Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Γενική Γραμματεία Υποδομών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Γενική Γραμματεία Υποδομών"

Transcript

1 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Γενική Γραμματεία Υποδομών ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Μη.Μ.Ε.Δ.) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

2 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή Γενικά Κεντρική Σελίδα Αίτηση Εγγραφής Χρήστη Αναθέτουσας Αρχής Απώλεια Στοιχείων Εισόδου Χρήστη Αναθέτουσας Αρχής Έντυπα Εγγραφής Είσοδος στην εφαρμογή Στοιχεία διεπαφής Κεντρικό μενού επιλογών... 8 Α. Μητρώο μελών... 9 Β. Έργα - μελέτες Β1. Διαδικασία Κλήρωσης Β2. Ακύρωση Κλήρωσης Γ. Αποτελέσματα Δ. Αποσύνδεση Ανακοινώσεις

3 1 Εισαγωγή Το ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Μη.Μ.Ε.Δ.) είναι μία διαδικτυακή εφαρμογή η οποία της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (ΓΓΥ), του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με σκοπό τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων, στο πλαίσιο της επιλογής μελών επιτροπών. Το παρόν εγχειρίδιο απευθύνεται στους χρήστες των Αναθετουσών Αρχών που πρόκειται να διεξάγουν ηλεκτρονικές κληρώσεις μελών επιτροπών μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής. 2 Γενικά Κεντρική Σελίδα Πληκτρολογώντας στον περιηγητή (browser) την διεύθυνση «mimed.ggde.gr» εμφανίζεται η κεντρική σελίδα της εφαρμογής με διαθέσιμες τις παρακάτω επιλογές: Σχήμα 1. Κενρική Σελίδα Μη.Μ.Ε.Δ Αίτηση Εγγραφής Ηλεκτρονική αίτηση για την Εγγραφή Χρήστη Αναθέτουσας Αρχής Έντυπα Εγγραφής Αίτηση - Δήλωση ορισμού Χρηστών της Αναθέτουσας Αρχής, Αίτηση εγγραφής Αναθέτουσας Αρχής Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο χρήσης για τους Χρήστες Αναθέτουσας Αρχής Ανακοινώσεις Κατάλογος ανακοινώσεων διενέργειας κληρώσεων 2

4 Αποτελέσματα Κατάλογος αποτελεσμάτων διενέργειας κληρώσεων Είσοδος Είσοδος στην εφαρμογή για πιστοποιημένο χρήστη Αναθέτουσας Αρχής 2.1 Αίτηση Εγγραφής Χρήστη Αναθέτουσας Αρχής Για την εγγραφή χρήστη Αναθέτουσας Αρχής, απαιτείται η συμπλήρωση και η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, η οποία παρέχεται από το σύστημα. Η ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής είναι διαθέσιμη στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής, με την επιλογή «Αίτηση Εγγραφής» Σχήμα 2. Σελίδα Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής Χρήστη Αναθέτουσας Αρχής 3

5 Για είναι δυνατή η εγγραφή χρήστη Αναθέτουσας Αρχής πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία της αίτησης, τα οποία είναι: Το Επώνυμο του χρήστη (Ελληνικοί χαρακτήρες, ΚΕΦΑΛΑΙΑ). Το Όνομα του χρήστη (Ελληνικοί χαρακτήρες, ΚΕΦΑΛΑΙΑ). Ο Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ΑΔΤ) / Αριθμός διαβατηρίου του χρήστη. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ΑΦΜ του χρήστη. Ο αριθμός τηλεφώνου (Εργασίας). Το Όνομα χρήστη για σύνδεση στην εφαρμογή (username, Αγγλικοί χαρακτήρες). Το στοιχείο που εισάγει ο χρήστης στο πεδίο «Όνομα χρήστη» (username) πρέπει να το καταγράψει αφού θα απαιτηθεί κατά την σύνδεση του στην εφαρμογή. Ο χρήστης δεν έχει την δυνατότητα να τροποποίησει το στοιχείο «Όνομα χρήστη» (username) σε μεταγενέστερο χρόνο. Ο κωδικός χρήστη για σύνδεση στην εφαρμογή (password, Αγγλικοί χαρακτήρες, τουλάχιστον 6). Το στοιχείο που εισάγει ο χρήστης στο πεδίο «Κωδικός χρήστη» (password) πρέπει να το καταγράψει αφού θα απαιτηθεί κατά την σύνδεση του στην εφαρμογή. Ο χρήστης δεν έχει την δυνατότητα να τροποποίησει το στοιχείο «Κωδικός χρήστη» (password) σε μεταγενέστερο χρόνο. H Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ( ): Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να είναι ατομική για κάθε χρήστη (κατά προτίμηση το υπηρεσιακό του χρήστη αν υπάρχει). Η Αναθέτουσα Αρχή την οποία εκπροσωπεί ο χρήστης. Η αναθέτουσα αρχή επιλέγεται από κεντρικό κατάλογο που τηρείται στην εφαρμογή. Πληκτρολογώντας στο πεδίο ελληνικούς χαρακτήρες η εφαρμογή αναζητά όλες τις Αναθέτουσες Αρχές που περιλαμβάνουν στο όνομα τους, τους συγκεκριμένους χαρακτήρες (για παράδειγμα πληκτρολογώντας ΔΗΜΟΣ ή ΔΗΜ ή δήμος η εφαρμογή εμφανίζει στο πεδίο Αναθέτουσα Αρχή όλους τους Δήμους). Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή δεν είναι εγγεγραμμένη στον κεντρικό κατάλογο, ο νόμιμος εκπρόσωπος της Αναθέτουσας Αρχής αιτείται την εγγραφή του φορέα, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με θέμα Αίτηση Εγγραφής Αναθέτουσας Αρχής) στη διεύθυνση σχετική αίτηση η οποία είναι διαθέσιμη στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής, με την επιλογή «Έντυπα Εγγραφής» Η Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής (αν υπάρχει) στην οποία ανήκει ο χρήστης (για παράδειγμα αν έχει επιλεγεί σαν αναθέτουσα αρχή το ΥΠΟΜΕ θα μπορούσε στο πεδίο «Υπηρεσία» να καταχωρηθεί το Διεύθυνση Οδικών Υποδομών ). Η Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (μορφή nuts3) Η Έδρα επιλέγεται από κεντρικό κατάλογο που τηρείται στην εφαρμογή. Η ειδικότητα του χρήστη, η οποία επιλέγεται από κεντρικό κατάλογο που τηρείται στην εφαρμογή. 4

6 Αρχεία προς Μεταφόρτωση. Για την πιστοποίηση του Χρήστη Αναθέτουσας Αρχής απαιτείται η μεταφόρτωση των παρακάτω ηλεκτρονικών αρχείων: αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του Χρήστη Αναθέτουσας Αρχής και συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία ανήκει ο χρήστης της Αίτησης / Δήλωσης Ορισμού Χρηστών Αναθέτουσας Αρχής (βλ. 2.2 Έντυπα Εγγραφής). Το όνομα των αρχείων που πρόκειται να μεταφορτωθούν δεν πρέπει να περιέχει ελληνικούς χαρακτήρες ή σύμβολα όπως Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει ταυτόχρονα όλα τα αρχεία (αν είναι παραπάνω από ένα) προς μεταφόρτωση (κρατώντας πατημένο το ctrl και επιλέγοντας τα αρχεία με το ποντίκι). Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων:.pdf με μέγιστο μέγεθος 1 MB. Captcha. Ο χρήστης καλείται να αναγνωρίσει την εικόνα captcha και το περιεχόμενο της και να συμπληρώσει σωστά τη φόρμα. Σχήμα 3. Εικόνα Captcha Επιλέγοντας «Αποστολή Στοιχείων» η εφαρμογή ελέγχει αν εχουν συμπληρωθεί σωστά τα υποχρεωτικά πεδία. Σε περίπτωση λάθους ο χρήστης ενημερώνεται ώστε να τροποποιήσει τις σχετικές τιμές. Με την αποδοχή της φόρμας, η εφαρμογή ενημερώνει το χρήστη ότι τα στοιχεία του καταχωρήθηκαν με επιτυχία και του ζητά να επιλέξει το σύνδεσμο «Ολοκλήρωση Καταχώρησης». Σχήμα 4. Επιλογή συνδέσμου «Ολοκλήρωση Καταχώρησης». 5

7 Με την επιλογή του συνδέσμου «Ολοκλήρωση Καταχώρησης» η εφαρμογή στέλνει αυτόματα προσωποποιημένο ηλεκτρονικό σύνδεσμο ενεργοποίησης στο που έχει δηλώσει ο χρήστης. Σχήμα 5. Ολοκλήρωση Εγγραφής Χρήστη Αναθέτουσας Αρχής Ο χρήστης επιλέγοντας από το που έλαβε το σύνδεσμο ενεργοποίησης έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία «Όνομα χρήστη» (username) και ο «Κωδικός χρήστη» (password) που έχει εισάγει στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής Απώλεια Στοιχείων Εισόδου Χρήστη Αναθέτουσας Αρχής Σε περίπτωση απώλειας των απαιτούμενων στοιχείων για σύνδεση στην εφαρμογή «Όνομα χρήστη» (username) και ο «Κωδικός χρήστη» (password) ο χρήστης οφείλει να επικοινωνήσει με τη ΓΓΥ στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα ( ) στη διεύθυνση με θέμα «Απώλεια Κωδικών Εισόδου στο ΜηΜΕΔ». Το μήνυμα πρέπει να περιλαβάνει τα στοιχεία του (Όνομα, Επώνυμο) και να αποσταλεί από την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική του εγγραφή. 2.2 Έντυπα Εγγραφής 6

8 Για την πιστοποίηση της εγγραφής χρήστη / στών Αναθέτουσας Αρχής απαιτείται η μεταφόρτωση (βλ. 2.1 Αίτηση Εγγραφής Χρήστη Αναθέτουσας Αρχής) ηλεκτρονικού αντιγράφου των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του χρήστη / στών της Αναθέτουσας Αρχής καθώς επίσης και η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό της «Αίτηση / Δήλωση ορισμού χρηστών της Αναθέτουσας Αρχής» η οποία είναι διαθέσιμη στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής, με την επιλογή «Έντυπα Εγγραφής» Σχήμα 6. Σελίδα Εντύπων Εγγραφής Χρήστη Αναθέτουσας Αρχής Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή δεν υπάρχει στο σχετικό κατάλογο της ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής Χρήστη Αναθέτουσας Αρχής τα στοιχεία της γνωστοποιούνται στη ΓΓΥ με τη συμπλήρωση της «Αίτησης Εγγραφής Αναθέτουσας Αρχής» Η συμπληρωμένη αίτηση αποστέλλεται στη ΓΓΥ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση με θέμα «Αίτηση Εγγραφής Αναθέτουσας Αρχής». 2.3 Είσοδος στην εφαρμογή Η σύνδεση του χρήστη στην εφαρμογή γίνεται από την κεντρική σελίδα με την επιλογή «Είσοδος» Τα διαπιστευτήρια για τη σύνδεση είναι «Όνομα χρήστη» (username) και ο «Κωδικός χρήστη» (password) που έχει εισάγει στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής. Ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί μόνο αφού έχει ενεργοποιήσει τους κωδικούς του μέσω του προσωποποιημένου ηλεκτρονικού σύνδεσμου ενεργοποίησης που έχει λάβει στο που έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής (βλ. 2.1 Αίτηση Εγγραφής Χρήστη Αναθέτουσας Αρχής) 7

9 Σχήμα 7. Σελίδα Εισόδου Πιστοποιημένου Χρήστη Αναθέτουσας Αρχής Στοιχεία διεπαφής Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται κοινές επιλογές και εικονίδια που χρησιμοποιούνται ευρέως στην εφαρμογή Μη.Μ.Ε.Δ. Για κάθε εικονίδιο/επιλογή αποδίδεται η λειτουργία που αυτό επιτελεί. Επεξεργασία εγγραφής γραμμής πίνακα Διαγραφή εγγραφής γραμμής πίνακα Προσθήκη νέας εγγραφής (γραμμής) πίνακα Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα χωρίς αποθήκευση Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα με αποθήκευση Επιβεβαίωση ενέργειας Εισαγωγή φίλτρου αναζήτησης Επιλογή / Εισαγωγή από προκαθορισμένο κατάλογο Διενέργεια κλήρωσης Εκτύπωση αποτελέσματος κλήρωσης Κεντρικό μενού επιλογών Με την σύνδεση στην εφαρμογή εμφανίζεται το κεντρικό μενού επιλογών. Οι βασικές επιλογές του μενού είναι: 8

10 Σχήμα 8. Κεντρική Σελίδα Επιλογών Πιστοποιημένου Χρήστη Αναθέτουσας Αρχής Α. Μητρώο μελών Κατάλογος με όλα τα δυνατά μέλη που απαρτίζουν το μητρώο Β. Εργα - Μελέτες Κατάλογος με έργα ή/και μελέτες για τα οποία πρόκειται να διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση μελών επιτροπών Γ. Αποτελέσματα Κατάλογος με τα αποτελέσματα των κληρώσεων που έχουν διενεργηθεί από το χρήστη/ες της αναθέτουσας αρχής Δ. Αποσύνδεση Έξοδος από την εφαρμογή με την αποσύνδεση του χρήστη Α. Μητρώο μελών Κατάλογος με όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που μπορούν να μετέχουν στις επιτροπές κληρώσεων. Για κάθε εγγραφή (γραμμή πίνακα) είναι δυνατή η τροποποίηση της (εικονίδιο ). Ο χρήστης Αναθέτουσας Αρχής δεν έχει τη δυνατότητα διαγραφής μέλους από το σχετικό κατάλογο. Ο κατάλογος ενημερώνεται με την επιλογή «Προσθήκη εγγραφής». Σχήμα 9. Σελίδα Μελών Αναθέτουσας Αρχής 9

11 Επιλέγοντας «Προσθήκη εγγραφής» ο χρήστης της Αναθέτουσας Αρχής καλείται να συμπληρώσει μια σειρά πεδίων που αφορούν στοιχεία του μέλους που πρόκειται να εγγραφεί στον σχετικό κατάλογο. Με κίτρινο χρώμα εμφανίζονται τα υποχρεωτικά πεδία για να γίνει η εγγραφή. Δίπλα σε κάθε πεδίο υπάρχουν πληροφορίες για το πως πρέπει να καταχωρηθούν τα στοιχεία ώστε να είναι επιτυχημένη η εγγραφή. Η αποθήκευση γίνεται μέσω της επιλογής «Αποθήκευση». Η επιλογή «Επιστροφή» ακυρώνει την διαδικασία καταχώρησης και ο χρήστης της Αναθέτουσας Αρχής επιστρέφει στο κατάλογο μελών. Σχήμα 10. Στοιχεία Μέλους κατά την Προσθήκη Εγγραφής Για είναι δυνατή η εγγραφή μέλους από το χρήστη Αναθέτουσας Αρχής πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία. Τα πεδία που αφορούν την προσθήκη μέλους είναι τα παρακάτω: ΕΠΩΝΥΜΟ: Εισάγετε το Επώνυμο μέλους (Ελληνικοί χαρακτήρες, ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΟΝΟΜΑ: Εισάγετε το Όνομα μέλους (Ελληνικοί χαρακτήρες, ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: Εισάγετε το Πατρώνυμο μέλους (Ελληνικοί χαρακτήρες, ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΑΔΤ: Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ΑΔΤ) ή Αριθμός Διαβατηρίου μέλους ΑΦΜ: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) μέλους ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Εισάγετε την ημερομηνία γέννησης ΕΤΟΣ-ΜΜ-ΗΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Επιλογή απο τη λίστα Ειδικότητας που τηρείται στην εφαρμογή ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Επιλογή απο τη λίστα που τηρείται στην εφαρμογή (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) 10

12 ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: Έτος απόκτησης Πτυχίου ΕΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: Έτος απόκτησης Άδειας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΗΔΗΣ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Αν το μέλος κατέχει κάποια , ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜηΠΥΔηΣη, ΜΕΚ ΕΝΕΡΓΟΣ: Το πεδίο με το χαρακτηρισμό «Ενεργός» πρέπει να έχει την τιμή ΝΑΙ όταν το μέλος μπορει να μετέχει σε κληρώσεις. Σε περίπτωση που έχει την τιμή ΟΧΙ τα στοιχεία του μέλους καταχωρούνται αλλά δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του στην κλήρωση μέχρι ο χρήστης της Αναθέτουσας Αρχής να τροποποιήσει την σχετική τιμή (από ΝΑΙ σε ΟΧΙ ) μέσω της επιλογής τροποποίηση εγγραφής (εικονίδιο ). Το πεδίο με το χαρακτηρισμό «Ενεργός» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποκλείσει κανείς μέλος από την συμμετοχή του στις κληρώσεις επιτροπών μόνο σε αιτιολογημένη περίπτωση που απουσιάζει από την υπηρεσία του για μεγάλο χρονικό διάστημα (πχ. αναρρωτική άδεια) και δεν θα ήταν δυνατή η συμμετοχή του στην επιτροπή σε περίπτωση που κληρωθεί χωρίς να χρειάζεται η διαγραφή του από το σχετικό κατάλογο. ΕΤΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Έτη Ενασχόλησης σε Καθήκοντα Αναθέτουσας Αρχής, Προισταμένης Αρχής, Διευθύνουσας Υπηρεσίας Σχήμα 11. Σελίδα Προσθήκης Μέλους Αναθέτουσας Αρχής 11

13 Β. Έργα - μελέτες Κατάλογος με όλες τις συμβάσεις έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της συγκεκριμένης αναθέτουσας. Για κάθε εγγραφή είναι δυνατή τόσο η τροποποίηση της (εικονίδιο ) όσο και η οριστική διαγραφή της (εικονίδιο ). Στην δεύτερη περίπτωση (διαγραφή) η εφαρμογή ζητά από το χρήστη της Αναθέτουσας Αρχής επιβεβαίωση μέσω σχετικού μηνύματος. Η διαγραφή είναι διαθέσιμη μόνο όταν το έργο ή η μελέτη έχουν απλά καταχωρηθεί στο σύστημα χωρίς να έχει γίνει ανακοίνωση κλήρωσης ή κλήρωση. Σχήμα 12. Σελίδα Έργων / Μελετών Αναθέτουσας Αρχής Επιλέγοντας «Προσθήκη εγγραφής» ο χρήστης της Αναθέτουσας Αρχής καλείται να συμπληρώσει μια σειρά πεδίων που αφορούν τη σύμβαση έργου, μελέτης της συγκεκριμένης αναθέτουσας που πρόκειται να καταχωρηθεί στον σχετικό κατάλογο. Με κίτρινο χρώμα εμφανίζονται τα υποχρεωτικά πεδία για να γίνει η εγγραφή. Δίπλα σε κάθε πεδίο υπάρχουν πληροφορίες για το πως πρέπει να καταχωρηθούν τα στοιχεία ώστε να είναι επιτυχημένη η εγγραφή. Η αποθήκευση γίνεται μέσω της επιλογής «Αποθήκευση». Η επιλογή «Επιστροφή» ακυρώνει την διαδικασία καταχώρησης και ο χρήστης της Αναθέτουσας Αρχής επιστρέφει στο κατάλογο συμβάσεις έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της συγκεκριμένης αναθέτουσας. Σχήμα 13. Σελίδα Προσθήκης Έργων / Μελετών Αναθέτουσας Αρχής 12

14 Για είναι δυνατή η εγγραφή έργου - μελέτης από το χρήστη Αναθέτουσας Αρχής πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία. Τα πεδία που αφορούν την προσθήκη έγου - μελέτης είναι τα παρακάτω: ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΜΕΛΕΤΗΣ: Εισάγετε ο τίτλος του Έργου (ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Σύντομη Περιγραφή του Έργου (ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Πεζά - ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ: Η κατηγορία στην οποία νήκει η συγκεκριμένη εγγραφή (1 για Μελέτη, 2 για Έργο) ΚΟΣΤΟΣ: Εισάγετε το Κόστος του Έργου. Το πεδίο με το χαρακτηρισμό «ΚΟΣΤΟΣ» πρέπει να έχει αριθμητική τιμή χωρίς το σύμβολο του Ευρώ και χωρίς διάκριση χιλιάδων ( μη επιτρεπτή τιμή θα πρέπει να καταχωρηθεί σαν ). Το σύμβολο υποδιαστολής είναι το [, ] ΕΓΙΝΕ ΚΛΗΡΩΣΗ : Στο πεδίο με το χαρακτηρισμό «ΕΓΙΝΕ ΚΛΗΡΩΣΗ» ο χρήστης της Αναθέτουσας Αρχής πρέπει να επιλέξει ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΛΗΡΩΣΗ όταν δεν γνωρίζει πότε και που θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση αλλά επιθυμεί να κάνει την καταχώρηση για τη σύμβαση έργου, μελέτης της συγκεκριμένης αναθέτουσας. Η επιλογή ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗ πρέπει να συνοδεύεται από τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα κλήρωσης. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα δημιουργεί αυτόματα ανακοίνωση σχετικά με την συγκεκριμένη κλήρωση η οποία είναι προσβάσιμη και στο κοινό μέσω της επιλογής «Ανακοινώσεις» (βλ. 2.4 Ανακοινώσεις) στη κεντρική οθόνη της εφαρμογής (ο χρήστης της Αναθέτουσας Αρχής για να δει την επιλογή καλείται να αποσυνδεθεί). Η τροποποίηση της τιμής του πεδίου από ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗ σε ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΛΗΡΩΣΗ έχει σαν αποτέλεσμα τη διαγραφή της συγκεκριμένης καταχώρησης μόνο από τον πίνακα ανακοινώσεων. ΤΟΠΟΣ: Ο τόπος που θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ, ΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ: Ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η Κλήρωση (ΕΤΟΣ/ΜΗΝΑΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ πχ 2017/10/24) και Ώρα που θα πραγματοποιηθεί η Κλήρωση (ΩΡΑ:ΛΕΠΤΑ πχ 20:45) αντίστοιχα. Β1. Διαδικασία Κλήρωσης Για κάθε εγγραφή του καταλόγου Έργα Μελέτες η κλήρωση πραγματοποιείται μέσω του τρίτου κατά σειρά εικονιδίου που υπάρχει στην πρώτη στήλη κάθε εγγραφής (εικονίδιο ). Το εικονίδιο της κλήρωσης είναι ενεργό μόνο όταν για την συγκεκριμένη εγγραφή το πεδίο «ΕΓΙΝΕ ΚΛΗΡΩΣΗ» έχει την τιμή ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗ δηλαδή όταν έχει ήδη προηγηθεί ανακοίνωση της κλήρωσης (Τόπος, Ημερομηνία, Ώρα). Επιλέγοντας το εικονίδιο της κλήρωσης, η κλήρωση πραγματοποιείται με την εμφάνιση ειδοποίησης. Ο χρήστης της Αναθέτουσας Αρχής καλείται να προχωρήσει στην κλήρωση μόνο όταν είναι σίγουρος για την ορθότητα των στοιχείων που έχει καταχωρήσει. Η κλήρωση πρέπει να γίνεται σε ημερομηνία και ώρα ίδια ή έστω μεταγενέστερη από τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στα πεδία «ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ» και «ΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ» η κλήρωση της συγκεκριμένης εγγραφής. 13

15 Σχήμα 14. Σελίδα Επιβεβαίωσης Κλήρωσης Η διαδικασία της κλήρωσης είναι μη αντιστρέψιμη και ο χρήστης της Αναθέτουσας Αρχής δεν μπορεί να την επαναλάβει παρά μόνο κατόπιν αποστολής σχετικού αιτήματος στους χειριστές της ΓΓΥ. Β2. Ακύρωση Κλήρωσης Σε περίπτωση ακύρωσης κλήρωσης ο χρήστης της Αναθέτουσας Αρχής οφείλει να επικοινωνήσει με τη ΓΓΥ στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα ( ) στη διεύθυνση με θέμα «Ακύρωση Κλήρωσης». Το μήνυμα πρέπει να περιλαβάνει τα στοιχεία του (Όνομα, Επώνυμο), να αποσταλεί από την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική του εγγραφή και να αναφέρει το λόγο για τον οποίο ζητήται η ακύρωση. Κατά την διαδικασία ακύρωσης ο χρήστης της ΓΓΥ πιθανόν να ζητήσει να αποσταλλούν σχετικά δικαιολογητικά. Οι εγγραφές για τις οποίες έγινε η κλήρωση παύουν να είναι προσβάσιμες μέσω της επιλογής «Έργα Μελέτες» (δεν εμφανίζονται στον κατάλογο με τις συμβάσεις έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της συγκεκριμένης αναθέτουσας ) και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή πλέον η τροποποίηση τους. Οι συγκεκριμένες εγγραφές είναι πλέον προσβάσιμες μόνο από την επιλογή «Αποτελέσματα» στην κεντρική οθόνη της εφαρμογής Γ. Αποτελέσματα Μέσω της επιλογής «Αποτελέσματα» εμφανίζεται ο κατάλογος με όλες τις συμβάσεις έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της συγκεκριμένης αναθέτουσας για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί η κλήρωση. Δεν μπορούν να τροποποιηθούν τα στοιχεία των εγγραφών ενώ είναι δυνατή η λήψη αρχείου με τα αποτελέσματα της κλήρωσης για να χρησιμοποιηθούν στην σύνταξη σχετικής έκθεσης μέσω του εικονιδίου (εικονίδιο ) που υπάρχει στην πρώτη στήλη κάθε εγγραφής. 14

16 Σχήμα 15. Σελίδα Καταλόγου Αποτελεσμάτων Κλήρωσης Δ. Αποσύνδεση Αποσύνδεση του χρήστη της Αναθέτουσας Αρχής από την εφαρμογή και επιστροφή του στη κεντρική οθόνη. 2.4 Ανακοινώσεις Μέσω της επιλογής «Ανακοινώσεις» εμφανίζεται ο κατάλογος με όλες τις συμβάσεις έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ανεξαρτήτου αναθέτουσας για τις οποίες έχει επιλεγεί τόπος και χρόνος κλήρωσης. Ο κατάλογος είναι προσβάσιμος χωρίς να απαιτείται σύνδεση στην εφαρμογή. Σχήμα 16. Σελίδα Καταλόγου Ανακοινώσεων Κλήρωσης Έργων / Μελετών Μέσω των φίλτρων αναζήτησης ο κατάλογος περιορίζεται και είναι πιο εύκολος ο εντοπισμός της εγγραφής ενδιαφέροντος (για παράδειγμα εισάγοντας στο πεδίο «Φίλτρα Αναζήτηση» ημερομηνία εμφανίζονται στον κατάλογο όλες οι ανακοινώσεις κληρώσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν την συγκεκριμένη ημερομηνία. 15

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Γενική Γραμματεία Υποδομών

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Γενική Γραμματεία Υποδομών Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Γενική Γραμματεία Υποδομών Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων Εγχειρίδιο Χρήσης Ιανουάριος 2018 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή...3 2 Στοιχεία Διεπαφής Χρήστη...3 3 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού Έκδοση 1.2 Περιεχόμενα 1. Είσοδος και Έξοδος από το Σύστημα... 3 2. Βοήθεια... 3 3. Αλλαγή Συνθηματικού... 3 4. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου e-παράβολο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου e-παράβολο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ E-ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) EfarE Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο T.E.B.A. ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ONLINE ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2012... 3 1. Διαδικασία Εγγραφής και Πρόσβασης... 3 1.1 Διαδικασία απόκτησης κωδικού πρόσβασης... 3 1.2 Διαδικασία υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Εγγραφή Χρηστών... 5 Εισαγωγή... 5 Κεφάλαιο 1. «Εγγραφή Νέου Χρήστη»... 5 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Π.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΈΚΔΟΣΗ 03.00 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝ Έκδοση Ημερομηνία Αιτιολογία Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Εκτύπωσης Εκκαθαριαστικού / Βεβαίωσης Αποδοχών και Πιστοποίησης Χρηστών Μέσω Internet

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Εκτύπωσης Εκκαθαριαστικού / Βεβαίωσης Αποδοχών και Πιστοποίησης Χρηστών Μέσω Internet ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Εκτύπωσης Εκκαθαριαστικού / Βεβαίωσης Αποδοχών και Πιστοποίησης Χρηστών Μέσω Internet Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή...3 1.1 Συμβατότητα Browser...3 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Φύλλα Μισθοδοσίας

Αναλυτικά Φύλλα Μισθοδοσίας Αναλυτικά Φύλλα Μισθοδοσίας Εγχειρίδιο Χρήσης ΚΕΠΥΕΣ 1 Περιεχόμενα ` ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ... 3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ... 3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ... 8 ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ... 12 Αλλαγή Email...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Draft version Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ... 5 1.1. Πρόσβαση... 5 1.2. Χρήστες... 5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΜΑ... 6 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ ΔΑ/ΕΦ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ ΔΑ/ΕΦ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ ΔΑ/ΕΦ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Εγχειρίδιο Υποστήριξης Χρηστών Υποσυστήµατος Διαχείρισης Κύκλου Ζωής Φοιτητών Εγγραφή Φοιτητή

Πανεπιστήµιο Πατρών Εγχειρίδιο Υποστήριξης Χρηστών Υποσυστήµατος Διαχείρισης Κύκλου Ζωής Φοιτητών Εγγραφή Φοιτητή Πανεπιστήµιο Πατρών Εγχειρίδιο Υποστήριξης Χρηστών Υποσυστήµατος Διαχείρισης Κύκλου Ζωής Φοιτητών Εγγραφή Φοιτητή Εγγραφή Φοιτητή - Σεπτέµβριος 2018 Σελίδα 1 / 8 1. Εγγραφή Φοιτητή 1.1 Συµπλήρωση Αίτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ για συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ για συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική Πράξη Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΛ. 2 ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται, 1. Πλοηγός ιστοσελίδων (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Netscape Navigator), 2. Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες»

«Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» (MIS: 439851) Σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού για εμβολιασμό στα Κέντρα Υγείας. Εγχειρίδιο χρήστη Έκδοση 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού

Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία με θέμα: Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού Καραγιάννης Ιωάννης Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ Εγχειρίδιο Χρήσης Διαχειριστή Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών στο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών Κεντρικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Πανεπιστήμιο Πατρών. Εγχειρίδιο Υποστήριξης Χρηστών. Υποσυστήματος Διαχείρισης Κύκλου Ζωής Φοιτητών. Αίτηση Εισαγωγής Φοιτητή

ΖΩΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Πανεπιστήμιο Πατρών. Εγχειρίδιο Υποστήριξης Χρηστών. Υποσυστήματος Διαχείρισης Κύκλου Ζωής Φοιτητών. Αίτηση Εισαγωγής Φοιτητή Πανεπιστήμιο Πατρών Εγχειρίδιο Υποστήριξης Χρηστών Υποσυστήματος Διαχείρισης Κύκλου Ζωής Φοιτητών Αίτηση Εισαγωγής Φοιτητή ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.1/2010 για το Έργο «Το Ψηφιακό Άλμα του Πανεπιστημίου Πατρών:

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------------ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Συστήματος Διαχείρισης & Διακίνησης Εγγράφων DocuTracks

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Συστήματος Διαχείρισης & Διακίνησης Εγγράφων DocuTracks ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Συστήματος Διαχείρισης & Διακίνησης Εγγράφων DocuTracks Dataverse Ltd. Αθήνα, 10/08/2014 Σελίδες: 40 Έκδοση: 1.3 Όνομα : DocuTracks Admin Manual Σελίδα : 2 από 40 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.1 2012 Τμήμα Οργάνωσης & Πληροφορικής - 1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ενιαίας Ψηφιακής Εξυπηρέτησης Αιτημάτων Πολιτών «ΑΠΛΟ» 1.

Σύστημα Ενιαίας Ψηφιακής Εξυπηρέτησης Αιτημάτων Πολιτών «ΑΠΛΟ» 1. Σύστημα Ενιαίας Ψηφιακής Εξυπηρέτησης Αιτημάτων Πολιτών «ΑΠΛΟ» 1. Εγχειρίδιo Χρήσης Συστήματος 1 Ψηφιακές"Υπηρεσίες Μίας Στάσης"ΥΕΚΑΠ» ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικής Αίτησης

Οδηγός Ηλεκτρονικής Αίτησης Οδηγός Ηλεκτρονικής Αίτησης Στο εγχειρίδιο αυτό περιλαμβάνονται οδηγίες σχετικά με την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ, ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ19/20

ΑΝΑΚΤΗΣΗ, ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ19/20 Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική Πράξη Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) ΑΝΑΚΤΗΣΗ, ΑΠΟΚΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα...4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμεένο Πληροφοριακοέ Συέ στημα Διαχειέρισης Προσωπικουί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαιίδευσης (ΟΠΣΥΔ) Εγχειριίδιο Εγγραφηή ς & Συή νδεσης

Ολοκληρωμεένο Πληροφοριακοέ Συέ στημα Διαχειέρισης Προσωπικουί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαιίδευσης (ΟΠΣΥΔ) Εγχειριίδιο Εγγραφηή ς & Συή νδεσης Ολοκληρωμεένο Πληροφοριακοέ Συέ στημα Διαχειέρισης Προσωπικουί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαιίδευσης (ΟΠΣΥΔ) Εγχειριίδιο Εγγραφηή ς & Συή νδεσης χρηή στη συστηή ματος ΟΠΣΥΔ Ιούνιος 2016 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Δεν αφορά τους Αναθέτοντες Φορείς του Βιβλίου ΙΙ

Δεν αφορά τους Αναθέτοντες Φορείς του Βιβλίου ΙΙ Έναρξη ισχύος του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.) της παρ 6 του άρθρου 118 Ν.4412/16 μέσω του οποίου διενεργούνται υποχρεωτικά οι ηλεκτρονικές κληρώσεις για την απευθείας ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ EfarE Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο T.E.B.A. ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Φορέα

Εγχειρίδιο εγγραφής Φορέα Εγχειρίδιο εγγραφής Φορέα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διαδικασία Εγγραφής Φορέα στο Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών (Σ.Δ.Χ.)... 2 1 1. Διαδικασία Εγγραφής Φορέα στο Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών (Σ.Δ.Χ.) Ο χρήστης μεταβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΕΣ)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΕΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Π.Σ. Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Μέτρο 2.2.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Μέτρο 2.2.1 On line ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μέτρο 2.2.1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 3 1.1 Υποχρεωτικά Πεδία... 3 1.2 Βοηθητική Λίστα Τιμών (drop down list)... 3 1.3 Αναζήτηση... 3 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Έκδοση: 01.00 22/11/2013 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διαγωνισμός... 3 1.1 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "Έμποροι Ζώντων Ζώων (Για τους εμπόρους)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Έμποροι Ζώντων Ζώων (Για τους εμπόρους) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "Έμποροι Ζώντων Ζώων (Για τους εμπόρους) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου e-παράβολο έκδοση v3.0 (07-02-2018) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ II 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΗΣ «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων(κομφουζιο)» (Οδηγίες προς τον Αιτούντα)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΗΣ «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων(κομφουζιο)» (Οδηγίες προς τον Αιτούντα) ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΗΣ 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων(κομφουζιο)» (Οδηγίες προς τον Αιτούντα) ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διαδικασία εγγραφής ΟΝ LINE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ Ν.3908/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Εγγραφή στο σύστημα...3 2. Είσοδος στο σύστημα...4 3. Υποβολή Αίτησης...6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ, ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ, ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική Πράξη Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) ΑΝΑΚΤΗΣΗ, ΑΠΟΚΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 2. Δημιουργία Λογαριασμού Νέου Χρήστη στο ΠΣΔΜ... 1 3. Σύνδεση Χρήστη στο ΠΣΔΜ... 3 3.1. Ανάκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Εφαρμογής Μητρώου και Εκπαίδευση» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Έλεγχος Συστήματος & Λογισμικού Μητρώου ΑμεΑ

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Εφαρμογής Μητρώου και Εκπαίδευση» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Έλεγχος Συστήματος & Λογισμικού Μητρώου ΑμεΑ 1 ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Εφαρμογής Μητρώου και Εκπαίδευση» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Έλεγχος Συστήματος & Λογισμικού Μητρώου ΑμεΑ Π.6. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΗΤΡΩΟ ΑΜΕΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΩΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Π. Έκδοση: 1.00 11/11/2013 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΛ. 2 ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω

ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω Έκδοση 1.0 12 Ιανουαρίου 2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 25978/04.08.2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ : Προσαρμογή, Ανάπτυξη, Έλεγχος και Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

ΘΕΜΑ: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ Τμήμα : γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα... 4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... Περιεχόμενα 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 6 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μέσω της διαδικτυακής πύλης του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. e-παράβολο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. e-παράβολο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ e-παράβολο Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ Εγχειρίδιο Χρήσης Διαχειριστή Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών στο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών Κεντρικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης 17/4/2015 Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 1. Οθόνη εισόδου στην εφαρμογή βελτίωσης περιεχομένου Δηλώσεων Ε9 Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται να συμπληρωθούν (Εικόνα 1): Ο Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό Εγχειρίδιο Χρήσης. για Οικονομικούς Φορείς

Συνοπτικό Εγχειρίδιο Χρήσης. για Οικονομικούς Φορείς Συνοπτικό Εγχειρίδιο Χρήσης για Οικονομικούς Φορείς Υποβολή δήλωσης συμμετοχής σε εκπαίδευση Υποβολή αιτήματος παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών Υποβολή ένστασης/προδικαστικής προσφυγής Πεδίο Εφαρμογής:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας"

Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας" ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχική Οθόνη...2 Εγγραφή Χρήστη...3 Εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

https://www.eopyykmes.gr

https://www.eopyykmes.gr https://www.eopyykmes.gr Πρόσβαση στην εφαρμογή Για να πραγματοποιηθεί πρόσβαση στο σύστημα, ο/η φαρμακοποιός πρέπει να πληκτρολογήσει στην γραμμή διεύθυνσης (address bar) του περιηγητή (browser) την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΚΟΗΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΗΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Σημεία αναζήτησης του Χρήστη στη Σελίδα Διεπαφής Σύνδεσμος Χρήστες (από το μενού στην κορυφή

Διαβάστε περισσότερα

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1 «Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 1.1 Πίνακας περιεχομένων 1. Λειτουργικότητα Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.1. Δημιουργία Χρήστη Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.2. Εισαγωγή Προσωπικών σας Στοιχείων στο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login Screen...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού 1. Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει την επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Ο.Φ. (http://www.eof.gr) μέσω του διαθέσιμου προγράμματος πλοήγησης, του υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΓΑΜΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΓΑΜΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΓΑΜΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ Σελίδα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακας περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 2 ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Ελεγχος Διακίνησης Ζώων & Κρέατος

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Ελεγχος Διακίνησης Ζώων & Κρέατος ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 (9) Εγχειρίδιο Εφαρμογής Ελεγχος Διακίνησης Ζώων & Κρέατος ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2 (9) Copyright Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 2012 - Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 3 2

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγγραφής Ραδιοφωνικών Σταθμών

Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγγραφής Ραδιοφωνικών Σταθμών Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών Εγχειρίδιο Χρήσης Εγγραφής Ραδιοφωνικών Σταθμών Μάρτιος 2015 Έναρξη Λειτουργίας Διαδικτυακής Εφαρμογής για τη δήλωση κεραιοσυστημάτων ραδιοφωνικών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1.1 Τρόπος σύνδεσης μέσω site ΤΜΕΔΕ Στο εικονίδιο ΤΜΕΔΕ e-εγγυητικές πατώντας το κουμπί «άνοιγμα της εφαρμογής, μας ανοίγει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Εγχειρίδιο Χρήσης. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Εγχειρίδιο Χρήσης για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΜΕΛΕΤΗΣ/ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - Ανοικτές διαδικασίες με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή» Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή

Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή 1. Δημιουργία Αίτησης Εισαγωγής Μεταπτυχιακού / Διδακτορικού Φοιτητή 1.1 Συμπλήρωση Αίτησης Εισαγωγής Φοιτητή από την Δικτυακή Πύλη 1.1.1. Σκοπός Οι

Διαβάστε περισσότερα

Αφού ολοκληρώσετε την ενημέρωση των στοιχείων στις λίστες, μπορείτε να καταχωρήσετε τη διασάφηση εισαγωγής.

Αφού ολοκληρώσετε την ενημέρωση των στοιχείων στις λίστες, μπορείτε να καταχωρήσετε τη διασάφηση εισαγωγής. Καταχώρηση στοιχείων διασάφησης εισαγωγής Αφού ολοκληρώσετε την ενημέρωση των στοιχείων στις λίστες, μπορείτε να καταχωρήσετε τη διασάφηση εισαγωγής. Από το αρχικό μενού του συστήματος επιλέγετε Δηλώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ www.dimosdelfon.gr/egov ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Δελφών Σελίδα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων 2 Αρχική Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

1 Ος ΚΥΚΛΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1 Ος ΚΥΚΛΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 10.2.2.03.01

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Πρακτικής Άσκησης Εγχειρίδιο χρήσης Φοιτητή

Σύστημα Πρακτικής Άσκησης Εγχειρίδιο χρήσης Φοιτητή Σύστημα Πρακτικής Άσκησης Εγχειρίδιο χρήσης Φοιτητή Σύντομη περιγραφή και σειρά εικόνων για την χρήση του Πληροφοριακού Υποσυστήματος της Πρακτικής Άσκησης από τους Φοιτητές Έκδοση: 2.0 Ημερομηνία 10/02/2017

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Υποψήφιοι

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Υποψήφιοι Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Υποψήφιοι 1 Δημιουργία Λογαριασμού και Είσοδος στο Σύστημα Για να εγγραφείτε στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος «Απέλλα» ως Υποψήφιος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 3.0 Δεκέμβιος 2014 1 Περιεχόμενα 1

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού- URegister

Υπηρεσία Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού- URegister Υπηρεσία Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού- URegister Η Υπηρεσία Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού- URegister έχει ως στόχο την ενεργοποίηση του λογαριασμού ενός χρήστη στην Κεντρική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΟΥ 11 «Βιολογικά» (Οδηγίες προς τον Αιτούντα)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΟΥ 11 «Βιολογικά» (Οδηγίες προς τον Αιτούντα) ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΟΥ 11 «Βιολογικά» (Οδηγίες προς τον Αιτούντα) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διαδικασία εγγραφής ΟΝ LINE χρήστη... 3 2. Διαδικασία απώλειας κωδικού... 12 2 1. Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ - Διαχείριση αίτησης μετά την Έκδοση της Απόφασης

Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ - Διαχείριση αίτησης μετά την Έκδοση της Απόφασης Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ - Διαχείριση αίτησης μετά την Έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής Έκδοση 1 η / Ιούλιος 2018 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφιακής Υπηρεσίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφιακής Υπηρεσίας Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφιακής Υπηρεσίας "Αιτήσεις Εισαγωγής Ενδοκοινοτικής Απόκτησης και Εγχώριας Παραγωγής Λιπασμάτων και Πρώτων Υλών" ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ e-παράβολο Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αναγνώρισης/Αντιστοιχίας Μαθημάτων. Εγχειρίδιο Χρήσης Φοιτητές

Σύστημα Αναγνώρισης/Αντιστοιχίας Μαθημάτων. Εγχειρίδιο Χρήσης Φοιτητές Σύστημα Αναγνώρισης/Αντιστοιχίας Μαθημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης Φοιτητές Πίνακας Περιεχομένων Σκοπός του συστήματος... 2 Σύνδεση στο σύστημα... 2 Γενικές Οδηγίες... 2 Λειτουργίες Συστήματος... 2 Αίτημα Αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

eδαπυ Αναγγελίας Αιμοκάθαρσης

eδαπυ Αναγγελίας Αιμοκάθαρσης eδαπυ Αναγγελίας Αιμοκάθαρσης Εφαρμογή ενιαίας αναγγελίας και υποβολής Αιμοκαθάρσεων και Υλικών. Συνδέεστε στην διαδικτυακό τόπο του ΕΟΠΥΥ από τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://apps.ika.gr/ehaemomxamtn Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

Υποσύστημα Πρακτικής Άσκησης Εγχειρίδιο χρήσης Φοιτητή

Υποσύστημα Πρακτικής Άσκησης Εγχειρίδιο χρήσης Φοιτητή Υποσύστημα Πρακτικής Άσκησης Εγχειρίδιο χρήσης Φοιτητή Σύντομη περιγραφή και σειρά εικόνων για την χρήση του Πληροφοριακού Υποσυστήματος της Πρακτικής Άσκησης από τους Φοιτητές Έκδοση: 1.2 Ημερομηνία 26/2/2012

Διαβάστε περισσότερα