνης. Διδακτικές πρακτικές Εξάσκηση στην ενεργητική ακρόαση. (Εξασκούµαι να ακούω π.χ. ένα τραγούδι για να αποκωδικοποιήσω και να παραγάγω νοήµατα. Μαθαίνω να ακούω τον συνοµιλητή µου, για να συνθέσω απόψεις και να καταλήξω σε επιχειρήµατα και συµπεράσµατα). Ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας µέσα από την οµαδοσυνεργατική δουλειά. Σελίδα 9 από 19

10 Ε. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Αφετηρία Αφόρµηση για τη σύνταξη του συγκεκριµένου διδακτικού σεναρίου υπήρξε η πεποίθησή µου ότι η τέχνη διαδραµατίζει έναν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην καθηµερινή µας ζωή και ιδιαίτερα σε περιόδους µεγάλων ανθρωπιστικών κρίσεων, όπως είναι και η περίοδος που διανύουµε. Αυτό ίσως δεν είναι ιδιαίτερα ξεκάθαρο στη σκέψη µας και στη σκέψη των µαθητών µας. Το συγκεκριµένο σενάριο στοχεύει προς αυτή την κατεύθυνση.επιπλέον, σηµαντικό ρόλο έπαιξε και η ιδιαίτερη αγάπη µου για τη rock µουσική. Σύνδεση µε τα ισχύοντα στο σχολείο Το σενάριο αξιοποιεί: α) τα θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση του σχολικού εγχειριδίου σχετικά µε την τέχνη που εντάσσονται στην ενότητα «Παρουσίαση- Κριτική», β) την υποενότητα «Παρουσίαση-Κριτική άλλου έργου τέχνης». Αξιοποίηση των ΤΠΕ Ως µέσα πρακτικής γραµµατισµού. Αποκωδικοποίηση και παραγωγή νοηµάτων από ψηφιακές πηγές λόγου. Αξιοποίηση ψηφιακού λογισµικού για τη σύνταξη κειµένων παρουσίασης και κριτικής έργου τέχνης. Η χρήση ΤΠΕ δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά εντάσσεται στις σύγχρονες απαιτήσεις επικοινωνίας, που στην περίπτωσή µας µπορεί να είναι η παρουσίαση ενός τραγουδιού, µιας έκθεσης εικαστικών, ενός ντοκιµαντέρ, των συµπερασµάτων µιας συζήτησης κ.ο.κ. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook ή σε Wiki που έχει δηµιουργηθεί για τον σκοπό αυτό. Επιλέγονται τα εργαλεία αυτά γιατί διευρύνουν τον χρόνο και τον χώρο της τάξης εκτός σχολείου και σχολικού ωραρίου. Επιπλέον, το Facebook είναι ίσως µια καλή επιλογή, γιατί οι µαθητές είναι ιδιαίτερα εξοικειωµένοι µε αυτό και είναι πρόθυµοι να το χρησιµοποιήσουν για µαθησιακούς σκοπούς. Σελίδα 10 από 19

11 Κείµενα Η Τέχνη στον πόλεµο: Sarajevo ( ): video ανταπόκριση από το πολιορκηµένο Sarajevo. Magic de Spell, «Διακοπές στο Σαράγιεβο»: 1 η εκτέλεση και 2 η εκτέλεση. Μάνος Χατζιδάκις, «Ο καθρέφτης και το µαχαίρι» [απόσπασµα]. Διδακτική πορεία/στάδια/φάσεις Α φάση (1 η και 2 η ώρα) (Στο εργαστήριο ή στην αίθουσα διδασκαλίας) Οι µαθητές απαντούν στις ερωτήσεις του 1 ου και 2 ου φύλλου εργασίας. Ο στόχος είναι µέσα από τις απαντήσεις να προκύψουν προβληµατισµοί που θα διατυπωθούν και θα αποτελέσουν θέµα συζήτησης στη Β φάση. Η διδασκαλία µπορεί να ξεκινήσει µε µια σύντοµη αναφορά στα γεγονότα του πολέµου στη Βοσνία. Για τον σκοπό αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί το εισαγωγικό κείµενο που συνοδεύει το βίντεο ανταπόκριση από το Σαράγιεβο, στο 1 ο φύλλο εργασίας. Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες των 4 5 ατόµων. Στη συγκεκριµένη περίπτωση κρίνεται σκόπιµο οι οµάδες να είναι σχετικά πολυπληθείς, ώστε να υπάρξει «πολυφωνία», γεγονός που διευκολύνει τη διατύπωση πολλών και διαφορετικών απόψεων που µπορούν να προαγάγουν την τελική συζήτηση και να βοηθήσουν στη διατύπωση προβληµατισµών. Οι µαθητές είναι καλό να διαµορφώσουν από µόνοι τις οµάδες τους, εκτός και αν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι για διαφορετική κατανοµή. Κάθε οµάδα καταλαµβάνει θέσεις σε έναν υπολογιστή, αν η διδασκαλία γίνεται στο εργαστήριο, ή εργάζεται µε ένα laptop, αν η διδασκαλία γίνεται στην αίθουσα. Μοιράζονται σε κάθε µαθητή το 1 ο και το 2 ο φύλλο εργασίας. Ο διδάσκων προβάλλει στον προτζέκτορα πρώτα το βίντεο ανταπόκριση και έπειτα το τραγούδι (βίντεο από το Youtube). Κάθε οµάδα καλείται να απαντήσει σε µία ερώτηση από το Σελίδα 11 από 19

12 1 ο φύλλο εργασίας (για το βίντεο ανταπόκριση από το Σαράγιεβο) και σε δύο ερωτήσεις από το 2 ο φύλλο εργασίας (για το τραγούδι «Διακοπές στο Σαράγιεβο»). Οι ερωτήσεις διαµορφώθηκαν για να κατευθύνουν, κατά κάποιο τρόπο, τους µαθητές στην αναζήτησή τους για τη σηµασία της τέχνης αλλά και για να τους βοηθήσουν να βγάλουν τα δικά τους συµπεράσµατα για τον ρόλο των έργων τέχνης, τα οποία στη συνέχεια θα αποτυπώσουν στα δικά τους κείµενα παρουσίασης έργου τέχνης ή κριτικής. Σύµφωνα µε οδηγία, οι οµάδες καλούνται να συζητήσουν τα θέµατα που τους δόθηκαν, να καταγραφούν οι τοποθετήσεις/απόψεις όλων των µελών και τελικά να καταλήξουν στην κοινή απάντηση της οµάδας. Σε αυτή τη φάση ο ρόλος του διδάσκοντα είναι υποστηρικτικός προς τις οµάδες. Στο τέλος του δίωρου δίνονται στις οµάδες το 3 ο και το 4 ο φύλλο εργασίας. Κάθε οµάδα καλείται να συγκεντρώσει υλικό, για να απαντήσει σε ένα θέµα παραγωγής λόγου σε κάθε φύλλο εργασίας. Μετά την ολοκλήρωση της Α φάσης κάθε οµάδα θα αναρτήσει τις απαντήσεις στα φύλλα εργασίας στο Facebook ή σε Wiki που έχει δηµιουργηθεί για τον σκοπό αυτό. Επιλέγονται τα εργαλεία αυτά γιατί διευρύνουν τον χρόνο και τον χώρο της τάξης εκτός σχολείου και σχολικού ωραρίου. Επιπλέον, το Facebook είναι ίσως µια καλή επιλογή, γιατί οι µαθητές είναι ιδιαίτερα εξοικειωµένοι µε αυτό και είναι πρόθυµοι να το χρησιµοποιήσουν για µαθησιακούς σκοπούς. Ο διδάσκων και οι µαθητές µπορούν να σχολιάσουν τις αναρτήσεις όλη την εβδοµάδα, µέχρι την επόµενη συνάντηση της τάξης. Β φάση (3 η και 4 η ώρα) (Στο εργαστήριο ή στην αίθουσα διδασκαλίας) Οι οµάδες απαντούν στο 3 ο και το 4 ο φύλλο εργασίας. Παραγωγή πολυτροπικών κειµένων (διάρκεια 50 ). Κάθε οµάδα απαντά σε ένα θέµα κάθε φύλλου εργασίας. Για τη σύνταξη των εργασιών (πολυτροπικών κειµένων) τους οι οµάδες χρησιµοποιούν και το υλικό που έχουν προετοιµάσει κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας. Σελίδα 12 από 19

13 Ανακοίνωση συµπερασµάτων των οµάδων (διάρκεια 40 ): Κάθε οµάδα παρουσιάζει τα συπεράσµατα των εργασιών της στην ολοµέλεια και διατυπώνει τους τελικούς προβληµατισµούς στους οποίους κατέληξε σχετικά µε τη λειτουργία της τέχνης στον πόλεµο. Στο τέλος του δίωρου ο διδάσκων ανακοινώνει το θέµα για παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου σχετικά µε τη σηµασία της τέχνης στην καθηµερινή µας ζωή. Μπορεί να παραπέµψει τους µαθητές στο κείµενο του Χατζιδάκι και σε άλλα σχετικά κείµενα, ώστε να προετοιµαστούν για την επόµενη συνάντηση. Μετά την ολοκλήρωση της Β φάσης κάθε οµάδα θα αναρτήσει τις απαντήσεις στα φύλλα εργασίας στην οµάδα στο Facebook ή στο Wiki. Ο διδάσκων και οι µαθητές µπορούν να σχολιάσουν τις αναρτήσεις όλη την εβδοµάδα, µέχρι την επόµενη συνάντηση της τάξης. Γ φάση (5 η και 6 η ώρα) (Στο εργαστήριο ή στην αίθουσα διδασκαλίας) Α) Παραγωγή προφορικού λόγου σε προσχεδιασµένη συζήτηση µε θέµα «Η σηµασία της τέχνης στην καθηµερινή µας ζωή». Ο διδάσκων συντονίζει τη συζήτηση. Τα αποτελέσµατα καταγράφονται στον πίνακα ή στον υπολογιστή και προβάλλονται µε τον προτζέκτορα (διάρκεια 25 ). Β) Παραγωγή γραπτού λόγου µε θέµα «Η σηµασία της τέχνης στην καθηµερινή µας ζωή». Η κάθε οµάδα συντάσσει το κείµενό της χρησιµοποιώντας το υλικό που έχει συγκεντρωθεί από όλες τις φάσεις της διαδικασίας. Σελίδα 13 από 19

14 ΣΤ. ΦΥΛΛΟ/Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ο Φύλλο Εργασίας Η Τέχνη στον πόλεµο: Sarajevo ( ): video ανταπόκριση από το πολιορκηµένο Sarajevo Η βιαιότητα του πολέµου δεν καθυπόταξε την καλλιτεχνική δηµιουργία. Σε όλη τη διάρκεια της πολιορκίας οι άνθρωποι της τέχνης και των γραµµάτων συνέχισαν το δηµιουργικό έργο τους. Εµπνευσµένο από την καθηµερινή µάχη µε τον θάνατο. Το Σαράγιεβο, άλλωστε, αποτελούσε πάντοτε το σταυροδρόµι της συνύπαρξης διαφορετικών πολιτισµών και θρησκειών. Γι αυτό το αποκαλούσαν "Ιερουσαλήµ των Βαλκανίων". Ντοκυµαντέρ διάρκειας 13':24'' για την πολιορκία του Σαράγιεβο (µπορείτε να το δείτε στην ιστοσελίδα Αναζητείστε το στο menu: Video Gallery και στο sub-menu: Long Documentary Videos.) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποια ανάγκη νοµίζετε ότι οδήγησε καλλιτέχνες να δηµιουργήσουν και να εκθέσουν τα έργα τους, ενώ στο πολιορκηµένο Σαράγιεβο µαίνονταν για τρίτη συνεχή χρονιά σφοδρός πόλεµος και επικρατούσε η απόλυτη πείνα και ο θάνατος; 2. Ποια ανάγκη νοµίζετε ότι οδήγησε τους κατοίκους του πολιορκηµένου Σαράγιεβο να παρακολουθήσουν αυτή την έκθεση; 3. Να παρατηρήσετε τα έργα που παρουσιάζονται στο απόσπασµα του video. Ποιο νοµίζετε ότι είναι το χαρακτηριστικό που τα διακρίνει; 4. Νοµίζετε ότι τα έργα αυτά θα µπορούσαν να προβληθούν σε µια ανάλογη έκθεση και σήµερα; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 5. Για ποιους λόγους θα είχε ίσως σηµασία τα έργα αυτά να προβληθούν σε µια ανάλογη έκθεση και σήµερα; Οδηγία: να απαντήσετε στην ερώτηση που δόθηκε στην οµάδα σας αφού πρώτα συζητήσετε µεταξύ σας το θέµα και καταγράψετε τις απόψεις/τοποθετήσεις κάθε µέλους. 2 ο Φύλλο Εργασίας Σελίδα 14 από 19

15 Διακοπες στο Σαραγιεβο. Magic de Spell (1 η εκτέλεση) (2 η εκτέλεση) Βαδίζω µε µάτια κλειστά Τα βαστώ σφαλιστά κι ονειρεύοµαι Μη µ' αγγίζεις - µη µε ξυπνάς Την αλήθεια σας πια δεν τη δέχοµαι. Δεν ανοίγω τα µάτια µου καν Διασχίζω τον κόσµο και φλέγοµαι Αν µ' αγαπάς, µη µιλάς Άλλα ψέµατα δεν τα ανέχοµαι. ΦΩΝΑΞΕ, η ζωή µας χάνεται, πάει ΔΙΑΛΥΣΕ τη σκόνη που σκεπάζει το φως Ο ΘΑΝΑΤΟΣ διακοπές στο Sarajevo πάει ΞΥΠΝΗΣΕ στις ειδήσεις τα βλέπεις και τρως Απόψε τα βλέπω διπλά Ήλιος λάµπει κι ας είναι µεσάνυχτα Δυο τσιγάρα πολύ δυνατά Κι εκτοξεύοµαι µες στο διάστηµα Μια οθόνη που δείχνει "µηδέν" Εποχές που δε γίνονται θαύµατα Ένα στόµα φωνάζει πως δεν θα µε πείσεις µε χίλια τεχνάσµατα ΦΩΝΑΞΕ, η ζωή µας χάνεται, πάει ΔΙΑΛΥΣΕ τη σκόνη που σκεπάζει το φως Ο ΘΑΝΑΤΟΣ διακοπές στο Sarajevo πάει ΞΥΠΝΗΣΕ στις ειδήσεις τα βλέπεις και τρως Μια σκισµένη φωτογραφία, γεµάτη µ αναµνήσεις Θάνατος να γίνεται ό,τι τόλµησες να αγγίξεις Σελίδα 15 από 19

16 Να 'σβηνε ο ήλιος και ο παράδεισος να ναι κλειστός Μόνο στη κόλαση απόψε τρεµοσβήνει ένα φως Βλέπω αγγέλους-διαβόλους να χορεύουν µαζί Και η γυναίκα που αγαπώ να είναι δίπλα µου νεκρή Βάζω φτερά στους ώµους, πετάω ψηλά Την αλήθεια σας σκοτώνω και έτσι φεύγω µακρυά ΦΩΝΑΞΕ, η ζωή µας χάνεται, πάει ΔΙΑΛΥΣΕ τη σκόνη που σκεπάζει το φως Ο ΘΑΝΑΤΟΣ διακοπές στο Sarajevo πάει ΞΥΠΝΗΣΕ στις ειδήσεις τα βλέπεις και τρως ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Λαµβάνοντας υπόψη ότι το τραγούδι αυτό γράφτηκε και κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Σαράγιεβο ( ), να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Το τραγούδι αυτό θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι κυρίως καταγγελτικό. Καταγγέλλει τη στάση της διεθνούς κοινότητας αλλά και των απλών πολιτών απέναντι στα εγκλήµατα που διαπράττονταν στο Σαράγιεβο. Ποια σχετικά θέµατα διακρίνετε στους στίχους; 2. Με ποιες εικόνες εκφράζεται η άρνηση του στιχουργού να δεχτεί την στάση της διεθνούς κοινότητας και των ΜΜΕ απέναντι στα εγκλήµατα που διαπράττονταν στο Σαράγιεβο; 3. Ο στιχουργός φαίνεται να παρακολουθεί από την τηλεόραση τα όσα συµβαίνουν στο Σαράγιεβο. Τι φαίνεται να τον κινητοποίησε για να γράψει αυτό το τραγούδι; 4. «Διασχίζω τον κόσµο και φλέγοµαι»: τι δηλώνει η µαρτυρία του νεαρού τηλεθεατή στιχουργού; 5. «Ήλιος λάµπει κι ας είναι µεσάνυχτα»: Πώς καταλαβαίνετε αυτό τον στίχο στα συµφραζόµενα του τραγουδιού; 6. Φαίνεται πως ο στιχουργός, σοκαρισµένος από αυτά που βλέπει στην τηλεόραση, προσπαθεί να βάλει σε µια τάξη τα συναισθήµατα που τον κατακλύζουν: ποια είναι η πορεία που ακολουθεί γράφοντας αυτούς τους στίχους; 7. «Μια σκισµένη φωτογραφία... και έτσι φεύγω µακρυά»: Αυτό το κουπλέ προστέθηκε κάποια χρόνια αργότερα από την πρώτη εκτέλεση του Σελίδα 16 από 19

17 τραγουδιού. Ίσως ήταν η ανάγκη να εκφραστούν κάποια γενικότερα συµπεράσµατα από την τραγωδία του Σαράγιεβο που είχε συγκλονίσει τα παιδιά της µπάντας. Ποια θα µπορούσαν να είναι αυτά τα συµπεράσµατα διαβάζοντας τους συγκεκριµένους στίχους από αυτή την οπτική; 8. Να σχολιάσετε τον τίτλο του τραγουδιού. 9. Να σχολιάσετε τον τίτλο του τραγουδιού λαµβάνοντας υπόψη την κουλτούρα του life style που προέβαλλε η ελληνική κοινωνία την εποχή εκείνη συµπεριλαµβανοµένης και της mainstream νεολαίας. 10. Πώς θα ζωγράφιζες τον τίτλο του τραγουδιού; Οδηγία: να απαντήσετε στις 2 ερωτήσεις που δόθηκαν στην οµάδα σας, αφού πρώτα συζητήσετε µεταξύ σας το θέµα και καταγράψετε τις απόψεις/τοποθετήσεις κάθε µέλους. 3 ο Φύλλο Εργασίας Η Τέέχνη στον πόόλεµμο: Sarajevo ( ): πολιορκηµμέένο Sarajevo video ανταπόόκριση απόό το ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 1. Ας υποθέσουµε ότι εσύ ήσουν τότε ο ανταποκριτής και επρόκειτο να παρουσιάσεις αυτή την έκθεση βιντεοσκοπηµένη στη χώρα σου. Να γράψεις το δικό σου κείµενο (βίντεο), µε το οποίο θα προλόγιζες την έκθεση στο βίντεο/ντοκιµαντέρ. 2. Ας υποθέσουµε ότι επαναλαµβάνεται αυτή η έκθεση σήµερα, στην Ελλάδα. Να συντάξεις ένα κείµενο παρουσίασης κριτικής που θα συµπεριληφθεί στο ενηµερωτικό φυλλάδιο που θα δηµιουργήσεις και στη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση της έκθεσης. 4 ο Φύλλο Εργασίας Διακοπες στο Σαραγιεβο. Magic de Spell (1 η εκτέλεση) (2 η εκτέλεση) Σελίδα 17 από 19

18 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 1. «Η Τέχνη µπορεί να ξεπηδάει από ένα γεγονός θνητό. Αλλά µε το σχηµατισµό της σε έργο αυθύπαρκτο και ολοκληρωµένο ξεπερνάει το γεγονός, το εξαφανίζει, διαπερνάει τον χρόνο και µετατοπίζεται αέναα και αδιάκοπα σε µελλοντικούς καιρούς αλλάζοντας κάθε φορά φυσιογνωµία και ενδύµατα. Έτσι που να παρουσιάζεται συνεχώς περίεργα σύγχρονο, απαντώντας ακούραστα στα καινούργια προβλήµατα του κάθε χρόνου.» Μάνος Χατζιδάκις «Ο καθρέφτης και το µαχαίρι» Νοµίζετε ότι αυτές οι διαπιστώσεις του Μάνου Χατζιδάκι µπορούν να ισχύουν για το τραγούδι των Magic De Spell; 2. Αυτό το τραγούδι θεωρείται από τα καλύτερα και από τα πιο σηµαντικά στην ιστορία του ελληνικού rock. Να σχολιάσετε αυτή την άποψη των «κριτικών» γράφοντας τη δική σας παρουσίαση κριτική για το τραγούδι. 3. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε το Ας υποθέσουµε ότι το συγκρότηµα και η δισκογραφική εταιρεία επιµελούνται µια τιµητική επανέκδοση του τραγουδιού για την 20 η επέτειο: Να γράψεις ένα κείµενο παρουσίασης κριτικής του τραγουδιού που θα απευθύνεται στο σηµερινό νεανικό κοινό για την προώθηση της επανακυκλοφορίας του δίσκου (cd). Σελίδα 18 από 19

19 Ζ. ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ Το σενάριο µπορεί να αποτελέσει αφόρµηση για τη σύνταξη ή εφαρµογή ανάλογων σεναρίων µε θέµα την Τέχνη στον πόλεµο ή ακόµα τον πόλεµο στην Τέχνη και ο διδάσκων µπορεί να επιλέξει και να αξιοποιήσει ανάλογο υλικό, όπως τραγούδια, πίνακες ζωγραφικής, ταινίες κ.ο.κ. Η. ΚΡΙΤΙΚΗ Μια δυσκολία µπορεί να προκύψει στις προτεινόµενες δραστηριότητες σχετικά µε το τραγούδι, εάν ο διδάσκων δεν είναι καθόλου εξοικειωµένος µε τη rock µουσική/σκηνή στην Ελλάδα. Μια λύση θα ήταν ίσως να αντικαταστήσει το τραγούδι αυτό µε κάποιο άλλο άρα, και τις σχετικές ερωτήσεις και δραστηριότητες. Βέβαια, επειδή το συγκεκριµένο τραγούδι επιλέχτηκε ακριβώς γιατί αναφέρεται συγκεκριµένα στον πόλεµο στο Σαράγιεβο, δεν γνωρίζω εάν υπάρχει κάποιο αντίστοιχο τραγούδι άλλου µουσικού ιδιώµατος. Θ. BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αδαλόγλου, Κ Η γραπτή έκφραση των µαθητών. Προτάσεις για την αξιολόγηση και τη βελτίωσή της. Κέδρος. Μέγα, Γ Η αξιοποίηση της αισθητικής εµπειρίας στην Εκπαίδευση. Στο Βασικό Επιµορφωτικό Υλικό, Τόµος Α, Γενικό Μέρος, Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Σελίδα 19 από 19

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Βιβλία-βιβλιοθήκες» ΣΩΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι»

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Τα ζώα που ζουν κοντά μας»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Τα ζώα που ζουν κοντά μας» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Τα ζώα που ζουν κοντά μας»

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ζώα στη ζωγραφική»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ζώα στη ζωγραφική» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Ζώα στη ζωγραφική» ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Το παραμύθι της τάξης» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Προβάλλω τον

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Δημοτικού. Τίτλος: «Οι e-στορίες μας»

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Δημοτικού. Τίτλος: «Οι e-στορίες μας» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Δημοτικού Τίτλος: «Οι e-στορίες μας»

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το οικογενειακό μου δέντρο»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το οικογενειακό μου δέντρο» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Το οικογενειακό μου δέντρο»

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Ένας αλλιώτικος Σεπτέμβρης»

Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Ένας αλλιώτικος Σεπτέμβρης» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Ένας αλλιώτικος

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Θέατρο: από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΙΤΛΟΣ «Ο κύκλος του νερού» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Το σενάριο µάθησης περιλαµβάνει δραστηριότητες που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείµενα που προβλέπονται από το ΕΠΠΣ νηπιαγωγείου. Συγκεκριµένα

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ «Η επέκταση των συνόρων του Ελληνικού κράτους την περίοδο 1912-1923» ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ι ΑΧΘΕΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Δημοτικού. Τίτλος: «Γάτος από σπίτι ζητά οικογένεια»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Δημοτικού. Τίτλος: «Γάτος από σπίτι ζητά οικογένεια» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Δημοτικού Τίτλος: «Γάτος από σπίτι

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας B Γυμνασίου Τίτλος:

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. B Δημοτικού. Τίτλος: «Φτιάχνουμε ομάδες;»

Νεοελληνική Γλώσσα. B Δημοτικού. Τίτλος: «Φτιάχνουμε ομάδες;» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα B Δημοτικού Τίτλος: «Φτιάχνουμε ομάδες;»

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου Το Π.Σ. για το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Νεροδραστηριότητες»

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1) Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Παιχνίδι με τα γράμματα και τα ζώα» 2) Θέμα : Διαθεματική δραστηριότητα για επανάληψη και τον διαχωρισμό των γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μαρία ημάση Μακρίνα Ζαφείρη Γρηγορία-Καρολίνα Κωνσταντινίδου Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πλυτροπικότητα: η έννοια Ως πολυτροπικότητα, multimodality, ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Στ Δημοτικού. Τίτλος: «Ολυμπιακή Εκεχειρία»

Νεοελληνική Γλώσσα. Στ Δημοτικού. Τίτλος: «Ολυμπιακή Εκεχειρία» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Στ Δημοτικού Τίτλος: «Ολυμπιακή Εκεχειρία»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών 2.2. Φόρµα Μαθήµατος 2 ης Τηλεδιάσκεψης Το νερό νεράκι Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος και της Κύπρου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Ι. Εισαγωγή Το σενάριο είναι κατά βάση ένα σχέδιο μαθήματος, αυτό που πάντα έχει στο μυαλό του ο εκπαιδευτικός πριν μπει στην τάξη να διδάξει.

Διαβάστε περισσότερα

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ ηµήτρης Κουτσογιάννης Τµήµα Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ. Επιστηµονικός συνεργάτης του ΚΕΓ dkoutsog@lit.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Γνωριμία με τα κειμενικά είδη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 2015 ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ https://greece450bc.wordpress.com/ ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2015 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Τίτλος ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Τίτλος: «Ας μαγειρέψουμε..τηλεοπτικά»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Σχολεία ϖου συµµετέχουν 5ο ηµοτικό σχολείο Κέρκυρας 2ο ηµοτικό σχολείο Νάξου Σχολική χρονιά 2005-2006 ιδακτική µεθοδολογία ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Περίοδος ϖροετοιµασίας Τηλεδιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ( ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 2)

5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ( ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 2) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2 ο ΚΙΣΑΜΟΥ & 4 ο ΛΕΜΕΣΟΥ 5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ( ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 2) «ΑΣΠΡΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ» Α) Γενικά στοιχεία 1. ασκάλες:

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Α Γυμνασίου. Τίτλος: «Κόκκινη κλωστή δεμένη»

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Α Γυμνασίου. Τίτλος: «Κόκκινη κλωστή δεμένη» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α Γυμνασίου Τίτλος: «Κόκκινη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ» 4 & 5 Σεπτεμβρίου 2013. Διδασκαλία Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματισμός: Σύγχρονα διδακτικά πλαίσια

«ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ» 4 & 5 Σεπτεμβρίου 2013. Διδασκαλία Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματισμός: Σύγχρονα διδακτικά πλαίσια Σχολική Χρονιά 2013-2014 «ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ» 4 & 5 Σεπτεμβρίου 2013 Διδασκαλία Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματισμός: Σύγχρονα διδακτικά πλαίσια Παρουσίαση-Οργάνωση: Oμάδα Eργασίας για τη Διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η σταδιακή ανάπτυξη της δοµής του, ήταν και το µοντέλο για όλα τα πρώτα ανάλογα εργαστήρια του Θεοδώρου, τα οποία κινούνταν σε αυτήν την θεµατική.

Η σταδιακή ανάπτυξη της δοµής του, ήταν και το µοντέλο για όλα τα πρώτα ανάλογα εργαστήρια του Θεοδώρου, τα οποία κινούνταν σε αυτήν την θεµατική. ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ από το 2000 µέχρι σήµερα ένα εργαστήρι σκηνικής έκφρασης και δηµιουργίας, ή µια πρόταση ασκήσεων δηµιουργικής φαντασίας -------------------------------------------- (α) αντικείµενο και ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γιαννάκης Βασιλειάδης Εκπαιδευτικός Υποψήφιος ιδάκτορας Ανάπτυξη Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Αφήγηση Ιστοριών στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής με το Photo Story. Αλέξης Μπράϊλας, PhD

Ψηφιακή Αφήγηση Ιστοριών στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής με το Photo Story. Αλέξης Μπράϊλας, PhD Ψηφιακή Αφήγηση Ιστοριών στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής με το Photo Story Αλέξης Μπράϊλας, PhD 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΕΚΑΠ, Βόλος 28-30 Μαρτίου, 2014 Σκοπός της εργασίας Στη συγκεκριμένη εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Έκδοση Α Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Κατάρτισης Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το μοντέλο των τριών κύκλων... 3 1.1 Α κύκλος:

Διαβάστε περισσότερα

Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός»

Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός» Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός» εισήγηση του Μένη Θεοδωρίδη που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του Πανελληνίου Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Γ Δημοτικού Τίτλος: «Οι μικροί ταξιδιώτες»

Νεοελληνική Γλώσσα Γ Δημοτικού Τίτλος: «Οι μικροί ταξιδιώτες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Δημοτικού Τίτλος: «Οι μικροί ταξιδιώτες»

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση Μαρία Παπαδοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 1: Εισαγωγικά

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 1: Εισαγωγικά Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πρακτική Άσκηση Ενότητα 1: Εισαγωγικά Αν. Καθηγήτρια: Σοφία Αυγητίδου E-mail: saugitidoy@uowm.gr Μέντορες: Βάσω Αλεξίου, Λίζα Θεοδωρίδου, Αγάπη Κοσκοσίδου Παιδαγωγικό Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr Αθήνα, 24.03.2015 Αριθ. Πρωτ.:894 Πληροφορίες: Γ. Γιούρντας, Ν. Υφαντόπουλος Τηλ. 210 3314837 e-mail: mail@ipem-doe.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στις Επιμορφωτικές Πρωτοβουλίες του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. ΣΤ Δημοτικού. Τίτλος: «Εκπαιδευτικές διαδρομές...»

Νεοελληνική Γλώσσα. ΣΤ Δημοτικού. Τίτλος: «Εκπαιδευτικές διαδρομές...» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα ΣΤ Δημοτικού Τίτλος: «Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Εμένα με νοιάζει»

Διαβάστε περισσότερα

Ιδέες για δημιουργική χρήση του Διαδικτύου στη διδασκαλία αλλόγλωσσων μαθητών

Ιδέες για δημιουργική χρήση του Διαδικτύου στη διδασκαλία αλλόγλωσσων μαθητών Ιδέες για δημιουργική χρήση του Διαδικτύου στη διδασκαλία αλλόγλωσσων μαθητών Έλλη Χατζηγεωργίου, Μόνιμη Καθηγήτρια Φιλολογικών Μαθημάτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ιδέες για δημιουργική χρήση του Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανθρωπογενές περιβάλλον» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου

Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου Είδος διδακτικής πρακτικής: project, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία Προτεινόμενη διάρκεια: 20 ώρες Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η διδακτική ενότητα «Τα φύλα στη λογοτεχνία»

Διαβάστε περισσότερα