ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ & ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ & ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ"

Transcript

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ & ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 4/3/ ο Eξόρυξη Kειμένου

2 Γιατί αναλύουμε το κείμενο; 2 Ζητούμενο είναι να κατανοήσουμε το κείμενο Η πληροφορία διπλασιάζεται κάθε 18 μήνες Εξαγωγή χρήσιμης πληροφορίας από μη δομημένα δεδομένα

3 Τι είναι text mining; 3 εντοπισμός ενδιαφέροντων προτύπων σε δεδομένα κειμένου (Usama Fayad) Ενδιαφέρον πρότυπο = όχι προφανές, άγνωστο και πιθανόν χρήσιμο εντοπισμός σημασιολογικής και abstract πληροφορίας από την επιφάνεια του κειμένου

4 Γιατί είναι δύσκολη η επεξεργασία κειμένου; 4 Γενικές έννοιες δύσκολο να αναπαρασταθούν Αμέτρητοι συνδυασμοί και συσχετίσεις μεταξύ των εννοιών Πολλαπλοί τρόποι αναπαράτασης της ίδιας έννοιας Δύσκολη η απεικόνιση των εννοιών Εκατοντάδες γνωρίσματα εννοιών

5 Γιατί είναι εύκολη η επεξεργασία κειμένου; 5 Υψηλή εναπαληψημότητα πληροφορίας Όλοι οι απλοί αλγόριθμοι μπορούν να δώσουν καλά αποτελέσματα για απλές εργασίες: Ανίχνευση όλων των σημαντικών φράσεων Εντοπισμός νοηματικά σχετιζόμενων όρων Δημιουργία περίληψης για κείμενα

6 6 Διαδικασία text processing

7 Τεχνικές text mining 7 Ανάκτηση πληροφορίας Δεικτοδότηση και ανάκτηση κειμένου Εξαγωγή πληροφορίας Εξαγωγή μερικής γνώσης από κείμενο Web mining Δεικτοδότηση, ανάκτηση κειμένου και εξαγωγή μερικής γνώσης από το web (χρήση οντολογιών) Συσταδοποίηση Δημιουργία συλλογών παρόμοιων κειμένων

8 Διαστάσεις της ανάλυσης κειμένου 8 Αναπαραστάσεις Από το επίπεδο των χαρακτήρων σε θεωρίες πρώτης τάξης (first order) Τεχνικές Από χειρωνακτική δουλειά σε μηχανική μάθηση και συμπερασμό Εργασίες Από την αναζήτηση στην απεικόνιση, περίληψη, μετάφραση, κτλ

9 Ταίριασμα διαστάσεων 9 NLP Inf. Retrieval SW / Web2.0 ML/Text-Mining Sharing of ideas, intuitions, methods and data Represent. Tasks Politics Scientific work Techniques

10 Επίπεδα αναπαράστασης κειμένου 10 Χαρακτήρας (n-grams και ακολουθίες) Λέξεις (τερματικοί όροι, αποκατάληξη, λημματοποίηση) Φράσεις (n-grams λέξεων, γνωρίσματα εγγύτητας) Ετικέτες Μέρους-του-Λόγου Ταξινομίες / θησαυροί Μοντέλο διανυσματικού χώρου Γλωσσικά μοντέλα Πλήρης συντακτική ανάλυση Συνεργαστική επισημείωση / Web2.0 Templates / Frames Οντολογίες / First order theories

11 Επίπεδο χαρακτήρων 11 Αναπαριστά το κείμενο ως ακολουθία χαρακτήρων Το κείμενο περιγράφεται από την κατανομή της συχνότητας ακολουθιών Συνήθως εξετάζουμε διαδοχικές συμβολοσειρές Κάθε ακολουθία χαρακτήρα μήκους 1,2,3,... αναπαριστά ένα γνώρισμα με τη συχνότητα εμφάνισής του

12 Επίπεδο λέξεων 12 Η πιο κοινή αναπαράσταση κειμένου Χρήση tokenization software Σημαντικό Στις δυτικές γλώσσες η λέξη είναι μια σαφώς ορισμένη μονάδα

13 Ιδιότητες λέξεων 13 Συσχετίσεις μεταξύ τύπων και εννοιών λέξεων Ομωνυμία: τράπεζα (ίδρυμα, κτίριο) Πολυσημία: ομάδα (αίματος, ποδοσφαιρική) Συνωνυμία: τραγουδιστής, αοιδός Υπωνυμία: γεύμα, πρόγευμα Power distribution των συχνοτήτων όρων στο κείμενο

14 Τερματικοί όροι 14 Λέξεις χωρίς σημασιολογικό περιεχόμενο Συνδετικό ρόλο Ανεξάρτητες από φυσική γλώσσα

15 Αποκατάληξη 15 Συγχώνευση κλιτικών τύπων μιας λέξης στη μορφολογική ρίζα ATIONAL -> ATE relational -> relate TIONAL -> TION conditional -> condition ENCI -> ENCE valenci -> valence ANCI -> ANCE hesitanci -> hesitance IZER -> IZE digitizer -> digitize ABLI -> ABLE conformabli -> conformable ALLI -> AL radicalli -> radical ENTLI -> ENT differentli -> different ELI -> E vileli -> vile OUSLI -> OUS analogousli -> analogous

16 Φράσεις και n-grams 16 Δύο τύποι φράσεων Ακολουθίες λέξεων μεγάλης συχνότητας Ακολουθίες λέξεων χαμηλής συχνότητας serve as the incoming 92 serve as the incubator 99 serve as the independent 794 serve as the index 223 serve as the indication 72 serve as the indicator 120 serve as the indicators 45 serve as the indispensable 111 serve as the indispensible 40 serve as the individual 234 serve as the industrial 52 serve as the industry 607 serve as the info 42 serve as the informal 102 serve as the information 838 serve as the informational 41 serve as the infrastructure 500 serve as the initial 5331 Από το n-grams corpus του Google 6/08/all-our-n-gram-are-belong-toyou.html#links

17 Μέρη του Λόγου 17 Web and NLP 5/3/2013

18 Μέρη του Λόγου 18 Web and NLP 5/3/2013

19 Ταξινομίες - θησαυροί 19 Συνδέουν λέξεις με διαφορετικούς τύπους αλλά κοινή σημασία σε σύνολα συνωνύμων WordNet Relation Definition Example Hypernym Hyponym Has-Member Member-Of Has-Part From lower to higher concepts From concepts to subordinates From groups to their members From members to their groups breakfast -> meal meal -> lunch faculty -> professor copilot -> crew From wholes to parts table -> leg Category Noun Verb Adjective Adverb Unique Forms Number of Senses Part-Of From parts to wholes course -> meal Antonym Opposites leader -> follower

20 20 WordNet Is_a mouth Location face peck limb goose creature make Is_a Typ_obj sound Typ_subj preen Is_a Part feather Not_is_a plant Is_a gaggle Is_a Is_a Part Part catch Typ_subj Typ_obj claw wing Is_a turtle beak Is_a Is_a strike Means hawk Typ_subj opening Is_a chatter Means Typ_subj Typ_obj Is_a Is_a clean smooth bill Is_a duck Is_a Typ_obj keep animal quack Is_a Caused_by Purpose bird meat egg poultry Is_a supply Purpose Typ_obj Quesp hen chicken Is_a Is_a leg arm Is_a Is_a Is_a Typ_subj fly Classifier number

21 Μοντέλο διανυσματικού χώρου 21 Μετασχηματισμός κειμένου σε αριθμητικά διανύσματα και χρήση τελεστών σχεσιακής άλγεβρας για τον χειρισμό τους Bag of words αναπαράσταση Web and NLP 5/3/2013

22 Βαθμολόγηση όρων 22 Κάθε λέξη αναπαρίσταται ως μια μεταβλητή με μια αριθμητική τιμή (σπουδαιότητα) Μετρική βαθμολόγησης TFIDF: tfidf ( w) tf.log( Tf(w) term frequency Df(w) doc frequency (# of docs containing w) N # of all docs TfIdf(w) relative importance of w in doc N ) df ( w) Όσο μεγαλύτερη η συχνότητα εμφάνισης, τόσο πιο σημαντική η λέξη Σε όσο λιγότερα κείμενα εμφανίζεται τόσο πιο σημαντική η λέξη

23 Bag of words αναπαράσταση 23 TRUMP MAKES BID FOR CONTROL OF RESORTS Casino owner and real estate Donald Trump has offered to acquire all Class B common shares of Resorts International Inc, a spokesman for Trump said. The estate of late Resorts chairman James M. Crosby owns 340,783 of the 752,297 Class B shares. Resorts also has about 6,432,000 Class A common shares outstanding. Each Class B share has 100 times the voting power of a Class A share, giving the Class B stock about 93 pct of Resorts' voting power. [RESORTS:0.624] [CLASS:0.487] [TRUMP:0.367] [VOTING:0.171] [ESTATE:0.166] [POWER:0.134] [CROSBY:0.134] [CASINO:0.119] [DEVELOPER:0.118] [SHARES:0.117] [OWNER:0.102] [DONALD:0.097] [COMMON:0.093] [GIVING:0.081] [OWNS:0.080] [MAKES:0.078] [TIMES:0.075] [SHARE:0.072] [JAMES:0.070] [REAL:0.068] [CONTROL:0.065] [ACQUIRE:0.064] [OFFERED:0.063] [BID:0.063] [LATE:0.062] [OUTSTANDING:0.056] [SPOKESMAN:0.049] [CHAIRMAN:0.049] [INTERNATIONAL:0.041] [STOCK:0.035] [YORK:0.035] [PCT:0.022] [MARCH:0.011] Αρχικό κείμενο Bag-of-Words αναπαράσταση

24 Ομοιότητα διανυσμάτων κειμένων 24 Κείμενο = διάνυσμα βαρών D = <x> Ομοιότητα συνημιτόνου Συνημότονο γωνίας των διανυσμάτων κειμένων Τιμές μεταξύ 0 (διαφορετικά) και 1 (ίδια) Sim( D1, D2 ) j i x x 2 j 1i x 2i k x 2 k

25 Γλωσσικό μοντέλο 25 Ορίζει την πιθανότητα μιας ακολουθίας λέξεων Συχνότητες ακολουθιών λέξεων

26 Συντακτικό επίπεδο 26 Πληροφορία για τη δομή των προτάσεων Input: πρόταση, output: συντακτικό δέντρο

27 Συνεργατική επισημείωση 27 Προσθήκη μεταδεδομένων για επισημείωση περιεχομένου Μεταδεδομένα συνήθως ως λέξεις-κλειδιά Συνεργατική διαδικασία από κοινότητα χρηστών Επισημείωση φωτογραφιών

28 Συνεργατική Επισημείωση 28 Πόσοι χρήστες έχουν αναθέσει το ίδιο tag στη σελίδα Web and NLP 5/3/2013

29 Υποκειμενικότητα υποσημείωσης 29 Ποιες εκιτέτες θα αναθέτατε στις φωτογραφίες; Sydney Sydney Harbour Bridge Redback spider Insect Sunset Opera House Spider Poisonous spider Sydney Harbour Sydney Opera House Spider web Predator Harbour Bridge Web Entomology

30 Ιδιάζουσα επισημείωση 30 Tags photoshop Da Vinci code cod fish

31 Templates / Frames 31 Μηχανισμός εξαγωγής πληροφορίας από κείμενο Επικεντρώνονται σε ορισμένο πεδίο με συνεκτικά πρότυπα που περιέχουν συγκεκριμένη πληροφορία Βασική μέθοδος εξαγωγής πληροφορίας [περισσότερα σε επόμενο μάθημα]

32 Οντολογίες 32 Κοινός φορμαλισμός περιγραφής αντικειμένων δεδομένων Δημοφιλείς στον σημασιολογικό ιστό Διαφορετική πολυπλοκότητα (από πολύ απλή μέχρι πολύ σύνθετη) Είναι γενικά μοντέλα δεδομένων για την αποθήκευση πληροφορίας που εξάγεται από κείμενο

33 33 Αναπαράσταση κειμένου σε λογική πρώτου επιπέδου Intangible Thing Thing Individual Sets Spatial Temporal Thing Thing General Knowledge about Terrorism: Relations Partially Paths Tangible Thing Terrorist groups are capable of directing assassinations: Logic Math (implies (isa?group TerroristGroup) (behaviorcapable?group AssassinatingSomeone directingagent)) If a terrorist group considers an agent an enemy, that agent is vulnerable to an attack by that group: (implies (and (isa?group TerroristGroup) (considersasenemy?group?target)) (vulnerableto?group?target TerroristAttack)) General Knowledge about Terrorism Specific data, facts, and observations about terrorist groups Web and NLP activities 5/3/2013

34 Εφαρμογές text mining Εξαγωγή περιλήψεων κειμένου

35 Περίληψη κειμένου 35 Στόχος: δημιουργία συντομευμένης παρουσίασης του περιεχομένου Προσεγγίσεις: Συνθετική: επιλογή προτάσεων του αρχικού κειμένου Παραγωγική: σημασιολογική ανάλυση, αναπαράσταση νοήματος και παραγωγή κειμένου που ικανοποιεί τους περιορισμούς μήκους

36 Συνθετικές περιλήψεις Ανάλυση αρχικού κειμένου 2. Επιλογή σημαντικών σημείων (λεκτικών μονάδων) 3. Σύνθεση αποτελέσματος Γραμμική βαθμολόγηση μοντέλου (κάθε μονάδα βαθμολογείται ως εξής): Weight(U) = LocationInText(U) + CuePhrase(U) + Statistics(U) + AdditionalPresence(U)

37 Example of selection based approach from MS Word 37 Selected units Selection threshold Web and NLP 5/3/2013

38 Παραγωγικές περιλήψεις 38 Αναγκαίο να κατανοήσουμε το νόημα του κειμένου και τη συντακτική του δομή Διαδικασία 10 βημάτων (Leskovec, Grobelnk, Milic-Frayling, 2004)

39 Παραγωγικές περιλήψεις Διαχωρισμός κειμένου σε προτάσεις 2. Συντακτική ανάλυση προτάσεων 3. Αποσαφήνιση ονοματικών οντοτήτων: ότι George Bush == Bush == U.S. president 4. Επίλυση αναφοράς: σύνδεση αντωνυμιών με τις οντότητες 5. Εξαγωγή triples Υποκείμενο-Κατηγόρημα- Αντικείμενο 6. Κατασκευή γραφήματος από triples 7. Κάθε triple περιγράφεται από γνωρίσματα για μάθηση 8. Εκπαίδευση μοντέλου μηχανικής μάθησης για κατηγοριοποίηση των triples στην περίληψη 9. Δημιουργία γραφήματος περίληψης από επιλεγμένα triples 10. Δημιουργία περίληψης κειμένου από το γράφημα περίληψης Tom went to town. In a bookstore he bought a large book. NLPWin Tom went to town. In a bookstore he [Tom] bought a large book. Tom go town Tom buy book WordNet Web and NLP 5/3/2013

40 Εκπαίδευση μοντέλου περιλήψεων 40 Να αποφασίσει ποιο Υποκείμενο-Κατηγόρημα-Αντικείμενο triple ανήκει στην περίληψη Support Vector Machines για εκπαίδευση Document Semantic network Summary semantic network

41 Παράδειγμα Περίληψης 41 Cracks Appear in U.N. Trade Embargo Against Iraq. Human written summary Cracks appeared Tuesday in the U.N. trade embargo against Iraq as Saddam Hussein Cracks appeared in the U.N. trade embargo against Iraq. The State sought to circumvent Department the economic reports that noose Cuba around and Romania his country. have Japan, struck meanwhile, oil deals announced it would increase with its Iraq aid as to others countries attempt hardest to hit trade by enforcing with Baghdad the sanctions. in defiance Hoping of the to defuse criticism that sanctions. it is not doing Iran its has share agreed to oppose to Baghdad, Japan said up to $2 billion in aid may be sent exchange to nations food most and affected medicine by the for U.N. Iraqi embargo oil. Saddam on Iraq. has President offered Bush on Tuesday night developing promised nations a joint session free oil of if Congress they send and their a nationwide tankers to radio pick it and up. television audience that Thus ``Saddam far, none Hussein has accepted. will fail'' to make his conquest of Kuwait permanent. ``America must Japan, stand accused up to aggression, of responding and too we slowly will,'' to said the Bush, Gulf who crisis, added has that the U.S. military may promised remain in $2 the billion Saudi in Arabian aid to countries desert indefinitely. hit hardest ``I by cannot the Iraqi predict trade just how long it will take to embargo. convince Iraq President to withdraw Bush has from promised Kuwait,'' that Bush Saddam's said. More aggression than 150,000 U.S. troops have will been not sent succeed. to the Persian Gulf region to deter a possible Iraqi invasion of Saudi Arabia. Bush's aides said the 7800 chars, 1300 words 5/3/2013

42 Γράφημα από triples περιλήψεων 42 Web and NLP 5/3/2013

43 Ερωτήσεις 43 Ευχαριστώ!!! Acknowledgement: Slides Σοφία Στάμου Marko Grobelnik, Dunja Mladenic

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Εξαγωγή σχέσεων μεταξύ οντοτήτων από το αρχείο της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» με χρήση τεχνικών μη-επιβλεπόμενης μάθησης

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Εξαγωγή σχέσεων μεταξύ οντοτήτων από το αρχείο της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» με χρήση τεχνικών μη-επιβλεπόμενης μάθησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολη Ηλεκτρολογων Μηχανικων και Μηχανικων Υπολογιστων Τομεας Τεχνολογιας Πληροφορικης και Υπολογιστων Εξαγωγή σχέσεων μεταξύ οντοτήτων από το αρχείο της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μηλιαράκη Σπυριδούλα Α.Μ. 3990065. Επιβλέπων Καθηγητής : Ίων Ανδρουτσόπουλος

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μηλιαράκη Σπυριδούλα Α.Μ. 3990065. Επιβλέπων Καθηγητής : Ίων Ανδρουτσόπουλος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χειρισµός Ερωτήσεων Ορισµού σε Συστήµατα Ερωταποκρίσεων Μηλιαράκη Σπυριδούλα Α.Μ. 3990065 Επιβλέπων Καθηγητής : Ίων Ανδρουτσόπουλος ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εξειδίκευση οντολογικής γνώσης με χρήση μη δομημένων γλωσσικών περιγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αυτόµατη Θεµατική Κατηγοριοποίηση και Σηµασιολογική ιεύρυνση Ερωτηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (MSc) στα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙKH ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (MSc) στα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙKH ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (MSc) στα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙKH ΕΡΓΑΣΙΑ «Κατάταξη Εκφωνημάτων Προφορικών Διαλόγων» Γεώργιος Μπατιστάτος Μ3110020

Διαβάστε περισσότερα

Θα μιλήσουμε για ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Διαφάνειες του καθ. Γιάννη Τζίτζικα (Παν. Κρήτης) http://www.ics.forth.

Θα μιλήσουμε για ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Διαφάνειες του καθ. Γιάννη Τζίτζικα (Παν. Κρήτης) http://www.ics.forth. Θα μιλήσουμε για ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Διαφάνειες του καθ. Γιάννη Τζίτζικα (Παν. Κρήτης) http://www.ics.forth.gr/~tzitzik/ Γιατοπιθανοτικότουκαθ. Απ. Παπαδόπουλου (Αριστοτέλειο Παν.) Κεφάλαιο 2

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Κειμένου (εισαγωγικά θέματα) Θέματα σχετικά με Εξόρυξη από τον Παγκόσμιο Ιστό. Εξόρυξη Δεδομένων 2010-2011 1

Ανάκτηση Κειμένου (εισαγωγικά θέματα) Θέματα σχετικά με Εξόρυξη από τον Παγκόσμιο Ιστό. Εξόρυξη Δεδομένων 2010-2011 1 Θέματα σχετικά με Εξόρυξη από τον Παγκόσμιο Ιστό Εξόρυξη Δεδομένων: Ακ. Έτος 2010-2011 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 1 Ανάκτηση Κειμένου (εισαγωγικά θέματα) Εξόρυξη Δεδομένων: Ακ. Έτος 2010-2011 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές Οπτικοποίησης Δεδομένων από Οικονομικές Ειδήσεις και Χρηματιστηριακές Αναλύσεις»

«Τεχνικές Οπτικοποίησης Δεδομένων από Οικονομικές Ειδήσεις και Χρηματιστηριακές Αναλύσεις» -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «Τεχνικές Οπτικοποίησης Δεδομένων από Οικονομικές Ειδήσεις και Χρηματιστηριακές Αναλύσεις» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβλήθηκε στην

ΜΕΘΟ ΟΙ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβλήθηκε στην i ΜΕΘΟ ΟΙ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Υποβλήθηκε στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Πληροφορικής Εξεταστική Επιτροπή από τον ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

''Σχεδιασμός και ανάπτυξη πρότυπου συστήματος μορφολογικής ανάλυσης ονομάτων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας."

''Σχεδιασμός και ανάπτυξη πρότυπου συστήματος μορφολογικής ανάλυσης ονομάτων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ" ''Σχεδιασμός και ανάπτυξη πρότυπου συστήματος μορφολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή. Τεχνικές και Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης στο Διαδίκτυο

Διδακτορική Διατριβή. Τεχνικές και Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης στο Διαδίκτυο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διδακτορική Διατριβή Τεχνικές και Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης στο Διαδίκτυο Πηνελόπη Θ. Μαρκέλλου Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα. Ανάπτυξη Μοντέλου και Πρωτότυπου Συστήµατος Context-Aware E-learning. Βασίλειος Κ.

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα. Ανάπτυξη Μοντέλου και Πρωτότυπου Συστήµατος Context-Aware E-learning. Βασίλειος Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη Μοντέλου και Πρωτότυπου Συστήµατος Context-Aware E-learning

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΧΕΣΙΑΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΧΕΣΙΑΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΧΕΣΙΑΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΒΟΠΗ

ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΒΟΠΗ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ της ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΒΟΠΗ ιπλωµατική εργασία στα πλαίσια του µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» του τµήµατος Μηχανικών Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Κειμένου (εισαγωγικά θέματα)

Ανάκτηση Κειμένου (εισαγωγικά θέματα) Ανάκτηση Κειμένου και από τον Παγκόσμιο Ιστό Ανάκτηση Κειμένου (εισαγωγικά θέματα) Δεδομένων: Ακ. Έτος 2006-2007 ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 2 Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας Βάσεις Κειμένων (document

Διαβάστε περισσότερα

Information Retrieval

Information Retrieval Introduction to Information Retrieval ΠΛΕ70: Ανάκτηση Πληροφορίας Διδάσκουσα: Ευαγγελία Πιτουρά Διάλεξη 9: Αξιολόγηση στην Ανάκτηση Πληροφοριών. 1 Κεφ. 6 Τι είδαμε στο προηγούμενο μάθημα Βαθμολόγηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θεσσαλονίκη ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ. Παρασκευή Δ. Τζέκου ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ. Παρασκευή Δ. Τζέκου ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ Παρασκευή Δ. Τζέκου ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Οκτώβριος 2007 2 PATRAS UNIVERCITY SCHOOL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ. Διδακτορική Διατριβή

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ. Διδακτορική Διατριβή ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Διδακτορική Διατριβή ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΥΠΙΚΩΝ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων με Χρήση Τεχνικών Εξόρυξης Μεταπτυχιακός φοιτητής: Ζαβουδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΗΣ Γ. ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΗΡΑΚΛΗΣ Γ. ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ. ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΣΥΝ ΕΣΜΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θοδωρής Πιτικάρης, Ιωάννης Τσαγκατάκης, Μιχάλης Νικητάκης, Γιώργος Παπαδουράκης Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ

Θοδωρής Πιτικάρης, Ιωάννης Τσαγκατάκης, Μιχάλης Νικητάκης, Γιώργος Παπαδουράκης Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Θοδωρής Πιτικάρης, Ιωάννης Τσαγκατάκης, Μιχάλης Νικητάκης, Γιώργος Παπαδουράκης Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ Theodoris Pitikaris, John Tsagatakis, Michael Nikitakis,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Οντολογιών για τη Μοντελοποίηση Γνωστικών Πεδίων στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Αξιοποίηση Οντολογιών για τη Μοντελοποίηση Γνωστικών Πεδίων στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Αξιοποίηση Οντολογιών για τη Μοντελοποίηση Γνωστικών Πεδίων στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Using Ontologies for Modeling Knowledge Domains in Distance Learning Γεωργία Σολωμού, Αγγελική Κουνέλη, Dr. Αχιλλέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ι δ α κ τ ο ρ ι κ ή ι α τ ρ ι β ή ΕΥΑΝΘΙΑ Κ. ΦΑΛΙΑΓΚΑ Επιβλέπων: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΤΣΑΚΑΛΙ ΗΣ Μάιος 2012 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Google n-grams...33

4.1 Google n-grams...33 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αποσαφήνιση Λέξεων µε Βάση τα Google 5-grams Πολυξένη Π. Κατσιούλη Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Κοινωνικών Δικτύων ως Βάση ενός Συστήματος Συστάσεων

Χρήση Κοινωνικών Δικτύων ως Βάση ενός Συστήματος Συστάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Μεταπτυχιακή Διατριβή στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα Υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής που θα προσφέρει αξιολογήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Οντολογίας Βιοϊατρικών Όρων Βαγγελάτος A. 1, Ορφανός Γ. 2, Τσαλίδης Χ. 2, Καλαμαρά Χ. 3

Ανάπτυξη Οντολογίας Βιοϊατρικών Όρων Βαγγελάτος A. 1, Ορφανός Γ. 2, Τσαλίδης Χ. 2, Καλαμαρά Χ. 3 Ανάπτυξη Οντολογίας Βιοϊατρικών Όρων Βαγγελάτος A. 1, Ορφανός Γ. 2, Τσαλίδης Χ. 2, Καλαμαρά Χ. 3 1 Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) 2 Neurosoft Α.Ε. 3 Ευρωκλινική Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα