Σπύρος Μακρής, Δρ. Πολιτικών Επιστημών-Διεθνολόγος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σπύρος Μακρής, Δρ. Πολιτικών Επιστημών-Διεθνολόγος"

Transcript

1 Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΩΣ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ: Το μοντέλο των δικαιωμάτων του παιδιού: Προς μία παιδαγωγική των δικαιωμάτων του παιδιού ή προς μίας διαπολιτισμική αγωγή της ειρήνης; Σπύρος Μακρής, Δρ. Πολιτικών Επιστημών-Διεθνολόγος Στο κατώφλι του 21 ου αιώνα η αγωγή καλείται να αντιμετωπίσει μία σειρά από νέα και πολύ κρίσιμα για την περαιτέρω τύχη του πλανήτη μας προβλήματα. Ένα από τα κύρια γνωρίσματα της νέας εποχής είναι η νέα διάσταση του πολέμου με έμφαση στα λεγόμενα παιδιά του πολέμου (child soldiers). Η νέα πραγματικότητα σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα και συνεχώς ογκούμενα προβλήματα της κοινωνικής φτώχειας και της οικολογικής καταστροφής καθιστούν σαφές ότι υπάρχει ανάγκη αλλαγής του τρόπου σκέψης των ανθρώπων σε παγκόσμια πλέον κλίμακα, με σκοπό την ειρηνική αντιμετώπιση των προβλημάτων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο 1 Στη διαμόρφωση αυτού του νέου τρόπου σκέψης δεσπόζοντα ρόλο πρέπει να παίξει το σχολείο ως φορέας πολιτικής κοινωνικοποίησης και διαπαιδαγώγησης των μελλοντικών πολιτών. Η αγωγή για την ειρήνη τίθεται εφεξής στο επίκεντρο της μεταμοντέρνας παιδαγωγικής. Η παιδαγωγική για την ειρήνη θα πρέπει να ξεφύγει από τα στενά πλαίσια της λεγόμενης μεταρρυθμιστικής ή εναλλακτικής παιδαγωγικής και να τεθεί στην προμετωπίδα της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο μαθητής και γενικότερα το παιδί και η παιδικότητα και με αυτήν την έννοια τα δικαιώματα του παιδιού ως κεντρικό τμήμα των δικαιωμάτων του ανθρώπου αναζητούν εναγώνια μία δεσπόζουσα θέση στο νέο περιβάλλον σκέψης και δράσης. Η περίπτωση του παιδιού-μαχητή, όπως θα δούμε εν συνεχεία, κάνει ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη στροφής της σύγχρονης παιδαγωγικής προς μία νέου τύπου ανθρωπιστική αγωγή, στην οποία το παιδί και η ειρήνη θα είναι οι κεντρικοί άξονες του ανθρώπινου πολιτισμού 19. Η αναγκαιότητα της παιδαγωγικής/διδακτικής προσέγγισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του παιδιού υλοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διάστασης της Εκπαίδευσης. Το Υποδίκτυο 2 του Δικτύου Ιδρυμάτων Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών για την Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση (RIF 2) θεωρεί ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου και οι ανθρωπιστικές αξίες έχουν μία άμεση παιδευτική προτεραιότητα 20. Στα πλαίσια αυτής της πολύ κρίσιμης διεργασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας δημιουργήθηκε ένα εργαλείο για την εισαγωγή της διδασκαλίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο σχολείο. Το διδακτικό αυτό πακέτο αποτελείται από εννιά έγχρωμες κάρτες και διαφάνειες που σαν παραμύθι παρουσιάζουν τη γέννηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα θεμελιώδη άρθρα των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Το εγχείρημα στηρίζεται στις μεταμοντέρνες αντιλήψεις για το ρόλο του δασκάλου και του μαθητή στην εκπαιδευτική πράξη. Ο δάσκαλος εμψυχώνει και καθοδηγεί εφεξής το παιδί να αποκτήσει ενεργά τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις σχετικά με τα 1 Βλ. Σπύρος Κρίβας, Παιδαγωγική Επιστήμη:Βασική Θεματική, Αθήνα:Gutenberg, 1998, σ. 223 κ.έ. 2 Βλ. Volker Lenhart, Παιδαγωγική των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Αθήνα:Gutenberg, 2006 και Αικατερίνη Κ. Φραντζή, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευση, Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου, τ. 5, 2006, σσ ISSN:

2 ανθρώπινα δικαιώματα, τη φιλία, την ανοχή και την κατανόηση μεταξύ των λαών 21. Η έννοια των δικαιωμάτων του ανθρώπου τίθεται πλέον στο επίκεντρο του νέου περιβάλλοντος 22, με αποτέλεσμα ο ρόλος που καλείται να παίξει το σχολείο στην πρόσληψη και διάδοση των ανθρωπιστικών αξιών να θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμος. Η ανθρωπιστική αγωγή (ο όρος εδώ δε σημαίνει ουμανιστική με τη νεοτερική έννοια) αποτελεί ως εκ τούτου εξέλιξη της δημοκρατικής αγωγής στη μεταψυχροπολεμική εποχή. Η δεσπόζουσα όψη της ανθρωπιστικής αγωγής είναι το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο (ΔΑΔ) 23. Το ΔΑΔ δεν εκπροσωπεί απλά την κορωνίδα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, αλλά και ένα πεδίο με ξεχωριστή σημασία στη νέα περίοδο της διεθνούς πολιτικής, στο βαθμό που μέσα από το δίκαιο του πολέμου ή το δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων αναδεικνύεται η μεγαλύτερη σαφώς ανθρωπιστική καταστροφή της νέας εποχής, η απαξίωση της παιδικότητας (childhood), ως ένα δείγμα ανθρωπολογικής έκπτωσης, που ενσαρκώνεται χαρακτηριστικά στην περίπτωση του παιδιού-μαχητή. Η μεταδιπολική έξαρση των εθνοτικών και πολιτισμικών συγκρούσεων σε συνδυασμό με το συγγενές φαινόμενο της μετακίνησης των λαών για οικονομικούς και πολιτικούς λόγους (οικονομικοί μετανάστες και πολιτικοί πρόσφυγες) και η παραδοχή από τον ΟΗΕ ότι η παιδεία είναι ουσιαστικής σημασίας στην προαγωγή της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και κρίσιμος δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των λαών στο μέλλον 24 επιτάσσουν την ίδρυση ενός νέου τύπου σχολείου, με την παιδαγωγική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ειρήνης να κυριαρχούν στις φιλοσοφικές, θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο νέος ανθρωπιστικός πολιτισμός ως πολιτισμός της παιδικότητας Η διαπίστωση της αναγκαιότητας της διάδοσης του ΔΑΔ στο σύγχρονο σχολείο μας φέρνει αντιμέτωπους με το σοβαρό ζήτημα του ορισμού της παιδικότητας. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1989) ως παιδί ορίζεται «κάθε ανθρώπινο ον μικρότερο της ηλικίας των 18 ετών» 25. Στην εποχή της παρατεταμένης εφηβείας αλλά και της πρόωρης ενηλικίωσης ο προσδιορισμός των όρων παιδί και παιδικότητα κρίνεται αν μη τι άλλο σκόπιμος. Το παιδί πρέπει να πάψει να θεωρείται απλώς ως μία ηλικιακή 21 Βλ. Π. Παπούλια-Τζελέπη, Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση:Η Ευρώπη των αξιών και των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε μία καινοτόμο πρόταση διδακτικού υλικού στο Μ. Ι. Βαμβούκας-Α. Γ. Χουρδάκης (Επιμέλεια), Παιδαγωγική Επιστήμη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη:Τάσεις και Προοπτικές (Πρακτικά Ζ Διεθνούς Συνεδρίου, Ρέθυμνο 3-5 Νοεμβρίου 1995), Αθήνα:Ελληνικά Γράμματα, 1995, σ. 409 κ.έ. 22 Για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη συζήτηση για τη σημασία τους μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου βλ. Felix Ermacora, Manfred Nowak, Hannes Tretter (eds), International Human Rights. Documents and Introductory Notes, Vienna:Law Books in Europe, 1993, Ian Brownlie (ed.), Basic Documents on Human Rights, Oxford:Clarendon Press, 1999 και Peter Van Ness (ed.), Debating Human Rights, London and New York:Routledge, Βλ. Leslie C. Green, The Contemporary law of armed conflict, Manchester:Manchester University Press, Βλ. Κόφι Άνναν, Ενώπιον της Ανθρωπιστικής Πρόκλησης. Διαμορφώνοντας μια Νοοτροπία Πρόληψης, Αθήνα:Κέντρο Πληροφοριών ΟΗΕ, 1999, σ Βλ. Παρούλας Νάσκου-Περράκη, Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Αθήνα-Κομοτηνή:Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1990, σ. 42. ISSN:

3 κατηγορία της έννοιας Άνθρωπος 26. Το παιδί δεν είναι και δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως μία απλή εξελικτική βαθμίδα στη βιολογική ανέλιξη της ανθρώπινης φύσης. Ο παραδοσιακός εξελικτικός ντετερμινισμός δεν μπορεί εφεξής να επιλύσει τα σοβαρά παιδαγωγικά αλλά και ηθικά προβλήματα που θέτει η νέα πραγματικότητα στην παιδική οντότητα. Το παιδί είναι ανάγκη να αντιμετωπιστεί ως ένας ξεχωριστός και ολοκληρωμένος Άνθρωπος και η παιδικότητα ως μία πνευματική κατάσταση, που ξεπερνάει τα στενά όρια της απλής βιολογικής νεότητας 27. Η φροϋδική ψυχανάλυση και ο υπερρεαλισμός μπορούν να συμβάλλουν θετικά στη νέα αυτή απαίτηση. Συνεπώς, το ζήτημα της ένταξης του ΔΑΔ στο εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει, πλην των νέων ανθρωπιστικών προκλήσεων που φαίνεται να αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα στο κατώφλι της τρίτης χιλιετίας, να λάβει σοβαρά υπόψη του τη νοητική, συναισθηματική, ψυχολογική και κυρίως ηθική ιδιαιτερότητα της παιδικής οντότητας και να προσαρμόσει κατάλληλα, από παιδαγωγική και διδακτική άποψη, το πλούσιο υλικό της πραγματικής και δικαιϊκής ανθρωπιστικής εμπειρίας στις δυνατότητες και τις απαιτήσεις του παιδιού. Τόσο η παρουσία του παιδιού στο δικαιϊκό σύστημα του ΔΑΔ όσο και η διάδοση των κανονιστικών αρχών που το διέπουν στον ευαίσθητο αναμφισβήτητα χώρο του σχολείου πρέπει να έχουν παιδοκεντρικό προσανατολισμό και σε καμία περίπτωση τυπικό, νομικό και απρόσωπο χαρακτήρα. Ο πολιτισμός της παιδικότητας μπορεί και πρέπει να ωθήσει τον πολιτισμό του ΔΑΔ 28 σε ακόμη πιο ανθρωπιστική κατεύθυνση. Δηλαδή, με επίκεντρο το παιδί, η διεθνής κοινότητα έχει μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να αναθεωρήσει μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου όλη την υπάρχουσα ανθρωπιστική φιλοσοφία της και να οικοδομήσει ένα συμπαγές και ισχυρό δικαιϊκό πλέγμα ανθρωπιστικών αρχών και αξιών, εδραιωμένο πάνω στον πολιτισμό της παιδικότητας, που δίχως άλλο είναι κάτι περισσότερο από τη νομικά και πολιτισμικά άνευρη έννοια του άμαχου πληθυσμού 29. Ο πολιτισμός της παιδικότητας ως διαθεματική έννοια:η ελληνική περίπτωση Η διάδοση του ΔΑΔ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσα από τη σχολική πολιτική κοινωνικοποίηση έχει το νόημα μίας συνολικής διαπαιδαγώγησης του μικρού μαθητή και αυριανού πολίτη σε ζητήματα ανθρωπισμού, αξιοπρέπειας, αλληλεγγύης και fair 26 Οι παρακάτω ενότητες αποτελούν επεξεργασία παλαιότερου άρθρου μου. Βλ. Σπύρου Μακρή, Το παιδί στο ανθρωπιστικό δίκαιο. Το ζήτημα της ένταξης του ανθρωπιστικού δικαίου στο σχολείο, Τα Εκπαιδευτικά, τ , 2000, σσ Βλ. Philip Alston, Stephen Parker, John Seymour (eds), Children, Rights and the Law, Oxford:Clarendon Press, Η επιλογή του όρου πολιτισμός του ΔΑΔ δεν είναι ρητορικός, εφόσον σύμφωνα με την IV Συνθήκη της Χάγης (1907), σκοπός του jus in bello είναι να προστατεύει τα συμφέροντα της Ανθρωπότητας και τις αυξανόμενες απαιτήσεις του πολιτισμού. Με άλλα λόγια, όπως συχνά επισημαίνεται στο ΔΑΔ, οι κώδικες διεξαγωγής του πολέμου συνθέτουν τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στον πολιτισμό και στη βαρβαρότητα. Βλ. Leslie C. Green, The Contemporary law, ό.π., σ Η διάκριση ανάμεσα σε άμαχο πληθυσμό και μαχητές είναι μία από τις βασικές αρχές του ΔΑΔ. Ως άμαχοι θεωρούνται όσοι δεν ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις. Βλ. Μαρία Μαρούδα, Μέτρα Εφαρμογής του Ανθρωπιστικού Δικαίου στην Ελλάδα, Αθήνα:Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2000, σ. 173 κ.έ. ISSN:

4 play (δίκαιου αγώνα). Η έννοια της διαθεματικότητας μπορεί να αποβεί χρήσιμη προς αυτήν την επιτακτική αναγκαιότητα. Συγκεκριμένα, μπορεί μέσα από την αναβάθμιση της έννοιας του πολιτισμού, που αποτελεί βασικό στοιχείο στον οριζόντιο άξονα των διαθεματικών εννοιών της πρόσφατης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών και της παράλληλης αναζωογόνησης του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, το οποίο κατά κοινή ομολογία αποτελεί ένα από τα αμιγώς διαθεματικά γνωστικά αντικείμενα, να δημιουργήσουμε ένα καθαρά νέο πλέγμα διαθεματικής ώσμωσης της ανθρωπιστικής αγωγής, ένα είδος διαθεματικής ομπρέλας που θα θωρακίζει την εκπαιδευτική φιλοσοφία και πράξη συλλήβδην 30. Αν και σε πολλές χώρες το ΔΑΔ έχει ενταχθεί στο Αναλυτικό Πρόγραμμα ακόμη και με ξεχωριστό διδακτικό εγχειρίδιο και γενικότερα γίνεται μία προσπάθεια ανάπτυξης ενός ανθρωπιστικού διαλόγου στα πλαίσια του σχολείου, στην Ελλάδα η κατάσταση είναι ακόμη σε πειραματικό στάδιο. Συγκεκριμένα, ψήγματα του ΔΑΔ μόνο εμπεριέχονται στο Πανελλήνιο Πρόγραμμα για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που προωθεί η Ελληνική Επιτροπή της UNICEF στα δημοτικά σχολεία της χώρας μας, με άξονες την Ειδική Σύνοδο των ΗΕ για τα Παιδιά και τη Διεθνή Διάσκεψη για τα Παιδιά του Πολέμου 31. Η ένταξη του ΔΑΔ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εγείρει μία σειρά από πολύ δύσκολα προβλήματα παιδαγωγικής ψυχολογίας και γνωστικού περιεχομένου και κατ επέκταση διδακτικής μεθοδολογίας, που αφορούν στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα, στα διδακτικά εγχειρίδια και στη σχολική πράξη, στην ίδια δηλαδή τη φιλοσοφία που υιοθετεί το ελληνικό σχολείο, ώστε να επιτελέσει τους στόχους του. Στο βαθμό που η σχολική πολιτική κοινωνικοποίηση αφορά κυρίως στο μάθημα της Πολιτικής Αγωγής, θα εστιάσουμε την προσοχή μας στα δύο βιβλία Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Ε και ΣΤ Δημοτικού. Η κατάσταση στον τομέα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής σήμερα στο ελληνικό δημοτικό σχολείο είναι απογοητευτική. Τα υπάρχοντα διδακτικά εγχειρίδια, προϊόντα μίας παρωχημένης εποχής για τα παγκόσμια τεκταινόμενα, δεν είναι απλά εκτός παιδαγωγικής, ψυχολογικής, γνωστικής και έτσι διδακτικής πραγματικότητας 32, αλλά απέχουν έτη φωτός από κάθε ανθρωπιστική 30 Βλ. ΥΠΕΠΘ και ΠΙ, Επιμόρφωση Σχολικών Συμβούλων και Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Προσχολικής Εκπαίδευσης. Επιμορφωτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Αθήνα, 2005, σ. 101, Αντώνης Παυλίδης (επιμέλεια), Τα νέα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού Σχολείου, Ξάνθη:Εκδόσεις Σπανίδη, 2006, σ. 10 και ΥΠΕΠΘ και ΠΙ, Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση Τόμ. Α και Β, ΦΕΚ τεύχος Β αρ. φύλλου 303/ Βλ. Μαρία Μαρούδα, Μέτρα Εφαρμογής, ό.π., σ. 66 κ.έ. και 32 Βλ. ΟΕΔΒ, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε Δημοτικού, 1996, ΟΕΔΒ, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε Δημοτικού. Βιβλίο για το δάσκαλο, 1993, ΟΕΔΒ, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΣΤ Δημοτικού, 1998 και ΟΕΔΒ, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΣΤ Δημοτικού. Βιβλίο για το δάσκαλο, Για την ιστορία, τη θεωρία και τη μεθοδολογία του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στο ελληνικό σχολείο βλ. Χέλμης Σαράντης, Ανάλυση του προγράμματος και των διδακτικών υλικών του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής αγωγής. Μία πρώτη προσέγγιση, Αθήνα, 1995 και Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη Γίτσα, Εκπαιδευτική Πολιτική και Πρακτική. Κοινωνιολογική Ανάλυση, Αθήνα:Ελληνικά Γράμματα, 1995, σ. 258 κ.έ. Για τη σχέση εκπαίδευσης και πολιτικής στον ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους βλ. Άννα Φραγκουδάκη, Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και Φιλελεύθεροι Διανοούμενοι. Άγονοι αγώνες και ιδεολογικά αδιέξοδα στο Μεσοπόλεμο, Αθήνα:Κέδρος, 1983 και Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, Εξάρτηση και Αναπαραγωγή. Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα ( ), Αθήνα:Θεμέλιο, ISSN:

5 αναγκαιότητα, που θέτει επιτακτικά το νέο διεθνές περιβάλλον μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Η νέα ανθρωπιστική κατάσταση μπορεί να αποτελέσει ένα καταλυτικό ερέθισμα για την αναθεώρηση του επιμέρους Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών και κυρίως να ευνοήσει τη συγγραφή νέων βιβλίων Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στη βάση των αρχών του ΔΑΔ. Το ΔΑΔ μπορεί να προσφέρει προς την κατεύθυνση του παιδαγωγικού εκσυγχρονισμού της σχολικής πολιτικής κοινωνικοποίησης, χαράσσοντας το φιλοσοφικό πλαίσιο του ελληνικού σχολείου στη νέα εποχή. Κανένα εγχείρημα αναθεώρησης της Αγωγής του Πολίτη και γενικότερα εκπαιδευτικού εκσυγχρονισμού δεν μπορεί πια να αγνοήσει την ιστορική αναγκαιότητα της ενσωμάτωσης των αρχών του ΔΑΔ ως έννοιας αιχμής στο σύγχρονο σχολείο. Μερικά συμπεράσματα εν είδει προτάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής Η διάδοση του πολιτισμού του ΔΑΔ ως κεφαλαιώδης ενσάρκωση του πολιτισμού των δικαιωμάτων του παιδιού και της ειρήνης πρέπει να θεωρείται βασικός στόχος κάθε σύγχρονης ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Η διαθεματική ενσωμάτωση του πολιτισμού των δικαιωμάτων και της ειρήνης στην ελληνική εκπαίδευση είναι ο πλέον κατάλληλος τρόπος για να διδάξουμε στα μικρά παιδιά τη σημασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η διασύνδεση παιδικού πολιτισμού και πολιτισμού του ΔΑΔ δίνει το έναυσμα για τη δημιουργία από τα κάτω ενός οργανικού πολιτισμού της ειρήνης (culture of peace). Τα νέα βιβλία Αγωγής πρέπει να απεγκλωβιστούν από την παραδοσιακή λογική των διδακτικών εγχειριδίων και να αποκτήσουν έτσι το χαρακτήρα φακέλων εργασίας, ανάλυσης, κριτικής προσέγγισης και πρωτογενούς προβληματισμού. Όσον αφορά στη διδακτική μεθοδολογία προτείνεται μία διαθεματική διδακτική. Αυτό σημαίνει ότι τα νέα βιβλία πρέπει να έχουν έναν καθαρά ευέλικτο χαρακτήρα. Απαραίτητη κρίνεται η συγγραφή/παραγωγή δύο «Ανθολογίων» Αγωγής. Στο πρώτο θα παρατίθενται διασκευασμένα αποσπάσματα από την παγκόσμια πολιτική και κοινωνιολογική γραμματεία, ενώ στο δεύτερο οι μαθητές θα έρχονται σε επαφή με διασκευές κλασικών κειμένων της ελληνικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας, τα οποία έχουν σαφή πολιτικό και κοινωνιολογικό προσανατολισμό (πολιτική λογοτεχνία). Σημαντική πρέπει να θεωρηθεί και η συμβολή των δραστηριοτήτων προσομοίωσης της πολιτικής και κοινωνιολογικής πραγματικότητας, με τη βοήθεια της σύνταξης δύο παιδαγωγικά και διδακτικά διαμορφωμένων Χαρτών σε ενιαία ή ξεχωριστή έκδοση:1) Το Σύνταγμα του Μικρού Πολίτη, 2) Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών του Μικρού Πολίτη του Κόσμου. Χρήση εποπτικού υλικού με αξιοποίηση της τεχνολογίας των multi-media και του Internet. Οργάνωση και υλοποίηση ειδικών σχεδίων εργασίας (projects) διάρκειας δύο εβδομάδων με προφορική και γραπτή συμμετοχή των μαθητών και πρόσκληση εξωσχολικών ειδικών επιστημόνων επάνω σε συγκεκριμένα θέματα, που θα αντανακλούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανθρωπιστικές αρχές. Τακτικές εκπαιδευτικές επαφές με διακριτούς χώρους κοινωνικής-πολιτικής σκέψης και δράσης (θεσμικά όργανα, διεθνή φόρα, μη κυβερνητικοί οργανισμοί, ιστορικοί τόποι κλπ), κατόπιν κατάλληλης προετοιμασίας στην τάξη. Ειδική επαφή με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και την Ελληνική Επιτροπή της UNICEF. Συμμετοχή παιδιών της Ε και Στ Δημοτικού στη Βουλή των Εφήβων υπό το καθεστώς του παρατηρητή. ISSN:

6 Διαρκής επιμόρφωση των Ελλήνων δασκάλων και του διδακτικού προσωπικού εν γένει πάνω στις αρχές του ΔΑΔ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Βαμβούκας Μ. Ι.-Χουρδάκης Α. Γ. (Επιμέλεια), Παιδαγωγική Επιστήμη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη:Τάσεις και Προοπτικές (Πρακτικά Ζ Διεθνούς Συνεδρίου, Ρέθυμνο 3-5 Νοεμβρίου 1995), Αθήνα:Ελληνικά Γράμματα, Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη Γίτσα, Εκπαιδευτική Πολιτική και Πρακτική. Κοινωνιολογική Ανάλυση, Αθήνα:Ελληνικά Γράμματα, Κρίβας Σπύρος, Παιδαγωγική Επιστήμη:Βασική Θεματική, Αθήνα:Gutenberg, Lenhart Volker, Παιδαγωγική των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Αθήνα:Gutenberg, Μακρή Σπύρου, Το παιδί στο ανθρωπιστικό δίκαιο. Το ζήτημα της ένταξης του ανθρωπιστικού δικαίου στο σχολείο, Τα Εκπαιδευτικά, τ , 2000, σσ Μακρής Σπύρος, Η σύγκρουση των πολιτισμών. Η οικονομική και δημογραφική διάσταση, Propaganda, τ. 6, Β Εξάμηνο 2000, σσ Μαρούδα Μαρία, Μέτρα Εφαρμογής του Ανθρωπιστικού Δικαίου στην Ελλάδα, Αθήνα:Αντ. Ν. Σάκκουλα, Νάσκου-Περράκη Παρούλας, Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Αθήνα-Κομοτηνή:Αντ. Ν. Σάκκουλα, ΟΕΔΒ, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΣΤ Δημοτικού. Βιβλίο για το δάσκαλο, ΟΕΔΒ, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε Δημοτικού. Βιβλίο για το δάσκαλο, ΟΕΔΒ, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε Δημοτικού, ΟΕΔΒ, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΣΤ Δημοτικού, Παυλίδης Αντώνης (επιμέλεια), Τα νέα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού Σχολείου, Ξάνθη:Εκδόσεις Σπανίδη, Τσουκαλάς Κωνσταντίνος, Εξάρτηση και Αναπαραγωγή. Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα ( ), Αθήνα:Θεμέλιο, ΥΠΕΠΘ και ΠΙ, Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση Τόμ. Α και Β, ΦΕΚ τεύχος Β αρ. φύλλου 303/ ΥΠΕΠΘ και ΠΙ, Επιμόρφωση Σχολικών Συμβούλων και Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Προσχολικής Εκπαίδευσης. Επιμορφωτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Αθήνα, Φραγκουδάκη Άννα, Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και Φιλελεύθεροι Διανοούμενοι. Άγονοι αγώνες και ιδεολογικά αδιέξοδα στο Μεσοπόλεμο, Αθήνα:Κέδρος, Φραντζή Αικατερίνη Κ., Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευση, Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου, τ. 5, 2006, σσ Χέλμης Σαράντης, Ανάλυση του προγράμματος και των διδακτικών υλικών του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής αγωγής. Μία πρώτη προσέγγιση, Αθήνα, Alston Philip, Stephen Parker, John Seymour (eds), Children, Rights and the Law, Oxford:Clarendon Press, ISSN:

7 Brownlie Ian (ed.), Basic Documents on Human Rights, Oxford:Clarendon Press, Ermacora Felix, Nowak Manfred, Tretter Hannes (eds), International Human Rights. Documents and Introductory Notes, Vienna:Law Books in Europe, Green Leslie C., The Contemporary law of armed conflict, Manchester:Manchester University Press, Van Ness Peter (ed.), Debating Human Rights, London and New York:Routledge, ISSN:

Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η προσαύξηση του βαθμού της γραπτής εξετάσεως για τον προσδιορισμό του τελικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θωμαΐδης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Δυτικής Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Όπως, ήδη, παρουσιάσαμε στον πρόλογο, ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ αποτελεί ένα μέρος της προσπάθειας για μεταρρύθμιση του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α ΥΠΟΠΑΙΘ

08/07/2015. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α ΥΠΟΠΑΙΘ Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης. Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο

ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης. Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο ΥΠΔΒΜΘ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 24/3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σεμινάριο παιδαγωγικών εφαρμογών «Διαδίκτυο και εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη Μελέτη περίπτωσης: Δημιουργία ιστοεξερεύνησης (webquest ) για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά δεδομένα για την κατάρτιση και τις αντιλήψεις φιλολόγων σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Ερευνητικά δεδομένα για την κατάρτιση και τις αντιλήψεις φιλολόγων σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2o, 175-190, 2014 Ερευνητικά δεδομένα για την κατάρτιση και τις αντιλήψεις φιλολόγων σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Ευγενία Δανιηλίδου¹,

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Αθήνα 2011 ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3

Διαβάστε περισσότερα

. ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

. ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ . ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Στον Τοµέα Σπουδών Κοινωνικών Επιστηµών και Πολιτισµού οι φοιτητές υποχρεούνται να συλλέξουν: 15 ιδακτικές Μονάδες, επιλέγοντας 5 Μαθήµατα από τα προσφερόµενα,

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑΝΝΗ ΚΕΡΑΣΑΡΙΔΗ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ. «Ο εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προετοιμασία, επιμόρφωση και αξιολόγηση»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑΝΝΗ ΚΕΡΑΣΑΡΙΔΗ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ. «Ο εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προετοιμασία, επιμόρφωση και αξιολόγηση» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑΝΝΗ ΚΕΡΑΣΑΡΙΔΗ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ «Ο εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προετοιμασία, επιμόρφωση και αξιολόγηση» I. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ένα σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία εκπαιδευτικών ΠΕ70 ΠΕ11 με σκοπό τη διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών: Μελέτη περίπτωσης

Συνεργασία εκπαιδευτικών ΠΕ70 ΠΕ11 με σκοπό τη διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών: Μελέτη περίπτωσης Συνεργασία εκπαιδευτικών ΠΕ70 ΠΕ11 με σκοπό τη διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών: Μελέτη περίπτωσης Τασούλη Γ. Κωνστάντω, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Διευθύντρια 17ου Δ. Σχ. Αγρινίου Περίληψη: Μέσα σε

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α. Από το Σήμερα.. στο Νέο Σχολείο με Πρώτα το Μαθητή ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΥΣ!

Μέρος Α. Από το Σήμερα.. στο Νέο Σχολείο με Πρώτα το Μαθητή ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΥΣ! Μέρος Α Από το Σήμερα.. στο Νέο Σχολείο με Πρώτα το Μαθητή Επιγραμματικά.. ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΥΣ! 1. ΠΡΩΤΑ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ. Είναι η νέα αντίληψη στο νέο σχολείο που οραματιζόμαστε. Ξεκινάμε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΣΠΑΝΟΣ Αθανάσιος ΜΙΧΑΛΗΣ

Γεώργιος ΣΠΑΝΟΣ Αθανάσιος ΜΙΧΑΛΗΣ Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών στη νεοελληνική γλώσσα μετα τη μεταρρύθμιση του 1976 Γεώργιος ΣΠΑΝΟΣ Αθανάσιος ΜΙΧΑΛΗΣ Περίληψη Η γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976 αποτέλεσε ορόσημο τόσο για τη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ABCcover_opisth_Layout 1 06/02/2014 9:06 π.μ. Page 1 Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα «ΑΒΓ: Tα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο σχολείο - Πρακτικέςδραστηριότητες για σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Θέος Αξιολόγηση του σχολικού βιβλίου Ιστορίας Γ Γυμνασίου βάσει κριτηρίων Θεσσαλονίκη 2012

Ιωάννης Θέος Αξιολόγηση του σχολικού βιβλίου Ιστορίας Γ Γυμνασίου βάσει κριτηρίων Θεσσαλονίκη 2012 Ιωάννης Θέος Αξιολόγηση του σχολικού βιβλίου Ιστορίας Γ Γυμνασίου βάσει κριτηρίων Θεσσαλονίκη 2012 Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Θ Ε Ο Σ, Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ο Υ Β Ι Β Λ Ι Ο Υ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Γ Γ Υ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ»

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάλυση των διδακτικών βιβλίων μαθητή της Χημείας

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΧΓΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Επιμέλεια: Χρυσάνθη Κάτζη και Αραβέλλα Ζαχαρίου FREDERICK

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 124-140, 2014 Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Οδυσσέας Ευαγγέλου oevangelou@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ 3 2. ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 7 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα