Μηνιαία Επιστολή Διοικητή Τεύχος 4/Οκτώβριος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μηνιαία Επιστολή Διοικητή Τεύχος 4/Οκτώβριος"

Transcript

1 Μηνιαία Επιστολή Διοικητή Τεύχος 4/Οκτώβριος

2 Περιεχόμενα Το μήνυμα του Διοικητή 3-4 Σελίδες Το μήνυμα του Προέδρου Δ.Ρ. 5-6 Το μήνυμα του Προέδρου Θεμ/κων Ρ.Ι. 7 Επιστολή του Λορ. Χαζάπη 8 Επιστολή Διοικητή για το Polio 9 U.Barghouthi for Polio 10 Ρ.Κ.Σ. της Στ.Ηλιάδου Επισκέψεις Διοικητή Ανάβαση στον Όλυμπο Ροταριανές Δράσεις Η Σελίδα του Γραμματέα 34 Ισοτιμία Δολλαρίου 35 Επίλογος 36 Συντακτική οµάδα Υπεύθυνος Έκδοσης Γιώργος Χριστοφορίδης Κιν Σύνταξη Ουρανία Παπαδοπούλου Κιν Μετάφραση Χρ.Κουτουνίδης Χρ.Συκάκη Μηνιαία Επιστολή Διοικητή Τεύχος 4 / Οκτώβριος

3 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2015 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2015 Ροταριανές και Ροταριανοί συνάδελφοι, Εφέτος το Διεθνές Ρόταρυ έχει αφιερώσει τον μήνα Οκτώβριο στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Θυμίζω ότι η οικονομική και κοινοτική ανάπτυξη είναι ένας από του έξη τομείς εστίασης του μελλοντικού οράματος του Ροταριανού Ιδρύματος, ένας από τους έξη τομείς δράσης, όπου διοχετεύονται τα χρήματα και οι προσπάθειες των Ροταριανών παγκοσμίως. Σήμερα το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού ελέγχει μόνο το 3% του παγκόσμιου πλούτου, την ώρα που το 8,5% του πληθυσμού ελέγχει το 85% του παγκόσμιου εισοδήματος και υπάρχει και ένα μεσαίο 21,5% του κόσμου, στο οποίο αντιστοιχεί το 12% του παγκόσμιου εισοδήματος. Σύμφωνα με το Ροταριανό Ίδρυμα 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν σε απόλυτη φτώχεια με εισόδημα μικρότερο από 1,25 δολάριο την ημέρα. Λιγότερο από το 10% των φτωχών του πλανήτη έχει πρόσβαση σε ασφαλείς και ανεκτές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Αυτή η ανισότητα και η πείνα, που υπάρχει σε πολλές περιοχές του κόσμου μας, ώθησαν τους Ροταριανούς να θεσπίσουν ως έναν από τους βασικούς στόχους τους την καταπολέμηση της φτώχειας και την αντιμετώπιση της πείνας. Για τους Ροταριανούς η καταπολέμηση της φτώχειας προάγει την παγκόσμια κατανόηση, καλή θέληση και την ειρήνη. Και ο καλύτερος τρόπος να καταπολεμήσεις την φτώχεια είναι να βοηθήσεις τις αδύναμες κοινότητες να αναπτυχθούν. Όμοια είναι και θεώρηση της αρχαίας ελληνικής σκέψης στο ζήτημα αυτό. Λέει ο Δημόκριτος: «Όταν οι δυνάμενοι τοις μη έχουσι και προτελείν τολμέωσι και υπουργείν και χαρίζεσθαι, εν τούτω ήδη και το οικτίρειν ένεστι και μη ερήμους είναι και το ετέρους γίγνεσθαι και το αμύνειν αλλήλοισι και τους πολιήτας ομονόους είναι και άλλα αγαθά, άσσα ουδείς αν δύναιτο καλέξαι.» Δηλαδή: «Όταν οι δυνάμενοι, σ αυτούς που δεν έχουν, τολμούν να προσφέρουν και να χαρίζουν και να τους εξυπηρετούν, τότε αυτοί δεν αισθάνονται εγκαταλειμμένοι, αλλά γίνονται σύντροφοι και αγωνίζονται μαζί για την πόλη και οι πολίτες ομονοούν» Και ο Αρχύτας τονίζει: «..πλεονεξία τε γαρ ουκ έστι τούτου γενομένου και ισότας έστιν τούτω γαρ περί των συναλλαγμάτων διαλλασσόμεθα, δια τούτον ουν οι πένητες λαμβάνοντι παρά των δυναμένων οι τε πλούσιοι διδόντι τοις δεομένοις, πιστεύοντες αμφότεροι δια τούτω το ίσον έξειν». ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2015 Δηλαδή σε ελεύθερη μετάφραση: «όταν οι φτωχοί λαμβάνουν από τους δυνάμενους και οι πλούσιοι δίνουν σε αυτούς που ζητούν, έχουμε ισότητα» Όπως βλέπουμε στα αποσπάσματα αυτά του Δημόκριτου και του Αρχύτα, στην αρχαιοελληνική σκέψη διάχυτη είναι η αντίληψη ότι εκείνοι που στερούνται των αναγκαίων, είναι οι πιστωτές αυτών, που απολαμβάνουν των περιττών.. Τα αποσπάσματα αυτά αφορούν βέβαια την κοινωνική και πολιτική πλευρά της προσφοράς. Η ευτυχία η δικιά μας, μακροπρόθεσμα, εξαρτάται άμεσα από την ευτυχία του συνόλου, καθώς όλοι μας είμαστε κύτταρα του ίδιου μεγάλου σώματος, της ανθρώπινης κοινωνίας. Στο Ρόταρυ λέμε: αν δώσεις σε κάποιον ένα ψάρι θα τον χορτάσεις για μια φορά, αν όμως τον μάθεις να ψαρεύει θα τον χορτάσεις για όλη την υπόλοιπη ζωή του. Αυτός είναι και ο λόγος που η οικονομική και κοινοτική ανάπτυξη περιλαμβάνεται στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ροταριανό Ίδρυμα και υλοποιούνται από Ροταριανούς Ομίλους σε όλο τον κόσμο. Αφουγκρασθείτε τις ανάγκες της κοινότητάς σας για οικονομική και κοινοτική ανάπτυξη και σχεδιάστε ένα πρόγραμμα που να απαντά σε κάποιες από αυτές. Αν χρειαστεί συστήστε ένα Ροταριανό Κοινοτικό Σώμα με σκοπό να εκτελέσει το πρόγραμμα. Απευθυνθείτε στο Ροταριανό Ίδρυμα για συγχρηματοδότηση του προγράμματος. Ήδη οι Ροταριανοί υλοποιούν προγράμματα άρδευσης και ανάπτυξης καλλιεργειών στην Αφρική, χρηματοδότησης με μικροποσά κατοίκων των υπανάπτυκτων χωρών για να ανοίξουν κάποιες γεωργικές ή άλλες ατομικές επιχειρήσεις, προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ανέργων που καταπολεμούν την φτώχεια, κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται δημιουργικοί και αξιοπρεπείς και προωθούν την ειρηνική συμβίωση των ανθρώπων και των λαών. Κομοτηνή 1η Οκτωβρίου 2015 Με ροταριανή αγάπη Γιώργος Χριστοφορίδης Διοικητής Μηνιαία Επιστολή Διοικητή Τεύχος 4 / Οκτώβριος

4 GOVERNOR S MONTHLY LETTER OCTOBER 2015 Dear Fellow Rotarians, This year, Rotary has dedicated October to ECONOMIC AND COMMUNITY DEVELOPMENT. May I remind you that the financial and communal development is one of the six focus areas of the future vision of the Rotary Foundation, one of the six areas of action where money and efforts are channeled by Rotarians, worldwide. Today up to 70% of the global population controls only 3% of the global wealth, while 8.5% of the population controls 85% of the global income and a middle 21.5% exists that corresponds to 12% of the global income. According to the Rotary Foundation 1.5 billion of people live is total poverty with an income less than 1.25 dollars per day. Less than 10% of the poor on the planet has access to safe and tolerable financial services. This inequality and hunger that exists in many areas of our world, has driven Rotarians to decree as one of their basic goals the fight against poverty and hunger. For Rotarians, fighting poverty promotes global understanding, good will and peace. And the best way to fight poverty is to help the poor communities to develop. Likewise, is the view of the ancient Greek thinking in this particular matter. As Democritus believes: «When those who have, to those who don t have, dare to offer and give freely and service, then these don t feel neglected, but become companions and fight together for the community and the Citizens concord.» And Archites stresses out: «when poor receive from those who possess and rich give to those who need we have equality» As we can see for these passages of Democritus and Archives, in the ancient Greek thinking the notion that those who lack the fundamental necessities, are the creditors of those who enjoy the surplus is diffusible. The passages do concern the social and political aspect of servicing. Our happiness, in the long run, depends directly from the happiness of the whole, as all of us are merely cells of the same larger body, that of human society. In Rotary we say: if you give a man a fish you can stave his hunger for a day. If you teach him how to fish, you can stave his hunger forever. This is the reason that economic and community development are included in the programs that are founded by the Rotary Foundation and are materialized by Rotarians all over the world. Listen to the needs of your community and develop a program that answers some of those needs. If you have to, set up a Rotarian Communal House in order to execute this program. Already Rotarians materialize water projects and crop development in Africa, founded with small amounts from the Citizens of these 3rd world countries to open agricultural or other small businesses, programs regarding vocational education and unemployment training that fight poverty, make people feel creative and dignified and propel the peaceful cohabitation of people. Komotini, October 1, 2015 With Rotarian Love, Georgios Christoforidis 2484 District Governor Μηνιαία Επιστολή Διοικητή Τεύχος 4 / Οκτώβριος

5 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ Από τον επίσημο ιστότοπο του Διεθνούς Ρόταρυ-Οκτώβριος 2015 Απόδοση:PHF CKout Η φωνή σας θα διατηρήσει τη δυναμική μας..χρειαζόμαστε τη φωνή σας, για να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση, για να αντλήσουμε κεφάλαια και για να διατηρήσουμε τη δυναμική μας.. Τον περασμένο μήνα, μετά την επιβεβαίωση μιας ολόκληρης χρονιάς χωρίς κανένα κρούσμα του άγριου ιού της πολιομυελίτιδας, η Νιγηρία αφαιρέθηκε από τον κατάλογο των πόλιο-ενδημικών χωρών. Ήταν η τελευταία πόλιο-ενδημική χώρα της Αφρικής. Σήμερα, μόνο δύο χώρες, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, φιλοξενούν την τελική δεξαμενή του κόσμου του ενδημικού ιού της πολιομυελίτιδας. Καθώς αυτό το τεύχος του περιοδικού The Rotarian οδεύει προς το τυπογραφείο, τα κρούσματα της πολιομυελίτιδας το 2015 αριθμούν μόνο μερικές δεκάδες. Η κλίμακα αυτού του επιτεύγματος δύσκολα μπορεί να εκτιμηθεί. Η πολιομυελίτιδα υπάρχει εδώ και χιλιετίες, έχει βασανίσει την ανθρωπότητα από τους πιο πρώτους πολιτισμούς μας. Σήμερα, λόγω του έργου του Ρόταρυ και των εταίρων μας, το τέλος της φαίνεται στον ορίζοντα. Μετρούμε αντίστροφα όχι σε χρόνια πλέον αλλά σε μήνες. Και όμως, η επιτυχία μας είναι τόσο εύθραυστη όσο και μνημειώδης. Προχωρούμε μπροστά, αργά, σταθερά, αδυσώπητα χάρη σε κολοσσιαίες προσπάθειες που δεν σταματούν ποτέ-. Συνεχίζουμε να εμβολιάζουμε εκατοντάδες εκατομμύρια παιδιά σε μεγάλες συγχρονισμένες εκστρατείες, παρακολουθούμε συνεχώς τα περιβάλλοντα για να προλάβουμε νέες εστίες και ξεσπάσματα. Αυτή η ίδια η έκταση της προσπάθειας ο συντονισμός, το κόστος και η δέσμευση και η αφιέρωση-, εξάπτουν το μυαλό. Κάποιοι ρωτούν γιατί να απαιτούνται ακόμη τόσο πολύ υψηλά επίπεδα ανοσοποίησης και επιτήρησης για τη καταπολέμηση μιας ασθένειας που έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Η απάντηση είναι απλή: Είναι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός. Αν κάναμε κάτι λιγότερο, αν για παράδειγμα, αφήναμε τον ιό κάποιο τρίμηνο, όλα αυτά τα χρόνια δουλειάς θα πήγαιναν χαμένα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το πόσο εύκολα θα μπορούσε να εξαπλωθεί και πάλι η πολιομυελίτιδα. Γνωρίζουμε το πόσο γρήγορα οι δεκαετίες της προόδου θα μπορούσαν να χαθούν. Αυτός είναι ο λόγος που οι επόμενοι μήνες είναι τόσο εξαιρετικά σημαντικοί. Χρειαζόμαστε τη φωνή σας, για να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση, για να αντλήσουμε κεφάλαια και για να διατηρήσουμε την δυναμική μας. Χρειαζόμαστε τη δύναμή σας για να βοηθήσει στον αγώνα εναντίον αυτού του πολέμου έως ότου κερδίσουμε. Στις 24 Οκτωβρίου, γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα της Πολιομυελίτιδας. Ελπίζω πως εκείνη την ημέρα όλοι σας με κάποιο τρόπο θα συμμετάσχετε στο έργο μας για την εξάλειψη του ιού της πολιομυελίτιδας. Γνωρίζω πως πολλοί από εσάς σκοπεύετε να δημοσιοποιήσετε αυτή την εκδήλωση στο επίπεδο του ομίλου ή της περιφέρειας, για όσους δεν έχουν σχεδιάσει κάτι μέχρι τώρα, εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη πολλοί τρόποι για να συμμετάσχουν. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο για ιδέες, εργαλεία, δείγματα δελτίων τύπου και τρόπους δωρεών. Θα βρείτε επίσης το σύνδεσμο της απευθείας μετάδοσης (live stream) της εκδήλωσής μας, σιγουρέψτε τη σύνδεσή σας και μοιράστε την στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτός ο πόλεμός μας, που ξεκίνησε ως πόλεμος κατά της πολιομυελίτιδας αλλά είναι επίσης και ένας πόλεμος κατά του μίσους, κατά της άγνοιας και της αμάθειας και κατά του φόβου, αυτός ο πόλεμος θα κερδηθεί. Θα κερδηθεί σύντομα. Και όταν κερδηθεί, όλοι στο Ρόταρυ θα έχουν να διηγηθούν μια ιστορία, στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους τα οποία δεν θα δουν ποτέ ένα δεκανίκι ή ένα πνεύμονα σιδήρου ή θα γνωρίζουν ένα κόσμο που να έχει μέσα του τον ιό της πολιομυελίτιδας. Είτε είστε Ροταριανός από το Κάνο ή από τη περιοχή του Πεσαβάρ ή του Σουάτ (Πακιστάν), από τη Σεούλ ή τη Μαδρίτη ή το Σικάγο, είστε μέρος αυτής της ιστορίας. Ο ρόλος σ αυτήν είναι κάτι που μόνον εσείς μπορείτε να γράψετε. Σας καλώ να την γράψετε καλά, έτσι ώστε η ιστορία που θα διηγηθείτε κάποια μέρα να είναι μια ιστορία για την οποία θα είστε πολύ υπερήφανοι. K.R. Ravi Ravindran Πρόεδρος του Διεθνούς Ρόταρυ

6 Πρόσκληση στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Πολιομυελίτιδας Αγαπητοί συνάδελφοι Ροταριανοί: Είναι χαρά μας να σας ανακοινώσουμε την ετήσια Παγκόσμια Ημέρα Πολιομυελίτιδας εκδήλωση του Ρόταρυ στις 23 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να λάμψει ένα φως στην ηγεσία του Ρόταρυ στον αγώνα που μας έφερε τόσο κοντά σε τερματισμό της πολιομυελίτιδας. Η εκδήλωση Livestream, συγχρηματοδοτείται από την UNICEF, θα φέρει σε επαφή τους εταίρους μας στην Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Εξάλειψη της Πολιομυελίτιδας, κυβερνητικούς αξιωματούχους και ηγέτες της παγκόσμιας υγείας από μη κυβερνητικές οργανώσεις και θα κινητοποιήσουν περισσότερους από θεατές. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος αποτελούν ορόσημο στην προσπάθεια εξάλειψης της πολιομυελίτιδας. Για πρώτη φορά στην ιστορία, η Νιγηρία - τότε όλη η Αφρική - σηματοδότησε τον χρόνο με νέα περιστατικά πολιομυελίτιδας που προκλήθηκαν από τον άγριο ιό. Είμαστε πιο κοντά στην πραγματοποίηση την υπόσχεσή μας για τερματισμό της πολιομυελίτιδας για πάντα, αλλά υπάρχει ακόμα δουλειά να γίνει. Όπως έχουμε προστατεύσει την πρόοδο που σημειώθηκε στην Αφρική, έχουμε επικεντρωθεί ακόμη πιο έντονα για το Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Σας προσκαλούμε να έρθετε μαζί μας και να παρακολουθήσετε ζωντανά την εκδήλωση, ξεκινώντας στις 18:30 ώρα Νέας Υόρκης (UTC-4) ή αργότερα με μια εγγραφή. Σας ζητούμε, επίσης, να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για την προσπάθεια εξάλειψης της πολιομυελίτιδας στη δική σας κοινότητα και να οικοδομήσουμε ένα τοπικό ακροατήριο για την Παγκόσμια Ημέρα της πολιομυελίτιδας στην εκδήλωσή μας. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα End Polio Now για να κατεβάσετε τους πόρους που μπορούν να σας βοηθήσουν να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και τα ταμεία. Μοιραστείτε αυτή την πληροφορία με Ροταριανούς Ομίλους, περιοχές, κοινότητες, και εκλεγμένους αξιωματούχους σας. Τριάντα χρόνια πριν, είπαμε στον κόσμο τι πιστεύει Ρόταρυ: ότι μπορούμε να πετύχουμε την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας. Το όνειρό μας γίνεται πραγματικότητα. Για κάθε παιδί, την Παγκόσμια Ημέρα της Πολιομυελίτιδας, ας προχωρήσουν στην πραγματικότητα ένα κόσμο ελεύθερο πολιομυελίτιδας. Με θερμούς χαιρετισμούς, Διεθνές Ρόταρυ Πρόεδρος KR Ravindran και πρόεδρος του Ροταριανού Ιδρύματος Ray Klinginsmith Η εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Πολιομυελίτιδας είναι η ευκαιρία μας να ενημερώσουμε τους συμμετέχοντες σε όλο τον κόσμο σχετικά με την πρόοδό μας και τα επόμενα βήματα και να τους εμπνεύσουμε να μοιραστούν τις φωνές μας, να δωρίσουν, ή να συμμετάσχουν για την εξάλειψη της καθώς πλησιάζει τη γραμμή του τερματισμού. Μηνιαία Επιστολή Διοικητή Τεύχος 4 / Οκτώβριος

7 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Από τον επίσημο ιστότοπο του Διεθνούς Ρόταρυ-Οκτώβριος 2015 Απόδοση:PFH CKout ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Η Ροταριανή χρονιά θα είναι η χρονιά της εκατοστής επετείου του Ροταριανού Ιδρύματος, που ξεκίνησε το 1917 στο Διεθνές Συνέδριο του Ρόταρυ στην Ατλάντα. Το παρόν τεύχος του Ροταριανού περιοδικού The Rotarian είναι γεμάτο με πληροφορίες σχετικές με το συναρπαστικό Συνέδριο του 2016 στη Σεούλ, που θα πραγματοποιηθεί από τις 28 Μαΐου έως τη 1η Ιουνίου, μέρος δε του ενθουσιασμού αυτού οφείλεται στην έναρξη των δραστηριοτήτων για τον εορτασμό της εκατονταετηρίδας του Ιδρύματος. Το Ίδρυμα έχει μια Επιτροπή για τον Εορτασμό της Εκατονταετηρίδας, με πρόεδρο την πρώην Θεματοφύλακα Δρα Stephanie Urchick, η οποία επιτροπή έχει ολοκληρωμένα σχέδια για μια πλήρη χρονιά εορταστικών εκδηλώσεων, οι οποίες θα κορυφωθούν με μια γιγαντιαία γιορτή στο συνέδριο του Ρόταρυ το 2017 στην Ατλάντα. Οι Θεματοφύλακες του Ροταριανού Ιδρύματος, τα μέλη του ΔΣ του Διεθνούς Ρόταρυ και το προσωπικό του Διεθνούς Ρόταρυ, έχουν όλοι τους δεσμευθεί για την επιτυχημένη τιμητική αναγνώριση της επετείου του Ιδρύματος, λόγω του σημαντικού ρόλου του Ιδρύματος στη παροχή βοήθειας προς τους ομίλους μας και τις περιφέρειές μας για τη πραγματοποίηση έργων προσφοράς υπηρεσίας σε όλο το κόσμο. Σαφέστατα το Ροταριανό Ίδρυμα διαθέτει μια τεράστια δύναμη για να Κάνει το Καλό στον Κόσμο! Και καθώς μελετούμε τα υψηλού επιπέδου σχέδιά μας για την εκατονταετηρίδα, για μια ακόμη φορά σταματούμε για λίγο για να αναγνωρίσουμε και να εκτιμήσουμε ότι το σύνολο των όσων συμβαίνουν στους ομίλους μας και στις περιφέρειές μας είναι κατά πολύ μεγαλύτερα και πιο μακροχρόνια από αυτό που συμβαίνει στο Εβανστον και στα συνέδρια. Ως αποτέλεσμα, η πραγματική επιτυχία του εορτασμού της εκατονταετηρίδας θα εξαρτηθεί από την ποιότητα και τη ποσότητα των εορταστικών εκδηλώσεων μέσα στους ομίλους μας και στις περιφέρειές μας. Το μεγάλο ερώτημα είναι, το αν οι Ροταριανοί μας σε όλο τον κόσμο θα αγκαλιάσουν την εκατοστή επέτειο του Ιδρύματος και αναλάβουν τα δικά τους επετειακά σχέδια και τις εορταστικές τους εκδηλώσεις. Επομένως, σας παρακαλώ παίξτε το δικό σας ρόλο για να τονώσετε το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή του δικού σας ομίλου. Το Ροταριανό Ίδρυμα είναι ιδιαίτερα επιτυχημένο στην υποβοήθηση των ομίλων και των περιφερειών μας για την προώθηση της διεθνούς κατανόησης, της καλής θέλησης και της ειρήνης στον κόσμο και ως εκ τούτου είναι πρέπον και σκόπιμο πως όλοι οι όμιλοί και οι περιφέρειές μας θα πρέπει να συμμετέχουν στον εορτασμό της εκατονταετηρίδας. Ως συνήθως στο Ρόταρυ, δεν υπάρχει προκαθορισμένος τρόπος με τον οποίο οι όμιλοι και οι περιφέρειες θα πρέπει να συμμετέχουν στον εορτασμό, και ελπίζω πως οι όμιλοι και οι περιφέρειες θα είναι τόσο δημιουργικοί στις εορταστικές τους εκδηλώσεις όσο υπήρξαν στις μυριάδες των ανθρωπιστικών έργων προσφοράς υπηρεσίας καθ όλη τη διάρκεια των ετών που πέρασαν. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για όλους μας να εκφράσουμε την εκτίμησή μας προς Το Ροταριανό Ίδρυμα! Ray Klinginsmith Πρόεδρος των Θεματοφυλάκων του Ροταριανού Ιδρύματος Μηνιαία Επιστολή Διοικητή Τεύχος 4 / Οκτώβριος

8 Οκτώβριος 15 Η πρόοδος στον αγώνα κατά της πολιομυελίτιδας του π. Διοικητής ( ), Βοηθ. Συντονιστή Ροταριανού Λορέντζος Ιδρύματος Χαζάπης Ζώνη 20 Β π. - Διοικητής Ελλάδα ( ), Βοηθ. Συντονιστής Ροταριανού Ιδρύματος Ζώνη 20 Β Ελλάδα Η 24η Οκτωβρίου καθιερώθηκε εδώ και 10 χρόνια με την προσπάθεια του Ρόταρυ, ως η Παγκόσμια Ημέρα για τον αγώνα κατά της Πολιομυελίτιδας. Επιλέχθηκε το τέλος του Οκτωβρίου για να τιμήσουμε τα γενέθλια του Dr. Jonas Salk, που ηγήθηκε της ομάδας ανάπτυξης του πρώτου εμβολίου κατά της φοβερής αυτής ασθένειας. Όταν το Ρόταρυ άρχισε την εκστρατεία εξάλειψης το 1985, μετά την επιτυχημένη εφαρμογή στις Φιλιππίνες, είχαμε παγκόσμια περιπτώσεις προσβολής της ασθένειας κάθε χρόνο, με χιλιάδες παιδιά να χάνουν τη ζωή τους ή να μένουν παράλυτα, και τώρα έχουμε λιγότερα από 350 τον χρόνο. Σε τι κατάσταση είμαστε τώρα; Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (The World Health Organization - WHO) ανακοίνωσε στις 25 Σεπτεμβρίου ότι η Νιγηρία κηρύχθηκε πλέον ελεύθερη από την πολιομυελίτιδα. Είναι πλέον 14 μήνες που δεν ανιχνεύθηκε περίπτωση πολιομυελίτιδας που έχει ως αιτία τον ιό που ενδημεί πλέον, μόνο στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν. Η Αφρική γιόρτασε τον πρώτο χρόνο χωρίς την ασθένεια και αναμένει να περάσουν ακόμη δύο έτη χωρίς κάποια εμφάνιση, ώστε να πιστοποιηθεί από το WHO ότι η ασθένεια έχει εξαλειφθεί εκεί. Η επιτυχία στη Νιγηρία οφείλεται σε έντονες προσπάθειες, που περιλαμβάνουν οικονομική υποστήριξη από το εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας, την συμμετοχή χιλιάδων εθελοντών και εργατών υγείας, αλλά και την χάραξη νέων στρατηγικών για τον εμβολιασμό παιδιών στις εξαιρετικά δύσκολες, από πλευράς ασφαλείας, βόρειες περιοχές της χώρας. Ένα άλλο καλό νέο είναι ότι στις 21 Σεπτεμβρίου, έγινε γνωστό ότι ο ιός τύπου 2 (ένας από τους τρείς τύπους του στελέχους του ιού) θεωρείται ότι έχει πλέον εξαλειφθεί παγκοσμίως. Η τελευταία του εμφάνιση ήταν το Το γεγονός αυτό δίνει την ευκαιρία στο Ρόταρυ και τους συνεργάτες του στη Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Εξάλειψη της Πολιομυελίτιδας (Global Polio Eradication Initiative - GPEI), να προχωρήσουν σε απλούστερη μορφή εμβολίου, που δεν προστατεύει από τον τύπο 2. Να σημειώσουμε εδώ ότι και ο τύπος 3 του ιού έχει να εμφανισθεί εδώ και 3 έτη και μόνον ο τύπος 1 ενδημεί στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν, όπου και θα εστιάσει όλη η προσπάθεια, ενώ θα συνεχίσει η προστασία των παιδιών στις ελεύθερες από τον ιό χώρες. Το συμβούλιο που επιτηρεί το GPEI, προϋπολογίζει ότι θα απαιτηθεί ακόμη $1,5 δις για τα επόμενα χρόνια ώστε να εξαλειφθεί πλήρως η ασθένεια. Οι ροταριανοί έχουν συνεισφέρει μέχρι σήμερα, άνω του $1,3 δισεκατομμυρίου και άπειρες ώρες εθελοντικής προσφοράς για να προστατέψουν άνω των 2,5 δις παιδιών παγκοσμίως. Με τις προσπάθειες των ροταριανών οι διάφορες κυβερνήσεις έχουν συνεισφέρει άνω των 9 δις στην προσπάθεια. Το ίδρυμα Gates, από το 2007 μέχρι τις 30/6/2012 έδωσε στο Ροταριανό ίδρυμα για την καταπολέμηση της ασθένειας $355 εκατομ. με την πρόκληση οι ροταριανοί να συνεισφέρουν ακόμη $200 εκατομ., κάτι που καταφέραμε με το παραπάνω συλλέγοντας $228.7 εκατομ. Η συνεργασία με το ίδρυμα Gates συνεχίζεται στη βάση ότι συνεισφέρει τα διπλά από το Ρόταρυ για την εκστρατεία «Γράφουμε τώρα Ιστορία» και με την υποχρέωση να συνεισφέρουμε κάθε χρόνο $35 μέχρι 70 εκατομ. από το 2013 μέχρι και το Έτσι στις 23 Οκτωβρίου θα γιορτάσουμε διαδικτυακά την Παγκόσμια ημέρα και την μέχρι σήμερα πρόοδο μαζί με τον συνεργάτη μας UNICEF. Την μετάδοση θα συντονίσει ο Jeffrey Kluger, συντάκτης για θέματα υγείας και επιστήμης του περιοδικού Time. Παρακολουθείστε το στο live-streamed global status update και Γράψτε τώρα Ιστορία. Χρησιμοποιείστε το #endpolio στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατεβάστε το World Polio Day toolkit με δείγματα tweets και μηνύματα για το facebook. Χρησιμοποιείστε στην ιστοσελίδα σας τα σήματα της εκστρατείας End Polio Now. Με αυτούς και άλλους καινοτόμους τρόπους, προσπαθήστε να κινητοποιείστε τα κοινό και τα μέλη μας. Τέλος προγραμματίστε μια συνεστίαση που θα συλλέξουν κάποια χρήματα που θα συνεισφέρετε ως όμιλος στον λογαριασμό του polio στο Ροταριανό ίδρυμα. Λορέντζος Χαζάπης π. Διοικητής ( ), Βοηθ. Συντονιστής Ροταριανού Ιδρύματος Ζώνη 20 Β Ελλάδα Μηνιαία Επιστολή Διοικητή Τεύχος 4 / Οκτώβριος

9 24 Οκτωβρίου : Παγκόσμια ημέρα πολιομυελίτιδας Ροταριανές και Ροταριανοί συνάδελφοι Όπως ξέρετε η 24η Οκτωβρίου είναι η παγκόσμια ημέρα καταπολέμησης της πολιομυελίτιδας (world polio day). Οι πολύχρονες προσπάθειές μας, όλων των Ροταριανών και των συνεργατών μας σε όλο τον κόσμο, έχουν επιτύχει. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στο τέλος της προσπάθειας! Πρόσφατα και η Νιγηρία κηρύχθηκε χώρα απαλλαγμένη από την πολιομυελίτιδα. Έτσι και η Αφρική έχει απαλλαγεί από την ασθένεια. Μόνο δύο χώρες, το Πακιστάν και το Αφγανιστάν έχουν απομείνει και τα ετήσια κρούσματα είναι πλέον μερικές δεκάδες, από εκατοντάδες χιλιάδες που ήταν όταν ξεκινήσαμε. Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΞΕΛΕΙΦΘΗΚΕ ΑΚΟΜΗ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΗΣΥΧΑΖΟΥΜΕ. Στα πλαίσια της ημέρας POLIO, το ROTARY και η UNICEF διοργανώνουν μία live- streamed global status update ενημέρωση από την Νέα Υόρκη, στις 23 Οκτωβρίου 2015 στις 6:30 p.m. Eastern Time. Όσοι θέλουν μπορούν να την παρακολουθήσουν. Αλλά νομίζω ότι το καλύτερο θα ήταν κάθε Ροταριανός Όμιλος να διοργανώσει την δική του Ροταριανή Ημέρα POLIO, με ποικιλία εκδηλώσεων (συνεστίαση, ομιλία σε αίθουσα, ποδηλατοδρομία κ.λ.π) για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για τις μέχρι σήμερα προσπάθειες και τι πρέπει να γίνει. Στις εκδηλώσεις αυτές μπορεί να συγκεντρωθεί και κάποιο χρηματικό ποσό που θα σταλεί στο Ροταριανό ίδρυμα για το POLIO. Ήδη ο προδιοικητής Μπάμπης Αποστολίδης σας έστειλε ένα ενημερωτικό κείμενο για το θέμα. Σας καλώ λοιπόν αυτήν την ημέρα να ενώσουμε τις προσπάθειές μας με όλες και όλους τους Ροταριανούς όπου γης για αυτήν την τελευταία προσπάθεια για εξάλειψη της πολιομυελίτιδας, μια προσπάθεια που εμείς οι Ροταριανοί ξεκινήσαμε το 1985, όταν υπήρχαν κρούσματα ετησίως και καταφέραμε, μαζί με τους συμπαραστάτες μας, να την περιορίσουμε σε δυο χώρες και μερικές δεκάδες κρούσματα κατ έτος. Κομοτηνή 2 Οκτωβρίου 2015 Με ροταριανή αγάπη Γιώργος Χριστοφορίδης Διοικητής της 2484 Περιφέρειας Μηνιαία Επιστολή Διοικητή Τεύχος 4 / Οκτώβριος

10 JOIN US SPEAK OUT DONATE BE A PART OF HISTORY #endpolio OBSERVE WORLD POLIO DAY To mark World Polio Day, we will again be hosting a livestreamed global status update from New York on 23 October The event will recognize recent milestones we ve achieved in the fight to end polio, as well as focus on the work that remains to be done. You can help us observe World Polio Day and raise awareness of our polio eradication efforts. TAKE PART IN THE LIVE EVENT: Go to the Livestream page and add the event to your calendar. Watch the live update on endpolio.org on 23 October. Follow the live event on social media and share it with your networks. Join the conversation during the event on the Facebook and Twitter End Polio Now pages. HOST A VIEWING PARTY: Organize your friends or Rotary club members to watch the live event together. Invite your elected officials and community leaders to attend your viewing party GET THE WORD OUT: Download the World Polio Day toolkit for sample tweets and Facebook posts to share. Use the End Polio Now logos on your website, blogs, newsletters, and social media pages. Change your Facebook cover photo and Twitter avatar to World Polio Day graphics. Embed the Livestream video player on your club or district website. Follow the End Polio Now Twitter account and Facebook page and share your posts. By Usama A. Barghouthi, RRFC Regional Rotary Foundation Coordinator Zone 20B CREATE YOUR OWN WORLD POLIO DAY EVENT: Host a community event like an End Polio Now lighting. Organize a fundraising event to support polio eradication. Every dollar Rotary commits to the cause will be matched with two dollars from the Bill & Melinda Gates Foundation. Send a letter to the editor; suggest a polio eradication story to a local reporter. Be sure to share your photos on social media with the #endpolio hashtag. Yours in Rotary, Usama A. Barghouthi, RRFC Regional Rotary Foundation Coordinator Zone 20B Μηνιαία Επιστολή Διοικητή Τεύχος 4 / Οκτώβριος

11 ΡΟΤΑΡΙΑΝΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Σταυρούλα Ηλιάδου, μέλος Ρ.Ο Δυτικής Θεσ/νικης, Πρ. Επιτροπής Ροταριανών Κοινοτικών Σωμάτων, Αντ/δρος Επιτροπής Επέκτασης. Αγαπητοί φίλοι και φίλες Ελπίζω ότι το φθινόπωρο σας βρίσκει αρκετά δυνατούς ώστε να συνεχίσετε με διάθεση και αποφασιστικότητα, τον αρκετά δύσκολο,αλλά ενδιαφέροντα, αγώνα της καθημερινότητας σας. Μέσα στο πλαίσιο αυτό έρχομαι και πάλι να σας ενημερώσω και να σας προτρέψω συγχρόνως, να προσθέσετε στις ροταριανές σας υποχρεώσεις και την προσπάθεια ίδρυσης από τους ομίλους σας, Rοταριανών Κοινοτικών Σωμάτων (ΡΚΣ). Ηδη η χώρα μας με την πρωτοβουλία της περιφέρειας 2470, έχει αποκτήσει το πρώτο ΡΚΣ! Ιδρύθηκε απο τον Ρ.Ο. Χανίων και παρέλαβε την ιδρυτική του χάρτα 7 Αυγούστου Σίγουρα αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και μακάρι η επιτυχής αυτή προσπάθεια να αποτελέσει παράδειγμα για όλους μας. Παρακάτω σας ενημερώνω πολύ απλά για το τι είναι και πως δημιουργούνται τα ΡΚΣ. Ας μην ξεχνάμε ότι η βοήθεια προς την κοινωνία έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα, όταν είναι οργανωμένη και συνεπής. Γιατί όπως έλεγαν και οι Πυθαγόρειοι : όποιος βλέπει, πράττει. Προσωπικά θα είμαι πάντα στη διάθεση σας για όποια πληροφορία ( τηλ: ), Όπως επίσης και τα μέλη της επιτροπής : Δέσποινα Δριβάκου, μέλος Ρ.Ο Ανατολικής Θεσ/νικης ( τηλ: ) Νικόλαος Ντάβος, πρόεδρος Ρ.Ο Κοζάνης ( τηλ: ) ΡΟΤΑΡΙΑΝΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΡΚΣ? Για πάρα πολλά χρόνια οι Ροταριανοί,έχουν αφιερωθεί στη βελτίωση των κοινοτήτων τους, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Η μεταμόρφωση μιας κοινότητας - ομάδας, οφείλεται πρωτίστως στους κατοίκους - μέλη της, γιατί γνωρίζουν από πρώτο χέρι τα πιο επείγοντα προβλήματα. Έτσι η ανάπτυξη δράσεων προσφοράς υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων, μπορεί να ενώσει και να δυναμώσει την κοινότητα-ομάδα, σε ένα πρωτογενές επίπεδο. Οι κάτοικοι-μέλη, μπορούν να σχηματίσουν ένα ΡΚΣ, για να εκτελέσουν τις παραπάνω δράσεις και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους σε ένα μεγάλο βαθμό. 11

12 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΡΚΣ? Το ΡΚΣ είναι μια ομάδα ΜΗ Ροταριανών (τουλάχιστον 10) που έχουν δεσμευθεί για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και αυτάρκεια της κοινότητας τους. Το ΡΚΣ ιδρύεται από ένα Ρ.Ο., ο οποίος ονομάζεται ανάδοχος όμιλος. Η συνεργασία των δύο αφορά την επικοινωνία με την κοινότητα-ομάδα, των εντοπισμό των αναγκών της, την αξιολόγηση τους, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης προσφοράς και την διαρκή παρακολούθηση της. Όλη αυτή η σχέση καθορίζεται από ένα εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΡΚΣ και έχει θεσπιστεί από το Δ.Ρ. Ενημερωτικά : το ΡΚΣ έχει εγκριθεί και λειτουργεί ως πρόγραμμα του Δ.Ρ. ΑΠΟ ΤΟ Σήμερα υπάρχουν περισσότερα από 6700 ΡΚΣ σε περισσότερες από 75 χώρες. ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΡΚΣ. Αξιολογείστε τις ανάγκες της κοινότητας -ομάδας που έχετε επιλέξει. Δημιουργείστε στον Ρ.Ο. μια επιτροπή ΡΚΣ με τα μέλη που ενδιαφέρονται. Να παρουσιάσει η επιτροπή ΡΚΣ στον Ρ.Ο τον σχεδιασμό και τα αποτελέσματα της έρευνας της, ως προς τη δράση που πρόκειται να αναλάβει. Προσέλκυση των μελών του ΡΚΣ, πηγαίνοντας στο χώρο τους και συζητώντας μαζί τους όπως επίσης και με ειδικούς φορείς της κοινότητας -ομάδας, για περισσότερο ειδική πληροφόρηση. Πληροφορείστε τους για εσάς! Αξιολογείστε τα αποτελέσματα των επαφών σας και κάνετε συγκεκριμένους τους στόχους σας. Μετά τα βήματα αυτά και την έγκριση του Ρ.Ο, καταχωρείτε στο Δ.Ρ. την αίτηση σας για την ίδρυση του ΡΚΣ. Μόλις εγκριθεί, το Δ.Ρ. σας αποστέλλει την Χάρτα αναγνώρισης. Το σημαντικότερο μετά την ίδρυση του ΡΚΣ είναι η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ. Η βάση για να γίνει αυτό είναι : Να υπάρχει ανάπτυξη του σχεδίου δράσης Δημιουργία προϋπολογισμού και χρηματοδότησης Ασφάλεια αστικής ευθύνης Ρόλοι των μελών με εκτίμηση των δεξιοτήτων τους Παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας της δράσης. ΕΠΙΠΛΕΟΝ... Εάν ένας Ρ.Ο από μια χώρα βοηθά κάποιον άλλον Ρ.Ο από άλλη χώρα σε μια δράση ΡΚΣ, τότε σύμφωνα με το Δ.Ρ αυτό αποτελεί Παγκόσμια υπηρεσία στην κοινότητα -ομάδα. Σε τέτοια διεθνή προγράμματα ομίλων ή περιφερειών υπάρχουν οι συμμετοχικές χορηγίες του Δ.Ρ. Σας ευχαριστώ πολύ! Με ροταριανούς χαιρετισμούς Σταυρούλα Ηλιάδου, μέλος Ρ.Ο Δυτικής Θεσ/νικης, Πρ. Επιτροπής Ροταριανών Κοινοτικών Σωμάτων, Αντ/δρος Επιτροπής Επέκτασης. 12

13 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΤΟΥΣ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΒΟΡΡΑΣ και ΚΕΡΚΥΡΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Από τις 2 έως 6 Σεπτεμβρίου 2015 ο Διοικητής της 2484 Περιφέρειας Γιώργος Χριστοφορίδης, συνοδευόμενος από την σύζυγό του Βάσω, πραγματοποίησε την επίσημη επίσκεψή στους Ροταριανούς Ομίλους της Κέρκυρας. Κατά την διάρκεια της επίσκεψής του ο Διοικητής, συνοδευόμενος από τον Βοηθό διοικητή Δημήτρη Πιτσινίγκο, τον πρόεδρο του Ρ.Ο.Κέρκυρας Ανδρέα Καλογερά και τον εισερχόμενο πρόεδρο Γιώργο Πανδή επισκέφθηκε την αντιπεριφερειάρχη Κέρκυρας κ. Νικολέτα Πανδή και είχαν μια εποικοδομητική συζήτηση για το Ρόταρυ και τον εθελοντισμό και πόσο πολύτιμη και επιθυμητή είναι η βοήθεια του Ρόταρυ στις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα μας και με δεδομένη την στενότητα πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης ο Διοικητής έδωσε συνέντευξη τύπου σε τοπικό τηλεοπτικό κανάλι και μίλησε για τους σκοπούς και τις δράσεις του Ρόταρυ στην Περιφέρειά μας. Κέρκυρα Ι.Καποδίστριας- Βορράς Στις 3 Σεπτεμβρίου ο Διοικητής συναντήθηκε με το Δ.Σ. του Ροταριανού Ομίλου Κέρκυρα Ι.Καποδίστριας- Βορράς. Παρόντες ήσαν ο Βοηθός Διοικητής Δ. Πιτσινίγκος, ο πρόεδρος του Ομίλου Βασίλης Σγούρος, οι προπρόεδροι Θανάσης Νικολούζος και Περικλής Τζιλιάνος, ο Β.Γραμματέας Νίκος Βαρθολομαίος, ο κοσμήτωρ Πέτρος Καρύδης και η Μίκα Γιούργα. Ο Όμιλος είναι καινούργιος, αλλά τα μέλη του είναι έμπειροι Ροταριανοί, καθώς ο νέος Όμιλος προήλθε από την συνένωση δύο Ροταριανών Ομίλων (Κέρκυρα Βορράς και Κέρκυρα Ι.Καποδιστρίας), η οποία έγινε πέρυσι. Έχουν 17 μέλη Πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας, στην οποία συμφωνήθηκαν οι βασικοί στόχοι του Ομίλου για εισδοχή τεσσάρων (4) νέων μελών στην νέα ροταριανή χρονιά, για συνεισφορά 300 ευρώ στο Ροταριανό Ίδρυμα και 60 ευρώ στο POLIO. Οι Ροταριανοί του Ομίλου δήλωσαν ότι θα συμμετάσχουν και στην εκδήλωση της Περιφέρειας ανάβασης στον Όλυμπο, με ανάβαση δύο μελών και παρουσίασαν το πρόγραμμα δράσης του Ομίλου για την νέα χρονιά. Ο διοικητής εφοδίασε το Δ.Σ. και τα μέλη του Ομίλου με ροταριανά εγχειρίδια και τους προέτρεψε να ενημερώνουν για τους στόχους τους το Rotary Club Central. 13

14 Ρ.Ο.Κέρκυρας Στις 4 Σεπτεμβρίου έγινε συνάντηση με το Δ.Σ. του Ρ.Ο.Κέρκυρας. Παρόντες ήσαν ο Βοηθός Διοικητής Δ.Πιτσινίγκος, ο πρόεδρος Ανδρέας Καλογεράς, ο προπρόεδρος Γιώργος Μπούζας, ο εψηφισμένος πρόεδρος και ειδικός γραμματέας Γιώργος Πανδής και τα μέλη του Δ.Σ. Βλαχόπουλος. Κανογιάννης(:) Πασχαλίδης. Ο Όμιλος έχει 28 μέλη. Στην συνάντηση επιβεβαιώθηκαν οι βασικοί στόχοι του Ομίλου για εισδοχή οκτώ (8) νέων μελών στην νέα ροταριανή χρονιά, για συνεισφορά 540 ευρώ στο Ροταριανό Ίδρυμα και 100 ευρώ στο POLIO. Ο Όμιλος συμμετέχει με χορηγία 100 ευρώ, τα οποία παραδόθηκαν στον Διοικητή στην δράση της Περιφέρειας ανάβασης στον Όλυμπο. Παρουσιάσθηκε το εφετινό πρόγραμμα του Ομίλου που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τέσσαρες (4) υποτροφίες αξίας ευρώ, μία των οποίων προτείνει ο Μητροπολίτης, βραβεύσεις των πρωτευσάντων στις φιλαρμονικές (1.500 ευρώ), συνεισφορά στο κοινωνικό παντοπωλείο της Μητρόπολης (1.500 ευρώ), ενίσχυση του Νοσοκομείου κ.λ.π. Ο Όμιλος έχει ιστοσελίδα και δική του σελίδα στο facebook. Ο Όμιλος διατηρεί έναν πολύ δραστήριο Όμιλο Ροταράκτ. Ο διοικητής εφοδίασε το Δ.Σ. και τα μέλη του Ομίλου με ροταριανά εγχειρίδια και τους προέτρεψε να ενημερώνουν για τους στόχους τους το Rotary Club Central 14

15 Ρ.Ο.Κέρκυρα Διεθνής Στις 5 Σεπτεμβρίου ο διοικητής συναντήθηκε με το Δ.Σ. του Ρ.Ο. Κέρκυρα Διεθνής. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος είναι ο μόνος της Περιφέρειας με τον χαρακτηρισμό «International», είναι αγγλόφωνος και έχει ως μέλη και μη Έλληνες πολίτες. Παρόντες ήσαν ο πρόεδρος του Ομίλου και προδιοικητής Κώστας Καρβούνης, ο Βοηθός Διοικητής Δ.Πιτσινίγκος, η προπρόεδρος Φλώρα Βρυώνη, η γραμματέας Ann Moran και ο Μισέλ Βαν Χίλλ. Ο Όμιλος έχει εννέα μέλη και έχει θέσει ως στόχο την εισδοχή οκτώ (8) νέων μελών. Επίσης στους στόχους του είναι η συνεισφορά δολαρίων για το Ροταριανό Ίδρυμα και 500 δολαρίων για το POLIO. Δύο Ροταριανοί του Ομίλου, θα συμμετάσχουν στην ανάβαση στον Όλυμπο. Ο Όμιλος παρουσιάζει σημαντική δράση. Πληρώνει την θέρμανση στο Χαμόγελο του Παιδιού, ανακαίνισαν την στέγη και τις τουαλέτες στα Κορακιανά, δίνουν μια τετραετή υποτροφία, έχουν δώσει πέντε αναπηρικές πολυθρόνες στο Νοσοκομείο και υγειονομικό υλικό στην παιδιατρική κλινική, πρόσφεραν γεύμα σε ταβέρνα στους τροφίμους του γηροκομείου. Επίσημη συνεστίαση Το βράδυ της Παρασκευής 4ης Σεπτεμβρίου έγινε η επίσημη συνεστίαση των τριών Ροταριανών Ομίλων της Κέρκυρας, με την παρουσία και του Ομίλου Ροταράκτ.. Στην ομιλία του ο διοικητής, συνεχάρη τους Ροταριανούς της Κέρκυρας για την συνεχή και επιτυχή δράση τους, παρουσίασε τους βασικούς στόχους της Περιφέρειας και κάλεσε τους Ροταριανούς να συμμετάσχουν. Ακολούθησε η ανταλλαγή σημάτων και ένα ροταριανό γλέντι σε φιλική ατμόσφαιρα. Ροταριανό σεμινάριο Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2015, στην ωραία παραδοσιακή αίθουσα των Προσκόπων της Κέρκυρας διεξήχθη Ροταριανό σεμινάριο. Το σεμινάριο, εκτός από τους Ροταριανούς της Κέρκυρας, παρακολούθησαν και ο τέσσερα μέλη του ροταριανού ομίλου Ιωαννίνων με επικεφαλής τον πρόεδρο του Ομίλου Βαγγέλη Αθανασίου. Στο σεμινάριο υπήρχε και αγγλική μετάφραση για τα μέλη του Ρ.Ο.Κέρκυρα Διεθνής. Ο ροταριανός Γιώργος Μπούζας (Ρ.Ο.Κέρκυρας) παρουσίασε την εισήγηση του εκτάκτως απουσιάζοντος Ζαχαρία Σούση για το Ροταριανό Ίδρυμα. Ο προδιοικητής Κώστας Καρβούνης (Ρ.Ο.Κέρκυρα Διεθνής) παρουσίασε εισήγησή του για προσέλκυση και διατήρηση μελών Ο Βοηθός Διοικητής Δημήτρης Πιτσινίγκος παρουσίασε το Rotary Club Central Και ο Ροταριανός Δημήτρης Μπαλός (Ρ.Ο.Κέρκυρα Καποδίστριας- Βορράς) μίλησε για την δημόσια εικόνα του Ρόταρυ. Ακολούθησε ευρεία συζήτηση και όλοι οι παριστάμενοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και ενημερώθηκαν για τις νέες τεχνολογίες, την εφαρμογή τους από το Ρόταρυ και τα νέα εργαλεία για τον προγραμματισμό και εκτέλεση προγραμμάτων προσφοράς. Ο διοικητής έκλεισε με τα συμπεράσματα του σεμιναρίου. 15

16 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΤΟΝ Ρ.Ο.ΑΡΤΑΣ Στις 16 Σεπτεμβρίου 2015 ο Διοικητής της 2484 Περιφέρειας Γιώργος Χριστοφορίδης, συνοδευόμενος από την σύζυγό του Βάσω πραγματοποίησε την επίσημη επίσκεψή του στον Ροταριανό Όμιλο Άρτας. Μαζί με τον Διοικητή ήταν και ο Βοηθός Διοικητής Βασίλης Παπαγιάννης. Εκεί τους υποδέχθηκαν ο νέος πρόεδρος του Ομίλου Σταμάτης Δραγουμάνος και ο προπρόεδρος και μέλος της επιτροπής ανταλλαγών νέων της Περιφέρειας Αλέξανδρος Τζομάκας και το Δ.Σ. Ακολούθησε συνάντηση εργασίας, στην οποία συζητήθηκαν η ισστορία του Ομίλου, τα μέχρι σήμερα επιτεύγματά του καθώς τα προβλήματα και οι βασικοί στόχοι του Ομίλου για την νέα ροταριανή χρονιά. Ο διοικητής εφοδίασε το Δ.Σ. και τα μέλη του Ομίλου με ροταριανά εγχειρίδια και τους προέτρεψε να ενημερώνουν για τους στόχους τους το Rotary Club Central. Ακολούθησε η επίσημη επίσκεψη παρουσία των μελών του Ομίλου με τις συζύγους τους... Στην ομιλία του ο διοικητής ανέλυσε το σύνθημα της χρονιάς και κάλεσε τους Ροταριανούς ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. Η τελετή έκλεισε με την καθιερωμένη ανταλλαγή των banner της Περιφέρειας και του Ομίλου 16

17 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΤΟΝ Ρ.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Στις 17 Σεπτεμβρίου 2015 ο Διοικητής της 2484 Περιφέρειας Γιώργος Χριστοφορίδης, συνοδευόμενος από την σύζυγό του Βάσω πραγματοποίησε την επίσημη επίσκεψή του στον Ροταριανό Όμιλο Ιωαννίνων. Yπογραφή μνημονίου για global grant τηλεϊατρικής Το πρωί ο Διοικητής συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του Ρ.Ο.Ιωαννίνων Βαγγέλη Αθανασίου, τον Κώστα Κωστή, της επιτροπής μελών της Περιφέρειας και την Καρολίνα Καπόγλου, της επιτροπής ανταλλαγών νέων της Περιφέρειας επισκέφθηκαν τον Διευθυντή του Νοσοκομείου «Χατζηκώστα» στα Ιωάννινα κ. Λάμπρο Γεωργόπουλο, όπου έγινε η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας για την προσφορά εκ μέρους του Διεθνούς Ρόταρυ και της 2484 Περιφέρειας συστήματος τηλεϊατρικής που θα εξυπηρετεί τα απομακρυσμένα νησιά Ερείκουσα, Μανθράκι και Οθωνούς με το Νοσοκομείο «Χατζηκώστα». Στο πρόγραμμα προβλέπεται και η προσφορά μιας εξοπλισμένης μοτοσυκλέτας στο ΕΚΑΒ Ιωαννίνων, για εξυπηρέτηση του ορεινού όγκου. Στο ίδιο πρόγραμμα εντάσσεται και η σύνδεση της Σαμοθράκης με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Το όλο πρόγραμμα είναι ύψους δολαρίων. Από αυτά η Περιφέρεια 2484 (δηλαδή οι Ροταριανοί της Βόρειας Ελλάδας με τις εισφορές τους στο Ροταριανό Ίδρυμα) θα διαθέσουν δολάρια, η Περιφέρεια 9630 (Αυστραλία) δολάρια, η Περιφέρεια 2100 (Ιταλία) δολάρια, η Περιφέρεια 2440 (Σμύρνη) δολάρια, η Περιφέρεια 2420 (Κωνσταντινούπολη) δολάρια και το Ροταριανό Ίδρυμα δολάρια. Ο Διοικητής εξήγησε ότι μετά την υπογραφή του μνημονίου θα σταλούν τα δικαιολογητικά στο Ροταριανό Ίδρυμα και αναμένεται η τελική έγκρισή του για να αρχίσει το έργο εντός του Συνέντευξη τύπου Ακολούθησε στον χώρο του Νοσοκομείου συνέντευξη σε τέσσερα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα, όπου μίλησαν για το πρόγραμμα ο Διοικητής του Νοσοκομείου, ο Διοικητής της Περιφέρειας Γιώργος Χριστοφορίδης, ο οποίος παρουσίασε και γενικώτερα το έργο και τους σκοπούς του Ρόταρυ και του Ροταριανού Ιδρύματος, καθώς και ο πρόεδρος του Ρ.Ο.Ιωαννίνων. Ο Διοικητής έδωσε και ιδιαίτερη ημίωρη συνέντευξη σε τοπικό τηλεοπτικό κανάλι, μιλώντας γενικώτερα για το Ρόταρυ, τους σκοπούς και το έργο του. Επίσκεψη στον Όμιλο Πριν την επίσημη συνεστίαση πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ομίλου παρουσία του Διοικητή της Περιφέρειας, του προδιοικητή Πάνου Τζούμα, του Βοηθού Διοικητή Βασίλη Παπαγιάννη και των μελών του Δ.Σ. και των προέδρων των επιτροπών του Ρ.Ο.Ιωαννίνων. 17

18 Έγινε αναφορά στους στόχους του Ομίλου, όπως τους έχει θέσει στο Rotary Club Central για εισδοχή 7 νέων μελών, για δολάρια προς το Ροταριανό Ίδρυμα και 200 δολάρια για το POLIO. Επίσης ο Όμιλος έχει και Όμιλο Rotaract, τον οποίο θα διατηρήσει κάνοντας προσπάθεια για ανανέωση των μελών. Έχουν προσφέρει έναν απινιδωτή που εγκαταστάθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων και αρκετοί Ροταριανοί εκπαιδεύθηκαν στην χρήση του. Σχεδιάζεται η φετινή διομιλική συνεστίαση των Ιωαννίνων να γίνει τον Νοέμβριο και να συνδυαστεί με Ροταριανό σεμινάριο που θα κληθούν να παρακολουθήσουν και Ροταριανοί από την Αλβανία. Ακολούθως έγινε η επίσημη συνεστίαση παρουσία 50 ατόμων, όπου ήταν παρόντες και ο Διοικητής του Νοσοκομείου, η πρόεδρος του ΕΛΕΠΑΠ κ. Νατάσα Μπέγκα, η πρόεδρος του σωματείου «Άρτοςδράση» κ. Έφη Θεοδωρακοπούλου κ.α. Στην συνέχεια ο πρόεδρος του Ρ.Ο.Ιωαννίνων προσέφερε επιταγή ευρώ στην πρόεδρο του ΕΛΕΠΑΠ (Ίδρυμα που ασχολείται με τις ανάγκες και την διαβίωση ατόμων με ειδικές ανάγκες) κ. Νατάσα Μπέγκα (σύζυγο του Ροταριανού Μπέγκα), ως συνεισφορά των Ροταριανών των Ιωαννίνων προς το Ίδρυμα. Επίσης η πρόεδρος του παραρτήματος Ιωαννίνων του σωματείου «Αρτος- δράση» αναφέρθηκε στην βοήθεια του Ρ.Ο.Ιωαννίνων στο σωματείο με την παροχή τροφίμων μα βάση ένα πρόγραμμα συγκέντρωσης τροφίμων από σούπερ μάρκετ που υλοποίησε πέρυσι και θα συνεχίσει και εφέτος ο Ροταριανός Όμιλος. Στην ομιλία του ο διοικητής, συνεχάρη τους Ροταριανούς των Ιωαννίνων για την συνεχή και επιτυχή δράση τους και την συνεργασία τους με τους τοπικούς φορείς και συλλόγους και παρουσίασε τον σκοπό και το έργο του Ρόταρυ και του Ροταριανού Ιδρύματος καθώς και τους βασικούς στόχους της Περιφέρειας και κάλεσε τους Ροταριανούς να συμμετάσχουν στο έργο υλοποίησης των στόχων αυτών. 18

19 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΤΟΝ Ρ.Ο.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ- ΡΟΔΟΠΗ Στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 ο Διοικητής της 2484 Περιφέρειας Γιώργος Χριστοφορίδης, πραγματοποίησε την επίσημη επίσκεψή του στον Ροταριανό Όμιλο Κομοτηνής- Ροδόπη. Μαζί με τον Διοικητή ήσαν ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ρ.μενέλαος Συκάκης και ο Βοηθός Διοικητής Δημήτρης Φελεκίδης.. Εκεί τους υποδέχθηκαν η πρόεδρος του Ομίλου Άντζελα Δράκου, και το Δ.Σ. Ακολούθησε συνεδρίαση του Δ.Σ. στην οποία εκτός από τους προαναφερθέντες συμμετέσχαν και οι Μαίρη Κοσμίδου, προπρόεδρος του Ομίλου και Βοηθός Διοικητή, Νίκη Λιβεριάδου, γραμματέας, Ουρανία Παπαδοπούλου, ειδική γραμματέας, Χρύσα Μπατσιβάρη, ταμίας, Γεωργία Γιαννακάκη, κοσμήτορας, Μαρία Παπαδοπούλου και Ζάνα Χόη Καταροπούλου. Αργότερα προσήλθε και η προπρτόεδρος του Ομίλου και πρόεδρος της Επιτροπής Νεότητας της Περιφέρειας Μίκα Γραβουνιώτη. Στο Δ.Σ. αναλύθηκαν οι βασικοί στόχοι του Ομίλου, όπως τις αναφέρει ο Όμιλος στο Rotary Club Central για εισδοχή έξη (6) νέων μελών στην νέα ροταριανή χρονιά, για συνεισφορά ευρώ (στο Ροταριανό Ίδρυμα και 500 ευρώ στο POLIO. Επίσης ο Όμιλος εξασφάλισε χορηγία και θα χρηματοδοτεί για όλο το σχολικό έτος μαθήματα σε Δημοτικά σχολεία και Νηπιαγωγεία για θέματα Υγιεινής σε εβδομαδιαία βάση. Επίσης εξετάζεται η δυνατότητα δημιουργίας τμήματος Interact. Ο διοικητής αναφέρθηκε και στο Συνέδριο της Περιφέρειας που θα πραγματοποιηθεί 6 έως 8 Μαΐου 2015 στην Κομοτηνή, στην οργανωτική επιτροπή του οποίου συμμετέχουν και μέλη του Ομίλου και ζήτησε την βοήθεια όλων των μελών για την επιτυχή διεξαγωγή του. Ο διοικητής εφοδίασε το Δ.Σ. και τα μέλη του Ομίλου με ροταριανά εγχειρίδια για το ABC του Ρόταρυ και για Ροταριανή βιβλιοθήκη πεντάλεπτης ροταριανής ενημέρωσης. Ακολούθησε η επίσημη επίσκεψη παρουσία 23 συνδαιτυμόνων. Το περιβάλλον ήταν θαυμάσιο καθώς οι Ροταριανές του Ομίλου και η κοσμήτωρ Γεωργία φρόντισαν για την πρωτότυπη και ζεστή διακόσμηση της αίθουσας με τα χρώματα του φετινού συνθήματος της χρονιάς. Στην ομιλία του ο διοικητής αναφέρθηκε στην ιστορία και τα επιτεύγματα του Ρόταρυ, την κατάσταση και τους στόχους της Περιφέρειας 2484 και κάλεσε τις Ροταριανές ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. 19

20 2484 Περιφέρεια Be a gift to the world Ανάβαση στον Όλυμπο 25,26 και 27 Σεπτεμβρίου

21 Το βράδυ της Παρασκευής διασκέδασαν στο ταβερνάκι «Μεζέ-Μεζέ», με τον Μίλτο Τελλίδη ( Ρ.Ο.Δράμας ), την Κατερίνα Κότελη (Ρ.Ο.Καβάλας ΝΕΑΠΟΛΙΣ, μέλος της επιτροπής Ανάβασης), τον Θανάση Φελώνη, και την Κλεμεντίνα Παρασχούδη (σύζυγος ροταριανού του Ρ.Ο.Θάσου) γεύτηκαν υπέροχους μεζέδες αντάξιους της ονομασίας του καταστήματος, συζήτησαν ροταριανά και μη θέματα, αντάλλαξαν τις τελευταίες οδηγίες, για την ανάβαση που ακολουθούσε την επόμενη μέρα. Στο Λιτόχωρο σ ένα πεντακάθαρο χωριό πνιγμένο στο πράσινο και τα λουλούδια, που απλώνεται στα «πόδια» του Ολύμπου, ο Διοικητής της 2484 Ροταριανής Περιφέρειας Γιώργος Χριστοφορίδης και ο Γραμματέας Μενέλαος Συκάκης (Ρ.Ο.Κομοτηνής) με τις συζύγους τους Ουρανία (Ρ.Ο.Κομοτηνής- ΡΟΔΟΠΗ) και Βάσω υποδέχθηκαν τους Ροταριανούς φίλους που ξεκίνησαν να καταφθάνουν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου για να συμμετάσχουν στην ανάβαση του Ολύμπου που οργάνωσε για 2η χρονιά η 2484 Περιφέρεια. Η εκδήλωση αυτή σκοπό έχει την συγκέντρωση πόρων και ευαισθητοποίηση των Ροταριανών και φίλων για ενίσχυση του ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, που έχει ως αποστολή του την προώθηση της ΕΙΡΗΝΗΣ και της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ μέσω της ΠΡΟΛΗΨΗΣ/ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ. Όσοι Ροταριανοί Όμιλοι και μεμονωμένοι Ροταριανοί ήθελαν να συμμετάσχουν ή να σπονσονάρουν κάποιο αθλητή έδωσαν την συνεισφορά τους για το Ροταριανό Ίδρυμα. Το ίδιο έκαναν και οι χορηγοί. 21

22 Το πρωί του Σαββάτου προστέθηκαν στην παρέα ο προδιοικητής Κώστας Καρβούνης (Ρ.Ο. Corfu international) με τον γιο του Γιώργο και τον φίλο του γιού του Χρήστο Αγγελόπουλο, ο Βοηθός Διοικητής και πρόεδρος της επιτροπής ανάβασης Σπύρος Γκαραβέλλας (Ρ.Ο.Κοζάνης), ο αντιπρόεδρος της επιτροπής ανάβασης Βοηθός Διοικητής Βασίλης Παπαγιάννης (Ρ.Ο. Ιωαννίνων), ο πρόεδρος του Ρ.Ο.Θεσσαλονίκης «Άριστα Τελείν» Δημήτρης Αναγνώστου με την Ροταράκτ του Ομίλου Αντιγόνη Κωστίδου. Το κέφι και η φιλική ατμόσφαιρα ήταν τα πρωταρχικά στοιχεία αυτής της εξόρμησης. Ο Δημήτρης με πλήρη ορειβατική εξάρτηση! Συγνώμη : Εδώ είναι ο Δημήτρης με πλήρη ορειβατική εξάρτηση! 22

23 Η ανάβαση ξεκίνησε από την θέση Γκορτσιά (υψόμετρο 1120 μέτρα) και η δεκαμελής ομάδα ξεκίνησε με σύμμαχο τον καιρό που δεν ήταν ούτε κρύος ούτε ζεστός κι όλα προμήνυαν μια ευχάριστη ανάβαση. Σύντομα όμως, καθώς ανεβαίνοντας μπήκαν μέσα στα σύννεφα, οι θεοί του Ολύμπου αποφάσισαν να κάνουν επίδειξη ισχύος, τα σύννεφα πύκνωσαν και η βροχή τους συνόδεψε μέχρι το οροπέδιο των Μουσών στα μέτρα. Εκεί μετά από 7,5 ώρες δύσκολη πορεία έφθασε και ο τελευταίος στο καταφύγιο «Γιώσος Αποστολίδης» σε θερμοκρασία γύρω στους 0ο C. Όλοι προσπάθησαν να στεγνώσουν οι ίδιοι και τα ρούχα τους και να ζεσταθούν στην μοναδική σόμπα του καταφυγίου, και να γευθούν την ζεστή φασολάδα. 23

24 Η επόμενη μέρα ξεκίνησε με λιακάδα, και μια υπέροχη θέα του οροπεδίου των Μουσών και των και του θρόνου του Δία (κορυφή Στεφάνι). Τα ρούχα, αλλά και τα κορμιά, απλώθηκαν στον ήλιο για στέγνωμα και ζεστασιά. Εκεί ξεδιπλώθηκαν τα πανό του ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ CLIMBING MOUNT OLUMPUS- DOING GOOD IN THE WORLD και END POLIO NOW καθώς και τα λαβαράκια των χορηγών Ροταριανών Ομίλων, και βγήκε η καθιερωμένη φωτογραφία της Ομάδας. Σύντομα όμως ο ήλιος χάθηκε και ήλθε η ομίχλη, οπότε οι υπεύθυνοι της αποστολής, από σεβασμό σε κάποιους άπειρους στην ορειβασία φίλους, θεώρησαν φρόνιμο να τροποποιήσουν το πρόγραμμα και αντί για την αναρρίχηση στα βρεγμένα γλιστερά βράχια του Μύτικα να κατευθυνθούν στην κοντινή κορυφή Τούμπα. Όσοι ανέβηκαν εκεί ύψωσαν το πανό της ανάβασης και άρχισε η επιστροφή, με την βροχή να τους συντροφεύει και πάλι, αλλά ευτυχώς αυτήν την φορά δεν ήταν πολύ δυνατή. Στην επιστροφή τα συναισθήματα ήταν ανάμικτα. Η κούραση συναγωνιζόταν την μοναδική εμπειρία που βίωσαν και η αϋπνία τις εικόνες της μοναδικής φύσης που αντίκρισαν. Μετά από 6 περίπου ώρες κατέβηκε και ο τελευταίος, οπότε ο υπεύθυνος της ανάβασης Σπύρος Γκαραβέλας έδωσε το σύνθημα της ολοκλήρωσης της εκδήλωσης και της αναχώρησης. Το βέβαιο είναι ότι ανανέωσαν το ραντεβού τους για του χρόνου και απέσπασαν την «σπάνια» υπόσχεση του Γραμματέα ότι θα τους συντροφέψει και ο ίδιος. ( αφού ξεκινήσει πρόγραμμα διατροφής και γυμναστικής ) 24

25 25

26 Σύμφωνα με το πρόγραμμα ο Γραμματέας Μενέλαος με την Ουρανία και την Βάσω καθώς και η Κατερίνα Κοτέλη με τον σύζυγό της παρέμειναν στο Λιτόχωρο, ώστε να συντροφεύσουν όσους Ροταριανούς και φίλους συμμετείχαν στην παράλληλη εκδήλωση που προβλέφθηκε για αυτούς που δεν επιθυμούσαν να ανεβούν στον Όλυμπο. Επισκέφτηκαν το μουσείο του Δίου και το Αρχαιολογικό Πάρκο με σπάνια ευρήματα της αρχαίας, ρωμαϊκής και ελληνιστικής περιόδου. Τον Νέο και Παλαιό Παντελεήμονα ( ένα υπέροχα διατηρημένο παλιό χωριό ) και το κάστρο με μοναδική θέα στα παράλια της Πιερίας. Κι επειδή όταν περνάει κανείς όμορφα ποτέ ο χρόνος δεν είναι αρκετός, αποφάσισαν να συνεχίσουν την περιήγηση του χρόνου, στην ανατολική πλευρά του Ολύμπου που δεν πρόλαβαν να επισκεφτούν. 26

27 CLIMBING MOUNT OLYMPUS The 2484 Rotary District (Northern Greece) organized an event at 25th to 27th of September District Governor Georgios Christoforidis and Rotarians of District Rotary Clubs climbed on mount Olympus. Olympus is the mountain of the gods, a mountain of myths and dreams; it has celebrated in folk songs, by Homer and by Greek and foreign poets. Undoubtedly, there is no other such mountain in the world. It s an inseparable part of classical times. It s charm does not only lie in its natural beauty, the beauty of Olympus is spiritual, it is divine. From the sea level in the east, the summit of Olympus reaches an altitude of nearly m. This sudden change of altitude has caused the collection of great variety of plants ranging from the typical Mediterranean types to rare plants of the alpine zone (1.700 kinds). Its Flora also includes 800 different kinds of wild flowers, of which at least 20 grow exclusively on Olympus. This is what Rotarians of 2484 District changed this mountain for climbing. The purpose was fundraising for Rotary Foundation and to let people know what it does about peace and international understanding through the improvement of health, the support of education and alleviation of poverty. The climb started from Gortsia (altitude m). The track goes westwards through beech and firtrees and robola trees and after five hours walk we reach the summit Skourta (al.2485 m) from which point alpine zone begins. One hour later we come to the Plateau of Musae (al m).. It was a difficult seven hours climb in the rain to the refuse Yiossos Apostolidis at the Mousses Plateau. Next morning the Rotarians climbing on the top Tuba (alt.2801 m) and hoisted the banner of Rotary foundation on the top. It followed a six hours descent. It was a very successful event. 27

28 Ροταριανός Όμιλος Βόλο «ΑΡΓΩ» Προσφορά σχολικού υλικού στην Αντιδημαρχία Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τη Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου ο Ροταριανός Όμιλος Βόλο «ΑΡΓΩ» στα πλαίσια της δράσης προσφοράς προς την τοπική κοινωνία παρέδωσε σχολικό υλικό για την ενίσχυση της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Βόλου. Το υλικό παρέδωσαν οι ροταριανοί: O πρόεδρος του Ρ.Ο. Βόλου «Αργώ» Νίκος Σερβετάς, ο ταμίας Απόστολος Μιχαηλίδης και ο ειδικός γραμματέας Παναγιώτης Αθανασαράκης. Η υπεύθυνη, κα ΤΣΑΛΟΥΧΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ευχαρίστησε τον Όμιλο για την προσφορά τονίζοντας την μεγάλη ανάγκη των παιδιών για τα σχολικά υλικά στις δύσκολες αυτές μέρες. Την δράση του Ομίλου μας, ενίσχυσε με σχολικό υλικό και ο προ-πρόεδρος του Ροταριανού Ομίλου Βόλου Απόστολος Αγιώτης. Τον ευχαριστούμε. Το Ρόταρυ, κατ εξοχήν ανθρωπιστική οργάνωση, έχει για βασικό στόχο την βοήθεια στο συνάνθρωπο από την ίδρυση του το Ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Νικόλαος Σερβετάς Θεόδωρος Ανδρέου Οι συναντήσεις του Ροταριανού Ομίλου Βόλου «ΑΡΓΩ» γίνονται στο ξενοδοχείο «ΠΑΡΚ» κάθε Δευτέρα στης 21:30 με πολλές ενημερωτικές ομιλίες και συζητήσεις για τα τους προβληματισμούς της κοινωνίας μας. Για συμμετοχή παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πρόεδρο Νικόλαο Σερβετά στο τηλ Μηνιαία Επιστολή Διοικητή Τεύχος 4 / Οκτώβριος

29 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ISNITE ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ». Αγαπητοί μου ροταριανοί Στέλλω 2 πρόσφατες και αξιόλογες δράσεις, Ροταριανών του ομίλου μας. Δράσεις με μεγάλη απήχηση στο κοινό του Βόλου και της Μαγνησίας, Ας σημειωθεί δε ότι ο ρ. Τσιμάς εκτός της περσινής προσφοράς του για τον εξοπλισμό και ανακαίνιση πτέρυγας για τους καρκινοπαθείς, φέτος επανέλαβε το εγχείρημα, με εξοπλισμό και δεύτερης πτέρυγας εξυπηρέτησης καρκινοπαθών στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου. Όμως η δράση του δε σταματά εδώ, στη νέα πατρίδα του, την Αιθιοπία όπου ζει τα τελευταία χρόνια, χτίζει νοσοκομείο με 120 κλίνες για τυφλά παιδιά, χορήγησε 3 Ασθενοφόρα αυτοκίνητα, και σιτίζει μόνος του με μισθό, 50 έως 70 απόρους κάθε μήνα. Τι να πει λοιπόν κανείς για έναν τέτοιο Ροταριανό που πριν να καθιερωθεί το φετινό σύνθημα του Διεθνούς Ρόταρυ, «προσφέρει τον εαυτό του στον κόσμο»? Με Ροταριανούς χαιρετισμούς Κώστας Στελιάρος Βοηθ.Διοικητή Το τριήμερο Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο Βόλο υπό την αιγίδα του πανεπιστημίου Θεσσαλίας το διεθνές συνέδριο ISNITE με τίτλο «Σύγχρονες Διαστάσεις στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών» (New Issues on Teacher Education, 2015). Οι διοργανωτές του συμποσίου, επέλεξαν φέτος την Ελλάδα και μάλιστα τον Βόλο ως σταθμό τους. Η συμμετοχή ήταν αρκούντως ικανοποιητική, αφού ο αριθμός των εισηγητών από διάφορες χώρες του κόσμου ξεπέρασε τους 200. Διδάσκοντες και φοιτητές από Αμερική, Τουρκία, Ισπανία, Ισραήλ και άλλες χώρες, παρουσίασαν τις σύγχρονες ερευνητικές τάσεις που σχετίζονται με το συγκεκριμένο αντικείμενο, οι οποίες θα ανοίξουν νέους ορίζοντες για συνεργασίες και μελλοντική έρευνα. Φυσικά, από αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός που πραγματοποιήθηκε στην πόλη μας, δε θα μπορούσε να λείψει ο Ροταριανός Όμιλος Βόλου. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης και προσφοράς οι Βολιώτες ροταριανοί έγιναν χορηγοί του συνεδρίου καλύπτοντας τη φιλοξενία των τεσσάρων κεντρικών ομιλητών. Τέλος, ο Ροταριανός Όμιλος Βόλου εκπροσωπήθηκε στις εργασίες του διεθνούς συμποσίου από τον ρ. Τάσο Μαράτο που συμμετείχε ως εισηγητής. Μηνιαία Επιστολή Διοικητή Τεύχος 4 / Οκτώβριος

30 ΤΙΜΗΘΗΚΕ Ο ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΡΟΤ. ΛΑΜΠΗΣ ΤΣΙΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Τα χαμόγελα ασθενών, νοσηλευτών, γιατρών και όλων όσων βρέθηκαν χθες το πρωί στο Νοσοκομείο Βόλου ήταν η μεγαλύτερη ευχαρίστηση που βίωσε ο ευεργέτης της πόλης ροτ. Χαραλ. Τσιμάς στα εγκαίνια της επέκτασης της νέας μονάδας χημειοθεραπείας, η οποία κατασκευάστηκε με δικές του δαπάνες. Εκεί όπου η Πολιτεία απέχει, ο μεγάλος ευεργέτης της πόλης και του Νοσοκομείου, αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας και ενεργεί αποτελεσματικά, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση με τη διαμόρφωση τριών αιθουσών σε χώρους χημειοθεραπείας, αυξάνοντας τη δυναμικότητα των καθημερινών συνεδριών από 40 σε 60 σε ένα σύνολο περίπου ασθενών. Την τελετή αγιασμού των ανακαινισμένων χώρων στην παλιά πτέρυγα του Νοσοκομείου Βόλου, τέλεσε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος εξηγώντας ότι επέλεξε να είναι παρών «γιατί θέλησα με αυτόν τον τρόπο να τιμήσω τον ευεργέτη της πόλεως και του τόπου μας, τον ροτ. Τσιμά. Με αυτό τον τρόπο αποδεικνύει τα αισθήματά του για την πατρίδα. Γίνεται για άλλη μια φορά ευεργέτης σε ένα καίριο σημείο του Νοσοκομείου μας και μάλιστα για μια τόσο ευαίσθητη κατάσταση. Το περιβάλλον παίζει πάντοτε ρόλο. Τον ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για τις ευεργεσίες του, για τις ευαισθησίες του και για όσα προσφέρει και θα προσφέρει. Αυτοδημιούργητος, με θαυμάσιο οικογενειακό περιβάλλον, γίνεται παράδειγμα προς μίμηση. Στην Ελλάδα έχουν εκλείψει και οι ευεργέτες που αλλού διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο. Τον ευχαριστούμε. Ο Θεός να του δίνει υγεία και δύναμη για να συνεχίσει. Εδώ σε αυτό το Νοσοκομείο, πιάνει τόπο η ευεργεσία. Ευχόμαστε οι θεραπείες εδώ να έχουν αποτέλεσμα και οι ασθενείς να αποθεραπεύονται πλήρως. Καλό μήνα και καλή πρωτοχρονιά. Για εμάς στην Εκκλησία είναι αρχή του εκκλησιαστικού έτους σήμερα κι ευχόμαστε όπως η αρχή του έτους». Συγκινημένος ο ευεργέτης δέχτηκε την αγάπη των καλεσμένων αλλά και του προσωπικού και ασθενών της Μονάδας που λειτουργεί σε ένα άψογο ξενοδοχειακό περιβάλλον, παρέχοντας ποιότητα στις υπηρεσίες θεραπείας καρκινοπαθών που στο παρελθόν υποβάλλοντας σε χημειοθεραπείες σε διαδρόμους, ως συμπληρωματικά περιστατικά σε άσχετες κλινικές κ.λπ. Οσο και να προσπάθησε ο ροτ. Λάμπης Τσιμάς, πλαισιωμένος από την οικογένειά του, να ελέγξει τη συγκίνηση, ήταν αδύνατο να τα καταφέρει, ιδιαίτερα στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου όπου οργανώθηκε η τιμητική εκδήλωση από το Σύλλογο Καρκινοπαθών, την 5η ΥΠΕ και τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Βόλου. Τη δωρεά του ροτ. Τσιμά εξήρε και η Πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μαγνησίας Ελένη Φουστούκου, επισημαίνοντας ότι ο ανακηρυχθείς επίτιμος Πρόεδρος ροτ. Τσιμάς έχει προσφέρει πολλά στους καρκινοπαθείς. «Πριν από 3,5 χρόνια που ήρθε ο ογκολόγος οι άνθρωποι κάνανε χημειοθεραπείες στο παλιό κτίριο του Νοσοκομείου που ήταν ένας χώρος χάλια. Για πρώτη φορά μας έδωσε κάποια χρήματα, συμπληρώσαμε κι εμείς και κάναμε τέσσερις αίθουσες χημειοθεραπείας και δεύτερη φορά τώρα με τη συνδρομή του δημιουργήθηκαν άλλες δύο αίθουσες». Ο εκτελών χρέη Διοικητή στο Νοσοκομείο Βόλου κ. Χαρ. Μπαλής τόνισε ότι πρόκειται για σημαντική δωρεά, και η μονάδα διαθέτει πλέον έξι επιπλέον κρεβάτια χημειοθεραπείας. Οπως ανέφερε, η δυναμικότητα της μονάδας χημειοθεραπείας με την επέκταση αυξάνεται σε 60 ασθενείς, από 40 που μπορούσε να εξυπηρετήσει μέχρι σήμερα. Ανέφερε ακόμη ότι η Διοίκηση έκανε ενέργειες, και αναμένει την πρόσληψη ενός ακόμη επικουρικού γιατρού, για να ενισχυθεί περαιτέρω η μονάδα. Σημειώνεται ότι ήδη εργάζονται ένας μόνιμος και ένας επικουρικός γιατρός που ανέλαβε καθήκοντα πρόσφατα. Ο μόνιμος γιατρός ογκολόγος κ. Γ. Ρήγας εξήρε κι εκείνος τον ροτ. Τσιμά, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε μια φορά να τηλεφωνήσει στον ροτ. Τσιμά για να του θέσει κάποιο πρόβλημα και να μην βρει άμεση ανταπόκριση. «Κάθε πράξη, κάθε έκφραση αλληλεγγύης όπως ετούτη εδώ, είναι διακηρυγμένος πόλεμος ενάντια στην αναλγησία του συστήματος και των ανθρώπων που εμπορεύονται τον πόνο», είπε μεταξύ άλλων ο Διοικητής 5ης ΥΠΕ κ. Νεστ. Αντωνίου, ενώ τις ευχές τους στον ροτ. Τσιμά να συνεχίσει την προσφορά του, εξέφρασαν ο βουλευτής Μαγνησίας της Ν.Δ. κ. Χρ. Μπουκώρος, η Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δωροθέα Κολυνδρίνη, η εκπρόσωπος Τύπου των ΑΝΕΛ κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου κ. Γ. Μουλάς κ.α. Σε σύντομο χαιρετισμό του, ο ροτ. Τσιμάς ευχαρίστησε το Θεό που όπως είπε τον αξίωσε να προσφέρει στον τόπο του και να βοηθάει τον τόπο του, δηλώνοντας ότι όσο μπορεί θα συνεχίσει την προσφορά του. Μηνιαία Επιστολή Διοικητή Τεύχος 4 / Οκτώβριος

31 Ροταριανός Όμιλος Κέρκυρας Καποδίστριας- Βοράς Τα μέλη του Ροταριανού Ομίλου Κέρκυρας Καποδίστριας- Βοράς πήραν την πρωτοβουλία και καθάρισαν από τα χόρτα και τα κλαδιά τα ερείσματα των δρόμων, στα σημεία που έκρυβαν τις οδικές πινακίδες. Αποκατέστησαν έτσι την οδική ασφάλεια. 31

32 Ροταριανός Όμιλος Ανατολικής Λάρισας Ο Ροταριανός Όμιλος Ανατολικής Λάρισας σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Λάρισας προέβη στην κοπή-δωρεά μαλλιών για τη δημιουργία περουκών για παιδιά με καρκίνο. Αρχικοί δωρητές ήταν ο ταμίας του Ομίλου μας Ευσταθίου Νίκος και δύο φίλοι μας o Μακρής Γιώργος και ο Σκουλίδης Δημήτρης. Στόχος μας, η δράση αυτή να έχει συνέχεια στο χρόνο ευαισθητοποιώντας την τοπική μας κοινωνία στη συνέχεια τη Θεσσαλία και δραστηριοποιούμενοι και οι άλλοι όμιλοι της Περιφέρειας όλους τους Έλληνες. Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να συμμετάσχουν σ αυτή την κίνηση-δράση. Είναι πολύ μικρή η «θυσία» μπροστά στη χαρά που μπορούμε να δώσουμε σ αυτά τα παιδιά. Τέλος να ευχαριστήσουμε τους δύο φίλους που άμεσα έσπευσαν στην πρόσκλησή μας να διαθέσουν τα μαλλιά τους και φυσικά το κομμωτήριο ChristinInspirations για τη δωρεάν κοπή και παραλαβή των μαλλιών. 32

33 Rotary Club of East Larisa Rotary Club of East Larisa in collaboration with the Cancer Support Community of Larisa organized and conducted a hair cutting and donation event for the making of hair replacements for children fighting cancer. The first donors were Mr. Efstathiou Nikos, the Club s treasurer, along with Mr. MakrisGeorgios and SkoulidisDimitris, friends of the Rotary Club. This initiative aims to motivate our local community and Thessaly in general, as well as all Greeks by the participation of other Clubs in our District. We make an appeal to all our fellow citizens to participate in this offering. It s a small sacrifice taking into consideration the joy we can offer to these children. We would also like to express our gratitude to our two friends who eagerly agreed to donate their hair as well as the hair salon Christin Inspirations for offering free services for cutting and packaging the hair. 33

34 Η Σελίδα του Γραμματέα Αγαπητές Ροταριανές και Ροταριανοί, Κατ αρχήν θα ήθελα να σας ευχηθώ καλό και δημιουργικό χειμώνα με πολλές «αναλαμπές» φθινοπώρου ή άνοιξης κυριολεκτικά και μεταφορικά. Η φετινή χρονιά εκτιμώ ότι θα δοκιμάσει πολύ τις δυνάμεις και τις ικανότητες μας. Όμως όπως αγαπά να λέει και ο Δ/της της Περιφέρειας μας,ροτ. Χριστοφορίδης Γιώργος «το ROTARY είναι για τα δύσκολα». Εγώ θα συμπλήρωνα ότι «ο καλός ο καπετάνιος στην φουρτούνα φαίνεται». Γι αυτό και ξεκινήσαμε την Ροταριανή χρονιά μας δυναμικά και σίγουρα έτσι θα πρέπει να την συνεχίσουμε. Με όρεξη, ομόνοια, αγάπη και φαντασία για αυτό που κάνουμε. Όλοι οι Όμιλοι, μικροί ή μεγάλοι, νέοι ή παλαιοί πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε τους στόχους που θέσαμε. Παράλληλα να κάνουμε το άνοιγμα προς τις τοπικές κοινωνίες για την προσέλκυση νέων μελών. Μπορεί να υπάρχει «κρίση» αλλά μήπως το Ρόταρυ αποτελεί μια διέξοδο για να την περάσουμε όλοι μας λίγο πιο ανώδυνα, μιας και είναι ελάχιστα αυτά που μπορούμε να κάνουμε κατά μόνας ; Υπάρχει τρόπος να το πετύχουμε. Και είναι απλός : Η συμμετοχή μας. Στις εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις, που πρέπει να αποτελούν ευχάριστη και δημιουργική διέξοδο, στις δράσεις των Ομίλων που μπορούν να είναι με φαντασία και ελάχιστη δαπάνη και στις δράσεις της Περιφέρειας που μέχρι στιγμής είναι έως και απολαυστικές. Φυσικά να μη ξεχνάμε να τηρούμε τις υποχρεώσεις μας απέναντι στο ROTARY και την Περιφέρεια. Θα παρακαλούσα λοιπόν όλους τους γραμματείς των Ομίλων να μου στείλουν τις μηνιαίες αναφορές των συναντήσεων τους, να μην ξεχνούν την δήλωση των εισερχομένων/εξερχομένων μελών καθώς και τις αλλαγές μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Ομίλων. Επίσης μέχρι τις να με ενημερώσετε αν τα στοιχεία των συμμετεχόντων στο Διοικητικό ιστό της Περιφέρειας είναι σωστά ή έχουν αλλάξει, ώστε να σας αποστείλουμε διορθωμένο οργανόγραμμα της Περιφέρειας. Επίσης να υπενθυμίσω τους Ταμίες των Ομίλων για τις υποχρεώσεις τους έναντι της Περιφέρειας, διότι όπως γνωρίζετε ήδη τα μόνα της έσοδα είναι πλέον οι εισφορές των Ομίλων. Τέλος κάποια στιγμή θα σας «ενοχλήσω» και θα ζητήσω της συνεργασία σας προκειμένου να ετοιμάσουμε ανά όμιλο επαγγελματικό κατάλογο όλων των ροταριανών της περιφέρειας μας. Γιατί ας μη ξεχνάμε το Ρόταρυ αποτελείται από επαγγελματίες και οφείλουμε να τους στηρίζουμε. Σας εύχομαι και πάλι καλό χειμώνα. Μ ε ροταριανή φιλία Μενέλαος Συκάκης Γραμματέας 2484 ΡΠ. Μηνιαία Επιστολή Διοικητή Τεύχος 4 / Οκτώβριος

35 Ισοτιµία δολαρίου/ευρώ Για τον Σεπτέµβριο : 0,

36 Οικονομική και κοινοτική ανάπτυξη 36

ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ 2484 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ 2484 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ 2484 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 2014-15 ΤΕΥΧΟΣ 2 Μηνιαία Επιστολή Διοικητή Τεύχος 2 Αύγουστος 2014 [1] ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΕΥΧΟΣ 8 ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ 2484 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 2014-15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Μηνιαία Επιστολή Διοικητή Τεύχος 8 Φεβρουάριος 2015 [1] ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ 2484 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ 2484 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ 2484 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 2014-15 ΤΕΥΧΟΣ 5 Μηνιαία Επιστολή Διοικητή Τεύχος 5 Νοέµβριος 2014 [1] ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ 2484 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ 2484 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ 2484 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 2014-15 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΤΕΥΧΟΣ 9 Μηνιαία Επιστολή Διοικητή Τεύχος 9 Μάρτιος 2015 [1] ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ 2484 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ 2484 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ 2484 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 2014-15 ΜΑΪΟΣ 2015 ΤΕΥΧΟΣ 11 Μηνιαία Επιστολή Διοικητή Τεύχος 11 Μάιος 2015 [1] Το Μήνυμα του Διοικητή για το μήνα Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ 2484 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ 2484 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ 2484 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 2014-15 ΤΕΥΧΟΣ 7 Μηνιαία Επιστολή Διοικητή Τεύχος 7 Ιανουάριος 2015 [1] ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

50 χρόνια HelMSIC 2 '08. Διπλό Τεύχος

50 χρόνια HelMSIC 2 '08. Διπλό Τεύχος 50 χρόνια HelMSIC 2 '08 Διπλό Τεύχος Ταυτότητα έκδοσης Editorial Η HelMSIC γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής της και εμείς όντας τυχεροί να βιώσουμε αυτή την ευχάριστη συγκυρία δε θα μπορούσαμε παρά να τη μοιραστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MHNYMA TOY ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

ΤΟ MHNYMA TOY ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ - 1 - ΤΟ MHNYMA TOY ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Αγαπητές και Αγαπητοί Lions, Αγαπητές Lioness και Αγαπητά Leo, ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΝΩΡΙΣ! Βρισκόμαστε ήδη στο τέλος Ιουλίου! Έχει ήδη φύγει ο πρώτος μήνας της Νέας Λαϊονικής Χρονιάς.

Διαβάστε περισσότερα

C o r i n n e M e n t z e l op o u l o s & Α ν δ ρ έ α ς Μ ε ν τ ζ ε λ όπ ο υ λ ο ς. παρουσιάσουν τις υποψηφιότητες

C o r i n n e M e n t z e l op o u l o s & Α ν δ ρ έ α ς Μ ε ν τ ζ ε λ όπ ο υ λ ο ς. παρουσιάσουν τις υποψηφιότητες @up Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Σ φ ή κ α ς & Β έ ρ α Σ φ ή κ α C o r i n n e M e n t z e l op o u l o s & Α ν δ ρ έ α ς Μ ε ν τ ζ ε λ όπ ο υ λ ο ς Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Πατρών 2η περίοδος - τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο δελτίο της 2470 Περιφέρειας Δ.Ρ.

Μηνιαίο δελτίο της 2470 Περιφέρειας Δ.Ρ. ΤΕΥΧΟΣ 1/ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ 2470 Περιφέρεια Μηνιαίο δελτίο της 2470 Περιφέρειας Δ.Ρ. Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Διοικητής 2015-16 210 77 21 036-210 77 22 246 210 77 21 032 gregory@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ - 1 - ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΑΦΙΣΑ ΕΙΡΗΝΗΣ Έχει ολοκληρωθεί η Α φάση του Διαγωνισμού, που είναι και η πιο σημαντική. Διαθέσαμε 72 φακέλους, που σημαίνει ότι συμμετείχαν 72 σχολεία, 27 στη Β. Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIΣΣOTEPA ΣTH ΣEΛIΔA

ΠEPIΣΣOTEPA ΣTH ΣEΛIΔA Αφιέρωσε ένα λουλούδι και πρασίνισε το τοπίο! www.electrocyclosis.com.cy H HΛEKTPOKYKΛΩΣH ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ Η WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd πρωτοτύπησε, υιοθετώντας ένα διαδραστικό «παιχνίδι» για να

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Φίλοι και Φίλες Lions, Lioness και Leo, ΩΣ ΑΓΡΥΠΝΟΙ ΙΠΠΟΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ! ΑΥΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ! Στην έκδοση αυτή, θα δείτε το αποτέλεσμα των προσπαθειών συνηθισμένων ανθρώπων, που μετατρέπονται σε

Διαβάστε περισσότερα

12o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

12o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 12o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ Inside: + English Review Πέμπτη 18 Μαρτίου 2010 Αρ. φύλλου 249 Περιοδική έκδοση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ - 1 - ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Φίλες και φίλοι Lions ΨΗΛΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ! Πολλά έχουν αλλάξει από την τελευταία έκδοση των Νέων Του Θέματος, γνωστά πιά σε όλους. Οι πρωτεραιότητες αλλάζουν, ο αγώνας επιβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Η συνεισφορά μας στην Κοινωνία Στον απόηχο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και των νέων κοινωνικών συνθηκών που διαμορφώνονται γύρω μας, ο ρόλος της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται, εκτός από εμπορικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζεται η πηγή.

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται, εκτός από εμπορικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζεται η πηγή. Ευρωπαϊκή Ένωση, 2011 Η αναπαραγωγή επιτρέπεται, εκτός από εμπορικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζεται η πηγή. Το Βιβλίο των Νέων της Ευρώπης εκδόθηκε και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

LION. Ενδυναμώστε την YΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ. Aρ. τεύχους 233 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014. O Διεθνής Πρόεδρος 2014-2015 Joe Preston με τη σύζυγό του Joni

LION. Ενδυναμώστε την YΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ. Aρ. τεύχους 233 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014. O Διεθνής Πρόεδρος 2014-2015 Joe Preston με τη σύζυγό του Joni LION MD117 GREECE CYPRUS http://www.lionsclubs.org http://www.lionsclubs117.gr Aρ. τεύχους 233 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Ενδυναμώστε την YΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ O Διεθνής Πρόεδρος 2014-2015 Joe Preston με τη σύζυγό

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Φεστιβάλ Μαραθώνα 2012

Αφιέρωμα: Φεστιβάλ Μαραθώνα 2012 Τριμηνιαία έκδοση των Δημοσίων Σχέσεων της ΕΥΔΑΠ Τεύχος 67 AΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 [ενημέρωσης] Αφιέρωμα: Φεστιβάλ Μαραθώνα 2012 15 Εκδηλώσεις περιεχόμενα Ιδιοκτησία - Έδρα ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Ωρωπού 156, 111

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 Αχελώος / Nίκος Πέτρου Συνεχίζουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό Γιώργος Βλάχος, Επίκουρος καθηγητής τμήματος αγροτικής οικονομίας & ανάπτυξης του Γεωπονικού πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Έρευνα της PwC για τους CEOs - 2011

Παγκόσμια Έρευνα της PwC για τους CEOs - 2011 www.pwc.gr/ceosurvey-greece Παγκόσμια Έρευνα της PwC για τους CEOs - 2011 2 η Μελέτη για την Ελλάδα Αλλαγή στρατηγικής, οργανωτική αναδιάρθρωση αλλά και απαίτηση για ένα αποτελεσματικότερο κράτος Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε για 2η Συνεχόμενη Xρονιά οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές του Οutsourcing!

Είμαστε για 2η Συνεχόμενη Xρονιά οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές του Οutsourcing! Είμαστε για 2η Συνεχόμενη Xρονιά οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές του Οutsourcing! Περιεχόμενα 2 ύο φορές Παγκόσμιοι Πρωταθλητές του Outsourcing FM Awards 2014 3 ΕDITORIAL Οράμα και Στόχος μας η Ασφάλεια & η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ GOVERNOR S MESSAGE

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ GOVERNOR S MESSAGE - 1 - ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Ο μύθος, ότι δύσκολα βρίσκουμε νέα μέλη να εντάξουμε στον Λαϊονισμό, ιδιαίτερα τώρα στην περίοδο της κρίσης, έχει καταρρεύσει οριστικά! ΛΑΜΠΡΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, η Λέσχη ΠΑΦΟΥ ΑΓΑΠΗΝΩΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ 2484 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΚΡΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ 2484 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΚΡΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ 2484 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΚΡΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 2013-14 [1] ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2013 Ροταριανές και Ροταριανοί Συνάδελφοι Όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ ΜΙΑ ΜΑΧΗ ΟΜΩΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ. τροποποιήσεις για βελτίωση του νόμου 4093. Αδειοδότηση υφιστάμενων Κ.Ξ.Γ

ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ ΜΙΑ ΜΑΧΗ ΟΜΩΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ. τροποποιήσεις για βελτίωση του νόμου 4093. Αδειοδότηση υφιστάμενων Κ.Ξ.Γ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 289 Ιανουάριος 2013 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΖΗΤAΜΕ τροποποιήσεις για βελτίωση του νόμου 4093 Επιπλέον τροποποιήσεις στο νόμο, ώστε να απαλειφθούν υπερβολές και συγκρουόμενες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ / DISTRICT GOVERNOR S MESSAGE

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ / DISTRICT GOVERNOR S MESSAGE -1 - ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ / DISTRICT GOVERNOR S MESSAGE Αγαπητοί Φίλοι και φίλες Lions, Lioness & Leos Μια καινούργια χρονιά αρχίζει και συνεχίζουμε το λαϊονικό μας ταξίδι εφοδιασμένοι με «νέο όραμα

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι UNESCO Πρακτικός οδηγός

Όμιλοι UNESCO Πρακτικός οδηγός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό Όμιλοι UNESCO Πρακτικός οδηγός Τομέας Εξωτερικών Σχέσεων και Συνεργασίας Τμήμα Ομίλων UNESCO και Νέων Συνεργασιών Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ. ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 111 - A ΤΡΙΜΗΝΟ 2015

ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ. ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 111 - A ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 111 - A ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 111 ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ το μήνυμα της Προέδρου Σ.Ε.Ε. 2 ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ Τριμηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση για την παρουσίαση της έκδοσης. από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας του βιβλίου. Μουσείο Μπενάκη

Εκδήλωση για την παρουσίαση της έκδοσης. από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας του βιβλίου. Μουσείο Μπενάκη Εκδήλωση για την παρουσίαση της έκδοσης από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας του βιβλίου Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Μουσείο Μπενάκη Στις 9 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη, εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ESN GREECE www.esngreece.gr greece@esn.org ME THN ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΙΚΥ. Subject Name Name, Position contact@esn.org

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ESN GREECE www.esngreece.gr greece@esn.org ME THN ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΙΚΥ. Subject Name Name, Position contact@esn.org ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ESN GREECE www.esngreece.gr greece@esn.org ME THN ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΙΚΥ Subject Name Name, Position contact@esn.org ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ HAPPY BIRTHDAY ER25SMUS...4 6o National Platform of ESN Greece

Διαβάστε περισσότερα