ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ"

Transcript

1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ηµεροµηνία γέννησης: 26 Μαρτίου 1972 ιεύθυνση: Τµήµα Ελληνικής Φιλολογίας, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Πανεπιστηµιούπολη, ΤΚ ΣΠΟΥ ΕΣ Ph.D. University of Cambridge, Η.Β. Τίτλος διατριβής: Fifteenth-Century Latin Translations of Lucian s Essay on Slander (επόπτης: Prof. M. D. Reeve, FBA) M.A. «with Distinction» in Classics University of London, Η.Β. Μαθήµατα: o Μεσαιωνικά Λατινικά και Λατινική Παλαιογραφία-Κωδικολογία o Ελληνική Παπυρολογία o Ελληνική Παλαιογραφία Τίτλος διατριβής: Glosses and Scholia on Seneca s Ad Lucilium Epistulae Morales from MS British Library Additional Πτυχίο Κλασσικής Φιλολογίας Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Κλασσικής Φιλολογίας 1 η θέση κατά την αποφοίτηση (8.55/10 «Άριστα») ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Κικέρων: Πολιτικά, ρητορικά και φιλοσοφικά κείµενα. Σενέκας ο Νεώτερος: Φιλοσοφικά κείµενα. Ιστορία και πρόσληψη των κλασσικών ελληνικών και λατινικών κειµένων στον υτικό Μεσαίωνα και την Αναγέννηση: λατινικές µεταφράσεις και σχόλια. Λατινική Παλαιογραφία, Κωδικολογία και κριτική του κειµένου. ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ & ΣΥΝΕ ΡΙΑ Βιβλία Ioannis Deligiannis, Fifteenth-Century Latin Translations of Lucian s Essay on Slander, Pisa-Roma (υπό δηµοσίευση) Μ. Τύλλιου Κικέρωνα Περί Πολιτείας Βιβλία Έξι. (υπό δηµοσίευση) Μ. Τύλλιου Κικέρωνα Περί Νόµων Βιβλία Τρία. (υπό εξέλιξη) M. Τύλλιου Κικέρωνα Λόγοι επ απονοστήσει ευχαριστήριοι προς την Γερουσία και τον Λαό (Post reditum in Senatu et ad Quirites) (υπό εξέλιξη) Herodotus Latinus: editio princeps της λατινικής µετάφρασης των Ιστοριών του Ηροδότου από τον Mattia Palmieri.

2 Άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά και άλλους τόµους µε εξωτερικούς κριτές «Ένα ελληνικό χειρόγραφο των Επιστολών του Σενέκα και των σχολίων του Gasparino Barzizza: instrumentum magistri vel discipuli liber?», Ελληνικά 61 (2011), «The study and reception of Plato at the school of Vittorino da Feltre as revealed from two epistles of Sassolo da Prato», Humanistica. An International Journal of Early Renaissance Studies, 8 (2013), (υπό δηµοσίευση) «The Latin translation of Prodicus s tale of Hercules from Xenophon s Memorabilia by Sassolo da Prato», Studi Medievali e Umanistici (SMU) 9 (2011). (υπό δηµοσίευση) «Το Οµηρικό τραγούδι των Σειρήνων στην υπηρεσία της φιλοσοφίας του Κικέρωνα: Η πρώτη θεωρητική προσέγγιση του τραγουδιού στη Λατινική Γραµµατεία και η επίδρασή της στον άντη», Mediterranean Chronicle. (υπό δηµοσίευση) «Η ρητορική στην υπηρεσία της πολιτικής: η περίπτωση των χιασµών στο Περί Πολιτείας του Κικέρωνα και ο ρόλος τους στην εκφορά πολιτικών µηνυµάτων», Ελληνικά. Άρθρο σε δηµοσιευµένα πρακτικά συνεδρίου Ιωάννης Ντεληγιάννης, «Guarino Guarini Veronese, Ne facile credenda calumnia: Η πρώτη ολοκληρωµένη λατινική µετάφραση του έργου του Λουκιανού Περί διαβολής», Μεταφραστική Θεωρία και Πράξη στη Λατινική Γραµµατεία. Πρακτικά Ζ Πανελληνίου Συµποσίου Λατινικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, Οκτωβρίου 2002, Τοµέας Κλασικών Σπουδών, Τµήµα Φιλολογίας Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 2003, (υπό δηµοσίευση) «Εγκώµιο και αυτοεγκώµιο στα πολιτικά έργα του Κικέρωνος» (σσ. 45) «Praise and self-praise in Cicero s political works» (σσ. 38) δίγλωσση έκδοση στο S. Tzounakas (ed.), Praises of Roman Leaders in Latin Literature, Athens (υπό δηµοσίευση) «Tracing the production and diffusion of the manuscript and printed Latin translations of Lucian from the late 15 th to the late 16 th cent.» στα Πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου «Docta interpretatio in Latinum sermonem: Traductions savantes vers le latin», Univ. de Lyon & Univ. de Grenoble, Lyon-France, Νοεµβρίου Βιβλιοκρισίες Pade, Marianne (ed.). Plutarchi Chaeronensis: Vita Dionis et Comparatio et de Bruto ac Dione iudicium Guarino Veronensi interprete. Il ritorno dei classici nell umanesimo, 8. Firenze: SISMEL - Edizioni del Galluzzo, Bryn Mawr Classical Review ( ) G. Zago, Sapienza filosofica e cultura materiale : Posidonio e le altre fonti dell'epistola 90 di Seneca, Bologna 2012, Exemplaria Classica 17 (2013), S. Gambino Longo, Hérodote à la Renaissance, Turnhout Bryn Mawr Classical Review ( ). P. Mascoli, Iohannes de Segarellis. Elucidatio tragoediarum Senecae: Thebais seu Phoenissae, Bari Bryn Mawr Classical Review ( ). J. Glucker & Ch. Burnett, Greek into Latin from antiquity until the nineteenth century, London Turin Bryn Mawr Classical Review ( ). L. Cristante & S. Ravalico, Il calamo della memoria. Riuso di testi e mestiere letterario nella tarda antichità. IV (Raccolta delle relazioni discusse nel IV 2

3 incontro internazionale di Trieste, Biblioteca Statale, aprile 2010), Trieste Bryn Mawr Classical Review ( ). P. Esposito, Da classico a classico: paradigmi letterari tra antico e moderno. Atti del Convegno della CUSL (Fisciano - Salerno, 8-10 novembre 2007), Pisa Bryn Mawr Classical Review ( ). Μ. Παπαθωµόπουλος, Κάτωνος γνῶµαι παραινετικαὶ δίστιχοι ἃς µετήνεγκεν ἐκ τῆς Λατίνων φωνῆς εἰς τὴν Ἑλλάδα διάλεκτον Μάξιµος Μοναχὸς ὁ Πλανούδης. Κριτική έκδοση, Αθήνα Bryn Mawr Classical Review ( ). M. Cortesi & S. Fiaschi, Repertorio delle traduzioni umanistiche a stampa: secoli XV XVI. Edizione nazionale delle traduzioni dei testi greci in età umanistica e rinascimentale 5, 2 vol., Florence Bryn Mawr Classical Review ( ). J. Schafer, Ars Didactica: Seneca's 94 th and 95 th Letters, Göttingen Bryn Mawr Classical Review ( ). C. Caruso & A. Laird, Italy and the Classical Tradition. Language, Thought and Poetry , London Bryn Mawr Classical Review ( ). Συµµετοχές σε επιστηµονικά συνέδρια µε παρουσίαση «Η λατινική µετάφραση των οµηρικών επών από του Lorenzo Valla και Francesco Griffolini d Arezzo (15 ος αι.)» στη 17 η Οµηρική Ακαδηµία, Αθήνα-Χίος-Οινούσσες, 11-20/21 Ιουλίου «Tracing the production and diffusion of the manuscript and printed Latin translations of Lucian from the late 15 th to the late 16 th cent.» στο ιεθνές Συνέδριο υπό τον τίτλο «Docta interpretatio in Latinum sermonem: Traductions savantes vers le latin», Univ. de Lyon & Univ. de Grenoble, Lyon-Γαλλία, Νοεµβρίου «Εγκώµιο και αυτοεγκώµιο στα πολιτικά έργα του Κικέρωνος» στο Επιστηµονικό Συµπόσιο υπό τον τίτλο «Εγκώµια ηγετικών µορφών της ρωµαϊκής πολιτικής στη Λατινική Γραµµατεία», Παν. Κύπρου, Λευκωσία- Κύπρος, Σεπτεµβρίου «Homerum intellegas, cum audieris poetam: Ο Όµηρος στις Ηθικές Επιστολές (Epistulae Morales) του Σενέκα του Νεώτερου» στη 16 η Οµηρική Ακαδηµία, Αθήνα-Χίος-Οινούσσες, Ιουλίου «Prohemium visionis Herculis e graeco in latinum traductae per Saxolum Pratensem ad Alexandrum de Gonzaga: Felice Feliciano and the fifteenth-century Latin translation of Prodicus s tale of Hercules by Sassolo da Prato» στο ιεθνές Συνέδριο υπό τον τίτλο «Hercules: A Hero for All Ages», Univ. of Leeds, Leeds-Αγγλία, Ιουνίου «Το οµηρικό τραγούδι των Σειρήνων στην υπηρεσία της φιλοσοφίας του Κικέρωνα. Η πρώτη θεωρητική προσέγγιση του τραγουδιού στη λατινική γραµµατεία και η επίδρασή της στον άντη». Παρουσίαση στο πλαίσιο της 15 ης Οµηρικής Ακαδηµίας, Αθήνα-Χίος-Οινούσσες, 6-15 Ιουλίου «Η ελληνική και ρωµαϊκή αρχαιότητα στην ποίηση του ηµήτρη Τσαλουµά» σε ηµερίδα του ήµου Λέρου, Λέρος, 11 Αυγούστου «The independent manuscript tradition of Prodicus s tale of Hercules from Xenophon s Memorabilia and its Latin translation by Sassolo da Prato» στο 3

4 ιεθνές Συνέδριο υπό τον τίτλο «Φιλοσοφία, Λογοτεχνία, Φιλολογία: Παράδοση και Αποσπάσµατα», Τµήµα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Κύπρου σε συνεργασία µε τα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδηµίας Αθηνών (Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας, και Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραµµατείας), Λευκωσία, Νοεµβρίου «Guarino Guarini Veronese, Ne facile credenda calumnia: Η πρώτη ολοκληρωµένη λατινική µετάφραση του έργου του Λουκιανού Περί διαβολής» στο Ζ Πανελλήνιο Συµπόσιο Λατινικών Σπουδών υπό την αιγίδα της Πρυτανείας του Α.Π.Θ., αφιερωµένο στη µνήµη του Καθ. Α. Χ. Μέγα, υπό τον τίτλο «Μεταφραστική Θεωρία και Πράξη στη Λατινική Γραµµατεία», Τοµέας Κλασικών Σπουδών, Τµήµα Φιλολογίας Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, Οκτωβρίου 2002 επεξεργασµένη µορφή της παρουσίασης δηµοσιεύθηκε στα πρακτικά του συνεδρίου (βλ. ανωτ. σ. 3). «The Latin translation of Lucian s De calumnia by Guarino Guarini of Verona and Oxford Bodleian Library MS. Bywater 38» στο International School for the Study of Written Records, 13 th Course: «Translators at work: their methods and manuscripts», Erice Σικελία, 30 Σεπτεµβρίου 6 Οκτωβρίου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2014 Τµήµα Ελληνικής Φιλολογίας, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Λέκτορας Λατινικής Φιλολογίας Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραµµατείας της Ακαδηµίας Αθηνών: Ερευνητής Βαθµίδος Τµήµα Κλασσικών Σπουδών, University College Cork, Ιρλανδία: Λέκτορας Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής φιλολογίας. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 2014 Μέλος της International Association for Neo-Latin Studies 2010 Μέλος της Ελληνικής Παλαιογραφικής Εταιρείας 9/1998 3/2002 Υποτροφία (Κλάδος: Ελληνική Παλαιογραφία) από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών για µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό 7/1999 1/2000 Υποτροφία από το Pembroke College και τη Faculty of Classics, Πανεπιστήµιο του Cambridge, για ερευνητική εργασία στην Ιταλία, Γαλλία και Γερµανία 2000 Τιµητικό µέλος της Cambridge European Society, Πανεπιστήµιο του Cambridge 1998 Υποτροφία από το Cambridge European Trust, Πανεπιστήµιο του Cambridge 1998 Υποτροφία από την Society for the Promotion of Hellenic Studies για την αγορά µικροταινιών σχετικών µε την διδακτορική διατριβή µου στον Πανεπιστήµιο του Cambridge 1998 Υποτροφία από την Εταιρεία Σχολών Λέρου για µεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήµιο του Cambridge Τιµητικές υποτροφίες από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών για άριστη ακαδηµαϊκή επίδοση 4

5 ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλικά (Επίπ. C2-Γ2) Ιταλικά (Επίπ. C1-Γ1) Γαλλικά (Επίπ. Β2) Γερµανικά (Επίπ. Α2) Ισπανικά (Επίπ. Α2) ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Άριστη γνώση και χρήση εφαρµογών και προγραµµάτων συµπεριλαµβανοµένων των εξής: Microsoft Office, χρήση ηλεκτρονικών και online δεδοµένων, χρήση Blackboard Learning System και Interactive StarBoard Teaching System.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Σταμάτης Μπουσές. Διεύθυνση: Μαρωνείας 24, 69100 Κομοτηνή. Τηλέφωνα: 25310 39950, 6947303168

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Σταμάτης Μπουσές. Διεύθυνση: Μαρωνείας 24, 69100 Κομοτηνή. Τηλέφωνα: 25310 39950, 6947303168 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Σταμάτης Μπουσές Διεύθυνση: Μαρωνείας 24, 69100 Κομοτηνή Τηλέφωνα: 25310 39950, 6947303168 Ε-mail: s.bouses@helit.duth.gr Ημερομηνία Γέννησης: 11 10

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα (ΕΚΠΑ, ΠΜΣ: Ελληνορωμαϊκές-Ελληνοϊταλικές Σπουδές) Ελληνικές Κοινότητες στην Ιταλία (Πρώιμοι Νεότεροι Χρόνοι)

Μεταπτυχιακά Μαθήματα (ΕΚΠΑ, ΠΜΣ: Ελληνορωμαϊκές-Ελληνοϊταλικές Σπουδές) Ελληνικές Κοινότητες στην Ιταλία (Πρώιμοι Νεότεροι Χρόνοι) Γεράσιμος Δ. Παγκράτης Αναπληρωτής Καθηγητής «Ιταλικής Ιστορίας και Πολιτισμού» Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστήμιου Αθηνών Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 8 ος όροφος, γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ

ΒΙΟΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΒΙΟΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Διεύθυνση Επικοινωνίας: Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας Τμήμα Φ.Π.Ψ., Τομέας Φιλοσοφίας Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου 157 84 Αθήνα Τηλ.: +30-210-7277611 (Γραφείο 501) e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Μαρίας Γ. Ξανθού, δρος Κλασικής Φιλολογίας

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Μαρίας Γ. Ξανθού, δρος Κλασικής Φιλολογίας Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Μαρίας Γ. Ξανθού, δρος Κλασικής Φιλολογίας Η Μαρία Γ. Ξανθού σπούδασε κλασική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ

ΒΙΟΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΒΙΟΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Διεύθυνση Επικοινωνίας: Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γιάννη Ζ. Τζιφόπουλου καθηγητή αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και επιγραφικής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γιάννη Ζ. Τζιφόπουλου καθηγητή αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και επιγραφικής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γιάννη Ζ. Τζιφόπουλου καθηγητή αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και επιγραφικής Σχολή Φιλοσοφική Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Κλασικών Σπουδών Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής, γραφείο 214 GR-541 24 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΣΙΝΟΣ Σ ΤΑΥΡΙΑΝΕΑΣ

Σ ΤΑΣΙΝΟΣ Σ ΤΑΥΡΙΑΝΕΑΣ Σ ΤΑΣΙΝΟΣ Σ ΤΑΥΡΙΑΝΕΑΣ CURRICULUM VITAE Βιογραφικό Σηµείωµα Προσωπικά στοιχεία Όνοµα Στασινός Β. Σταυριανέας Διεύθυνση Χρυσοστόµου Σµύρνης 9, Ρίον Πάτρας -θήνα Τηλέφωνο 2610 910812 E-mail sstavr@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΣΑΝ ΜΠΑΝΤΑΟΥΙ Προσωπικά στοιχεία σπουδές επαγγελματική σταδιοδρομία

ΧΑΣΑΝ ΜΠΑΝΤΑΟΥΙ Προσωπικά στοιχεία σπουδές επαγγελματική σταδιοδρομία ΧΑΣΑΝ ΜΠΑΝΤΑΟΥΙ Προσωπικά στοιχεία σπουδές επαγγελματική σταδιοδρομία Ο Χάσαν Μπαντάουι γεννήθηκε στο Assyut Αιγύπτου το 1950. Τον Μάιο του 1973 αποφοίτησε από το Τμήμα Κλασσικών Σπουδών (Αρχαίων Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ A. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΤΑΚΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ A. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΑΚΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΚΑΓΙΑΛΗΣ Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, 451 10 Ιωάννινα Τηλ: 0030-26510-05189 email: kagialis@cc.uoi.gr http://uoi.academia.edu/takiskayalis ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικολάου Σκοπούλη 4-6, Ιωάννινα 452 21

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικολάου Σκοπούλη 4-6, Ιωάννινα 452 21 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμο: Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος Ν. Κωνσταντινίδης Νεοκλής Κωνσταντινίδης Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Θέση: Γνωστικό Αντικείμενο: Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ. Γεώργιος τείρης. Επίκουρος Καθηγητής. Υιλοσοφίας των Μέσων Φρόνων. και της Αναγέννησης στη Δύση, Σμήμα Υιλοσοφίας, Παιδαγωγικής,

BΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ. Γεώργιος τείρης. Επίκουρος Καθηγητής. Υιλοσοφίας των Μέσων Φρόνων. και της Αναγέννησης στη Δύση, Σμήμα Υιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Γεώργιος τείρης Επίκουρος Καθηγητής Υιλοσοφίας των Μέσων Φρόνων και της Αναγέννησης στη Δύση, Σμήμα Υιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Χυχολογίας, Υιλοσοφική χολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών BΙΟΓΡΑΥΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Πρόκου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Πολιτικών Επιστημών Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Διεύθυνση: Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

MΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΑ I. ΣΠΟΥ ΕΣ

MΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΑ I. ΣΠΟΥ ΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 1 MΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµη Ηµεροµηνία Γέννησης: 24/05/1980 Τόπος Γέννησης : Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα : 6937-771301 ιεύθυνση : Π. Μαυροµιχάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae

Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae 1. Ατομικά Στοιχεία Επίθετο: Βολονάκη Όνομα: Ελένη Όνομα Πατρός: Ηλίας Τόπος Γέννησης: Ηράκλειο Κρήτης Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με 3 παιδιά Διεύθυνση: Θερμοπυλών 9

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ της Ελένης Ανδρεϊτσένκο διδάκτορος της Ρωσικής φιλολογίας Γεννήθηκε στις 13.04.1982 (Αλµάτυ, Καζαχστάν). Επάγγελµα: διδάσκουσα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Κατά τα ακαδηµαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ιούνιος 2014 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. CURRICULUM VITAE ΣΠOYΔEΣ

1. CURRICULUM VITAE ΣΠOYΔEΣ 1 1. CURRICULUM VITAE Ονοματεπώνυμο: DOMENICA MINNITI-ΓΚΩΝΙΑ Ιδιότητα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Ιταλικής Γλωσσολογίας Tμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. pantonop@cc.uoi.gr pantonop@windtools.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. pantonop@cc.uoi.gr pantonop@windtools.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Αντωνόπουλος Πατρώνυμο: Γεώργιος Αντωνόπουλος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή

Διαβάστε περισσότερα

Αναστάσιος ΤΣΑΓΓΑΛΙ ΗΣ Έδεσσα Πέλλας

Αναστάσιος ΤΣΑΓΓΑΛΙ ΗΣ Έδεσσα Πέλλας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Tόπος γέννησης: Αναστάσιος ΤΣΑΓΓΑΛΙ ΗΣ Έδεσσα Πέλλας 2. Σπουδές Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Φώτη Κ. Πολυµεράκη Επίκουρο Καθηγητή Λατινική Φιλολογία Παν/µίου Ιωαννίνων

Φώτη Κ. Πολυµεράκη Επίκουρο Καθηγητή Λατινική Φιλολογία Παν/µίου Ιωαννίνων Φώτη Κ. Πολυµεράκη Επίκουρο Καθηγητή Λατινική Φιλολογία Παν/µίου Ιωαννίνων /νση: Μολοσσών 22 45221 Ιωάννινα τηλ. οικία 26510-26796 τηλ. γραφ. 26510-05170 fax: 26510-5271 e-mail: fpolymer@cc.uoi.gr Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Σακελλαριάδη Επίτιμη Ερευνητική Συνεργάτης, UCL Institute of Archaeology

Αναστασία Σακελλαριάδη Επίτιμη Ερευνητική Συνεργάτης, UCL Institute of Archaeology Αναστασία Σακελλαριάδη Επίτιμη Ερευνητική Συνεργάτης, UCL Institute of Archaeology 60 Keeling House, Claredale Street E2 6PG Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία +4479 6781 6768 a.sakellariadi@ucl.ac.uk Αναξιμάνδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr

ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πανεπιστημιούπολη ΤΚ 69100 τηλ.: +30-25310-39947 φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εµµανουήλ Κούµας (ηµ. γεν. 29 Ιανουαρίου 1980) Νεαπόλεως 19, Μαρούσι, 15123 +30-6979-779664, +357-97679220 e.koumas@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εµµανουήλ Κούµας (ηµ. γεν. 29 Ιανουαρίου 1980) Νεαπόλεως 19, Μαρούσι, 15123 +30-6979-779664, +357-97679220 e.koumas@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Εµµανουήλ Κούµας (ηµ. γεν. 29 Ιανουαρίου 1980) Νεαπόλεως 19, Μαρούσι, 15123 +30-6979-779664, +357-97679220 e.koumas@hotmail.com ΠΤΥΧΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ 2008: ιδακτορικό δίπλωµα στη Νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

Δεν απουσίαζε κανένα μέλος από τη Συνεδρίαση.

Δεν απουσίαζε κανένα μέλος από τη Συνεδρίαση. Πρακτικό με αρ. (1) Συνεδρίασης του Ειδικού Πενταμελούς Εκλεκτορικού Σώματος για τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του κ. Κωνσταντίνου Χούλη μέλους Ε.Π σε τακτική θέση ανώτερης βαθμίδας Σήμερα Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα Κατερίνα Κωνσταντινίδου

Βιογραφικό Σηµείωµα Κατερίνα Κωνσταντινίδου Βιογραφικό Σηµείωµα Κατερίνα Κωνσταντινίδου Θέση στο Ε.Κ.Π.Α ΛΕΚΤΟΡΑΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών Φεβρουάριος 1993: πτυχίο του τµήµατος Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Σταµατοπούλου έσποινας του Σπυρίδωνος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Σταµατοπούλου έσποινας του Σπυρίδωνος ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Σταµατοπούλου έσποινας του Σπυρίδωνος Ονοµατεπώνυµο: Σταµατοπούλου έσποινα Ηµεροµηνία Γέννησης: 11 / 05 / 1965 Τόπος γέννησης: Αίγιον, Αχαίας. ιεύθυνση κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. The London School of Economics and Political Science Department of Sociology

Βιογραφικό Σημείωμα. The London School of Economics and Political Science Department of Sociology Βιογραφικό Σημείωμα Κανάκης Λελεδάκης Διεύθυνση Κατοικία Εργασία Πριγκιπισσών 1 Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Χαλάνδρι 15231 Αθήνα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Λ. Συγγρού 136, 17671 Αθήνα Τηλ. : 2117056099

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. UCL (University College London). Department of Greek and Latin (1996-1999). Πτυχίο Β.Α. Classics, βαθµός First Class Honours.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. UCL (University College London). Department of Greek and Latin (1996-1999). Πτυχίο Β.Α. Classics, βαθµός First Class Honours. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Μυρτώ Μαλούτα E-mail: malouta@ionio.gr Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 11 Μαΐου 1978 Βασική εκπαίδευση: Κολλέγιο Αθηνών ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Προπτυχιακές:

Διαβάστε περισσότερα