ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία Αριθμός είδους Εφαρμογή Προμηθευτής Husqvarna AB Διεύθυνση SE Huskvarna Χώρα Σουηδία Τηλέφωνο Φαξ Επαφή Anita Cenusa χρώματα) (πορτοκαλί), (κόκκινο), (μπλε), (κίτρινο), (λευκό) Σήμανση ξυλείας έκτακτης ανάγκης Επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Εξαιρετικά εύφλεκτο Γενικά Περιέκτης υπό πίεση. Δεν πρέπει να εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως ή σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους +50 C. Μην τρυπάτε και μην καίτε. Ισχύει επίσης και για τους άδειους περιέκτες. Υγεία Επαναλαμβανόμενη επαφή με το προϊόν μπορεί να προκαλέσει ξηροδερμία ή ραγάδες. Πυρκαγιά και έκρηξη Εξαιρετικά εύφλεκτο. Σε περίπτωση πυρκαγιάς ο περιέκτης υπό πίεση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Αρ. 1 2 Όνομα συστατικού Αρ. EC Αρ. CAS Κλάσμα πετρελαίου, ελαφριάς υδρογονοκατεργασίας (<0,1% Βουτάνιο (περιέχει <0,1% βουταδιένιο ) Περιεκτικ ότητα (%) Xn Σήμανση F+ R12 Φράσεις R R65 R66- R10 3 Προπάνιο F+ R butaneonoxim <0,2 Xn R40-R41- R43-R21 Πίνακας συμβόλων: T+=Εξαιρετικά τοξικό, T=Τοξικό, C=Διαβρωτικό, Xn=Επικίνδυνο για τον άνθρωπο, Xi=Ερεθιστικό, E=Εκρηκτικό, O=Οξειδωτικό, F+=Εξαιρετικά εύφλεκτο, F=Εύφλεκτο, N=Επιβλαβές για το περιβάλλον, IK=Δεν υπόκειται σε κατηγοριοποίηση σχετικά με τους κινδύνους προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Ανατρέξτε στο στοιχείο 16 για λίστα των σχετικών φράσεων επικινδυνότητας. 4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Γενικά Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευθείτε γιατρό. Δείξτε αυτό το φύλλο δεδομένων ασφαλείας, εάν είναι δυνατό. Εισπνοή Απαιτείται καθαρός αέρας και ξεκούραση. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σελίδα 1 από 5

2 Επαφή με το δέρμα Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε το δέρμα με σαπούνι και νερό. Επαφή με τα μάτια Ξεπλύνετε αμέσως με νερό επί λεπτά. Διατηρήστε τα μάτια ανοικτά. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευθείτε γιατρό. Κατάποση Πιείτε μερικά ποτήρια νερού ή γάλατος. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Μέσο πυρόσβεσης Πυρόσβεση με σκόνη, μονοξείδιο του άνθρακα, αφρό. Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης Οι περιέκτες υπό πίεση δεν πρέπει να εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως ή σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους +50 C. Μην τρυπάτε και μην καίτε. Ισχύει επίσης και για τους άδειους περιέκτες. Διατηρείτε μακριά από τις πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Μην ψεκάζετε σε γυμνή φλόγα ή σε υλικό υψηλής θερμοκρασίας. Σε περίπτωση πυρκαγιάς ο περιέκτης υπό πίεση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Τα δοχεία κοντά στην εστία φωτιάς πρέπει να απομακρύνονται ή/και να ψύχονται με τη χρήση νερού. Εμποδίστε την πρόσβαση των διαρροών στις εργασίες πυρόσβεσης σε αποχετεύσεις και υδραγωγούς. 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Προσωπικές προφυλάξεις Να παρέχετε καλό εξαερισμό. Να χρησιμοποιείτε κατάλληλη εγκεκριμένη συσκευή προστασίας. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Μεταφέρετε τους περιέκτες υπό πίεση με διαρροή σε διαφορετική περιοχή. Οι μεγαλύτερες διαρροές συλλέγονται με κατάλληλο υλικό απορρόφησης και απορρίπτονται ή καταστρέφονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μικρές διαρροές: Σκουπίστε με χαρτί ή ύφασμα. Επικοινωνήστε με την εθνική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης για περιπτώσεις μεγαλύτερων διαρροών. 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Ειδικές ιδιότητες και κίνδυνοι Εξαιρετικά εύφλεκτο. Σε περιπτώσεις θέρμανσης πάνω από τους +50 C ενδέχεται να προκληθεί έκρηξη των αεροζόλ. Οδηγίες διαχείρισης Μακριά από παιδιά. Μην ψεκάζετε σε γυμνή φλόγα ή σε υλικό υψηλής θερμοκρασίας. Μην τρυπάτε και μην καίτε. Ισχύει επίσης και για τους άδειους περιέκτες. Προσέχετε κατά τη διαχείριση χημικών που περιέχονται σε δοχεία ψεκασμού. Αποφύγετε την άσκοπη επαφή με χημικές ουσίες. Αποθήκευση Δεν πρέπει να εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως ή σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους +50 C. Αποθηκεύστε σε ξηρό, ψυχρό και καλά αεριζόμενο χώρο. Δεν πρέπει να αποθηκεύεται κοντά σε ελαφριές εύφλεκτες ουσίες. Αποθηκεύστε ξεχωριστά από πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Προφυλάξτε από θερμότητα, σπινθήρες και γυμνή φλόγα. Λάβετε μέτρα κατά του στατικού ηλεκτρισμού. 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Μέτρα προστασίας Αναζητήστε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο χειρισμός πρέπει να εκτελείται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Αναζητήστε την πιθανότητα γρήγορης και πλούσιας πλήρης των ματιών σε σχέση με την περιοχή εργασίας. Πλύνετε καλά τα χέρια σας μετά από το χειρισμό και πριν την κατανάλωση φαγητού ή το κάπνισμα. Αναπνευστική προστασία Προστασία των ματιών Προστασία των χεριών Προστασία του δέρματος ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σελίδα 2 από 5

3 Οριακές τιμές Όνομα συστατικού Νάφθα (πετρελαϊκή) ελαφριάς υδρογονοκατε ργασίας (<0,1% Νάφθα (πετρελαϊκή) ελαφριάς υδρογονοκατε ργασίας (<0,1% Αρ. CAS Διάστημα κατηγορίας ppm mg/m 3 Έτος Παρατηρήσει ς ώρες 350, λεπτά 500, ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Μορφή Αερόλυμα Χρώμα Διάφορα χρώματα Οσμή Ασθενής, αλειφατική. Διαλυτότητα Οργανικοί διαλύτες Οι παραπάνω πληροφορίες ισχύουν για τη δραστική ουσία του αερολύματος. 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Σταθερότητα Σταθερή κατά την κανονική διαχείριση. Περιστάσεις που πρέπει να αποφεύγονται Απομακρύνετε από υψηλές θερμοκρασίας και άμεσο ηλιακό φως. Αντιδρά με Δεν είναι γνωστό. Επικίνδυνα προϊόντα μεταβολής Δεν είναι γνωστό. 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εισπνοή Οι υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό στη μύτη, το λαιμό και την αναπνευστική οδό. Μπορεί επίσης να προκαλέσει ζάλη, πονοκέφαλο και υπνηλία. Επαφή με το δέρμα Προκαλεί καταστροφή του λιπώδους ιστού στο δέρμα. Μπορεί να προκαλέσει το σπάσιμο του δέρματος και κοκκινίλα. Πιτσιλιές στα μάτια Μπορεί να προκαλέσει πόνο και ερεθισμό. Οξείες και χρόνιες βλάβες Δεν υπάρχουν γνωστές χρόνιες επιπτώσεις. Ευαισθητοποίηση Καρκίνος Μεταλλαξιογόνες επιπτώσεις Δυσμενείς επιπτώσεις στην αναπαραγωγή ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σελίδα 3 από 5

4 Κατάποση Η κατάποση μπορεί να προκαλέσει κάψιμο στο στόμα και το λαιμό. Γαστρικοί πόνοι. Αδιαθεσία και εμετός. Ευαισθητοποίηση Το προϊόν περιέχει μικρές ποσότητες αλλεργιογόνων παραγόντων. Για ευαίσθητα άτομα, αυτό το προϊόν μπορεί να είναι ήδη αλλεργιογόνο όταν έρθουν σε επαφή με μικρές ποσότητες. Η επαναλαμβανόμενη ή παρατεταμένη έκθεση παρουσιάζει κίνδυνο. 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το προϊόν δεν χαρακτηρίζετε ως επικίνδυνο για το περιβάλλον στις οδηγίες του Εθνικού Σουηδικού Σώματος Επιθεωρητών Χημικών σχετικά με τη σήμανση χημικών προϊόντων, KIFS 2005: ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος αποτελεί μέλος της REPA, που σημαίνει ότι έχει αποδεχθεί τις ευθύνες κατασκευαστή σύμφωνα με τον Σουηδικό Περιβαλλοντικό Κώδικα και τις διατάξεις του σχετικά με τη ευθύνη κατασκευαστή (SF 1997:185) και έχει καταβάλει την εισφορά συσκευασίας για τη διαχείριση και την ανακύκλωση των απορριμμάτων συσκευασίας. προς εταιρείες που διαχειρίζονται μεγάλες ποσότητες Τα δοχεία αερολύματος που δεν περιέχουν προωθητικό αέριο αποστέλλονται σε ένα κέντρο ανάκτησης της Metallkretsen (Ένωση ανακύκλωσης μετάλλου), διατηρούνται σε ενδιάμεση αποθήκευση (>200 kg απαιτεί πληρωμή) ή συλλέγονται από αρμόδιο εργολάβο. Τα πλαστικά καπάκια και τα κουμπιά βαλβίδας αποθηκεύονται ως σκληρά πλαστικά. Ομάδα αποβλήτων Τα δοχεία αερολύματος που δεν είναι άδεια χαρακτηρίζονται ως Επικίνδυνα Απόβλητα και πρέπει να αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τον κανονισμό αποβλήτων (SFS 2001:1063). Επικοινωνήστε με την περιβαλλοντική αρχή στο σχετικό δήμο για τους τοπικούς κανονισμούς. προς ιδιώτες Οι ιδιώτες παραδίδουν τα άδεια δοχεία αερολύματος σε τοπικούς σταθμούς ανακύκλωσης του δήμου ή σε εταιρείες ανακύκλωσης. Τα δοχεία αερολύματος που δεν είναι άδεια χαρακτηρίζονται ως Επικίνδυνα Απόβλητα και θα πρέπει να παραδοθούν στο τμήμα επικίνδυνων αποβλήτων του δήμου. Επικοινωνήστε με την περιβαλλοντική αρχή στο σχετικό δήμο για τους τοπικούς κανονισμούς. Ομάδα αποβλήτων Κωδικός αποβλήτων Άδεια δοχεία, κωδικός αποβλήτων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Τα χημικά κατηγοριοποιούνται ως επικίνδυνα υλικά Ναι Όχι Χωρίς εκτίμηση Αριθμός UN: 1950 Χαρακτηρισμός: Αερολύματα ADR/RID (Όδική/σιδηροδρομική μεταφορά) Κατηγορία: 2,5 F Ετικέτες: 2.1 IMDG (Θαλάσσια μεταφορά) Κατηγορία: 2 Δευτερεύον κίνδυνος: Όχι Θαλάσσιος ρυπαντής: Όχι EMS: F-D, S-U IATA (Εναέρια μεταφορά) Κατηγορία: 2.1 Δευτερεύον κίνδυνος: Όχι Ετικέτα: 2.1 Διάφορες πληροφορίες Τα αερολύματα μπορούν να μεταφερθούν εντός της χώρας σε περιορισμένες ποσότητες (LQ2) με τον περιορισμό ότι κάθε συσκευασία δεν ζυγίζει περισσότερο από 30 kg σε κιβώτιο ή 20 kg σε παλέτες με φιλμ συσκευασίας. Κάθε συσκευασία πρέπει να φέρει τη σήμανση «UN 1950» εντός ενός ρόμβου μεγέθους 10 cm σε όλες τις πλευρές. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σελίδα 4 από 5

5 15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Φράσεις R/Φράσεις S Αρ. Κείμενο φράσης R12 Εξαιρετικά εύφλεκτο. R66 Επαναλαμβανόμενη επαφή με το προϊόν μπορεί να προκαλέσει ξηροδερμία ή ραγάδες. S2 Μακριά από παιδιά. S3.6 Δεν πρέπει να εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους +50 C. S16 Διατηρείτε μακριά από τις πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα. S51 Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενες περιοχές. S23.3 Μην εισπνέετε το αερόλυμα. Σήμανση/σύμβολα κινδύνου Εξαιρετικά εύφλεκτο Άλλες φράσεις σήμανσης Δοχεία υπό πίεση. Δεν πρέπει να εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως ή σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους +50 C. Μην τρυπάτε και μην καίτε. Ισχύει επίσης και για τους άδειους περιέκτες. Μην ψεκάζετε σε γυμνή φλόγα ή σε υλικό υψηλής θερμοκρασίας. Διατηρείτε μακριά από τις πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Μακριά από παιδιά. Περιέχει 2- butaneonoxim. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πηγές στοιχείων Ισχύουσα νομοθεσία κατά το χρόνο της αναθεώρησης και τεχνική τεκμηρίωση από τον προμηθευτή πρώτης ύλης, Spray Master AB. Λίστα όλων των σχετικών φράσεων επικινδυνότητας Αρ. R10 R12 R21 R40 R41 R43 R65 R66 Κείμενος φράσης R Εύφλεκτο Εξαιρετικά εύφλεκτο. Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα Βλαβερό: Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες κατά την κατάποση. Επαναλαμβανόμενη επαφή μπορεί να προκαλέσει ξηροδερμία ή ραγάδες Σύνοψη αναθεώρησης Έκδοση Ημ/νία αναθ. Υπεύθυνος Διορθώσεις 1 10/06/1996 Hanna Svennberg 2 14/09/1999 Hanna Svennberg Αναθεώρηση, Ενότητες /12/2003 Hanna Svennberg Αναθεώρηση, Ενότητες /01/2007 Anita Cenusa Αναθεώρηση, Ενότητες 1-16 Σημειώσεις προμηθευτή ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σελίδα 5 από 5

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία Αριθμός είδους Εφαρμογή Jonsered Smörja 544 14 24-01 (200 ml) Απωθητικό υγρασίας, αντισκωριακό αερόλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία Αριθμός είδους Εφαρμογή Universal Outdoor Accessories Air filter Oil 5310213-07 (1L.) Λάδι φίλτρου Προμηθευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Jotacote Universal - Comp. A 1. Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Oργανικός διαλύτης για την αραίωση χρωμάτων διαλύτη. 1.3 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός VIVESPRAY VIVESPRAY

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ομάδα υλικών: Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINOSEP

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: AREXOL 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος Χρήση: Ασφαλτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το παρόν έντυπο δεδομένων ασφάλειας συντάσσεται σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. 91/155/EC, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/58/EC 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ (AVIPGUM) 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία ουσίας /παρασκευάσματος και της επιχείρησης /εταιρείας

1. Στοιχεία ουσίας /παρασκευάσματος και της επιχείρησης /εταιρείας 1. Στοιχεία ουσίας /παρασκευάσματος και της επιχείρησης /εταιρείας Στοιχεία αναγνώρισης της ουσίας ή του παρασκευάσματος: Εμπορική ονομασία: Χρήση: Προμηθευτής: Εκρηκτική ύλη σε κοκκώδη μορφή. Είναι παρασκευασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ASPHALT COAT 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Μονωτικό στεγανωτικό προϊόν 1.3 Στοιχεία της εταιρείας Προμηθευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Graph ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: GRAPH Κωδικός: 2.40.050 Intrastat Code: 3403.19.19 Περιγραφή: Το προϊόν είναι εξαιρετικά διεισδυτικό αντισκωριακό με γραφίτη, για μπουλόνια, παξιμάδια, πύρους, σούστες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας ελτίο δεδοµένων ασφαλείας Αναθεώρηση: 15042015 Αντικαθιστά: 15042013 Έκδοση: 0101/GRC ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 11 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορικές επωνυµίες:

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 SOLFAC AUTOMATIC SPRAY 1/12 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν SOLFAC AUTOMATIC SPRAY Κωδικός προΐόντος (UVP) 80187270

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα Κωδικός Προϊόντος C01089GRCGRCSAS51147 Αυτό το προϊόν προορίζεται για την επαγγελματική βαφή οχημάτων αφού απαραίτητα ληφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συµµορφώνεται στον Κανονισµό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτηµα II - Ελλάδα 1. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Air Cond Clean & Fresh Aerosol with orange fragrance

Air Cond Clean & Fresh Aerosol with orange fragrance Σελίδα 1 από 10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Air Cond Clean & Fresh Aerosol with orange fragrance 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Προϊόν : POLIFOS 28,4 EC Έκδοση : 1 Εκδόθηκε : Mάρτιος 2004 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪOΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : POLIFOS 28,4 EC 1.2 Χρήση: Zιζανιοκτόνο - Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.3 Παρασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 1/11 1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία A/C FOAM CLEANER 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία ή προσδιορισμός του μείγματος Αριθμός καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ΡΙΠΟΛΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συµµορφώνεται στον Κανονισµό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτηµα II - Ελλάδα 1. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 FLUBENDIAMIDE WG 24D W U-EU 1/7 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορίες προϊόντος Εμπορική ονομασία FLUBENDIAMIDE WG 24D W U-EU Κωδικός προϊόντος (UVP)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα