Τα προϊόντα Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών και η αποδοχή τους από τους καταναλωτές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα προϊόντα Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών και η αποδοχή τους από τους καταναλωτές"

Transcript

1 Τα προϊόντα Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών και η αποδοχή τους από τους καταναλωτές Δρ Σπυρίδων Στάχτιαρης, Γεωπόνος Διεύθυνση Πιστοποίησης & Προδιαγραφών Προϊόντα Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών Σήμερα, στην ευρωπαϊκή όσο και στην ελληνική αγορά, η κτηνοτροφία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και τους πλέον ευαίσθητους και νευραλγικούς τομείς της αγροτικής παραγωγής. Όλοι οι κλάδοι της ζωικής παραγωγής συμμετέχουν αποφασιστικά στην παραγωγή μεγάλου αριθμού κτηνοτροφικών υψηλής διαιτητικής αξίας και ποιοτικών απαιτήσεων. Σε µια ανταγωνιστική αγορά τροφίμων έχει πολύ μεγάλη σημασία οι κτηνοτρόφοι καθώς και ολόκληρη η αλυσίδα παραγωγής κρέατος να αποσκοπούν στην πώληση της καλύτερης δυνατής ποιότητας. Από την άλλη μεριά, απαραίτητο στοιχείο εμπορικής επιτυχίας των ποιότητας είναι η ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά µε την αξία των αυτών. Τα τελευταία χρόνια υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό η άποψη ότι οι καταναλωτές ενδιαφέρονται για θέματα που αφορούν την καλή διαβίωση των ζώων, δηλαδή για τις συνθήκες στις οποίες ζουν και ανατρέφονται τα ζώα. Σύμφωνα με έρευνες έχει διαπιστωθεί η τάση των καταναλωτών να αγοράζουν τρόφιμα, τα οποία δίνουν την εντύπωση στον καταναλωτή ότι καλύπτουν τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την καλή διαβίωση των ζώων, όπως για παράδειγμα κρέας πουλερικών «ελεύθερης βοσκής». Ένας από τους κυριότερους τομείς στους οποίους η ΕΕ έχει προωθήσει την ανάπτυξη μεθόδων παραγωγής, που προάγουν την καλή διαβίωση των ζώων (εκτός της βιολογικής γεωργίας που αφορά τα περισσότερα είδη των εκτρεφόμενων ζώων), είναι ο τομέας των πουλερικών. Οι Ειδικές Πτηνοτροφικές Εκτροφές (ΕΠΕ) είναι ένα σύνολο προδιαγραφών με βάση τις οποίες ένας παραγωγός μπορεί να παράγει κρέας πουλερικών ή αυγά ορνίθων ανώτερης ποιότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω Κανονισμών, όπως ο ΚΑΝ (ΕΚ) 589/2008 για τα αυγά & ο ΚΑΝ (ΕΚ) 543/2008 για το κρέας πουλερικών, θεσπίζει τους κανόνες εμπορίας και τον τρόπο προαιρετικής επισήμανσης των εν λόγω. Κάθε προδιαγραφή αντιστοιχεί σε μία ένδειξη που μπορεί να τοποθετηθεί στο προϊόν εφόσον πιστοποιηθεί ότι ο τρόπος παραγωγής του είναι σύμφωνος με την αντίστοιχη προδιαγραφή. Ενδεικτικά, ορισμένες ενδείξεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ετικέτα των ΕΠΕ είναι η ένδειξη «Κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής», «Κοτόπουλο ταϊσμένο με 100% φυτικές τροφές, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία» ή αυγά «extra φρέσκα». Στο πλαίσιο της εφαρμογής των ανωτέρω κανονισμών της ΕΕ έχει εκδοθεί σχετική εθνική νομοθεσία η οποία: ρυθμίζει τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής των κανονισμών αναθέτει στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΟΠΕΓΕΠ AGROCERT) τον έλεγχο και την πιστοποίηση των παραγόμενων ρυθμίζει θέματα λειτουργίας της αγοράς (έλεγχος διαφήμισης πτηνοτροφικών ) ρυθμίζει θέματα άμεσης απόσυρσης ενδείξεων από πτηνοτροφικά προϊόντα που δεν πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές. Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με τη σειρά του έχει εκδώσει σχετικό Κανονισμό Πιστοποίησης, με τον οποίο ρυθμίζονται επιμέρους διαδικαστικά θέματα (υποβολή σχετικής αίτησης,

2 ΔΗΜΗΤΡΑ 16 / 17 τρόπος διενέργειας ελέγχων, υπογραφή σχετικής σύμβασης έλεγχου, κ.ά.) καθώς και το κόστος ελέγχου. Στο προαιρετικό σύστημα επισήμανσης των ΕΠΕ έχουν ενταχθεί επιχειρήσεις που τοποθετούν στην αγορά προϊόντα με τις ακόλουθες ενδείξεις: «Κοτόπουλο ταϊσμένο με 100% φυτικές τροφές, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία», «Κοτόπουλο Εκτατικής Εκτροφής» και «Κοτόπουλο Ελευθέρας Βοσκής», «Κοτόπουλο ταϊσμένο με 65% καλαμπόκι», «Κοτόπουλο που έχει τραφεί με 2% ελαιόλαδο», «Κοτόπουλο διατρεφόμενο με 100% φυτικές τροφές καθώς και μίγμα αρωματικών φυτών», «Αυγά από κότες ταϊσμένες με καλαμπόκι», «Αυγά εξαιρετικά ή έξτρα φρέσκα». Για την ελληνική αγορά έχουν θεσπιστεί από τον αρμόδιο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) δύο σήματα, το ένα για κρέας πουλερικών και το άλλο για αυγά ορνίθων. Κάθε πιστοποιημένη επιχείρηση, δύναται να χρησιμοποιεί τα εν λόγω σήματα επί των ΕΠΕ του πεδίου πιστοποίησης καθώς και σε έντυπο και διαφημιστικό υλικό της. Σήματα που αφορούν τις Ειδικές Πτηνοτροφικές Εκτροφές. Στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης ΕΠΕ (στοιχεία για το έτος 2013) είναι ενταγμένοι συνολικά 538 πτηνοτροφικοί θάλαμοι (300 εκ των οποίων στην Ήπειρο), με παραγωγή που ανέρχεται ετησίως στα πτηνά με πιστοποιημένη παραγωγή κιλά κρέατος κοτόπουλου και 22 πτηνοτροφικοί θάλαμοι με παραγωγή ετησίως πιστοποιημένων αυγών. Σύστημα ελέγχου Για την αποτελεσματικότητα του ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας είναι απαραίτητη η διασταύρωση μιας σειράς στοιχείων, κατά το δυνατόν ανεξάρτητων μεταξύ τους, τα οποία όταν συντεθούν θα πρέπει να δίνουν μία ολοκληρωμένη εικόνα τόσο της αλυσίδας παραγωγής όσο και της αλυσίδας διακίνησης. Τέτοιου είδους στοιχεία είναι οι προδιαγραφές του υβριδίου που χρησιμοποιείται, είτε για την παραγωγή κρέατος είτε για την παραγωγή αυγών, η κατανάλωση τροφής και οι πωλήσεις τελικού προϊόντος. Όλη αυτή η σειρά στοιχείων πρέπει να δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα από την ώρα που θα τοποθετηθούν οι νεοσσοί για πάχυνση ή το σμήνος των ορνίθων θα μπει σε παραγωγική ηλικία μέχρι να ολοκληρωθεί η πώληση των παραγόμενων. Ενδεικτικά, η διαδικασία ελέγχου παραγωγής κρέατος ΕΠΕ παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. Επίσης, έχει σχεδιαστεί ένα σύστημα αιφνιδιαστικών δειγματοληψιών με βάση την εκτίμηση της επικινδυνότητας ανά φάση της παραγωγικής διαδικασίας. Περιγραφή διαδικασίας ελέγχου παραγωγής κρέατος ΕΠΕ. Παρόλο που ο χαρακτήρας των παραγωγικών μονάδων διαφέρει μεταξύ τους, το κοινό σημείο της παραγωγικής αλυσίδας στις περισσότερες περιπτώσεις, και το κρισιμότερο σημείο όλης της διαδικασίας είναι το τελευταίο στάδιο, δηλαδή αυτό της σφαγής, τυχόν τεμαχισμού και τυποποίησης στην περίπτωση της παραγωγής κρέατος και αυτό της ωοσκόπησης συσκευασίας στην περίπτωση αυγών. Σε ορισμένες περιπτώσεις στην ίδια εγκατάσταση γίνεται επεξεργασία πιστοποιημένων και μη, οπότε τίθεται και θέμα διαχωρισμού αυτών. Πέρα από τον αναγκαστικά δειγματοληπτικό έλεγχο εφαρμογής διαδικασιών, που εξασφαλίζει τη διατήρηση της ταυτότητας των την ώρα που εφαρμόζονται, είναι απαραίτητος ο συνολικός έλεγχος των εισροών και εκροών στις εγκαταστάσεις αυτές. Στο πλαίσιο των διατάξεων της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας καθώς και των όρων της σύμβασης που έχει συνάψει με τις πιστοποιημένες πτηνοτροφικές επιχειρήσεις, ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ διενεργεί ελέγχους προκειμένου να επιβεβαιώνει συνεχώς την τήρηση των όρων της παραγωγής των ΕΠΕ. Στο πλαίσιο αυτό ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ πραγματοποίησε για το έτος 2013 συνολικά ελέγχους στα πτηνοτροφεία, 35 ελέγχους στα σφαγεία των πιστοποιημένων επιχειρήσεων και 29 ελέγχους στα φυραματοποιεία των εταιρειών με ταυτόχρονη δειγματοληψία ζωοτροφών. Τάσεις καταναλωτών και προϊόντα Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών Συμπεριφορά καταναλωτή και πληροφόρηση Οι καταναλωτές αρχίζουν σταδιακά να εκδηλώνουν έντονο ενδιαφέρον σε θέματα διατροφής, διεκδικούν έγκυρη ενημέρωση, απαιτούν ασφαλή ποιοτικά προϊόντα, τα οποία θα παράγονται με μεθόδους που δε θα θέτουν σε κίνδυνο την αειφορική χρήση των φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι καταναλωτές έχουν φτάσει στο σημείο να απαιτούν όχι μόνο υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά τις διαιτητικές ιδιότητες και την υγιεινή στα προϊό-

3 ντα που αγοράζουν, αλλά ψάχνουν την πιστοποίηση και τη διαβεβαίωση όσον αφορά την προέλευση των καθώς και τις μεθόδους παραγωγής. Οι σωστά ενημερωμένοι και πληροφορημένοι καταναλωτές αναζητούν τέτοιου είδους ποιοτικά τρόφιμα και αυτό απεικονίζεται τα τελευταία χρόνια στην αυξημένη ζήτηση για τα προϊόντα με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία παρήχθησαν με συγκεκριμένη μέθοδο παραγωγής, περιέχουν συγκεκριμένη σύνθεση συστατικών ή και προέρχονται από συγκεκριμένο τόπο παραγωγής. Οι παράγοντες ή συνδυασμοί παραγόντων που επηρεάζουν τις αποφάσεις των καταναλωτών σχετικά με την επιλογή των τροφίμων είναι αρκετά δύσκολο να αποτυπωθούν με ακρίβεια. Οικονομικοί, πολιτιστικοί και ψυχολογικοί παράγοντες είναι μεταξύ των παραγόντων που πιθανόν να επηρεάζουν την καταναλωτική στάση απέναντι στις ιδιότητες των τροφίμων. Ειδικότερα, το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών είναι ένας σημαντικός καθοριστικός παράγοντας που επηρεάζει τη ζήτηση για τρόφιμα και ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη συσχέτιση μεταξύ τιμής-ποιότητας καθώς και τη στάση των καταναλωτών απέναντι σε ορισμένες ιδιότητες τροφίμων. Επίσης, οι πληροφορίες όσον αφορά το προϊόν έχουν ενδεχομένως τις πιο σημαντικές επιρροές στην αντίληψη για την ποιότητα και κατ' επέκταση την προτίμηση Hλικία των καταναλωτών. Πολλοί ερευνητές διαπίστωσαν ότι μια αλλαγή στην επισήμανση ή τις πληροφορίες στην ετικέτα μπορεί να αλλάξει τις καταναλωτικές αντιλήψεις και τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Ειδικότερα, οι ετικέτες των τροφίμων εκτός από την άμεση επίδρασή τους στην πώληση του προϊόντος, παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο των στρατηγικών επιλογών της επιχείρησης όσον αφορά την προώθηση του προϊόντος και την πολιτική ενημέρωσης του καταναλωτή. Επίσης, οι προτιμήσεις των καταναλωτών οι οποίες εξαρτώνται από την πληροφόρηση που δέχεται ο καταναλωτής καθορίζονται τόσο από εξωγενή στοιχεία πληροφόρησης (σήμανση, τόπος αγοράς, τιμή, καταγωγή, κ.ά.) όσο και από ενδογενή στοιχεία πληροφόρησης (χρώμα, υφή, περιεκτικότητα σε λίπος, φρεσκάδα, κ.ά.). Τα πρώτα στοιχεία αποτελούν μέρος της παραγωγικής διαδικασίας ενώ τα δεύτερα αποτελούν μέρος του ίδιου του προϊόντος. Επιπλέον, οι προτιμήσεις των καταναλωτών συνδέονται με την ποιότητα του προϊόντος, το ενδιαφέρον των καταναλωτών για την ασφάλεια των τροφίμων και κατ' επέκταση για την υγεία τους. Εάν εξετάσουμε, για παράδειγμα, τα προϊόντα Ειδικών Πτη- Πίνακας 1. Περιγραφικά στοιχεία του δείγματος των ερωτώμενων Περιγραφικά στοιχεία ερωτώμενων Οικογενειακή Κατάσταση < Άγαμος Έγγαμος > Φύλο Hλικία παιδιών Γυναίκα Κανένα παιδί Άντρας < Δημοτικό - Γυμνάσιο Εκπαιδευτικό επίπεδο 18 9 Λύκειο > < Ευρώ Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα ΑΕΙ/ΤΕΙ > Μεταπτυχιακά 30 14

4 ΔΗΜΗΤΡΑ 18 / 19 νοτροφικών Εκτροφών μέσω των πληροφοριών που παρέχονται στους καταναλωτές από την επισήμανση (ένδειξη και σήμα), η ιδιότητα του αγαθού (π.χ. ότι παρήχθησαν με «100% φυτικές τροφές, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία») γίνεται γνωστή εκ των προτέρων και το προϊόν αποκτά προστιθέμενη αξία. Κατά συνέπεια, εάν η ετικέτα είναι αξιόπιστη, οι καταναλωτές μπορούν εύκολα να διακρίνουν τα προϊόντα πιστοποιημένης ποιότητας και μεγάλο μέρος των καταναλωτών είναι πρόθυμοι να πληρώσουν παραπάνω για τα «προϊόντα ποιότητας», τα οποία είναι πιστοποιημένα για τις ενδείξεις που φέρουν. Διενέργεια έρευνας καταναλωτή Με αφορμή τη γενικότερη στροφή των καταναλωτών προς τα προϊόντα πιστοποιημένης ποιότητας διερευνήθηκε ο ρόλος της πληροφόρησης, όσον αφορά την τάση των καταναλωτών για συμμετοχή στην αγορά πιστοποιημένων γεωργικών ποιότητας και συγκεκριμένα προϊόντα Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Συγκεκριμένα, διερευνάται κατά πόσο ο βαθμός πληροφόρησης των καταναλωτών, μέσω της γνώσης και της ικανότητας αναγνώρισης των ΕΠΕ, συμβάλλει στην ενίσχυση της τάσης των καταναλωτών για συμμετοχή στην αγορά των εν λόγω. Με τη βοήθεια περιγραφικής ανάλυσης διερευνήθηκαν μεταξύ άλλων οι δείκτες πληροφόρησης του καταναλωτή (γνώση και αναγνώριση των ), η αγοραστική τους συμπεριφορά και οι απόψεις τους σχετικά με την πιστοποιημένη ποιότητα των τροφίμων. Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία συλλέχτηκαν με τη βοήθεια σχετικού ερωτηματολογίου. Η πόλη η οποία επιλέχθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας ήταν η πόλη των Αθηνών ως η μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα, με έναν πληθυσμό κατοίκων και η επαφή με τους καταναλωτές γινόταν ακριβώς μετά την κύρια είσοδο του καταστήματος πώλησης τροφίμων. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται αναλυτικά ορισμένα από τα περιγραφικά στοιχεία του δείγματος. Όσον αφορά την ηλικία των ερωτώμενων παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της τάξης του 40% αφορά την ηλικία από 30 έως 50 ετών. Ακολουθεί με ποσοστό 33,3% η ηλικία άνω των 50 ετών και τελευταία με ποσοστό 26,7% οι μικρότερες ηλικίες κάτω των 30 ετών. Επίσης, διαπιστώνουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος ήταν γυναίκες με ποσοστό 64,8% έναντι 35,2% των αντρών, γεγονός απόλυτα φυσιολογικό αφού οι γυναίκες είναι αυτές που ασχολούνται με τα ψώνια του νοικοκυριού. Γενικές Διαπιστώσεις Πίνακας 2. Βαθμός εμπιστοσύνης στα αναγραφόμενα στοιχεία στις συσκευασίες των τροφίμων. Βαθμός εμπιστοσύνης στα αναγραφόμενα στοιχεία στις συσκευασίες των τροφίμων «Καθόλου» 3,3 «Πολύ λίγο» 41,9 «Λίγο» 16,2 «Πολύ» 33,8 «Πάρα πολύ» 4,8 Βαθμός εμπιστοσύνης στα αναγραφόμενα στοιχεία στις συσκευασίες των τροφίμων Μια από τις ερωτήσεις που κλήθηκαν να απαντήσουν οι καταναλωτές ήταν σχετικά με το βαθμό εμπιστοσύνης τους στα αναγραφόμενα στοιχεία στις συσκευασίες των τροφίμων (κλίμακα 1-5). Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης, (Πίνακας 2), διαπιστώνετε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των καταναλωτών (41,9%) έχει πολύ λίγη εμπιστοσύνη στα αναγραφόμενα στις συσκευασίες των τροφίμων, ποσοστό 3,3% καθόλου εμπιστοσύνη και ποσοστό 16,2% έχει λίγο εμπιστοσύνη. Ακολούθως, από τους καταναλωτές που σε γενικές γραμμές εμπιστεύονται τα αναγραφόμενα ποσοστό 33,8% έχουν πολύ εμπιστοσύνη στα αναγραφόμενα στις συσκευασίες και ποσοστό 4,8% πάρα πολύ εμπιστοσύνη. Πηγές πληροφόρησης Στο πλαίσιο της έρευνας οι καταναλωτές ρωτήθηκαν από πού ενημερώνονται σχετικά με τα τρόφιμα. Με βάση τα αποτελέσματα (Πίνακας 3), διαπιστώνεται ότι οι καταναλωτές ενημερώνονται στο μεγαλύτερο ποσοστό τους από την τηλεόραση (27,6%), ακολουθεί ο τύπος (21,4%), οι φίλοι (16,4%), οι ετικέτες των τροφίμων(12,6%) και οι διαφημιστικές καμπάνιες των εταιριών που πωλούν τα προϊόντα (10,7%). Αντίθετα, οι καταναλωτές δεν ενημερώνονται καθόλου από επιστημονικά συγγράμματα (3,3%) αλλά ούτε και από τους κρατικούς φορείς (2,4%). Πίνακας 3. Πηγές πληροφόρησης καταναλωτών. Πηγή Πηγές πληροφόρησης καταναλωτών Τύπος 21,4 ΤV 27,6 Φίλοι 16,4 Ετικέτες 12,6 Ειδικοί 5,5 Επ. Συγγράμματα 3,3 Κράτος 2,4 Εταιρίες 10,7

5 Πίνακας 4. Mεταβλητές που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της μελέτης. Mεταβλητή Demand_epe Knowepe Indepe Περιγραφή Ειδικές διαπιστώσεις Τάση για συμμετοχή στην αγορά ΕΠΕ (0-4 κλίμακα) (0) «ζήτηση 0%», (1) «ζήτηση 25%», (2) «ζήτηση 50%», (3) «ζήτηση 75%», (4) «ζήτηση 100%» Αναγνώριση σήμανσης για προϊόντα ΕΠΕ (0-1 κλίμακα) 1 εάν είχε επιλέξει το σήμα του AGROCERT ; 0 αλλιώς Γνώση για προϊόντα ΕΠΕ (0-1 κλίμακα) 1 εάν είχε επιλέξει τις σχετικές ενδείξεις ; 0 αλλιώς Ειδικότερα, όσον αφορά τη διερεύνηση της τάσης των καταναλωτών για συμμετοχή στην αγορά ΕΠΕ δημιουργήθηκε η μεταβλητή «Demand_epe», η οποία αντιπροσωπεύει την τάση των καταναλωτών για συμμετοχή στην αγορά των ΕΠΕ. Η μεταβλητή αυτή με βάση τη σύνταξη του ερωτηματολογίου εκφράζεται με τις επιλογές «ζήτηση 0%», «ζήτηση 25%», «ζήτηση 50%», «ζήτηση 75%» και «ζήτηση 100%» αντίστοιχα (Πίνακας 4). Οι εν λόγω επιλογές αντικατοπτρίζουν την τάση συμμετοχής των καταναλωτών στην αγορά ΕΠΕ σε σχέση με τα ομοειδή «συμβατικά» προϊόντα. Η αναφορά σε ποσοστά ( 0%, 25%, 50%, 75%, 100%) χρησιμοποιήθηκε για την καλύτερη απεικόνιση της τάσης συμμετοχής και δεν αποτελεί δέσμευση των ερωτώμενων όσον αφορά τα ακριβή ποσοστά αγοράς των. Επίσης, μετρήθηκε η γνώση της ύπαρξης των ΕΠΕ (μεταβλητή: Indepe), η οποία εκφράζεται με τη γνώση των σχετικών ενδείξεων ΕΠΕ. Παράλληλα, μετρήθηκε η αναγνώριση από τους καταναλωτές των εν λόγω (μεταβλητή: Knowepe), η οποία εκφράζεται με αναγνώριση από τους καταναλωτές του σήματος γνησιότητας των (σήμα AGROCERT). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αναγνώριση των από τους καταναλωτές προϋποθέτει ότι οι τελευταίοι γνωρίζουν για την ύπαρξη των εν λόγω. Συσχέτιση της τάσης συμμετοχής των καταναλωτών στην αγορά ΕΠΕ και της ικανότητας αναγνώρισής τους Όσον αφορά τη συσχέτιση μεταξύ του δείκτη αναγνώρισης (Κnowepe) και της τάσης συμμετοχής στην αγορά για προϊόντα ΕΠΕ (Demand_epe) παρατηρούμε ότι υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση (spearman correlation 0,539). Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές που αναγνωρίζουν τα προϊόντα αυτά, συνήθως έχουν την τάση να συμμετέχουν και στην αγορά τους (Πίνακας 5). Όσον αφορά τη συσχέτιση μεταξύ του δείκτη γνώσης (Ιndepe) και της τάσης συμμετοχής στην αγορά για προϊόντα ΕΠΕ (demand_epe) παρατηρούμε ότι υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση (spearman correlation 0,500), το οποίο σημαίνει ότι οι καταναλωτές που γνωρίζουν τη ύπαρξη των αυτών συνήθως έχουν την τάση να συμμετέχουν και στην αγορά τους. Όσον αφορά τη συσχέτιση μεταξύ του δείκτη αναγνώρισης (Κnowepe) και του δείκτη γνώσης (Ιndepe) των ΕΠΕ παρατηρούμε ότι υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση (spearman correlation 0,461). Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές που γνωρίζουν την ύπαρξη των αυτών μπο- Πίνακας 5. Βαθμοί συσχέτισης. spearman correlation Δείκτης Αναγνώρισης Δείκτης Γνώσης Βαθμοί συσχέτισης Τάση Συμμετοχής στην αγορά 0,539** Δείκτης Αναγνώρισης 0,500** 0,461** ** Bαθμός σημαντικότητας σε επίπεδο 0.01 Πίνακας 6. Κατανομή των συχνοτήτων του Δείκτη Γνώσης των σε σχέση με την τάση συμμετοχής στην αγορά των. Δείκτης Γνώσης Τάση συμμετοχής στην αγορά Δείκτης Γνώσης επί του συνόλου (0%)» (25%)» (50%)» (75%)» (100%)» ΟΧΙ 28,1% 100,0% 16,9% 1,5% 1,5% 1,5% ΝΑΙ 71,9% 43,7% 37,1% 9,3% 8,6% 1,0%

6 ΔΗΜΗΤΡΑ 20 / 21 ρούν να τα αναγνωρίσουν και στο ράφι και ενσυνείδητα να συμμετέχουν στην αγορά τους. Κατανομή συχνοτήτων (crosstabulation) της τάσης συμμετοχής στην αγορά και της γνώσης για την ύπαρξή των ΕΠΕ Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης (Πίνακας 6) διαπιστώνουμε ότι από τους ερωτώμενους, ποσοστό 28,1% δηλώνουν ότι δε γνωρίζουν την ύπαρξη των αυτών ενώ το υπόλοιπο 71,9% δηλώνει ότι γνωρίζει την ύπαρξή τους (Διάγραμμα 1). Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι αυτοί που δηλώνουν ότι γνωρίζουν την ύπαρξη των αυτών, δεν έχουν την τάση να συμμετέχουν στην αγορά των («ζήτηση 0%») σε ποσοστό 43,7% (Διάγραμμα 3). Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία του πίνακα 7, ποσοστό 59% των καταναλωτών («ζήτηση 0%») ανεξάρτητα εάν αναγνωρίζουν τα προϊόντα ή όχι δεν έχουν την τάση να συμμετέχουν στην αγορά των εν λόγω (Διάγραμμα 2). Επιπρόσθετα, από αυτούς που έχουν την τάση να συμμετέχουν στην αγορά των (40,6%) το 26,7% επιλέγει «ζήτηση 25%» ενώ το υπόλοιπο 14,3% επιλέγει σε ποσοστά 6,7%, 6,2% και 10% «ζήτηση 50%», «ζήτηση 75%» και «ζήτηση 100%», αντίστοιχα. Άρα, η τάση για συμμετοχή στην αγορά των αυτών αυξάνει με την αύξηση του βαθμού αναγνώρισης των εν λόγω από τους καταναλωτές. Κατανομή συχνοτήτων (crosstabulation) της τάσης συμμετοχής στην αγορά και του Δείκτη Αναγνώρισης των ΕΠΕ Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης (Πίνακας 7), διαπιστώνουμε ότι ποσοστό 64,8% των καταναλωτών, δεν μπορεί να αναγνωρίσει τα προϊόντα ΕΠΕ (Διάγραμμα 4). Επίσης, ποσοστό 78,7% των καταναλωτών αυτών (Διάγραμμα 5), δεν έχει την τάση να συμμετέχει στην αγορά των («ζήτηση 0%») εφόσον δεν μπορεί να τα αναγνωρίσει μέσω των σημάτων γνησιότητας. Το γεγονός αυτό, μπορεί να σημαίνει ότι η αγορά των εν λόγω από τους καταναλωτές, γίνεται μόνο με την αναφορά στην ένδειξη του τρόπου εκτροφής (π.χ «κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής»), χωρίς την «απαίτηση» των καταναλωτών για την πιστοποίηση της γνησιότητας των (σήμα AGROCERT). Στην περίπτωση αυτή, υποθέτουμε ότι οι καταναλωτές «παρασύρονται» αποκλειστικά από την αναγραφή της ένδειξης, χωρίς να αξιολογούν περισσότερο την ύπαρξη πιστοποίησης του προϊόντος. Επίσης, διαπιστώνουμε ότι ποσοστό 35,2 % των καταναλωτών (Πίνακας 7) μπορεί να αναγνωρίσει τα προϊόντα ΕΠΕ (σήμα AGROCERT). Ειδικότερα, ποσοστό της τάξης του 44,6% των καταναλωτών αυτών, επιλέγει «ζήτηση 25%» (Διάγραμμα 5).Το γεγονός αυτό, ενισχύει την άποψη Διάγραμμα 1. Κατανομή των τιμών του Δείκτη Γνώσης των ΕΠΕ. Διάγραμμα 2. Κατανομή της τάσης συμμετοχής στην αγορά των ΕΠΕ. 27% 72% Δείκτης Γνώσης Π ρ. Ε ιδικών Πτην. Εκτροφών OXI NAI 28% Tάση συμμετοχής στην αγορά Πρ.Ειδικών Πτην.εκτροφών 7% 6% 1% 59% Ζήτηση (0%) Ζήτηση (25%) Ζήτηση (50%) Ζήτηση (75%) Ζήτηση (100%) Διάγραμμα 3. Κατανομή του Δείκτη Γνώσης των σε σχέση με την τάση συμμετοχής στην αγορά για τα προϊόντα ΕΠΕ. Δείκτης Γνώσης - Tάση συμμετοχής στην αγορά Πρ.Ειδικών Πτην.Εκτροφών 100,0% 50,0% 0,0% 100,0% 16,9% 1,5% OXI 43,7% 37,1% 9,3% NAI Ζήτηση (0%) Ζήτηση (25%) Ζήτηση (50%) Ζήτηση (75%) Ζήτηση (100%) ότι η αγορά των εν λόγω, γίνεται περισσότερο συνειδητή στους καταναλωτές που μπορούν να αναγνωρίσουν τα προϊόντα και κατ επέκταση είναι περισσότερο πληροφορημένοι.

7 Πίνακας 7. Δείκτης Αναγνώρισης των σημάτων των και τάση συμμετοχής στην αγορά Δείκτης Αναγνώρισης σημάτων Τάση συμμετοχής στην αγορά Δείκτης Αναγνώρισης επί του συνόλου (0%)» (25%)» (50%)» (75%)» (100%)» 0 64,8% 78,7% 16,9% 1,5% 1,5% 1,5% 1 35,2% 24,3% 44,6% 16,2% 14,9% 0,0% επί του συνόλου 59,4% 26,7% 6,7% 6,2% 1,0% Συμπεράσματα - Προτάσεις Διάγραμμα 4. Κατανομή του Δείκτη Αναγνώρισης των ΕΠΕ. 35% Δείκτης Αναγνώρισης Πρ.Ειδ.Πτην.Εκτροφών % Διάγραμμα 5. Κατανομή του Δείκτη Αναγνώρισης των σε σχέση με την τάση συμμετοχής στην αγορά για τα προϊόντα ΕΠΕ. Δείκτης Αναγνώρισης - Tάση συμμετοχής στην αγορά Πρ.Ειδικών Πτην.Εκτροφών 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 78,7% 16,9% 1,5% 24,3% 44,6% ,2% 14,9% Ζήτηση(0%) Ζήτηση(25%) Ζήτηση(50%) Ζήτηση(75%) Ζήτηση(100%) Στο παρόν άρθρο παρουσιάστηκαν τα προϊόντα ΕΠΕ, και παράλληλα εξετάστηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν την τάση των καταναλωτών για συμμετοχή στην αγορά των ΕΠΕ και ειδικότερα την εξέταση του ρόλου της πληροφόρησης των καταναλωτών. Συγκεκριμένα, επιχειρείται να διερευνηθεί κατά πόσο ο βαθμός πληροφόρησης των καταναλωτών μέσω της γνώσης και της ικανότητας αναγνώρισης των ΕΠΕ, συμβάλλει στην ενίσχυση της τάσης των καταναλωτών για συμμετοχή στην αγορά των εν λόγω. Στο πλαίσιο μιας γενικότερης διερεύνησης των τάσεων των καταναλωτών διαπιστώνουμε ότι οι καταναλωτές προκειμένου να εισέλθουν στην αγορά των ποιοτικών γεωργικών θα πρέπει να ενημερωθούν καταρχήν για την ύπαρξή τους και στη συνέχεια για τις επιμέρους ιδιότητές τους. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προσέγγιση των καταναλωτών με δεδομένο ότι από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των καταναλωτών έχει πολύ λίγη εμπιστοσύνη στα αναγραφόμενα στις συσκευασίες των τροφίμων. Διαπιστώνεται ότι υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ του δείκτη αναγνώρισης των και της τάσης των καταναλωτών για συμμετοχή στην αγορά των. Επίσης υπάρχει πολύ σημαντική αύξηση της τάσης των καταναλωτών για συμμετοχή στην αγορά των ΕΠΕ στην περίπτωση που οι καταναλωτές γνωρίζουν την ύπαρξη των αυτών. Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ του δείκτη αναγνώρισης των σημάτων και της τάσης για συμμετοχή στην αγορά των αυτών παρατηρούμε ότι όσοι καταναλωτές αναγνωρίζουν τη γνησιότητα των (σήμα AGROCERT) τόσο αυξάνει σημαντικά και η τάση για συμμετοχή στην αγορά των. Άρα, επιβεβαιώνεται η σημασία της πληροφόρησης των καταναλωτών στη διαδικασία αγοράς τροφίμων ποιότητας, όπου οι καταναλωτές συνήθως στερούνται τις πληροφορίες για τις ποιοτικές ιδιότητες. Σε μια εποχή που όλοι αναζητούν συγκριτικά πλεονεκτήματα, για τη διαφοροποίηση και ανάδειξη των τους, είναι τουλάχιστον άδικο, μια χώρα με τέτοιο πλούτο συγκριτικών πλεονεκτημάτων, να αδυνατεί να τα αξιοποιήσει. Το γεγονός αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη μιας νέας στρατηγικής για αποτελεσματική ανάδειξη, αξιοποίηση και διαχείριση των ιδιοτήτων των και των μεθόδων παραγωγής τους, η οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις δυνατότητές τους, επιφυλάσσοντας μια νέα δυναμική ανάπτυξης τους, στο ιδιαίτερα παγκοσμιοποιημένο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Πληροφορίες: Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, Διεύθυνση Πιστοποίησης και Προδιαγραφών Άνδρου 1 & Πατησίων, Αθήνα, τηλ.: , fax: ,

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ Οργανισµός Πιστοποίησης & Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων - Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. - ΝΠΙ Ιθάκης 45-47, 112 51 Αθήνα Τηλ.:8231 277, Fax: 8231 438, e-mail : agrocert@otenet.gr, website: www.agrocert.gr ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ Α. Επιχειρήσεις/ Εκμεταλλεύσεις Παραγωγής Κρέατος Πουλερικών 1. Πτηνοτροφεία εκτροφής πουλερικών για την παραγωγή κρέατος πουλερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική καλλιέργεια της ελιάς Ανάπτυξη - Προοπτικές

Βιολογική καλλιέργεια της ελιάς Ανάπτυξη - Προοπτικές 2 o Διεθνές Συνέδριο για την Ποιότητα και την Εμπορία των Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Κρήτης 25 27 Σεπτεμβρίου 2008 Βιολογική καλλιέργεια της ελιάς Ανάπτυξη - Προοπτικές Δημήτρης Ζιώγας Διεύθυνση Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική προβατοτροφία

Βιολογική προβατοτροφία Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 της κατ εξουσιοδότηση πράξης (ΧΧΧ/2014).

Άρθρο 4 της κατ εξουσιοδότηση πράξης (ΧΧΧ/2014). 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 3. Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η Άρθρο 16 και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ελληνικό Σήμα στο Ιωάννα Ζτάλιου M.Sc. Γεωπόνος Τροφίμων ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος Κηφισίας 33, Θεσσαλονίκη email: ztaliou@elog.gr 1 Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Ο παρών Κανονισμός συμπληρώνει τον Κανονισμό Πιστοποίησης της QMSCERT και αφορά τις επιχειρήσεις ζωικής παραγωγής και τις μελισσοκομικές επιχειρήσεις. 2. Οι Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Ο ρόλος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Ο ρόλος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 2 ος Πυλώνας: Αγροτική Ανάπτυξη Προώθηση μεταφοράς γνώσεων και καινοτομίας Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας Οργάνωση αλυσίδας τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork Δρ. Κων/νος Μπαρμπέρης Προϊστάμενος Δ/νσης Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π.

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 e-business Τεχνολογική σύγκλιση Click

Διαβάστε περισσότερα

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βραβεία Made in Greece Για προϊόντα και επιχειρήσεις που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνη συσκευασία: Προσδοκίες και προβληματισμοί από την πλευρά των χρηστών - Ευρωπαϊκή έρευνα

Έξυπνη συσκευασία: Προσδοκίες και προβληματισμοί από την πλευρά των χρηστών - Ευρωπαϊκή έρευνα 1 Έξυπνη συσκευασία: - Ευρωπαϊκή έρευνα Θεοφανία Τσιρώνη Χημικός Μηχανικός (PhD), Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πέτρος Ταούκης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Μάρκετινγκ βιολογικών προϊόντων και Συμπεριφορά Καταναλωτή

Πτυχιακή Εργασία. Μάρκετινγκ βιολογικών προϊόντων και Συμπεριφορά Καταναλωτή Τεχνολογικό εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Μάρκετινγκ βιολογικών προϊόντων και Συμπεριφορά Καταναλωτή Επιβλέπων Καθηγητής: Εισηγητής: Ιφιγένεια Καναρίδου Αριθμός Μητρώου:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ Ο παρόν οδηγός απευθύνεται στις επιχειρήσεις που επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. µε τη χρήση ενός παγκοσµίως αναγνωρίσιµου σήµατος Ποιότητας, για πραγµατική Προστιθέµενη Αξία

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. µε τη χρήση ενός παγκοσµίως αναγνωρίσιµου σήµατος Ποιότητας, για πραγµατική Προστιθέµενη Αξία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ µε τη χρήση ενός παγκοσµίως αναγνωρίσιµου σήµατος Ποιότητας, για πραγµατική Προστιθέµενη Αξία Η TUV HELLAS παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στον αγροδιατροφικό

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Τα στοιχεία του Marketing Διαπίστωση των μεταβαλλόμενων αναγκών Επιθυμιών και προτιμήσεων Σχεδιασμός του προϊόντος Τα σημεία πώλησης Δίκτυα Διανομής Κοστολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Q-CERT ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Q-CERT 16/03/2011 1. Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1.1 Ο παρών κανονισμός περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

foodstandard Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, Η πολιτική ποιότητας της ΕΕ για τα αγροδιατροφικά προϊόντα συνίσταται -στην ουσία- σε µια προσπάθεια να εγκαθιδρυθεί, µε την εγγύηση της ΕΕ, µια αξιόπιστη γέφυρα για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: Ω ΩΝΗ 1. Είναι πιστοποιηµένη η εταιρεία σας από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης για χρήση µη µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού στις ζωοτροφές µε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ύπαιθρο (διαθέσιμοι χώροι εκ περιτροπής ανά κεφαλή) αριθ. ζώων ανά m 2. (καθαρό εμβαδό διαθέσιμο για τα ζώα) εκατοστά

Ύπαιθρο (διαθέσιμοι χώροι εκ περιτροπής ανά κεφαλή) αριθ. ζώων ανά m 2. (καθαρό εμβαδό διαθέσιμο για τα ζώα) εκατοστά ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Εκτροφή πτηνών Α. Προέλευση των πτηνών 1. Καταγωγή των πτηνών βιολογικής εκτροφής: Πρέπει να επιλέγονται φυλές πτηνών λαμβάνοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Πατετσίνη Ευτέρπη, Βιολόγος MSc Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας Πράξη «Προστασία και Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

O Έλεγχος της αγοράς του Αμπελοοινικού Τομέα 12 Σεπτεμβρίου, Θεσ/νίκη. Κράτος-επιχειρήσεις-καταναλωτές και έλεγχοι. Δρ. Παναγιώτης Ταταρίδης Πρόεδρος

O Έλεγχος της αγοράς του Αμπελοοινικού Τομέα 12 Σεπτεμβρίου, Θεσ/νίκη. Κράτος-επιχειρήσεις-καταναλωτές και έλεγχοι. Δρ. Παναγιώτης Ταταρίδης Πρόεδρος 12 Σεπτεμβρίου, Θεσ/νίκη Κράτος-επιχειρήσεις-καταναλωτές και έλεγχοι Δρ. Παναγιώτης Ταταρίδης Πρόεδρος Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Οινολόγων (ΠΑΝ.Ε.Π.Ο) Κουμουνδούρου 37 Τ.Κ. 104 37, Αθήνα τηλ/fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Eπιστροφή στη γεωργία του παρελθόντος Οι διατροφικές κρίσεις και οι ανησυχίες που προκάλεσαν στους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια των τροφίµων, οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ &

ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ & ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ & ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (Νοέµβριος 2007) ιάγραµµα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Τύπος και µέθοδος: Ποσοτική έρευνα, µε τηλεφωνικές συνεντεύξεις, στα νοικοκυριά των ερωτώµενων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Πρόγραμμα Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» αναμένεται η προκήρυξη του Μέτρου 123Α στο οποίο προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

* * * * ΜΕΤΡΟ 123 Α - Aύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων. Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό "Νέστος"

* * * * ΜΕΤΡΟ 123 Α - Aύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων. Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νέστος by www.foodstandard.gr Ηλεκτρονικό περιοδικό www.facebook.com/foodstandard 19 Σεπτέμβριος 2011 * * * * ΜΕΤΡΟ 123 Α - Aύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων The Newtons: Τώρα εκτός από δημιουργικοί, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ»

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 50202 Ημερ. Λήξης: π.χ. 602 Σύνολο ωρών: 50 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΩΤΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΩΤΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΩΤΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΑ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι γεωργοί θα πρέπει να παρακινηθούν να συµµετάσχουν σε Εθνικά και Κοινοτικά προγράµµατα που αφορούν την ποιότητα.

Οι γεωργοί θα πρέπει να παρακινηθούν να συµµετάσχουν σε Εθνικά και Κοινοτικά προγράµµατα που αφορούν την ποιότητα. 5.3.1.3.2. Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (γ) (ii) και 32 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών

Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών Ενότητα 2 Σχέδιο Μάρκετινγκ Κεφάλαιο 2 Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεφάλαιο 2: Αγροτικά Προϊόντα μικρών παραγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο-Αρχιμήδης ΙΙ Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας

Φύλο-Αρχιμήδης ΙΙ Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας Φύλο-Αρχιμήδης ΙΙ Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ...8 Ενότητα 1 η : Γενικές πληροφορίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) ΕΣΥ KO-22000/01/01/11-06-2008 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-22000 Έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι η πιστοποίηση των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

<<Τρόφιμα:Tι τρώμε, πως παράγονται και τι προκαλούν;>>

<<Τρόφιμα:Tι τρώμε, πως παράγονται και τι προκαλούν;>> Ασφάλεια τροφίμων- Σήμανση / ετικέτες- μέλλον Ομάδα : Λεμονίδας και οι 4 Γαλατάς Βασίλης Καπούλα Βικτορία Μελετίδου Φωτεινή Μωυσίδου Στέλα Παπαστεφάνου

Διαβάστε περισσότερα

Οι καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών του Δ. Χανίων ως προς την αγορά κρέατος. Sentiment Analysis/Cretan Polls

Οι καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών του Δ. Χανίων ως προς την αγορά κρέατος. Sentiment Analysis/Cretan Polls Οι καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών του Δ. Χανίων ως προς την αγορά κρέατος Είδος έρευνας Ποσοτική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου Χρονική διάρκεια Σάββατο 27 Απριλίου- Πέμπτη 2 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα, «Αυτό το χωράφι είναι η Επιχείρησή σου» Ναύπλιο, 15-10-2013 Ραυτόπουλος Δημήτρης Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

12-13-14 Μαρτίου 2010 Εκθεσιακό Κέντρο ΟΛΠ Πειραιάς

12-13-14 Μαρτίου 2010 Εκθεσιακό Κέντρο ΟΛΠ Πειραιάς Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς Συνέδριο Ελαιοκομίας Το μεγάλο ετήσιο ραντεβού της ελαιοκομίας 12-13-14 Μαρτίου 2010 Εκθεσιακό Κέντρο ΟΛΠ Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Διατροφής-Διαιτολογίας

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Διατροφής-Διαιτολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Διατροφής-Διαιτολογίας Πρακτική Άσκηση στη Βιομηχανία-Αναλυτική Έκθεση Πεπραγμένων «Sunday s Gastronomy Catering»-Αφοί Στενιώτη Ο.Ε Έδρα:Μαγνησίας 51 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια νωπού χοιρινού κρέατος το οποίο θα χορηγηθεί σε άπορους δηµότες κατά τις ηµέρες των εορτών του Χριστουγέννων 2015 και την προµήθεια αρνίσιου κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ «ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ Ποιο είναι το θέμα μας Η Ελληνική μελισσοκομία έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην ελληνική αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Χειμώνας 2012-2013 ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* * Οι τιμές ισχύουν μόνο για το πρατήριο του εργοστασίου

Χειμώνας 2012-2013 ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* * Οι τιμές ισχύουν μόνο για το πρατήριο του εργοστασίου Χειμώνας 2012-2013 ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* * Οι τιμές ισχύουν μόνο για το πρατήριο του εργοστασίου H Eταιρία Η ιστορία της εταιρείας ΑΫΦΑ- ΝΤΗΣ, ξεκινάει το 1978 από ένα ορεινό χωριό της Αιτωλοακαρνανίας,

Διαβάστε περισσότερα

GMP και HACCP. Οι κυριότεροι κίνδυνοι μη - πιστοποιημένων επιχειρήσεων είναι:

GMP και HACCP. Οι κυριότεροι κίνδυνοι μη - πιστοποιημένων επιχειρήσεων είναι: GMP και HACCP Μέσα απο προσεχτικά επιλεγμένους προμηθευτές με πολλά χρόνια εμπειρία στην φαρμακευτική αγορά και την αγορά καλλυντικών, όλα τα προϊόντα Essens μπορούν να παρουσιάσουν την καταγωγή τους από

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής & Προϊστάμενος, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας

Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής & Προϊστάμενος, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας «Καινοτόμοι Τρόποι Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» Εισήγηση στη Διημερίδα: «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα. Στόχος και Διέξοδος στη Κρίση» Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας, 16 Μαρτίου 2012 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΘ. ΚΑΡΑΟΥΛΗ Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος Μηχ. EPFL, Lausanne ΜSc Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας RWTH- Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Υπ. Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

«Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών»

«Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών» «Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών» Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Τσούτσου Σειρά: 9 η Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γ. Ι. Σιώμκος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων TRACER FACTORY Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ Δρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής,

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός πληθυσμός: 1,344,130,000 Αστικός πληθυσμός: 50,5% Μ.Ο. ηλικίας πληθυσμού: 33 ετών Shanghai: 17,900,000 Guangzhou: (Canton) 15,300,000

Συνολικός πληθυσμός: 1,344,130,000 Αστικός πληθυσμός: 50,5% Μ.Ο. ηλικίας πληθυσμού: 33 ετών Shanghai: 17,900,000 Guangzhou: (Canton) 15,300,000 Συνολικός πληθυσμός: 1,344,130,000 Αστικός πληθυσμός: 50,5% Μ.Ο. ηλικίας πληθυσμού: 33 ετών Shanghai: 17,900,000 Guangzhou: (Canton) 15,300,000 Beijing:13,200.000 Shenzhen: 9,400,000 Η μεγαλύτερη χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Για να κάνουμε εξαγωγές πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε το προϊόν μας ή ακόμα καλύτερα την γκάμα των προϊόντων μας. Ένα σωστά μελετημένο προϊόν πρέπει να καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Στάδια εξέλιξης της βιολογικής γεωργίας 1 ο στάδιο: 1920 Ξεκινούν οι πρώτοι προβληματισμοί από τον Αυστριακό Steiner που αγωνίζεται για

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ :ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ :ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ :ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΤΟΥΡΑ ΖΩΗ ΧΑΝΟΣ ΖΑΝΝΗΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ??? Η χορηγία ή αλλιώς sponsoring είναι μια λέξη η οποία έχει τις ρίζες

Διαβάστε περισσότερα

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Ονοματεπώνυμο: Ευελπίδου Μαριάννα-Γεωργία Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί είναι θέμα παράδοσης...

Γιατί είναι θέμα παράδοσης... Γιατί είναι θέμα παράδοσης... ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Λεωφ. Εθνάρχου Βενιζέλου 40, Σούδα 73200, τηλ: 800-11-44555, 28210 81380, fax: 28210 89898, http://www.mills.gr e-mail: info@mills.gr Αιγο-Προβατοτροφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4260/2013 Αθήνα 1/10/2013 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΡΟ 133 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΡΟ 133 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΡΟ 133 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Α/Α 1 Στόχοι 2 3 Δικαιούχοι προγράμματος Επιλέξιμες Ενέργειες- Δαπάνες ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Βασικά στοιχεία συνεισφοράς του Κλάδου Ποτοποιίας στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Βασικά στοιχεία συνεισφοράς του Κλάδου Ποτοποιίας στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 1 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ Ο κλάδος της Ποτοποιίας 1 υπάγεται στις Μεταποιητικές Βιομηχανίες, και συγκεκριμένα στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 2. Η Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών περιλαμβάνει τους κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

. . 2005, 23,4%. ),, . RFID) HACCP ISO) 30%-75% . , . 2005 77,5% 65,9% 2004. . www.hellastat.eu

. . 2005, 23,4%. ),, . RFID) HACCP ISO) 30%-75% . , . 2005 77,5% 65,9% 2004. . www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Μαθητές: Σαγιόγλου Σάββας,Ορφανίδου Μαρία, Πλατής Βασίλης, Μπορμπόκη Αγγελική, Νουλίκα Μαρία, Τριανταφυλλίδης Ιωσήφ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Μαθητές: Σαγιόγλου Σάββας,Ορφανίδου Μαρία, Πλατής Βασίλης, Μπορμπόκη Αγγελική, Νουλίκα Μαρία, Τριανταφυλλίδης Ιωσήφ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Μαθητές: Σαγιόγλου Σάββας,Ορφανίδου Μαρία, Πλατής Βασίλης, Μπορμπόκη Αγγελική, Νουλίκα Μαρία, Τριανταφυλλίδης Ιωσήφ Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κ. Ελένη Κοκκίνου Σχολικό Έτος: 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα