ΗΜΕΡ. ΗΜΟΣ.ΣΤΟΝ ΗΜΕΡ.ΤΥΠΟ ΗΜΕΡ. ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΑΙ ΟΧΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο Π 6/15

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΕΡ. ΗΜΟΣ.ΣΤΟΝ ΗΜΕΡ.ΤΥΠΟ ΗΜΕΡ. ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΑΙ ΟΧΙ ---------- 5-5-2015. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο Π 6/15"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ν Ιωνία η ΥΓΕIΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ Πρωτ 9587 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Αγ. Όλγας 3-5 Ν. Ιωνία Τ.Κ Τµήµα Οικονοµικού. Γραφείο Προµηθειών. Πληροφορίες:M.Σαλµατάνης Τηλέφωνο: Fax: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΓΜΑ ΗΜΕΡ.ΑΠΟΣΤ.ΓΙΑ ΗΜΟΣ.ΕΦ.ΕΟΚ ΗΜΕΡ. ΗΜΟΣ.ΣΤΟΝ ΗΜΕΡ.ΤΥΠΟ ΗΜΕΡ. ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΑΙ ΟΧΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο Π 6/15 Πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια και εγκατάσταση τριών (3) λεβήτων θέρµανσης για τις ανάγκες του Νοσοκοµείου. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Το Ν. 2889/2001 «Βελτίωση & εκσυγχρονισµός του ΕΣΥ και άλλες διατάξεις». 2. Το Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». 3.Το Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 4. Το Π.. µε αριθµό 60/70 «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» 5. Το Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 134 / ) όπως ισχύει σήµερα. 6.Την από (1 η Έκτ Συν Θεµ Α14) απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου 7.Το αρ πρωτ 4919/ έγγραφο του Προϊστάµενου /νσης Τεχνικής Υπηρεσία του Νοσοκοµείου 8. Την από (7 η Συν Θεµ Α4) απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΥΜΕ Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια και εγκατάσταση τριών (3) λεβήτων θέρµανσης για τις ανάγκες του Νοσοκοµείου προϋπολογιζόµενης δαπάνης ,00 ευρώ. συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. (Προδιαγραφές του ζητούµενου παρατίθεται στο άρθρο 11 της ιακήρυξης). Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την ηµέρα Tρίτη και ώρα στο αµφιθέατρο του Νοσοκοµείου ενώπιον αρµόδιας επιτροπής που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό. Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ' αυτούς, µέσα 1

2 σε τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την λήψη της σχετικής αίτησης. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια. Αυτοί που δικαιούνται, σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Π.. 118/07, να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν. ΑΡΘΡΟΝ 1ο ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Στον διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος. 1. Τα Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα. 2. Συνεταιρισµοί. 3. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 4. Κοινοπραξίες Προµηθευτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Χρόvoς και τρόπος υποβολής προσφορών Κατάρτιση και περιεχόµενο προσφορών 1.1. Οι ενδιαφερόµενοι να συµµετάσχουν στov διαγωνισµό πρέπει vα υπoβάλoυv εµπροθέσµως την πρoσφoρά τους µε τα απαραίτητα δικαιoλoγητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 11 και 12 του Κανονισµού Προµηθειών ηµοσίου (Π.. 118/2007) Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στο Νοσοκοµείο µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι τη λήξη της καθοριζόµενης από τη διακήρυξη προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την καθοριζόµενη από τη διακήρυξη ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν Οι προσφορές θα υποβάλλονται συνταγµένες στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) αντίγραφα, και µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο, στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια Ο αριθµός της διακήρυξης Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού Τα στοιχεία του αποστολέα Οι προσφορές υπογράφονται από τον προσφέροντα ή τον τυχόν ορισθέντα αντιπρόσωπό του. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η προσφορά υπογράφεται από κάθε µέλος της ή, διαφορετικά, από τον τυχόν ορισθέντα εκπρόσωπό τους Μέσα στov κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς τoπoθετoύvται: Τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής εις διπλούν (πρωτότυπα ή αντίγραφα µε την ένδειξη πρωτότυπα δικαιολογητικά συµµετοχής και φωτοτυπία αυτών µε την ένδειξη αντίγραφα δικαιολογητικών συµµετοχής ) Χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο oπoίoς περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς εις διπλούν ( πρωτότυπα ή αντίγραφα µε την ένδειξη τεχνική περιγραφή πρωτότυπο και φωτοτυπία αυτών µε την ένδειξη τεχνική προσφορά αντίγραφο )Ειδικότερα, στο φάκελο αυτό τοποθετούνται κατά περίπτωση διαγωνισµού τα παρακάτω : 2

3 α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ 4 του άρθρου 8 του ν 1599/1986 µε την οποία θα δηλώνεται ότι ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδοµή (ειδικευµένο προσωπικό τεχνικά µέσα κ.λ.π ) για την εκτέλεση της σύµβασης β. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, από την Αρµόδια Υπηρεσία και σε περίπτωση που ο συµµετέχων έχει την έδρα του εκτός Νοµού Αττικής και άδεια λειτουργίας του υποκαταστήµατος στο Νοµό Αττικής, εφόσον υπάρχει. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε µέλος της. Στα περιεχόµενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς Χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εις διπλούν ( πρωτότυπη µε την ένδειξη οικονοµική προσφορά πρωτότυπη και φωτοτυπία αυτής µε την ένδειξη οικονοµική προσφορά αντίγραφο ), στον οποίο τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, τα oικovoµικά στοιχεία της προσφοράς. Πιο συγκεκριµένα: α. Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια από την οικονοµική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαµορφωµένη σύµφωνα µε όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη. β. Οι τιµές περιλαµβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόµενοι φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, κόστος εκτελωνισµού, νόµιµες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. γ. Σε περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονοµικής προσφοράς η ένδειξη «ΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιµής, ακόµη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΩΡΕΑΝ», θεωρείται αµάχητος ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. ικαιολογητικά Συµµετοχής : α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), πρέπει: 2.1 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχουν οι προσφέροντες. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση: 1. για κάποιο τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2). 3

4 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48). νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76), η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α 305). 2. για κάποιο από τα αδικήµατα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας 3. για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: 1. Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή 2. ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: 1. Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.. 60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συµβιβασµού ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συµβιβασµού, 2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι: 1. ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 2. φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης καθώς και δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 4

5 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία (Πρωτόκολλο του Νοσοκοµείου) µέχρι την και ώρα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ηµέρα Τρίτη και ώρα Προσφορές πού υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσµα θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγµατος, επιτρέπεται η αποστολή του σύµφωνα µε τα οριζόµενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όµως ότι τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία µέχρι τέσσερις (4) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στον φάκελο προσφοράς µε τα τεχνικά στοιχεία. Οι προσφερόµενες υπηρεσίες πρέπει να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. Οι συµµετέχοντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός αν κατά περίπτωση στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχονται. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον της επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. Η αποσφράγιση της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα γίνει την ηµέρα και ώρα διενέργειας ( ώρα 11:00 ) του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο διενέργειας του διαγωνισµού. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. Επίσης απορρίπτονται σαν απαράδεκτες προσφορές για µέρος της ποσότητας που προκηρύχθηκε καθώς και προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από τη διακήρυξη. Μετά την κατάθεση της προσφοράς κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών ή ανά ζητούµενο είδος. ιευκρινήσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από αρµόδιο όργανο ΑΡΘΡΟ 2 ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπ' όψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία όταν για την τελική επιλογή του προµηθευτή κριτήριο είναι µόνο η χαµηλότερη τιµή: Αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στα στοιχεία ι και ιι παρ 2 εδ α του άρθρου 20 του Π 118/07 η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προµηθευτή µε την χαµηλότερη τιµή, εκ των προµηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή και που είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για (90) ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη διενέργειας του διαγωνισµού. 5

6 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν από τη λήξη αυτής. ΑΡΘΡΟ 3ο ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ :Η τιµή θα δίνεται σε ευρώ και θα αναγράφεται στην προσφορά ολογράφως και αριθµητικώς ΑΡΘΡΟ 4ον ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο,µε γνωµοδότησή του, µπορεί να προτείνει: α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση µεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζοµένου από τη διακήρυξη ποσοστού απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προµηθευτή. β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. γ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης. δ. Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόµενη Υπηρεσία για να προβεί στην πραγµατοποίηση της προµήθειας. ε. Την κατανοµή της προς προµήθεια ποσότητας εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, µεταξύ περισσοτέρων µειοδοτών µε ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης µεταξύ αυτών, για την επιλογή του προµηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προµηθευτής επιλέγεται µε κλήρωση. στ. Ματαίωση της προµήθειας. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται σαν συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. Ο Προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 7ο ΠΛΗΡΩΜΗ - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Η πληρωµή της αξίας των υλικών θα γίνεται εντός τριµήνου από την έκδοση των τιµολογίων και µετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξόφληση του µειοδότη είναι τα παρακάτω: 1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 2. Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 3. Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή αν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ ΑΡΘΡΟ 8 Ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 6

7 Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συµµετοχής. Απαιτείται εγγυητική ύψους 2% επί της καθαρής αξίας για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης η οποία θα επιστραφεί στον δικαιούχο µετά την εκπλήρωση όλων των συµβατικών του υποχρεώσεων. ΑΡΘΡΟ 9ο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Οι κρατήσεις που θα βαρύνουν τον προµηθευτή είναι α). Ποσοστό 2% επί της καθαρής αξίας Ν 3580/07 β). Φόρος 4% αρ. 24 Ν 2198 / γ). Ποσοστό 0,10% υπέρ ΕΑΑ ΗΣΥ Ο Φ.Π.Α. καθώς και τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκοµείο µας. ΑΡΘΡΟ 10ο ΓΕΝΙΚΑ Απαραίτητα µε ποινή απόρριψης πρέπει να αναφέρονται στις προσφορές η χώρα καταγωγής των προσφεροµένων υλικών το εργοστάσιο κατασκευής και ο τόπος εγκατάστασης του. Για ότι δεν προβλέπεται από τη διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.. 118/07 µε τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους. ΑΡΘΡΟ 11ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Γενικά 1. Η τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση των τριών χαλύβδινων λεβήτων θέρμανσης ονομαστικής απόδοσης kcal/h. έκαστος μεικτής καύσης (πετρελαίου και αερίου) του νέου κτιρίου του νοσοκομείου. 2. Εγκατάσταση λέβητα Αποσύνδεση ηλεκτρική, υδραυλική και από το δίκτυο του φυσικού αερίου των δυο παλαιών λεβήτων και των καυστήρων. Αποξήλωση των δυο παλιών λεβήτων και απομάκρυνσή τους από το χώρο του νοσοκομείου. Ανακατασκευή νέων βάσεων από σκυρόδεμα ύψους 10 εκ. σύμφωνα με την υπόδειξη της επίβλεψης. Εγκατάσταση των νέων λεβήτων στις βάσεις. Σύνδεση των λεβήτων με τα δίκτυα (νερού, ρεύματος, φυσικού αερίου και αεραγωγών καυσαερίων ) και διαμόρφωση των δικτύων όπου απαιτείται. Εγκατάσταση των υπαρχόντων καυστήρων τύπου RIELLO RLS 120 MX στους λέβητες. 7

8 Ο κάθε καυστήρας θα προσαρμοστεί στη μπροστινή πλάκα του λέβητα με τρόπο που θα εξασφαλίζει την εύκολη αποσυναρμολόγησή του και με παρεμβολή στεγανοποιητικού δακτυλίου: α) μεταξύ του καυστήρα και της πλάκας στήριξης στον λέβητα β) μεταξύ της πυροδομής και της φλογοκεφαλής του καυστήρα θα επιτυγχάνει την απόλυτη στεγανότητα. Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη της στεγανότητας θα είναι άνευ αμιάντου (π.χ. κεραμοβάμβακας). Αλλαγή των ψεκαστήρων (μπεκ) στους καυστήρες διπλού καυσίμου (αερίου και πετρελαίου) σύμφωνα με τα μεγέθη των νέων λεβήτων. Ρυθμίσεις, δοκιμές κάθε συγκροτήματος και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Έκδοση πιστοποιητικών καυσαερίων για τους λέβητες. Χαλύβδινος λέβητας Ο κάθε λέβητας θα είναι επιδαπέδιος, χαλύβδινος χαμηλών θερμοκρασιών με θάλαμο καύσης τριών διαδρομών και αναστροφής καυσαερίων βάση DIN EN303/EN14394 για καύση πετρέλαιο αερίου. Ο κάθε λέβητας θα είναι ονομαστικής απόδοσης kcal/h. Ο κάθε λέβητας θα είναι κατάλληλος για καύση πετρελαίου τύπου EL βάση DIN 51603, και για καύση φυσικού αερίου ή υγραερίου βάση DVGW (Code of Practice G260), όπως και για όλους τους πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου και αερίου με πιστοποίηση ΕΝ267Η ΕΝ 676, ή εναλλακτικά με πιστοποίηση CE. Ο ολικός βαθμός απόδοσης του κάθε λέβητα θα είναι τουλάχιστον 92 % και άνω, για φορτία από 50% μέχρι 100% του ονομαστικού φορτίου, και δεν θα εμφανίζει αιθάλη καπνού περισσότερο από ένα (1) βαθμό της κλίμακας Bakara. Ο χώρος καύσης του λέβητα θα διαμορφώνεται κατάλληλα ώστε να εμφανίζει τον απαιτούμενο όγκο για την τέλεια καύση της υπό πλήρες φορτίο αναγκαίας ποσότητας πετρελαίου και αερίου χωρίς υπερφόρτωση. Ο κάθε λέβητας θα διαθέτει μεγάλη εμπρόσθια πόρτα με δυνατότητα ανοίγματος δεξιά ή αριστερά για εύκολη πρόσβαση κατά την διάρκεια της συντήρησης ή του ελέγχου. Οι διαδρομές των καυσαερίων θα είναι ελεγχόμενες για καθαρισμό, επιπλέον δε η ταχύτητα των καυσαερίων θα διατηρείται σε όλα τα σημεία της διαδρομής μεγάλη ώστε να επιτυγχάνεται αυτοκαθαρισμός των επιφανειών με ελάττωση της επικαθήμενης αιθάλης. Ο λέβητας θα είναι κατασκευής και αντοχής για πίεση συνεχούς λειτουργίας 6 bar και πίεση δοκιμής 8 bar και άνω που θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικό αρμόδιας κρατικής αρχής. Ο λέβητας θα έχει μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 90 C Τα ελάσματα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των λεβήτων να είναι ειδικής ποιότητας για λέβητες, τα δε πάχη αυτών που χρησιμοποιούνται να είναι επαρκή για την προβλεπόμενη λειτουργία και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή (ASME, DIN, κτλ.). Όπου κατά την κατασκευή απαιτείται συγκόλληση θα είναι αποκλειστικά με ηλεκτροσυγκόλληση. Ο λέβητας θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ και θα έχει: οπές καθαρισμού του εσωτερικού του και των αεριαυλών και οπές ασφαλείας για την υπερπίεση στο χώρο της καύσης. 8

9 Ο λέβητας να φέρει παρατηρητήριο φλόγας με πυρίμαχο γυαλί. Πλάκα για την προσαρμογή του καυστήρα, χαλύβδινη ή χυτοσιδηρή με την αντίστοιχη οπή. Μανόμετρο κλίμακας 0-10 atm σε ειδική υποδοχή και θερμόμετρο εμβάπτισης κλίμακας ο C, προφυλασσόμενο μέσα σε σωληνίσκο με σχισμή. Εκκενωτικό σφαιρικό κρουνό στο κάτω μέρος ορειχάλκινο ή χυτοσίδηρο με σύστημα ταχείας εκκένωσης και ευχερούς χρήσης. Στόμιο λήψης θερμού νερού. Στόμιο σύνδεσης και επιστροφής του θερμού νερού. Το κύριο σώμα του λέβητα θα φέρει εξωτερική θερμική μόνωση πάχους 5 cm και άνω, με επικάλυψη από έλασμα λαμαρίνας με κατάλληλη αντισκουριακή προστασία. Μανόμετρο με δικλείδα ελέγχου και δοκιμής. Βάση από σκυρόδεμα σύμφωνα με τις υποδείξεις του εργοστασίου κατασκευής του. Βαλβίδα ασφαλείας. Ασφαλιστικό έναντι έλλειψης νερού στο λέβητα που επενεργεί στον καυστήρα με βοηθητικές επαφές για τη σήμανση συναγερμού. Πρεσσοστάτη ελάχιστης επιτρεπτής πίεσης στο λέβητα που επενεργεί στον καυστήρα. Διάταξη δοκιμής και ελέγχου πληρότητας του λέβητα. Διαχωριστή (εξαεριστικό) αέρα εξοπλισμένο με αυτόματα εξαεριστικά διαμέτρου ίσης με τη διάμετρο αναχώρησης του ζεστού νερού. Ο ανάδοχος, πριν την παραγγελία και την προσκόμιση των λεβήτων, οφείλει να υποβάλλει προς έγκριση στην επιτροπή ελέγχου έντυπο ή σχέδιο του κατασκευαστή όπου θα φαίνονται: η συγκρότηση και οι διαστάσεις των λεβήτων. τα χρησιμοποιούμενα για την κατασκευή υλικά κατά είδος και διαστάσεις (πάχος). η κατασκευή του μονωτικού περιβλήματος και του προστατευτικού μανδύα. οι θέσεις των στομίων αναχώρησης και επιστροφής θερμού νερού και του κρουνού εκκένωσης. Ο λέβητας θα παραδοθεί από τον κατασκευαστή πλήρως συναρμολογημένος, ώστε να είναι έτοιμος για τοποθέτηση. Για να τεθεί σε λειτουργία θα πραγματοποιηθούν οι συνδέσεις με τα δίκτυα ύδρευσης, καυσίμου, αποχέτευσης και της καπνοδόχου μέσω καπναγωγού. Μετά την σύνδεση του λέβητα με την καπνοδόχο θα γίνει θερμομόνωση στα σημεία σύνδεσης ή ανακατασκευής. Στο επάνω μπροστινό τμήμα του λέβητα σε ειδική πλάκα τοποθετούνται τα όργανα μέτρησης και ελέγχου ήτοι μανόμετρο, θερμόμετρο, θερμοστάτη εμβάπτισης ανώτατου ορίου. Ο κάθε λέβητας θα συνεργάζεται με τους υπάρχοντες καυστήρες RIELLO RLS 120 MX. 3. Γενικοί όροι Κάθε προμηθευτής θα προσκομίσει στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς του πλήρη τεχνικά στοιχεία των προτεινόμενων μηχανημάτων. Είναι απαραίτητη η επίσκεψη κάθε προμηθευτή στο αναφερόμενο κτίριο για να λάβει γνώση για τις συνθήκες του έργου. 9

10 Κάθε προµηθευτής θα συµπεριλάβει στο φάκελο των δικαιολογητικών, επί ποινής απορρίψεως, την βεβαίωση επίσκεψης του έργου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους νόµους, διατάγµατα, αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται µέσω της υπηρεσίας αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων (λήψη όλων των ατοµικών µέσων προστασίας και των µέτρων υγείας και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχηµάτων του προσωπικού, κ.λπ.). Επίσης, το προσωπικό, κάθε ειδικότητας, θα φέρει όλες τις απαιτούµενες επαγγελµατικές άδειες ανάλογα µε το είδος της εργασίας που πραγµατοποιεί ενώ υποχρέωση του ανάδοχου αποτελεί και ο ορισµός - παρουσία τεχνικού ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια του έργου Συµφώνα µε την Τ.Ο.ΤΕΕ 2421 κάθε λέβητας κεντρικής θερµάνσεως θα φέρει πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία: 1) Ο τύπος του λέβητα 2) Το έτος κατασκευής 3) Η ονοµαστική ισχύς του λέβητα, για κάθε καύσιµο που επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί σε kw (η kcal). 4) Μέγιστη επιτρεπόµενη πίεση λειτουργίας στον λέβητα, σε Pa (η bar). 5) Μέγιστη επιτρεπόµενη θερµοκρασία του ζεστού νερού, σε C. 6) Η πίεση δοκιµής του λέβητα, σε Pa (η bar). Ο ανάδοχος υποχρεούστε κατά την τελική παράδοση των λεβήτων να παραδώσει στην επίβλεψη της μετρήσεις από των πιστοποιημένο ηλεκτρονικό μετρητή όπου θα αναφέρεται σε εκτύπωση (από των μετρητή) ο βαθμός απόδοσης. Ο καταγραμμένος βαθμός απόδοσης από πιστοποιημένο ηλεκτρονικό μετρητή πρέπει να είναι σύμφωνος με αυτών του κατασκευαστή. 4. Ποιότητα υλικών Οι προσφερόμενοι λέβητες θα είναι άριστης ποιότητας, και θα συνοδεύονται από αναλυτική τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή. Οι λέβητες θα τοποθετηθούν αφού προηγουμένως διαπιστωθεί η καταλληλότητα και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής προσφοράς. Σε περίπτωση που υπάρχει ασυμφωνία των λεβήτων με τις περιγραφές και προδιαγραφές ο προμηθευτής οφείλει να τους αντικαταστήσει. Ο λέβητας θα είναι δοκιμασμένος για συνεχή λειτουργία στης κλιματικές συνθήκες της Ελλάδας και θα φέρνει πιστοποίηση CE χώρας μέλος της Ε.Ε. 5. Εγγύηση Ο προμηθευτής θα υποβάλλει έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών για τα προσφερόμενα μηχανήματα για κάθε βλάβη που θα προκύψει. 10

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ -ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αρ. Σύµβασης ΣΥΜΒΑΣΗ ποσού ευρώ µε ΦΠΑ Για την προµήθεια και εγκατάσταση τριών (3) λεβήτων θέρµανσης για τις ανάγκες του Νοσοκοµείου. Α ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ Χρονολογία κατάρτισης : Τόπος κατάρτισης : Στα γραφεία του Κωνσταντοπούλειου Γ.Νοσοκοµείου Ν Ιωνίας Συµβαλλόµενοι : 1.Ο. ιοικητής του Νοσοκοµείου νόµιµος εκπρόσωπος του Κωνσταντοπούλειου Γ.Ν. Ν. Ιωνίας καλούµενος στο εξής Νοσοκοµείο και 2.Η εταιρεία νόµιµα εκπροσωπούµενη από καλούµενη στο εξής Προµηθευτής Β ΟΡΟΙ Το Νοσοκοµείο έχοντας υπόψη : 1.Tην αρ. Π 6/15 διακήρυξη του Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια και εγκατάσταση τριών (3) λεβήτων θέρµανσης για τις ανάγκες του Νοσοκοµείου 2.Την από απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου µε την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού. α ν α θ έ τ ε ι 11

12 στον Προµηθευτή την προµήθεια και εγκατάσταση δύο (2) λεβήτων θέρµανσης και όπως περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 6 της παρούσας µε τους παρακάτω όρους: Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο Για ότι δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα σύµβαση θα ισχύουν οι όροι της αριθ 6/15 ιακήρυξης του Νοσοκοµείου και η κείµενη σχετική νοµοθεσία. ΑΡΘΡΟ 2ο ΠΛΗΡΩΜΗ /ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται µέσα σε τρεις (3) µήνες από ην οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών. Για την εξόφληση ο Προµηθευτής θα προσκοµίζει Οι κρατήσεις που θα βαρύνουν τον προµηθευτή είναι α). Ποσοστό 2% επί της καθαρής αξίας Ν 3580/07 β). Φόρος 4% αρ. 24 Ν 2198 / γ). Ποσοστό 0,10% υπέρ ΕΑΑ ΗΣΥ Ο Φ.Π.Α. καθώς και τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκοµείο µας. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Ο προµηθευτής υποχρεούται στην παράδοση και εγκατάσταση των λεβήτων εντός σαράντα (40) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης ΑΡΘΡΟ 4 Ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ο προµηθευτής για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης κατέθεσε την αρ. εγγυητική επιστολή / γραµµάτιο.. η οποία θα επιστραφεί στον δικαιούχο µετά την εκπλήρωση όλων των συµβατικών του υποχρεώσεων. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ Α. Σε περίπτωση που από ανάγκη παραληφθεί από το Νοσοκοµείο ένα είδος ποιοτικά εκτρεπόµενο, το Νοσοκοµείο µπορεί µετά από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, να καθορίσει εκπτώσεις επί της τιµής του είδους και πέραν τούτου να επιβάλλει και ποινή. Β. Σε περίπτωση που θα καθυστερήσει ο προµηθευτής να πάει τα είδη στο Νοσοκοµείο ή παραλείψει να πάει ορισµένα από εκείνα που του παραγγέλθηκαν, ή δεν τα πάει καθόλου, ή σε περίπτωση απόρριψης των ειδών από την επιτροπή παραλαβής και µη αντικατάστασης τους στην ταχθείσα προθεσµία, τότε το Νοσοκοµείο µπορεί να αγοράσει αυτά ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο εµπόριο, αφού προηγηθεί έρευνα αγοράς για τις τιµές και την ποιότητα των ειδών 12

13 Γ.Απαγορεύεται στον προµηθευτή να εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να µεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύµβαση. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα και οι Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν 1905/90 ΦΕΚ 147/ Στις περιπτώσεις που εκδοθεί ένταλµα και επιταγή στο όνοµα του προµηθευτή, υποχρεούται ο προµηθευτής να αποδώσει τα ποσά των τιµολογίων που έχει εισπράξει κα είναι εκχωρηµένα, στις τράπεζες και στις Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόµου, µε τους οποίους έχει συναφθεί η µεταξύ τους σύµβαση εκχώρησης.στην περίπτωση που τα τιµολόγια είναι ενεχυριασµένα να αναγράφεται η τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυµα που έχουν ενεχυριασθεί σε εµφανές σηµείο του τιµολογίου. 2. Ο Προµηθευτής δηλώνει και συνοµολογεί ότι έλαβε γνώση όλων των όρων και περιορισµών της σύµβασης αυτής και ότι µε βάση αυτούς και µόνο θα λύνεται κάθε διαφορά ή αµφισβήτηση και κάθε διένεξη για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Επίσης συµφωνείται ότι για κάθε τροποποίηση όρου της σύµβασης, πρόσθετη συµφωνία, παροχή διευκόλυνσης, παράταση χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π. δεν µπορούν να αποδειχθούν παρά µόνο έγγραφα και αποκλείεται κάθε άλλο µέσο απόδειξης. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙ Η-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Γρ Προµηθειών Πρ Οικονοµικού Η Αν/τρια προϊστ ιοικ/κής /νσης Η Προϊστ ιοικ/κής νσης Ο ιοικητής Μ Σαλµατάνης Τσαβλής. Λαµπροπούλου Ε.Ραυτοπούλου Π. Λύγκος 13

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για Υπηρεσίες Εστίασης για έξι (6) μήνες (CPV 98300000-6) ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 001/2015

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για Υπηρεσίες Εστίασης για έξι (6) μήνες (CPV 98300000-6) ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 001/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ.(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 02-09-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 03-09-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 02-09-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 03-09-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 26-06-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/15479 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 26-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/4564 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 26.01.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 26.01.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 26.01.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 598 / 2015 Πρόχειρου ηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001817737 2014-01-03

14PROC001817737 2014-01-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γιαννιτσά: 30-12-2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Διακήρυξης: 30/2013 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Αρ. πρωτ. Λ2/οικ.12786 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία: 18.09.2015 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 11:00. Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία: 18.09.2015 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 11:00. Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 09.09.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.5671 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Τµήµα: Προµηθειών ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ταχ. /νση: Τρανταλλίδου 15-17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-05-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. Σελίδα 1 από 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-07-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.: 3940 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002664422 2015-03-26

15PROC002664422 2015-03-26 15PROC002664422 2015-03-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 26-03-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ.Πρωτ. οικ: 17722/1419 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 29 ΤΗΛ. 213 2023400 / 2132023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr

Σελίδα 1 από 29 ΤΗΛ. 213 2023400 / 2132023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΑΘΗΝΑ, 12/07/2011 ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΘΗΝΑ (115 21) ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 3916 Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 37 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 3586 23/06/2011 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Α Α: 76004690ΒΜ-ΙΒ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 27/06/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/15582 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14/11 ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προµήθεια του είδους : ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14/11 ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προµήθεια του είδους : ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002497898 2014-12-22

14PROC002497898 2014-12-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 003/2013

Αριθμός Διακήρυξης 003/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ------------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-7-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 44254 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 15) ΤΜΗΜΑ : Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ηράκλειο 30-12-2011 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 600 Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» «Αναρτητέα στο µητρώο» Α Α: ΩΓ4Λ465ΦΘΕ-Κ1Ι Α ΑΜ: 15PROC002572740 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝ. /ΝΣΗ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ Ι Ε ΥΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α Α: Λαµία, 02-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ.:Β/11481 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Τµήµα : Προµηθειών ΠΡΟΣ Ταχ. /νση : Παπασιοπούλου Τέρµα Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313-312.229, Fax 2310-830.359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ------------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 1ΠΕ/2014

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 1ΠΕ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Απόστολος Τοπολίγκας Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα