Demoktesis και res extra commercium: μιά καντιανή απάντηση στον Nozick

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Demoktesis και res extra commercium: μιά καντιανή απάντηση στον Nozick"

Transcript

1 Φίλιππος Βασιλόγιαννης Demoktesis και res extra commercium: μιά καντιανή απάντηση στον Nozick 1. Η σχέση του προσώπου προς το σώμα του βρίσκεται στο επίκεντρο των πραγματεύσεων πολλών βιοηθικών καθηκόντων 1. Το κρίσιμο νομικό ζήτημα έγκειται στο ερώτημα αν το σώμα αποτελεί ιδιοκτησία του προσώπου ή, ακριβέστερα, αν το πρόσωπο έχει εμπράγματα δικαιώματα επί του σώματός του ζήτημα που αποτελεί την άλλη όψη του ερωτήματος αν το ανθρώπινο σώμα αποτελεί πράγμα. Όπως είναι φυσικό, η επιστήμη του δικαίου έχει από πολύ παλαιά κληθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της νομικής φύσεως και καταστάσεως του ανθρωπίνου σώματος. Κατά την κρατούσα μεταξύ των συνταγματολόγων τουλάχιστον στην ηπειρωτική Ευρώπη άποψη, «[τ]ο σώμα και τα όργανά του δεν αποτελούν ιδιοκτησία του προσώπου, αποτελούν το πρόσωπο. Το δικαιϊκό καθεστώς του διέπεται από τις αρχές του αδιαθέτου του ανθρωπίνου σώματος και της μη εμπορευματοποιήσεως των προϊόντων του» 2. Αυτή υπήρξε και η θέση του Kant στο ζήτημα 3. Την άποψη αυτή δεν συμμερίζεται ένα ιδιαίτερα ισχυρό ρεύμα στον χώρο της πολιτικής φιλοσοφίας, το οποίο επικεντρώνεται ακριβώς στη θέση ότι υφίσταται ιδιοκτησία επί του εαυτού (self-ownership), συνεπώς, και ιδιοκτησία του προσώπου επί του σώματός του. Στην παρούσα συμβολή εκτίθεται ένας γενικότερος καντιανός αντίλογος, όχι στη θέση καθ εαυτή, αλλά σε ορισμένες ενδιαφέρουσες αναπτύξεις της. Οι εν λόγω αναπτύξεις συνδέονται με τον πλέον εξέχοντα εκπρόσωπο των σχετικών ιδεών (ή ιδεολογίας, γνωστής ως Εισήγηση στην 6 η Ετήσια Επιστημονική Συνάντηση του (διατμηματικού) Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης «Βιοηθική» ( ) (σε συνοπτική εκδοχή), καθώς και στο Σεμινάριο Βιοηθικής της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής ( ) υπό δημοσίευση στον συλλογικό τόμο προς τιμήν του Καθηγητή Ιωάννη Σπυριδάκη. Οι 8-11 συνοψίζουν βασικές πτυχές της επιχειρηματολογίας του γράφοντος στην υπό έκδοση μονογραφία του Πρόσωπα, λόγοι και πράγματα: ατομική ιδιοκτησία και δικαιοσύνη (Αθήνα, 2011). Στην εν λόγω μονογραφία εξετάζεται το ζήτημα της ατομικής ιδιοκτησίας από τη σκοπιά της εναρμονίσεως των αρχών της διορθωτικής (ή μη διανεμητικής) δικαιοσύνης (της δικαιοσύνης που διέπει κατ αρχήν τις έννομες σχέσεις ιδιωτικού δικαίου) με αρχές διανεμητικής δικαιοσύνης. 1 Βλ. ανάπτυξη του ζητήματος στην ενότητα «Το ανθρώπινο σώμα ως πρόσωπο και πράγμα», in Παύλου Κ. Σούρλα και Φιλίππου Κ. Βασιλόγιαννη, Δίκαιο, ηθική και βιοηθική: Θεωρητική θεμελίωση και πρακτικά διλήμματα (Αθήνα: Εκδόσεις Πόλις, 2011, υπό έκδοση). 2 Αντώνης Μανιτάκης, «Le respect de la valeur humaine comme limite et règle de jugement de l expérimentation biomédical», Journées de la Société de Législation Comparée (1992), σ Πρβλ. Arthur Ripstein, Force and Freedom: Kant s Legal and Political Philosophy (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2009), 68: «Δεν είμαι κύριος του προσώπου μου είμαι το πρόσωπό μου». Βλ., εκτενέστερα, «Το ανθρώπινο σώμα ως πρόσωπο και πράγμα», 5.7.

2 2 Φίλιππος Βασιλόγιαννης Demoktesis και res extra commercium libertarianism [«ελευθεροκρατίας»;]), τον Robert Nozick 4, η θεωρία του οποίου, πάντως, γιά τη δικαιοσύνη είναι αδιανόητη χωρίς την καντιανή ηθική φιλοσοφία: Κατά τις πλέον θεμελιώδεις αρχές που επικαλείται ο Nozick, «τα άτομα έχουν δικαιώματα, γι αυτό υπάρχουν πράγματα που κανένα πρόσωπο ή ομάδα δεν δύναται να τους προκαλέσει (χωρίς να παραβιάσει τα δικαιώματά τους)... Τα δικαιώματα των άλλων καθορίζουν τους περιορισμούς, στους οποίους υπόκεινται οι πράξεις σου» 5. Πρόκειται γιά τα δικαιώματα ως πλευρικούς περιορισμούς (side constraints). Πράγματι, ο Nozick υπήρξε πρωτοπόρος στη σύλληψη της θεωρίας των δικαιωμάτων ως θεωρίας ως προς το status ή το απαραβίαστο του προσώπου όπως σήμερα είναι γνωστή 6 ή, ακριβέστερα, ως προς το status των προσώπων στις αμοιβαίες σχέσεις τους. Κατά τον Nozick, τα δικαιώματα, ως απολύτως αρνητικά (καθώς και οι σύστοιχες προς αυτά αρχές μη διανεμητικής δικαιοσύνης, όπως θα διαπιστώσουμε στη συνέχεια), δεν εγγυώνται την ευημερία (ή οποιαδήποτε άλλα αγαθά) του προσώπου, αλλά θεμελιώνουν ατομικές αξιώσεις αποχής των άλλων από ορισμένες ενέργειες κατά του φορέα τους περαιτέρω, δεν υπόκεινται σε σταθμίσεις 7 ούτε αντιμετωπίζουν τον 4 O Nozick, παρ ότι θεωρείται ως πολιτικός φιλόσοφος, έγραψε ένα μόνο βιβλίο πολιτικής φιλοσοφίας, το Anarchy, State and Utopia (New York: Basic Books, 1974), και δεν επανήλθε σε ζητήματα πολιτικής φιλοσοφίας, αν εξαιρέσει κανείς τις συνοπτικές και αναθεωρητικές αναπτύξεις του στο βιβλίο του The Examined Life: Philosophical Meditations (New York: Simon & Schuster, 1989), σς 30 επ. και ιδίως, ως προς την προβληματική της θεματικής μας, 286 επ. (Ο ίδιος εξηγεί τους λόγους στην εισαγωγή του στη συλλογή άρθρων του Socratic Puzzles [Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1997], σς 1 επ.) Η καλύτερη ίσως διαθέσιμη στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό εισαγωγή στις ιδέες της ελευθεροκρατίας περιέχεται στο βιβλίο του Will Kymlicka, Η πολιτική φιλοσοφία της εποχής μας, μετ. Γρηγόρη Μολύβα (Αθήνα: Εκδόσεις Πόλις, 2005), σς 198 επ. Σημειωτέον ότι η φιλοσοφικά περισσότερο ενδιαφέρουσα ανάπτυξη της ελευθεροκρατίας συνδέεται μάλλον με ισοκρατικές (egalitarian) ή σοσιαλδημοκρατικές ιδέες βλ. τη σχετική τεκμηρίωση στις συλλογές των Peter Vallentyne και Hillel Steiner, The Origins of Left-Libertarianism: An Anthology of Historical Writings (New York: Palgrave, 2000) και Left-Libertarianism and Its Critics: The Contemporary Debate (ό. π.). Γιά τη διαχρονική υποδοχή του Anarchy, State and Utopia από τη φιλοσοφική κοινότητα βλ. τις συλλογές των Jeffrey Paul (ed.), Reading Nozick: Essays on Anarchy, State, and Utopia (Totowa: Rowman & Littlefield, 1981), και David Schmidtz (ed.), Robert Nozick (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), σς Anarchy, State and Utopia, σς ix και Βλ. F. M. Kamm, Intricate Ethics: Rights, Responsibilities, and Permissible Harm (Oxford: Oxford University Press, 2008), σς 227 επ. και 237 επ., καθώς και Thomas Nagel, «The Value of Inviolability», in Paul Bloomfield (ed.), Morality and Self-Interest (Oxford: Oxford University Press, 2008), σς 102 επ. Ο ίδιος ο Nagel, ήδη στην οξεία κριτική του «Libertarianism Without Foundations», in Jeffrey Paul (ed.), Reading Nozick, σ. 198, εξηγεί (και κατά βάση συμφωνεί) ότι, κατά τον Nozick, τα δικαιώματα δεν αποτελούν εγγυήσεις «ότι δεν θα σου συμβούν ορισμένα πράγματα ούτε αξιώσεις παροχής ορισμένων ευκαιριών... Η σχέση μεταξύ του κατόχου του δικαιώματος και του προσώπου που το παραβίασε, και όχι η εγγενής φύση του κατόχου ή ο βίος του, πρέπει να αποτελέσουν στοιχείο της αναλύσεως του δικαιώματος και της εξηγήσεως του θεμελίου του». 7 Με την εξαίρεση της αποφυγής μιάς «ακραίας ηθικής καταστροφής» βλ. Anarchy, State and Utopia, σ. 30. (Κατά μία καντιανή, ωστόσο, θεωρία η εν λόγω «ακραία ηθική καταστροφή», όπως και κάθε νομιμοποιημένος περιορισμός, αποτελεί εγγενές, όχι εξωγενές όριο των δικαιωμάτων. Χωρίς να επεκταθούμε εδώ [βλ. Πρόσωπα, λόγοι και πράγματα, 5.2], όπως στις κατωτέρω αναπτύξεις θα γίνει εμμέσως αντιληπτό, η ατομοκεντρική θεωρία του Nozick δεν του επιτρέπει ίσως να συλλάβει την κοινή

3 Φίλιππος Βασιλόγιαννης Demoktesis και res extra commercium 3 κίνδυνο συγκρούσεων ή επιλύσεως προβλημάτων που σχετίζονται, π. χ., με τη σπανιότητα των επιθυμητών αγαθών και τους σχετικούς ανταγωνισμούς 8. Στο θέμα μας, τώρα, η ιδέα της ιδιοκτησίας επί του εαυτού σημαίνει ακριβώς ότι το πρόσωπο δεν επιτρέπεται να καταστεί θύμα (διανεμητικού) διαμελισμού, χάριν, π. χ., της σωτηρίας της ζωής πολλών άλλων 9, ακριβώς επειδή είναι κύριος του εαυτού του, όπως ο κύριος του δούλου του 10 η ιδιοκτησία επί του εαυτού καθορίζει γιά το άτομο έναν απαραβίαστο ηθικό χώρο 11. Πριν όμως προχωρήσουμε στην εξέταση του ζητήματος, ας επισκοπήσουμε ως εισαγωγή στον φιλοσοφικό προβληματισμό κάποια κρίσιμα νομικά δεδομένα. 2. Κατά τη διδασκαλία του ιδιωτικού δικαίου, το ζήτημα της σχέσεως του προσώπου προς το σώμα του είναι περισσότερο σύνθετο από ό,τι αφήνει να εννοηθεί (στην κατηγορηματικότητά της) η συνταγματολογική προσέγγισή του. Ο Καθηγητής Ιωάννης Σπυριδάκης εκθέτει τη σχετική διδασκαλία και παράδοση στο εγχειρίδιό του γιά το εμπράγματο δίκαιο 12 : Σύμφωνα με τον ορισμό του ισχύοντος Αστικού Κώδικα (άρθρο 947 1), πράγματα είναι μόνο τα ενσώματα αντικείμενα. Ο Σπυριδάκης επισημαίνει ότι το απρόσωπο «ως στοιχείο της έννοιας του πράγματος, προκύπτει ευθέως» από τον εν λόγω ορισμό, «όπου το πράγμα χαρακτηρίζεται αντικείμενο, στο οποίο αντιπαρατίθεται το υποκείμενο, δηλαδή ο άνθρωπος. Ό,τι δεν είναι πρόσωπο / άνθρωπος μπορεί να είναι πράγμα». Ο ίδιος συνοψίζει τις βασικές, ως προς την προβληματική μας, συνέπειες του ορισμού ως εξής: Ο ζωντανός άνθρωπος δεν δύναται να αποτελέσει πράγμα ούτε ομοίως τα μέλη του ανθρωπίνου σώματος (φυσικά ή τεχνητά), εφ όσον είναι ενωμένα με αυτό. Αν τα μέλη του ανθρώπινου σώματος αποχωρισθούν, δύνανται να αποτελέσουν πράγματα. Τα μεν τεχνητά μέλη δεν αποτελούν παρά πράγματα. Το ίδιο θα μπορούσε να λεχθεί παρατηρεί ο Σπυριδάκης και ως προς τα φυσικά μέλη, «εκτός αν τα χρηστά ήθη υπαγορεύουν αντίθετη λύση... Έτσι π. χ. τα μαλλιά της κεφαλής, αν αποκοπούν, αποτελούν πράγμα[ 13 ] αντίθετα, το αποκοπέν δάχτυλο μπορεί να θεωρηθεί res extra commercium...». Και συνεχίζει:...[δ]ικαιοπραξίες σχετικές με τη διάθεση μελών του ανθρώπινου σώματος (π. χ. δωρεά οργάνου, πώληση αίματος κλπ.) είναι έγκυρ[ες], εφόσον δεν αντίκει[ν]ται στα χρηστά ήθη. Άλλο το θέμα της αδυναμίας αναγκαστικής εκτελέσεως για ρίζα της ασκήσεως και του περιορισμού των δικαιωμάτων: την εξ αντικειμένου τάξη δικαίου που προϋποθέτουν και ιδρύουν.) 8 Πρβλ. Anarchy, State and Utopia, σ Βλ. ό. π., σς 206 επ. 10 Βλ. ό. π., σ Βλ. ό. π., σ Βλ. Ι. Σ. Σπυριδάκη, Εμπράγματο Δίκαιο Α (Αθήνα - Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2001), σ Προφανώς intra commercium «αν και η αποκοπή των μαλλιών σου προς πώληση δεν είναι απαλλαγμένη ενοχής» (Immanuel Kant, Metaphysik der Sitten, in Kant s gesammelte Schriften, τ. 6 ος [Berlin: Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, ], 423).

4 4 Φίλιππος Βασιλόγιαννης Demoktesis και res extra commercium ικανοποίηση των σχετικών δικαιωμάτων, αδυναμίας που συνδέεται με το σεβασμό της ανθρώπινης προσωπικότητας. Τέλος, ο Σπυριδάκης επισημαίνει ότι αμφισβητείται μεν αν το πτώμα αποτελεί υπόλλειμμα της προσωπικότητας του θανόντος ή πράγμα (extra commercium), πάντως ταριχευμένα πτώματα, σκελετοί κ. λπ., «που δεν συνδέονται με ορισμένο πρόσωπο», αποτελούν πράγματα (προφανώς intra commercium). 3. Πώς είναι κανονιστικά δυνατό να αποτελέσει το ανθρώπινο σώμα αντικείμενο εμπραγμάτων δικαιωμάτων; Εφ όσον, σύμφωνα με την κρατούσα άποψη, τα μέλη του σώματος (φυσικά ή τεχνητά) είναι ενωμένα με αυτό και, επομένως, δεν αποτελούν πράγματα, η προσβολή τους δεν αποτελεί παρά προσβολή της προσωπικότητας. Η προστασία τους, σύμφωνη με το Pandektensystem και τις διαιρέσεις του που ακολουθεί ο Αστικός Κώδικας, αποτελεί ζήτημα των γενικών αρχών του ιδιωτικού δικαίου: του δικαιώματος στην προσωπικότητα 14. Εφ όσον όμως, μετά τον αποχωρισμό τους από το σώμα, τα μέλη του αποτελούν πράγματα, η προστασία και η ρύθμιση της διαθέσεώς τους δεν δύναται πλέον παρά να αποτελεί ζήτημα εμπραγμάτου δικαίου. Το ζήτημα δεν είναι σχολαστικό πρόκειται γιά την ίδια την κανονιστική δυνατότητα του εμπραγμάτου δικαίου: Έστω, λοιπόν, ότι τα μέλη του σώματος, με τον αποχωρισμό τους από αυτό, καθίστανται πράγματα. Η ύπαρξη πραγμάτων χωρίς κύριο, ακριβέστερα: χωρίς τη νομική δυνατότητα ιδιοποιήσεώς τους (είτε ατομικώς είτε συλλογικώς), θα αποτελούσε θεσμικό σκάνδαλο και θα έθετε σε μιά έννομη τάξη σοβαρά προβλήματα αξιολογικής συνοχής, ιδίως αν τα πράγματα αυτά τύχαινε να είναι πολύτιμα, όπως, π. χ., το ανθρώπινο αίμα. Κατά την κρατούσα άποψη, με τον αποχωρισμό μέλους του σώματος δημιουργείται επ αυτού κυριότητα εκείνου στον οποίο ανήκει το σώμα 15. Τούτο σημαίνει ότι ο τελευταίος, προ του αποχωρισμού, έχει ένα έμφυτο (μη εμπράγματο) δικαίωμα εξουσιάσεως του σώματός του 16. (Αυτή ίσως υπήρξε η θέση του Εγέλου στο ζήτημα 17.) Έπειτα 14 Είναι χαρακτηριστικές οι αντιρρήσεις του Carl von Savigny, System des heutigen römischen Rechts, τ. 2 ος (Berlin, 1840), σς 335 επ, στην αναγνώριση ενός δικαιώματος στην προσωπικότητα τουλάχιστον ως ιδιοκτησιακού δικαιώματος (επί του προσώπου), όπως ο ίδιος το εννοεί: κάτι τέτοιο θα νομιμοποιούσε (μεταξύ των άλλων) ένα δικαίωμα στην αυτοκτονία, υπό την έννοια του Arthur Schopenhauer, «Über den Selbstmord», in Parerga und Paralipomena, Sämtliche Werke, τ. 6 ος, (Wiesbaden: Brodhaus, 1972), σ. 325, ότι «δεν υπάρχει τίποτε στον κόσμο επί του οποίου καθένας να έχει το πλέον ακαταγώνιστο δικαίωμα από ό,τι το ίδιο το πρόσωπό του και η ζωή του». Εναντίον αυτής της απόψεως ο Savigny δεν διστάζει να επικαλεσθεί (με δεδομένη την μάλλον αμοιβαία αντιπάθειά τους) το επιχείρημα του Εγέλου ότι η ζωή δεν αποτελεί κάτι το εξωτερικό προς την προσωπικότητα (Grundlinien der Philosophie des Rechts, in Sämtliche Werke [Stuttgart: Fr. Frommanns Verlag, 1952], σ. 128). 15 Βλ. τον σχολιασμό του Κίμωνος Σούρλα στις εισαγωγικές παρατηρήσεις του στην ερμηνεία των άρθρων του Αστικού Κώδικα περί προστασίας της προσωπικότητας, in ΕρμΑΚ (: Ερμηνεία Αστικού Κώδικος [ Αθήναι: χ. εκδ., 1952]), 46 επ. 16 Ή μήπως προ του κρίσιμου αποχωρισμού έχει εμπράγματα δικαιώματα επί των αποσπάσιμων μελών του σώματός του; Ως προς αυτή την εννοιολογική δυνατότητα πρβλ. Stephen R. Munzer, A Theory of Justice (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), σς 47 επ., καθώς και 52 επ.

5 Φίλιππος Βασιλόγιαννης Demoktesis και res extra commercium 5 όμως από τον αποχωρισμό μελών του σώματός του το πρόσωπο αποκτά εμπράγματο δικαίωμα επ αυτών αυτοδικαίως χωρίς να απαιτείται να προβεί σε οποιαδήποτε κρίσιμη ενέργεια (π. χ., κατάληψη του αποχωρισθέντος μέλους του σώματός του). Κάτι τέτοιο όμως, μιά οιονεί έμφυτη κτήση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των μελών του σώματος, δεν εναρμονίζεται με τις αρχές του εμπραγμάτου δικαίου ή, καλύτερα, της ιδέας του εμπραγμάτου δικαίου 18 : τα πρόσωπα δεν έχουν έμφυτα εμπράγματα δικαιώματα τα αποκτούν επεμβαίνοντας στον εξωτερικό κόσμο (π. χ., κυριεύοντας ένα αδέσποτο πράγμα), διευρύνοντας, δηλαδή, την (απλώς έμφυτη) ελευθερία τους. Τα μέλη του σώματος όμως όπως γίνεται δεκτό δεν καθίστανται με τον αποχωρισμό τους αδέσποτα. (Η ίδια η πράξη του αποχωρισμού τους ιδρύει το δικαίωμα κυριότητας του προσώπου στο οποίο ανήκει το σώμα.) Περαιτέρω, το θεσμικό γεγονός ότι το πρόσωπο καθίσταται πράγματι κύριος των μελών του σώματός του, διά του αποχωρισμού τους από αυτό, δεν φαίνεται να εναρμονίζεται ούτε με τον χαρακτηρισμό τους ως πραγμάτων εκτός συναλλαγής. Η ίδια η ιδέα των πραγμάτων εκτός συναλλαγής έγκειται στις φιλοσοφικές απαρχές της στη νομική αδυνατότητα ιδιωτικής κτήσεώς τους τουλάχιστον με πρωτότυπο τρόπο. 4. Ωστόσο, κατά τη διδασκαλία του ιδιωτικού δικαίου, τα πράγματα εκτός συναλλαγής είναι κατ ακριβολογία πράγματα «περιορισμένης ή ειδικής συναλλαγής» 19, συμβατής κατ αρχήν με την ύπαρξη (ιδιωτικής) κυριότητας επ αυτών. Και πάλι, ο Σπυριδάκης παρατηρεί ότι «κάθε ενσώματο αντικείμενο, που παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία της νομικής έννοιας του πράγματος, μπορεί να είναι αντικείμενο συναλλαγής», και συντάσσεται με την άποψη του Απόστολου Γεωργιάδη ότι «η ανικανότητα ορισμένων κατηγοριών πραγμάτων να είναι αντικείμενα συναλλαγής δεν είναι φυσική, αλλά νομική ανικανότητα» 20 προχωρώντας δε την άποψη αυτή στις άκρες συνέπειές της, δηλαδή στον νομικό θετικισμό, αποφαίνεται ότι «η έννομη τάξη (και όχι κάποια φυσική ή λογική αναγκαιότητα) προσδίδει την ανικανότητα αυτήν, λόγω της κοινωνικής σημασίας των πραγμάτων αυτών» 21. Και όμως, οι απαρχές της ιδέας των πραγμάτων εκτός συναλλαγής δεν είναι θετικιστικές, όπως τις εκθέτει ο Roscoe Pound 22 : Οι ρωμαίοι νομικοί υποστηρίζει ο Pound, υπό την επίδραση στωικών ιδεών, αναγνώριζαν ότι τα 17 Βλ. Jeremy Waldron, The Right to Private Property (Oxford: Clarendon Press, 1988), σς 361 επ. 18 Υπό την έννοια που ο Ernest Weinrib στο βιβλίο του The Idea of Private Law (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995) επικαλείται την ιδέα του ιδιωτικού δικαίου ως κανονιστικά αυτοτελούς (έναντι των ρυθμίσεων του θετικού δικαίου, εν προκειμένω του ισχύοντος Αστικού Κώδικα). Γιά την ιδέα του εμπραγμάτου δικαίου υπό την έννοια του κυρίως κειμένου βλ. Peter Benson, «Philosophy of Private Law», in Jules Coleman και Scott Shapiro (eds), The Oxford Handbook of Jurisprudence & Philosophy of Law (Oxford: Oxford University Press, 2002), σς 752 επ. 19 Βλ. Ι. Σ. Σπυριδάκη, Εμπράγματο Δίκαιο Α, σ Βλ. Απόστολου Γεωργιάδη, Εμπράγματο Δίκαιο (Αθήνα - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2 η έκδ. 2010), σ Ό. π., σ An Introduction to the Philosophy of Law (New Haven: Yale University Press, αναθ. έκδ. 1954), σς 110 επ.

6 6 Φίλιππος Βασιλόγιαννης Demoktesis και res extra commercium πλείστα πράγματα είναι εκ φύσεως προορισμένα προς έλεγχο από τους ανθρώπους και μάλιστα ατομικώς. Ορισμένων όμως πραγμάτων η ατομική εξουσίαση αντίκειται προς τον εκ φύσεως σκοπό τους. Γι αυτό, δεν δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο ιδιωτικής κτήσεως με κανέναν από τους παραδεδεγμένους τρόπους, δηλαδή ούτε διά της καταλήψεώς τους (όπως συμβαίνει με τα αδέσποτα πράγματα) ούτε διά ειδοποιίας. Αποτελούν res extra commercium. Τέτοια είναι τα εκ φύσεως κοινά τοις πάσι (όπως η θάλασσα και ο αέρας) ή τα δημοσίας χρήσεως (όπως οι οδοί και τα θέατρα) ή τα αφιερωμένα στην εξυπηρέτηση θρησκευτικών σκοπών (όπως οι ναοί). Σε ένα καθεστώς που επιτρέπει τη δουλεία, όπως συνέβαινε στη ρωμαϊκή έννομη τάξη, ο ελεύθερος άνθρωπος νοείται ως το κατ εξοχήν αντικείμενο εκτός συναλλαγής 23. Πράγματι, κατά την ιουστινιάνεια κωδικοποίηση, τόσο η πώληση ενός πράγματος εκτός συναλλαγής όσο και ενός ελεύθερου ανθρώπου συναποτελούν την αυτή περίπτωση άκυρης συμβάσεως 24. Εν όψει της φιλοσοφικής ιδέας των πραγμάτων εκτός συναλλαγής ερωτάται, ανεξαρτήτως των ρυθμίσεων του ισχύοντος δικαίου ή των ισχυόντων κ. λπ. δικαίων, σε ποιό δικαιικό καθεστώς πρέπει να περιέρχονται τα μέλη του ανθρώπινου σώματος μετά τον αποχωρισμό τους από αυτό; Γιατί, διά του αποχωρισμού τους, να μη καθίστανται απλώς δημόσια περιουσία; Κάτι τέτοιο, ιδίως αν τα αποχωριζόμενα μέλη αποτελούν σημαντικούς πόρους δυνητικά διαθέσιμους σε όσους τους έχουν ανάγκη (π. χ., ζωτικά όργανα προς μεταμόσχευση), όχι μόνο δεν φαίνεται αδικαιολόγητο, αλλά τουλάχιστον ηθικά ίσως επιβεβλημένο 25. Με άλλα λόγια, γιατί να μη αποτελεί το ζήτημα της ιδιοκτησίας επί των μελών του σώματος ζήτημα διανεμητικής δικαιοσύνης ή, άλλως, απαλλοτριώσεως, δηλαδή υποχρεωτικής πωλήσεως 26, η οποία διέπεται από αρχές μη διανεμητικής δικαιοσύνης; (Αν όμως η ακούσια πώληση είναι θεσμικά ανεκτή, γιατί να μη είναι και η εκούσια; Στην πρώτη πάντως, την ακούσια, υφίσταται το πρόσθετο επιχειρηματολογικό βάρος της δικαιολογήσεως του υποχρεωτικού χαρακτήρα της.) Σύμφωνα με τις άκρες κανονιστικές συνέπειες της ιδέας αυτής, της, ούτως ειπείν, δημοκτησίας των μελών του ανθρωπίνου σώματος, θα εξακολουθούσαμε να εξουσιάζουμε και τους δύο οφθαλμούς μας, μόνον καθ όσον και εν όσω δεν υφίστανται εν τω μεταξύ τυφλοί που δεν δύνανται να επωφεληθούν από τη μεταμόσχευση ενός εξ αυτών! Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι αντίκειται σε κάποιες αντισυνεπειοκρατικές ηθικές διαισθήσεις μας. Πρόκειται όμως άραγε γιά κάτι περισσότερο από διαισθήσεις, τις οποίες, ούτως ή άλλως, θα οφείλαμε να εγκαταλείψουμε, ως κοινωνικές προκαταλήψεις, εν όψει των υπέρτερων προσταγμάτων της δικαιοσύνης 27 ; Κατά 23 Πρβλ. Reinhard Zimmermann, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition (Oxford: Oxford University Press, 1996), σ Βλ. ό. π., σ Το σχετικό επιχείρημα αναπτύσσει με ενάργεια ο Eric Rakowski, Equal Justice (Oxford: Clarendon Press, 1993), σς 167 επ. 26 Πρβλ. τον προβληματισμό του J. E. Penner, «Misled by Property», Canadian Journal of Law and Jurisprudence 18 (2005), σς 83 επ. 27 Βλ. John Rawls, Θεωρία της δικαιοσύνης (Αθήνα: Εκδόσεις Πόλις, 2001), σ. 28.

7 Φίλιππος Βασιλόγιαννης Demoktesis και res extra commercium 7 τον Nozick, όπως προαναφέραμε, πρόκειται σαφώς γιά κάτι περισσότερο από ψιλές ηθικές διαισθήσεις: πρόκειται γιά απόλυτα δικαιώματα επί του εαυτού, τα οποία, ως «ατού» του ατόμου 28, κατισχύουν των διανεμητικών πολιτικών, ασχέτως των αγαθών αποτελεσμάτων τους. Σύμφωνα με τον Nozick, μιά πολιτική διανομής σωματικών μελών αγνοεί τη διακριτότητα των προσώπων (κατά την περίφημη έκφραση του John Rawls 29 ) ή, με άλλα λόγια, το απαραβίαστο του προσώπου. 5. Είδαμε προηγουμένως ότι, κατά την κρατούσα άποψη, ακόμη και αν, μετά τον αποχωρισμό των μελών του σώματος, η υποσχετική σύμβαση διαθέσεώς τους (πωλήσεως ή δωρεάς τους) είναι έγκυρη (σύμφωνη με τα χρηστά ήθη), η αθέτησή της δεν παρέχει δικαίωμα στον δανειστή να απαιτήσει από τον οφειλέτη την εκπλήρωσή της. (Βεβαίως, στην περίπτωση αθετήσεως, ο δανειστής θα είχε έναντι του οφειλέτη αξίωση αποζημιώσεως γιά τη μη εκπλήρωση έγκυρης συμβάσεως.) Εν τούτοις, κάτι τέτοιο δεν εναρμονίζεται με τη θεωρία του Nozick, ακριβώς επειδή κατά την άποψή του έχουμε απόλυτα δικαιώματα επί του εαυτού, συνεπώς εξουσία απεριόριστης διαθέσεως του σώματός μας, όπως και κάθε άλλου πράγματος που έχουμε στην κυριότητά μας. Εφ όσον η υποσχετική σύμβαση είναι έγκυρη, δεν είναι δηλαδή προϊόν βίας, απάτης ή απειλής, τότε το κράτος έχει την (δοτή, όπως θα δούμε) εξουσία να υποχρεώσει τον οφειλέτη στην εκπλήρωσή της, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση. Τα μέλη του ανθρωπίνου σώματος, ως πράγματα, δεν έχουν εγγενείς ιδιότητες περιοριστικές της δικαιοπρακτικής βουλήσεως του προσώπου στο οποίο ανήκει το σώμα ή αντιτασσόμενες από αυτό κατά των δανειστών του. Αν η εκπλήρωση της εν λόγω υποσχετικής συμβάσεως δεν είναι φυσικώς δυνατή, ο οφειλέτης οφείλει να αποζημιώσει πλήρως τον δανειστή. Τα «χρηστά ήθη», οι «κρατούσες αντιλήψεις του μέσου χρηστού ανθρώπου ως προς το ποιά συμπεριφορά είναι η πρέπουσα» 30, οι αντιλήψεις, δηλαδή, των άλλων, δεν αποτελούν νομιμοποιημένο περιορισμό των δικαιωμάτων, η δε διάθεση των μελών του σώματος ενός προσώπου δεν προξενεί (από τη σκοπιά του δικαίου) βλάβη ή ζημία στους άλλους. Οποιαδήποτε εννοιολογική δυνατότητα πραγμάτων εκτός συναλλαγής δεν υφίσταται. Ας εξετάσουμε τους λόγους: Κατά τον Nozick, κάθε πρόσωπο έχει πρωτεύοντα δικαιώματα ιδιοκτησίας επί του εαυτού και ιδιοποιήσεως του εξωτερικού κόσμου, καθώς και δευτερεύοντα δικαιώματα άμυνας και αυτοδικίας. Τα δικαιώματα αυτά είναι αποκλειστικά, προπολιτικά και απόλυτα: δεν υπόκεινται σε σταθμίσεις ούτε σε περιορισμούς (χωρίς τη συναίνεση του προσώπου). Υπόκεινται, βέβαια, σε ρυθμίσεις: οι σχετικές ρυθμίσεις, ωστόσο θα λέγαμε, αποτελούν, ως ζήτημα αρχής, πάντοτε, λόγω της φύσεως των δικαιωμάτων, ρυθμίσεις οιονεί γειτονικού 28 Κατά την προσφυή έκφραση του Ronald Dworkin, «Rights as trumps», in Jeremy Waldron (ed.), Theories of Rights (Oxford: Oxford University Press, 1984), σς 153 επ. 29 Θεωρία της δικαιοσύνης, σ. 55 η οποία σημειωτέον αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της κριτικής του Nozick, Anarchy, State, and Utopia, σς 183 επ. 30 Ι. Σ. Σπυριδάκης, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου (Αθήνα - Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2007), σ. 51.

8 8 Φίλιππος Βασιλόγιαννης Demoktesis και res extra commercium δικαίου. Και ο βασικός κανόνας που διέπει τις σχέσεις γειτονικού δικαίου (αποτυπωμένος στο άρθρο 1003 του Αστικού Κώδικα) έγκειται στην υποχρέωση ανοχής των επεμβάσεων που είναι επουσιώδεις ή που είναι ουσιώδεις μεν, αλλά συνήθεις γιά την περιοχή του ακινήτου 31. Η ratio αυτή γιατί να μη ισχύει γιά όλες τις σχέσεις των προσώπων, εφ όσον δεν δύνανται να αποφύγουν την επαφή τους; Η αναπότρεπτη φυσική επαφή τους δεν υφαίνει, κατ αρχάς, παρά ένα δίκτυο γεωγραφικής γειτνιάσεως. Τούτων δοθέντων, πώς θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η ύπαρξη της επικράτειας; Το ερώτημα είναι κρίσιμο, διότι η ίδια η ιδέα της επικράτειας στην καλύτερη εκδοχή της δεν σημαίνει παρά, όπως θα διαπιστώσουμε, την πρωτογενή ύπαρξη πραγμάτων εκτός συναλλαγής (η οποία, ως πρωτογενής, αντιστοιχεί σε έμφυτο δικαίωμα του προσώπου) 32. Η δικαιολόγηση της επικράτειας συνυφαίνεται εν προκειμένω με τη δικαιολόγηση του κράτους, του de jure μονοπωλίου της βίας 33. Ο Nozick επιχειρεί την αναίρεση του αναρχισμού, δείχνοντας ότι είναι δυνατή η δημιουργία του κράτους (όχι των υφισταμένων!), χωρίς να παραβιασθούν τα εν λόγω δικαιώματα (απόλυτης ιδιοκτησίας και προστασίας). Εν περιλήψει 34, εφ όσον τα πρόσωπα έχουν τα δικαιώματα που προαναφέραμε, είναι φυσικό, γιά την αποφυγή συγκρούσεων (εφ όσον και οι πιο καλοπροαίρετοι και αμερόληπτοι κριτές των συμφερόντων τους είναι φυσικό να διαφωνούν εν προκειμένω δε τον τελευταίο λόγο θα τον είχε η νομιμοποιημένη μεν βία, αλλά του ισχυροτέρου) ή μειώσεως του κόστους ασκήσεως και προστασίας τους κ. λπ., να συνάψουν προστατευτικές ενώσεις ή να λάβουν έναντι τιμήματος υπηρεσίες προστασίας, παρεχόμενες από εταιρείες παροχής τέτοιων υπηρεσιών που θα έκαναν εν τω μεταξύ την εμφάνισή τους. Η διαλεκτική των πραγμάτων και ιδίως η ανάγκη διευθετήσεως των συγκρούσεων μεταξύ τοπικώς συνυπαρχουσών προστατευτικών ενώσεων με τον θεσμικά αποτελεσματικότερο τρόπο εύλογα 31 Ο πολύς Bartolus επέλυσε πρώτος αυτός ένα σχετικό ερμηνευτικό πρόβλημα βλ. την ενδιαφέρουσα ιστορικοσυγκριτική επισκόπηση του James Gordley, Foundations of Private Law (Oxford: Oxford University Press, 2007), 66 επ. 32 Η απάντηση στο ερώτημα δίδει αναδρομικά (και αναχρονιστικά) νέα διάσταση στην αυτονόητη παράλειψη του Αριστοτέλους να αφιερώσει οποιαδήποτε σκέψη στην εξέταση ενός συστήματος σχέσεων ιδιοκτησίας, όπου όλα (κτήσεις και χρήσεις) θα ήταν ιδιωτικά βλ. Πολιτικά, 1263a2 επ. και τις σχετικές αναπτύξεις του Richard Kraut, Aristotle: Political Philosophy (Oxford: Oxford University Press, 2002), 327 επ. Αν διακρίνουμε μεταξύ κτήσεων και χρήσεων, όπως ο Αριστοτέλης, τότε οι νοητοί συνδυασμοί είναι τέσσερις: α) όλα κοινά, β) οι μεν κτήσεις κοινές οι δε χρήσεις ιδιωτικές, γ) οι μεν κτήσεις ιδιωτικές οι δε χρήσεις κοινές (λύση που προκρίνει ο Αριστοτέλης, ακολουθώντας το λεγόμενο τα των φίλων κοινά) ή δ) όλα ιδιωτικά (που δεν συζητά καν). Ο αναχρονισμός έγκειται στο ότι, ασχέτως της σχετικής αντιγνωμίας (βλ. Πρόσωπα, λόγοι και πράγματα, 5.2), η έννοια του δικαιώματος, αν υφίσταται στην αρχαιότητα, δεν έχει πάντως τη βαρύνουσα σημασία που απέκτησε στους νεώτερους χρόνους πρβλ. την ισορροπημένη αποτίμηση του Helmut Coing, Zur Geschichte des Privatrechtssystems (Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann, 1962), σς 29 επ. Το επίκεντρο πάντως του ρωμαϊκού δικαίου είναι δικονομικό βλ. Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, «Από την actio του Ρωμαϊκού Δικαίου στην αξίωση του Αστικού Κώδικα», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 9 (2009), σς 3 επ. 33 Πρβλ. Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft (Tübingen: J. C. B. Mohr, 1976), σ Βλ. αναλυτικά Anarchy, State and Utopia, 12 επ., 54 επ.

9 Φίλιππος Βασιλόγιαννης Demoktesis και res extra commercium 9 θα οδηγούσε σε μία και μόνη επικρατούσα προστατευτική ένωση: στο υπερελάχιστο (ultra-minimal) κατά την ορολογία του Nozick κράτος. Μέχρις εδώ η υπόθεση του Nozick (διότι πρόκειται γιά υπόθεση, η οποία όμως, εφ όσον εξηγεί μιά νομιμοποιημένη προέλευση του κράτους, αποδυναμώνει τις αντιρρήσεις του αναρχικού, π. χ. τον ισχυρισμό του ότι κάθε κράτος αποτελεί προϊόν ωμής βίας) είναι αμιγώς περιγραφική 35. Το υπερελάχιστο κράτος κατέχει ένα de facto μονοπώλιο της βίας. Πώς όμως το κράτος αποκτά το de jure μονοπώλιό της; Στο σημείο αυτό το επιχείρημα του Nozick γίνεται κανονιστικό 36 : Το υπερελάχιστο κράτος είναι ένα μάλλον ιδιωτικό και άδικο κράτος, διότι παρέχει προστασία μόνο στους πελάτες του. Είναι όμως επιβεβλημένο γιά λόγους αρχής να παράσχει προστασία και σε μη πελάτες του, διότι οφείλει να τους αποζημιώσει γιά τους περιορισμούς που τους επιβάλλει χάριν της προστασίας των πελατών του (από διακινδύνευση και βλάβη των αγαθών τους, προκαλούμενες από τους εκτός πελατολογίου δρώντες, εν προκειμένω τους δέκτες της θεσμικής αποζημιώσεως). Έτσι, δημιουργείται το ελάχιστο (minimal) κράτος, το οποίο είναι δημόσιο, κατέχει ένα νομιμοποιημένο μονοπώλιο εξουσίας και περιορίζει τη δράση του στην προστασία των προσώπων από βία, απάτη ή απειλή, καθώς και από την πλημμελή εκπλήρωση των συμβάσεων. Οποιαδήποτε άλλη δράση του κράτους, η οποία θα υπερέβαινε τα εγγενή όρια του ελαχίστου, είναι, κατά τον Nozick, ανομιμοποίητη 37. Ωστόσο, όσοι το επιθυμούν, σεβόμενοι όμως τους περιορισμούς του ελαχίστου κράτους, έχουν φυσικά τη δυνατότητα να ιδρύσουν ανεμπόδιστα τους επιγείους παραδείσους τους, δεσμευόμενοι αμοιβαίως. Το ελάχιστο κράτος είναι ανοικτό στην ιστορία, δηλαδή στην ουτοπία. Το σύγχρονο δημοκρατικό, κοινωνικό κράτος δικαίου κ. τ. τ. δεν αποτελεί κατά τον Nozick παρά ειρωνικά μιλώντας ρεαλιστική ουτοπία: 6. Πώς θα ήταν νομιμοποιημένα δυνατή η συγκρότηση του εν λόγω διευρυμένου κράτους; Ο Nozick μας προκαλεί με ένα επιχείρημα ad absurdum, συγκροτήσεως, ωστόσο, του λαού με τρόπο παράλληλο προς εκείνον της επικράτειας (του κράτους) 38 : Υποθέτουμε ότι κάποιοι από τους κοινωνούς, γιά την απόκτηση χρημάτων ή άλλους λόγους, βρίσκουν ελκυστική την ιδέα να μετοχοποιήσουν τον εαυτό τους και να διαθέσουν τις μετοχές επί του εαυτού τους σε τρίτους. Οι περαιτέρω συναλλαγές επί των εν λόγω μετοχών είναι μεν ιδιάζουσες, συγκροτούν όμως μιά ιδιαίτερη αγορά με τη δική της δυναμική. (Η υπόθεση του Nozick έχει δικαιολογητική αξία γιά το σύγχρονο κράτος, εφ όσον είναι ικανή να εξηγήσει την προέλευσή του, χωρίς να παραβιασθούν τα δικαιώματα 35 Πρβλ. Robert Nozick, «Invisible-Hand Explanations», The American Economic Review 84 (1994), 314 επ. 36 Πρβλ. Jonathan Wolff, Robert Nozick: Property, Justice and the Minimal State (Cambridge: Polity Press, 1991), σ Βλ. κατωτέρω τις αναπτύξεις της Βλ. Anarchy, State and Utopia, 277 επ.

10 10 Φίλιππος Βασιλόγιαννης Demoktesis και res extra commercium κανενός, ιδίως τα δικαιώματα επί του εαυτού του.) Μέχρι την εν προκειμένω κρίσιμη στιγμή καθένας έχει ένα ενιαίο δικαίωμα επί του εαυτού του, το οποίο εμφανίζει τα χαρακτηριστικά της κυριότητας: διέπεται ιδίως από τη λεγόμενη αρχή της ελαστικότητας 39 καταλαμβάνει, δηλαδή, όλες τις νοητές αξιώσεις, ελευθερίες, εξουσίες και ασυλίες 40 επί του εαυτού, ώστε, μόλις εκλείψει ο οποιοσδήποτε νομιμοποιημένος περιορισμός του, το δικαίωμα επί του εαυτού επανέρχεται στην αρχική κατάστασή του (της «ελαστικής σφαίρας»). Κάποιοι, λοιπόν, διαιρούν σύμφωνα με την υπόθεσή μας το δικαίωμα αυτό σε διακριτά δικαιώματα, ας τα ονομάσουμε δουλείες επί του εαυτού (οι οποίες, βέβαια, στην ολότητά τους δεν θα συνιστούσαν παρά μιά κατάσταση δουλείας, πράγμα που ο Nozick θεωρεί πλήρως νομιμοποιημένο 41, αν και ίσως ηθικά απαράδεκτο), λαμβάνοντας, όπως είναι φρόνιμο, πρόνοια διατηρήσεως ενός ελαχίστου ελέγχου επί του εαυτού (που να μη εκμηδενίζει όμως την αξία της μετοχής!), και τα διαθέτουν εν συνεχεία στους άλλους. Τέτοιες δουλείες περιλαμβάνουν (γιά να μη προχωρήσουμε πέρα από τα βιοηθικά συγκείμενα) την εξουσία αποχωρισμού μελών του σώματος γιά μεταμόσχευσή τους σε όσους τα έχουν ανάγκη, την ελευθερία λήψεως ναρκωτικών, γενετησίων επιλογών και επαφών κ. λπ. κ. λπ. Η διάδοση αυτής της συνήθειας ή μόδας θα οδηγούσε, όπως είναι φυσικό, σε μιά κατάσταση χάους και αναποτελεσματικότητας ως προς τη διαχείριση και την ικανοποίηση των εν λόγω δικαιωμάτων, των διακριτών δουλειών επί του εαυτού (ανά άτομο και δουλεία) η αξίωση, π. χ., λήψεως ναρκωτικών ενδέχεται να συγκρούεται με την αξίωση αιμοληψίας κ. ο. κ. Γιά την αντιμετώπιση της εν λόγω απροσδιοριστίας, η ανάπτυξη ειδικού χρηματιστηρίου και συναφών θεσμών, εταιρειών χαρτοφυλακίου (με μετοχές επί προσώπων) και ο καταμερισμός εργασίας μεταξύ διοικητικών συμβουλίων και μετόχων, γενικών συνελεύσεων κ. λπ. μάλλον δεν θα επαρκούσε. Θα υφίστατο, επομένως, η ανάγκη μιάς ριζικής συγχωνεύσεως αυτών των διακριτών δουλειών επί του εαυτού. Το ενδεχόμενο αποτέλεσμα μιάς τέτοιας ριζικής συγχωνεύσεως είναι η απόκτηση από τον καθένα ενός ιδανικού μεριδίου επί του εαυτού καθενός άλλου, καθώς και επί του εαυτού του. Έτσι, αν δεχθούμε ότι ο πληθυσμός μιάς χώρας είναι περί τα (τυχαίο;), καθένας θα έχει 1/ μερίδιο επί του εαυτού καθενός (περιλαμβανομένου του εαυτού του). Πολλαπλασιάζοντας αυτό το ιδανικό μερίδιο επί τον αριθμό του πληθυσμού, η μετοχή καθενός θα ισούται με 1 (γινόμενο που πρέπει να διατηρείται σε κάθε μεταβολή του πληθυσμού, γιά να εξακολουθεί το καθεστώς να είναι δημοκρατικό ανεξαρτήτως των 39 Βλ. Ι. Σ. Σπυριδάκη, Εμπράγματο Δίκαιο Β (Αθήνα - Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2001), σς 377 επ. 40 Γιά να χρησιμοποιήσουμε τις μνημειώδεις διακρίσεις του Wesley Newcomb Hohfeld, Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning (Burlington: Ashgate, 2001), σ Βλ. Anarchy, State and Utopia, σ. 331.

11 Φίλιππος Βασιλόγιαννης Demoktesis και res extra commercium 11 εκουσίων ή ακουσίων μεταβολών του πληθυσμού 42 ). Το αποτέλεσμα είναι αυτό που κατά τον Nozick προείδε ο Rousseau: Τελικώς, καθένας, δίδοντας τον εαυτό του σε όλους, δεν τον δίδει σε κανέναν εφ όσον δε κάθε κοινωνός αποκτά επί κάθε άλλου κοινωνού την ίδια εξουσία που χορηγεί σε αυτόν επί του εαυτού του, όλοι αποκομίζουν ένα ισοδύναμο γιά ό,τι χάνουν.. 43 Πρόκειται γιά το σύστημα της δημοκτησίας (demoktesis): ιδιοκτησία του λαού, διά του λαού, χάριν του λαού! Με άλλες λέξεις, πρόκειται γιά την προέλευση του σύγχρονου δημοκρατικού κράτους, όπου κάθε μέτοχός του (πολίτης) διαθέτει μία και μόνη ψήφο (στις ζωές των άλλων), προσμετρώμενη κατά την αρχή της πλειοψηφίας. Η ίδια, δηλαδή, νοητή διαδικασία που κατά τον Nozick συγκροτεί τη νομιμοποιημένη δημόσια εξουσία του ελάχιστου κράτους, την επικράτεια, νομιμοποιεί και το επεκτατικό δημοκρατικό κράτος, συγκροτώντας ίσως κυριολεκτικώς το σώμα του λαού. 7. Όπως παρατήρησε και πάλι ο Pound, σχολιάζοντας «μεταφυσικές θεωρίες» του 19 ου αιώνα γιά την ιδιοκτησία και ειδικότερα εκείνη του Εγέλου 44, εφ όσον η ιδιοποίηση δεν αποτελεί παρά μιά απροϋπόθετη (από την αφηρημένη σκοπιά του προσώπου) κτήση (διά καταλήψεως) του πράγματος από το πρόσωπο, που ιδρύει συγχρόνως και άνευ ετέρου δικαίωμα αποκλεισμού των άλλων, η θεωρία του Εγέλου δεν εναρμονίζεται με την ιδέα των πραγμάτων εκτός συναλλαγής (τουλάχιστον πρέπει να προσθέσουμε εντός του ιδιωτικού δικαίου ως ιδιωτικού). Το ίδιο ισχύει βέβαια κατ αρχήν 45 και γιά τον Nozick 46 (όχι όμως κατά τη γνώμη μου και γιά τον Kant και οπωσδήποτε γιά μιά καντιανή όχι απαραιτήτως του ιδίου του Kant! σύλληψη της ιδιοκτησίας, όπως θα τη σκιαγραφήσουμε στη συνέχεια). Πράγματι, ο Nozick χρησιμοποιεί μιάν ανάγλυφη εικόνα γιά να μας δείξει την «επικράτεια» που νομιμοποιημένα προκύπτει μόνον ως άθροισμα ατομικών ιδιοκτησιών (επί ακινήτων). Η εν λόγω «επικράτεια» μοιάζει με «ελβετικό τυρί»: αποτελεί «επικράτεια», όχι μόνο με εξωτερικά, αλλά και με εσωτερικά όρια 47 ακριβώς επειδή αποτελεί τυχαίο άθροισμα ατομικών 42 Έτσι ως προς την ακίνητη ιδιοκτησία, δηλαδή τη διανομή της επικράτειας, ο Pierre Joseph Proudhon, Qu'est-ce que la propriété?, in Œuvres Complètes, τ. 1 ος (Paris: Edition Lacroix, 1873), σ. 57. Ο Έγελος, Die Philosophie des Rechts: Die Mitschriften Wannenmann ( ) und Homeyer (Berlin ) (Stuttgard: Klett - Cotta Verlag, 1983), σ. 47, είχε ήδη προβάλει, πέρα από την αυτονόητη άκρα δυσχέρεια επαναδιανομής της γης σε κάθε γέννηση ενός νέου προσώπου, την καίρια αντίρρηση ότι το δίκαιο δεν πραγματώνεται παρά εντός της σφαίρας του τυχαίου, δηλαδή της ανισότητας. 43 Du contrat social, in Œuvres complètes, τ. 3 ος (Paris:Gallimard, 1964), σ An Introduction to the Philosophy of Law, 120 επ. 45 Υπό την επιφύλαξη της (λοκιανής) ρήτρας (ότι η εργασία δημιουργεί τίτλο ιδιοκτησίας) «εφ όσον τα πράγματα που απομένουν γιά να κατέχουν όλοι από κοινού είναι αρκετά και καλής ποιότητος» (Locke, Two Treatises of Civil Government II, in The Works of John Locke [London, 1823 ανατύπ. Aalen: Scientia Verlag, 1963], σ. 357) πρβλ. κατωτέρω τις αναπτύξεις της Πρβλ. Dudley Knowles, Hegel and the Philosophy of Right (New York: Routledge, 2002), σς 124 επ. 47 Anarchy, State and Utopia, σ. 55.

12 12 Φίλιππος Βασιλόγιαννης Demoktesis και res extra commercium ιδιοκτησιών, ενδέχεται να έχει εσωτερικά κενά (όπως οι τρύπες μιάς φέτας ελβετικού τυριού), εσωτερικά, δηλαδή, σύνορα, μεταξύ των μερών που την απαρτίζουν. Αυτή η ασθενής ιδέα της επικράτειας αποτελεί αναγκαία συνέπεια του τρόπου με τον οποίο θέτει ο Nozick το ζήτημα της ιδιοκτησίας (επί του εαυτού και του εξωτερικού κόσμου), του μη διανεμητικού, δηλαδή, χαρακτήρα των αρχών δικαιοσύνης που διέπουν την κτήση και τη μεταβίβαση τίτλων επί των πραγμάτων: Οι αρχές δικαιοσύνης που επικαλείται ο Nozick είναι οι αρχές που θεμελιώνουν μεν την υπεροχή του ιδιωτικού δικαίου ως πρακτικής ιδέας (της υπεροχής, δηλαδή, της μη διανεμητικής έννοιας του προσώπου ή του ορθού έναντι του αγαθού 48 ), αλλά και την αποκλειστικότητά τους: ό,τι δεν δικαιούμαστε να απαιτήσουμε από τους άλλους στο μικροεπίπεδο της διορθωτικής δικαιοσύνης, βάσει ενοχικών και εμπράγματων αξιώσεων (στην περίπτωση, π. χ., μιάς αγωγής αποζημιώσεως από αυτοκινητικό ατύχημα, η οικονομική κατάσταση των διαδίκων είναι απλώς αδιάφορη 49 ), γιατί δικαιούμαστε να το απαιτήσουμε από τους ίδιους στο μακροεπίπεδο της φορολογίας; Σε αντιστοιχία με τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν το εμπράγματο και το ενοχικό δίκαιο (την ιδέα του ιδιωτικού δικαίου), ο Nozick 50 διατυπώνει πράγματι τρεις μόνες αρχές δικαιοσύνης: Η πρώτη αφορά στην πρωτότυπη κτήση αδέσποτων πραγμάτων: καθορίζει τη διαδικασία, τα αντικείμενα και την έκταση της πρωταρχικής ή κατ εξοχήν εμπράγματης «δικαιοκτησίας» 51. Η δεύτερη αφορά στην παράγωγη κτήση πραγμάτων από τους κυρίους τους διά συμβάσεως: καθορίζει, δηλαδή, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των εκουσίων μεταβιβάσεων. Η τρίτη δεν επιτάσσει παρά την οφειλόμενη αποζημίωση σε περίπτωση παραβιάσεως των δύο πρώτων αρχών. Εφ όσον οι αρχικές (εμπράγματες) κτήσεις είναι δίκαιες και οι μεταβιβάσεις τους προϊόν ελεύθερης επιλογής, δεν τίθεται περαιτέρω ζήτημα δικαιοσύνης (διαπροσωπικών, δηλαδή, καθηκόντων διανεμητικής δικαιοσύνης 52 ). Η φορολογία εισοδήματος, π. χ., δεν αποτελεί, κατά τον Nozick, παρά μορφή αναγκαστικής εργασίας 53. Βάσει των προκειμένων αρχών της δικαιοσύνης που διέπουν τις κτήσεις και τις μεταβιβάσεις των αγαθών, τα πρόσωπα, εφ όσον αποκτούν δίκαια τα 48 John Rawls, «The Priority of Right and Ideas of the Good», in Collected Papers (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1999), σς 449 επ. βλ. Πρόσωπα, λόγοι και πράγματα, Πρβλ. Jules Coleman, Risks and Wrongs (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), σ Ο οποίος θα είχε ασφαλώς επωφεληθεί από τη μεταγενέστερη (της εκδόσεως του Anarchy, State and Utopia) συζήτηση της διορθωτικής δικαιοσύνης, ιδίως στον αγγλοσαξωνικό χώρο, περί της οποίας βλ. την αποτίμηση του Peter Cane, «The Anatomy of Private Law Theory: A 25 th Anniversary Essay», Oxford Journal of Legal Studies 25 (2005), 203 επ. 51 «κατά τον υπ εμού χρησιμοποιούμενον όρον» Ιωάννης Σόντης, Βιβλιοκρισία του Ιωάννου Σ. Σπυριδάκη, Περί εναλλαγής υποθηκικών τάξεων, in Συμβολαί εις την θεωρίαν του εμπραγμάτου δικαίου (Αθήνα - Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1986), σ Πράγμα που ακριβώς αντιτάσσει ο John Finnis, Natural Law and Natural Rights (Oxford: Clarendon Press, 1980), σ. 187, ευλόγως από ηθική σκοπιά και τη σκοπιά του δημοσίου δικαίου, όχι όμως και του ιδιωτικού πρβλ. κατωτέρω σημ Anarchy, State and Utopia, σ. 169.

13 Φίλιππος Βασιλόγιαννης Demoktesis και res extra commercium 13 πράγματα, αποκτούν, συγχρόνως, απαραβίαστους τίτλους επ αυτών. Οποιαδήποτε χρήση ή αφαίρεσή τους (είτε ως αξιών χρήσεως είτε ως αξιών ανταλλαγής), χωρίς τη συναίνεση του κυρίου τους, προσβάλλει το δικαίωμα κυριότητας του τελευταίου, ουσιωδώς δε τον ίδιο ως πρόσωπο, ταυτιζόμενο αν μπορούσαμε να εκφραστούμε με τον εγελιανό τρόπο (που σχολιάζει ο Pound) με την σφαίρα του εξωτερικού κόσμου που κατέχει. Πρόκειται γιά μιά θεωρία δικαιοσύνης ως προς τους (μη διανεμητικούς) τίτλους, στραμμένη προς το παρελθόν (όπως οι αρχές [historical] των ανταποδοτικών θεωριών της ποινής), κατ αντιδιαστολήν προς θεωρίες διανεμητικών σκοπών, στραμένων προς το μέλλον (όπως οι ποινικολογικές θεωρίες της προλήψεως 54 ). Συνεπώς, μόνο με τη συναίνεση των προσώπων, ως κυρίων (του προσώπου τους και των πραγμάτων που νομιμοποιημένα τους ανήκουν), δύναται να προκύψει κάτι ωσάν τη γνωστή μας επικράτεια. (Η εν λόγω μονομερής συναίνεση είναι μεν αναγκαία, αλλά και ικανή συνθήκη). Κατά τον Nozick, λοιπόν, τα υφιστάμενα ειδικά δικαιώματα επί συγκεκριμένων πραγμάτων «εξαντλούν τον χώρο των δικαιωμάτων», μη αφήνοντας περιθώριο γιά την ισχύ γενικών δικαιωμάτων 55. Γιατί όμως δεν ισχύει και γιά τον Kant, ή γιά μιά καντιανή θεωρία, η προαναφερθείσα κριτική επισήμανση του Pound; 8. Όλη η διαλεκτική της ιδιοκτησίας, ως ζητήματος δικαιοσύνης, συμπυκνώνεται σε ένα χωρίο από την 49 (Β) της Rechtslehre του Kant. Το ερώτημά του συνδέεται με την κρατική εξουσία φορολογήσεως των πολιτών και αφορά στο αν ο κυρίαρχος δύναται να εννοηθεί ως ο ανώτατος κύριος του εδάφους (ή, καλύτερα, αν το έδαφος μιάς γεωγραφικής περιοχής, ήδη αποτελούμενης από ατομικές ιδιοκτησίες, πρέπει να εκληφθεί a priori ως επικράτεια). Το κρίσιμο παράθεμα έχει ως εξής 56 : Εφ όσον το έδαφος αποτελεί την απώτατη και αποκλειστική προϋπόθεση που καθιστά δυνατή την κτήση εξωτερικών πραγμάτων, καθώς και το πρώτο δικαίωμα που δύναται να αποκτηθεί είναι η νομή τέτοιων πραγμάτων, έπεται ότι τέτοια δικαιώματα εκπηγάζουν από τον κυρίαρχο ως κύριο του εδάφους, ή καλύτερα, ως ανώτατη εξουσία της επικράτειας (dominus territorii)... Η ανώτατη κυριότητα αποτελεί, ωστόσο, μόνον την ιδέα μιάς πολιτικής ενώσεως, η οποία χρησιμεύει, προκειμένου να παρουσιασθεί μέσω δικαιϊκών εννοιών η αναγκαία ένωση των ατομικών ιδιοκτησιών εντός του λαού υπό έναν γενικό δημόσιο κύριο, ώστε ο προσδιορισμός της ατομικής ιδιοκτησίας εκάστου να είναι σύμφωνος με την αναγκαία τυπική αρχή της διανομής (διανομής του εδάφους) και όχι με αρχές αθροίσεως (οι οποίες προχωρούν εμπειρικώς από τα μέρη προς το όλον). Σύμφωνα με τις έννοιες του δικαίου, ο ανώτατος κύριος δεν δύναται να έχει οποιοδήποτε 54 Γιά τη διάκριση βλ. Konstantinos Papageorgiou, Schaden und Strafe: Auf dem Weg zu einer Theorie der strafrechtlichen Moralität (Baden - Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1994), σς 24 επ., 47 επ. 55 Βλ. Anarchy, State and Utopia, σ Το αντεπιχείρημα του Waldron, The Right of Property, έγκειται ακριβώς στη θέση ότι πέρα από τα ειδικά δικαιώματα ιδιοκτησίας υφίσταται γενικό δικαίωμα προς ιδιοκτησία (βλ., επίσης, του ιδίου, «Nozick and Locke: Filling the Space of Rights», in Ellen Frankel Paul, Fred D. Miller, Jr, και Jeffrey Paul [eds], Natural Rights, Liberalism: From Locke to Nozick [Cambridge: Cambridge University Press, 2005], σς 81 επ.). 56 Metaphysik der Sitten, 323 επ.

14 14 Φίλιππος Βασιλόγιαννης Demoktesis και res extra commercium τμήμα του εδάφους ως ατομική ιδιοκτησία του (διαφορετικά θα καθιστούσε τον εαυτό του ιδιώτη). Όλο το έδαφος ανήκει μόνο στον λαό (και μάλιστα στον λαό διανεμητικώς, όχι συλλογικώς). Στο παράθεμα αυτό ο Kant υποστηρίζει κατ αρχάς ότι το έδαφος αποτελεί προϋπόθεση της κτήσεως εξωτερικών πραγμάτων (διακριτών από τα πρόσωπα και όχι απλώς σε χωροχρονική απόσταση από αυτά), πράγμα που, όπως θα διαπιστώσουμε, δεν οφείλεται απλώς στον στενό ορίζοντα της ιστορικής εποχής που ο ίδιος έζησε. Η ίδια η κτήση όμως ως δικαίωμα, ιδίως ως εξουσία αποκλεισμού των άλλων, δεν δύναται να ιδρυθεί μονομερώς, αλλά πρέπει να εκπηγάζει από μιά ανώτατη εξουσία, εν προκειμένω από μιά ανώτατη κυριότητα. Πρόκειται, ωστόσο, γιά το αντίθετο του δεσποτισμού: η ανώτατη ένωση, ως ιδέα του δικαίου, σημαίνει ότι όλες οι ατομικές ιδιοκτησίες, ως ιδιοκτησίες των μελών του λαού, ήδη προϋποτιθεμένου, δεν αποτελούν άθροισμα, αλλά την ίδια την επικράτεια, ήδη προϋποτιθεμένη. Η διαλεκτική του πράγματος έγκειται στο ότι η ίδια η επικράτεια αφ ενός αποτελεί προϋπόθεση της ατομικής ιδιοκτησίας, αφ ετέρου ότι, παρ ότι δεν αποτελείται κατ αρχήν παρά από ατομικές ιδιοκτησίες, δεν προκύπτει αθροιστικώς, αλλά προϋποθέτει ήδη συσταθείσες τις ατομικές ιδιοκτησίες διανεμητικώς. Δηλαδή θα λέγαμε σε δεύτερο πρόσωπο με την πρωτότυπη κτήση σου αποσπάς ένα τμήμα της επικράτειας, η οποία όμως δεν νοείται παρά ως ήδη εμπεριέχουσα την κτήση σου ως ατομική ιδιοκτησία! Η επιχειρηματολογία του Kant είναι μεν περίπλοκη, πλην όμως εντελώς σαφής: Εν πρώτοις, πρέπει να διευκρινίσουμε τί σημαίνει να απορρίψουμε την ερμηνεία της επικράτειας ως αθροίσματος ατομικών ιδιοκτησιών. Δεν σημαίνει τίποτε περισσότερο από το να απορρίψουμε τη θέση του Nozick περί της συγκροτήσεως του ελάχιστου κράτους. Η επικράτεια (το όλον) δεν προκύπτει, κατά τον Kant, από τη συνάθροιση των ατομικών ιδιοκτησιών (των μερών), ενώ αντιθέτως, κατά τον Nozick, η επικράτεια δεν προκύπτει νομιμοποιημένα παρά μόνον από μιά τέτοια συνάθροιση. Σε τί όμως κρίσιμο έγκειται η διανεμητική αρχή σε αντιδιαστολή προς την απόρριψη της αθροιστικής; Η επικράτεια δεν αποτελεί κατά τον Kant απλώς μιά γεωγραφική περιοχή, όπως συχνά την αποκαλεί ο Nozick, εναλλάσσοντας τους όρους, παρά τη χωροχρονική 57 αποτύτωση των σχέσεων ελεύθερων και ίσων προσώπων. Δεν αποτελεί παρά μιά ιδέα του λόγου 58, η οποία εναρμονίζει στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις κρίσιμες έννοιες (εν προκειμένω, τις έννοιες κυριότητα και φορολογία 59 ): διαφορετικά, κάθε έννοια θα είχε το δική της διαχωριστό, 57 Πρβλ., με αφετηρία τον κλασσικό ορισμό του Georg Jellinek, τις αναπτύξεις του Δημήτρη Τσάτσου, Πολιτεία (Αθήνα: Εκδόσεις Γαβριηλίδης, 2010), σς 194 επ., ως προς τα εννοιολογικά στοιχεία της πολιτείας. 58 Πρβλ. Ernest Weinrib, The Idea of Private Law, σς 87 επ., όπου και οι κατωτέρω παραπομπές (σημ. 60 και 61) στην Κριτική του καθαρού λόγου του Kant. 59 Κατά το άρθρο 1000 του Αστικού Κώδικα, «[ο] κύριος του πράγματος μπορεί, εφόσον δεν προσκρούει στο νόμο ή σε δικαιώματα τρίτων, να το διαθέτει κατ αρέσκειαν και να αποκλείει κάθε ενέργεια άλλου πάνω σ αυτό». Αν η αρχή μη διανεμητικής δικαιοσύνης που διέπει την διάθεση του

15 Φίλιππος Βασιλόγιαννης Demoktesis και res extra commercium 15 ασχέτως των άλλων, κανονιστικό πεδίο εφαρμογής 60. H επικράτεια, ως όλον, είναι συναρθρωμένη, όχι συσσωρευμένη: αποτελεί articulatio, όχι coacervatio 61. Θα εξετάσουμε τις κανονιστικές συνέπειες αυτής της αντιδιαστολής και τη δικαιολόγησή της, αφού προηγουμένως διατυπώσουμε συνοπτικά έναν καντιανό αντίλογο, που έχει ήδη διαφανεί, και στο ζήτημα της συγκροτήσεως του λαού. 9. Ο Nozick επιχειρηματολογεί, όπως είδαμε, ότι ενδέχεται να προκύψει με τρόπο νομιμοποιημένο η επικράτεια (ή το κράτος). Εν αντιθέσει προς τον Kant, κατά τον οποίο η επικράτεια, ως ιδέα του δικαίου (ή ως πολιτική ιδέα), είναι πρακτικώς αναγκαία, εάν είναι να υπάρξει κάτι ωσάν ιδιοκτησία, ο Nozick υποστηρίζει ότι η επικράτεια είναι απλώς δυνατή. Το ίδιο ενδεχόμενη είναι κατά τον Nozick και η συγκρότηση του λαού ως πολιτικού σώματος. Και εδώ, ως προς τη συγκρότηση του λαού, η καντιανή αντεπιχειρηματολογία είναι παράλληλη προς εκείνη της συγκροτήσεως της επικράτειας: Θα επικαλεσθούμε μιάν αναλογία του Kant 62 από την τρίτη Κριτική του, την Κριτική της κριτικής δυνάμεως: ο λαός και οι πολίτες δεν βρίσκονται παρά στη σχέση που βρίσκεται ο οργανισμός με τα μέλη του. Υπαινισσόμενος τα γεγονότα της Γαλλικής Επαναστάσεως, «κατά τη διάρκεια της πλήρους μεταμορφώσεως ενός μεγάλου λαού σε κράτος», ο Kant επισημαίνει:...σε ένα τέτοιο όλον, κάθε μέλος πρέπει να είναι όχι μόνο μέσον, αλλά συγχρόνως επίσης σκοπός και, εφ όσον συνεργεί στη δυνατότητα του όλου, πρέπει να καθορίζεται με τη σειρά του από την ιδέα του όλου κατά τη θέση και τη λειτουργία του 63. Η αναλογία έχει βέβαια την (προ)ιστορία της 64, αλλά και τα όριά της: η παραδοσιακή σύλληψη της πόλεως ή της πολιτείας ως οργανισμού συνυφαίνεται με αντιλήψεις κοινωνικής ιεραρχήσεως (το status των ατόμων είναι κοινωνικό 65 ). Εδώ όμως μας ενδιαφέρει η καντιανή απόρριψη της αθροιστικής αρχής που υπόκειται κατά τον Nozick και στη συγκρότηση του λαού (όπως και της επικράτειας). Ο λαός, από καντιανή σκοπιά, δεν αποτελεί παρά το όλον των προσώπων, σε μιά κατάσταση δικαίου, στη σχέση του προς τα μέλη του, τα πράγματος και τον αποκλεισμό κάθε ενέργειας τρίτου σε αυτό αντίκειται σε (ανα)διανεμητικές επιλογές του νομοθέτη, τότε η επιφύλαξη νόμου δικαίως έχει εμπνεύσει ετερόκλητους επικριτές της ιδέας των δικαιωμάτων (π. χ., τόσο τον Jeremy Bentham, «Anarchical Fallacies», in The Works of Jeremy Bentham [Edinburgh: Bowring, 1843], σς 489 επ., όσο και τον Karl Marx, Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, in Karl Marx / Friedrich Engels Werke, τ. 8 ος [Berlin: Dietz Verlag, 1976] σς 126 επ.) βλ. Πρόσωπα, λόγοι και πράγματα, Εισαγωγή. 60 Kritik der reinen Vernunft, σς A659 / B Ό. π., σς Α833 / Β Γιά τη σημασία της αναλογίας στην καντιανή επιχειρηματολογία βλ. Alexander Kaufman, Welfare in the Kantian State (Oxford: Oxford University Press, 1999), 115 επ. 63 Kritik der Urteilskraft, τ. 5 ος, σ. 375 σημ. *. 64 Βλ. Παύλου Κ. Σούρλα, Φιλοσοφία του δικαίου: Μιά ιστορική εισαγωγή Α (Αθήνα - Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2000), σ Πρβλ. Helmut Coing, Europäisches Privatrecht, τ. 1 ος (München: C. H. Beck sche Verlagsbuchhandlung, 1985), σς 205 επ.

16 16 Φίλιππος Βασιλόγιαννης Demoktesis και res extra commercium πρόσωπα που ήδη τον απαρτίζουν και δεν νοούνται παρά ως μέλη του. Ο λαός, ως όλον, διατηρεί την ταυτότητά του, ακόμη και αν κάποια από τα μέλη του αποβιώσουν: δεν νοείται μεν λαός χωρίς μέλη, ούτε όμως λαός μόνο με τα συγκεκριμένα με σάρκα και οστά μέλη που τον απαρτίζουν σε μιά ορισμένη χρονική στιγμή 66. Αποκτώντας κάποια ελευθερία στον σχολιασμό των γραπτών του Kant, θα μπορούσαμε να συλλάβουμε το κρίσιμο ζήτημα με τη χρήση δύο εννοιών, ειλημμένων από την επιστήμη της βιολογίας της εποχής, που χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Kant γιά την αποτίμηση και την απόρριψη ενός «δικαιώματος» στην επανάσταση 67. Η κρίσιμη αντιδιαστολή είναι μεταξύ μεταμορφώσεως και παλιγγενεσίας 68. Ένας λαός δύναται μόνο να μετασχηματισθεί. Η δυνατότητα παλιγγενεσίας θα ήταν νοητή, εάν και μόνον εάν ο λαός αναγόταν στα (χωροχρονικά παρόντα) μέλη του. (Γιά να παραφράσουμε την περίφημη διατύπωση του Δ Ψηφίσματος της Ε Αναθεωρητικής Βουλής, ο λαός δικαίω ουδέποτε κατελύθη!) Είμαστε τώρα ίσως σε θέση να συνδέσουμε τις δύο μη αθροιστικές, αλλά διανεμητικές (υπό τη ζητούμενη καντιανή έννοια) αρχές της ήδη προϋποτιθέμενης επικράτειας 69 και του ήδη προϋποτιθέμενου λαού. Αν υποθέσουμε ότι δεν υφίσταται επικράτεια ούτε λαός πρόκειται γιά τις κανονιστικές, όχι ιστορικές προϋποθέσεις (της ιδέας) του ιδιωτικού δικαίου ή γιά την ιδέα της φυσικής καταστάσεως στη γλώσσα του νεότερου φυσικού δικαίου 70 τότε η ιδιοποίηση του εξωτερικού κόσμου είναι μεν επιτρεπτή, άλλως, τα πράγματα, ως αντικειμενικώς αδέσποτα, θα ήταν άχρηστα από πρακτική άποψη (κάτι αντίθετο προς την ιδέα του δικαίου: τη συνύπαρξή μας ως ελεύθερων και 66 Το ζήτημα είναι πρακτικό ως τέτοιο δεν θίγεται από τη θεωρητική υπονόμευση της δυνατότητας ταυτοποιήσεως ενός λαού ανεξαρτήτως των συγκεκριμένων μελών του (πρβλ. Saul Kripke, Naming and Necessity [Oxford: Blackwell Publishing, 1980], σ Γιά την προσωπική στάση του Kant στα γεγονότα της Γαλλικής Επαναστάσεως (που δεν έχασε τον ενθουσιασμό του θεατή των διαδραματιζομένων ούτε κατά την περίοδο της Τρομοκρατίας) βλ. Manfred Kuehn, Kant: A Biography (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), σς 340 επ., και γιά μιά διεισδυτική έκθεση και υπεράσπιση της περίπλοκης επιχειρηματολογίας του κατά ενός «δικαιώματος» στην επανάσταση βλ. Christine Korsgaard, Taking the Law into Our Hands: Kant on the Right, in The Constitution of Agency: Essays on Practical Reason and Moral Psychology (Oxford: Oxford University Press, 2008), σς 233 επ. Ο Ripstein, Force and Freedom, σς 337 επ., επισημαίνει ότι το κατ επανάληψιν χρησιμοποιούμενο ως αντιπαράδειγμα εθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς δεν θα αποτελούσε κατά τον Kant καθεστώς δικαίου (τουλάχιστον δεσποτισμό), αλλά (φυσική) κατάσταση βαρβαρότητας (πρβλ. Anthropologie in Pragmatischer Hinsicht, in Kant s gesammelte Schriften, τ. 7 ος [ό. π.], σ. 330), η οποία επιτρέπει προφανώς την άσκηση βίας γιά την ανατροπή της. (Τυχόν παραμένουσες αντιρρήσεις δεν θα έχουν πλέον της κατηγορηματικότητα της καντιανής απορρίψεως της επαναστάσεως από τη σκοπιά του δικαίου, αλλά φρονησιακό χαρακτήρα.) 68 Βλ. Howard Williams, Kant s Critique of Hobbes: Sovereignty and Cosmopolitanism (Cardiff: University of Wales Press, 2003), σς 160 επ. 69 Η ιδέα της ανώτατης επικράτειας δεν σημαίνει ότι το κράτος διανέμει εν τέλει το έδαφος, όπως αφήνει να εννοηθεί ο Ripstein, Force and Freedom, 369 το κράτος μάλλον οφείλει να διανείμει την αδιάθετη γη (πρβλ. B. Sharon Byrd και Joachim Hruschka, Kant s Doctrine of Right: A Commentary [Cambridge: Cambridge University Press, 2010] σ. 122 σημ. 2.) 70 Βλ. Παύλου Κ. Σούρλα, Justi atque injusti scientia: Μιά εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου (Αθήνα - Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1995), σς 72 επ.

17 Φίλιππος Βασιλόγιαννης Demoktesis και res extra commercium 17 ίσων προσώπων έναντι και των απρόσωπων πραγμάτων) 71, αλλά προσωρινή 72 : πρέπει, δηλαδή, να είναι σύμφωνη και καθ οδόν προς τη συγκρότηση της επικράτειας και του λαού ως γενικής βουλήσεως και όχι ως βουλήσεως όλων (σύμφωνα με την καίρια αντιδιαστολή του Rousseau 73 ). Με τη διαδικασία αυτή συνυφαίνεται, κατά την καντιανή επιχειρηματολογία (όχι απαραιτήτως του ιδίου του Kant 74 ), η ιδέα των πραγμάτων εκτός συναλλαγής (ως ζήτημα ιδιωτικού δικαίου, όπως θα δούμε στην επόμενη παράγραφο). Προηγουμένως όμως πρέπει να λάβουμε ιδιαιτέρως υπ όψιν μας ότι ο Kant όπως τονίσαμε επικαλείται την ιδέα της επικράτειας ακριβώς γιά να απαντήσει στο ερώτημα αν ο κυρίαρχος έχει την εξουσία της φορολογήσεως των (πλουσίων) πολιτών χάριν των πτωχών. Κατά τον Kant, η παροχή συνδρομής προς τους πτωχούς αποτελεί (ψιλό μεν, αλλά) καθήκον του κράτους. Ο ίδιος βασίζει την επιχειρηματολογία του κατά βάση στην ιδέα του κοινωνικού συμβολαίου 75. Θα μπορούσαμε όμως να επιχειρηματολογήσουμε με λιγότερο εννοιολογικό κόστος, εφαρμόζοντας μιά αρχή που θα την αποκαλούσαμε λεπίδα του Σωκράτους 76 : ότι καμμία εννοιολογική σύλληψη και πρόοδος δεν είναι γιά να μιλήσουμε με όρους 71 Metaphysik der Sitten, σ Γιά τις δύο ερμηνείες του σχετικού επιτρεπτικού νόμου είτε ως απλώς μη απαγορευτικού ή γνησίως επιτρεπτικού (ορθή κατά τη γνώμη μου) βλ. B. Sharon Byrd και Joachim Hruschka, Kant s Doctrine of Right, σς 94 επ. Από την ελληνική βιβλιογραφία την πρώτη (εσφαλμένη) ερμηνεία ακολουθεί η Ιόλη Πατέλλη, «Ο Καντ γιά την ιδιοκτησία, την ισότητα και την αυτοτέλεια», in Μανόλη Αγγελίδη, Στεφάνου Δημητρίου και Αλίκης Λαβράνου (eds.), Θεωρία, αξίες και κριτική: Αφιέρωμα στον Κοσμά Ψυχοπαίδη (Αθήνα: Εκδόσεις Πόλις, 2008), σε 444 επ. πρβλ. κατωτέρω τη σημ. 78 και την αντίστοιχη επισήμανση του κυρίως κειμένου. 72 Metaphysik der Sitten, σς 256 επ. 73 Du contrat social, s Γιά τον ίδιο τον Kant το ζήτημα των ορίων της ιδιοποιήσεως του εδάφους είναι μεν το πλέον δυσεπίλυτο, ωστόσο (ακριβώς επειδή η εν λόγω ιδιοποίηση διέπεται από αρχές μη διανεμητικής δικαιοσύνης), συμπίπτει κατ αρχήν με τα τυχαία όρια εξουσιάσεώς του, «ως εάν να μιλούσε το έδαφος: αν δεν είστε ικανοί να με προστατεύσετε, αδυνατείτε να με προστάζετε» (Metaphysikh der Sitten, σς 265 επ.). 75 Βλ. Ernest Weinrib, «Poverty and Property in Kant's System of Rights», Notre Dame Law Review 78 (2005), σς 795 επ. 76 Βλ. Πρόσωπα, λόγοι και πράγματα, 6.4. Ο αναγνώστης που είναι εξοικειωμένος με την εικόνα του Σωκράτη που μας παρουσίασε ο Γρηγόρης Βλαστός, Σωκράτης: Ειρωνευτής και ηθικός φιλόσοφος, μετ. Παύλου Καλλιγά (Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Ι. Δ. Κολλάρου & Σίας Α. Ε., 1993), δεν δυσκολεύεται να αντιληφθεί την αιχμή της αρχής: τις λεγόμενες μεταηθικές θεωρίες. «Η σύγχρονη ηθική φιλοσοφία», έγραφε ο Bernard Williams το 1971, έχει ανακαλύψει έναν πρωτότυπο τρόπο να είναι βαρετή: να μη πραγματεύεται ηθικά ζητήματα» (Morality: An Intradustion to Ethics (New York: Harper Torchbooks, 1972), σ. x. Η ρήση του Williams έκτοτε δεν ισχύει, ακριβώς λόγω της εκδόσεως (το ίδιο έτος) του μνημειώδους έργου του Rawls, A Theory of Justice, το οποίο πραγματεύεται το ηθικό ζήτημα της δικαιοσύνης, όπως ακριβώς του αξίζει: ως ουσιώδες. Γιά την αυτοτέλεια της ηθικής θεωρίας βλ. John Rawls, «The Independence of Moral Theory», in Collected Papers, 286 επ. Βέβαια, η πρόκληση της μεταηθικής (και η ελκυστικότητά της ως ιδέας) δεν έγκειται παρά στο ερώτημα της θεμελιώσεως της ηθικής. Ωστόσο, από τη σκοπιά της ίδιας της ηθικής, δεν είναι νοητή μιά μη ή εξω- ηθική θεμελίωσή της (πρβλ. Hilary Putnam, Ethics without Ontology [Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2004), σ. 3).

18 18 Φίλιππος Βασιλόγιαννης Demoktesis και res extra commercium δικονομικούς παραδεκτή (αν και ενδεχομένως βάσιμη), αν δεν επιλύει με τον συντομότερο τρόπο κρίσιμα (πρωτοβάθμια 77 ) ηθικά ζητήματα: 10. Σύμφωνα με τον Kant, η υπόθεση περί res nullius (η υπόθεση του Nozick) αποτελεί λήψη του ζητουμένου. (Ως αρχή του θετικού δικαίου είναι βέβαια πλήρως δικαιολογημένη, ως απλώς θεσμικά αποτελεσματική.) Τα πρόσωπα δεν δύνανται να ιδιοποιηθούν τα πράγματα μονομερώς. Οι οποιεσδήποτε εμπειρικές σχέσεις μεταξύ προσώπων και πραγμάτων είναι πάντοτε δικαιικές σχέσεις μεταξύ προσώπων. Η δυνατότητα ιδιοποιήσεως εξωτερικών πραγμάτων, διακριτών από τα πρόσωπα, δεν αποτελεί παρά τη δυνατότητα αποκλεισμού των άλλων από τη χρήση τους 78. Πώς δικαιολογείται κάτι τέτοιο; Πρόκειται για την περίφημη παραγωγή της έννοιας μιάς μη εμπειρικής (ή, κατά την ορολογία του Καντ), της νοητής κατοχής, η οποία επιτρέπει στα πρόσωπα να έχουν υπό τον έλεγχό τους πράγματα, ακόμη και όταν δεν βρίσκονται υπό τη φυσική κατοχή τους ή έστω την εμπειρική (όταν έχουν απλώς απομακρυνθεί από αυτά, ενώ τα διατηρούν όμως κάπου προστατευμένα από την επιβουλή των τρίτων). Η ίδια η δυνατότητα μη μονομερούς συνάψεως μιάς σχέσεως νοητής κατοχής, αποκλεισμού των άλλων (ακόμη και όταν το πράγμα δεν βρίσκεται υπό τη φυσική ή εμπειρική κατοχή του προσώπου) προϋποθέτει ότι τα ίδια τα πρόσωπα βρίσκονται σε σχέσεις νοητές προ και ανεξαρτήτως κάθε εμπειρικής επαφής τους (που άλλως δεν θα συνήπταν σχέσεις εμπραγμάτου, αλλά πάντοτε ενοχικού δικαίου υπό την έννοια της νομικής δογματικής 79 ). Έτσι οφείλουμε να 77 Πρβλ. Ronald Dworkin, «Αντικειμενικότητα και αλήθεια: καλύτερα να το πιστέψετε», μετ. Νάντιας Κανελλοπούλου, Ισοπολιτεία 1 (1997), 15 επ. 78 Για την αντιγνωμία ως προς την προτεραιότητα της αρχής της αμεσότητας (προς το πράγμα) έναντι της αποκλειστικότητας (προς τους τρίτους) βλ. Ι. Σ. Σπυριδάκη, Εμπράγματο Δίκαιο Α, 13 επ. Συναφώς, ένταση μεταξύ χρήσεως του πράγματος και αποκλεισμού των άλλων, ως εννοιολογικών στοιχείων της κυριότητας, διαβλέπει ο J. E. Penner, The Idea of Property in Law (Oxford: Oxford University Press, 1997), σς 68 επ., ακριβώς επειδή η θεωρία του περί δικαιωμάτων είναι θεωρία συμφερόντων. Από καντιανή σκοπιά (όπως και από τη σκοπιά του Nozick) τέτοια ένταση δεν υφίσταται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Καντ θα επικροτούσε άνευ ετέρου τη λεγόμενη θεωρία της βουλήσεως ως ατομικής επιλογής (πρβλ. Arthur Ripstein, Force and Freedom, σς 42 επ.). 79 Κατά τον Hohfeld, Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning (Burlington: Ashgate, 2001), ιδίως σς 49 επ., όλες οι έννομες σχέσεις είναι ως προς τη μορφή τους ενοχικές: οι εμπράγματες δεν αποτελούν παρά ενοχικές σχέσεις, π. χ., του κυρίου του πράγματος προς κάθε τρίτο. Επ αυτού ο Penner, The Idea of Property in Law, σ. 27, ευλόγως μεν αντιτάσσει ότι είναι προτιμότερο να μη θεωρήσουμε ότι με τη μεταβίβαση ενός πράγματος ο νέος κύριος συνάπτει ενοχικές σχέσεις προς κάθε τρίτο, όχι όμως και ότι αντ αυτού υπεισέρχεται στη σχέση του προηγουμένου κυρίου προς το πράγμα. Η σύναψη εννόμων σχέσεων μεταξύ προσώπων και πραγμάτων είναι απλώς αδύνατη (πρβλ. Metaphysik der Sitten, σς 260). Η αντίρρηση του Penner θα ήταν εύλογη, αν οι κρίσιμες σχέσεις δεν ήταν νοητές, αλλά εμπειρικές. Ωστόσο, γιά την παθητική εμπράγματη σχέση αρκεί απλώς η ύπαρξη ενός προσώπου εντός της επικράτειας (πρβλ. Kenneth Campbell, On the General Nature of Property Rights, King s College Law Journal 3 [1992], σς 87 επ.). Γιά τη δογματική διάκριση εμπράγματων και ενοχικών δικαιωμάτων βλ. Ι. Σ. Σπυριδάκη, Εμπράγματο Δίκαιο Α, σς 58 επ.

19 Φίλιππος Βασιλόγιαννης Demoktesis και res extra commercium 19 ερμηνεύσουμε ως έναν μη εμπειρικό περιορισμό 80 την καντιανή ιδέα της σφαιρικότητας της Γης: Όλα τα ανθρώπινα όντα βρίσκονται πρωτογενώς (ήτοι, πριν από κάθε ενέργειά τους που ιδρύει δικαιώματα) στη νομή του εδάφους σε συμφωνία προς το δίκαιο, δηλαδή, έχουν δικαίωμα να βρίσκονται οπουδήποτε η φύση ή η τύχη (χωρίς τη θέλησή τους) τα τοποθέτησαν. Αυτό το είδος νομής (possessio) αποτελεί νομή από κοινού, διότι η σφαιρική επιφάνεια της Γης ενοποιεί όλους τους τόπους στην επιφάνειά της Από μόνη την ύπαρξή τους τα πρόσωπα έχουν ένα έμφυτο δικαίωμα στο έδαφος. Γι αυτό ακριβώς το έδαφος δεν αποτελεί «μάννα εξ ουρανού» και όχι επειδή τμήματά του ανήκουν ήδη διακριτώς σε πρόσωπα, όπως θα υποστήριζε ο Nozick 82. Ωστόσο, όταν τα πρόσωπα έρχονται στην επικράτεια (από μόνο το γεγονός της γεννήσεώς τους 83 ), όλα ανήκουν σε άλλους. Η επικράτεια συντίθεται, όπως είδαμε, διανεμητικώς. (Ας αναλογισθούμε το άρθρο 972 του Αστικού Κώδικα: Η εν λόγω διάταξη ορίζει ότι «[τ]α αδέσποτα ακίνητα... ανήκουν στο δημόσιο» 84 ). Γι αυτό, η ιδέα της σφαιρικότητας της Γης πρέπει, γιά επιτακτικότερους λόγους αρχής, να είναι εφαρμοστέα στην ιδέα της επικράτειας. (Διαφορετικά, η μη εφαρμογή της θα έθετε ένα σοβαρό ζήτημα συνοχής και συνέπειας στην καντιανή επιχειρηματολογία.) Από μόνη, λοιπόν, την ύπαρξή τους τα πρόσωπα έχουν ένα έμφυτο δικαίωμα στην επικράτεια. Ένα έμφυτο δικαίωμα στην επικράτεια δεν αποτελεί γιά να χρησιμοποιήσουμε το καντιανό εννοιολογικό οπλοστάσιο παρά μιά a priori συνθετική πρόταση: δεν προκύπτει από τη σημασία ούτε του εμφύτου 80 Αντίθετα προς την Katrin Flikschuh, Kant and Modern Political Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), σς 121 επ., 129 επ., που προσπαθεί κατά τη γνώμη μου να εκμαιεύσει εν προκειμένω, όχι αβίαστα, μιάν (εγελιανή μάλλον) αντινομία μεταξύ ελευθερίας (επιτρεπτικού νόμου) και φύσης (σπανιότητας των αγαθών). 81 Metaphysik der Sitten, σ Για την κοσμοπολιτική διάσταση της ίδιας ιδέας βλ. ό. π., σς 311 και 352 (και αναλυτικά Πρόσωπα, λόγοι και πράγματα, 10.) Ως προς τη χωρικότητα της επικράτειας πρβλ. την πραγμάτευση της σχέσεως των μερών του χώρου στην Kritk der reiner Vernunft, σς Α25 / Β Πρβλ. Anarchy, State and Utopia, π. χ., σ Κατά τον Kant, η θεωρητική ιδέα της γεννήσεως με φυσικό τρόπο ενός προσώπου, εξοπλισμένου με ελευθερία, είναι αδύνατη. Ωστόσο, «από πρακτική άποψη είναι εντελώς ακριβής και ακόμη αναγκαία η ιδέα να θεωρούμε την πράξη της αναπαραγωγής ως εάν αυτή να φέρει στον κόσμο ένα πρόσωπο χωρίς τη συναίνεσή του και με πρωτοβουλία μας» (Metaphysik der Sitten, σ. 280). 84 Κατά το προϊσχύσαν του Αστικού Κώδικα δίκαιο (άρθρο 16 του νόμου του 1837 περί διακρίσεως δημοσίων κτημάτων) «[ό]λα τα παρ ιδιωτών ή κοινοτήτων μη δεσμευόμενα, δηλαδή όλα τα αδέσποτα ανήκουσιν εις το δημόσιον». Ο Παύλος Καλλιγάς, Σύστημα Ρωμαϊκού Δικαίου καθά εν Ελλάδι πολιτεύεται (Αθήνησι: Βιβλιοπωλείον Ανδρέου Κορομηλά, 1879), σς 31 και 139 παρατηρούσε: «η διάταξις περί των αδεσπότων δυσκόλως εφαρμόζεται εις τα κινητά, μόνον δε επί ακινήτων έχει σημασίαν, διότι επ αυτών μόνον δύναται τις να παραδεχθή, ότι το δημόσιον δεν έχει ανάγκην πράξεως καταλήψεως, διά να γίνη κύριον, ενώ άλλως έπεται, ότι τα πετηνά του ουρανού και τα ορεσίβια ζώα είναι του δημοσίου, πριν ζωγραθώσιν, ή άμα ζωγρηθέντα παρ οιουδήποτε Πώς είναι τωόντι δυνατόν το ύδωρ, ό ο ιδιώτης λαμβάνει εν τη υδρία αυτού από τον δημόσιον ποταμόν, ο λαγώς εν τοις δάσεσιν, ο ιχθύς εν τη θαλάσση και τα πτηνά του ουρανού να λογίζωνται, ως αδέσποτα, του δημοσίου, διά μόνης παραχωρήσεως αυτού κτώμενα παρά του ιδιώτου;».

20 20 Φίλιππος Βασιλόγιαννης Demoktesis και res extra commercium δικαιώματος (του προσώπου ως αφηρημένου ελεύθερου και ίσου υποκειμένου, δηλαδή της προσωπικότητας ή της ικανότητας δικαίου 85 ) ούτε της επικράτειας (ήδη διανεμητικώς συγκροτημένης). Εφ όσον είναι επιτρεπτή η ιδιοποίηση του εξωτερικού κόσμου, οι μεταγενέστεροι, βάσει της αρχής της χρονικής προτεραιότητας που διέπει το εμπράγματο δίκαιο 86, δεν δύνανται να έχουν συγχρόνως δικαίωμα σε ό,τι νομιμοποιημένα ήδη νέμονται οι άλλοι. Γιά τη σύλληψη της εν λόγω «συνθετικής» προτάσεως της χρειαζόμαστε έναν τρίτο όρο. Εφαρμόζοντας όμως τη σωκρατική αρχή ( 9 in fine), η εν λόγω a priori συνθετική πρόταση δεν επιλύει παρά το κρίσιμο ηθικό ζήτημα της υπάρξεως του προσώπου, ως ελεύθερου και ίσου 87, σε μιά ήδη διανεμητικώς συγκροτημένη επικράτεια. Όπως επισημαίνεται, «εφ όσον είναι διαθέσιμη επαρκής γη, ή εφ όσον διατίθενται επαρκή δημόσια μέσα γιά την ύπαρξή του, ένα πρόσωπο που βρίσκεται σε ένα τμήμα του εδάφους, ήδη κατειλημμένο από κάποιον άλλο, οφείλει να μετακινηθεί από εκεί» 88. Ένα έμφυτο δικαίωμα στην επικράτεια δεν δύναται να σημαίνει ίση αναδιανομή της γης 89, διότι θα αναιρούσε τον επιτρεπτικό νόμο πρωτογενούς ιδιοποιήσεως των πραγμάτων, αλλά πρωταρχικά κοινωνικά αγαθά. Ας τα ονομάσουμε πράγματα εκτός συναλλαγής, αλλά προσωρινά: Σύμφωνα με τη σύλληψη του Nozick, η επικράτεια συντίθεται πρωτογενώς από ατομικές ιδιοκτησίες. Οι κοινόχρηστοι οδοί 90 ή, γιά να χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα που εγείρει λιγότερα ζητήματα απροσδιοριστίας (ενεργοποιήσεως, δηλαδή, του νομοθέτη), οι όχθες των πλεύσιμων ποταμών (και αυτές κατ εξοχήν πράγματα εκτός συναλλαγής) δεν ανήκουν, επομένως, πρωτογενώς στην επικράτεια ή στην ιδέα της επικράτειας. Αν η αδυναμία μου μετακινήσεως με βλάπτει υπό μιά δικαιικώς κρίσιμη έννοια (θα επανέλθουμε στο ζήτημα) 91, τότε, κατά την επιχειρηματολογία του Nozick, το πολύ κάποια πράγματα να μη είναι δεκτικά ιδιοποιήσεως, να κείνται, δηλαδή, εκτός της επικράτειας. Πράγματι, εφ όσον ουδείς δύναται να τα ιδιοποιηθεί ουδείς δύναται να τα συνεισφέρει στην επικράτεια, το δε ελάχιστο κράτος δεν δύναται να αποκτήσει περισσότερα από ό,τι του χορηγούν οι πολίτες του ως πελάτες (διαφορετικά, θα παραβίαζε τα δικαιώματά τους). Κατά την καντιανή σύλληψη, ωστόσο, η ίδια η ιδέα των πραγμάτων εκτός συναλλαγής αποτελεί ιδέα και του ιδιωτικού και όχι απλώς του δημοσίου δικαίου. Η στέρησή μου από τη χρήση του πλεύσιμου ποταμού με βλάπτει ως 85 Βλ. Ι. Σ.Σπυριδάκη, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 271 επ. 86 Βλ. Ι. Σ. Σπυριδάκη, Εμπράγματο Δίκαιο Α, 86 επ. 87 Γιά την κανονιστική έννοια του προσώπου βλ. John Rawls, Political Liberalism (New York: Columbia University Press, 1996), σς 18 επ. (και σημ. 20). 88 Leslie A. Malholland, Kant s System of Rights (New York: Columbia University Press, 1990), σς 219 επ. (η έμφαση δική μου). 89 Πρβλ. ανωτέρω σημ Βλ. Arthur Ripstein, Force and Freedom, σς 243 επ., o οποίος αγνοεί, ωστόσο, την αθροιστική σύλληψη της επικράτειας από τον Nozick, παρ ότι αποτελεί εν προκειμένω το κατ εξοχήν αντιπαράδειγμά του. 91 Πρβλ. Anarchy, State and Utopia, σ. 55 σημ. *.

9. Υφίστανται άμεσα καθήκοντά μας έναντι των ζώων;

9. Υφίστανται άμεσα καθήκοντά μας έναντι των ζώων; ΔΙΚΑΙΟ, ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ Υφίστανται άμεσα καθήκοντά μας έναντι των ζώων; 174 9. Υφίστανται άμεσα καθήκοντά μας έναντι των ζώων; 9.1 Θεωρίες. Στις προηγούμενες ενότητες είδαμε τί δεν δύνανται να πράξουν

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές της Κοινωνικής Δημοκρατίας

Αρχές της Κοινωνικής Δημοκρατίας ΕγχΕιριδιο για την ΚοινωνιΚη δημοκρατια 1 Tobias Gombert κ.ά. Αρχές της Κοινωνικής Δημοκρατίας ISBN 978-9963-2021-0-2 3η ενημερωμένη έκδοση Εκδόθηκε από το Friedrich- Ebert- Stiftung Ακαδημία για την Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΡΙΤΕΝΕΡΓΕΙΑ» ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΡΙΤΕΝΕΡΓΕΙΑ» ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ «ΤΡΙΤΕΝΕΡΓΕΙΑ» ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΣΑΣΙΑΣ: ΚΟΜΠΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α. Μ.: 1340200400188

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Πρώτο: Το Δίκαιο

Μέρος Πρώτο: Το Δίκαιο Μέρος Πρώτο: Το Δίκαιο Ι. Φυσικό Δίκαιο Θετικό Δίκαιο Το Σύνταγμα, που θα μας απασχολήσει ειδικότερα, αποτελείται από κανόνες δικαίου με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Πριν προσεγγίσουμε την έννοια του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ. εκδόσεις ΠΟΛΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΚΡΟΤΙΟΥΣ ΣΤΟΝ ΡΟΥΣΣΩ. Θεωρίες τον κοινωνικού συμβολαίου

ΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ. εκδόσεις ΠΟΛΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΚΡΟΤΙΟΥΣ ΣΤΟΝ ΡΟΥΣΣΩ. Θεωρίες τον κοινωνικού συμβολαίου ΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Θεωρίες τον κοινωνικού συμβολαίου ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΚΡΟΤΙΟΥΣ ΣΤΟΝ ΡΟΥΣΣΩ πίνακας εξωφύλλου : Rembrandt: Staalmeesters (1662) μακέτα εξωφύλλου - σχεδιασμός έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa-Institut, Universität des

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. Κεφάλαια φιλοσοφίας του δικαίου από την αρχαία και την νεώτερη θεωρία

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. Κεφάλαια φιλοσοφίας του δικαίου από την αρχαία και την νεώτερη θεωρία ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαια φιλοσοφίας του δικαίου από την αρχαία και την νεώτερη θεωρία ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, 2012/131 Tι είναι ορθό (τι πρέπει) να

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ Πλευρές μιας θεωρητικής και πολιτικής ρήξης Γιάννης Μηλιός Δημήτρης Δημούλης Γιώργος Οικονομάκης 1 Περιεχόμενα Πρόλογος 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ 9 1. Εισαγωγή: Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ Πλευρές μιας θεωρητικής και πολιτικής ρήξης Γιάννης Μηλιός Δημήτρης Δημούλης Γιώργος Οικονομάκης 1 Περιεχόμενα Πρόλογος 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ 9 1. Εισαγωγή: Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1.Έννοια της ιδιοκτησίας 6 2.Περιεχόµενο των δικαιωµάτων επί της ιδιοκτησίας 7 α. ιατήρηση της ιδιοκτησίας 7 β. Συντήρηση της ιδιοκτησίας 7 γ. Χρήση και κάρπωση της ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Ευάγγελος Βεγίρης, Νίκη Θεοδώρου, Κυριακή Κοντάκου * & Ανδρονίκη Αγγελική Μάστορη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συγγραφή ενός κειμένου σχετικά με τους περιορισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Καθηγητής: Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Η Καλή Πίστη ως Συνταγματική Αρχή»

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Καθηγητής: Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Η Καλή Πίστη ως Συνταγματική Αρχή» ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Καθηγητής: Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Η Καλή Πίστη ως Συνταγματική Αρχή» ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣ. ΑΣΠΡΟΥΛΙΑΣ Αριθ. Μητρώου: 1340200000050 Δεκέμβρης 2004

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχή της καλής πίστης. στο ελληνικό δικαιίκο σύστηµα

Η αρχή της καλής πίστης. στο ελληνικό δικαιίκο σύστηµα Καθηγητής: ηµητρόπουλος Ανδρέας Μάθηµα: Εφαρµογές ηµοσίου δικαίου Η αρχή της καλής πίστης στο ελληνικό δικαιίκο σύστηµα Νίκη Παπακωνσταντίνου Αριθµός Μητρώου: 13401 99900 432 Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210.6633729

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιο συμφέρον και ανταγωνισμός

Δημόσιο συμφέρον και ανταγωνισμός ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΟΣ Β ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Της φοιτήτριας ΤΣΟΥΡΕΛΗ ΕΛΕΝΗΣ ~ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ~ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σκοπό αυτής της πτυχιακής εργασίας, αποτελεί η μελέτη και η ανάλυση του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΚΑΠΛΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο µάθηµα των Εφαρµογών ηµοσίου ικαίου. του φοιτητή Ανδρουτσόπουλου Αλέξανδρου µε Α.Μ. 1340200100983

Εργασία στο µάθηµα των Εφαρµογών ηµοσίου ικαίου. του φοιτητή Ανδρουτσόπουλου Αλέξανδρου µε Α.Μ. 1340200100983 Εργασία στο µάθηµα των Εφαρµογών ηµοσίου ικαίου του φοιτητή Ανδρουτσόπουλου Αλέξανδρου µε Α.Μ. 1340200100983 Μάιος 2004 Θέµα: Μάθηµα: Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου. Καθηγητής: Α. ηµητρόπουλος. Όνοµα: Ανδρουτσόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ «ΑΡΘΡΟ 25 3 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δικαιώματα, ιδιότητα του πολίτη και μετανάστες

Κοινωνικά δικαιώματα, ιδιότητα του πολίτη και μετανάστες Κοινωνικά δικαιώματα, ιδιότητα του πολίτη και μετανάστες του Ακρίτα Καϊδατζή 1 Ι. Εισαγωγή Μία απ τις βασικές πτυχές των πολιτικών κοινωνικής ένταξης των αλλοδαπών μεταναστών αποτελεί και η διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο πολιτικός δικαστής αντιμέτωπος με την αναλογικότητα κατά τον αναιρετικό έλεγχο της εύλογης χρηματικής αποζημίωσης

Ο πολιτικός δικαστής αντιμέτωπος με την αναλογικότητα κατά τον αναιρετικό έλεγχο της εύλογης χρηματικής αποζημίωσης Ο πολιτικός δικαστής αντιμέτωπος με την αναλογικότητα κατά τον αναιρετικό έλεγχο της εύλογης χρηματικής αποζημίωσης ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ Διάγραμμα Α. Εισαγωγή. Αναλογικότητα, εύλογη χρηματική αποζημίωση

Διαβάστε περισσότερα

EXCEPTIO DOLI GENERALIS ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. [Οι πηγές του Αστικού Κώδικα στα ευρωπαϊκά δίκαια]

EXCEPTIO DOLI GENERALIS ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. [Οι πηγές του Αστικού Κώδικα στα ευρωπαϊκά δίκαια] EXCEPTIO DOLI GENERALIS ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ [Οι πηγές του Αστικού Κώδικα στα ευρωπαϊκά δίκαια] Σταύρος Κιτσάκης Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής Πανεπιστημίου Αννοβέρου - Δικηγόρος Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΜΕΩΝ Κ. ΚΡΕΤΣΗΣ Α. Μ. : 1340200400692 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α:"ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ"

Θ Ε Μ Α:ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Δ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Θ Ε Μ Α:"ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το «δικαίωμα» στην Ιθαγένεια και η εξουσία του δημοκρατικού νομοθέτη στην πολιτογράφηση (Κυριαρχία, δικαιώματα και ιδιότητα του πολίτη).

Το «δικαίωμα» στην Ιθαγένεια και η εξουσία του δημοκρατικού νομοθέτη στην πολιτογράφηση (Κυριαρχία, δικαιώματα και ιδιότητα του πολίτη). Το «δικαίωμα» στην Ιθαγένεια και η εξουσία του δημοκρατικού νομοθέτη στην πολιτογράφηση (Κυριαρχία, δικαιώματα και ιδιότητα του πολίτη). Ανδρέας Τάκης Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο αλλοδαποί ζουν σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία της προσωπικότητας στο αστικό δίκαιο από προσβολές µέσω Μ.Μ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. των

Η προστασία της προσωπικότητας στο αστικό δίκαιο από προσβολές µέσω Μ.Μ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. των ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η προστασία της προσωπικότητας στο αστικό δίκαιο από προσβολές µέσω Μ.Μ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.

«ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχει δικαίωμα στο θάνατο; Μια συζήτηση με τον Καθηγητή Ιωάννη Μανωλεδάκη

Υπάρχει δικαίωμα στο θάνατο; Μια συζήτηση με τον Καθηγητή Ιωάννη Μανωλεδάκη Δικαιώματα του Ανθρώπου ΔτΑ 59/2013 (υπό δημοσίευση) Υπάρχει δικαίωμα στο θάνατο; Μια συζήτηση με τον Καθηγητή Ιωάννη Μανωλεδάκη της Λίνας Παπαδοπούλου 1 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ I. Προλεγόμενα Α. Ο Δάσκαλος Β. Η Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακή Εργασία. Ηλιάδη Μαρία. Σύνταγμα και Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Προπτυχιακή Εργασία. Ηλιάδη Μαρία. Σύνταγμα και Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Προπτυχιακή Εργασία Ηλιάδη Μαρία Σύνταγμα και Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ» Μάθημα : ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα